Osa 1: Kenet Jeesus pelastaa? Osa 2: Voiko olla totta, että kaikki pelastuvat?

 

 

OSA 1: Kenet Jeesus Pelastaa?

 

Osa 2: Voiko olla totta, että kaikki pelastuvat?

 

 

 

Vaihtoehto 1: Koko maailman

Seuraavassa on joitakin Raamatunjakeita, joissa todetaan Jeesuksen olevan koko maailman vapahtaja.

”Ja me olemme nähneet ja todistamme, että Isä on lähettänyt Poikansa maailman Vapahtajaksi. (1 Joh 4:14)

”Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: “Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin! (Joh 1:29).

”Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien”. (1 Joh 2:2)

”joka [Jumala] tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden”. (1 Tim. 2:3-4).

”ja he sanoivat naiselle: “Emme enää usko sinun puheesi tähden, sillä me itse olemme kuulleet ja tiedämme, että tämä totisesti on maailman Vapahtaja.” (Joh 4:42).

1 Tim. 4:10 Sillä siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien.

Em. jakeen 4:10 mukaan Jumala on kaikkien ihmisten pelastaja, erityisesti uskovien.  Pelastaako Jeesus siis todellakin kaikki ihmiset vaikka kuinka syntisiä olisivat? Jakeen voi tulkita myös niin, että uskovat ilman muuta saavat pelastuksen ja kaikilla maailman ihmisillä on sama mahdollisuus (jos he vain uskovat).

Jeesus on uskovien vapahtaja, se on selvä. Ettäkö Hän olisi KAIKKIEN ihmisten vapahtaja? Siis kaikkien! Kyllähän Jumala sanoo tahtovansa, että kaikki pelastuisivat, mutta voisiko olla mahdollista, että kaikki, ihan jokainen ihminen, saisi vapautuksen synneistään – halusi tai ei?  1. Korinttolaiskirjeessä puhutaan puhdistavasta tulesta, joka tuo pelastuksen. Ei kaikille, vaan niille, jotka ovat rakentaneet ‘taloaan’ ainakin jossain määrin Kristuksen perustalle.

Tiit 1:10 Sillä paljon on niskoittelevia, turhanpuhujia ja eksyttäjiä, varsinkin ympärileikattujen joukossa;

Siis, tällaisia on kaikenlaisten ihmisten joukossa, mutta varsinkin… Jos tätä vertaa    1 Tim 4:9-10, jossa puhutaan Jumalan pelastuksesta ja nimenomaan siitä, koskeeko se kaikkia (ihan kaikkia), vaiko varsinkin uskovia, mutta myös muita. On kolme mahdollista tulkintaa: 1) Pelastus koskee vain uskovia 2) Pelastus koskee erityisesti uskovia, mutta yhtä lailla muitakin 3) Pelastus koskee ilman muuta uskovia, mutta myös muita ”tietyin edellytyksin”.

Itse kallistun kolmannen vaihtoehdon puoleen. Katson sen tarkoittavan tätä: Pelastus koskee kaikkia ihmisiä, jotka ovat ainakin jossain elämänsä vaiheessa rakentaneet uskoaan Kristuksen varaan, mutta erityisesti uskovia. Tämä sillä varauksella, että kyseisille ihmisille on riittävän kattavasti tiedotettu evankeliumin sisältö. Silloin vastuu pelastuksesta siirtyy hänelle. Hän voi uskoa tai jättää uskomatta.

Sellainenkin ihminen voi pelastua, joka ei ole koskaan edes kuullut Kristuksesta, kunhan vain lain teot ovat hänen sydämessään. Room 2:14 Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostansa tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itsellensä laki 15 ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa myötä-todistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä 16  sinä päivänä, jona Jumala on tuomitseva ihmisten salaisuudet Kristuksen Jeesuksen kautta, minun evankeliumini mukaan.

Entä jos ihmiset eivät usko Jumalan tahtovan pelastaa heidät? Jospa ihmiset eivät ole koskaan kuulleetkaan Jumalastamme Jehovasta? Jumala voisi, jos tahtoisi, saattaa itsensä ja tahtonsa kaikkien ihmisten tietoon! Mutta vain pieni osa miljardien ihmisten suuresta joukosta ylipäätään edes tuntee kristittyjen Jumalan.  Niistäkin, jotka tuntevat, pieni osa tuntee Jumalan tahdon.

Mutta ihmiset eivät noudata Jumalan tahtoa! Jos ihminen uskoo saavansa syntinsä anteeksi Jeesuksen lunastusuhrin perusteella ja katuu pahoja tekojaan, hän pelastuu eikä joudu viimeisellä tuomiolla kokemaan toista kuolemaa. Entä jos ihmiset eivät edes ymmärrä tehneensä syntiä? Ihmisten, niin teologien kuin sanan kuulijoidenkin mielestä on selvää, että katumaton syntinen pahantekijä joutuu ikuiseen piinaan tulisessa järvessä eli kokemaan nk. toisen kuoleman. Tämä on täysin selvin sanoin sanottu Raamatussa ja vielä moneen kertaan. Vai onko?

Pelastusta on haluttava.  Ilm 22:17 ”Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi.”

Em. jakeesta käy ilmi, että kaikille tarjotaan pelastusta jos vain … Pelastuminen ei edellytä paljon, mutta kuitenkin jotain tärkeää; ihminen pelastuu jos vain hän haluaa ottaa ilmaiseksi ’elämän vettä’, tai ’astua ovesta’, joka on Kristus. Pelastumiseksi on haluttava tulla. Jer 29:13 sanoo: ”Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne”. Täytyy siis tehdä jotain sen saavuttamiseksi. Asian voi kääntää toisinkin päin; jos ei tee em. tavoin – astu Kristuksen ovesta tai juo elämän vettä ilmaiseksi – ei pelastu. Heb 11:6 ”Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee [ikuisella elämällä] ne, jotka häntä etsivät.”  Etsimistä vielä helpottaa, että Kristus suorastaan vetää kaikkia puoleensa: Joh 12:32 ”Ja kun minut ylennetään maasta [nousen kuolleista], niin minä vedän kaikki tyköni.”

 

Vaihtoehto 2: Koko maailman kaikki uskovat

Joh 3:16 ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä”.

Sen sijaan, että Jeesus ottaisi pois koko maailman ihmisten synnit ja saattaisi heidät näin pelastukseen, Joh. 3:16 täsmentäen Jumalan lupausta: yksikään ihminen joka uskoo, ei huku, vaan hän saa iankaikkisen elämän. Kun edellä oli jakeita, joiden mukaan koko maailma pelastuisi (universalistisen tulkinnan mukaan: koko maailman kaikki ihmiset), niin Joh 3:16 mukaan pelastuminen edellyttää, että ihminen uskoo Jeesukseen!

Jos löytyykin jakeita, joiden perusteella voi tulkita koko maailman tulevan pelastetuksi ja saavan ikuisen elämän, niin vastaavasti on Raamatussa jakeita, jotka todistavat pelastuksen olevan ehdollinen. Tällainen on eräs Raamatun tunnetuimmista jakeista Joh 3:16: jokainen pelastuu, joka vain uskoo Jeesukseen Kristukseen. Tarkistin vielä mitä Strong’s sanoo: πιστεύω pisteúō; from G4102 to have faith (in, upon, or with respect to, a person or thing), i.e. credit; by implication, to entrust (especially one’s spiritual well-being to Christ): —believe(-r), commit (to trust), put in trust with.

Voisiko olla mahdollista, että Raamatussa on ristiriitaa, jakeita, jotka ovat toisiaan vasten? Lähtökohtahan on, että Raamattu ei voi olla itsensä kanssa ristiriitainen. Jos siis on jakeita, jotka näyttävät olevan vastakkaisia, miten ratkaisisimme tulkintaongelman? Kumpi tulkinta on oikea? Kuten tässä tapauksessa: pelastaako Kristus todella kaikki maailman ihmiset vai ainoastaan ne, jotka uskovat Häneen ja huutavat Hänen nimeään avuksi? Tätä joudun vielä miettimään ja tutkimaan kirjoitusteni edistymisen myötä. Nyt sanoisin esillä olevasta esimerkistä, että ratkaisu löytyy vertaamalla jakeita ja toteamalla kumpi on tulkintavapaampi.

Joh 3:16:ssa sanotaan … ”ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi…”  Tässä on selvä ehto ja vaatimus. Pelastus ja ikuisen elämän saaminen edellyttää uskoa. Tämän mukaan kaikki eivät suinkaan pelastu. Entä sitten Joh 2:2, jossa sanotaan: ”hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien”. Tämänkin voisi tulkita niin, että Jeesus on sovittanut koko maailman ihmisten synnit ja näin he kaikki pelastuvat. Jakeen voi kuitenkin tulkita niin, että Kristus on sovittanut kaikkien synnit ja he kaikki voivat pelastua, jos vain uskovat, että Kristus on näin tehnyt heidän puolestaan.

Toisen Raamatunlause-esimerkin mukaan ”Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset palastuvat”. Eikö siis Jumalan tahto toteudukaan jos vain osa ihmisistä pelastuu? Tässä ei ole kysymys siitä, että Jumala ei kykenisi pelastamaan joka ikistä ihmistä, vaikka sitten väkisin niin kuin Paavalikin käännytettiin. Uskon niin, että Jumala tekee pelastumisen kaikille ihmisille mahdollisimman helpoksi. Maailmaa koetellaan taivaasta lähetetyillä vitsauksilla ja jokaisella ihmisellä on Herran vihan päivänä monta mahdollisuutta huutaa vain yksi tarvittava sana pelastuakseen – Jeesus (tai Jehova).

