Adam ja Eeva

Uskoa vai ei – Raamatun  vaikeita kertomuksia

Nykyajan ihmisen on monesti vaikea uskoa eräitä Raamatun kertomuksia. Kysymmekin usein, miksi Jumala…? Miksi rankaisit koko ihmiskuntaa näin? Eikö ollut mitään muuta keinoa? Miksi sallit pahuuden jatkuvan? Miksi annat joillekin ihmisille paljon uskoa ja toisille vähän tai ei lainkaan? Miksi en ymmärrä mitä Raamatussa sanotaan? Jne. Muutama yleinen neuvo:

– Selvitä vaikean asian tai sanan merkitys alkutekstistä. Merkityksiä on usein monia.

– Etsi Raamatusta muita kohtia, joissa on käytetty ko. sanaa. Niitä on usein enemmän kuin paljon. Joskus vain pari.

– Ole ennakkoluuloton ja älä takerru yleisesti esitettyihin ilmaisuihin, jotka eivät kerro mitään. Esim. Kun Saatanan sanotaan olevan ”ilmavallan hallitsija”, mitä se voisi olla nykykielellä? Miltä tuntuisi ”Saatanan ilmavoimien komentaja”?

– Selvitä itsellesi, onko kysymys kirjaimellisesta ilmauksesta vai kuvaannollisesta ilmauksesta. Raamattu on täynnä ilmauksia, joita lukijat pitävät kirjaimellisesti totena. Ilmestyskirja on esimerkki Raamatun kirjasta, joka pursuaa symboliikkaa ja kuvaannollisia ilmauksia. ”Tulisen järven” täytyy olla varmasti totta, koska se esiintyy niin monta kertaa ja Jeesus itse on niin sanonut. Näinköhän?

– Kun kysyt: Miksi Jumala? Muista, että Jumala on oikeamielinen, Jumala on rakkaus. Jos vastausta kysymykseen ’miksi’ ei löydy, ajattele vaikka näin: ehkä Jumalalla on tähän ratkaisu, jonka hän tuo esille myöhemmin.

 

Ovatko Raamatun kertomukset ihan oikeasti totta?

”Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne”. (Jesaja 55:9)

 

Adam ja Eeva

Olivatko Adam ja Eeva oikeasti olemassa?

Uskommeko Raamattua vai niitä tiedemiehiä, jotka väittävät, että Adam ja Eeva ovat eri kansojen myyttejä? Jeesus ja hänen opetuslapsensa uskoivat Adamin ja Eevan todella olleen olemassa. Itse asiassa, Jumala lähetti Jeesuksen lunastamaan maailman yhden ihmisen [oik. kahden] kautta maailmaan tulleen synnin kirouksesta. Room 5:12 Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet.

1 Kor 15:45 Niin on myös kirjoitettu: ”Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu”; viimeisestä Aadamista tuli eläväksitekevä henki.

Apt 17:26 Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat.

1 Moos 2:4 Tämä on kertomus (account, history, generations, records) taivaan ja maan synnystä, kun ne luotiin. Siihen aikaan (yowm, in the day, at that time) kun Herra Jumala teki maan ja taivaan,
5 ei ollut vielä yhtään kedon pensasta maan päällä, eikä vielä kasvanut mitään ruohoa kedolla, koska Herra Jumala ei vielä ollut antanut sataa maan päälle eikä ollut ihmistä maata viljelemässä,
6 vaan sumu nousi maasta ja kasteli koko maan pinnan.
7 Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu.

Myös Paavali todistaa esivanhemmistamme: 1 Tim 2:13 Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva;
14 eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen. 2 Kor 11:3 Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan.
Mat 19:4 Hän vastasi ja sanoi: ”Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa ’loi heidät mieheksi ja naiseksi’.
Raamatussa riittää todistuksia Adamin ja Eevan historiallisen olemassaolon vahvistamiseksi.

 

