JUMALAN VALTAKUNTA


 • Mikä on Jumalan/taivasten valtakunta?

  Jumalan eli taivasten valtakuntaMutta hän [Jeesus] sanoi heille: ”Minun tulee muillekin kaupungeille julistaa Jumalan valtakunnan evankeliumia, sillä sitä varten minä olen lähetetty.” (Luuk. 4:43)

  Tässä kirjoituksessa etsin Raamatusta vastauksi mm. seuraaviin kysymyksiin:

  Mikä se on? Onko se sama kuin ns. tuhatvuotinen valtakunta?

  Missä se on? Taivaassa vai maan päällä? Sisäisesti ihmisessä?

  Ketkä sinne pääsevät? Onko sinne vaikea päästä? Ketkä eivät pääse?

  Milloin Jumalan valtakunta tulee?

  Mikä oli Jeesuksen tärkein tehtävä maan päällä ja miksi valtakirkot ovat sen unohtaneet?

  Ensinnäkin, Jumalan valtakunta ei ole sama kuin tuhatvuotinen valtakunta, jonka kuningas on Kristus ja jota hallitsevat ensimmäisen ylösnousemuksen pyhät Hänen alaisuudessaan. Tämä käy ilmi Luuk 12:32 Älä pelkää, sinä piskuinen lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Jumala antaa valtakunnan [johdon] tälle ns. pienelle joukolle, jonka kooksi ilmoitetaan 144.000. Jumalan valtakuntaan pääsevät vain vanhurskaat, ensimmäiseen ylösnousemukseen pääsevät pyhät.

  Kun em. pieni joukko muodostaa Jumalan valtakunnan johdon Jeesuksen Kristuksen alaisuudessa, niin tuhatvuotisessa valtakunnassa on jopa sellaisia, jotka eivät ole edes kuulleet Jumalasta tai Kristuksesta. Nämäkö täyttäisivät sisäänpääsyehdot?

  Muita valtakunnan asukkaita (’alamaisia’) saattavat olla ns. suureen joukkoon pääsevät. He ovat suuresta ahdingosta pelastuneita, jotka ovat katuneet ja tulleet uskoon. Heistä sanotaan ilmestyskirjassa, että he ovat ”valkaisseet vaatteensa”. Toki valtakunnassa täytyy olla myös alamaisia ja heitä onkin kaikista kansakunnista.

   

  Ketkä asuvat taivaassa?

  Taivaassa oli ennen Kristuksen sinne astumista Jumalan lisäksi vain enkeleitä. Heitä on siellä paljon, miljoonia, monissa eri tehtävissä ja eri arvoasteissa. Saatat huomauttaa: ”entä Jeesus, eikö hän ollutkin taivaassa ja tuli sieltä alas maan päälle. Jeesushan oli jo taivaassa ollessaan Jumala”.

  Jumala ylensi Jeesuksen ”Herraksi ja Kristukseksi” (Apt 2:36). Jos Jeesus oli Jumala aiemmin, miksi Isä Jumala sitten alensi Jeesuksen Jumalasta alemmaksi Herraksi ja Kristukseksi, vaikkakin enkeleitä korkeammaksi? Jumala myös Raamatun mukaan antoi Jeesukselle ikuisen elämän. Mutta Jumalallahan on jo ikuinen elämä. Joh 5:26: ”Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös Pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä”. Miksi Isä Jumalan täytyi antaa pojalleen ikuinen elämä jos hän oli jo aiemmin ollut Jumala?

  Jeesus on ainoa ihminen taivaassa. Hän ei ole lihaa ja verta oleva ihminen, vaan henki kuten Jumalakin ja myös enkelit. Mistä tiedämme Jeesuksen olevan taivaassa ihmisenä? Raamattu sanoo 1.Timoteuksen kirjeessä 2:5: ”Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus.” Tämä Paavalin kirje on perinteisesti katsottu kirjoitetun 60-luvulla eli noin kolme vuosikymmentä sen jälkeen kun Kristus nousi taivaaseen. Miksi Paavali vähättelee Jeesuksen arvoa?  Eikö pikemminkin voisi kuvitella, että Paavali olisi halunnut Jeesuksen olevan Jumala taivaassa?

  Muita ihmisiä ei vielä ole taivaassa – Jumalan valtakunnassa. Monet uskovat, että siellä on paljon hyviä ihmisiä. Kuolleet syntiset ovat heidän uskomuksensa mukaisesti helvetissä. Erityisen varmoja ihmiset, varsinkin katoliset, ovat Neitsyt Marian taivaassa olemisesta. Samoin kaikki kirkon julistamat pyhimykset ovat siellä. Se, että Raamattu sanoo, ettei kukaan Jeesuksen lisäksi ole noussut taivaaseen, ei tunnu merkitsevän mitään.

  Jumalan valtakuntaan pääsee vain ylösnousemuksen kautta. Kun ensimmäinen ylösnousemus tapahtuu, ylösnousevat pyhät ovat henkiruumiissa. He ovat myös Jumalan valtakunnan jäseniä. Jumalan valtakunta täydentyy muilla ihmisillä toisen ylösnousemuksen ja sitä seuraavan viimeisen tuomion jälkeen.

 • Tuhatvuotinen valtakunta

   

   

  Kristuksen tuhatvuotinen valtakunta

  Moni uskoo, että Jumalan valtakunta ja Kristuksen tuhatvuotinen valtakunta ovat sama asia. Onhan Kristus Kuningas, jolle kaikki ovat alamaisia niin maan päällä kuin taivaassakin. Kristus ottaa kaikkien maallisten valtakuntien kuninkuuden tullessaan toisen kerran lähitulevaisuudessa. Miksi ei sitten Kristuksen ja pyhien hallitsema valtakunta olisi nimenomaan Jumalan valtakunta, jonka julistaminen oli hänen toimintansa keskeinen sisältö? Raamatussa kuitenkin kerrotaan millaisia ihmisiä on vastaanottamassa Kristusta ja hänen valtakuntaansa.

  Kun Kristus saapuu toisen kerran hallitsemaan koko maata, eivät kaikki kansat suinkaan riemuiten lausu uutta Kuningastaan tervetulleeksi. Psalmi 110 sanookin:
  ”110:1 Daavidin virsi. Herra sanoi minun herralleni: “Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi.”
  2 Herra ojentaa sinun valtasi valtikan Siionista; hallitse vihollistesi keskellä.”

  Ilm 2:27 ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niinkuin saviastiat heidät särjetään – niinkuin minäkin sen vallan Isältäni sain. 12:5 Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla; ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö.

  Sitä, että Jeesus ja pyhät joutuvat Psa 110:2 mukaan hallitsemaan vihollistensa keskellä, on vaikea tulkita. Tarkoittaako se, että ainakin aluksi esiintyy vastarintaa ja Jeesus kuninkaana joutuu hallitsemaan paitsi rautaisella valtikalla, myös että viholliset ympäröivät heitä. Toisaalta, jumalattomat on tuhottu lopunajan suuressa ahdistuksessa ja Herran vihan päivänä ja alamaiset, kuten nk. suuri joukko, ovat pelastuneet uskonsa takia.

  Kristus ja pyhät todellakin joutuvat hallitsemaan kansoja rautaisella valtikalla. Tätä jatkuu kunnes kaikki kansat on alistettu Kristuksen vallan alle. Silloin itse Poikakin alistetaan Isä Jumalan vallan. Näistä jakeista voimme päätellä useammankin asian: Valtakunta, jonka Kristus ottaa hallintaansa, muodostuu eri kansoista, jotka eivät suinkaan kaikki ja heti alistu Hänen valtansa alle. Siksi Hänen ja pyhien on hallittava ”rautaisella valtikalla”. Täydelliseen alistamiseen voi kulua pitkäkin aika, ehkä lähemmäs tuhat vuotta.

  Tuhatvuotisen valtakunnan asukkaat ovat maan päällä olevia ihmisiä, jotka rakentavat maasta vähitellen tuhannen vuoden aikana paratiisin. Ihmiset viettävät ihmisen elämää, tekevät työtä, menevät naimisiin ja lapsia syntyy ja vanhuksia kuolee. Elinikä kuitenkin pitenee ja 100-vuotiaana kuolluttakin surkutellaan nuorena kuolleena (Jes 65:20). Kuolemaa ei kuitenkaan ole vielä voitettu. Se tapahtuu vasta tuhatvuotiskauden lopussa; viimeisessä tuomiossa hyvän tuomion saavat vanhurskaat ”lampaat ”pelastuvat ja saavat samalla (ikuisen) elämän ja pahat kokevat toisen kuoleman, joka on ikuinen hävitys Jumalan yhteydestä.

  Se, että ihmiset ovat edelleen kuolevaisia, todistaa myös sen puolesta, että he eivät ole varsinaisesti Jumalan valtakunnassa. Valtakuntaa hallitsevat pyhäthän saivat ylösnousemuksessa ikuisen elämän lahjan, eikä heihin toisella kuolemalla ole valtaa: Ilm 20:6 ”Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.” Kristuksen tuhatvuotisen valtakunnan hallinto, eli Kristus, apostolit ja ensimmäisen ylösnousemuksen pyhät, ovat ylösnousemusruumiissa (henkiruumiissa) ja siten kuuluvat Jumalan (taivasten) valtakuntaan.

  Saatana on sidotaan odottamaan tuhat vuotta siihen saakka kunnes hänet päästetään vapaaksi lyhyeksi ajaksi (Ilm 20:7). Ihmisillä on siis mahdollisuus kehittyä vanhurskaiksi vapaana Saatanan juonista ja saada itselleen ikuinen elämä.

  Tuhatvuotisen valtakunnan päätös on silloin kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, ja itse poikakin palauttaa saamansa käskyvallan Isälle. Tuhannen vuoden kuluttua tapahtuu Saatanan irti päästäminen ja viimeinen suuri sota, jossa saatana ja hänen ihmisapurinsa tuhotaan. Viimeinen tuomio on tämän aikakauden päätös. Uusi Jerusalem laskeutuu maan päälle ja kaikki on tehty uudeksi (Ilm 21:5).

   

  Edellä olevan lyhyet muistiinpanot Tuhatvuotisesta valtakunnasta kirjoitin alustaviksi ajatuksiksi. Nyt päätin kirjoittaa siihen lisää. Havaitsin, että vanhat opinkappaleet ja kirkolliskokousten päätökset hallitsivat ihmisten mieliä ja ihmiset vain toistelivat niitä ryhtymättä ollenkaan omaehtoiseen ajatteluun. Oppineidenkin mielissä olivat ajatukset jähmettyneet viisisataa vuotta vanhoihin kirkollisiin tunnustuksiin ja niiden perusteluihin, ajattelin, että minun täytyy ottaa niitä tarkempaan harkintaan ja kirjoittaa asiasta. Usein huomaa, että jonkun mielipide on rakennettu yhden Raamatunjakeen pohjalle. Totuus löytyy useammasta jakeesta, jotka ehkä on siroteltu sinne tänne. Vielä harmillisempaa on, että ihmiset ovat kirkkonsa vankeja; ihmisillä, vaikka olisivatkin löytäneet totuuden Raamatusta, ei ole uskallusta sanoa vastaan ja tarpeen vaatiessa vaikka erota kirkostaan. Kirkon opin mukaan eri lailla uskova voidaan erottaa kirkosta ja julistaa osattomaksi pelastuksesta. Tänä päivänä tosin monella kirkolla on katto korkealla ja seinät leveällä, mutta ei siitä ole niin kovin kauaa kun polttoroviot paloivat.

  Kaiken pohjana täyttyy olla Raamatun sana. Alkukirkolla ei ehkä ollut käytössään koko Raamatun kattavaa kirjoitusten sarjaa. Ei myöskään tietokoneella toimivia hakuohjelmia ja jokaiselle sanalle selityksen tarjoavia ohjelmia. Liikkeellä oli erilaisia manuskriptejä sekä myös – niin kuin nykyäänkin – erilaisia hajottavia liikkeitä, areiolaisuutta, gnostilaisuutta jne. Kun Raamattu vapautui kaiken kansan käyttöön ja saatiin käännöksiä kansan kielille, Raamatun tuntemus ja tutkiminen vapautuivat ja tuntemus laajeni. Silti vielä vuoden 1530 Augsburgin tunnustus sisältää paljon katolista vaikutusta eikä kaikista sen opinkappaleista ole vieläkään päästy irti todelliseen Raamatun tuntemukseen perustuvaan oppiin.

  Raamattu on kirjoitettu vaikeaksi. Siinä on sekaisin kirjaimellista ja kuvaannollista ilmaisua. Eräässä artikkelissani kysyn ”miksi Raamattu on kirjoitettu monitulkinnalliseksi”? Olisihan Jumala toki osannut kirjoituttaa Raamatun niin, että yhtäkään lausetta ei tarvitsisi oppineiden kääntää ja vääntää. Luulen tietäväni vastauksen; Jumala haluaa, että me tutkimme, pohdimme, epäilemme, kinastelemmekin oikeasta opista ja lopulta etsimällä löydämme totuuden. Kun vain teemme kaiken tämän emmekä vain ota meille annettua ’totuutta’ passiivisesti vastaan.

   

  Mitä kirkkoisät ovat ajatelleet tuhatvuotisesta valtakunnasta?

  Eusebius oli sitä mieltä, että toisella vuosisadalla vaikuttanut harhaoppinen Kerinthos (Cerinthus) oli ensimmäinen, joka esitti opin tuhatvuotisesta valtakunnasta, jonka oli Kerinthoksen itsensä mukaan hänelle opettanut enkelit. Ylösnousemuksen jälkeen oli Kristuksen maallisen kuningaskunnan määrä tulla ilmi; Jerusalemin asukkaiden osalle piti tulla tuhat vuotta kestävä ilon ja mielihyvän sävyttämä kausi, josta ei puuttuisi ruokaa eikä juomaa. Apostoli Johannes ei voinut sietää eikä olla missään tekemisissä Kerinthoksen kanssa.

  Apostoli Johannes puolestaan vastusti millenialismia. Olen saanut sen vaikutelman, että selvää linjaa ei löytynyt. Nekin, jotka puolustivat Kristuksen tulemiseen liittyvää valtakuntaa, eivät osanneet sitä määritellä.

  Myös Efeson ekumeenisessa kirkolliskokouksessa v. 431 oli tuomittu oppi tuhatvuotisesta valtakunnasta taikauskoisena ja kirkko torjui milleniarismin virallisesti harhaoppisena. Kokous vahvisti nk. kaksiluonto-opin, jonka mukaan Kristuksella on kaksi luontoa (Jumala ja ihminen) yhdessä persoonassa. Kokous myös vahvisti, että Neitsyt Maria oli Jumalansynnyttäjä. Marian kunnioitus ja asema kasvoivat ja hänet tunnustettiin Efesoksessa Jumalan äidiksi. Marialta sai pyytää esirukouksia niin kuin vielä nykyisinkin on tapana. Katoliset arvot ja tavat siis kovasti vahvistuivat.

