Annihilaatio – Jumalan rangaistus

 

 

OSA 1

 

OSA 2

Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa  2 Tes 1:8 tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille.
9 Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta,

Edellä oleva jae on annihilaation kannattajien suosima Raamatunkohta annihilaation puolustamiseksi Jumalan rangaistuksena. Jumalan rangaistus on ankara, koska Jumala on ankara täydellisyydessään. Vain Jeesus voi tarjota mahdollisuuden välttää tämä rangaistus. Mutta jos ihminen ei käytä tätä mahdollisuutta hyväkseen, mikä on seuraamus?

 

Onko annihilaatio Jumalan rangaistus – toinen kuolema? 

Mitä annihilaatio tarkoittaa? Toinen kuolema tapahtuu tulen avulla. Onko tuli kuluttavaa (consuming/devouring) tulta, en osaa sanoa. Siihen joutuva kuitenkin palaa kokonaan ja lopullisesti. Raamatun jakeiden esimerkeissä kuluttava tuli polttaa ja tuottaa kuoleman yhdessä hetkessä.

On olemassa erilaisia käsityksiä annihilaatiosta. Osa tämän opin kannattajista ajattelee, että tuomitut saavat ensin kärsiä rangaistuksensa ja vasta sitten tuli polttaa heidät niin ettei mitään jää jäljelle. Ehkä joku omainen joskus muistaa ja mielessään kysyy ”mitähän on tapahtunut sille ja sille henkilölle kun häntä ei ole missään näkynyt”?

Annihilaatio merkitsee tuhoutumista, totaalista häviämistä. Annihilaatioon uskovat sanovat, että em. jae 1:9 merkitsee juuri sitä; kaiken menettämistä. Annihilaatio – tuomion saavat menettävät henkensä, heistä ei jää jäljelle mitään. Heidän muistonsakin häipyvät. Ikään kuin heitä ei olisi ollutkaan koskaan.

Annihilaation vastustajat sanovat, ettei annihilaatio ole mikään oikea rangaistus. Ei mitään verrattuna ikuiseen piinaan tulisessa järvessä. Puolustajat sanovat, että kyllä se on hirvittävä rangaistus. Kun tuomio julistetaan, ihmiset jaetaan kahteen ryhmään. Kun ikuisen elämän saavat riemuitsevat pääsystään Jumalan lapsiksi ja hävitystuomion saaneet kuulevat joutuvansa tuhottaviksi eivätkä koskaan pääse Jumalan yhteyteen, he kauhistuvat ja katuvat katkerasti. Jos nämä olisivat saaneet tulisen järven tuomion, eivät pelastuneet suinkaan olisi riemastuneet, vaikka monet itseään pelastuviksi uskovat nyt haluavat epäuskoisten joutuvan ikuiseen piinaan.

Jeesus tulee toimimaan kaikkien tuomarina: Tuomioita on vain kahta luokkaa. Toiset joutuvat Jeesuksen vasemmalle puolelle ja toiset oikealle puolelle. Mat 25:41 Sitten hän [Kristus] myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ’Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä. – Jeesus itse vahvistaa iankaikkisen tulen rangaistuksen. Samoin Johannes Ilmestyskirjassa (luku 20:10) vahvistaa, että ” perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti.”

Kun Mat sanoo 25:46 ”Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään,” ovat molemmat yhtä lailla rangaistuksina iankaikkisia, vaikka ikuinen poiskarsiminen ei tyydytäkään joidenkin voimakasta halua nähdä epäuskoisten joutumista kidutettaviksi. Kreikankielen rangaistusta merkitsevä sana on tässä kolasis ja verbi kolazō G2849  1. properly, to lop, prune, as trees, wings eli karsia pois, esim oksia puista.

Heb 10:29 kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä!

Ilm 20:12 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan. Ilm 22:12 Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.

Jeesus tuo palkan tullessaan, mutta ketkä kaikki saavat palkan? Ainakin se on selvää, että ensimmäisen ylösnousemuksen pyhät saavat palkan; he tulevat hallitsemaan yhdessä Kristuksen kanssa tuhat vuotta (tai pitkän ajan mikäli tuhat vuotta ei ole eksakti aikajakso). Suuri määrä ihmiskuntaa kuolee ja ne jotka vastustavat Kristuksen tulemista hävitetään. Se ei tarkoita kuitenkaan sitä, etteivätkö he joutuisi tuhannen vuoden kuluttua viimeiselle tuomiolle. Heidän tuhonsa ei siis ole ’palkanmaksu’.

 

Vai pelastuvatko sittenkin kaikki? 

Miksi Jumalan rangaistus tulisessa järvessä olisi ikuinen?

On vielä yksi vaihtoehto: Sekä tulinen järvi, että toinen kuolema ovat molemmat kuvaannollista ilmausta.  Ne, jotka eivät pelastu Kristuksen ja pyhien jakamassa tuomiossa ylösnousemuksen jälkeen, joutuvat kuvaannolliseen tuliseen järveen, jossa heitä vaivataan ja heidän on kohdattava kaikki tekemänsä synnilliset teot. Puhdistava tuli polttaa synnit pois, jonka jälkeen he voivat liittyä Jumalan lasten suureen joukkoon. Jos tulisen järven tuli ei ole fyysistä tulta, vaan ’kuluttavaa tulta’ tai puhdistavaa niin mitä se kuluttaa? Kun ihminen joutuu tutkimaan itseään, ’lihan tekoja’ ja kaikkia syntejään, joita tulessa poltetaan, ei ole epäilystäkään etteikö ihminen kärsisi tuskaa, vaikka kuinka henkistä se olisi.

Kautta historian on kirkko käyttänyt hyväkseen Raamatun kirjaimellista sanaa ja pelotellut ihmiskuntaa tällä kirjaimellisella totuudella. Raamattu on täynnä vertauskuvia ja kuvaannollista kerrontaa, mutta on helpompi ymmärtää Raamatun sana kirjaimellisesti. On sanottu sangen nasevasti, että kaikki mitä Raamatussa on sanottu on totta, mutta kaikki ei ole kirjaimellisesti totta. Tavalliset ihmiset sen enempää kuin oppineet teologitkaan eivät aina ymmärrä mitä vertauskuvan tai kuvaannollisen ilmauksen takana on.

Seuraavassa esimerkki kirjaimellisen tulkinnan opetuksesta netissä.

Gotquestions.org vastaa kysymykseen tähän tapaa: Koska Jumala on ikuinen, muuttumaton ja rajattoman vallan omaava, kaikki synnit ovat pohjimmiltaan Jumalaa vastaan. Sen vuoksi Jumala on säätänyt oikeudenmukaisen rangaistuksen, jonka mukaan rangaistus synnistä on myös ikuinen. Jumala loi ihmisen elämään ikuisesti. Kun joku tekee syntiä toista ihmistä kohtaan, tälle synnin kohteelle on tehty ikuinen vääryys. Jumala on sen tähden määrännyt kaikki synnintekijät helvettiin, koska he eivät ole täyttäneet Jumalan standardia ja ovat rikkoneet Jumalan lain moraalisen täydellisyyden. Jos Jumala ei lähettäisi näitä ihmisiä helvettiin hänen lakinsa rikkomisesta, voitaisiin sanoa, että Jumala ei ole oikeudenmukainen.