Sukupolvien aikajänne

Luuk 3:23 Ja hän, Jeesus, oli alottaessaan vaikutuksensa noin kolmenkymmenen vuoden vanha, ja oli, niinkuin luultiin, Joosefin poika. Joosef oli Eelin poika,
24 Eeli Mattatin, tämä Leevin, tämä Melkin, tämä Jannain, tämä Joosefin,
25 tämä Mattatiaan, tämä Aamoksen, tämä Naahumin, tämä Eslin, tämä Naggain,
26 tämä Maahatin, tämä Mattatiaan, tämä Semeinin, tämä Joosekin, tämä Joodan,
27 tämä Johananin, tämä Reesan, tämä Serubbaabelin, tämä Sealtielin, tämä Neerin,
28 tämä Melkin, tämä Addin, tämä Koosamin, tämä Elmadamin, tämä Eerin,
29 tämä Jeesuksen, tämä Elieserin, tämä Joorimin, tämä Mattatin, tämä Leevin,
30 tämä Simeonin, tämä Juudan, tämä Joosefin, tämä Joonamin, tämä Eliakimin,
31 tämä Melean, tämä Mennan, tämä Mattatan, tämä Naatanin, tämä Daavidin,
32 tämä Iisain, tämä Oobedin, tämä Booaan, tämä Saalan, tämä Nahassonin,
33 tämä Aminadabin, tämä Adminin, tämä Arnin, tämä Esromin, tämä Faareen, tämä Juudan,
34 tämä Jaakobin, tämä Iisakin, tämä Aabrahamin, tämä Taaran, tämä Naahorin,
35 tämä Serukin, tämä Ragaun, tämä Faalekin, tämä Eberin, tämä Saalan,
36 tämä Kainamin, tämä Arfaksadin, tämä Seemin, tämä Nooan, tämä Laamekin,
37 tämä Metusalan, tämä Eenokin, tämä Jaaretin, tämä Mahalalelin, tämä Keenanin,
38 tämä Enoksen, tämä Seetin, tämä Aadamin, tämä Jumalan.

Syntymäluettelossa Nooa esiityy melko lailla lähellä Adamia. Myös Nooan vanhin poika Seem on luettelossa. Sen sijaan 1 Moos 4 luvussa mainituista ihmisen kehityksen virstanpylväistä ei ole Jeesuksen sukuluettelossa mukana.

Huomioni kiintyy siihen, että Nooa – Adam osassa on esi-isiä lueteltu vain 8 henkilöä ennen Adamia, mutta moninkertainen määrä (75) Nooa – Jeesus välillä. Selityksenä voi pieneltä osin olla se, että ihmiskunnan alkupuolella ihmisten ikä oli usein lähes 1000 vuotta ja lähestyttäessä Jeesuksen aikoja, pikemminkin alle 100 vuotta. Minkä ikäisenä joku esi-isä, joka eli lähes 1000 vuotta, sai esikoisensa, merkitsee kuinka paljon pitkä ikä vaikuttaa luettelon sukupolvien yhteispituuteen. Käsitykseni mukaan esikoisen saamisikä oli jotakuinkin sama kuin nykyisin. Esimerkiksi Abrahamin vaimo Saara nauroi Herralle, kun tämän lupasi hänelle perillisen, vaikka niin Abraham kuin Saarakin olivat ohittaneet normaalin lapsensaanti-iän (NKJV Sarah had passed the age of childbearing). Tästä voimme päätellä, että saatana sai nopeasti juuri luodusta ihmisestä itselleen seuraajia; vain kahdeksan sukupolvea ja Jumala oli valmis hävittämään luomansa ihmiset.

Adamin ja Eevan jälkeen 1 Moos 4. luku kertoo: 1 Ja mies yhtyi vaimoonsa Eevaan; ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Kainin ja sanoi: ”Minä olen saanut pojan Herran avulla.”
2 Ja taas hän synnytti pojan, veljen Kainille, Aabelin. Ja Aabelista tuli lampuri, mutta Kainista peltomies. 16 Niin Kain poistui Herran kasvojen edestä ja asettui asumaan Noodin maahan, itään päin Eedenistä.
17 Ja Kain yhtyi vaimoonsa, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Hanokin. Ja hän rakensi kaupungin ja antoi sille kaupungille poikansa nimen Hanok.
18 Ja Hanokille syntyi Iirad, Iiradille syntyi Mehujael, Mehujaelille syntyi Metusael, Metusaelille syntyi Lemek.
19 Lemek otti itselleen kaksi vaimoa, toisen nimi oli Aada ja toisen nimi Silla. 20 Ja Aada synnytti Jaabalin; hänestä tuli niiden kantaisä, jotka teltoissa asuvat ja karjanhoitoa harjoittavat
21 Ja hänen veljensä nimi oli Juubal; hänestä tuli kaikkien niiden kantaisä, jotka kannelta ja huilua soittavat.
22 Myöskin Silla synnytti pojan, Tuubal-Kainin; hänestä tuli kaikkinaisten vaski- ja rauta-aseiden takoja. Ja Tuubal-Kainin sisar oli Naema.