Päästäkseni selvyyteen kumpi tulkinta on oikein, tutkin mitä sanaa on käytetty kun Raamatussa puhutaan Jumalan tahtomisesta. Sana on θέλω (thelō) Strong’s G2309 ja se esiintyy 212 kertaa UT:ssa. Strong’s kuvailee sen merkitystä; to be resolved or determined, to purpose, mutta myös; to desire, to wish. Käännöstyön vaikeutta kuvaa se miten eri tavoin esim. Raamatunjae 1 Tim 2:4 on käännetty. Onko koko ihmiskunnan pelastuminen Jumalan vakaa tahto vai kuuluisiko se kääntää “Jumalasta olisi kiva jos kaikki ihmiset pelastuisivat”?  Kun tutkii em. 212 jaetta, on useimpien kohdalla kyse todellisesta tahtomisesta. Esimerkiksi Luuk 13:31: “Just at that time some Pharisees approached, saying to Him, “Go away, leave here, for Herod wants to kill You.”    – Tottakai Herodes todella halusi tappaa Jeesuksen eikä vain toivoisi sen tapahtuvan.

Toinen esimerkki: Luuk 18:41, jossa sokea anoi Jeesukselta apua ja Jeesus vastasi: “What do you want me to do for you?” And he [sokea] said, “Lord, I want to regain my sight!” – Kuka epäilee, etteikö sokea todella tahtonut saada näkönsä takaisin?

Mitä tapahtuu kun Jumala tahtoo? Jesaja vastaa: 46:10-11 ”Minä ilmoitan alusta asti, mitä tuleva on, ammoisia aikoja ennen, mitä ei vielä ole tapahtunut; minä sanon: minun neuvoni pysyy, kaiken, mitä tahdon, minä teen. … Minkä olen puhunut, sen minä myös toteutan; mitä olen aivoitellut, sen minä myös teen”. – Jos Jumala kerran vakuuttaa, että Hän tulee tekemään tahtonsa mukaisesti eli pelastamaan kaikki ihmiset, niin kysymys kuuluu: miten se voi tapahtua kun Raamatussa edellytetään uskoa, jotta ihminen pelastuisi? No, ne ihmiset, jotka uskovat, pelastuvat uskonsa vuoksi (Jumalan tulen puhdistettua heidät) ja ei-uskovat pelastuvat, koska Jumala pakottaa heidät tuntemaan synnilliset tekonsa ja katumaan niitä (kuten tapahtui Saulille eli Paavalille). Jälkimmäisen joukon tuli voi olla paljon ankarampaa ja pidempikestoista kuin ensimmäisen joukon. Saatan kuvitella kuinka  A. Hitler ja J. Stalin pitävät toisiaan kädestä kiinni ja parkuvat rukoillen armoa Jumalan tulen korventaessa heitä henkisesti.

Pelastuminen on ihmisten osalta tärkein tapahtuma, vaikka kovin harva sitä ajattelee elämänsä aikana. Toki Jumalakin suhtautuu tähän kysymykseen täydellä vakavuudella, joten kysymyksessä on todellinen tahtominen ei pelkästään, että Jumala toivoo, ”desires”.

Raamatun mukaan viimeisellä tuomiolla tuomiolle joutuvat jaetaan kahteen ryhmään; ne, joiden nimet ovat kirjoitetut elämän kirjaan, saavat suoralta kädeltä elämän, kun taas toiset, joiden nimiä ei ole elämän kirjassa, joutuvat kärsimään tuomion. Mahdollisesti on erilaisia tuomioita, eri pituisia rangaistuksia ”tulisessa järvessä”. Viimeisessä luvussa pohdin tulisen järven rangaistusta. Onko se pelkästään ikuinen rangaistus ja onko tulinen järvi konkreettinen vai kuvaannollinen ilmaus. Onko siihen joutuvien osalta pelastuminen lopullisesti menetetty?

Room 8:20-21 ”Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle – ei omasta tahdostaan, vaan alistajan – kuitenkin toivon varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen”.

Jumala tässä ilmoittaa, että [koko] luomakunta on vastoin omaa tahtoaan alistettu katoavaisuuden alle, mutta tulee vapautetuksi turmeluksen eli synnin orjuudesta (KJV bondage of corruption) Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Mutta, eikö suurimman osan luomakuntaa kuulukaan saada kadotustuomiota syntiensä vuoksi ja joutua kitumaan rangaistukseksi tulisessa järvessä ikuisesti? Roomalaiskirje lupaa luomakunnalle toivoa, mutta monissa paikoin Raamattua toivon sijaan luvataan kadotusta, itkua ja hammasten kiristystä, ikuista eroa Jumalan kirkkaudesta jne.

Jumala siis loi ihmiset ja Hän alisti heidät ’katoavaisuuden’ alle. Vanhemmat englanninkieliset käännökset kuten KJV käyttävät sanaa vanity, jota voisi luonnehtia paitsi turhamaisuudella, myös oman edun tavoittelulla, elämisellä tämän maailman menon mukaan. Jumala myös varmisti, että ihmisten joukossa on vanhurskaita, jotka ovat Hänen valittujaan.

Tästä tulenkin tärkeään päätelmään; Jumala teki omassa viisaudessaan tärkeän kahtiajaon luomakuntansa suhteen. Olemme myös lukeneet kuinka Jumala antoi uskoa kullekin oman harkintansa mukaisen määrän. Pelastusta ajatellen ihmiset lähtevät eri viivalta kilvoittelemaan ikuisen elämän palkinnosta. Pakostakin tulen siihen loppupäätelmään, että Jumala korjaa tilanteen viimeisen tuomion yhteydessä ja tarjoaa pelastuksen saamisen helpoksi. Raamatusta tiedämme jo, että pelastumiseen riittää kun huutaa yhden sanan: Jeesus!

Voisivatko kaikki ihmiset pelastua?

Osa 2:

Voiko olla totta, että kaikki pelastuvat?

OSA 2:ssa käsittelen seuraavia kysymyksiä:

 • Universalismin kukoistusaika ensimmäisen viidensadan vuoden aikana
 • Miten olen käsitellyt universalismia omissa kirjoituksissani?
 • Perustuvatko kirkkokuntien opit vääriin Raamatun tulkintoihin?
 • Raamatunjakeita sen tueksi, että kaikki pelastuvat
 • Kaikki voivat pelastua jos…
 • Millainen on Jumalamme?
 • Jumala toteuttaa kaiken tahtomansa
 • Kristus voi käännyttää syntiset väkisin
 • Jeesus vetää kaikki tyköönsä
 • Jumala lupasi Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille, että heissä tulevat siunatuiksi kaikki
 •  Viimeisenä kukistetaan kuolema
 • Pelastus edellyttää uskoa Kristukseen
 • Jos ihmisellä ei ole lainkaan uskoa
 • Jos kaikki eivät pelastukaan?
 • Kaikki pelastuvat
 • Kaikki voivat pelastua jos…
 • Mitä tai keitä varten Jeesus tuli maailmaan?
 • Raamatun ikuinen ei tarkoita päättymätöntä aikaa

 

Voisiko olla mahdollista, että kaikki ihmiset lopulta pelastuisivat? Toiset heti, toiset myöhemmin. Tätä olen pohtinut vuosien ajan. Olen aina tukeutunut Raamatun sanaan. Monessa kohdin Raamatun sana on monitulkintaista. En vieläkään ymmärrä kaikkea, mutta kuitenkin niin paljon, että katson aiheelliseksi kirjoittaa uuden artikkelin tästä kysymyksestä: pelastuvatko lopulta kaikki ihmiset? Testaan kysymystä antamalla muutaman nimen, kuten Adolf Hitler ja Joseph Stalin, jotka murhasivat miljoonia ihmisiä, eivätkä missään vaiheessa osoittaneet katumusta. On hyvä tiedostaa, että ensimmäiset vuosisadat Universalismi oli yleisesti hyväksyttyä, toisin kuin tuhat viisisataa seuraavaa vuotta. Sen osaan sanoa varmuudella, että

 • Nykyiset Raamatun käännökset ovat virheellisiä pelastuksen ja eritoten ikuisen rangaistuksen osalta
 • Virheellisiin uskomuksiin on syynä jopa tahallinen pyrkimys hallita ja kontrolloida kirkon jäseniä, pelottelemalla heitä ikuisella helvetin tulella

 

Universalismin kukoistusaika ensimmäisen viidensadan vuoden aikana [1]

Ensimmäiset neljä tai viisi vuosisataa, olivat kristillisen opin kannalta erilaista aikaa verrattuna sen jälkeisiin vuosisatoihin. Ensimmäisen vuosisadan aikana varhaiset kristityt eivät painottaneet eskatologiaa, (oppia lopun ajan tapahtumista) vaan kiinnittivät huomiota apologetiikkaan (kristinuskon puolustamiseen); he olivat innokkaita selvittämään Kristuksen toisen tulemisen yksityiskohtia ja sen siunauksista maailmalle.