Jos tämä olisi selvitetty näin Raamatussa, en pullikoisi vastaan. En kuitenkaan allekirjoita perusteluja tässä muodossa. Jumalan poika on kuitenkin se, joka päättää tuomioista. Ehkä hän ymmärtää ihmisten vajavaisuuden ja on armollinen? Ehkä Isä Jumala itsekin huomasi, että ihmiskunnan pelastamiseksi hänen täytyy tarjota pelastustie ja se on hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Ilmestyskirja kuitenkin kertoo, että ihmiset ovat kuitenkin paatuneita ja itsepäisiä. Mitkään vastoinkäymiset eivät saa suurta joukkoa ihmisiä kääntymään Jumalan puoleen. Ja pelastuskin olisi vain yhden sanan päässä.

Miksi Jumala kiduttaisi ihmisiä ikuisesti tulisessa järvessä? Kun Jumalalle on kaikki mahdollista, eikö hän mieluummin haluaisi syntisen ihmisen kohdalla polttaa synnit pois ja puhdistaa ihmisen samanlaiseksi kuin ne, jotka jo saivat ikuisen elämän? Jumala ei olisi rakastava Jumala, jos hän rankaisisi pelkästään kiduttamisen vuoksi. Olen varma, että Jumalan rankaisun tarkoitus on korjaus oikeaan, puhdistaminen ja pelastaminen. Miksi Jeesus ilmestyi Saulille Damaskoksen tiellä, puhui hänelle ja sokaisi hänet kolmeksi päiväksi ja sai Saulin totaalisesti muuttamaan ajattelutapojaan niin, että hänestä tuli kiihkeä kristitty. Eikö Jumala voisi tehdä samoin muillekin, jotka ovat asettuneet häntä vastaan?

Raamattu todistaa, että Jumala ”tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden” (1 Tim 2:4).

Jesaja todistaa Jumalan tahdosta 46:10 … kaiken, mitä tahdon, minä teen.        11 …  Minkä olen puhunut, sen minä myös toteutan; mitä olen aivoitellut, sen minä myös teen.”  

Edellä olevat kaksi Raamatunkohtaa ovat kenties monellekin tuttuja. He ovat saattaneet lukea ne, mutta ovatko he ymmärtäneet ne loppuun saakka? Kaiken aikaa ovat nämä olleet minunkin tiedossani. Silti en ole päässyt irti tulisesta järvestä ikuisena rangaistuksena. Kaiken sen jälkeen mitä olen kirjoittanut olen pysähtynyt näiden jakeiden ääreen enkä oikein voi käsittää, miksi olen torjunut ilmiselvän totuuden: JUMALA TAHTOO ETTÄ KAIKKI IHMISET PELASTUISIVAT. Kun Jumala on kaikkivaltias, on hänen vallassaan pelastaa vaikka koko syntinen ihmiskunta, hänen luomuksensa. KAIKEN MITÄ TAHDON, MINÄ TEEN. Näin vakuuttaa Jumala.

Kristuksen tullessa suurin osa ihmiskunnasta ei halua ottaa häntä vastaan. Vaikka miljoonia ihmisiä kuolee Herran päivän ahdingossa, ihmiset eivät kadu syntejään. Kun he sitten ovat viimeisellä tuomiolla ja Jumalan tuli väkisin puhdistaa heidät samalla tavoin kuin kristikunnan suurimman vainoojan Saulin, ihmisille tapahtuu samoin kuin Saulille – totaalinen käännös. Silloin toteutuu Jesajan ennussanat: Jes 45:24 … Hänen [Jumalan] tykönsä tulevat häveten kaikki, jotka ovat palaneet vihasta häntä vastaan.

 

YHTEENVETO

Sekä tulinen järvi, että toinen kuolema ovat molemmat kuvaannollista ilmausta. Viimeinen tuomio tapahtuu pääsääntöisesti kaikille ihmisille; heidät tuomitaan tekojensa mukaan. Elämän kirjaan, joka myös on kuvaannollinen ilmaus, on kirjoitettu niiden nimet, jotka pelastuvat. Jos kirjassa ei ole jonkun nimeä, hänet heitetään tuliseen järveen kitumaan ikuisesti. Näin siis perinteisen tulkinnan mukaisesti, jota kirkot ovat saarnanneet viimeiset kaksi vuosituhatta.

Olen ottanut lähtökohdaksi Jumalan tahdon, kun olen halunnut selvittää, onko yllä kuvattu kuvaus oikea tulkinta Raamatussa esitetystä. Tulkinnasta nimenomaan on kysymys. Monet väittävät, että ei tarvita mitään tulkintaa; kaikki Raamatun opetus on niin selvää ja kirjaimellista. Mutta kun se ei sitä ole. Raamattu ja Ilmestyskirja erityisesti on täynnä symboliikkaa ja kuvaannollista kerrontaa.

Seuraavat seikat ovat mielestäni totista totta ja kelpaavat tarkastelun lähtökohdaksi:

  • Jumalan tahto on, että kaikki pelastuvat
  • Jumala on profeettansa Jesajan kautta vahvistanut tekevänsä tahtonsa mukaisesti
  • Jumala on suunnitellut kaiken ennalta jo ennen kuin maailmaa olikaan
  • Jumala on tuottanut niin hyvän kuin pahankin; saatana on hänen luomuksensa pahassa ja Jumalan oma poika Jeesus, jonka Jumala on korottanut Kristukseksi ja Herraksi, on saatanan vastapuoli hyvässä

Seuraavat seikat vaativat tulkintaa:

  • Tarkoittaako ikuinen, ikuisuus (aion, aionios, owlam) todella sitä mitä nykyisin ymmärrämme ikuisella; siis sellaista, joka on aina ollut ja joka tulee aina olemaan, ilman alkua ja ilman loppua
  • Onko Raamatussa kuvattu tulinen järvi konkreettinen järvi, jossa tuli palaa ikuisesti
  • Onko tulisen järven rangaistukseen joutuvat tuomittu em. määritelmän mukaisesti kärsimään kidutusta tässä tulisessa järvessä ikuisesti
  • Onko annihilaatiolle tai sen vastakohdalle universalismille raamatullisia perusteita

Miten siis uskon tänä päivänä? Sanon tänä päivänä, koska olen vuosien tutkailun jälkeen joutunut tarkistamaan erityisesti suhtautumistani kaikkien pelastumiseen.

Jumalan tahto on absoluuttinen, ei ehdollinen. Jumala ei sano, että ”tahdon kaikkien pelastuvan jos…” Jos ihmiset katuvat… tai jos he tekevät niinkuin Raamatussa opetetaan tms. Jumala myös vakuuttaa, että hän toteuttaa tahtonsa.

Katson myös selvitetyksi, että ikuisuudeksi käännetyt kreikan- ja hepreankielen sanat on ymmärretty väärin. Ne ovat aikaan ja aikajaksoon sidottuja. Ei taida kukaan osata selittää kuinka pitkästä aikajaksosta on kulloinkin kysymys.

Uskon myös, että tulinen järvi on kuvaannollinen ilmaus ja sinne joutuvien kärsimys on sinänsä todellista, vaikka onkin henkistä, ei fyysistä kärsimystä. Henkinen kärsimys voi olla yhtä ankaraa kuin fyysinenkin kärsimys. Kristukseenkin uskovat joutuvat kestämään Jumalan tulen puhdistusta; he pelastuvat ‘ikään kuin’ tulen läpi.

