Jumalan valtakunta

Jumalan näkymätön valtakunta

Jumalan valtakunnan tulemisesta sanotaan Luukkaan evankeliumissa 17:20:  

”Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi: ”ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, 21 eikä voida sanoa: ’katso, täällä se on’, tahi: ’tuolla’; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä.”  (KR 38).  tai …teidän keskellänne (KR 92).

Joh. 3:3 sanoo: Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.” KJV 1789: Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.

ἀπεκρίθη   Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι ἐὰν

μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν οὐ δύναται ἰδεῖν  τὴν  βασιλείαν τοῦ

ἰδεῖν  1492 nähdä, aoristi muoto

eídō (oida) – properly, to see with physical eyes, as it naturally bridges to the metaphorical sense: perceiving (”mentally seeing”).

eídō (”seeing that becomes knowing”) then is a gateway to grasp spiritual truth (reality) from a physical plane. 1492 (eídō) then is physical seeing (sight) which should be the constant bridge to mental and spiritual seeing (comprehension).

Jos ihminen ei ole uudestisyntynyt, hän ei voi Raamatun sanan mukaan nähdä Jumalan valtakuntaa. Tämä johtaa siihen päätelmään, että Jumalan valtakunnan johtajat, jotka ovat henkiruumiissa, ovat muille tuhatvuotisen valtakunnan asukkaille näkymättömiä. Elleivät he sitten halua näkyä. ”He ovat kuin enkelit” eli henkiä ja meille enkelit ovat yleensä näkymättömiä. Sanoin yleensä. Hebrealaiskirjeestä voimme lukea kuinka enkelit (näkyvässä hahmossa), ovat saattaneet olla vierainamme: Heb. 13:2 Älkää unhottako vieraanvaraisuutta; sillä sitä osoittamalla muutamat ovat tietämättään saaneet pitää enkeleitä vierainaan.

Johannes jatkaa Jeesuksen kuvausta:

3:6 Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä hengestä on syntynyt, on henki.  7 älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä  8 tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt.”

Tuulta ei voi nähdä. Jeesus sanoo, että samoin on jokaisen Hengestä syntyneen! Jos kaikki Jumalan valtakunnan jäsenet, jotka kaikki ovat Hengestä syntyneitä, ovat tuulen kaltaisia näkymättömiä, niin onko itse Jumalan valtakuntakin (sen koko hallitus) näkymätön? Valtakunnan asukkaat, siis ne harvat, jotka ovat jääneet henkiin suuresta ahdistuksesta ja Herran päivän tuhosta, ovat lihaa ja verta olevia ihmisiä. Monet heistä henkiin jääneistä eivät ole kuulleetkaan Jeesuksesta eli he eivät voi olla Jumalan valtakunnan jäseniä. Heistäkin voi tulla sellaisia viimeisellä tuomiolla tuhatvuotisen valtakunnan lopussa.

Miten valtakunnan hallinto ja yhteys siihen voisi toimia jos valtakunnan hallinto on näkymätön? Jesaja kertoo kuinka uskovien yhteys Jumalaan toimii reaaliaikaisesti! Jes. 65:24 Ennenkuin he huutavat, minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen (KR 38). KR 92 lupaa vielä enemmän: Jo ennen kuin he kutsuvat, minä vastaan, kun he vielä esittävät pyyntöään, minä jo toteutan sen. Mat. 6:8 lausuu: Sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan.

Jeesuksen itsensä tuleminen on Raamatun mukaan hyvinkin kaikkialle näkyvä tapahtuma. Tuntuu odottamattomalta jos hänen valtakuntansa ei tulisi samalla tavalla näkyvästi. Pohdiskelen valtakuntaa vielä pelastusta koskevassa kirjoituksessa.

image_pdfimage_print