Pelastus

Ketkä nousevat ylös Jeesuksen tulemisen yhteydessä? Ketkä eivät?

monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen (Dan.12:2).

 

Dan. 12:1 Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. 

12:2 Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen.

Dan 12:2 ”Many (NIV Multitudes) who sleep in the dust of the earth will awake: some to everlasting life, others to shame and everlasting contempt.” Perinteisesti tämä Danielin kohdan käännös alkaa sanalla ”Many” eli monet. Hepreankielisen alkutekstin sana ’רַב rab’ on käännetty joissakin käännöksissä kuten NIV:ssä ja YLT:ssa käyttäen ilmaisua ’multitudes’. Tärkeämpi kysymys on: saavatko molemmat ryhmät ylösnousemuksen yhtä aikaa? Tarkemmin asiaa ajatellen – ei välttämättä.

Tässä Danielin kohdassa 12:2 käsitellään ensisijaisesti ensimmäistä ylösnousemusta. Jakeen loppuosa ”others to shame and everlasting contempt” saattaa viitata tulevaan toiseen eli tuomion ylösnousemukseen, joka tapahtuu tuhatvuotisen valtakunnan ajan päättyessä. Ilmestyskirjassa kuvataan 20:4-5 ”Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta. 5 Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet.” – Tämä Ilmestyskirjan kuvaus käsittää ensimmäisen ylösnousemuksen eli saman tapahtuman, jota Daniel kuvaa jakeessa 12:2. Kuvauksen lopussa selvennetään vielä: muut (kuin vanhurskaat, jotka pääsevät hallitsemaan Jeesuksen kanssa) kuolleet virkoavat eloon (tuomiota varten) vasta kun tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet.

Danielin ylösnousemuskuvaus jakautuukin ajallisesti kahteen osaan, joiden aikataulussa on tuhannen vuoden väli. Sen vahvistaa Ilmestyskirjan 20. luku. Raamatusta tiedämme, että ensimmäisen ylösnousemuksen osanottajia ei ole kovin paljon. Ei ainakaan jos tätä ’pientä joukkoa’ verrataan toiseen ylösnousemukseen, johon herätetään kaikki, jotka haudoissa ovat (Joh 5:28). Daniel 12:2 jakeen alku voi siis hyvinkin olla vain ’many’ eikä ’multitudes’, paitsi jos Danielissa on tarkoitettu puhua kaikista, jotka herätetään tuomittavaksi.

Hepreankielisessä tekstissä ‘ikuisesti’ eli `owlam עוֹלָם’ ei myöskään ole täysin varmasti ja aina ikuinen. Tästä olen kirjoittanut pari esimerkkiä viimeisessä luvussa Viimeinen tuomio. Se on selvää, että kahdenlaisia ihmisiä herätetään. Toiset (pyhät) saavat osakseen elämän ylösnousemuksen ja hallintotehtäviä tuhatvuotisessa valtakunnassa Jeesuksen ja apostolien kanssa. Toiset taas joutuvat iänkaikkiseen kadotukseen Jumalan yhteydestä. Tuhatvuotisen valtakunnan aikanakin tuomioita annetaan; tästä on selvä lausuma jakeessa 2.Tim. 4:1. Myös Jesaja viittaa tähän sanoessaan kuinka syntinen saa päälleen kirouksen satavuotiaana. Jes. 65:20 Ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän, ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä määrää; sillä nuorin kuolee satavuotiaana, ja vasta satavuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen.

12:3 Ja taidolliset (tarkoittaa: viisaat, sydämessään viisaat, De förståndiga ) loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti. Pelastuvien ylösnousseiden joukko on kaksijakoinen: ’taidolliset’, jotka rakastavat Jumalaa ja Jeesusta eli noudattavat Jumalan ja Jeesuksen tahtoa elämässään ja toiseksi ne, jotka ponnistelevat elämässään Jumalan sanan, evankeliumin levittämiseksi eli toisten saattamiseksi vanhurskauteen.

Jakeessa 1 kytketään tapahtumat Kristuksen toisen tulemisen aikaan, suureen ahdistukseen. Monet kuolleet heräävät, eivät kaikki, mutta ’monet’. Osa pelastuu ja saa iänkaikkisen elämän, osa saa kadotustuomion. Suuren ahdistuksen aika merkitsee sitä, että suurin osa ihmiskunnasta tuhoutuu. On aiheellista kysyä, ovatko tämän ahdistuksen aikana kuolleet jo saaneet tuomionsa? Jeesushan tuomitsee ihmiskuntaa sekä tulonsa yhteydessä että Jumalan tuhatvuotisen valtakunnan aikana. 2.Tim. 4:1 Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta: (KJV: Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom;). –  Jeesus on tuomitseva eläviä ja kuolleita sekä tulemisensä yhteydessä, hänhän tuo ’palkan’ tullessaan, että valtakuntansa tuhatvuotisen hallinnon aikana ja sen päättyessä tuomion ylösnousemukseen.