Mielenkiintoinen kysymys on: mitä tapahtui ennen Adamia? Jumalan luomispäivät (yown) olivat pitkiä, ei suinkaan 24-tuntisia päiviä, vaan satoja miljoonia vuosia. Onhan maapallon iäksi arvioitu 4,5 miljardia vuotta.
Emme myöskään tiedä kuinka kauan Adam ja Eeva asuivat Paratiisissa kaikessa rauhassa ennen kuin saatana käärmeen hahmossa tuli pettämään Eevaa. Emme myöskään tiedä paljonko aikaa kului saatanan petoksesta Adamin ja Eevan ensimmäisen pojan Kainin syntymiseen. Sen kuitenkin tiedämme, että “Kun Aadam oli sadan kolmenkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle poika, joka oli hänen kaltaisensa, hänen kuvansa, ja hän antoi hänelle nimen Seet” (1 Moos 5:3). Adam eli Seetin syntymisen jälkeen vielä 800 vuotta ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä (5:4).

 

Oliko hominideja ennen Adamia ja Eevaa?

Jos tiedemiehiä on uskominen, Afrikassa oli fossiililöytöjen perusteella ‘alkuihmisiä’ hominiideja (hominids) usean miljoonan vuoden aikana ja nämä kehittyivät hitaasti näiden miljoonien vuosien aikana. Kun Raamattu luettelee Adamin ja Eevan jälkipolvien nimiä ja ammatteja, niissä esiintyy lampuri, maanviljelijä, teltantekijää, kanteleen ja huilunsoittajaa, vaski- ja rautatyökalujen tekijää. Jopa ensimmäisen kaupungin perustaja Hanok mainitaan, hän oli Adamin pojan Kainin poika. Ristiriita näyttäisi olevan ajoituksessa; nykytiede ajoittaa nämä ihmiskunnan edistysaskeleet noin 40000 vuoden päähän. Raamatun Jeesuksen sukuluettelo ei mitenkään voi ulottua niin pitkälle, vaan ainoastaan noin 4000 vuotta ajassa taaksepäin.

Olisiko niin, että Jumalan vedenpaisumus hävitti kaikki hominiidit? Varsinaisia ihmisiä ei ole voinut olla kovin paljoa ottaen huomioon, että Adamista ja Eevasta ei sukuluettelon perusteella ollut kulunut kovin monia sukupolvia. Tiede haluaa uskoa, että ihminen on kehittynyt näistä hominiideista. Uskokoon ken haluaa. Kaikki elävä on Jumalan luomaa, koska Jumala loi elämän. Teoriassa sellainenkin on mahdollista, että hominiidit olivat Jumalan ensimmäinen versio ihmisestä, mutta se ei tyydyttänyt Jumalaa. Kun vielä Adam ja Eeva ja heidän jälkipolvensakaan eivät täyttäneet Jumalan ihmiselle asettamia vaatimuksia, hän päätti hävittää kaikki ihmiset maan päältä. Jumala ei kuitenkaan halunnut hävittää eläimiä, siksi Nooa sai tehtäväksi kerätä arkkiin kaksi kappaletta kaikista eläinlajeista.

– Tämän kirjoitettuani löysin kahden tutkijan Ranan ja Ross’in asiasta kirjoittamia mielipiteitä. He mm. esittävät teorian, että hominiidien alkukoti olikin Mesopotamiassa eikä Etiopiassa: ”What if the Garden did not include Ethiopia, but was limited to Mesopotamia? The “out of Africa” theory uses genetic similarity to date and locate the original humans. However, this genetic evidence does not mean the first humans lived in Africa. They could have migrated. Many human populations have collectively migrated thousands of miles. Moreover, the Bible teaches that the first humans were formed in the Garden, but their population expansion occurred outside of the garden’s territory. Therefore, they could have migrated to East Africa, as anthropology teaches”.

Ihminen rotuna eroaa eläimistä mm. siinä, että ihmisen geenistössä on paljon vähemmän diversiteettiä kuin eläimillä. “This means that when comparing DNA sequences for any two chimpanzees, any two bonobos, any two gorillas, or any two orangutans, a much greater genetic difference will be observed than for any two human beings compared. The human similarity is observed worldwide, regardless of race and ethnicity” (Rana, Fazale, and Hugh Ross. Who Was Adam?: A Creation Model Approach to the Origin of Man. Colorado Springs, 2005).

 

Syntiinlankeemus (paraptōma)

Saatanan houkutus: 1 Moos 2:17 mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman.”
Käärme [Saatan]) sanoi 3:5 vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan.
Kun Adam ja Eeva olivat syöneet, Jumala sanoi 3:22 Ja Herra Jumala sanoi: ”Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti!” Kenelle Jumala osoitti nämä sanansa? Enkeleille, jotka olivat mukana Jumalan luomistyössä.

