Ahdistuksen ajan alkamisen tunnusmerkkejä

 

… milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?”    … sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus   … silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.    

 

Mitä Raamattu sanoo Jeesuksen toisen tulemisen ennusmerkeistä?  

Seuraavassa joitakin Raamatunjakeita Jeesuksen tulemisesta.

Mat 24:3 Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: ”Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki? 4 Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä.  5 Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: ’Minä olen Kristus’, ja he eksyttävät monta. 6 Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu.  7 Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin.

Nämä jakeet kuvaavat maailman sotia, joissa on kuollut kymmeniä miljoonia ihmisiä niin itse sotatoimissa kuin sotien aikaan puhjenneissa epidemioissakin. Vielä voi syttyä uusia ja pahempiakin sotia, jotka saattavat olla ydinsotiakin.

24:8 Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua.

Pahempaa on siis vielä tulossa.

24:9 Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.

Monet uskovista ja uudelleensyntyneistä toivoisivat, että Jumala pelastaisi heidät ennen koko ahdingon alkamista. Tämä Raamatunkohta osaltaan osoittaa, että valitutkin joutuvat kokemaan marttyyrikuoleman. Antikristus (peto) vainoaa vakaumuksellisia kristittyjä vaatien mm. nk. pedon merkin ottamista.

24:10 Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.  11 Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. 12 Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. 13 Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. 14 Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.

Raamattu tai osa siitä (evankeliumit) on jo käännetty tietämäni mukaan jo yli kahdellesadalle kielelle. Em. Jakeessa sanotaankin, että “todistukseksi kaikille kansoille”. Se ei tarkoita, että jokaisen ihmisen maan päällä pitäisi saada tarkka selko evankeliumeista. Mutta jokaisen kansan pitää saada siitä tieto. Tämän todistaa myös Raamattu kertomalla kuinka vielä tuhatvuotisen valtakunnankin aikana lähetetään opettajia pakanain tykö evankelioimaan Jumalan valtakunnasta. Työtä riittää tulevaisuudessakin, mutta varmasti kukaan ei jää ilman tietoa.

24:15 Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa – joka tämän lukee, se tarkatkoon – 16 silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille;  17 joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on, 18 ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. 19 Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä!  20 Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. 21 Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.

– Tämä ahdistuksen kuvaus tulkintani mukaan liittyy tapahtumiin vuoden 70 jKr paikkeilla, kun Rooman legioonat hyökkäsivät Israeliin ja tuhosivat Jerusalemin, Jumalan temppelin ja kaupungin.  Danielin profetian ajoituksesta olen kirjoittanut erillisen artikkelin.

22 Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.

Ihmiskunta on tuhon partaalla, mutta valittujen tähden tuhon kestoa on lyhennetty. Näin siitä huolimatta, että valittujakin on saatu petettyä ja luopumaan väärän profeetan tekemillä suurilla ihmeillä.

23 Jos silloin joku sanoo teille: ’Katso, täällä on Kristus’, tahi: ’Tuolla’, niin älkää uskoko. 24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.

Tässä jakeessa puhutaan vääristä kristuksista ja vääristä profeetoista monikossa. Varmaan näin onkin, mutta Ilmestyskirjassa puhutaan yhdestä toisesta pedosta, joka tekee uskomattomia ihmeitä, sellaisia, että ne erehdyttävät jopa valitut uskomaan väärään kristukseen.

25 Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut.  26 Sentähden, jos teille sanotaan: ’Katso, hän on erämaassa’, niin älkää menkö sinne, tahi: ’Katso, hän on kammiossa’, niin älkää uskoko.  27 Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus. 28 Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat.  29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.  30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.  31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

Tämän jakeen monet tulkitsevat merkitsevän ylösnousemukseen ja ylöstempaukseen valittuihin kuuluvien kokoamista. Käsitykseni mukaan tässä vaiheessa tempaus on jo tapahtunut ja nämä ihmiset ovat niitä nk. suureen joukkoon kuuluvia ahdingon aikana kääntyneitä pelastuneita, jotka ovat vielä maan päällä ja heidät kerätään yhteen Siionin vuorelle. Jooel 2:31 aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä.  32 Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niinkuin Herra on sanonut; ja pakoonpäässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu.

Mat 24:42 Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. 25:13 Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä.

Jeesus kehottaa valvomaan, koska emme tiedä päivää emmekä hetkeä. Toisin sanoen Hän kehottaa omiaan olemaan varuillaan ja tarkkailemaan kaikkia ennusmerkkejä. Em. sodat ja taudit ovat selvä merkki siitä huolimatta, että sotia ja tauteja on ollut kautta aikain.

Mat 24:32 Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä.

Eräs toinen merkki käy ilmi Hänen viikunapuu vertauksestaan. Viikunapuuta on kautta aikain pidetty Israelin valtion tunnusmerkkinä. Kun Israel oli Jerusalemin hävityksen v. 70 jälkeen vuosisata toisensa jälkeen diasporassa, ei näyttänyt olevan pienintäkään merkkiä Israelin palaamisesta luvattuun maahansa, saati sitten oman valtion perustamisesta. Tapahtumat kuitenkin etenivät ja Israelin valtio perustettiin v. 1948! “Kesä on lähellä”!

 

Jumala pelastaa omansa.

Jumala on luvannut, että hänen uskollisensa pelastuvat tästä hirvittävästä Herran vihan päivän koettelemuksesta, jolloin kuten 2 Piet 3:10 kertoo  …  silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.

1 Tes 5:9 Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä Vihaan [kärsimään Jumalan vihan aikaa],  vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,

Dan 12:1 Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. 1Tes 1:10 ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta.

Ilm. 3:10 [Filadelfian seurakunnalle] Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat.

Room 5:9 Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen [Kristuksen] kauttansa vihasta.

1 Moos 19:15 Aamun sarastaessa enkelit kiirehtivät Lootia sanoen: ”Nouse, ota vaimosi ja molemmat tyttäresi, jotka ovat luonasi, ettet hukkuisi kaupungin syntivelan tähden.”… 19:22 Pakene nopeasti sinne, sillä minä en voi tehdä mitään, ennenkuin olet sinne saapunut.” Siitä kaupunki sai nimekseen Sooar… 19:24 Ja Herra antoi sataa Sodoman ja Gomorran päälle tulikiveä ja tulta, Herran tyköä taivaasta,

Tässä kaikille tutussa kertomuksessa Jumala oli päättänyt tuhota Sodoman koska se oli täynnä syntiä. Herra kuitenkin odotti, että Loot perheineen oli ensin päässyt pois kaupungista turvaan. Jos Jumala odotti VT:n aikana, että Lootin perhe pääsi turvaan, niin eikö sitten nyt kun kyseessä on paljon enemmän ihmisiä ja Raamatussa Kristus lupaa pelastaa omansa ahdingosta. Onhan jokaisella uudestisyntyneellä Jumalan sinetti turvanaan.

 

image_pdfimage_print