Pelastus

Ensimmäinen ylösnousemus

Pelastuneet muuttuvat silmänräpäyksessä. 

pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.

 

1.Kor.15:50 Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. 51 Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, 52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. 53 sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. 54 Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: ”kuolema on nielty ja voitto saatu.”  – Kuolema on nielty nimenomaan ensimmäisen ylösnousemuksen osallisilta pyhiltä. Siitä on saatu voitto; ylösnousseet eivät voi enää kuolla sillä he ovat saaneet ikuisen elämän. Toisella kuolemalla ei ole heihin mitään valtaa.

 

Millaisiksi ylösnousseet muuttuvat?  

… kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi

 

Fil. 3:20 Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, 21 Joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi.

Ilmestyskirjassa kuvaillaan Jeesuksen ulkomuotoa, jollaiseksi ylösnousseet muuttuvat.

Ilm. 1:14 Ja hänen (Jeesuksen) päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niinkuin valkoinen villa, niinkuin lumi, ja hänen silmänsä niinkuin tulen liekki; 1.Kor. 15:49 :ssä Paavali sanoo heidän olevan maallisen ihmisen kaltaisia, mutta että kerran (tarkoittaa ylösnousemusta), he tulevat taivaallisen ihmisen kaltaisiksi. Kuka muu voisi taivaallinen ihminen olla kuin Jeesus? Ilm. 1:14 on siis kuvaus myös ylösnousseista ihmisistä.

 

Ylösnousseet ovat kuin enkelit.

… me tulemme kerran taivaallisen ihmisen kaltaisiksi

 

1.Kor.15: 49 Ja niin kuin me nyt olemme maallisen ihmisen kaltaisia, niin me tulemme kerran taivaallisen ihmisen kaltaisiksi (KR 92). 15:49 Ja niinkuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä on myös oleva taivaallisen kuva. (KR 38)

1.Tes. 4:13 Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole. 
4:14 Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. 15 Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. 16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; 17 Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. 

Jeesus Kristus vastasi kysymykseen ylösnousemuksesta näin: ”Mutta tulevassa maailmassa ne, jotka on katsottu ylösnousemuksen arvoisiksi, eivät enää mene naimisiin. He eivät enää voi kuolla, sillä he ovat enkelien kaltaisia. He ovat Jumalan lapsia, ylösnousemuksesta osallisia.” (Luuk. 20:35). Mat. 22:30 sanoo saman asian näin:”Ei ylösnousemuksessa oteta vaimoa eikä mennä vaimoksi”.

Näistä Jeesuksen sanoista voidaan päätellä, että ylösnousseet ovat henkiruumiissa, ovathan he enkelien kaltaisia, siis henkiä. Enkelien olinpaikka on taivas. Nämä Jeesuksen tarkoittamat ylösnousseet eivät ainakaan ole niitä maanpäällisessä paratiisissa asuvia, joita Jesaja kuvailee. (Luku 65:17>). Jesajan kuvailemassa maanpäällisessä paratiisissa on myös lapsia eivätkä heidän vanhempansa ole enkelien kaltaisia ylösnousseita. Jesaja kertoo myös millaiset olosuhteet vallitsevat tuhatvuotisessa rauhan valtakunnassa. 11:6 Silloin susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri makaa vohlan vieressä; vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni poikanen niitä paimentaa. 7 Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat, ja jalopeura syö rehua kuin raavas. 8 Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla, ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan. 9 Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niinkuin vedet peittävät meren.

Todennäköisesti Jeesus tarkoittaa kuvailemillaan ylösnousseilla niitä, jotka ovat osallisia ensimmäisestä ylösnousemuksesta; heidäthän temmataan yläilmoihin Jeesusta vastaan ja he ovat niitä, joihin toisella kuolemalla ei ole enää valtaa. Nämä Jumalan Pyhät tulevat toimimaan alkavan Jumalan valtakunnan pappeina ja kuninkaina. Näiden joukkoon kuuluvat myös opetuslapset, joille Jeesus osoitti sanansa lausuen: ”Älä pelkää pieni joukko, Jumala on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Valtakunta on maan päällä, ei taivaassa, ei ainakaan ensimmäisen tuhannen vuoden ajan. Olisi siis luultavaa, että Valtakunnan johtajat olisivat myös maan päällä eikä henkiruumiissa taivaassa. Katso kuitenkin Fil. 3:14 (KR92): ”Juoksen kohti maalia saavuttaakseni voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen. Sinne Jumala kutsuu Kristuksen Jeesuksen omat”. KR 92:n Fil. 3:14 on kovin omavaltainen käännös: missään muussa käännöksessä alkuperäisestä kreikankielisestä tekstistä puhumattakaan ei puhuta voittajan palkinnon olevan pääsyn taivaaseen. KR 38 kääntää tämän tarkemmin: 3:14 minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. KJV 1789: I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. 2.Tim. 4:8 vahvistaa saman: Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat.

  

Asunto taivaassa.

UT:ssa puhutaan monessa kohdin taivaasta, mutta niissä, jotka olen käynyt läpi, ei tarkalleen tutkien sanota, että ylösnousseet olisivat siellä. Ehkä kääntäjillä on niin kova tarve tällaisiin käännöksiin, että totuus on joutunut väistymään.

Mat. 5:11 Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. 12 Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä

1.Piet. 1:3 Ylistetty olkoon meidän herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta,  4 turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, – Palkka on siis suuri taivaissa, mutta se on siellä säilytettynä, ja Kristus tuo sen eli palkan tullessaan!

2.Kor. 5. luvussa KR 92 mukaan puhutaan asunnosta taivaassa ja kaipauksesta päästä sinne. ”Me” tarkoittaa ensimmäisen ylösnousemuksen osanottajia. 2. Kor.5:1 Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty.  5:2 Sentähden me huokaammekin ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme,  – Usein oikean tulkinnan löytymistä helpottaa, kun katsoo esim. vanhempaa käännöstä, kuten KJV: For in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon with our house which is from heaven: (pukeutua asuun,”majaan”, joka on taivaasta). Siis taivaasta, ei taivaassa.

 

 

image_pdfimage_print