Lähtekää pois siitä! Pois mistä – pois minne?

 

 • Lähtekää pois siitä!
 • Mistä Raamattu käskee lähteä pois? Suuresta Babylonista.
 • Seurakunta, Ekklesia
 • Laodikean seurakunta verrattuna Smyrnan ja Filadelfian srk:aan
 • Smyrnan ja Filadelfian seurakunnat
 • Miten Jumala tahtoo meidän uskovan ja elävän?
 • Miten ihmisen tulee uskoa? Millainen on Jumalan hyväksymä oikea usko?
 • Paljonko uskoa Jumala on sinulle antanut?
 • Millaisessa maailmassa elämme?
 • Pois maailmallisesta elämästä?
 • Millaista on maailmallinen elämä?
 • Samaa sukupuolta olevien suhteet, jopa avioliitot on laillistettu ja niitä pidetään täysin hyväksyttävinä.
 • Mitä on ajateltava naispappeudesta?
 • Me uskovat olemme kaikki juutalaisia
 • Pitäisikö kristittyjen yrittää sopeutua tähän maailmaan?
 • Mitä tapahtuu aikojen lopussa?
 • Lähtekää pois, mutta minne?

 

Lähtekää pois siitä!

Ilm 18:4 “Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: ”Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.
5 Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa.
6 Kostakaa hänelle sen mukaan, kuin hän on tehnyt, ja antakaa hänelle kaksinkertaisesti hänen teoistansa; siihen maljaan, johon hän on kaatanut, kaatakaa te hänelle kaksin verroin.
7 Niin paljon kuin hän on itselleen kunniaa ja hekumaa hankkinut, niin paljon antakaa hänelle vaivaa ja surua. Koska hän sanoo sydämessään: ’Minä istun kuningattarena enkä ole leski enkä ole surua näkevä’,
8 sentähden hänen vitsauksensa tulevat yhtenä päivänä: kuolema ja suru ja nälkä, ja hän joutuu tulessa poltettavaksi, sillä väkevä on Herra Jumala, joka on hänet tuominnut.”

Miksi on tärkeää lähteä pois väärästä uskonnosta ja väärästä kirkosta? Saatat sanoa, että kaikissa kirkoissa on oikeaa uskoa, mutta myös väärää tulkintaa ja käytäntöä. Näin varmaan on. Itsekään en ole löytänyt kirkkoa, en isoa en pientä, joka täydellisesti tulkitsisi Jumalan sanaa ja myös noudattaisi Raamatun opetusta. Myös Jumala tietää jokaisen kirkon hyvät ja huonot puolet. Tärkeintä onkin oma henkilökohtainen uskosi. Tuo se esille Jumalallesi ja vältä osallistumista selvästi vääriin opetuksiin. Apostolit varoittivat, esim. Luukas kirjoitti: 21:36 “Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä. ”

 

Mistä Raamattu käskee lähteä pois? Suuresta Babylonista

Raamatun kehotus pois lähtemisestä on Ilm 18. luvussa: 18:4 “Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: ”Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Jakeessa 18:2 Raamattu sanoo: Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen: Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi. 18:24 ja hänestä on löydetty profeettain ja pyhien veri ja kaikkien veri, jotka maan päällä ovat tapetut.”

Jae 21 kertoo mikä tämä ’suuri Babylon’ oikeasti on. Se on suuri kaupunki ja suuri uskonto. 21 “Ja väkevä enkeli otti kiven, niinkuin suuren myllynkiven, ja heitti sen mereen sanoen: ”Näin heitetään kiivaasti pois Babylon, se suuri kaupunki, eikä sitä enää löydetä.”

Jo Jesaja ennusti samaa: 21:9 “Ja hän lausui sanoen: Kukistunut, kukistunut on Baabel, ja kaikki sen jumalain kuvat hän on murskannut maahan.” Ja Jer 51:37 “Ja Baabel tulee kiviroukkioksi, aavikkosutten asunnoksi, kauhistukseksi ja ivan vihellykseksi, aivan asujattomaksi.”

Strong’s määrittelee Babylonin Βαβυλών:

 1. allegorically, of Rome as the most corrupt seat of idolatry and the enemy of Christianity

Kysymyksessä oleva suuri kaupunki Babylon, on Rooma. Roomasta käytettiin nimeä Babylon, jottei sen seurakunnan olinpaikka olisi vainojen aikana paljastunut1 Piet 5:13 “Tervehdyksen lähettää teille Babylonissa [Roomassa] oleva seurakunta, valittu niinkuin tekin, ja minun poikani Markus.” – Kristityillä ei ollut Babyloniassa seurakuntaa. Babylonia käytettiin peitenimenä Roomasta, koska ei haluttu vainojen vuoksi johtaa Rooman valtaapitäviä seurakunnan jäljille.

Raamatun mukaan Suuri Babylon on “puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja kallisarvoisilla kivillä ja helmillä”. Kysymyksessä ei ole pelkästään väärän uskonnon kirkko, vaan erityisesti sen johto, joka pukeutuu purppuraan ja helakanpunaan ja koristaa itseään kullalla, kallisarvoisilla kivillä ja helmillä.

Suurella Babylonilla, jonka juuret ovat kaksoisvirran maan Babylonissa, on tänäkin päiväna huomattava omaisuus, jopa oma valtio, oma pankkikin.  Tämä uskonnollinen Babylon on ollut kristillisen kirkon perustaja heti apostolisen ajan jälkeen ja nimenomaan muokannut siitä valtavan koneiston apostolisen ajan ihanteen unohtaen. Se on nykyäänkin suurin kristillinen kirkko, Roomalais-katolinen kirkko.

Sen historia on täynnä toisin uskovien vainoa ja kidutusta. Se on kerännyt rahaa myymällä aneita syntien anteeksiantamiseksi, joilla varoilla on mm. Roomassa sijaitseva Pietarin kirkko rakennettu 1500-1600 lukujen aikana.

Ilmestyskirjan 17. luku kuvaa tätä suurta porttoa. Portto hallitsee kansoja, kansanheimoja ja kieliä: 17:15 Ja hän sanoi minulle: “Vedet, jotka sinä näit, tuolla, missä portto istuu, ovat kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä.” – Katolisen kirkon jäsenmääräksi lasketaan 1,3 miljardia.

Roomalais-Katolinen kirkko on tunnistettu Raamatun portoksi, kaupungiksi, joka on rakennettu seitsemälle kukkulalle. Ilmestyskirjan 13. luvun pedolla tarkoitetaan katolista kirkkoa poliittisena mahtina. Uskonnollisessa mielessä se on valheellisen uskon järjestelmä, jonka oppimestarina on itse saatana. Suuri Babylon ei rajoitu vain Roomalais-katoliseen kirkkoon, vaan kaikkiin kirkkokuntiin, jotka pitävät yhteyttä Rooman kanssa ja sen ajamaan ekumeeniseen liikkeeseen.

Jumalan kehotus lähteä siitä pois koskee myös muita kirkkoja, joiden oppi ei ole Raamatun mukaista. Ongelma on siinä, että kristikunnan kesken ei ole yksimielisyyttä edes kristillisen opin pääkysymyksistä. Kuinka pieni ihminen voisi ratkaista opilliset kysymykset kun kirkkojen johtajatkaan eivät ole siihen kyenneet? Joku kirkko saattaa kieltää jäseniltään syntinä kaiken alkoholin käytön. Toiselle alkoholin nauttiminen on hyväksyttävää, mutta tupakanpoltto on kielletty erottamisen uhalla. Opillisia riitakysymyksiä on varmasti satoja, niin suuria kuin pieniäkin.

Sanoisin kuitenkin, että Babylon ei ole pelkästään jokin kirkkokunta, vaan se on saatanan valtakunta, joka on levittäytynyt joka puolelle maailmaa. Saatanan valtakunta käsittää koko maailman. Se on näkymätön valtakunta, mutta sisältää myös suuren näkyvän ja fyysisen osan, saatanan johtaman kirkon. Sen pääpaikka on kuvattu Ilmestyskirjassa (suuri kaupunki, seitsemälle kukkulalle rakennettu). Vaikka et olisi edes minkään kirkon jäsen, voit silti kuulua Saatanan valtakuntaan, jos teet syntiä etkä pyydä sitä anteeksi Jumalalta. Mikään kirkko ei voi sinua pelastaa pelkästään sillä, että kuulut siihen jäsenenä. Uudestisyntyminen on henkilökohtainen tapahtuma, jonka kokemiseksi et tarvitse olla “oikean” kirkon jäsen, jonka pappi antaa sinulle syntisi anteeksi. Synnit voi antaa anteeksi vain Jesus Kristus ja usko synnyttää sinut uudeksi.

