Kaikki pelastuvat – Jumalan suuri suunnitelma

 

Kaikki pelastuvat – Jumalan suuri suunnitelma

 • Jumala tahtoo kaikkien pelastuvan ja Jumala tekee tahtonsa mukaan.
 • Henki Raamatussa
 • Mitä Raamattu kertoo hengille tapahtuvan taivaassa?
 • Esikoisten juhlajoukko ja täydellisiksi tulleet vanhurskaat henget
 • Mitä Jumala lupaa ihmiselle ja ihmiskunnalle?
 • Ylösnousemus
 • Mikä on Jumalan suuri suunnitelma?
 • Tulisen järven tuli on symbolista
 • Pelastus kuoleman jälkeen
 • Pelastuksen vaiheittaisuus
 • Yhteenveto: Mitä ihmisen hengelle tapahtuu kuolemassa?

 

Raamatussa sanotaan Jumalan tahtovan kaikkien pelastumista. Kaikkien sisältää myös ei-uskovat, siis nekin, jotka eivät ole edes kuulleet Jehovasta tai Kristuksesta. Pari -kolme vuotta pohdiskeltuani pelastuksen kysymyksiä, päädyin tässä kirjoituksessa esittämääni tulokseen.

Uskon, että olen löytänyt Jumalan suuren suunnitelman!

Jumala tahtoo kaikkien pelastuvan ja Jumala tekee tahtonsa mukaan.

Seuraavat Raamatunjakeet ovat ihmisen ja ihmiskunnan pelastumisen kannalta mitä tärkeimmät.

1 Tim 2:4 joka [Jumala] tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.

Jes 46:10 Minä [Jumala] ilmoitan alusta asti, mitä tuleva on, ammoisia aikoja ennen, mitä ei vielä ole tapahtunut; minä sanon: minun neuvoni pysyy, kaiken, mitä tahdon, minä teen.

Tiit 2:11 Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille 

1 Kol 1:20 ja että hän [Jumala], tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa. Jumala on tehnyt rauhan ja sovituksen Kristuksen kuoleman kautta kaikkien kanssa niin taivaissa kuin maan päälläkin. Kaikkien kanssa!

1 Kor 15:22 Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa,

Efe 1:10 siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, – oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä.

2 Kor 5:19 Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.

Edellä olevat jakeet vahvistavat Jumalan sovittaneen kaikki maailman ihmiset itsensä kanssa.

 

Henki Raamatussa

Joh 11:26 Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?” – Kuulostaa suorastaan käsittämättömältä. Jeesus lupaa, että se, joka uskoo häneen, ei ikinä kuole. Tämä on helppo kiistää; kaikki ihmiset kuolevat! Olemme kuitenkin ymmärtäneet kuolemisen väärin. Jeesus jo edellisessä jakeessa selitti:

11:25 Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. – Pysähtykäämme hetkeksi miettimään. Se elää, vaikka olisi kuollut. Siis, kuolleet uskovat elävät. Jae tarkoittaa, että ihmisten ruumiit haudassa maatuvat, mutta heidän henkensä elävät. Kaikki kyllä tietävät ihmisillä olevan hengen, mutta juuri kukaan ei tiedä hengen suurta merkitystä ihmiskunnan ja jokaisen ihmisen tulevaisuudelle.

Missä uskovien henget ovat, jos ne eivät ole kuolleiden ruumiiden mukana? Ainoa oikea vastaus on, Jumalan luona taivaassa. Löydämmekö Raamatusta perusteluita tähän käsitykseen?

Luuk 23:46 Ja Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi: Isä, sinun käsiisi minä annan  henkeni”. Ja sen sanottuaan hän antoi henkensä.

Saar 12:7 Ja tomu palajaa maahan, niinkuin on ollutkin, ja henki palajaa Jumalan tykö, joka sen on antanutkin.

Jumala antaa ihmiselle hengen. Saarnaajan jae 12:7 todistaa, että ihmisten henget siis palaavat taivaaseen ihmisen kuollessa. Tämä ei kuitenkaan ole sama asia kuin se, että ihmiset uskovat ”pääsevänsä taivaaseen” kuoltuaan? Miten sitten käy kuolleitten ylösnousemuksen? Hehän ovat jo valmiiksi taivaassa! Jos kaikkien, myös ”vääräin”, ihmisten henki nousee taivaaseen, miten sitten valitaan ne syntiset, jotka joutuvat ”tuliseen järveen”? Entä jos syntisistä on taivaassa kehittynyt uudenlaisia ihmisiä, Jumalaan vakaasti uskovia? Pitäisikö heidänkin palata maan päälle vastaamaan vanhoista synneistään?

Vanhassa Testamentissa monet kuoleman lähellä rukoilevat Jumalaa:

1 Kun 19:4 … ”Jo riittää, Herra; ota minun henkeni, sillä minä en ole isiäni parempi”.

Joona 4:3 Ja nyt, Herra, ota minun henkeni, sillä kuolema on minulle parempi kuin elämä.”

Uuden Testamentin puolella rukous on usein suunnattu Kristukselle:

Apt 7:59 Ja niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi: ”Herra Jeesus, ota minun henkeni!”

Väestötieteilijät ovat arvioineet, että ihmisiä on elänyt maailmassa tähän mennessä noin 120 miljardia. Lähes kaikki ovat olleet pakanoita.  Useinkaan emme ajattele, että Raamatun mukaan tämä on ollut Jumalan tahto: Jumala on antanut ihmisille eri määrän uskoa. Roomalaiskirje sanookin: 12:3 ”Sillä sen  armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut.” Se ei kuitenkaan tarkoita, että nämä pakanat olisi tuomittu kadotukseen. Ei, vaan ihmisen kuollessa hänen henkensä (spirit, pneuma) kuitenkin nousee taivaaseen Jumalan tykö. Kun ihminen kutsutaan ylösnousemukseen, hän nousee ylösnousemusruumiissa (henkiruumiissa), En usko, että varsinaista ruumista edes herätetään, tärkein on hänen henkensä.

