Kristuksen ylipappeus ja kuninkaallinen papisto

 

Tätä artikkelia varten olen tutkinut viisisataa vuotta vanhaa yleisesti valtakirkkojen hyväksymää käsitystä siitä, että yleinen pappeus kuuluu kaikille kastetuille ihmisille. Mielestäni se on väärä tulkinta Raamatun sanan perusteella, jonka erityisesti Martti Luther on painokkaasti esittänyt.

Myös Ilmestyskirjan viimeinen luku vaatii uutta tulkintaa. Jakeessa 22:5 palataan vielä aiemmin painotettuun pyhien hallitsemiseen. Tälle jakeelle on syytä löytää uusi merkitys.

 

Melkisedekin pappeus

Melkisedek on ensimmäinen Raamatussa mainittu pappi, joka oli sekä ”Korkeimman Jumalan pappi” että Saalemin (Jerusalemin) kuningas. Melkisedek oli Abrahamin aikalainen. Abrahamista tiedämme enemmän, mm. että Abraham kuului Seemin kautta kymmenenteen sukupolveen Nooasta, ja hän syntyi n. 350 vuotta vedenpaisumuksen jälkeen, noin vuonna 2000 eaa.

Abram tapasi tämän pappiskuninkaan paluumatkallaan voitettuaan kolme kuningasta, jotka olivat liittoutuneet elamilaiskuninkaan Kedorlaomerin kanssa. Antamalla Melkisedekille kymmenykset voittosaaliistaan ja ottamalla vastaan Melkisedekin siunauksen, Abra(ha)m osoitti tunnustavansa Melkisedekin pappeuden olevan lähtöisin Jumalalta sen periaatteen mukaisesti, että korkeammassa asemassa oleva antaa siunauksen: 1 Moos 14:18 Ja Melkisedek, Saalemin kuningas, toi leipää ja viiniä; hän oli Jumalan, Korkeimman, pappi. 19 Ja hän siunasi hänet sanoen: ”Siunatkoon Abramia Jumala, Korkein, taivaan ja maan luoja. 20 Ja kiitetty olkoon Jumala, Korkein, joka antoi vihollisesi sinun käsiisi.” – Ja Abram antoi hänelle kymmenykset kaikesta.

Melkisedekin järjestyksen mukaista pappeutta, joka toteutui Kristuksessa, kuvataan Psalmissa 110:4 ja Hebrealaiskirjeessa: Heb 6:20 jonne Jeesus edelläjuoksijana meidän puolestamme on mennyt, tultuaan ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan, iankaikkisesti.
Heb 7:17 Sillä hänestä todistetaan: ”Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan.”

Heb 7:21 mutta tämä hänestä vannotulla valalla, sen asettamana, joka hänelle sanoi: ”Herra on vannonut eikä ole katuva: ’Sinä olet pappi iankaikkisesti”.

Tämän Jumala vannoi valalla ja vain Kristukselle. Kristus puolestaan lupasi apostoleilleen Luuk 22:29 ja minä säädän teille, niinkuin minun Isäni on minulle säätänyt, kuninkaallisen vallan, 30 niin että te saatte syödä ja juoda minun pöydässäni minun valtakunnassani ja istua valtaistuimilla ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa.

Apostolien kanssa tulevat hallitsemaan ensimmäisen ylösnousemuksen pyhät:  Piet 2:9 Mutta te olette ”valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja”, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa;
Ilm 1:6 ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti! Amen.

Ilm 20:6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta. 

Melkisedek oli kuningas ja Jumalan pappi maan päällä. Jeesuksella Kristuksella olisi nuo molemmat virat, sekä Kuninkaan että Ylimmäisen papin virka, mutta ei vielä maan päällä vaan taivaassa. Hänet asetettiin ikuisesti ylipapiksi taivaaseen nousemisensa jälkeen. Maan päällä Kristus tulee toimimaan kuninkaana ja ylimmäisenä pappina toisen tulemisensa jälkeen, kun hän hallitsee tuhatvuotista valtakuntaa.

Jehova itse nimitti Melkisedekin papiksi. Käsiteltäessä Jeesuksen asemaa suurena Ylimmäisenä pappina Hebrealaiskirjeen kirjoittaja (todennäköisesti Paavali) osoitti, ettei kukaan ota tätä kunniaa omasta aloitteestaan, vaan ”… Jumala kutsuu hänet niinkuin Aaroninkin.” (Heb 5:4) Lisäksi kirjoittaja selitti, että 5:2 … ”koska hän itsekin on heikkouden alainen, 3 ja tämän heikkoutensa tähden hänen täytyy, samoinkuin kansan puolesta, niin itsensäkin puolesta uhrata syntien edestä.”  ”Kristuskaan ei kirkastanut itseään tulemalla ylimmäiseksi papiksi, vaan hänet kirkasti Isä Jumala, joka sanoi hänestä: ’Sinä olet minun poikani; tänä päivänä minä sinut synnytin” (j. 5:5). – ”Tänä päivänä” ilmeisesti tarkoittaa päivää, jolloin Jumala korotti Jeesuksen ylimmäiseksi papiksi. ”Tänä päivänä” Kristus lopullisesti vahvistettiin Jumalan omaksi pojaksi. Toki Isä Jumala oli jo Johanneksen kastaessa Jeesuksen tunnustanut, että ”tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä”. Koko maailman ikuiseksi ylimmäiseksi papiksi tunnustaminen on vielä askel ylemmäksi.
5:6 niinkuin hän toisessakin paikassa sanoo: Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan.” – Tämä Hebrealaiskirjeen toteamus Jesuksen iankaikkisesta papeudesta on erityisen merkittävä, kun ajatellaan Kristuksen asemaa tulevaisuudessa – Jumalan Uudessa maailmassa.

 Heb 7:1 ”Sillä tämä Melkisedek, Saalemin kuningas, Jumalan, Korkeimman, pappi, joka meni Aabrahamia vastaan, hänen palatessaan kuninkaita voittamasta, ja siunasi hänet;

2 jolle Aabraham myös antoi kymmenykset kaikesta ja joka ensiksi, niinkuin hänen nimensäkin merkitsee, on ”vanhurskauden kuningas” ja sen lisäksi vielä ”Saalemin [Jerusalemin] kuningas”, se on ”rauhan kuningas”; Jerusalemia sanotaankin joskus ”Salemiksi” Psa 76:3 ”Saalemissa on hänen [Jumalan] majansa ja hänen asumuksensa Siionissa.”
7:3 jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua eikä elämän loppua, mutta joka on Jumalan Poikaan verrattava – hän pysyy pappina ainaisesti.

ερες hiereús, from G2413; a priest (literally or figuratively):—(high) priest. Tulkintani mukaan, Melkisedek, “joka pysyy pappina ainaisesti” (j. 7:3) ei tarkoita ainaisesti ylipappina.

Melkisedek on syntynyt ja myös kuollut. Hän odottaa haudassaan ylösnousemusta eikä ole taivaassa kuten Jeesus Kristus. Jotkut tutkijat ovat sitä mieltä, että Melkisedek oli Jeesus. Raamattu sanoo Melkisedekin olleen pappi, mutta Raamattu ei sano hänen olleen ylimmäinen pappi. Tämä on todella merkittävä Raamatun ilmoitus ja siksi Jeesus ei voi olla Melkisedek, koska Jeesus ei ole tavallinen pappi, vaan iankaikkisen pappeuden Ylimmäinen Pappi. Kristus on ikuisesti Jumalan ylipappi, eikä kahta samanarvoista ylipappia voi olla. Pappeja sensijaan on paljon. Melkisedekkin voi olla pappi ikuisesti tulevassa uudessa maailmassa. Ylipappi on ikuisesti vain Kristus.

 

Aaronin pappeus (tai leeviläinen pappeus)

Ennen kuin leeviläinen pappeus oli tullut voimaan, perheenpää toimi omassa perhekunnassaan pappina.

