Käännöksen ongelmia

Ensimmäinen englanninkielinen Uusi Testamentti

1526 William Tyndale sai valmiiksi ensimmäisen englanninkielisen Uuden Testamentin käännöksensä mikä aiheutti kaaoksen uskonnollisessa elämässä. Siinen asti Raamattu oli latinaksi ja vain papiston käytössä. Reformaatio kuohutti Eurooppaa 1500-luvulla. Kansankielisiä Raamattuja alettiin toimittaa. Mitä hyötyä siitä oli kun 80 % väestöstä oli lukutaidottomia? Ihmiset kokoontuivat yhteen, yhteisesti luettiin Raamattua kansankielellä – ei enää latinaksi, jota kukaan tavallisesta kansasta ei ymmärtänyt, vaikka monet ajattelivat, että se oli Jumalan kieli ja latinaksi luetut rukoukset Jumala paremmin kuuli. Tyndale joutui maksamaan rohkeutensa elämällään, hänet poltettiin roviolla. Luther ja muut reformistit ajoivat eroa paavinvallasta; Luther ei kuitenkaan halunnut, että kuka hyvänsä olisi päässyt selittämään Raamatun Sanaa. Varsinkaan jos heillä ei ollut siihen viranomaisten antamaa valtuutusta.

1604 antoi Kuningas Jaakko tehtäväksi aloittaa uuden Raamatunkäännöksen. Seitsemän vuoden työn jälkeen käännös oli valmis. Oli kulunut 85 vuotta ensimmäisestä Tyndalen kirjoittamasta englanninkielisestä Uudesta Testamentista. Valmistunut käännös tunnetaan nimellä King James Version. 400 vuoden aikana siitä on tullut standardi maailman protestanttiselle väestölle.

Tässä kirjoituksessa tutkin eräitä Raamatunkohtia, jotka on käännetty väärin. Kun mietin miksi kyseiset kohdat on käännetty näin, voi selityksenä olla, että

–      Ne on todella ymmärretty väärin, tai

–      Ne on ymmäretty oikein, mutta se olisi ollut vastoin hyväksyttyä oppia, joten ne käännettiin vastaaman opillista sisältöä

Käännöksissä on selvää tarkoitushakuisuutta; Jeesus halutaan nähdä Jumalana, joka on ollut Isä Jumalan luona taivaassa ja luonut maailman Isän toimeksiannosta. Nämä kaksi Jeesuksen ominaisuutta linkittyvät toisiinsa; Jeesus ei voi olla Jumala ilman, että hän on ollut pre-eksistenttinä taivaassa. Ja vastaavasti toisinpäin. Jeesus ei voi olla pre-eksistenttisenä taivaassa olematta Jumala. Taivaassa kun ei tiedetä olleen ihmistä ennen kuin Jumala otti Jeesuksen luokseen ja korotti hänet kaikkien taivaassa ja maassa olevien luotujen yläpuolelle.

Lukemattomia, ainakin satoja väärin käännettyjä jakeita on korjattu moniin käännöksiin. Ongelma on, että vuosisatoja kestänyt virheellisen opin iskostaminen on ollut tuloksellista; oikaistuista virheitä huolimatta itse opillinen sanoma ei ole tullut oikaistuksi. Ehkä olet valmis myöntämään, että näissä ja ehkä muissakin kohdin Raamattua käännös on vielä väärin. Luuletko, että ihmiset sen tiedostettuaan hylkäävät väärään käännökseen perustuvan opin, vaikkapa Jeesuksen pre-eksistenssistä tai jumaluudesta?

