Mihin pelastutaan – taivaaseenko?

Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, ihmisen poika, joka on taivaassa.   Valtaosa ihmisistä ja kirkoista on jo satojen ja satojen vuosien ajan uskonut kuoleman jälkeen pääsevänsa taivaaseen tai joutuvansa helvettiin. Katolilaisilla on vakaa käsitys välitilasta, jonka aikana kuollut joutuu kärsimään syntiensä asteen mukaan kiirastulessa. Kiirastuli voi vaivata kuollutta […]

Pelastus tekojen perusteella ja pelastus armosta

Jeesus lupasi, että tullessaan hän tuo palkan mukanaan. Roomalaiskirjeessä sanotaan, että töitä tekevälle maksetaan palkkaa ansioiden mukaan ei armosta. Nämä työt ovat käsittääkseni Jumalan valtakunnan julistamiseen, evankeliumin julistamiseen liittyviä töitä, niitä mitä Jeesus käski seuraajiensa tehdä. Kaikkien ei kuitenkaan ole syystä tai toisesta mahdollista näin tehdä; he voivat pelastua armosta uskon kautta.    Palkka töistä […]

Näkymätön Jumalan valtakunta

“Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla” (Luuk.17:20)   Raamatun mukaan pelastuneet, ylösnousseet muuttuvat henkiolennoiksi. Jeesuksen mukaan he ovat kuin enkeleitä. Nämä Pyhät tulevat hallitsemaan maata. Suuri kysymys on: hallitsevatko he maan päällä vaiko taivaasta käsin? Miten näkymättömät henkiolennot sopivat asumaan ja hallitsemaan maan päällä? Jeesus sanoi, ettei tulevan Jumalan valtakunnan saapumista voi tarkkailla tai “Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla” eli sen tulemista […]

Jeesus tuo palkan tullessaan

… tullut on aika tuomita kuolleet ja maksaa palkka sinun palvelijoillesi profeetoille ja pyhille ja niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävät   Ilmestyskirja kertoo: Ilm. 11:15 Ja seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: “Maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti.” 16 Ja ne […]

Ensimmäinen ylösnousemus

Pelastuneet muuttuvat silmänräpäyksessä.  … pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.   1.Kor.15:50 Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. 51 Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, 52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, […]

Ketkä nousevat ylös Jeesuksen tulemisen yhteydessä? Ketkä eivät?

monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen (Dan.12:2).   Dan. 12:1 Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan […]

Elämän kirja.

Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämänkirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä. Ilm. 3:5  Elämänkirjasta, jossa on pelastuvien nimet, puhutaan seuraavissa Ilmestyskirjan jakeissa: 13:8 Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta. 17:8 […]

Muita Jumalan sinetin saamiseen liittyviä kysymyksiä.

… teihinkin… uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti   Edellä kerroin kuinka Jumalan enkeli käy sinetöimässä uskoontulleet viimeisten päivien aikana. Nämä enekelien sinetöimät ovat tulleet uskoon vasta “myöhäisherännäisinä” lopun ajan tapahtumien alettua. Efesolaiskirjeestä kuitenkin ilmenee, että sinetin voi saada jo paljon aiemmin kunkin ihmisen elämässä. Efes. 1:13 Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, […]

Keitä ovat nämä 144.000 sinetillä merkittyä?

Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä tuhatta merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista (Ilm. 7:4) Ilm. 5:9 ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: “Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista Jae 7:4 kertoo, […]

Sata neljäkymmentä neljä tuhatta sinetöityä.

Ja minä näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan sata neljäkymmentä neljä tuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi  (Ilm.14:1)   Ilmestyskirjassa puhutaan kooltaan tarkalleen määritellystä (144.000) joukosta, joiden otsaan on kirjoitettu Jeesuksen ja Jumalan nimi. Tässä on tulkintani mukaan niiden enkeleiden sinetöimä joukko, jotka ovat ensimmäisen ylösnousemuksen osallisia ja […]

image_pdfimage_print