Tärkeä Raamatullinen totuus: Kaikkien kuolleiden henget ovat Jumalan luona taivaassa. Saar 12:7 ”Ja tomu palajaa maahan, niinkuin on ollutkin, ja henki palajaa Jumalan tykö, joka sen on antanutkin”.

Mitä Jumalan luokse nousseille hengille ajan mittaan tapahtuu? Siihen vastaa Hebrealaiskirje: ”12:23 taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten henkien tykö.”

Itsekään en ollut huomannut tätä tavattoman tärkeää Raamatunjaetta. Ylös nousseet henget ovatkin mitä suuremmassa määrin epätäydellisiä, mutta ajan myötä ne täydellistyvät. Vaikka ylösnoussut henki olisi kuinka jumalaton ja normaalin raamatullisen ajattelun mukaan täysin kelvoton saamaan pelastusta taivaassa, ne kaikki tulevat täydellisiksi.

Kun Jumala jätti tämän ihmiskunnan osan maan päällä oman valtakuntansa ulkopuolelle, Hän ei unohtanut näitä ihmisiä taivaassa. Siellä ihmiset ovat täydellisiä myös uskossa. He ovat niin sanoakseni jo ylösnousseita ja täydellisiksi tulleita. Miksi heidän pitäisi palata maan päälle ylösnousemusta varten, kun he ovat jo ’ylösnousseita.´

Raamattu ei missään kohdin puhu siitä, että henkien ylösnousu taivaaseen loppuisi. Uskovia kuitenkin lohdutetaan edelleen sillä, että Raamatun mukainen ’kuolleiden ylösnousu’ haudoista tapahtuisi.

Uskontunnustus puhuu ruumiin ylösnousemuksesta, mutta ei ainakaan fyysinen ruumis nouse ylös, eihän siitä ole useinkaan mitään jäljellä. Kun Jeesus tulee toisen kerran, ensimmäiseen ylösnousemukseen pääsevät nousevat Jeesusta vastaan ’pilviin’. Jeesusko olisi ainoa henki ja ylösnousseet fyysisissä ruumiissa olisivat häntä vastassa pilvissä?

Ilmestyskirja: 20:13 Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan. Ilmestyskirjassa kerrotaan, kuinka ylösnousemusta varten mereen kuolleet nousivat merestä samoin kuin Tuonelassa olevat ja Kuolemassa olevat. Tämä on kuvaannollista ilmausta. Edellä kirjoitinkin, että kaikkien kuolleitten henget ovat Jumalan luona taivaassa; ei ole mitään tarvetta kerätä luita merestä tai lukemattomista haudoista. Monestahan ei ole jäljellä yhtään mitään – paitsi täydellinen henki taivaassa. Täydellinen henki tarkoittaa sitä, että epätäydellinen henki noustuaan taivaaseen, kehittyy täydelliseksi.

Mitä Raamattu kertoo hengille tapahtuvan taivaassa?

Heb 12:23 taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten henkien tykö,

Moni lukija sivuuttaa em. jakeen kiinnittämättä siihen enempää huomiota. Yllä olevassa jakeessa huomioni kiinnittyy ensiksikin sanoihin täydellisiksi tulleitten.  Missä ja miten henget tulevat täydellisiksi? Kovin harvasta voidaan sanoa, että jo maan päällä hän oli täydellinen. Vastauksen täytyy olla siis taivaassa. Olivatko ko. henget vanhurskaita ennen täydellisiksi tuloaan vai seurasiko vanhurskaus täydelliseksi tulemisen mukana? Saarnaajan 12:7 jakeen mukaan henki palaa Jumalan luokse, joka on hengen antaja. Siis kaikki henget palaavat Jumalan luokse.

Entä henkien tuleminen täydellisiksi? Tulevatko kaikki henget täydellisiksi? Toki se on Jumalalle mahdollista. Entä sitten viimeinen tuomio? Palaavatko täydellisiksi tulleet henget Jeesuksen luokse maan päälle tuomittaviksi? Ei tunnu kovin loogiselta tuomita täydellisiksi tulleita henkiä vanhoista, ammoisina aikoina tehdyistä synneistä!

Psa 51:12 Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki.

 

Esikoisten juhlajoukko ja täydellisiksi tulleet vanhurskaat henget

Heb 12:23:ssa puhutaan taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukosta ja seurakunnan luokse tulemisesta ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten henkien luokse tulemisesta.

Jos nyt uskomme, että taivaaseen pääsevät henget ikään kuin jalostuvat ja heidät pestään puhtaaksi synnin vaikutuksesta. Voidaanko heitä kaikkia kutsua esikoisten juhlajoukoksi ja ”taivaan seurakunnaksi”? Heitähän on arvioiden mukaan miljardeja, ehkä peräti 120 miljardia, mutta toisaalta, miksi esikoisten juhlajoukko ei voisi olla näinkin suuri?

Entä täydellisiksi tulleet vanhurskaiden henget? Vanhurskailla ymmärretään ihmisiä, jotka pyrkivät noudattamaan ja elämään Jumalan tahdon mukaisesti. Täydellisiksi eivät vanhurskaatkaan pääse maan päällä eläessään, mutta he tulevat täydellisiksi, kun heidän henkensä ovat nousseet taivaaseen. Maan päällä eläneiden vanhurskaiden täydellistymiseen ei liene kovin pitkä matka.

Entä sitten muut uskossa kuolleet? Tai pakanoina kuolleet? Heidänkin henkensä nousevat taivaaseen. Millainen kehityskulku heidän hengillään on? Olen siinä käsityksessä, että taivaassa ei ole mitään epäpyhää tai epätäydellistä. Siis, niin syntisinä tai suorastaan pakanoina kuolleet henget täydellistyvät, jolloin voidaan Raamatun mukaisesti puhua ”täydellisiksi tulleista vanhurskaiden hengistä.”

