Neitsyt Marian ja kuvien palvonta

 

 

Neitsyt Marian palvonta

Katolinen kirkko näyttää lainanneen em. pakanallisilta uskonnoilta käsitteitä, joita ei löydy Raamatusta; Jeesuksen äiti Maria on saanut arvonimen Jumalan äiti tai Jumalan synnyttäjä. Neitsyt Marian palvonta on syrjäyttänyt lähes kokonaan isä Jumalan ja Jeesuskin näyttää jäävän taka-alalle. Kuuluuhan katolisten yleinen rukous tähän tapaan:

Terve Maria, armoitettu, Herra sinun kanssasi. Siunattu sinä naisten joukossa
ja siunattu kohtusi hedelmä Jeesus.
Pyhä Maria, Jumalanäiti, rukoile meidän syntisten puolesta
nyt ja kuolemamme hetkenä. Amen.

Muinaisessa Mesopotamiassa (Assyriassa) palvottiin kolmiyhteistä jumalaa, jotka olivat: Isä (Marduk), äiti (Ištar, taivaan kuningatar) ja poika (Nabu). Kun tämä ”kolmiyhteinen” jumaluus siirtyi katolisen kirkon oppiin, liittyi siihen läheisesti ”Taivaan kuningatar”. Kaksoisvirran maan uskonnoissa vilahtelevat tutut käsitteen, kuten elämänpuu, ylösnousemus, jumalan valtakunnan perustaminen maan päälle yms.

Raamattu mainitsee suuren metsästäjän (tai soturin, kapinallisen) Nimrodin. Hän oli ihminen jota palvottiin jumalana Kaksoisvirranmaassa. Kerrotaan, että Nooan poika Seem tappoi Nimrodin ja levitti hänen palasensa ympäri valtakuntaa osoittaakseen että tämä on vain ihminen. Nimrodin vaimo Semiramis sanoi miehensä olevan nyt aurinkona taivaalla. Babylonialaiset uskoivat Semiramiksen valheet, ja neitsytäiti kruunattiin Taivaan kuningattareksi. Semiramis, ikuinen neitsyt, taivaan kuningatar, synnytti auringon pojan Tammuksen (Tammuz). Tätä Taivaan kuningatarta kutsuttiin myös nimellä Ishtar, josta saattaa olla peräisin tuntemamme keväinen juhla pääsiäinen,  EASTER.   – Tässä toinen versio ”kolmiyhteiseksi jumalaksi.”

Semiramiksesta käytetään lukuisia nimiä: Ishtar, Astarte, Artemis, Aserah, Venus, Diana. Hän oli: kuun jumalatar, taivaan kuningatar, hedelmällisyyden jumalatar, äiti maa, luontoäiti, jumalanäiti, ikuinen neitsyt (vrt. katolinen oppi Neitsyt Mariasta).

 

Missä on toinen käsky?

Kymmenestä käskystä on olemassa monia versioita, jotka saattavat olla lyhennettyjä ”katekismusversioita” tai sitten käskyjen sisältöä on jaettu eri käskyjen välillä.

Tässä artikkelissa pyrin selvittämään toisen käskyn laajaa sisältöä. Erityisesti sitä mitä Jumala käskee erilaisten jumalankuvien tekemisestä. Katolisessa maailmassa on käytössä (niin kuin luterilaisessakin) pidempi kaava ja lyhyempi katekismuskaava. Tässä lyhyemmässä kaavassa ei ole lainkaan koko toista käskyä, vaan hypätään sen yli. 9. ja 10. käskyt on sitten jaettu kahtia, kun nämä on pitkässä kaavassa yhdistetty. Se voikin sopia katolisille hyvin, koska heillä on runsaasti kuvia ja patsaita yms. niin Jumalasta, Jeesuksesta kuin lukuisista pyhimyksistäkin. Mitä tarkoitusta palvelee toisen käskyn poisjättäminen? Sekä protestanteilla että katolisilla on sama intressi tässä poisjättämisessä, koska molempien kirkot ovat täynnä Raamatussa kiellettyjä kuvia ja patsaita.

Eikö olisi syytä ottaa Jumalan käsky tosissaan? Näin tekevät vain pienimmät uskontokunnat kuten vaikkapa Jehovan todistajat.

