Ketkä saavat vanhurskauden seppeleen?

 

 

 

Eikö taivas olekaan kristittyjen palkinto?           

Jos kysytään uskovilta kristityiltä, mikä on uskovan pääpalkinto, suosituin vastaus olisi varmaan ’pääsy taivaaseen’. Tai ’Jumalan paratiisiin’. Joku sanoo ’ikuinen elämä’, ’kuolemattomuus’.

Oikea vastaus on Raamatun ja Paavalin mukaan: Vanhurskauden seppele.

Se on kuvaannollinen ilmaus, niin kuin monet Raamatun käyttämistä ilmauksista ovat. Tässä kirjoituksessani käyn pohtimaan tätä kysymystä tarkemmin. Mikä on tämä vanhurskauden seppele, josta englanninkieliset käännökset käyttävät nimitystä vanhurskauden kruunu. Ketkä antiikin aikoina saivat palkinnokseen seppeleen? Urheilukilpailujen voittajat seppelöitiin laakeriseppeleellä. Paavali sanoo tästä korkeimmasta palkinnosta:

2 Tim 4:6-7 “Sillä minut jo uhrataan, ja minun lähtöni aika on jo tullut. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt.” – Tämän todettuaan, Paavali nähdessään maallisen vaelluksensa olevan päättymässä, lausuu:

Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös  kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. (2 Tim 4:8)

 

Ennen kuin käyn tarkastelemaan tätä uskovien korkeimman palkinnon asiaa tarkemmin, pari sanaa yllä mainitun Raamatunjakeen kirjoittajasta.

Hänen nimensä oli Saulus. Hän oli kiivas fariseus, jonka toiminta tapahtui Jeesuksen kuoleman jälkeen. Hän sai tehtäväkseen ottaa kiinni kristittyjä ja tuoda heidät vangittuina Jerusalemiin. Kerran hän oli matkalla Damaskokseen pidättääkseen siellä olevia kristittyjä. Matkatessaan tovereidensa kanssa Damaskokseen johtavalla tiellä, yhtäkkiä tapahtui valtava kirkas leimahdus ja Saulus sokeutui. Hän kuuli itseään kutsuvan voimakkaan äänen. “Kuka sinä olet”, hän kysyi. “Minä olen se Jeesus, jota sinä vainoat”. Sauluksen toverit taluttivat sokeaa Saulusta Damaskokseen saakka. Siellä hän oli kolmen päivän ajan sokeutuneena pohtien tapahtunutta. Sitten Saulus ohjattiin toisten kristittyjen joukkoon ja hän teki täydellisen kääntymyksen; kiivasta fariseuksesta tuli tulisieluinen kristitty, kansojen apostoliksi kutsuttu Paavali.

Suuri osa, ehkä peräti enemmistö, kristityistä uskoo ja hartaasti odottaa pääsevänsä taivaaseen kuolemansa jälkeen. Mitä Raamattu sanoo asiasta:

Apt 2:34 “Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoo itse: ’Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni,

Ei Daavidkaan ole päässyt taivaaseen, vaikka hän oli Jumalan mieleinen mies. Johannes todistaa: “Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa” (Joh 3:13).

Tätä on kristittyjen vaikea sulattaa. Kautta aikojen on uskottu taivaaseen kristittyjen pääpalkintona. Jos vaikkapa pienen lapsen isä tai äiti kuolee, lasta lohdutetaan kertomalla, että äiti on taivaassa ja katselee sieltä sinua. Vanhempaa vastaavasti lohdutetaan vakuuttamalla, että kuollut lapsi ilman muuta on taivaassa enkelien luona.

Tällainen taivasusko ei perustu Raamatun sanaan millään lailla. Entä sitten myöhemmin, ylösnousemuksen jälkeen, päästäänkö sitten taivaaseen? Entäpä jos taivas, “elävän Jumalan kaupunki, taivaallinen Jerusalem” tuleekin maan päälle? Sanoohan ilmestyskirjakin: 21:2 “Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu (myös 3:12 ja 21:10).

Abrahamillekin Jumala lupasi: Apt 3:25 “Te olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa sanoen Aabrahamille: “Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat.’ Jumala on luvannut, että “Vanhurskaat perivät maan ja asuvat siinä iankaikkisesti” (Psa 37:29).

 

Mikä on tämä palkinto, Vanhurskauden seppele?           

2 Tim 4:8 “Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikillejotka hänen ilmestymistään rakastavat. NASB in the future there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous Judge, will award to me on that day; and not only to me, but also to all who have loved His appearing.

Strong’s määrittelee seppeleen näin: kreik. Stephanos, engl. crown

 1. a mark of royal or (in general) exalted rank
  1. the wreath or garland which was given as a prize to victors in public games
 2. the eternal blessedness which will be given as a prize to the genuine servants of God and Christ: the crown (wreath) which is the reward of the righteousness
 3. that which is an ornament and honour to one

στφανος stéphanos, a prize in the public games. – Antiikin Kreikassa kilpailun voittaja seppelöitiin laakeriseppeleellä, joten ’seppele’ on myös oikea käännös.

Tässä Raamatunjakeessa Paavali lupaa tämän palkinnon kaikille, jotka rakastaen odottavat Kristuksen Jeesuksen ilmestymistä, hänen toista tulemistaan. Raamatussa käytetään samaan tavoitteeseen pääsemisestä muitakin ilmauksia. Uskova, jonka suuri toive on nähdä Jeesuksen tulevan, on varmasti kaikin tavoin hyvä kristitty, joka uskoo Jumalaan ja pyrkii tekemään hänen tahtonsa. Hän on uudestisyntynyt, ylhäältä. Hän uskoo, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, joka on kuolemallaan lunastanut koko ihmiskunnan synnin vallasta.

Palkinnon saamista on siis kuvattu monella tavalla. Jos tekee Jumalan tahdon mukaisesti, jos syntyy uudelleen ylhäältä, jos uskoo Jeesuksen olevan Jumalan poika, jos rakastaen odottaa Jeesuksen ilmestymistä … Katsotaan vaikka joitakin Raamatun kohtia tähän liittyen.

Panitko merkille 2 Tim 4:8 jakeessa sanan “talletettuna”. NIV käännös sanookin “there is in store for me”.

 

Miksi Raamattu sanoo ‘talletettuna’?               

Taivaassa suoritetaan arviointia ihmisten uskosta ja käytöksestä. Uskovat ja uskon edellyttämällä tavalla käyttäytyvät kirjataan Elämän kirjaan. Siellä ne ovat talletettuina palkinnon (tai palkan) maksamista varten. Vanhurskauden seppele ja Elämän kirja ovat molemmat kuvaannollisia ilmauksia. Miten ne liittyvät toisiinsa? Elämän kirjaan on kirjoitettu niiden nimet, jotka viimeisellä tuomiolla ansaitsevat ikuisen elämän. Elämän kirjaan lisätään nimiä sen mukaan, kun uusia ihmisiä tulee uskoon. Siitä myös poistetaan nimi, jos ihminen luopuu uskostaan. Elämän kirjaa tarkastellaan kuitenkin vasta sitten, kun on aika antaa viimeinen tuomio.