Jeesuksen toisen tulemisen aikaan saattaa maan päällä asustaa miljardeja ihmisiä, joista suurin osa on pakanoita tai kristittyjä, mutta syntisiä. Raamattu kertoo Jeesuksen tuhatvuotisesta valtakunnasta. Sen aikaiset ihmiset ovat vielä kaikki kuolevaisia. Nousevatko heidänkin henkensä kuoleman koittaessa taivaaseen ja siellä kehittymään?

Hypätään jakeeseen Heb 12:22: vaan te olette käyneet Siionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö, ja kymmenien tuhansien enkelien tykö. Jae 22 viittaa Ilmestyskirjassa kuvattuun tulevaisuuden tapahtumaan: itse Jumala laskeutuu alas maan päälle. Se on tulevaisuuden lupaus.

23 taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten henkien tykö, 24 ja uuden liiton välimiehen, Jeesuksen, tykö, ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri.

Ilm 21:4 ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.”

Efe 1:10 siitä armotaloudesta, minkä hän [Jumala] aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, – oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä.
Gal 4:4 Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen,
Kol 1:20 ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.                                                                                                                     

Tiit 2:11 Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. 
1 Tim 2:4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.

1 Kor 15:22 Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa,

2 Kor 5:19 Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.

Jumala päättää paljonko uskoa kukin ihminen saa:  Room 12:3 Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut.

 

Mitä Jumala lupaa ihmiselle ja ihmiskunnalle?

1 Kor 15:22 Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa,

1 Tim 2:3 Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,
4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Timoteus välittää Jumalan tahdon: Jumala tahtoo kaikkien ihmisten pelastuvan.

Jesaja: 46:10 Minä ilmoitan alusta asti, mitä tuleva on, ammoisia aikoja ennen, mitä ei vielä ole tapahtunut; minä sanon: minun neuvoni pysyy, kaiken mitä tahdon, minä teen. Ja Jesaja vakuuttaa Jumalan tekevän kaiken tahtomansa.

Eikö kysymys ihmiskunnan pelastumisesta ole jo näillä jakeilla selvitetty ja ratkaistu?

Joh 6:63 Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä.

1.Korinttolaiskirje sanoo, että kaikki ihmiset kuolevat niin kuin Adamista lähtien on tapahtunut. Korinttolaiskirje välittää Kristuksen lupauksen: Kaikki, siis jokainen ihminen, uskova tai pakana, saa tulevaisuudessa kuolemattomuuden eli ikuisen elämän.

Nämä lupaukset tulevat Isä Jumalalta ja Hänen pojaltaan Jeesukselta Kristukselta. Pelastukselle ei aseteta ehtoja.

Monessa kohdin Raamattua on ihmiselle annettu ohjeita, kuten esimerkiksi: ”Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastutniin myös sinun perhekuntasi”. Kaikki kyllä tietävät ihmisillä olevan hengen, mutta juuri kukaan ei tiedä hengen suurta merkitystä ihmiskunnan ja jokaisen ihmisen tulevaisuudelle. Myös sielusta on yleisesti vallalla virheellisiä uskomuksia.

Joh 11:26 Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?”

Kuulostaa suorastaan käsittämättömältä. Jeesus lupaa, että se, joka uskoo häneen, ei ikinä kuole. Tämä on helppo kiistää; kaikki ihmiset kuolevat! Olemme kuitenkin ymmärtäneet kuolemisen väärin. Jeesus jo edellisessä jakeessa selitti:

Joh 11:25 Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut.” – Pysähtykäämme hetkeksi miettimään. Se elää, vaikka olisi kuollut. Siis, kuolleet uskovat elävät. Jae tarkoittaa, että ihmisten ruumiit haudassa maatuvat, mutta heidän henkensä elävät. Missä uskovien henget ovat, jos ne eivät ole kuolleiden ruumiiden mukana? Ainoa oikea vastaus on, Jumalan luona taivaassa.

Saar 12:7 Ja tomu palajaa maahan, niinkuin on ollutkin, ja henki palajaa Jumalan tykö, joka sen on antanutkin.

Jumala antaa ihmiselle hengen. Saarnaajan jae 12:7 todistaa, että ihmisten henget siis palaavat taivaaseen ihmisen kuollessa. Onko tämä sama asia kuin se, että ihmiset uskovat ”pääsevänsä taivaaseen” kuoltuaan? Miten sitten käy kuolleitten ylösnousemuksen? Hehän ovat jo valmiiksi taivaassa! Jos kaikkien, myös ”vääräin”, ihmisten henki nousee taivaaseen, miten sitten valitaan ne syntiset, jotka joutuvat ”tuliseen järveen”? Entä jos syntisistä on taivaassa kehittynyt uudenlaisia ihmisiä, Jumalaan vakaasti uskovia? Pitäisikö heidänkin palata maan päälle vastaamaan vanhoista synneistään?

 Jokaisen ihmisen henki nousee hänen kuollessaan taivaaseen Jumalan luokse

 • Jokainen ihminen kehittyy taivaassa täydelliseksi
 • Jos siis kaikki tähän asti eläneet ja kuolleet ihmiset – heidän henkensä- ovat taivaassa, heitä on siellä monia miljardeja. Suurin osa heistä oli maan päällä pakanoita. Nyt he ovat vanhurskaita Jumalan palvelijoita.
 • Uskonnot yleisesti väittävät, että vain Jumalaa pelkäävät pääsevät taivaaseen. Ei, vaan kaikki.
 • Uskontojen keksityt opit, jotka kirkot ovat siirtäneet Raamattuunkin, pitävät ihmiskuntaa hallinnassaan pelottelemalla ihmisiä ikuisella kärsimyksellä tulisessa järvessä. Sellaista järveä ei ole eikä ole ollutkaan.
 • Piintyneimmätkin pakanat kehittyvät taivaassa totisiksi Jumalan palvelijoiksi.
 • Entä se ihmiskunnan osa, joka on maan päällä Kristuksen toisen tulemisen aikaan? Jos hänen valtakuntansa kestää tuhat vuotta, suurin osa kuolee tänä aikana. Ja heidän henkensä nousevat taivaaseen ja sitten… no tehän tiedätte.