Voin kertoa, että näin ei juurikaan tapahdu. Erilaisissa Raamattupiireissä tuodaan kyllä esiin virheelliset käännökset ja niihin korjaukset. Kuuroille korville! Ihmisten opittuja asenteita ja omaksuttuja käsityksiä ei muuteta oikealla tiedolla. Totuuden sanojalle vastataan: ”Kuka sinä luulet olevasi, oletko edes suorittanut mitään teologista tutkintoa?” ”Voihan sanomassasi olla jotain perääkin, mutta näin olen uskonut koko ikäni”. ”Mihin uskontokuntaan oikein kuulutkaan?” Jne…

Jeesus:  Iankaikkinen isä (Jes 9:5-6)

Sana ”isä” on siten arvonimi, jota on käytetty myös ihmisistä kuten Abrahamista ja Jaakobista, eikä vain Jumalasta, kun nämä ihmiset edustavat Jumalaa hallitessaan kansaa tai sukua sen päämiehenä tai kuninkaana kuten Daavid. Joh 4:12: ”Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob…8:39: He vastasivat ja sanoivat hänelle: ”Aabraham on meidän isämme

Isä Jumala on Iankaikkinen Isä ja Jeesus on iankaikkisuuden isä ei iankaikkinen isä. Kun Isä Jumala loi fyysisen maailman, Jeesus Jumalan poika lunasti ihmiset synnin orjuudesta ja luo uuden maailman ja on sen luomistyön Isä. Uusi maailma avautuu meille viimeisen tuomion jälkeen kun synti ja kuolema on poistettu ja Jumala on kaikki kaikessa.

Jesaja 9:6 pitäisi oikeastaan kääntää tähän tapaan: ”Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu ja hallitus on hänen harteillaan. Ja hänen nimekseen sanotaan neuvonantajan ihme ja väkevän Jumalan ja Iankaikkisen Isän tuomari, rauhan ruhtinas.”

”For unto us a child is born, unto us a son is given; and the government will be upon his shoulders. And his name will be called the Wonder of the Counselor, the Judge of the Mighty Everlasting Father, the Prince of peace.”

 

Jeesus: Väkevä Jumala

”el” -sanan Strong’s H410 merkityksiä:

  1. god, god-like one, mighty one

mighty men, men of rank, mighty heroes

  1. angels
  2. god, false god, (demons, imaginations)
  3. God, the one true God, Jehovah
  4. mighty things in nature

III. strength, power

 

Dr. I.Epstein on antanut sanalla ”el” tässä kohdin merkityksen ”tuomari” (judge, in this particular place); The Soncino Talmud 94 a

”gibbowr” merkitys on strong’s H1368, mahtava (mighty)

El gibbowr tulisi siis kääntää ”mahtava tuomari” (judge of the mighty) ja koko ajatus: ”mahtavan ja ikuisen Jumalan tuomari”. Raamatusta voimmekin lukea, että Jeesus tullessaan toisen kerran tulee tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. 2 Tim 4:1 Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta.

Vanha ja vieläkin yleisesti hyväksytty virheellinen käännös antaa ymmärtää, että Jeesus Jumalana on ollut olemassa Isä Jumalan kanssa taivaassa jo aikojen alusta. Jesajan jakeesta käy ilmi, että siinä puhuttu lapsi ja poika ei vielä Jesajan aikana ollut syntynyt, vaikkakin käytetty aikamuoto sanoo ’syntynyt’ ja ’annettu’, mutta englanninkielinen käännös puhuu futuurissa ’will be’), ja toiseksi, että Jeesus ei ollut siinä puhuttu Väkevä Jumala Isä. (”The Mighty God, the Father”)

 

Jesus: Came into existence (Gal 4:4)

Jeesuksella oli alkunsa ja apostoli Paavali kertoo mikä se oli: (and the apostle Paul tells us what that beginning was) :

KJV: But when the fullness of the time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law.

Miksi KJV kääntää sanan G1096 ginomai sanaksi ”made”. Sekä Strong’s että Thayer’s Greek Lexicon pitävät parempana ilmaisua to come into existence  tai to come into being. En oikein ymmärrä mitä tarkoitusta palvelee ’made of a woman’ kun ’came into existance’ kuvaa paremmin ilmaantumista maailmaan.