En sano mitään varmaa annihilaatiosta. Jos joku on ollut niin paha syntinen, joka on aiheuttanut kymmenien miljoonien kuoleman, eikö hän katumattomana olisi ansainnut tulla totaalisesti hävitetyksi, poiskarsituksi Jumalan yhteydestä? Mitä teki Kristus tällaiselle kristittyjen vainoajalle? Pakkokäännytti Paavalin ja näin antoi esimerkin mitä voisikaan tapahtua muille uskottomille syntisille viimeisen tuomion rangaistuksena.

Entä sitten suhtautumiseni universalismiin? Kun joitakin vuosia sitten kirjoitin asiasta, totesin vain lyhyesti, etten usko universalismiin. Nyt olen oppinut uskomaan Jumalan tahtoon, varsinkin kun se on selväsanaisesti ilmaistu. Jos se olisi kirjoitettu Raamattuun punaisin kohokirjaimin, muutkin Raamatun lukijat voisivat siihen uskoa eivätkä menisi kirkon vanhojen tulkintojen mukana, joiden motiivit ovat useinkin olleet kirkon etu ja asema ei Jumalan totuuden julistaminen.

 

OSA 2

Uusia tulkintoja Jumalan rangaistuksesta 

Tässä artikkelin toisessa osassa yritän kiteyttää ajatukseni Viimeiseen tuomioon liittyvästä Jumalan rangaistuksesta ja erityisesti annihilaatiosta. Uskon, että eräät tulkintani, jotka eroavat valtakirkkojen pitkän ajan kuluessa omaksutuista käsityksistä, herättävät lukijoissa ajatuksia puolesta ja vastaan. Montako syntymää ja montako kuolemaa on ihmiselle varattu? Kun meidän Raamattumme puhuu käsitteistä kadotus ja tuho ja hukkuminen, mitä sanaa kreikankielinen kirjoittaja käytti ja miten se on käännetty vaikkapa englanniksi? Suomenkielinen ilmaus ei ole aina kovin onnistunut. Mikä on tulinen järvi? Ihmiset, jotka ovat kuin järjettömät eläimet, on Raamatun esittämä käsitys ihmisistä, joiden kohtalo on määritelty jo aikojen alussa. Millaisista ihmisistä on kyse? Entä Mitä tarkoittaa musta pimeys (black darkness)? Millaisesta rangaistuksesta siinä on kysymys? Onko Enkeleille varattu rangaistus erilainen ihmisten rangaistuksiin nähden? Yhteenveto: Annihilaatio Jumalan rangaistuksena.  

 

Yksi syntymä – kaksi kuolemaa?
Vai kaksi syntymää, mutta vain yksi kuolema?

Jokainen syntyy kerran ja kuolee ainakin kerran. Tässä päivityksessä tutkin tilannetta, jossa ihminen ei synnykään toista kertaa, mutta sen sijaan kuolee kaksi kertaa. Jotta ihminen ei kuolisi kahta kertaa, hänen täytyy syntyä kaksi kertaa; Toinen syntymä on uudestisyntyminen uskoon – Jeesuksen Kristuksen pelastavaan voimaan. Silloin ei tarvitse pelätä toista kuolemaa; jo uudestisyntymisessä ihminen saa ikuisen elämän lahjan – saman ikuisen elämän, jonka Jeesus sai isältään.

Pyrin tässä vielä täsmentämään ajatuksiani viimeiseen tuomioon liittyvästä ikuisesta rangaistuksesta. Raamattu puhuu tulisen järven ikuisesta piinasta rangaistuksena niille, jotka eivät ole katuneet syntejään ja ole ottaneet vastaan Jeesusta vapahtajanaan.

Sama synti, kaksi erilaista rangaistusta. 2 Piet 2:10 rangaistus irstaasta käytöksestä (”ne, jotka lihan jäljessä kulkevat saastaisissa himoissa ja ylenkatsovat herrauden”) menevät turmelukseen eli perish, tuhoutuvat englantilaisen käännöksen mukaan. Sensijaan ”Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta. (Juuda 1:7)  Sodoman ja Gomorran irstailijat siis joutuvat tuliseen järveen vieläpä iankaikkisesti. – Ei vaikuta loogiselta. Ehkäpä vika on tulkinnassa ja nimenomaan tulisen järven osalla..
Mat 5:29 ”Jos sinun oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi; sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi heitetään helvettiin.” –  Jeesus puhui helvetistä, mutta ei sillä tarkoittanut mitään tulista järveä niin kuin Ilmestyskirjassa, vaan kuten kaikki juutalaiset yleisesti tiesivät, Jerusalemin eteläpuolella sijaitsevaa kaatopaikkaa, Hinnomin rotkoa, jossa tulta poltettiin jatkuvasti. Tulinen järvi ja helvetti ovat muodostuneet synonyymeiksi ja jopa esimerkiksi Matteuksen evankeliumikin käyttää helvetistä nimitystä γέεννα géenna (gehenna).
Paavali kirjoitti kirjeessään Roomalaisille 6:23 “Sillä synnin palkka [seuraamus] on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme”. Synnin seuraamuksena tuleva kuolema tarkoittaa nimenomaan toista kuolemaa. 
.