 

2 Moos 20: 2-17

2. Käsky

2 Moos 20:4 Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla.
20:5 Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat;

2.Mooseksen kirjan jakeessa kielletään tekemästä kuvaa Jumalasta taivaassa eikä myöskään epäjumalan kuvaa maan päällä tai vesissä olevasta. Jakeessa asia vielä selvennetään; olennaista on, että kuvia ei saa kumartaa eikä niitä saa palvella.

Katekismusversio (katolinen)

5 Moos 5:6-21                                                      

4 Moos 33:51 ohjeisti Israelin joukkoja näiden lähestyessä luvattua maata: ”Puhu israelilaisille ja sano heille: Kun olette kulkeneet Jordanin yli Kanaanin maahan,
52 niin karkoittakaa tieltänne kaikki maan asukkaat ja hävittäkää kaikki heidän jumalankuvansa, hävittäkää kaikki heidän valetut kuvansa ja kukistakaa kaikki heidän uhrikukkulansa.

KJV 33:52 Then ye shall drive out all the inhabitants of the land from before you, and destroy all their pictures NKJV … destroy all their engraved stones, destroy all their molded images, – NKJV ei puhu enää kuvista (pictures), vaan kaiverretuista kivistä. Monet muutkin käännökset ovat samoilla linjoilla. Strong’s selitys H4906:lle maskîyth, from the same as H7906; a figure (carved on stone, the wall, or any object); figuratively, imagination:—conceit, image(-ry), picture, × wish. – Kun uudemmat käännökset eivät enää puhu ”kuvista”, vaan kaiverruksista, ovat kirkot varmaan huokaisseet helpotuksesta saadessaan perustellun syyn jättää Kristusta kuvaavat alttaritaulut paikalleen.

Olisivatko taiteilijan maalaamat kuvat, esimerkiksi alttaritaulut, Kristuksesta sallittuja siksi, että ne eivät ole kaiverrettuja kiviä? Palataanpa aikaan, jolloin Israelin kansa oli matkalla Egyptistä kohti luvattua maata. Silloin ei juuri ollut maalausvälineitä, ei värejä, ei pensseleitä. Kysymystä täytyykin tarkastella toisesta näkökulmasta: voidaanko kuvaa käyttää palvonnan välineenä? Esimerkiksi alttaritaulu, joka kuvaa Kristusta ristiinnaulittuna ristillä riippumassa; se herättää katsojissa hartaita tunteita ja edesauttaa palvontaa. Kristus kuvataan maalauksissa miehenä, jolla yleensä on europpalaiset piirteet. Entäpä, jos hän olisikin kuvattu paikallisena asukkaana ja vaatimattoman näköisenä, kuten Raamatussa? Tutkijat ovat löytäneet vanhan, lähes apostolien ajan kuvan Lasaruksen ylösnousemuksesta; siinä Jeesus on kuvattu lyhyttukkaiseksi ja parrattomaksi. Oletettavasti apostolitkin ja muutkin aikalaiset olivat samannäköisiä. Miksi Juudaksen oli osoitettava Jeesus vangitsijoilleen antamalla hänelle suudelma? Koska kaikki näyttivät samanlaisilta (lyhyttukkaisilta ja parrattomilta) oli Juudaksen osoitettava Jeesus vangitsijoilleen. Kesti useita satoja vuosia ennen kuin Jeesus kuvissa alkoi muistuttaa sellaista, jona hänet nykyisinkin esitetään.

Minkälaisia tunteita herättäisivät kuvat Jeesuksesta, jos ne toteutettaisiin profeetta Jesajan kuvauksen mukaisesti:

Jes 53:2 Hän kasvoi Herran edessä niinkuin vesa, niinkuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. 3 Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. 

In this verse, the prophet [Isaiah] describes the humble appearance of the Messiah, and the fact that there was nothing in his personal aspect that corresponded to the expectations that bad been formed of him; nothing that should lead them to desire him as their expected deliverer, but everything that could induce them to reject him. He would be of so humble an origin, and with so little that was magnificent in his external appearance, that the nation would despise him (Barnes’ Notes).