Elämän kirjaan on siis talletettu pelastuvien nimet.

Tärkeä ero talletettuna olevaan vanhurskauden seppeleeseen on kuitenkin olemassa; vanhurskauden seppeleitä jaetaan jo paljon ennen viimeistä tuomiota. Niitä saavat ne, jotka pääsevät osallisiksi ensimmäisestä ylösnousemuksesta. He ovat niitä Raamatun pyhiä (saints), jotka hallitsevat Kristuksen kanssa Tuhatvuotista valtakuntaa sekä viimeisellä tuomiolla toimivat tuomareina Kristuksen apuna.

Entä, mitä tarkoittaa “sinä päivänä?” Sen kertoo jo seuraava otsikko; Kristus tuo palkan tullessaan toisen kerran maan päälle. Silloin palkka eli voittopalkinto maksetaan ensimmäisille ihmisille.

 

Kristus tuo palkinnon, palkan tullessaan             

Luuk 6:23 Iloitkaa sinä päivänä, riemuun ratketkaa; sillä katso, teidän palkkanne on suuri taivaassa; sillä näin tekivät heidän isänsä profeetoille.

Voihan tietysti ajatella, että palkkaa pidetään taivaassa ja maksetaan siellä, kun ihminen aikanaan pääsee sinne. Mutta miksi sitten Jeesus sanoo näin: Ilm 22:12 “Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.

Jeesus lupaa tulla taivaasta maan päälle ja lisäksi hän tuo kullekin palkan sen mukaan mitä hyvää tai pahaa kukin on tehnyt. Toinen huomionarvoinen seikka on; eikö olisikin outoa, jos taivaaseen päässeet ihmiset jäisivät taivaaseen ja Jeesus taas tulisi sieltä pois maan päälle? Vasta sen jälkeen, kun Jeesus on tullut toisen kerran ja hallinnut tuhannen vuoden ajan, tapahtuu toinen ylösnousemus ja annetaan viimeinen tuomio kullekin.

 

Ketkä ansaitsevat Vanhurskauden seppeleen?      

Ne, jotka tekevät Jumalan tahdon                    

Mar 3:35 “Sillä joka tekee Jumalan tahdon, se on minun veljeni ja sisareni ja äitini.”

1 Joh 2:17 “Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee  Jumalan  tahdon, se pysyy iankaikkisesti.

Jeesus lupaa tunnustaa veljekseen tai sisarekseen ne uskovat, jotka tekevät Jumalan tahdon mukaisesti. Kun miettii tätä tarkemmin, toteaa sen olevan mitä suurin lupaus; olet Jeesuksen veli, Jumalan poika. Johannes vertaa osuvasti maallisen maailman katoavaisuutta sen vastakohtaan, ikuiseen elämään. Kuinka usein ihmiset tavoittelevatkaan tätä lyhytaikaista ja katoavaa maailman nautintoa sen sijaan, että he rakentaisivat  elämänsä Kristuksen varaan.

Onko ihmisen helppoa elää Jumalan tahdon mukaista elämää? Onko se ylipäätään mahdollista?

Joh 6:37-40 “Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni; ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.
38 Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt.
39 Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä.
40 Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.”

Jeesus vahvistaa, että hänet on lähetetty maailmaan tekemään Jumalan tahdon: kun ihminen pyrkii tekemään elämässään Jumalan tahdon mukaisesti, hän uskoo Jumalan poikaan ja saa lupauksen, jonka mukaan Jeesus Kristus herättää hänet viimeisenä päivänä iankaikkiseen elämään.

Jeesuksen antama suurin käsky on kuitenkin: Niin Jeesus sanoi hänelle: “Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi.” (Mat 22:37). Rakkaudesta Jumalaan seuraa, että ihminen haluaa tehdä Jumalan tahdon mukaisesti. 1 Joh 5:3 “Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat.”

Kun näin elämme, voimme luoda Jumalaan samanlaisen suhteen kuin aikoinaan Aabraham tai kuningas David. Aabrahamia Jumala kutsui ’ystäväkseen’. Kumpi olisikaan enemmän sydäntä lämmittävää, olla Jumalan ystävä tai sitten Jeesuksen veli? Vai miltä kuulostaisi, jos Jumala sanoisi sinusta kuten hän sanoi kuningas Daavidista; hän on minun mieleiseni mies. Näin Jumala sanoi, vaikka kuningas Daavid oli murhauttanut miehen, mutta David sittemmin katui ja tuli aivan toisenlaiseksi ihmiseksi.

Mat 11:29 “Ottakaa minun [Kristuksen] ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne. 30 Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä.”

 

Ketkä palkitaan ensimmäisinä?

Pieni joukko       

Ensimmäisinä palkinnon tai palkan saavat kaikista uskollisimmat Jumalan palvelijat. Heitä Raamattu kutsuu ’pieneksi joukoksi’. Jeesus sanoo apostoleilleen  Luuk 12:32 “Älä pelkää, sinä ’piskuinen lauma’; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan.”

Luuk 22:29 ja minä säädän teille, niinkuin minun Isäni on minulle säätänyt, kuninkaallisen vallan,
Joh 10:16 Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta; myös niitä tulee minun johdattaa, ja ne saavat kuulla minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen.

Kuinka suuri tai kuinka pieni on tämä piskuinen lauma? Muutaman kymmentä? Pari sataa? Edellisessä kirjoituksessani viittasin väestötieteilijöiden laskelmiin, joiden mukaan maailmassa on tähän asti elänyt yli 100 miljardia ihmistä. Näistä potentiaalisia ehdokkaita pikku joukkoon on kovin vähän. Kristittyjäkään ei ole muutamaa miljardia enempää. Näistä Jumalan valittuja taas vain murto-osa. Silti voisin kuvitella, että uudestisyntyneitä uskovia voisi olla, ei muutama sata, vaan kenties muutama sata miljoonaa. Silti se on suhteellisesti pikku joukko verrattuna yli sataan miljardiin tuomiolla olevaan valtavaan joukkoon.

Ilmestyskirja sanoo kuvaannollisesti, että pikkuinen joukko käsittää 12.000 jokaisesta Israelin heimosta eli yhteensä 144.000 henkeä. Onko tämäkään enää ’pikkuinen joukko’? Joskus 1960 -luvulla mietin maailman ylikansoitusongelmaa; laskin mielessäni, että kaikki maailman ihmiset mahtuisivat seisomaan Inarin järven jäälle, jos joka neliömetrille pannaan neljä ihmistä. Keskiajalla oppineet tiedemiehet kinastelivat siitä, kuinka monta enkeliä mahtuu seisomaan nuppineulan päähän. Yhtä hullu ajatus kuin minun laskelmani! Tällaiset laskelmat ovat absurdeja, kun muistamme, että tulevan maailman ihmiset elävät henkiruumiissa.