Kadotus ja tuho

Ne jotka eivät synny uudestaan elämänsä aikana, eivät saa ikuisen elämän lahjaa. Raamatun mukaan on olemassa kaksi kuolemaa. Kun viimeinen tuomio annetaan, ne jotka eivät pelastu joutuvat kokemaan toisen kuoleman, joka on rangaistus. Toinen kuolema todellakin on kuolema. Sen sijaan rangaistukset kuten tulinen järvi ovat kielikuvia. Muita kielikuvia ovat musta pimeys, syvä pimeys jne. Minun ja muidenkin Raamatun lukijoiden ja tutkijoidenkin suuri ongelma on ollut kautta kahden vuosituhannen, että emme ole osanneet erottaa Raamatun kirjaimellista ilmoitusta Raamatun lukemattomista kielikuvista ja kuvaannollisesta ilmauksesta. Näin on erityisesti viimeisen tuomion kuvausten kohdalla. Yhteistä tuomioille on, että tuomion saavat tuhoutuvat (perish, are destroyed). Suomenkielisiä sanontoja ovat kadotus, perikato, tuho, hukkuminen..
a
Käydessään luomaan ihmistä Jumala sanoi: 1 Moos 1:26 ”Tehkäämme ihminen kuvaksemme… ” – Olemme siis Jumala kuva. Kun luemme Raamattua, Jumalasta käy ilmi ihmismäisiä ominaispiirteitä. Millaisen kuvan Raamattu piirtää Jumalasta? Vanhan Testamentin puolella kuva Jumalasta on usein koston sävyttämä. ”Minä kostan..” toistuu useasti.  Esim Miika 5:14 ”Ja minä kostan vihassa ja kiivaudessa pakanakansoille, jotka eivät olleet kuuliaisia” (engl. ”which have not obeyed”).
Kuitenkin Jumala sanoo Jer 18:8 ”mutta jos se kansa kääntyy pois pahuudestaan, josta minä sitä uhkasin, niin minä kadun sitä pahaa, jota ajattelin tehdä sille”.  Lisäksi Jumala sanoo tahtovansa, että kaikki pelastuvat. Jumala myös tekee ihmisiä (”astioita”) erilaisia käyttöjä varten. Ehkä Jumala ei välitä, jos nämä halvat astiat tuhotuvat viimeisellä tuomiolla. Jumala on antanut kaiken vallan Kristukselle ja hän on se, joka jakaa tuomiot ylösnousemuksen jälkeen. Voimmeko vetää johtopäätöksiä Kristuksen tuomiolinjasta sen perusteella mitä hän teki kristikunnan suurimmalle viholliselle, fariseus Saulukselle – pakkokäännytti hänet Jumalan uskolliseksi palvelijaksi saarnaamaan kansoille Jumalan valtakunnasta.
.
Katsotaan tarkemmin joidenkin Raamatunjakeiden avulla:
2 Piet 2:12
2:12 ”Mutta niinkuin järjettömät, luonnostaan pyydystettäviksi ja häviämään syntyneet eläimet, niin joutuvat myös nämä, kun herjaavat sitä, mitä eivät tunne, häviämään omaan turmelukseensa.”.
a
Tässä Pietarin 2. kirjeessä ihmistä verrataan villieläimeen. Mitä ihminen on tehnyt, jotta  häntä kohdeltaisiin villieläimen kaltaisena? 2:1 Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon.
2 Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi;
3 ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä; mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo, eikä heidän perikatonsa torku. NASB: and in their greed they will exploit you with false words; their judgment from long ago is not idle, and their destruction (apōleia) is not asleep..
a
Tällaisten ihmisten tuomio on siis perikato, täydellinen tuhoutuminen (siitä käytetään nimitystä annihilaatio). Strong’s määrittelee hepreankielen ja kreikan perikatoa kuvaavat sanat seuraavasti: gâvaʻ, H 1478 a primitive root; to breathe out, i.e. (by implication) expire:—die, be dead, give up the ghost, perish. Perish tarkoittaa siis täydellistä tuhoa, elämän loppumista. Esimerkki kaiken elämän tuhoutumisesta (perish, be destroyed) vedenpaisumuksen avulla: Gen 6:17 “Behold, I, even I am bringing the flood of water upon the earth, to destroy all flesh in which is the breath of life, from under heaven; everything that is on the earth shall perish.”.
a
Kreikankielen tuhoutumista tarkoittava sana on ἀπόλλυμι apóllymi, Strong’s: from G575 and the base of G3639; to destroy fully (reflexively, to perish, or lose), literally or figuratively:—destroy, die, lose, mar, perish..
a
Suomenkielessä kun puhutaan tuhoutumisesta, kadotuksesta tai ulos pimeyteen heittämisestä tarkoitetaan kuitenkin yhtä ja samaa asiaa. Englanninkielessäkin käytetään sanoja perish, destroy, cast into outer darkness, joilla tarkoitetaan samaa..
a
Luuk 13:3 Eivät olleet, sanon minä teille, mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte. Hukkumisen sijaan olisi parempi käännös ollut ’tuhoudutte’.
aa
Joh 3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi (perish), vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.  – Uskomalla Jumalan poikaan saa ikuisen elämän lahjan eikä uskovan tarvitse tuhoutua (viimeistä tuomiota seuraavassa kuvaannollisessa tulisessa järvessä). Tuhoutuminen tapahtuu nopeasti, mutta sen vaikutus on ikuinen..
a
Seuraavasta Raamatunjakeesta voimme päätellä, että tuhoutuminen on nopeaa ja täydellistä: 1 Moos 6:17 Sillä katso, minä annan vedenpaisumuksen tulla yli maan hävittämään taivaan alta kaiken lihan, kaiken, jossa on elämän henki; kaikki, mikä on maan päällä, on hukkuva. – Raamatussa kerrottu vedenpaisumus tapahtui nopeasti ja kaikki elollinen tuhoutui. Eikö sitten viimeisen tuomion täytäntöönpano tapahtuisi samalla tavoin nopeasti?.
a
2 Kor 2:15 Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien [in them that perish] joukossa: 16 näille tosin kuoleman haju kuolemaksi, mutta noille elämän tuoksu elämäksi. Ja kuka on tällaiseen kelvollinen?
a
a
Jumalan tuli. Kadotukseen joutuminen merkitsee tuhoutumista. Ymmärrän tuhoutumisen tapahtuvan nopeasti eikä suinkaan pitkän ajan kuluessa. Viimeisen tuomion toteuttamiseksi Jumalan tuli tutkii ihmisten kaikki teot. Tämä Jumalan tuli on joko puhdistavaa tulta tai kuluttavaa tulta; jos synnit (pahat teot) painavat liian paljon eikä ihminen ole saanut niitä anteeksi, tuli kuluttaa ihmisen. Mitä kaikkea joudutaankaan punnitsemaan tuomiota harkittaessa? Pietari kirjoittaa: 1 Piet 4:8 Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä ”rakkaus peittää syntien paljouden..
a
Viimeisellä tuomiolla tapaammekin koko ylösnousseen ihmiskunnan tutkittuna ja jaoteltuna Kristuksen oikealle ja vasemmalle puolelle. Mat 25:33 ”Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle”. On ymmärrettävää, että kadotustuomion saavat reagoivat tuomioon kuten Luukas kirjoittaa: 13:28 ”Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys, kun näette Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin ja kaikkien profeettain olevan Jumalan valtakunnassa, mutta huomaatte itsenne heitetyiksi ulos.” Ja lopuksi: 25:46 ”Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.”
– Tuomitut itkevät ja kiristelevät hampaitaan. Jae 46 kertoo, että tuomion luvun jälkeen he menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, tuhoon joka on iankaikkinen ja lopullinen. Ihmiskunta on ymmärtänyt Raamatun sanan kirjaimellisesti, ja mitä värikkäimpiä kuvauksia helvetin tulen kärsimyksistä on tuotettu ja käytetty ihmisten pelottelemiseksi. Tietysti kirkkokin on hyödyntänyt nämä kuvaukset pitääkseen ihmiset kurissa ja nuhteessa. 
.

Mikä on tulinen järvi?

