Kenet Jumala on ensiksi valinnut?

Ihmiset tuntuvat useinkin ajattelevan, että ihminen itse valitsee Jumalan. Onko näin? Kumpi valitsee, ihminen vai Jumala? Jumala kutsuu ihmistä, usein useammankin kerran. Ihminen valitsee joko uskon tai sen hylkäämisen. Eikä aina edes tietoisesti. Onko todellisuudessa kyse Jumalan ihmiseen kohdistavasta valinnasta kuten Jeesus sanoi: Ette te valinneet minua vaan minä valitsin teidät” (Joh 15:16).

Usein esitetty ennaltamääräämiseen liittyvä Raamatun kohta on Room 8:28-29:  Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa; mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. – Efesolaiskirjeen mukaan ”jo ennen maailman luomista Hän on valinnut meidät kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia Kristuksesta osallisina” (Efe 1:4).

Kutsutuista ja valituista sanotaan, että heidät ”on valittu Jumalan – edeltätietämyksen mukaan (1.Piet. 1:1,2), ”valittu ennen maailman perustamista”, ennalta määrätty otettavaksi Jumalan pojiksi(Efe 1:3-5,11) ja ”valittu alusta pitäen pelastukseen ja kutsuttu tähän” (2Tes 2:13,14). Näiden jakeiden osalta on herätetty tulkintakysymys siitä, koskevatko jakeet yksittäisiä ihmisiä vai onko kyseessä kristillisen seurakunnan, joka on ’yksi ruumis’, ennaltamääräyksestä. Jumala ei kuitenkaan pelasta epävanhurskaita yksilöitä sillä perusteella, että seurakunnassa on valtaosa vanhurskaita. Ilm 2:23 …ja kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä olen se, joka tutkin munaskuut ja sydämet; ja minä annan teille kullekin tekojenne mukaan. Tarkastelihan Jeesuskin Sardeen seurakuntaa: Ilm 3:3 muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen.  4 kuitenkin on sinulla sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset.

Tietyn pienen joukon ihmisiä on Jumala valinnut (ennaltamäärännyt) jo ennen maailman perustamista pelastukseen ja kutsunut heidät. Tämä on se pieni joukko, josta Jeesus sanoi Luuk 12:32 Älä pelkää, sinä piskuinen lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa antaa teille valtakunnan. Jumala on siis nähnyt tulevan kehityksen jo ennen maailman perustamista. Hän on nähnyt niin syntiinlankeemuksen kuin Kristuksen lunastusuhrin ja Jumalan valtakunnan perustamisen kuninkaanaan Kristus ja hallitsijoina pieni joukko pyhiä, jotka ottavat paikkansa Kristuksen tulemisen yhteydessä tapahtuvan ensimmäisen ylösnousemuksen jälkeen.

 On myös esitetty käsitys, että jos joku yksittäinen ihminen on valittu, hän ei sen jälkeen voisi koskaan luopua uskosta. Mat 24:24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Saatanan toiminta lopun aikoina on menestyksekästä; hän onnistuu eksyttämään jopa valitutkin. Tähän sanoisin näin: Jumalallahan on kaikenkattava ennaltatietämys. Hän varmaan tietää, että monet ’valitut’ tekevät oikean uskonvalinnan, mutta usko ei kestäkään. Uskovien on oltava jatkuvasti kestäviä ja varuillaan, etteivät tule petetyiksi.

1 Tes 5:9 Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.

 

 

 

image_pdfimage_print