Jäävätkö haudat tyhjiksi Jeesuksen tulon ja siihen liittyvän ylösnousemuksen tapahduttua? Ei, koska kuten Daniel sanoi, monet nousevat. Ei siis kaikki. Keitä ovat ne, jotka eivät nouse, vaan jäävät hautoihinsa makaamaan? Room. 4:15 sanoo  …  mutta missä lakia ei ole, siellä ei ole rikkomustakaan. Mitä siis tapahtuu sellaisille kuolleille, jotka eivät ole kuulleetkaan Jumalasta tai Kristuksen julistamasta evankeliumista, mutta joiden omatunto on puhdas ja voisi puolustaa (eli myötätodistaa, niinkuin KR 38 ilmaisee) heitä? Nämähän eivät voi joutua tuomittaviksi, koska heillä ei ole lakia. Jos he jäävät odottamaan viimeistä tuomiota, heitä ei voisi silloinkaan tuomita, ja toisaalta he eivät voisi pelastuakaan, koska eivät ole uudestisyntyneitä. Kristus saa ratkaista.

Em. ihmiset olivat sellaisia, jotka olivat elämässään tehneet hyvää, vaikkakaan eivät tunteneet evankeliumia. Entäpä ne, jotka niin ikään eivät tunteneet evankeliumia, mutta olivat pahoja. Psa. 49:21 Ihminen, mahtavinkin, on ymmärrystä vailla, hän on verrattava eläimiin, jotka hukkuvat. KJV: 20 Man that is in honour, and understandeth not, is like the beasts that perish. Tällaisia ihmisiä verrataan eläimiin, he ovat eläimiin verrattavissa  ja ovat ilman toivoa ja Jumalaa maailmassa kuten Efes. 2:12 asian ilmaisee.  Raamattu sanoo miten eläinten käy niiden kuoltua; niiden henki yksinkertaisesti vaipuu maahan ja siinä kaikki. Olisiko siis niin, että tällaiset ihmiset kokisivat kohtalonsa eläinten lailla. Heillä ei olisi lainkaan ylösnousemusta toisin kuin hyvää tehneillä pakanoilla. – Tämän tulkinnan mukaan, koska kaikki eivät nouse haudoistaan Kristuksen tullessa, hautoihin jää näiden pahojen lisäksi ahdistuksen aikana kuolleita.

Kadotustuomioon joutuvat kenties ne, jotka ovat joko luopuneet uskostaan tai eivät edes ole uskoneet ja vastaanottaneet kuulemaansa evankeliumia. Erään tulkinnan mukaan uskova, joka luopuu uskostaan ja Kristuksesta, syyllistyy kuoleman syntiin, Pyhän Hengen pilkkaan. Tällaiset eivät voi enää saada Jumalan anteeksiantoa. Tällaiset ihmiset saattavat hyvinkin olla niitä Danielin mainitsemia ihmisiä, jotka nousevat tuomiolle, joka on selvä: häpeä ja iänkaikkinen kauhistus?

Jeesuksen ilmestymisen yhteydessä maan päälle jää ihmisiä, valtakunnan alamaisia. Nämä voisivat olla viime hetkellä pelastuneita (Jeesuksen nimeä avukseen huutaneita) tai sitten sellaisia, jotka ovat hyviä pakanoita, joiden pelastuminen perustuu heidän omatuntonsa antamaan tuomioon. Room. 2:14  Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostansa tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itsellensä laki 2:15 ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa myötä-todistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä 

Heille tarjoutuu mahdollisuus saada pelastus valtakunnan aikana omaksutun uskon perusteella. Tuhannen vuoden kuluttua tapahtuu toinen ylösnousemus, ja sen jälkeen nk. viimeinen tuomio, jolloin Jumalan valtakunnan aikana eläneet ja kuolleet kaikki heräävät tuomiolle.

Joh. 5:28 Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä. 29 ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen.

Jakeessa 24 Jeesus sanoo: Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. – Tämä on Jeesuksen lupaus tulevasta tuomioratkaisusta edellyttäen, että ko. ihminen ‘kestää loppuun saakka’ uskonsa säilyttävänä.

Toisessa kirjeessään Timoteukselle Paavali kirjoittaa, että Kristuksen tullessa eli ilmestymisessä Kristus tulee tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Itsestään ja kaltaisistaan, jotka rakastavat Jeesuksen tulemusta, hän sanoo: 4:8 Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. – Kristus jatkaa tuomioiden jakamista tuhatvuotisen valtakuntansa aikana. Tuomioita jaetaan kuitenkin vain niille, jotka ovat valtakunnassa. Uudesta ylösnousemuksesta ei ole tässä mainintaa, vaan toinen ylösnousemus saa odottaa tuhat vuotta.

image_pdfimage_print