Yksi kaksi vai kolme Jumalaa

Kolmiyhteinen Jumala

Oppi kolmiyhteisestä Jumalasta synnytettiin pari-kolmesataa vuotta jkr. Raamatusta ei löydy tällaista oppia, vaan se on katolisen kirkon isien kehittämä oppi, joka pohjautuu kreikkalaiseen filosofiaan ja jolla on esikuva vanhoissa pakanauskonnoissa. Katolinen kirkko on ollut niin tiukasti opin kannalla, että toisin uskovat on pakotettu tunnustamaan kirkon määrittämää oppia oman henkensä uhalla.  Uskonpuhdistuksessakaan 1500-luvulla ei Luther puuttunut tähän keskeiseen kysymykseen, vaikka monia katolisen kirkon oppeja lopetettiin.

Kolminaisuusoppi on siis katolisten kirkolliskokousten kehittämä oppi. Tutkin näissä kirjoituksissa miten raamatullinen oppi on kyseessä. Puhutaanko Raamatussa missään kohtaa kolminaisuudesta, Vanhassa tai Uudessa Testamentissa? Mitä profeetat sanovat Jumalan ilmoittaneen itsestään? Mitä apostolit kirjoittavat ja todistavat Jeesuksen sanoneen Jumalasta? Väittikö Jeesus olevansa Jumala tai osa kolmiyhteistä jumaluutta? Koska olen sola scriptura – periaatteen kannattaja, haluan näin keskeiselle opilliselle periaatteelle vastauksen Raamatusta. Sen sijaan katolisille Raamattu ei ole ensimmäinen, vielä vähemmän ainoa jumalallisen totuuden lähde; jäljempänä käsiteltävä muutama kirkolliskokous esimerkkinä monista, menevät Raamatun totuuden edelle.

Seuraavassa lyhyt katsaus kolminaisuusopin muotoutumiseen katolisissa kirkolliskokouksissa.

Ensimmäisenä käsitettä kolminaisuus käytti Tertullianus 200-luvulla.

Vuonna 325 pidettiin kirkolliskokous Nikeassa nykyisen Turkin alueella. Tämä oli historiallisesti ensimmäinen yritys saavuttaa yksimielisyys kaikkia kristittyjä edustavassa kirkossa. Keisari Konstantinus Suuri kutsui kirkolliskokouksen koolle Areiolaisten opin tuomitsemiseksi. Areiolaisethan tunnustivat Jeesuksen jumaluuden, mutta selittivät hänet Isän luomaksi. Itse Areios tuomittiin harhaoppiseksi. Kokouksessa muotoiltiin nykyäänkin voimassa oleva kolminaisuusoppi: ”Jumala on kolmiyhteinen (joku on käyttänyt sanaa kolmiyksinen) ja muodostuu kolmesta itsenäisestä persoonasta: Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kolme persoonaa – yksi Jumala.

Konstantinopolin kirkolliskokouksessa vuonna 381 taas käsiteltiin erityisesti Pyhää Henkeä. Konstantinopolissa kolminaisuusoppia täsmennettiin siten, että jumaluudessa on kolme persoonaa, jotka ovat yksi ja sama entiteetti, yksi täydellisyys, yksi Jumala. Henki on kreikaksi pneuma ja suvultaan se on neutri. Olisi siis luontevaa sanoa se eikä hän niin kuin yleisesti tehdään. Voidaan myös perustellusti kysyä pitääkö Pyhä Henki kirjoittaa isoilla alkukirjaimilla vai pienillä. Itse olen valinnut isot kirjaimet, koska kyseessä on Jumalan henki.

Efesoksen kolmas kirkolliskokous pidettiin Efesoksessa, nykyisen Turkin alueella vuonna 431. Kokouksen tarkoitus oli käsitellä nestorialaisten aiheuttamaa kiistaa Kristuksen olemuksesta. Konstantinopolin arkkipiispa Nestorios väitti, että Kristuksessa oli kaksi persoonaa, jumalallinen ja inhimillinen. Katolinen kirkko piti kiinni Nikean kirkolliskokouksen  kannasta, jonka mukaan Kristus ja Isä Jumala ovat samaa olemusta ja Efesoksen kirkollis­kokous tuomitsi opin harhaoppiseksi . Kokous vahvisti, että Kristuksella on kaksi luontoa, Jumala ja ihminen, mutta yhdessä persoonassa.

Neitsyt Maria oli Jumalansynnyttäjä, Jumalan äiti. Marialta oli lupa pyytää esirukouksia eli hän toimi välittäjänä ihmisten ja Jumalan välillä ja häntä on hartaasti palvottu nykypäivään asti katolisessa kirkossa. Kirkolliskokouksen osanottajat eivät ilmeisesti muistaneet Raamatun jaetta, jossa todetaan, että Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, (1.Tim. 2:5) On toinenkin vähintäänkin yhtä pätevä raamatullinen peruste miksi näin ei voi olla. Siitä tarkemmin ylösnousemusta käsittelevässä kohdassa.

Aleksandrian piispa Athanasioksen (295-373) mukaan on laadittu uskontunnustus, jonka mukaisesti nykyisinkin mm. katoliset ja protestanttiset kirkot tunnustavat oppinsa. Todennäköisesti tunnustus on laadittu 400- 500-lukujen vaihteessa Etelä-Ranskan alueella. Tunnustus suuntautui Areiolaista oppia vastaan, jossa kirkon opetus Jumalan kolminaisuudesta ja Kristuksen kaksiluonto-oppi kyseenalaistettiin.

Athanasioksen uskontunnustuksessa todetaan mm. näin:

Samoin on Isä kaikkivaltias, Poika kaikkivaltias ja Pyhä Henki kaikkivaltias, eikä kuitenkaan ole kolmea kaikkivaltiasta, vaan yksi kaikkivaltias. Samoin Isä on Jumala, Poika on Jumala ja Pyhä Henki on Jumala, eikä kuitenkaan ole kolmea Jumalaa, vaan yksi Jumala. Samoin Isä on Herra, Poika on Herra ja Pyhä Henki on Herra, eikä kuitenkaan ole kolmea Herraa, vaan yksi Herra.”