  Kun tullaan 1500-luvulle, nousee Augsburgin tunnustus erääksi merkittävimmistä. Se on vielä tänäkin päivänä mm. luterilaisen kirkon voimassaoleva ohje. Augsburgin tunnustuksessa (artikla XVII) todetaan: ”Opetetaan Jeesuksen tulevan viimeisenä päivänä tuomitsemaan ja herättämään kuolleet. Uskovat saavat iankaikkisen elämän ja ilon, kun taas jumalattomat tuomitaan helvettiin ja iankaikkiseen rangaistukseen. Oppi siitä, etteivät kadotukseen tuomitut saisi osakseen ikuista vaivaa ja tuskaa hylätään, samoin hylätään oppi ennen kuolleiden ylösnousemusta syntyvästä pyhien ja hurskaiden maanpäällisestä valtakunnasta, joka hävittää jumalattomat”.

  Olen yhtä mieltä joistakin Augsburgin tunnustuksen kohdista, kuten pappien avioliitosta. Tunnustus oli tähdätty katolista vaikutusta vastaan ja sen laatijat selittivät kuitenkin hyväksyvänsä alkuperäisen katolisen opin, mutta vastustavansa paavinvaltaa. Augsburgin tunnustuksessa tuntuu Lutherilainen henki, mm. siinä mielessä, että saarnaamiseen piti olla viranomaisten valtuutus.

  Augsburgissa ei ole ymmärretty Tuhatvuotisen valtakunnan ajoitusta. Se ei toteudu ennen ensimmäistä (vanhurskaiden) ylösnousemusta, vaan sen jälkeen! ”Pyhät ja vanhurskaat” ovat nousseet Kristuksen luokse pilviin hänen tullessaan toisen kerran. Valtakunnan asukkaat ovat monenlaista joukkoa; Herran päivänä katuneita ja Jumalan puoleen kääntyneitä apua pyytäen, ja myös täysiä pakanoita, jotka eivät ole kuulleetkaan Kristuksesta. Saatana on vielä Kristuksen tulemiseen saakka tämän maailman kuningas ja vasta sen jälkeen kun Kristuksen joukot tuhoavat Saatanan enkelit ja ottavat kiinni itse Saatanan, Kristuksen hallinto ja Tuhatvuotinen valtakunta voi alkaa.

  Luterilaisen tulkinnan mukaan tuhatvuotinen valtakunta on jo käynnissä: Kristus hallitsee pyhien kanssa taivaasta käsin. Saatana on jo sidottu eikä kykene tekemään vahinkoa seurakunnalle. Lopun aikana Saatana päästetään irti lyhyeksi ajaksi, mutta hänet tuhotaan.

   

  Entäpä jos Tuhatvuotista valtakuntaa ei tulekaan?

  Luterilainen.net sivustolla esitetään Tuhatvuotisesta valtakunnasta: Raamatun mukaan Kristuksen paluuta ei seuraa tuhatvuotinen maanpäällinen valtakunta vaan välittömästi viimeinen tuomio, taivas ja helvetti. Perusteluksi annetaan Mat 16:27 ”Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan”.
  25:31 Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle.
  32 Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niinkuin paimen erottaa lampaat vuohista.
  33 Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle.

  Jeesus tulee toisen kerran ja perustaa hallintonsa pyhien kanssa. Silloin Jeesus istuu tuhatvuotisen valtakuntansa valtaistuimelle, jota jakeessa 31 kutsutaan hänen kirkkautensa valtaistuimelle. Kristushan on istunut nyt jo 2000 vuotta valtaistuimella taivaassa Jumalan oikealla puolella. Nämä ovat kaksi eri asiaa ja kaksi eri valtaistuinta.

  Luterilaisen tulkinnan mukaan, joka juontaa jo uskonpuhdistuken ajoilta 1500-luvulta, kiinnitetään huomiota Matteuksen sanoihin ja erityisesti sanaan silloin. Tämän katsotaan merkitsevän sitä, että Jeesus kyllä tulee, mutta hän tulee vain tuomitsemaan niin hyvät kuin pahatkin. Tuomio on välitön ja sen seurauksena vanhurskaaksi katsotut pääsevät taivaaseen ja syntiset helvettiin.

  Ihmiskunnan suurelle enemmistölle kuoleman jälkeen tulee tuomio. He ovat haudassa kuolemastaan aina siihen saakka kun Kristuksen tuhatvuotinen valtakunta on päättynyt. Silloin tapahtuu nk. tuomion ylösnousemus. Siitä riippumatta kuinka kauan kuollut on haudassa maannut, hän kokee ylösnousemuksen tapahtuvan ikään kuin heti kuoleman jälkeen, koska hänellä ei ole mitään tietoisuutta haudassaolo ajasta. Viimeiselle tuomiolle nousevat niin tuhatvuotisessa valtakunnassa kuolleet kuin tuhansia vuosia aikaisemmin kuolleetkin. Heb 9:27 ”Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio”. Ainoan poikkeuksen muodostavat ne Kristuksessa kuolleet, jotka saavat osallistua ensimmäiseen ylösnousemukseen ja jotka hallitsevat Kristuksen kanssa Tuhatvuotista valtakuntaa.

  Ilm 20:6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.

  Mat 16:27 ja 25:31-33 jakeissa sanotaan kyllä, että ”kun Ihmisen Poika tulee … silloin hän maksaa kullekin tekojensa mukaan. – Ensimmäisenä Jeesuksen lupaaman palkan saavat ylösnousevat pyhät, jotka ovat tulleet Jeesusta vastaan ylösnoustessaan pilviin.
  On unohdettu vaikkapa seuraava jae 2 Tim 4:1, jonka mukaan Jeesuksen sanotaan tuomitsevan ”Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta”. – Jos ei ole mitään valtakuntaa, kuinka Kristus voisi tuomita valtakunnassaan? Ylösnousseiden pyhien sanotaan hallitsevan Kristuksen kanssa tuhat vuotta. Tässä artikkelissa tuon esille monia muitakin perusteluja, joiden katson muodostavan vankan todisteiden ketjun ’dispensionationalistiselle premillenianismille’. Tämä sanahirviö tarkoittaa sitä, että Jumala on nähnyt hyväksi perustaa ihmiskunnalle (1000 vuoden) aikakauden ennen viimeistä tuomiota.

  Miksi? Eikö olisi selvempää, että Jeesus tulee ja tuomitsee samantien; hyvät taivaaseen ja pahat helvettiin. Maapallokin kun taitaa olla Herran päivän melskeiden jäljiltä asumattomassa kunnossa. Tätä pohtiessani ajattelin, että Jumala haluaa antaa pelastusmahdollisuuden vielä viime tingassa ja vähän sen jälkeenkin. Kaikki eivät katuneet, vaan kirosivat ja paaduttivat itsensä vastoinkäymiset kohdatessaan. Raamattu kertoo, että paljon evankelioimistyötä on vielä jäljellä pakanoille, jotka säilyivät hengissä Herran päivänä. Myös niiden uskoa on syytä koetella, jotka pelastuivat huudettuaan apua Jeesukselta: monet ihmiset hädässään huutavat avuksi Jumalaa, mutta ongelmien mentyä ohitse, palaavat entiseen synnilliseen elämäänsä.

  On yleistä muodostaa mielipide vain yhden tai muutaman jakeen perusteella. Mitä jos seuraavan Luukkaan jakeen perusteella ryhdyttäisiin muodostamaan oppia pelastuksesta? Luuk. 14:26 ”Jos joku tulee minun tyköni eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni”.

  Vaikka reformaatio puhdistikin kirkkoa liiasta katolilaisuudesta, ei kaikki mennyt aivan oikein. Itse olen sitä mieltä, että dispensationalistinen suhtautuminen tuhatvuotiseen valtakuntaan viimeisenä seitsemästä Jumalan ihmiskunnalle antamasta kaudesta sopii nykyaikaiseen Raamatun tulkintaan. Itse en vain pidä termistä ”armotalouskausi”. Mitä tekemistä on taloudella Jumalan armon jakautumisesta maailmaan eri aikakausille?

  Toinen esitetty argumentti Tuhatvuotista valtakuntaa vastaan:
  Raamattu kertoo taivaitten voimien järkkyvän ja taivaankappaleiden sulavan kuumuudesta, kun Kristus tulee takaisin. Tämän jälkeen ei voi kuvitella enää mitään maanpäällistä valtakuntaa.

  Mat 24:29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. 30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.

  2 Piet 3:10 Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.
  11 Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa,
  12 teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat!

  Matteus ja Pietari puhuvat samasta ajankohdasta eli tapahtumista juuri ennen Kristuksen tulemista. Matteuksen mukaan mm. ”aurinko pimenee” ja ”tähdet putoavat taivaalta”. Pietarin kuvaus on vielä dramaattisempi: ”taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat”. – Voiko siellä ihminen olla kun koko maailma tuhoutuu? Sellaisen käsityksen näistä jakeista saa. Muistetaan kuitenkin, että ’koko maailma’ ei Raamatun ajan ilmaisun mukaan tarkoittanut koko maailmaa. Keisari Augustukseltakin kävi käsky, että koko (tai kaikki) maailma oli verolle pantava. Koko maailma oli kuitenkin vain pienen pieni osa siitä, Välimeren ympäristö, joka oli Rooman vallan alaisuudessa.

  Matteus kertoo: Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. En osaa tarkemmin selittää, mitä tarkoittaa ’taivaitten katoaminen pauhinalla’ tai miten ja missä ’alkuaineet kuumuudesta hajoavat’. Näitä ilmiöitä on selitetty eri tavoin: tähtien putoaminen esimerkiksi on kuvaus mannertenvälisten ohjusten ydinkärkien erkaantumisesta ennen maaliin hakeutumistaan. Näkemäni videon perusteella voin sanoa, että se näytti aivan kuin joukko tähtiä olisi pudonnut maahan. Muissakin kohdissa Raamattu ennustaa maan palavan ja suuren määrän ihmisiä tuhoutuvan.

  Ei kaikki tämä kuitenkaan merkitse, että meidän maailmamme tuhoutuisi kokonaan asumiskelvottomaksi. Saarnaaja sanookin: 1:4 ”Sukupolvi menee, ja sukupolvi tulee, mutta maa pysyy iäti”. Jeesus lupasi vuorisaarnassaan: Mat 5:5 Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Myös Psa lupaa: 37:11 Mutta nöyrät perivät maan ja iloitsevat suuresta rauhasta. – Jos maa on pilattu ydinsaasteilla ja kärventynyt tulessa, mitä perimistä siinä on hiljaisille ja nöyrille?

  Kolmas väite: Raamatussa opetetaan, että on yksi kaikkien ihmisten, niin pelastettujen kuin pelastumattomienkin ylösnousemus, joka tapahtuu viimeisenä päivänä.
  1 Tes 4:16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
  17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

  Nämä kaksi ryhmää muodostavat ensimmäisen ylösnousemuksen
  a) Kristuksessa kuolleet, jotka ovat olleet haudoissaan, vanhimmat jo kaksi tuhatta vuotta
  b) Sillä hetkellä elossa olevat vanhurskaat temmataan ylös Kristusta vastaan

  Mikä sitten on toinen ylösnousemus?

  Apt 24:15 ja pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva [toinen] ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat, sekä vanhurskasten että vääräin.
  Joh 5:28 Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä
  29 ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen.

  Nämä jakeet kertovat toisesta ylösnousemuksesta, jota kutsutaan myös tuomion ylösnousemukseksi. Niitä ei voi mitenkään pitää yhtenä ja samana ylösnousemuksena. Ensimmäisessä ylösnousemuksessa nousee ainoastaan vanhurskaita. Toisessa nousevat kaikki, jotka haudoissa olevat, niin hyvää tehneet kuin pahaakin tehneet.

  Ensimmäisen ylösnousemuksen vanhurskaat eivät enää joudu tuomiolle. He ovat jo voittaneet ikuisen elämän. Toisen ylösnousemuksen osanottajat saavat tuomion tekojensa mukaan.

  Neljäs väite: ”Missään kohdassa Uutta testamenttia ei ole viittaustakaan ”tuhatvuotiseen” valtakuntaan, joka alkaisi Jeesuksen takaisintulon jälkeen. Sen sijaan Jeesus ja apostolit opettivat kaikki, että Hänen tullessaan tapahtuisi välittömästi viimeinen tuomio, jonka jälkeen jäisivät ainoastaan aidosti uskovat, jotka eläisivät iankaikkisesti Jumalan luomassa uudessa luomakunnassa”.

  Ilmestyskirja kertoo Johanneksen näkyinä Jeesuksen hänelle antaman tiedon tulevaisuudesta. Ilm 20:4 Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.

  Tämä jae kertoo ensimmäisen ylösnousemuksen osallisista ja heidän osallistumisestaan tuhat vuotta kestävän valtakunnan hallintoon Kristuksen kanssa. Tässä jakeessa ei tosin sanota mikä on tämä valtakunta.
  Mat 25:31 ”Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle”. – Raamattu kyllä puhuu tuhannesta vuodesta ja Kristuksen vallasta, mutta varoo käyttämästä Kristuksen hallinnosta nimeä Tuhatvuotinen valtakunta. Ilmaus ”kirkkautensa valtaistuin” tarkoittaa kuitenkin selvästi sen valtakunnan valtaistuinta, jonka kuninkaaksi Kristus tulee enkeleiden saattamana taivaasta maan päälle. Se ei ole Jumalan eli taivasten valtakunta, joka on ikuinen valtakunta. Kristuksen valtakunta on tuhatvuotinen valtakunta maan päällä, ei taivaassa. Jotkut tulkitsevat ”tuhat vuotta” siten, että se ei ole tarkka ajanmääritys, vaan osoittaa pitkää ajanjaksoa.

  Vielä muitakin argumentteja on esitetty, mm. että jo alkuseurakunnassa käsitys Ilmestyskirjan 20. luvussa mainitusta ”tuhannesta vuodesta” oli, että se on kuvaannollinen ilmaus Kristuksen hengellisestä hallinnosta ensimmäisen ja toisen tulemuksen välisenä ajanjaksona. Tässäkään ajoitus ei toimi Raamatun sanan tarkoittamalla tavalla; Kristus on hallinnut taivasta kuluneet kaksi vuosituhatta, mutta saatana on vieläkin tämän maailman kuningas. Kuka voi väittää, ettei näin ole? Yksinkertainen perustelu: jos Kristus olisi ottanut myös maan asukkaat hallintonsa alaisuuteen, eikö hän olisi saanut maan synnillistä menoa hallintaansa kahden tuhannen vuoden aikana?

  Jes 9:6 Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa; se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä.

   

  Mikä ero on tuhatvuotisella valtakunnalla ja Jumalan valtakunnalla?

  – Jumalan valtakunta on ikuinen valtakunta taivaassa. Sinne pääsee vain ylösnousemuksen kautta. Siellä on toistaiseksi vain yksi ihminen – Jeesus Kristus.

  – Jumalan valtakuntaan on pyrittävä ja vain ’muutamat’ vanhurskaat tulevat pääsemään sinne

  – Jumalan valtakunnassa olevat ovat henkiruumiissa kuten Jeesus ylösnousemuksensa jälkeen

  – Tuhatvuotiseen valtakuntaan synnytään. Osa on siellä Herran päivän koettelemusten jälkeen; he ovat pelastuneita (’pakoonpäässeitä’), jotka ovat huutaneet avukseen Jeesusta tai Isä Jumalaa. Maailmassa on vielä tuolloin paljon niitä, jotka eivät ole kuulleetkaan Kristuksesta.

  – Kaikki tuhatvuotisen valtakunnan asukkaat ovat kuolevaisia ja ovat fyysisessä ruumiissa. Sairautta ja köyhyyttä ei ole.