Jeesuksen kanssahallitsijoiden lukumäärä voisi olla melko isokin; vertauskuvassaan Jeesus lupasi yhdelle luvan tulla hallitsemaan kymmentä kaupunkia ja toiselle viittä kaupunkia. Ehkäpä hallintotasoja on useita; ylimmäinen kuningas on joka tapauksessa Kristus itse. Kuningas Daavid hallitsee koko Israelia. Kukin apostoli hallitsee kutakin Israelin heimoa. Kun Tuhatvuotisessa valtakunnassa on ennen pitkää jälleen miljardeja asukkaita, tarvitaan todella suuri määrä paikallisia johtajia ja opettajia. Suuri osa väestöstähän on pakanoita, joista osa ei koskaan ole edes kuullut Kristuksesta. Jes 66:18 Minä tunnen heidän tekonsa ja ajatuksensa. Aika tulee, että minä kokoan kaikki kansat ja kielet, ja he tulevat ja näkevät minun kunniani. 19 Ja minä teen tunnusteon heidän keskellänsä ja lähetän pakoonpäässeitä heidän joukostansa pakanain tykö Tarsiiseen, Puuliin ja Luudiin, jousenjännittäjäin tykö, Tuubaliin ja Jaavaniin, kaukaisiin merensaariin, jotka eivät ole kuulleet minusta [Jumalasta] kerrottavan eivätkä nähneet minun kunniaani, ja he ilmoittavat minun kunniani pakanain keskuudessa.

Johannes kuvaa Kristuksen toista tulemista: Ilm 1:7 “Katso, hän tulee  pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen.”

Mat 24:30 “Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.

Apt 1:11 ja nämä sanoivat: “Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen

Tätä pientä joukkoa, piskuista laumaa kuvaa Paavali seuraavasti:

1 Tes 4:15 “Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. 16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; 17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

Kun Kristus tulee toisen kerran taivaallisine sotajoukkoineen, Jumalan valitut nousevat ensimmäisenä ylös kuolleista. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Paavali jatkaa ja kuvaa, kuinka elossa olevat valitut yhdessä kuolleista ylösnousseiden kanssa temmataan Kristusta vastaan yläilmoihin, pilviin.

Ilm 20:6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta. 

Ensimmäisessä Korinttolaiskirjeessään Paavali kuvaa ensimmäistä ylösnousemista.

1 Kor 15:51 Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme,
52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.
53 Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen.
54 Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: ”Kuolema on nielty ja voitto saatu.”

Kaikki ylösnousevat muuttuvat: he muuttuvat henkiruumiisiin. Kun uskontunnustuksessa puhutaan ’ruumiin ylösnousemisesta’, se kuvaa nimenomaan fyysisen ruumiin muuttumista henkiruumiiksi. Monessa tapauksessa kuolleen ruumiista ei ole mitään jäljellä. Ruumis on vuosituhansien aikana täysin hävinnyt. Hiljattain kuolleenkin ruumis on voinut vaikkapa tulipalossa tai räjähdyksessä hävitä olemattomiin. Kuolleen ruumista ei tarvitakaan ylösnousemuksessa. Se mistä ylösnousemus tapahtuu, on ihmisen henki, joka ihmisen kuollessa on noussut taivaaseen. Raamattu kertoo: Kun Stefanosta kivitettiin, hän pyysi: Apt 7:59 “Ja niin he kivittivät Stefanoksen, joka rukoili ja sanoi: ”Herra Jeesus, ota [vastaan] minun henkeni!

Taivaassa on ”varastoituna” kaikkien kuolleiden henget. Tähän asti eläneitä ja sitten kuolleita on ollut yli sata miljardia ja heidän kaikkien henget ovat taivaassa. Ovatko nämä henget tietoisessa vai tiedottomassa tilassa? En ole asiaa juurikaan pohtinut, mutta viitaten Raamatun sanaan, sanoisin, että henget ovat täysin tiedottomia. Saar 9:5 “Sillä elävät tietävät, että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään,”

1 Kor 15:44 “kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen ruumis, niin on myös hengellinen.

Samalla he saavat kuolemattomuuden eli niin kuin Raamattu vanhalla kielellä sanoo ”kuoleva pukeutuu kuolemattomuuteen”. Jakeen 15:51 mukaan nämä ihmiset ovat poikkeus siihen Raamatun sääntöön, että kaikkien on kuoltava.

Samalla he pääsevät Jumalan valtakuntaan ja tapaavat Kristuksen. Ensimmäiset Jumalan valitut ylösnousseet saavat paitsi kuolemattomuuden, niin heidän ulkomuotonsa muuttuu; heistä tulee Kristuksen kaltaisia.  1 Joh 3:2 “Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on.” Kristusta kuvataan Ilmestyskirjassa: 1:14 “Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niinkuin valkoinen villa, niinkuin lumi, ja hänen silmänsä niinkuin tulen liekki; 15 hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan, kiiltävän vasken kaltaiset, ja hänen äänensä oli niinkuin paljojen vetten pauhina. Ilm 2:18 “… Jumalan Poika, jolla on silmät niinkuin tulen liekki …

Ilm 14:1 “Ja minä näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan sata neljäkymmentä neljä tuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi.
Ilm 14:3 “Ja he veisasivat uutta virttä valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä; eikä kukaan voinut oppia sitä virttä, paitsi ne sata neljäkymmentä neljä tuhatta, jotka ovat ostetut maasta.

Jaakobin kaksitoista poikaa, Israelin heimojen kantaisät:

Äitinä Leea: Ruuben, Simeon, Leevi, Juuda, Isaskar, Sebulon
Orjatar Silpan synnyttämiä: Dan, Naftali
Raakelin orjattaren Bilhan lapset: Gad, Asser
Raakelin lapset: Joosef ja Benjamin

Ilm 7:5 “Juudan sukukunnasta kaksitoista tuhatta merkittyä, Ruubenin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Gaadin sukukunnasta kaksitoista tuhatta,
6 Asserin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Naftalin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Manassen sukukunnasta kaksitoista tuhatta,
7 Simeonin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Leevin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Isaskarin sukukunnasta kaksitoista tuhatta
8 Sebulonin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Joosefin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Benjaminin sukukunnasta kaksitoista tuhatta merkittyä.