Raamatussa on paljon eri kansojen tuottamia taruja ja uskomuksia. Kirkot ovat käyttäneet ja muokanneet niitä voidakseen hallita kansanjoukkoja ja kerätä heiltä rahat pois rakentaakseen itselleen prameita kirkkoja ja palatseja. Korkeat kirkonmiehet kuvataankin usein hyvin syöneiksi ja loisteliaissa palatseissa asuviksi.

 

Ylösnousemus

1 Kor 15:52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.

1 Tes 4:16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;

Joh 5:28 Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä
29 ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen.”

Edellä kirjoitin ihmisen hengestä. Sen perusteella on uskottavaa, että henget ihmisten kuollessa, nousevat kaikki taivaaseen. Tässä on ilmeinen ristiriitatilanne hengen ja ruumiin ylösnousemuksen kesken; ihmisen henki on hänen kuoltuaan noussut taivaaseen Jumalan luokse. Miten haudoista voi tapahtua ylösnousemus ilman henkeä? Vaikka sielu olisikin vielä maan päällä, tai meren pohjassa ruumiin mukana tai vaikkapa atomipommin räjähdyksessä ruumis on täysin hävinnyt olemattomiin, niin eikö ylösnousemukseen kuitenkin tarvita ihmisen henki.

Entä viimeinen tuomio? Kun Raamattu sanoo ihmisen joutuvan tuomiolle ylösnousemuksen tapahduttua, onko ihmisen hengen tultava paikalle Jumalan luota taivaasta? Palautuisiko henki taivaasta ylösnousun tapahtuessa ja asettuisi entiseen ruumiiseensa?

Jos taas ihmisen henkeä ei tarvita ylösnousuruumiissa, vaan se saa jäädä taivaaseen, jossa se on kehittynyt, voiko ylösnousemustuomio olla ristiriitainen? Ihmisen henki taivaassa on kehittynyt positiivisesti, mutta entä jos hänen maallinen elämänsä ei puolla myönteistä ylösnousemustuomiota?

Apostolit uskoivat ruumiin ylösnousemukseen. Miten ylösnousemukseen osallistuvat 1 Kor 15:40 esille tuomat ”taivaalliset ruumiit”?

1 Kor 15:40 Ja on taivaallisia ruumiita ja maallisia ruumiita; mutta toinen on taivaallisten kirkkaus, toinen taas maallisten.  51 Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme,

Ylösnousemusruumis on henkiruumis: Mat 22:30 ”Sillä ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle; vaan    he ovat niinkuin enkelit taivaassa.”  Enkelithän ovat henkiä. Raamattu opettaakin Apt 24:15, että ”ja pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat, sekä vanhurskasten että vääräin.”

Yllä olevat Korinttolaiskirjeen sanoma ja 1. Tessalonikalaiskirjeen sanoma on hätkähdyttävä; ”me emme kaikki nuku kuolemaan, kaikki me muutumme, kuolleet nousevat katoamattomina, me, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen…” Näistä kuvastuu Kristuksen tuore läsnäolo ja vaikutus sekä ne monet lupaukset, joita Kristuksen seuraajat saivat. Sen aikainen seurakunta odotti Kristuksen pikaista paluuta ja kuolleiden ylösnousemusta.

Raamattu todistaa, että kuolleet eivät tiedä mitään: Saarnaaja 9:5 ”Sillä elävät tietävät, että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään, eikä heillä ole paikkaa, vaan heidän muistonsa on unhotettu”. – Ihmiset ovat aika lailla sekaisin, kun he miettivät rakkaiden kuolleidensa kohtaloa. He mielellään näkevät, että kuolleet on haudattu perhehautaan, jonne he vievät kukkia vainajien muistoksi. Itse vainajat ovat heidän mielestään taivaassa. Eräässä amerikkalaisessa TV-ohjelmassa perheessä käytiin keskustelua kuolleesta omaisesta ja perheen äiti väitti, että kuollut seuraa heidän toimiaan taivaasta käsin. Kuolleiden kohtalon ymmärtäminen vaikeutuu, jos kuollut on hukkunut valtameren syvyyksiin tai sodassa pommi on hänet tuhonnut ilman että mitään on jäänyt ruumiista jäljelle.

Ilm 20:14 ”Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi”.

Mitä Raamattu tarkoittaa, kun se sanoo, että Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen? (Ilm 20:14).  Pyrkiikö Jumala rankaisemaan Kuolemaa ja Tuonelaa (hautaa)? Ovatko Kuolema ja Haades tehneet syntiä Jumalaa vastaan?

Mitä siis Kuoleman ja Haadeksen heittäminen tuliseen järveen tarkoittaa?

Tämä jae on mielestäni selvä osoitus ainoastaan siitä, että Kuolema ja Haades ovat tästä lähtien tarpeettomia. Ihmiskunnassa ei kukaan tee enää syntiä; kaikki jäljellä olevat ihmiset ovat saaneet ikuisen elämän. Kun kukaan ei enää kuole, ei hautojakaan tarvita. Kuolema ja Haades kuvaannollisesti tuhotaan.

Kuolema on vaihe ihmisen elämänkaaressa. Jumala loi ihmisen kuolemattomaksi, mutta syntiinlankeemuksen myötä, kuolema tuli viimeiseksi vaiheeksi ihmisen elämää. Ylösnousemuksen myötä kuolleilla on mahdollisuus uuteen elämään.

 

Mikä on Jumalan suuri suunnitelma?

