LOPUN AJAT

 


 • Ahdistuksen ajan alkamisen tunnusmerkkejä

  milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?”    … sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus   … silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.                                                                                                                                        

   

   

  Mitä Raamattu sanoo Jeesuksen toisen tulemisen ennusmerkeistä?  

  Seuraavassa joitakin Raamatunjakeita Jeesuksen tulemisesta.

  Mat.24:3 Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: ”Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?” 4 Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä.  5 Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: ’Minä olen Kristus’, ja he eksyttävät monta. 6 Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu.  7 Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin.

  Nämä jakeet kuvaavat maailman sotia, joissa on kuollut kymmeniä miljoonia ihmisiä niin itse sotatoimissa kuin sotien aikaan puhjenneissa epidemioissakin. Vielä voi syttyä uusia ja pahempiakin sotia, jotka saattavat olla ydinsotiakin.

  24:8 Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua.

  Pahempaa on siis vielä tulossa.

  24:9 Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.

  Monet uskovista ja uudelleensyntyneistä toivoisivat, että Jumala pelastaisi heidät ennen koko ahdingon alkamista. Tämä Raamatunkohta osaltaan osoittaa, että valitutkin joutuvat kokemaan marttyyrikuoleman. Antikristus (peto) vainoaa vakaumuksellisia kristittyjä vaatien mm. nk. pedon merkin ottamista.

  24:10 Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.    11 Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. 12 Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. 13 Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. 14 Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.

  Raamattu tai osa siitä (evankeliumit) on jo käännetty tietämäni mukaan jo yli kahdellesadalle kielelle. Em. Jakeessa sanotaankin, että “todistukseksi kaikille kansoille”. Se ei tarkoita, että jokaisen ihmisen maan päällä pitäisi saada tarkka selko evankeliumeista. Mutta jokaisen kansan pitää saada siitä tieto. Tämän todistaa myös Raamattu kertomalla kuinka vielä tuhatvuotisen valtakunnankin aikana lähetetään opettajia pakanain tykö evankelioimaan Jumalan valtakunnasta. Työtä riittää tulevaisuudessakin, mutta varmasti kukaan ei jää ilman tietoa.

  24:15 Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa – joka tämän lukee, se tarkatkoon –  16 silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille;  17 joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on, 18 ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. 19 Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä!  20 Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. 21 Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.

  22 Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.

  Ihmiskunta on tuhon partaalla, mutta valittujen tähden tuhon kestoa on lyhennetty. Näin siitä huolimatta, että valittujakin on saatu petettyä ja luopumaan väärän profeetan tekemillä suurilla ihmeillä.

  23 Jos silloin joku sanoo teille: ’Katso, täällä on Kristus’, tahi: ’Tuolla’, niin älkää uskoko. 24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.

  Tässä jakeessa puhutaan vääristä kristuksista ja vääristä profeetoista monikossa. Varmaan näin onkin, mutta Ilmestyskirjassa puhutaan yhdestä toisesta pedosta, joka tekee uskomattomia ihmeitä, sellaisia, että ne erehdyttävät jopa valitut uskomaan väärään kristukseen.

  25 Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut.  26 Sentähden, jos teille sanotaan: ’Katso, hän on erämaassa’, niin älkää menkö sinne, tahi: ’Katso, hän on kammiossa’, niin älkää uskoko.  27 Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus. 28 Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat.  29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.  30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.  31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

  Tämän jakeen monet tulkitsevat merkitsevän ylösnousemukseen ja ylöstempaukseen valittuihin kuuluvien kokoamista. Käsitykseni mukaan tässä vaiheessa tempaus on jo tapahtunut ja nämä ihmiset ovat niitä nk. suureen joukkoon kuuluvia ahdingon aikana kääntyneitä pelastuneita, jotka ovat vielä maan päällä ja heidät kerätään yhteen Siionin vuorelle. Jooel 2:31 aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä.  32 Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niinkuin Herra on sanonut; ja pakoonpäässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu.

  Mat.24:42 Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee.  25:13 Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä.

  Jeesus kehottaa valvomaan, koska emme tiedä päivää emmekä hetkeä. Toisin sanoen Hän kehottaa omiaan olemaan varuillaan ja tarkkailemaan kaikkia ennusmerkkejä. Em. sodat ja taudit ovat selvä merkki siitä huolimatta, että sotia ja tauteja on ollut kautta aikain.

  Mat. 24:32 Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä.

  Eräs toinen merkki käy ilmi Hänen viikunapuu vertauksestaan. Viikunapuuta on kautta aikain pidetty Israelin valtion tunnusmerkkinä. Kun Israel oli Jerusalemin hävityksen v. 70 jälkeen vuosisata toisensa jälkeen diasporassa, ei näyttänyt olevan pienintäkään merkkiä Israelin palaamisesta luvattuun maahansa, saati sitten oman valtion perustamisesta. Tapahtumat kuitenkin etenivät ja Israelin valtio perustettiin v. 1948! “Kesä on lähellä”!

   

  Jumala pelastaa omansa.

  Jumala on luvannut, että hänen uskollisensa pelastuvat tästä hirvittävästä Herran vihan päivän koettelemuksesta, jolloin kuten 2.Piet. 3:10 kertoo  …  silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.

  1.Tes. 5:9 Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä Vihaan [kärsimään Jumalan vihan aikaa],  vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,

  Dan. 12:1 Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat.1.Tess. 1:10 ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta.

  Ilm. 3:10 [Filadelfian seurakunnalle] Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat.

  Room. 5:9 Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen [Kristuksen] kauttansa vihasta.

  1.Moos.19:15 Aamun sarastaessa enkelit kiirehtivät Lootia sanoen: ”Nouse, ota vaimosi ja molemmat tyttäresi, jotka ovat luonasi, ettet hukkuisi kaupungin syntivelan tähden.”… 19:22 Pakene nopeasti sinne, sillä minä en voi tehdä mitään, ennenkuin olet sinne saapunut.” Siitä kaupunki sai nimekseen Sooar… 19:24 Ja Herra antoi sataa Sodoman ja Gomorran päälle tulikiveä ja tulta, Herran tyköä taivaasta,

  Tässä kaikille tutussa kertomuksessa Jumala oli päättänyt tuhota Sodoman koska se oli täynnä syntiä. Herra kuitenkin odotti, että Loot perheineen oli ensin päässyt pois kaupungista turvaan. Jos Jumala odotti VT:n aikana, että Lootin perhe pääsi turvaan, niin eikö sitten nyt kun kyseessä on paljon enemmän ihmisiä ja Raamatussa Kristus lupaa pelastaa omansa ahdingosta. Onhan jokaisella uudestisyntyneellä Jumalan sinetti turvanaan.

   

 • Milloin Jeesus tulee toisen kerran?

  Jeesus sanoi Mat 10:23 mukaan: ”Ja kun teitä vainotaan yhdessä kaupungissa, paetkaa toiseen; sillä totisesti minä sanon teille: te ette ehdi loppuun käydä Israelin kaupunkeja, ennen kuin Ihmisen Poika tulee.”  – Tämä Matteuksen jae auttaa meitä ymmärtämään miksi apostolit ja heidän kanssaan monet seurakuntalaiset uskoivat vakaasti Jeesuksen parousian tapahtuvan lyhyen ajan sisällä Jeesuksen ylösnousemisesta. Sanoihan Jeesus, etteivät apostolit ennättäisi käydä kaikissa Israelin kaupungeissa ennen Hänen paluutaan. Apostolit tunsivat Israelin tarkkaan: se oli pieni maa, jossa oli vähän asukkaita ja hyvin rajoitettu määrä kaupunkeja. Hehän kävisivät kaikissa niissä tuossa tuokiossa!

  Tutkijoiden piirissä on kolme kilpailevaa käsitystä Jeesuksen tulemisen ajankohdasta suhteessa Raamatussa ilmoitettuihin lopun ajan tapahtumiin. Ennen ahdistusta sanovat ne, jotka uskovat, että Jumala pelastaa vanhurskaat ennen kuin he joutuvat osallisiksi maailmaa koettelevista ahdingon ajan tapahtumista.  Ahdistuksen jälkeen sanovat toiset, jotka myös vetoavat Raamatun todistukseen. Sitten on vielä niitä, jotka uskovat Jeesuksen tulevan ja ensimmäisen ylösnousemuksen tapahtuvan ahdistuksen puolivälissä. Joutuvatko vanhurskaat kokemaan näitä ahdistuksen aikoja ja tapahtumia yhdessä koko maailman kanssa?

   

  Dan. 8:8 Ja kauris tuli ylen suureksi; mutta kun se oli väkevimmillään, särkyi suuri sarvi, ja sen sijalle kasvoi neljä uhkeata sarvea, taivaan neljää tuulta kohti.  9 Ja yhdestä niistä puhkesi esiin sarvi, alussa vähäpätöinen. Se kasvoi suuresti etelään päin ja itään päin ja Ihanaan maahan päin.  10 Ja se kasvoi taivaan sotajoukkoon asti ja pudotti maahan osan siitä sotajoukosta ja tähdistä ja tallasi niitä  11 Hän ylpeili sotajoukon ruhtinastakin vastaan, ja tältä otettiin pois jokapäiväinen uhri, ja hänen pyhäkkönsä paikka kukistettiin.  12 Myös sotajoukko jokapäiväisen uhrin lisäksi annettiin rikollisesti alttiiksi tuholle. Se sarvi heitti totuuden maahan, ja mitä se teki, siinä se menestyi.  13 Sitten minä kuulin yhden pyhän puhuvan, ja toinen pyhä sanoi sille, joka puhui: Kuinka pitkää aikaa tarkoittaa näky jokapäiväisestä uhrista ja kauhistavasta rikoksesta: pyhäkön ja sotajoukon alttiiksi antamisesta tallattavaksi?”  14 Ja hän sanoi minulle: ”Kahtatuhatta kolmeasataa iltaa ja aamua; sitten pyhäkkö asetetaan jälleen oikeuteensa.”  15 Kun minä, Daniel, olin nähnyt tämän näyn ja koetin sitä ymmärtää, niin katso, minun edessäni seisoi miehen muotoinen olento.  16 Ja minä kuulin ihmisen äänen Uulain keskeltä, ja se huusi ja sanoi: ”Gabriel, selitä tälle se näky!” 17 Silloin hän tuli aivan lähelle sitä paikkaa, jossa minä seisoin; ja hänen tullessansa minut valtasi pelko, ja minä lankesin kasvoilleni. Ja hän sanoi minulle: ”Tarkkaa, ihmislapsi, sillä näky tarkoittaa lopun aikaa.” 18 Ja kun hän puhui minulle, olin minä horroksissa, kasvot maata vasten; mutta hän tarttui minuun ja nosti minut seisomaan.  19 Sitten hän sanoi: ”Katso, minä ilmoitan sinulle, mitä on tapahtuva viimeisenä vihan aikana; sillä lopun aikaa tämä tarkoittaa.  20 Kaksisarvinen oinas, jonka sinä näit, on: Meedian ja Persian kuninkaat.  21 Ja kauris on Jaavanin [Kreikan] kuningas, ja suuri sarvi, joka sillä oli keskellä otsaa, on ensimmäinen kuningas. 22 Ja että se särkyi ja neljä nousi sen sijalle, se on: neljä valtakuntaa nousee siitä kansasta, ei kuitenkaan niin väkevää kuin hän. 

  Neljä valtakuntaa ja erityisesti neljäs valtakunta on niin Danielin kuin Ilmestyskirjan profetioissa keskeisellä sijalla. Jäljempänä pohdiskelen tarkemmin, mikä on tämä neljäs valtakunta.

  8:23 Ja heidän valtansa lopulla, kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, nousee kuningas, kasvoilta röyhkeä ja juonissa taitava.  24 Ja väkevä on hänen voimansa, vaikka ei tosin hänen omasta voimastaan, ja ihmeellisen paljon hän saa aikaan hävitystä; ja hän menestyy siinä, mitä hän tekee, ja hän tuottaa turmion väkeville ja pyhien kansalle. 25 Ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessään. Hän hautoo suuria sydämessään, ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille. Ruhtinasten ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänet muserretaan.  26 Ja näky illoista ja aamuista, josta oli puhe, on tosi. Mutta sinä lukitse näky, sillä se tarkoittaa kaukaista aikaa.” 

  Näyssä Daniel saa nähdä kuinka Aleksanteri Suuren valtakunta jakautuu hänen kuoltuaan. Aleksanteri Suuri kuoli vuonna 323 eKr. Näyn tapahtumien loppuunsaattamiseen menee pitkä aika, ihmisen mitassa mitattuna. 2300 iltaa ja aamua tarkoittaa 2300 vuotta. Silloin tulemme tähän viimeisen vihan aikaan, joka kestää kaikkiaan seitsemän vuotta (yhden vuosiviikon).

  Enkeli Gabriel sanoi Danielille: minä ilmoitan sinulle, mitä on tapahtuva viimeisenä vihan aikana; sillä lopun aikaa tämä tarkoittaa (8:19).  Entä milloin tämä aika koittaa? Kahtatuhatta kolmeasataa iltaa ja aamua; sitten pyhäkkö asetetaan jälleen oikeuteensa” (8:14).  ’Pyhäkön asettaminen jälleen oikeuteensa’ saattaa tarkoittaa sitä, että Jeesus Kristus (Jumalan temppeli) asetetaan hallitsemaan koko maailmaa. Katsotaan vielä mitä muuta Ilmestyskirjasta selviää. Viidennessä luvussa Johannes näkee näyssään kuinka Karitsa (Jeesus Kristus) saa avata seitsemällä sinetillä suljetun kirjakäärön tulevista lopunajan tapahtumista.

  Ilm. 5:8 Ja kun se oli ottanut kirjan, niin ne neljä olentoa ja kaksikymmentä neljä vanhinta lankesivat Karitsan eteen, ja heillä oli kantele kullakin, ja heillä oli kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset,  9 Ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: ”Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista  10 Ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä.”  11 Ja minä näin, ja minä kuulin monien enkelien äänen valtaistuimen ja olentojen ja vanhinten ympäriltä, ja heidän lukunsa oli kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta ja tuhat kertaa tuhat,

  Tässä on esinäky tulevaisuudesta; Karitsa on verellään ostanut ihmisiä kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä.  Tämä hallitseva Jumalan valtakunnan pieni joukko koostuu siis kaikista kansoista, Jumalan Israelista, ei pelkästään luonnollisesta Israelista.

  Kun Karitsa avaa 1. sinetin, tapahtuu maan päällä järisyttäviä tapahtumia. Näitä sotaisia tapahtumia kuvataan eri väristen hevosten avulla. Esimerkiksi toinen hevonen, tulipunainen, ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta, että ihmiset surmaisivat toisiaan; ja hänelle annettiin suuri miekka (toinen sinetti, jae 6:4). Kun 6. sinetti on avattu ..tuli suuri maanjäristys, ja aurinko meni mustaksi niinkuin karvainen säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi, (6:12) 6:13 ja taivaan tähdet putosivat maahan, niinkuin viikunapuu varistaa raakaleensa, kun suuri tuuli sitä pudistaa,

  Tästä on puhuttu myös Mat. 24:29:ssä: Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.  30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.  31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

  Samoin kuin edellä Matteuksessa, kuvataan Ilmestyskirjassa, miten Jumalan enkeli sinetöi valitut: Ilm. 7:2 Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta, 3 ja sanoi: ”Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennenkuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan.  4 Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä tuhatta merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista: 

  Tämän jälkeen Johannes näkee ns. suuren joukon: 7:9 Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään,  

  Tämä suuri joukko seisoo Kristuksen valtaistuimen edessä. Kristuksen valtaistuin tulee olemaan maan päällä, ei taivaassa, jossa on Jumalan valtaistuin.  Tämän vahvistaa myös Jooel 2:32: Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet

  7:10 ja he huusivat suurella äänellä sanoen: ”Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalta.”  – Matt. 24:31 kuvaama enkeleiden suorittama uskovien kerääminen neljältä ilmansuunnalta koskee siis niitä viime hetkessä uskoon tulleita pelastuneita, jotka kootaan Siionin vuorelle, Jerusalemiin.

  Nyt on siis Johannes nähnyt sekä pienen 144.000 pelastuneen joukon että suuren joukon pelastuneita. Suuresta joukosta sanoo Ilm. 7:14, että ”Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.

  Luetaan eteenpäin, 8. luku; kun Karitsa avaa seuraavan eli seitsemännen sinetin. Ilm. 8:2 Ja minä näin ne seitsemän enkeliä, jotka seisoivat Jumalan edessä, ja heille annettiin seitsemän pasunaa.

  Pasuunan soitto ja siihen liittyvä kuvaus käyvät osittain yksiin sinetin avaamista kuvavaavien tapahtumien kanssa. Kun 5. pasuuna soi, 9:1 Ja viides enkeli puhalsi pasunaan; niin minä näin tähden, taivaasta maan päälle pudonneen, ja sille annettiin syvyyden kaivon avain;  2 ja se avasi syvyyden kaivon, ja kaivosta nousi savu, niinkuin savu suuresta pätsistä, ja kaivon savu pimitti auringon ja ilman.  3 Ja savusta lähti heinäsirkkoja maan päälle, ja niille annettiin valta, niinkuin maan skorpioneilla on valta; 4 ja niille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa maan ruohoa eikä mitään vihantaa eikä yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole Jumalan sinettiä otsassaan.

  Ylösnousemusta ei ole vielä tapahtunut, vaan valitut ovat maan päällä. Se ilmenee jakeesta 9:4, jossa ihmisiä kiusaavat heinäsirkat eivät saa vahingoittaa niitä, joilla on Jumalan sinetti otsassaan, vaan ainoastaan niitä, joilla ei sitä ole. Jumalan sinetti suojelee valittuja maan päällä.

   

  Kuudennen pasuunan soitto merkitsee, että kolmasosa ihmiskunnasta kuolee valtavan sotajoukon taistelussa (9: 15>). Tästäkään huolimatta ihmiset 9:21 .. eivät tehneet parannusta murhistaan eikä velhouksistaan eikä haureudestaan eikä varkauksistaan.

  Kymmenennessä luvussa Johannes kuulee mahtavan enkelin puhuvan sekä seitsemän ukkosen puhuvan jylisevällä äänellä Johannesta kuitenkin käskettiin sinetöimään kuulemansa eikä hänen sallittu kirjoittaa siitä. Enkeli vannoi taivaan ja maan luojan nimeen: Ilm. 10:5 Ja enkeli, jonka minä näin seisovan meren päällä ja maan päällä, kohotti oikean kätensä taivasta kohti  6 ja vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti, hänen, joka on luonut taivaan ja mitä siinä on, ja maan ja mitä siinä on, ja meren ja mitä siinä on, ettei enää ole oleva aikaa,  7 vaan että niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille. 

  Jumalan salaisuus käy täytäntöön: Jeesus Kristus palaa ylösnousseitten pyhien kanssa, ja Jumalan valtakunta perustetaan. Jeesus Kristus hallitsee tuhat vuotta pyhien kanssa koko maailmaa, ja saatana on sidottu eikä pääse kiusaamaan ihmiskuntaa.

   

 • Ylöstempaus osana ensimmäistä ylösnousemusta

  Milloin ylöstempaus Raamatun mukaan tapahtuu?   Ahdistuksen aika.   Herran päivä.   Ovatko Kristuksen omat vielä maan päällä Herran päivän aikana?   Karitsan häät.                                              

   

  Mitä tarkoittaa ylöstempaus? (engl. rapture)

  Ylöstempaus liittyy sekä ensimmäiseen ylösnousemukseen että Jeesuksen toiseen tulemiseen. 1.Kor.15:52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. Viimeisen pasunan soidessa Kristuksessa kuolleet nousevat ylös haudoistaan ja elossa olevat Kristuksen omat muuttuvat. 1.Tes.4:17 Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. 

  Kuolleet nousevat henkiruumiissa ylös ja elossa olevat muuttuvat enkelien kaltaisiksi henkiolennoiksi. Molemmat ryhmät nousevat ylös pilviin Kristusta vastaan. Nousevat, eli temmataan, tästä käsite ylöstempaus. Kun ylöstemmatut nousevat pilviin, he saavat tämän jälkeen aina olla Herra Jeesuksen kanssa. Jeesus ei kuitenkaan vielä heti tule maan päälle. 

   

  Milloin ylöstempaus Raamatun mukaan tapahtuu? 

  Raamattu ei kerro täsmällistä ajankohtaa, mutta kuvailee niitä olosuhteita maan päällä, joiden vallitessa ylösnousemus tapahtuu. 

  Ahdistuksen aika. Sitä kuvaa Daniel, joka kytkee sen 70. vuosiviikon viimeiseen viikkoon. Vuosivikko tarkoittaa seitsemää vuotta eli kukin viikonpäivä vastaa vuoden mittaista aikaa. Danielin terminologian mukainen viimeinen eli 70. vuosiviikko alkaa, kun antikristus tekee liiton Israelin kanssa 7 vuodeksi. Ahdingon aika jakautuu kahteen 3 ½ vuoden pituiseen kauteen. Raamatun laskelmissa käytetään nk. profeetallista vuotta, jossa vuodessa on 360 päivää. Tämä ilmenee hyvin esim. Ilm.11:2 Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakanakansoille; ja he tallaavat pyhää kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta.  3 Ja minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuina profetoida tuhannen kahdensadan kuudenkymmenen päivän ajan.” 42 kk = 1260 päivää = 3 ½ vuotta.

  Ensimmäinen osa on ahdistuksen aikaa, ja sen tuottaa saatana apulaisineen; maailmassa valtaa pitää Ilmestyskirjassa kuvatut pedot: lohikäärme [saatana] ja hänen apunaan toimivat ihmiset antikristus ja väärä profeetta. Ef. 6:12 kertookin meille selvästi ketä vastaan kristittyjen on taisteltava: Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.