Gal 4:4 Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, 4:5 lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan.

Galatians 4:4 englanninkieliseksi käännökseksi on ehdotettu: But when the appointed time had fully come, Jehovah sent forth His son, coming into existence from a woman, coming into existence under the subjection of the Law. Vaihtoehtoisesti: But when the fullness of the time came, God sent forth His Son, having come into being out of a woman, having come under Law,

Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennenkuin maailma olikaan (Joh 17:5).

Johannes 17:5 näin käännettynä antaa ymmärtää, että Jeesus oli Jumalan luona taivaassa ennen kuin maailma olikaan. Hänellä olisi ollut taivaassa kirkkaus, mutta maan päällä se puuttui häneltä. – On aiheellista selventää käännöstä ja jakeen sanomaa.

Jeesus tiesi, että hän tulisi saamaan itselleen sen kunnian, josta Pietari kertoo  1 Pie 1:11…todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. – Pietari vahvistaa, että kunnia ja kirkkaus tulevat Kristukselle kärsimysten jälkeen.

1 Peter 1:11: Examining closely to what things, or what manner of season, which the spirit that was in them made clear to them, when it testified beforehand to the sufferings of Messiah, and the glory that would follow.

ASB: 1 Pet 1:11 seeking to know what person or time the Spirit of Christ within them was indicating as He predicted the sufferings of Christ and the glories [fn]to follow. KR 38 1 Piet 1:11 ”ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta”. – …”niiden jälkeen tulevasta kunniasta” on merkittävä ilmaus. Mitä kunniaa Jumala voisi saada – jos uskomme, että Jeesus oli Jumala ennen maan päälle tuloaan? Kunnian saaminen voi olla mahdollista vain sellaiselle, jolla ei ennestään ole kunniaa.

1 Peter 5:1: The elders who are among you I exhort, who am also an elder, and a witness of the sufferings of the Messiah, and also a partaker of the glory that will be revealed:

5:1 Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä, joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä:

(NASB: seeking to know what person or time the Spirit of Christ within them was indicating as He predicted the sufferings of Christ and the glories to follow.) Psa 110:1 Daavidin virsi. Herra sanoi minun herralleni: ”Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi.” – Tämän lauseen olemme kuulleet lukemattomia kertoja, mutta olemmeko ajatelleet mitä se merkitsee? Isä Jumala sanoo  Psalmin 110 mukaan ”Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi.”  Mat 22:44 ja Mar 12:36 sanovat samaa, paitsi astinlaudan tilalla on käytetetty sanontaa ’jalkojesi alle’, mutta se ei ole oleellista. Kiinnitän huomioni sanaan kunnes (until). ’Kunnes’ merkitsee, että siihenastinen toiminta tms. päättyy. Kristus istuu valtaistuimella Jumalan oikealla puolella ja hänen vihollisensa ovat Kristuksen ’jalkojen alla’ kunnes.. eli kun jotakin tapahtuu.

Palataan vielä Joh 17:5:n tulkintaan: And now, O Father, glorify thou me with thine own self with the glory which I had with thee before the world was. Strong’s G2192 antaa merkityksen to have, i.e. to hold. Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament shows this word to mean: to have in store! Joh 17:5 voitaisiinkin kääntää: … kirkkaudella, joka minulle oli sinun tykönäsi varattuna, ennen maailmaa

Ehdotus englanninkieliseksi käännökseksi: And now, O Father, You glorify me beside Your own self, with the glory which I AM TO HAVE with You BEFORE the world to come.

Ennen maailmaa tarkoittaa ennen uutta tulevaa maailmaa, joka alkaa viimeisen tuomion jälkeen kun Jumala on kaikki kaikessa. Kristus saisi palkinnokseen kunnian ja kirkkauden noustessaan Jumalan oikealla puolella olevalle valtaistuimelle odottamaan hetkeä, jolloin hän tulee takaisin ja ottaa Jumalan valtakunnan kuninkuuden. Jumalan valtakunnasta on erillinen artikkeli.