 

Seurakunta, Ekklesia

 Seurakunta -sanan pohjana on kreikankielen sana ’ekklesia’, joka tarkoittaa ’uloskutsuttuja’. Seurakuntaa kuvataan Raamatussa Kristuksen ruumiiksi ja Jumalan temppeliksi: Efe 2:19 “Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, 20 apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, 21 jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa; 22 ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä.” Kristus haluaa, että hänen kirkastettu seurakuntansa olisi pyhä ja nuhteeton (Efe 5:27), erotettu maailmallisuudesta Jumalalle.

1 Kor 12:27 lisää kuvaukseen: “Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä. Efesolaiskirje puhuu Kristuksen ruumiin rakentamisesta: 4:10 “Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös, kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaikki. 11 Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, 12 tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen.” 2 Kor puolestaan kuvaa Jumalan temppeliä; 6:16 “Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.”

Seurakunta puhtaimmillaan muodostuu siis Kristuksen omista, maailmasta uloskutsutuista (ja lähteneistä) uskovista.

2 Kor 6:17 Sentähden: “Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani”

Tarkoittaako Raamatun kehotus “lähtekää pois siitä” poislähtemistä maailmasta, vaiko poislähtemistä jostakin tietystä kirkosta tai opista?

 

Laodikean seurakunta verrattuna Smyrnan ja Filadelfian srk:aan

Jeesus sanoo oksentavansa tällaisen ihmisen suustaan (eli pois hänen ruumiistaan, hänen yhteydestään). Niin yököttävää on Jeesuksen mielestä puolisydäminen uskovaisuus.

Mar 8:38 “Sillä joka häpeää minua ja minun sanojani tässä avionrikkojassa ja syntisessä sukupolvessa, sitä myös Ihmisen Poika on häpeävä, kun hän tulee Isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa.”

Jeesuksen mielestä olisi ihannetilanne, jos ihminen olisi palava hengessä, mutta jos hän ei sitä ole, niin on parempi olla avoimesti jumalaton kuin, että hän on haalea, “hajuton ja mauton” välimuoto. Jeesus käyttää kielikuvaa “oksentaa tällainen ihminen pois suustaan” mikä tarkoittaa, että hän karkottaa tällaisen ihmisen pois hänen yhteydestään. Jeesus ei ollenkaan hyväksy omikseen muita kuin niitä uskovia, jotka ovat sitä täydestä sydämestään.

Tällaisia haaleita uskovia ovat nimikristityt, joka kuuluvat kirkkoon, mutta käyvät Jumalanpalveluksissa hyvä jos kerran vuodessa, monet eivät koskaan. Tällaisella kristityllä on kovin vajavainen käsitys kirkkonsa opista. Hän ei tiedä mitä kirkko opettaa eikä osaa ottaa kantaa kirkon oppien oikeellisuuteen tai virheellisyyteen. Profeetta Elia jo VT:n aikoina sanoikin tuskastuneen Israelilaisille: 1 Kun 18:21-22 “Kuinka kauan te onnutte molemmille puolille? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä; mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä. Eikä kansa vastannut hänelle mitään. Minä olen ainoa jäljelle jäänyt Herran profeetta, mutta Baalin profeettoja on neljäsataa viisikymmentä.” – Nykyisin voitaisiin sanoa, että leipäpappeja on maa täynnä, mutta Raamatun totuudesta kiinni pitäviä harvassa.

Room 12:2 “Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.”

Ilmestyskirjan kirjeet seurakunnille ja niissä olevat kuvaukset seurakunnista kuvaavat ensimmäisen vuosisadan aikaisia seurakuntia nykyisen Turkin alueella. Raamatun tutkijat ovat kuitenkin nähneet seurakuntien kuvauksen sijoittuvan laajemmalle historian alueelle; nykypäivä on suurelta osin samanlainen kuin ensimmäisen vuosisadan Ilmestyskirjan Laodikean seurakunta, jonka Jeesus sanoi oksentavansa suustaan. Laodikean vastakohta oli Smyrnan seurakunta; kun Laodikealaiset uskoivat olevansa rikkaita, Smyrnalaiset katsoivat olevansa köyhiä ja kurjia. Jeesus kuitenkin todisti aivan päinvastoin; Ilm 2:9 “Minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi – sinä olet kuitenkin rikas – ja mitä pilkkaa sinä kärsit niiltä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan ovat saatanan synagooga.”

Jumala toivoo ihmisten olevan uskossaan voimallisia. Tähän liittyy kuitenkin ongelma; jos Jumala ei ole antanut jollekin ihmiselle uskoa kuin vähän, miten hän voisi olla ”Smyrnalainen”? Room 12:2 “Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. 3 Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut.” – Jakeessa 3 on tärkeä havainto; Jumala on kullekin suonut tietyn määrän uskoa. Jotkut ovat saaneet paljon ja toiset taas vähäsen. Oletettavasti paljon uskoa saanut on uskossaan palavampi kuin se, joka on saanut sitä vain vähän. On loogista ajatella, että nykyajan ihmiset, jotka elävät “tämän maailman menon mukaan” ovat juuri niitä, joilla ei juurikaan ole uskoa. Monet heistä saattavat hyvinkin olla kristittyjä ja seurakunnan jäseniä, mutta he ovat juuri niitä haaleita, jotka Kristus sylkee pois.

Entä viimeisellä tuomiolla, millaisen tuomion saavat nämä ’haaleat’? Voivatko he vedota siihen, että he eivät saaneet Jumalalta kuin vähäisen määrän uskoa? Varmaankin Jumala ottaa huomioon kaikki tällaiset asiat. Onhan hän oikeudenmukainen.

Vastaavanlainen kielikuva kertoo astioista, jotka Jumala on tehnyt jokapäiväistä käyttöä varten, kun taas toiset astiat on tehty juhlavampaan käyttöön.  Room 9:21 “Vai eikö savenvalajalla ole valta tehdä samasta savensa seoksesta toinen astia jaloa, toinen halpaa käyttöä varten? Jotkut astiat ovat suorastaan vihan astioita: 22 Entä jos Jumala, vaikka hän tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi, on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiit häviöön.” Valmiit on oikeammin ilmaistu englanninkielisessä käännöksessä, God … endured with much patience vessels of wrath prepared [valmistettu] for destruction?

Roomalaiskirje käsittelee sitä, ketkä ovat oikeita Jumalan lapsia, joita Jumala kutsuu: 9:18 “Niin hän siis on armollinen, kenelle tahtoo, ja paaduttaa, kenen tahtoo.
19 Sinä kaiketi sanot minulle: ”Miksi hän sitten vielä soimaa? Sillä kuka voi vastustaa hänen tahtoansa?”
20 Niinpä niin, oi ihminen, mutta mikä sinä olet riitelemään Jumalaa vastaan? Ei kaiketi tehty sano tekijälleen: ”Miksi minusta tällaisen teit?”
21 Vai eikö savenvalajalla ole valta tehdä samasta savensa seoksesta toinen astia jaloa, toinen halpaa käyttöä varten?
22 Entä jos Jumala, vaikka hän tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi, on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiit [valmistettu] häviöön,
23 ja on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden astioissa, jotka hän on edeltävalmistanut kirkkauteen?
24 Ja sellaisiksi hän myös on kutsunut meidät, ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös pakanoista,
25 niinkuin hän myös Hoosean kirjassa sanoo: ”Minä olen kutsuva kansakseni sen, joka ei ollut minun kansani, ja rakkaakseni sen, joka ei ollut minun rakkaani.
26 Ja on tapahtuva, että siinä paikassa, jossa heille on sanottu: ’Te ette ole minun kansani’, siinä heitä kutsutaan elävän Jumalan lapsiksi.”
27 Mutta Esaias huudahtaa Israelista: ”Vaikka Israelin lapset olisivat luvultaan kuin meren hiekka, niin pelastuu heistä vain jäännös. (Saman suuntaisesti Jesaja 10:22 “Sillä vaikka sinun kansasi, Israel, olisi kuin meren hiekka, on siitä palajava ainoastaan jäännös.”)