  Ahdistuksen aikana vaikuttavat maailmassa lohikäärme (saatana), joka antaa vallan pedolle. Kuka on tämä peto? Tästä on paljon esitetty mielipiteitä ja arvailuja. Peto, todennäköisesti valtiollinen organisaatio, on lähitulevaisuuden suurin vaikuttaja kaikessa pahassa. Raamattu kuvaa petoa vertauskuvallisin sanoin: Ilm. 13:1 Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. 2 Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikäänkuin karhun, ja sen kita niinkuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan.

  Daniel selvittää mikä peto oikeasti on. Dan.7:23 Hän vastasi näin: ”Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen. 24 Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa kolme kuningasta.  25 Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi [42 kk]. 26 Sitten oikeus istuu tuomiolle, ja hänen valtansa otetaan pois ja hävitetään ja tuhotaan loppuun asti. 27 Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset.”

  Jakeessa 7:25 todetaan, että hän (antikristus) hävittää Korkeimman pyhiä; antikristuksella on tähän työhönsä aikaa 3 ½ vuotta.  Sitten eli tämän hänelle annetun ajan jälkeen taivaallinen oikeus ottaa hänen valtansa pois ja kaikki valta annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Pyhät joutuvat kärsimään antikristuksen vainoa maan päällä ainakin puolet koko ahdingon ajan kaudesta. Heitä ei näin ollen temmata pois maan päältä ainakaan ennen ahdingon ajan alkamista. 

  Ilm. 13:4 Ja he kumarsivat lohikäärmettä [saatanaa], koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: ”Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?” 5 Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta. 6 Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat. 7 Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot.

  Jumalan valittuja on oleva kaikista kansoista ympäri maailman. Jakeessa 13:7 kerrotaan kuinka petovalta voittaa nämä Jumalan valitut – pyhät – ja peto saa valtansa alle kaikki sukukunnat, kansat, kaikki kielet, kaikki kansanheimot ts. koko maailman. Tämä on merkittävä ilmoitus, joka on syytä pitää mielessä kun tutkimme pedon valtakunnan laajuutta sekä pedon otetta ihmisten elämään. Samanlaista ilmaisua käytetään Ilm. 5:9 Ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: ”Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista. Tästäkin tiedämme, että Kristus todella osti kaikki ihmiset omalla verellään. Kaikki tarkoittaa kaikkia ihmisiä ympäri maailman, jotka vain pyytävät päästä osallisiksi Kristuksen lunastustyöstä. Pakottaako petovalta samalla tavalla kaikki ihmiset ottamaan käteensä tai otsaansa nk. pedon merkin ja onko kaikkien maailman ihmisten kumarrettava pedon kuvaa? On esitetty tulkinta, jonka mukaan pedon valtapiiri, vaikkakin on laaja alueeltaan ja iso väkiluvultaan, rajoittuu Lähi-Itään. Palaan asiaan hieman tuonnempana.

  Daniel 7:25 ilmoittaa saman kuin Ilmestyskirjakin: Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi. Peto saa vallan hävittää Kristuksen omia kolmen ja puolen vuoden ajan. Uskovat joutuvat kärsimään pedon vainosta lopun aikana ennen kuin heidät temmataan pois. Tämä viittaisi siihen, että ainakaan ennen ahdistuksen aikaa ei tempaus tapahdu.

  Kyseessä on käsitykseni mukaan ahdistuksen ajan ensimmäinen 3,5 vuoden jakso. Sen jälkeenhän alkaa Jumalan vihan aika; Antikristus on tehnyt sopimuksen, jonka hän rikkoo jakson päätyttyä ja antikristus julistautuu Jumalaksi. Hän kuitenkin syö sanansa 3 ½ vuoden kuluttua ja sitten (Jerusalemin uudelleen rakennetussa Temppelissä?)  julistaa olevansa Jumala. Yleisesti on vallalla käsitys, että juutalaiset rakentavat Jerusalemin temppelin uudelleen, kolmannen kerran. Tarkalleen ottaen Raamatussa ei sanota, että temppeli on Jerusalemin temppeli, mutta asiayhteydestä on näin päätelty. 2.Tes.2:4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Sopimuksen rikkominen tapahtuu 3 ½ vuoden kuluttua sen alkamisesta ja sen seurauksena “pakanakansat tallaavat pyhää kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta”: Ilm.11:2 Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakanakansoille; ja he tallaavat pyhää kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta.

  Jumalan vihan aika alkaa ja Jeesuksen toinen tuleminen lähestyy. 

  Herran päivä.  Mitä ajankohtaa tarkoittaa toteamus, että nyt on rauha ja kaikki hyvin? Kyse on ahdistuksen ajan ensimmäisen jakson lopulla olevasta aikajaksosta, jolloin ihmisten mielestä on rauha ja “kaikki hyvin”.

  1.Tes.  5:3 Kun he sanovat: ”Nyt on rauha, ei hätää mitään”, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Room. 1:18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,  Kyse on Herran päivän eli ahdistuksen aikajakson viimeisen 3,5 vuoden ajan alkamisesta; “Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä” (1.Tes.5:2). Ennen Jumalan vihan päivän alkamista on siis rauhan ajan jakso, jolloin ihmiset ovat huolettomia ja luottavaisia rauhan pysymiseen. 2.Tes. 2:3 kertookin, mitä täytyy tapahtua ennen kuin Jumala laukaisee vihan päivänsä: Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi [antikristus], 2:4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

  Jumalan ”koston päivä” koittaa, kun ”laittomuuden ihmistä”, antikristusta pidättävä voima poistuu tieltä. 2.Tes. 2:7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Ennen maan päällä elossa olevien pyhien tempausta Jumala ei vuodata kostoansa maan päälle. Mikä on tuo voima, joka pidättää antikristusta ilmestymästä? Mikä muu se voisi olla kuin Jumalan Pyhän Hengen voima?

  Jälkimmäinen jakso on Herran päivä tai myös Jumalan vihan päivä ja Karitsan viha (Ilm. 6:16). Silloin Herra Jumala kostaa niille ihmisille, jotka saatana on saanut puolelleen; suurin osa ihmiskuntaa kuuluu tähän saatanan pettämään joukkoon. Ilm. 6:16 kuvataan näitä Jumalan tuomioita. Ihmiset sanovat surkeina: kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta!

  Tämä suuri ahdistus koskettaa koko maailmaa, vaikka Mat. 24:16 sanookin “silloin ne, jotka Juudeassa ovat…” Toki Israel ja Lähi-Itä ovat tapahtumien polttopisteessä.

  Ilm. 6:12 Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen sinetin; ja tuli suuri maanjäristys, ja aurinko meni mustaksi niinkuin karvainen säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi,  13 ja taivaan tähdet putosivat maahan, niinkuin viikunapuu varistaa raakaleensa, kun suuri tuuli sitä pudistaa, 14 ja taivas väistyi pois niinkuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät sijoiltansa.  15 Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin  16 ja sanoivat vuorille ja kallioille: ”Langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta!                                                                                                          

  Enkelit puhaltavat pasuunoihinsa, ja tuomiot vuodatetaan maan päälle. Vihan maljat tyhjennetään, ja taas niitä vastaavat tuomiot kohtaavat ihmisiä. Kaikki nämä ahdistuksen loppujakson tuomiot tulevat Jumalalta, ja enkelit vuodattavat ne taivaasta 

   

  Suuri luopumus ja laittomuuden ihmisen ilmestyminen

    se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy

   2.Tessalonikalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa mitä vielä täytyy tapahtua ennen Jeesuksen tulemusta :
  2:1 Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, 
  2 ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.  3 Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,  4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän [antikristus] asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

  Kristikunnassa tulee siis tapahtumaan suuri luopumus. Ennen Herran päivän saapumista, luopumuksen jälkeen ilmestyy laittomuuden ihminen, antikristus, joka julistaa olevansa Jumala, ja asettuu Jumalan temppeliin. Jeesus ei tule ennen kuin nämä tapahtuvat. Tuntuu siltä kuin luopumista olisi jo tapahtunut mitä suurimmassa määrin, mutta antikristusta ei ole vielä näkynyt. Asettuminen Jumalaksi julistautuneena (rakennettavaan uuteen Jerusalemin temppeliin?) ei ole vielä näköpiirissä. Tässä mainittiinkin jo kolmas selvä tunnusmerkki: antikristus julistautuu jumalaksi (2.Tes.2:4)

  Merkittävä kohta Raamatussa on Matteuksen evankeliumin 24. luku. Mat. 24:29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.  30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. 31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.   29. jae kiinnittää ajankohdan ahdistuksen päivien jälkeiseen aikaan. Silloin taivaalla tapahtuu sellaista, minkä kaikki maan ihmiset näkevät: aurinko pimenee, kuu ei anna valoaan, tähdet putoavat taivaalta… Silloin Kristuksen merkki näkyy taivaalla, ja ihmiset näkevät Kristuksen tulevan kirkkaudessaan taivaan pilvien päällä. Parku on kova. Jeesus lähettää seitsemännen eli viimeisen pasunan soidessa enkelinsä kokoamaan aikaisemmin enkelien merkitsemät valitut joka puolelta maata. 

   

  Ovatko Kristuksen omat vielä maan päällä Herran päivän aikana?

  Herran päivän aikana Jumalan viha todellakin vuodatetaan maan asukkaiden päälle.

  6.pasuunan soiton jälkeen kuolee kolmasosa ihmiskunnasta. Ilm. 9:13 Ja kuudes enkeli puhalsi pasunaan; niin minä kuulin äänen tulevan kultaisen alttarin neljästä sarvesta, Jumalan edestä,  14 ja se sanoi kuudennelle enkelille, jolla oli pasuna: ”Päästä ne neljä enkeliä, jotka ovat sidottuina suuren Eufrat-virran varrella.” 15 Silloin päästettiin ne neljä enkeliä, jotka hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen olivat valmiina tappamaan kolmannen osan ihmisistä.

  6.pasuuna soi ja neljä enkeliä ovat valmiina tappamaan kolmasosan ihmisistä. Kun seuraava eli 7. pasuuna soi, Kristus tulee enkeleineen. Yksi pasuunansoitto erottaa Herran päivän maailmassa elävän ja odottavan pyhien joukon Jeesuksen tulemisesta, mihin liittyy ensimmäisten kuolleitten ylösnousemus ja vielä maan päällä olevien Kristuksen omien muuttuminen ja tempaaminen Jeesusta vastaan.

   

  Vasta 7. pasuunan soidessa tapahtuu ylösnousemus – tästä seuraa, että uskovat joutuvat olemaan maan päällä pitkään odottaen tempausta. Ylösnousemus/tempaus tapahtuu Korinttolaiskirjeen ja Tessalonikalaiskirjeen mukaan lähellä Jeesuksen tulemusta: 1.Kor.15:52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.

  1.Tes.4:16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;

  Myös Matteus kirjoittaa siitä mitä tapahtuu ahdistuksen päivien jälkeen: aurinko pimenee, taivaitten voimat järkkyvät ja Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla ja ihmiset näkevät Jeesuksen tulevan suurella voimalla ja kirkkaudella.

  Mat. 24:29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. 30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. 31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

  Onko Mat. 24:31:n suuri pasuna, joka pauhaa, sama pasuna eli viimeinen pasuna, josta 1.Kor.15 luku puhuu: 15:52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. Seitsemäs pasuna ja viimeinen pasuna ovat yksi ja sama. Ei Raamattu puhu kahdeksannesta pasunasta. Kun pohdimme mitä tapahtuu viimeisen eli seitsemännen pasunan pauhatessa, vastaus on: 1.Korinttolaiskirjeen tarkoittamat kuolleet nousevat ylös ja välittömästi heidän kanssaan elossa maan päällä olevat Kristuksen omat muuttuvat henkiruumiisiin ja he nousevat (tempautuvat) yhdessä ylös Jeesusta vastaan.

  Suuren joukon kokoaminen.  Kun ylösnousseet ovat Jeesusta vastassa pilvissä, Jeesus lähettää enkelinsä alas maan päälle kokoamaan Kristuksen valitut eli nk. suuren joukon pelastuneita. Nämä jäävät maan päälle ja heidät kerätään Siionin vuorelle ja Jerusalemiin.

  Matteuksen kertomus eroaa tietyllä tavalla Tessalonikalaiskirjeen kuvauksesta: 1.Tes.4:17 Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä herraa vastaan yläilmoihin. Matteus puhuu siitä kuinka enkelit kokoavat Kristuksen valitut ympäri maata. Toisin on ylösnousemuksen kohdalla: Tessalonikalaiskirjeessä sanotaan, että elossa olevat temmataan herraa vastaan yhdessä ylösnousevien kuolleiden kanssa, mistä Matteus ei tässä yhteydessä mainitse. Lisäksi erona ylösnousemuksen tapahtumiin on, että ylösnousevat muuttuvat; he tulevat olemaan henkiruumiissa, kun taas nämä enkeleiden kokoamat pysyvät olemassa olevissa ruumiissaan. Monet tulkitsevat nämä Matteuksen 24.luvun jakeet tempaukseksi, mutta näiden erojen vuoksi itse tulkitsen niiden kuvaavan sitä suurta lopun ajan pelastuneiden joukkoa, joka on tullut uskoon lopun ajan viime hetkillä. Joka tapauksessa on selvää, että Jeesuksen toinen tuleminen tapahtuu ahdistuksen päivien jälkeen. Myös tempaus on tapahtunut juuri ennen Jeesuksen tulemusta; Jeesuksen omat yhdessä ylösnousevien kuolleiden kanssa temmataan Jeesusta vastaan pilviin. Jeesus ja em. pyhät tulevat yhdessä maan päälle ja perustavat Jumalan valtakunnan hallinnon ja he hallitsevat tuhat vuotta.

  Em. Raamatun todistuksen mukaan katsoisin, että ensimmäinen ylösnousemus ja tempaus pilviin tapahtuu vasta hyvin lähellä Jeesuksen toista tulemusta. Ylösnousua ja tempaamista odottavat ovat siihen saakka kauheiden tapahtumien keskellä, mutta Jumalan sinetti suojelee heitä. 

   

  Karitsan häät

  Ilm. 19:6 Ja minä kuulin ikäänkuin kansan paljouden äänen ja ikäänkuin paljojen vetten pauhinan ja ikäänkuin suuren ukkosenjylinän sanovan: ”Halleluja! Sillä Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen.  7 Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. 8 Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus.”  9 Ja hän sanoi minulle: ”Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!” Vielä hän sanoi minulle: ”Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat.” 

  Milloin hääateria vietetään? Oheisista Ilmestyskirjan jakeista voi päätellä, että (19:6) ensin kaikkivaltias Jumala ottaa hallituksen. Hallituksen ottaminen tarkoittaa sitä, että Jumalan valtakunta on perustettu ja Kristus hallitsee sitä pyhiensä kanssa. Seuraavassa jakeessa eli 7 todetaan, että Karitsan häät ovat tulleet. Käsitän tämän perusteella asian niin, että häät eivät suoraan liity ylönousemukseen ja tempaukseen. Jotkut tuntuvat uskovan, että häät olisivat suoraan tempauksen jälkeen ja juutalaisen hääjuhlan perusteella kestäisivät peräti 7 vuotta eli koko ahdingon ja Herran vihan ajan. Mikäli on niin kuin edellä toin esille, häät pidetään vasta sen jälkeen kun Kristus ja pyhät ovat alkanet hallita, häät eivät liity tapahtumana tempauksen välittömään tapahtumiseen. Em. pitkä hääjuhla edellyttäisi tempauksen tapahtuvan “pre-trib” ja kestävän koko ahdistuksen ajan. Se ei taas ole mahdollista jos ylösnousemus ja tempaus tapahtuvat, niinkuin käsitän, vasta hyvin lähellä Jeesuksen toista tulemista.

 • Lopun ajan taistelu pahuuden valtoja vastaan

   

  Ensimmäinen peto:  Lopunajan valtio(liitto), joka on ns. neljäs  valtakunta

  Toinen peto:   Antikristus, ihminen, käyttää   ensimmäisen  pedon valtaa ja Väärä profeetta Ihminen, uskonnollinen johtohenkilö, ihmeidentekijä

  Portto:   Väärä maailmanuskonto, Suuri Babylon, lopunajan kirkko

                                                                                

  Saatanallinen kolminaisuus

  Suuri osa ihmiskunnan kristityistä uskoo kolmiyhteiseen Jumalaan. Kun saatana apureineen yrittää vallata uskonnollisen kentän, hän luo samankaltaisen kolminaisuuden. Saatana itse on Jumalan valheellinen vastine. Sitä hän on pyrkinyt saamaan aikaan jo petoksensa alusta lukien. Antikristus väärentää itsensä Kristuksen kaltaiseksi ja pyrkii korvaamaan aidon Kristuksen. Väärä profeetta tekee näyttäviä ihmeitä ja pyrkii korvaamaan Pyhän Hengen ihmisten uskonnollisessa kolminaisuudessa. Eli kaikki kolmiyhteisyyden jäsenet väärennettyinä niin että valtavirran kristityt näkevät kolminaisuuden jäsenistä kaksi maan päällä ’elävänä’ ja toiminnassa.

  Saatana onkin tämän maailman jumala. Joh.12:31 Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse; nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos. Toistaiseksi kuitenkin saatana on vielä tämän maailman ruhtinaana. Hän yritti kovasti houkutella Jeesusta lupaamalla Hänelle tämän maailman vallan ja loiston. Luuk. 4:5 Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat 6 ja sanoi hänelle: ”Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon. 7 Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun.”

  Toivoton yritys: Jeesus Jumalan Poika oli jo saanut lupauksen, jonka mukaan Hän saisi jumalallisen vallan ja Hänet korotettaisiin kaikkia luotuja korkeammalle sen jälkeen kun Hän olisi suorittanut tehtävänsä maan päällä. Saatanalla ei siis ollut mitään annettavaa Jeesukselle, mitään sellaista, joka ei olisi Hänen muutoinkin.

  Huomattavaa on jakeessa 4:6, jossa todetaan: …minun haltuuni se on annettuJumala on antanut tämän maailman kuninkuuden saatanalle, mutta vain tietyksi ajaksi ja tietyn tarkoituksen osoittamiseksi. Se aika on täyttymässä. Saatana yrittää kaikin keinoin osoittaa, että ihmiset valitsevat hänet ja hylkäävät Isä Jumalan sekä Jeesuksen ja Pyhän Hengen, ja siksi hän raivokkaasti edistää pedon valtakunnan syntyä, tulevan antikristuksen menestystä petoksen ja väärän profeetan ihmeiden avulla saadakseen maailmanlaajuisen luopumuksen aikaseksi. Ihmiset eivät ole tietoisia tästä saatanan roolista ja asemasta tässä maailmassa. Ihmiset useinkin syyttävät Jumalaa kun heille sattuu onnettomuuksia. ”Missä olit Jumala kun perheeni kuoli tulipalossa”, he saattavat sanoa Jumalaa syyttäen. Väärä osoite! Ei Jumala tahdo ihmisille tapahtuvan pahaa ja saatana taas ei välitä. Kristuksen hallitusvalta on lähenemässä ja saatana sidotaan tuhanneksi vuodeksi.

  Lopun aikana ihmiskuntaa hallitsee ja harhauttaa paitsi lohikäärme’ [saatana] niin myös hänen kanssaan työskentelevä toinen peto. Näiden tekoja kuvataan mm. Ilmestyskirjan 16.luvussa: 16:13 Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista. 14 Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä. Näin nämä riivaajat harhauttavat ihmeillään valitutkin: Mark.13:22 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät tunnustekoja ja ihmeitä, eksyttääkseen, jos mahdollista, valitut.

   

  Ensimmäinen peto (Ilmestyskirja; neljäs peto; Daniel 7) 

  Saatana on tullut tutuksi Raamatun lukijoille jo Raamatun alkulehdiltä, kun hän käärmeen muodossa petti Adamia ja Eevaa. Kuka vain rikkoi Jumalan käskyjä vastaan, heti saatana “yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä”. Myös Job, jonka Jumala oli todennut vanhurskaaksi mieheksi, sai saatanan epäilemään hänen todellista vanhurskauttaan. Job 1:7 kertoo:  Niin Herra kysyi saatanalta: ”Mistä sinä tulet?” Saatana vastasi Herralle ja sanoi: ”Maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta.”  Myös Pietari kertoo saman kaltaisesta saatanan toiminnasta: 1.Piet. 5:8 Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä.  – Näin saatana on menetellyt koko ihmiskunnan historian ajan. Entä nyt kun lopun aika on käsillä? Mikä tulee olemaan saatanan osuus niissä tapahtumissa? 

  Ilm.12:3 Ja näkyi toinen merkki taivaassa, ja katso: suuri, tulipunainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea, ja sen päissä seitsemän kruunua;

  Tämän jakeen peto tavataan niin Ilmestyskirjassa kuin myös Danielin kirjassa. Se on näyttelevä merkittävää roolia lopun ajan taisteluissa. Lohikäärme tunnistetaan saatanaksi, ja lohikäärmeen seitsemän päätä ja kymmenen sarvea kuvaavat valtioliittoa, jonka tarkoituksena on tuhota Israelin valtio.

  12:4 ja sen pyrstö pyyhkäisi pois kolmannen osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle. Ja lohikäärme seisoi synnyttämäisillään olevan vaimon edessä nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi.

  Lohikäärmeen pyrstö pyyhkäisi kolmasosan taivaan tähdistä (enkeleistä) maan päälle. Kysymys on sodasta taivaassa, josta kerrotaan jakeessa 17:

  Sota taivaassa.  12:7 Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat, 8 mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa. 9 Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa.

  Tärkeä kysymys, joka askarruttaa monia on: milloin tämä sota käydään ja milloin saatana enkeleineen heitetään ulos taivaasta maan päälle? Seuraavat jakeet antavat tähän osviittaa.

  Ilm. 12:10 Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: ”Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos.