Tulisen järven rangaistus löytyy vain neljästä Ilmestyskirjan jakeesta: 20:15 ”Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.” Tuliseen järveen joutuvat mm. Saatana ja hänen apurinsa antikristus ja väärä profeetta.
Myös kuolema ja Haades (hauta) kuvaannollisina ilmiöinä joutuvat sinne. Kuolemaa ei uudessa maailmassa enää ole ja sitä myötä ihmiskunnan hautakin poistuu tarpeettomana. Miksi kuolemaa ja hautaa pitäisi kiduttaa aina ja iankaikkisesti? Eikö olisi parempi, että ne vain tuhoutuisivat tarpeettomina? Room 6:23 ”Sillä synnin palkka [seuraus] on kuolema, mutta Jumalan armolahja iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.”
– Synnin tekijä saa tuomion, mutta ei itse synnin teko. Kun Raamattu sanoo, että synnin seuraus saa kuolemantuomion, se tarkoittaa vain sitä, että ihmiskunnan tuomitsemisen jälkeen syntiä ei ole enää olemassakaan. Synti on tullut hävitetyksi eli tuhotuksi. Synti ei häviä sillä, että kuolema (seuraus) heitettäisiin tuliseen järveen. Synti häviää sillä, että katumattomat synnin tekijät kuolevat (toisen kuoleman). Jäljelle jäävät ovat niitä, jotka eivät kuole toista kuolemaa, vaan Kristus antaa heille saman minkä itse sai Isältä – ikuisen elämän Jumalan lapsena..
Kun ymmärtää kuoleman ja Haadeksen osan tulisen järven kuolemassa, ymmärtää itse tulisen järvenkin kuvaannollisen merkityksen.
.
Tulisen järven ikuinen tuomio.  Suuri kysymys onkin: onko Ilmestyskirjan 20:10 kuvaus tulisen järven kidutuksesta – ”yöt päivät, aina ja iankaikkisesti” – kaikkia koskeva konkreettinen rangaistus, vai rajoittuuko se esimerkiksi vain enkeleihin, jotka ovat iankaikkisuusolentoja. Näinhän oli myös Jumalan tarkoitus ihmisen suhteen, mutta korkea-arvoinen enkeli Lucifer (Saatana) onnistui viettelemään Adamin ja Eevan syntiin ja näin ihmisestä tuli kuolevaisia. Saatana yritti samaa myös Jeesuksen kohdalla, mutta epäonnistui. Tästä seurasi, että Jumala saattoi herättää kuolleista Kristuksen ja antoi hänelle ensimmäisenä ihmisenä uudelleen kuolemattomuuden.
Tuhoutuminen eli elämän loppuminen on ainoa vaihtoehto niiden kohdalla, jotka eivät ole saaneet ikuista elämää uskomalla Kristuksen pelastukseen. Lähes jokaisen ihmisen, joka kohtaa ’normaalin’, eli ensimmäisen kuoleman, on viimeisessä tuomiossa kohdattava joko pelastuminen ikuiseen elämään Jumalan valtakunnassa tai sitten tuhoutuminen eli elämän lopullinen menettäminen. Kirjoitin ’lähes jokaisen’ siksi, että poikkeuksena ovat ne ensimmäisen ylösnousemuksen pyhät, jotka ovat hallinneet Kristuksen kanssa tuhannen vuoden ajan ja nyt ovat Kristuksen kanssa tuomareita viimeisen ylösnousemuksen ihmisille.
Tavalliset ihmiset ovat kuolevaisia ja he voivat saada ikuisen elämän lahjan viimeisen tuomion jälkeen. Enkelit on taas alun perin luotu ikuisiksi olennoiksi. On esitetty, että kun enkeleitä, kuten Saatanaa ja hänen enkeleitänsä (kolmasosa kaikista enkeleistä), tuomitaan, heidän rangaistuksensa on ikuinen kärsimys tulisessa järvessä.
Ilm 20:10 sanoo: Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti. Näin jos rangaistuksen kuvaus on kirjaimellisesti ymmärrettävä. Olen tulkinnut pedon eli antikristuksen ja väärän profeetan olevan ihmisiä, joten tuliseen järven rangaistuksen saa iso joukko enkeleitä ja myös ihmisiä.
Ilmestyskirjan loppupuolella luvussa 21:8 Johannes näkee Jumalan valtaistuimellaan ja hän sanoo: ”Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema.”
Pelkuritkin joutuvat tämän käännöksen mukaan tuliseen järveen. Kreikan sana 1169: δειλός, jonka Strong’s käntää timid, fearful on oikein ainakin niiden Raamatun kolmen esimerkin mukaan, joissa sanaa on käytetty. Strong’sin selitykseen liittyy kuitenkin lisäkaneetti ”i.e. (by implication) faithless:—fearful.”
Voisin tulkita tämän niin, että ”seurauksena uskon puutteesta pelokas”. En mitenkään osaa pitää pelokasta vanhaa mummoa niin suurena syntisenä, että hän ansaitsisi toisen kuoleman rangaistuksen yhdessä murhaajien, huorintekijäin ja epäjumalanpalvelijain kanssa.
Tulinen järvi on kuvaannollinen ilmaus. Tällaista järveä ei ole oikeasti olemassa. Sen sijaan on Jumalan kuluttava tuli. Jumalan tuli tutkii viimeisellä tuomiolla kaikki tekomme; jos olemme rakentaneet talomme [uskomme] Kristuksen varaan, Jumalan tuli on puhdistavaa tulta ja vaikka se onkin ihmiselle tuskallista, hän itse säilyy eikä tuhoudu. Niiden ihmisten kohdalla, jotka tuli tutkiessaan havaitsee kieltäneen Kristuksen, tuli on kuluttavaa tulta. Mitä siis tarkoittaa kuluttava tuli? Raamattu antaa esimerkin: Saatanan viimeisessä hyökkäyksessä Jumalan pyhien leiriä vastaan taivaasta lankesi (Jumalan) tuli, joka ’kulutti’ heidät. Ts. heidät tuhottiin.
Ilm 20:15 mukaan tuliseen järveen heitetään kaikki, joiden nimiä ei ole kirjoitettu elämän kirjaan. Ensiksikin, elämän kirjasta puuttuvia on miljardeja nimiä. Suurin osa puuttuvista nimistä on ’tavallisia’ ihmisiä, jotka monesta eri syystä eivät vain ole ottaneet vastaan Kristusta vapahtajakseen. Heidätkin Jumalan tuli tutkii edellä kuvatulla tavalla. Sen sijaan sellaiset valheelliset Raamatun opettajat, jotka vääristelevät Jumalan sanan ja johtavat ihmisiä väärän uskon palvelijoiksi rahan himossaan, heidän rangaistuksensa on musta pimeys, ikuinen tuho täydelliseen tiedottomuuteen.
Molempia rangaistuksia täytyykin tarkastella kuvaannollisena ilmauksena..
Raamattu vertaa sellaista ihmistä, jolla ei ole Jumalan antamaa uutta henkeä, villiin eläimeen. Eläimillä ei ole mahdollisuutta ylösnousemukseen; eläimen kuollessa se tuhoutuu lopullisesti. Voidaan siis sanoa, että eläimet on luotu tuhoutumaan (be destroyed).
Raamatun mukaan Jumala on paitsi nähnyt ennalta jokaisen ihmisen tulevaisuuden; kuka pelastuu Jumalan valtakuntaan ja kuka tuhoutuu. Jumala on itse asiassa luonut ihmisiä eri tarkoituksiin. Tämä Jumalalle, luojalle kuuluva oikeus on ilmaistu Raamatussa vertauksin: Room 9:20 ”Niinpä niin, oi ihminen, mutta mikä sinä olet riitelemään Jumalaa vastaan? Ei kaiketi tehty sano tekijälleen: ”Miksi minusta tällaisen teit?” 21 Vai eikö savenvalajalla ole valta tehdä samasta savensa seoksesta toinen astia jaloa, toinen halpaa käyttöä varten?.
2 Tim. 2:20: Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita, ja toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten. 21 Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämänkaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis.”
Valtaosa ihmisistä pysyy luojan hänelle antamassa roolissa, mutta jakeessa 21 Timoteukselle on tuotu esille ihmisen mahdollisuus tehdä itsestään Jumalalle ”astia jaloa käyttöä varten”..
Joka tapauksessa Jumala tuntee ihmiskunnan ja tietää, että suurin osa ihmiskunnasta ei täytä pelastumisen ehtoja. Emme tiedä emmekä ymmärrä Jumalan jo ennen maailman luomista tekemää suunnitelmaa ihmiskunnan suhteen. Kaiken on Jumala kuitenkin suunnitellut ja myös toteuttaa suunnitelmansa. Jumalan suunnitelman ihmiskunnan suhteen kuitenkin tiedämme. Pelastuneet ihmiset saavat ikuisen elämän Jumalan valtakunnassa ja toimivat Jumalan työtovereina, mitä tehtäviä Jumala heille antaakaan..
Miksi niin monet uskovat, että ne, jotka eivät pelastu, kärsivät ikuisesti tulisessa järvessä? Kun Jumala kerran on luonut heidät tällaisiksi – halvoiksi astioiksi – kuin eläimet tuhoutumaan! Jos Jumala itse on luonut heidät tällaisiksi, eikö hän ainakin pidä huolen siitä, että hänen luomuksensa saavat inhimillisen lopun heidän täytettyään Jumalan heille antaman tehtävän? Tehtävän, jota emme edes ymmärrä mikä se on. Tällainen ikuinen kärsimys tulisessa helvetissä ymmärtämättömille ihmisille on monien mielestä käsittämätön kohtalo. Kuinka Jumala, jonka Raamattu vakuuttaa olevan itse rakkaus, voisi olla näin julma omille luoduilleen, vaikka kuinka epätäydellisiä olisivatkin. 
.

