Kaksi erilaista pelastusta.

Edellä kävin läpi monia näkökulmia pelastukseen liittyen. Tutkiessani pelastusta olin usein epätietoinen siitä, puhutaanko pelastumisesta iänkaikkiseen elämään vaiko pelastumisesta Jumalan valtakuntaan. Kaikki pelastuvat saavat iänkaikkisen elämän, mutta pääsevätkö kaikki pelastuvat Jumalan valtakuntaan? Kysymys saattaa monelle olla käsittämätön. Kaikki eivät voi pelastua Jumalan valtakuntaan. Sinne pelastuvat vain ne tosivanhurskaat, jotka pääsevät osallisiksi ensimmäisestä ylösnousemuksesta.

Jumalan valtakunta käsittää tuhatvuotisen valtakunnan johdon: sen kuningas on Jeesus Kristus ja sen johtajina ovat apostolit ja muut pyhät. Kaikki eivät voi olla valtakunnan johtajia.

Muita pelastuneita voivat olla ne, jotka kuuluvat nk. suureen joukkoon; he selviävät hengissä ahdistuksen ajasta ja Herran vihan päivästä. He eivät kuitenkaan ole henkiruumiissa olevia ensimmäisen ylösnousemuksen osallisia. Heidän pelastuksensa ratkaistaan viimeisellä tuomiolla tuhannen vuoden kuluttua kun heidät muiden mukana herätetään tuomiolle.

Jumalan valtakuntaan pelastuu aikaisemmin Kristuksessa kuolleita sekä niitä elossa olevia ihmisiä, jotka ovat saneet Jumalan sinetin turvakseen ahdistuksen ajan läpi selvitäkseen. Tähän joukkoon on mahdollista pyrkiä, mutta pääseminen on vaikeaa. Moni yrittää, mutta harva on valittu, kuten Jeesuskin sanoi. Kaikilla uskovillakaan ei ole riittävää motivaatiota; kunkin on uskottava sen uskon määrän mukaan minkä on Jumalalta saanut.

Vaatimattomampikin usko ja vähäisemmät uskon teot voivat kuitenkin tuoda pelastuksen, kuten Raamatussa sanotaan – ikään kuin tulen läpi, viimeisen tuomion ’puhdistavassa tulessa’.

Loppujen lopuksi kaikki pelastuneet tulevat kuitenkin olemaan yhtä laumaa. Tuhannen vuoden valtakunnan jälkeisessä ajassa ei tarvita johtajia, jotka siihen saakka ovat Jeesuksen, apostolien ja muiden pyhien johdolla hallinneet tarvittaessa vaikka rautaisella valtikalla. Ketään ei tarvitse ’hallita’, koska kaikki ovat yhtä Jumalassa Jeesuksen veljinä ja sisarina.

Tuhannen vuoden valtakunnan loppuun mennessä kaikki on alistettu Jeesuksen vallan alle ja Hän luovuttaa Jumalalta saamansa vallan takaisin Isälle ja toimii sen jälkeen Ylimmäisenä pappin.

 

 

image_pdfimage_print