  Johannes kuuli näyssä suuren äänen sanovan, että tämän voiton seurauksena on Saatana ja hänen enkelinsä – kolmasosa kaikista enkeleistä – heitetty pois taivaasta maan päälle ja on syntynyt Jumalan valtakunta ja Hänen Voideltunsa eli Kristuksen valta. Tapahtuma liittyy siis lähitulevaisuuteen, lopun ajan tapahtumiin. Se liittyy myös Kristuksen toiseen tulemiseen, jolloin Hän ottaa Jumalan valtakunnan kuninkuuden ja hallitsee yhdessä ylösnousseitten pyhien kanssa. Kristus saapuu valtavan enkelijoukkonsa kanssa ja sotii saatanan joukkoja vastaan voittaen ne. Tätä edeltää seitsemän vuotta kestävä ahdingon aika ja Herran päivä.

  Taivaat ja niissä asuvat voivat riemuita, mutta voi maata! “Perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!” (12:12). Suuressa vihassaan saatana ryhtyy vainoamaan maan päällä olevien uskovien seurakuntaa: Ja lohikäärme vihastui vaimoon [Kristuksen seurakuntaan] ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus (j.17). Saatanan vainoa kestää 42 kuukautta: 12:14 Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan kaksi siipeä hänen lentääksensä erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa [3,5 vuotta, 42 kk] poissa käärmeen näkyvistä. Tämä aika sijoittuu sen tapahtuman jälkeen “kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan päälle” (12:13). Seurakunnan vainon aika 3,5 vuotta kestää puolet koko seitsemän vuoden ahdingon ajasta ja sijoittuu sen jälkimmäiselle puoliskolle.

  Kuka tai mikä on tämä peto? Peto on neljäs valtakunta, ylen hirmuinen, kuten Danielkin sitä kuvaili näyn tulkiten. Nyt pitäisi vain ratkaista mikä valtakunta on neljäs valtakunta. Mutta siitähän suuri osa tutkijoista on yhtä mieltä!

  Ihmisen muotoinen hahmo kuvasi eri valtakuntia ja neljäs oli hahmon jalat. Se kuvaa kahtiajakautunutta Rooman valtakuntaa. Hahmon jalat olivat rautaa, mutta jalkaterät olivat osittain savea. Tutkijat ovat tähän asti olleet yksimielisiä ensimmäisistä valtakunnista ja siitä, että jalat kuvaavat kahtiajakautunutta Rooman valtakuntaa. Entä jos hyväksyisimme tulkinnan, jonka mukaan jalat ovatkin Islamilainen valtioliitto? Mitä kahtiajakautuneet jalat (säärineen tai ilman) siinä tapauksessa symbolisoivat? Islamin kahta oppisuuntaa, sunneja ja shiioja?

  Pedosta tiedämme varmasti, että

  –     Se on kauhea, hirmuinen, ylen väkevä. Se syö ja murskaa ja tallaa jalkoihinsa (Dan. 7:7).

  –     Pedolla on seitsemän päätä ja kymmenen sarvea (Dan. 17:7). Seitsemän päätä on seitsemän vuorta ja toisaalta myös ne ovat seitsemän kuningasta

  –     Kymmenen sarvea ovat myös kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa kolme kuningasta (Dan. 7:24).

  –     ”Neljäs peto on neljäs valtakunta (Dan. 7:23)

  Katsotaanpa Raamattua näistä seitsemästä ja kymmenestä kuninkaasta:

  Seitsemän kuningasta:                                                                                       Ilm. 17:9 Tässä on ymmärrys, jossa viisaus on: Ne seitsemän päätä ovat seitsemän vuorta, joiden päällä nainen [portto] istuu; ne ovat myös seitsemän kuningasta; 10 heistä on viisi kaatunut, yksi on, viimeinen ei ole vielä tullut, ja kun hän tulee, pitää hänen vähän aikaa pysymän. 11 Ja peto, joka on ollut ja jota ei enää ole, on itse kahdeksas, ja on yksi noista seitsemästä, ja menee kadotukseen.

  Saan tästä sellaisen käsityksen, että nämä kuninkaat viittaavat ensin historiaan, koska heistä todetaan viiden kaatuneen (kuolleen). Yksi kuningas on olemassa. Tulevaisuudesta sanotaan, että viimeinen eli seitsemäs ei ole vielä tullut. Peto on ollut, mutta ei ole enää, on itse kahdeksas ja on yksi noista seitsemästä päästä/ kuninkaasta. Vaikeasti ymmärrettävä ilmaus.

  Kymmenen kuningasta (sarvea): 17:12 Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niinkuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. 13 Näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle.  14 He sotivat Karitsaa [Kristusta] vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa.”

  Kymmenen kuningasta kuvaavat tulevaa pedon valtakuntaa. Kuninkaat eivät vielä ole saaneet valtaansa, mutta kun he saavat, he antavat valtansa yhdelle heistä eli pedolle. Kymmenen kuningasta tulevat taistelemaan takaisin tullutta Karitsaa eli itse Jeesusta Kristusta vastaan. Tämä on lopun ajan huipentuma taistelusta pahan valtaa vastaan: Karitsa ja Hänen pyhänsä (kutsutut, ja valitut ja uskolliset) voittavat.

  Ilmestyskirja ja Danielin kirja ovat Raamatun vaikeimmin selitettäviä kirjoja. Lutherkin oli sitä mieltä, että Ilmestyskirjaa ei pitäisi sisällyttää koko Raamattuun. Satojen vuosien ajan näiden lukujen petoa, porttoa ja antikristusta on pyritty selittämään ja henkilöllisyyttä tai pedon valtakunnan nimeä selvittämään. En ollenkaan väitä, että tiedän koko totuuden; siksi esitän kaksikin vaihtoehtoa. Ensin ns. perinteinen tulkinta, joka on pitkään ollut useimpien tutkijoiden hyväksymä käsitys. Sen lisäksi käsittelen vaihtoehtoista tulkintaa, jonka ovat esittäneet mm. Stephen Allen ja Hanoch Ben Keshet.

   

   

  Perinteinen tulkinta pedon valtakunnasta – Rooma 

  Daniel:

  7:2… Minä näin yöllä näyssäni, ja katso, taivaan neljä tuulta kuohutti suurta merta. 3 Ja merestä nousi neljä suurta petoa, kukin erilainen kuin toinen.

  7:7 Sen jälkeen minä näin yöllisessä näyssäni, ja katso, oli neljäs peto, kauhea, hirmuinen ja ylen väkevä; sillä oli suuret rautaiset hampaat, ja se söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin kaikki edelliset pedot, ja sillä oli kymmenen sarvea. Dan. 7:17 ”Nuo suuret pedot, joita on neljä, ovat neljä kuningasta, jotka nousevat maasta. 7:23 … ”Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen.

  Ilmestyskirja: Myös Ilmestyskirja sanoo, että pedolla oli kymmenen sarvea (sarvet kuvaavat hallitsijaa) 13:1 Ja minä näin [ensimmäisen] pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä.  2 kertoo kuinka .. lohikäärme [saatana] antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. 11 Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se puhui niinkuin lohikäärme.

   

  Ensimmäisestä pedosta kerrotaan Danielin 2. luvussa:  Dan. 2:40 Ja neljäs valtakunta on tuleva, luja kuin rauta; niinkuin rauta musertaa ja särkee kaiken, niinkuin rauta murskaa, niin se on musertava ja murskaava ne kaikki.  41 Ja että sinä näit jalkain ja varvasten olevan osittain savenvalajan savea, osittain rautaa, se merkitsee, että se on oleva hajanainen valtakunta; kuitenkin on siinä oleva raudan lujuutta, niinkuin sinä näit rautaa olevan saven seassa.  42 Ja että jalkojen varpaat olivat osaksi rautaa, osaksi savea, se merkitsee, että osa sitä valtakuntaa on oleva luja, osa sitä on oleva hauras. 43 Että sinä näit rautaa olevan saven seassa, se merkitsee, että vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät yhdisty toinen toiseensa, niinkuin ei rautakaan sekaannu saveen. 44 Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti, 

  Tämä lopunajan viimeinen valtakunta on mahtava, mutta myös hajanainen. Sitä kuvaa Danielin näyn ihmishahmon jalkaterät, jotka ovat raudan seassa olevaa savea.

  Danielin kirjan 7.luku vahvistaa toisessa luvussa kerrotun neljännen valtakunnan tulemisen. 7:3 Ja merestä nousi neljä suurta petoa.  7:23 … ”Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen. 

  Neljäs peto on Danielin mukaan neljäs valtakunta. Edellisethän olivat Babylonia, Meedo-Persia ja Aleksanteri Suuren Kreikka. Tämä viimeinen eli neljäs valtakunta on erilainen kuin kaikki muut.  Se murskaa muut ja syö kaiken ‘maan’. Syöminen tarkoittanee ottaa kaiken maan valtansa alle. Pedolla on seitsemän päätä. Yksi päistä oli ikäänkuin kuoliaaksi haavoitettu (Ilm.13:3), mutta sen kuolinhaava parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. 13:4 Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: ”Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?  5 Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta. 7 Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot.

   

  Mikä on tämä neljäs valtakunta, joka on näin vahva, että se saa valtaansa kaikki kansat? Maailmanvalloitus tapahtuu nopeasti; aikaa on Raamatun mukaan 42 kuukautta. On kuitenkin huomioitava, että kun Raamattu puhuu koko maailmasta, se saattaa hyvinkin tarkoittaa vain sen aikaista tunnettua maailmaa. Ilmaukset kuten Ilm.16:14 koko maanpiirin kuningasten luo yms. on tulkittava asiayhteyden mukaan: ovatko todella ’kaikki maan kuninkaat’ lähdössä sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä, kuten kyseinen jae antaa ymmärtää? Joskus ilmaisut saattavat todella tarkoittaa koko maailman laajuista toimintaa. Sekä Kristityn maailman että islamilaisen maailman valloittaminen pedolle ei onnistu ilman, että pedon apurit antikristus ja väärä profeetta valtavien ihmeiden avulla todistavat molempien – niin Kristuksen kuin Mahdinkin – laskeutuneen maan päälle. Huomionarvoista on, että valta on peräisin saatanalta, jota kutsutaan Lohikäärmeeksi. Ja miksi kutsuttiinkaan saatanaa? Hänhän on tämän maailman kuningas!

   

  Perinteinen tulkinta – puolesta ja vastaan

  ”Perinteisessä tulkinnassa” on vuosisatojen saatossa kehittynyt erilaisia muunnelmia. Yhteistä näille on kuitenkin, että pedot kuvaavat maan päälle toisiaan seuraavia nousevaa neljää valtakuntaa; Babyloniaa, Meedo-Persiaa, Kreikkaa ja Roomaa. Neljännen pedon eli Rooman kymmenen sarvea edustavat kymmentä uutta vaihetta tai henkiin heräämistä Rooman valtakunnassa. Näyssä esiintyvä pieni sarvi tarkoittaa katolisen kirkon paavia. Olipa sarvi tulkinnan mukaan paavi tai jokin muu, yleisesti sitä pidetään antikristuksena. Näyn kolme sarvea, jotka revittiin irti kuvaavat Rooman valtakunnan luhistumisen jälkeen Rooman valloittaneita pakanaheimoja vandaaleja, heruleita ja ostrogootteja. Loput seitsemän sarvea kuuluvat Sacrum Romanum Imperium’iin eli Pyhään Saksalais-Roomalaiseen keisarikuntaan. Kuusi elpymisvaihetta on ollut ja yksi on tulossa. Tämä seitsemäs syntyy uskonnollis poliittiselle kentälle, kun Eurooppa (Euroopan Unioni) ja paavinvalta tekevät uuden sopimuksen hallitakseen uudelleen henkiin herätettyä Rooman valtakuntaa.

  Ovatko mainitut neljä valtakuntaa perättäisiä vai ovatko ne lopun aikana olemassa yhtä aikaa? Ja onko niitä neljä vai itse asiassa viisi?

  Nämä neljä valtakuntaa ovat joka tapauksessa olleet kansojen historiassa olleita perättäisiä valtakuntia, siitä ei ole mitään epäselvyyttä. Nämä jo olleet valtakunnat voivat kuitenkin esiintyä tulevaisuudessa maantieteellisinä alueina ja valtakuntina uusilla nimillä, joilla ne tunnetaan nykyään. Molemmat tulkinnat ovat mahdollisia. On siis mahdollista, että kyseiset valtakunnat liittoutuvat taistelemaan vihollistaan (Israelia) vastaan ja saavat mukaansa muitakin valtioita.

  Tämän perinteisesti hyväksytyn tulkinnan arvostelijat sanovat, että on hyviä perusteita katsoa, että nämä neljä petoa ovat toiminnassa yhtä aikaa lopun aikana. Ja merestä nousi neljä suurta petoa, kukin erilainen kuin toinen (Dan. 7:3),. Tämä viittaa siihen, että ne nousivat samanaikaisesti. Lisäksi Dan.7:12 sanoo: Ja muiltakin pedoilta otettiin valta pois; Näiltä pedoilta otettiin valta pois mikä viittaa siihen, että ne olivat olemassa yhtä aikaa ja valta otettiin pois samanaikaisesti. Niiden osalta oli myös Jumala päättänyt niiden elämän päättymisajankohdan, mutta se ei tapahdu samaan aikaan kuin jakeen 7:11 pedolta. 7:11 peto on tulkintani mukaan antikristus, koska hänestä kerrotaan ko. jakeessa silloin, “niiden herjaavien sanojen tähden, joita sarvi puhui, minun katsellessani peto tapettiin”. Kieltämättä tällainen tulkinta on mahdollinen. Sen hyväksyminen merkitsee perinteisen tulkinnan keikauttamista aivan toisenlaiseksi.

   

  Mitä Nebukadnessarin unessa näkemä kuvapatsas symboloi?

  Danielin selityksessä kuvapatsas on, kun tarkkaan sitä tutkii, jaettu viiteen osaan, eikä neljään niin kuin yleensä asia nähdään. Viides osa on kuvapatsaan jalkaterät ja varpaat, jotka kuvauksen mukaan eroavat sääristä siten, että raudan lisäksi jalkaterissä on savea.

  Dan. 2:31 Sinä näit, kuningas, katso, oli iso kuvapatsas. Se kuvapatsas oli suuri, ja sen kirkkaus oli ylenpalttinen. Se seisoi sinun edessäsi, ja se oli hirvittävä nähdä. 32 Kuvan pää oli parasta kultaa, sen rinta ja käsivarret hopeata, sen vatsa ja lanteet vaskea. 33 Sen sääret olivat rautaa, sen jalat osaksi rautaa, osaksi savea.

  Valtakunnat:

  Dan. 2:32 1) Pää, 2) rinta ja käsivarret, 3) vatsa ja lanteet, 4) sääret,         Dan. 2:33 5) jalat

  Kuvapatsaassa on viisi osaa. Danielin 2.luvun jakeessa 32 luetellaan neljä osaa ja jakeessa  33 lisätään vielä jalat viidentenä osana. Se, että osia on viisi saa vahvistusta vielä jakeessa 34 … ja iski kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne. Jalat on erotettu omaksi ruumiinosakseen sääristä. Suomen kielessä saatetaan puhua ’jaloista’ erottelematta sääriä ja jalkateriä. KJV tekee tämän erottelun: His legs of iron, his feet part of iron and part of clay.

  Neljäs valtakunta on Rooma, jota Nebukadnessarin näyssä kuvaa (Dan. 2:33) patsaan rautaiset sääret. Kaksi sen tähden, että Rooman valtakunta hajosi kahtia itäiseen ja läntiseen Roomaan. Dan. 2:40 Ja neljäs valtakunta on tuleva, luja kuin rauta; niinkuin rauta musertaa ja särkee kaiken, niinkuin rauta murskaa, niin se on musertava ja murskaava ne kaikki. Rooma todellakin oli em. kuvauksen täyttävä valtakunta. Mutta millainen valtakunta on se tuleva ’Rooma’? Näkyhän kuvaa tulevaisuutta ja tulevaisuuden Rooman pitäisi olla yhtä lailla rautainen kuin sen ensimmäinen esiintyminen. Tänä päivänä on vaikea kuvitella Euroopan Unionista kehittyvän tällaista Rooman perillistä.

  Miten Daniel kuvaakaan sitä valtakuntaa, jota jalkaterät edustavat?  2:41 Ja että sinä näit jalkain ja varvasten olevan osittain savenvalajan savea, osittain rautaa, se merkitsee, että se on oleva hajanainen valtakunta; kuitenkin on siinä oleva raudan lujuutta, niinkuin sinä näit rautaa olevan saven seassa. 42 Ja että jalkojen varpaat olivat osaksi rautaa, osaksi savea, se merkitsee, että osa sitä valtakuntaa on oleva luja, osa sitä on oleva hauras.  43 Että sinä näit rautaa olevan saven seassa, se merkitsee, että vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät yhdisty toinen toiseensa, niinkuin ei rautakaan sekaannu saveen. Mitä tarkemmin tarkoittaa ”…ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä… ? Valtakunnan osien liittymistä toisiinsa avioliittojen kautta, mutta keiden? Sitä en osaa vielä kuvitella.

  Ilm. 17:8 Peto, jonka sinä näit, on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on nouseva syvyydestä ja menevä kadotukseen; ja ne maan päällä asuvaiset, joiden nimet eivät ole kirjoitetut elämän kirjaan, hamasta maailman perustamisesta, ihmettelevät, kun he näkevät pedon, että se on ollut eikä sitä enää ole, mutta se on tuleva.

  Miksi ihmiset ihmettelevät pedon nähdessään? Petohan on valtakunta tai valtioiden yhteenliittymä. Siitä todetaan, että se on ollut, mutta sitä ei enää ole, mutta se on tuleva. Tänä päivänä suosittu veikkaus pedon valtakunnaksi on Euroopan Unionista erottuvat kova ydin. Se ei kuitenkaan sovi tämän arvoituksen ratkaisuksi. Sen osalta voitaisiin todeta, että sitä (nimenomaan Euroopan Unionia) ei ole ollut, se on, miksi sen tarvitsisi tulla jos se kerran on jo?

  Entä Rooman valtakunta? Mikä on Rooman valtakunnan vastine nykyaikana? Se on ollut, sitä ei ole enää – onko se tulossa? Rooman jakauduttua kahtia (Danielin pedon kaksi jalkaa) neljäsataa luvulla, Länsi-Rooman perintönä muodostui 800-luvulla Pyhä Saksalais-Roomalainen keisarikunta (lat. Sacrum Romanum Imperium), joka säilyi aina vuoteen 1806 saakka. Sen jälkeen sitä ei enää ole. Mutta olisiko se jossain muodossa tulossa? Euroopan Unioni syntyi 1950-luvulla, alun perin hiili- ja teräsyhteisönä, mutta on mykyisin 28 valtion unioni, joka on tiivistänyt olemustaan vuosien saatossa. Raamattu kertoo kuinka ihmiset ihmettelivät petoa; niin minäkin ihmettelisin jos EU esiintyisi sillä tavoin kuin Raamatun peto. Yhtäkaikki, EU:n ensimmäinen perustava sopimus laadittiin 1951 – Roomassa.

   

  Toinen tulkinta – Islam

  Kun perinteinen Danielin ja Ilmestyskirjan tulkinta selittää tulevaa petovaltaa, se sanoo, että tämä tuleva valtakunta on Rooman valtakunnan perillinen useiden muodonvaihdosten tuloksena. Vaihtoehtoisen tulkinnan tärkein esitetty ratkaisu on, että kysymyksessä on Israelin ympäristössä vaikuttavat valtiot ja niiden uskonnollinen tausta – ISLAM. Jos näin on niin mitkä ovat siinä tapauksessa neljä petoa, jotka ovat olemassa yhtä aikaa lopun aikoina? Babylon/Irak ja Persia/Iran ovat hyvinkin mahdollisia, mutta entä sitten Kreikka ja Rooma? Danielin näyn Kreikka oli valloitushaluinen Aleksanterin valtakunta, mutta nykyisestä Kreikasta ei saa sellaista vaikka kuinka käyttäisi mielikuvitustaan. Samoin on Rooman laita. Taitaa olla kuitenkin niin, että näky neljästä petovaltiosta kuvasi vain historiallisia perättäisiä valtioita. Sen sijaan kannattaa tutkia lähemmin viidettä ruumiinosaa ja sen kuvaamaa petovaltaa. Jos se on Islam, niin mikä on sen ydinvalta, vai onko se varpaiden kuvaama kymmenen valtion liitto?

  Perinteisen tulkinnan tilalle on nykyisin siis tarjolla pedon valtakunnaksi Islam. Ottomaanien valtakunta pyrki laajenemaan voimakkaasti ja onnistuikin pääsemään jopa Wienin porteille. Toisesta suunnasta muhamettilaisten valtakunta työntyi pohjois-Afrikasta Euroopan puolelle Espanjaan. Ottomaanien valtakunta kuitenkin lakkasi olemasta 1920-luvulla. Tästä ”miekanhaavasta”, jonka Ilm. 13:1 > mainittu seitsemänpäisen pedon yksi päistä sai, peto kuitenkin parani ja on kokemassa uutta nousua uskonnollis-poliittisella rintamalla. Islamilainen kenttä on kuitenkin hajanainen ja kärsii voimakkaista uskonnollisista oppiriidoista sunnien ja shiiojen kesken. Viime aikoina muslimien keskuudessa on noussut terroristisia liikkeitä, kuten Al Qaida ja Isis. Jos tämä Islam-tulkinta pedon valtakunnasta osoittautuu oikeaksi, tarkoittaa se, että toteutuakseen Islamilaisen maailmanvallan täytyy pystyä hautaamaan erimielisyytensä. Tässä voisi avuksi tulla Mahdina esiintyvä antikristus.

