Edeltätietäminen ja edeltämäärääminen

Jo ennenkuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennenkuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi”. Jer. 1:4-5

Lisää esimerkkejä:
1.Piet. 1:1-2:1 ”Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa,  2 ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha”.

Myös Jeesus itse oli Jumalan tällä tavoin ennaltatietämä (kreik. prognosis engl. foreknown):

1.Piet.1:20 ”Hänen [Jeesuksen], joka tosin oli edeltätiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten”. KR 92 käyttää edeltätietämisen sijaan sanaa valittu: ”Hänet oli valittu jo ennen maailman perustamista…” Valittu sisältää ajatuksen ennalta olemassaolosta, kun taas edeltätiedetty ainoastaan Jumalan suunnitelman olemassa olemisesta. KR 92 on monessa muussakin kohdassa kääntänyt samalla tavoin liiankin vapaasti ja todellinen merkitys on näin jäänyt piiloon.

Jumalan suunnitelmana on, perustuen Jumalan jo aikojen alussa edeltä tietämiseen, että Jeesus Kristus on syntyvä maan päälle Jumalan Poikana profeetaksi, joka julistaa Jumalan suunnitelman ihmisten pelastukseksi Jumalan valtakuntaan. Jumala niin ikään edeltätietämisensä mukaisesti kutsui valittujaan Kristuksen kuuliaisuuteen, jotta he pyhittyisivät hallitsemaan Kristuksen kanssa tulevaa Jumalan valtakuntaa. Edeltätietäminen jo ennen maailman perustamista ei siis tarkoita, että Jeesus sen enempää kuin muut valitut, olisivat olleet olemassa Jumalan luona – muutoin kuin Jumalan suunnitelmassa.