Edellä olevaan Jaakobin poikien joukkoon on sisällytetty Manasse. Manasse oli toinen Joosefin pojista eli Jaakob oli hänen isoisänsä. Miksi Joosef ja Manasse ovat molemmat edustettuina, mutta luettelossa ei jostakin syystä ole Daania Jaakobin poikaa. Manassen nuorempi veli Efraim puuttuu myös joukosta. Leeviläiset eivät saaneet omaa maa-aluetta, kun Israelin heimoille jaettiin kullekin maata, koska he olivat pappisheimo. He kuitenkin saivat lukuisan joukon kaupunkeja. Kaiken kaikkiaan Jaakobin poikiin perustuva luettelo on ongelmallinen, ei vähiten siksi, että Israelin heimoista on kymmenen kadoksissa.

Onko vanhoilla heimoluetteloilla mitään virkaa määriteltäessä pienen joukon koostumusta? Eiväthän nämä juutalaiset tienneet mitään Kristuksesta. Usko Kristukseen Jumalan poikana on keskeisessä asemassa valittaessa Jumalan valtakunnan pyhiä.

 

Luonnollinen Israel vai Jumalan Israel?     

Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä tuhatta merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista (Ilm 7:4)

Ilm 7:4 kertoo, että he ovat kaikista Israelin lasten sukukunnista, Israelin eli Jaakobin poikien kahdestatoista sukukunnasta.  Näin monet asian tulkitsevat. Siinä on kaksi ongelmaa. Ensiksikin: tarkoitetaan Israelin lapsilla luonnollisen Israelin vai Jumalan Israelin sukukuntia? Voisiko sanonta tarkoittaa ’Jumalan Israelia. Juutalaiset eivät ottaneet Jeesusta vastaan Messiaanaan, opetuslapset saivat lähetyskäskyn viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan. Vanhurskaita Pyhän hengen antaman sinetin omaavia uudestisyntyneitä syntyi eri puolille maailmaa ja luonnollinen Israel jäi taka-alalle. Joku saattaa tulkita tämän jakeen niin, että nämä ovat messiaanisia juutalaisia, jotka ovat ottaneet Kristuksen vastaan pelastajanaan.

Toinen vähintään yhtä painava argumentti on esitetty jakeessa 5:9: … olet [Jeesus Kristus] verelläsi ostanut Jumalalle hmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista.  Jos Jeesus on kuolemallaan ostanut Jumalalle ihmisiä kaikista mahdollisista kielistä, kansoista ja kansanheimoista, joista koostuu Jumalan Israel, niin varmaankin tähän joukkoon kuuluu myös niitä pyhiä, jotka ovat saaneet Jumalan sinetin ja ovat arvollisia ensimmäiseen ylösnousemukseen ja sitä kautta tulevat olemaan valittuja johtamaan Jumalan valtakuntaa. Sellaisiahan nämä 144.000 ovat.

Joh 20:31 “mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.” Ja lisäksi: 1 Joh 5:12 Jolla Poika on, sillä on [iankaikkinen] elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.” – Juutalaisista koko Jaakobin poikien sukukunta on puhtaita juutalaisia, joilla ei ole eläessään edes ollut mahdollisuutta uskoa Kristukseen Jumalan poikana. Uudesta Testamentista välittyy kuva Jumalan valtakuntaan pääsemisestä; ensimmäisen joukon, piskuisen lauman, kuten Jeesus sitä kutsui, uskon perusta on usko Jeesukseen Jumalan poikana ja häneen uskovien lunastajana. Toinen Johanneksen jae vahvistaa tätä käsitystä:

Joh 14:6 Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

Tämän vuoksi kallistun pitämään tätä Jaakobin poikiin perustuvaa Ilmestyskirjan luetteloa kuvaannollisena. Symboliikka juontuu Abrahamista, hänen lukuisista jälkeläisistään, jotka perivät maan; Joos 24:3 “Mutta minä otin teidän isänne Aabrahamin tuolta puolelta virran ja kuljetin häntä kautta koko Kanaanin maan ja tein hänen jälkeläisensä lukuisiksi ja annoin hänelle Iisakin.”  Apt 3:25 ”Te olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa sanoen Aabrahamille: Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat.” – Kaikki maan sukukunnat – ei ainoastaan juutalaiset – ovat siunattuja, eikä tässä suhteessa ole rajoitteita pieneen joukkoon pääsemisessä.

Saavatko kaikki osakseen tämän Abrahamille luvatun siunauksen, juutalaisetkin, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristusta Jumalan pojaksi?

Israel on Jumalan valittu kansa, vaikka se ei noudata Jumalan tahtoa. Jumala kuitenkin aina säästää kansastaan, vaikka pienenkin jäännöksen. Paavali kirjoitti: Room 9:27 “Mutta Esaias [Jesaja] huudahtaa Israelista: ”Vaikka Israelin lapset olisivat luvultaan kuin meren hiekka, niin pelastuu heistä vain jäännös. Jeesus moitti ylipappeja ja fariseuksia sanoen: Mat 21:43 “Sentähden minä sanon teille: Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä. – Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois! Ja kenelle Jumalan valtakunta annetaan? Niille, jotka uskovat Jumalan poikaan Jeesukseen Kristukseen. Juutalaiset eivät usko vieläkään, pienen pientä ryhmää lukuunottamatta.

Juutalainen fariseus ja sitten kristinuskoon kääntynyt kansojen apostoli Paavali, määritti juutalaisuuden uudelleen: Room 2:29 “vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.”

On siis oleva pieni joukko, joka toimii Tuhatvuotisen valtakunnan johtotehtävissä, kuninkaina ja pappeina ja sitten on oleva hyvin suuri joukko, jonka tulkitsen olevan valtakunnan alamaisia, jäseniä. On luonnollista, että johtajilla on heihin nähden isompi joukko johdettavanaan.  Tämä suuri joukko voi olla, paitsi että he tulevat kaikista kansoista ja kielistä, myös Raamatun tuntemukseltaan hyvinkin eritasoista väkeä. Pieni joukko joutuu opettamaan heitä Kristuksen johdolla.  – Näiden lisäksi pelastuneina voi olla myös sellaisia, jotka eivät ole kuulleetkaan Raamatun Jumalasta tai Kristuksesta. Tämä käy ilmi Jes 66:19 Ja minä teen tunnusteon heidän keskellänsä ja lähetän pakoonpäässeitä heidän joukostansa pakanain tykö Tarsiiseen, Puuliin ja Luudiin, jousenjännittäjäin tykö, Tuubaliin ja Jaavaniin, kaukaisiin merensaariin, jotka eivät ole kuulleet minusta kerrottavan eivätkä nähneet minun kunniaani, ja he ilmoittavat minun kunniani pakanain keskuudessa.

 

Suuri joukko     

Myöhemmin palkka maksetaan suurelle joukolle: … suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä.

Ilm 7:9 “Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään, 10 ja he huusivat suurella äänellä sanoen: ”Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalta.”

