Kuka loi maailman Raamatun mukaan?

Jumala vai Jeesus vaiko molemmat yhdessä?

Maailman luomisesta kerrotaan aivan Raamatun alussa (KR 1776):

1 Alussa loi Jumala taivaan ja maan.
2 Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä.
3 Ja Jumala sanoi: tulkoon valkeus, ja valkeus tuli.
4 Ja Jumala näki valkeuden hyväksi. Niin Jumala eroitti valkeuden pimeydestä:
5 Ja Jumala kutsui valkeuden päiväksi, ja pimeyden kutsui hän yöksi. Ja tuli ehtoosta ja aamusta ensimäinen päivä.
6 Ja Jumala sanoi: tulkoon vahvuus vetten vaiheelle, eroittamaan vesiä vesistä.

Jumala sanoo (Jes 44:24 KR 33/38 ): 24 Näin sanoo Herra, sinun lunastajasi, joka on valmistanut sinut hamasta äidin kohdusta: Minä olen Herra, joka teen kaiken, joka yksinäni jännitin taivaan, joka levitin maan – kuka oli minun kanssani

Jumala on siis yksin tehnyt ja luonut kaiken. Psalmi 33:6 vahvistaa tämän: Herran sanalla ovat taivaat tehdyt, ja kaikki niiden joukot hänen suunsa hengellä.

Jumalan sana ei siis ole persoona, vaan Jumalan tahdon ilmaisu, käsky. Tekijä eli sana, tai Jumalan Pyhä henki. Kun Jeesus syntyi (tuli lihaksi) Neitsyt Mariasta, hänestä tuli Jumalan sana, joka välitti Jumalan tahdon ja viestin ihmiskunnalle. Jeesus ei ollut käsitykseni mukaan taivaassa maailmaa luomassa aikojen alussa, vaan sen teki Isä yksin.

Joh 1:10 Maailmassa Hän [Kristus] oli, ja maailma [uusi maailma] on Hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei Häntä tuntenut.

Efe 1:10 Siitä armotaloudesta, minkä Hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, – oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä.

On jatkuvasti pidettävä tarkasti erillään fyysisen maailman (universumin) luoja Jumala Jehova ja tulevan henkisen uuden maailman luoja Jumalan ylimmäinen pappi Jeesus Kristus.

 

Heb 1:2

1:2 on Hän [Jumala] näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut

ἐπ’ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν Υἱῷ ὃν ἔθηκεν κληρονόμον πάντων δι’ οὗ καὶ ἐποίησεν τοὺς αἰῶνας 

Tarkoittaako 1. Hebrealaiskirje todella, että Jeesuksen kautta maailma olisi luotu? Sana maailma tulee kreikankielen sanasta aion. Strong’in sanakirjassa sanotaan aion –sanan merkityksestä näin: ”Age (αἰών, aion) – properly, an age; by extension, perpetuity (also past); by implication, the world; specially (Jewish) a Messianic period (present or future)”

Hebrealaiskirjeen parempi ja oikea käännös voisikin kuulua maailman luomisen osalta näin: … jonka kautta Hän loi tulevan maailman ajan (messiaanisen aikakauden). Tätä käännösversiota tukee myös NENT: 2 hath at the end of these :days spoken to us in a Son, whom he appointed heir of all, through whom also he made the ages; 3 who being the Glory’s effulgence, and the very †image of his :substance, and †upholding :all things by the word of his :power, when he had made purification of :sins, sat down on the right of the Majesty on †high;

 

KJV 1789 sanoo Hebr. 1:2 näin: Hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds; Prepositio on väärin, ei Jeesuksen toimesta, vaan hänen kauttaan eli Jeesuksen ristinkuolema mahdollisti ihmisille pääsyn tulevaan aikakauteen Jeesuksen toimesta. Tulevasta ajasta puhutaan seuraavassa luvussakin; 2:5 Sillä enkelien alle hän ei alistanut tulevaa maailmaa, josta me puhumme. 

Käännös ei ainakaan noudata sanan αἰῶν (aion) yleisintä merkitystä, joka liittyy aikaan, aikoihin. Fyysinen, materiaalinen maailma on kreikaksi kosmos, mutta sen luoja oli Isä Jumala. Aion tarkoittaa maailmaa siten kuin ihminen sen mieltää henkisen kehityksensä perusteella; nykyaika (nykymaailma) suhteessa tuleviin aikoihin ja ikuisuuteen.