Tässä on tunnustuksen ydinkohta. Lopuksi todetaan vielä kristityille: Tämä on yhteinen kristillinen oppi. Se joka ei usko sitä vakaasti ja vahvasti, ei voi pelastua!

Jos näin olisi, eli kaikki kolme olisivat yhtälailla kaikkivaltiaita, mutta Raamattu antaa asiasta toisenlaisen käsityksen. Jeesus Kristus itse todistaa Isän olevan suurempi kuin hän. Pyhä Henki puolestaan toimii niin Isän kuin Pojankin lähettämänä. Samoin Jeesus lausuu tekevänsä juuri niin kuin Isä häntä käskee. Jeesuksella Raamattu todistaa olevan kaikki valta niin taivaassa kuin maan päälläkin – helposti voisi jo tämän perusteella todeta Jeesus Jumalaksi. Mutta: Jeesus sanoo: minulle on annettu kaikki valta Miten voisi kaikkivaltiaalle joku antaa jotakin mitä hänellä ei entuudestaan ole?

Kolminaisuusoppiin kuuluva piirre eli kaikkien kolmen persoonan täydellinen kaikkivaltius, ei toteudu. Jos Kristus on Jumala, hän ei voi olla kaikkivaltias. Omienkin sanojensa mukaan Isä on häntä suurempi. Tässä kohtaa tuodaan esiin kolmiyhteyden hierarkisuus, mutta se kyllä merkitsee Athanasiuksen tunnustuksen periaatteen vesittämistä. Itse en usko kolminaisuusoppiin, vaikka maailmassa on yli kaksi miljardia ihmistä, jotka kuuluvat tämän periaatteen hyväksyviin kirkkoihin, katoliseen kirkkoon ja mm. ev.lut. kirkkoon. Olen toki valmis muuttamaan mieleni jos joku osoittaa missä kohdin Raamattua puhutaan kolmiyhteisestä Jumalasta ja miksi Vanhassa Testamentissa Isä Jumala sanoo olevansa yksi ja ainoa Jumala ja miksi Jeesus Kristus ja apostolit todistivat, että heillä on vain yksi Jumala, Isä ja yksi Herra Jeesus Kristus ja miksi Jeesus itsekään ei missään sanonut olevansa Jumala tai osa siitä, vaan sanoi olevansa Jumalan Poika ja Isän olevan häntä suurempi ja että hän tekee juuri niin kuin Isä häntä käskee.

Kolminaisuusoppia on perusteltu eräillä Raamatunlauseilla. Tällainen on 1.Joh. 5:7-8 Sillä kolme on, jotka todistavat: Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä. KJV kääntää tämän these three agree in one, mutta esiintyy myös käännös these three are one. Myös vanha KR 1776 sanoo  Sillä kolme ovat, jotka todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja ne kolme yksi ovat.  Itse asiassa koko lausetta esiintyy vain neljässä kreikankielisessä käsikirjoituksessa, joita on yhteensä noin 5000 kpl. Lause alkoi ilmaantua latinankielisiin käsikirjoituksiin 400-luvulla. Latinankielisistä käsikirjoituksista sitä alettiin kopioida 1500-luvulla puolestaan kreikankielisiin. Erasmus Rotterdamilainen, aikansa merkittävin raamatuntutkija, ei hyväksynyt koko lausetta kuuluvaksi alkuperäiseen tekstiin.

Samanlainen tilanne on jakeen Mat. 28:19 kohdalla: Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kolmannen vuosisadan apologeetta Eusebius kirjoitti tämän: menkää siis ja opettakaa kaikkia kansakuntia ja kastakaa heidät minun nimessäni. Raamatusta voimme lukea, että apostolit tekivät juuri näin; he kastoivat uusia seuraajia Jeesuksen nimeen.

Pyhä Henki.

Jos kirkonisät olisivat pitäneet Pyhää Henkeä Jumalana kolmiyhteisessä jumaluudessa, miksi vasta vuonna 381 Konstantinopolin kirkolliskokouksessa Pyhä Henki korotettiin osaksi kolmiyhteistä Jumalaa? Jeesus Kristus oli puolestaan korotettu Jumalaksi jo vähän aiemmin eli vuoden 325 Nikean kirkolliskokouksessa.

Pyhän Hengen jumaluutta suoranaisesti puoltavia kohtia en ole Raamatusta löytänyt. Ainoa merkittävä selitystä kaipaava on tämä, jossa todetaan, että Pyhän Hengen pilkkaaminen on synti, jota ei voi saada anteeksi. Luuk. 12:10 Ja jokaiselle, joka sanoo sanan Ihmisen Poikaa vastaan, annetaan anteeksi; mutta sille, joka Pyhää Henkeä pilkkaa, ei anteeksi anneta.  Millainen on se synti, pilkkaaminen, joka on anteeksiantamaton? Tästä on varmaan monia tulkintoja, mutta ei selvää selitystä Raamatussa. Erään tulkinnan mukaan Pyhän Hengen pilkkaamiseen syyllistyy se ihminen, joka kerran on ollut vakaassa uskossa, mutta sittemmin luopuu uskostaan. Tätä tukee voimakkaasti Hebrealaiskirjeen jakeet 6:4 Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet 6:5 ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia,  6 ja sitten ovat luopuneet – taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät. Jakeissa 4-6 puhutaan Pyhän Hengen siunauksellisista lahjoista. Erityisen mielenkiintoinen näistä on maininta tulevan maailmanajan voimista, joilla ymmärrykseni mukaan viitataan Jumalan valtakunnan hallitsemiseen yhdessä muiden pyhien kanssa.