Valehteliko Saatana Eevalle? Ei suoranaisesti, näinhän todistaa Jumalakin jakeessa 3:22: Ja Herra Jumala sanoi: Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan.” Saatana on kuitenkin valheen isä: … ”ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä” (Joh 8:44).

– Saatana tiesi, että paras valhe on sellainen, jossa ainakin puolet on totta. Se toinen puoli voi olla niin kuin Adamin ja Eevan tapauksessa, että Saatana peitti sen minkä Adamin ja Eevan olisi pitänyt tietää ja muistaa eli rikkomuksesta seuraavan rangaistuksen.

Mitä on ajateltava Saatanan houkutuksesta, siitä, että syömälla kielletystä puusta Adam ja Eeva saisivat lisää ymmärrystä ja tulisivat Jumalan kaltaisiksi tietämään mikä on hyvä ja mikä paha. Saatana ei siis valehdellut; Jumala itse todistaa, että Saatanan lupaus toteutui ja ”ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan”.

Nyt voimme kysyä: Miksi ihminen ei saisi ’tietää hyvää ja pahaa’? Sehän on koko kristillisen opin ydinkysymys. Voidaan myös sanoa, että myös Jeesuksen opetuksen ydin ja tie pelastukseen edellyttää sen tuntemista. Varmaan joku viisaampi osaa selittää asian ja antaa kattavan vastauksen. Itse sanoisin ainakin tämän: Jumala haluaa, että ihminen oppii tietämään hyvän ja pahan tottelevisuuden kautta. Nyt Adam ja Eeva kylläkin oppivat se tietämään, mutta tottelemattomuuden ja siitä seuraavan rangaistuksen kautta.

Kyse ei ole siitä, että Adam ja Eeva söivät tämän kielletyn puun hedelmää. Tottelemattomuus oli heidän rikkomuksensa.

Elämän puu. Jumala ’pelkäsi’ että Adam ja Eeva myös söisivät elämän puusta ja eläisivät ikuisesti. Sen vuoksi Jumala asetti enkelin vartioimaan paratiisia ja elämän puuta etteivät he pääsisi syömään tästä puusta. Elämän puun hedelmää syömällä he olisivat saaneet itselleen ikuisen elämän. Miksi piti asettaa enkeli vartioimaan, etteivät Adam ja Eeva päässeet syomään elämän puusta? Yksinkertaisempaa olisi ollut hakata puu poikki, ettei se olisi enää tuottanut hedelmää.

Raamattu kuitenkin kertoo, että Jumala antoi Jeesukselle ikuisen elämän. Siihen ei tarvittu hedelmän syömistä.

Ilmestyskirja kertoo elämän puusta Raamatun viimeisillä lehdillä:
2:7 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa.’
22:2 Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi.
22:14 Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin!

– Tässä Ilmestyskirjan kohdassa elämän puusta on paljon symboliikkaa ja kuvaannollista ilmausta.

… antaen joka kuukausi hedelmänsä
…puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi
…autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa

Ensinnäkin, uskon, että tulevassa uudessa maailmassa ollaan henkiruumiissa. Kaikki pahuus on voitettu ja pahat ihmiset ovat saaneet rangaistuksensa. Jakeen 22:14 vaatteiden peseminen on niin ikään kuvaannollinen ilmaus siitä, että tällaiset ihmiset eivät enää tee syntiä; he ovat Kristuksen kaltaisia. Miksi sitten Ilmestyskirja puhuu elämän puun hedelmien syönnistä? Entä miksi puun pitää tuottaa joka kuukausi uudet, erilaiset hedelmät? Tässäkin kohdin ymmärrykseni on vajavainen. Henget eivät syö hedelmiä ellei sitten ”hengen hedelmiä”. Ehkäpä kyse on jatkuvasta henkisestä kasvusta Jumalan antamien uusien ja vaativampien tehtävien edellyttämien henkisten kykyjen saamiseksi ja voimistamiseksi. Näkemykseni mukaan Uudessa maailmassa rakennetaan Jumalan universumia ja ’siirretään vuoria’ niin kuin Jeesus sanoi voitavan tehdä uskon voimalla.

Lopuksi painotetaan Ilmestyskirjan sanoman tärkeyttä: ”jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin”.