Jumala nimitti Israelin ensimmäisen ylimmäisen papin, Aaronin, virkaansa. Tämä tapahtui noin 1400 vuotta eKr. Heb 5:4 ”Eikä kukaan sitä arvoa itselleen ota, vaan Jumala kutsuu hänet niinkuin Aaroninkin.”  Aaron polveutui Leevistä, joka oli kolmanneksi vanhin Jaakobin pojista.

Ylimmäisen papin virka kulki suvussa isältä vanhimmalle pojalle, ellei tämä kuollut tai tullut virkaan kelvottomaksi, kuten kävi Aaronin kahdelle vanhimmalle pojalle, Naadabille ja Abihulle. He eivät noudattaneet Jumalan käskyä, vaan tekivät syntiä ja toivat vierasta, iljettävää tulta Jumalan eteen. Herran tuli lähti taivaasta ja kulutti heidät. (3 Moos 10:1-2).

Vanhaa Testamenttia lukiessamme opimme, että Jumala oli tavattoman ankara ja vaati käskyjensä ehdotonta noudattamista. Em. ylipappia koskevien tarkkojen määräysten lisäksi muistan esimerkin Israelin kansan erämaavaelluksen ajoilta: mies keräsi risuja sapattina tulentekoa varten. Mooses ja Aaron vangitsivat hänet, mutta eivät tienneet minkälaisen rangaistuksen antaisivat. 4 Moos 15:35 kertoo: Mutta Herra sanoi Moosekselle: ”Se mies rangaistakoon kuolemalla, koko seurakunta kivittäköön hänet leirin ulkopuolella.” Tänä päivänä me elämme Kristuksen Uudessa liitossa, jonka peruspilareita ovat anteeksianto ja armo. Tuomio ei tule heti, vaan ihmisellä on aikaa katua ja saada syntinsä anteeksi. VT:n aikana olisi vaadittu uhrieläimen veren vuodattamista. Kristuksen veri kattaa ajattomasti kaikki synnit ja antaa mahdollisuuden saada ne anteeksi.

Jumala antoi tarkat ohjeet (2 Moos 28.luku) ylipapin vaatetuksesta. Papin päähineen etupuolelle oli kiinnitetty kiiltävä levy puhtaasta kullasta, ja siihen oli kaiverrettu sanat ”Herralle pyhitetty.” Rintakilpi oli ylimmäisen papin puvun kallein osa. Se oli muodoltaan suorakulmainen siten, että sen pituus oli kaksi kertaa sen leveys, mutta se taitettiin kaksin kerroin, jolloin se muodosti neliön. Kaksin kerroin taittamalla muodostui eräänlainen tasku. Mooses säilytti tässä rintakilven taskussa urimia ja tummimia (3 Moos 8:8). 

 

Urim ja tummim. Sitä, mitä urim ja tummim varsinaisesti olivat, ei tiedetä. Niiden käytön perusteella tiedetään, että niitä käytettiin kysymään Jumalalta vastausta. Kysymyksen ja saatavan vastauksen piti olla niin, että vastaus saattoi olla joko kielteinen tai myönteinen. Kun heräsi koko kansaa koskevia kysymyksiä, ylipappi lähestyi Jehovaa urimin ja tummimin avulla. Esimerkkinä 4 Moos 27:21: ”Ja hän astukoon pappi Eleasarin eteen, ja tämä kysyköön hänen puolestaan urimin kautta Jumalan vastausta Herran edessä. Hänen käskystänsä he lähtekööt ja hänen käskystänsä he tulkoot, hän ja kaikki israelilaiset hänen kanssansa, koko seurakunta.”

Emme tiedä millaisia kysymyksiä Jumalalle esitettiin VT:n aikana, mutta Uudessa Testamentissa esitettiin Jumalalle kysymys, kumpi kahdesta ehdokkaasta pitäisi valita uudeksi jäseksi Juudas Iskariotin tilalle. Juudas Iskariotin petettyä Jeesuksen hän omantunnon tuskissa hirttäytyi. Apostoleja jäi jäljelle yksitoista. Apostolien tekojen mukaan, jäljelle jääneet opetuslapset kokoontuivat Jeesuksen ylösnousemisen ja helluntain välillä valitsemaan uuden apostolin joukkoonsa. Valittavan piti olla Jeesuksen ylösnousemuksen todistaja ja hänen oli pitänyt olla oppilaiden joukossa niin pitkän ajan, että hän tunsi Jeesuksen toiminnan perinpohjaisesti. Oppilaat asettivat ehdolle kaksi henkilöä, Joosef Barsabbaan, jota kutsuttiin Justukseksi, sekä Mattiaksen. Näistä kahdesta uusi apostoli valittiin arvalla. Arpa lankesi Mattiaalle, josta näin tuli uusi kahdestatoista apostoli.
Apt 1:23 Ja he asettivat ehdolle kaksi, Joosefin, jota kutsuttiin Barsabbaaksi, lisänimeltä Justukseksi, ja Mattiaan. 24 Ja he rukoilivat ja sanoivat: ”Herra, sinä, joka kaikkien sydämet tunnet, osoita, kummanko näistä kahdesta sinä olet valinnut 25 ottamaan sen paikan tässä palveluksessa ja apostolinvirassa, josta Juudas vilpistyi pois, mennäkseen omaan paikkaansa.” 26 Ja he heittivät heistä arpaa, ja arpa lankesi Mattiaalle, ja hänet luettiin niiden yhdentoista kanssa apostolien joukkoon.

Tulevassa maailmassa, kun Kristus on perustanut tuhatvuotisen valtakuntansa, ei meidän tarvitse käyttää Urimia ja Tummimia saadaksemme vastauksen Jumalalta. Jesaja kirjoittaakin 65:24: ”Ennenkuin he huutavat, minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen.”

Ylipapin vaatetus ei suinkaan ollut ainoa asia, jota Jumala sääteli. Ylimmäiselle papille asetettiin vielä lisärajoituksia: 3 Moos 21:14 määräsi: ”Leskeä tai hyljättyä vaimoa tai häväistyä naista tai porttoa hän älköön ottako, vaan neitsyen omasta suvustaan hän ottakoon vaimoksensa.”

– Ylipappi ei saanut koskea kuolleeseen ruumiiseen, koska koskeminen olisi saastuttanut hänet. Hänen piti hoitaa hiuksiansa eikä hän saanut repäistä vaatteitaan. Pappeja koskivat määräykset, joiden mukaan heillä ei saanut olla Raamatussa lueteltuja ruumiinvammoja. 3. Moos luku 21:18 ”Älköön lähestykö kukaan, jossa on joku vamma, älköön kukaan sokea tai ontuva, kukaan kasvoiltaan tahi jäseniltään muodoton, 19 jalkansa tai kätensä taittanut 20 kyttyräselkäinen tai surkastunut, silmävikainen tai ihotautinen tai rupinen tai kuohittu.” Erikoinen ja meille vaikeasti ymmärrettävä määräys koski turvakaupunkeja. 4 Moos 35:25 sääti seuraavaa: ”Ja seurakunta päästäköön tappajan verenkostajan kädestä, ja seurakunta antakoon hänen palata turvakaupunkiin, johon hän oli paennut, ja siellä hän asukoon pyhällä öljyllä voidellun ylimmäisen papin kuolemaan asti.” – Tämän mukaan tappaja oli turvassa asuessaan turvakaupungissa ”pyhällä öljyllä voidellun ylimmäisen papin kuolemaan asti.” 

 

Pyhällä öljyllä voiteleminen

Pappien ensimmäiset pyhitysmenot kestivät seitsemän päivää. Seuraavana päivänä toimitettiin ensimmäisen kerran sovitusmenot, joita oli käsketty viettää vuosittain tisrikuun 10. päivänä. Israelin kansa tarvitsi puhdistamista synneistään, olivathan he aiemmin tehneet itselleen epäjumalan, kultaisen vasikan, kun Mooses oli viipynyt Sinain vuorella saamassa Jumalalta kymmenen käskyn laintaulut. Sillä välin 2 Moos 32:4: ”ja hän [Aaron] otti vastaan kullan heidän käsistään, kaavaili sitä piirtimellä ja teki siitä valetun vasikan. Ja he sanoivat: ”Tämä on sinun jumalasi, Israel, se, joka on johdattanut sinut Egyptin maasta.” Israelin kansa on viettänyt sovituspäivän juhlaa vuosittain syksyllä tisrikuun 10. pv.