Tarkoittavatko nämä Raamatunjakeet sitä, että Jumala on jo etukäteen määrännyt osan ihmisistä ”vihan astioiksi” ja tuhoutumaan? Onko pelastus heidän osaltaan jo pois suljettu? Vai, onko niin, että viimeisellä tuomiolla tällaisia ihmisiä kohdellaan suopeammin eikä heiltä edellytetä sellaisia tekoja ja sellaista uskoa kuin niiltä, jotka ovat saaneet paremmat lähtökohdat elämälleen?

 

Smyrnan ja Filadelfian seurakunnat

Smyrnan, Filadelfian ja Laodikean seurakunnille kirjoitetut kirjeet ovat osoitetut tuleville polville, nykypäivään ja siitäkin vielä tulevaisuuteen. Mistä voimme tietää tämän? Jos katsot kirjettä Filadelfian seurakunnan enkelille Ilm 3:12, niin huomaat, että se koskee aikaa tulevaisuudessa; “minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä”. Uusi Jerusalem laskeutuu alas taivaasta maan päälle viimeisen tuomion jälkeen, kun maan päällä on jäljellä ainoastaan pelastuneet uskovat, joiden luokse Uusi Jerusalem laskeutuu ja itse Jumala asuu heidän luonaan ja hän sekä Jeesus Kristus istuvat valtaistuimillaan

2:8 “Ja Smyrnan seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen, joka kuoli ja virkosi elämään:
9 Minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi – sinä olet kuitenkin rikas – ja mitä pilkkaa sinä kärsit niiltä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan ovat saatanan synagooga.
10 Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle, ja teidän on oltava ahdistuksessa kymmenen päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun.
11 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sitä, joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita.”

Smyrnalaisille Herra sanoi tietävänsä heidän köyhyytensä, joka todellisuudessa oli rikkautta. He joutuisivat pilkatuksi ja jopa vankeuteen lyhyeksi ajaksi. Olemalla uskollinen kuolemaan saakka, Herra antaa heille ”elämän kruunun” eli ikuisen elämän.

3:7 “Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa:
8 Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt.
9 Katso, minä annan sinulle saatanan synagoogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat; katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan.
10 Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat.
11 Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi.
12 Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni.
13 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo.”

Filadelfian seurakunta oli vähäinen voimaltaan, mutta oli ottanut vaarin Jumalan sanasta. Herra lupasi seurakunnalle niitä, jotka sanoivat olevansa juutalaisia, mutta eivät niitä oikeasti olleet. Tätä seurakuntaa Herra sanoi rakastavansa ja lupasi pelastaa heidät koko maailmaa koettelevasta ahdingosta. “Pidä, mitä sinulla on” sanoi Herra ja lupasi tehdä heidät pylväiksi Jumalan temppeliin ja ottaa heidät uuteen Jerusalemiin, joka laskeutuu taivaasta maan päälle.

 

Miten Jumala tahtoo meidän uskovan ja elävän?

 Onko Jumalaan uskominen välttämätöntä? Monet sanovat: “Voin olla hyvä ihminen, vaikka en usko Jumalaan.”  Totta kyllä, moni ateisti on ollut parempi ihmisenä kuin monet kastetut ja seurakunnan jäsenet. Moni vapaa-ajattelija suhtautuu lähimmäiseensä suvaitsevammin kuin kristityt, jotka ovat valmiit lähettämään helvettiin kaikki ne, jotka eivät usko Jumalaan ja Kristukseen Raamatun mukaisella tavalla eli tavalla, jonka hän itse on määritellyt oikeaksi.

Raamattu korostaa sinun uskoasi. Sinä et voi päättää toisen puolesta pelastuuko hän vai ei. Ei ole sinun asiasi lausua lähimmäisellesi kadotustuomiota – jos teet niin, voit itse joutua kadotukseen. Apt 16:31 “Niin he sanoivat: Usko Herraan Jeesukseen, niin

sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi.” – Tulkitsen tämän lupauksen merkitsevän sitä, että perheen pään usko voi ottaa mukaan pelastukseen perheen muutkin jäsenet. Mikään automaatio tämä ei kuitenkaan ole.

Näissä kirjoituksissani olen käsitellyt pelastusta pääasiassa ihmisen omasta näkökulmasta. Toki voit kantaa huolta toistenkin pelastumisesta ja työskennellä sen hyväksi: voit lähteä lähetyssaarnaajaksi Afrikkaan tai voit kulkea kotikaupungissasi ovelta ovelle ja yrittää käännyttää ihmisiä edustamasi uskonsuunnan puolelle. Kysy ensin itseltäsi; elänkö elämääni Jumalan tahdon mukaisesti? Mitä minun olisi tehtävä, että kykyjeni mukaan mahdollisimman hyvin noudattaisin Jumalan tahtoa? Mitä Raamattu sanoo ohjeeksi?

 

Miten ihmisen tulee uskoa? Millainen on Jumalan hyväksymä oikea usko?

Kirkot ovat laatineet kohta kahden vuosituhannen ajan uskontunnustuksia. Niille on ollut kuvaavaa, että uskovan pitää uskoa ne jokaista sanaa myöten tai muuten hän ei pelastu. Pelastus on Jumalan ja Kristuksen armon varassa. Ei millekään kirkolliskokoukselle ole annettu valtuuksia päättää ihmisen tulevan pelastuksen ehdoista.

Itse olen näissä artikkeleissa lausunut käsityksenäni, että Apostolinen uskontunnustus on paitsi vanhin, myös parhaiten Kristuksen opetusta seuraava tunnustus. Sen alkulauseissa on sanottu olennaisin: ”Minä uskon Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta…”

Siinä todetaan Isä Jumalan olevan kaikkivaltias, taivaan ja maan luoja. Uskoon kuuluu uskominen Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka syntyi (ihmiseksi) neitsyt Mariasta, Pyhän Hengen vaikutuksesta. Pelkästään näitä muutamaa lausetta on vuosisatojen ja tuhansien aikana oppineet ryhtyneet muokkaamaan monimutkaisemmiksi ja selittämään kuinka Jeesus oli luomassa maailmaa ja kuinka Jeesus oli olemassa jo ennen mitään muuta jne. Mikä on lopputulos? Se on, että maailman kirkot ovat opillisesti jakautuneet eivätkä löydä yhteistä kristillistä oppia.

Kuinka yksinkertainen pieni ihminen voisi olla tässä asiassa viisaampi kuin kirkkojen teologit? Kuinka ihminen voisi ratkaista opilliset kiistat ja tulkinnat, kun kirkotkaan eivät siihen kykene? Ei ihmisen pelastus voi olla riippuvainen oikean opillisen tulkinnan valitsemisesta. Riittää kun uskoo Isä Jumalaan ja hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen vaikkapa Apostolisen tunnustuksen mukaisesti.

 

Paljonko uskoa Jumala on sinulle antanut?

Onko usko Pyhän hengen lahja samalla tavoin kuin monet muut 1.Korinttolaiskirjeessa luetellut Hengen lahjat? Roomalaiskirjeessään Paavali sanoo: 12:3 “Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut.”

Kiinnitin huomioni lauseeseen “Sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut.” Jumala siis säätää kullekin annettavan uskon määrän. Kun katselen ympärilläni olevaan yhteiskuntaan ja koko maailmaan, tuntuu, että uskoa on kovin vähän ja kovin harvoilla. Niin maailmallista on ihmisten elämä. Jos joku on saanut vain vähän uskoa, hän voi pyytää sitä lisää Jumalalta. Jopa apostolit tekivät niin! Luuk 17:5 “Ja apostolit sanoivat Herralle: Lisää meille uskoa.” [Nykysuomeksi: Anna meille lisää uskoa]

Usko on kristityn elämän keskeisin tukipilari. Sitä kannattaa vaalia ja pyytää lisää. Jumala ei pane pahakseen, vaikka joka päivä pyytäisitte lisää. 1 Kor 12:9 “toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä.”

Uskon siunaukselliset seuraamukset ovat mahtavat:

Joh 3:15 “että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.
16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
18 Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.”

Joh 11:26 “Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?”