Paavalin ajatuksena ei siis minun tulkintani mukaan ole antaa todistusta maailman (kosmos) luomisesta, vaan Kristuksen johtavasta osasta ihmisen luotsaamisessa tuleviin aikakausiin, ikuisuuteen, Jumalan valtakuntaan. Jumala on Jeesuksen ristinkuoleman lunastusuhrin perusteella luonut meille mahdollisuuden päästä Jumalan valtakuntaan tulevaisuudessa. Jeesus on tämän uuden maailman perillinen, sen kuningas.

Isä Jumala yksin loi maailman, universumin, todistaa Jesaja  44:24Minä olen Herra, joka teen kaiken, joka yksinäni jännitin taivaan, joka levitin maan – kuka [ei kukaan] oli minun kanssani? Jumala loi taivaan, tähdet, koko universumin, mutta Jeesuksen kuoleman kautta tuli luoduksi messiaaninen aikakausi. Samoin Heb 1:10 Ja: ”Sinä, Herra, olet alussa maan perustanut, ja taivaat ovat sinun kättesi tekoja;

Heb 1:2 on Hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka Hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut. Jumala on viimeisinä päivinä puhunut Poikansa kautta, ja taas vanhempina aikoina Hän puhui profeettojen kautta. Tästä voisi vetää johtopäätöksen, että maailman luominen Kristuksen kautta käsittää tulevan maailman luomisen, jonka Kristus jo aloitti maan päällä. 

 

Snl 8:30 toteaa Jeesus olleensa Jumalan mestarityöntekijänä maailmaa luotaessa. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, etteikö Isä Jumala olisi kuitenkin ollut varsinainen luoja, kaiken arkkitehti. 1.Moos. 1:26:ssa Jumala sanoo: ”Tehkäämme” … Kenelle hän näin sanoi? Omalle mestarityöntekijälleen, Jeesukselle, jos uskoo Jeesuksen pre-eksistenssiin, tai enkeleille, jotka myös riemuitsivat lopputuloksesta.

Kol 1:16

KR:92 kääntää tämän näin: 16  hänen välityksellään luotiin kaikki, kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten.

KR 38:16 Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen,

ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα ἐν τοῖς οὐρανοῖς

koska hänessä luotiin (rakennettiin) kaikki taivaassa … KR 38 on sanatarkempi. Prepositio ἐν (en, -ssa) eli hänessä, ei hän. Jos Paavali olisi halunnut sanoa, että Kristus loi kaiken, hän olisi sanonut sen suoraan. Nyt hän käyttää vaikeasti ymmärrettävää ilmaisua.. Aikaisemmin olen jo todennut kuka yksin loi maailman, Isä Jumala. Hän myös loi näkyväiset ja näkymättömät vallat ja voimat. Kristus korotettiin ylösnousemuksensa jälkeen taivaassa korkeammalle kaikkia näitä voimia. Kaikki ne on Jumala luonut ja ennalta nähnyt ja määrännyt ne Kristuksen alaisuuteen, häntä varten. 1 Piet1 1:19 vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan, 1:20 hänen [Kristuksen], joka tosin oli edeltätiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten, (1)   The word ”created” is not used in this sense properly, and cannot be. That it may mean to arrange, to order, is true; but it is not used in the sense of reconciling, or of bringing discordant things into harmony. To the great mass of men, who have no theory to support, it would be understood in its natural and obvious sense, as denoting the literal creation (Banes’ Notes)

17: καὶ αὐτός ἐστιν πρὸ πάντων καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκεν

KR 38: ”ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa”. Those who regard this as referring to a moral creation, interpret it as meaning that he has the pre-eminence over all things; not as referring to his pre-existence (Barnes’).

Monet trinitaarisesti ajattelevat näkevät näissä jakeissa todistuksen Jeesuksen pre-eksistenssistä ja jumaluudesta. Barnes: ”And by him all things subsist” – Or are sustained. The meaning is, that they are kept in the present state; their existence, order, and arrangement are continued by his power. If unsupported by him, they would fall into disorder, or sink back to nothing. If this be the proper interpretation, then it is the ascription to Christ of infinite power – for nothing less could be sufficient to uphold the universe; and of infinite wisdom – for this is needed to preserve the harmonious action of the suns and systems of which it is composed. None could do this but one who is divine; and hence we see the reason why he is represented as the image of the invisible God. He is the great and glorious and everactive agent by whom the perfections of God are made known.

Edellä olevat Paavalin jakeet ovat vaikeaselkoisia ja Pietari totesi itsekin tämän kirjoittaessaan (2 Piet. 3:16): Niinkuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä asioista, vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon niinkuin muitakin kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen.