   

  Ennen tuhatvuotista valtakuntaa

  Sota taivaassa

  Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä (Matt.28:18). Kristukselle on annettu kaikki valta, mutta sen toteutuminen kaikkeen ei ole vielä tapahtunut, vaan Saatana hallitsee toistaiseksi ”tämän maailman kuninkaana”. Kaikki valta on lupaus tulevaisuudesta kun valta on otettu pois Saatanalta.

  Monet raamatuntutkijat ovat pitäneet itsestään selvänä asiana, että Kristus noustuaan taivaaseen, ei enää sallinut Saatanan päästä syyttämään ketään ihmistä, koska Jeesus kuoli ristillä kaikkien puolesta. Tästä taivaasta poisheittämisestä olisi ollut seurauksena sota taivaassa, jonka lopputuloksena olisi ollut, että kolmasosa enkeleistä yhdessä johtajansa Saatanan kanssa olisi heitetty maan päälle.

  Itse olen kuitenkin tulkinnut, ettei Kristus olisi menetellyt näin, vaikka hänellä oli Jumalalta saatu kaikki valta niin taivaassa kuin maan päällä. Kysymys liittyy siihen, onko toteutunut Raamatun lausuma Ilm 12:7 ”Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat.” Ja miten sota tulee päättymään?  12:10: ”Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos”. – Johannes näkee tulevaisuuden näyssään, että sota tulee päättymään Kristuksen ja hänen enkeleidensä voittoon.

  Sotaa taivaassa ei vielä ole käyty eikä Jumalan voidellun Messiaan valta ole toteutunut maan päällä. Kyseiset Raamatun lauseet ovat Ilmestyskirjasta, jonka Johannes kirjoitti Patmoksen saarella vanhoilla päivillään kymmeniä vuosia sen jälkeen kun Jeesus oli noussut taivaaseen. Jos sota olisi käyty Kristuksen noustua ylös taivaaseen, olisi Johanneksen pitänyt todeta sen jo tapahtuneen. Ilmestyskirja on näky tulevaisuudesta, vaikka sen menneessä aikamuodossa kerrotut tapahtumat saattavat johtaa ajatukset harhaan. Ilmestyskirjan Johannes kirjoitti 90-luvulla eli noin 60 vuotta Jeesuksen taivaaseen astumisen jälkeen. Toiseksi, Jumala sieti saatanaa syyttäjänä pitkään. Eikö sitten Jeesus olisi voinut tehdä samoin ja toteuttaa Isä Jumalan suunnitelmaa? Siihen kuuluu, että Saatana saa toimia vapaasti ja viekoitella ihmiskuntaa puolelleen. Sitä työtä Saatana tekee vieläkin ja edessäpäin, ja lähitulevaisuudessa ovat tapahtumassa saatanan merkittävimmät teot tässä mielessä, mm. Antikristuksen esiintulo.

  Vasta kun Jeesus tulee toisen kerran maan päälle, hän ottaa sotajoukkoineen kiinni saatanan ja riistää tältä kaiken toimintakyvyn sulkien hänet vankeuteen ’syvyyteen’ tuhanneksi vuodeksi. Silloin voidaan sanoa, että ”on tullut jumalan Voidellun valta” ja tuhatvuotinen valtakunta alkanut.

  Saatanan joukkojen kanssa käytävä sota on lähiaikojen asia. Saatana enkeleineen heitetään maan päälle, jolloin Saatana tietää, että hänellä on enää vain vähän aikaa. Saatanan viime hetken yrityksiä on marssittaa esille Antikristus ja Väärä profeetta ja aktivoida suuren porton, jonka avulla ’ekumenisoidaan’ kirkkojen yhteys katolisen kirkon yhteyteen. Suuri Portto on kuitenkin jo tuomittu; Ilm 19:2 ”Sillä totiset ja vanhurskaat ovat hänen tuomionsa; sillä hän on tuominnut sen suuren porton, joka turmeli maan haureudellaan, ja on kostanut ja on vaatinut hänen kädestänsä palvelijainsa veren.” – Porton haureus on uskonnollisen elämän haureutta ja se uskonnollinen emokirkko eli Portto, joka on terrorisoinut ja surmannut toisin uskovia, joutuu siitä maksamaan.

   

  Ahdistuksen aika ja Herran päivä

  Ahdistuksen aika ja Herran päivä kohtaavat kaikkia maailman kansoja ennen kuin Jeesuksen toinen tuleminen tapahtuu. Jakeessa Mat 24:29 kerrotaan milloin Jeesus tulee: ”niiden päivien ahdistuksen jälkeen”. Ei Jeesus tule pahimman sekasorron aikaan, vaan sen jälkeen. Ensin on ’ahdistuksen aika, 42 kuukautta (3,5 vuotta) ja ’Herran päivä’ niin ikään 42 kuukautta. Ahdistuksen aika on Saatanan aikaansaaman ahdistuksen tulosta, mutta Herran päivä on Jumalan taivaasta lähettämien vitsauksien aikaa.

  Mat 24:29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.
  30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.
  31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

  – Enkelit kokoavat Jumalan valitut maan päältä. Valitut saavat ylösnousemuksen Jeesuksen tykö pilviin, jossa ”Ihmisen Pojan merkki” näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.

  Jeesus Kristus tulee hyvin näkyvällä tavalla. Enkelit ovat koonneet Jumalan valitut Jeesuksen yhteyteen. He seuraavat Jeesusta minne hän meneekin. Maan päällä on kova parku. Jeesus istuutuu valtaistuimelleen. Kuningas Daavid hallitsee Israelia. Apostolit hallitsevat kukin yhtä Israelin kahdestatoista heimosta. Muut pyhät hallitsevat ”kuka viittä kuka kymmentä kaupunkia”. He yhdessä edustavat Jumalan valtakuntaa. Kun Jeesuksen tulemus on hyvin näkyvä tapahtuma, Jumalan valtakunnan hallinto voi hyvinkin olla näkymätön.

  Mat 24:37 Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva.
  38 Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin,
  39 eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva.
  40 Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.

  Jae 40 kertoo kuinka Jeesuksen tullessa tapahtuu erotus ihmisten kesken; kun kaksi miestä on pellolla töissä, toinen saa ylösnousemuksen muiden pyhien joukkoon kun hänen työtoverinsa saa jäädä maan päälle odottamaan Herran päivän alkamista. Mar 13:33 varoitta: ”Olkaa varuillanne, valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä, milloin se aika tulee”.

  Seuraavassa tarkastelen näitä aikoja Jumalan oman kansan kannalta.

  Jooel ennustaa kirjansa ensimmäisessä luvussa omasta kansastaan: 1:6 Sillä minun maahani on hyökännyt kansa, väkevä ja epälukuinen. Sen hampaat ovat leijonan hampaat, ja sillä on naarasleijonan leukaluut. 1:15 Voi sitä päivää! Sillä lähellä on Herran päivä, ja se tulee niinkuin hävitys Kaikkivaltiaalta. – Mutta Herran päivä on vasta tulossa! Silti Israelin kansaan kohdistuu hyökkääjien väkivalta: 2:2 pimeyden ja synkeyden päivä, pilvien ja pilkkopimeän päivä. Vuorille levinneenä niinkuin aamurusko on lukuisa ja väkevä kansa, jonka vertaista ei ole ollut ikiajoista asti eikä tämän jälkeen enää tule, tulevaisten polvien vuosiin saakka.
  3 Sen edellä käy kuluttava tuli, sen jäljissä polttava liekki. Niinkuin Eedenin puutarha on maa sen edessä, sen jäljissä on autio erämaa, eikä jää ketään, joka olisi siltä pelastunut.
  4 Ne ovat näöltänsä kuin hevoset, ja niinkuin ratsut ne juoksevat.
  5 Ryskyen kuin sotavaunut ne hyppivät vuorten huipuilla, räiskyen kuin tulen liekki, joka kuluttaa oljet; ne ovat kuin väkevä kansa, sotarintaan asettunut.    6 Niitten edessä kansat vapisevat, kaikki kasvot kalpenevat.

  ’Lukuisa ja väkevä kansa’ hyökkää Jumalan kansan kimppuun. Sotakoneita Jooel vertaa hevosiin, ratsuihin ja sotavaunuihin. Varmaankin on kyseessä nykyaikaiset taisteluvaunut, raketit, risteilyohjukset, joiden kuvaamiseen ei Jooelin aikana ole ollut sanoja.

  Myös Jooel siirtyy kertomuksessaan eteenpäin nopeasti eteenpäin. Herran päivä tulee ennen kuin hyökkääjä on saanut lopullisesti voittonsa: 2:11 Ja Herra antaa äänensä jylistä sotajoukkonsa edellä, sillä ylen lukuisa on hänen väkensä, sillä väkevä on hänen käskynsä täyttäjä, sillä suuri on Herran päivä ja sangen peljättävä; kuka voi sitä kestää?

  Jos joku ei vielä tiedä, niin todettakoon, että Herran päivä ei ole sama kuin sunnuntai. Ennen Herran päivää on 3,5 vuotta kestävä ahdistuksen aika. Herran päivä kestää niin ikään 3,5 vuotta ja on vielä ankarmpaa aikaa kuin sitä edeltävä ahdistuksen aika.

  Kun Herran päivän hävitys on jo käynnissä, vielä silloinkin Jumala kehottaa: 2:12 Mutta vielä nytkin, sanoo Herra, kääntykää minun tyköni kaikesta sydämestänne, paastoten, itkien ja valittaen.

  2:28 Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät.
  29 Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni.
  30 Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita;
  31 aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä.
  32 Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niinkuin Herra on sanonut; ja pakoonpäässeitten [eloonjääneiden] joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu.

  2 Piet 3:6 ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen.
  7 Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään.
  8 Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että ”yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä.”
  9 Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.
  10 Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.
  11 Kun siis nämä  kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa,
  12 teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat!
  13 Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu.

  Jumala hukutti Nooan aikaiset ihmiset vedenpaisumuksessa. Jeesuksen toisessa tulemuksessa 2 Piet 3:7 mukaan ”nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään.– Tulen ei suinkaan tarvitse olla radioaktiivista ydinaseiden tulta ja tuhoa, vaikka Raamattu sanookin, että alkuaineet kuumuudesta hajoavat. Myös Saatana tuhotaan Ilm 20:9 mukaan ”tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät”. Jumalan tulihan voi olla kuluttavaa, kuten tässä, tai se voi olla puhdistavaa.

   

  Milloin tuhatvuotinen valtakunta alkaa?

  Se alkaa kun Jeesus tulee toisen kerran. Ja Jeesus tulee kun Herran päivä on päättynyt. Enkelit ovat koonneet Jumalan valitut ensimmäiseen ylösnousemukseen Jeesusta vastaan ja kanssahallitsijoiksi hänen johtamaansa Tuhatvuotiseen valtakuntaan.

   

  Millainen on valtakunnan hallinto?

  Moni uskoo, että Jumalan valtakunta ja tuhatvuotinen valtakunta ovat sama asia. Onhan Kristus Kuningas, jolle kaikki ovat alamaisia niin maan päällä kuin taivaassakin. Kristus ottaa kaikkien maallisten valtakuntien kuninkuuden tullessaan toisen kerran lähitulevaisuudessa. Miksi ei sitten Kristuksen ja pyhien hallitsema valtakunta olisi nimenomaan Jumalan valtakunta, jonka julistaminen oli hänen toimintansa keskeinen sisältö? Raamatussa kuitenkin sanotaan millaiset ihmiset pääsevät Jumalan valtakuntaan. Edellä totesinkin jo, että Jumalan valtakuntaan pitää pyrkiä ja sinne voi päästä vain ylösnousemuksen kautta. Tuhatvuotinen valtakunta muodostuu niistä rippeistä, jotka jäävät maan päälle Herran päivän jälkeen.

  Ilmestyskirja:
  20:1 Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään.
  2 Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi
  3 ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa.
  4 ”Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta”.

  Jakeessa 4 todetaan ylösnousseista pyhistä, että he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuoden ajan. Tämän täytyy tarkoittaa tuhatvuotisen valtakunnan hallitsemista. Tämän on aikaa, jolloin Saatana on otettu kiinni ja kahlehdittu niin, että hän ei pääse viekoittelemaan ihmisiä niin kuin tänä päivänä. Jakeessa 5 todetaan, että muut kuolleet virkosivat eloon vasta kun tuhatvuotiskausi on päättynyt. Tähän saakka kaikki olisi ajoitettu ymmärrettävästi, mutta sitten lopuksi jakeessa 5 todetaan: ”Tämä on ensimmäinen ylösnousemus”. Ensimmäinen ylösnousemushan tapahtui jo tuhat vuotta aikaisemmin ja nyt on vuorossa toinen ylösnousemus ja sitä seuraava viimeinen tuomio. Panin kuitenkin hyväksyy tämän lauseen sijoittamisen jakeen 5 loppuun: 5 The rest of the dead lived not until the thousand years should be finished. This is the first :resurrection. On kuitenkin mahdollista, että ensimmäistä ylösnousemusta tarkoittava lause, sijoittuupa se neljännen jakeen loppuun tai viidennen jakeen loppuun, voi toteuttaa Raamatun numerollisen koodin. Se riippuu siitä mihin kohtaan sijoittaa koodin laskemisen jaksojen vaihdon. Pelkkä lauseen paikan vaihtamisen ei tarvitse merkitä koodin rikkoutumista.

  Ilmestyskirja todistaa, että ensimmäisen ylösnousemuksen pyhät tulevat hallitsemaan maan päällä. 5:9 ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: ”Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista
  10 ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he [pyhät] tulevat hallitsemaan maan päällä.” – Jae 10 on merkittävä todiste sen puolesta, että tuhatvuotinen valtakunta todella syntyy ja kestää pitkään, ehkä juuri tuhat vuotta tai, jos kyse on kuvaannollisesta ilmauksesta, joka tapauksessa pitkän ajan ihmisen ajantajun mukaan.

  20:5 Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus”. Pitäisikö tässä lukea ”Tämä on heidän ensimmäinen ylösnousemuksensa? Jakeen 5 lausahdus ei voi tarkoittaa pyhien ensimmäistä ylösnousemusta. Ensimmäiseen ylösnousemukseenhan pääsevät vain arvolliset, sellaiset, jotka täyttävät jakeen 4 ehdot. Nämä pyhät ovat jo hallinneet Kristuksen kanssa tuhat vuotta ja heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa. Heidän ei edes tarvitse osallistua tuomionjakoon.

  Toinen vaihtoehto on, että tekstin kopioinnissa on tapahtunut virhe ja tämä lausahdus on sijoitettu väärin jakeen 5 loppuun, kun oikea paikka olisi edellisen jakeen lopussa.

  En saata hyväksyä sellaisia selityksiä, joita tapaa Ilmestyskirjan kommentaareissa, että tämä jakeen 5 toteamus ensimmäisestä ylösnousemuksesta tarkoittaa pyhien ruumiillista ylösnousemusta ja että tuhat vuotta aikaisempi ’ensimmäinen’ ylösnousemus oli nousemus henkiruumiiseen.