Itse olen ajatellut, että Israelin ja koko maailman suurin sovittaja Jeesus Kristus, olisi syntynyt sovituspäivän aikaan. Hänen tarkkaa syntymäpäiväänsä ei tiedetä, eikä se missään tapauksessa ole joulukuun 25. pv. Sovituspäivä aiemmin syksyllä olisi ainakin vertauskuvallisesti mitä sopivin tässä mielessä.

Jumala antoi pikkutarkat ohjeet monesta asiasta Ylipappeuteen liittyen: Mooseksen piti toimittaa Aaronin voiteleminen vuodattamalla hänen päähänsä pyhää voiteluöljyä. 3 Moos 8:10 Ja Mooses otti voiteluöljyn ja voiteli asumuksen ja kaikki, mitä siinä oli, ja pyhitti ne; 11 ja hän pirskoitti sitä seitsemän kertaa alttarille ja voiteli alttarin kaikkine kaluineen ynnä altaan jalustoineen pyhittääkseen ne. 12 Ja hän vuodatti voiteluöljyä Aaronin päähän ja voiteli hänet pyhittääkseen hänet.

Voitelun lisäksi uhrattiin syntiuhrina mullikka.

Aaronia seuranneita ylimmäisiä pappeja sanottiin ”voidelluiksi”. Myös Kristuksesta puhutaan Jumalan voideltuna. (Apt 3:18, 4:26, Ilm 12:10)

Jehova itse käski Moosesta osoittaen millaisen siunauksen tuli olla; 4 Moos 6:23 ”Puhu Aaronille ja hänen pojillensa ja sano: Siunatessanne israelilaisia sanokaa heille:

24 Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua;
25 Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen;
26 Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.

Jumalan itsensä antama ohje muistuttaa suuresti nykyistä Herran siunausta.

Kuningas Daavidin valtakaudelle tultaessa pappien määrä 400 luvulla eKr oli kasvanut niin suureksi, että papit järjestettiin peräti 24 osastoon. (1 Aik 24. luku).

Aaronin pappeuden alussa pappien suorittamat Jumalan palvelusmenot olivat hyvin tarkasti säädellyt. Jos niitä ei noudattanut tarkasti, saattoi käydä niin kuin kahdelle Aaronin pojalle; Jumala löi heidät kuoliaaksi. Papin ammatti alkoi näyttäytyä monille aika vaaralliselta. Toisaalta Raamattu kertoo, kuinka Jumala osoitti hyväksyntänsä uhrille, joka oli annettu alttarilla: 3 Moos 9:24 ”Ja tuli lähti Herran tyköä ja kulutti polttouhrin ja rasvat alttarilta. Ja kaikki kansa näki sen, ja he riemuitsivat ja lankesivat kasvoillensa.”

Uudesta Testamentista voimme lukea samantapaisen kertomuksen Jumalan rankaisusta. Ananias ja Safiira olivat päättäneet myydä maatilansa ja antaa rahat seurakunnalle. He kuitenkin kätkivät osan kauppahinnsta.

Apt 5:3 Mutta Pietari sanoi: ”Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi, niin että koetit pettää Pyhää Henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta? 4 Eikö se myymätönnä ollut sinun omasi, ja eikö myynnin jälkeenkin sen hinta ollut sinun? Miksi päätit sydämessäsi tämän tehdä? Et sinä ole valhetellut ihmisille, vaan Jumalalle.” 5 Kun Ananias kuuli nämä sanat, kaatui hän maahan ja heitti henkensä. Ja suuri pelko valtasi   kaikki, jotka sen kuulivat.

Mooseksen tehtäväksi jäi, profeettana toiminen ja Pentateukin aikaansaaminen, joskin on esitetty väitteitä (niin kuin melkein kaikista Raamatun kirjoista), että ne tai osa niistä on jonkin muun, kuten oppilaan, kirjoittamia. Tällaisia väitteitä esittävät eivät varmaankaan ole perehtyneet Ivan Paninin viisikymmentä vuotta kestäneisiin tutkimuksiin Raamatun läpi kulkevasta koodista, jonka Panin tulkitsee olevan Jumalan sinetti kirjoituksen jumalallisesta lähteestä.

Jäljempänä kirjoitan ihmisten yleisestä pappeudesta 

 

Leeviläisestä pappeudesta Kristuksen pappeuteen

Raamatun profetiat Jeesuksesta. 5 Moos 18:18 Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. – Monia muita ennustuksia Jeesuksesta artikkelissani.

Aaron oli ylipappi ja esikuva Kristuksesta. Entä Melkisedek? Eikö hänen pitänyt olla Kristuksen pappeuden esikuva? Ehkäpä esikuvia on kaksi. Melkisedek ei ollut Jumalan säätämän ja ohjeistaman pappeusjärjestelmän ensimmäinen pappi, vaan Aaron oli. Mooseskin toimi Israelin pappina, mutta Aaron otti hänen paikkansa. Miksi Jumala salli Aaronin tulevan ensimmäiseksi ylipapiksi? Aaronhan johti Israelin kansan kapinaa ja kultaisen vasikkajumalan valmistamista Mooseksen ollessa vuorella ottamassa vastaan Jumalan kymmentä käskyä. Jumalan toiminta on välistä yllättävää: olen kirjoittanut kansojen apostoli Paavalista, joka vainosi ja surmasi kristittyjä ja oli omien sanojensa mukaan kristikunnan suurin vihollinen. Kuitenkin Kristus käänsi hänet uskolliseksi palvelijakseen yhdellä salamaniskulla.

Heb 7:11 ”Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan? 12 Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos.

Heb 9:
8 Näin Pyhä Henki osoittaa, että tie kaikkein pyhimpään vielä on ilmoittamatta, niin kauan kuin etumainen maja vielä seisoo.
9 Tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva, ja sen mukaisesti uhrataan lahjoja ja uhreja, jotka eivät kykene tekemään täydelliseksi omassatunnossaan sitä, joka jumalanpalvelusta toimittaa,
10 vaan jotka, niinkuin ruuat ja juomat ja erilaiset pesotkin, ovat ainoastaan lihan sääntöjä, jotka ovat voimassa uuden järjestyksen aikaan asti.
11 Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa,
12 meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.
13 Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää lihanpuhtauteen,
14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

Melkisedekin pappiuden esimerkki osoitti, että tuleva Messias olisi sekä pappi että kuningas. Apostoli Paavali poisti heprealaisille kirjoittamassaan kirjeessä kaikki epäilykset siitä, ketä tuo ennustus koski, kun hän puhui ”Jeesuksesta, josta on iäksi tullut ylimmäinen pappi Melkisedekin tavan mukaan” (Heb 6:20, 5:10). Vuonna n. 33 jKr tie Kaikkein pyhimpään ilmoitettiin! Useat juutalaiset eivät sitä uskoneet, vaan jatkoivat turhaa ja hyödytöntä temppelipalvelusta. Leeviläinen pappeus ja Vanhan liiton laki israelilaisille oli ja on hyödytön. Laki ei tee ketään täydelliseksi ja israelilaisilta puuttui kyky noudattaa sitä tarkasti. Eläimen uhraaminen syntiuhrina ei vastaa Kristuksen antamaa täydellistä uhria.