Muistamme, että Jumala itse hylkäsi pakanat palvomaan taivaankappaleita ja että Jumala itse tietoisesti antoi eri ihmisille toisistaan poikkeavan määrän uskoa: 5 Moos 4:19 ”ja ettet, kun nostat silmäsi taivasta kohti ja katselet aurinkoa ja kuuta ja tähtiä, kaikkea taivaan joukkoa, anna vietellä itseäsi kumartamaan ja palvelemaan niitä, sillä Herra, sinun Jumalasi, on jakanut ne kaikille muille kansoille koko taivaan alla. Ja:

Room 12:3 Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut.

Jumalan suunnitelmaan näyttää kuuluvan, että aluksi keskitytään Jumalan valittuun kansaan Israeliin ja taivaankappaleet jätetään pakanoiden palvottaviksi. Muutoinkin Jumala on jakanut uskoa kullekin ’säästeliäästi’ oman harkintansa mukaisesti.

”Tulinen järvi, joka tulta ja tulikiveä palaa, polttaa oikeasti pahoja ihmisiä, heidän lihaansa ikuisesti.” Tällaisen raamatunkäännöksen ja tulkinnan saivat aikaseksi Katolisen kirkon papit apostolisen ajan jälkeen, jolloin ensimmäiset Raamatun kirjoituskokoelmat alkoivat kiertää seurakunnissa. Kristuksen sanoma Jumalan rakkaudesta väännettiin irvokkaaksi pelotteluksi, jolla Katolinen kirkko katsoi pystyvänsä hallitsemaan ihmiskuntaa.

Heb 12:6 ”sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa”.  Jos lapsen isä kurittaa lastaan rankasti, niin eikö Jumalan kuritus ole parempaa, koska se ei ole fyysistä? Tärkeintä Jumalan kurituksessa on, että Jumala näin muovaa ihmisen kaltaisekseen, jollaiseksi ihminen oli alun perin luotu.

 

Tulisen järven tuli on symbolista

Kun tutkimme joitakin näistä Raamatun kohdista, jotka liittyvät meidän kärsimyksiimme, on välttämätöntä saada oikea ymmärrys Jumalan tuomiosta maailmalle tulisessa järvessä ja toisessa kuolemassa. Kysymys ei olekaan siitä, että nämä olisivat rangaistuksia. Jumala ei rankaise meitä, Hän opettaa meitä, ja siinä on suuri ero. Kieltämättä, kuitenkin Raamatun sanomaa on kautta vuosisatojen kuvattu tuskallisena ja ikuisesti polttavana rankaisuna. Näin ainakin ihmiskunnan osalta.

Mitä on tämä opetus? Se on opetusta parannuksen aikaansaamiseksi. Tulinen järvi ei ole oikeaa tulta, vaan symbolista. Lukemattomien vuosisatojen ajan kristikunnan papisto on tulkinnut Raamattua väärin ja kuvannut symbolisen kielen fyysiseksi todeksi. Näin on kristikunnan massat pidetty Jumalan pelossa – pelossa ihan oikeasti, eikä vain Jumalan kunnioituksessa. Sitähän ’Jumalan pelon’ tulisi oikeasti tarkoittaa.

Entä sitten korkeitten enkeliruhtinaiden, kuten saatanan kohtalo? Onko saatanan rangaistus ikuinen kärsimys vai tuhoutuminen? Saatanaahan ja häntä kannattavia enkeleitä pidettiin Raamatun kertoman mukaan kahlittuna pitkän aikaa, eikä hän vapauduttuaan osoittanut parantaneensa tapojaan, vaan jatkoi kapinaansa.

2 Piet 2:4 Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin, ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi.

Juud 1:6 ja että hän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon; Itse saatanakin sidotaan tuhanneksi vuodeksi: Ilm 20:2 ”Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi.” Saatanaa Raamatun Ilmestyskirja kutsuu lohikäärmeeksi.

Ilm 12:9 Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa.
20:3 ”ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa.” Saatanan kohtaloa kuvataan periaatteessa samoin kuin syntisten ihmisten; 20:10 ”Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti”.

Näyttämölle ilmaantuu muunkin nimisiä tekijöitä, kuten peto, lohikäärme ja väärä profeetta. Katso esim. Ilm. luku 13. Raamattu kertoo saatanan ja hänen enkeleidensä lopullisen kohtalon. Peto kumppaneineen heitetään tuliseen järveen; Ilm 20:10 ”Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti.” Konkordanttinen käännös sanoo toisin: ”And they shall be tormented day and night for the eons of the eons.” Jos tämä käännös on oikea, kysynkin: mitä tulee tapahtumaan saatanalle ja hänen joukoilleen? Ottavatko he opikseen tulisen järven rangaistuksesta vai eivät? Suoraan sanoen, en osaa kuvitella saatanan ja hänen joukkonsa pelastumista tulisesta järvestä.

Paavalin kokemat monenlaiset kärsimykset ovat oivallinen esimerkki kristityn elämästä: Apt 14:22 ”Monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemän sisälle Jumalan valtakuntaan”.

 

Pelastus kuoleman jälkeen                                                              

Raamatun opetus pelastuksesta sisältää ajatuksen, että katumisen ja parannuksen, joka johtaa pelastukseen, täytyy tapahtua ihmisen eläessä. Pelastuksen saavuttaminen kuoleman jälkeen ei ole kristillisen opin mukaan mahdollista.

Raamatun todellisuus kuitenkin on, että suurin osa ihmiskunnasta pelastuu kuoleman jälkeisessä tuomiossa. Vain ’ensihedelmät’ pelastuvat tässä ensimmäisessä elämässä ennen ylösnousemusta tuomiolle. Jos Jumala todella aikoo pelastaa koko ihmiskunnan, se merkitsee, että valtaosa pelastuksen saajista saa pelastuksen vasta kuoleman jälkeen. Muistakaa niitä 120 miljardia pakanaa, jotka ovat kuolleet. Nyt joku sanoo, että Raamattu opettaa pakanoiden voivan pelastua Room 2:15 edellytyksen täyttyessä: ”ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa myötä-todistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä.”