Kristus istuu Jumalan valtaistuimella, Jumalan oikealla puolella, mutta hän jättää taivaan valtakunnan ja tulee taivaallisine joukkoineen maan päälle. Jeesus ja hänen pyhänsä hallitsevat tuhannen vuoden ajan uutta rauhan valtakuntaa tai tuhatvuotista valtakuntaa rautaisella valtikalla. Psa 2:9 Rautaisella valtikalla sinä heidät muserrat, niinkuin saviastian sinä särjet heidät.”

Ilm. 2:27 ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niinkuin saviastiat heidät särjetään – niinkuin minäkin sen vallan Isältäni sain -12:5 Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla; ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö.
19:15 Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan.

Taivaassa syttyy sota, Kristus joukkoineen taistelee Saatanan joukkoja vastaan ja voittaa. Mitä sitten tapahtuu? Viholliset on voitettu (lopullisestiko?) ja heidät on pantu (astinlaudaksi) Kristuksen jalkojen alle. Siirtyykö Kristus taivaasta maan päälle hallitsemaan kaikkia kansoja rautaisella valtikalla?

Psa 110:1: Yehovah said to my ruler and king: sit at my right hand, until I make your enemies your footstool.

Kristus tiesi, että Jumala korottaa hänet istumaan valtaistuimella taivaassa Jumalan oikealla puolella sen jälkeen kun hän on suorittanut Jumalan hänelle antaman tehtävän ja jonka jälkeen Jumala on herättänyt hänet kuolleista ottaen hänet luokseen taivaaseen ensimmäisenä ylösnousseista.

On tärkeää huomata, että tämä kunnia oli tuleva Kristukselle vasta ylösnousemuksen jälkeen.  Kristuksen korottaminen tapahtui – niin kuin olen toisaalla kirjoittanut – vasta hänen ylösnousemuksensa jälkeen. Jos hän olisi ollut aikaisemmin taivaassa Jumalana ja osana kolmiyhteistä Jumalaa, ei Kristusta olisi tarvinnut korottaa korkeampaan asemaan.

 1 Korittolaiskirje puhuu olennaisista tapahtumista, jotka ajoittuvat lähitulevaisuuteen: Paavali vahvistaa sen minkä tiedämme, mutta mitä monet eivät pidä totena; kuolleitten ylösnousemus tulee tapahtumaan ihmisen kautta. Tämä ihminen on Jeesus Kristus. Kuolleitten ylösnousemus tapahtuu ihmisen kautta, ei Jumalan toimesta. Jumala nosti ihmisen, Jeesuksen, kuolleista, mutta ihminen Jeesus nostaa kaikki ihmiset kuolleista ja tuomitsee heidät viimeisessä tuomiossa.

1 Kor 15:20 Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista.
15:21 Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta.
15:22 Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa,
15:23 mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan;
15:24 sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman.
15:25 Sillä hänen pitää hallitseman ”siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle.”
15:26 Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema.
15:27 Sillä: ”kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle.” Mutta kun hän sanoo: ”kaikki on alistettu”, niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa.
15:28 Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa.

Edellä käsittelinkin Kristuksen hallitsemista ja sen kestämistä siihen asti kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle. Vielä on yksi iso vihollinen kukistamatta: kuolema. Kuolema kukistetaan viimeisenä viimeisen tuomion yhteydessä. Elämän kirjasta katsotaan kuka saa ikuisen elämän ja kuka tuomion.