Joh 14:12 “Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö,”

Raamatussa sanotaan, että ihminen tuomitaan tekojensa mukaan. Oppineet ovat painottaneet pelastuksen saamisessa vuosisatojen kuluessa, milloin tekoja, milloin taas uskoa tai Jumalan armoa. Sen voin varmuudella todeta, ettei ihminen voi omilla ansioillaan taata itselleen pelastusta. Usko pelastaa Jumalan armosta – teot ovat seurausta uskosta. Jaakobin kirjeessä on näiden tekijöiden suhdetta kuvattu osuvasti: 2:18 “Joku ehkä sanoo: Sinulla on usko, ja minulla on teot; näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon.”

 

Millaisessa maailmassa elämme? 

Jos sanon jollekin uskovalle ihmiselle, että maailma on saatanan vallassa eikä suinkaan Jumalan tai Kristuksen, hän katsoo minuun epäuskoisena. Jos vielä lisään, että Jumala itse on antanut maailman saatanan hallittavaksi, hän saattaa suorastaan suuttua ja kysyy minkä saatanallisen lahkon saarnaaja olenkaan.

Mistä tiedämme, että Jumala on antanut maailman saatanan valtaan? Saatana itse vakuutti Jeesukselle, että asia oli näin: Luuk 4:6 ja sanoi hänelle: “Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon.” Kuinka voimme uskoa saatanaa, hänhän on valheen isä? Jeesus ei kieltänyt, etteikö asia olisi niin kuin saatana sanoi. Myös apostolit vahvistivat saatanan vallan maailmassa: 1 Joh 5:19 “Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa.” 2 Kor 4:4 “niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.” – Paavali puhuu saatanasta käyttäen hänestä ilmausta “tämän maailman jumala.”

Kovin harvat tietävät, että tämä maailma on saatanan vallassa. Jumala antoi maailman saatanalle, hänen valtaansa, mutta ei pysyvästi. Ihminen ei voi sitä häneltä ottaa pois. Voimme vaan odottaa, kunnes Kristus tulee ja vangitsee saatanan tuhannen vuoden ajaksi. Sitä odotellessa voimme vain tehdä niin kuin Raamattu sanoo:

Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra,” (2 Kor 6:17) tai kuten Ilmestyskirja sanoo: Ilm. 18:4 “Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.”

Efesolaiskirje:
2:2 “joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa,”

Seuraavat seikat ovat ihmisen ja Jumalan välisessä suhteessa keskeisiä:

 • Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan tarkoitus on palauttaa ihminen nykyisestä alennustilasta Jumalan kuvaksi ja palauttaa ihmiselle kaikki ne ominaisuudet ja voimat, joita ihmisellä oli Jumalan luomisen jälkeen.
 • Syntiin lankeemuksen jälkeen Jumala antoi maailman hallinnan Saatanalle. Raamattu varoittaa vaeltamasta ja mukautumasta “tämän maailman kuninkaan” mukaan.

Jumala tulee pian tuhoamaan saatanan hallitseman maailman. Saatana, joka on vieläkin tämän maailman kuningas, riemuitsee, kun hänen ajamansa ohje ihmiskunnan käyttäytymiselle on syrjäyttänyt Kristuksen ohjeen. Saatanan ohjenuora on: elämä on lyhyt, ottakaa siitä kaikki irti, eläkää tässä päivässä. Jos aikaa jää, niin miettikää sitten muita asioita.

 • Minkälaisen uskon mukaan Jumala tahtoo meidän elävän? Mikä on se usko, josta Jumala haluaa meidän lähtevän pois? Pitääkö esimerkiksi uskoa, että vaikka Jumala on yksi, hän kuitenkin on kolmiyhteinen? Ks. esim. Athanasioksen uskontunnustus.

Paavali kuvaa ihmiskuntaa kirjeessään Timoteukselle:

2 Tim 3:1 “Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. 2 Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita,  3 rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä,   4 pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia;  5 heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.”

Room 16:17 “Mutta minä kehoitan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet; vetäytykää pois heistä.” Jaakob sanoi: 4:4 “Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen.”

Joh 15:18 “Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. 19 Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa.”

Roomalaiskirje:
11:23 “Mutta nuo toisetkin, jos eivät jää epäuskoonsa, tulevat oksastettaviksi, sillä Jumala on voimallinen oksastamaan ne jälleen.” –  Lopputulos tulee olemaan, että on vain yksi Israel, -luonnollinen (historiallinen) Israel sekä uudestisyntyneet uskovat kansojen joukosta- jotka ovat oksastetut yhteen ja samaan öljypuuhun.

Epäuskonsa tähden Israelin öljypuusta on taitettu pois luonnollisen Israelin oksia. Jeesus sanoi Joh 6:37 “Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni; ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.” – Suurin osa juutalaisista, luonnollisesta Israelista, ei ole kääntynyt Kristuksen puoleen. Pieni osa on kääntynyt ja heitä kutsutaan Messiaanisiksi juutalaisiksi. On myös odotettavissa aikojen lopulla, että suuri määrä juutalaisista tulee kääntymään Kristuksen puoleen. Roomalaiskirje 11:25 “Sillä minä en tahdo, veljet – ettette olisi oman viisautenne varassa – pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus – hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, 26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.” 

Jaak 4:4 “Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen.

Jeesus opetti meitä sanoen: etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin tämä kaikki jokapäiväisen elämän tarpeet annetaan teille. Ihmiset ovat kuitenkin alkaneet etsiä tätä kaikkea muuta, ja Jumalan valtakunnan etsiminen on jäänyt tyystin taka-alalle. (Mat 6:33)

 

Pois maailmallisesta elämästä? 

Jumalan kehotus “lähtekää siitä ulos” koskee paitsi poislähtemistä väärästä uskonnosta, myös irtaantumista maallisesta elämäntavasta. Jeesus sanoi olevansa nöyrä ja halusi myös seuraajiensa olevan samanlaisia. Rikkaalle nuorelle miehelle, joka tiedusteli miten voisi päästä Jumalan valtakuntaan, Jeesus sanoi ohjeeksi “Mat 19:21 “Jos tahdot olla täydellinen, niin mene, myy, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa; ja tule ja seuraa minua.” – Tätä ei pidä ymmärtää niin, että jokaisen kristityn on myytävä omaisuutensa ja sen jälkeen elettävä kädestä suuhun ja päivä kerrallaan. Ohje varmaankin koski sellaista mahdollisuutta, että rikas mies olisi halunnut tulla yhdeksi apostoleista. Jeesuksen tuttavapiirissä oli myös varakkaita uskovia, eikä Jeesus heille antanut ohjetta myydä omaisuutensa. Rikkaus ja sen tavoittelu saattaa helposti johtaa liiallisuuksiin ja ihminen kadottaa tärkeimmän elämässään.

Niin kuin Jeesus sanoi saatanalle, joka kiusasi häntä Mat 4:4 “Mutta hän vastasi ja sanoi: Kirjoitettu on: Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee.”

Jeesus myös opasti: “Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa” Mat 6:31 “Älkää siis murehtiko sanoen: ’Mitä me syömme?’ tahi: ’Mitä me juomme?’ tahi: ’Millä me itsemme vaatetamme?’ 32 Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. 33 Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä [jokapäiväisen elämän tarpeet] teille annetaan.”

Tässä Matteuksen luvussa Jeesus opasti miten tulisi rukoilla Jumalaa. 6:8 “Älkää siis olko heidän [pakanoiden] kaltaisiaan; sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan. 6:19 Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. 20 Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. 21 Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi.”

Room 8:35 “Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka? 8:39 ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.”

 

Millaista on maailmallinen elämä?

Kun Raamattu kehottaa meitä lähtemään ’pois siitä’, se voi tarkoittaa kahta eri asiaa: useimmat ehkä mieltävät käskyn erota väärää oppia tarjoavasta kirkosta. Toinen asia, josta pitäisi erota, on vääränlainen elämäntapa, maailmallinen elämä. Maailmallisuus on se sana, joka kuvaa maailman ihmisten valtaenemmistöä.

Joh 15:19 Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa.”

1 Tim 6:10 Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla.” – Paavali oli noin kaksituhatta vuotta sitten tehnyt tämän havainnon, voimme mekin todeta, että maailman meno on entisellään.

Paavali kirjoittaa ohjeita Filippilaisille: 2:14 “Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, 15 että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niinkuin tähdet maailmassa,”

Nurjasta sukupolvesta puhuu jo 5 Moos 32:5 “Heidän menonsa oli paha häntä [vanhurskasta Jumalaa] kohtaan, he eivät olleet hänen lapsiansa, vaan häpeäpilkku – tuo nurja ja kiero sukupolvi!” – Taitaa olla niin, että tällaisia nurjia sukupolvia on ollut kautta aikojen.