Jotkut väittävät, että Jeesus ei halunnut syntisten katuvan ja kääntyvän ja pelastuvan omana aikanaan. Miksi näin?  Eikö Kristus ymmärrä, että nykyisenkin kristillisen opetuksen mukaan kukaan ei voi pelastua kuolemansa jälkeen ilman, että hän on pelastunut ennen kuolemaa?

Joh 7:38 Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat.” Vaikka kolmannessa sadonkorjuussa korjataan koko sato talteen, aina jää kuitenkin korjaamatta joku mätä hedelmä. Em. Johanneksen jae sisältää tämän ”mädän hedelmän” ajatuksen: joka uskoo minuun, saa pelastuksen. Joka ei usko minuun, on mätä hedelmä, joka jää korjaamatta.

Jesaja kirjoitti Jumalan lausuneen: Jes 45:23 Minä olen vannonut itse kauttani, minun suustani on lähtenyt totuus, peruuttamaton sana: Minun edessäni pitää kaikkien polvien notkistuman, minulle jokaisen kielen valansa vannoman.

Fil 2:9 Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman,
10 niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,
11 ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra Jumala on tehnyt Jeesuksen Herraksi; Apt 2:36 ”Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte.”

Ilmestyskirja kertoo miten käy saatanan joukkoineen: 20:9 Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät.
20:10 Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti. Konkordanttinen käännös sanoo: they shall be tormented day and night for the eons of the eons. Se ei tarkoita päättymättömän ikuisesti, mutta kuitenkin pitkän ajan – aikajaksosta toiseen.

Pelastuksen vaiheittaisuus                                                            

5 Moos 16:14 Ja iloitse tänä juhlanasi, sinä ja sinun poikasi ja tyttäresi, palvelijasi ja palvelijattaresi, leeviläinen, muukalainen, orpo ja leski, jotka asuvat sinun porttiesi sisäpuolella. 16:16 Kolme kertaa vuodessa tulkoon kaikki sinun miesväkesi Herran, sinun Jumalasi, kasvojen eteen siihen paikkaan, jonka hän valitsee: happamattoman leivän juhlana, viikkojuhlana ja lehtimajan juhlana. Mutta tyhjin käsin älköön tultako Herran kasvojen eteen;

Näillä kolmella jokavuotisella juhlalla tuli Israelin kansan miesväen kokoontua yhteen. Nämä juhlat myös symbolisoivat pelastuksen tapahtuvan vaiheittain. Ensimmäinen juhla: Happamattoman leivän juhla (pelastuvien ensihedelmät), viikkojuhla: (Kun maan esikoissato oli korjattu ja kolmantena: suuri syksyn sadonkorjuu.

Ihmiskunnan pelastukseen liittyen on esitetty käsitys, että Kolmas juhla kuvaa pelastuksen kattavuutta; koko sato korjataan tarkkaan eli pelastus tulee koskemaan kaikkia, jotka eivät vielä ole pelastuneet. Itse en olisi löytänyt tällaista symboliikkaa, pidin tätä vain Jumalan juutalaisille antamana käskynä, mutta kun luin tällaisesta tulkinnasta, totean, että onhan se mahdollista.

Joh 7:38 ”Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat.”

Jesaja kirjoitti Jumalan lausuneen: Jes 45:23 ”Minä olen vannonut itse kauttani, minun suustani on lähtenyt totuus, peruuttamaton sana: Minun edessäni pitää kaikkien polvien notkistuman, minulle jokaisen kielen valansa vannoman.”

Fil 2:9 ”Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman,
10 niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,
11 ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.”  Jumala on tehnyt Jeesuksen Herraksi; Apt 2:36 ”Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte.”

Filippiläiskirje on selvä, määrittäessään keiden on tunnustettava Kristus Jumalan nimittämäksi Herraksi: kaikkien taivaissa, kaikkien maan päällä (elossa) ja kaikkien maan alla eli kuolleiden. Miten kuolleet voisivat tunnustaa Kristuksen Herraksi? Kuolleethan eivät tiedä mitään (Saar 9:5)! He tunnustavat, kun tapahtuu kuolleiden ylösnousemus.

Ilm 20:2 ”Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi   3 ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa.   4 Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.
5 Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus.  6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.”

 

Yhteenveto: Mitä ihmisen hengelle tapahtuu kuolemassa?

 1.Korinttolaiskirje 15:22 sanoo, että kaikki ihmiset kuolevat niin kuin Adamista lähtien on tapahtunut: ”Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa,”

Korinttolaiskirje välittää Kristuksen lupauksen: Kaikki, siis jokainen ihminen, uskova tai pakana, saavat tulevaisuudessa kuolemattomuuden. – Tämä Raamatunlause on selvästi ristiriidassa niiden Raamatun kohtien kanssa, jotka antavat ymmärtää syntisten kokevan viimeisen tuomion ankaran rangaistuksen, esimerkiksi:

Mat 25:46 Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.”

Joh 5:29 ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen.

2. Pie 3:7 Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään.

Joh 6:63 Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. 

Jes 46:10 Minä ilmoitan alusta asti, mitä tuleva on, ammoisia aikoja ennen, mitä ei vielä ole tapahtunut; minä sanon: minun neuvoni pysyy, kaiken, mitä tahdon, minä teen.

Timoteus välittää Jumalan tahdon: Jumala tahtoo kaikkien ihmisten pelastuvan.   1 Tim 2:3 Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,
2:4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.

Nämä lupaukset tulevat Isä Jumalalta ja Hänen pojaltaan Jeesukselta Kristukselta. Pelastukselle ei aseteta ehtoja.

Monessa kohdin Raamattua on pelastukselle kutenkin asetettu ehtoja, kuten usko. ”Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastutniin myös sinun perhekuntasi”. Kaikki kyllä tietävät ihmisillä olevan hengen, mutta juuri kukaan ei tiedä hengen suurta merkitystä ihmiskunnan ja jokaisen ihmisen tulevaisuudelle. Myös sielusta on yleisesti vallalla virheellisiä uskomuksia.