Raamatusta kuitenkin saa käsityksen, jonka mukaan Pyhä Henki on Jehovan ja Jeesuksen lähetettävissä oleva toimiva voima. Tämä ilmenee jakeesta Joh.14:26 Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Pyhään Henkeen liittyy muitakin ominaisuuksia, kuten voima: Apt. 1:8 vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka.” Apostoli Pietari kehotti kuulijoitaan ottamaan kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen Pyhän Hengen lahjan saamiseksi: Apt. 2:38 Niin Pietari sanoi heille: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Huomionarvoista on, että apostolit kastoivat vain Jeesuksen Kristuksen nimeen eikä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimiin. Pyhän Hengen saantiin liittyi myös kielillä puhumisen lahja: Apt. 2:4 Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi. Efesolaiskirjeessä tuodaan esille vielä eräs Pyhän Hengen lahja, Pyhän Hengen sinetti: Efes. 1:13 Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti,  4:30 Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Pelastuksen yhteydessä tulee esille Jumalan sinetin tärkeys; se pelastaa ahdingon aikana ihmisen, jolla on Jumalan sinetti todistuksenaan.

Uskovalle ihmiselle on tärkeää tietää mitä 1.Kor. 6:19 sanoo: … teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat?

Jeesus sanoi: ”Minä ja Isä olemme yhtä” (Joh. 10:30). Huomattakoon, että Jeesus ei maininnut mitään Pyhän Hengen kuulumisesta tähän ykseyteen! Tämä ei tarkoita sitä, että Jeesus olisi Jumala yhdessä Isän kanssa. Vanhempi käännös Isä ja minä olemme yksi saattaa johtaa tähän päätelmään vielä helpommin.

Ilmestyskirjassa kerrotaan, että Jumalalla on seitsemän henkeä: Ilm. 3:1 ”Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän henkeä ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. 4:5 Ja valtaistuimesta lähti salamoita ja ääniä ja ukkosen jylinää; ja valtaistuimen edessä paloi seitsemän tulisoihtua, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä.

5:6 Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden neljän olennon ja vanhinten keskellä seisoi Karitsa, ikään kuin teurastettu; sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä, lähetetyt kaikkeen maailmaan”. Ovatko ne osa Pyhää henkeä vai erillisiä henkiä, en tiedä koska Raamattukaan ei kerro asiasta enempää.

 

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen keskinäiset suhteet

Raamattu on maailman väärinymmärretyin kirja

Kun Isä ja Poika ja Pyhä Henki ovat kaikessa yhtä mieltä, kristityt ovat jakautuneet tuhansiin ja taas tuhansiin kirkkokuntiin. Enää ei käydä uskonsotia niin kuin viisisataa vuotta sitten. Ekumeeninen liike näyttää saavan pikku hiljaa uusia voittoja katolisen kirkon ja paavin johdolla. Raamattu ei kuitenkaan enää muodosta uskon perustaa; edes Raamatun keskeisestä sanomasta ei olla yhtä mieltä, vaan sen tulkintoja on lukemattomia erilaisia.

Miten ymmärtää oikein raamattua? Pohdin tätä kysymystä esimerkkinä keskeisin Raamatullinen oppi – Jumalan kolmiyhteisyys. Tuon esille väärin tulkittuja käsityksiä Isästä Jumalasta, Jumalan Pojasta sekä Pyhästä Hengestä.

 

A. Mikä todistaa Kolmiyhteisestä Jumalasta?

Kolminaisuusoppi herättää vilkasta keskustelua Raamattupiireissä. Eräässä keskustelussa kolminaisuusopin puolustaja halusi Raamatunlauseiden avulla todistaa opin oikeaksi. Käydään siis ensin lävitse ne Raamatunlauseet, jotka hänen mielestään kiistattomasti todistavat Jumalan kolmiyhteisyydestä:

(Omat kommenttini kunkin jakeen jälkeen)

Mat 28:19; ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen”.   – Tämä on harvinainen kohta Raamatussa, siinä on yhdistetty Isä, Poika ja Pyhä Henki. Tämä on kuitenkin väärennös, luvaton lisäys. Ks. edellä artikkeli Kastaminen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

2 Kor 13:14; Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne”.  – Kaunis toivotus, mutta ei millaan lailla todista kolmiyhteisestä Jumalasta.

1 Piet 1:2; ”ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha”. – Kaunis toivotus.

Matt 3:16-17; ”Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. 17 Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt.” – Tämä oli Jeesuksen julkisen toiminnan alku, jonka yhteydessä Jumala tunnisti Jeesuksen pojakseen.

1 Kor 12:4;Armolahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama;
12:5 ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama;
  ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama”. – Paavali kertoo seurakunnassa esiintyvistä hengen lahjoista.

1 Tim 3:16; Ja tunnustetusti suuri on jumalisuuden salaisuus: Hän, joka on ilmestynyt lihassa, vanhurskautunut Hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu pakanain keskuudessa, uskottu maailmassa, otettu ylös kirkkauteen”. – Parilla lauseella selvitetty Jeesuksen toiminta maan päällä.

Ef 1:3; ”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, 4:4 yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte;
4:5 yksi Herra, yksi usko, yksi kaste;
4:6 yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa”.

– Jakeessa ylistetään Kristuksen Jumalaa ja Isää. Meillä on vain yksi usko yhteen Jumalaan ja meidän Herraamme. Yksi Jumala ja Isä, joka on yli kaikkien. Näinhän minäkin uskon. Nämä jakeet todistavat, että Jumala on yksi. Mikään ei todista Jumalan kolmiyhteisyydestä.

Room 8:11; Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu”. – Jos meissä asuu Jumalan henki, niin Jumala, joka herätti kuolleista Kristuksen, on tekevä eläväksi myös meidän kuolevaiset ruumiimme. Näin minäkin uskon. Amen.

Joh 5:23; ”että kaikki kunnioittaisivat Poikaa, niinkuin he kunnioittavat Isää. Joka ei kunnioita Poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on hänet lähettänyt”. – Ei liity itse kolminaisuuteen millään tavalla; jae vain todistaa, että Isä on arvossa korkeampi kuin Poika ja tämähän ei oikein istu alkuperäiseen kolminaisuusoppiin lainkaan.

1 Joh 5:20; ”Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, hänen Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä”.  – Totinen: true, ἀληθινός alēthinos, opposite to what is fictitious, counterfeit, imaginary, simulated or pretended.