Sitten kun Kristus on kukistanut kaiken vastarinnan, hän luovuttaa valtakunnan takaisin Jehovalle, meidän Isällemme, Ja se tapahtuu vasta viimeisen tuomion yhteydessä tuhatvuotisen valtakunnan lopussa. Ehkä voidaan pitää yllättävänä, että vihollisten nujertamiseen voisi kulua 1000 vuotta!! Raamattu todistaa, että lopuksi Kristuskin alistetaan Jumalan vallan alle, jotta Jehova olisi kaikkien yläpuolella. Jeesuksen Kristuksen roolina tulee olemaan Ylimmäinen pappi, ei toiminen Jumalana Isän ja Pyhän hengen kanssa.

 

Näöltään niinkuin Jumalan poika (Daniel 3:25)

 KJV Dan 3:25 He answered and said, Lo, I see four men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt; and the form of the fourth is like the Son of God.

3:25 Hän vastasi ja sanoi: ”Katso, minä näen neljä miestä kävelevän vapaina tulessa, eivätkä he ole vahingoittuneet, ja neljäs on näöltänsä niinkuin jumalan poika.

Aika harva Raamatun käännös enää tänä päivänä kääntää tämän jakeen kuten KJV on tehnyt neljän sadan vuoden ajan. Tämäkin on osa sitä vyörytystä, jonka tarkoituksena oli todistaa Raamatun avulla Jeesuksen olevan paitsi Jumalan Poika myös pre-eksistentti Jumala taivaassa.

Suomenkielinen KR 38 sentään kirjoittaa ”jumalan poika”. NASB on valinnut sanoiksi ”a son of the gods”. NASB:n käännös sanoista ’bar elahh’ (Aramaic) voisi olla osuvakin, jos ei ottaisi huomioon, että koska kolme jaetta myöhemmin itse kuningas Nebuchadnezzar lausuu: “Blessed be the God of Shadrach, Meshach and Abed-nego, who has sent His angel… KR 38 ”Kiitetty olkoon Sadrakin, Meesakin ja Abednegon Jumala, joka lähetti enkelinsä…

Virhe on viimeinkin korjattu monissa muissa käännöksissä.  Ihmetyttää vain kääntäjien työ KJV:ssa; eivätkö he huomanneet, että kolme jaetta myöhemmin olisi ollut heille selvennys eikä olisi tarvinnut tehdä pahaa käännösvirhettä (mistranslation), joka on saattanut lukijat väärille jäljille. On vaikea uskoa, etteivätkö KJV:n kääntäjät olisi huomanneet kolme jaetta myöhemmin olevaa ”enkeliä” מַלְאַךְ malak, jonka he ovat muissa kohdin osanneet kääntää oikein.

Aivan vastaavanlainen väärinymmärrys tapahtuu luettaessa Joh 20:28 ” Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: ”Minun Herrani ja minun Jumalani!” Kolme jaetta myöhemmin paljastuu Johanneksen tarkoitus.

Dan 3:28 Silloin Nebukadnessar lausui ja sanoi: ”Kiitetty olkoon Sadrakin, Meesakin ja Abednegon Jumala, joka lähetti enkelinsä ja pelasti palvelijansa, jotka häneen turvasivat eivätkä totelleet kuninkaan käskyä, vaan antoivat ruumiinsa alttiiksi, ennemmin kuin palvelivat ja kumartaen rukoilivat muuta jumalaa kuin omaa Jumalaansa.

 

…mikä on hänen poikansa nimi? (Sananlaskut 30:4)

 KJV Pro 30:4 Who hath ascended up into heaven, or descended? who hath gathered the wind in his fists? who hath bound the waters in a garment? who hath established all the ends of the earth? what is his name, and what is his son’s name, if thou canst tell?

30:4 Kuka on noussut taivaaseen ja astunut sieltä alas? Kuka on koonnut kouriinsa tuulen? Kuka on sitonut vedet vaipan sisään? Kuka on kohdalleen asettanut maan ääret kaikki? Mikä on hänen nimensä ja mikä hänen poikansa nimi, jos sen tiedät?