  Jumala on henki ja hänen työtoverinsa ovat samoin henkiä. Ylösnousemuksessa ollaan henkiruumiissa ja ne jotka saavat myönteisen tuomion jatkavat Jumalan työtovereina henkiruumiissa. Tulevaa uutta maailmaa, sitä joka alkaa tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen, rakennetaan uskon ja tahdon voimalla, ei lapiolla eikä kaivinkoneella.
  6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.
  7 Ja kun ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan,
  8 ja hän lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka.
  9 Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät.
  10 Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti.
  11 Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt.
  12 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.
  13 Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.
  14 Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.
  15 Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen

  Kun lukee nämä jakeet ajatuksella, ymmärtää, että

  – Kun Jeesus tulee, Saatana sidotaan tuhannen vuoden ajaksi jona aikana Saatana ei pääse häiritsemään Kristuksen valtakuntaa (Ilm 20:2)
  – Jeesuksen tullessa tuomiovalta annetaan pyhille (20:4)
  – Muut kuolleet herätetään eloon vasta kun 1000 vuotta ovat kuluneet (20:5)
  – Em. pyhiin ei toisella kuolemalla ole valtaa vaan he hallitsevat 1000 vuotta Kristuksen kanssa
  – Kun ne tuhat vuotta on kulunut, Saatana päästetään irti lyhyeksi aikaa

  Jeesus viittaa lausumassaan Jumalan valtakuntaan, joka on annettu hänen alaisuuteensa (Kaikki valta taivaassa ja maan päällä…) Jumalan valtakuntaan ei todellakaan voi päästä muutoin kuin syntymällä uudelleen ja ylösnousemuksen kautta. Eivät edes katolisten pyhimykset ole Jumalan valtakunnassa, vaan odottavat ylösnousemusta.

  Ilmestyskirja kuvailee 1000-vuotisen valtakunnan aikaa muutamalla ydintapahtumalla. Ei näitä voi sivuuttaa ja sanoa, että kaikki tapahtui jo samana päivänä kun Jeesus tuli toisen kerran. Nämä seikat, jotka tapahtuvat Jeesuksen tulemisen jälkeen, vahvistavat, että viimeinen tuomio ei voi olla aivan Jeesuksen toisen tulemisen alussa.

  Jumalan valtakunta kuninkaanaan Jeesus Kristus ja kanssahallitsijoinaan Pyhät, johtavat Jeesuksen toisen tulemisen jälkeen Tuhatvuotista valtakuntaa. Sen johto on henkiruumiissa, mutta voivat esiintyä myös näkyvinä ihmisinä lihallisessa ruumiissa aivan kuin Jeesuskin ylösnousemuksensa jälkeen ilmestyessään opetuslapsilleen ja erityisesti Tuomaalle, joka halusi todisteet ristiinnaulitsemisen jäljistä Jeesuksen ruumiissa.

  Valtakunnan ylin johto: Ylin johto koostuu Jumalan valtakunnan jäsenistä. Jeesus Kristus, jolle Isä Jumala on antanut kaiken vallan niin taivaassa kuin maankin päällä, on tämän maan päällä sijaitsevan valtakunnan kuningas. Muu johto koostuu ensimmäisen ylösnousemukseen päässeistä vanhurskaista pyhistä: Kuningas Daavid, joka on Israelin kuningas, Apostolit, jotka kukin hallitsevat Israelin kahtatoista heimoa, muut ylösnousseet pyhät, jotka hallitsevat kuka viittä kuka kymmentä kaupunkia (Jeesuksen vertauksen mukaisesti). Jumalan valtakunnan jäseninä he kaikki ovat henkiruumiissa. He voivat kuten Jeesuskin, ylösnousemuksensa jälkeen, ottaa halutessaan fyysisen ruumiin.

  Ketkä ovat Tuhatvuotisen valtakunnan asukkaita? On muistettava, että edeltäneen seitsemän vuoden aikana, niin ahdingon aikana kuin Herran päivänäkin, hyvin suuri osa ihmisistä on kuollut. Maassa on tapahtunut suuria mullistuksia. Maa on kuitenkin asumiskelpoinen kuten jäljempänä olevista esimerkeistä voimme havaita. Osa, tosin melko pieni osa, ihmisistä sai ylösnousemuksen ja on nyt valtakunnan johdossa. Monet tulivat kääntymykseen koko maailmaa koettelevien ahdistuksien aikana ja huusivat Jumalaa tai Kristusta avukseen – ja säilyttivät henkensä. On myös sellaisia pakanoita, jotka ovat säilyttäneet henkensä, ehkä syrjäseuduilla. Tuhannen vuoden aikana väkiluku kasvaa; ihmisten ikä pitenee ja lapsia syntyy. Kun kuolevaisuus pienenee sen johdosta, että ihmisten ikä pitenee ja sairauksia ei ole enää harventamassa ihmiskuntaa, valtakunnan tuhannen vuoden kauden lähestyessä loppuaan, ihmisten lukumäärä voi olla kenties samaa luokkaa kuin nykyäänkin.

   

  Millainen on tuhatvuotinen valtakunta?

  Raamatussa jo sen Vanha Testamentti kuvaa tuhatvuotista valtakuntaa: Erityisesti Jesaja puhuu tuhatvuotisesta valtakunnasta

  Jes 66:ssa kerrotaan kuinka valtakunnan perustamisen jälkeen lähetetään opettajia vieraille maille. Opetettavat ovat siis pakanoita, vailla tietoa ja uskoa. Kun siis maailmassa tulee olemaan ainakin aluksi sekä vanhurskaita että pakanoita, on valtakunta ymmärrettävä niin, että osa ihmisistä on vielä ”maailmallisia” eikä vanhurskaita uskovia. Vanhurskaathan saivat ensimmäisen ylösnousemuksen ja sen mukana ikuisen elämän ja hallitsevat yhdessä Kristuksen kanssa.

  66:19 Ja minä teen tunnusteon heidän keskellänsä ja lähetän pakoonpäässeitä heidän joukostansa pakanain tykö Tarsiiseen, Puuliin ja Luudiin, jousenjännittäjäin tykö, Tuubaliin ja Jaavaniin, kaukaisiin merensaariin, jotka eivät ole kuulleet minusta kerrottavan eivätkä nähneet minun kunniaani, ja he ilmoittavat minun kunniani pakanain keskuudessa. 66:21 Ja heitäkin minä otan leeviläisiksi papeiksi, sanoo Herra.

  Mal 1:11 … Sillä minun nimeni on oleva suuri pakanain seassa, sanoo Herra Sebaot.

  Jes. 65:19 Minä iloitsen Jerusalemista ja riemuitsen kansastani; eikä siellä enää kuulla itkun ääntä eikä valituksen ääntä. 20 Ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän, ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä määrää; sillä nuorin kuolee satavuotiaana, ja vasta satavuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen.  21 He rakentavat taloja ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät;  22 he eivät rakenna muitten asua, eivät istuta muitten syödä; sillä niinkuin puitten päivät ovat, niin ovat elinpäivät minun kansassani. Minun valittuni kuluttavat itse kättensä työn 23 He eivät tee työtä turhaan eivätkä lapsia synnytä äkkikuoleman omiksi, sillä he ovat Herran siunattujen siemen, ja heidän vesansa ovat heidän tykönänsä. 24 Ennenkuin he huutavat, minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen. 25 Susi ja lammas käyvät yhdessä laitumella, ja leijona syö rehua niinkuin raavas, ja käärmeen ruokana on maan tomu; ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sanoo Herra.

  Jesajan mukaan lapsikuolleisuus on poistettu. Ihmisten elinikä on pidentynyt; satavuotiaana kuollut on vielä nuori. Tämä merkitsee, että monet taudit on voitettu ja terveystilanne parantunut nykytasoon nähden. Eläimistäkään ei ole ihmisille vaaraa; ne syövat kaikki ruohoa, leijonakin. Jae 24 on merkittävä: Jumala kuulee ihmisiä ja vastaa heille. 

  Kuolemaa ei kuitenkin ole vielä poistettu. Ihmisten elinikä on toki pidentynyt ja 100-vuotias on nuori kuollessaan, imeväiset eivät kuole. Kuolema poistetaan viimeisenä eli vasta 1000-vuotisen valtakunnan lopussa kun saatana on tuhottu. 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen tulee todellinen Jumalan valtakunta kun Jeesus on luovuttanut vallan takaisin Isälle.

  Jumalan valtakunta on ikuinen valtakunta, joka ei tuhoudu koskaan. Jeesuksen ja pyhien johtama rauhan valtakunta kestää tuhat vuotta.

  Kun Kristus saapuu toisen kerran hallitsemaan koko maata, eivät kaikki kansat suinkaan riemuiten lausu uutta Kuningastaan tervetulleeksi. Psalmi 110 sanookin:
  ”110:1 Daavidin virsi. Herra sanoi minun herralleni: “Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi.”
  2 Herra ojentaa sinun valtasi valtikan Siionista; hallitse vihollistesi keskellä.

  Ilm 2:27 ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niinkuin saviastiat heidät särjetään – niinkuin minäkin sen vallan Isältäni sain.  12:5 Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla; ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö.

  Sitä, että Jeesus ja pyhät joutuvat Psa 110:2 mukaan hallitsemaan vihollistensa keskellä, on vaikea tulkita. Tarkoittaako se, että ainakin aluksi esiintyy vastarintaa ja Jeesus kuninkaana joutuu hallitsemaan paitsi rautaisella valtikalla, myös että viholliset ympäröivät heitä. Toisaalta, jumalattomat on tuhottu lopunajan suuressa ahdistuksessa ja Herran vihan päivänä ja alamaiset, kuten nk. suuri joukko, ovat pelastuneet uskonsa takia.

  1 Kor 15:28 Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa. 

  Kristus ja pyhät todellakin joutuvat hallitsemaan kansoja rautaisella valtikalla. Tätä jatkuu kunnes kaikki kansat on alistettu Kristuksen vallan alle. Silloin itse Poikakin alistetaan Isä Jumalan vallan. Näistä jakeista voimme päätellä useammankin asian: Valtakunta, jonka Kristus ottaa hallintaansa, muodostuu eri kansoista, jotka eivät suinkaan kaikki ja heti alistu Hänen valtansa alle. Siksi Hänen ja pyhien on hallittava ”rautaisella valtikalla”. Täydelliseen alistamiseen voi kulua pitkäkin aika, ehkä lähemmäs tuhat vuotta. Tuhatvuotisen valtakunnan päätös on silloin kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, ja itse poikakin palauttaa saamansa käskyvallan Isälle. Tuhannen vuoden kuluttua tapahtuu Saatanan irti päästäminen ja viimeinen suuri sota, jossa saatana ja hänen ihmisapurinsa tuhotaan. Viimeinen tuomio on tämän aikakauden päätös. Uusi Jerusalem laskeutuu maan päälle ja kaikki on tehty uudeksi (Ilm 21:5).

  Jesaja todistaa miten lapsikuolleisuus on voitettu ja pikkulapset voivat leikkiä turvallisesti käärmeiden kanssa. Tuhatvuotisen valtakunnan asukkaat ovat maan päällä olevia ihmisiä, jotka rakentavat maasta vähitellen tuhannen vuoden aikana paratiisin. Ihmiset viettävät ihmisen elämää, tekevät työtä, menevät naimisiin ja lapsia syntyy ja vanhuksia kuolee. Elinikä kuitenkin pitenee ja 100-vuotiaana kuolluttakin surkutellaan nuorena kuolleena (Jes 65:20). Kuolemaa ei kuitenkaan ole vielä voitettu. Se tapahtuu vasta tuhatvuotiskauden lopussa; viimeisessä tuomiossa hyvän tuomion saavat ”lampaat” saavat samalla (ikuisen) elämän ja pahat kokevat toisen kuoleman, joka on ikuinen hävitys Jumalan yhteydestä.  Se, että ihmiset ovat edelleen kuolevaisia, todistaa myös sen puolesta, että he eivät ole varsinaisesti Jumalan valtakunnassa. Valtakuntaa hallitsevat pyhäthän saivat ylösnousemuksessa ikuisen elämän lahjan, eikä heihin toisella kuolemalla ole valtaa: Ilm. 20:6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta. – Ensimmäisen ylösnousemuksen tarkoitus on herättää vanhurskaita uskovia Kristuksen hallinnon johtoon. Jakeessa 20:6 todetaan, että he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja. Hallinto ei näytä edellyttävän lainsäädännön tuntemusta, vaan oikeaa uskoa.

  Saatana sidotaan odottamaan tuhat vuotta siihen saakka kunnes hänet päästetään vapaaksi lyhyeksi ajaksi (Ilm 20:7). Ihmisillä on siis mahdollisuus kehittyä vanhurskaiksi vapaana Saatanan juonista ja saada itselleen ikuinen elämä. Tämä jae viittaa ajankohtaan, jolloin Kristus ja pyhät ovat tulleet ja Kristuksen joukot ovat kukistaneet Saatanan joukot ja itse Saatanakin on sidottu tuhannen vuoden ajaksi. Nyt alkaa siis tuhannen vuoden ajanjakso, jolloin Saatana ei pääse ”villitsemään” kansoja.

  Se on rauhan aikaa: Miika 4:2 Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen: ”Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana.”
  3 Ja hän tuomitsee monien kansojen kesken, säätää oikeutta väkeville pakanakansoille, kaukaisiin maihin saakka. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan.
  4 He istuvat kukin oman viinipuunsa ja viikunapuunsa alla kenenkään peljättämättä. Sillä Herran Sebaotin suu on puhunut.;

  Jes 32:17 Silloin vanhurskauden hedelmä on rauha, vanhurskauden vaikutus lepo ja turvallisuus iankaikkisesti.
  18 Ja minun kansani asuu rauhan majoissa, turvallisissa asunnoissa, huolettomissa lepopaikoissa.

  Ilon aikaa: Jes 61:7 Häpeänne hyvitetään teille kaksin kerroin, ja pilkatut saavat riemuita osastansa. Niin he saavat kaksinkertaisen perinnön maassansa; heillä on oleva iankaikkinen ilo. 61:10 Minä iloitsen suuresti Herrassa, minun sieluni riemuitsee minun Jumalassani, sillä hän pukee minun ylleni autuuden vaatteet ja verhoaa minut vanhurskauden viittaan, yljän kaltaiseksi, joka kantaa juhlapäähinettä niinkuin pappi, ja morsiamen kaltaiseksi, joka on koruillansa kaunistettu.

  Paratiisi: Adam ja Eeva saivat asua Jumalan luomassa puistossa, joka on käännetty paratiisiksi, παράδεισος paradeisos. Tunnetuin Raamatunkohta, jossa paratiisi-sanaa on käytetty, on Luuk 23:43 Niin Jeesus sanoi hänelle: ”Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa.” Toinen käännösmahdollisuus on: Totisesti minä sanon sinulle tänään: sinun pitää oleman minun kanssani paratiisissa. Jeesus lupasi toiselle ristiinnaulituista, että tämä pääsee Jeesuksen luokse paratiisiin. Se ei voine tarkoittaa maanpäällistä paratiisia, koska sinne ei pääse ylösnousemuksen kautta. Jos Jeesus suo rosvolle osan ensimmäisessä ylösnousemuksessa, tämä saa osan Jeesuksen kanssahallitsijana muiden ylösnousseitten pyhien mukana.

  Tuhatvuotisen valtakunnan yhteydessä paratiisi voi hyvinkin tarkoittaa samanlaista puistomaista aluetta missä Adam ja Eevakin asuivat. Kun Tuhatvuotinen valtakunta on perustettu, ihmisten tehtäväksi muodostuu maapallon ennallistaminen paratiisiksi.

  Pelastus Jeesuksessa Kristuksessa: 15:21 Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta.