Kuka on tämä totinen Jumala? Monet pitävät varmana, että ”hän” on nimenomaan Kristus. Mutta Joh 17:3 selvittää: ”Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen”. – Näillä jakeilla oli tarkoitus todistaa, että Jumala on kolmiyhteinen. Kun lukee tämän jakeen huolellisesti, huomaa, että Isä Jumala on yksin totinen Jumala. Iankaikkisen elämän saavuttamiseksi on jakeen mukaan tunnettava myös hänet, jonka Jumala on lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Tätä ihmiset eivät tiedä, noin kaksi miljardia ihmistä uskoo Jumalan kolmiyhteisyyteen. Selkeämpi käännös 1 Joh 5:20:een olisi seuraava: Me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja tullessaan antanut meille ymmärryksen voidaksemme tuntea Isän, joka on totinen; me olemme isässä, siinä totisessa hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Isä on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä.

Joh 14:16; ”Ja minä [Jeesus] olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,
14:17 totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. – Pyhää Henkeä kutsutaan tässä totuuden hengeksi. Jeesus lupaa rukoilla Isää, että Isä antaisi apostoleille toisen Puolustajan eli totuuden hengen. Tästäkin ilmenee, että Isä on Jeesuksen yläpuolella, eivätkä he ole tasa-arvoisia.

 

Olet nyt lukenut nämä Raamatunjakeet, jotka eräs vakaasti kolmiyhteiseen Jumalaan uskova on valinnut, todistamaan, että Jumala on kolmiyhteinen. Itse en löytänyt niistä sellaista todistusta. Miten sinun kävi? En pyri käännyttämään sinua lukijani, ainoastaan muistutan kuinka tärkeää on rakkaus totuuteen. Voi kestää vuosia -niin kuin minun kohdallani – ennen kuin palast loksahtavat kohdalleen. Se on riemastuttava tunne. Silti on vielä monia kysymyksiä, joihin en tiedä vastausta. Etsin sitä ja Jumala antaa vastauksen aikanaan.

 

B. Jeesus Kristus, Jumalan Poika, ihminen – Voiko Ihminen olla Jumala?

Efesolaiskirje:

Jeesuksen Jumala, Isä (Efe 1:17 ”Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala”) herätti Jeesuksen kuolleista ja korotti Jeesuksen asettamalla hänet taivaissa oikealle puolellensa: Efe 1:20 ”jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa”.

Näistä Efesolaiskirjeen jakeista voimme päätellä:

  1. että Jeesuksella on häntä korkeampi Jumala, Isä. Isä Jumala herätti Jeesuksen kuolleista. Jos Jeesus olisi Jumala, hän olisi voinut itse herättää ihmisruumiissa kuollut itsensä.
  2. Toiseksi, saamme tietää, että kun Jeesus oli noussut taivaaseen, Jumala korotti hänet asettamalla Kristuksen valtaistuimensa oikealle puolelle. Tämä tarkoittaa sitä, että Jeesus on valta-asemassa toinen heti Jumalan jälkeen.
  3. Edelleen voimme päätellä Jeesuksen korottamisesta, että hän ei ollut yhtä korkeassa asemassa ennen korotustaan. Jeesuksen korottaminen on esitetty lyhyellä maininnalla. Tämän lauseen merkitys on kuitenkin aivan mahdottoman tärkeä! Pysähdypä miettimään mitä se merkitseekään. Monikaan ihminen ei tajua lauseen mullistavaa vaikutusta määriteltäessä oppia kolminaisuudesta ja Jeesuksen jumaluudesta. Jos Jumala korotti Jeesuksen, se tarkoittaa sitä, että Jeesus ei aiemmin ollut kaikkivaltias Jumala. Jumalaahan ei voi korottaa! Ja kun Jeesus korotettiin, hän ei ollut Jumala. Näin pieneltä vaikuttava lause voi olla vaikutuksiltaan mittaamattoman tärkeä, kun sen oivaltaa loppuun asti. No, nyt sanot: ”niin mutta, Jeesus oli ihminen maan päällä, tietysti hänet piti korottaa hänen astuessaan taivaaseen…” Vasta-argumentti: kun Jeesus astui taivaaseen, (jossa hänen nyt oletamme olleen ennen maan päälle syntymistään), hän automaattisesti otti asemansa jumalana kolmiyhteisessä jumaluudessa. Ei häntä tarvittu korottaa. Lopputulos tästä pohdiskelusta on, että Jeesus ei siis ollut kaikkivaltias Jumala taivaassa ennen korotustaan. Mahtoiko hän edes olla taivaassa? Se on toinen kysymys, johon en ota juuri tässä kantaa. Itse asiassa Jeesuksen asema oli verrattavissa enkeleihin; sanoohan Hebr 1:4 että Jeesus tuli enkeleitä paljon korkeammaksi: ”tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän”. – Jeesus ei siis ollut Jumala, vaan korotuksen jälkeen hänen uuttakin asemansa verrataan enkelihin, joita paljon korkeammalle hänen asemansa Jumalan oikealla puolella nyt asettui. Kaikkein korkeimmista enkeleistä tiedetään, että heillä oli pääsy Jumalan valtaistuimen eteen – ei kuitenkaan istumaan Jumalan oikealle puolelle. Tämän aseman Jumala antoi ainoalle Pojalleen, ihmiselle.

Mitä muuta tiedämme Herramme Jeesuksen Kristuksen uudesta, korkeammasta asemasta?

Tiedämme, että Kristus tulee takaisin maan päälle ensimmäisen ylösnousemuksen yhteydessä. Hän perustaa maan päälle tuhat vuotta kestävän valtakunnan. Hän on sen kuningas ja hallitsee yhdessä apostoleiden ja ylösnousseitten pyhien kanssa.

Raamatusta tiedämme myös, että tuhannen vuoden kuluttua, tapahtuu toinen ylösnousemus ja viimeinen tuomio.

