Jeesus tuo palkan tullessaan

tullut on aika tuomita kuolleet ja maksaa palkka sinun palvelijoillesi profeetoille ja pyhille ja niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävät

 

Ilmestyskirja kertoo:

Ilm 11:15 Ja seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: ”Maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti.” 16 Ja ne kaksikymmentä neljä vanhinta, jotka istuivat valtaistuimillaan Jumalan edessä, lankesivat kasvoillensa ja kumartaen rukoilivat Jumalaa, 17 sanoen: ”Me kiitämme sinua, Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka olet ja joka olit, siitä, että olet ottanut suuren voimasi ja ottanut hallituksen. 18 Ja pakanakansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasi on tullut, ja tullut on aika tuomita kuolleet ja maksaa palkka sinun palvelijoillesi profeetoille ja pyhille ja niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävät, pienille ja suurille, ja turmella ne, jotka maan turmelevat.

Ilm 20:1 Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. 2 Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi 
3 ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa. 4 Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta. 5 Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. 

6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.

Kaikille ensimäisen ylösnousemuksen kokeville Kristus tuo palkan tullessaan. Sen vahvistaa Ilm. 22:12 Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.

Room 2:6 Hänen, ”joka antaa kullekin hänen tekojensa mukaan”:  7 Niille, jotka hyvässä työssä kestävinä etsivät kirkkautta ja kunniaa ja katoamattomuutta, iankaikkisen elämän, 8 mutta niiden osaksi, jotka ovat itsekkäitä eivätkä tottele totuutta, vaan tottelevat vääryyttä, tulee viha ja kiivastus.

Mat. 5:11 Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. 12 Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä.

1 Piet 1:3 Ylistetty olkoon meidän herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta, 4 turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten,

Ilm 22:12 katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.

Apostoleille ja muille kristityille on palkka varattuna eli säilytettävänä taivaassa. Kristus sanookin tuovansa tämän palkan kullekin kun Hän tulee toisen kerran perustamaan Jumalan valtakunnan maan päälle. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kukaan ei nouse taivaaseen noutamaan ’palkkaansa.’ Hyvät uskovat ihmiset eivät siis pääse taivaaseen, vaan he saavat palkintonsa maan päällä, joko ensimmäisessä ylösnousemuksessa tai sitten toisessa.

Ylösnousseet uskovat tulevat Hänen mukanaan hallitakseen ”kuninkaina ja pappeina” Jeesuksen kanssa tuhannen vuoden ajan.

Luukas on tallentanut Jeesuksen kertoman vertauksen omasta itsestään. Kun ’jalosukuinen mies’ (Jeesus) palaa takaisin, kaikki palvelijat kutsutaan hänen eteensä tekemään tili teoistaan. Hyvin toimineet saavat hyvän palkan ja tuloksettomasti toimineet eivät saa palkkaa. Jeesuksen viholliset tuhotaan.

Luuk 19:12 Hän sanoi näin: ”Eräs jalosukuinen mies [Kristus] lähti matkalle [nousi taivaaseen] kaukaiseen maahan saadakseen itsellensä kuninkuuden ja sitten palatakseen.  13 Ja hän kutsui luoksensa kymmenen palvelijaansa, antoi heille kymmenen leiviskää ja sanoi heille: ’Asioikaa näillä, kunnes minä tulen.’ 14 Mutta hänen kansalaisensa [maan asukkaat] vihasivat häntä ja lähettivät lähettiläät hänen jälkeensä sanomaan:’Emme tahdo tätä kuninkaaksemme.’ 15 Ja saatuansa kuninkuuden ja palattuansa hän käski kutsua eteensä ne palvelijat, joille hän oli antanut rahat, saadakseen tietää, mitä kukin oli asioimisellaan ansainnut.  16 Niin ensimmäinen tuli esiin ja sanoi: ’Herra, sinun leiviskäsi on tuottanut kymmenen leiviskää.’ 17 Ja hän sanoi hänelle: ’Hyvä on, sinä hyvä palvelija; koska vähimmässä olet ollut uskollinen, niin saat vallita kymmentä kaupunkia.’ 18 Ja toinen tuli ja sanoi: ’Herra, sinun leiviskäsi on tuottanut viisi leiviskää.’ 19 Niin hän sanoi tällekin: ’Sinä, vallitse sinä viittä kaupunkia.’ 20 Vielä tuli yksi ja sanoi: ’Herra, katso, tässä on sinun leiviskäsi, jota olen säilyttänyt liinasessa. 21 Sillä minä pelkäsin sinua, koska olet ankara mies: sinä otat, mitä et ole talteen pannut, ja leikkaat, mitä et ole kylvänyt.’ 22 Hän sanoi hänelle: ’Oman sanasi mukaan minä sinut tuomitsen, sinä paha palvelija. Sinä tiesit minut ankaraksi mieheksi, joka otan, mitä en ole talteen pannut, ja leikkaan, mitä en ole kylvänyt; 23 miksi et siis antanut rahojani rahanvaihtajan pöytään, että minä tultuani olisin saanut periä ne korkoineen? 24 Ja hän sanoi vieressä seisoville: ’Ottakaa häneltä pois se leiviskä ja antakaa sille, jolla on kymmenen leiviskää.’ 25 – Niin he sanoivat hänelle: ’Herra, hänellä on jo kymmenen leiviskää.’ 26 ’Minä sanon teille: jokaiselle, jolla on, annetaan; mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on.  27 Mutta viholliseni, jotka eivät tahtoneet minua kuninkaaksensa, tuokaa tänne ja teloittakaa minun edessäni.” 

Apostolien lisäksi muut Pyhät, ensimmäisen ylösnousun osalliset, hallitsevat (tai toimivat pappeina) kuka ’viittä kaupunkia’, kuka ’kymmentä’. Tähän antaa vahvistuksen edellä oleva Jeesuksen vertaus palvelijoista.

7:22 siihen asti kunnes Vanhaikäinen tuli ja oikeus annettiin Korkeimman pyhille ja aika joutui ja pyhät saivat omaksensa valtakunnan.

7:27 Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset.”

Ilm 2:26 Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita.Pakanoiden hallitseminen osoittaa, että tuhatvuotisessa valtakunnassa on pakanoita eli ihmisiä, jotka eivät ole kuulleet, eivätkä edes ole voineet uskoa evankeliumia. He ovat kuitenkin selvinneet hengissä Herran päivän suuresta ihmiskuntaa kohtaavasta tuhosta.

2:27 ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niinkuin saviastiat heidät särjetään – niinkuin minäkin sen vallan Isältäni sain-

 

 

 

image_pdfimage_print