  Jotkut ovat sitä mieltä, että vain Jumala voi tuoda pelastuksen ja lunastuksen synnin vallassa olevalle ihmiskunnalle. Tässä Raamatunkohdassa kuitenkin todetaan kuolleitten ylösnousemuksen tulevan ihmisen kautta. Se onkin loogista siinä mielessä, että ihminen lopussa korjaa sen minkä ihminen alussa rikkoi – suhteen Jumalaan. Korjauksen pitää suorittaa nimenomaan ihminen, ei Jumala. Jeesus on kaikinpuolin ihminen.

  15:22 Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa,

  Adam ja Eeva antoivat heidän jälkeensä tulevalle ihmiskunnalle perinnöksi kuoleman. Jeesus Kristus tekee eläviksi kaikki ne, jotka viimeisellä tuomiolla osoittautuvat arvollisiksi.

  23 mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan;
  24 sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman.

  25 Sillä hänen pitää hallitseman ”siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle.”

  Tämä jae sanoo epäsuorasti, että Kristus hallitsee pitkään ennen kuin kaikki viholliset on alistettu. Se ilmenee siitä, että tuhatvuotinen valtakunta kestää tuhat vuotta – tai sitten kysymys on kuvaannollisesta ilmauksesta. Olen taipuvainen ymmärtämään asian juuri näin. Kun Kristuksella ja pyhillä on mahdollisuus voimakeinojen käyttöön, hallita rautaisella valtikalla, ei vastarinnan nujertaminen kestä tuhatta vuotta.
  26 Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema.
  27 Sillä: ”kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle.” Mutta kun hän sanoo: ”kaikki on alistettu”, niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa.
  28 Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa.

   

  Tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen

  Kristuksen ja hänen kanssaan hallitsevien pyhien (ensimmäisen ylösnousemuksen osalliset) viimeinen ”hallintotoimi” on Jumalan tuomion toteuttaminen. Kysymyksessä on Jumalan tuomio, jonka toteuttamisen hän on uskonut pojalleen Jeesukselle Kristukselle ja tämä puolestaan ottanut avukseen kanssaan hallinneet pyhät.

  Saatanan viimeinen taistelu

  –      Jo etukäteen tiedämme, että saatana tullaan päästämään vapaaksi tuhatvuotiskauden lopulla

  –      Saatana mobilisoi  valtavan sotajoukon. Näin hataralla pohjalla on loppujen lopuksi ihmisten uskollisuus

  –      Saatanaa kuvataan ilmavallan hallitsijaksi (ilmavoimien komentaja)

  –      Sota on lyhyt; saatanan joukot piirittävät pyhien leirin, mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät

  –      Saatana heitetään tuliseen järveen, jossa Antikristus ja Väärä profeetta ovat olleet odottamassa esimiestään jo tuhannen vuoden ajan. Hehän joutuvat tuliseen järveen jo silloin kun Kristus saapuu ja perustaa valtakuntansa.

  Pyhät

  Ensimmäisen ylösnousemuksen osalliset eli ’pyhät’ hallitsevat yhdessä Kristuksen kanssa. Kun heidät herätettiin kuolleista ja osa heistä temmattiin ylös elävinä, mutta muutettuina, he tapasivat Kristuksen ylhäällä pilvissä. Paavali sanoo puhuessaan heistä, että 1 Kor 15:51 Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme,
  52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.

  Millä lailla he muuttuvat? Vastaus tähän on järisyttävää: Ensinnäkin, heistä tulee henkiolentoja enkelien tapaan.  Edellisessä jakeessa kerrottiin selityskin miksi näin on tapahduttava: 15:50 Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. – Ylösnousevat ’perivät Jumalan valtakunnan’. He ovat ylösnoustessaan Jumalan valtakunnassa ja Kristuksen alaisuudessa.

  Vielä tapahtuu toinenkin muutos, vähintään yhtä merkittävä. Tästä eivät monetkaan tiedä mitään, eivätkä osaa edes kuvitellakaan. Heistä tulee Kristuksen kaltaisia. 1 Joh 3:2 ”Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on”.

  Vielä yksi tulevaisuuden näkymä ihmisille, Jumalan pojille. Siitä kerron lopuksi. Se on aivan huimaavan ihmeellistä.

  Mitä tarkoittaa tulla Kristuksen kaltaiseksi? 1 Joh 3:1 …  meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin.. 3:2 Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on.

  Roomalaiskirjeessä kuvattiin sitä harrasta odotusta, jota luomakunta tunsi, suurelta osin edes ymmärtämättä mitä siltä puuttui:  Room 8:19 Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä.
  20 Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle – ei omasta tahdostaan, vaan alistajan – kuitenkin toivon varaan, 21 koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen.

  Jeesus kutsuu uskovia veljikseen. Heb 2:11 Sillä sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Sentähden hän [Jeesus]  ei häpeä kutsua heitä veljiksi. – Paavali selittää millaisia uskovat ovat; 2 Kor 5:17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. – Tällaiset ylösnousseet pyhät ovat siis Kristusta vastassa. Jumalan valtakunnan jäseninä he hallitsevat maailmaa Kristuksen alaisuudessa.

  Mitä tiedämme Raamatun kertovan itse Kristuksesta? Hebrealaiskirjeen mukaan Jeesus oli vähäksi aikaa ”tehty enkeleitä halvemmaksi” (2:9), mutta ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus Kristus on korotettu (1:4) ”enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän. Kristus on paljon korkeampi kuin enkelit.

  Entä mikä on ylösnousseiden pyhien osa? Edellä luimmekin 1 Joh 3:2 sanovan: ”Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen”. Pyhät tulevat olemaan Kristuksen kaltaisia, hänen veljiään ja paljon enkeleitä korkeampia. Jeesus on esikoinen tässä joukossa: Room 8:29 ”Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa”. Pyhien joukko on olemukseltaan samankaltainen Kristuksen kanssa Jumalan valtakunnan ja perustettavan Kristuksen Tuhatvuotisen valtakunnan hallitseva joukko. Tällaisen suuren muutoksen kokevat kaikki ensimmäisen ylösnousemuksen osalliset.

  Kristusta kuvataan Ilmestyskirjassa 1:14  tähän tapaan: Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niinkuin valkoinen villa, niinkuin lumi, ja hänen silmänsä niinkuin tulen liekki; 15 hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan, kiiltävän vasken kaltaiset, ja hänen äänensä oli niinkuin paljojen vetten pauhina. – Kun Raamattu sanoo pyhien tulevan Kristuksen kaltaisiksi, tarkoittaako se myös pyhien ulkoisen olomuodon muuttumista edellä kuvatun laiseksi?

  Pyhät saavat ylösnousemuksessaan ikuisen elämän. He tulevat toimimaan hallitsijoina ja tuomareina yhdessä Kristuksen kanssa. He eivät voi enää tehdä syntiä, eikä heidän tarvitse osallistua viimeiseen tuomioon muiden tuomion ylösnousemuksen osallisten kanssa. He ovat Jumalan uusia työtovereita (1 Kor 3:9).

  Tähän Jumalan työtovereiden joukkoon pääsevät myös ne, jotka pelastuvat viimeisessä tuomiossa, kun Kristuksen johtama tuhatvuotinen valtakunta on tehnyt tehtävänsä. Jumalalla tulee silloin olemaan todella suuri määrä uskollisia työtovereita. Mihin Jumala tulee heitä käyttämään? En tiedä, mutta sen tiedämme kaikki, että universumissa on miljardeja planeettoja. Mahtaako Jumala suunnitella maassa aloitetun työn jatkamista koko universumin kohdalla?

 • Ensimmäisen ylösnousemuksen pyhät.

  He ovat Jeesuksen sanoin kuin enkeleitä, mutta eivät ole enkeleitä. He ovat henkiruumiissa, eivät mene naimisiin eivätkä saa lapsia kuten tavalliset 1000-vuotisen valtakunnan asukkaat. Pyhät hallitsevat maata tai ovat sen kuninkaita ja pappeja. Toiseksi, seuraavakin sitaatti saattaisi puoltaa käsitystä siitä, että Jumalan valtakunnassa ollaan henkiruumiissa: Room 14:17: ” sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä.” 1 Kor 6:13 : Ruoka on vatsaa ja vatsa ruokaa varten, ja Jumala on tekevä molemmat tarpeettomiksi.

  Henkiruumiissa olevathan eivät ruokaa tarvitse! Jumalan valtakunta alkaa varsinaisesti vasta tuhatvuotisen valtakunnan ja viimeisen tuomion täytäntöönpanon jälkeen.

  Jumalan valtakunta on siis Jeesuksen johtama hallitus, jonka jäseninä on joukko ensimmäisen ylösnousemuksen saaneita Pyhiä. ”Sen sanon, veljet, ettei liha ja veri voi saada omakseen Jumalan valtakuntaa ja ettei katoava voi saada omakseen katoamattomuutta” (1 Kor 15:50). Ihmisen on synnyttävä uudestaan nähdäkseen Jumalan valtakunnan ja päästäkseen sinne. Joh 3:3 puolestaan sanoo: Jeesus vastasi hänelle: ”Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny uudesti, ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa.

  Ilm 5:9-10 ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: ”Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista 10. ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä”.

  Maan päällä vaiko maata? Prepositio epi käännetään yleisesti päällä (kuten valtaistuimella, ἐπὶ θρόνου epi thronou), mutta jotkut raamatunkäännökset kääntävät tämän kohdan ’over earth’ eikä ’upon earth’.

  1 Kor 15:27 Sillä: ”kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle.” Mutta kun hän sanoo: ”kaikki on alistettu”, niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa.
  28 Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa.

  1000-vuotista valtakuntaa voisin siis luonnehtia maan päällä olevaksi ponnahduslaudaksi varsinaiseen Jumalan valtakuntaan, joka alkaa 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen kun Saatana on lopullisesti tuhottu, tuomion ylösnousemuksessa arvottomat on saatettu tuomion saatuaan ikuisesti pois Jumalan yhteydestä ja pelastuksen saaneet ovat saaneet ikuisen elämän lahjan.

  Jeesus on lopuksi luovuttanut vallan takaisin Jumalalle (1 Kor 15:27-28). Em. Korinttolaiskirjeen jakeista käy ilmi, että tuhatvuotinen valtakunta on Kristuksen hallitsema valtakunta tuhannen vuoden ajan. Sen jälkeen alkaa varsinainen Jumalan valtakunta.

  Ennen kuin ihmiskunta pääsee näin pitkälle, on kuolevaisten ihmisten elettävä Jumalan valtakunnan ’esiasteessa,’ Kristuksen johtamassa rauhan valtakunnassa ja pyrittävä osoittamaan arvollisuutensa Jumalan valtakuntaan ja ikuiseen elämään.

  Kun ensimmäinen ylösnousemus on tapahtunut Kristuksen toisen tulemisen yhteydessä ja valtakunta perustettu, Saatana joukkoineen on sidottu tuhanneksi vuodeksi. Tuhatvuotinen valtakunta, rauhan valtakunta on alkanut.

  Sodissa ja melskeissä on tuhoutunut suuri määrä ihmisiä, mutta pieni osa on jäänyt jäljellekin maan päälle. Jesaja 24:1 sanoo: Herra hävittää maan ja autioittaa sen…6. siksi maan asukkaat käyvät vähiin, vain muutama harva jää jäljelle ihmisen suvusta.  13. Näin käy maailman kansoille: niistä jää jäljelle sen verran kuin jää oliiveja puuhin, jota sadonkorjaaja ravistelee… 14. Jäljelle jääneet aloittavat ylistyksen, he iloitsevat ääneen Herran suuruudesta”.

  Jes 24:5 Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton.  6 Sentähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle.

  Sillä lopun, äkkilopun, Hän tekee kaikista maan asukkaista” (Sefanja 1:18).

  Lohduton tulevaisuudenkuva lavean tien kulkijoille! ”Maan asukkaat kuumuudesta korventuvat” voisi hyvinkin viitata ydinpommin aiheuttamaan tuhoon. Tätä ajatusta tukee vielä se, että Sefanja sanoo Herran tekevän maan asukkaista ”äkkilopun”. Millä muulla tavalla voisi äkkiloppu tulla kuin ydinaseen kaltaisella massatuhovälineellä.

 • Jumalan näkymätön valtakunta

   

  Jumalan valtakunta – sisäisesti teissä

  Jumalan valtakunnan tulemisesta sanotaan Luukkaan evankeliumissa 17:20:

  ”Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi: ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, 21 eikä voida sanoa: ’katso, täällä se on’, tahi: ’tuolla’; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä.”  (KR 38).  tai …teidän keskellänne (KR 92).

  – On syytä pohtia, kumpiko olisi oikea käännös tässä Jeesuksen lausumassa. Molempia vaihtoehtoja voidaan perustella. Itse kuitenkin valitsen oikeaksi ’Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä.’ Se sopii ihmisiin kaikkina aikoina. ’Teidän keskellänne’ -käännös sopisi kuvaamaan tilannetta Jeesuksen ollessa läsnä. Sisällisesti teissä sopii kaikkiin aikakausiin. Sitä puolustaa myös seuraava Raamatun kohta. Joh 3:3. Jumalan valtakunnan näkeminen edellyttää uudesti syntymistä, joka on ihmisen sisällä tapahtuva prosessi. Kun ihminen syntyy uudesti, hän samalla näkee Jumalan valtakunnan ’sisäisesti.’

  Joh 3:3 sanoo: ”Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. KJV 1789: Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.

  ἀπεκρίθη   Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι ἐὰν

  μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν οὐ δύναται ἰδεῖν  τὴν  βασιλείαν τοῦ

  ἰδεῖν  1492 nähdä, aoristi muoto

  eídō (oida) – properly, to see with physical eyes, as it naturally bridges to the metaphorical sense: perceiving (”mentally seeing”).

  eídō (”seeing that becomes knowing”) then is a gateway to grasp spiritual truth (reality) from a physical plane. 1492 (eídō) then is physical seeing (sight) which should be the constant bridge to mental and spiritual seeing (comprehension).

  Jos ihminen ei ole uudestisyntynyt, hän ei voi Raamatun sanan mukaan nähdä Jumalan valtakuntaa. Tämä johtaa siihen päätelmään, että Jumalan valtakunnan johtajat, jotka ovat henkiruumiissa, ovat muille tuhatvuotisen valtakunnan asukkaille näkymättömiä. Elleivät he sitten halua näkyä. ”He ovat kuin enkelit” eli henkiä ja meille enkelit ovat yleensä näkymättömiä.

  Sanoin yleensä. Hebrealaiskirjeestä voimme lukea kuinka enkelit (näkyvässä hahmossa), ovat saattaneet olla vierainamme: Heb 13:2 Älkää unhottako vieraanvaraisuutta; sillä sitä osoittamalla muutamat ovat tietämättään saaneet pitää enkeleitä vierainaan.

  Johannes jatkaa Jeesuksen kuvausta:

  3:6 Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä hengestä on syntynyt, on henki.  7 älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä  8 tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt.”

  Tuulta ei voi nähdä. Jeesus sanoo, että samoin on jokaisen Hengestä syntyneen! Jos kaikki Jumalan valtakunnan jäsenet, jotka kaikki ovat Hengestä syntyneitä, ovat tuulen kaltaisia näkymättömiä, niin onko itse Jumalan valtakuntakin (sen koko hallitus) näkymätön? Valtakunnan asukkaat, siis ne harvat, jotka ovat jääneet henkiin suuresta ahdistuksesta ja Herran päivän tuhosta, ovat lihaa ja verta olevia ihmisiä. Monet heistä henkiin jääneistä eivät ole kuulleetkaan Jeesuksesta eli he eivät voi olla Jumalan valtakunnan jäseniä. Heistäkin voi tulla sellaisia viimeisellä tuomiolla tuhatvuotisen valtakunnan lopussa.

