Jeesus – Jumalan poika vai poikajumala?

 

Jeesus: Profeetta, Jumalan palvelija vai Jumalan poika?

Tätä kysymystä pohdin seuraavassa.

5 Moos. 18:15 Sinun keskuudestasi, veljiesi joukosta, Herra, sinun Jumalasi, herättää sinulle profeetan, minun kaltaiseni; häntä kuulkaa

Jes 42:1 Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut Henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden.

Tässä Jesajan jakeessa on kaksikin huomionarvoista seikkaa: Jeesusta kutsutaan palvelijaksi ja valituksi eikä suinkaan taivaasta tulevaksi jumalapersoonaksi. Toiseksi, jos Jeesus olisi ollut Jumala, hänessä olisi varmaan ollut Pyhä Henki ilman erityistä Hengen panemistakin. 5. Moosekseksen kirjan jakeessa taas luvataan herättää profeetta Israelilaisille.

Kun juutalaiset olivat painokkaasti monoteisteja, apostolien ajan jälkeen paino siirtyi kreikkalaisiin filosofioihin ja sitäkin edeltäviin pakanauskontoihin, erilaisiin kolminaisuuksiin.

Suomalaisessa käännöksessä on horjuvuutta; ensin todetaan, että Herra loi (Snl 8:22) minut, mutta hieman myöhemmin todetaan ’synnyin minä’ (jae 24). Jo vanha KJV kääntää käyttäen possess-verbiä tarkoittaen sanoa, että olin Jumalan oma ja ’I was brought forth’, minut ’tuotiin esiin’.

Pitää mielestäni paikkansa, että Snl. 8 luvussa on kyse viisauden personoinnista. Siinä mennään kuitenkin hakoteille, että tulkitaan kysymyksessä olevan Jumalan Poika, Jeesus. Personoinnin kohteena on yksinkertaisesti Jumalan viisaus. (Vastaava personointiongelma on myös Joh. 1. luvussa, jota käsittelen jäljempänä).

Vanhassa englanninkielisessä KJV-käännöksessä käytetään lisäksi feminimuotoa yksikön kolmannesta persoonasta:

1 Doth not wisdom cry? and understanding put forth her voice?

2 She standeth in the top of high places, by the way in the places of the paths.

3 She crieth at the gates, at the entry of the city, at the coming in at the doors.

Jos viisaudella viitattaisiin Jeesukseen, miksi ei käytetä hänestä maskuliinista muotoa?

Tässä ei siis ole kyse Jeesuksen syntymisestä tai luomisesta, mutta jos irrotetaan Jeesuksen syntyminen/luominen tästä viisauskohdasta, niin pohdittaessa itse asiaa, voisin todeta, että:

On mielestäni turhaa väitellä siitä onko Jeesus syntynyt vai luotu. Toki Jeesus ’syntyi’ maan päällä, mutta noustuaan taivaaseen hän on kuten kaikki taivaassa, henki.  Luomisen käsitteenä ymmärrän helposti, mutta miten Jumala, Henki, jonka ympärillä salamat leiskuu ja ukkonen jyrisee, synnyttää? Jumala on antanut elämän (iänkaikkisen) Jeesukselle: ”Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös Pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä” (Joh 5:26). Eikö kaikkivaltias Jumala ole sellainen, joka on aina ollut, jolle kenenkään ei ole tarvinnut antaa elämää?

”Ja kohta minä olin hengessä. Ja katso, taivaassa oli valtaistuin, ja valtaistuimella oli istuja… Ja valtaistuimesta lähti salamoita ja ääniä ja ukkosen jylinää…” (Ilm 4:2,5). Tuo valtaistuimella istuja on Isä, iankaikkinen ja ainoa näkymätön Pyhä Jumala. Jeesus on Hänen rakas ja Ainokainen Poikansa (Joh 3:16), joka on ”Isän helmassa”.

Ylimmäinen pappi kysyi Jeesukselta: ”Oletko sinä sen Ylistetyn Poika? Jeesus sanoi: Olen, ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä” (Mark 14:61,62). Isä on tuo Voima, jonka valtaistuimella Jeesus istuu näkyvänä.

Jumala on Henki ja Voima. Jumalan luomistyö on kauniisti selitetty Raamatussa. Jumala loi paitsi ihmisen niin myös enkelit paljon ennen ihmistä. Olisi helppoa kuvitella, että Jeesuskin olisi Jumalan luoma aikojen alussa, jo ennen maailman luomista. Siis miljardeja vuosia sitten. Mutta miten Isä Jumala synnyttäisi Poikansa? Me ihmiset ajatuksissamme etsimme äitiä tähän tehtävään, mutta taivaassa ei ole ’Taivaan Äitiä’ paitsi katolisilla, jotka ovat valjastaneet tähän arvoon Neitsyt Marian, jota he kunnioittavat ikuisena neitsyenä ja taivaan kuningattarena. Olen yrittänyt pohtia miten Jeesuksen persoona ja arvo riippuisi siitä onko Hän syntynyt vaiko luotu. Jo vanhastaan on olemassa yleisestikin hyväksytty oppilause, ettei Jumala voi olla luotu olento. Tiedämme miten kaunis ja älykäs taivaallinen enkeli, kerubi, Saatana oli. Eikö ’luotu’ Jumalan Poikakin voisi olla vielä paljon enemmän? Minun on vaikea ymmärtää miksi Jeesus ei voisi olla Jumalan luoma, Jumalan ensimmäinen luomistyö ennen kuin mitään muuta oli.

Isä Jumala, Jehova, on Raamatun ilmoittama Yksi Jumala, kaiken elämän ja voiman Lähde. Jeesus Kristus on Jumalan ainoa Poika, meidän Herramme ja Vapahtajamme.

Mooseshan kysyi Jumalan nimeä seuraavasti: “Kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille, että heidän isiensä Jumala on lähettänyt minut heidän luokseen, he kysyvät minulta: ‘Mikä on hänen nimensä?’ Mitä minä heille silloin sanon?” Jumala sanoi Moosekselle: “Minä olen se joka olen.” Hän sanoi vielä: “Näin sinun tulee sanoa israelilaisille: Minä olen on lähettänyt minut teidän luoksenne.” (2. Moos. 3:13–14)

Kun Jeesus sitten keskusteli juutalaisten kanssa, hän sanoi heille: ”Ellette usko, että minä olen se joka olen, te kuolette synteihinne…sitten kun olette korottaneet ihmisen pojan, te ymmärrätte, että minä olen se joka olen…totisesti, totisesti: jo ennen kuin Abraham syntyi – minä olen.” (Joh 8:58). Jeesuksen opetuslasten käyttämä kreikankielinen Raamattu käänsi sekä 2 Moos 3:14 että Joh 8:58 sanoin Ego eimi eli ”Minä olen”. Jeesuksen opetuslapset samoin kuin Jeesuksen juutalaiset kuulijat ymmärsivät hänen käyttäneen Jumalan nimeä ja väittäneen olevansa Jumala. Juutalaiset, jotka eivät halunneet uskoa Jeesukseen, alkoivat väitteen kuultuaan ”poimia kiviä heittääkseen niillä häntä” (Joh 8:59), mikä selittyy sillä, että Mooseksen laki oli käskenyt: ”Se, joka pilkkaa Herran nimeä, surmattakoon. Kansa kivittäköön hänet kuoliaaksi” (3 Moos. 24:16). Tämä kohta voitaisiin kääntää ymmärrettävämmin seuraavasti: jo ennen kuin Abraham syntyi – minä olen Messias. Tällä Hän tarkoitti sitä, että jo ennen Abrahamin syntymää, Jumala oli suunnitellut mielessään Pojastaan tulevan Messias, Voideltu.

Tämä nk. ego eimi käännösongelma on joissakin toisissa jakeissa ratkaistu paremmin; Kun Johanneksen 4. luvussa kerrotaan Jeesuksen tulleen Jaakobin lähteelle, Jeesus pyysi samarialaiselta naiselta vettä juodakseen. Joh 4:25 Nainen sanoi hänelle: ”Minä tiedän, että Messias on tuleva, hän, jota sanotaan Kristukseksi; kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki.” 26 Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen se, minä, joka puhun sinun kanssasi.” Hän ei sanonut käännöksen mukaan pelkästään: Minä olen, joka puhun… KR 38 käännös on kääntänyt kohdan ymmärrettävästi.

 

Ketkä todistavat, että Jeesus on Jumalan poika?

Mat 3:17 Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt.”

Joh 10:36 niin kuinka te sanotte sille, jonka Isä on pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan: ’Sinä pilkkaat Jumalaa’, sentähden että minä sanoin: Minä olen Jumalan Poika’?

Mat 14:33 Niin venheessä-olijat kumarsivat häntä ja sanoivat: ”Totisesti sinä olet Jumalan Poika.

Joh 5:25 Totisesti, totisesti minä sanon teille: aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan Pojan äänen, ja jotka sen kuulevat, ne saavat elää.

Mat 26:63 Mutta Jeesus oli vaiti. Niin ylimmäinen pappi sanoi hänelle: ”Minä vannotan sinua elävän Jumalan kautta, että sanot meille, oletko sinä Kristus, Jumalan Poika.”  64 Jeesus sanoi hänelle: ”Sinäpä sen sanoit. Mutta minä sanon teille: tästedes te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä.”