Tiedämme, että tämän jälkeen Kristus luovuttaa Jumalalta saamansa vallan takaisin Isälle. Tämä ei suinkaan ole Kristukselle arvon alennus, vaan hänen asemensa korostuu ylimmäisenä pappina.

 

Johanneskin tunnusti Jeesuksen Jumalakseen! Todellako?

Jeesuksen jumaluuden kannattajat väittävät, että apostoli Johannes tunnusti Jeesuksen Jumalakseen. Siitä on todisteena Raamatun kohta, jossa Tuomas kutsuu Jeesusta Jumalakseen? Voiko Jeesus olla Jumala, jos hänellä ei ollut kuolemattomutta ennen kuin hän sai sen?

Tuomas sanoi Jeesukselle nähtyään ristiinnaulitsemisen jäljet Jeesuksessa (Joh 20:28): ”Minun Herrani ja minun Jumalani”. Kolminaisuusopin kannattajat uskovat, että Tuomas tarkoitti Jeesusta sanoessaan ”minun Jumalani”.

Vain kolme jaetta myöhemmin Johannes tähdentää: Joh 20:31 ”mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä”.

Em. täsmennyksestä ilmenee, ettei jakeen Joh 20:28 tarkoituksena ollut todistaa Jeesusta Jumalaksi, vaan ainoastaan, että ”uskoisitte, että Jesus on Kristus, Jumalan poika”. Näin voi mennä harhaan jos irrottaa yhden jakeen kokonaisuutta katsomatta.

Jumalalla on aina ollut ikuinen elämä, kuolemattomuus. Tämä kuuluu Jumalan ominaisuuteen aivan erottamattomasti. Joh. 5:26 ”Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös Pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä”. – Elämällä tarkoitetaan ikuista elämää, kuolemattomuutta. Jeesuksella ei ollut ikuista elämää ennen kuin Isä Jumala sen hänelle antoi. Kristus sai kuolemattomuuden Isältä, mutta tekikö se hänestä Jumalan?

Olen kirjoittanut Jumalasta, uskosta kolminaisuusoppiin sekä Jeesuksen jumaluudesta yksityiskohtaisemmin luvussa 3. Otin tämän kysymyksen esille osoittaakseni kuinka vaikeata on saavuttaa yhteisymmärrys Raamatullisista kysymyksistä. 1 Kor 8:6, jossa sanotaan: ”niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, … ja yksi Herra, Jeesus Kristus… ” Tämä korinttolaiskirjeen jae on mielestäni yksiselitteisen selvä; meillä on vain yksi Jumala, joka on Isä. Edes näin selkeä todiste ei vakuuta ihmisiä, vaan katolisista kirkolliskokouksista lähteneet alkuaan pakanalliset opit ovat syrjäyttäneet Raamatun sanan. Joh  12:40 ”Hän [saatana] on sokaissut heidän silmänsä…” Saatanalle sopii hyvin, etteivät miljardit ihmiset tunne totuutta. Eiväthän ihmiset edes tiedä sitä, että saatana on tämän maailman valtias ja jumala.

Epäselvyys Raamatun sanan tulkinnasta voitaisiin välttää, jos ihmiset oikeasti etsisivät totuutta. Totuus löytyy etsimällä. Totuus ei kuitenkaan näytä kiinnostavan. Ihmisille riittää, että he käyvät silloin tällöin kirkossa ja pappi lupaa heille pääsyn taivaaseen. Monet ovat oikealla tiellä, mutta lopettavat etsinnän löydettyään heihin vetoavan opin. Monet haluaisivat varmaan sanoa minulle, että Jumala on yksi siitä huolimatta, että hänessä on kolme persoonaa. Minä vain en tyhmänä ole tätä ymmärtänyt. Heille vastaisin, että näyttäkää missä ovat Raamatun todisteet. Eräs henkilö yritti, mutta eäonnistui surkasti mielestäni.  Ei millään voi väittää, että kaikki kolme olisivat tasa-arvoisia jumalisuudessa ja vallassa. Voisin hyväksyä kolminaisuusopin jos se merkitsisi sitä, että he kolme ovat kaikki taivaassa ja ovat yhtä mieltä (agree in one).

 

Ihminen Jeesus Kristus

Luukas kertoo Jeesuksen lapsuudesta: 2:25 Jerusalemissa oli mies, nimeltä Simeon; hän oli hurskas ja jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen päällänsä. 26 Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa, ennenkuin oli nähnyt Herran Voidellun. – Simeon tuli pyhäkköön Hengen johdattamana samaan aikaan kun Jeesuksen vanhemmat toivat lapsen pyhäkköön. Simeon otti Jeesuksen syliinsä kiittäen Jumalaa ja sanoi 2:29 ”Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään, sanasi mukaan; 2:30 sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi”.

Luuk jatkaa 2:40 Ja lapsi kasvoi ja vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo oli hänen päällänsä. – Kaksitoistavuotiaana Jeesuksen perhe matkusti vuosittaisille pääsiäisjuhlille. Jeesus jäi pois paluujoukosta ja jäi Jerusalemiin. Huolestuneet vanhemmat löysivät Jeesuksen kolmen päivän päästä 2:46 pyhäkön opettajien luota kysellen ja kuunnellen heiltä. Kaikki, jotka häntä kuulivat, ihmettelivät hänen ymmärrystänsä ja vastauksiansa. 2:49 Niin hän [Jeesus] sanoi heille: ”Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun pitää [oleman Isäni talossa] niissä oleman, mitkä minun Isäni ovat?” (He said to them, ”Why were you looking for me? Didn’t you know that I must be in my Father’s house?”). Joosef ja Maria eivät ymmärtäneet mitä Jeesus tarkoitti. Tämä tuntuu oudolta; eivätkö Jeesuksen isä ja äiti muistaneet enkeli Gabrielin yhteydenottoa, itämään tietäjien vierailua, Egyptin pakomatkaa ja kaikkea mitä Jumala oli viestittänyt heille Jeesuksen tulevasta tehtävästä? 2:52 Ja Jeesus varttui viisaudessa ja iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä.