Mitä muuta kuin rahaa maailman ihmiset tavoittelevat? Rahasta kaikki lähtee, koska sillä saa kaikkea mitä ihmiset vain voivat toivoa. Kullakin ihmisellä on omat haaveensa. Hieno auto on monella toivomuslistan ykkösenä. Pitkä loma Karibialla, uusi isompi asunto, kauniita vaatteita ja koruja jne.

Paavali oli ammatiltaan teltantekijä. Sillä työllä hän elätti itsensä eikä olettanut toisten kustantavan hänen elämäänsä. Matkoihinsa hän varmaankin sai avustusta ja perillä paikalliset seurakuntalaiset huolehtivat hänestä. Hän kuitenkin ymmärsi, että Jumala oli valinnut seuraajansa vähävaraisesta väestöstä. Jaakob kirjoitti: 2:5 “Kuulkaa, rakkaat veljeni. Eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka maailman silmissä ovat köyhiä, olemaan rikkaita uskossa ja sen valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut niille, jotka häntä rakastavat?”

Luukas oli samoilla linjoilla: Luuk. 6:20 “Ja hän nosti silmänsä opetuslastensa puoleen ja sanoi: Autuaita olette te, köyhät, sillä teidän on Jumalan valtakunta.”

Onko köyhällä paremmat mahdollisuudet kuin muilla, keskituloisilla? Jeesus kehotti rikasta nuorukaista myymään omaisuutensa ja seuraamaan häntä. Toisessa kohdassa Jeesus nuhteli opetuslapsiaan moittien heitä, Mar 14:7 “Köyhät teillä on aina keskuudessanne, ja milloin tahdotte, voitte heille tehdä hyvää, mutta minua teillä ei ole aina.”

Jo Mooseksen ajoista Raamattu on muistuttanut: 5 Moos. 15:11 “Koska köyhiä ei koskaan puutu maasta, sen tähden käsken minä sinua näin: Avaa auliisti kätesi veljellesi, kurjalle ja köyhälle, joita sinun maassasi on.”

Johannes ohjeistaa, 1 Joh 2:15 “Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä.
16 Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta. 17 Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti.”

Jos Jumala tahtoo, että emme rakastaisi maailmaa, tahtooko Jumala, että pysyisimme köyhinä? Miten Jumala suhtautuu ihmisten vaurastumiseen?

Kristus sanoo Joh 10:10 mukaan: Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.” 3 Joh 1:2 “Rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä, niinkuin sielusikin menestyy.” – Menestyminen εὐοδόω euodoō G2137 tarkoittaa to prosper, be successful. Sananlaskut 10:4 sanookin: “Köyhtyy, joka laiskasti kättä käyttää, mutta ahkerain käsi rikastuttaa. – Ahkera työnteko tuottaa rikkautta, vaurastuttaa.”

Job oli vauras mies kuten Jobin kirja kertoo. Saatana väitti Jumalalle, että Jobin kuuliaisuus johtuu siitä, että Jumala oli suonut Jobille maallista menestystä ja rikkautta. Jumala salli saatanan riistää Jobilta kaiken hänen omaisuutensa ja terveytensäkin. Kun saatanan juoni ei onnistunut, Jumala palautti Jobille hänen asemansa rikkaana miehenä: Job 42:12 “Ja Herra siunasi Jobin elämän loppupuolta vielä enemmän kuin sen alkua, niin että hän sai neljätoista tuhatta lammasta, kuusi tuhatta kamelia, tuhat härkäparia ja tuhat aasintammaa. 13 Ja hän sai seitsemän poikaa ja kolme tytärtä.”

Äsken lainasinkin Paavalin kirjettä Timoteukselle Rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Jumala ei vastusta menestystä ja vaurautta. Kyse on sydämen asenteesta ja arvojen tärkeysjärjestyksestä. Kun etsitte ensin Jumalan valtakuntaa, niin … vaurauttakin voi tulla. Tärkeimmät asiat kuitenkin ensin.

1 Joh 2:15 “Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä. 16 Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta. 17 Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti.”

Iisak kutsui vanhimman poikansa Eesaun luokseen sanoen: 27:4 “Ja laita minulle herkkuruoka, minun mieliruokani, ja tuo se syödäkseni, että minä siunaisin sinut, ennenkuin kuolen.” – Jokapäiväinen ruoka oli varmaankin tavanomaista, mutta juhlapäivinä, kuten häissä, tarjottiin herkkuruokia ja viiniä.

Muistamme kertomuksen Kaanaan häistä. Oli syöty ja juotu ja vieraat alkoivat jo humaltua. Viini loppui. Jeesuksen äiti tuskaantui ja sanoi Jeesukselle tähän tapaan; Jeesus, mitä nyt tehdään? Ehkä olisi jo ollut aika vieraiden lähteä kotiin, mutta Jeesus ymmärsi tilanteen ja pyysi tuomaan kuusi isoa vesiastiaa. Hän muutti ensimmäisenä ihmetekonaan veden viiniksi, tynnyrikaupalla. Kun luemme Raamattua tarkkaan ja ajatukselle, saamme selville, että vieraat olivat jo päissään. Sulhanen sanoi ihmetellen, että “jokainen panee ensin esille hyvän viinin ja sitten, kun vieraat juopuvat, huonomman.” Jeesus oli muuttanut veden erinomaiseksi viiniksi. (Joh 2:1-11) Jeesus tuomitsi juomarit, mutta ymmärsi, että erikoistilanteissa voidaan poiketa kohtuuden rajoista.

Saarnaajan alussa kirjoittaja, todennäköisesti Salomon, kirjoittaa: 1:2 “Turhuuksien turhuus, sanoi saarnaaja, turhuuksien turhuus; kaikki on turhuutta! 1:14 Minä katselin kaikkia tekoja, mitä tehdään auringon alla, ja katso, se on kaikki turhuutta ja tuulen tavoittelua.” – Ehkä ei kaikki ihmisen teot ole turhuutta, mutta monet asiat mitä ihminen tavoittelee ja mistä hän unelmoi, sitä varmasti on. Moni voisi katsoa vaatekaappiinsa; ovatko kaikki hienot vaatteet ja kengät tarpeen? Onko tarpeen vaihtaa autoa uuteen? Entä kalliit lomamatkat? Tuovatko nämä onnellisuutta ja elämään sisältöä?

Galatalaiskirje kuvaa elämän epäterveitä käytöstapoja ja nautintoja: 5:19 “Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, 20 epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, 21 kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.” – “Näiden vastakohdaksi Pyhä henki tarjoaa omat hedelmänsä: 22 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.”

Monet uskonnolliset ryhmät tuomitsevat suoralta kädeltä kortinpeluun, television katselun, alkoholin, tupakanpolton jne. Kysyin kerran eräältä Jehovan todistajalta, miksi he kieltävät jäseniltään tupakanpolton erottamisen uhalla. Vastaukseksi kysymykseeni sain vain kysymyksen “onko sinusta tupakanpoltto terveellistä?”. Nämä kieltolistat ovat sikäli erikoisia, että joku uskonnollinen ryhmä kieltää tupakanpolton, mutta sallii viinin juomisen. Toinen taas kieltää ehdottomasti viinin ja kaiken alkoholin nauttimisen, mutta sallii tupakanpolton, lapsillekin.

Saar 10:19 “Hauskuudeksi ateria laitetaan, ja viini ilahuttaa elämän; mutta raha kaiken hankkii.” Mutta, rajansa kaikella: 1 Kor 6:10 “eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.”

Entä sitten meidän ulkonäkömme? Kuinka paljon käytämmekään rahaa parantaaksemme sitä miltä näytämme! Vaatteet, make-up tarvikkeet, kauneusleikkaukset jne. Mikään ei riitä, joten mennään tatuointiliikkeeseen ja otetaan  koko vartalo täyteen tatuointeja. Taisi olla tuttua jo Mooseksen aikoina.  3.Moos 19:28 “Älkää viileskelkö ihoanne vainajan tähden älkääkä koristelko itseänne ihopiirroksilla [tatuoinneilla]. Minä olen Herra.”