Tästä jakeesta voi helposti saada käsityksen, että siinä puhutaan Jumalan pojasta, joka kulkee edestakaisin taivaan ja maan välillä. ’Jumalan pojat’ ovat Raamatun kielenkäytön mukaan enkeleitä.

Heb 1:13 But to which of the angels has He ever said: Sit at My right hand, until I make your enemies your footstool?

Heb 2:5 For it is not to the angels that He has subjected the world to come, about which we are speaking.

Heb 2:16 For truly, He does not take hold of angels, but He takes hold of the seed of Abraham.

There are absolutely NO direct statements to the effect that any beings existed beside YEHOVAH God before He created the angels. But, there are MANY direct scriptures which say emphatically that Jehovah God was alone at creation, and that there was none beside him!

Isaiah 43:11 (King James Version) — I, even I, am the LORD; and beside me there is no saviour.

Isaiah 44:6, 8 (King James Version) — Thus saith the King of Israyl, and his redeemer [YEHOVAH] of hosts; I am the first, and I am the last; and beside ME there is NO GOD. Fear ye not, neither be afraid: have not I told thee from that time, and have declared it? ye are even my witnesses. Is there a GOD beside ME? yea, there is NO GOD; I know not any.

 Jes 4:6 Näin sanoo Herra, Israelin kuningas, ja sen lunastaja, Herra Sebaot: Minä olen ensimmäinen, ja minä olen viimeinen, ja paitsi minua ei ole yhtäkään Jumalaa.
44:7 Kuka on minun kaltaiseni? Hän julistakoon ja ilmoittakoon ja osoittakoon sen minulle, siitä alkaen kuin minä perustin ikiaikojen kansan. He ilmoittakoot tulevaiset, ja mitä tapahtuva on.
44:8 Älkää vavisko älkääkä peljätkö. Enkö minä aikoja sitten antanut sinun kuulla ja sinulle ilmoittanut, ja te olette minun todistajani: Onko muuta Jumalaa kuin minä? Ei ole muuta pelastuskalliota, minä en ketään tunne.

KJV: Isaiah 45:5  I am [YEHOVAH], and there is NONE ELSE, there is NO GOD beside ME: I girded thee, though thou has not known ME.

45:5 Minä olen Herra, eikä toista ole, paitsi minua ei ole yhtään jumalaa. Minä vyötän sinut, vaikka sinä et minua tunne,

 

Loiko Jeesus maailman? (Efe 3:9)

 KJV Eph 3:9 And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ: – Tällainen käännös tulkitaan helposti niin, että Jumala (Isä) toimi toimi luomisen arkkitehtinä ja käskyn antajana ja Jeesus Kristus toteutti Isä Jumalan käskyn ja loi maailman.

KR 38 Efe 3:9 ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden taloudenhoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, kaiken Luojassa,

NASB: and to bring to light what is the administration of the mystery which for ages has been hidden in God who created all things;

Sekä NASB että KR 38 tunnustavat oikein, että Isä Jumala on kaiken luoja. Ei Jumalan poika, vaan Isä Jumala itse. KJV sanoo kyllä, että ”God who created all things” mutta lisää siihen ”by Jesus Christ. Tämähän tarkoittaa, että Jeesus oli olemassa Jumalan kumppanina maailman luomisessa. Aivan järjetön lisäys! Jumala itse sanoo: Jes
44:24 Näin sanoo Herra, sinun lunastajasi, joka on valmistanut sinut hamasta äidin kohdusta: Minä olen Herra, joka teen kaiken, joka yksinäni jännitin taivaan, joka levitin maan – kuka oli minun kanssani?

NASB Thus says the LORD, your Redeemer, and the one who formed you from the womb, “I, the LORD, am the maker of all things, Stretching out the heavens by Myself And spreading out the earth all alone [or who was with me],

Isä Jumala on yksin luonut fyysisen maailman. Jumalan poika Jeesus Kristus luo uuden maailman.