Ihmiset, jotka ovat kuin järjettömät eläimet.

Ihminen, joka ei ole syntynyt hengestä, on vain eläimen kaltainen. Ihminen, joka ei usko Jeesuksen Kristuksen lunastusuhriin on verrattavissa eläimiin – ainakin heidän kohtalonsa kuoleman jälkeen on samanlainen. Heidän elämänsä yksinkertaisesti päättyy. Kun Stefanos teki kuolemaa, hän lausui rukouksen: ”Herra Jeesus ota [vastaan] minun henkeni” (Apt 7:59). Eläimillä ei mitään mahdollisuutta tähän. Heidän henkensä vain lakkaa toimimasta..
Pietari selvästi todistaa, että tällaiset ihmiset ovat villien eläinten kaltaisia. Jumala on tehnyt heidät kuolemaan eläinten lailla. Kuollessaan he yksinkertaisesti lakkaavat vain elämästä. 2 Piet 2:12  NKJV: But these, like natural brute beasts made to be caught and destroyed, speak evil of the things they do not understand, and will utterly perish in their own corruption,.
2 Piet 2:10 ”ja varsinkin ne, jotka lihan jäljessä kulkevat saastaisissa himoissa ja ylenkatsovat herrauden. Nuo uhkarohkeat, itserakkaat eivät kammo herjata henkivaltoja,
11 vaikka enkelitkään, jotka väkevyydeltään ja voimaltaan ovat suuremmat, eivät lausu heitä vastaan herjaavaa tuomiota Herran edessä.
12 Mutta niinkuin järjettömät, luonnostaan pyydystettäviksi ja häviämään syntyneet eläimet, niin joutuvat myös nämä, kun herjaavat sitä, mitä eivät tunne, häviämään (perish) omaan turmelukseensa,
13 saaden vääryyden palkan; he pitävät nautintonaan elää päivänsä hekumassa; he ovat tahra- ja häpeäpilkkuja; he herkuttelevat petoksissaan, kemuillessaan teidän kanssanne; (Hauska sana keksitty, kemuilla t.s. elää yltäkylläistä elämää, juhlasta juhlaan)
14 heidän silmänsä ovat täynnä haureutta eivätkä saa kylläänsä synnistä; he viekoittelevat horjuvia sieluja, heillä on ahneuteen harjaantunut sydän; he ovat kirouksen lapsia..
a
Raamatun todistuksen mukaan ihminen, joka ei ole uudesti syntynyt, on eläimeen verrattavissa ja tuhoutuu eläimen lailla. Tällainen ihminen kuolee kaksi kertaa. Toinen kuolema merkitsee siirtymistä näille ihmisille varattuun pimeyteen ikuiseksi ajaksi. Lopun ajan tunnusmerkkejä onkin ihmiskunnan hillitön eläminen tämän maailman menon mukaan. Tästä kertoo mm.  Efe 2:2 joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan [saatanan], sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, Tiit 3:3 Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä, tottelemattomia, eksyksissä, moninaisten himojen ja hekumain orjia, elimme pahuudessa ja kateudessa, olimme inhottavia ja vihasimme toisiamme.
a
Tästä voimme lukea myös Juuda 1:10-13:  Juud 1:10 Nämä sitävastoin herjaavat sitä, mitä eivät tunne; mutta minkä he järjettömäin eläinten tavoin luonnostaan ymmärtävät, sillä he turmelevat [tuhoavat] itsensä.
11 Voi heitä, sillä he kulkevat Kainin tietä ja heittäytyvät palkan (rahan) tähden Bileamin eksytykseen ja hukkuvat niskoitteluunsa niinkuin Koora!
12 He likapilkkuina teidän rakkausaterioillanne julkeasti kemuilevat ja itseään kestitsevät. He ovat vedettömiä, tuulten ajeltavia pilviä, paljaita, syksyisiä puita, hedelmättömiä, kahdesti kuolleita, juurineen maasta reväistyjä,
13 rajuja meren aaltoja, jotka vaahtoavat omia häpeitään, harhailevia tähtiä, joille pimeyden synkeys ikuisiksi ajoiksi on varattu.
14 Heistäkin Eenok, Aadamista seitsemäs, on ennustanut, sanoen: ”Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä
15 tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet.”
16 He ovat napisijoita, kohtalonsa nurkujia ja vaeltavat himojensa mukaan; heidän suunsa puhuu pöyhkeitä, ja he mielistelevät ihmisiä oman etunsa tähden..
a
Juud 1:4 Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon, jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiaamme ja Herramme, Jeesuksen Kristuksen..
a
Suomalainen käännös käyttää sanaa turmella. Kreik. φθείρω phtheirō to corrupt, to destroy: properly, τόν ναόν τοῦ Θεοῦ (in the opinion of the Jews the temple was corrupted, or ’destroyed’, when anyone defiled or in the slightest degree damaged anything in it, or if its guardians neglected their duties.).
a
1 Kor 3:17 KJV  “If any man defile the temple of God, him shall God destroy; for the temple of God is holy, which temple ye are.” – Juutalaisille Herran temppeli saattoi tulla turmelluksi (’tuhotuksi’) pienestäkin vahingonteosta. Juuda kuitenkin tarkoittaa temppelillä ihmistä, joka tulee turmelluksi vääristä opeista. Tällaisten oppien levittäjät, ja nimenomaan ne, jotka tekevät sitä taloudellisen voiton saamiseksi, ovat kahdesti kuolleita. Heidän tuomionsa on kokea toinen kuolema. Jae 13 toteaa, että heille on pimeyden synkeys varattu ikuisiksi ajoiksi; Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia (j. 14-15). Kun Juuda toteaa tulevasta tuomiosta, että he ovat kahdesti kuolleita, se tarkoittaa, että he tuhoutuvat samalla tavoin kuin järjettömät eläimet kuolevat; kun eläimet kuolevat ne yksinkertaisesti lakkaavat elämästä..
a
Muita viitteitä: Tiit 1:16 He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he hänet kieltävät, sillä he ovat inhottavia ja tottelemattomia ja kaikkiin hyviin tekoihin kelvottomia.
2 Piet 2:1 Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon.
2 Piet 2:3 ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä; mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo, eikä heidän perikatonsa torku.   2 Piet 2:19 ja lupaavat heille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia; sillä kenen voittama joku on, sen orja hän on.
.
Saatanakin pantiin kahleisiin odottamaan Ilm 20:3 ”ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa.” – Saatana joutuu odottamaan syvyydessä tulevaa tuomiotaan..
a
1 Piet 2:8 ja ”kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi.” Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat; ja siihen heidät on pantukin 2:9 Mutta te olette ”valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja”, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa
a
Pietarin ja Juudaan kirjeistä käy ilmi, kuinka näiden tuhoutuvien ihmisten kohtalo on ennustettu jo ammoisina aikoina. He kokevat kaksi kuolemaa ja toinen kuolema on ”täydellisen musta pimeys”, jonka itse tulkitsen merkitsevän tietoisuuden täydellistä loppumista ikuisiksi ajoiksi. Se tarkoittaa elämän päättymistä ilman toivoa uudesta ylösnousemuksesta. Ei suinkaan ikuista kitumista helvetin tulessa..
a
2 Piet 2:17 Sellaiset ovat vedettömiä lähteitä ja myrskytuulen ajamia hattaroita, ja pimeyden synkeys on heille varattu. Engl. black darkness is reserved for ever. Suomalainen käännös ei puhu mitään ikuisesta αἰών aiōn rangaistuksesta toisin kuin englanninkieinen käännös sekä kreikankielinen alkuteksti.
a
Juudaan kirjeen 1:13 käännös sensijaan on tarkempi: 1:13 rajuja meren aaltoja, jotka vaahtoavat omia häpeitään, harhailevia tähtiä, joille pimeyden synkeys ikuisiksi ajoiksi on varattu.
a
Juud 1:4 ”Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon, jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiaamme ja Herramme, Jeesuksen Kristuksen.” – Tässäkin jakeessa tuodaan esille, että jo aikoja sitten Jumala näki tulevaisuuteen ja totesi tällaisen tuomion tulevan käyttöön; pimeyden synkeys ikuisiksi ajoiksi. Joku voi ajatella, että nämä tuomitut harhailevat ikuisesti pimeydessä näkemättä edes eteensä… Tästä ei ole kysymys, vaan että he tuhoutuvat ja ovat ikuisesti täydellisessä tiedottomuudessa..
a
2 Piet 2:9 ”Näin Herra tietää pelastaa jumaliset kiusauksesta, mutta tuomion päivään säilyttää rangaistuksen alaisina väärät.” Onko tuomion päivä G2250 ἡμέρα hēmera normaali 24-tuntinen päivä, vaiko kenties pidempi aika, en osaa sanoa. Ehkä sillä ei ole merkitystäkään. 
.