Tällainen käytös halventaa ihmisen ja Jumalan suhdetta; 1. Moos 1:27 “Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi.” – Jumala loi ihmisen kuvakseen. Vuosituhansien aikana ihminen on degeneroitunut monilla tavoin, myös ulkonäöltään. Kokovartalotatuointi ei kylläkään palauta ihmistä Jumalan kuvaksi. Se tulee tapahtumaan ylösnousemuksen jälkeen.

Jaak 4:4 “Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen.

2 Kor 6:14 “Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? 15 Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? 16 Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: ”Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.” 17 Sentähden: ”Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani 18 ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias.”

Hoos. 1:10 “Mutta israelilaisten luku on oleva niinkuin meren hiekka, jota ei voi mitata eikä lukea. Ja siinä paikassa, jossa heille on sanottu: ’Te ette ole minun kansani’, heille sanotaan: ’Elävän Jumalan lapset!’”

Ilm 18:4 “Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: ”Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.”

Saar 1:17 “Ja minä käänsin sydämeni tutkimaan viisautta ja tietoa, mielettömyyttä ja tyhmyyttä, ja minä tulin tietämään, että sekin oli tuulen tavoittelemista. 18 Sillä missä on paljon viisautta, siinä on paljon surua; ja joka tietoa lisää, se tuskaa lisää.”

Luuk 17:26 Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä:
27 he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki.
28 Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat,
29 mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki,
30 samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.

Tämä tarkoittaa itä, että Jeesus tulee suuren ahdingon aikana, nk. lopun ajan viimeisinä päivinä. Tällöin tapahtuu ensimmäinen ylösnousemus; uskovat kuolleet nousevat ensin ja Kristuksen omat, maan päällä elossa olevat, nousevat sen jälkeen Kristusta vastaan ”pilviin”. Samoin kuin Kristuskin nousi taivaaseen. Varmaankaan Kristus ei jäänyt pilviin tai taivaalle, hänhän meni Jumalan luokse, mutta missä Jumalan taivas on, kukaan ei osaa selittää. Oma arveluni on, että hän täällä lähellämme, mutta eri ulottuvuudessa. Tiedemiehet ovat arvioineet, että eri ulottuvuuksia on 10-11. Kukaan vain ei ole pystynyt selittämään näitä neljän ulottuvuuden ulkopuolisia ulottuvuuksia.

Kun Kristus perustaa tuhatvuotisen valtakunnan, valtakunnan johto voi hyvinkin olla näkymättömänä lähellämme, taivaassa, mutta kuitenkin ohjaten maailman tapahtumia

Luuk 17:33 “Joka tahtoo tallettaa elämänsä itselleen, hän kadottaa sen; mutta joka sen kadottaa, pelastaa sen. 34 Minä sanon teille: sinä yönä on kaksi miestä yhdellä vuoteella; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. 35 Kaksi naista jauhaa yhdessä; toinen korjataan talteen, mutta toinen jätetään.”

 

Samaa sukupuolta olevien suhteet, jopa avioliitot on laillistettu ja niitä pidetään täysin hyväksyttävinä.

Kun Jumala oli päättänyt hävittää Sodoman ja Gomorran, Sodomalaiset miehet tungeksivat Lootin taloon saadakseen maata miesten kanssa, jotka olivat Lootin vieraita. Vieraat olivat kuitenkin enkeleitä ja olivat tulleet varoittamaan Lootia. Jos mies makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, he ovat molemmat tehneet kauhistuttavan teon ja heidät on surmattava. He ovat itse ansainneet kuolemansa. (3. Moos. 20:13) – Tämä Raamatun käsky on täysin syrjäytetty. Sensijaan, että heidät surmattaisiin, heidät vihitään avioliittoon!

Room 1:26 “Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; 27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.”

1 Kor 6:9 “Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset [miesten kanssa makaavat miehet]”

1 Tim 1:9 “ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille, 10 haureellisille, miehimyksille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikelle muulle, mikä on tervettä oppia vastaan.”

Ainakin Luterilainen valtakirkko hyväksyy hiljaisesti homoseksuaaliset suhteet. Onpa homopareja vihitty avioliittoonkin. Monet pienemmät uskonnolliset yhdyskunnat, joille Jumalan sanan noudattaminen on yhä tärkeää, kategorisesti kieltäytyvät hyväksymästä tällaista Raamatussa selvästi kiellettyä synnillistä menettelyä. Eivätkö yllämainitut lainaukset olleet selviä kieltoja? Miten monet tutkijat pyörittelevät näitä kieltoja yrittäen tulkita niitä toisin? Voiko kristitty valita Raamatusta siellä olevien ohjeiden joukosta joitakin, joita hän ei halua noudattaa? Voivatko kristityt jättää noudattamatta jotakin Raamatun selvää käskyä sillä perusteella, että yhteiskunta on muuttunut ja tullut “suvaitsevammaksi?”

 

Mitä on ajateltava naispappeudesta?

Kaikki Jeesuksen apostolit olivat miehiä. Niistä päivistä lähtien, ensin Katolinen kirkko ja Reformaation jälkeenkin muut kirkot seurasivat tätä käytäntöä, että vain mies saattoi tulla vihityksi papin virkaan. Siitä näytti muodostuvan ikään kuin ’jumalallinen’ ohje. Raamatusta löydämme useita perusteluja miesten puolesta, mutta emme yhtään, jossa puhuttaisiin sen puolesta, että nainen olisi seurakunnan papin virkaan kelvollinen.

Mutta, jos rehellisiä ollaan, Raamattu ei missään suorasanaisesti kiellä asettamasta naista papiksi.

Roomalaiskirjeessään Paavali lähettää terveisiä Priskalle: 16:3 “Tervehdys Priskalle ja Akylaalle, työkumppaneilleni Kristuksessa Jeesuksessa”. Tarkoittaako Paavali työkumppanilla papin tehtävän kaltaista kumppanuutta? KJV puhuu Priskasta apulaisena, helper. Kreikankielen sana συνεργός synergos on käännetty ’fellow workers’ UT:n monissa kohdin.

Näin on varmaan ihan oikein, koska eihän tuolloin vielä ollutkaan pappeja, vihittyjä papeiksi palvelemaan seurakuntaa. Papit ja piispat kyllä ilmaantuivat katoliseen kirkkoon melko pian, kun apostolinen uskokin alkoi murentua. Papin virka pysyi miesten käsissä aivan viime vuosiin saakka.

Raamatussa on kuitenkin jakeita, joiden voidaan perusteellisesta syystä katsoa tarkoittavan, ettei naisten tule omaksua papin kaltaista roolia seurakunnassa. Papin roolista nostan tässä esille Jumalan sanan puhumisen ja selittämisen. Seuraavat Korinttolaiskirjeen sanat ovat tässä suhteessa selvät:

1 Kor 14:34 “olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnankokouksissanne, sillä heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niinkuin lakikin sanoo. 35 Mutta jos he tahtovat tietoa jostakin, niin kysykööt kotonaan omilta miehiltään, sillä häpeällistä on naisen puhua seurakunnassa.” Siis:

 • Vaimojen tulee olla vaiti seurakunnan kokouksissa
 • Heillä ei ole lupa puhua
 • Heidän on oltava lain mukaan alamaisia (miehilleen)
 • Jos he haluavat tietoa jostakin asiasta, heidän tulee kysyä siitä kotonaan mieheltään
 • Naisen on häpeällistä puhua seurakunnassa

Joku on selittänyt tätä vaimojen vaitiolokysymystä siten, että se koskee naisten häiriökäyttäytymisen kieltämistä. Naiset kun taitavat puhua pälpättää koko ajan. Enpä usko, että tästä on kysymys. Paavali mielestäni piti naisten tietotasoa sen verran heikkona, että kehotti naisia olemaan hiljaa ja kysymään asiasta paremmin tietäviltä miehiltään.

Paavalin naiskäsitys ei ollut kovin nykyaikainen. 1 Tim 2:9 “niin myös, että naiset ovat säädyllisessä puvussa, kaunistavat itseään kainosti ja siveästi, ei palmikoiduilla hiuksilla, ei kullalla, ei helmillä eikä kallisarvoisilla vaatteilla, 10 vaan hyvillä teoilla, niinkuin sopii naisille, jotka tunnustautuvat jumalaapelkääviksi. 11 Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena; 12 mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa.”

