Viimeinen tuomio

Annihilaatio … vai pelastuvatko sittenkin kaikki?

Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa  2 Tes 1:8 tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille.
9 Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta,

Edellä oleva jae on annihilaation kannattajien suosima Raamatunkohta annihilaation puolustamiseksi Jumalan rangaistuksena. Jumalan rangaistus on ankara, koska Jumala on ankara täydellisyydessään. Vain Jeesus voi tarjota mahdollisuuden välttää tämä rangaistus. Mutta jos ihminen ei käytä tätä mahdollisuutta hyväkseen, mikä on seuraamus?

Onko annihilaatio Jumalan rangaistus – toinen kuolema?

Mitä annihilaatio tarkoittaa? Toinen kuolema tapahtuu tulen avulla. Onko tuli kuluttavaa (consuming/devouring) tulta, en osaa sanoa. Siihen joutuva kuitenkin palaa kokonaan ja lopullisesti. Raamatun jakeiden esimerkeissä kuluttava tuli polttaa ja tuottaa kuoleman yhdessä hetkessä.

On olemassa erilaisia käsityksiä annihilaatiosta. Osa tämän opin kannattajista ajattelee, että tuomitut saavat ensin kärsiä rangaistuksensa ja vasta sitten tuli polttaa heidät niin ettei mitään jää jäljelle. Ehkä joku omainen joskus muistaa ja mielessään kysyy ”mitähän on tapahtunut sille ja sille henkilölle kun häntä ei ole missään näkynyt”?

Annihilaatio merkitsee tuhoutumista, totaalista häviämistä. Annihilaatioon uskovat sanovat, että em. jae 1:9 merkitsee juuri sitä; kaiken menettämistä. Annihilaatio – tuomion saavat menettävät henkensä, heistä ei jää jäljelle mitään. Heidän muistonsakin häipyvät. Ikään kuin heitä ei olisi ollutkaan koskaan.

Annihilaation vastustajat sanovat, ettei annihilaatio ole mikään oikea rangaistus. Ei mitään verrattuna ikuiseen piinaan tulisessa järvessä. Puolustajat sanovat, että kyllä se on hirvittävä rangaistus. Kun tuomio julistetaan, ihmiset jaetaan kahteen ryhmään. Kun ikuisen elämän saavat riemuitsevat pääsystään Jumalan lapsiksi ja hävitystuomion saaneet kuulevat joutuvansa tuhottaviksi eivätkä koskaan pääse Jumalan yhteyteen, he kauhistuvat ja katuvat katkerasti. Jos nämä olisivat saaneet tulisen järven tuomion, eivät pelastuneet suinkaan olisi riemastuneet, vaikka monet itseään pelastuviksi uskovat nyt haluavat epäuskoisten joutuvan ikuiseen piinaan.

Jeesus tulee toimimaan kaikkien tuomarina: Tuomioita on vain kahta luokkaa. Toiset joutuvat Jeesuksen vasemmalle puolelle ja toiset oikealle puolelle. Mat 25:41 Sitten hän [Kristus] myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ’Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä. – Jeesus itse vahvistaa iankaikkisen tulen rangaistuksen. Samoin Johannes Ilmestyskirjassa (luku 20:10) vahvistaa, että ” perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti.”

Kun Mat sanoo 25:46 ”Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään,” ovat molemmat yhtä lailla rangaistuksina iankaikkisia, vaikka ikuinen poiskarsiminen ei tyydytäkään joidenkin voimakasta halua nähdä epäuskoisten joutumista kidutettaviksi. Kreikankielen rangaistusta merkitsevä sana on tässä kolasis ja verbi kolazō G2849  1. properly, to lop, prune, as trees, wings eli karsia pois, esim oksia puista.

Heb 10:29 kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä!

Ilm 20:12 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.

Ilm 22:12 Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. 