Mitä tarkoittaa musta pimeys (black darkness)

Jotkut Raamatunjakeet puhuvatmustasta pimeydestä”, ”pimeyden synkeydestä” tai ”syvästä pimeydestä” joka on ikuinen rangaistus. – Mitä tarkoittaa tämä mustan pimeyden rangaistus? Kenelle se tarkoitettu? Monet käsittävät tämän seuraamuksen olevan sama kuin tulisen järven ikuinen piinahelvetti. Oma tulkintani on toinen ja yllättävän tavanomainen rangaistus. Ehkä tämän mustan pimeyden voisi kääntää ’täydelliseksi tiedottomuudeksi’. (unconsciousness, ’blackout’)..
Seuraavassa Saarnaaja 9:10 kuvaa ihmistä tuonelassa: ”Tee kaikki, mitä voimallasi tehdyksi saat, sillä ei ole tekoa, ei ajatusta, ei tietoa eikä viisautta tuonelassa, jonne olet menevä.”  Job puolestaan sanoo: 17:13 ”Jos kuinka toivon, on tuonela asuntoni; minä levitän vuoteeni pimeyteen. – Kuoleman tilassa ei ihminen tunne eikä tiedä mitään. Kun tuomittu ihminen joutuu kokemaan toisen kuoleman, muistuttaa se rangaistuksena Saarnaajan kuvailemaa aikaa tuonelassa, mutta sillä erotuksella, että ’musta pimeys’ on lopullista, kun taas ensimmäisen kuoleman jälkeen tulee ylösnousemus. .
Tulkitsen mustan pimeyden ja sen eri versiot siten, että se tarkoittaa täydellistä tiedottomuutta. Se merkitsee tietoisen elämän loppumista. Kyseistä ihmistä ei enää ole. Hänen ruumistaan ei ole. Hänen henkeään ei enää ole. Ehkä jollakin on hänestä haalea ja haihtuva muisto, kunnes sitäkään ei enää ole. Miten olen tullut tähän johtopäätökseen? Seuraavissa Juudan jakeissa kerrotaan ihmisistä, joita verrataan järjettömiin eläimiin. Eläimet kuolevat, mutta niistä ei jää jäljelle mitään, ei henkeä eikä sielua. Ihmiset jotka kuolevat eläimen tavoin, kuolevat ja häviävät täydellisesti. Tätä tarkoittaa musta pimeys..
Näissä jakeissa kuvatut ihmiset ovat niitä halvimpia astioita, joiden tarkoitusta emme edes ymmärrä. Tiedämme vain, että Jumala on heidätkin luonut ja katsoo oikeaksi tuomita heidät ikuisiksi ajoiksi pimeyden synkeyteen. Toinen kuolema merkitsee heille elämän päättymistä aivan kuin villieläimille..
”Aikoja sitten” oli Jumalan suunnitelmissa, että osa ihmisistä hylkää Kristuksen ja saavat siitä tuomionsa. – Mikä siis on näiden ihmisten tuomio? Se on ”total black darkness” eli kuten Pietari kuvasi; tuhoutuminen (destruction)..
Matthew Henry sanoo kommentaarissaan mm.: “As for the blackness of darkness for ever, I shall only say that this terrible expression, with all the horror it imports, belongs to false teachers, truly, not slanderously so called, who corrupt the word of God, and betray the souls of men. If this will not make both ministers and people cautious, I know not what will.”.
2 Peter 2:17-19 kuvaa mustaa pimeyttä näin: 2:17 Sellaiset ovat vedettömiä lähteitä ja myrskytuulen ajamia hattaroita, ja pimeyden synkeys on heille varattu.
18 Sillä he puhuvat pöyhkeitä turhuuden sanoja ja viekoittelevat lihan himoissa irstauksilla niitä, jotka tuskin ovat päässeet eksyksissä vaeltavia pakoon,
19 ja lupaavat heille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia; sillä kenen voittama joku on, sen orja hän on.”
Job 38:17 Ovatko kuoleman portit sinulle paljastuneet, oletko nähnyt pimeyden portit (gates of deep darkness)?.
Juud 1:6 ja että hän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon;
1:7 samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta
.

Enkeleille varattu rangaistus.

