Yleinen

Jeesuksen pre-eksistenssi

Fil. 2:7 vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen; 2:8 hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. 2:9 Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, 2:10 niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, 2:11 ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.

Näitä Filippiläiskirjeen jakeita käytetään sen todistamiseksi, että Jeesus tyhjensi itsestään Jumalan kaikkivaltiuden ja alensi itsensä tavallisen ihmisen kaltaiseksi. Kun hän nöyrästi oli kuuliainen Isän hänelle antamaan tehtävään, ristinkuolemaan saakka, Isä korotti hänet kuten Apt. 2:36 sanoo Herraksi ja Kristukseksi. Mutta jokin on tässä on ristiriitaista. Jeesus Kristus, vaikka onkin korotettu kaikkien luotujen yläpuolelle, on alamainen ja alistettu Isä Jumalalle. Näin “korotus” ei olekaan korotus edes Jeesuksen entiseen asemaan taivaassa; Hänhän on kirkolliskokouksen mukaan ja Athanasiuksen uskontunnustuksen mukaan kaikkivaltias Jumalperoona yhdessä Isän ja Pyhän Hengen kanssa.

1.Kor. 10:4 Se kallio oli Kristus  

Jeesuksen pre-eksistenssiä on pyritty todistelemaan mm. 1.Kor. 10-luvun jakeella 4. Siinä monet näkevät todistuksen siitä, että Kristus on elänyt Mooseksen aikana ja osallistunut Israelin kansan erämaavaellukseen toimien Kansan henkisenä kalliona.

2.Moos. 13:21 Ja Herra kulki heidän edellänsä, päivällä pilvenpatsaassa johdattaaksensa heitä tietä myöten ja yöllä tulenpatsaassa valaistaksensa heidän kulkunsa, niin että he voivat vaeltaa sekä päivällä että yöllä. 
13:22 Pilvenpatsas ei poistunut päivällä eikä tulenpatsas yöllä kansan edestä.

2.Moos. 14:19 Niin Jumalan enkeli, joka oli kulkenut Israelin joukon edellä, siirtyi kulkemaan heidän takanansa; ja pilvenpatsas siirtyi heidän edeltänsä ja asettui heidän taaksensa

1.Kor. 10:1 Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi 
10:2 ja saivat kaikki kasteen Mooseksen pilvessä ja meressä 
10:3 ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa 
10:4 ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus.

2.Mooseksen kirja kertoo Israelin kansan pitkästä erämaavaelluksesta heidän vapauduttuaan Egyptin orjuudesta. Herra (tai Herran enkeli) johdatti heitä päiväsaikaan pilvenpatsaasta ja yöllä tulenpatsaasta. Sitten kerrotaan, että pilvi siirtyi heidän taakseen. Kuka on tämä Jumalan enkeli? Dan. 10:21 sanoo: Mutta minä ilmoitan sinulle, mitä on kirjoitettuna totuuden kirjassa. Eikä ole ketään muuta vahvistamassa minua heitä vastaan paitsi teidän enkeliruhtinaanne Miikael. Mikael on Danielin mukaan yksi ensimmäisistä enkeliruhtinaista ja hän on myös “teidän” eli nimenomaan Israelin kansaa suojeleva ja ohjaava enkeli. Mikael saattaa siis hyvinkin olla se enkeli, joka kulki Israelin kansan mukana matkalla luvattuun maahan.

1.Korinttolaiskirjeessä Paavali kirjoittaa: se hengellinen kallio, joka seurasi heidän jäljessään oli Kristus.  Tämä kertoo monien tutkijoiden mielestä, että Kristus toimi Israelin hengellisenä johtajana, kalliona. Onpa vedetty niinkin pitkälle menevä johtopäätös, että Jeesus Kristus olisi tämän kuvauksen perusteella Vanhan Testamentin Jumala Jehova.

Itse en usko tällaisiin johtopäätöksiin. Raamatusta selviää, että Kristus ei ole puhunut Israelin kansalle entisinä aikoina, kuten erämaavaelluksen aikana, vaan vasta myöhempinä aikoina; Heb.1:1 Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän [vasta] näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut. – Hebrealaiskirje todistaa meille, että Jeesus ei puhunut Israelille “muinoin” kuten Mooseksen aikana. Mikäli Jeesus ei ole puhunut isille muinoin, ei hän myöskään ole voinut toimia tuohon aikaan Israelin Kansan henkisenä tukena, kalliona. Erämaavaelluksen aikana Mooses oli Israelin kansa johtaja ja Jumalan profeetta. Mitä Paavali sitten tarkoittaa sanoessaan, että se hengellinen kallio oli Kristus? Ehkä se oli lupaus tulevaisuudesta; kansa joi vettä siitä hengellisestä kalliosta. Ilm. 21:6:ssa todetaan … Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.

image_pdfimage_print