Jeesus tuo palkan tullessaan, mutta ketkä kaikki saavat palkan? Ainakin se on selvää, että ensimmäisen ylösnousemuksen pyhät saavat palkan; he tulevat hallitsemaan yhdessä Kristuksen kanssa tuhat vuotta (tai pitkän ajan mikäli tuhat vuotta ei ole eksakti aikajakso). Suuri määrä ihmiskuntaa kuolee ja ne jotka vastustavat Kristuksen tulemista hävitetään. Se ei tarkoita kuitenkaan sitä, etteivätkö he joutuisi tuhannen vuoden kuluttua viimeiselle tuomiolle. Heidän tuhonsa ei siis ole ’palkanmaksu’. 

 

Vai pelastuvatko sittenkin kaikki? 

Miksi Jumalan rangaistus tulisessa järvessä olisi ikuinen?

On vielä yksi vaihtoehto: Sekä tulinen järvi, että toinen kuolema ovat molemmat kuvaannollista ilmausta.  Ne, jotka eivät pelastu Kristuksen ja pyhien jakamassa tuomiossa ylösnousemuksen jälkeen, joutuvat kuvaannolliseen tuliseen järveen, jossa heitä vaivataan ja heidän on kohdattava kaikki tekemänsä synnilliset teot. Puhdistava tuli polttaa synnit pois, jonka jälkeen he voivat liittyä Jumalan lasten suureen joukkoon. Jos tulisen järven tuli ei ole fyysistä tulta, vaan ’kuluttavaa tulta’ tai puhdistavaa niin mitä se kuluttaa? Kun ihminen joutuu tutkimaan itseään, ’lihan tekoja’ ja kaikkia syntejään, joita tulessa poltetaan, ei ole epäilystäkään etteikö ihminen kärsisi tuskaa, vaikka kuinka henkistä se olisi.

Kautta historian on kirkko käyttänyt hyväkseen Raamatun kirjaimellista sanaa ja pelotellut ihmiskuntaa tällä kirjaimellisella totuudella. Raamattu on täynnä vertauskuvia ja kuvaannollista kerrontaa, mutta on helpompi ymmärtää Raamatun sana kirjaimellisesti. On sanottu sangen nasevasti, että kaikki mitä Raamatussa on sanottu on totta, mutta kaikki ei ole kirjaimellisesti totta. Tavalliset ihmiset sen enempää kuin oppineet teologitkaan eivät aina ymmärrä mitä vertauskuvan tai kuvaannollisen ilmauksen takana on.

Seuraavassa esimerkki kirjaimellisen tulkinnan opetuksesta netissä.

Gotquestions.org vastaa kysymykseen tähän tapaa: Koska Jumala on ikuinen, muuttumaton ja rajattoman vallan omaava, kaikki synnit ovat pohjimmiltaan Jumalaa vastaan. Sen vuoksi Jumala on säätänyt oikeudenmukaisen rangaistuksen, jonka mukaan rangaistus synnistä on myös ikuinen. Jumala loi ihmisen elämään ikuisesti. Kun joku tekee syntiä toista ihmistä kohtaan, tälle synnin kohteelle on tehty ikuinen vääryys. Jumala on sen tähden määrännyt kaikki synnintekijät helvettiin, koska he eivät ole täyttäneet Jumalan standardia ja ovat rikkoneet Jumalan lain moraalisen täydellisyyden. Jos Jumala ei lähettäisi näitä ihmisiä helvettiin hänen lakinsa rikkomisesta, voitaisiin sanoa, että Jumala ei ole oikeudenmukainen.

Jos tämä olisi selvitetty näin Raamatussa, en pullikoisi vastaan. En kuitenkaan allekirjoita perusteluja tässä muodossa. Jumalan poika on kuitenkin se, joka päättää tuomioista. Ehkä hän ymmärtää ihmisten vajavaisuuden ja on armollinen? Ehkä Isä Jumala itsekin huomasi, että ihmiskunnan pelastamiseksi hänen täytyy tarjota pelastustie ja se on hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Ilmestyskirja kuitenkin kertoo, että ihmiset ovat kuitenkin paatuneita ja itsepäisiä. Mitkään vastoinkäymiset eivät saa suurta joukkoa ihmisiä kääntymään Jumalan puoleen. Ja pelastuskin olisi vain yhden sanan päässä.