Keitä ovat nämä ihmiset, jotka kuuluvat tähän suureen joukkoon? Se kerrotaan Johannekselle pian sen jälkeen, kun ensin on selitetty pikku joukko:

Ilm 7:13 “Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi: Keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut, ja mistä he ovat tulleet?”
14 Ja minä sanoin hänelle: ”Herrani, sinä tiedät sen.” Ja hän sanoi minulle: ”Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.
15 Sentähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään, ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä.
16 Ei heidän enää tule nälkä eikä enää jano, eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään helle,
17 sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä.

Jeesuksen tulemista (ilmestymistä) odottaminen merkitsee uskomista:

Joh 3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

1 Joh 5:11 “Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa. 12 Jolla Poika on, sillä on [iankaikkinen] elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. 13 Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä.

 Luuk 18:8 ”Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?” – Jeesus oli pessimistinen sen suhteen, olisiko maan päällä uskovia hänen toisen tulemisensa aikaan. Kun katselemme maailman menoa nykypäivänä ja minkälaisia ’uskovia’ maailmassa on, voimme vain todeta Jeesuksen arvelun osuvan oikeaan. Ei hän löytäisi todellista uskoa, mutta Jumala onkin nähnyt tämän toteutuvan. Siksi hän on halunnut tehdä pelastumisesta helppoa.

Todellakin. Pelastuminen tähän suureen joukkoon on helppoa; tarvitsee vain huutaa yksi sana, Jeesus. Raamatussahan luvataan, että jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä pelastuu. Varmaankin Herran nimeksi kelpaavat sekä Jeesus että Jehova.

Nämä suuren joukon ihmiset muodostavat Kristuksen ja pyhien johtaman Tuhatvuotisen valtakunnan väestön. He eivät vielä ole saavuttaneet kuolemattomuutta, mutta elävät kuitenkin rauhan valtakunnassa, paratiisimaisessa olotilassa. Heillä on hyvät mahdollisuudet saavuttaa Paavalin kuvaama voittopalkinto,  kun heidät aikanaan herätetään toisessa ylösnousemuksessa Tuhatvuotisen valtakunnan päättyessä.

Mitä siis tiedämme Raamatun perusteella tästä suuresta joukosta? Se on niin suuri, että sen lukumäärää ei kukaan pystynyt laskemaan. Miljoonia tai satoja miljoonia? Ehkä peräti miljardi ihmistä pääsee tähän joukkoon. Suurin osa ihmiskunnasta kuitenkin tuhoutuu. Lisäksi tiedämme, että nämä ihmiset, jotka ovat pelastuneet, ovat valkaisseet vaatteensa ja kulkevat nyt pitkissä valkoisissa aatteissa. ”Valkaisu” Karitsan veressä on kielikuva sitä, että he ovat katuneet syntejään ja turvautuneet Kristuksen veren pelastavaan voimaan. Ts. he ovat tulleet uskoon, ehkä aivan viime tingassa. Jeesus kertoi (Mat 20. luku) vertauskuvan miehestä, joka palkkasi työntekijöitä pellolleen. Ensiksi tulleille, jotka tulivat jo varhain, luvattiin palkaksi denari päivässä. Myöhemmin tulleille luvattiin sama palkka, vieläpä niillekin, jotka tulivat niin myöhään, että ennättivät tehdä työtä vain vähän aikaa. Kaikki saivat siis saman palkan riippumatta kuinka paljon olivat tehneet työtä. Ne, jotka olivat tehneet työtä koko päivän, paheksuivat sitä, että työnantaja maksoi saman palkan niillekin, jotka vasta olivat hetki sitten aloittaneet työn teon. Pelastuksen kannalta asia on juuri näin; kaikki ovat samanarvoisia riippumatta siitä kuinka kauan kukin on ollut uskossa.  Suureen joukkoon voi päästä viime tingassakin eli saada saman armon kuin pidempäänkin uskossa olleet. Jeesus lupaa tuoda kullekin palkan tullessaan toisen kerran maan päälle. Nämä palkat ovat kuitenkin erilaisia; joku voi saada hallittavakseen viisi kaupunkia, toinen kymmenen kaupunkia. Ikuinen elämä on kuitenkin lahja kaikille.

Jakeessa 17 luvataan, että Karitsa johdattaa heidät ”elämän vetten (ikuisen elämän) lähteille” ja Jumala pyyhkii kaikki kyyneleet heidän silmistään.

Viimeisinä päivinä, suuren ahdistuksen aikana, suuri osa ihmiskunnasta tuhoutuu. Eivät kuitenkaan kaikki ihmiset. Jos ihmiset katuvat ja kääntyvät Jumalan puoleen huutaen avukseen Jeesuksen nimeä. (Apt 4:12 …sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.”), ehkä Jumala muuttaa mielensä, kuten Hän teki tuomittuaan ensin Niniven suuren kaupungin tuhon omaksi.

Vanhan Testamentin profeetoiden välittämä Jumalan viesti on paljon synkempi kuin Uuden Testamentin. UT:ssa tuodaan esiin pelastuvien suuri joukko, joka on niin suuri, että sitä ei kukaan pystynyt laskemaan.

 

Sata neljäkymmentä neljä tuhatta sinetöityä 

Ja minä näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan sata neljäkymmentä neljä tuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi  (Ilm14:1)

Ilmestyskirjassa puhutaan kooltaan tarkalleen määritellystä (144.000) joukosta, joiden otsaan on kirjoitettu Jeesuksen ja Jumalan nimi. Tässä on tulkintani mukaan niiden enkeleiden sinetöimä joukko, jotka ovat ensimmäisen ylösnousemuksen osallisia ja jotka saavat kuolemattomuuden noustessaan henkiruumiissa ylös taivaalle (pilviin, ei taivaaseen). Luukas 10:20 viittaa samaan joukkoon perustellen, että heidän nimensä on kirjoitettu (elämän kirjaan) taivaissa.

Sinetistä, joka painetaan Jumalan palvelijain otsaan, puhutaan Ilmestyskirjan 7. luvussa:

7:2 Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta,

3 ja sanoi: ”Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennenkuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan.”

4 Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä tuhatta merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista:

Sinetillä merkityt 144.000 vanhurskasta tavataan Jeesuksen kanssa Siionin vuorella Kristuksen valtaistuimen edessä. Jae 14:3 todistaa, että he ovat tulleet maan päältä.

Ilm 14:1 Ja minä näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan sata neljäkymmentä neljä tuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi  14:3 Ja he veisasivat uutta virttä valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä; eikä kukaan voinut oppia sitä virttä, paitsi ne sata neljäkymmentä neljä tuhatta, jotka ovat ostetut maasta.