Paavalin mukaan naisten tulee olla säädyllisiä pukeutumisessa ja itsensä koristelemisessa. Naisten tulee oppia hiljaisuudessa kaikin puolin alistuvaisena. Paavali ei salli naisen opettaa, eikä myöskään vallita miestään. Heidän tulee elää hiljaisuudessa.

Nämä Paavalin opetukset ovat kuitenkin ristiriidassa Paavalin esittämien muiden käsitysten kanssa. Hänhän vakuuttaa, että “ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa” (Gal 3:28). Onko siis ymmärrettävä, että Paavalin mukaan nainenkin on tasa-arvoinen Kristuksessa, kunhan hän vain on hiljaa ja on alistuvainen?

Paavalin kirjoituksille on kuitenkin annettava täysi arvo, onhan hän saanut virkansa ”ei ihmisiltä eikä ihmisen kautta, vaan Jeesuksen Kristuksen kautta ja Isän Jumalan, joka on hänet kuolleista herättänyt” (Gal 1:1).

 

Me uskovat olemme kaikki juutalaisia

Paavali sanookin: “Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus, se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu, vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä ei kirjaimessa.”

Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Abrahamin lapsia.  – Kaikki, jotka ottavat uskossa vastaan Jeesuksen Kristuksen, ovat ’Abrahamin lapsia, perillisiä lupauksen mukaan’. Juutalaisilla ei ole etuoikeutta. Ei sen puoleen, eiväthän he ole sankoin joukoin pyrkimässäkään Kristuksen opetuslapsiksi. Mutta sekin aika vielä nähdään!

1 Joh 5:19 Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa.”

5:18 “Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä; vaan Jumalasta syntynyt pitää itsestänsä vaarin, eikä häneen ryhdy se paha. ”

 

Pitäisikö kristittyjen yrittää sopeutua tähän maailmaan?

Tämän maailman meno kiihtyy kiihtymistään. Se liittyy elintason nousuun. Se liittyy tekniseen kehitykseen ja sen myötä ihmiskunta saa käyttöönsä uusia ja upeita teknisiä palveluita; 3G – 4G – nyt 5G tekee tulemistaan jne. Ajatelkaapa vaikka kehitystä viimeisen sadan vuoden aikana verrattu ensimmäiseen vuosisataan, jolloin ei tapahtunut mitään teknistä kehitystä.

Luuk 17:26 “Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä:
27 he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki.
28 Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat,
29 mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki,
30 samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.”

Yhteiskunnan ja ihmiskunnan kehitykseen liittyy Luukkaan yllä kuvaama kehityskulku. Se huipentuu siihen, kun Jeesus Kristus tulee toisen kerran. Kun nyt elämme viimeisiä aikoja, lopun aikoja, tulisi jokaisen kysyä itseltään näitä tärkeitä kysymyksiä: Jatkanko elämääni tässä oravanpyörässä eli yritänkö sopeutua tämän maailman kuninkaan johtamaan elämäntapaan. Yritänkö sinnitellä tässä em. elämäntavassa yrittäen pitää huolta, etten anna saatanan saada minusta otetta. Vai, eroanko kokonaan tästä saatanan johtamasta uskonnollisesta ja maailmallisesta järjestelmästä?

Maailmasta on pikavauhtia tulossa Nooan sekä Sodoman ja Gomorran kaltainen.

Pietari rohkaisee: 1 Piet 4:1 “Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli – sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä – 2 ettette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. 3 Riittäähän, että menneen ajan olette täyttäneet pakanain tahtoa vaeltaessanne irstaudessa, himoissa, juoppoudessa, mässäyksissä, juomingeissa ja kauheassa epäjumalain palvelemisessa. 4 Sentähden he oudoksuvat sitä, ettette juokse heidän mukanansa samaan riettauden lätäkköön, ja herjaavat. 5 Mutta heidän on tehtävä tili hänelle, joka on valmis tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.”

 

Mitä tapahtuu aikojen lopussa?

Edellisessä artikkelissani kirjoitin preteristeistä, jotka väittävät oman tulkintansa mukaan, että Saatana on jo hävitetty ja että Kristus hallitsee maailmaa näkymättömästä valtakunnastaan käsin. Jos Kristus hallitsisikin omaa näkymätöntä valtakuntaansa, tämä näkyvä ja konkreettinen valtakunta, on tiukasti saatanan hallinnassa.

Ilm 12:9 “Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa. – Em. jae osoittaa, että saatanan vaikutusvalta on koko maailman laajuinen. Se ei tarkoita, että saatana olisi saanut jokaisen ihmisen omakseen, vaan sitä, että hänellä on ihmisiä vaikutusvaltansa alaisuudessa joka puolella. Seuraava jae kertoo, että saatana heitetään ulos taivaasta. 10 “Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos.”

– Onko tämä jo tapahtunut? Monet uskovat niin ja tulkitsevat, että Kristus saadessaan Jumalalta kaiken vallan niin taivaassa kuin maan päälläkin, heitti saatanan ulos taivaasta suuren enkelijoukon kera. Voisihan tämä tulkinta olla oikeinkin. Olen kuitenkin jo aiemmin esittänyt, että jakeen sanat “Nyt on tullut… Jumalamme valtakunta ja hänen voideltunsa valta” on tulkittava tarkoin. Kun saatana heitetään ulos taivaasta, saman aikaisesti tulee Jumalan valtakunta ja Kristuksen valta. Jumalan valtakuntahan on ollut taivaassa jo iät ajat, joten tämä viittaa Jumalan valtakunnan tulemiseen maan päälle. Jumalan valtakunnan tuleminen maan päälle tarkoittaa Kristuksen tuhatvuotisen hallinnon tulemista. Samalla tulee Jumalan voidellun eli Kristuksen valta, kun hän hallitsee Tuhatvuotista valtakuntaa yhdessä pyhien kanssa. Sehän ei vielä ole tapahtunut mikä tarkoittaa, että tämä Ilmestyskirjan jakeen toteutuminen on vasta tulevaisuudessa.

Edellä mainitut perustelut ei kuitenkaan tarkoita, etteikö saatana enkeleineen ja demoneineen olisi tehnyt myyräntyötään jo heti siitä lähtien kun Jumala antoi maailman saatanan hallittavaksi. Efesolaiskirje todistaa tästä. Uudessa testamentissa on kuvauksia demonien toiminnasta Jeesuksen maan päällisen toiminnan aikana. Tämän rekisteröi Efe 2:2 “joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa.”

Jumalan omaa kansaa Israelia kohtasi suuri onnettomuus ja hävitys vuonna 586 eKr kun Israel vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Kun kansa päästettiin 50 vuoden kuluttua palaamaan takaisin, siirtyviä ei ollut kuin murto-osa. Paluu köyhyyteen ei houkuttanut, mutta palaavat ryhtyivät suurin ponnistuksin rakentamaan Jerusalemin hävitettyä temppeliä. Toinen tuho sattui vuonna 70 jKr kun Rooman legioonat tuhosivat Jerusalemin ja sen toisen temppelin maan tasalle. Israelin heimot hajaantuivat maailman kansojen sekaan. Tässä tilassa ne olivat aina 1900-luvulle asti. Saksan hallitsemissa maissa juutalaisia vainottiin ja tuhottiin keskitysleireillä 1940-luvulla noin kuusi miljoonaa. Maailma kuitenkin havahtui Israelin kansaa koskevaan vainoon ja syntyi halu auttaa Israelia pääsemään takaisin Jumalan heille lupaamaan maahan. Eri puolilta palasi juutalaisia luvattuun maahan, joka julistautui itsenäiseksi vuonna 1948.

Juutalaiset eivät vieläkään ole ottaneet Kristusta vastaan pientä Messiaanisten juutalaisten joukkoa lukuun ottamatta. Aikojen lopulla, Raamatun mukaan Israel on kokeva voimakkaan herätyksen. Jo Jeremia ennusti lopun ajoista 30:23 “Katso, Herran myrsky, kiivastus, puhkeaa, pyörremyrsky vyöryy kohti jumalattomien päätä. 24 Eikä Herran vihan hehku asetu, ennenkuin hän on toteuttanut ja täyttänyt sydämensä aivoitukset. Aikojen lopulla te tulette sen ymmärtämään.” 31:1 “Siihen aikaan, sanoo Herra, minä olen kaikkien Israelin sukukuntien Jumala, ja he ovat minun kansani.” 2 Näin sanoo Herra: “Kansa, miekalta säästynyt, löysi erämaassa armon; minä menen saattamaan sen, Israelin, rauhaan.” Jumala lupaa: 31:4 “Minä rakennan sinut jälleen, ja sinä tulet rakennetuksi, neitsyt Israel.”