Kristuksen ylipapin virassa yhdistyvät sekä kuninkuus että pappeus kuten Melkisedekinkin tapauksessa. Tätä osoittaa myös se, että Kristuksella on valtaistuin kuten Jumalalla. Jumala on vielä nimenomaisesti antanut hänelle kaiken vallan niin taivaassa kuin maan päällä. Sanonta kaiken vallan tarkoittaa samaa valtaa kuin itse Jumalallakin. Kun Uusi Jerusalem laskeutuu maan päälle, Jumala ja Kristus esiintyvät yhdessä valtaistuimillaan. Kristuksen valta ja pappeus jatkuvat iäisyyteen.

Heb 6:19 ”Se toivo meille on ikään kuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti, 20 jonne Jeesus edelläjuoksijana meidän puolestamme on mennyt, tultuaan ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan, iankaikkisesti.”

Raamattu ei kerro Melkisedekin kansallisuutta, ei syntyperää eikä jälkeläisiä. Näin Raamattu saattoi kertoa esikuvan Jeesuksesta Kristuksesta, josta on Jumalan vannomalla valalla ”iäksi tullut ylimmäinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan” (Heb 6:20).

Melkisedek oli Kristuksen (Messiaan) vertauskuva, sillä Raamatussa ei Melkisedekistä eikä hänen esivanhemmistaan ole kirjattu sukuluetteloa. Raamattu sanoo Hebr 7:3, että hänellä ei ole isää, äitiä, eikä sukua, mutta luonnollisesti hänellä oli isä ja äiti. Melkisedekistä, toisin kuin Jeesuksesta, ei ole olemassa sukuluetteloa. Sen vuoksi Raamattu sanoo, ettei hänellä ole isää, ei äitiä, ei sukua. Ei myöskään päivien alkua, koska ei ole tiedossa, milloin hän syntyi ja milloin kuoli. Tämän vuoksi Melkisedekiä verrataan Jeesukseen; Jeesuksen maalliset esivanhemmat ja hänen itsensä syntyminen Marian poikana on rekisteröity ajallisesti Raamattuun. Jeesuksen taivaallisen Isän, Jehovan ajatuksissa ja suunnitelmissa Jeesus oli jo ennen maailman luomista. Samoin Jumala oli suunnitellut apostolien osuuden Jeesuksen toiminnassa: Room 8:28 Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. 29 Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa; 30 mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut.

Lakiliitto ja siihen kuuluva leeviläinen pappeus eivät saavuttaneet täydellisyyttä, vaan jäivät kauaksi siitä. Sen tähden tarvittiin uusi pappeus Melkisedekin järjestyksen mukaan. Pappeuden muuttuessa muuttui myös liitto. Tilalle tuli Kristuksen julistama Uusi liitto, jota sanotaan myös paremmaksi liitoksi; Heb 8:6 ”Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu.” – Kymmenen käskyä jäivät voimaan, mutta Lakiliittoon ja leeviläiseen pappeuteen kuuluvat käskyt, 613 mizvot’ia, ja vanha Lakiliitto kumottiin.

Uuteen liittoon tarvittiin Jeesus Kristus Ylimmäksi papiksi, koska hän on iankaikkinen Jumalan poika ja Vapahtaja, joka antoi elämänsä uhriksi, jotta kaikki häneen uskovat syntiset ihmiset pelastuisivat. Kristuksen Uusi liitto on edellistä parempi, koska Heb 7:21 ”mutta tämä hänestä vannotulla valalla, sen asettamana, joka hänelle sanoi: ”Herra on vannonut eikä ole katuva: ‘Sinä olet pappi iankaikkisesti” 22 niin on myös se liitto parempi, jonka takaajaksi Jeesus on tullut.”

Kristus lunasti meidät lain ja Lakiliiton alaisuudesta, että pääsisimme lapsen asemaan ja voisimme kutsua Jumalaa Isäksi, Abba. Joh 1:17 Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Room 10:4 Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo.

Gal 4:4 Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen,
5 lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan.
6 Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: ”Abba! Isä!”
7 Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi; mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta.

Paavali kuvaa Uuden liiton ihmistä kirjeessään Tiitukselle: 1:14 eivätkä kiinnittäisi huomiotansa juutalaisiin taruihin eikä totuudesta pois kääntyvien ihmisten käskyihin.
15 Kaikki on puhdasta puhtaille; mutta saastaisille ja uskottomille ei mikään ole puhdasta, vaan heidän sekä mielensä että omatuntonsa on saastainen.
16 He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he hänet kieltävät, sillä he ovat inhottavia ja tottelemattomia ja kaikkiin hyviin tekoihin kelvottomia.

 

Ruokaa koskevat Raamatun ohjeet

Esimerkkinä jokapäiväisen elämän keskeisestä kysymyksestä Uudessa liitossa; alkuperäinen Jumalan ohje syömistä koskien oli: 1 Moos 9:3 ”Kaikki, mikä liikkuu ja elää, olkoon teille ravinnoksi; niinkuin minä olen antanut teille viheriäiset kasvit, niin minä annan teille myös tämän kaiken. 9:4 Älkää vain syökö lihaa, jossa sen sielu, sen veri, vielä on. – 613 Mitzvotin joukossa on kuitenkin lueteltu eläimiä, joita ei sopinutkaan syödä. http://www.jewfaq.org/kashrut.htm#Animals

Verta sisältävien ruokien syöntikielto on edelleen voimassa myös Uudessa liitossa: Apt 15:20 ”vaan heille kirjoitettakoon, että heidän pitää karttaman epäjumalien saastuttamaa ja haureutta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, sekä verta.” – Niin Vanhassa kuin Uudessakin Testamentissa kielletään sellaisen lihan syönti, josta ei ole verta laskettu pois. Syynä on elämän kunnioittaminen. Raamattu sanoo, että veressä on eläimen sielu eli sen elämä, elämänvoima.

Paavali ohjeistaa: Room 14:2 Toinen uskoo saavansa syödä kaikkea, mutta toinen, joka on heikko, syö vihanneksia.  3 Joka syö, älköön halveksiko sitä, joka ei syö; ja joka ei syö, älköön tuomitko sitä, joka syö, sillä Jumala on ottanut hänet hoivaansa. Room 14:20 Älä ruuan tähden turmele Jumalan työtä. Kaikki tosin on puhdasta, mutta sille ihmiselle, joka syö tuntoansa loukaten, se on pahaa.

Jehovan todistajat ovat tunnetusti tarkkoja veren karttamisessa. Itse olen tulkinnut Raamatun karttamiskäskyn tarkoittavan veren tai verta sisältävien ruokien syömistä. Jehovan todistajat karttavat myös verensiirtoja eli toisen ihmisen veren siirtämistä toiselle, vaikkapa leikkauksen yhteydessä. On tietystikin ymmärrettävää, että Apostolien aikana ei tunnettu mahdollisuutta veren siirtoon. Tarkoittaako Apt 15:20 jakeen lopun ”ja verta” juuri tätä tulevaisuuteen tähtäävää veren käyttömahdollisuutta? Mielestäni se ei tarkoita sitä. Perustelen näkökantaani seuraavasti: Veren karttaminen ja nimenomaan ruuassa, johtui elämän kunnioittamisesta koska eläimen, niin kuin myös ihmisen elinvoima on Raamatun mukaan veressä. Eikö siis olisi ihmisen elämää kunnioittavaa, jos pyrittäisiin säilyttämään Jumalan ihmiselle antamaa elämää, siirtämällä häneen toisen ihmisen elämää, hänen vertaan? Eikö se juuri olisi Jumalan antaman elämän kunnioittamista? 

 

Jeesuksen Uusi liitto  

Vuoden 33 helluntaipäivänä lakiliitto lakkasi ja ”parempi liitto”, uusi liitto, tuli voimaan Jumala toi julki tämän liiton samana päivänä vuodattamalla pyhän hengen. Heb 8:13 Sanoessaan ”uuden” hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään.