Joh 17:3 Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.

Luuk. 1:35 Enkeli [Gabriel] vastasi ja sanoi hänelle: ”Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.

Jumala todisti, että Jeesus on Hänen rakas Poikansa, enkeli Gabriel todisti, että häntä pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi, apostolit todistivat samoin ja myös itse Jeesus. Ei kukaan sanonut, että Hän on Jumala kaikkivaltias. Vasta noin 300 vuotta kuolemansa jälkeen Hänet korotettiin katolisessa kirkolliskokouksessa Jumalaksi. Tänäkin päivänä noin kaksi miljardia ihmistä tunnustaa näin. Jotkut oppineet väittävät joidenkin Raamatunkohtien todistavan tämän. Palaan näihin tutkiessani Raamatun käännösongelmia. Mitä esimerkiksi Tuomas tarkoitti sanoessaan ”Minun Herrani ja minun Jumalani!”? (Joh 20:28)

Joh 20:17 Jeesus sanoi hänelle: ”Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö.” Jeesuksella on siis Jumala, Isä Jehova. Hän itse tunnustaa sen.

Miksi on välttämätöntä, että käännös on sanatarkka? Ei ole ollenkaan samantekevää lukeeko tässä minä menen isäni tykö tai minä palaan isäni tykö. Palaaminen tarkoittaa, että Jeesus on ennen ollut Isän luona ja nyt palaa sinne. Meneminen ei sisällä tällaista pre-eksistenssistä tarkoitusta.

Ilm 3:11 Minä [Kristus] tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi.  12 Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni.

Joh 17: 3 Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. .” Vaikka kuinka yritettäisiin tulkita esim. Johanneksen evankeliumin 1. lukua siten, että Jeesus olisi Jumala, se jää vain tulkinnaksi. Joh 17:3 sanoo sanoo selvääkin selvemmin, että [Isä Jumala] on ainoa tosi Jumala ja Jeesus on Hänen lähettämänsä.

Efe 1:3 Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa,

Efe 1: 17: anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan

Tiit 1:4 Tiitukselle, oikealle pojalleni yhteisen uskomme perusteella. Armo ja rauha Isältä Jumalalta ja meidän Vapahtajaltamme Kristukselta Jeesukselta!

 

Jeesuksen pre-eksistenssi

Pre-eksistenssillä tarkoitetaan kysymystä ennalta olemisesta; oliko Jeesus olemassa jo taivaassa ennen syntymistään Pyhän Hengen vaikutuksesta ihmiseksi maailmaan.

Johanneksen evankeliumi:
1:1 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. 2 Hän oli alussa Jumalan tykönä  3 Kaikki on saanut syntynsä Hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.  4 Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus.

Näitä jakeita on pidetty ehkä kaikista varmimpina todisteina niin Jeesuksen pre-eksistenssistä (Hän oli alussa Jumalan tykönä, Jumalan Sanana) kuin myös Jeesuksen keskeisestä osasta maailman luomisessa (Kaikki on saanut syntynsä Hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään). Tästä tulemmekin isoon ongelmaan: onko Raamattu käännetty oikein?

Perinteisen Raamatuntulkinnan mukaan Jeesus on ollut olemassa jo aikojen alussa taivaassa Jumalan luona. Jeesuksen uskotaan osallistuneen myös maailman ja taivaan henkivaltojen (enkeleiden) luomiseen yhdessä Isä Jumalan kanssa. Kolminaisuusopin käsitysten mukaan Jeesus on yhtä lailla kaikkivaltias kun Isä Jumala ja Pyhä Henkikin. Kysymys kuuluukin: ovatko ne Raamatun kohdat, joilla tätä oppia perustellaan oikein käännetty ja oikein ymmärretty?

Toisenlainen käsitys, jota erityisesti pyrin selvittämään, väittää että sen sijaan että Jeesus olisi ollut pre-eksistenttinä taivaassa Jumalan luona, hän syntyi vasta kaksi tuhatta vuotta sitten ihmisenä neitsyt Mariasta. Hän eli synnittömän elämän, ja julisti ”katukaa ja uskokaa evankeliumi”. Kuolemansa jälkeen hän vasta nousi taivaaseen ja Jumala korotti hänet kaikkien luotujen yläpuolelle. Hän oli kuitenkin ’olemassa’ Jumalan mielessä ja tuli Jumalan sanaksi Jumalan suunnitelman mukaisesti. Näin oli Jumala edeltätietänyt ja ennalta määrännyt jo ennen maailman luomista.

Pre-eksistenssiin voi etsiä vastausta myös tutkimalla Raamatusta mitä se kertoo maailman luomisesta; jos Isä Jumala osoittautuu yksin maailman luojaksi, on tällöin tulkittava toisella tavalla ne jakeet, joista saa käsityksen, että Jeesus olisi myös ollut mukana maailman luomisessa.

Keitä olivat ne osaveljet tai toverit, joiden sijasta Jeesus voideltiin iloöljyllä? Kun Jumala voiteli Jeesuksen iloöljyllä mutta ei hänen enkelitovereitaan, osoittaa se myös sen, että Jeesuksella on pre-eksistenssi taivaassa. Siis edellyttäen, että Jeesuksen toverit olivat enkeleitä. Ne, jotka kieltävät Jeesuksen pre-eksistenssin, taas uskovat, että Jeesus tuli olemaan vasta synnyttyään Isä Jumalan tahdosta maan päälle neitsyt Mariasta. Nämä myös ovat sitä mieltä, että Jeesuksen osaveljillä tai tovereilla tarkoitetaan ihmisiä eikä taivaallisia olentoja. Tätä kantaa vastaan voisi sanoa: kaikki ihmiset olivat kovin kaukana Jeesuksesta, joka oli ihmisenä täydellisen synnitön. Synnittömiä Jumalan palvelijoita taas on enkeleiden joukossa lukemattomia, mm. joukko enkeliruhtinaita. Yhden tulkinnan mukaan Jeesus oli näistä ensimmäinen, mutta ero ei ollut ennen Jeesuksen korottamista kovin suuri. Jeesus oli arkkienkelinä (arkkienkeli Mikaelina kuten Jehovan todistajat uskovat) taivaallisten sotajoukkojen komentaja. Häntä voisi ehkä verrata asemaltaan maallisen armeijan ylipäällikköön; hän oli kenraali muiden kenraalien joukossa, mutta joko virkaiältään vanhin tai sitten hänellä oli yksi tähti tai ’leijona’ enemmän kuin muilla.

Seuraava Raamatunjae on myös syytä pitää esillä kun tulkitaan kysymystä osaveljistä, Heb 1:5: ”Sillä kenelle enkeleistä [tarkoittaa, että ei kenellekään, ei myöskään ylienkelille] hän koskaan on sanonut: ”Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin”; ja taas: ”Minä olen oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva minun Poikani”. Mutta jos emme hyväksy Jeesuksen pre-eksistenssiä taivaassa, joudumme kirjoittamaan tai ainakin tulkitsemaan uusiksi lukemattomia Raamatunkohtia.

 

Perinteinen tulkinta pre-eksistenssistä.

Mm. seuraavat jakeet osoittavat perinteisen tulkinnan mukaan Jeesuksen olleen Isän luona taivaassa jo aikojen alusta lähtien:

Joh 3:13 Kukaan ei ole noussut taivaaseen, paitsi hän, joka on taivaasta tänne tullut: Ihmisen Poika.

17 ”Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen.

6:38 Enhän minä ole tullut taivaasta tekemään oman tahtoni mukaan, vaan täyttämään lähettäjäni tahdon.

41 Juutalaisissa herätti ärtymystä se, että Jeesus sanoi: ”Minä olen se leipä, joka on tullut alas taivaasta.”

57 Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja niin kuin minä saan elämäni Isältä, niin saa minulta elämän se, joka minua syö.

10: 36 Isä on minut pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan

Luuk. 17: 5 Isä, kirkasta sinä nyt minut, ota minut luoksesi ja anna minulle se kirkkaus, joka minulla oli sinun luonasi jo ennen maailman syntyä.

24 ”Isä, minä tahdon, että ne, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siellä missä minä olen. Siellä he näkevät minun kirkkauteni, jonka sinä olet antanut minulle, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman luomista.

1 Kor 8: 6 meillä on vain yksi Jumala, Isä. Hänestä on kaikki lähtöisin, ja hänen luokseen olemme matkalla. Meillä on vain yksi Herra, Jeesus Kristus. Hänen välityksellään on kaikki luotu, niin myös meidät

1 Kor 10:1 … isämme vaelsivat kaikki pilven johdattamina ja kulkivat meren poikki…4: ja joivat samaa hengellistä juomaa. Hehän joivat siitä hengellisestä kalliosta, joka kulki heidän mukanaan; tämä kallio oli Kristus.

Kol 1:16 ”Hänen välityksellään luotiin kaikki, kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten”.

17 Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta, ja hän pitää kaiken koossa.