Ilm 22:17 Ja Henki ja morsian sanovat: ”Tule!” Ja joka kuulee, sanokoon: ”Tule!” Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi.
18 Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan;
19 ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu.

Entä Adamin ja Eevan kohdalla silloisessa maallisessa paratiisissa? Oliko silloinen elämän puu myös kuvaannollista ilmausta vai oliko puu todellinen? Jos kysymys oli kuvaannollisestea ilmauksesta, miksi Jumalan oli tarpeen asettaa kerubi vartioimaan, etteivät Adam ja Eeva päässeet syömään puusta?

Mitä tarkoitetaan hyvän ja pahan tietämisellä? Se on sitä mitä Raamattu opettaa. Jumalan tahdon vastainen tekeminen on syntiä ja pahaa. Hyvää taas on Raamatun kertoman mukaan Jumalan tahdon mukaisesti tekeminen. Miksi tätä ei olisi saanut tietää?

Ehkäpä kiellossa olikin kysymys jostakin muusta, siitä, että heitä koeteltiin pysymään uskollisina pienessä. Adamia ja Eevaa ei rajoittanut mikään muu asia kuin yksi pieni käsky, jota tuli noudattaa. Sen mukana ratkaistiin heidän tulevaisuutensa; jos he olivat kuuliaisia Jumalalle, he saisivat elää paratiisissa – ehkäpä ikuisesti. Kun he eivät tekisi syntiä, he eivät olisi synnin seuraamusten eli kuoleman kohteena.

1 Moos 3:5 vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan.” 6 ”Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä”.

Saatana tajusi, että ihmisellä oli tarve ymmärtää sen Eevakin tajusi; syömälla puusta hän saisi lisää ymmärrystä. Saatana, jota kutsutaan ’tämän maailman jumalaksi’ on käyttänyt tätä keinoa aina näihin päiviin asti. Ihminen haluaa tietää ja ymmärtää ja osata tehdä kaikkea. Ajatelkaa vaikka mihin saavutuksiin ihminen on yltänyt vaikkapa vain viimeisten sadan vuoden aikana. Jos tämä kehitys jatkuu, edessä on huikeita saavutuksia tieteen edistysaskeleina. Kohta meillä on itseohjautuvat autot, mistä ei olisi voitu edes uneksia sata vuotta sitten. Robotit suorittavat leikkauksia sairaalassa ja kantasoluista voidaan kasvattaa uusia jäseniä ihmisen ruumiiseen. ¬– Tällaisen kehityskulun voittaessa alaa ihmikunta maallistuu ja luopumus voittaa. Jumalan totuudesta ja Jumalan tahdon noudattamisesta on kiinnostunut vain pienen pieni vähemmistö.

Onko elämän puu oikea puu vaiko kuvaannollinen ilmaus jostakin? Kallistun vahvasti kuvaannollisen ilmauksen puolelle.

 

Hengellinen ruoka

1 Kor 10:3 :ssä Paavali puhuu hengellisestä ruuasta ja juomasta: … ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa 10:4 ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa…
5 Moos. 8:3 Hän nöyryytti sinua ja antoi sinun nähdä nälkää, ja hän antoi sinulle mannaa syödä, jota et ennen tuntenut ja jota eivät isäsikään tunteneet, opettaaksensa sinut ymmärtämään, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan että hän elää jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee.

Voisimme vielä pohtiä kysymystä Jumalan rangaistuksesta. Adamin ja Eevan rikkomus oli heidän ensimmäisensä. Voisin kysyä: eikö olisi ollut kohtuullista antaa lievempi rangaistus kuten varoitus tms. eikä näin rajua, koko ihmiskuntaa – tuleviakin sukupolvia – koskettavaa rangaistusta? Toki he tiesivät, että he olivat ansainneet kuolemanrangaistuksen, mutta ymmärsivätkö he edes mitä kuolema tarkoittaa? Kuolema ei ollut välitön teloitus, vaan vanhenemisen myötä tapahtuva ruumiin heikkeneminen, joka lopulta johtaisi kuolemaan. Adam ja Eeva tuottivat kuoleman myös tuleville sukupolville, jotka eivät olleet syyllistyneet rikkomukseen Jumalaa vastaan. He perivät ensimmäisiltä ihmisiltä altistuksen synnin tekemiseen. Jumala tiesi ennakolta, että näin tulee tapahtumaan. Jumala tiesi myös, että ensimmäinen synti johtaisi synnin rajähdysmäiseen leviämiseen ja viimein sitten Jumalan pojan lunastusuhriin ja sitä kautta pelastumisen mahdollisuuteen.

image_pdfimage_print