Clement julistaa, että kaikki rangaistukset, vaikka ne olisivat kuinka ankaria, ovat puhdistavia; että jopa ”kirotun kärsimykset” ovat parantavia. Mitä tarkoittaa Raamatun Gehenna? Origen jopa selittää Gehennan merkitsevän rajoitettua ja parantavaa rangaistusta, ja kuten monet muutkin muinaiset universalistit, ilmoittavat, että ”iankaikkinen” (aionion) rangaistus on sopusoinnussa yleisen, kaikkien pelastuksen kanssa. Jotkut varhaiset kristityt, jotka eivät niin selkeästi lausu lopputuloksesta, kannattivat opetuksissaan loputtomia rangaistuksia.

Herramme ja hänen apostoliensa tavoin varhaiset kristityt välttivät sanoja, joilla pakanat ja juutalaiset määrittelivät loputtoman rangaistuksen aidios tai adialeipton timoria (loputon kärsimys). Varhaiset kristityt, kutsuivat rankaisua, samoin kuin meidän Herramme, ilmaisuin ”kolasis aionios, kuriin kasvattaminen, kurinalaisuus ja nuhtelu, ojentaminen (discipline, chastisement), Nämä rankaisun muodot olivat tarkoitetut rajoitetun ajan kestäväksi. The early Christians, called punishment, as did our Lord, kolasis aionios, discipline, chastisement, of indefinite, limited duration.

Varhaiset kristityt opettivat, että Kristus saarnasi evankeliumia kuolleille ja laskeutui tätä tarkoitusta varten Hadesiin. Tämä tulkittiin niin, että ihmisen sielun kohtaloa ei ratkaista sen mukaan mitä on tapahtunut kuolemaan mennessä. Jotkut ovat omaksuneet käsitteen ikuinen koeaika. Varhaiskirkossa, ja ehkä jossain määrin nykyaikanakin, voidaan rukoilla kuolleiden puolesta, jolloin ajatuksena on, että kuolleiden kohtaloon voidaan rukouksella vaikuttaa.

Ensimmäisen, suhteellisen täydellisen määrittelyn kristillisestä opista, antoi Clement of Alexandria, A.D. 180, ja tämän opin yksi kantava periaate oli universaalinen pelastus. Hiemen myöhemmin, eli vuonna 220 A.D., laati Origen vielä täydellisemmän selostuksen kristinuskon sisällöstä. Universaalinen pelastus kuului siihen niinikään. Universaalinen pelastus oli vallitseva oppi kristinuskossa niin kauan kuin kreikankieli, joka on Uuden Testamentin kieli, oli kristinopin määrittävä kieli.

Universalismi alkoi syrjäytyä siitä lähtien kun latinan kielestä tuli Raamatun kieli. Kun latinankieli alkoi syrjäyttää kreikankielen kansan ja oppineiden keskuudessa, myös universalismi alkoi samalla jäädä syrjään.

Ei yksikään kirjoittaja niiden joukossa, jotka kuvaavat ensimmäisten kolmensadan vuoden harhaoppeja, tuo esiin, että universalismi olisi silloin ollut harhaoppi, koska monet uskoivat universalismiin, ellei jopa enemmistö, ja varmasti kirkkoisien joukosta suurin osa.

Ei yksikään uskontunnustus ensimmäisten viidensadan vuoden aikana ilmaissut ajatusta, joka olisi ristiriidassa universalistisen pelastumisen kanssa tai kannattanut ikuisia, loppumattomia rangaistuksia. Vain Augustinuksen AD 42 tiedetään argumoineen universalismia vastaan neljäänsadan vuoden aikana Kristuksen kuolemasta lukien. Loputtoman rangaistuksen puolestapuhujista olivat useimmat syntyjään pakanoita, jotka olivat nuoruudessaan eläneet hyvin rietasta elämää. Tällainen oli mm. Tertullian.

Ensimmäiset loputtoman rangaistuksen kannattajat, Minucius Felix, Tertullian ja Augustinus, kirjoittivat latinaksi eivätkä osanneet kreikkaa. Selvää on tietenkin, että ilman syvällistä kreikankielen taitoa, ei pysty tulkitsemaan Uuden Testamentin keskeisimpiä kysymyksiä.  Universalismin ensimmäiset kannattajat apostolien jälkeen olivat kreikkalaisia, joiden äidinkielellä Uusi Testamentti oli kirjoitettu. He löysivät Universalisminsa kreikankielisestä Raamatusta. Ei ollut uskonnollista tutkimusaineistoa heitä johdattamaan, vain kreikankielinen Uusi Testamentti.

Voidaan todeta, että kaikki kirkkohistorian tutkijat ovat yhtä mieltä universalismin yleisyydestä aikaisempina vuosisatoina.  Aleksandrian Clementin päivistä Gregory Nyssan ja Mopsuestian Theodoren päiviin (AD 180-428) suuret teologit ja opettajat olivat melkein poikkeuksetta universalisteja.

Universalismi oli laajasti hyväksytty oppi varhaisessa kirkossa. Vuosina AD 170 – 430, oli kuusi merkittävää kristillistä koulua. Näistä neljä koulua (Aleksandria, Antiokia, Kesarea ja Edessa) opettivat universalismia, Efeson koulu opetti annihilationismia ja vain yksi eli Karthago kannatti loputtoman rangaistuksen periaatetta.

Kiistassa Origen vastaan Celsus, Celsus syytti kristittyjen jumalaa julmuudesta, koska hän rankaisi tulella. Origen vastasi, että Jumalan tuli on parantava; että Jumala on ”kuluttava tuli”, koska hän kuluttaa syntiä eikä syntistä.

Tietämättömät fanaatikot vastustivat katkerasti Origenia, joka oli antiikin vuosisatojen universalismin tärkein edustaja, ja tuomitsivat hänet useista harhaopeista. Häntä syytettiin piispakunnan vastustamisesta, uskomisesta pre-eksistenssiin jne., mutta ei koskaan vastustettu häntä universalismista. Hippolytus (AD 320) nimeää kolmekymmentäkaksi tunnettua harhaoppia, mutta universalismia ei mainita niiden joukossa. Epiphanius, ”harhaoppisten vasara”, kuvaa kahdeksankymmentä harhaoppia, mutta hän ei mainitse universalismia, vaikka Gregory of Nyssa, suorapuheinen universalisti, oli kirjoittamishetkellä kristillisyyden näkyvin hahmo.

Justinianus, puolipakanallinen keisari, joka yritti saada universalismin virallisesti tuomituksi, eli kristittyjen vuosisatojen korruptoituneimmassa vaiheessa. Hän sulki teologisia kouluja ja vaati universalismin tuomitsemista lailla; mutta oppi oli niin yleinen kirkossa, että neuvosto kieltäytyi tottelemasta hänen käskyjään opin tukahduttamiseksi. Justinianin aika oli ”pahinta mitä sivilisaatiossa on tavattu”.

Keskiajalla, ilmeisesti 1800-luvulle asti, Universalismi oli tukahdutettu niin katolisessa kuin protestanttisessakin teologiassa. 1800-luvun puolella ilmestyi useita perusteellisia universalismin puolusteluja, joihin voi tutustua tentmakerin julkaisemissa kirjoissa.

[1] Universalismin historian katsaus perustuu sivuston https://tentmaker.org/books tietoihin.

Lyhyesti kiteyttäen, tutkimus kristillisen uskonnon varhaisesta historiasta osoittaa, että universalismin oppi oli vallitsevaa varhaisimpina vuosisatoina ja toisaalta universalismi oli varsin pimennossa pimeimpinä keski-ajan vuosisatoina. Tilalle tuli tulisen järven helvetin oppi. Sitä julistivat latinankieliseen Raamattuun turvautuva katolinen kirkko. Universalismista luopumiseen näen kaksikin syytä: ensiksikin, Raamatun kieli vaihtui latinaksi ja samalla Raamatun käännöksiin pesiytyi virheellisiä käännöksiä erityisesti Jumalan rangaistuksen ikuisesta kestosta. Toiseksi; yksinkertaista kirkkokansaa oli helppo pitää kurissa ja Herran pelossa painottamalla rangaistuksen ikuista kestoa helvetin tulisessa järvessä. Kolmanneksi; katolisen kirkon kiirastulioppi oli tehokas tapa kerätä varoja kirkon tarpeisiin.

 

Miten olen käsitellyt universalismia omissa kirjoituksissani?

Jossakin muutaman vuoden takaisessa artikkelissani kirjoitin, etten kuitenkaan hyväksy universalismia. Kysyinkin, kuinka Jumala voisi armahtaa Adolf Hitlerin, Josef Stalinin ja Pol Potin kaltaiset raa’at massamurhaajat, joiden omallatunnolla on noin sadan miljoonan ihmiset murhat, ja jotka eivät ole osoittaneet pienintäkään katumusta teoistaan.

Samaan aikaan tunsin halua neuvoa Jumalaa: miksi Jumala et käännyttäisi todella pahoja ihmisiä pakolla? Jeesus Kristus oli tästä esimerkkinä käännyttäessään Kristikunnan suurimman vihollisen, fariseus Sauluksen, sokaisten hänet yhdellä salamaniskulla kolmen päivän ajaksi. Näin Sauluksesta tuli apostoli Paavali, Kristuksen oppien tunnetuin levittäjä pakanoiden keskuuteen. Jos käännyttäminen väkisin toimii näin helposti, miksi Jumala et toimisi niin muidenkin kohdalla?