1.Piet. 1: 20 Hänet oli valittu jo ennen maailman perustamista, ja nyt aikojen lopulla hänet on tuotu julki teitä varten. Kol.1:14-17 ”Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen, ja Hän on näkymättömän Jumalan (näkyvä) kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa.  Sillä Hänessä luotiin kaikki, mikä Taivaissa ja maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu Hänen kauttansa ja Häneen, ja Hän on ennen kaikkia, ja Hänessä kaikki pysyy voimassa”

Miika 5:1 ”Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista

Heb 1:2 – on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut

Ilm3:14 ”Näin sanoo Aamen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku

Miten näitä Uuden Testamentin jakeita pitäisi tulkita? Etsimällä erikoisia tulkintoja vaiko juuri niin kuin niissä sanotaan?

Vanhan Testamentin Sananlaskuissa kerrotaan Jeesuksen syntymisestä/luomisesta/esiin tuomisesta. Mikä muoto onkaan kyseessä, olennaista on, että Jeesus on ollut olemassa jo ennen aikojen alkua, iankaikkisuudesta lähtien. Isällä ei ole alkua, Pojalla on. ”Jonka alku on muinaisuudesta…” (Miika 5:1).

”Sillä sekä Hän, joka pyhittää (Jeesus), että ne, jotka pyhitetään (me), ovat kaikki alkuisin yhdestä(Jumalasta)” (Hebr. 2:11). Jotkut ovat sitä mieltä, että on paha virhe sanoa Jumalan luoneen Jeesuksen, mutta kuka selittää mitä eroa on, ja millainen se ero on, luomisen ja alkuisin olemisen välillä. Jospa Jumala loi Jeesuksen omasta itsestään? Eihän aikojen alussa ollut olemassa ketään muuta taivaallista olentoa eikä ollut itse asiassa mitään.

Snl 8. luku/ King James Version:

22 Herra loi minut töittensä esikoiseksi, ensimmäiseksi teoistaan, ennen aikojen alkua.
22 The LORD possessed me in the beginning of his way, before his works of old.

23 Iankaikkisuudesta minä olen asetettu olemaan, alusta asti, hamasta maan ikiajoista.
23 I was set up from everlasting, from the beginning, or ever the earth was.

24 Ennenkuin syvyyksiä oli, synnyin minä, ennenkuin oli lähteitä, vedestä rikkaita.
24 When there were no depths, I was brought forth; when there were no fountains abounding with water.

25 Ennenkuin vuoret upotettiin paikoilleen, ennen kukkuloita, synnyin minä,
25 Before the mountains were settled, before the hills was I brought forth:

26 kun hän ei vielä ollut tehnyt maata, ei mantua, ei maanpiirin tomujen alkuakaan.
26 While as yet he had not made the earth, nor the fields, nor the highest part of the dust of the world.

27 Kun hän taivaat valmisti, olin minä siinä, kun hän veti piirin syvyyden pinnalle,
27 When he prepared the heavens, I was there: when he set a compass upon the face of the depth:

28 kun hän teki vahvoiksi pilvet korkeudessa, kun syvyyden lähteet saivat voiman,
28 When he established the clouds above: when he strengthened the fountains of the deep:

29 kun hän merelle asetti sen rajat, että vedet eivät kävisi hänen käskynsä yli, kun hän vahvisti maan perustukset,
29 When he gave to the sea his decree, that the  waters should not pass his commandment: when he appointed the foundations of the earth:

30 silloin minä hänen sivullansa hoidokkina olin, ihastuksissani olin päivästä päivään ja leikitsin hänen edessänsä kaikin ajoin; (’hoidokki’ on paremmin käännettynä mestarityöntekijä)
30 Then I was By him, as one brought up with him: and I was daily his delight, rejoicing always before him;

Am.std käännös: 30 Then I was by him, as a master workman; And I [1] was daily his delight, [2] Rejoicing always before him, [1) Or had delight continually 2) Or Sporting ]

31 leikitsin hänen maanpiirinsä päällä, ja ihastukseni olivat ihmislapset.
31 Rejoicing in the habitable part of his earth; and my delights were with the sons of men.

Jumala on tehnyt sanallaan (logos) koko maailman ja kaikki elävät olennot. Jeesus Kristus on (aikojen alusta saakka) Jumalan sana (Joh 1:14) TAI toisen tulkinnan mukaan: Jeesus on tullut Jumalan sanaksi synnyttyään maan päälle.

 

 Jeesus – profeetta ja ihminen

Joh 6:14 Kun nyt ihmiset näkivät sen tunnusteon, jonka Jeesus oli tehnyt, sanoivat he: ”Tämä on totisesti se profeetta, joka oli maailmaan tuleva.”

Mat 13:57 Ja he loukkaantuivat häneen. Mutta Jeesus sanoi heille: ”Ei ole profeetta halveksittu muualla kuin kotikaupungissaan ja kodissaan.”
21:11 Niin kansa sanoi: ”Tämä on se profeetta, Jeesus, Galilean Nasaretista.”

Luuk. 24:19 Hän sanoi heille: ”Mitä?” Niin he sanoivat hänelle: ”Sitä, mikä tapahtui Jeesukselle, Nasaretilaiselle, joka oli profeetta, voimallinen teossa ja sanassa Jumalan ja kaiken kansan edessä,

Onko Jumala koskaan esiintynyt profeettana? Enkeli on kyllä esiintynyt Jumalana, Jumalan nimessä ja Jumalan täysivaltaisena edustajana, mutta Jumala itse ei ole esiintynyt profeettana. Raamatun profeetat ovat aina ihmisiä, jotka aloittaessaan profetiansa anovat tähän tapaan: ”Jumalan sana tuli minulle jne”.

1 Tim  2:5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. Näin kirjoitti Paavali oppilaalleen Timoteukselle. Huomion arvoista on, että kirje Timoteukselle kirjoitettiin, niin kuin muutkin UT:n kirjat, Kristuksen taivaaseen astumisen jälkeen. Apostolit kaikki olivat saaneet Pyhän Hengen lahjan, joten apostoli Paavali on kirjoittanut kaiken Jumalan inspiroimana (UM: henkeyttämänä). Jos Paavali olisi pitänyt Jeesusta ei ainoastaan Jumalan Poikana, vaan osana kolmiyhteistä Jumalaa, olisi hän kirjoittanut ehkä vaikkapa tähän tapaan: ”Meillä on yksi kolmiyhteinen Jumala, jonka yhtenä persoonana Kristus toimii välittäjänä ihmisten ja kolmiyhteisen Jumalan välillä.”

 

Onko Jeesus Ylienkeli Mikael?

Enkelit, joita on taivaassa miljoonittain ovat ’Jumalan poikia’, jotka luotiin yleisen trinitaristisen tukinnan mukaan Jeesuksen jälkeen. Mikä on Jeesuksen suhde enkeleihin? Onko hän Ylienkeli Mikael? Mikael tarkoittaa: Jumalan kaltainen.  Raamatussa Mikaelin arvoksi on käännetty ’ylienkeli’ mikä sinänsä on oikea käännös. Häntä kutsutaan myös ’suureksi enkeliruhtinaaksi’. Kreikankielessä sana on arkhé (680), mikä tarkoittaa ’alku’, ’ensimmäinen’, ’hallitus’. Diginovumin Kreikka-Suomi sanakirja kertoo lisäksi mm:  ”… tarkoittaa alkua ehdottomassa merkityksessä. … liittyy maailmankaikkeuden syntyyn. Alku on sidoksissa jumalalliseen persoonaan, jolla ei ole alkua eikä loppua, ja koska se on yksi hänen nimistään. Käsitteen arvoa voidaan hyvin verrata käsitteen logos (2718) merkitykseen. Sanan arkhé suurenmoisin merkitys näkyy kuitenkin silloin, kun se on jumalallisen persoonan nimenä. Kristus on lihaksi tullut Sana (Joh 1:1), henkilöitynyt totuus ja elämä (Joh 14:6). Isä ja Poika julistavat Raamatun lopulla yhdessä: Minä olen … alku ja loppu (he arkhé kai lo telos) Ilm 21:6, 22:13).” – Oikea käännös on myös ’alkuenkeli’.

Dan 10 luvussa kerrotaan Mikaelista: 13 ”Persian enkeliruhtinas on vastustanut minua kaksikymmentäyksi päivää, mutta Mikael, yksi suurimmista enkeliruhtinaista, tuli auttamaan minua. Tästä syystä minä olen viipynyt siellä, Persian kuninkaiden luona”.  Tässä ei nimitetä Mikaelia ylienkeliksi, hän on ”yksi suurimmista enkeliruhtinaista”.

20 ”Hän sanoi: ”Tiedätkö, miksi olen tullut luoksesi? Nyt minä palaan taistelemaan Persian enkeliruhtinasta vastaan. Ja kun olen lähtenyt luotasi, Kreikan enkeliruhtinas tulee”.