Olen siinä käsityksessä, että 144.000 on symbolinen luku. Sitä tukee se, että ensimmäisen ylösnousemuksen kuolleista nouseva joukko ja maasta sillä hetkellä elossa olevat vanhurskaat muodostavat yhdessä muodostavat ehkä merkittävästikin suuremman joukon kuin 144.000. Kuinka paljon heitä on yhteensä, sitä Raamattu ei kerro. Nämä sinetöidyt ja kuolleista nousevat vanhurskaat ovat joukko, joka kokonaisuudessaan muodostaa Jumalan valtakunnan johdon, kuninkaat ja papiston. Seuraavassa jakeessa 14:4 sanotaan mm.: Nämä ovat ne, jotka seuraavat Karitsaa, mihin ikinä hän menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoiseksi Jumalalle ja Karitsalle, 144.000 joukko on erityisasemassa; heidät on ostettu esikoisiksi Jumalalle ja Kristukselle ja he seuraavat Kristusta mihin ikinä hän menee.

… teihinkin… uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti

Edellä kerroin kuinka Jumalan enkeli käy sinetöimässä uskoontulleet viimeisten päivien aikana. onet näistä ovat tulleet uskoon vasta ”myöhäisherännäisinä” lopun ajan tapahtumien alettua. Efesolaiskirjeestä kuitenkin ilmenee, että sinetin voi saada jo paljon aiemmin kunkin ihmisen elämässä.

Efe 1:13 Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti,
4:30 Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka.

Pyhän Hengen sinetti pannaan ihmiseen sitten kun hän on kuullut totuuden, evankeliumin ja tullut uskovaksi. Totuuden kuuleminen tarkoittaa myös Jumalan kutsumista ja uskovaksi tuleminen valituksi tulemista.

Miten sinetin saaminen voisi liittyä ns. suureen joukkoon? Ilm 7:9 Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään, 7:14 Ja minä sanoin hänelle: ”Herrani, sinä tiedät sen.” Ja hän sanoi minulle: ”Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.

Lopun ajan suuressa ahdistuksessa ja Herran päivän aikana suurin osa ihmiskunnasta tuhoutuu. Pelastuvia on kuitenkin suuri joukko. He ovat saattaneet tulla katumukseen ja uskoon aivan viime tingassa. Jeesuksen vertauksen mukaan hän maksaa kaikille saman palkan riippumatta siitä, tekikö työntekijä työtä koko päivän vai ainoastaan lyhyen hetken ennen päivän päättymistä. Samalla tavoin ihminen voi pelastua aivan viime hetkelläkin vain huutamalla avukseen Herran nimeä. Oman tulkintani mukaan, tällä tavoin pelastuvat, pelastavat vain oman henkensä ja vasta heidän osoittautuessaan tosiuskoviksi, vanhurskaiksi, he saavat ikuisen elämän viimeisessä tuomiossa. Pelastuminen voi tapahtua samalla tavoin kuin Efesolaiskirjeessä kerrottu Jumalan sinetin saaminen.

Toinen ylösnousemus   

Vielä ei ole jaettu voiton seppelettä kaikille sen ansaitseville; 2 Tim 4:8 lupaa, että … kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat Loput seppeleen saajista saavat sen, kun toinen ylösnousemus on tapahtunut; silloin jokaisen ihmisen teot tutkitaan ja Jumalan puhdistava tuli polttaa väärät teot. Sitä kuvataan 1 Kor 3:12 Mutta jos joku rakentaa [elämänsä, uskonsa] tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista,
13 niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on.
14 Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan;
15 mutta jos jonkun tekemä [uskon rakennus] palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikäänkuin tulen läpi.

Tulkitsen nämä 1 Korinttolaiskirjeen jakeet siten, että jos ihmisen usko on edes jollakin tavalla perustettu Kristukseen, hän on pelastuva ”ikään kuin tulen läpi.” Hatarakin usko ja vähäiset uskon teot ikään kuin jalostetaan Jumalan tulessa. Näin Jumala osoittaa armoaan luoduilleen.

Kristuksen lupaus Ilm 22:12 ”minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan” toteutuu joko siten, että Kristus tunnustaa ko. ihmisen uskon ja sen pohjalta tehdyt hyvät teot, ja ihminen pelastuu. Jos ihmisen usko on ollut nimellinen ja teot olemattomat, Jumalan tuli polttaa häntä ja hän saattaa kestää koettelemuksen ja pelastua. Missä raja kulkee sen suhteen ketkä vielä tulisen käsittelyn jälkeen pelastuvat ja ketkä tuhoutuvat? Sen määrittelee Kristus, jolle on annettu kaikki tuomiovalta.

 

Jumalan ja Kristuksen ’kirkkaus’   

Edellä kuvattiin ylösnousevien ulkomuodon muuttumista Kristuksen kaltaiseksi; ”Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy”. Suomenkielinen käännös puhuu ’kirkkaudesta’ ja englanninkielellä glorysta, kunniasta. Mitä on tämä kirkkaus tai kunnia? Missä määrin ylösnousseet ihmiset saavat osakseen tätä Jumalan ja Kristuksen kirkkautta ja kunniaa?

1 Kor 15:39 Ei kaikki liha ole samaa lihaa, vaan toista on ihmisten, toista taas karjan liha, toista on lintujen liha, toista kalojen.   40 Ja on taivaallisia ruumiita ja maallisia ruumiita; mutta toinen on taivaallisten kirkkaus, toinen taas maallisten.  41 Toinen on auringon kirkkaus ja toinen kuun kirkkaus ja toinen tähtien kirkkaus, ja toinen tähti voittaa toisen kirkkaudessa.

NASB There is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars; for star differs from star in glory.- “Glory of the sun” tai ”glory or the stars”, tarkoittavat kirkkautta. Taivaankappaleilla ei ole ‘kunniaa’ kuten sana ’glory’ ensisijaisesti tarkoittaa, vaan eri asteista kirkkautta.

42 Niin on myös kuolleitten ylösnousemus: kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa;
43 kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa; kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa;

Jakeet 42 ja 43 kertovat mitä ylösnousemusruumiille tapahtuu ylösnousemuksessa. Fyysinen ruumis on syntynyt ja kuollut ’katoavaisuudessa’ eli niin kuin ihmisen osa on. Ylösnousemuksessa valitut nousevat ylös ’katoamattomuudessa’ ja ’kirkkaudessa’. Jae 44 todistaa: On ollut fyysinen ruumis, mutta nyt ylös nousee henkinen ruumis. Edelleen: Fyysisen, lihallisen ruumiin jälkeen tulee ylösnousevilla henkinen (’hengellinen’) ruumis. Tätä kuvataan myös sanolla, että ensimmäinen ruumis oli maasta, maallinen, mutta toinen ihminen on taivaasta, josta käsin hänet on herätetty. Muistattehan, että jo Stefanos sanoi ”Jeesus Kristus ota vastaan henkeni”. Ihmisten henget ovat olleet ”varastoituna” taivaassa ja sieltä ne yhtyvät ko. ihmisten henkiruumiisiin.