Babyloniasta palasi vain kahden heimon rippeitä. Jeremian profetia koskee tulevia aikoja, jolloin Jumala tuo omaan maahansa kaikki Israelin heimot, sukukunnat. Kyseessä on toisen diasporan päättyminen 1940-luvun lopulla, “aikojen lopulla”. Palasiko tuolloin kaikki Israelin heimot? Tai edes edustajia kaikista sukukunnista? Missä ne olivat olleet? He olivat kaikkien kansojen joukossa, mutta juutalaiset ovat sielläkin eristäytyneet ja pysyneet omissa yhteisöissään. RCG-kirkko on kirjoittanut kirjan kadonneista heimoista, miten luotettava se lienee? Tämän jälkeen tulee Raamatun mukaan vielä käymään niin, että vanhaan lakiliittoon pitäytyvä Israel löytää pelastuksen: Hoos 3:5 “Senjälkeen israelilaiset kääntyvät ja etsivät Herraa, Jumalaansa, ja Daavidia, kuningastansa. Vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla.”

Raamatussa luvataan, että kaksitoista apostolia saavat kukin hallittavakseen jonkin Israelin kahdestatoista sukukunnasta. Daavid herätetään koko Israelin kuninkaaksi. Jeesus Kristus on koko Tuhatvuotisen valtakunnan ajan maailman kuningas.

Sakarja ennustaa: 13:8 “Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle. 9 Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani.”

“Pakanoiden ajat”, jotka alkoivat 70 jKr. ja päättyivät 1967 sotaan arabivaltoja vastaan ja koko Jerusalemin ja erityisesti sen temppelivuoren saamiseen takaisin juutalaisille. Luuk 21:24 “ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät.”

Roomalaiskirjeessään Paavali todistaa tulevasta Israelin kääntymyksestä: 11:25 “Sillä minä en tahdo, veljet – ettette olisi oman viisautenne varassa – pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus – hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, 26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.”

Tästä on rivien välistä luettavissa, että Israelin paatumus päättyy ja se kääntyy Kristuksen puoleen kun “pakanain täysi luku on sisälle tullut”. Mikä on tämä ajankohta, pakanain täysi luku ja sisälle tullut? Tulkitsen sen niin, että Jumala on päättänyt, että tietty vähimmäismäärä pakanoita tulee kääntymään hänen puoleensa. Sisälle tullut, eli kääntynyt kristityiksi ja Jumalan valtakuntaan kelvollisiksi uskoviksi.

Jo Mooseksen aikana Israelille ennustettiin tapahtuvan lopun aikana:

5 Moos 4:27 “Ja Herra hajottaa teidät [juutalaiset] kansojen sekaan, ja ainoastaan vähäinen joukko teitä on jäävä niiden pakanakansojen keskelle, joiden tykö Herra teidät kuljettaa. 4:29 Mutta sitten sinä siellä etsit Herraa, sinun Jumalaasi, ja sinä löydät hänet, kun kysyt häntä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi. 30 Kun olet ahdistuksessa ja kaikki tämä kohtaa sinua aikojen lopussa, niin sinä palajat Herran, sinun Jumalasi, tykö ja kuulet hänen ääntänsä.”

Em. jakeet todistavat juutalaisten palaavan Jumalan tykö. Kun Kristus istuu Jumalan viereisellä valtaistuimella, ei ole mahdollista ajatella, että juutalaiset palaisivat vain Isä Jumalan tykö ja jättäisivät Kristuksen huomioimatta, Kristuksen, jolla on kaikki valta niin taivaassa kuin maan päälläkin. Paluu tapahtuu lopun aikojen loppuvaiheessa. Lopun aikana juutalaisesta kansasta tuhoutuu kaksi kolmannesta ja loppu kolmannes on se, joka palaa Isän ja Kristuksen tykö (Ks. edellä Sakarja 13:8).

Lopun aika kulminoituu Suuren ahdistuksen ajan jälkeen Herran päivään, jolloin 3,5 vuoden aikana seuraa ihmiskunnalle ja nimenomaan pedon seuraajille erilaisia koettelemuksia. “Vihan 7 maljaa”. Ilm 15:7 > “Ja yksi niistä neljästä olennosta antoi niille seitsemälle enkelille seitsemän kultaista maljaa, täynnä Jumalan vihaa, hänen, joka elää aina ja iankaikkisesti.” Sota Karitsaa (Kristusta) vastaan: Ilm 17:14 “He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa.” Kristuksen joukot voittavat. Peto (antikristus) kukistuu, samoin suuri Babylon, jota antikristuskin vihaa.

Silloin kuuluu Jumalan kehotus: “Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.” (Ilm 18:4) Seuraa: Ilm 19:6 “Ja minä kuulin ikäänkuin kansan paljouden äänen ja ikäänkuin paljojen vetten pauhinan ja ikäänkuin suuren ukkosenjylinän sanovan: ”Halleluja! Sillä Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen. 19:7 Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa [Kristuksen seurakunta] on itsensä valmistanut.”

Jumala kaikkivaltias hallitsee tästä eteenpäin. Kaikki vastarinta tuhotaan. Ilm 19:19 “Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneina sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan. 20 Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa.”

 

Lähtekää pois, mutta minne?

Jumala kehottaa lähtemään pois väärästä uskonnosta ja maailmallisista elämäntavoista. Jumala ei kuitenkaan sano selväsanaisesti, mihin ihmisen pitäisi lähteä, ettei tulisi osalliseksi väärän uskonnon ja maailman synneistä.

Itse erosin kirkosta vuonna 1969. Silloin nuorena ylioppilaana en vielä ollut kiinnostunut opillisista kysymyksistä. Tuohon aikaan rakennettiin Temppeliaukiolle uutta ja mielestäni kamalan kallista kirkkoa. Ajattelin, että nekin rahat olisi voitu mieluummin käyttää ihmisten auttamiseen. Kirkosta tuli tosi kaunis enkä nyt vastustaisi kirkon rakentamista. Olen nähnyt monia vanhoja ja kauniita kirkkoja ja ymmärrän ihmisten halun niiden rakentamiseen Jumalan kunniaksi. Monilla pienillä uskonnollisilla yhteisöillä on omat kokoustilansa, yksinkertaisemmat ja halvemmat. Usein talkootyönä rakennettuja, kuten Jehovan todistajien.

Eroni syynä oli myös kirkon laitostuminen. Kirkon huolena tuntuu olevan enemmän kirkon talous kuin ihmisten saattaminen Jumalan yhteyteen. Papit ovat virkamiehiä. En oikein hyväksy naispappeuttakaan, mutta hyväksyn naisille muita tehtäviä kirkon piirissä.

Lueskelin vanhempana paljon eri kirkkojen ohjelmia, kun tunsin Jumalan kutsuvan minua. Luonani kävi Mormoonit, kerran. Jehovan todistajat usean vuoden ajan. Heistä haluan sanoa voittopuolisesti hyvää. Yksittäiset todistajat olivat Jumalaa -rakastavia, ystävällisiä ihmisiä. Heidän oppinsa ei kuitenkaan ollut täysin Raamatun mukaista, joten luovuin heistä.

Jos siis lähdet pois, niin mihin menet? Minä en osannut valita mitään muuta kirkkoa tilalle, vaan jäin yksikseni Jumalani kanssa. Jatkoin lukemistani ja ryhdyin kirjoittamaan omalla kotikielelläni suomeksi sekä englanninkieliseen sivustooni ”Bibleconcealed.com”.

Mutta mihin sinä voisit mennä? Hiljattain minuun otti yhteyttä minun laillani kirkosta eronnut henkilö, joka kirjoittelee raamatullisista aiheista. Hänen mukanaan on pieni piiri vastaavanlaisia henkilöitä. Tällaisia poislähteneiden piirejä varmasti on siellä täällä. Nämä henkilöt ainakin ovat uskossaan vahvoja ja varmaan haluavat uusia jäseniä mukaansa.

Entä jos et löydä muiden eronneiden yhteisöä? Muista kuitenkin Jumalan lupaus: 2 Kor 6:17 Sentähden: ”Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani.”

image_pdfimage_print