21 ”Mutta minä kerron sinulle, mitä on merkitty totuuden kirjaan. Ainoa, joka tukee minua heitä vastaan, on teidän enkeliruhtinaanne Mikael.” Tässä mainitaan huomionarvoinen asia Mikaelista; hänestä sanotaan, että hän on teidän enkeliruhtinaanne. Viittaako ’teidän’ sana Israeliin vaiko laajemmin ihmiskuntaan? Edeltävä jae viittaa taisteluun Persian enkeliruhtinasta vastaan ja tulossa olevaan Kreikan enkeliruhtinaaseen. Näistä jakeista ilmikäyvä seikka on, että enkeliruhtinaillakin, jopa ylienkeli Mikaelilla, on tekemistä pärjätäkseen Saatanan ollessa vastustajana.  Kun Jumalan enkeliruhtinaat joutuvat taistelemaan toisia enkeliruhtinaita vastaan, kertoo se taivaassa tapahtuneesta luopumuksesta.

Daniel 12:1 ”Siihen aikaan nousee Mikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti…” Muutoin Raamatussa ei juuri taideta puhua Mikaelista ennen kuin Jeesuksen toisen tulemisen yhteydessä, jolloin Jeesus tulee ylienkelin käskyhuudon kaikuessa. Kaikki eivät suinkaan yhdistä Mikaelia Jeesukseen eikä tämän jakeen sanamuoto ehdottomasti osoita, että ylienkelin käskyhuuto tulisi Jeesukselta.

 

Hebrealaiskirjeessä puhutaan sekä Jeesuksesta että enkeleistä.

Heb 1:3 ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa,  4 tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän.

Kun Kristuksesta näin tuli enkeleitä suurempi, se se osoittaa, että hän ei ollut sitä ennen korotustaan. Jehovan todistajat uskovat Jeesuksen olevan ylienkeli Mikael, joka on yksi ensimmäisistä enkeliruhtinaista (Dan 10:13).”Jumala on Hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte” (Apt.2:36). Jeesuksen Kristuksen Isä siis teki Jeesuksesta Herran ja Kristuksen.

”Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen.., että Jumala on Kristuksen pää” (1 Kor 11:3)

Sen jälkeen kun Jeesus oli toimittanut puhdistuksen ihmiskunnan synneistä hän pääsi istumaan Isän oikealle puolelle ja tällöin myös hän tuli enkeleitä paljon korkeammaksi. Tästä voisi päätellä, että ennen lunastusuhriaan Jeesus ei ollut ’paljon’ enkeleitä korkeampi. Maan päällä ollessaanhan Hän oli jonkin verran enkeleitä alhaisempi: Heb 2:7 ”Sinä teit hänet vähäksi aikaa enkeleitä halvemmaksi, kirkkaudella ja kunnialla sinä hänet seppelöitsit, ja sinä panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja;”

5 Ei Jumala ole yhdellekään enkelille milloinkaan sanonut: — Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Ei myöskään näin: — Minä olen oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva minun Poikani.

Jakeessa 5 käytetään jälleen synnyttää –sanaa. Huomattakoon kuitenkin aikamääre tänä päivänä. Tässä tarkoitetaan sitä, että Jumala tuona päivänä korotti Jeesuksen ja tunnusti hänen olevan Hänen oma poikansa, ei niin, että Jeesus olisi synnytetty tuolloin. Jeesushan oli luomassa maailmaa jo miljardeja vuosia sitten (jos siis uskoo, että Jeesus on ollut olemassa jo aikojen alusta). Voidaan myös ajatella, että Jumala synnytti Jeesuksen hänen ylösnousemuksessaan samoin kuin ihmisetkin syntyvät uudelleen ylösnousemuksessa. Kun Jeesuksen uskotaan olevan syntynyt – ei luotu – niin tämä on totta ainakin hänen ylösnousemuksensa jälkeen. Onko Jeesus siis syntynyt kaksi kertaa? Aikojen alussa ja ”tänä päivänä” eli kaksi tuhatta vuotta sitten ylösnousemuksessaan. Jos Jeesus olisi ollut Jumala, ei isä Jumalan olisi tarvinnut korottaa häntä enkeleitä korkeammalle. Mihin arvoon Jumala korotti Jeesuksen?

Jehova Jumala vastaa tähän itse sanoessaan Jeesukselle Heb 1:8: ”Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy ajasta aikaan, ja sinun kuninkaanvaltikkasi on oikeudenmukaisuuden valtikka”.

Looginen päätelmä on, että Jeesus ei ennen korotustaan ollut enkeleitä huomattavasti korkeampi eikä ollut jumalallisessa arvossa. On myös selvä, Jeesus on korotuksen myötä kaikkivaltias kaikkiin luotuihin nähden, mutta tämä kaikkivaltius on hänelle Jumalan antamaa, ei niin, että Jeesus olisi ollut aina kaikkivaltias. Kun Jeesus tulee hallitsemaan maan päällä pyhien kanssa, hän on kiistämätön Kuningas tuhannen vuoden ajan, jonka jälkeen hän saatuaan kaikki valtansa alaisuuteen, luovuttaa vallan takaisin Jumalalle.

Mikä on Jeesuksen asema sen jälkeen? Ainakin hän on ylimmäinen pappi Melkizedekin järjestyksen mukaisesti. Jeesuksen valta-asema muistuttaa Joosefin asemaa Egyptissä. Faaraohan teki hänet koko Egyptin valtiaaksi, mutta itse faarao säilyi tästä huolimatta ensimmäisenä valta-arvossa.

 

Onko Jeesus Jumala?

Rooman keisari Konstantinus otti kasteen vasta ennen kuolemaansa. Sitä ennen hän palvoi aurinkoa. Hän murhautti useita sukulaisiaan mm. yhden poikansa. Hänen tarkoitusperänsä olivat yksinomaan valtakunnan uskonnolliseen yhtenäisyyteen liittyvät eikä suinkaan uskontoon sinänsä. Uskonto oli vain välikappale. Jeesuksen korottaminen Jumalaksi oli näin ollen lähinnä poliittisia tarkoituksia palveleva pienen edustajajoukon sanelema doktriini. Mutta kuinka ollakaan, Pyhä Henki unohdettiin korottaa jumaluuteen ja vasta Konstantinopolissa vuonna 381 tämä puute korjattiin ja saatiin aikaseksi Pyhä Kolminaisuus. Uskominen kolmiyhteiseen Jumalaan tuli kristityille pakolliseksi kuolemanrangaistuksen uhalla.

Eräs kirkonmies on lausunut, että kolmiyhteys on niin suuri mysteeri, että sen tajuamiseen menee monen kuukauden opiskelu. Paavali kirjoitti 2 Kor 1:13 Sillä eihän siinä, mitä teille kirjoitamme, ole muuta, kuin mikä siinä on luettavana ja minkä te myös ymmärrätte; ja minä toivon teidän loppuun asti ymmärtävän. Kol 2:8 Pitäkää varanne, ettei kukaan houkuttele teitä harhaan tyhjillä ja pettävillä viisauden opeilla, jotka nojautuvat ihmisten perinnäisiin käsityksiin ja maailman alkuvoimiin eivätkä Kristukseen.

Kalkedonissa vuonna 451 määrittely tarkennettiin. ”Pyhiä isiä seuraten me opetamme kaikki yksimielisesti: (I) on tunnustettava, että meidän Herramme Jeesus Kristus on yksi ja sama Poika, hän on samana täydellinen jumaluudessa ja samana täydellinen ihmisyydessä, tosi Jumala ja samana tosi ihminen, omistaen järjellisen sielun ja ruumiin, jumaluudeltaan yhtä olemusta Isän kanssa ja samana meidän kanssamme yhtä olemusta ihmisyydeltään, kaikessa meidän kaltaisemme, paitsi ilman syntiä, jumaluutensa puolesta hän on ennen aikoja Isästä syntynyt, mutta tämä sama on viimeisinä päivinä meidän tähtemme ja meidän pelastuksemme tähden (syntynyt) ihmisyytensä puolesta Mariasta, neitsyestä, Jumalan äidistä, yksi ja sama Kristus, Poika, Herra, ainosyntyinen, (II) joka tunnetaan kahdessa luonnossa sekoittamatta, muuttamatta, erottamatta ja jakamatta, jolloin yhdistymisen tähden luontojen erilaisuus ei ole millään tavoin kumoutunut, vaan kummankin luonnon omalaatuisuus on säilynyt ja yhdistynyt yhdeksi persoonaksi ja yhdeksi hypostaasiksi, joka ei ole jakaantunut tai erotettu kahdeksi persoonaksi, vaan joka on yksi ja sama ainosyntyinen Poika, Jumala-Logos, Herra Jeesus Kristus, kuten kauan sitten profeetat ovat hänestä opettaneet ja Jeesus Kristus itse on meitä opettanut ja isien tunnustus on meille välittänyt”.

Kalkedonissa siis määriteltiin vuonna 451, että Jeesuksella on sekä Jumalan että ihmisen luonto. Siis, että Hän on täysin Jumala ja täysin ihminen. Tähän oli suuri vaikutus vanhoilla kreikkalaisilla, roomalaisilla kuin egyptiläisilläkin uskonnoilla. Faaraot olivat jumalia, Rooman keisarit julistautuivat jumaliksi ja Paavalikin yhdessä Barnabaan kanssa saivat kansan palvomaan itseään ja puhumaan heistä jumalina, jotka olivat laskeutuneet alas maan päälle Zeuksena ja Hermeksenä (Apt 14:11). Kreikkalaisten jumalakäsitys sitten vahvistui kristinuskossa ja sai siitä opillisen sisältönsä.

