Kutsutut ja valitut

 

Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut (Mat 22:14)

 

Lähestyn asiaa Jeesuksen käyttämien vertausten kautta.

Mat 22:1 Ja Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksilla ja sanoi:
22:2 Taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen [Jumalaan], joka laittoi häät pojallensa [Kristukselle].  3 Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla.  4 Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen: ’Sanokaa kutsutuille: Katso, minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja syöttilääni ovat teurastetut, ja kaikki on valmiina; tulkaa häihin.’  5 Mutta he eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois, mikä pellolleen, mikä kaupoilleen;  6 ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitelivät pahoin ja tappoivat.  7 Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa.
8 Sitten hän sanoi palvelijoillensa: ’Häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia.  9 Menkää siis teiden risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte.’  10 Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita.
11 Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. 12 Ja hän sanoi hänelle: ’Ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita?’ Mutta hän jäi sanattomaksi. 13 Silloin kuningas sanoi palvelijoille: ’Sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen.’ Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. 14 Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut.”

Vaikka Jeesus sanoo, että monet ovat kutsutut, hän tarkoittaa sillä kaikkia, jotka vain kuulevat kutsun. Tämä käy ilmi mm. jakeesta Joh 12:32 Ja kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni.  Vain harvat tulevat valituiksi, kuten Matteuksen evankeliumi ennustaa. Jakeessa 22:8 todetaan, etteivät alkuperäiset kutsutut (juutalaiset) olleet arvollisia. Sen vuoksi kutsuttujen joukkoa laajennettiin; kaikki tavatut tulivat kutsutuiksi.

Kutsu Jumalan valtakuntaan on siis annettu niin pakanoille kuin juutalaisillekin. Tulijoiden pitää kuitnkin käyttäytyä kutsun edellyttämällä tavalla ja osoittautua vanhurskaiksi ollakseen loppuun asti valittuja.

Aluksi vain ’monet’ olivat kutsutut. Monet tarkoittaa israelilaisia. Kun he eivät huolineet kutsua, isäntä päätti laajentaa kutsuttujen joukkoa todeten, että aikaisemmin kutsutut eivät olleet sen arvoisia. Näin juutaliset ovat menettäneet asemansa valittuna kansana, mutta Jumalan kutsu koskee silti heitäkin.

Näin kutsu tuli koskemaan myös pakanoita, kaikkia maailman ihmisiä. Jeesus sanoikin: Joh 12:32 Ja kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni. – Mitä tämä luoksevetäminen tarkoittaa? Ainakin sitä, että apostolit saivat lähetyskäskyn viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan ja kastaa sen uskovat.

Vaikka kutsu ja vetäminen koskeekin kaikkia niin käy niin kuin Jeesus sanoi Mat 22:14 Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Monet eivät kutsusta huolimatta välitä siitä, tai jos tulevat, eivät ole ’pukeutuneet asianmukaisesti’. Pukeutuminen tarkoittaa Room 13:14 mukaan, että  pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus… eli uskokaa Jeesukseen ja siihen mitä Hän opetti Jumalan valtakunnasta.

Luuk 14:24 sillä minä sanon teille, ettei yksikään niistä miehistä, jotka olivat kutsutut, ole maistava minun illallisiani.’

Vertauksen jakeessa 22:9 Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage.  KJV:sta käy paremmin ilmi Jumalan tarkoitus: kutsukaa Jumalan valtakuntaan niin paljon vieraita kuin vain tavoitatte. Mutta kaikkia ei millään tavoiteta, vaikka kutsu on avoin kaikille. Tätä samaa tarkoitusta toteuttamaan Jeesus antoi käskyn seuraajilleen tehdä opetuslapsia kaikkien kansojen ihmisistä. Lähetyskäskyn toteuttamiseksi evankeliumi on käännetty yli kahdellesadalle kielelle, mutta joissakin maissa voi jokin muu uskonto olla niin hallitsevssa asemassa, että Jumalan valtakunnan todistaminen ei ole mahdollista eikä kutsu näin ollen tavoita kaikkia. Mat 22:14 mukaan harvat ovat valitut; tällä ei tarkoiteta sitä, että kutsun vastaanottaneita valittuja olisi lukumääräisesti vain vähän, vaan sitä, että heitä on suhteessaa vähän kutsuttujen suureen määrään nähden. Lopun ajan suuresta ahdingosta selviäviä pelastuneita valittuja on ‘suuri joukko’.

Tämä suuri joukko voisi olla vieläkin suurempi, mutta osa valituista lankeaa lopun ajan ahdingossa pois: Mat 24:21 Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. 22 Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. 24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.  31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

Käytännössä kutsu tarkoittaa Jumalan sanan kuulemista.  Kristuksen sanan kuulemisesta voi seurata usko ja uskosta palkinto (Room 10:17).  Palkinto on Joh 5:24 mukaan iankaikkinen elämä: Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.

Tämän perusteella olisi siis helppoa päästä osalliseksi ikuisesta elämästä. Mutta pääseekö Jumalan valtakuntaan helposti? Antaako Raamattu ristiriitaista tietoa pelastuksen helppoudesta? Tähän liittyvää selitystä pohdiskelen kirjoituksessa ”Kaksi pelastusta”.

 

 

image_pdfimage_print