Jeesuksen nuoruusvaiheista ei tiedetä enempää. Voimme kuitenkin uskoa, että Jumalan antama viisaus kasvoi ja yhteys Jumalaan vahvistui. Kolmenkymmenen iässä Jeesus oli kypsynyt tehtäväänsä ja Johannes kastoi hänet ja Jumala tunnusti Jeesuksen pojakseen.

Jumalan henki saattoi Marian raskaaksi ja Jeesus syntyi tavallisen ihmisen tapaan tavalliseksi ihmiseksi, paitsi että hänellä oli poikkeuksellisen ihmisen geenit. Hän oli jo nuorena poikana tavattoman viisas ja tunsi Raamatun paremmin kuin oppineet vanhat. Jumala antoi Jeesukselle omia ominaisuuksiaan niin, että he olivat yhtä. Jeesuksessa asui Jumalan kaikki täyteys. Jeesus käytti Jumalan valtaa ja ominaisuuksia parantaessaan ihmisiä ja herättäessään heitä kuolleiseta. Jeesus oli kuitenkin kaikin puolin ihminen, jolle Jumala oli antanut omia kykyjään, ja Jeesus toimi vain Jumalan käsivartena.  Mat 12:28 Mutta jos minä Jumalan Hengen voimalla ajan ulos riivaajia, niin on Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne.

 

Joh 5:19 Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee Isän tekevän; sillä mitä Isä tekee, sitä myös Poika samoin tekee”. 5:30 En minä itsestäni voi mitään tehdä… minä en kysy omaa tahtoani, vaan hänen tahtoaan, joka on minut lähettänyt.

Joh 14:10 Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen. 14:11 Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden. – Kaikki mitä Jeesus teki oli Jumalan tahdon mukaista ja Jumalan valtaa käyttäen.

Jeesuksen piti olla täysin ihminen. Hebr 2:17 Sentähden piti hänen [Kristuksen] kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit 2:18 Sillä sentähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. – Jos Jeesus olisi ollut Jumala, hän ei olisi voinut soittaa ihmisten syntejä. Kun Jeesus oli ihminen, hän oli kelvollinen tulemaan ylimmäiseksi papiksi Jumalan (Isän) edessä. Jeesus toimii Tuhatvuotisen  valtakunnan kuninkaana apostolien ja pyhien kanssa tuhannen uoden ajan. Sen jälkeen hän luovuttaa valtakunnan johtotehtävät ja vallan takaisin Jumalalle. Viimeisen tuomion jälkeen Jeesus Kristus on ylimmäinen pappi Melkisedekin tapaan.

1 Kor 15:21 Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta.

Room 5:15 Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen; sillä joskin yhden lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi.

Kun Adam oli ensimmäinen ihminen ja lankesi syntiin, Jeesus oli viimeinen ihminen, joka korjasi Adamin synnin ja tarjosi pelastuksen uskon kautta ihmiselle ei lain noudattamisen kautta. Kaikki ovat taivaassa henkiä, mutta ollakseen täysin ihminen ei Jeesus voinut syntyä taivaasta henkenä Marian kohtuun. Jeesuksen syntyminen ja Marian tuleminen neitseellisesti raskaaksi, on verrattavissa Raamatun kertomukseen Abrahamin vaimosta Saarasta, joka tuli raskaaksi vanhoilla päivillään yhdeksänkymmenen vuoden iässä (1 Moos 21:2). Jumala lähetti Jeesuksen suorittamaan ihmiskunnan lunastustehtävää. Lähettäminen tapahtui Jeesuksen vartuttua aikuiseksi mieheksi, jolloin Jeesus sai Johannekselta kasteen ja Jumala tunnusti Jeesuksen rakkaaksi pojakseen. Kun Johannes Kastaja kastoi Jeesuksen, Pyhä Henki laskeutui kyyhkysen muodossa Jeesuksen päälle. Jeesus oli näin valmis aloittamaan julkisen toimintansa. Juutalaisen käsityksen mukaan mies oli tässä mielessä aikuinen noin kolmenkymmenen ikävuoden vanhana. Jeesuksen julkinen toiminta jäi vain muutaman vuoden mittaiseksi ja hänet ristiinnaulittiin noin 33 vuoden ikäisenä.

Jumalan henki asui Jeesuksessa. Roomalaiskirjeessään apostoli Paavali painottaa Hengen tärkeyttä: Room 8:9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa. – Jos Jumalan henki asuu teissä… Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä… kummanko hengestä onkaan kysymys, Jumalan vaiko Kristuksen? Jae 11 selvittää tilanteen: 8:11 Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu. – Kysymyksessä on Jumalan henki, joka herätti kuolleista Kristuksenkin, tämä Jumalan ja Kristuksen teissä asuva henki on eläväksi tekevä teidän kuolevaiset ruumiinne.

1 Joh 4:13 Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille Henkeänsä.

1 Joh 4:15 Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa. – Tässä jakeessa Johannes painottaa, että meidän tulee tunnustaa Jeesus Jumalan Pojaksi. Jos näin teemme, Jumala (tarkoittaa Isä Jumalaa) pysyy meissä. Johannes oli Jesuksen suosikki-opetuslapsi. Varmaan hänelle ja muillekin apostoleille oli tässä vaiheessa selvinnyt, jos Jeesus olisi ollut Isän kaltainen Jumala.

1 Joh 4:2 Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; – Jeesus tuli maailmaan ihmiseksi, ”lihaan” ja eli ihmisen elämän ja kuoli ihmisenä ja nousi ihmisenä, samanlaisena kuin ihmiset nousevat ylösnousemuksessa. Jeesus oli ylösnousemusruumiissaan sekä henkenä että lihassa; Kun hän oli henkenä, hän pystyi ilmaantumaan missä tahansa, jopa kulkemaan lukittujen ovien läpi. Ainakin kerran hän halusi olla lihassa, silloin kun tahtoi Tuomaksen koetella naulojen jälkiä käsissään. Jeesus oli muutoin täysin ihminen sillä erotuksella, että Jumalan koko täyteys (Jumalan henki) asui hänessä ja opetti hänelle Jumalan tahdon jo pienestä pojasta lähtien. Jumalan hengen voimalla ja Jumalan tahdosta Jeesus suoritti parannustekonsa ja jopa herätti kolme ihmistä kuolleista.
4:16 Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.