Jeremia

10:12 hän on tehnyt maan voimallansa, vahvistanut maanpiirin viisaudellansa ja levittänyt taivaat taidollansa

38:16 Silloin kuningas Sidkia vannoi salaa Jeremialle sanoen: ”Niin totta kuin Herra elää, joka on luonut tämän meidän elämämme: minä en sinua surmauta enkä jätä sinua näiden miesten käsiin, jotka etsivät sinun henkeäsi.”

Nehemia

9:6 Sinä yksin olet Herra. Sinä olet tehnyt taivaat ja taivasten taivaat kaikkine joukkoinensa, maan ja kaikki, mitä siinä on, meret ja kaikki, mitä niissä on. Sinä annat elämän niille kaikille, ja taivaan joukot kumartavat sinua.

Job 9:5-9

5 Hän siirtää vuoret äkkiarvaamatta, hän kukistaa ne vihassansa;
6 Hän järkyttää maan paikaltaan, ja sen patsaat vapisevat; 7 Hän kieltää aurinkoa, ja se ei nouse, ja hän lukitsee tähdet sinetillään;  8 Hän yksinänsä levittää taivaat ja tallaa meren kuohun kukkuloita;
9 Hän loi Seulaset ja Kalevanmiekan, Otavan ja eteläiset tähtitarhat;

Psalmit

89:12 Sinun ovat taivaat, sinun on myös maa; maanpiirin täysinensä sinä olet perustanut
102:26 Muinoin sinä perustit maan, ja taivaat ovat sinun käsialasi
115:15 Te olette Herran siunatut, Hänen, joka on tehnyt taivaan ja maan.
124:8 Meidän apumme on Herran nimi, hänen, joka on tehnyt taivaan ja maan.
136:5 Häntä, joka on taidolla tehnyt taivaat, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti;
148:5 Ylistäkööt ne Herran nimeä, sillä hän käski, ja ne tulivat luoduiksi.
148:6 Ja Hän asetti ne olemaan aina ja iankaikkisesti, Hän antoi niille lain, josta ne eivät poikkea.

33:6 Herran sanalla ovat taivaat tehdyt, ja kaikki niiden joukot hänen suunsa hengellä.

Jesaja

42:5 Näin sanoo Jumala, Herra, joka on luonut taivaan ja levittänyt sen, joka on tehnyt maan laveuden ja mitä siinä kasvaa, antanut henkäyksensä kansalle, joka siinä on, ja hengen niille, jotka siellä vaeltavat:

45:18 Sillä näin sanoo Herra, joka on luonut taivaan – hän on Jumala – joka on valmistanut maan ja tehnyt sen; Hän on sen vahvistanut, ei Hän sitä autioksi luonut, asuttavaksi Hän sen valmisti: Minä olen Herra, eikä toista ole

44:24 Näin sanoo Herra, sinun lunastajasi, joka on valmistanut sinut hamasta äidin kohdusta: Minä olen Herra, joka teen kaiken, joka yksinäni jännitin taivaan, joka levitin maan – kuka oli minun kanssani?

 Puhuuko tässä Isä Jumala vaiko Jeesus, Jumalan poika? Erään käsityksen (Gill’s Bible Exposition) mukaan Jumalan Poika. These are the words of the Son of God, of Christ, the Redeemer of his people; and the following show him to be the mighty God, and so able to redeem them, and therefore was appointed to this work, and undertook it.

Tätä käsitystä en voi hyväksyä koska Heb 1:1 sanoo: Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, 1:2 on Hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut.  Jumala puhui muinaisina aikoina profeettojensa kautta, ei poikansa Jeesuksen. Profeetat, niin edellä oleva Jesaja kun muutkin, olivat Isä Jumalan profeettoja. Heidän välittämässään sanomassa puhuu Isä Jumala. Jeesus tuli profeetaksi ja Jumalan Sanaksi näiden profeettojen jälkeen, ikään kuin viimeisenä profeettana. Jeesuksen Kristuksen on hän pannut tulevan maailman perilliseksi. Tämä tapahtuu kun Jumalan valtakunta, uusi maailma perustetaan (luodaan) maan päälle. Tässäkin on kyse tulevasta tapahtumasta ja Jumalan varmasta lupauksesta. Saatanahan on vielä tämän maailman herra, kuten hän sanoi Jeesukselle erämaassa tarjotessaan Jeesukselle maailmaa jos Jeesus tekisi Saatanalle palvontateon.  Taivaassa Jeesus on jo kaikkien luotujen yläpuolella ja hänen tullessaan toisen kerran, toteutuu Jumalan lupaus ja Saatana syrjäytetään nykyisestä asemastaan tämän maailman jumalana.

 

Apostolien teot

17:24 Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, Hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä,

 

Ilmestyskirja

4:11 ”Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut.”

 

 

 

 

image_pdfimage_print