Lopun ajatViimeinen tuomio

Lopun ajan merkkejä – ihmiset lopun aikana

Lopun aika, lopun ajan merkkejä

Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia (2.Tim.4:3).

itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. 

 

2.Tim. 3:1 mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. 3:2 sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, 3 rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä,  4 pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin jumalaa rakastavia;  5 Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.

2.Kor.11:13 sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät kristuksen apostoleiksi. 11:14 eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.  15 ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen. 

Viimeisinä aikoina saatana tekee kaikkensa erehdyttääkseen ihmiset uskomaan väärin, eikä se ole vaikeatakaan jos ihmiset vain haluavat kuulla oman mielensä mukaista sanaa. Jos saatana on tekeytynyt ’valkeuden enkeliksi’, seuraavat saatanan kirkonpalveljat perässä. Usein ehkä hyvää tarkoittaen ja ymmärtämättä ketä todellisuudessa palvelevat.  Ilm. 18:4 kehottaakin: Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: “lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.

Jeesus varoittaa niistä kirkon palvelijoista, jotka kyllä todistavat, että Jeesus on Kristus, mutta kuitenkin eksyttävät monia julistaessaan väärin evankeliumin sanaa. 2.Piet.2:1 Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheen opettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon.

Mat. 24:4 Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: “Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä.  5 Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: ‘Minä olen kristus’, ja he eksyttävät monta.  6 Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu.  7 Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin.  8 Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua.  9 Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. 10 Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.  11 Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. 12 Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.  13 Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.  

Juud. 1:14 Heistäkin Eenok, Aadamista seitsemäs, on ennustanut, sanoen: “Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä 15 tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet.”

2.Tim.4:3 Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia.  – UM ja NASU käännökset  puhuvat opettajista, joiden opetus kutkuttaa (tickle) kuulijoiden korvia. Ts. ihmiset haluavat kuulla vain mukavia opetuksia.

Nykyisin on muotia kannattaa samaa sukupuolta olevien avioliittoja tasa-arvon hengessä. Homosuhteetkin ovat hyväksyttäviä. Nykyisin niiden sanotaan olevan erilaisia kuin ennen aikaan. Nyt niiden sanotaan olevan rakkauteen perustuvia kun taas ennen ne olivat pelkkää riettautta. Mitä on sanottava nykyisistä kirkoista ja kirkon papeista? Jumalanpalveluksissa ei juurikaan opeteta mitään. Luetaan ehkä pari jaetta jostakin evankeliumista. Jumalanpalveluksista on tullut viihteellisiä tilaisuuksista, joissa esiintyy kuoroja, laulajia ja soittajia. Kirkko on hyväksynyt Raamatun sanan vastaisia oppeja naispappeudesta, homoista. Raamatun tuomitseva sana ei kuulemma enää päde tässä ajassa.

Raamatullinen usko on nykyisin heikoissa kantimissa. 4/2015 tehdyn kyselyn mukaan kristilliseen kirkkokuntaan kuuluvista vain 46 % uskoo Jumalan lähettäneen poikansa Jeesuksen maan päälle. Jumalaan uskoo vain 42 %, ja siten kuin se Raamatussa esitetään, uskoo vain 13 % jne. Jeesus sanoikin, Luuk. 18:8 … kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?”

2.Tim. 3:1 Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja.  2 Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita,  3 Rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä,  4 Pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin jumalaa rakastavia;  5 Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.  Tällaisia taitavat ihmiset tänä päivänä olla. Näin on kyllä sanottu varsinkin nuorisosta jo antiikin aikoina. KR 38 on monessa kohdin kieleltään vanhanaikaista, mutta pääasia on, että se pyrkii sanatarkkaan käännökseen. Hekuma voisi olla nykykielellä nautintoja enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Kyllä, nautintoja ihmiset kaipaavat. Uskoviksi tunnustautuvatkin harvoin käyttävät aikaansa Raamatun totuuden etsintään.

Jes. 29:13 sanookin: Ja Herra sanoi: Koska tämä kansa lähestyy minua suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä minusta kaukana, ja koska heidän jumalanpelkonsa on vain opittuja ihmiskäskyjä, 14 sentähden, katso, minä vielä teen tälle kansalle kummia tekoja – kummia ja ihmeitä, ja sen viisaitten viisaus häviää, ja sen ymmärtäväisten ymmärrys katoaa.  15 Voi niitä, jotka syvälle kätkevät hankkeensa Herralta, joiden teot tapahtuvat pimeässä ja jotka sanovat: “Kuka meitä näkee, kuka meistä tietää?” 

Ilmestyskirjassa Kristus toteaa eräästä seurakunnasta, että kuitenkin on …  muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan, ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset (Ilm. 3:4.) Tämän ajan kristityt elävät suurelta osin ’Laodikean’ seurakunnassa, ovat olevinaan rikkaita, mutta eivät ole kylmiä eivätkä kuumia. Sellaiset Jeesus sylkäisee suustaan.

image_pdfimage_print