Apostolisena aikana ei ollut jakoa maallikoihin ja pappeihin. Tulevassa Kristuksen tuhatvuotisessa valtakunnassa on aluksi jopa pakanoita, jotka eivät ole edes kuulleet Kristuksesta, saati että uskoisivat häneen. Vähitellen tieto ja usko lisääntyvät ja Kristuksen kanssahallitsijat opettavat kansaa. Tulkintani mukaan, tässä valtakunnassa ei ole ammattipappeja, vaan em. hallitseva joukko julistaa Jumalan valtakuntaa ja Jeesusta Kristusta sen suvereenina kuninkaana. Ammattimaisia pappeja, piispoja, kardinaaleja tai paaveja ei tarvita.

Herra Jumala korotti Jeesuksen Herraksi ja Kristukseksi (Apt 2:36) sekä Heb 5:5 mukaan Jumalan ylimmäiseksi papiksi: ”Niinpä Kristuskaan ei itse korottanut itseänsä ylimmäisen papin kunniaan, vaan hän, joka sanoi hänelle: ”Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin.

Heb 5:1 Sillä jokainen ylimmäinen pappi, ollen ihmisten joukosta otettu, asetetaan ihmisten puolesta toimittamaan sitä, mikä Jumalalle tulee, uhraamaan lahjoja ja uhreja syntien edestä.

Heb 8:1 Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä: meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa,
2 tehdäkseen pappispalvelusta kaikkeinpyhimmässä, siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen.
3 Sillä jokainen ylimmäinen pappi asetetaan uhraamaan lahjoja ja uhreja, jonka tähden on välttämätöntä, että tälläkin on jotakin uhraamista.
4 Jos hän siis olisi maan päällä, ei hän olisikaan pappi,… 6 Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu.

Kristus julisti Uuden, paremman liiton, ja sen myötä uudenlaisen pappeuden, joka ei tarvitse uhrilahjoina eläinten verta:

Tavalliset ylipapit uhrasivat lahjoja ja uhreja ihmisten syntien edestä. Jeesus Kristus on j.8:6 mukaisesti paremman liiton välimies, joka liitto on perustettu paremmille lupauksille. Uuden liiton mukaisesti emme tarvitse uhrilahoja syntiemme edestä, koska Kristus on antanut oman elämänsä kertakaikkiseksi uhrilahjaksi jokaisen ihmisen puolesta. Me saame syntimme anteeksi katumalla ja pyytämällä.

Jo Mooseksen aikoina israelilaiset sanoivat: 2 Moos 20:19 Ja he sanoivat Moosekselle: ”Puhu sinä meidän kanssamme, niin me kuulemme. Älköön Jumala puhuko meidän kanssamme, ettemme kuolisi.” Kansa suorastaan pelkäsi mitä voisi tapahtua, jos he sotkeentuisivat Jumalan asioihin. Olihan Jumala surmannut kaksi Aaronin omaa poikaa, jotka olivat hoitaneet papin tehtäviä epäkunnioittavasti Jumalaa kohtaan (4 Moos 3:4) Tämä historiallinen tausta oli varmaan unohtunut apostoliseen aikaan tultaessa; Jeesus Kristus oli julistanut Uuden liiton ja siinä hän itse oli liiton ylipappi. Muita ammattipappeja ei tarvittu. Seurakunnissa ei ollut ammattipappeja. Kaikilla oli oikeus puhua ja tuoda esiin oma näkemyksensä uskon kysymyksistä. Miksi tämä periaate on syrjäytetty? Ehkä syynä oli se, että sisäinen ja ulkoinen hajaannus uhkasi ja erilaiset lahkot saivat jalansijaa. Koettiin, että kirkko tarvitsee voimakkaamman organisaation ja sen vuoksi muodostui papiston ammattikunta. Katolinen kirkko oli tämän kehityksen kärjessä aina keskiajalle saakka. Tällöin protestanttiset kirkot toivat omat opilliset haasteensa kirkkojen väliseen kilpailuun. 

 

Yleinen pappeus 

Martti Lutherin käsitys yleisestä pappeudesta oli reformaation alkuvaiheessa 1500-luvulla, että kaikki kastetut ovat pappeja. Tätä mielipidettä on perusteltu erityisesti 1 Piet 2. luvun jakeilla 9 ja 10: ”Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa. Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa. Ennen te olitte armoa vailla, mutta nyt on Jumala teidät armahtanut.” Luther vastusti katolista näkemystä, joka painotti kirkollista valtarakennetta pappeine, piispoine ja aina paavia myöten, joka oli Pyhä Isä ja koko kirkon ylin johtaja. Katoliset näkivät, toisin kuin Luther, että syntisten ihmisten ja Jumalan välillä täytyi olla pappikunta, joka vastaanotti ihmisten ripit, antoivat ihmisille synninpäästön ja toimittivat kasteen ja muut sakramentit.

Tänäkin päivänä Luterilainen kirkko kannattaa näkemystä, että yleisellä pappeudella tarkoitetaan sitä, että jokainen kastettu kristitty kuuluu osana yleiseen pappeuteen. Olen aikaisemmin pohtinut kysymystä pelastaako kaste ja todennut, ettei kaste yksinään pelasta ketään. Kasteen jälkeinen elämä, usko ja uskon teot liittyneenä Jumalan armoon, pelastaa. Voinkin kysyä: eikö papin pitäisi täyttää uskon vaatimus ja Raamatun sanan totena pitäminen? Kuinka pelkkä kaste voisi liittää ihmisen kuninkaalliseen papistoon? Kasteen merkitystä on eri kirkkokunnissa ylikorostettu suuresti. Kastehan on ”hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta” (1 Piet 3:21), ei pappeuteen liittämistä.

Huolimatta kirkon tunnustamasta yleisestä (yhteisestä) pappeudesta, ei siihen kuulu sakramenttien toimittaminen. Se on rajattu papiksi vihityille, joilta edellytetään teologian tutkintoa. Maallikoille suodaan oikeus rukoukseen seurakunnan tilaisuudessa, hengelliseen opetukseen ja sielunhoitoon.

Raamatussa ei puhuta mitään yleisestä pappeudesta. En usko ihmisten yleiseen pappeuteen Lutherin tai nykykirkkojen opettamalla tavalla. Tulkitsen Raamatun opettavan pappeuden liittyvän hallitsemiseen Kristuksen Tuhatvuotisessa valtakunnassa. Se on rajattu nk. pieneen joukkoon, joka aina seuraa Kristusta.

 

Kuninkaallinen papisto

Seuraavia jakeita on käytetty todistamaan kristikunnan yleisestä pappeudesta.

1 Piet 2:5 ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. 2:9 Mutta te olette ”valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja”, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa;

Ilm 1:6 ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti! Amen.

Ilm 5:10 ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä.”

20:6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.

Kenestä, tai mistä ihmisryhmästä puhutaan yllä mainituissa Raamatun jakeissa? Tai, kysyn toisin: kenestä siinä EI PUHUTA? Mitä niissä EI SANOTA?

1 Piet 2. luvun jakeissa kehotetaan rakentumaan, eli kehittymään ja tulevaisuudessa muodostamaan hengellisen huoneen ja pyhän papiston. Valittu suku, kuninkaallinen papisto, joka on valittu ja kutsuttu Jumalan ihmeelliseen valkeuteen. Jumala on ennalta ennen maailman luomista, tuntenut ja valinnut ihmisiä eri tehtäviin. He saattoivat hyvinkin olla kastettuja, mutta vielä heidän tuli rakentua pyhäksi papistoksi.

Pietarin opetuksen mukaan kaikki ”te, jotka uskotteolette tulevaisuudessa rakentuva hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi. Te olette Jumalan valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa. Jae 10 muistuttaa, että te ette ennen olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa. Kyse ei ole luonnollisesta Israelista, vaan niistä monista kansakuntien ihmisistä, jotka ennen olivat pakanoita. Uskon myötä he ovat tulleet Jumalan kansaksi tai Jumalan Israeliksi. Jumalan Israeliin kuuluvat kaikki Jeesukseen uskovat ja hänet Herrakseen tunnustavat ihmiset. Kaikilla uskovilla on mahdollisuus kilvoitella uskossa ja pyrkiä ’kuninkaalliseen papistoon’.