  Islamilaisen pedon valtakuntaan kuuluu Irak, Iran ja mahdollisesti Afganistan ja Pakistan, Turkki, Syyria ja muita islamistisia Lähi-Idän arabivaltioita (Saudi-Arabia?). Psa.83 kuvaa Israelia vastaan syntyvää liittoumaa: 83:5 He sanovat: ”Tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta.”  6 Sillä he neuvottelevat keskenään yksimielisesti, he tekevät liiton sinua vastaan:  7 Edomin teltat ja ismaelilaiset, Mooab ja hagrilaiset,  8 Gebal, Ammon ja Amalek, Filistea ynnä Tyyron asukkaat. 9 Myös Assur on liittynyt heihin, … 

  Liittokunnan ydin on Lähi-Idässä eli Israelin ympärillä. Ilmestyskirja kuitenkin kuvaa petovaltakuntaa: 13:7 Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot.  Petovaltakunta tulee olemaan maailmanlaajuinen, mutta lyhytaikainen.

   

  Toinen monien kannattama vaihtoehto ensimmäiseksi pedoksi on Islam, islamististen valtioiden yhteenliittymä. Tähän liittyy tulkintaesitys, jonka mukaan Danielin näkemän henkilön jalkaterät eivät kuvaakaan Euroopan Unionin ‘kuninkaita,’ vaan islamistisia valtioita. Savi niiden välissä kuvaa valtioiden hajanaisuutta ja löyhyyttä liitossa. Kaksi erillistä jalkaterää voisi kuvata islamistisen maailman kahtiajakautumista Sunneihin ja Shiioihin.

  Tässä tulkinnassa on yksi piirre, joka saattaa kaataa sen: jalkaterät on uudessa tulkinnassa nimetty viidenneksi ruumiinosaksi. Kuitenkin kyse on neljännestä pedosta (Dan) ja neljännestä valtakunnasta! Jalat (jalkaterät) voidaan kyllä tulkita viidenneksi osaksi hahmoa, mutta petoa kuvataan Raamatussa aina neljänneksi valtakunnaksi. Jalkaterät kuuluvat yhteen säärien kanssa. Ne eivät osoita, että jalkaterät olisivat heikot. Niiden vahvistuksena ovat rautaiset varvasluut. Savi niiden välissä voi kertoa kymmenen kuninkaan pysymisestä erossa muista tai ainakin löyhästä liitosta. Entä jos saviosat, joita on kahdeksan kuvaavat heikkoja valtioita liittoumassa? Ja jos unohdamme jalkaterien olevan viides ruumiinosa ja hyväksymme ne osaksi ruumiin jalkoja? Islamistinen peto voisi muuten olla mahdollinen, mutta miten se sopii yhteen porton ja porttokirkkojen kanssa? Josko antikristus pystyisi yhdistämään kaksi erilaista uskonnollista maailmaa?

  17:10 heistä on viisi kaatunut, yksi on, viimeinen ei ole vielä tullut, ja kun hän tulee, pitää hänen vähän aikaa pysymän.

  11 Ja peto, joka on ollut ja jota ei enää ole, on itse kahdeksas, ja on yksi noista seitsemästä, ja menee kadotukseen. – Tämä Ilmestyskirjan kuvaus sopii paitsi Roomaan, myös islamiin.

  12 Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niinkuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa.

  13 Näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle.    17 Sillä Jumala on pannut heidän sydämeensä, että he täyttävät hänen aivoituksensa, yksimielisesti, ja antavat kuninkuutensa pedolle, kunnes Jumalan sanat täyttyvät.                                                                                                                                                        

  14 He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa.”

  Näissä lopun aikaan sijoittuvissa näyissä Jumala painottaa palvelijoidensa Danielin ja apostoli Johanneksen kautta: … neljäs peto… neljäs valtakunta … uudestaan ja uudestaan. Sen on oltava keskeisellä sijalla tulkitessamme lopun ajan tapahtumia. 

   

   

  Toinen peto

  Toista kaksisarvista petoa kuvataan Ilmestyskirjan 13. Luvussa:

  Ilm. 13:11 Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se puhui niinkuin lohikäärme. 12 Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava parani.  13 Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. 14 Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi.    15 Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin.  16 Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, 17 ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku. 18 Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.

  Kuolinhaavan paraneminen (j.12) viittaa maailmanvaltaan, josta ilmestyskirjassa 17:8 sanotaan: Peto, jonka sinä näit, on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on nouseva syvyydestä ja menevä kadotukseen; Jakeessa 13:15 todetaan, että ”sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki”. Mistä pedosta on puhe kun sanotaan hengen antamisesta pedon kuvalle? Pedon kuva ei voi olla ensimmäinen peto, joka on maailmanvalta. Vai voiko, mitä Raamattu sanoo?

  13:14 Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi.

  Voisi ajatella, että se peto, jonka kuva tehdään ja jota pitää kumartaa, olisi kuva antikristuksesta. Itsekin ajattelin, että antikristus, joka julistautuu jumalaksi, olisi se peto, joka vaatii itseään palvottavan ja jonka kuvaa pitäisi kumartaa aivan niin kuin Danielin aikoina piti kumartaa kuninkaan patsasta: Dan.3:5 heti kun te kuulette torvien, huilujen, kitarain, harppujen, psalttarien, säkkipillien ja kaikkinaisten muiden soittimien äänen, langetkaa maahan ja kumartaen rukoilkaa kultaista kuvapatsasta, jonka kuningas Nebukadnessar on pystyttänyt. Jae Ilm.13:14 kuitenkin sanoo, että maan asuvaiset tekevät kuvan siitä pedosta, jossa oli miekanhaava ja joka tästä haavasta parani. Yleisesti hyväksytään käsitys, että ko. peto on maailmanvalta, joka on menettänyt valtansa (saa miekaniskun), mutta joka ehkä pitkänkin tauon jälkeen virkoaa uuteen kukoistukseen. Raamatuntutkijat ovat perinteisesti olleet sitä mieltä, että ns. neljäs valtakunta eli Rooma, joka nyt on miekanhaavan haavoittama, tulee uudelleen nousemaan. Al Qaidan ja Isisin kalifaatin myötä on Islam kuitenkin saanut voimakasta kannatusta pedoksi. Täyttäähän Islam hyvinkin tämän kuvauksen.

  Ilmestyskirjan 13.luvussa puhutaan toisesta pedosta, kolmatta petoa ei ole. Onko tämä toinen peto Väärä profeetta vai Antikristus? Kiinnitä huomiosi Ilm. 13:14 sanontaan ”se villitsee maan päällä asuvaiset”.  2.Joh. 1:7 mukaan on monta villitsijää lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus (ἀντίχριστος).

  Itse olen ollut sitä mieltä, että toinen peto kuvaa antikristusta, mutta on monia tutkijoita, jotka ovat sitä mieltä, että toinen peto on väärä profeetta. Molemmat eivät voi olla petoja, vai voivatko?

  Voisiko kyseessä olla kaksoispeto? Toinen sarvi kuvaa antikristusta ja toinen väärää profeettaa. Jo Daniel kirjoitti kuvauksissaan näyistään esim. 7:24 Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta ja… 7:21 se sarvi, jonka minä näin sotivan pyhiä vastaan… Vastaavat ilmaukset löytyvät myös Ilmestyskirjasta. Sarvet kuvaavat kuninkaita tai vastaavia mahtimiehiä. Miksi ei siis tämä kaksisarvinen karitsa voisi kuvata sekä väärää profeettaa että antikristusta? Väärä profeetta toimii kuten Johannes Kastaja; hän valmistaa tietä antikristukselle.

  Lohikäärme (saatana) on vielä tähän asti ollut taka-alalla, kun viides enkeli puhaltaa pasunaan (Ilm. 9:1), niin, Johannes kertoo: minä näin tähden [saatana], taivaasta maan päälle pudonneen, ja sille annettiin syvyyden kaivon avain;Syvyyden kaivosta Saatana vapauttaa vankeudessa olleita omiaan vaivaamaan maan ihmisiä. Olemme nyt siis ahdingon ajan puolivälissä. Saatana ei edelleenkään esiinny julkisesti, vaan hyödyntää apureitaan väärää profeettaa ja antikristusta. Antikristus tuo itseään esille nimensä mukaisesti Kristuksen sijaisena (anti tarkoittaa vastaan, sijasta). 

  Raamattu kehottaa sitä jolla on asiasta ymmärrys, selvittämään pedon nimen laskemalla sen luvun. Sekä hepreankielen että kreikan ja latinan kielien kirjaimilla on jokaisella oma numeroarvonsa. Kun lasketaan sanan tai sanojen numeroarvot yhteen pitäisi summaksi tulla 666 jotta kyseessä voisi olla Rammatun tarkoittama peto. Esimerkiksi Jeesus, kreikaksi Ἰησοῦς tuottaa numeroarvon 888. Raamatullisia kieliä ovat VT:n hepreankieli ja UT:n kreikka. Aika suosittu ehdokas pedoksi on Paavi. Eräs paavin arvonimistä on Vicarius Filii Dei eli Jumalan Pojan Sijainen. Tämän numeroarvoksi tulee 666. Latina ei ole alkuperäinen Raamatun kieli, eikä siitä pitäisi yrittää johtaa pedon nimeä eikä muutakaan. Monia historian henkilöitä on laskettu tällä tavoin ja saatu nimen lukuarvoksi 666, mutta yksimielisyyttä ei tällä menetelmällä ole saavutettu. 

  Tämän paholaisen esikuntaan kuuluvan Kristuksen valheellisen vastineen henkilöllisyyttä on arvuuteltu apostolien ajoista lähtien. Suosittuja henkilöitä tähän tehtävään ovat olleet Rooman keisarit Nero, Domitianus ja Caligula ja tuoreimpia esityksiä vaikkapa profeetta Muhammed, Adolf Hitler ja Saddam Hussein. Nämä ehdotukset ovat oikeassa vain yhdessä mielessä: kyse on ihmisistä. Vähäisempiä antikristuksia on ollut maailmassa Jeesuksen ajoista lähtien. Näiden joukkoon varmaan kuuluvat edellä mainitut esimerkitkin. Antikristus todellakin on ihminen, ei mikään järjestö, epämiellyttävä aate tms. Raamatussa antikristuksesta käytetään kreikankielen sanaa anthropos (ἄνθρωπος) eli ihminen. Katoliseen kirkkoon penseästi suhtautuvat ovat esittäneet paavin olevan antikristus. Paavi tai paavius ei kuitenkaan täytä Raamatun ehtoja, joista selvin on tämä: 1.Joh.2:22 Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan.”

   

  1.Johanneksen kirje:

  2:18 Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika.

  2:22 Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus?  4:3 ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.

  Antikristus -sana muodostuu kahdesta osasta. Anti-etuliite merkitsee ’vastaan’, mutta myös jonkun sijasta. Antikristus tarkoittaa siis henkilöä, joka sekä vastustaa Jumalaa ja Hänen Kristustaan, että pyrkii anastamaan itselleen heidän asemansa. Paavilla on tiara, jossa on lukenut Vicarius Filii Dei, joka tarkoittaa Jumalan Pojan sijainen. Näiden sanojen lukuarvo latinankielessä on yhteensä 666. Matteus 23:9 opastaa: Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa. Katolisen kirkon pappeja kutsutaan nimellä Isä ja paavi on peräti Pyhä Isä. Kaikki paavit eivät suinkaan ole olleet jumalattomia. Joukossa on ollut hurskaitakin eikä kukaan heistä ole kieltänyt Isää tai Poikaa. Paavi ei siis voi olla antikristus, ellei sitten tule uutta paavia, joka täyttäisi tämän ehdon.

  Milloin antikristus ilmaantuu? Lopun aikana, se on selvä. Lisäksi tiedämme, että antikristus ilmaantuu ennen Kristuksen toista tulemusta ja kolme asiaa on tapahtunut: 1) apostasia (ἀποστασία) eli luopumus tapahtuu ja 2) laittomuuden ihminen [antikristus] eli ”kadotuksen lapsi” ilmestyy. 2.Tess. 2:3 Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, 3) Antikristus asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. 2:4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

  Mikä temppeli on kyseessä? Monet ovat varmoja siitä, että kyseessä on Jerusalemiin rakennettava kolmas temppeli. Siitä en olisi niin varma, mutta Jumalan temppeliin kuitenkin. Miksi ei vaikka Vatikaanissa sijaitsevaan Pietarin kirkkoon, jos vaikka katolisuudella olisi merkittävä rooli antikristuksen ilmestymisessä? Antikristus on saatanan vastine Kristukselle. Jeesus Kristus ei kuitenkaan koskaan julistautunut Jumalaksi, vielä vähemmän kaikkivaltiaaksi El Shadaiksi. Minkälainen jumala antikristus julistaa olevansa? Tuskin sentään kaikkivaltias Isä Jumala; kukaan ei ole nähnyt Häntä ja säilynyt elossa. Tätä väitettä eivät ihmiset sentään nielaise. Tämä jää nähtäväksi, mutta tämä julistus on joka tapauksessa selvääkin selvempi tunnusmerkki saatanan petoksesta. Tästä julistuksesta tiedämme, että kyse on antikristuksesta ja Jeesuksen toinen tulemus on lähellä.

  Saatana haluaa tulla koko maailman valtiaaksi. Siksi uskon, ettei hän tyydy antikristuksen kautta tapahtuvaan kristittyjen jumalaksi julistautumiseen, vaan haluaa kaikkien uskontojen tunnustavan hänet jumalaksi. Voisiko kasvava ekumeeninen liike olla kehittynyt niin pitkälle, että se pitäisi sisällään kaikkien uskontojen jumalat? Eräs mahdollisuus, jota en ole huomannut kenenkään tarjoavan antikristuksen jumalaksi julistamiselle: Antikristus voisi nimetä Jerusalemissa sijaitsevan moskeijan vaikkapa Jumalan moskeijaksi. Kun hän siellä antaa julistuksensa, hän saattaa julistaa tähän tapaan. “Kaikki te jotka uskotte yhteen Jumalaan, uskokaa minuun; Minä Olen. Minä olen Jehova ja minä olen Allah. Kun uskotte minuun ja teette minun tahtoni, minä annan teille taivaallisen rauhan ja maallisen yltäkylläisyyden.” Jos ajoitus on oikea ja ihmiset ovat huolissaan miten maailman käy ja sitten tulee tällainen julistus yhdessä suurien ihmeiden kanssa – esimerkiksi suuri joukko enkeleitä todistaa julistusta – antikristuksen julistus yhdistää miljardien ihmisten uskon. Ihmiset tulevat olemaan innoissaan tulevasta jumalallisesta rauhasta ja maallisesta onnen ajasta.

   

   

  Väärä profeetta 

  Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin            (Mat. 24:24). 

  Jo apostolit aikoinaan varoittivat tulevasta ajasta ja sen mukana tulevista vääristä kristuksista ja vääristä profeetoista. Nämä ovat olleet pikkutekijöitä varsinaiseen petoprofeettaan nähden. 

  Väärä profeetta toimii juutalaisiin nähden niin, että nämä uskovat hänen olevan profeetta Elia, jonka Raamattu sanoo tulevan ennen Messiasta. Näin poistuisi juutalaisia pidättävä este antikristuksen hyväksymisestä Jumalan lähettämäksi Messiaaksi. Entä miten antikristus voittaa puolelleen miljardin muslimin sydämet? Osoittamalla, että hän on muslimien kauan odottama 12. profeetta – Mahdi. Islaminuskoon kuuluu, etteivät sen uskovat tee kuvaa Allahista tai ylipäätään kenestäkään islamin johtohenkilöstä. Kuvan tekeminen antikristuksesta ei siis sopisi lainkaan tavoitteeseen voittaa muhamettilaisten palvonta. Sen sijaan kuvan tekeminen ensimmäisestä pedosta eli maailmanvallasta voisi hyvin sopia muslimeille. Mutta miten tällaista kuvaa kumarrettaisiin? Ehkäpä kumartaminen ei olekaan samanlaista kumartamista kuin Danielin aikana kuninkaan patsaskuvan rukoileminen kumartamalla. Kumartaminen ei Raamatussakaan läheskään aina tarkoita palvomista. Tässä tapauksessa kumartaminen voi yksinkertaisesti vain tarkoittaa maailmanvallan hyväksymistä. Kaikkinaiset mielenosoitukset on kielletty, kirjoitukset maailmanvaltaa vastaan kielletty jne. Ne, jotka protestoivat (eli eivät suostu ’kumartamaan’), tuomitaan vähintään vankeuteen tai peräti kuolemaan. Tästä ei olla kovinkaan kaukana tänä päivänä. Mitä tapahtuikaan natsivallan vastustajille? Mitä tapahtuukaan mielipiteensä ilmaiseville tänä päivä Turkissa? Ääri-islamistien saadessa vallan (heidän poliittis-uskonnollista ohjelmaansa ei ’kumarreta’), tarvitaan vain yksi askel eteenpäin jo nyt tänäkin päivänä nähtyyn toimintaan nähden. Tämän askeleen on ottanut islamistinen ääriliike Isis, joka on teloittanut suuria ihmisjoukkoja hyvinkin mielivaltaisin perustein; pienikin Isisin vastustamiseksi tulkittu käytös on johtanut ihmisten teloittamiseen.

  Edellä totesin jo, että väärä profeetta toimii Johannes Kastajan tavoin: hän ei kuitenkaan valmista tietä Kristuksen toiselle tulemiselle, vaan antikristuksen. Antikristus pyrkii anastamaan oikean Kristuksen paikan. Väärän profeetan ja antikristuksen toiminta-ajatukseen kuuluu myös islamin ylimmän profeetan (jonka alainen Kristus islamin opetuksen mielestä on) eli Mahdin tulemisen osoittaminen ja antikristuksen varmistaminen myös tämän islamin uskon johtajaksi. Maailmassa on kolme merkittävää uskontoa, joiden kantava periaate on yksijumalaisuus. Ne ovat juutalaisuus, kristinusko ja islam. Antikristus pyrkii näiden kaikkien johtoon väärän profeetan avustamana. Jotkut ovat sitä mieltä, ettei (ensimmäinen) peto saa tai edes pyri saamaan valtaansa koko maailmaa. Ilmestyskirja kuitenkin sanoo: 13:3 Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikäänkuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. 4 Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: ”Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?” 5 Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta.  6 Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat. 7 Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot.

  Väärä profeetta ei kuitenkaan ole varsinainen väärän uskonnon opettaja. Portto eli lopunajan valheellinen kirkko pitää huolen opin vääristämisestä.

   

   

  Portto     

  Ilmestyskirja 17.luku: 17:1 Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa, ja puhui minulle sanoen: ”Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten [ovat kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä] päällä,

  ‘Suuren porton tuomio’; kuka on tämä portto? Jakeessa 4 kerrotaan portosta, että nainen [portto,] oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä. Näin upeasti ovat pukeutuneet katolisen kirkon paavit ja kardinaalit. Kysymyksessä oleva portto näyttäisi olevan katolinen kirkko.  Vihjeitä saadaan lisää: portto istuu paljojen vetten päällä. Jakeessa 15 selitetään mitä ne merkitsevät: ”Vedet, jotka sinä näit, tuolla, missä portto istuu, ovat kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliäKatolinen kirkko on maailman suurin kirkko, jossa on jäseniä pitkälti toista miljardia.                                                                                                                                                                                                       

  17:2 hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet.”

  17:3 Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen [porton, katolisen kirkon] istuvan helakanpunaisen pedon selässä; peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea.

  Olen tuonut esille yleisesti hyväksytyn käsityksen porton identiteetistä; se on katolinen kirkko. Jos asia on näin, on oletettavaa, että petokin on opillisesti lähellä porton edustamaa uskoa. Jos taas peto on vaikkapa monien kannattama vaihtoehto – Islam – ei ole uskottavaa, että katoliskristillinen portto saisi istua sen selässä. Petovalta kuitenkin vihaa porttoa, mikä olisi ymmärrettävää jos maallisen pedon ja uskonnollisen porttokirkon erilainen uskonto aiheuttaisi eripuraa. Islamin ollessa peto, portto olisi haettava islamilaisesta maailmasta. Mekkaa on esitetty. Lukija voi tässä kohtaa itse ratkaista kumpi täyttää Raamatun kriteerit pedon kaupungiksi, Rooma vai Mekka. Itse asiassa todisteiden vertailuun voi ottaa muunkin kaupungin, mutta tehdään nyt vertailu Rooman ja Mekan kesken:

  Ilm. 17.1 Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa, ja puhui minulle sanoen: ”Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä, 17:15 Ja hän sanoi minulle: ”Vedet, jotka sinä näit, tuolla, missä portto istuu, ovat kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä.

  Rooman edustama kristinusko on suurin kristillinen kirkkokunta; siinä ja sen ‘tyttärissä’ eli katolilaisuudesta eronneissa kirkoissa on yhteensä hyvän matkaa yli miljardi jäsentä. Mekan edustamassa islamissa on niin ikään yli miljardi muhamettilaista. Molemmat täyttävät ehdon.

  17:2 hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet.” Rooman kirkko on varmasti ollut maan kuninkaiden kanssa juonimassa niin politiikan saralla kuin uskonkin kysymyksissä. Islamin osalta en osaa sanoa yhtä varmasti, vaikkakin se on opillisten riitojen vuoksi jakaantunut ja muodostaa kaksi pääleiriä, jotka ovat pahasti riidoissa keskenään.

  17:4 Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia.  Rooma on täynnä ulkoista loistoa, jota Raamattu hyvin kuvaa. Kuvaus itse asiassa muistuttaa myös Israelin ylimpien pappien vaatetusta ja heidän arvonsa osoituksena kantamiaan koristeita. Mekan uskonnolliset johtajat eivät taida olla näin prameasti pukeutuneita. Mekka ei täytä Raamatun ehtoa tässä kohdin.

  17:6 Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä; ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin.  – Rooma täyttää ehdon selvästi; kuinka se onkaan vainonnut apostolisen uskon omaavia ihmisiä vuosisatojen ajan. Kymmenet miljoonat ovat menettäneet vainoissa henkensä. Mekan osalta voidaan todeta, että se vainoaa oppinsa mukaisesti uskovia kristittyjä, mutta ei välttämättä ja suoralta kädeltä tapa heitä. Kristitty voi säilyä hengissä maksamalla veroa hengestään ja alistumalla nöyryyttävään kohteluun. Rooma on kyllä ‘voittaja’.