Olen myös pohtinut Jumalan oikeudenmukaisuutta. Miksi Jumala on antanut joillekin ihmisille paljon uskoa, mutta toisille vähän tai ei lainkaan (ks. Room 12:3)? Jumalaa on verrattu savenvalajaan, joka tekee astioita sekä arkikäyttöön että juhlaa varten. Jos joku ihminen on Jumalan tekemä astia arkikäyttöön eli hän ei ole kovinkaan uskovainen, vaan maallisten asioiden täyttämä, voidaanko häneltä edellyttää samaa kuin uskovalta ”juhla-astialta”?

Olen halunnut uskoa, että Jumalalla on suunnitelma kaikkien varalle.

Jumala sanookin Raamatussa, että hän tahtoo kaikkien pelastuvan. Jumala on siis Universalisti, eikö niin?

 

Ovatko kaikki Raamatunkäännökset virheellisiä?

Hiljattain kirjoitin artikkelin preterismistä. Hehän uskovat, että Kristuksen toinen tuleminen ja kaikki siihen liittyvä, on jo tapahtunut. Jos ette vain suoralta kädeltä hylkää heidän näkemyksiään, vaan perehdytte niiden perusteluihin tarkemmin, voitte kanssani todeta, että monessa kohdin perustelut vaikuttavat hyviltä.

Otetaan esimerkki: Jeesus sanoi opetuslapsilleen ”minä tulen pian takaisin”. Preteristit tulkitsevat tämän ja monta muutakin Raamatun kohtaa niin, että ”pian” tarkoittaa ennen vuotta 70 AD, jolloin roomalaiset sotilaat hyökkäsivät Israeliin ja tuhosivat Jerusalemin ja Jumalan temppelin.

Entä suhtautuminen universalismiin? Ovatko universalistien perustelut uskottavia? Olen jäljempänä listannut universalistien suosimia Raamatunjakeita, jotka ainakin ensilukemalta, todistavat kaikkien pelastuvan viimeisellä tuomiolla.

Kuinkahan monta erilaista kirkkokuntaa ja uskonkäsitystä maailmassa onkaan? Jokaisen teologit ja papit listaavat Raamatunjakeita opinkappaleidensa tueksi. Olen usein tätä ihmetellyt ja pohtinut kuinka on mahdollista, että vaikkapa katolista oppia vastaan olisi helppo löytää (minun mielestäni) vankkoja perusteita Raamatusta. No, katolisethan eivät pidä Raamatun sanaa ensisijaisena kristillisen opin määrittäjänä, niin kuin monet muut uskonsuunnat.

 

Raamatunjakeita sen tueksi, että kaikki pelastuvat

Jumala tahtoo kaikkien pelastuvan

Universalistit vetoavat Raamatun jakeeseen, jossa Jumalan sanotaan tahtovan kaikkien pelastuvan. 1Tim 2:3 ”Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,
4 joka [Jumala] tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.”

2 Piet 3:9 Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.

Jumalan tahto aina toteutuu, eikö niin? Jumala lähetti Kristuksen maan päälle toteuttamaan Jumalan tahdon ihmiskunnan pelastamisesta. Jeesus sanoikin: Mat 26:39 “Isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja; ei kuitenkaan niinkuin minä tahdon, vaan niinkuin sinä.” Kysymys on siis Jumalan tahdosta. Entäpä jos ihmiset eivät oikeasti tahdo pelastautua? Joh 3:16 sanoo, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ihmisen pelastuminen edellyttää siis uskoa.

Joh 1:29 Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: “Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!” – Milloin tämä tapahtuu? Sisältyykö siihen kaikki se synti mitä on tehty tähän mennessä? Tulevan Tuhatvuotisen valtakunnan aikana paljon syntiä poistuu. Kuitenkin ihmiskunta on edelleen saatanan vieteltävissä. Sen näemme lopun ajan tapahtumista, jolloin saatanan apurit, Antikristus ja Väärä proteetta, saavat houkuteltua merkittävän osan ihmiskuntaa puolelleen. Antikristus ja Väärä profeetta heitetään tulisen järven helvettiin, jonne myös saatana joutuu. Kun viimeinen tuomio on pantu täytäntöön, vasta sen jälkeen voidaan todeta, että maailmassa ei ole enää syntiä. Syntiset saavat tuomionsa, mutta armahtaako tuomion täytäntöönpanija, Kristus, heidät sen jälkeen, kun syntiset on puhdistettu synnistä?

Dan 7:13 “Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen.
14 Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä.

7:22 siihen asti, kunnes Vanhaikäinen tuli ja oikeus annettiin Korkeimman pyhille ja aika joutui ja pyhät [ensimmäisen ylösnousemuksen osalliset] saivat omaksensa valtakunnan.”

 

Kaikki voivat pelastua jos…

1 Kor 15:22 “Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa,
15:23 mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan;”

Siis, kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, jokainen vuorollaan. Kristus esikoisena, sitten Kristuksen omat. Paavali ei sano mitään ateisteista, pakanoista, muiden uskontojen tunnustajista.

Joh 1:9 “Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan.” – Kyseessä on Kristus, Jumalan Sana. Hänen on määrä valistaa (jakaa evankeliumi Jumalan valtakunnasta) jokaiselle ihmiselle. Milloin tämä lupaus täyttyy? Jos kaikki ihmiset vielä lisäksi ottaisivat evankeliumin vastaan. Kristittyjen ja varsinkin Kristukseen oikeasti uskovien suhteellinen osuus ihmisistä pienenee jatkuvasti.

Joh 17:2 “koska sinä [Isä Jumala] olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, että hän [Kristus] antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut. 3 Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.

Jakeessa 2 todetaan, että Jumala on antanut Kristuksen valtaan “kaiken lihan” eli koko ihmiskunnan. Toimeksiantoon sisältyy ohje antaa iankaikkinen elämä kaikille, jotka Jumala on antanut Kristuksen valtaan. Mutta sitten, seuraa täsmennys; iankaikkinen elämä tarkoittaa sitä, että sen saavat tuntevat Jumalan, joka on yksin totinen Jumala. Ja toiseksi edellytetään, että iankaikkisen elämän saavat tuntevat Jeesuksen Kristuksen, jonka Isä on lähettänyt maan päälle.

Johannes jatkaa aiheesta: “3:36 Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä.”

Sanonta ’kaikki liha’ tarkoittaa ensisijaisesti koko ihmiskuntaa, mutta myös laajemmin kuten 1 Moos 6:17 selventää: “Sillä katso, minä annan vedenpaisumuksen tulla yli maan hävittämään taivaan alta kaiken lihan, kaiken, jossa on elämän henki; kaikki, mikä on maan päällä, on hukkuva.”

Joh 6:37 ”Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni; ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.” – Edellä Raamattu väitti, että Isä Jumala on antanut kaiken lihan Kristukselle. Tarkoittaako jae 37, että Isä todella antaa kaiken Kristukselle? Vai tarkoittaako se, että kaikki se liha minkä Jumala antaa, tulee Kristuksen tykö? Kun katsoo maailman menoa viimeisten kahden tuhannen vuoden ajalta, on pakko nähdä totuus: maailman miljardeista ihmisistä vain pienen pieni osa on etsiytynyt Kristuksen seuraajaksi.

Heb 2:9 “Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa.
10 Sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopi, saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen, kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi.”  – Jeesus on kuollut kaikkien edestä. Lisäksi todetaan, että Kristus on saattanut paljon Jumalan lapsia kirkkauteen. Entä loput, syntiä tehneet? Milloin heidän vuoronsa tulee, universalistit kysyvät?

Room 11:26 “ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. 11:32 Sillä Jumala on sulkenut kaikki tottelemattomuuteen, että hän kaikkia armahtaisi. – Joitakin jakeita aiemmin Paavali kuitenkin sanoo: 11:14 sytyttääkseni, jos mahdollista, kiivauteen niitä, jotka ovat minun heimolaisiani, ja pelastaakseni edes muutamia heistä.”

Jes 45:25 “Herrassa tulee vanhurskaaksi kaikki Israelin siemen, ja hän on heidän kerskauksensa.” – Jesajassa luvataan, että kaikki Israelilaiset tulevat Herrassa vanhurskaiksi. Milloin tämä tapahtuu? Ymmärrän, että tuleva Israeli tulee kääntymään, mutta entä miten vanhat sukupolvet pelastuvat? ’Jumalatonta menoa’ harjoitettiin ja naapurikansan epäjumalia palvottiin. Hebrealaiskirje taitaa vastata kysymykseen:

Heb 8:11; “Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaistaan eikä veli veljeään sanoen: ’Tunne Herra’; sillä he kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut. 12 Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejänsä.”

Roomalaiskirje 11:26 lupasi, että koko Israel on pelastuva. Hebrealaiskirje 8:11 puolestaan todistaa, että kaikki ihmiset pienestä suurimpaan tuntevat Jumalan. Kyllähän juutalaiset ovat ’tunteneet Jumalan’ jo Mooseksen ajoista lähtien, vaikka eivät ole noudattaneet hänen tahtoaan. Tunteminen tarkoittaa tuntemista, sillä tavalla kuin Jeesus on Jumalan tahdon ja evankeliumin julistanut. Tuntemiseen liittyy usko ja uskoon syntien anteeksiantaminen. Jae 8:12 sanookin Jumalan antavan anteeksi eikä enää muista heidän syntejään. Anteeksiannosta seuraa pelastus. 