Miksi Jumala kiduttaisi ihmisiä ikuisesti tulisessa järvessä? Kun Jumalalle on kaikki mahdollista, eikö hän mieluummin haluaisi syntisen ihmisen kohdalla polttaa synnit pois ja puhdistaa ihmisen samanlaiseksi kuin ne, jotka jo saivat ikuisen elämän? Jumala ei olisi rakastava Jumala, jos hän rankaisisi pelkästään kiduttamisen vuoksi. Olen varma, että Jumalan rankaisun tarkoitus on korjaus oikeaan, puhdistaminen ja pelastaminen. Miksi Jeesus ilmestyi Saulille Damaskoksen tiellä, puhui hänelle ja sokaisi hänet kolmeksi päiväksi ja sai Saulin totaalisesti muuttamaan ajattelutapojaan niin, että hänestä tuli kiihkeä kristitty. Eikö Jumala voisi tehdä samoin muillekin, jotka ovat asettuneet häntä vastaan?

Raamattu todistaa, että Jumala ”tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden” (1 Tim 2:4).

Jesaja todistaa Jumalan tahdosta 46:10 … ”kaiken, mitä tahdon, minä teen.        11 …  Minkä olen puhunut, sen minä myös toteutan; mitä olen aivoitellut, sen minä myös teen.”  

Edellä olevat kaksi Raamatunkohtaa ovat kenties monellekin tuttuja. He ovat saattaneet lukea ne, mutta ovatko he ymmärtäneet ne loppuun saakka? Kaiken aikaa ovat nämä olleet minunkin tiedossani. Silti en ole päässyt irti tulisesta järvestä ikuisena rangaistuksena. Kaiken sen jälkeen mitä olen kirjoittanut olen pysähtynyt näiden jakeiden ääreen enkä oikein voi käsittää, miksi olen torjunut ilmiselvän totuuden: JUMALA TAHTOO ETTÄ KAIKKI IHMISET PELASTUISIVAT. Kun Jumala on kaikkivaltias, on hänen vallassaan pelastaa vaikka koko syntinen ihmiskunta, hänen luomuksensa. KAIKEN MITÄ TAHDON, MINÄ TEEN. Näin vakuuttaa Jumala.

Kristuksen tullessa suurin osa ihmiskunnasta ei halua ottaa häntä vastaan. Vaikka miljoonia ihmisiä kuolee Herran päivän ahdingossa, ihmiset eivät kadu syntejään. Kun he sitten ovat viimeisellä tuomiolla ja Jumalan tuli väkisin puhdistaa heidät samalla tavoin kuin kristikunnan suurimman vainoojan Saulin, ihmisille tapahtuu samoin kuin Saulille – totaalinen käännös. Silloin toteutuu Jesajan ennussanat: Jes 45:24 … Hänen [Jumalan] tykönsä tulevat häveten kaikki, jotka ovat palaneet vihasta häntä vastaan.

 

 

YHTEENVETO

Sekä tulinen järvi, että toinen kuolema ovat molemmat kuvaannollista ilmausta. Viimeinen tuomio tapahtuu pääsääntöisesti kaikille ihmisille; heidät tuomitaan tekojensa mukaan. Elämän kirjaan, joka myös on kuvaannollinen ilmaus, on kirjoitettu niiden nimet, jotka pelastuvat. Jos kirjassa ei ole jonkun nimeä, hänet heitetään tuliseen järveen kitumaan ikuisesti. Näin siis perinteisen tulkinnan mukaisesti, jota kirkot ovat saarnanneet viimeiset kaksi vuosituhatta.

Olen ottanut lähtökohdaksi Jumalan tahdon, kun olen halunnut selvittää, onko yllä kuvattu kuvaus oikea tulkinta Raamatussa esitetystä. Tulkinnasta nimenomaan on kysymys. Monet väittävät, että ei tarvita mitään tulkintaa; kaikki Raamatun opetus on niin selvää ja kirjaimellista. Mutta kun se ei sitä ole. Raamattu ja Ilmestyskirja erityisesti on täynnä symboliikkaa ja kuvaannollista kerrontaa.