Heb 2:17 Sentähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit. Fil 2:7 vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen; – Kalkedonin tunnustus, jonka mukaan Jeesus on samana täydellinen jumaluudessa ja samana täydellinen ihmisyydessä, tosi Jumala ja samana tosi ihminen, on vastoin tätä filippiläiskirjeen jaetta (kaksiluonto-oppi).

Kun Jeesus ristiinnaulittiin, kuoliko Hän oikeasti? Kysymys vaikutti minusta suorastaan älyttömältä, mutta sen esittämiseen on hyvä syy. Nimittäin, jos uskoo, että Jeesus oli Jumala taivaassa ja maan päällä ollessaan yhtäaikaa sekä Jumala että ihminen. Kaksiluonto-oppi sisältää ajatuksen, että Jeesus on sekä Jumala että ihminen samanaikaisesti.

Jumala ei voi kuolla. Jos uskoo näin, ei voi uskoa, että Jumala olisi kuollut ristinpuussa. Tämä johtaa siihen, että on keksittävä selitys Jeesuksen kuolemiselle; siispä selitetään, että Jeesus kuoli “in his human nature,” and only “experiencing” what it is like to die, because the real Jesus/God cannot die.

Olen tarkastellut Jeesuksen jumaluutta siitä näkökulmasta, että ollakseen kaikkivaltias Jumala, Jeesuksen on täytynyt olla aina olemassa. Hän toki oli olemassa Jumalan suunnitelmissa “ennen aikojen alkua”, mutta ei konkreettisena persoonana, koska Isä Jumala on Hänet luonut/synnyttänyt. Kaikkivaltias Jumala on aina ollut ja on kuolematon. Tämän vuoksi hyvä kysymys on: miksi Isä Jumalan sanotaan olevan ainoa, joka on kuolematon ja toiseksi, miksi Hänen oli annettava Jeesukselle elämä, jos tämä oli koko ajan ollut kaikkivaltias Jumala? Joh 5:26 “Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös Pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä”.

Johanneskin korostaa Jeesuksen ihmisyyttä: 2 Joh 1:7 ”Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus..” Ensimmäisessä kirjeessään Johannes kehottaa olemaan uskomatta jokaiseen henkeen. Hän sanoo ”koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan” ja jatkaa näin: 1 Joh 4:2 ”Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta;”  …” että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit” (Heb. 2:17). Jo tässä mainitaan Jeesuksen lopullinen tehtävä: hän on ylimmäinen pappi (Melkizedekin mukaan). Kun Jeesus Kristus saapuu toisen kerran, Hän ottaa koko maailman kuninkuuden ja hallitsee apostolien ja pyhien kanssa tuhat vuotta. 1 Kor 15:24 sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. 25 Sillä hänen pitää hallitseman ”siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle.” 26 Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Jeesus siis luovuttaa Jumalalta saamansa vallan takaisin Isälle ja kuten jae 28 sanoo: Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa.

’Lihaan tulleeksi’ tarkoittaa ’ihmiseksi’. Strong’s Greek Dictionary of the New Testament defines flesh as follows: (spec.) a human being. Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words’n määritelmä on: In the totality of all that is essential to manhood.

Miksi on tärkeää, että Jeesus nimenomaan oli ihminen? Hebrealaiskirjeen jae 2:17 sanookin: Sentähden piti hänen [Jeesuksen] kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit. Kun ihminen Adam lankesi syntiin, piti toisen mutta täydellisen ihmisen (Jeesuksen) sovittaa tämä syntiinlankeemus. Näin todistaa 1 Kor.15:21 ”Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta.”

Jeesuksen ihmisyyttä korostetaan Raamatussa toteamalla, että meillä on yksi välittäjä Jumalan ja ihmisten kesken, ihminen Jeesus Kristus. Minulle on merkittävää, että ihmisten synnit sovitti Jumalan kanssa ihminen eikä jumalpersoona; Adam lankesi tottelemattomuuden syntiin ja ihmiskunta alkoi degeneroitua hänestä lähtien. Täydellisen synnittömän elämän elänyt ihminen sovitti Jumalalle ihmiskunnan synnit. Ei Jumala, vaan synnitön ihminen.

 Sellaisiakin mielipiteitä tulee vastaan, että Jeesus ja Jehova ovat yksi ja sama Jumala, mutta en puutu tällaiseen tässä. Jotkut ovat sitä mieltä, että kyllä, Jeesus on jumala tai että Jeesus on vähäisempi (engl. lesser) Jumala. Oliko Jeesus Jumala jo taivaassa? Oliko Jeesus maan päällä vain ihminen vaiko Jumala ihmiskehossa? Lähinnä olen kiinnostunut pohtimaan ja selvittämään Raamatun perusteella Jeesuksen jumaluutta suhteessa Isään.

Jotta Jeesus olisi Jumala, kaikkivaltias, olisi hänen oltava ikuinen, vailla alkua ja loppua. Hänen olisi myös oltava Isä Jumalan luona ennen kuin mitään muuta oli, siis ennen maailman luomista.  Jeesuksella ei alunperin ollut ikuista elämää, koska Raamattu kertoo hänen saaneen sen Isä Jumalalta (Joh 5:26) Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös Pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä.  27 Ja hän on antanut hänelle vallan tuomita, koska hän on Ihmisen Poika. Jeesus Kristus on saanut paitsi ikuisen elämän Jumalalta, myös tuomiovallan.

 Jotkut tulkitsevat Jumalan sanat ”tehkäämme ihminen …” siten, että sanat on osoitettu Jeesukselle. Tätä käsittelinkin jo edellisessä kohdassa yhdestä Jumalasta. Mutta oliko Jeesus olemassa taivaassa Isän luona ennen kuin mitään muuta oli olemassa? Tämä siis edellyttäisi Jeesuksen ns. pre-eksistenssiä, josta kirjoitan oman luvun. Perinteinen raamattukäsitys lähtee siitä, että Jeesus on ollut aina taivaassa Isän luona ja sieltä Jumala on lähettänyt Hänet maan päälle vapauttamaan ihmiset synnin vallasta sekä saarnaamaan Jumalan valtakunnan tulemista.

 

Jeesuksen korottaminen

Apt  5:31 Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut Päämieheksi ja Vapahtajaksi, antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksiantamusta.

Fil. 2:9 Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman,

Heb. 5:5 Niinpä Kristuskaan ei itse korottanut itseänsä ylimmäisen papin kunniaan, vaan hän, joka sanoi hänelle: ”Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin”; 5:6 niinkuin hän toisessakin paikassa sanoo: ”Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan.”

Efe 1:20 jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa, 21 korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa.  22 Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, 

Heb 1:3 ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa,

Milloin Jeesuksen korottaminen tapahtui? Siihen vastaa Hebrealaiskirje sanoessaan: “toimitettuaan puhdistuksen synneistä” eli tultuaan ristiinnaulituksi ja lunastettuaan näin ihmiset synnin orjuudesta, Kristus korotettiin enkeleitäkin paljon korkeammalle ja istuttuaan Jumalan valtaistuimelle Hänen oikealle puolelleen.

1:4 tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän.

Jos siis Jeesus olisikin ollut taivaassa ennen kuin hän tuli maan päälle suorittamaan Jumalan hänelle uskomaa tehtävää, hän ei arvossa ollut enkeleitä korkeammalla. Hebrealaiskirjehän nimenomaan sanoo tullen (ei ollen) enkeleitä niin paljoa korkeammaksi…

Raamattu selvästi ilmoittaa Jumalan korottaneen Jeesuksen kaikkien taivaassa, maan päällä ja maan alla olevia korkeammalle. Mihin arvoon Jumala korotti Jeesuksen? Yleisen tulkinnan mukaan Jehova Jumala vastaa tähän itse sanoessaan Jeesukselle Heb 1:8: mutta Pojasta: ”Jumalasinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun  valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka.

Kutsuuko Isä Jumala tässä Jeesusta Jumalaksi osana kolmiyhteistä jumaluutta? Onko Isä Jumala ylentäessään Jeesuksen kaiken luomakunnan yläpuolelle samalla ylentänyt Pojan Jumalaksi?

8 but of the Son, Thy :throne, O :God, is unto the age of the age; And the scepter of uprightness is scepter of his kingdom. 9 Thou hast loved righteousness, and hated lawlessness; Therefore :God, thy :God, hath anointed thee With oil of gladness above thy :fellows. (NENT)

Em. jae Heb. 1:8 on peräisin psalmista 45:7-8 joka on avioliittolaulu, mutta sitä yleisesti tulkitaan messiaanisesti. Toinen tulkinta ilmaisusta ”Jumala, sinun valtaistuimesi” on, että Thy throne of God,” i.e. “thy divine throne;” “thy throne is (throne) of God or divine.” Tätä ei pitäisi tulkita vocatiivisesti niin, että sanat olisivat osoitetut suoraan Kristukselle eli “the throne of the Messiah for everlasting ages is God Himself, so that where He reigns, there God Himself is virtually ever present.” Jae siis tarkoittaisi, että Messiaan kruunu ikuisiksi ajoiksi on Jumala itse, missä hän hallitseekaan, siellä Jumala on käytännöllisesti aina läsnä.  (Meyer’s NT Commentary)

 

Korotettiinko Jeesus Jumalaksi? 