 

Millainen on Jumalamme?

1 Joh puhuu rakkaudesta: 4:7 “Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan.
8 Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.
9 Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.
10 Siinä on rakkaus – ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.
11 Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme.”

Jumala rakastaa paitsi häneen ja Kristukseen uskovia, myös niitä, jotka vihaavat häntä. Jeesus sanoikin Mat 5:44 “Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat.” – Voisiko tämän rakkauden tuntien kuvitella Jumalan rankaisevan hänen tahtoaan rikkovia ihmisiä ikuisella kidutuksella ’tulisessa järvessä’?

Jumala on täynnä armoa; Jaak 3:17 “Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta (G1656 eleos armo) ja hyviä hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele.” – Armoa ja rakkautta täynnä oleva Jumala ja hänen poikansa Jeesus Kristus eivät saata jakaa ikuisia kidutustuomioita luoduilleen.

Hesekiel todistaa Jumalasta: 33:11 “Sano heille: Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy tieltänsä ja elää.” – Toki tiedämme, että Jumala voi olla kiivas ja onkin hävittänyt syntiset ihmiset maan päältä Nooan aikoina. Sen jälkeen Jumala on valinnut toisen tavan pelastaa syntinen ihmiskunta. Hän antoi poikansa kuolla ihmiskunnan syntien tähden ja niiden lunastamiseksi.”

Joh 3:16 “Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.” – Iankaikkisen elämän edellytyksenä on tämän jakeen mukaan usko Jumalaan.”

Jumala on luonut maailman; Ilm 4:11:ssa sanotaan …“sillä sinä olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi (G2307 Thelema G2307, joka pitää sisällään will, choice, inclination, desire, pleasure”) ne ovat olemassa ja ovat luodut.” KJV … for thy pleasure they are and were created.” – Ei voi olla Jumalan tahdon ja mielihyvän mukaista, että suuri osa syntisiä ihmisiä, hänen luotujaan, joutuvat ikuiseen kidutukseen.

Jesaja 55:11 “niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin.” – Tämä vanhahtava ilmaus tarkoittaa lyhyesti nykykielellä: Minun sanani, jonka lausun, toteuttaa minun tahtoni.

Jumalan suureen suunnitelmaan kuuluu tehdä ihmisistä hänen työtovereitaan.

 

Jumala toteuttaa kaiken tahtomansa

Jes 46:10 “Minä ilmoitan alusta asti, mitä tuleva on, ammoisia aikoja ennen, mitä ei vielä ole tapahtunut; minä sanon: minun neuvoni pysyy, kaiken, mitä tahdon, minä teen.
11 Minä olen kutsunut kotkan päivänkoitosta, kaukaisesta maasta neuvopäätökseni miehen. Minkä olen puhunut, sen minä myös toteutan; mitä olen aivoitellut, sen minä myös teen.  (Isa 46:10 “ … and I will do all my pleasure)

Missä vaiheessa Jumala toteuttaa tahtonsa ihmiskunnan suhteen? Ilmestyskirja kuvaa ihmiskuntaa koettelevia vitsauksia Herran päivänä: 9:20 “Ja jäljelle jääneet ihmiset, ne, joita ei tapettu näillä vitsauksilla, eivät tehneet parannusta kättensä teoista, niin että olisivat lakanneet kumartamasta riivaajia ja kultaisia ja hopeaisia ja vaskisia ja kivisiä ja puisia epäjumalankuvia, jotka eivät voi nähdä eikä kuulla eikä kävellä. 21 He eivät tehneet parannusta murhistaan eikä velhouksistaan eikä haureudestaan eikä varkauksistaan.” – Kolmas osa ihmiskunnasta tuhoutuu jakeen 18 mukaan.

 

Kristus voi käännyttää syntiset väkisin

Kristus, joka toteuttaa Jumalan tahdon, on kuitenkin pelastanut ihmisen väkisin, vaikka ko. ihminen ei lainkaan ollut halukas liittymään Kristuksen uskoviin. Saulus oli juutalainen fariseus kaikkein kiivaimmasta päästä. Hän vangitsi kristittyjä kulkien paikasta toiseen, “puhkuen murhaa”, niin kuin Raamatun kertomus kuvaa. Sauluksesta tuli sitten Paavali, kansojen apostoli. Raamattu ei yleisesti tuo esille mahdollisuutta väkisin tapahtuvaan käännyttämiseen. Edellä kerrotusta esimerkistä kuitenkin näemme, että mikään ei ole Jumalalle mahdotonta, jos vain Jumala tahtoo.

1 Korinttolaiskirje puhuu Jumalan puhdistavasta tulesta: 3:11 “Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus.
12 Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista,
13 niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. 14 Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan;  15 mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikään kuin tulen läpi.”

Puhdistavan tulen käsittelyyn pääsee, jos ihminen on rakentanut uskonsa Kristuksen perustukselle; vaikka rakennus olisi tehty vain ”heinistä tai oljista” eli mahdollisimman huonoista rakennusaineista, ihminen pelastuu puhdistavan tulen käsittelyn jälkeen.

Jos Jumala tulee väkisin käännyttämään häntä vastustavat ihmiset, sen on tapahduttava viimeisen tuomion yhteydessä. Jumalan kuluttava ja puhdistava tuli voisi käsitellä nämä tuomion saaneet ihmisjoukot; Raamattu puhuu tulisesta järvestä, mutta se on kuvaannollinen ilmaus tuskallisesta käsittelystä. Kuinka pitkään puhdistava käsittely jatkuisi, sitä emme tiedä. Vain sen tiedämme, ettei se ole ikuista, vaan päättyy aikanaan.

Entä ne ihmiset, jotka ovat tyystin torjuneet Kristuksen. Onko heillä siitä huolimatta mahdollisuus päästä puhdistavan tulen käsittelyyn, joka olisi vielä tuskallisempi ja pidempiaikaisempi kuin niillä syntisillä, jotka edes vähän uskoivat Kristukseen.

 

Jumalan tuli

Jumalan tuli voi olla joko kuluttavaa (consuming) tulta ja puhdistavaa (pyrifying) tulta. Kuluttava tuli esiintyy monessa Raamatun kohdassa, mm. kun saatanan joukkojen viimeinen kapina kukistetaan; Jumalan tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa kapinalliset joukot. Ilm 20:9 “Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät. Ilmestyskirja jatkaa:10 Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti.”

– Puhdistavankin tulen käsittely voi tuottaa tuskaa, mutta rankaisevan tulen käsittely on nähtävästi vielä rankempaa ja pidemmän ajanjakson kestävää.

Saatanan johtamat kapinalliset mitä ilmeisemmin tuhoutuvat kuoliaaksi, mistä on esimerkkejä Raamatussa. Tämä tapahtuu kuitenkin ennen ylösnousemusta ja tämän ylösnousemuksen jälkeen seuraa tuomio. Kapinalliset tuomitaan heitettäväksi tuliseen järveen ikuisesti vaivattavaksi (jae 10). Unitaristit eivät kuitenkaan hyväksy tällaista käännöstä, koska uskovat kaikkien pelastuvan.

Kuluttavasta ja puhdistavasta tulesta olen kirjoittanut enemmänkin.

2 Moos 24:17 “Ja Herran kirkkaus vuoren kukkulalla näytti israelilaisten silmissä kuluttavalta tulelta.

3 Moos 10:2 Silloin lähti tuli Herran tyköä ja kulutti heidät, niin että he kuolivat Herran edessä.

4 Moos … ja Herran tuli syttyi heidän keskellään, ja se kulutti ulommaisen osan leiriä.

16:35 Mutta tuli lähti Herran tyköä ja kulutti ne kaksisataa viisikymmentä miestä, jotka olivat tuoneet suitsutusta.
21:28 Sillä tuli lähti Hesbonista, liekki Siihonin kaupungista; se kulutti Aar-Mooabin, Arnonin kukkulain valtiaat.
26:10 jolloin maa avasi kitansa ja nielaisi heidät ja Koorahin, silloin kun hänen joukkonsa kuoli ja tuli kulutti kaksisataa viisikymmentä miestä; ja heistä tuli varoitusmerkki.

Sef 3:8 sillä minun kiivauteni tuli kuluttaa koko maan.”

– Kuluttavasta tulesta on Raamatussa lähes sata esimerkkiä.

 

Jeesus vetää kaikki tyköönsä

“Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.” (Joh 6:44)

Kun ihminen etsii Jumalaa, silloin Jeesus puolestaan alkaa vetää häntä luokseen. Joh 12:32 “Ja kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni.”  Heb. 11:6 ”Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.” 

Kun Kristus kuoli kaikkien puolesta, eikö hän sen vuoksi toimisi niin, että kaikki pelastuisivat?  Kristus on jo ylennetty; hänet on ylennetty taivaassa korkeammalle kaikkia enkeleitä ja korkeammalle ketään maan päällä. Jumala on antanut hänelle saman vallan mitä Jumala itsekin käyttää. Milloin Kristus toteuttaa lupauksensa ja vetää kaikki luokseen? Ennen sen tapahtumista, ihmiset kuolevat synteihinsä, lepäävät haudoissaan odottaen ylösnousemusta ja sitä seuraavaa viimeistä tuomiota. Tulkitsen Kristuksen sanat merkitsevän käytännössä seuraavaa: Kristus vetää puoleensa ensimmäisessä ylösnousemuksessa ne kuolleet, jotka eläessään uskoivat häneen ja ne sillä hetkellä elossa olevat, jotka ovat Kristuksen omia.

