Jumalan näkymätön valtakunta

 

Jumalan valtakunta – sisäisesti teissä

Jumalan valtakunnan tulemisesta sanotaan Luukkaan evankeliumissa 17:20:

”Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi: ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, 21 eikä voida sanoa: ’katso, täällä se on’, tahi: ’tuolla’; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä.”  (KR 38).  tai …teidän keskellänne (KR 92).

– On syytä pohtia, kumpiko olisi oikea käännös tässä Jeesuksen lausumassa. Molempia vaihtoehtoja voidaan perustella. Itse kuitenkin valitsen oikeaksi ’Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä.’ Se sopii ihmisiin kaikkina aikoina. ’Teidän keskellänne’ -käännös sopisi kuvaamaan tilannetta Jeesuksen ollessa läsnä. Sisällisesti teissä sopii kaikkiin aikakausiin. Sitä puolustaa myös seuraava Raamatun kohta. Joh 3:3. Jumalan valtakunnan näkeminen edellyttää uudesti syntymistä, joka on ihmisen sisällä tapahtuva prosessi. Kun ihminen syntyy uudesti, hän samalla näkee Jumalan valtakunnan ’sisäisesti.’

Joh 3:3 sanoo: ”Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. KJV 1789: Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.

ἀπεκρίθη   Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι ἐὰν

μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν οὐ δύναται ἰδεῖν  τὴν  βασιλείαν τοῦ

ἰδεῖν  1492 nähdä, aoristi muoto

eídō (oida) – properly, to see with physical eyes, as it naturally bridges to the metaphorical sense: perceiving (”mentally seeing”).

eídō (”seeing that becomes knowing”) then is a gateway to grasp spiritual truth (reality) from a physical plane. 1492 (eídō) then is physical seeing (sight) which should be the constant bridge to mental and spiritual seeing (comprehension).

Jos ihminen ei ole uudestisyntynyt, hän ei voi Raamatun sanan mukaan nähdä Jumalan valtakuntaa. Tämä johtaa siihen päätelmään, että Jumalan valtakunnan johtajat, jotka ovat henkiruumiissa, ovat muille tuhatvuotisen valtakunnan asukkaille näkymättömiä. Elleivät he sitten halua näkyä. ”He ovat kuin enkelit” eli henkiä ja meille enkelit ovat yleensä näkymättömiä.

Sanoin yleensä. Hebrealaiskirjeestä voimme lukea kuinka enkelit (näkyvässä hahmossa), ovat saattaneet olla vierainamme: Heb 13:2 Älkää unhottako vieraanvaraisuutta; sillä sitä osoittamalla muutamat ovat tietämättään saaneet pitää enkeleitä vierainaan.

Johannes jatkaa Jeesuksen kuvausta:

3:6 Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä hengestä on syntynyt, on henki.  7 älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä  8 tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt.”

Tuulta ei voi nähdä. Jeesus sanoo, että samoin on jokaisen Hengestä syntyneen! Jos kaikki Jumalan valtakunnan jäsenet, jotka kaikki ovat Hengestä syntyneitä, ovat tuulen kaltaisia näkymättömiä, niin onko itse Jumalan valtakuntakin (sen koko hallitus) näkymätön? Valtakunnan asukkaat, siis ne harvat, jotka ovat jääneet henkiin suuresta ahdistuksesta ja Herran päivän tuhosta, ovat lihaa ja verta olevia ihmisiä. Monet heistä henkiin jääneistä eivät ole kuulleetkaan Jeesuksesta eli he eivät voi olla Jumalan valtakunnan jäseniä. Heistäkin voi tulla sellaisia viimeisellä tuomiolla tuhatvuotisen valtakunnan lopussa.

Miten valtakunnan hallinto ja yhteys siihen voisi toimia jos valtakunnan hallinto on näkymätön? Jesaja kertoo kuinka uskovien yhteys Jumalaan toimii reaaliaikaisesti! Jes 65:24 Ennenkuin he huutavat, minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen (KR 38). KR 92 lupaa vielä enemmän: Jo ennen kuin he kutsuvat, minä vastaan, kun he vielä esittävät pyyntöään, minä jo toteutan sen. Mat. 6:8 lausuu: …Sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan.

Jeesuksen itsensä tuleminen on Raamatun mukaan hyvinkin kaikkialle näkyvä tapahtuma. Tuntuu odottamattomalta jos hänen valtakuntansa ei tulisi samalla tavalla näkyvästi.

 

Näkymätön Jumalan valtakunta

Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla (Luuk 17:20)

Raamatun mukaan pelastuneet, ylösnousseet muuttuvat henkiolennoiksi. Jeesuksen mukaan he ovat kuin enkeleitä. Nämä Pyhät tulevat hallitsemaan maata. Suuri kysymys on: hallitsevatko he maan päällä vaiko taivaasta käsin?

Miten näkymättömät henkiolennot sopivat asumaan ja hallitsemaan maan päällä? Jeesus sanoi, ettei tulevan Jumalan valtakunnan saapumista voi tarkkailla tai Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla” eli sen tulemista ei voi nähdä.

Ei voida sanoa, katso tuolla se on tai se on siellä (Luuk 17:20,21). Sama pätee varmasti myös valtakunnan johtoon, Pyhien joukkoon. Mitkä Raamatun jakeet tukisivat sitä, että valtakunnan johto olisi henkiolentoina taivaassa, mutta valtakunnan alamaiset olisivat maan päällä? Olisivatko he myös henkiolentoja maan päällä? Enkelithän pystyvät liikkumaan taivaan ja maan välillä. He pystyvät ottamaan maallisenkin ruumiin. Näinhän jotkut enkelit tekivätkin luvatta, ja ottivat maan tyttäriä vaimoikseen (1 Moos 6.  luku). Ehkä he voisivat tehdä näin Jumalan valtakunnassa mutta luvan kanssa.

Eräissä apokryfikirjoissa kerrotaan, kuinka enkeli ilmestyi ikään kuin lihallisessa ihmisruumiissa. Enkeli saattoi välillä käväistä taivaassa ja palata maan päälle ihmisten luokse, ilman että ihmiset edes tajusivat hänen käyneen muualla. Eräs tällainen enkelin pitkä vierailu maan päällä kerrotaan Tobitin (Tobiaan) kirjassa. Siinä enkeli Rafael asuu maan päällä ja viettää aikaa ihmisten kanssa ’ihmisenä’. Tässä pari lausetta kirjasta: ”Minä olen Rafael, yksi niistä seitsemästä enkelistä, jotka ovat Herran lähellä ja joiden on lupa tulla hänen kirkkautensa eteen. … Nyt ymmärrätte senkin, että minä en itse asiassa ole syönyt mitään; teistä vain näytti siltä.”

Raamatun mukaan tuhatvuotisen valtakunnan asukkaat rakentavat taloja asuttavakseen yms. toimintaa, jota henget eivät tee. Ylösnousseet (ensimmäisessä ylösnousemuksessa) ”eivät voi kuolla”, toisella kuolemalla ei ole heihin valtaa. Valtakunnan asukkaat sen sijaan ovat kuolevaisia, vaikka elinikä piteneekin ja mm. lapsikuolleisuus poistuu (Jes 65:20>).

Millaisessa olomuodossa ovat pelastuneet tuhannen vuoden kuluttua, kun viimeinen tuomio on annettu ja todellinen Jumalan valtakunta saapunut? Mielenkiintoinen kysymys pohdittavaksi.

 

image_pdfimage_print