  17:9 Tässä on ymmärrys, jossa viisaus on: Ne seitsemän päätä ovat seitsemän vuorta, joiden päällä nainen istuu; ne ovat myös seitsemän kuningasta; Rooma on rakennettu seitsemän kukkulan päälle. Kukkula ei ole ihan sama kuin vuori, mutta Rooman selvä tunnusmerkki on seitsemän kukkulaa.

  Seitsemän vuorta ovat AventinusCaelius, Capitolius, Esquilinus, Palatium, Quirinalis ja Viminalis. Kaikki kukkulat sijaitsevat Serviuksen muurin sisäpuolella eli ovat aivan vanhan Rooman ydintä. Muurin uskotaan rakentaneen Servius Tullius lähes 400 vuotta eaa. Yhdessä muiden Raamatun antamien vihjeiden perusteella on mielestäni täysin perusteltua katsoa, että kyseessä on Rooman kaupunki ja Rooman valtakunta.

  Mekka ei ole tunnettu tästä ominaisuudesta.

  Ilm. 18:3 Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta.” – Rooma oli Johanneksen aikoina maailman keskus ja varmaan myös kaupan keskus. Kuvaus pitää paikkansa siihen aikaan suhteutettuna ja onhan Rooma nykyäänkin miljoonakaupunki vielä kahden tuhannen vuoden jälkeen. Mekka ei ymmärtääkseni ole ollut koskaan näin merkittävä kauppapaikka, jossa kauppiaat olisivat näin rikastuneet.

  18:17 Ja kaikki laivurit ja kaikki rannikkopurjehtijat ja merimiehet ja kaikki merenkulkijat seisoivat loitolla  18 ja huusivat nähdessään hänen palonsa savun ja sanoivat: ”Mikä on tämän suuren kaupungin vertainen?”  19 Ja he heittivät tomua päänsä päälle ja huusivat itkien ja surren ja sanoivat: ”Voi, voi sitä suurta kaupunkia, jonka kalleuksista rikastuivat kaikki, joilla oli laivoja merellä, kun se yhdessä hetkessä tuhoutui!”  Kaupunki sijaitsee meren äärellä koska merenkulkijat , laivurit ja rannikkopurjehtijat surevat kaupungin tuhoa menettämäänsä rikkautta. Rooma täyttää ehdon, mutta Mekka ei, koska se on noin 80 km sisämaassa.

  Rooma täyttää Raamatun kuvauksen Porton kaupungista, mutta Mekka ei.

  Ilm. 17:5 Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: ”Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti.” Suuren Babylonin salaisuutta ovat monet koettaneet selvittää. Satojen vuosien ajan on pidetty suorastaan selvänä, että se on katolinen kirkko ja se suuri kaupunki on Rooma. Islamin nousun myötä ovat monetkin tutkijat valinneet Ilmestyskirjan portoksi Islamin ja kaupungiksi jonkin Islamin suurista kaupungeista, kuten Mekan. Hanoch Ben Keshet esittää kaupungiksi Jerusalemia. Hän toteaa, että jo Hesekielin ja Jesajan aikoina Jerusalemia moitittiin porttona: Jes. 1:21 Voi, kuinka onkaan portoksi tullut uskollinen kaupunki! Se oli täynnä oikeutta, siellä asui vanhurskaus, mutta nyt murhamiehet.  Rooma ei tule tämän tutkijan mukaan kysymykseen, koska Roomaa ei ollut olemassakaan kun em. jakeen mukaan Jerusalem jo todettiin tulleen portoksi. Hanoch Ben Keshet näyttää unohtavan, että kyse on tulevaisuuteen kohdistuvasta näystä, joka näytettiin Johannekselle Rooman valtakunnan suuruuden aikana.

  Ilm. 17:18 Ja nainen, jonka sinä näit, on se suuri kaupunki, jolla on maan kuninkaitten kuninkuus.” Johannekselle kerrottiin näyssä portosta ja porton kaupungista, että se on suuri kaupunki, jolla on maan kuninkaitten kuninkuus. Tuohon aikaan Israel oli syrjäinen Rooman provinssi ja Jerusalemia ei kukaan voinut kuvailla suureksi kaupungiksi saati sitten, että sillä olisi ollut maan kuninkaitten kuninkuus. Jos näky on sijoitettava lopun aikaan, ei Jerusalemin merkitys ole siitä juuri muuttunut. Jerusalem ei ole minkään maallisen kuninkuuden asuinsija puhumattakaan useamman kuninkaan. Päinvastoin, kymmenen Israelia ympäröivän maan kuningasta liittoutuu tavoitteenaan tuhota Israel ja Jerusalem. 17:15 Ja hän sanoi minulle: ”Vedet, jotka sinä näit, tuolla, missä portto istuu, ovat kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä. 

  Ilm. 17:16 kertoo porton kohtalon. Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ja peto, ne vihaavat porttoa ja riisuvat hänet paljaaksi ja alastomaksi ja syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa.

  Em. tutkija kertoo kuulleensa kansallisen radioaseman Voice of Israelin kertoneen, että Jerusalem on kirjaimellisesti rakennettu seitsemän vuoren päälle. Ainakin tämä kuvaus näyttäisi toteutuvan Jerusalemin kohdalla. Mutta entä muut, joita vertailin Rooman ja Mekan kesken?

  Onpa porton kaupunki Rooma, Mekka, Jerusalem tai jokin muu, porttokaupungin kohtalo kerrotaan Ilm. 17:16:ssa.

  Katolisella Roomalla on johtava rooli maailmassa, nyt lähinnä uskonnollisessa, mutta tulevaisuudessa myös poliittisessa mielessä. Onpa se johtava kaupunki Rooma, Mekka tai joku muu, ilm. 17:18 kuvaa tämän suuren uskonnollisen kaupungin hallitsevan pedon ja hänen kuninkaittensa joukkoja: Portto istuu pedon selässä. Tämä kuvaa sitä, että uskonnollinen johto hallitsee maallista ja sotaista petovaltiota. Kun harkitsemme porton kaupunkia, on tärkeää muistaa tämä merkittävä kaupungin piirre; pedon valtakunnan hallinto on todennäköisesti tässä porttokaupungissa. Jerusalem ei voi olla Danielin ja Ilmestyskirjan tarkoittama portto, koska portto uskonnollisessa mielessä hallitsee (ratsastaa) petovaltiota tai valtioliittoa. Portto istuu pedon selässä, mikä mielestäni todistaa juuri tästä läheisestä yhteydestä. Mutta peto ja hänen kuninkaansa eivät voi sietää tätä puuttumista heidän asioihinsa. Porton loppu tulee lyhyen valta-ajan jälkeen omien eli pedon joukkojen taholta. 

  Israelia ja Jerusalemia voidaan kyllä kuvata portoksi, koska ne ovat olleet uskottomia Jumalan kanssa tehdylle liitolle ja profeetat ovat sen seurauksista varoittaneet. Israelia kuvataan uskottomaksi vaimoksi ja kutsutaan palaamaan Jumalansa tykö. Uskotonta Jerusalemia rangaistaan, mutta nöyrä ja Messiaaseen uskova pieni jäännös säilyy. Vanhan Jerusalemin tilalle tulee Uusi Jerusalem ja Jumala täyttää liittonsa tämän kaupungin kanssa.

  Hes. 16:58 Sinä saat kantaa iljetyksesi ja kauhistuksesi, sanoo Herra. 59 Sillä näin sanoo Herra, Herra: Minä olen tehnyt sinulle sen mukaan, kuin sinä olet tehnyt, kun olet pitänyt valan halpana ja rikkonut liiton. 60 Mutta minä muistan liittoni, jonka tein sinun kanssasi sinun nuoruutesi päivinä, ja minä teen sinun kanssasi  iankaikkisen liiton.                                                                                                                                                          

  Ilmestyskirja: 18:1 Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta, ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan. 2 Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen: ”Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi.  3 Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta.”  4 Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: ”Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.

  Kristuksen uskovia kehotetaan erottautumaan pedon (antikristuksen) maailmanjärjestyksen ja pettävän uskonnon eksyttävästä voimasta, jota porttokirkko julistaa lopunaikana. Katolisella kirkolla ja sen porttotyttärillä on monia oppeja, jotka eivät ole Raamatusta. Miten ihminen osaisikaan erottaa, onko jokin oppi niin tai näin kun oppineetkin ovat montaa eri mieltä? Pelastus ei riipu siitä onko käsittänyt kaiken viimeisen päälle oikein. Jumala vain varoittaa tarkoittaen tätä: lähtekää pois porttokirkosta, mutta jos ette lähde, tulette osallisiksi porton synneistä ja saatte kärsiä porttokirkolle tulevista vitsauksista. Jumala on aiemminkin varoittanut kansaansa Baabelista:

  Jer. 51:6 Paetkaa Baabelista ja pelastakoon kukin henkensä, älkää hukkuko sen syntiin. Sillä tämä on Herran koston aika, hän maksaa sille, mitä se on ansainnut.  7 Baabel oli Herran kädessä kultainen malja, joka juovutti kaiken maan. Sen viinistä joivat kansat; sentähden kansat tulivat mielettömiksi.  8 Äkisti on Baabel kaatunut ja murskaantunut. Valittakaa hänen tähtensä! Hakekaa balsamia hänen kipuunsa, ehkä hän paranee. 9 ’Me olemme koettaneet parantaa Baabelia, mutta ei hän ole parantunut. Jättäkää hänet ja menkäämme pois, kukin omaan maahansa; sillä hänen tuomionsa ulottuu taivaaseen asti, kohoaa pilviin saakka.

  2.Kor.6:17 Sentähden: ”Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani

  Lopun aikoina monet kokevat tärkeäksi uskoa ja varmistua omasta ja läheistensä pelastuksesta. Joku saattaa hyvinkin kokea, ettei kirkko tarjoa hänelle oikeaa totuutta ja etsiytyy muualle. Eivät kirkotkaan jää toimettomaksi; he tiivistävät julistustaan ja ottavat lujemman otteen jäsenistään. Ilman omakohtaisesti hankittua tietoa ihmiset ovat kirkkojensa pappien antaman ja heidän suodattamansa tiedon varassa. Ne sananjulistajat saavat kuulijoikseen suurimmat massat, jotka julistavat sellaista oppia mitä ihmiset haluavat kuulla. – ”Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen” (2.Tess.2:11-12).
  18:5 Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa. 6 Kostakaa hänelle sen mukaan, kuin hän on tehnyt, ja antakaa hänelle kaksinkertaisesti hänen teoistansa; siihen maljaan, johon hän on kaatanut, kaatakaa te hänelle kaksin verroin. 7 Niin paljon kuin hän on itselleen kunniaa ja hekumaa hankkinut, niin paljon antakaa hänelle vaivaa ja surua. Koska hän sanoo sydämessään: ’Minä istun kuningattarena enkä ole leski enkä ole surua näkevä’, 8 sentähden hänen vitsauksensa tulevat yhtenä päivänä: kuolema ja suru ja nälkä, ja hän joutuu tulessa poltettavaksi, sillä väkevä on Herra Jumala, joka on hänet tuominnut.”

  18:9 Ja maanpiirin kuninkaat, jotka hänen kanssansa ovat haureutta harjoittaneet ja hekumallisesti eläneet, itkevät ja parkuvat häntä, kun näkevät hänen palonsa savun;  10 he seisovat loitolla kauhistuen hänen vaivaansa ja sanovat: ”Voi, voi sinua, Babylon, sinä suuri kaupunki, sinä vahva kaupunki, sillä sinun tuomiosi tuli yhdessä hetkessä!”

  ‘Palonsa savun’ ja jakeiden 10 ja 19 ‘yhdessä hetkessä tuhoutui’ saattavat hyvinkin merkitä ydinpommin aiheuttamaa tuhoa. Mikä muu voisi tuhota suuren kaupungin yhdessä hetkessä?

  18:11 Ja maanpiirin kauppiaat itkevät ja surevat häntä, kun ei kukaan enää osta heidän tavaraansa, 12 kaupaksi tuotua kultaa ja hopeata ja jalokiviä ja helmiä ja pellavakangasta ja purppuraa ja silkkiä ja helakanpunaa ja kaikkinaista hajupuuta ja kaikenlaisia norsunluu-esineitä ja kaikenlaisia kalleimmasta puusta ja vaskesta ja raudasta ja marmorista tehtyjä esineitä, 13 ja kanelia ja hiusvoidetta ja suitsuketta ja hajuvoidetta ja suitsutuspihkaa ja viiniä ja öljyä ja lestyjä jauhoja ja viljaa ja karjaa ja lampaita ja hevosia ja vaunuja ja orjia ja ihmissieluja. 14 Ja hedelmät, joita sinun sielusi himoitsi, ovat sinulta menneet, ja kaikki kalleutesi ja komeutesi ovat sinulta hävinneet, eikä niitä enää koskaan löydetä. 15 Niiden kauppiaat, ne, jotka rikastuivat tästä kaupungista, seisovat loitolla kauhistuen hänen vaivaansa, itkien ja surren,                  

  16 ja sanovat: ”Voi, voi sitä suurta kaupunkia, joka oli puettu pellavaan ja purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä, kun semmoinen rikkaus yhdessä hetkessä tuhoutui!”  17 Ja kaikki laivurit ja kaikki rannikkopurjehtijat ja merimiehet ja kaikki merenkulkijat seisoivat loitolla 18 ja huusivat nähdessään hänen palonsa savun ja sanoivat: ”Mikä on tämän suuren kaupungin vertainen?                                        

  19 Ja he heittivät tomua päänsä päälle ja huusivat itkien ja surren ja sanoivat: ”Voi, voi sitä suurta kaupunkia, jonka kalleuksista rikastuivat kaikki, joilla oli laivoja merellä, kun se yhdessä hetkessä tuhoutui!” 20 Riemuitse hänestä, taivas, ja te pyhät ja apostolit ja profeetat; sillä Jumala on hänet tuominnut ja kostanut hänelle teidän tuomionne.

  Mihin viittaa persoonapronomini hänelle? Toisaalta tuhoutuu suuri kaupunki ja sen miljoonaväestö ja kuitenkin koston osoite on hän. Kuka on tämän suuren kaupungin johtohahmo. Se on käsitykseni mukaan kaikkien tuntema ja tietävä sen hetkinen – paavi.

  21 Ja väkevä enkeli otti kiven, niinkuin suuren myllynkiven, ja heitti sen mereen sanoen: ”Näin heitetään kiivaasti pois Babylon, se suuri kaupunki, eikä sitä enää löydetä.”

  Kysymyksessä oleva suuri kaupunki Babylon, on Rooma. Roomasta käytettiin nimeä Babylon, jottei sen seurakunnan olinpaikka olisi vainojen aikana paljastunut. 1.Piet. 5:13 Tervehdyksen lähettää teille Babylonissa [Roomassa] oleva seurakunta, valittu niinkuin tekin, ja minun poikani Markus.

  17:15 Ja hän sanoi minulle: ”Vedet, jotka sinä näit, tuolla, missä portto istuu, ovat kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä.  16 Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ja peto, ne vihaavat porttoa ja riisuvat hänet paljaaksi ja alastomaksi ja syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa. Tämä Ilmestyskirjan jae kertoo porton ja pedon suhteesta; kuninkaat ja heidän johtajansa peto vihaavat porttoa (uskonnollista maailman johtajaa) ja ’syövät hänen lihansa’ ja ’polttavat hänet tulessa’. Porton loppu onkin kuvauksen mukaan tapahtuva yhdessä hetkessä. Polttava tuli on todennäköisesti peräisin ydinaseesta, jonka ampuu pedon joukot. Enää ei portto ratsasta pedon selässä. Miksi peto vihaisi porttoa, joka ratsastaa sen selässä? Heidänhän pitäisi tehdä yhteistoimintaa. Ehkä maallinen valtioliittouma ei pidä siitä, että sitä ohjailee uskonnollinen toimija, ei varsinkaan jos heidän uskontonsa eroavat toisistaan.

  Saatanan, pedon ja väärän profeetan kohtalo on selvä: Ilm. 19:20 Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa.

   

   

  Jumalan sinetti ja pedon merkki                          

  Ihmisiä on kahdenlaisia: on Jumalan lapsia (Jumalan poikia), jotka tekevät Jumalan tahdon ja saavat Pyhän Hengen sinetin ja muut ovat saatanan omia, sellaisia jotka vähät välittävät Jumalan tahdon tekemisestä ja jotka hakevat elämässään vain omaa hyväänsä ja omaa nautintoaan. Tämän kahtiajaon pohjalta tutkin Jumalan sinettiä ja Pedon merkkiä. On myös kolmas ryhmä: ne, jotka eivät ole kuulleetkaan Jumalasta ja Kristuksesta tai jotka ovat lapsia ja liian nuoria ymmärtämään.

  Matteus ja Luukas kirjoittavat Jeesuksen sanoneen: Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan; ja joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa (Mat.12:30 ja Luuk. 11:23). Jos ihminen kuulee ja ymmärtää evankeliumin, hänen on tehtävä valinta; joko hän uskoo ja ryhtyy muuttamaan elämäänsä Jumalan tahdon mukaiseksi tai sitten hän ei usko. Päätöksen tekemiseen voi kulua aikaa, mutta joskus se on tehtävä. Jotkut ehkä ajattelevat “olihan tuo mielenkiintoista, mutta en kuitenkaan taida…”. Silloin hän itse asiassa valitsee kohtalonsa Mat.15:13 mukaisesti: Mutta hän [Jeesus] vastasi ja sanoi: ”Jokainen istutus, jota minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois. Tällainen ihminen ei saa Jumalan sinettiä, vaan pikemminkin Pedon merkin. Pedon merkin vastaanottavat ja sen valheen uskovat saavat tuomionsa koska kuten 2.Tes. 2:12 sanoo “että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen”.

   

  Jumalan sinetti

  5.Mooseksen kirja:

  6:4 Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi.

  5 Ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi.

  6 Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, painukoot sydämeesi.

  7 Ja teroita niitä lastesi mieleen ja puhu niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi.

  8 Ja sido ne merkiksi käteesi, ja ne olkoot muistolauseena sinun otsallasi.

  9 Ja kirjoita ne talosi pihtipieliin ja portteihisi.

  Vaikka Jumala sanoi, että Hänen sanansa tuli sitoa merkiksi käteen ja niiden tuli olla muistolauseena otsalla, oli Jumalan tarkoituksena painottaa Jumalan sanan merkitystä ihmisten sydämissä ja mielissä: Jer 31:33 Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Jes 51:7 Kuulkaa minua, te jotka vanhurskauden tunnette, kansa, jonka sydämessä on minun lakini: älkää peljätkö ihmisten pilkkaa älkääkä kauhistuko heidän herjauksiansa.

  Hebr 10:16 ”Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan”, sanoo Herra: ”Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä”; Samoin Hebr. 8:10 Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra:  

  Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

  Juutalaiset ottivat nämä lauseet kirjaimellisesti; kotien portinpielissä oli syvennys, jossa säilytettiin näitä ohjeita. Ei kai tätä kaunista tapaa voi moittiakaan, vaikkakin tärkeintä oli, että sanat painuivat ihmisten mieliin ja sydämiin. Tarkoitus varmaankin oli, että ihmiset tutkiskelisivat niitä mielessään ja sydämessään. Luuk 22:19 Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessänsä. Kun Raamattu (2.Tim. 2:19) sanoo, että “Herra tuntee omansa”, niin tunteminen ei perustu siihen, että ihmisen otsassa on pieni laatikko, jonka sisällä on joitakin Raamatunlauseita; Herra ja Hänen enkelinsä näkevät ihmisten mieliin (aivoihin) ja sydämiin. Nykyisin ei katsota sydämissä olevan mitään ajatus- tai tunnetoimintaa, vaan ne ovat ihmisten aivoissa eli mielissä. Joskus 1970-luvulla Jehovan todistajat vakavissaan ajoivat näiden Raamatunlauseiden kirjaimellista ymmärtämistä ja kovasti todistelivat sydämessä olevan ajatustoimintaa. 

  Siis: Laki sydämeen ja mieleen, ei pikku laatikkoon otsan päälle. Enkelit lukevat ihmisten aivoista ovatko ko. ihmisen Jumalan lapsia vai pedon. Esimerkiksi, kun Jumala oli kauhistunut ihmisten käytöksestä Sodomassa ja Gomorrassa, ihmisistä selvitettiin olivatko he vanhurskaita. Abraham tinkasi Jumalaa säästämään kaupungit tuholta, jos vain kaupunkilaisten joukosta löytyisi muutaman kymmentä vanhurskasta. Ei vain löytynyt. Ei sen takia, että ihmisten otsissa ei ollut näitä pikku koteloita, vaan siksi, että Jumalan käskyt eivät olleet painuneet ihmisten mieliin (aivoihin) tai sydämiin eikä heidän käsiinsä (tekojen muodossa).

  Yhtälailla samasta vertauskuvallisuudesta on kyse kun Jumala lähetti enkelit surmaamaan ihmisiä joilla ei ollut otsaan kirjoitettua Herran nimeä. Hes. 9:4 ja Herra sanoi hänelle: ”Kierrä kaupungin, Jerusalemin, läpi ja tee merkki niitten miesten otsiin, jotka huokaavat ja valittavat kaikkia kauhistuksia, mitä sen keskuudessa tehdään.”  

   

  Onko sapatti Jumalan merkki (sinetti)?

  2.Moos. 31:16 Ja pitäkööt israelilaiset sapatin, niin että he viettävät sapattia sukupolvesta sukupolveen ikuisena liittona.  31:13 ”Puhu israelilaisille ja sano: Pitäkää minun sapattini, sillä se on merkkinä meidän välillämme, minun ja teidän, sukupolvesta sukupolveen, tietääksenne, että minä olen Herra, joka pyhitän teidät.