Sitten seuraa noin tuhannen vuoden ajanjakso, Kristuksen ja pyhien hallitsema Tuhatvuotinen valtakunta. Raamattu ei puhu, että tänä aikana Kristus vetäisi puoleensa muita kuin valtakunnassa eläviä. Edelleen on vetämättä Kristuksen puoleen valtaosa vuosituhansien aikana kuolleista, jotka ovat haudoissaan. Kun koittaa toinen ylösnousemus, jota kutsutaan tuomion ylösnousemukseksi, vetääkö Kristus silloin puoleensa ne ylösnousevat, jotka eivät vielä ole tulleen vedetyksi? Kaikki eivät kuitenkaan taida haluta tulla vedetyksi, vaan he vastustavat Kristusta. Näin voin päätellä siitä, että kun Kristus ja pyhät jakavat ihmisille tuomioita, toiset asetetaan Kristuksen oikealle ja toiset vasemmalle puolelle. Toisille luvataan ikuinen elämä, toisille tuomio kärsittäväksi paikassa, joka on varattu saatanalle ja hänen enkelilleen. Viimeisen tuomion antopäivä olisi kuitenkin viimeinen mahdollinen ajankohta Kristukselle vetää syntiset puoleensa ja armahtaa heitä. Tai ehkä ei sittenkään viimeinen ajankohta; voihan Kristus armahtaa vielä rangaistuksen kestäessäkin. Varsinkin jos se olisi ’ikuinen ja päättymätön’.

Mat 25:46 “Ja nämä [”vuohet“] menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.”

Myös Ilmestyskirja kertoo viimeisestä ylösnousemuksesta ja sen jälkeisestä tuomiosta: 20:12 “Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.
13 Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.
14 Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.”

– Kuoleman ja Tuonelan tuhoaminen tulisessa järvessä on kuvaannollinen ilmaus mitä suurimmassa määrin. Sehän käytännössä tarkoittaa, että kuolemaa ei enää ole. Kukaan ihminen ei enää kuole, koska kaikki ovat saaneet ikuisen elämän.

15 “Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.”

– Kuolleet tuomitaan sen perusteella mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan. Elämän kirjaan on kirjoitettu niiden nimet, jotka pelastuvat elämään. Onko mahdollista, että Kristus olisi jossakin kohtaa yrittänyt vetää loppuja kuolleista puoleensa, mutta nämä eivät olisi taipuneet vastaanottamaan häntä?

Entä ne, jotka kituvat tulisessa järvessä. Jos olisi totta, että rangaistus on ikuinen eli päättymätön, kuolema ei koskettaisi heitäkään. Uskon, että ”tulisen järven” tuskan kokeminen johtaa katumukseen ja synnintekijät tulevat anomaan armoa. Mitä tyydytystä Jumala saisi siitä, että ei suostuisi armonanomuksiin?

Jumalan kutsuminen

Onko Jumalan kutsuminen sama kuin vetäminen?

Mat 22:14 “Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut.” Kaikkia ei kutsuta. Se käy ilmi Raamatun sanasta: 1 Kor 1:24 mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus.”

Heb 9:15 “Ja sentähden hän on uuden liiton välimies, että, koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön.

Ilm 19:9 Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!

Luuk 5:32 En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen.

Room 11:29 Sillä ei Jumala armolahjojansa ja kutsumistansa kadu.

Room 8:30 mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut.”

– Ovatko vain edeltämäärätyt kutsuttuja? Kun Kristus lupasi vetää kaikkia puoleensa taivaaseen astumisensa jälkeen, ei kaikkia kuitenkaan ole kutsuttu. Se käy ilmi niistä kutsumista koskevista jakeista, joissa sanotaan esim. ”ne jotka on kutsuttu” tms.

Kutsumisesta kertoi Jeesus vertauksessaan kuninkaan pojan hääateriasta: Ongelmaksi muodostui, että kutsutut eivät tahtoneet tulla. Kuka oli töissä pellollaan kuka kauppa-asioillaan. Toiset olivat peräti väkivaltaisia ja tappoivat kuninkaan palvelijat. Kuningas käski Mat 22:9 “Menkää siis teiden risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte.’
10 Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita.
11 Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin.
12 Ja hän sanoi hänelle: ’Ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita?’ Mutta hän jäi sanattomaksi.”

13 Silloin kuningas sanoi palvelijoille: ’Sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen.’ Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.
14 Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut.  – “Ulos pimeyteen heittäminen, jossa on itku ja hammasten kiristys”, on eräs Raamatun kuvauksista viimeisestä tuomiosta.

Monet ovat kutsutut kuninkaan pojan (Kristuksen) hääaterialle, mutta kuten tiedämme, kovin harva ottaa kutsun vastaan. Kun häävieraat (juutalaiset) eivät noudattaneet kutsua, kuningas käski kutsua, ketä vain palvelijat sattuisivat tapaamaan. Palvelijat (profeetat) tekivät kuninkaan tahdon mukaan ja häähuone täyttyi niin hyvistä kuin pahoistakin. Eräs kutsuttu tuli paikalle, vaikka ei ollut pukeutunut juhlavaatteisiin. Jeesuksen aikana häävieraille lahjoitettiin valkeat pellavavaatteet. Tässä vertauksessa pellavapuku symboloi pyhien vanhurskaita tekoja ja sitä, että vieras ei arvostanut saamaansa lahjaa, Jeesuksen sovitustyötä. Pelkästään kutsuun vastaaminen ei riitä Karitsan häihin pääsemiseksi; lisäksi edellytetään häävaatteisiin pukeutumista.

Ilmestyskirjan lopun aikojen suuressa sodassa Kristus taistelee petoa vastaan: 17:14 “ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa.”

 

Jumala lupasi Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille, että heissä tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat

1 Moos 12:3 “Ja minä siunaan niitä, jotka sinua [Abrahamia] siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.” 22:18 Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, sentähden että olit minun äänelleni kuuliainen.” 26:4 Ja minä teen sinun [Iisakin] jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja annan jälkeläisillesi kaikki nämä maat, ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, 28:14 Ja sinun jälkeläistesi paljous on oleva kuin maan tomu, ja sinä leviät länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään, ja sinussa ja sinun [Jaakobin] siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.”

– Onko sukukunnille (families) suotu siunaus jokin yleinen, joka ei kata jokaista yksilöä, vai tarkoittaako sukukunnille annettava siunaus jokaista ihmistä?

Varmasti Jumala on etukäteen tiennyt, että Raamatun tulkinnasta tulee riitaa ja oppineiden välistä tukkanuottaa. Jopa uskonsotia on käyty, kun ei olla samaa mieltä toisten uskovien kanssa. Siinä taitavat jäädä pienet ihmiset jalkoihin.

 

Pelastus edellyttää uskoa Kristukseen

Joh 3:36 “Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä.”

Joh “3:15 että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.
16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
18 Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.”

Näistä Johanneksen evankeliumiunin sanoista voi tehdä vain yhden johtopäätöksen: Se, joka uskoo Kristukseen, saa iankaikkisen elämän. Se, joka ei usko, on tuomittu ja ei saa itselleen iankaikkista elämää. Jumalan tuli koettelee ihmiset. Edellä kerroinkin, että vähäinenkin usko johtaa puhdistavan tulen kautta pelastukseen ja iankaikkiseen elämään.

Kol 1:20 “ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.” – Jumala on sovittanut Kristuksen ristin ja veren kautta kaikki, sekä taivaissa että maan päällä. Ihmisen täytyy kuitenkin uskoa tämä ja katuen ottaa vastaan pelastuksen armo.

Kol 1:16 “Sillä hänessä [Kistuksessa] luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen,” – Kristus on Jumalan suunnitelman huipentuma; Kun Isä Jumala loi näkyvän maailman, niin Kristus on tulevan maailman – Tuhatvuotisen valtakunnan luoja ja johtaja. Viimeisen tuomion jälkeen Jumalan valtakunnassa on vain Jumalan omia – hänen työtovereitaan.

Heb 5:9 “ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset.” NASB And having been made perfect, He became to all those who obey Him the source of eternal salvation,

– Milloin ja miten Kristus tuli täydelliseksi? Hänhän oli täydellinen ja synnitön ihminen koko elämänsä ajan, mutta ollakseen koko ihmiskunnan pelastaja, Kristus tuli täydelliseksi uhratessaan elämänsä ihmiskunnan syntien sovitukseksi ja iankaikkisen pelastuksen aikaansaajaksi, kaikille, jotka ovat uskovat häneen ja pitävät hänen käskynsä. Sitähän tarkoittaa jakeen 9 sanonta ’ovat hänelle kuuliaiset.’

 

Jos ihmisellä ei ole lainkaan uskoa

Mitä tarkoittaa ”joka ei usko”? Ensinnäkin tämä ihminen on kuullut ja ymmärtänyt evankeliumin. Kuullut, mutta ei pelkästään kuullut, vaan myös ymmärtänyt seuraamukset siitä, ettei hän uskoisi. Tällainen ihminen, joka hylkää Kristuksen ja hänen lupauksensa ikuisesta elämästä, on huonommassa asemassa kuin ihminen, joka on täysi pakana, joka ei ole edes kuullut Kristuksesta edellä mainitulla tavalla.