  Miten valtakunnan hallinto ja yhteys siihen voisi toimia jos valtakunnan hallinto on näkymätön? Jesaja kertoo kuinka uskovien yhteys Jumalaan toimii reaaliaikaisesti! Jes 65:24 Ennenkuin he huutavat, minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen (KR 38). KR 92 lupaa vielä enemmän: Jo ennen kuin he kutsuvat, minä vastaan, kun he vielä esittävät pyyntöään, minä jo toteutan sen. Mat. 6:8 lausuu: …Sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan.

  Jeesuksen itsensä tuleminen on Raamatun mukaan hyvinkin kaikkialle näkyvä tapahtuma. Tuntuu odottamattomalta jos hänen valtakuntansa ei tulisi samalla tavalla näkyvästi.

   

  Näkymätön Jumalan valtakunta

  Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla (Luuk 17:20)

  Raamatun mukaan pelastuneet, ylösnousseet muuttuvat henkiolennoiksi. Jeesuksen mukaan he ovat kuin enkeleitä. Nämä Pyhät tulevat hallitsemaan maata. Suuri kysymys on: hallitsevatko he maan päällä vaiko taivaasta käsin?

  Miten näkymättömät henkiolennot sopivat asumaan ja hallitsemaan maan päällä? Jeesus sanoi, ettei tulevan Jumalan valtakunnan saapumista voi tarkkailla tai Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla” eli sen tulemista ei voi nähdä.

  Ei voida sanoa, katso tuolla se on tai se on siellä (Luuk 17:20,21). Sama pätee varmasti myös valtakunnan johtoon, Pyhien joukkoon. Mitkä Raamatun jakeet tukisivat sitä, että valtakunnan johto olisi henkiolentoina taivaassa, mutta valtakunnan alamaiset olisivat maan päällä? Olisivatko he myös henkiolentoja maan päällä? Enkelithän pystyvät liikkumaan taivaan ja maan välillä. He pystyvät ottamaan maallisenkin ruumiin. Näinhän jotkut enkelit tekivätkin luvatta, ja ottivat maan tyttäriä vaimoikseen (1 Moos 6.  luku). Ehkä he voisivat tehdä näin Jumalan valtakunnassa mutta luvan kanssa.

  Eräissä apokryfikirjoissa kerrotaan, kuinka enkeli ilmestyi ikään kuin lihallisessa ihmisruumiissa. Enkeli saattoi välillä käväistä taivaassa ja palata maan päälle ihmisten luokse, ilman että ihmiset edes tajusivat hänen käyneen muualla. Eräs tällainen enkelin pitkä vierailu maan päällä kerrotaan Tobitin (Tobiaan) kirjassa. Siinä enkeli Rafael asuu maan päällä ja viettää aikaa ihmisten kanssa ’ihmisenä’. Tässä pari lausetta kirjasta: ”Minä olen Rafael, yksi niistä seitsemästä enkelistä, jotka ovat Herran lähellä ja joiden on lupa tulla hänen kirkkautensa eteen. … Nyt ymmärrätte senkin, että minä en itse asiassa ole syönyt mitään; teistä vain näytti siltä.”

  Raamatun mukaan tuhatvuotisen valtakunnan asukkaat rakentavat taloja asuttavakseen yms. toimintaa, jota henget eivät tee. Ylösnousseet (ensimmäisessä ylösnousemuksessa) ”eivät voi kuolla”, toisella kuolemalla ei ole heihin valtaa. Valtakunnan asukkaat sen sijaan ovat kuolevaisia, vaikka elinikä piteneekin ja mm. lapsikuolleisuus poistuu (Jes 65:20>).

  Millaisessa olomuodossa ovat pelastuneet tuhannen vuoden kuluttua, kun viimeinen tuomio on annettu ja todellinen Jumalan valtakunta saapunut? Mielenkiintoinen kysymys pohdittavaksi.

   

 • Millainen on Kristuksen toinen tuleminen?

  Vaikka Jeesus on Jumalan valtakunnan hallitsija ja itse valtakunnan tulemisesta sanotaan, ettei se tule nähtävällä tavalla, itse Kristuksen tulemisesta Raamattu kertoo toisin:

  Luuk. 17:24 Sillä niinkuin salaman leimaus loistaa taivaan äärestä taivaan ääreen, niin on ihmisen poika päivänänsä oleva. 25 Mutta sitä ennen pitää hänen kärsimän paljon ja joutuman tämän sukupolven hyljittäväksi. 26 Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin ihmisen pojan päivinä: 27 He söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki. 28 Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, 29 Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki, 30 Samoin käy sinä päivänä, jona ihmisen poika ilmestyy.

  Jes 66:15 Sillä katso, Herra tulee tulessa, ja hänen vaununsa ovat kuin myrskytuuli; ja hän antaa vihansa purkautua hehkussa ja nuhtelunsa tulenliekeissä. 16 Herra käy tuomiolle kaiken lihan kanssa tulella ja miekallaan; ja Herran surmaamia on oleva paljon. 

   Edellä olevat jakeet kertovat suuresta tuhosta, joka kohtaa ihmiskuntaa Jeesuksen paluun aikana, Jumalan vihan päivänä. Näiden tuhon päivien aikana tapahtuu ensimmäinen ylösnousemus; Jeesukseen Kristukseen uskovat kokevat muodonmuutoksen, jonka yhteydessä heidät otetaan pois:

  Luuk 17:34: Minä sanon teille: sinä yönä on kaksi miestä yhdellä vuoteella; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. 35 Kaksi naista jauhaa yhdessä; toinen korjataan talteen, mutta toinen jätetään. 

  Ensimmäisessä ylösnousemuksessa Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ja yhdessä elävien ylösnousemukseen osallisten kanssa nousevat pilviin (ns. ylöstempaus), Kristusta vastaan.

  Ilm 1:7 ”Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. totisesti, amen.  Sak. 12:1 ”Ennustus, Herran sana Israelista”…   Sak. 12:10: ”Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.”

  Kristuksen tulon ihmiset tajuavat, eivät kuitenkaan kaikki. Kestää pitkän aikaa ennen kuin Jumalan valtakunnan tuhatvuotisjakson aikana ihmiskunta saavuttaa samanlaisen onnen olotilan kuin alussa paratiisissa. Jeesus luovuttaakin valtakunnan Isälle kun kaikki on alistettu hänen valtansa alle eli tuhannen vuoden jakson päättyessä. Ennen kuin näin on tapahtunut, osa ihmisistä vastustaa Jumalan hallintoa. Sen voin päätellä siitä, että Raamatun mukaan hallinto käyttää rautaista valtikkaa vastustuksen murskaamiseksi. Tai jakeesta 1 Kor 15:25 Sillä hänen pitää hallitseman ”siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle.

  Muutoksia yhteiskunnassa varmastikin tapahtuu, mutta ulospäin uuden hallinnon voimaantuleminen ja Valtakunnan perustaminen ei tapahdu suurin näkyvin juhlamenoin, torvisoiton ja paraatien myötä. Ihmisten tulee tuntea valtakunta sydämessään. Ei siis lueta lehdistä, että nyt se ja se maa on saatu liitetyksi Valtakuntaan.

  Jos siis Jumalan valtakunta ei tule maan päälle näkyvällä tavalla, se voisi johtua siitä, että Jumalan valtakunnan hallinto olisi taivaassa. Itse Kristuksen tulo on kuitenkin kaikille näkyvä tapahtuma. Voidaan kysyä, kuinka on mahdollista hallita ihmiskuntaa jos hallitsijat (”pieni joukko”, Pyhät) on taivaassa näkymättömissä ihmisiltä?

  Eräässä apokryfikirjassa (Tobitin kirja ) kerrotaan enkeli Rafaelista, joka oli pitkän aikaa maan päällä eikä kukaan havainnut hänessä mitään outoa tai yliluonnollista ennen kuin hän itse kertoi olevansa Jumalan enkeli. ”Minä olen Rafael, yksi niistä seitsemästä enkelistä, jotka ovat Herran lähellä ja joiden on lupa tulla hänen kirkkautensa eteen.” … Kiittäkää te Herraa täällä maan päällä, antakaa kaikesta kunnia Jumalalle. Minä nousen hänen luokseen, joka minut lähetti.

  Jeesus sanoi: Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko Minä teille [apostoleille], että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka Minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen Minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä Minä olen. Ja mihin Minä menen, sinne te tien tiedätte” (Joh. 14:1–4). Jeesus sanoi, että Hän tulee hakemaan omansa luokseen. Niin tiesivät apostolit kuin mekin tiedämme, missä Jeesus on; Taivaassa Isän tykönä.  Edellä olevien jakeiden perusteella näyttää siltä Raamatun kirjoituksien mukaan, että apostolien ja valtakunnan hallinnon sijainti on taivaassa eikä maan päällä.

  Tätä kohtaa voidaan tulkita myös toisin. Jeesus lupaa tulla takaisin, se on selvää. Otan teidät tyköni voi tarkoittaa kahta asiaa: Jeesus lupaa ottaa heidät sinne mihin hän on mennyt eli taivaaseen tai sitten: Jeesus ottaa heidät tyköönsä ylösnousemuksessa maan päälle mihin hän on tullut takaisin.

  Joka tapauksessa on varmaa, että Jeesus ja hänen apostolinsa tulevat olemaan yhdessä. – Kysymys taivaasta tai maan päällä täytyy ratkaista muiden Raamatunkohtien perusteella.

  Jo Mooseksen kirjassa kerrotaan langenneista enkeleistä, jotka luvatta ottivat lihallisen olomuodon ja jotka ottivat ihmisten tyttäriä puolisoikseen ja saivat lapsiakin heidän kanssaan. kun Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia; … (1.Moos. 6.luku). Ehkäpä Kristuksen kanssahallitsijat, jotka toimivat kuninkaina ja pappeina henkiruumiissa, tekevät samoin, mutta luvallisesti esiintyvät lihallisessa ruumiissa. Heillä voisi siis olla pääsy taivaaseen, mutta he kuitenkin voisivat hallita maata ikään kuin olisivat ruumiillisessa olomuodossa.

  Jotkut uskovat, että Jeesus on jo vuonna 1914 ottanut vallan ja hallitsee taivaasta käsin ja saatana on heitetty maan päälle. Jeesuksen hallitsemisesta on vaikea havaita merkkejä, niin jumalaton meno on täällä maan päällä. Saatana sanoi erämaassa Jeesukselle, että maa on annettu hänen hallittavakseen. Toki Jeesus Kristus on korotettu ylösnousemuksensa jälkeen kaikkia, niin maan päällä kuin taivaassakin olevien yläpuolelle ja näin hän on Kuninkaana taivaassa. Maan päällä ei voi olla kahta suvereenia hallitsijaa, mutta tällä hetkellä vielä se on saatana. Tuntuisi oikealta uskoa, että Valtakunnan hallinnon alkaminen maan päällä olisi selvä ja kertakaikkinen tapahtuma, joka liittyisi Jeesuksen toiseen tulemiseen eikä vain hänen näkymättömään läsnäoloonsa, parousiaan.

  Jälleen on kuitenkin muistettava mitä Raamatussa sanottiin valtakunnan tulemisesta; se ei tule näkyvällä tavalla. Eräät uskovat, että tulemukseksi käännetty sana parousia merkitsee tässä kohdin ’läsnäoloa’, siis että Kristus ei olisi ainoastaan palannut, vaan jo tosiasiassa hallitsee maata. Maan hallitseminen tapahtuu taivaasta käsin ja kulminoituu Jumalan vihan päivänä tapahtuvaan vihollisten tuhoon.  He viittaavat Psa 110:2, jossa Jumala sanoo Kristukselle: Herra ojentaa sinun valtasi valtikan Siionista; hallitse vihollistesi keskellä.

  Kristuksen toinen tuleminen edeltää myös toimintaa saatanalta. Hän saa aikaan suuria ihmetekoja ja monet lankeavat niitä uskomaan, vieläpä valitutkin. Toisaalta Jeesus lupasi, että uskovat tulevat tekemään suuria ihmetekoja, jopa suurempia kuin hän itse teki aikanaan. Raamatun mukaan kukaan muu kuin Isä Jumala ei tiedä tarkkaa hetkeä, mutta joka tapauksessa elämme viimeisiä aikoja ennen suurta ahdistusta ja Herran päivää. Jokainen voi tutkailla ajan merkkejä ja olla valmiina.

 • Jesaja puhuu tuhatvuotisesta valtakunnasta

  Jes. 66:ssa kerrotaan kuinka valtakunnan perustamisen jälkeen lähetetään opettajia vieraille maille. Opetettavat ovat siis pakanoita, vailla tietoa ja uskoa. Kun siis maailmassa tulee olemaan ainakin aluksi sekä vanhurskaita että pakanoita, on valtakunta ymmärrettävä niin, että osa ihmisistä on vielä ”maailmallisia” eikä vanhurskaita uskovia. Vanhurskaathan saivat ensimmäisen ylösnousemuksen ja sen mukana ikuisen elämän ja hallitsevat yhdessä Kristuksen kanssa.

  66:19 Ja minä teen tunnusteon heidän keskellänsä ja lähetän pakoonpäässeitä heidän joukostansa pakanain tykö Tarsiiseen, Puuliin ja Luudiin, jousenjännittäjäin tykö, Tuubaliin ja Jaavaniin, kaukaisiin merensaariin, jotka eivät ole kuulleet minusta kerrottavan eivätkä nähneet minun kunniaani, ja he ilmoittavat minun kunniani pakanain keskuudessa. Mal. 1:11 … Sillä minun nimeni on oleva suuri pakanain seassa, sanoo Herra Sebaot.

  21 Ja minä otan myös näitä vastatulleita palvelemaan pappeina ja leeviläisinä, sanoo Herra.

  Jes. 65:19 Minä iloitsen Jerusalemista ja riemuitsen kansastani; eikä siellä enää kuulla itkun ääntä eikä valituksen ääntä. 20 Ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän, ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä määrää; sillä nuorin kuolee satavuotiaana, ja vasta satavuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen.  21 He rakentavat taloja ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät;  22 he eivät rakenna muitten asua, eivät istuta muitten syödä; sillä niinkuin puitten päivät ovat, niin ovat elinpäivät minun kansassani. Minun valittuni kuluttavat itse kättensä työn 23 He eivät tee työtä turhaan eivätkä lapsia synnytä äkkikuoleman omiksi, sillä he ovat Herran siunattujen siemen, ja heidän vesansa ovat heidän tykönänsä. 24 Ennenkuin he huutavat, minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen25 Susi ja lammas käyvät yhdessä laitumella, ja leijona syö rehua niinkuin raavas, ja käärmeen ruokana on maan tomu; ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sanoo Herra.

  Kuolemaa ei kuitenkin ole vielä poistettu. Ihmisten elinikä on toki pidentynyt ja 100-vuotias on nuori kuollessaan, imeväiset eivät kuole. Kuolema poistetaan viimeisenä eli vasta 1000-vuotisen valtakunnan lopussa kun saatana on tuhottu. 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen tulee todellinen Jumalan valtakunta kun Jeesus on luovuttanut vallan takaisin Isälle.