  On totta, että Jumala sanoi sapatin olevan merkkinä Hänen ja israelilaisten välillä. Jeesus sanoi Mark. 2:27 Ja hän sanoi heille: ”Sapatti on asetettu ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten. Ihmisiä ovat israelilaisetkin. Jeesus ei sanonut, että sapatin vietto kuuluu kaikille ihmisille, myös käännynnäisille. Eivät myöskään apostolit vahvistaneet tällaista oppia. Kuitenkin on voimassa osana kymmentä käskyä “muista pyhittää lepopäivä” ja lepopäivä on tavallaan sapatti, mutta ei sisällä sapatin pikkutarkkoja käskyjä. Esimerkiksi sapatin säännöissä määriteltiin kuinka monta askelta sai kävellä sapattina. Kun opetuslapset palasivat Jerusalemiin Öljymäeltä, sen kerrottiin olevan “sapatinmatkan päässä” Apt.1:12 Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi ja joka on lähellä Jerusalemia, sapatinmatkan päässä.  Jeesus myös sanoi olevansa sapatin herra!

  Sapatti annettiin siis israelilaisille! VT on täynnä vahvistuksia tälle.  Tyypillinen esimerkki (Mark. 2:27), jossa rakennetaan oppi yhden jakeen pohjalle ja unohdetaan kymmeniä muita. 

   

  Milloin uskova saa Jumalan sinetin?

  Ef.1:13 Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, 4:30 Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka.

  Efesolaiskirjeen mukaan ihminen saa Jumalan Pyhän Hengen sinetin uskovaksi tultuaan. Jos ihminen pysyy uskossaan, sinetti on hänellä vakuutena lunastuksen päivään saakka. Luuk. 21:28 Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.” Lunastuksen päivä viittaa käsittääkseni lopun ajan tapahtumiin, jolloin vapaus tästä saatanallisesta menosta on lähellä.

  Ilm. 7:3 ja sanoi: ”Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennenkuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan.”

  Myös enkelit voivat painaa ihmiseen Jumalan sinetin. Ilmestyskirja kertoo: 7:2 Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta, 3 ja sanoi: ”Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennenkuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan.” 4 Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä tuhatta merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista: 9:4 ja niille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa maan ruohoa eikä mitään vihantaa eikä yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole Jumalan sinettiä otsassaan.   

  Jumalan sinetti on merkki Jumalan enkeleille, etteivät ne kohdista toimenpiteitä sinetin omaavia ihmisiä vastaan. Peto puolestaan vainoaa näitä ihmisiä tappaen heitä. 

                                                                                                        

   

   

  Pedon merkki

  Onko mikrosiru pedon merkki? Nykyajan suosittu teoria kertoo, että mikrosiru, joka istutetaan ihmisen käteen ihon alle, on Raamatussa kerrottu pedon merkki. Mikrosiru sisältää tiedot ihmisestä, mutta myös sen antajasta. Vain sellainen ihminen, jolla on mikrosiru, voi ostaa tai myydä (Ilm.13:17).

  Mikrosiru ei kuitenkaan voi olla tämä Raamatussa kerrottu pedon merkki.

  Ilmestyskirja:                                                                                                   20:4 Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.

  5 Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. 20:6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.

  Jakeessa 20:4 kuvataan pyhiä, jotka saavat tuomiovallan hallita yhdessä Kristuksen kanssa. Näitä pyhiä on kahdenlaisia: 1. Sellaisia, jotka on teloitettu Kristuksen vuoksi ja 2. sellaisia, jotka eivät suostuneet kumartamaan petoa ja sen kuvaa ja ottamaan sen merkkiä.

  Nämä ensimmäisen ylösnousemuksen pyhät ovat niitä, jotka viimeisen kahden tuhannen vuoden ajan ovat kuolleet Kristuksessa tai olivat Kristuksen omia tämän parousian koittaessa. Useinkin ajatellaan, että pedon merkki on käytössä vasta lopun aikoina. Se on kuitenkin ollut tarjolla jo kaksi tuhatta vuotta. Mikrosiru on kuitenkin hyvin tuore keksintö. Kahden tuhannen vuoden aikana ei kukaan ole voinut ottaa käteensä tai otsaansa mikrosirua, koska niitä ei ole ollut olemassakaan. Ilm. 20:4 todistaa pyhien olleen ottamatta pedon merkkiä otsaansa tai käteensä eivätkä olleet kumartaneet pedon kuvaa. Kun pyhiä kuitenkin vaadittiin ottamaan pedon merkki, ja mikrosirua ei ollut olemassakaan, pedon merkin on täytynyt olla jokin muu merkki. Tunnusomaista pyhille sen sijaan on, että he ovat saaneet toisen merkin eli Jumalan sinetin otsaansa Pyhän Hengen saamisen yhteydessä.

  Ilm. 14:9 Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: ”Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä,

  Sirua ei voi ottaa otsaan! Niinpä pedon merkki ei voi olla mikrosiru!

  Miten käytännössä voitaisiin mikrosiru asentaa ihmisten käsiin ympäri maailman? Vaikka sirun asentaminen olisi yhtä helppoa kuin rokotuksen antaminen, ei miljardien ihmisten ’rokottaminen’ mikrosirulla ole mahdollista sen 42 kuukauden kuluessa mikä pedolla on aikaa.

  Miksi peto ylipäätään vaatisi ihmisiä ottamaan fyysistä merkkiä tunnustaakseen olevansa pedon palvelija? Jos ihmisellä ei ole Jumalan sinettiä, hän on pedon oma! Lopun aikana on siis ihmisissä kahdenlaisia sinettejä: Jumalan sinettejä ja Pedon merkkejä. Molemmat ovat ulospäin ihmissilmälle näkymättömiä, mutta Jumala ja Hänen enkelinsä ne näkevät ja tunnistavat omansa. Varmaan myös saatana tuntee omansa niinkuin Jumalakin.  

  Jumalan sinetti ei ole fyysinen, ulospäin näkyvä tunnusmerkki. Kun ihmisestä sanotaan, että hän on Jumalan kuva, se näkyy vain hänen käyttäytymisessään ja vasta ihmisen kuoltua ja noustua ylös, hän muuttuu kirkastetun Kristuksen kuvan kaltaiseksi. 

  2.Kor. 1:22 [Jumala] joka myös on painanut meihin sinettinsä ja antanut Hengen vakuudeksi meidän sydämiimme.

  5:5 Mutta se, joka on valmistanut meidät juuri tähän, on Jumala, joka on antanut meille Hengen vakuudeksi. 8 Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö.

  Ef. 1:13  Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, Ef. 4:30  Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka.

  Pedon merkki sen enempää kuin pedon kuvakaan eivät ole kirjaimellisia merkkejä tai kuvia. Pedon merkki on Jumalan sinetin vastakohta. Kuinka siis pedon merkki olisi kirjaimellisesti tulkittava kun Jumalankaan merkki (sinetti) ei ole? Kun Jumala tuntee omansa, vaikka näillä ei olekaan mitään fyysistä merkkiä, varmaan myös saatana samalla tavoin tunnistaa omansa. Pyhän Hengen sinetti sen enempää kuin pedonkaan merkkikään eivät ole fyysisiä merkkejä, vaan ihmisen aivoihin tallentunutta tietoa ihmisen valinnasta Jumalan ja Pedon välillä.

  Mitä merkitsee pedon merkin kuvauksen yhteydessä kerrottu ostamisen ja myymisen kieltäminen? Kukaan ei saisi ostaa eikä myydä jos hänellä ei ole merkkiä kädessä tai otsassa. Historian saatossa on vainottu, useinkin uskonnollisista syistä, eri ihmisryhmiä. Monesti vainon kohteena ovat olleet juutalaiset, mutta myös kristityt, jotka ovat uskoneet eri tavalla kuin katolista alkuperää olevat uskontunnustukset olisivat velvoittaneet. Tällaisten ihmisryhmien elämä on tehty hyvin hankalaksi. Tietyt kaupan lajit on saatettu kieltää heiltä kokonaan ja vain tietyn alan kauppatoimet ovat olleet heille avoinna. Tällaisten ihmisryhmien on myös ollut pakko asua jossakin heille varatussa kaupunginosassa tms. jotta heitä on pystytty paremmin kontrolloimaan.

  Pedon luku on siis Raamatun mukaan ihmisen luku 666. Voidakseen ostaa tai myydä olisi ihmisten kirjoitettava joko oikeaan käteensä tai otsiinsa tämä luku 666 (tai pedon nimi). Tämä tarkoittaisi, että lähes kaikilla ihmisillä olisi kädessään luku 666. Pitäisikö se laittaa lastenkin käsiin, jotta hekin voisivat ostaa kaupasta vaikka suklaapatukan? Olisiko tällaisista merkinnöistä mitään hyötyä pedolle? Onko edes teknisesti mahdollista laittaa mikrosiru maailman kaikkien ihmisten käsiin sen lyhyen ajan aikana, joka petovallalla on käytettävänään, siis 42 kuukautta. Luulenpa, että tässä kohdin ihmiset erehtyvät; pedon merkki ei ole fyysinen merkki kädessä tai otsassa niin kuin ei ollut Jumalankaan merkki 5.Moos. 6.luvussa, kun ihmiset erehtyivät uskomaan, että Jumala haluaa ihmisten ripustavan pikku koteloita otsiinsa.

  Jumalan sinetin ’ottaminen’ (saaminen) tapahtuu hengellisessä uudistumisessa, jossa ihminen syntyy uudesti ylhäältä. Jumalan sinetin saamiseksi on ponnisteltava ja kilvoiteltava. Pedon merkin saaminen on sitä vastoin helppoakin helpompaa: Ihminen vain hylkää Jumalan kutsun ja päättää itsensä osalta, että maallisten ilojen tavoittelu riittää hänelle. Kummassakin tapauksessa ihmisen mieleen jää merkki tehdystä päätöksestä ja Jumala ja enkelit sekä peto tai itse saatana pystyvät lukemaan mitä ihmisen otsassa (aivoissa) lukee tai mitä ihmisen kädessä on (millaisia tekoja ihminen on tehnyt, Jumalan vai saatanan). 

  Tulevaisuudessa, jos nykyinen kehitys jatkuu, aidot kristityt ovat marginaalinen ryhmä. Muut valtavirran kristityt ovat ekumenisoituneet katolisen paavin alaisuuteen. Apostolisesta uskosta kiinnipitävät uudestisyntyneet ovat piikki nimikristittyjen lihassa. Heitä ei tarvitse merkitä millään merkillä, vaan ympäröivä yhteiskunta kyllä tunnistaa heidät muusta väestöstä. Diskriminoiva merkki on ja on aiemminkin ollut ihmisten mielissä ja sydämissä oleva erilainen uskonnollinen vakaumus. 

   

   

  Jumalan kuva ja pedon kuva

  Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut (2. Kor. 5:17).   2.Kor 3:18 Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.; Ja niinkuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä on myös oleva taivaallisen kuva.

  Room. 8:29 Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa;

  1.Kor.15:49 Ja niinkuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä on myös oleva taivaallisen kuva.

  2.Kor. 4:4 niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala [saatana] on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen [Kristuksen], joka on Jumalan kuva.

  1.Joh. 3:2 … Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy,

  Jos ihminen ei ole Jumalan kuva niin hän on pedon kuva.

  Patsas ei voi olla Raamatussa tarkoitettu pedon kuva koska niitä tarvittaisiin lukematon määrä, jotta kaikki ihmiset voisivat kumartaa niitä. Pikemminkin se on ihmisessä itsessään oleva mielikuva siitä, kenen kuva ihminen on. Jumalan lapset ja Jeesuksen seuraajat ovat ”Jumalan kuvia” ja ”uusia luomuksia”. Uskova ja Jumalan tahdon tekevä ihminen muuttuu luojansa kuvan ja kirkkauden kaltaiseksi.

  Jos pedon kuva ymmärretään kuvaannollisesti, tarkoittaa se ihmistä, joka elää tämän maailman menon mukaan, kuten Paavali asian ilmaisi. Tällaiset ihmiset ovat parhaassakin tapauksessa vain nimikristittyjä eikä hengellinen totuus kiinnosta heitä. Heidän olisi syytä ostaa ”silmävoidetta” kuten kaikkien Laodikean seurakunnan jäsenten, jotka ovat välinpitämättömiä – ei kylmiä eikä kuumia. ”Silmävoiteen” hankkimisella ihminen saa hengellistä viisautta ja ymmärrystä, ja he tulevat näkemään totuuden. Muutoin nämä ihmiset ovat ”lihan vallassa,” eivätkä voi olla Jumalalle otollisia:

  Room 8:4 että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen. 5 Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. 6 Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha;  7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. 8 Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. 9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.

  2.Kor. 3:5 ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin, ikäänkuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta,

  Pedon kuvalle annetaan henki, niin että se puhuu ja ne tapetaan, jotka eivät kumarra sen kuvaa. Ilm 13:15 Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin.  Olen tulkinnoissani kallistunut pedon kuvankin osalta kuvaannolliseen merkitykseen. Pedon kuvan kumartaminen ja pedon merkin ottaminen tarkoittaisi näin ollen hengellistä kuolemaa. Hengellinen kuolema voi käytännön elämässä tarkoittaa sitä, että ihminen alistuu valtaapitävien tahtoon, vaikka ei lainkaan hyväksy heidän poliittis-uskonnollista käskyään. Tähän tulkintaan olen päätynyt myös miettimällä mitä käytännössä voisi seurata pedon kuvan kumartamisen laiminlyönnistä. Kirjaimellisen tappamisen sijaan rangaistus voisi lievimmillään olla seurakunnasta erottaminen, josta seuraa seurakunnan jäsenten karttaminen. Kun ihminen erotetaan seurakunnasta ja kun kukaan ei edes puhu hänelle, on tällaisen ihmisen elämä kuin kuolleen.  Näin ihmiset pakotetaan pysymään lopunajan luopioseurakunnassa, kun ihmisten itse asiassa pitäisi lähteä siitä pois. Kun ottaa huomioon, että koko maailma on alistettu pedon kautta saatanalle (lohikäärmeelle), pedon omana pysyminen riittää saatanalle. Saatana ei ole kumarruksista kiinnostunut, vaan siitä, että saa riistetyksi ihmiset pois Jumalan yhteydestä, pois luvatusta iankaikkisen elämän palkinnosta saatanan kadotukseen. Saatana tekee kaikkensa, että ihmiset eivät ostaisi Jeesuksen silmävoidetta.

   

 • Israelia koskevat ennustukset vanhassa ja uudessa testamentissa

  Aam. 3:7 Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille. 

   

  Kun pysähdymme hetkeksi miettimään yllä olevan Raamatunjakeen merkitystä, tajuamme sen sanoman: kaikki mitä Jumalamme Jehova on tehnyt tai tulee tekemään, on ennalta ilmoitettu profeetoille, jotka saamansa käskyn mukaisesti ovat välittäneet nämä Jumalan sanat meille.

   

  Vuonna 70 jKr. Jerusalemin temppeli hajotettiin maan tasalle ja Israelin kansa vietiin eri puolille maailmaa. Tätä diasporaa on kestänyt lähes 2000 vuotta. Juutalaiset ovat palanneet heille luvattuun maahan 1800-luvun lopulta lukien ja perustaneet oman valtion. Israelin joutuminen diasporaan ja paluu omaan maahan on Raamatun tärkeä ennusmerkki. Vanhat profeetat ilmoittivat Jumalan rangaistuksesta satoja vuosia ennen niiden toteutumista ja Jeesus kertoi opetuslapsilleen diasporan päättymistä kuvaavan viikunapuu –vertauksen liki kaksi tuhatta vuotta sitten. Tämän vuoksi on aiheellista tutkia näitä Raamatun jakeita.

  Näiden ennustusten kantavia teemoja ovat siis:

  –     Juutalaiset rikkovat Jumalan kanssa tekemänsä liiton

  –     Herra rankaisee ja hajottaa oman kansansa ympäri maailman

  –     Herra tuo kansansa takaisin luvattuun maahan

  –     Jumala rankaisee pakanakansoja: Jeremia kirjoittaa, että ”pyörremyrsky vyöryy kohti jumalattomien päätä” (30:23) ja ”minä teen lopun kaikista kansoista, joiden sekaan olen sinut hajottanut” (30:10)

  –     Rankaisu jatkuu ja raskaita tapahtumia sattuu Israelissa kunnes viimein jäännös pelastuu.  Jeremia kertoo Jumalan viestin, jonka mukaan Jumala sanoo, että vähäisen määrän minä jätän jäljelle (Hes. 12:16) Israelista Jumala sanoo : ”minä kuritan sinua kohtuudella, mutta rankaisematta minä en sinua jätä” (Jer. 30:11)

  Sodista tarkemmin seuraavassa artikkelissa.

  Joos. 23:15 Ja niinkuin kaikki teitä koskevat lupaukset, jotka Herra, teidän Jumalanne, on antanut, ovat toteutuneet teille, niin Herra myöskin antaa kaikkien uhkauksiensa toteutua teille, kunnes hän on hävittänyt teidät tästä hyvästä maasta, jonka Herra, teidän Jumalanne, on teille antanut:

   Jeremia. 3:14 Palatkaa takaisin, te luopuneet lapset, sanoo Herra, sillä minä olen ottanut teidät omikseni, ja minä noudan teidät, yhden ainoankin kaupungista ja kaksi sukukunnasta, ja tuon teidät Siioniin.

  12:15 Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra, kun minä hajotan heidät pakanain sekaan ja sirotan heidät muihin maihin.  16 Mutta vähäisen määrän heitä minä jätän miekasta, nälästä ja rutosta jäljelle kertomaan pakanain seassa, siellä, minne he joutuvat, kaikista kauhistuksistansa; ja ne tulevat tietämään, että minä olen Herra.”

  Jer. 23:7 Sentähden, katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota: ’Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta’, 8 vaan: ’Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti ja toi Israelin heimon jälkeläiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin minä olin heidät karkoittanut.’ Ja niin he saavat asua omassa maassansa.”

  30:3 Sillä katso, tulee aika, sanoo Herra, jolloin minä käännän kansani Israelin ja Juudan kohtalon, sanoo Herra, ja palautan heidät maahan, jonka olen antanut heidän isillensä, ja he saavat periä sen.

  29:14 Ja niin minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra, ja minä käännän teidän kohtalonne ja kokoan teidät kaikista kansoista ja kaikista paikoista, joihin olen teidät karkoittanut, sanoo Herra, ja palautan teidät tähän paikkaan, josta minä siirsin teidät pois.

  29:17 Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, minä lähetän heidän sekaansa miekan, nälän ja ruton ja teen heidät inhottaviksi kuin viikunat, jotka ovat niin huonoja, ettei niitä voi syödä. 18 Ja minä ajan heitä takaa miekalla, nälällä ja rutolla ja teen heidät kauhuksi kaikille valtakunnille maan päällä, kiroukseksi ja kauhistukseksi, ivan vihellykseksi ja häväistykseksi kaikkien kansojen keskuudessa, mihin minä heidät karkoitan, 

  30:10 Mutta sinä, minun palvelijani Jaakob, älä pelkää, sanoo Herra, älä säiky, Israel. Sillä katso, minä pelastan sinut kaukaisesta maasta, sinun jälkeläisesi heidän vankeutensa maasta. Ja Jaakob on palajava, elävä rauhassa ja turvassa, kenenkään peljättämättä.  11 Sillä minä olen sinun kanssasi, sanoo Herra, ja pelastan sinut. 22 Ja niin te olette minun kansani, ja minä olen teidän Jumalanne.” 

  30:23 Katso, Herran myrsky, kiivastus, puhkeaa, pyörremyrsky vyöryy kohti jumalattomien päätä. 30:24 Eikä Herran vihan hehku asetu, ennenkuin hän on toteuttanut ja täyttänyt sydämensä aivoitukset. Aikojen lopulla te tulette sen ymmärtämään.

  30:2 ”Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Kirjoita kaikki sanat, jotka minä olen sinulle puhunut, kirjaan.  3 Sillä katso, tulee aika, sanoo Herra, jolloin minä käännän kansani Israelin ja Juudan kohtalon, sanoo Herra, ja palautan heidät maahan, jonka olen antanut heidän isillensä, ja he saavat periä sen.”

  30:10 Mutta sinä, minun palvelijani Jaakob, älä pelkää, sanoo Herra, älä säiky, Israel. Sillä katso, minä pelastan sinut kaukaisesta maasta, sinun jälkeläisesi heidän vankeutensa maasta. Ja Jaakob on palajava, elävä rauhassa ja turvassa, kenenkään peljättämättä.  11 Sillä minä olen sinun kanssasi, sanoo Herra, ja pelastan sinut. Minä teen lopun kaikista kansoista, joiden sekaan minä olen sinut hajottanut; ainoastaan sinusta minä en loppua tee: minä kuritan sinua kohtuudella, mutta rankaisematta minä en sinua jätä.

  Jesaja. 11:11 Ja sinä päivänä Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä hankkiakseen itselleen kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assurissa, Egyptissä, Patroksessa, Etiopiassa, Eelamissa, Sinearissa, Hamatissa ja merensaarilla. 12 Hän nostaa viirin pakanakansoille ja kokoaa Israelin karkoitetut miehet; ja Juudan hajoitetut naiset hän kerää maan neljästä äärestä. 14:1 Sillä Herra armahtaa Jaakobia ja valitsee vielä Israelin ja sijoittaa heidät heidän omaan maahansa; muukalaiset liittyvät heihin ja yhtyvät Jaakobin heimoon.