Jeesus vastasi: ”Ensimmäinen on tämä: ’Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa;  (Mark. 12:29)

Tässä merkittävässä jakeessa Jeesus vahvistaa juutalaisten vuosituhansia vanhan uskon peruspilarin: Jumala on yksi ainoa. Ei pienintäkään viittausta Jeesuksen omaan jumaluuteen tai kolmeen jumalpersoonaan. Korinttolaiskirjeessä apostoli Paavali vahvistaa Jeesuksen sanat: Isä Jumala on meidän ainoa Jumalamme, mutta meillä on sen ohessa yksi Herra, Jeesus Kristus.

1 Kor 8:6 niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen kauttansa.

Mikä oli Jeesuksen asema kun hänet korotettiin kaikkien yläpuolelle? Hän ei ollut Jumala, koska Jumalahan on kaikkien yläpuolella eikä Jumalaa voi korottaa siitä asemasta, jossa hän jo on.

Jeesuksella ei alunperin ollut ikuista elämää, koska Raamattu kertoo hänen saaneen sen Isä Jumalalta (Joh 5:26) Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös Pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä. Jumalallahan on jo aina ollut ikuinen elämä, eikä sitä voi hänelle antaa.

 Joh 5:27 Ja hän on antanut hänelle vallan tuomita, koska hän on Ihmisen Poika. Jeesus Kristus on saanut paitsi ikuisen elämän Jumalalta, myös tuomiovallan.

 Myös saatanaa kutsutaan jumalaksi, tämän mailman jumalaksi. Saatanan saama jumaluus on myös saatua jumaluutta; sen aika loppuu pian, kun Kristus saapuu toisen kerran maan päälle ja ottaa tuhatvuotisen valtakunnan kuninkuuden itselleen lopettaen Saatanan valtiuden.

Looginen päätelmä on, että Jeesus ei ennen korotustaan ollut enkeleitä huomattavasti korkeampi eikä jumalisessa arvossa. On myös selvä, että Jeesus on korotuksen myötä kaikkivaltias kaikkiin luotuihin nähden, mutta tämä kaikkivaltius on hänelle Jumalan antamaa, ei niin, että Jeesus olisi aina ollut kaikkivaltias. Kun Jeesus tulee hallitsemaan maan päällä pyhien kanssa, hän on kiistämätön Kuningas tuhannen vuoden ajan, jonka jälkeen hän saatuaan kaikki valtansa alaisuuteen, luovuttaa vallan takaisin Jumalalle. Entä mikä on Jeesuksen asema sen jälkeen? Hän on ylimmäinen pappi Melkizedekin järjestyksen mukaisesti.

Jeesus oli maan päällä ihminen, joka eli täysin synnittömän elämän. Näin hänellä oli mahdollisuus täyttää Jumalan hänelle antama tehtävä – vapauttaa ihmiskunta synnin ja kuoleman vallasta. Apostoli Paavali todistaa hänen ihmisyydestään sanomalla 1 Tim 2:5, että Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,’ – Katolinen kirkko on korottanut toiseksi välittäjäksi Neitsyt Marian, jota katoliset rukoilevat uskoen hänen olevan taivaassa välittämässä ihmisten pyyntöjä Jumalalle. Maria on kuitenkin haudassa odottamassa vuoroaan ylösnousemukseen.

Joh 3:16 Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Jumalan poikia (enkeleitä) on taivaassa miljoonia, mutta vain Jeesusta kutsutaan Jumalan ainoaksi Pojaksi. Ensimmäisen kerran näin lienee tapahtunut kun Johannes oli kastanut Jeesuksen.

 

Jeesuksen voitelu Heb 1:9 

Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta; sentähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä, enemmän kuin sinun osaveljiäsi.”

Jakeesta 9 käy selville, että Isä Jumala, Jeesuksen Jumala, on voidellut Jeesuksen iloöljyllä. Jos Jumala kutsuukin Jeesusta JUMALAKSI, Hän heti perään ilmoittaa olevansa Jeesuksen Jumala. Jeesus ei siis ole tasavertainen jumaluudessa Isän kanssa.

Heb 8:1 Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä: meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa. 12:2 silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. – Valtaistuin on siis Jumalan valtaistuin.

KR 33 kääntää ’kumppaniesi’ sijaan ’osaveljiesi’ ja KJV ’fellows’.  Isä Jumala sanoo lopuksi: Sinun Jumalasi on voidellut sinut.. ei kumppaneitasi (tai osaveljiäsi). Ts. Jumala viittaa Jeesuksen tovereihin, joita enemmän Jeesus oli rakastanut oikeutta ja vihannut vääryyttä. Jos Jeesus olisi (kaikkivaltias) Jumala, ei Isä Jumala olisi millään voinut viitata Jeesuksen kumppaneihin. EIHÄN JUMALALLA OLE TÄLLAISIA OSAVELJIÄ! Edelleen: jos Jeesus olisi jo Jumala, kuinka Jumalalla (siis Jeesuksella) olisi voinut olla Jumala?

Olisiko siis Jumala lähettänyt enkelinsä maan päälle vapauttamaan ihmisiä Adamin ja Eevan aikaansaamasta perisynnistä? Jeesus syntyi ihmisenä ja ihmisenä nousi kuolleista taivaaseen. Siellä hän on tällä hetkellä ihmisenä. Tuleeko hän takaisin enkelinä vai ihmisenä? Vastaus on selvä; ihmiset tulevat asumaan maan päällä ja ihminen Jeesus Kristus on heidän kuninkaansa. Tässä syy miksi en kuitenkaan usko Jeesuksen olleen enkeli – jos hän ylipäätään oli pre-eksistenttinä taivaassa Jumalan luona ennen aikojen alkua.

 

Onko Jeesus Jumalan Sana?  (Joh 1. luku)

1 Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala.

2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.

3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään,  mikä syntynyt on.          

14 Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella pojalla on isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Yllä olevat jakeet on perinteisesti tulkittu siten, että siinä lukee tähän tapaan:

Alussa oli Jeesus (tai Poika) ja Jeesus (Poika) oli Jumalan tykönä ja Jeesus (Poika) oli Jumala. Siinä kuitenkin lukee vain: Alussa oli sana. Isot kirjaimet sana-sanassa on alkutekstiin kuulumatonta tulkintaa, joka juontaa halusta nähdä Johanneksen vahvistavan, että Jeesus on Jumala ja ollut jo alussa Isä Jumalan tykönä pre-eksistenttisenä luojana.

Mihin johtaisi kirkkoisien päätös siitä, että Jeesus on täysin Jumala ja täysin ihminen? Hän olisi siis Jumala ja Jumalan Poika ihmisen fyysisessä ruumiissa. Jos Jeesus oli samalla Jumala ja ihminen, hänellä olisi ollut Pyhä Henki ilman, että Isä Jumala olisi sitä hänelle lähettänyt. Miksi siis Isä Jumalan tarvitsi lähettää Pyhän hengen hänelle?

Se mitä Jeesus puhui, ei ollut hänestä itsestään, vaan hän sai sanat Isä Jumalalta. Tämä käy selvästi ilmi Raamatusta: Joh 14:23 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani (λόγος logos), ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. 24 Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani; ja se sana (λόγος logos), jonka te kuulette, ei ole minun, vaan Isän, joka on minut lähettänyt. – Jos Jeesus olisi ollut taivaassa Jumalan Poikana tai muutoin jumalpersoonana ennen tuloaan maan päälle, hän olisi varmaankin voinut puhua omasta takaa eikä puhua niin kuin Jumala antoi hänelle tehtäväksi. Kaikesta Jeesuksen toiminnasta korostuu hänen alisteinen asemansa Isä Jumalaan nähden. Kuinka Jeesus olisi voinut olla Isä Jumalan kaltainen Jumala?

Joh 17:6 Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit minulle maailmasta. He olivat sinun, ja sinä annoit heidät minulle, ja he ovat ottaneet sinun sanastasi (λόγος) vaarin. 17:14 Minä olen antanut heille sinun sanasi (λόγος), ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta ole.

1 Joh 2:7 … ”en minä kirjoita teille uutta käskyä, vaan vanhan käskyn, joka teillä on alusta ollut; tämä vanha käsky (ἐντολή entolē) on se sana (λόγος), jonka te olette kuulleet”. Jumala loi maailman sanallaan. Sana on Jumalan käsky, joka johtaa Jumalan haluamaan lopputulokseen. Jeesus syntyi maailmaan ja välitti maailmaan Jumalan sanan. Voidaankin sanoa, että hänestä tuli maailmaan Jumalan sanaksi. Sana ”logos” tarkoittaa kaikissa Raamatun kohdissa sanaa, sanomaa tai käskyä. Miten ihmeessä katoliset oppineet ovat voineet tulkita sen tarkoittavan Jumalan Poikaa? Edellä tämän artikkelin ensimmäisessä kirjoituksessa Joh. 1:3 olen osoittanut kuinka Raamatussa ei puhuttu ”Hänestä” vaan ”siitä”.

