ALKULAUSE

Miksi olen nimennyt nämä evankeliumit ”Neljä evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta ja Jumalan valtakunnasta”?  Yleinen käytäntöhän on, että kukin evankeliumi kulkee kirjoittajansa nimisenä.

Ensinnäkin, evankeliumin kirjoittajat olivat lähinnä vain tapahtumien todistajia tai niiden muistiinmerkitsijöitä. Jeesus Kristus määritteli niiden sisällön. Hän olikin mielestäni historian merkittävin opettaja, jonka opetukset ovat kantaneet jo kaksi vuosituhatta. Toiseksi, Jeesus itse sanoi, että Jumalan valtakunnasta saarnaaminen oli syy, jonka vuoksi hänet oli lähetetty maailmaan (Luuk 4:43).

Kuinka voimme olla varmoja, että kirjoittajat ylipäätään muistivat oikein vuosikymmeniä aikaisemmin sattuneet tapahtumat? Tähän on olemassa helppo ja luotettava vastaus: Johannes kirjoitti: 14:26 ”Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut”. Ehkä tämä selittää sen, että monessa kohdin evankeliumin kirjoittajat ovat käyttäneet hyvin samanlaista kieltä. Paitsi Luukas, joka ei ollut edes tavannut Jeesusta, joutui keräämään tietoja eri lähteistä.

Näiden evankeliumien pohjana on KR 1938. Olen lisännyt väliotsikoita, mutta ennen kaikkea, olen kirjoittanut kaikki mitä Jeesus on sanonut, eri värillä. Näin ne on helpompi paikallistaa jos vaikka haluat nimenomaisesti tutkia mitä Jeesus on sanonut.

Eräisiin kohtiin olen tehnyt viittauksia kirjoittamiini artikkeleihin. Niitä klikkaamalla siirryt hetkessä kyseiseen kirjoitukseen.

Heikki Jartela

image_pdfimage_print