Room 2:14 “Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostansa tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itsellensä laki 14 Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostansa tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itsellensä laki 15 ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa myötä-todistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä 16 sinä päivänä, jona Jumala on tuomitseva ihmisten salaisuudet Kristuksen Jeesuksen kautta, minun evankeliumini mukaan.”

 

Jos kaikki eivät pelastukaan?

Edellä toin esiin Raamatunlauseita, jotka pelastumiseen ja ikuiseen elämään edellyttävät uskoa, edes vähän. Entä jos jotkut ihmiset eivät usko? Millainen voisi olla tällaisten ihmisten kohtalo? Mitä tarkoitan ’tällaisilla ihmisillä’? He ovat ihmisiä, jotka eivät missään tilanteessa, minkään kohtalon kurimuksessa suostu sanomaan ’Kristus armahda’. He vain kiroavat Jumalaa ja Kristusta.

On helpompaa sanoa, mikä heidän rangaistuksensa ei voisi olla. Se ei voi olla päättymätön kidutus tulisessa järvessä. Se voisi olla annihilaatio, täydellinen tuho ja ikuinen ero Jumalan yhteydestä. Viimeinen tuomio voisi kuulua heidän kohdallaan vaikkapa näin:

“Huolimatta kaikista Jumalan ja Kristuksen lukemattomista kehotuksista ja toimenpiteistä teidän käännyttämiseksenne ja armahdukseksenne, ette ole suostuneet ottamaan Jumalan armoa vastaan. Teidän veljenne ja sisarenne, monet yhtä lailla sotineet Jumalan tahtoa vastaan, mutta jotka ovat kääntyneet ja ottaneet vastaan armon, ovat nyt Kristuksen oikealla puolella ja te vasemmalla. He saavat anteeksiannon armosta ja pääsevät osallisiksi ikuisesta elämästä Jumalan kaikkivaltiaan työtovereina uuden maailman luomisessa. Tästä te olette kieltäytyneet ja sen vuoksi Jeesus Kristus, Jumalan poika on tuominnut teidät hävitettäväksi. Nyt kun veljenne ja sisarenne siirtyvät Jumalan valtakuntaan, teidät on kirottu ja olette tuomittu ikuiseen eroon Jumalasta.”

Moni saattaa sanoa: ”Mikä rangaistus tämä on olevinaan? Ei mitään kidutusta!” Ajatelkaa kuitenkin. Kun Kristuksen omat, ikuisen elämän saaneet, menevät Jumalan valtakuntaan Jumalan työtovereina, niin nämä kirotut joutuvat toteamaan, etteivät he koskaan pääse Jumalan yhteyteen ja hänen paratiisiinsa – he vain lakkaavat olemasta! Viimeistään silloin he ymmärtävät suuren menetyksensä, mutta silloin se on myöhäistä.

 

Mitä tai keitä varten Jeesus tuli maailmaan?

Luuk 2:10 “Mutta enkeli sanoi heille: Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle.” “Kaikelle kansalle” on kovin epämääräinen ilmaus; tarkoittiko se aikanaan koko Jumalan valittua kansaa, juutalaisia? Vai, tarkoittiko se kaikkia kansoja, jotka vastaanottivat pelastuksen sanan Kristuksessa? Vai tarkoittiko se niitä yksilöitä niin pakanoiden kuin kristittyjenkin joukossa, jotka olivat kutsuttuja ja valittuja?

Jeesuksen vastaus on yllättävä: Mat 15:24 Hän vastasi ja sanoi: “Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö. Kuitenkin vain pieni osa juutalaisista vastaanotti Jeesuksen ja uskoi hänen sanomaansa. Kristus käännytti fariseus -koulutuksen saaneen Paavalin käynnistämään evankeliumin viemistä pakanoille. Paavali ei kuitenkaan unohtanut Israelia, vaan kirjoitti Roomalaiskirjeessään: 11:26 “ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.” Hän kirjoitti edelleen Israelista: Room 11:25 “Sillä minä en tahdo, veljet – ettette olisi oman viisautenne varassa – pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus – hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut,

Jeesus selitti opetuslapsilleen, että hänet oli lähetetty vain Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö. Tehtävä osoittautui pian vaikeaksi.

Luukas toi esille Jeesuksen sanoman, kun joku kysyi häneltä Luuk 13:23 “Ja joku kysyi häneltä: ”Herra, onko niitä vähän, jotka pelastuvat?” Niin hän sanoi heille:

24 “Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet, sanon minä teille, koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi.
25 Sen jälkeen kuin perheenisäntä on noussut ja sulkenut oven ja te rupeatte seisomaan ulkona ja kolkuttamaan ovea sanoen: ’Herra, avaa meille’, vastaa hän ja sanoo teille: ’En minä tunne teitä enkä tiedä, mistä te olette.’
26 Silloin te rupeatte sanomaan: ’Mehän söimme ja joimme sinun seurassasi, ja meidän kaduillamme sinä opetit.’
27 Mutta hän on lausuva: ’Minä sanon teille: en tiedä, mistä te olette. Menkää pois minun tyköäni, kaikki te vääryyden tekijät.’
28 Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys, kun näette Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin ja kaikkien profeettain olevan Jumalan valtakunnassa, mutta huomaatte itsenne heitetyiksi ulos.
29 Ja tulijoita saapuu idästä ja lännestä ja pohjoisesta ja etelästä, ja he aterioitsevat Jumalan valtakunnassa.
30 Ja katso, on viimeisiä, jotka tulevat ensimmäisiksi, ja on ensimmäisiä, jotka tulevat viimeisiksi.”

Kristus ymmärsi, että juutalaisten suuri kääntymys sai odottaa pari tuhatta vuotta. Tämä ”paatumus” jatkuu vielä jonkin aikaa, niin kauan kunnes ”pakanain luku on sisälle tullut.” Silloin tapahtuu ”paatumuksen poistuminen” ja juutalaiset vastaanottavat evankeliumin sanoman suurin joukoin. Mitä tapahtuu niille juutalaisille, jotka eivät ole vielä vastaanottaneet Kristusta ja hänen sanomaansa Jumalan valtakunnasta? Käsitykseni mukaan Paavali itse vastaa tähän sanoessaan, että ”kaikki Israel on pelastuva.”

Jos kaikki israelilaiset, elävät ja aiemmin kuolleet, pelastuvat, eikö meidän pitäisi hyväksyä sama tulkinta myös kaikkien kansojen ihmisiä koskevaksi? Antoihan Kristus lupauksen, jonka mukaan hän ylösnousemuksensa jälkeen vetää puoleensa kaikki ihmiset, ei suinkaan vain juutalaisia. Me kaikki tiedämme ja tunnemme, että tällaista vetämistä ei suinkaan tapahdu kaikille ihmisille, ei ainakaan heidän elinaikanaan. Tiedämme myös, ettei Jumala eikä hänen poikansa valehtele; Kristuksen puoleensa vetämisen täytyy siis tapahtua kuoleman jälkeen.

 

Raamatun ikuinen ei tarkoita päättymätöntä aikaa

Raamatussa puhutaan useissa yhteyksissä ikuisesta tai iankaikkisesta. Se on jokaiselle uskovalle selvää ja varmaa, että Isä Jumala on iankaikkinen. Hän on aina ollut ja tulee aina olemaan. Jumalan pojasta Jeesuksesta on erilaisia näkemyksiä ja Raamatun tulkintoja. Tässä kirjoituksessani pohdin pelastuksen kysymyksiä. Käsittelinkin jo pelastusta siltä kannalta, mitä pelastuminen edellyttää. Vielä on auki olennainen kysymys: mitä Jumalan rangaistus ja viimeinen tuomio merkitsevät pelastukseen? Joku voi sanoa, ettei siinä ole mitään ongelmaa. Raamattu puhuu asiasta selvästi ja useaan kertaan.

Nyt on kuitenkin niin, että uskottomille ja muille suurille syntisille on Raamatussa luvassa viimeisen tuomion rangaistuksena joutuminen ikuiseksi ajaksi helvetin tuleen. Helvettiä nimitetään esimerkiksi tuliseksi järveksi, johon nämä syntiset heitetään. Siellä he kärsivät tulen tuomaa tuskaa ikuisesti. Tällaista Raamatun tulkintaa ei juurikaan ollut ensimmäisinä vuosisatoina Kristuksen kuoleman jälkeen.

Raamatun Uusi Testamentti on alunperin kirjoitettu kreikaksi ja kreikankieltä puhuttiin ja kirjoitettiin yleisesti Rooman valtakunnassa. Sitten Rooman valtakunta jakaantui. Toinen iso kehityskulku oli latinankielen vahvistuminen ja vastaavasti kreikan syrjäytyminen. Latinankielinen Raamattu Vulgata, jonka 300 ja 400 lukujen vaihteessa toimitti kirkkoisä Hieronymus, sai katolisessa kirkossa yksinoikeuden. Unitarisminen tulkinta pelastuksesta hävisi pian lähes kokonaan pitkäksi aikaa. Kreikankielisen Uuden Testamentin tulkinta muuttui; erityisesti iankaikkisuuden käsite korvasi aiemman, jonka mukaan muuta iankaikkista ei ollut kuin Isä Jumala.