Seuraavat seikat ovat mielestäni totista totta ja kelpaavat tarkastelun lähtökohdaksi:

– Jumalan tahto on, että kaikki pelastuvat

– Jumala on profeettansa Jesajan kautta vahvistanut tekevänsä tahtonsa mukaisesti

–  Jumala on suunnitellut kaiken ennalta jo ennen kuin maailmaa olikaan

–  Jumala on tuottanut niin hyvän kuin pahankin; saatana on hänen luomuksensa pahassa ja Jumalan oma poika Jeesus, jonka Jumala on korottanut Kristukseksi ja Herraksi, on saatanan vastapuoli hyvässä

Seuraavat seikat vaativat tulkintaa:

– Tarkoittaako ikuinen, ikuisuus (aion, aionios, owlam) todella sitä mitä nykyisin ymmärrämme ikuisella; siis sellaista, joka on aina ollut ja joka tulee aina olemaan, ilman alkua ja ilman loppua

–  Onko Raamatussa kuvattu tulinen järvi konkreettinen järvi, jossa tuli palaa ikuisesti

–  Onko tulisen järven rangaistukseen joutuvat tuomittu em. määritelmän mukaisesti kärsimään kidutusta tässä tulisessa järvessä ikuisesti

–  Onko annihilaatiolle tai sen vastakohdalle universalismille raamatullisia perusteita

Miten siis uskon tänä päivänä? Sanon tänä päivänä, koska olen vuosien tutkailun jälkeen joutunut tarkistamaan erityisesti suhtautumistani kaikkien pelastumiseen.

Jumalan tahto on absoluuttinen, ei ehdollinen. Jumala ei sano, että ”tahdon kaikkien pelastuvan jos…” Jos ihmiset katuvat… tai jos he tekevät niinkuin Raamatussa opetetaan tms. Jumala myös vakuuttaa, että hän toteuttaa tahtonsa.

Katson myös selvitetyksi, että ikuisuudeksi käännetyt kreikan- ja hepreankielen sanat on ymmärretty väärin. Ne ovat kyllä aikaan ja aikajaksoon sidottuja. Ei taida kukaan osata selittää kuinka pitkästä aikajaksosta on kulloinkin kysymys.

Uskon myös, että tulinen järvi on kuvaannollinen ilmaus ja sinne joutuvien kärsimys on sinänsä todellista, vaikka onkin henkistä, ei fyysistä kärsimystä. Henkinen kärsimys voi olla yhtä ankaraa kuin fyysinenkin kärsimys. Kristukseenkin uskovat joutuvat kestämään Jumalan tulen puhdistusta; he pelastuvat ‘ikään kuin’ tulen läpi.

En sano mitään varmaa annihilaatiosta. Jos joku on ollut niin paha syntinen, joka on aiheuttanut kymmenien miljoonien kuoleman, eikö hän katumattomana olisi ansainnut tulla totaalisesti hävitetyksi, poiskarsituksi Jumalan yhteydestä? Mitä teki Kristus tällaiselle kristittyjen vainoajalle? Pakkokäännytti Paavalin ja näin antoi esimerkin mitä voisikaan tapahtua muille uskottomille syntisille viimeisen tuomion rangaistuksena.

Entä sitten suhtautumiseni universalismiin? Kun joitakin vuosia sitten kirjoitin asiasta, totesin vain lyhyesti, etten usko universalismiin. Nyt olen oppinut uskomaan Jumalan tahtoon, varsinkin kun se on selväsanaisesti ilmaistu. Jos se olisi kirjoitettu Raamattuun punaisin kohokirjaimin, muutkin Raamatun lukijat voisivat siihen uskoa eivätkä menisi kirkon vanhojen tulkintojen mukana, joiden motiivit ovat useinkin olleet kirkon etu ja asema ei Jumalan totuuden julistaminen.

image_pdfimage_print