ὑψόω hypsoō  G5312 Ylentää, nostaa korkealle to lift up on high, to exalt sekä kirjaimellisesti että  kuvaannollisessa mielessä.  Joh 12:32 Kristuksen taivaaseen nostamisessa to elevate (literally or figuratively):—exalt, lift up.

 

Jeesus eli ihmisenä, kuoli ihmisenä ja nousi kuolleista ihmisenä

Jeesus eli ihmisenä täysin synnittömän elämän. Sen vuoksi hän oli kelvollinen vanhurskauttamaan koko ihmiskunnan. Room 5:18 sanookin: Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi;

Room 1:4 ja pyhyyden hengen puolesta kuolleistanousemisen kautta asetettu Jumalan Pojaksi voimassa – Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme. 1Kor 15:20 Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista. 21 Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta. 22 Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, 23 mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan;

Kun Luukas kertoi Jeesuksesta nuorena poikana, on helppo mieltää Jeesus ihmiseksi. Kun lukee edellä olevia jakeita, monet mieltävät ylösnousseen Jeesuksen Jumalaksi eikä vain Jumalan pojaksi. Kun tällaisia ajatuksia herää mieleen, on syytä muistaa mitä Johannes sanoi: 17:3 Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. – Isä on yksin totinen [tosi] Jumala. Jeesus on se, jonka Jumala on lähettänyt. Otin esimerkin Johanneksen sanoista, koska juuri Johanneksen muita sanoja on tulkittu väärin.

 

Jeesuksen ja apostolien tekemistä ihmeistä

Mat 12:28 Mutta jos minä [Jeesus] Jumalan Hengen voimalla ajan ulos riivaajia, niin on Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne.

Joh 14:10 Etkö usko, että minä [Jeesus] olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen.

Jos Jeesus olisi ollut Jumala, hän olisi voinut itsekin tehdä omalla voimallaan kaikki tunnusteot. Hän oli kuitenkin täysin ihminen ja siitä syystä Jumala teki Jeesuksen kautta henkensä voimalla kaikki Raamatun kertomat teot.

Joh 5:19 Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee Isän tekevän; sillä mitä Isä tekee, sitä myös Poika samoin tekee.

 

En minä itsestäni voi mitään tehdä… (Joh 5:30)

Joh 14:10 Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen.

14:11 Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden.

Apostolit tekivät samalla tavoin ihmetekoja kuin Jeesuskin – Jumalan Pyhän Hengen avulla. Näin oli mahdollista tapahtua vasta sen jälkeen, kun Jeesus oli kirkastettu ja mennyt isän tykö taivaaseen. Joh 7:39 Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu.  Apt 1:8 vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka.”

Apt 5:12 Ja apostolien kätten kautta tapahtui kansassa monta tunnustekoa ja ihmettä…

14:3 Niin he oleskelivat siellä kauan aikaa ja puhuivat rohkeasti, luottaen Herraan, joka armonsa sanan todistukseksi antoi tapahtua tunnustekoja ja ihmeitä heidän kättensä kautta.

19:11 Ja Jumala teki ylen voimallisia tekoja Paavalin kätten kautta,

 

C. Pyhä Henki – Toimiiko Pyhä Henki itsenäisesti?

Jumala puhuu Pyhän Hengen kautta, profeettojen kautta ja myös poikansa Jeesuksen kautta (jota Raamatussa kutsutaan myös profeetaksi) Apt 1:2 hamaan siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös, sittenkuin hän [Kristus] Pyhän Hengen kautta oli antanut käskynsä apostoleille, jotka hän oli valinnut, 4:25 Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi, suun kautta, olet puhunut

Voiko Pyhä Henki toimia itsenäisesti vaiko ainoastaan Jumalan ja Kristuksen toimeksiannosta? Pyrin selvittämään tätä kysymystä seuraavien Raamatunlauseiden avulla. Jotta Pyhä Henki olisi itsenäinen persoona kolmiyhteisessä Jumaluudessa, olisi Pyhän Hengen voitava toimia itsenäisesti eikä vain toteuttaa Isän ja Pojan antamia tehtäviä. Sama koskee tietysti myös Poikaa, Jeesusta Kristusta.

Mat 10:19 … teille [apostoleille] annetaan sillä hetkellä, mitä teidän on puhuminen. 20 Sillä ette te itse puhu, vaan teidän Isänne Henki puhuu teissä.

Mat 11:27 Kaikki on minun Isäni antanut minun [Pojan] haltuuni, eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä, eikä Isää tunne kukaan muu kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa. – Kristus sanoo tuntevansa Isän eri lailla kuin muut. Kuitenkin Pyhästä Hengestä sanotaan, että ”Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut Henkensä kautta, sillä Henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin” (1 Kor 2:10). Kun Isä ja Poika ovat yhtä, he ovat tosi läheisessä suhteessa eli niin kuin Raamattu sanoo, Jumalan kaikki täyteys asuu Pojassa.

Apt 13:2 Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi: ”Erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut.”
13:4 Niin he Pyhän Hengen lähettäminä menivät … 13:9 Niin Saulus, myös Paavaliksi kutsuttu, täynnä Pyhää Henkeä loi katseensa häneen.

1 Kor 12:11 Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo. Vrt Room 12:3 Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. – Roomalaiskirje todistaa, että Jumala määrää kuinka paljon uskoa kullekin annetaan. Edellä oleva Korinttolaiskirjeen jae näyttäisi sanovan, että Pyhä Henki jakaa kullekin uskoa niin kuin tahtoo. Ehkäpä tässäkin on kyse siitä, että koska Pyhä Henki on Jumalan henki niin se on Jumala, joka antaa Pyhälle Hengelle toimeksiantoja, jotka tämä toteuttaa. Tämä käy ilmi seuraavasta jakeesta: Joh 16:13 Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Ja vielä Heb 2:4 kun Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti tunnusmerkeillä ja ihmeillä ja moninaisilla väkevillä teoilla ja jakamalla Pyhää Henkeä tahtonsa mukaan?