Jakeessa Joh 1:14 ”Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta”. – Tämän jakeen kohdalla voimmekin testata ymmärrystämme. Uskommeko, että Jeesus, Jumalan Poika, oli taivaassa Jumalan Sana ja tullessaan lihaksi maailmaan, hän asui meidän keskellämme. Vai uskommeko, että Jumalan sanan suunnitelma toteutui Jeesuksen kristuksen syntyessä maan päälle ja hänen elämässään Jumalan tahdon toteuttamiseksi? Kun ”sana asui keskellämme”, ajattelemmeko, että Jeesus Kristus vain asui opetuslastensa kanssa? Vai ymmärrämmekö, että Kristus tuli asumaan opetuslasten sydämiin ja kaikkien niiden sydämiin, jotka ottivat sanan vastaan näin syntyen uudestaan ”ylhäältä”? Kun sana asuu meissä, saamme uskon myötä samanlaisen hengen täyteyden kuin Kristuskin sekä Pyhän hengen monet hedelmät (Gal 5:22).

Jumalan sana tuli lihaksi kun Jeesus syntyi ja julisti maailmalle mitä Jumala käski Hänen julistaa. Jeesuksesta käytetään yleisesti ilmausta Jumalan Sana. Se on mielestäni oikein, jos sillä tarkoitetaan sitä, että Jeesus julisti Jumalan sanaa, joista keskeisin viesti oli tuleva Jumalan valtakunta – pelastuneiden päämäärä. Mutta se ei tarkoita, että Jeesus olisi ollut sama kuin Sana.

Jumalan pelastusviesti tuli käsin kosketeltavan konkreettiseksi: 1.Joh. 1:1 Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme: elämän Sanasta.

Maailman luominen tapahtui Jumalan Sanalla. Toisessa Raamatun kohdassa Jumala kysyy retorisesti ”kuka oli kanssani” ja profeetta Jesaja selventää, että Jumala yksin loi maailman. Itse olen omaksunut tulkinnan, että Jeesuksesta tuli Jumalan sana Hänen todistustyönsä myötä. Itse asiassa Jeesuksella on monta arvonimeä. Yksi niistä on Jumalan Sana mikä ilmenee Ilmestyskirjan kohdasta, jossa Jeesus on taivaallisine joukkoineen lähdössä rankaisemaan syntistä maailmaa.

Ilm 19:11 Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa.

19:12 Ja hänen silmänsä olivat niinkuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse, 13 ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana. 14 Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen. 15 Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan. 16 Ja hänellä on vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi: ”Kuningasten Kuningas ja herrain Herra.

 

Raamatunjakeiden pohdintaa                                   

Jeesus on tulkittu kirjoitusten mukaan olleen taivaassa jo ennen aikojen alkua. Näiden Raamatunjakeiden katsotaan todistavan Jeesuksen pre-eksistenssin ja jumaluuden. Jotkut kirkkokunnat saattavat uskoa Jeesuksen pre-eksistenssiin, mutta eivät Hänen jumaluuteensa. Jeesusta saatetaan pitää korkea-arvoisena enkelinä, arkkienkeli Mikaelina. Eräs USA:ssa toimiva kirkkokunta uskoo Jeesuksen olevan Jumala, arvossa ja asemassa kuitenkin alisteinen Isälle. Heidän mielestään Jumalia on kaksi. Erittäin huomionarvoinen on tulkinta, jonka mukaan Jeesus on ollut Jumalan ennakkonäkemyksen (-tietämyksen) ja Jumalan ennen kuin mitään olikaan tekemän suunnitelman mukaan tulevan maailman pelastaja. Siis jo ennen maailman luomista, jolloin ei ole ollut syntiä eikä synnintekijöitäkään.

Snl. 8:22 Herra loi minut töittensä esikoiseksi, ensimmäiseksi teoistaan, ennen aikojen alkua. 23 Iankaikkisuudesta minä olen asetettu olemaan, alusta asti, hamasta maan ikiajoista. 24 Ennenkuin syvyyksiä oli, synnyin minä, ennenkuin oli lähteitä, vedestä rikkaita. 25 Ennenkuin vuoret upotettiin paikoilleen, ennen kukkuloita, synnyin minä, 26 kun hän ei vielä ollut tehnyt maata, ei mantua, ei maanpiirin tomujen alkuakaan. 27 Kun hän taivaat valmisti, olin minä siinä, kun hän veti piirin syvyyden pinnalle, 28 kun hän teki vahvoiksi pilvet korkeudessa, kun syvyyden lähteet saivat voiman, 29 kun hän merelle asetti sen rajat, että vedet eivät kävisi hänen käskynsä yli, kun hän vahvisti maan perustukset,

Jumala näki jo näin aikaisin, ennen kuin mitään oli, että Hänen tuleva luomuksensa ihminen, tulee lankeamaan syntiin saatanan houkutuksesta ja petoksesta.

Kaikkivaltiaan, kaikkitietävän ja kaikkialla läsnäolevan Jumalan olemukseen kuuluu, että Hän on aina ollut olemassa eli ennen Snl:n edellä olevaa aikamäärittelyä “ennen aikojen alkua”. Jumalaa ei ole luotu eikä Hän ole syntynyt. Jeesus sensijaan on, käännöksestä riippuen, syntynyt tai luotu. Tiedämme, että Jeesus syntyi Neitsyt Mariasta Pyhän Hengen toimesta: Luuk 1:35 Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: ”Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi. Edellä olevat Sananlaskujen jakeet ja monet muut jakeet Raamatussa voidaan tulkita kahdella tavalla: kirjaimellisesti tai kuvainnollisesti. Kirjaimellinen tulkinta, joka on ollut vallitseva kautta aikain, johtaa johtopäätöksiin, että Jeesus on ollut taivaassa Jumalan luona pre-eksistenttinä  ‘aikojen alusta’ alkaen. Kuvainnollinen tulkinta tarkoittaa, että em. jakeet kertovat Jumalan Viisaudesta ja Jumalan suunnitelmasta, jonka Hän on tehnyt jo ennen kuin mitään oli, perustuen Hänen edeltä tietämykseensä ja ennalta näkemiseensä. Jumala on laatinut ihmiselle pelastussunnitelman, jonka mukaan Jumala on ennalta valinnut osan ihmisiä Jeesuksen seuraajiksi ja opetuslapsiksi ja joista tulee Jumalan pyhinä tulevan mailman johtajia Jeesuksen alaisuudessa.

Luuk 4:18 ”Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen,

Joh 5:24 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. 5:30 En minä itsestäni voi mitään tehdä. Niinkuin minä kuulen, niin minä tuomitsen; ja minun tuomioni on oikea, sillä minä en kysy omaa tahtoani, vaan hänen tahtoaan, joka on minut lähettänyt.

Joh. 5:24 πέμψαντί (pempsanti, having sent, sanasta 3992 strongs: Πέμπω (pempó) send, transmit, permit to go, put forth

Sanaa ‘lähettää’ on käytetty kymmeniä kertoja Jeesuksesta, jonka Isä Jumala lähetti suorittamaan tehtäväänsä maan päällä. Raamatun käyttämä sana ei kuitenkaan kerro mistä Jeesus lähetettiin. Hänen kotikaupungistaan Galileasta? Vaiko aina taivaasta saakka? Olisi tärkeää tietää löytyykö Raamatusta selviä jakeita, jonka mukaan Jeesus on ollut taivaassa ja sieltä lähetetty maan päälle? Tai kun Jeesus oli nousemassa taivaaseen, sanoiko Hän selkein sanoin, että Hän palaa taivaaseen, jossa Hän oli ja josta Jumala lähetti Hänet maan päälle? Selviä näyttäisivät olevan seuraavat kaksi jaetta:

Joh. 6:41 Niin juutalaiset nurisivat häntä vastaan, koska hän sanoi: ”Minä olen se leipä, joka on tullut alas taivaasta”; … ἐκ τοῦ οὐρανοῦ

Joh. 6:38 Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Kreikaksi:

ὅτι   καταβέβηκα           ἀπὸ    τοῦ οὐρανοῦ οὐχ  ἵνα   ποιῶ ….

For I have come down out of  –       heaven   not  that  I should do …

Kreikankielen taivasta tarkoittava sana 3772: οὐρανός pitää sisällään samat elementit kuin sana taivas. Seuraavassa muutama poiminta laajasta selosteesta: the Sky with all the things visible in it; the aerial heavens or sky, the region where the clouds and tempests gather, and where thunder and lightning are produced; the sidereal or starry heavens; ”the region above the sidereal heavens, the seat of an order of things eternal and consummately perfect, where God dwells and the other heavenly beings”;

On useita Raamatunjakeita, jotka voidaan tulkita niin, että ne vahvistavat Jeesuksen jumaluuden.  Fil 2:6 ”joka ei, vaikka hänellä [Jeesuksella] olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, 7 vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen;” Jakeet voidaan tulkita tähän tapaan: Jeesus ei vedonnut omaan jumaluuteensa, vaan luopui asemastaan Jumalan kaltaisena. Hän tuli ihmisen kaltaiseksi ja ihmiset pitivätkin häntä ihmisenä.