  Jumalan valtakunta on ikuinen valtakunta, joka ei tuhoudu koskaan. Jeesuksen ja pyhien johtama rauhan valtakunta kestää tuhat vuotta.

 • Pelastuminen Jumalan valtakuntaan

  Jumalan valtakunnan vastaanottaminen.              

  Mar 10:14 Mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi heille: ”Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta. 15 Totisesti minä sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niinkuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle.”

  Saman toteaa Matteus, mutta vieläkin painokkaammin:

  Mat 18:3 ja sanoi: ”Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. 4 Sentähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa.

  Lapsi uskoo vanhempiaan kyseenalaistamatta mitä hänelle kerrotaan. Aikuiset taas ovat epäileväisempiä ja vaativat todisteita. Sitä tässä minun ymmärtääkseni tarkoitetaan: puhdasta uskoa Jumalan sanaan, vaikka itse ei olekaan ollut ihmeitä toistamassa.

  Joh 5:24 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Johannes tarkoittanee sitä, että uskoessaan ihminen saa varman lupauksen ikuisesta elämästä. Kaikki joutuvat tuomiolle, mutta uskova ihminen voi olla varma tuomiostaan.

  Heb 11:1 Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. 2 Kor 5:7 sillä me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä.

  Jaak 4:6 Mutta hän antaa sitä suuremman armon. Sentähden sanotaan: ”Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon.”
  Jeesus kulki eri puolilla maata julistaen Jumalan valtakuntaa. Ei hän julistanut itseään, vaan tulevaa valtakuntaa. Luuk 4:43 Mutta hän sanoi heille: ”Minun tulee muillekin kaupungeille julistaa Jumalan valtakunnan evankeliumia, sillä sitä varten minä olen lähetetty.” 

  Mat 6:31 Älkää siis murehtiko sanoen: ’Mitä me syömme?’ tahi: ’Mitä me juomme?’ tahi: ’Millä me itsemme vaatetamme?’  32 Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan.  33 Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. 

  1 Kor15:50 Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta.

  15:51 Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme,  52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.  53 Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen.  54 Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: ”Kuolema on nielty ja voitto saatu.”

  Joh 3:3 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.
  4 Nikodeemus sanoi hänelle: ”Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?” 5 Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.  6 Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki.

  1 Tes 4:13 Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole. 4:16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;  17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

  Joh 14:3 Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. – Jeesus meni taivaaseen, mutta sanoi tulevansa takaisin maan päälle. Miten näin ollen olisi mahdollista, että ylösnousseet nousisivat taivaaseen ja Jeesus jäisi maan päälle?

  Jeesuksen kanssa ristiinnaulittiin kaksi tavallista rikollista. Toinen näistä sanoi Jeesukselle: Luuk. 23:42 ”Jeesus, muista minua minua, kun tulet  valtakuntaasi.

  Varas oli varmaankin kuullut Jeesuksen saarnaavan Jumalan (taivasten) valtakunnasta, ja ymmärsi sen tulevan myöhemmin eikä suinkaan ’tänään’. Siksi hän pyysikin Jeesusta muistamaan hänet kun valtakunta tulee aikanaan.  Hänkin siis odotti valtakunnan tulevan maan päälle, eikä anonut päästä mukaan taivaaseen. ’Tänään’ ei Jeesus mennyt mihinkään paratiisiin, vaan tuonelaan. ’Tänään’ ei varkaalla ollut mitään mahdollisuutta päästä paratiisiin.

  Yleisesti hyväksytty käännös Luuk. 23:43 Niin Jeesus sanoi hänelle: Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa.” … on mielestäni väärin. Oikea käännös on tämä: Totisesti minä sanon sinulle tänä päivänä, sinun pitää oleman …  Näin kääntää esim. UM.

  Syynä voi olla se, että alkuperäisen kirjoituksen aikana ei käytetty pilkkuja tai muita välimerkkejä ja myöhempiin käännöksiin on pilkku laitettu tässä kohdin taivasuskomuksen kannalta sopivaan, mutta väärään paikkaan. NENT kääntää perinteisesti: 43 And he said to him, Amen I say unto thee, Today shalt thou be with me in :Paradise. Jälleen kerran voidaan kysyä, mistä NENT:n kääntäjä Panin on saanut tiedon, että pilkku tulee sanan Today eteen? Ymmärtääkseni käännöksen numerollisuuteen eivät pilkut voi vaikuttaa, joten olisi ollut oikeampaa jättää vaikka pilkku pois kuin tehdä väärä käännösvalinta. Toisaalta on ymmärrettävä, että tuohon aikaan oli äärimmäisen vaikea esittää valtavirrasta poikkeavaa käännöstä.

 • Ketkä pääsevät Jumalan/Taivasten Valtakuntaan?

   

  Mat 7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.” Jumalan valtakuntaan ei edellä olevan mukaan suinkaan kaikki pääse; vain ne jotka tekevät Jumalan tahdon mukaisesti.

  Valtakuntaan pääsyn vaikeudesta itse Jeesus lausui Matt.19:

  23 Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: ”Totisesti minä sanon teille: rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan.

  24 Ja vielä minä sanon teille: helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.”

  Mat 7:14 mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.

  Myös Pietari totesi saman vaikeuden sanoessaan: Jos hurskas pelastuu vaivoin, miten käykään jumalattoman ja syntisen! (1 Piet 4:18)

  Mat 5:20: Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan. – Tässäkin viitataan siihen, että Valtakuntaan pääsyllä on edellytyksensä.

   

  Ketkä pääsevät Jumalan valtakuntaan? Onko sinne pääsy helppoa vaiko vaikeaa? Jos sinne pääsy on vaikeaa, ei valtakunnassa pitäisi olla pakanoita, ainoastaan vanhurskaita uskovia. Jos siellä on muitakin kuin vanhurskaita eli ensimmäisen ylösnousemuksen pyhiä, ei se ilmeisestikään ole lopullinen Jumalan valtakunta. Lähinnä em. pohdiskelu koskee ns. tuhatvuotista valtakuntaa ja erityisesti sen alkuvaiheita. Raamatussahan kerrotaan miten Jumalan sanaa levitetään kaukaisiin maihin. Jesaja lausuu:

  Jes 66:16 Herra käy tuomiolle kaiken lihan kanssa tulella ja miekallaan; ja Herran surmaamia on oleva paljon.

  18 Aika tulee, että minä kokoan kaikki kansat ja kielet, ja he tulevat ja näkevät minun kunniani.

  19 Ja minä teen tunnusteon heidän keskellänsä ja lähetän pakoonpäässeitä heidän joukostansa pakanain tykö Tarsiiseen, Puuliin ja Luudiin, jousenjännittäjäin tykö, Tuubaliin ja Jaavaniin, kaukaisiin merensaariin, jotka eivät ole kuulleet minusta kerrottavan eivätkä nähneet minun kunniaani, ja he ilmoittavat minun kunniani pakanain keskuudessa.

  Jumalan vihan päivänä suuri osa ihmiskunnasta saa surmansa. Osa, eli ’pakoonpäässeet’, kuitenkin säilyvät hengissä maan päällä. Ovatko nämä jo valtakunnassa? Toisaalta, kun Kristus on tullut hallitsemaan yhdessä pyhien kanssa, on ilman muuta kyse valtakunnan hallitsemisesta, joskus jopa ’rautaisella valtikalla’.  Osa valtakunnan alamaisista saattaa hyvinkin olla niitä Jumalan vihan päivästä eloon jääneitä. Näin voin myös päätellä sen, että käsitteenä ’Jumalan valtakunta’ ei voi tarkoittaa pelkästään taivaallista hallintoa, vaikka onkin selvää, että valtakunnalla on sitä hallitseva johto. Tuhatvuotisessa valtakunnassa on alussa ihmisiä, jotka eivät ole edes kuulleet Kristuksesta ja valtakunnasta, mutta vähitellen evankeliumi saatetaan kaikkien tietoon.

  1 Kor 15:50 Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta.

  Toistan: ruumiillisessa olomuodossa olevat ihmiset eivät voi saada omakseen Jumalan valtakuntaa.

  Joh 3:3 puolestaan sanoo: Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.” 4 Nikodemos kysyi: ”miten joku voisi vanhana syntyä? miten joku voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran?” 5 Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan.

  Liha ja veri ei siis voi periä Jumalan valtakuntaa. Tuhatvuotiseen valtakuntaan jäävät ne, jotka säilyvät hengissä Jumalan vihan päivän tuhosta. Näitä ihmisiä on kuitenkin vähän verrattuna maailman suureen 7 miljardin väestöön tällä hetkellä. Suurin osa ihmiskunnasta on tuhoutunut.

  Pitää olla uudestisyntynyt. Uudestisyntyneitä ovat ne jotka ovat osallisia ensimmäisessä ylösnousemuksessa; ylösnousevat Kristuksessa kuolleet ja ne elävät, jotka katsotaan arvollisiksi (muuttuvat yhdessä silmänräpäyksessä henkipersooniksi ).

  Jeesus Kristus on kuolleista syntyneiden (firstborn from the dead) esikoinen kuten Ilm 1:5 sanoo: Ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija!

  Esikoisen jälkeen tulee toisia Jumalan poikia (tai Jumalan lapsia); ensimmäisen ylösnousemuksen pyhät, sekä ns. suuri joukko ja vielä käännynnäiset tuhatvuotisen valtakunnan aikana. Raamattu sanoo, ettei liha ja veri voi periä (tarkoittaa pääsyä) Jumalan valtakuntaa. Jeesuksesta tiedämme, että hän oli paitsi henkiruumiissa, niin myös lihallisessa ruumiissa. Hän saattoi ilmestyä yhtäkkiä kuten hän esimerkiksi ilmaantui apostolien luokse ja hän antoi apostolien koettaa käsiensä haavoja. Mar 16:12 Ja sen jälkeen hän toisenmuotoisena ilmestyi kahdelle heistä, heidän kävellessään, matkalla maakylään. Luuk. 24:36 Mutta heidän tätä puhuessaan Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi heille: ”Rauha teille!” Joh.20:26 …Niin Jeesus tuli, ovien ollessa lukittuina, ja seisoi heidän keskellään ja sanoi: ”Rauha teille!” 20:27 Sitten hän sanoi Tuomaalle: ”Ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen.”

  Kun Raamattu kertoo, että ylösnousseet ovat Jeesuksen kaltaisia, on ilmeistä, että ylösnousseet valtakunnassa voivat olla molemmissa ruumiin olomuodoissa. Ihminen tulee ylösnousemuksessa enkeleiden kaltaisiksi hengiksi.

  Mitä siis tarkoittaa syntyminen ‘vedestä ja Hengestä? Monet ovat sitä mieltä, että vedestä syntyminen tarkoittaa kastetta, kun taas toiset ovat sitä mieltä, että ’vedestä’ tarkoittaa ensimmäistä ihmisen luonnollista syntymää. Uudesti syntyminen on Raamatun sanassa kuitenkin merkittävä tapahtuma, kun taas ihmisen luonnollinen syntymä äidin kohdusta –vaikkakin ’vedestä’, tapahtuu jokaisen ihmisen kohdalla, niin syntisen pakanan kuin Jumalan lapseksi haluavan uskovankin kohdalla.

  Olen kuitenkin sitä mieltä, että Jeesus tarkoitti tällä lausumallaan Jumalan sanaa. Jumalan sana on elämän vesi, jota Kristus tarjoaa ilmaiseksi. Joh 4:14 mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään.”  1 Piet 3:21 sanoo kasteen merkityksestä ja tarkoituksesta: Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena – joka ei ole lihan saastan poistamista vaan, hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta – Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Kaste ei sellaisenaan pelasta. Pelastus tulee uskosta Jumalan sanaan, elämän veteen.

  Vaikka ihminen uskon saatuaan syntyy ikään kuin henkisesti uudelleen, lopullinen hengessä syntyminen tapahtuu ylösnousemuksessa. Kristuksen uskossa kuolleet ja Jeesuksen toisen tulemisen aikaan elävät kokevat muuttumisen yhdessä silmänräpäyksessä ja molemmat joukot siis syntyvät hengessä. He syntyvät henkiruumiissa; sanotaanhan Raamatussa, että ”Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä hengestä on     syntynyt, on henki (Joh 3:6.)

  Raamatussa annetaan selvästi ymmärtää, että Jumalan valtakuntaan ei ole itsestään selvää pääsyä; Mat 7:21 ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.”

  Tai lausuma siitä miten vaikea on rikkaan päästä taivasten valtakuntaan. Voidaan mielestäni perustellusti kysyä, miten tällä hetkellä kuolleena olevat (ensimmäiseen ylösnousemukseen arvottomat) voisivat nousta kuolleista ja siirtyä Jumalan valtakuntaan täyttämättä em. ehtoa Jumalan tahdon täyttämisestä? Raamatun mukaan Jumala ei toimi niin, että kaikki ymmärtäisivät hänen sanansa ja toimisivat Hänen tahtonsa mukaisesti. Tämä käy ilmi Raamatun kohdasta 2 Kor. 4:3 ”Jos meidän julistamamme evankeliumi on peitossa, se on peitossa niiltä, jotka joutuvat kadotukseen.”  Siis ovat joutuneet kadotukseen jo ennen ylösnousemusta ja ”uutta mahdollisuutta”.

  Lopun aikana, 2 Tes 2:11 sanoo jopa, että Jumala lähettää rajun eksytyksen jotta he uskoisivat valheeseen, 12 ja niin saavat tuomionsa kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen vaan ovat valinneet vääryyden. ’Jotka eivät ole uskoneet totuuteen’ tarkoittaa niitä, usein kristittyjä, kristillisen kirkon jäseniä, jotka ovat kuulleet evankeliumin, mutta eivät ole sitä uskoneet. Keväällä 2015 tehdyn kyselyn mukaan Raamatun ilmoittamaan Jumalaan uskoi vain pieni osa tutkimukseen osallistuneista. Tässä toteutuu se Raamatun ennustus, jonka mukaan viimeisinä aikoina ihmiset haluavat kuunnella opettajia, joiden opetus ”kutkuttaa heidän korviaan” (UM). Ihmiset haluavat kuulla sellaista opettajaa, joka vakuuttaa, että ”kaikki pääsevät taivaaseen”. Joh 4:24 Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa.Uskossa olevat rukoilevat Jumalaa hengessä ja totuudessa. Kaikki ihmiset eivät kuitenkaan etsi totuutta, vaan sellaista joka tarjoaa heidän itsensä haluamaa vastausta.

  1 Tim.5:24 sanoo:”  Joidenkin ihmisten synnit ovat kaikkien nähtävissä ja saavat tuomionsa aikaisemmin, toisten vasta myöhemmin. Aiemmin eli Jeesuksen tullessa toisen kerran, tuomion saavat monet ihmiset; toiset saavat hyvän tuomion ja pääsevät osallisiksi ensimmäisestä ylösnousemuksesta Kristuksen pyhinä, muut saavat kadotustuomion. Myöhemmin, tuhatvuotisen Kristuksen hallituskauden jälkeen ns. tuomion ylösnousemuksessa tuomitaan tuhatvuotisen valtakunnan aikana eläneet. Sata vuotta annetaan kullekin aikaa osoittaa halunsa palvella Jumalaa. Jes 65:20vasta satavuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen.