Joh 11:26 Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?”

Kuulostaa suorastaan käsittämättömältä. Jeesus lupaa, että se, joka uskoo häneen, ei ikinä kuole. Tämä on helppo kiistää; kaikki ihmiset kuolevat! Olemme kuitenkin ymmärtäneet kuolemisen väärin. Jeesus jo edellisessä jakeessa selitti: 11:25 Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. – Pysähtykäämme hetkeksi miettimään. Se elää, vaikka olisi kuollut. Siis, kuolleet uskovat elävät. Jae tarkoittaa, että ihmisten ruumiit haudassa maatuvat, mutta heidän henkensä elävät.

Missä uskovien henget ovat, jos ne eivät ole kuolleiden ruumiiden mukana? Ainoa oikea vastaus on, Jumalan luona taivaassa. Löydämmekö Raamatusta perusteluita tähän käsitykseen?

Luuk 23:46 Ja Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi: Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni”. Ja sen sanottuaan hän antoi henkensä.

1 Kun 19:4 … ”Jo riittää, Herra; ota minun henkeni, sillä minä en ole isiäni parempi”.

Joona 4:3 Ja nyt, Herra, ota minun henkeni, sillä kuolema on minulle parempi kuin elämä.”

Apo 7:59 Ja niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi: ”Herra Jeesus, ota minun henkeni!”

 

Henget palaavat Jumalan luokse

Saar 12:7 Ja tomu palajaa maahan, niinkuin on ollutkin, ja henki palajaa Jumalan tykö, joka sen on antanutkin.

Jumala antaa ihmiselle hengen. Saarnaajan jae 12:7 todistaa, että ihmisten henget siis palaavat taivaaseen ihmisen kuollessa. Onko tämä sama asia kuin se, että ihmiset uskovat ”pääsevänsä taivaaseen” kuoltuaan?

Miten sitten käy kuolleitten ylösnousemuksen? Hehän ovat jo valmiiksi taivaassa! Jos kaikkien, myös ”vääräin”, ihmisten henki nousee taivaaseen, miten sitten valitaan ne syntiset, jotka joutuvat ”tuliseen järveen”? Entä jos syntisistä on taivaassa kehittynyt uudenlaisia ihmisiä, Jumalaan vakaasti uskovia? Pitäisikö heidänkin palata maan päälle vastaamaan vanhoista synneistään?

 

Mitä Raamattu kertoo hengille tapahtuvan taivaassa?

Heb 12:23 taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten henkien tykö,

Moni lukija sivuuttaa em. jakeen kiinnittämättä siihen enempää huomiota. Yllä olevassa jakeessa huomioni kiinnittyy ensiksikin sanoihin täydellisiksi tulleitten.  Missä ja miten henget tulevat täydellisiksi? Kovin harvasta voidaan sanoa, että jo maan päällä hän oli täydellinen. Vastauksen täytyy olla siis taivaassa. Olivatko ko. henget vanhurskaita ennen täydellisiksi tuloaan vai seurasiko vanhurskaus täydelliseksi tulemisen mukana? Saarnaajan 12:7 jakeen mukaan henki palaa Jumalan luokse, joka on hengen antaja. Siis kaikki henget palaavat Jumalan luokse. Jos kaikki henget palaavat kuolemassa Jumalan luokse, on ehdoton valtaosa näistä hengistä pakanain henkiä. Kristittyjenkin hengistä suurin osa on kovin syntisten henkiä. Vain pienen pieni osa hengistä täyttäisi Jumalan normit ja ”ansaitsisi” ikuisen elämän.

Entä henkien tuleminen täydellisiksi? Tulevatko kaikki henget täydellisiksi? Toki se on Jumalalle mahdollista. Entä sitten viimeinen tuomio? Palaavatko täydellisiksi tulleet henget Jeesuksen luokse maan päälle tuomittaviksi? Ei tunnu kovin loogiselta tuomita täydellisiksi tulleita henkiä vanhoista, ammoisina aikoina tehdyistä synneistä!

 

Seuraavassa eri Raamatun käännöksiä jakeesta Heb 12:23

American standard: 23 to the general assembly and church of the firstborn who are enrolled in heaven and to God the Judge of all, and to the spirits of just men made perfect,

King James:

23 To the general assembly and church of the firstborn,  and to God the Judge of all, and to the spirits of just men made perfect,

Young’s literal:

23 to the company and assembly of the first-born in heaven enrolled, and to God the judge of all, and to spirits of righteous men made perfect,

Svenska Bibeln 1917:

23 till en högtidsskara och församling av förstfödda söner som äro uppskrivna i himmelen, och till en domare som är allas Gud, och till fullkomnade rättfärdigas andar,

Suomalainen Raamatunkäännös v.  1992

23 ja juhlaa viettävä esikoisten seurakunta, ne, joiden nimet ovat taivaan kirjassa. Siellä on Jumala, kaikkien tuomari, siellä ovat perille päässeiden vanhurskaiden henget,

Suomalainen Raamattu 1992 on todettu monessa kohdin epäonnistuneeksi käännökseksi. Se mikä nyt tarkasteltavan kohdan käännöksestä puuttuu, on luonnehdinta täydellisiksi tulleista hengistä. Valtaosa Maailman Raamatun käännöksistä on yksimielisesti samalla linjalla käyttämäni suomalaisen vuoden 1933/38 käännöksen kanssa.

Jos käännän em. Raamatunlauseet tarkasti, on johtopäätökseni, että siinä puhutaan vanhurskaiden hengistä, jotka ovat tulleet (tehty) täydellisiksi. Eivätkö sitten syntisten henget kehity taivaassa samalla tavoin? Miksi siinä tapauksessa Jumala haluaisi taivaaseen syntisten henget ja miljardien pakanoiden henget? En saata uskoa, että taivaassa ei tapahtuisi kaikille hengille kehitystä kohti täydellisyyttä. Sehän merkitsisi, että taivaassa olisi Jumalan luona ties mitä hengen heittiöitä ja toisaalta täydellisiksi kehittyneitä henkiä? Pohditaan asiaa tarkemmin:

 

Esikoisten juhlajoukko ja täydellisiksi tulleet vanhurskaat henget

Hebr 12:23:ssa puhutaan taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukosta ja seurakunnan luokse tulemisesta ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten henkien luokse tulemisesta.