Toisenkinlainen selitys on mahdollinen: Jeesus tiesi, että Hän on Jumalan Poika ja että Hänelle on luvattu antaa kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hän olisi voinut vaatia Jumalan Pojan kohtelua ihmisiltä ja palvontaa osakseen. Hänen tehtävänään oli kuitenkin opettaa ihmisiä oikeaan käytökseen ja siksi Hän ei vedonnut syntyperäänsä, vaan sanoi: Mat 11:29 ”Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.” Miten nöyryyden ja hiljaisuuden opettaminen olisi onnistunut jos Hän olisi vaatinut jumalallista kohtelua ihmisiltä?

Olen kysynyt itseltäni, miksi Jumala ei ole tuottanut niin selväsanaista Raamattua, että mitään käännös- ja tulkinongelmia ei esiintyisi?. Edellä on kaksi esimerkkiä Raamatunjakeista, joissa todetaan Jeesuksen tulleen taivaasta. Mutta, mitä se tarkoittaa? Sitäkö, että Jeesus on asunut taivaassa Isä Jumalan luona, joka sitten on lähettänyt hänet maan päälle suorittamaan ihmiskunnan pelastustehtävää? Vai tarkoittaako se sitä, että Jeesus on syntynyt maan päälle Jumalan Pyhän Hengen saatettua Marian raskaaksi ja Jeesuksella näin on Isä taivaasta? Jumalalla on tarkoituksensa ja syynsä. Itse ajattelen, että Jumala haluaa uskovien ponnistelevan totuuden selvittämiseksi ja osoittamalla rakkautta totuuteen uskovat myös lopulta löytävät totuuden. Ja toiseksi, kysymys onko Jeesus peräisin taivaasta vaiko Betlehemistä ei ole ihmisen pelastuksen kannalta ratkaisevan tärkeää.

Kumman tulkintalinjan valitseekin, sillä on seurauksensa. Jeesuksen syntyperä (muu kuin maallinen) viitoittaa tietä muihinkin opin kannalta tärkeisiin päätöksiin. Jos Jeesus on syntynyt/luotu taivaassa, Hän ei ole ihminen, vaan Jumala (joko Isän kaltainen kaikkivaltias tai Isälle alisteinen Poika Jumala). Tullessaan maan päälle Jumala Jeesus alensi itsensä ihmiseksi. Mitä tapahtui jumaluudelle? Ihmisten kehittämä kaksiluonto-oppi sanoo, että Jeesus oli samanaikaisesti Jumala ja täydellisesti ihminen. Tästä seuraa monia ristiriitaisia opillisia kysymyksiä. Ei ole helppoa edetä tätä rataa.

Mutta jos valitseekin sen vaihtoehdon, että Jeesus syntyi ihmisenä, mutta Jumalan Poikana? Hänen isänsä on kaikkivaltias Jumala. Äiti on ihminen, muuan nuori tyttö nimeltään Miriam. Kun Hänen isänsä oli kaikkivaltias Jumala, joka lähetti Hänet suorittamaan jo ennen aikojen alkua tarpeelliseksi näkemäänsä pelastustehtävää, Jeesus sai Jumalan Pyhän Hengen itselleen ja kaikki Jumalan täyteys asui Hänessä ja Hänellä oli jo maan päällä ollessaan käytettävissään kaikki Jumalan valta. Jeesus teki maan päällä vain mitä Jumala määräsi. Jeesus täytti tehtävänsä ja julisti Jumalan valtakuntaa. Hän uhrasi henkensä ihmisten syntien lunastamiseksi. Jeesus nousi ylösnousevien esikoisena kuolleista ja nousi taivaaseen ja istuu nyt Jumalan oikealla puolella. Välittäjänä ihmisten ja Jumalan välillä toimii ihminen, Jeesus Kristus. Jumala on korottanut Hänet kaikkia luotuja korkeammalle ja Hän on tuleva takaisin hallitsemaan maata pyhien kanssa tuhat vuotta. Hallitessaan kaikkivaltiaan Jumala Jehovan oikealla puolella Jeesus on meidän Herramme.

Näiden kahden tulkintaperiaatteen kesken on vaikeaa valita sitä oikeaa. Monet uskonnolliset yhteisöt ovat tehneet valintansa. Kun perehtyy heidän oppeihinsa, toteaa, että valintaa tehtäessä on poimittu tietyt valintaa tukevat Raamatunjakeet ja unohdettu ne, jotka puolustaisivat toista vaihtoehtoa. Se ei ole rehellistä. Olen parhaan kykyni mukaan pyrkinyt huomioimaan eri näkökantoja. Em. kysymykset ovat toki tärkeitä, mutta ei sellaisia, joiden takia ‘vääräuskoiset’ olisi poltettava roviolla (katolinen inkvisitio, reformistit Luther, Zwingli, ym.) samalla kiroten heidät ikuiseen helvettiin ja poissulkien heiltä mahdollisuus pelastukseen.

Kun haemme todistusta Raamatun jakeista, toteamme, että jokin jae on mielestämme selvä ja todistaa asian. Kun Jeesus itse sanoo ”Minä olen tullut taivaasta”, monelle se on selvä todiste siitä, että Jeesus on asunut taivaassa ennen maan päälle tulemistaan. Jokin toinen jae voi todistaa Jeesuksen jumaluudesta tai että Hän ei ole jumala samalla tavoin kuin Isä. Seuraava 1.Korinttolaiskirjeen jae on minun mielestäni täysin selvä todiste:

1 Kor 8:6 niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen kauttansa.

Meillä on ainoastaan yksi Jumala, Isä! Tämä on selvääkin selvempi ja tulkintavapaa lause. Virkkeeseen kuuluu myös Jeesusta kuvaava määritelmä: [meillä on] yksi Herra, Jeesus Kristus! Myös tämä on samalla tavoin selvä ja kirkas sanoma. 1.Kor. 8:6 on todiste, joka jokaisen pitäisi huomioida. Mutta oletteko panneet merkille, ovatko tähän Raamatunkohtaan vedonneet vannoutuneet kolminaisuusopin ja sitä myötä Jeesuksen jumaluuden kannattajat. Kaksi muutakin jaetta voimme ottaa esille:

Joh 8:41 Te teette isänne tekoja.” He sanoivat hänelle: ”Me emme ole aviorikoksesta syntyneitä; meillä on yksi Isä, Jumala.

Efe 4:6 yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa.

Raamatun todistuksen pohjalta katson, että Jeesus on Jumalan Poika ja Hän käyttää kaikkea Jumalan Hänelle antamaa valtaa. Hän on meidän Herramme. Tämäkin tulkintavaihtoehto kuulostaa vallan hienolta, onhan Jeesus sanonut tunnustavansa meidät uskovat ja Jumalan tahdon täyttävät ihmiset veljikseen ja sisarikseen; Mat 12:50  Sillä jokainen, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini.”

 

Kysymyksiä pohdittavaksi

Seuraaviin kysymyksiin pitäisi siis osata vastata, kun määrittää Jeesuksen aseman ennen kuin hän syntyi ihmisenä maan päälle ja mihin asemaan Jumala korotti Jeesuksen hänen ylösnousemuksensa jälkeen: Jos Jeesus oli jo taivaassa ennen tuloaan ihmiseksi Jumala, mihin arvoon Isä Jumala saattoi korottaa Jumalan, Jeesuksen noustua taivaaseen? Jumala korotti Jeesuksen enkeleitä korkeammaksi, siis kaikkia enkeleitä. Raamatussa ei kerrota, että olisi joku välimuoto enkeleiden ja Jumalan välillä.

Miten Isä Jumala saattoi kutsua osaa kolmiyhteisestä Jumalasta, Jeesusta, vanhurskaaksi palvelijakseen?

Miten Jumala voidaan liittää osaksi suurten joukkoa? Jesaja  53:12 Sentähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta.

Keitä olisivat olleet Jumalan, Jeesuksen osaveljet (toverit), joita enemmän Jeesusta voideltiin riemun öljyllä? Jotkut saattavat väittää, että tässä tarkoitetaan Jeesuksen maallisia veljiä, seuraajia. Jos uskot, että Jeesus laskeutui taivaasta eikä pelkästään syntynyt maan päälle Pyhän Hengen vaikutuksesta, niin se merkitsee, että joka tapauksessa Jeesus oli jo taivaassa ollessaan maan ihmisiä korkeampi ja vanhurskas niin taivaassa kuin maan päälläkin.

Tim 2:5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. Yksi Jumala ja yksi välimies. Yksi Jumala tarkoittaa tietysti kaikkivaltiasta Isää, Jehovaa. Meillä on vain yksi välimies [välittäjä] ihmisten ja Jumalan välillä, Jeesus Kristus, joka on ihminen. Huomattakoon, että Kristuksen sanotaan olevan ihminen vielä senkin jälkeen kun hän on noussut taivaaseen. Ihminen Jeesus Kristus siis toimii välittäjänä [kaikkien] ihmisten ja Jumalan välillä. Kaikkien ihmisten, ei ainoastaan niiden 144.000:n eli ns. pienen joukon kanssa, kuten eräs uskonnollinen järjestö väittää.

image_pdfimage_print