  2 Piet 2:9: Näin Herra tietää pelastaa jumaliset kiusauksesta, mutta tuomion päivään säilyttää rangaistuksen alaisina väärät [epävanhurskaat].

  Jumalattomat kuolevat lopun ajan suuressa ahdistuksessa ja Herran vihan päivänä ja odottavat kuolleina viimeistä tuomiota.

   

 • Onko toista ylösnousemusta Jumalan valtakuntaan?

   

  Kuinka monta kuolemaa voi ihmisellä olla?

  Ensimmäiseen ylösnousemukseen pääsevät valitut ovat onnellisia, koska toisella kuolemalla ei ole heihin valtaa. He siis saavat ikuisen elämän jo ensimmäisen ylösnousemuksen yhteydessä noustessaan ylös henkiruumiissa.

  Entä sitten ne miljoonat ja miljardit ihmiset, jotka olivat jo kuolleet aiemmin ja makaavat haudoissaan? Milloin he ylösnousevat? Ne kuolleet, jotka olivat kuolleet Kristuksessa, olivat jo saaneet ylösnousemuksen (ns. ensimmäinen ylösnousemus), mutta muut, jotka eivät kenties olleet edes kuulleet Jeesuksesta puhumattakaan, että olisivat uskoneet pelastuvansa häneen uskomalla, miten heidän käy?

  Jotkut ovat omaksuneet sellaisen opin, että kuolleet saavat ylösnousemuksen 1000-vuotiseen valtakuntaan. Yhden version mukaan heillä kullakin on sata vuotta aikaa osoittautua arvollisiksi Jumalan palvelijoiksi. Tämä näyttäisi perustuvan Jesajan jakeeseen 65:20 ”Ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän, ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä määrää; sillä nuorin kuolee satavuotiaana, ja vasta satavuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen.”

  Tästä jakeesta voi toki tehdä sen johtopäätöksen, että valtakunnassa asuvalle on annettu sata vuotta aikaa katua ja tehdä parannus. Tässä Raamatunkohdassa ei mikään kerro siitä, että kyseiset ihmiset – tai valtakunnan muutkaan ihmiset – olisivat ylösnousseita. En pidä tätä oppia  mahdollisena sen perusteella mitä Raamattu opettaa toisesta kuolemasta.

   

  Kuinka monta kuolemaa?

  Paitsi kysymystä siitä, montako ylösnousemusta on oleva, tulisi myös selvittää, montako kuolemaa voi olla ihmisen kohdalla. Ensimmäiseen ylösnousemukseen osalliset ovat Paavalin mukaan onnellisia koska heitä ei ´toinen kuolema´ voi kohdata. Suurinta osaa ihmiskunnasta kuitenkin kohtaa toinenkin kuolema.

  Jos kuolleet nousivat ylös 1000-vuotiseen valtakuntaan, jossa he ennen pitkää kuitenkin kuolevat, koska kuolema voitetaan vasta viimeisenä, siis 1000-vuotisen valtakunnan lopussa, he kokisivat toisen kuoleman. Tämä olisi samanlainen ’tavallinen kuolema’ kuin ensimmäinenkin kuolema, jonka kaikki ovat joutuneet kokemaan. Viimeisen tuomion yhteydessä kadotustuomion saavat joutuisivat siis kokemaan ’kolmannen kuoleman’ mistä Raamattu ei puhu missään. Raamattuhan puhuu kadotustuomiosta toisena kuolemana, joka on lopullinen, erotuksena ensimmäisestä kuolemasta, jonka aikana ihminen vain ’nukkuu’. Kun viimeinen, ´tuomion ylösnousemus´ on tapahtunut, saisi osa kohtalokseen ´kolmannen kuoleman´ jos tapahtuisi tällainen toinen ylösnousemus tuhatvuotisen valtakunnan aikana.  Tällaista nimitystä ei Raamattu kuitenkaan käytä. Raamattu puhuu vain toisesta kuolemasta, joka merkitsee sen saavien ihmisten täydellistä ja lopullista tuhoutumista ja niin ollen ikuista eroa Jumalasta.

  Jesaja kuvaa miten ihmisikä pitenee paratiisissa; satavuotiaskin on kovin nuori kuolemaan. Jesaja ei kuitenkaan kerro ihmisten vielä elävän ikuisesti, vaan se saavutetaan vasta kun kuolema on voitettu sen jälkeen kun Saatana on tuhottu tuhannen vuoden kuluttua.

  Toinen harkinnan arvoinen selitys voisi olla tämä: 1000-vuotisessa valtakunnassa arvottomiksi osoittautuvat saavat tuomionsa ilman (ennen) tuomion ylösnousemusta. Raamatussahan todetaan joidenkin saavan tuomionsa aikaisemmin kuin toiset (1 Tim 5:24).

  Seuraava Timoteuksen jae on merkittävä. 2 Tim 4:1 Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta: Ensinnäkin siinä todetaan Kristuksen tuomitsevan eläviä sekä kuolleita. Useinkin ajatellaan, että tuomitseminen tapahtuu vain kuolleille tuomion ylösnousemuksen jälkeen. 1000-vuotisen valtakunnan asukkaat voisivat siis saada tuomion osoittauduttuaan arvottomiksi Jumalan edessä. Merkittävä seikka on se, että Jeesus tuomitsee sekä saapuessaan toisen kerran että hallituskautensa kestäessä valtakunnassaan.

  Raamatussa sanotaan: Juud 1:14 … ”Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä  15 tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet.”

  Jeesus tulee tuhannen tuhansine pyhinensä tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, mutta Raamattu ei puhu mitään siitä, että tuomio tapahtuisi erillään ns. viimeisestä tuomiosta. Pyhät tämän mukaan tulevat Kristuksen kanssa! Huomaa myös, että pyhiä on aika suuri joukko – ehkä miljoonia. Toisaalla Raamatussahan on kerrottu, että valtakunnan hallinto annetaan pienelle joukolle. Monet tutkijat ovat tulkinneet sen koostuvan vain 144.000:sta.

  Jehovan todistajat ovat sitä mieltä, että pääsääntöisesti kaikki kuolleet nousevat ylös tietyssä järjestyksessä maanpäälliseen paratiisiin, jossa heillä on mahdollisuus osoittautua ikuisen elämän arvoisiksi. Tuntuisihan se reilulta ja oikeudenmukaiselta, että kaikille suotaisiin mahdollisuus oppia tuntemaan Jumala ja osoittautua ikuisen elämän arvoiseksi.

  Edellä Mat 7:21 taas on tiukempi määritellessään ketkä pääsevät Jumalan valtakuntaan. Tarkoittaako Matteus pääsemisellä pääsemistä ylösnousemuksen kautta? Ja entä ne jotka jäävät eloon ensimmäisen ylösnousemisen tapahtumisen aikoihin siihen kuitenkaan kuulumatta? Mikä todistaa sen puolesta, että olisi tällainen toinen ylösnousemus, johon kaikilla olisi mahdollisuus?

  Room 2:7 Niille, jotka hyvässä työssä kestävinä etsivät kirkkautta ja kunniaa ja katoamattomuutta, iankaikkisen elämän,

  8 Mutta niiden osaksi, jotka ovat itsekkäitä eivätkä tottele totuutta, vaan tottelevat vääryyttä, tulee viha ja kiivastus.

  9 Tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka pahaa tekee, juutalaisen ensin, sitten myös kreikkalaisen;

  10 Mutta kirkkaus ja kunnia ja rauha jokaiselle, joka tekee sitä, mikä hyvä on, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle!

  11 Sillä Jumala ei katso henkilöön.

  12 Sillä kaikki, jotka ilman lakia ovat syntiä tehneet, ne myös ilman lakia hukkuvat, ja kaikki, jotka lain alaisina ovat syntiä tehneet, ne lain mukaan tuomitaan;

  13 Sillä eivät lain kuulijat ole vanhurskaita Jumalan edessä, vaan lain noudattajat vanhurskautetaan.

  14 Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostansa tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itsellensä laki

  15 ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa myötä- todistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä-

  16 Sinä päivänä, jona Jumala on tuomitseva ihmisten salaisuudet Kristuksen Jeesuksen kautta, minun evankeliumini mukaan.

  Jeesuksen omien sanojen mukaan ylösnousemuksessa ei mennä naimisiin. Kun Jumalan valtakunnassa on Jesajan mukaan pieniä lapsia (valtakunnassa syntyneitä kaiketi) niin näiden vanhemmat ovat lihallisessa ruumiissa. He eivät kuitenkaan ole ylösnousseita, eivätkä ylösnousseiden lapsia.

  Liha ja verihän eivät voi periä valtakuntaa. Jeesushan sanoi myös, ettei Jumalan valtakuntaan voi päästä ellei synny (ylösnousemuksen kautta) uudelleen. Kun ihminen katuu ja tulee uskoon ja alkaa muuttaa elämäänsä Jumalan tahdon mukaiseksi, Pyhä Henki tulee häneen ja voidaan sanoa, että ’hän syntyy uudestaan’. Varsinainen uudestisyntyminen tapahtuu kuitenkin ylösnousemuksessa, jolloin ihminen syntyy uudestaan henkiruumiissa.

 • Kaksi ylösnousemusta

   

  Raamatun mukaan sekä tuhatvuotiskauden alussa että lopussa tapahtuu ylösnousemus. Vanhurskaat kuolleet nousevat sen alkaessa, jolloin he saavat ensimmäisen ylösnousemuksen yhteydessä palkintonsa (ikuisen elämän) ja epävanhurskaat saavat kadotustuomion tuhatvuotiskauden päättyessä. Tuhatvuotisen valtakunnan aikana Jumalan tahdon mukaisesti eläneet nousevat myös tuomiolle, joka tuo heille elämän.

  Apt 24:15: Ja pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat, sekä vanhurskasten että vääräin.

  Joh 5:28tulee hetki, jona kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä 29 ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen.” 

  On siis tapahtuva kaksi ylösnousemusta. Ilmestyskirjassa kutsutaan elämän ylösnousemukseksi ensimmäistä ylösnousemusta ja sanotaan: Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa” (Ilm 20:6). Ensimmäisen ylösnousemuksen jälkeen perustetaan Kristuksen ja pyhien hallitsema Jumalan valtakunta ja alkaa sen tuhatvuotiskausi. Ne, jotka eivät saaneet ylösnousemusta tässä ensimmäisessä erässä, nousevat kaikki yhdessä toisessa ylösnousemuksessa, josta ilmestyskirja sanoo: 20:5 Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet.

  1 kor 6:2 Vai ettekö tiedä, että pyhät tulevat maailman tuomitsemaan? Ja jos te tuomitsette maailman, niin ettekö kelpaa ratkaisemaan aivan vähäpätöisiä asioita?

  6:3 Ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitä, emmekö sitten maallisia asioita? Jeesus sanoi opetuslapsillensa:” Totisesti minä sanon teille; siinä uudestisyntymisessä, kun ihmisen poika istuu kirkkautensa valtaistuimelle, saatte tekin, jotka olette seuranneet minua, istua kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa” (Matt. 19:28).

  Mitä ja missä ovat nämä kaksitoista sukukuntaa? Ainakin tällä hetkellä niiden rippeet ovat hajotettuina ympäri maailmaa. Tähän liittyy kysymykset siitä, mikä on Israel ja kuka on juutalainen. Luonnollisen (Raamatun aikaisen) Israelin lisäksi on ns. Jumalan Israel tai hengellinen Israel. Paavalin mukaan juutalainen ei ole vain ympärileikattu juutalainen, vaan kuka kuka hyvänsä ihminen sydämensä mukaan.

  Ylösnousemuksen pyhät tulevat siis hallitsemaan valtakuntaa Kristuksen kanssa. Myös Davidilla on merkittävä osa valtakunnan hallinnossa. Jotkut ovat tulkinneet Raamattua niin, että ylösnousseet menevät Kristuksen luokse taivaaseen. Jeesus itse sanoi vastauksen tähän kysymykseen: ”Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. uskokaa Jumalaan  ja uskokaa  minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.

  Ei kai voi olla niin, että Jeesus tulisi takaisin, kuten on luvannutkin, mutta ylösnousseet opetuslapset ja muut vanhurskaat menisivät taivaaseen? Ei, vaan Kristus ja pyhät hallitsevat rautaisella valtikalla yhdessä maan päällä. Jotkut tulkitsevat kreikankielisen tekstin epi –preposition siten, että he hallitsevat maata taivaasta käsin. Näin Jeesus ja apostolit toki olisivat yhdessä, mutta silloin jäisi toteutumatta Jeesuksen lupaus minä tulen takaisin.

 • Maanpäällinen paratiisi kun saatana on kahlehdittuna.

   

  “ Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi ja heitti hänet syvyyteen ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet’’ (Ilm. 20:1—3).

  Saatana jää syvyyteen kahlehdittuna, hän ei voi villitä ketään maailmassa.

   

  Nyt alkaa maan päällä tuhat vuotta kestävä rauhan valtakunta, josta jo aiemmin oli puhe Jesajan profetian yhteydessä. Ilm 20:4 kertoo kuinka ne … jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta. … Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. (Ilm. 20:5).

  Ensimmäinen ylösnousemus tapahtuu Kristuksen saapumisen yhteydessä, jolloin myös saatana häviää taistelunsa ja joutuu sidotuksi tuhanneksi vuodeksi. Jakeessa 20:6 vielä jatketaan jakeen 4 kuvausta pyhien saamasta palkinnosta: Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.

  Kun tuhat vuotta on eletty paratiisinomaisessa rauhan valtakunnassa, alkaa loppunäytös:

  Saatana päästetään vapaaksi vankeudestaan. Hän lähtee villitsemään kansoja maan joka puolelta ja saakin puolelleen sotaan valtavan armeijan. Jae 20:8 kertookin, että heitä lukumäärältään ”kuin meren hiekka”. Tuhatvuotisessa valtakunnassa on siis sen olemassaolon loppuvaiheessa paljon asukkaita.

  Saatana onnistuu saamaan puolelleen todella ison armeijan. Mutta varmasti on paljon myös niitä, jotka eivät liity saatanan joukkoon.  Saatanan kapinan loppunäytöstä Raamattu kuvailee kuin elokuvaa Tähtien sota, mutta sangen lyhyesti: 9 Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta [Jumalan] tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät.

  Lopuksi tapahtuu siis nk. viimeinen tuomio, jossa tuomitaan kaikki, jotka eivät vielä ole saaneet tuomiotaan. Jakeessa 20:5 kerrotaan mitä tapahtuu muille kuolleille. Tämä ilmeisesti koskee paratiisinomaisen valtakunnan loppuvaiheen aikaa kun valtakunta on ollut pyhien hallitsemana tuhat vuotta;

  Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Muut kuolleet ovat niitä, jotka ovat kuolleet tuhatvuotisen valtakunnan aikana. He saavat nyt tuomionsa eli virkoavat eloon. Tapahtumien kuvaus ei näytä noudattavan aivan kronologista etenemistä, vaan kertomuksessa hypitään tapahtumasta toiseen muussa kuin aikajärjestyksessä.

  Paitsi ihmisiä tuomitaan suuri määrä, tuomion saavat myös saatana ja hänen apurinsa peto’ eli antikristus ja ’väärä profeetta’. Myös itse Kuolema saa tuomionsa. 20:15 Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. ”Tulinen järvi” kuvaa toista kuolemaa, joka on ikuinen ero Jumalasta.

  Jäljelle jäävät ovat pelastuneita, he ovat saaneet elämän.

image_pdfimage_print