  27:12 Sinä päivänä Herra karistaa hedelmät maahan, Eufrat-virrasta aina Egyptin puroon asti, ja teidät, te israelilaiset, poimitaan talteen yksitellen.  13 Sinä päivänä puhalletaan suureen pasunaan, ja Assurin maahan hävinneet ja Egyptin maahan karkoitetut tulevat ja kumartavat Herraa pyhällä vuorella Jerusalemissa.  41:18 Minä puhkaisen purot kalliokukkuloihin, lähteet laaksojen pohjiin; minä muutan erämaan vesilammikoiksi ja hietikon hetteiköksi.  19 Minä kasvatan erämaahan setripuita, akasioita, myrttejä ja öljypuita; minä istutan arolle kypressejä, jalavia ynnä hopeakuusia,  44:21 Muista tämä, Jaakob, ja sinä, Israel, sillä sinä olet minun palvelijani. Minä olen sinut valmistanut, sinä olet minun palvelijani: en unhota minä sinua, Israel.  22 Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi niinkuin pilven ja sinun syntisi niinkuin sumun. Palaja minun tyköni, sillä minä lunastan sinut.

  51:11 Niin Herran vapahdetut palajavat ja tulevat Siioniin riemuiten, päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat. 

  Sefanja 3:14 Iloitse, tytär Siion, puhkea huutoon, Israel; ihastu ja ratkea riemuun kaikesta sydämestäsi, tytär Jerusalem.  15 Herra on poistanut sinun tuomiosi, kääntänyt pois sinun vihollisesi. Israelin kuningas, Herra, on sinun keskelläsi. Ei tarvitse sinun enää onnettomuutta nähdä.  19 Katso, siihen aikaan minä teen tekoni kaikille sinun nöyryyttäjillesi. Minä pelastan ontuvat ja kokoan karkoitetut ja teen heidät ylistetyiksi ja mainehikkaiksi jokaisessa maassa, jossa he olivat häpeänalaisina. 20 Siihen aikaan minä tuon teidät takaisin – siihen aikaan, jona minä teidät kokoan. Sillä minä teen teidät mainehikkaiksi ja ylistetyiksi kaikissa maan kansoissa, kun minä käännän teidän kohtalonne teidän silmäinne nähden; sanoo Herra.

  Hesekiel. 12:10 Sano heille: Näin sanoo Herra, Herra: Ruhtinasta, joka on Jerusalemissa, koskee tämä ennustus ja kaikkea Israelin heimoa, mikä on heidän keskuudessaan. 12:15 Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra, kun minä hajotan heidät pakanain sekaan ja sirotan heidät muihin maihin.  16 Mutta vähäisen määrän heitä minä jätän miekasta, nälästä ja rutosta jäljelle kertomaan pakanain seassa, siellä, minne he joutuvat, kaikista kauhistuksistansa; ja ne tulevat tietämään, että minä olen Herra.”

  20:34 Ja minä vien teidät pois kansojen seasta ja kokoan teidät maista, joihin olitte hajotetut, väkevällä kädellä, ojennetulla käsivarrella ja vuodatetulla vihalla. … 20:41 Niinkuin suloisesti tuoksuvaan uhriin minä teihin mielistyn, kun minä vien teidät pois kansojen seasta ja kokoan teidät maista, joihin olette hajotetut, ja osoitan teissä pyhyyteni pakanain silmien edessä.  42 Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra, kun minä tuon teidät Israelin maahan, siihen maahan, jonka minä kättä kohottaen olin luvannut antaa teidän isillenne.  43 Ja te muistatte siellä vaelluksenne ja kaikki tekonne, joilla olette itsenne saastuttaneet, ja teitä kyllästyttää oma itsenne kaikkien pahain töittenne tähden, mitä olette tehneet.  44 Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra, kun minä teen teille, minkä teen, oman nimeni tähden, en teidän pahan vaelluksenne enkä riettaiden tekojenne ansion mukaan, te Israelin heimo; sanoo Herra, Herra.

  34:12  Niinkuin paimen pitää huolen laumastaan, kun hän on lampaittensa keskellä ja ne ovat hajallaan, niin minä pidän huolen lampaistani, ja minä pelastan ne joka paikasta, minne ne ovat hajaantuneet pilvisenä ja pimeänä päivänä. 13 Minä vien ne pois kansojen seasta ja kokoan ne muista maista, tuon ne omaan maahansa ja kaitsen niitä Israelin vuorilla, puronotkoissa ja kaikissa maan asuttavissa paikoissa. 

  36:6 Sentähden ennusta Israelin maasta ja sano vuorille ja kukkuloille, puronotkoille ja laaksoille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, kiivaudessani ja vihassani minä puhun, koska teidän täytyy kärsiä pakanakansain pilkkaa.  7 Sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Minä kohotan käteni: totisesti saavat pakanakansat, jotka teidän ympärillänne ovat, itse kärsiä oman pilkkansa.  10 Ja minä lisään teille ihmisiä runsaasti – kaiken Israelin heimon kokonansa – ja kaupungit asutetaan ja rauniot rakennetaan.  37:22 Minä teen heidät yhdeksi kansaksi siinä maassa, Israelin vuorilla, ja yksi kuningas on oleva kuninkaana heillä kaikilla. Eivätkä he enää ole kahtena kansana eivätkä enää jakaantuneina kahdeksi valtakunnaksi.  23 Eivät myöskään he enää saastuta itseänsä kivijumalillaan, iljetyksillään eivätkä millään rikkomuksillansa, vaan minä vapautan heidät kaikista asuinpaikoistaan, joissa ovat syntiä tehneet, ja puhdistan heidät. Ja he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa.  24 Minun palvelijani Daavid on oleva heidän kuninkaansa, ja heillä kaikilla on oleva yksi paimen. Ja he vaeltavat minun oikeuksieni mukaan ja noudattavat minun käskyjäni ja pitävät ne.  25 He saavat asua maassa, jonka minä annoin palvelijalleni Jaakobille ja jossa teidän isänne ovat asuneet. Siinä saavat asua he, heidän lapsensa ja lastensa lapset

  36:24 Minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne.  36:35 Silloin sanotaan: ’Tästä maasta, joka oli autiona, on tullut kuin Eedenin puutarha; ja raunioina olleet, autiot ja maahan revityt kaupungit ovat varustettuja ja asuttuja.’ 36 Niin tulevat pakanakansat, joita on jäljellä teidän ympärillänne, tietämään, että minä, Herra, rakennan jälleen alasrevityn ja istutan aution: minä, Herra, olen puhunut, ja minä teen sen.  37 Näin sanoo Herra, Herra: Vielä tätäkin annan Israelin heimon minulta anoa, että tekisin heille sen: minä lisään heille ihmisiä runsaasti kuin lammaslaumaa. 

  37:25 He saavat asua maassa, jonka minä annoin palvelijalleni Jaakobille ja jossa teidän isänne ovat asuneet. Siinä saavat asua he, heidän lapsensa ja lastensa lapset iankaikkisesti, ja minun palvelijani Daavid on oleva heidän ruhtinaansa iankaikkisesti. 26 Minä teen heidän kanssansa rauhan liiton – se on oleva iankaikkinen liitto heidän kanssansa – istutan ja runsaasti kartutan heidät ja asetan pyhäkköni olemaan heidän keskellänsä iankaikkisesti…

  39:25 Sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Nyt minä käännän Jaakobin kohtalon ja armahdan kaikkea Israelin heimoa ja kiivailen pyhän nimeni puolesta.  26 Ja häpeänsä ja kaiken uskottomuutensa, jota he ovat minulle osoittaneet, he unhottavat, asuessaan nyt maassansa turvallisina, kenenkään peloittelematta.  27 Kun minä tuon heidät takaisin kansojen seasta ja kokoan heidät heidän vihamiestensä maista, niin minä osoitan heissä pyhyyteni lukuisain pakanakansain silmien edessä.  28 Ja he tulevat tietämään, että minä, Herra, olen heidän Jumalansa, kun minä, vietyäni heidät pakkosiirtolaisuuteen pakanakansojen luokse, kokoan heidät omaan maahansa enkä jätä sinne jäljelle ainoatakaan heistä.  29 Enkä minä enää kätke heiltä kasvojani, sillä minä vuodatan Henkeni Israelin heimon päälle, sanoo Herra, Herra.” 

  Hosea 6:1 Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä, ja parantaa meidät, hän on lyönyt meitä, ja sitoo meidät.  2 Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua, kolmantena päivänä hän meidät herättää, ja me saamme elää hänen edessänsä.

  Malakia. 4:1  Sillä katso: se päivä on tuleva, joka palaa kuin pätsi. Ja kaikki julkeat ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat oljenkorsia; ja heidät polttaa se päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa.  3 ja tallaatte jumalattomat; sillä he tulevat tomuksi teidän jalkapohjienne alle sinä päivänä, jonka minä teen, sanoo Herra Sebaot.

  Luukas. 21:29 Ja hän [Jeesus] puhui heille vertauksen: ”katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita.  30 Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä.  31 Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä. 32 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu.   

  Mikä on tämän Israelia kuvaavan viikunapuuvertauksen ’tämä sukupolvi’? Tulkinnalle on olennaista, että vertauksessa puhutaan viikunapuusta, joka tarkoittaa Israelia. Kyse on siis Israelissa olevasta sukupolvesta. Israelin valtio perustettiin vuonna 1948, mutta siitä on kulunut jo ylikin sukupolven aika. Mikä muu ajankohta voisi tulla kysymykseen? Yksi ajankohta voisi olla vuosi 1967, jolloin Israelin joukot sodassa valloitti koko Jerusalemin, eikä se (sen itäosa) enää ollut pakanain tallattavana. Luukkaasta voimme lukea miten Jerusalem on oleva pakanain tallattavana:

  Luuk.21:24 Ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva  pakanain tallattavana,  kunnes  pakanain  ajat täyttyvät.

  Viikunapuuvertaus kuvaa ajan kehitystä. Viikunan kypsyminen voidaan siis tulkita merkitsevän Israelin syntymistä; diaspora on osin purkautunut, mutta juutalaisten paluumuutto ei ole vieläkään päättynyt. Pakanain ajoista ja niiden päättymisestä on erilaisia tulkintoja. Mm. Jehovan todistajien tulkinta on ollut, että pakanain ajat, jotka kestivät 2520 vuotta, päättyivät vuonna 1914. Tästä vuodesta he alkoivat laskea ’tämän sukupolven’ päättymisaikaa, jonka päättyessä siis Jumalan valtakunnan on määrä alkaa. Tulkinta on ilmeisen virheellinen, koska vuodesta 1914 on kulunut jo yli sata vuotta ilman että Jumalan valtakunta olisi tullut maan päälle. Yksimielisyyttä ei myöskään ole sukupolven kestosta; useimmiten tunnutaan ilmoitettavan sukupolven pituudeksi (tai oikeastaan ihmisen iäksi) 70 tai 80 vuotta.

  Aamoksessa sanotaan 3:6 Puhalletaanko pasunaan kaupungissa, niin ettei kansa peljästy? Tahi tapahtuuko kaupungissa onnettomuutta, jota ei Herra ole tuottanut?  7 Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille.  Salaisuus ilmoitetaan usein vertauskuvana. Viikunapuu on selvä vertaus Israeliin. Jumala kuitenkin puhuu myös selvääkin selvemmin sanoin, kuten esim. Hes. 36:24 Minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne. Näin on jo tapahtunut 1880-luvulta lähtien, jonka jälkeen miljoonat juutalaiset lukuisista maista ovat palanneet diasporasta luvattuun maahansa ja rakentaneet kaupunkeja ja saaneet maan kukoistamaan. Israel on kuitenkin pieni maa ja sen kansa on vähäpätöinen ympäröiviin vihollismaihin nähden.

  Edellä olevista lukuisista jakeista käy ilmi, että Jumala ilmoittaa tulevista tapahtumista monta, monta kertaa eri profeettojen kautta ja eri aikoina. Toiston tarkoituksena on korostaa ilmoituksen varmuutta; näin tulee tapahtumaan niin Israelin kuin koko maailmankin osalta.

 • Lopun ajan sodat Israelia vastaan

  Daniel 7

  7:14 Ja hänelle [Kristukselle] annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä.   – Jälleen tämä sanonta, joka osoittaa, että koko maailma on Kristukselle alamainen.

  7:20 sekä pedon [neljännen pedon] pään kymmenestä sarvesta ynnä siitä sarvesta, joka puhkesi ja jonka edestä kolme putosi; jolla sarvella oli silmät ja herjauksia puhuva suu ja joka näytti suuremmalta kuin ne muut; 21 se sarvi, jonka minä näin sotivan pyhiä vastaan ja voittavan heidät, 22 siihen asti kunnes Vanhaikäinen tuli ja oikeus annettiin Korkeimman pyhille ja aika joutui ja pyhät saivat omaksensa [Jumalan] valtakunnan  23 Hän vastasi  näin:  ”Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen. 24 Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa kolme kuningasta. 25 Hän [”eräs muu”, antikristus] puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi [eli 42 kk:ksi]. 26 Sitten oikeus istuu tuomiolle, ja hänen valtansa otetaan pois ja hävitetään ja tuhotaan loppuun asti. 7:27 Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset.”

  Neljäs peto on kymmenen valtakunnan liittouma valtakuntia Lähi-Idässä Israelin ympärillä. Kymmenen kuninkaan jälkeen (7:24) nousee eräs muu, jonka uskon olevan nk. antikristus. Hän vainoaa ja hävittää Korkeimman pyhiä. Sitä, en tiedä miten se käytännössä tapahtuu, mutta voisin kuvitella, että hänellä on käytössään uskonnollinen poliisi, jollaisia on tänäkin päivänä islamilaisissa maissa. Ensimmäisenä näyttäisi olevan pedon tähtäimessä Jumalan valitut, pyhät, joita vainotaan.

  Daniel 11-12

  11:29 Määräaikana hän [Pohjoisen kuningas] hyökkää jälleen Etelämaahan, mutta tällä viimeisellä retkellä ei käy niinkuin ensimmäisellä. 31 Hänen lähettämänsä sotajoukot nousevat ja häväisevät pyhäkön linnoituksineen, poistavat jokapäiväisen uhrin ja asettavat sinne hävityksen kauhistuksen. 32 Ja liitonrikkojat hän viettelee luopumukseen houkutuksillaan, mutta niitten joukko, jotka tuntevat Jumalansa, pysyy lujana ja tekee tehtävänsä. 33 Ja taidolliset kansan seassa opettavat monta, mutta heitä sorretaan miekalla, tulella, vankeudella ja ryöstöllä, jonkun aikaa. 34 Ja keskellä sortoa heille suodaan pieni menestys, ja monet liittyvät heihin teeskennellen. 35 Ja taidollisista jotkut kompastuvat, että heidän joukkonsa koeteltaisiin, seulottaisiin ja puhdistettaisiin lopun ajaksi, sillä vielä kestää, ennenkuin määräaika on. 36 Ja kuningas tekee, mitä hän tahtoo, ja korottaa itsensä ja uhittelee jokaista jumalaa, itse jumalien Jumalaa vastaan hän puhuu kauheita. Ja hän menestyy, kunnes vihan aika on lopussa; sillä mikä on säädetty, se tapahtuu. 11:40 Mutta lopun ajalla Etelän kuningas iskee yhteen hänen kanssansa. Ja Pohjan kuningas käy tämän kimppuun vaunuilla ja ratsuilla ja monilla laivoilla, hyökkää hänen maihinsa, tulvana leviten niiden ylitse.   41 Hän hyökkää myös Ihanaan maahan, ja monta kaatuu. Mutta hänen kädestänsä pelastuvat nämä: Edom ja Mooab ja ammonilaisten pääosa. 45 Hän pystyttää hovitelttansa meren ja pyhäkön ihanan vuoren välille. Mutta hänen loppunsa tulee, eikä häntä kukaan auta.

  12:1 Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat.  2 Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen.   3 Ja taidolliset loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti.   4 Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys lisääntyy.  5 Ja minä, Daniel, näin, ja katso, siellä seisoi kaksi muuta, toinen virran tällä rannalla, toinen virran tuolla rannalla. 6 Ja toinen sanoi pellavapukuiselle miehelle, joka oli virran vetten yläpuolella: ”Kuinka kauan on vielä näitten ihmeellisten asiain loppuun?” 7 Ja minä kuuntelin pellavapukuista miestä, joka oli virran vetten yläpuolella, ja hän nosti oikean ja vasemman kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää iankaikkisesti: ”Siihen on vielä aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Ja kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät.”  8 Ja minä kuulin, mutta en ymmärtänyt, ja minä sanoin: ”Herrani, mikä on oleva näitten päätös?”  9 Niin hän sanoi: ”Mene, Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti. 10 Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät. 11 Ja siitä ajasta, jolloin jokapäiväinen uhri poistetaan ja hävityksen kauhistus asetetaan, on oleva tuhat kaksisataa yhdeksänkymmentä päivää. 12 Autuas se, joka odottaa ja saavuttaa tuhat kolmesataa kolmekymmentä viisi päivää.

  Jakeessa 12:7 sanotaan, että  kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät.” Pyhä kansa tarkoittaa Israelia. ’Yhden osan hajotus’ on merkittävä ilmaus; Jumala on luvannut palauttaa kaikki hänen kansansa ihmiset luvattuun maahan, mutta kaikki eivät voi tulla yhdessä hetkessä, vaan ajan kanssa. Lupausten täyttyminen ei vaadi, että kaikki olisivat palanneet Israeliin, vaan riittää, että ’yksi osa’ on palannut.

  Psalmi 83

  83:4 Heillä on kavalat hankkeet sinun kansaasi vastaan, ja he pitävät neuvoa sinun suojattejasi vastaan. 5 He sanovat: ”Tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta.” 6 Sillä he neuvottelevat keskenään yksimielisesti, he tekevät liiton sinua vastaan: Liittoumaan kuuluvat  7 Edomin teltat ja ismaelilaiset, Mooab ja hagrilaiset,    8 Gebal, Ammon ja Amalek, Filistea ynnä Tyyron asukkaat.  9 Myös Assur on liittynyt heihin,…

  Tässä on mainittu kymmenen kansaa, jotka liittoutuvat hävittääkseen Israelin niin, ettei sen nimeäkään enää muistettaisi. Luetellut kansat sijaitsevat Israelin lähettyvillä. Mikä voisi aiheuttaa, että nämä kansat kokevat tällaista vihaa Israelia kohtaan, että päättävät liittoutua Israelin tuhoamiseksi? Todennäköisesti syyt ovat uskonnolliset; Israelin ympärillä olevat kansat tunnustavat islamin uskoa.

  Ilmestys 13

  13:4 Ja he kumarsivat lohikäärmettä [saatanaa], koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle [valtioliitto], ja kumarsivat petoa sanoen: ”Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?”  5 Ja sille annettiin suu [antikristus, ”toinen peto”, on ensimmäisen pedon pedon edustaja] puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta. 6 Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat.  7 Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot.

   

  Hesekiel 38-39

  Hesekielille tuli sana Jumalalta, käsky koskien ”Googia Maagogin maassa, Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinasta”. Goog oli kokoava suuren liittouman Israelia vastaan.

  38:8 Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen, vuotten lopulla sinun on karattava maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä, koottu monien kansain seasta, – mentävä Israelin vuorille, jotka kauan aikaa olivat olleet rauniomaana; se on tuotu pois kansojen seasta, ja he asuvat turvallisina kaikki tyynni.  9 Sinä hyökkäät kuin rajuilma, tulet kuin pilvi, peittääksesi maan, sinä ja kaikki sotalaumasi ja lukuisat kansat, jotka ovat sinun kanssasi.

  Googin joukot, jotka on koottu lukuisista kansoista, lähtevät pohjan periltä Israelin kimppuun kuin pilvi. Tämän sanotaan tapahtuneen päivien lopulla. Miten käy tälle suurelle sotajoukolle? 38:18 Mutta sinä päivänä, jona Goog karkaa Israelin maahan, sanoo Herra, Herra, nousee minun vihani hehku. 19 Kiivaudessani, tuimuuteni tulessa minä sanon: Totisesti tulee sinä päivänä suuri maanjäristys Israelin maahan.  20 Ja minun edessäni vapisevat meren kalat ja taivaan linnut ja metsän eläimet ja kaikki maassa liikkuvat matelijat ja kaikki ihmiset, jotka maan pinnalla ovat; ja vuoret luhistuvat, ja vuorenpengermät sortuvat, ja kaikki muurit sortuvat maahan. 21 Ja minä kutsun häntä vastaan kaikille vuorilleni miekan, sanoo Herra, Herra: toisen miekka on oleva toista vastaan.  22 Minä käyn oikeutta hänen kanssansa rutolla ja verellä. Ja minä annan sataa kaatosadetta, raekiviä, tulta ja tulikiveä hänen päällensä, hänen sotalaumojensa päälle ja lukuisain kansojen päälle, jotka hänen kanssansa ovat.

  Sakarja

  14:1 Katso, Herran päivä on tuleva, ja sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi.    2 Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, ja puoli kaupunkia lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista.     3 Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan…

  Sak.14:12 Ja tämä on oleva vitsaus, jolla Herra rankaisee niitä kansoja, jotka sotivat Jerusalemia vastaan: hän mädättää siltä kansalta lihan, kun se vielä seisoo jaloillaan, sen silmät mätänevät kuopissansa, ja sen kieli mätänee sen suussa.

  Kun Raamattu toisessa kohdin sanoo kaikkien kansojen lähtevän sotimaan Israelin vastaan, Sakarja puolestaan sanoo Herran rankaisevan niitä kansoja, jotka sotivat Jerusalemia vastaan. Kaikki kansat maapallolla eivät suinkaan käy sotimaan Israelia vastaan. Herra aiheuttaa hyökkääjakansoille suuren hämmingin ja nämä käyvät toistensa kimppuun: 14:13 Sinä päivänä on tuleva Herralta suuri hämminki heidän sekaansa, niin että he käyvät kiinni toinen toisensa käteen ja toisen käsi kohoaa toisen kättä vastaan.