On esitetty käsitys Juudaan pohjautuen, että langenneet enkelit saavat tottelemattomuudestaan ankarimman rangaistuksen eli ikuisen piinan tulisessa järvessä, koska heidät on luotu ikuisuusolennoiksi. Juuda 1:6 tuo esille, että nämä enkelit on pantu pimeyteen säilyttämistä varten. Pimeys ei siis heidän kohdallaan ole vielä varsinainen rangaistus. Olotilana se on hyvinkin samanlainen kuin ihmisille tarkoitettu täydellisen tietämättömyyden rangaistus..
Juuda 1:6 ”ja että hän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon;” – Tälläkin hetkellä nämä tottelemattomat enkelit ovat pimeydessä kahleissa odottamassa tuomiota, joka pannaan täytäntöön viimeisenä päivänä..
Seuraavassa jakeessa enkeleiden kohtaloa verrataan Sodoman ja Gomorran kaupunkien asukkaiden kohtaloon. Nämä asukkaat harjoittivat ’luonnottomia lihanhimoja’ ja siitä rangaistuksena heidät heitetään iankaikkiseen tuleen. 1:7 ”samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.”.
Olisikohan asia aivan näin? Voisi kuvitella, että kaikki ihmiset, jotka harjoittavat tällaista kieroutunutta sukupuolielämää vaeltaen himojensa mukaan (ks. Juuda), saisivat saman rangaistuksen ajankohdasta riippumatta. Äsken juuri käsittelin ikuisen syvän pimeyden rangaistusta, jonka tulkitsin olevan täydellisen tietoisuuden puutteen. 
.

Yhteenveto: Annihilaatio Jumalan rangaistuksena.

Mat 25:41 Sitten hän [Kristus] myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ’Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä..
Viimeisellä tuomiolla ihmiset jaetaan kahteen osaan; pelastuvat Kristuksen oikealle puolelle ja tuomitut hänen vasemmalle puolelleen. Mitä voimme päätellä tästä? Kunkin ihmisen osalta on selvitetty kuuluuko hän lampaisiin vai vuohiin. Selvityksen tekee Jumalan tuli, joka määrittää kunkin ihmisen kohdalla pelastuuko hän vai ei. Pelastuvat saavat tulen puhdistavan käsittelyn; tuli tutkii (1 Kor 3:13 ”koettelee”) kaikki ihmisen teot. Mikäli tuli toteaa, ettei ihminen ole rakentanut taloaan millään lailla Kristuksen varaan ja hänen tekonsa ovat pahat, tuli kuluttaa hänet..
Voiko Jumalan tuli kuluttaa ihmisen ennen kuin Kristus on määrittänyt kumpaan ryhmään tämä kuuluu? Toinen ongelma: ’vuohiksi’ todettuja on varmaan iso joukko. Jos tuli koetellessaan heitä totesi heidät vuohiksi, keskeyttikö tuli kuluttamisen, jotta kyseinen ihminen voitiin tuomita ja lähettää tuliseen järveen? Raamattu sanookin 1 Kor 3:13 ”niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja [Jumalan puhdistava] tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on.”.
Tämän luvun artikkelissa Jumalan tuli olen pohtinut näin: ”Voisiko tämä tuli olla myös sitä tulta, joka polttaa tulisessa järvessä; jotkut pääsisivät siitä pois pelastuen Jumalan valtakuntaan. Tulinen järvihän on kielikuva siitä koettelemuksesta, jossa ihminen näkee omat syntinsä ja pahat tekonsa ja jonka hän joutuu läpikäymään ennen puhdistumistaan. Toiset joutuisivat olemaan pidempään ennen kuin pääsisivät pois – tai viimein tuhoutuisivat, jos se olisi Kristuksen tuomio.” Tähän on lisättävä: Viimeisen tuomion osalta emme tiedä sen kestoa. Tapahtuuko se nopeasti – ehkä päivässä – vai kestääkö tuomitseminen pidemmän aikaa. Em. yksilöllinen tulen käsittely vaatisi ehkä pidemmän ajan ennen kuin kaikki on saanut riittävän pitkän käsittelyn. Kenties tulinen käsittely onkin niin tehokasta, että pahatkin tapaukset saadaan vietyä lävitse nopeasti..
Yhtä kaikki, ilmeisesti osa on niin pahoja syntisiä, että tuli ei puhdista heitä. Nämä jäljelle jääneet siis sijoitetaan Kristuksen vasemmalle puolelle, joka lähettää heidät ”tuliseen järveen.”
Kun tulinen järvi ei ole oikea järvi, eikä tuli ole tavallista tulta, on tutkittava kysymystä onko tulinen järvi sama kuin ”synkkä musta iankaikkinen pimeys? Ja myös, miksi Jeesus Kristus korostaa tuomion saaneiden rangaistuksen olevan joutuminen tuliseen järveen? Kun Jumalalle ja Kristukselle on kaikki mahdollista, eikö tuomion ansaitsevia voisi käännyttää samanlaisella pakolla kuin Paavalinkin? Hänhän oli omastakin mielestään kristikunnan suurin vihollinen ja kristittyjen vainooja.
Mikä on Jumalan suunnitelma ihmiskunnan ”halpaa käyttöä” varten tekemilleen astioille? Jos nämä ihmiset osoittautuvatkin tuomion arvoisiksi, eikö Jumala ole sen paitsi etukäteen nähnyt ja jopa suunnitellutkin niin tapahtuvan? Kun tällaiset astiat rikkoontuvat palasiksi, palaset vain lakaistaan pois ja heitetään tunkiolle sen sijaan, että ne vaivalla koottaisiin ja liimattaisiin yhteen ja astia olisi taas käyttökelpoinen. Room. 9:21 ”Vai eikö savenvalajalla [Jumalalla] ole valta tehdä samasta savensa seoksesta toinen astia jaloa, toinen halpaa käyttöä varten? 2.Timoteuksen kirje: 2:20 Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita, ja toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten.” – Onhan toki ymmärrettävää, että kaikista ihmisistä ei voi tulla Herran apostoleita tai profeettoja heidän maanpäällisen elämänsä aikana. Kun emme tunne Jumalan suunnitelman yksityiskohtia ja sen toteuttamisen tapaa, voimme vain luottaa Jumalan ja Kristuksen hyvään tahtoon ja rakkauteen meitä luotujaan kohtaan.
Luukkaan evankeliumi: 2:14 ”Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!.

Universalismi oli kristinuskon alkuaikoina suosittu ajatusmalli. Universalismia ensimmäisten viiden vuosisadan aikana käsittelevässä teoksessa Origen mm. lausuu: ”Our God is a ’consuming fire’ in the sense in which we have taken the word; and thus he enters in as a ’refiner’s fire’ to refine the rational nature, which has been filled with the lead of wickedness, and to free it from the other impure materials which adulterate the natural gold or silver, so to speak, of the soul..

Voidaan ainakin todeta, että Raamatun lukijoiden ja myös tutkijoiden käsitykset Jumalan rangaistuksesta ovat vaihdelleet laidasta laitaan. Universalismista, jonka mukaan kaikki lopulta pelastuvat toiseen äärimmäisyyteen, jonka mukaan Jumala rankaisee katumattomia syntisiä heittämällä heidät ikuisiksi ajoiksi tuliseen helvettiin. Jälkimmäinen malli oli voimassa vahvana keskiajalla, mutta vielä nykyäänkin monet uskovat haluavat, että Jumala on ankara syntisille ja että he itse pelastuessaan voivat nähdä kuinka syntisiä kidutetaan helvetin tulessa..

Oma kantani on tämä: Jumala tahtoo, että kaikki pelastuisivat ja Jumalan puhdistava tuli tekeekin monista kelvollisia Jumalan valtakuntaan. Osa ihmisistä on kuitenkin niin pahoja, että Jumala tuhoaa heidät niin perusteellisesti, että heistä ei jää jälkeäkään. Näiden viimeksi mainittujen osalta Jumalan ratkaisu on annihilaatio (täydellinen musta pimeys) eli syntisten täydellinen tuhoaminen.

image_pdfimage_print