 

KJV 1789 Efe. 3:9 And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ:

Sanat ”by Jesus Christ” ovat lisäys KJV:oon, ne eivät sisälly alkuperäiseen käsikirjoitukseen (The Emphatic Diaglott, as well as The Interlinear Greek-English New Testament). The text, therefore, should be read: which from the beginning of the world had been hidden in God who created all things. Näin kääntää mm. New American Standard Version. Vuoden 100 paikkeilla ilmestynyt lyhyt kirja kristillisestä uskosta  ”Teaching of the Twelve Apostles” sanoo näin: ” We thank you, Holy Father, for your holy Name which you have made to dwell in our hearts; and for the knowledge and faith and immortality which you have made known to us through Jesus your servant. Glory to you forever! You, Almighty Master, created everything for your Name’s sake…” (s.166).

Correctly translated, therefore, this verse should read:

Oikein käännettynä jae kuuluu näin:

Eph 3:9 And to make all men plainly see how this secret is administered; which has been hidden in YEHOVAH from the beginning of the ages, Who created all things.

Mat 15:13 Mutta hän vastasi ja sanoi: ”Jokainen istutus, jota minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois.
15:14 Älkää heistä välittäkö: he ovat sokeita sokeain taluttajia; mutta jos sokea sokeaa taluttaa, niin he molemmat kuoppaan lankeavat.” Keitä ovat nämä Mat 15:14:ssa mainitut ’sokeat taluttajat’? Heitä tapaa kristikunnan kirkoissa, he ovat pappeja, jotka levittävät väärää oppia. Pietari varoittaakin: 1 Pie 4:17 Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? Monet pyrkivät innossaan opettajiksi seurakunnissa. Mihin mahtaakaan Jaakob viitata lausuessaan opettajista? Jaak 3:1 Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. – Tulkitsen tämän niin, että opettajilla on vastuu; pitäisi malttaa olla tarjoamatta kuulijoille ihmisten keksimiä oppeja ja pitäytyä vain Raamatun opeissa.

– Jeesus varoitti myös vääristä kristuksista ja uskonnollisista huijareista.  Mat  24:24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. (samoin Mar 13:22)

Heb 2:17 plainly tells us the following:

For this reason he had to be made like his brothers in every way, in order that he might BECOME a merciful and faithful High Priest in service to Yehovah, and that he might make atonement for the sins of the people.

Jeesus halutaan nähdä Jumalana ja selitetään, että hänen täytyi olla Jumala voidakseen sovittaa ihmiskunnan synnit. Hebrealaiskirje kuitenkin todistaa aivan painvastaista:

Heb 2:17 Sentähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit. – Jeesus syntyi ihmiseksi, eli vain ihmisenä ja kuoli elettyään täysin synnittömän elämän. Jos näin ei olisi ollut, Jeesus ei olisi voinut lunastaa ihmiskuntaa synnin velasta. Jeesuksen täytyi olla Jobin kaltainen Jumalaa rakastava ihminen, joka Jumalan Pyhän hengen avulla pystyisi vastustamaan Saatanaa ja elämään nuhteettomasti ja näin saamaan viimeisellä tuomiolla ikuisen elämän.

Katoliset oppi-isät ovat kuitenkin halunneet Jeesuksen olevan Jumala. Ongelma syntyy kun Hebrealaiskirje sanoo, että Jeesuksen piti tuleman kaikessa ihmisten kaltaiseksi. Keksittiin, että Jeesus oli sekä ihminen että Jumala yhdessä (kaksiluonto-oppi).

Edellä olevissa esimerkeissä olen osoittanut kuinka katolinen kirkko ja muut kolminaisuusopin kannattajat ovat pyrkineet väärentämään Raamatun sanaa kääntämällä Raamatunlauseita tukemaan oppia Jeesuksen Jumaluudesta ja hänen pre-eksistenssistään taivaassa ennen toimintaansa maan päällä.

 

image_pdfimage_print