 

Kuninkaallinen papisto ja yleinen pappeus

Ilm 1:5 ”ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä. 6 ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti! Amen.”

Ilm 5:9 ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: ”Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista.

Ilm 5:10 ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä.

Ilm 1: ja 5:10 todistaa kuinka jakeiden koskemat ihmiset on tehty Jumalalle kuningaskunnaksi ja papeiksi ja he tulevat hallitsemaan maan päällä. Ilmestyskirjan jae 20:6 paljastaa kenestä näissä jakeissa on kysymys: ”Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.”

Kysymys ei suinkaan ole kaikista kastetuista, monia ei ole kastettu lainkaan.

He ovat niitä ’Kristuksen pyhiä’ ja kanssahallitsijoita, jotka hallitsevat Kristuksen kanssa kuninkaina ja pappeina hänen Tuhatvuotisessa valtakunnassaan. He tulevat olemaan Kristuksen pappeja. Kysymys on tulevasta osasta Kristuksen valtakunnassa.

Sen mitä olen edellä kirjoittanut, pitäisi rohkaista kaikkia kristittyjä voimistamaan uskoaan, jotta he voisivat rakentua elämässään kohti tulevan ylösnousemuksen suurta voittopalkintoa. Sen saavuttavat tulevat olemaan myös Kristuksen pappeja.

 

Ketkä muodostavat Pyhän papiston?

Mikä on tämä joukko, josta yllä olevissa jakeissa puhutaan; ”Pyhä papisto”, ”kuninkaallinen papisto”? He ovat niitä, jotka ovat Jeesukseen Kristukseen uskovia. Apostolien aikaiset ihmiset ovat kuolleina haudoissaan, mutta nykyaikana elävät uskovat kuuluvat myös tähän ”valittuun sukuun”, ”omaisuuskansaan.” He ovat uskovia ihmisiä kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista. He muodostavat papiston ja ”he tulevat hallitsemaan maan päällä.”

Heistä puhuu myös Paavali, kun hän kertoo ensimmäisestä ylösnousemuksesta ja siihen liittyvästä ylöstempauksesta.

1 Tes 4:15 Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.  16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

1 Kor 15:51 Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, 52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.

Millaisiksi Paavali kertoo uskovien muuttuvan? Henkiolennoiksi, koska liha ja veri ei voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta (jae 50). Viimeisen pasuunan soidessa Kristuksessa kuolleet nousevat ensin ja sen jälkeen elossa olevat uskovat muuttuvat henkiolennoiksi ja kaikki nämä henkiolennot tempaistaan Kristusta vastaan ’pilviin’, kun hän tulee toisen kerran maan päälle perustamaan tuhatvuotisen valtakunnan.

Sen valtakunnan papeiksi ja hallitsijoiksi Kristuksen alaisuudessa tämä ensimmäisen ylösnousemuksen joukko on herätetty. Raamattu kertoo Ilm 14:1 ”Ja minä näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan sata neljäkymmentä neljä tuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi.” Jakeessa 4 selitetään, että ”nämä ovat ne, jotka seuraavat Karitsaa, mihin ikinä hän menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoiseksi Jumalalle ja Karitsalle.”

Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä tuhatta merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista (Ilm 7:4). Hieman aikaisemmin on Ilmestyskirjassa selitetty samaa asiaa Ilm 5:9 ”ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: ”Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista”.

Tämä ’piskuinen lauma’, ’kuninkaallinen papisto’, on itse asiassa melko iso, 144 000 uskovaa. Ei ole yksimielisyyttä siitä, onko tämä luku tarkka määrä vai  symbolinen määrä. Tärkeää on, että tähän hallitsevaan papistoon on mahdollista päästä, kunhan vain on vahvasti uskossa. Joukko kootaan ’kaikista kielistä ja kansoista ja kansanheimoista’ eikä vain Israelin kahdestatoista heimosta. Raamatussa on kerrottu, että tämä 144.000 ’pieni joukko’ kahdestatoista Israelin sukukunnasta, kustakin 12.000 ihmistä. Itse tulkitsen, että kuvaus on symbolinen eikä koostu pelkästään israelilaisista. Raamatussa luetellut 12 Jaakobin sukukuntaa eivät ole täysin oikein lueteltu. Toiseksi, Raamattu sanoo, että heidät kootaan ’kaikista kielistä ja kansoista ja kansanheimoista’. Kolmanneksi; kaikkia sukukuntia pitäisi käsitellä yhdenvertaisesti. Löytyisikö kustakin sukukunnasta samanarvoisia liittymään tähän joukkoon. – Tämäkin on yksi niistä lukemattomista Raamatun kohdista, jossa kyseessä on kuvaannollinen ilmaus. Paavali kaiken lisäksi selittää juutalaisuutta: Kuka hyvänsä ihminen on juutalainen, jos hän on sellainen sisäisesti. Näin Paavali Roomalaiskirjeessä: 2:29 … se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä…

He kuitenkin tulevat toimimaan Kristuksen, Jumalan ylipapin, kanssa maan hallitsijoina tuhannen vuoden ajan, kun Kristuksen tuhatvuotinen valtakunta hallitsee. Tänä päivänä meillä, tässä maailmassa, on erikseen papisto monine eri nimityksineen ja arvoasteineen. Apostolisena aikana ei ollut käytössä ammattipappeja, ja se ideaalinen järjestelmä mureni katolisen kirkon vahvistuessa. Varmaankin kaikissa suurissa kristillisissä kirkko organisaatioissa on vakavia ongelmia.

Raamattu kehottaakin: ”lähtekää pois siitä, ettette tulisi sen synneistä osallisiksi.” 2 Kor 6:17 Sentähden: ”Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani. Ilm 18:4 Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: ”Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. – En kehota ketään eroamaan omasta kirkostaan ilman vakavaa pohdiskelua. Ei pidä suin päin erota sen vuoksi, että kirkolla on pramea pappisjohto. Tai, että jumalanpalvelukset ovat kaavoihinsa kangistuneita. Pidän tärkeimpänä seikkana kirkon julistamaa oppia. Onko se Raamatun mukainen? Kun esittää itselleen erilaisia kysymyksiä ja vastaa niihin rehellisesti, ehkä ratkaisu löytyy. Moni kuitenkin jatkaa vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen siinä seurakunnassa mihin on tullut liitetyksi ehkä jo lapsena ja on sokea kirkossaan oleville vakavillekin väärille opeille tai suorastaan väärinkäytöksille. 

 

Jumalallinen luonto                              

Jumalamme Jehova teki Jeesuksen Raamatun mukaan Herraksi ja Kristukseksi (Apt 2:36) ja antoi hänelle iankaikkisen elämän; Joh 5:26 ”Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut [iankaikkisen] elämän myös Pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä.” Jumala myös antoi hänelle kaiken vallan niin taivaassa kuin maan päällä (Mat 28:18). Jeesus Kristus antoi Jumalalle uhriksi ja lunastukseksi synneistä oman verensä. Lakiliiton aikana pappi uhrasi eläimen veren lunastukseksi synneistä – Kristus uhrasi oman viattoman verensä lunastukseksi, jota uhrausta ei tarvitse uusia niin kuin eläimen uhria. Lunastus on ollut voimassa liki kaksi tuhatta vuotta ja on edelleen, jokaiselle, joka uskoo Jeesukseen ja pyytää syntejään anteeksi.

Heb 4:14 ”Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta.” Mitä tarkoittaa ”läpi taivasten kulkenut”? Jumalan asumuksen ja valtaistuimen kerrotaan Apokryfikirjoissa olevan ylimmässä eli kymmenennessä taivaassa. Jeesus siis nousi ylimpään taivaaseen Jumalan luokse, joka istutti Jeesuksen oikealla puolellaan olevalle valtaistuimelle ja antoi hänelle kaiken vallan, sen vallan mikä Jumalalla itselläänkin on.

2 Piet 1:3 Koska hänen [Kristuksen] jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, 4 joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee.