——

Room 1:20 “Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen (aidios) voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,

Juud 1:6 “ja että hän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon.” Jude 1:6 “in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day”.  – Tässäkin iankaikkisuutta merkitsevä sana on aidios G126, jonka Strong’s sanoo merkitsevän eternal, everlasting. Enkeleitä siis pidetään ikuisissa kahleissa (aïdios desmos, ἀΐδιος δεσμός) pimeydessä suuren päivän tuomioon saakka. Kysymyksessä ei voi olla ikuinen, päättymätön aika, koska enkeleitä pidetään kahleissa siihen saakka, kunnes suuren päivän tuomio annetaan. Vai tarkoittaako ikuisesti kahleissa pitäminen sitä, että vielä tuomion jälkeenkin näitä enkeleitä pidetään kahleissa? Tuskinpa näin on tarkoitettu.

Juud 1:7 “samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen (aiōnios) tulen rangaistusta.” – Tuli Sodoman ja lähikaupunkien ympärillä on iankaikkisuudesta huolimatta sammunut jo kauan sitten. Näette, että sanaa aiōnios ei pidä kääntää iankaikkiseksi. Iankaikkinen, ikuinen merkitsee päättymätöntä aikaa.

2 Tes 1:8 tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille.

1:9 KR 38 Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta, KJV Who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord, and from the glory of his power; NASB These will pay the penalty of eternal destruction, away from the presence of the Lord and from the glory of His power,

KR 38 kääntää 2. Tessalonikalaskirjeen jakeet kostosta niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia Jesuksen Kristuksen evankeliumille. Mitä tarkoittaa “iankaikkinen kadotus Herran kasvoista”? Englanninkielisissä käännöksissä puhutaan ”everlasting /eternal destruction away from the presence of the Lord and from the glory of His power.”  Englanninkielinen käännös puhuu ikuisesta tuhosta, pois Herran läsnäolosta ja pois hänen voimansa kirkkaudesta.

Sanonta ikuisesta tuhosta johtaa ajatukseni annihilaatioon.

 

Mitä tarkoittavat sanat ”aiōn” ja ”aiōnios”?

Kreikankielen sana ‘aion’ tarkoittaa aikakautta tai aikakusiin liittyvää. The word ”aion” means age or that which pertains to the ages. Se on usein käännetty sanalla ‘ikuinen’. Ikuinen ja ikuisuus tarkoittaa päättymätöntä aikaa. Aikakausi taas sisältää ajatuksen ko. kauden päättymisestä joskus. Tämän vuoksi ikuinen ja ikuisuus ovat vääriä käännöksiä.

Heb 1:2 “on hän [Jumala] näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut.– Jumala itse on luonut maailman Raamatun yleisen käännöstavan mukaan. Englanninkilinen KJV-käännös kuitenkin sanoo: ”by whom also He made the worlds [aions]” – eli monikossa “worlds”. Jumala ei luonut maailmoja, vaan eri pituisia maailmankausia tai aikakausia. Eritoten tulevat maailmankaudet ovat Kristuksen työtä, luotu Kristukseen. Tuhatvuotinen maailmankausi (aion) ja Viimeisen tuomion jälkeinen kausi.

Gal 1:4 “Who [Kristus] gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world (aion), according to the will of God and our Father. Galatalaskirjeen käännös “pelastaa meidät tästä nykyisestä pahasta maailmasta” tuntuu sinänsä luontevalta, vaikkakin oikea käännös olisi ”pelastaa nykyisestä pahasta maailmanajasta”.

Jumala on ikuinen tai iankaikkinen; Room 16:26 “mutta joka nyt on julkisaatettu ja profeetallisten kirjoitusten kautta iankaikkisen (aiōnios) Jumalan käskystä tiettäväksi tehty kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi.” – Kreikankielinen sana ikuiselle Jumalalle aiōnios theos, αἰώνιος θεός ei ole paras mahdollinen ja osoittaa vain sen vanhan virheen, jonka mukaan ikuinen käännettiin sanalla aiōnios. Parempi olisi ollut aïdios.

Maailmassa on ollut aikausia (aions) ja myös aika ennen näitä. 2 Tim 1:9 sanoo “according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world [aionios] began”. Raamatunkäännöksissä edelleen jatkavat “aiōnios judgment” (Heb 6:2), “aiōnios sin” (Mark 3:29), “aiōnios fire” (Mat 25:41) ja ”aiōnios punishment” (Mat 25:46).

Gal 1:4 “Who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world (aion), according to the will of God and our Father.” – Tulee myös olemaan uusi aikakausi (maailmanaika). Mat 12:32 kertoo siitä: “Ja jos joku sanoo sanan Ihmisen Poikaa vastaan, niin hänelle annetaan anteeksi; mutta jos joku sanoo jotakin Pyhää Henkeä vastaan, niin hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä maailmassa eikä tulevassa.”  “it shall not be forgiven him, neither in this world [aion], neither in the world [aion] to come.”

Tulevista maailmankausista sanoo Efe 2:7 “osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa.
8 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja.” – KR 38 osaa tässä käyttää tulevista maailmoista oikeaa termiä ’maailmanaikoina’. Pelastus on armosta uskon kautta.

Kristuksen hallitsemisesta sanoo Heb 1:8 “mutta Pojasta: Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti (εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, to the aion of the aion aikakaudesta aikakauteen), ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka.”

Jesus reigns to the aion of the aion: “But unto the Son he saith, Thy throne, O God, is for ever and ever [to the aion of the aion]” (Heb 1:8). – Kristuksen valtaistuin pysyy kyllä ajasta aikaan, myös viimeisen tuomion jälkeen, jolloin (1 Kor) 15:24 “sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. 15:28 Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa.”

– Erään vanhan uskontunnustuksen mukaan Isä, Poika ja Pyhä henki ovat kaikki tasavertaisia jumaluuksia. Tästäkin Korittolaiskirjeen jakeesta käy ilmi, että Isä Jumala on kaikkien yläpuolella ja hän on kaikki kaikessa.

There are aions to look forward to“that in the ages [aions] to come He might show the exceeding riches of His grace” (Eph 2:7).

25:41 “Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ’Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen (aiōnios) tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.”

Heb 5:9 “ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset, ”

Ilm 14:9 “Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: ”Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä,
10 niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä. 

14:11 “Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti (εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος), eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin.”

Tämä Ilmestyskirjan kuvaus jakeessa 10 on seikkaperäisempi siinä suhteessa, että siinä ei sanota pelkästään ”vaivataan tulella ja tulikivellä”, vaan kerrotaan, että vaivaaminen tapahtuu pyhien enkelien ja Karitsan eli Kristuksen seuratessa tätä. Näin kuvaus vaikuttaa luotettavalta eikä pelkästään ole kuvaannollinen ilmaus. ”Aina ja iankaikkisesti” olisi parempi kääntää ”ajasta aikaan”, koska aiōn ei merkitse päättymätöntä ikuisuutta. Jakeen 11 kuvaus on kuvaannollista ilmaus rangaistuksesta, samaa tarkoittava kuin ”tuli, joka ei koskaan sammu.” 

 

Viimeisenä kukistetaan kuolema

1 Kor 15:25 “Sillä hänen pitää hallitseman siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle.
26 Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema.
27 Sillä: ”kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle.” Mutta kun hän sanoo: ”kaikki on alistettu, niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa.”

Kristus hallitsee maan päällä Tuhatvuotisessa valtakunnassaan “siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki vihollisensa jalkojensa alle.” Kaikki ihmiset ja kaikki enkelit ovat Kristuksen alaisia. Kaikki, paitsi itse Jumala. Viimeisenä alistetaan Kristuksen alle itse kuolema. Kukaan, ei kukaan, kuole enää, ellei Kristus näin määrää. Vai eikö olekaan totta, että viimeisenä vihollisena kuolema tuhottaisiin? Ehkä epäilijän ajatuksen takana on, että viimeisellä tuomiolla ikuisen elämän saaneet, eivät voi enää kuolla, toisin kuin ne, jotka saavat tuomion.

Haluaako Kristus jonkin ihmisen kuolevan? Siis, kuolevan ikuisen kuoleman?

 

LOPPUPÄÄTELMIÄ

Keski-ajalla kun Raamattua käännettiin kansankielelle latinasta ja kreikasta, tapahtui pahoja virheitä käännettäessä Jumalan rangaistusta. Epäilen vahvasti, että katolinen kirkko myös näki oivan tilaisuuden vahvistaa otettaan kirkkokansasta. Näin käännöksiin tuli Jumalan rangaistuksesta ikuinen piina. Piinaava se toki on, mutta ei ikuinen, päättymätön.

Nämä väärät käännökset ovat seuranneet aivan uusimpiin käännöksiin asti.

Jos siis Jumalan rangaistus viimeisessä tuomiossa, ei olekaan päättymätön, vaan loppuu ilmeisesti sitten, kun Jumala katsoo rangaistuksen riittävän. Tämä merkitsee sitä, että tulee ratkaistavaksi, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun Jumalan rangaistus on suoritettu? Tästä en ole löytänyt Raamatun selvää vastausta. Uskon kuitenkin niin, että rangaistuksen kärsimisen myötä synnit on sovitettu ja ne on ”poltettu” pois ja rangaistut voivat liittyä aiemmin pelastuneiden joukkoon.

 

image_pdfimage_print