”Eikö itse luontokin opeta teille, että jos miehellä on pitkät hiukset, se on hänelle häpeäksi; Näin Paavali opetti 1. kirjeessään Korinttilaisille 11:14. Voisiko olla, että Jeesuksella oli ollut pitkät hiukset, mutta Paavali ei olisi tästä piitannut, vaan opetti päinvastoin? Jotkut ovat selittäneet, että Jeesus olisi antanut Nasiirilupauksen, johon kuului myös pidättäytyminen viinin juonnista. Jeesus kuitenkin nautti viiniä, joten tämä ei voi olla selityksenä Jeesuksen pitkälle tukalle. Tämä käy ilmi Mat 11:19 ”Ihmisen Poika tuli, hän syö ja juo, ja he sanovat: ’Katso syömäriä ja viininjuojaa, publikaanien ja syntisten ystävää!’” Tässä lienee sotkettu toisiinsa nasiirilupaus (Nazarite vow) ja Jeesuksen kotipaikka Nasareth (Nazareth).

4 Moos 6:2 ”Puhu israelilaisille ja sano heille: Kun mies tai nainen tekee nasiirilupauksen vihkiytyäksensä Herralle,
3 niin pidättyköön hän viinistä ja väkijuomasta; älköön juoko hapanviiniä tai hapanta juomaa älköönkä mitään viinirypäleen mehua; älköön syökö tuoreita älköönkä kuivia rypäleitä.
4 Niin kauan kuin hänen nasiirilupauksensa kestää, älköön hän syökö mitään, mikä viiniköynnöksestä saadaan, älköön edes raakiloita tai köynnösten versoja.
5 Niin kauan kuin hänen nasiirilupauksensa kestää, älköön partaveitsi koskettako hänen päätänsä. Kunnes kuluu umpeen aika, joksi hän on vihkiytynyt Herralle, hän olkoon pyhä ja kasvattakoon päänsä hiukset pitkiksi.
6 Niin kauan kuin hän on Herralle vihkiytynyt, älköön hän menkö kuolleen luo.
7 Älköön hän saastuko edes isästänsä tai äidistänsä, veljestänsä tai sisarestansa heidän kuoltuaan, sillä hänen päässään on Jumalalle-vihkiytymisen merkki.
8 Niin kauan kuin hänen nasiirilupauksensa kestää, hän on pyhä Herralle.
9 Jos joku odottamatta, äkkiarvaamatta kuolee hänen läheisyydessään ja hän niin saastuttaa vihityn päänsä, niin hän ajattakoon hiuksensa puhdistuspäivänään, seitsemäntenä päivänä hän ajattakoon ne.

Jos Jeesus olisi nasiirilupauksen tehneenä ollut pitkätukkainen, Juudas Iskariot olisi voinut sanoa: ”Minua ette tarvitse häntä osoittamaan, Jeesus on se pitkätukkainen ja oudosti pukeutunut.” –Jeesus ei kuitenkaan ollut tehnyt nasiirilupausta eikä hän ollut pitkätukkainen.

Katolinen kirkko vastusti aluksi kuvien tekemistä ja sijoittamista kirkkoihin. Katolisen kirkon johtohahmot kuten Irenaeus, Clement, Origen ja Lactantius vastustivat voimakkaasti toisen käskyn rikkomista. Vasta vuonna 842 Konstantinopolin kirkolliskokous antoi periksi. Protestanttiset kirkot vastustivat kuvia ja patsaita, ja yrittivät reformaation aikana saada katolisen kirkon muuttamaan mieltään, mutta se ei enää onnistunut.

Nykypäivänä monet, katoliset ihmiset kuvittelevat kuvien varjelevan heitä onnettomuuksilta; autoilijoilla on kiinnitettynä heitä suojelevan pyhimyksen kuva riippumaan auton taustapeilistä. Monet nimenomaan katoliset pitävät mukanaan tällaisia talismaneja. Eri ammattikunnilla on omat suojeluspyhimyksensä ja näiden kuvien uskotaan suojelevan näitä ihmisiä.

 

Onko Maria ikuinen neitsyt?