Entä täydellisiksi tulleet vanhurskaiden henget? Vanhurskailla ymmärretään ihmisiä, jotka pyrkivät noudattamaan ja elämään Jumalan tahdon mukaisesti. Täydellisiksi eivät vanhurskaatkaan pääse maan päällä eläessään, mutta he tulevat täydellisiksi, kun heidän henkensä ovat nousseet taivaaseen. Maan päällä eläneiden vanhurskaiden täydellistymiseen ei liene kovin pitkä matka.

Nyt kysyn: uskommeko, että kaikki taivaaseen pääsevät henget ikään kuin jalostuvat ja heidät pestään puhtaaksi synnin vaikutuksesta? Voidaanko heitä kaikkia kutsua esikoisten juhlajoukoksi ja ”taivaan seurakunnaksi”? Heitähän on yli sata miljardia, mutta toisaalta, miksi esikoisten juhlajoukko ei voisi olla näinkin suuri?

Entä sitten muut kuin uskossa kuolleet? Tai pakanoina kuolleet? Heidänkin henkensä nousevat taivaaseen. Millainen kehityskulku heidän hengillään on? Olen siinä käsityksessä, että taivaassa ei ole mitään epäpyhää tai epätäydellistä. Siis, niin syntisinä tai suorastaan pakanoina kuolleetkin henget täydellistyvät, jolloin voidaan Raamatun mukaisesti puhua ”täydellisiksi tulleista vanhurskaiden hengistä.” On olennaista, että kaikki henget – niin uskovien kuin pakanoidenkin henget – nousevat kuoleman koittaessa taivaaseen. Itse pidän selvänä, että kaikki henget täydellistyvät taivaassa. Tällöin pakanoidenkin ja maan päällä eläneiden syntisten henget täydellistyvät. – Miten näihin henkiin voidaan soveltaa Raamatun mukaista viimeistä tuomiota?

Jeesuksen toisen tulemisen aikaan maan päällä asustaa miljardeja ihmisiä, joista suurin osa on pakanoita – tai kristittyjä, mutta syntisiä. Raamattu kertoo Jeesuksen tuhatvuotisesta valtakunnasta. Sen aikaiset ihmiset ovat kaikki kuolevaisia. Nousevatko heidänkin henkensä kuoleman koittaessa taivaaseen ja siellä kehittymään?

 

Kaikki pelastuvat Jumalan amosta

1 Kor 15:22 Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, 23 mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan; 24 sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman.

Ilm 21:4 ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.”

Efe 1:10 siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, – oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä. 
Gal 4:4 Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen,
Kol 1:20 ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.                                                                                         

Tiit 2:11 Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille 
1 Tim 2:4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.

1 Kor 15:42 Niin on myös kuolleitten ylösnousemus: kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa;
43 kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa; kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa;
44 kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen ruumis, niin on myös hengellinen.

2 Kor 5:19 Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.

 

Jumala päättää paljonko uskoa kukin ihminen saa:

Tiesitkö, että Jumala on päättänyt kunkin ihmisen kohdalta paljonko uskoa kyseinen ihminen saa?

Room 12:3 Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut.

Psa 51:12 Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki. 
Hes 11:17 Sano sentähden: Näin sanoo Herra, Herra: Minä kokoan teidät kansojen seasta ja kerään teidät maista, joihin teidät on hajotettu, ja annan teille Israelin maan. 18 Ja he tulevat sinne ja poistavat siitä kaikki sen iljetykset ja kaikki sen kauhistukset.  19 Ja minä annan heille yhden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne, ja minä poistan kivisydämen heidän ruumiistansa ja annan heille lihasydämen,

 

Mitä johtopäätöksiä voimme tehdä edellä olevasta?

 • Jokaisen ihmisen henki nousee hänen kuollessaan taivaaseen Jumalan luokse
 • Jokainen ihminen kehittyy taivaassa täydelliseksi
 • Jos siis kaikki tähän asti eläneet ja kuolleet ihmiset – heidän henkensä- ovat taivaassa, heitä on siellä monia miljardeja. Suurin osa heistä oli maan päällä pakanoita. Nyt he ovat vanhurskaita Jumalan palvelijoita.
 • Kirkot yleisesti väittävät, että vain Jumalaa pelkäävät pääsevät taivaaseen. Ei, vaan kaikki (kaikkien henget).
 • Uskontojen keksityt opit, jotka kirkot ovat siirtäneet Raamattuunkin, pitävät ihmiskuntaa hallinnassaan pelottelemalla ihmisiä ikuisella kärsimyksellä tulisessa järvessä. Sellaista järveä ei ole eikä ole ollutkaan. Piintyneimmätkin pakanat kehittyvät taivaassa totisiksi Jumalan palvelijoiksi.
 • Entä se ihmiskunnan osa, joka on maan päällä Kristuksen toisen tulemisen aikaan? Jos hänen valtakuntansa kestää tuhat vuotta, suurin osa kuolee tänä aikana. Ja heidän henkensä nousevat taivaaseen ja sitten… nythän te jo tiedätte.

Raamatussa on paljon eri kansojen tuottamia taruja ja uskomuksia. Kirkot ovat käyttäneet ja muokanneet niitä voidakseen hallita kansanjoukkoja – ja kerätä heiltä rahat pois rakentaakseen itselleen prameita kirkkoja ja palatseja. Kirkonmiehet kuvataankin usein hyvin syöneiksi ja loisteliaissa palatseissa asuviksi.

 

image_pdfimage_print