44 “kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen ruumis, niin on myös hengellinen.” 45 Niin on myös kirjoitettu: ”Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu”; viimeisestä Aadamista tuli eläväksitekevä henki.  46 Mutta mikä on hengellistä, se ei ole ensimmäinen, vaan se, mikä on sielullista, on ensimmäinen; sitten on se, mikä on hengellistä. 47  Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on taivaasta.  48 Minkäkaltainen maallinen oli, senkaltaisia ovat myös maalliset; ja minkäkaltainen taivaallinen on, senkaltaisia ovat myös taivaalliset.  49 Ja niinkuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä on myös oleva taivaallisen kuva.                                                                                           

Jakeen 49 mukaan ”meissä ylösnousevissa” on ollut maallisen kuva, mutta nyt heissä on Kristuksen kuva ja he ovat hänen kaltaisiaan. ”Liha ja veri ei voi periä Jumalan valtakuntaa” tarkoittaa, etteivät Jumalan valtakunnan jäsenet, sen johtajat, voi olla [ainakaan pelkästään] lihallisessa eli fyysisessä ruumiissa. Sen vuoksi kuten jae 1 Kor 15:52 sanoo, kaikki ylösnousevat muuttuvat silmänräpäyksessä lihallisista ruumiista henkiruumiisiin. He ’pukeutuvat katoamattomuuteen’ ja kuolemattomuuteen.

Näin siis tapahtuu ensimmäisen ylösnousemuksen osallisilla. He tulevat olemaan Jumalan valtakunnan jäseniä, henkiä, kuolemattomia. He ovat poikkeus säännöstä, jonka mukaan kaikkien on otettava osaa viimeiseen tuomioon. Heidän ei tarvitse, koska ”heidän ei tarvitse tulla tuomituksi maailman kanssa.” He hallitsevat Kristuksen kanssa hänen Tuhatvuotisessa valtakunnassaan, joka on osa Jumalan valtakuntaa. Edellä kirjoitin, että he ovat henkiruumiissa ja taas valtakunnan asukkaat ovat normaaleja ihmisiä lihallisissa ruumiissa. Kristuksen kanssahallitsijat ovat kuolemattomia henkiä, mutta oletan, että he voivat esiintyä myös liharuumiissa kuten Kristuskin teki ylösnousemisensa jälkeen ennen taivaaseen nousemista.

50 Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta.
51 Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme,
52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.
53 Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen.
54 Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: ”Kuolema on nielty ja voitto saatu.”

 

Mitä tarkoittaa kirkkaus?   

G1391 δξα doxa

 1. opinion, judgment, view
 2. opinion, estimate, whether good or bad concerning someone
  1. in the NT always a good opinion concerning one, resulting in praise, honour, and glory
 3. splendour, brightness
  1. of the moon, sun, stars
  2. magnificence, excellence, preeminence, dignity, grace
  3. majesty
   1. a thing belonging to God
    1. the kingly majesty which belongs to him as supreme ruler, majesty in the sense of the absolute perfection of the deity
   2. a thing belonging to Christ
    1. the kingly majesty of the Messiah
    2. the absolutely perfect inward or personal excellency of Christ; the majesty
   3. of the angels
    1. as apparent in their exterior brightness
   4. a most glorious condition, most exalted state
    1. of that condition with God the Father in heaven to which Christ was raised after he had achieved his work on earth
    2. the glorious condition of blessedness into which is appointed and shall enter after their Saviour’s return from heaven

 

Miten ihmisten olemuksessa näkyy muutoksen tuoma kirkkaus? 

Fil 3:21 joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi.

Kol 3:4 kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa.

Dan 12:3 Ja taidolliset loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niin kuin tähdet, aina ja iankaikkisesti.

Mat 17:2 Ja hänen [Jeesuksen] muotonsa muuttui heidän edessään, ja hänen kasvonsa loistivat niinkuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niinkuin valo.

Raamatussa puhutaan pääasiassa Jumalan ja Kristuksen kirkkaudesta. Myös ylösnousseiden ihmisten ulkoinen olemus kirkastuu. Siihen voi liittyä kunnia ja gloria, mutta selvästi kyse on myös ulkoisen olemuksen muuttumisesta; Mat 13:43 Silloin [viimeisen tuomion jälkeen] vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niinkuin aurinko. Jolla on korvat, se kuulkoon.

2 Kor 4:17 Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti,

Room 8:21 koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen.

Room 8:30 mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut.

1 Kor 15:40 Ja on taivaallisia ruumiita ja maallisia ruumiita; mutta toinen on taivaallisten kirkkaus, toinen taas maallisten.

 

Pääsy Jumalan valtakuntaan

Kaikki, jotka pääsevät Jumalan valtakuntaan, ovat saaneet Vanhurskauden seppeleen, mutta kaikki, jotka saavat vanhurskauden seppeleen, eivät pääse Jumalan valtakuntaan ensimmäisten joukossa.

Luuk 13:24 ”Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet, sanon minä teille, koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi.” Tässä Jeesus vastasi kysymykseen pääsystä Jumalan valtakuntaan. Jumalan valtakuntaan moni haluaisi päästä, mutta ovi on ahdas ja vain ”pieni joukko” suhteessa koko isoon väestöön pääsee sinne. Mutta, peli ei ole vielä menetetty. Kyse on pääsystä Jumalan valtakuntaan. Se ei tarkoita, etteikö ihminen voisi pelastua ja saada ikuisen elämän, vaikka ei pääsisikään ensimmäisten joukossa Jumalan valtakuntaan. Lue eteenpäin, niin huomaat mitä tarkoitan.

Joh 17:24 Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista. – Jeesus viittaa tässä Jumalan ennakkosuunnitelmaan, jonka Jumala on tehnyt jo ennen maailman perustamista. Jumala oli nähnyt edeltä käsin Jeesuksen, oman poikansa roolin maailman pelastamisessa. Hän oli myös nähnyt ja valinnut Jeesuksen apulaiset niin ikään ennen maailman perustamista. Jeesus tarkoittaa tässä juuri niitä hänen apulaisiaan, jotka Jumala on antanut Jeesukselle. Näitä apulaisia oli ensisijaisesti kaksitoista apostolia. Sen lisäksi myös muita uskovia hänen lähellään. Niin ikään, Jumala on valinnut monia muitakin apulaisia eri aikakausilta, jotka liittyvät Kristuksen seurakuntaan. Monet heistä ovat menettäneet henkensäkin Kristusta seuratessaan. Monet heistä seuraavat hän tänäkin päivänä ja kertovat Raamatun totuudesta, vaikka joutuvat totuuden puolesta taistelemaan valtakirkkojen opetusta vastaan.

Joh 3:3 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.”
3:7 Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.