Mitä Pietari tarkoittaa puhuessaan, että Kristus on lahjoittanut meille mitä suurimmat lupaukset ja että näiden lupausten mukaisesti tulisimme osallisiksi jumalallisesta luonnosta ja pelastuisimme?

Sana jumalallinen on kreikaksi θεῖος theîos; from G2316; godlike (neuter as noun, divinity):—divine, godhead. Englanninkielinen sana divine on yleisesti hyväksytty kuvaamaan jumalallista ja nature luontoa.

Tästä pääsemmekin jo ihmisen luomiseen ja aloittamaan asian tutkimisen sieltä, ei sen kauempaa. 

 

Ihminen Jumalan kuva

Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Aikaisemmin Jumala oli jo luonut enkelit. Sitten Jumala loi maan ja maailman. Raamattu kertoo kuinka enkelit riemuisivat, kun Jumala loi maailman ja ihmisen. 1 Moos 1:27 Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Job 38:7 kun aamutähdet [enkelit] kaikki iloitsivat ja kaikki Jumalan pojat riemuitsivat?

Mitä tarkoittaa Jumalan kuvaksi? Se ei tarkoita fyysistä olemusta. Jumalahan on henki ja ihminen on ’lihaa’. Ensimmäiset ihmiset olivat lihallisessa ruumiissa, mutta ihminen voi myös saada henkiruumiin. Ensimmäisen ylösnousemuksen ihmiset ovat ensimmäiset, joille näin tapahtuu. Paavali Korinttolaiskirjeessään kertoo kuin Kristuksessa kuolleet nousevat ensin ja sitten Kristuksen omat, jota ovat elossa, muuttuvat. Muuttuvat tarkoittaa, että he muuttuvat henkiruumiisiin, koska liha ja veri ei voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta (1 Kor 15:50). Nämä kaksi ylösnousevien ryhmää muodostavat Raamatussa kuvatun pienen joukon, joka tulee Kristusta vastaan pilvissä ja heistä tulee hänen kanssahallitsijoitaan Kristuksen Tuhatvuotiseen valtakuntaan.

Em. 2. Pietarin kirjeessä hän toteaa Kristuksen jumalallisen voiman lahjoittaneen heille jne. Kristuksella on siis jumalallinen voima käytössään. Seuraavassa jakeessa Pietari toivoo, että näiden lupausten kautta ”tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi”.

Saavatko pelastuneet ihmiset Jumalan valtakunnassa itselleen jumalallisen luonnon, koska ovat Jumalan kuvia? Entä saavatko he jumalallisen voiman käyttöönsä?

Vastaan: kyllä.

Jeesus ollessaan maan päällä sanoi opetuslapsilleen, että jos heillä olisi edes vähän uskoa, he voisivat siirtää vuoren paikaltaan: Mat 17:20 Niin hän sanoi heille: ”Teidän epäuskonne tähden; sillä totisesti minä sanon teille: jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle: ’Siirry täältä tuonne’, ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta.”

Uudessa maailmassa, sinne pääsevät, tulevat olemaan Jumalan työtovereita: 1 Kor 3:9 ”Sillä me olemme Jumalan työtovereita; te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus.” – Eikö Jumalan työtovereilla, jotka ovat Jumalan kuviksi tehtyjä, voisi hyvinkin olla jumalallinen luonto ja jumalallinen voima?

Kristus siis tulee suuren enkelijoukon mukana ja 1 Joh kertoo, että 3:2 ”Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on.” Raamattu kuvaa Kristuksen olemusta loistavaksi (Ilm 1:14-16: Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niinkuin valkoinen villa, niinkuin lumi, ja hänen silmänsä niinkuin tulen liekki …). Millaisen henkiruumiin kukin saa, ei ole olennaista. Olennaista on se, että ihminen palaa siksi Jumalan kuvaksi, joksi Jumala alun perin ihmisen loi.

Ylösnousseitten joukossa on varmuudella 12 apostolia, koska heille on Kristus luvannut, että he saavat istua Kristuksen kanssa valtaistuimilla ja hallita Israelin kahtatoista sukukuntaa. Myös kuningas David on ylösnousijoitten joukossa, koska hän on koko Israelin kuningas. Muut ylösnousseet ovat ‘kuninkaallinen papisto’, joka hallitsee Kristuksen kanssa tarpeen vaatiessa ankarallakin valtikalla.

Kun tuhat vuotta on kulunut, tapahtuu toinen ylösnousemus ja viimeinen tuomio. Viimeiselle tuomiolle joutuvat osallistumaan kaikki ihmiset paitsi ensimmäisen ylösnousemuksen pyhät, Kristuksen kuninkaallinen papisto. He saivat osan ensimmäisessä ylösnousemuksessa, koska Jumala oli koetellut ja kurittanutkin heitä jo heidän eläessään, niin että he eivät joutuisi tuomiolle maailman kanssa. (1 Kor 11:32) Kr. κατακρίνω katakrinō “that we will not be condemned along with the world.” Heb 12:6 ”sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa.” Tämä onkin luonnollista, koska heidät on kelpuutettu kanssahallitsijoiksi Kristuksen kanssa ja tuomitsemaan jopa enkeleitä.

Heb 7:26 Senkaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin: pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut, 27 jonka ei joka päivä ole tarvis, niinkuin ylimmäisten pappien, ensiksi uhrata omien syntiensä edestä ja sitten kansan; sillä tämän hän teki kerta kaikkiaan, uhratessaan itsensä. 28 Sillä laki asettaa ylimmäisiksi papeiksi ihmisiä, jotka ovat heikkoja, mutta valan sana, joka on myöhäisempi kuin laki, asettaa Pojan, iankaikkisesti täydelliseksi tulleen.

Jeesuksen Kristuksen paremmuus Ylimmäisenä Pappina. Kun Kristus tuli ”veljiensä” kaltaiseksi lihaa ja verta olevaksi ihmiseksi, häntä koeteltiin perusteellisesti: hän kärsi kaikenlaista vastustusta, vainoa ja lopulta tuskallisen kuoleman. Hänestä sanotaankin: ”Heb 5:8 Ja niin hän, vaikka oli Poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden, 9 ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset.”

Paavali selittää, mitä hyötyä meille on siitä, että Jeesusta koeteltiin sillä tavoin: ”Heb 2:18 Sillä sentähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa.” Apua pyytävät voivat olla varmoja siitä, että he saavat osakseen armoa ja myötätuntoa. Paavali sanookin, 4:15 ”Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.”

Helluntaipäivänä tämä liitto saatettiin voimaan, kun Jeesuksen lähettämä Pyhä henki voiteli opetuslapset. Apt 2:3 ”Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. 4 Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.” Jeesus Kristus lupasi apostoleilleen: Luuk 22:29 ”ja minä säädän teille, niinkuin minun Isäni on minulle säätänyt, kuninkaallisen vallan, 30 niin että te saatte syödä ja juoda minun pöydässäni minun valtakunnassani ja istua valtaistuimilla ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa.”

Ilm 1:4 Johannes seitsemälle Aasian seurakunnalle: Armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, ja niiltä seitsemältä hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä, 5 ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä 6 ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti! Amen.

lm 3:21 ”Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niinkuin minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen valtaistuimellensa.”

Ilm 5:9 ”ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista 10 ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä.” 11 Ja minä näin, ja minä kuulin monien enkelien äänen valtaistuimen ja olentojen ja vanhinten ympäriltä, ja heidän lukunsa oli kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta ja tuhat kertaa tuhat,”  

Ilm 20:6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta. 

Filippiläiskirje 3:10 sanoo: ”tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta.” Paavali kirjoitti Timoteuksen kanssa näin Filippiläisille. Moni Apostoli ja heidän aikalaisensa joutuivat kokemaan Kristuksen kaltaisen väkivaltaisen kuoleman. Sen palkintona oli Paavalin mukaan tuleminen Kristuksen kaltaisiksi. 