Miksi katolisen kirkon oppi väittää, että Maria oli ikuisesti neitsyt? Kun näin väitetään, ei luonnollisestikaan sovi myöntää, että Jeesuksella oli veljiä ja sisaria. Veljien nimetkin tiedämme, mutta tapaan ei tuolloin kuulunut pitää lukua naispuolisista sisaruksista. Matt. 13:55 Eikö tämä ole se rakentajan poika? Eikö hänen äitinsä ole nimeltään Maria ja hänen veljensä Jaakob ja Joosef ja Simon ja Juudas? ­– Matteus todistaa neitsyyden häviämisestä: 1:25 ”eikä yhtynyt häneen, ennenkuin hän oli synnyttänyt pojan. Ja hän antoi hänelle nimen Jeesus.” – Jeesus oli Pyhän hengen siittämä ja Raamatun mukaan Joosef ja Maria harjoittivat sukupuoliyhteyttä vasta Jeesuksen symtymisen jälkeen. Maria ei enää voinut olla Neitsyt.

Apt 1:13 Ja kun he olivat tulleet kaupunkiin, menivät he siihen yläsaliin, jossa he tavallisesti oleskelivat: Pietari ja Johannes ja Jaakob ja Andreas, Filippus ja Tuomas, Bartolomeus ja Matteus, Jaakob Alfeuksen poika ja Simon, kiivailija, ja Juudas Jaakobin poika. 14 Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin, kanssa ja Jeesuksen veljien kanssa.

Maria ei siis voinut olla neitsyt saatuaan neljä poikaa ja ainakin yhden tyttären. Raamattu todistaa: Mat: 1:25 ”eikä [Joosef] yhtynyt häneen, ennenkuin hän oli synnyttänyt pojan. Ja hän antoi hänelle nimen Jeesus”.

Katoliset haluavat tulkita kysymyksen Jeesuksen veljistä ja sisarista siten, että vain ne jotka uskoivat häneen, olivat hänen veljiään. Tämän tueksi vedotaan Mat 12. luvun jakeisiin. 12:48 Mutta hän vastasi ja sanoi sille, joka sen hänelle ilmoitti: ”Kuka on minun äitini, ja ketkä ovat minun veljeni?”  49 Ja hän ojensi kätensä opetuslastensa puoleen ja sanoi: ”Katso, minun äitini ja veljeni!

Tässä kuitenkin sivuutetaan kaksi edeltävää jaetta: Mat 12:46 Hänen vielä puhuessaan kansalle, katso, hänen äitinsä ja veljensä seisoivat ulkona, tahtoen häntä puhutella. 47 Niin joku sanoi hänelle: ”Katso, sinun äitisi ja veljesi seisovat ulkona ja tahtovat sinua puhutella.”

–   Joku ulkopuolinen välitti Jeesukselle tiedon, että hänen äitinsä ja veljensä olivat ulkopuolella ja halusivat puhua hänen kanssaan. Siis: Jeesuksen omat veljet ja oma äiti Maria olivat ulkopuolella ja Jeesuksen uskonveljet, hänen seuraajansa, olivat hänen luonaan sisällä. Näin voi harhauttaa jos kertoo vain osan totuudesta.

Vielä yksi Raamatun todiste:

Joh 7:2 Ja juutalaisten juhla, lehtimajanjuhla, oli lähellä.
7:3 Niin hänen veljensä sanoivat hänelle: ”Lähde täältä ja mene Juudeaan, että myös sinun opetuslapsesi näkisivät sinun tekosi, joita sinä teet;
7:4 sillä ei kukaan, joka itse tahtoo tulla julki, tee mitään salassa. Koska sinä näitä tekoja teet, niin ilmoita itsesi maailmalle.”
7:5 Sillä hänen veljensäkään eivät häneen [Jeesukseen] uskoneet.

Miksi katolinen kirkko menettelee näin? Valhe johtaa toisiin valheisiin. On kuitenkin kovin epätoivoista yrittää pitää kiinni Marian ikuisesta neitsyydestä ja selittää Jeesuksen veljet hänen ”serkuikseen”. Voisiko selitys olla seuraavassa?  2 Kor 4:4 …  joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Tämä jae on tarkalleen ottaen osoitettu uskottomille, mutta kertoohan Raamattu kuinka ”vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin” (Mat 24:24). Saatana todellakin onnistuu eksyttämään monet syvästikin uskossa olevat uskomaan valheeseen.

          

image_pdfimage_print