Jeesus kertoi tämän Nikodeemukselle, Israelin opettajalle. Nikodeemus ei ollenkaan ymmärtänyt, miten hän voisi syntyä uudelleen. Joh 3:4 Nikodeemus sanoi hänelle: ”Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?” – Uudestisyntyminen ei katso ikää. Vielä kuolinvuoteellaankin ihminen voi syntyä uudelleen.

1 Piet 1:23 te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. – Uudelleen syntyminen tapahtuu Jumalan sanan kautta. Kun juuri sanoin, että uudelleen voi syntyä vielä kuolinvuoteellakin, näin teki keisari Konstantinus, joka määräsi kristinuskon Rooman valtakunnan viralliseksi uskoksi ja otti kasteen juuri ennen kuolemaansa. Mahtoiko se olla todelliseen uskoon perustuva kaste, en tiedä. Kuolinvuoteella uskoon tuleva ei varmaankaan ole perehtynyt Kristuksen oppiin kovinkaan perusteellisesti. Ehkäpä sitten riittää, kun ihminen sanoo ”minä uskon”. Sanoohan Raamattukin, että Herran päivänä pelastuu kun huutaa avukseen Herran nimeä. Apt 2:21 ”Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.” Herraksi kelpaa varmaankin sekä itse Jehova että hänen poikansa Jeesus.

Uudestisyntyminen tarkoittaa yksinkertaisesti uskoon tulemista ja Jeesuksen vastaanottamista omana vapahtajanaan. Uudestisyntymisessä ihminen saa Jumalan sinetin otsaansa. ”Otsa on taas kuvaannollinen ilmaus. Ilm 7:3 ja sanoi: ”Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennenkuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan.” Ei otsaan lyödä mitään sinettiä tai näkymätöntä leimasinta. Se on vain kuvaannollinen ilmaus siitä, että ko. ihminen on tehnyt valintansa Jumalan ja maailman tai Jumalan ja saatanan välillä. Vastaavanlainen ilmaus on Raamatussa puhuttaessa saatanasta ja pedon merkistä ’666’ mikä on myös tulkittava kuvaannollisesti, eikä mikrosiruna ihmisen kädessä tai otsassa.

 

Jumalan työtoverit 

Sillä me olemme Jumalan työtovereita; te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus (1 Kor 3:9).

– Jumala työskentelee kaiken aikaa. Eikö myös ihmisten tulisi tehdä työtä eikä vain makoilla paratiisissa? Joh 5:17 Mutta Jeesus vastasi heille: ”Minun Isäni tekee yhäti [jatkuvasti] työtä, ja minä myös teen työtä.” Joh 5:17 But He answered them, ”My Father is working until now, and I Myself am working.” NIV “My Father is always at his work to this very day, and I too am working.” – Tästä Johanneksen kertomasta tuli mieleeni kysymys, eikö Jumala saa maailmaa koskaan valmiiksi? Miksi hänen on työskenneltävä kaiken aikaa? Ajattelin, että Jumala olisi voinut tehdä suunnitelman, joka kattaisi koko maailman nyt ja tulevaisuudessa. Sitten hän vain napsauttaisi sormiaan ja sanoisi ”tulkoon heti valmiiksi!”

Jumalan kerrotaan lepäävän kolmannessa taivaassa; mikä siellä on erikoista tai lepäämiseen soveltuvaa? Tarvitseeko Jumala ihmisiä apulaisekseen? Onko tarkoitus ottaa työn alle koko maailma, siis koko universumi?

 

Uusi ihminen ja uusi maa   

Ja valtaistuimella istuva sanoi: “Katso, uudeksi minä teen kaikki.” (Ilm 21:5)

Raamattu kertoo itse asiassa aika paljon tulevasta maailmasta. Kun viimeinen tuomio on annettu, jäljellä ovat ainoastaan Jumalan lapsia, joita Jeesus kutsuu veljikseen ja sisarikseen.

He ovat nyt Jumalan kuvia; “Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi (1Moos 1:27). Syntiinlankeemuksen jälkeen ihminen alkoi degeneroitua; Ihmisestä tuli kuolevainen ja hänen elinikänsä alkoi laskea. Kuolevaisuus toi mukanaan sairauksia. Nyt ihmiset ovat saaneet Jumalalta ikuisen elämän lahjan, kuolemattomuuden. Jumala ja Kristus ovat henkiä ja niin ovat ihmisetkin. Paratiisissa virtaa joki Ilm 22:2 Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa.’ (Ilm 2:7).” Lienee selvää, että elämän puu on symboliikkaa; ei henkiruumiissa olevien tarvitse syödä hedelmiä. Paratiisissa Ilmestyskirjan mukaan virtaa raikas virta. Luvun 22 alussa todetaan kyseessä olevan ”elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta.” Virran vesi kuvaa Jumalan sanaa. 22:14 lisää: ”Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin!” – Vaatteiden peseminen on kuvaannollinen ilmaus synnillisestä elämästä luopumisesta. Kun ihminen on tehnyt parannuksen ja saanut syntinsä anteeksi, hän on Raamatun mukaan ”pessyt vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä” ja näin tullut kelvolliseksi ”syömään elämän puusta” eli hän saa ikuisen elämän.

Jumalallinen luonto. 2 Piet 1:4 “joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee.

Jumalan valtakunta on maan päällä. He kaikki asuvat Jumalan valtakunnassa maan päällä, eivät taivaassa. Taivas on laskeutunut maan päälle ja itse Jumala asuu heidän luonaan. Jumala, joka ei ole etäinen ja arvoituksellinen, vastaa kaikille, jotka häntä lähestyvät.

Jumalan työtovereita. Ihmiset ovat Jumalan työtovereita. Heillä on henkiolentoina, Jumalan työtoverina, mahtavat voimat käytössään.

Saatana ei ole enää tämän maailman kuningas. Miksi Jumala aikoinaan antoi maailman valtiuden saatanalle? Kristus kuitenkin soti saatanaa ja hänen joukkojaan vastaan sen jälkeen, kun hänet tuhatvuotisen vankeuden jälkeen oli vielä kerran päästetty vapaaksi. Raamatun kuvaannollisen ilmauksen mukaan saatana ja hänen lähimmät apurinsa, antikristus ja väärä profeetta, on heitetty tuliseen järveen. Maailmaa hallitsevat valtaistuimiltaan Isä Jumala ja Kristus.

Tähän tapaan Raamattu kuvaa tulevaa maailmaa, jossa ei ole saatanaa eikä syntiä. Raamatun kieli on kovin kuvaannollinen kuvatessaan tätä paratiisia. Kuka viihtyisikään kaupungissa, joka on puhdasta kultaa ja timantteja?

Jumalan ennakkosuunnitelma on viimeinkin saatettu valmiiksi. Alkaa uusi aika Jumalan valtakunnassa.

 

image_pdfimage_print