2 Moos 19:5 Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun.
19:6 Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa.’ Sano nämä sanat israelilaisille.” – Kuinka Israelin kansa piti liiton Jumalan kanssa? Jo samassa Mooseksen kirjassa luvussa 32 kerrotaan, kuinka Ylipappi Aaron teki israelilaisille kultaisen vasikan muotoisen jumalan Mooseksen olleessa ylhäällä vuorella saamassa Jumalalta laintauluja. Mooseksen aneluista heltyneenä Jumalan mieli leppyi, kun Mooses muistutti mitä Jumala oli luvannut Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. (j. 32:14)

Aaronin sukuhaaran pappeuden oli kuitenkin määrä pysyä vain siihen asti, kun tulisi se suurempi pappeus, jota se esikuvasi. Heb 8:6 ”Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu. 7 Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle.” Se kestäisi lakiliiton päättymiseen ja uuden liiton voimaantuloon saakka. Heb 8:13 ”Sanoessaan ”uuden” hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään.”

Heb 7:11 Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan? 12 Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos. 13 Sillä se, josta tämä sanotaan, oli toista sukukuntaa, josta ei kukaan ole alttaritointa hoitanut. 14 Onhan tunnettua, että meidän Herramme on noussut Juudasta, jonka sukukunnan pappeudesta Mooses ei ole mitään puhunut. 15 Ja tämä käy vielä paljoa selvemmäksi, kun nousee toinen pappi, Melkisedekin kaltainen,

Vain pieni osa juutalaisista otti vastaan Kristuksen. Paavali pohtii Roomalaiskirjeessään, onko Jumala hylännyt oman kansansa. Paavali vakuuttaa Room 1:1 Minä sanon siis: ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansaansa? Pois se! Sillä olenhan minäkin israelilainen, Aabrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa. 11:2 Ei Jumala ole hyljännyt kansaansa, jonka hän on edeltätuntenut.

Jumala oli varoittanut Israelia sen uskottomuudesta profeettansa Hoosean kautta jo satoja vuosia aikaisemmin: Hoos 4:6 Minun kansani joutuu häviöön, sillä se on taitoa vailla. Koska sinä olet hyljännyt taidon, hylkään minä sinut, niin ettet saa olla minun pappinani. Koska olet unhottanut Jumalasi lain, unhotan myös minä sinun lapsesi.” Jeesus sanoi vastaavasti oman aikansa juutalaisille: Mat 21:43 ” Sentähden minä sanon teille: Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä.” Jeesus Kristus tunnusti Israelin papiston olemassaolon ja tehtävät, koska hän oli maan päällä ollessaan vielä Lain ja Lakiliiton alainen, ja hän toimi sen käskyjen mukaisesti. Esim. Mat 8:4 Ja Jeesus sanoi [parantamalleen pitaliselle]: ”Katso, ettet puhu tästä kenellekään; vaan mene ja näytä itsesi papille, ja uhraa lahja, jonka Mooses on säätänyt, todistukseksi heille.” 

 

Tulevassa, Uudessa Maailmassa

Tulevassa Uudessa maailmassa, viimeisen tuomion jälkeen; sinne päässeet saavat nauttia rauhasta ja Jumalan siunauksista.

Ilmestyskirjan lopun kuvaus uudesta maailmasta on mitä suurimmassa määrin kuvaannollista ilmausta. Olen nämä kohdat alleviivannut.

Mutta ensin tärkeä määrittely: sinne pääsevät vain ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan. Nämä ovat samat ihmiset, jotka elämänkirjan merkintöjen perusteella ovat saanet viimeisellä tuomiolla myönteisen tuomion. Heidät on Kristus hyväksynyt.

Toinen tärkeä määrittely: ovatko em. pelastuneet henkiruumiissa vaiko lihallisessa ruumiissa? Pelastuneista ne, jotka olivat ensimmäisen ylösnousemuksen osallisia, ovat ehdottomasti henkiruumiissa. Toisen ylösnousemuksen osalliset ovat monen mielestä lihallisessa ruumiissa, sillä perusteella, että Raamattu puhuu ”ruumiin ylösnousemuksesta”.

Itse olen tulkinnut tilanteen niin, että myös nämä ovat henkiruumiissa. Heidän henkensä on ollut ”varastoituna” Jumalan luona taivaassa. Heidän ruumiistaan ei ole monestakaan jäljellä mitään. Toki Jumalalle olisi mahdollista antaa heille ylösnousemuksessa lihallinen ruumis, johon heidän henkensä yhdistyisi. Toisenkinlainen ratkaisu voi myös olla mahdollinen: pelastuneet voivat olla sekä henki-, että liharuumiissa tilanteen mukaan. Esimerkki itse Kristus saattoi kulkea lukittujen ovien läpi, ilmestyä milloin tahansa, minne tahansa. Hän oli henki, mutta hänellä oli myös ruumis, jossa näkyivät ristiinnaulitsemisen jäljet.

Ilm 21:23 Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta; sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppu on Karitsa.
24 Ja kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa, ja maan kuninkaat vievät sinne kunniansa.
25 Eikä sen portteja suljeta päivällä, ja yötä ei siellä ole,
26 ja sinne viedään kansojen kunnia ja kalleudet.
27 Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää eikä ketään kauhistusten tekijää eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan.

Ilm 22:3 Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä
4 ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa.
5 Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti. 

Keitä ovat jakeen 22:5:ssä mainitut, jotka hallitsevat aina ja iankaikkisesti? Jumala ja Kristus tietystikin, koska heidän valtaistuimensa ovat siellä. Entä, ovatko Tuhatvuotisen valtakunnan pyhät, Kristuksen kanssahallitsijat vielä mukana hallitsemassa? Heidän hallituskauttaan Raamattu kuvasi niin, että he hallitsevat ”rautaisella valtikalla”. Kun kaikki pelastuneet ovat tosiuskovia Jumalan lapsia, ei rautavaltikalle ole tarvetta. Onko muutenkaan, kun kaikki pelastuneet ovat yhtä Kristuksessa ja ovat saaneet jumalallisen luonnon?

Hallitsemiseksi käännetty sana on kreikaksi βασιλεύω basileuō, josta versio basileus eli kuningas on kaikille tuttu. Strong’s G936 määrittelee sen paitsi hallitsemiseksi, myös seuraavasti: metaph. to exercise the highest influence, to control. Ovatko kaikki pelastuneet kuninkaisiin verrattavia pappeja, joilla on mitä suurimmat voimat ja sitä myötä vaikuttamisen mahdollisuudet, jotka ovat Jeesuksen tunnustamia veljiä ja Jumalan työtovereita. Olisiko hengeltään oikeampi käännös tämänkaltainen: Herra Jumala on valaiseva heitä, ja he tekevät mahtavia tekoja aina ja iankaikkisesti.

”Maan kuninkaat vievät sinne kunniansa sekä kansojen kunnian ja kalleudet”. Olen ollut siinä käsityksessä, että maan kuninkaat ovat jo Tuhatvuotisen valtakunnan aikana luopuneet perinteikkäästä kuninkuudesta ja Kristuksen Pyhät ovat hallinneet maata. Kansojen kunnia on häipynyt ja nyt kunnia annetaan Jumalalle ja Kristukselle. Perinteisillä kalleuksilla ei ole enää mitään arvoa.

Yötä siellä ei ole. Jumalan kirkkaus valaisee ja sen lamppuna on Kristus. Tämä on varmastikin kuvaannollinen ilmaus ihmisten ajattelutavan täydellisestä muutoksesta, sen kirkastumisesta ja kaiken syntisen ja synkän häipymisestä pois. Viimeistään silloin on pelastunut osa ihmiskunnasta palautunut Jumalan kuvaksi, joksi Jumala ihmiset loi. Jumalan kuva voitaisiin kääntää ’Jumalan kaltaiseksi’. Kun enkeleitäkin kutsutaan Jumalan pojiksi, mutta ihmispojat ovat vielä enkeleitä korkeammassa arvossa.

 

 

 

image_pdfimage_print