Kolmiyhteisen Jumalan kannattajilla on ollut voimakas tahto löytää Raamatusta todisteita kolminaisuuden puolesta. Niitä ei ole oikein löytynyt, joten on täytynyt itse kirjoittaa. Matteus 28:19 Kastaminen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen on luvaton lisäys. Tästä olen kirjoittanut oman artikkelin.

Jos kirkonisät olisivat pitäneet Pyhää Henkeä Jumalana kolmiyhteisessä jumaluudessa, miksi vasta vuonna 381 Konstantinopolin kirkolliskokouksessa Pyhä Henki korotettiin osaksi kolmiyhteistä Jumalaa? Jeesus Kristus oli puolestaan korotettu Jumalaksi jo vähän aiemmin eli vuoden 325 Nikean kirkolliskokouksessa.

Pyhän Hengen jumaluutta suoranaisesti puoltavia kohtia en ole Raamatusta löytänyt. Ainoa merkittävä selitystä kaipaava on tämä, jossa todetaan, että Pyhän Hengen pilkkaaminen on synti, jota ei voi saada anteeksi. Luuk. 12:10 Ja jokaiselle, joka sanoo sanan Ihmisen Poikaa vastaan, annetaan anteeksi; mutta sille, joka Pyhää Henkeä pilkkaa, ei anteeksi anneta.  Millainen on se synti, pilkkaaminen, joka on anteeksiantamaton? Tästä on varmaan monia tulkintoja, mutta ei selvää selitystä Raamatussa. Erään tulkinnan mukaan Pyhän Hengen pilkkaamiseen syyllistyy se ihminen, joka kerran on ollut vakaassa uskossa, mutta sittemmin luopuu uskostaan. Tätä tukee voimakkaasti Hebrealaiskirjeen jakeet 6:4 Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet 6:5 ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia, 6 ja sitten ovat luopuneet – taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät. Jakeissa 4-6 puhutaan Pyhän Hengen siunauksellisista lahjoista. Erityisen mielenkiintoinen näistä on maininta tulevan maailmanajan voimista, joilla ymmärrykseni mukaan viitataan Jumalan valtakunnan hallitsemiseen yhdessä muiden pyhien kanssa.

Pyhä Henki on Jumalan henki. Raamatun toinen lause antaa siitä todistuksen: Gen 1:2 Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä.

Raamatusta kuitenkin saa käsityksen, jonka mukaan Pyhä Henki on Jehovan ja Jeesuksen lähetettävissä oleva toimiva voima. Tämä ilmenee jakeesta Joh.14:26 Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Pyhään Henkeen liittyy muitakin ominaisuuksia, kuten voima: Apt. 1:8 vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka.” Apostoli Pietari kehotti kuulijoitaan ottamaan kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen Pyhän Hengen lahjan saamiseksi: Apt. 2:38 Niin Pietari sanoi heille: “Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Huomionarvoista on, että apostolit kastoivat vain Jeesuksen Kristuksen nimeen eikä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimiin. Pyhän Hengen saantiin liittyi myös kielillä puhumisen lahja: Apt. 2:4 Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi. Efesolaiskirjeessä tuodaan esille vielä eräs Pyhän Hengen lahja, Pyhän Hengen sinetti: Efes. 1:13 Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti,  4:30 Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Pelastuksen yhteydessä tulee esille Jumalan sinetin tärkeys; se pelastaa ahdingon aikana ihmisen, jolla on Jumalan sinetti todistuksenaan.

Uskovalle ihmiselle on tärkeää tietää mitä 1.Kor. 6:19 sanoo: … teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat?

Jeesus sanoi: ”Minä ja Isä olemme yhtä” (Joh. 10:30). Huomattakoon, että Jeesus ei maininnut mitään Pyhän Hengen kuulumisesta tähän ykseyteen! Tämä ei tarkoita sitä, että Jeesus olisi Jumala yhdessä Isän kanssa. Vanhempi käännös Isä ja minä olemme yksi saattaa johtaa tähän päätelmään vielä helpommin.

Ilmestyskirjassa kerrotaan, että Jumalalla on seitsemän henkeä: Ilm. 3:1 “Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: ‘Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän henkeä ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. 4:5 Ja valtaistuimesta lähti salamoita ja ääniä ja ukkosen jylinää; ja valtaistuimen edessä paloi seitsemän tulisoihtua, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä.

5:6 Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden neljän olennon ja vanhinten keskellä seisoi Karitsa, ikään kuin teurastettu; sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä, lähetetyt kaikkeen maailmaan”. Ovatko ne osa Pyhää henkeä vai erillisiä henkiä, en tiedä koska Raamattukaan ei kerro asiasta enempää.

 

 

Onko Pyhä Henki persoona?

Jos Pyhä Henki olisi erillinen jumalpersoona ja kaikkivaltias, ei Jeesus voisi olla Isä Jumalan Poika, vaan Pyhän Hengen Poika, koska Hän sikisi Pyhästä Hengestä. Koko Raamattu todistaa, että Jeesus on Jumalan Poika. Pyhästä Hengestä sikiäminen tarkoittaa, että Isä Jumala lähetti Pyhän Hengen Marian luokse saattamaan hänet raskaaksi. Tämä sisältää ajatuksen, että Pyhä Henki on alisteinen Isä Jumalalle. Muutoinhan, jos Pyhä Henki on erillinen persoona ja toimisi itsenäisesti, Jeesus olisi Pyhän Hengen lapsi.

Entä mitä on ajateltava Jumalan kolminaisuudesta, kolmesta tasavertaisesta jumalpersoonasta, jotka yhdessä muodostavat meidän Jumalamme? Se tarkoittaisi, että Jeesus oli taivaassa yhdessä Isä Jumalan kanssa lähettämässä Pyhän Hengen maan päälle saattamaan Marian raskaaksi ja synnyttämään itsensä.

 

 

image_pdfimage_print