  14:1 Katso, Herran päivä on tuleva, ja sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi.     2 Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, ja puoli kaupunkia lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista. 3 Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä.  4 Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin. 5 Ja te pakenette minun mäkieni väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakenette, niinkuin pakenitte maanjäristystä Ussian, Juudan kuninkaan, päivinä. Ja Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi. 6 Sinä päivänä ei ole valoa: loistavat tähdet sammuvat.   7 Se on oleva yhtämittaista päivää – Herralle on se tunnettu – ei vaihdu päivä ja yö; ja ehtoolla on oleva valoisata.  8 Sinä päivänä elävät vedet virtaavat Jerusalemista: toiset puolet niistä Idänmerta kohti, toiset puolet Länsimerta kohti. Niin on tapahtuva kesät ja talvet.   9 Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi.  10 Koko maa muuttuu tasaiseksi kuin Aromaa Gebasta Rimmoniin asti, Jerusalemin eteläpuolelle. Ja tämä on oleva korkea ja oleva asuttu, paikallansa, Benjaminin portista entisen portin sijaan asti, Kulmaporttiin ja Hananelin-torniin asti, kuninkaan viinikuurniin asti. 11 He asuvat siellä, eikä vihitä sitä enää tuhon omaksi, ja Jerusalem on oleva asuttu, oleva turvassa. 12 Ja tämä on oleva vitsaus, jolla Herra rankaisee niitä kansoja, jotka sotivat Jerusalemia vastaan: hän mädättää siltä kansalta lihan, kun se vielä seisoo jaloillaan, sen silmät mätänevät kuopissansa, ja sen kieli mätänee sen suussa. 13 Sinä päivänä on tuleva Herralta suuri hämminki heidän sekaansa, niin että he käyvät kiinni toinen toisensa käteen ja toisen käsi kohoaa toisen kättä vastaan. 14 Myös Juuda on sotiva Jerusalemissa, ja kaikkien pakanakansojen rikkaudet kootaan joka taholta: kullat ja hopeat ja ylen paljon vaatteita. 15 Samoin on vitsaus kohtaava hevosia ja muuleja ja kameleja ja aaseja ja kaikkea karjaa, mitä niissä leireissä on – samankaltainen vitsaus. 16 Mutta kaikki niiden pakanakansain tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa.  17 Ja mitkä maan sukukunnista eivät käy ylös Jerusalemiin kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, niille ei tule sadetta. 18 Ja jos egyptiläisten sukukunta ei käy eikä tule sinne ylös, ei tule sitä heillekään; vaan heitä on kohtaava se vitsaus, millä Herra rankaisee niitä pakanakansoja, jotka eivät tule sinne ylös viettämään lehtimajanjuhlaa. 19 Tämä on oleva egyptiläisten synnin palkka ja kaikkien niiden pakanakansojen synnin palkka, jotka eivät käy sinne ylös viettämään lehtimajanjuhlaa. 20 Sinä päivänä on oleva hevosten kulkusissa kirjoitus: ”Pyhitetty Herralle.” Ja padat Herran temppelissä ovat uhrimaljain vertaisia, jotka ovat alttarin edessä. 21 Ja jokainen pata Jerusalemissa ja Juudassa on oleva pyhitetty Herralle Sebaotille, ja kaikki uhraajat tulevat ja ottavat niitä ja keittävät niissä. Eikä ole enää sinä päivänä yhtään kaupustelijaa Herran Sebaotin temppelissä.

  Jeremia

  23:5 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä herätän Daavidille vanhurskaan vesan; hän [Kristus] on hallitseva kuninkaana ja menestyvä, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa. 6 Hänen päivinänsä pelastetaan Juuda ja Israel asuu turvassa. Ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan: ’Herra on meidän vanhurskautemme.’

 • Kristuksen ylipappeus ja kuninkaallinen papisto

  Melkisedekin pappeus –  Aaronin pappeus (tai leeviläinen pappeus) – Urim ja tummim – Pyhällä öljyllä voiteleminen – Leeviläisestä pappeudesta Kristuksen pappeuteen – Ruokaa koskevat Raamatun ohjeet – Jeesuksen Uusi liitto – Yleinen pappeus – Kuninkaallinen papisto – Kuninkaallinen papisto verrattuna yleiseen pappeuteen – Ketkä muodostavat Pyhän papiston? – Jumalallinen luonto – Ihminen Jumalan kuva – Tulevassa Uudessa Maailmassa

   

  Tätä artikkelia varten olen tutkinut viisisataa vuotta vanhaa yleisesti valtakirkkojen hyväksymää käsitystä siitä, että yleinen pappeus kuuluu kaikille kastetuille ihmisille. Mielestäni se on väärä tulkinta Raamatun sanan perusteella, jonka erityisesti Martti Luther on painokkaasti esittänyt.

  Myös Ilmestyskirjan viimeinen luku vaatii uutta tulkintaa. Jakeessa 22:5 palataan vielä aiemmin painotettuun pyhien hallitsemiseen. Tälle jakeelle on syytä löytää uusi merkitys.

   

   

  Melkisedekin pappeus. 

  Melkisedek on ensimmäinen Raamatussa mainittu pappi, joka oli sekä ”Korkeimman Jumalan pappi” että Saalemin (Jerusalemin) kuningas. Melkisedek oli Abrahamin aikalainen. Abrahamista tiedämme enemmän, mm. että Abraham kuului Seemin kautta kymmenenteen sukupolveen Nooasta, ja hän syntyi n. 350 vuotta vedenpaisumuksen jälkeen, noin vuonna 2000 eaa.

  Abram tapasi tämän pappiskuninkaan paluumatkallaan voitettuaan kolme kuningasta, jotka olivat liittoutuneet elamilaiskuninkaan Kedorlaomerin kanssa. Antamalla Melkisedekille kymmenykset voittosaaliistaan ja ottamalla vastaan Melkisedekin siunauksen, Abra(ha)m osoitti tunnustavansa Melkisedekin pappeuden olevan lähtöisin Jumalalta sen periaatteen mukaisesti, että korkeammassa asemassa oleva antaa siunauksen: 1 Moos 14:18 Ja Melkisedek, Saalemin kuningas, toi leipää ja viiniä; hän oli Jumalan, Korkeimman, pappi. 19 Ja hän siunasi hänet sanoen: ”Siunatkoon Abramia Jumala, Korkein, taivaan ja maan luoja. 20 Ja kiitetty olkoon Jumala, Korkein, joka antoi vihollisesi sinun käsiisi.” – Ja Abram antoi hänelle kymmenykset kaikesta.

  Melkisedekin järjestyksen mukaista pappeutta, joka toteutui Kristuksessa, kuvataan Psalmissa 110:4 ja Hebrealaiskirjeessa: Heb 6:20 jonne Jeesus edelläjuoksijana meidän puolestamme on mennyt, tultuaan ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan, iankaikkisesti.
  Heb 7:17 Sillä hänestä todistetaan: ”Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan.”

  Heb 7:21 mutta tämä hänestä vannotulla valalla, sen asettamana, joka hänelle sanoi: ”Herra on vannonut eikä ole katuva: ’Sinä olet pappi iankaikkisesti”.

  Tämän Jumala vannoi valalla ja vain Kristukselle. Kristus puolestaan lupasi apostoleilleen Luuk 22:29 ja minä säädän teille, niinkuin minun Isäni on minulle säätänyt, kuninkaallisen vallan, 30 niin että te saatte syödä ja juoda minun pöydässäni minun valtakunnassani ja istua valtaistuimilla ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa.

  Apostolien kanssa tulevat hallitsemaan ensimmäisen ylösnousemuksen pyhät:        1 Piet 2:9 Mutta te olette ”valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja”, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa;
  Ilm 1:6 ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti! Amen.

  Ilm 20:6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta. 

  Melkisedek oli kuningas ja Jumalan pappi maan päällä. Jeesuksella Kristuksella olisi nuo molemmat virat, sekä Kuninkaan että Ylimmäisen papin virka, mutta ei vielä maan päällä vaan taivaassa. Hänet asetettiin ikuisesti ylipapiksi taivaaseen nousemisensa jälkeen. Maan päällä Kristus tulee toimimaan kuninkaana ja ylimmäisenä pappina toisen tulemisensa jälkeen, kun hän hallitsee tuhatvuotista valtakuntaa.

  Jehova itse nimitti Melkisedekin papiksi. Käsiteltäessä Jeesuksen asemaa suurena Ylimmäisenä pappina Hebrealaiskirjeen kirjoittaja (todennäköisesti Paavali) osoitti, ettei kukaan ota tätä kunniaa omasta aloitteestaan, vaan ”… Jumala kutsuu hänet niinkuin Aaroninkin.” (Heb 5:4) Lisäksi kirjoittaja selitti, että 5:2 … ”koska hän itsekin on heikkouden alainen, 3 ja tämän heikkoutensa tähden hänen täytyy, samoinkuin kansan puolesta, niin itsensäkin puolesta uhrata syntien edestä.”  ”Kristuskaan ei kirkastanut itseään tulemalla ylimmäiseksi papiksi, vaan hänet kirkasti Isä Jumala, joka sanoi hänestä: ’Sinä olet minun poikani; tänä päivänä minä sinut synnytin” (j. 5:5). – ”Tänä päivänä” ilmeisesti tarkoittaa päivää, jolloin Jumala korotti Jeesuksen ylimmäiseksi papiksi. ”Tänä päivänä” Kristus lopullisesti vahvistettiin Jumalan omaksi pojaksi. Toki Isä Jumala oli jo Johanneksen kastaessa Jeesuksen tunnustanut, että ”tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä”. Koko maailman ikuiseksi ylimmäiseksi papiksi tunnustaminen on vielä askel ylemmäksi.
  5:6 niinkuin hän toisessakin paikassa sanoo: ”Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan.”

   Heb 7:1 ”Sillä tämä Melkisedek, Saalemin kuningas, Jumalan, Korkeimman, pappi, joka meni Aabrahamia vastaan, hänen palatessaan kuninkaita voittamasta, ja siunasi hänet;

  2 jolle Aabraham myös antoi kymmenykset kaikesta ja joka ensiksi, niinkuin hänen nimensäkin merkitsee, on ”vanhurskauden kuningas” ja sen lisäksi vielä ”Saalemin [Jerusalemin] kuningas”, se on ”rauhan kuningas”; Jerusalemia sanotaankin joskus ”Salemiksi” Psa 76:3 ”Saalemissa on hänen [Jumalan] majansa ja hänen asumuksensa Siionissa.”
  7:3 jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua eikä elämän loppua, mutta joka on Jumalan Poikaan verrattava – hän pysyy pappina ainaisesti.

  ερες hiereús, from G2413; a priest (literally or figuratively):—(high) priest. Tulkintani mukaan, Melkisedek, “joka pysyy pappina ainaisesti” (j. 7:3) ei tarkoita ainaisesti ylipappina.

  Melkisedek on syntynyt ja myös kuollut. Hän odottaa haudassaan ylösnousemusta eikä ole taivaassa kuten Jeesus Kristus. Jotkut tutkijat ovat sitä mieltä, että Melkisedek oli Jeesus. Raamattu sanoo Melkisedekin olleen pappi, mutta Raamattu ei sano hänen olleen ylimmäinen pappi. Tämä on todella merkittävä Raamatun ilmoitus ja siksi Jeesus ei voi olla Melkisedek, koska Jeesus ei ole tavallinen pappi, vaan iankaikkisen pappeuden Ylimmäinen Pappi. Kristus on ikuisesti Jumalan ylipappi, eikä kahta samanarvoista ylipappia voi olla. Pappeja sensijaan on paljon. Melkisedekkin voi olla pappi ikuisesti tulevassa uudessa maailmassa. Ylipappi on ikuisesti vain Kristus.

   

  Aaronin pappeus (tai leeviläinen pappeus)

  Ennen kuin leeviläinen pappeus oli tullut voimaan, perheenpää toimi omassa perhekunnassaan pappina.

  Jumala nimitti Israelin ensimmäisen ylimmäisen papin, Aaronin, virkaansa. Tämä tapahtui noin 1400 vuotta eKr. Heb 5:4 ”Eikä kukaan sitä arvoa itselleen ota, vaan Jumala kutsuu hänet niinkuin Aaroninkin.”  Aaron polveutui Leevistä, joka oli kolmanneksi vanhin Jaakobin pojista.

  Ylimmäisen papin virka kulki suvussa isältä vanhimmalle pojalle, ellei tämä kuollut tai tullut virkaan kelvottomaksi, kuten kävi Aaronin kahdelle vanhimmalle pojalle, Naadabille ja Abihulle. He eivät noudattaneet Jumalan käskyä, vaan tekivät syntiä ja toivat vierasta, iljettävää tulta Jumalan eteen. Herran tuli lähti taivaasta ja kulutti heidät. (3 Moos 10:1-2).

  Vanhaa Testamenttia lukiessamme opimme, että Jumala oli tavattoman ankara ja vaati käskyjensä ehdotonta noudattamista. Em. ylipappia koskevien tarkkojen määräysten lisäksi muistan esimerkin Israelin kansan erämaavaelluksen ajoilta: mies keräsi risuja sapattina tulentekoa varten. Mooses ja Aaron vangitsivat hänet, mutta eivät tienneet minkälaisen rangaistuksen antaisivat. 4 Moos 15:35 kertoo: Mutta Herra sanoi Moosekselle: ”Se mies rangaistakoon kuolemalla, koko seurakunta kivittäköön hänet leirin ulkopuolella.” Tänä päivänä me elämme Kristuksen Uudessa liitossa, jonka peruspilareita ovat anteeksianto ja armo. Tuomio ei tule heti, vaan ihmisellä on aikaa katua ja saada syntinsä anteeksi. VT:n aikana olisi vaadittu uhrieläimen veren vuodattamista. Kristuksen veri kattaa ajattomasti kaikki synnit ja antaa mahdollisuuden saada ne anteeksi.

  Jumala antoi tarkat ohjeet (2 Moos 28.luku) ylipapin vaatetuksesta. Papin päähineen etupuolelle oli kiinnitetty kiiltävä levy puhtaasta kullasta, ja siihen oli kaiverrettu sanat ”Herralle pyhitetty.” Rintakilpi oli ylimmäisen papin puvun kallein osa. Se oli muodoltaan suorakulmainen siten, että sen pituus oli kaksi kertaa sen leveys, mutta se taitettiin kaksin kerroin, jolloin se muodosti neliön. Kaksin kerroin taittamalla muodostui eräänlainen tasku. Mooses säilytti tässä rintakilven taskussa urimia ja tummimia (3 Moos 8:8).

   

  Urim ja tummim. Sitä, mitä urim ja tummim varsinaisesti olivat, ei tiedetä. Niiden käytön perusteella tiedetään, että niitä käytettiin kysymään Jumalalta vastausta. Kysymyksen ja saatavan vastauksen piti olla niin, että vastaus saattoi olla joko kielteinen tai myönteinen. Kun heräsi koko kansaa koskevia kysymyksiä, ylipappi lähestyi Jehovaa urimin ja tummimin avulla. Esimerkkinä 4 Moos 27:21: ”Ja hän astukoon pappi Eleasarin eteen, ja tämä kysyköön hänen puolestaan urimin kautta Jumalan vastausta Herran edessä. Hänen käskystänsä he lähtekööt ja hänen käskystänsä he tulkoot, hän ja kaikki israelilaiset hänen kanssansa, koko seurakunta.”

  Emme tiedä millaisia kysymyksiä Jumalalle esitettiin VT:n aikana, mutta Uudessa Testamentissa esitettiin Jumalalle kysymys, kumpi kahdesta ehdokkaasta pitäisi valita uudeksi jäseksi Juudas Iskariotin tilalle. Juudas Iskariotin petettyä Jeesuksen hän omantunnon tuskissa hirttäytyi. Apostoleja jäi jäljelle yksitoista. Apostolien tekojen mukaan, jäljelle jääneet opetuslapset kokoontuivat Jeesuksen ylösnousemisen ja helluntain välillä valitsemaan uuden apostolin joukkoonsa. Valittavan piti olla Jeesuksen ylösnousemuksen todistaja ja hänen oli pitänyt olla oppilaiden joukossa niin pitkän ajan, että hän tunsi Jeesuksen toiminnan perinpohjaisesti. Oppilaat asettivat ehdolle kaksi henkilöä, Joosef Barsabbaan, jota kutsuttiin Justukseksi, sekä Mattiaksen. Näistä kahdesta uusi apostoli valittiin arvalla. Arpa lankesi Mattiaalle, josta näin tuli uusi kahdestatoista apostoli.
  Apt 1:23 Ja he asettivat ehdolle kaksi, Joosefin, jota kutsuttiin Barsabbaaksi, lisänimeltä Justukseksi, ja Mattiaan. 24 Ja he rukoilivat ja sanoivat: ”Herra, sinä, joka kaikkien sydämet tunnet, osoita, kummanko näistä kahdesta sinä olet valinnut 25 ottamaan sen paikan tässä palveluksessa ja apostolinvirassa, josta Juudas vilpistyi pois, mennäkseen omaan paikkaansa.” 26 Ja he heittivät heistä arpaa, ja arpa lankesi Mattiaalle, ja hänet luettiin niiden yhdentoista kanssa apostolien joukkoon.

  Tulevassa maailmassa, kun Kristus on perustanut tuhatvuotisen valtakuntansa, ei meidän tarvitse käyttää Urimia ja Tummimia saadaksemme vastauksen Jumalalta. Jesaja kirjoittaakin 65:24: ”Ennenkuin he huutavat, minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen.”

  Ylipapin vaatetus ei suinkaan ollut ainoa asia, jota Jumala sääteli. Ylimmäiselle papille asetettiin vielä lisärajoituksia: 3 Moos 21:14 määräsi: ”Leskeä tai hyljättyä vaimoa tai häväistyä naista tai porttoa hän älköön ottako, vaan neitsyen omasta suvustaan hän ottakoon vaimoksensa.” – Ylipappi ei saanut koskea kuolleeseen ruumiiseen, koska koskeminen olisi saastuttanut hänet. Hänen piti hoitaa hiuksiansa eikä hän saanut repäistä vaatteitaan. Pappeja koskivat määräykset, joiden mukaan heillä ei saanut olla Raamatussa lueteltuja ruumiinvammoja. 3. Moos luku 21:18 ”Älköön lähestykö kukaan, jossa on joku vamma, älköön kukaan sokea tai ontuva, kukaan kasvoiltaan tahi jäseniltään muodoton, 19 jalkansa tai kätensä taittanut 20 kyttyräselkäinen tai surkastunut, silmävikainen tai ihotautinen tai rupinen tai kuohittu.” Erikoinen ja meille vaikeasti ymmärrettävä määräys koski turvakaupunkeja. 4 Moos 35:25 sääti seuraavaa: ”Ja seurakunta päästäköön tappajan verenkostajan kädestä, ja seurakunta antakoon hänen palata turvakaupunkiin, johon hän oli paennut, ja siellä hän asukoon pyhällä öljyllä voidellun ylimmäisen papin kuolemaan asti.” – Tämän mukaan tappaja oli turvassa asuessaan turvakaupungissa ”pyhällä öljyllä voidellun ylimmäisen papin kuolemaan asti.”

   

  Pyhällä öljyllä voiteleminen.

  Pappien ensimmäiset pyhitysmenot kestivät seitsemän päivää. Seuraavana päivänä toimitettiin ensimmäisen kerran sovitusmenot, joita oli käsketty viettää vuosittain tisrikuun 10. päivänä. Israelin kansa tarvitsi puhdistamista synneistään, olivathan he aiemmin tehneet itselleen epäjumalan, kultaisen vasikan, kun Mooses oli viipynyt Sinain vuorella saamassa Jumalalta kymmenen käskyn laintaulut. Sillä välin 2 Moos 32:4: ”ja hän [Aaron] otti vastaan kullan heidän käsistään, kaavaili sitä piirtimellä ja teki siitä valetun vasikan. Ja he sanoivat: ”Tämä on sinun jumalasi, Israel, se, joka on johdattanut sinut Egyptin maasta.” Israelin kansa on viettänyt sovituspäivän juhlaa vuosittain syksyllä tisrikuun 10. pv.

  Itse olen ajatellut, että Israelin ja koko maailman suurin sovittaja Jeesus Kristus, olisi syntynyt sovituspäivän aikaan. Hänen tarkkaa syntymäpäiväänsä ei tiedetä, eikä se missään tapauksessa ole joulukuun 25. pv. Sovituspäivä aiemmin syksyllä olisi ainakin vertauskuvallisesti mitä sopivin tässä mielessä.

  Jumala antoi pikkutarkat ohjeet monesta asiasta Ylipappeuteen liittyen: Mooseksen piti toimittaa Aaronin voiteleminen vuodattamalla hänen päähänsä pyhää voiteluöljyä. 3 Moos 8:10 Ja Mooses otti voiteluöljyn ja voiteli asumuksen ja kaikki, mitä siinä oli, ja pyhitti ne; 11 ja hän pirskoitti sitä seitsemän kertaa alttarille ja voiteli alttarin kaikkine kaluineen ynnä altaan jalustoineen pyhittääkseen ne. 12 Ja hän vuodatti voiteluöljyä Aaronin päähän ja voiteli hänet pyhittääkseen hänet.

  Voitelun lisäksi uhrattiin syntiuhrina mullikka.

  Aaronia seuranneita ylimmäisiä pappeja sanottiin ”voidelluiksi”. Myös Kristuksesta puhutaan Jumalan voideltuna. (Apt 3:18, 4:26, Ilm 12:10)

  Jehova itse käski Moosesta osoittaen millaisen siunauksen tuli olla; 4 Moos 6:23 ”Puhu Aaronille ja hänen pojillensa ja sano: Siunatessanne israelilaisia sanokaa heille:

  24 Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua;
  25 Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen;
  26 Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.

  Jumalan itsensä antama ohje muistuttaa suuresti nykyistä Herran siunausta.

  Kuningas Daavidin valtakaudelle tultaessa pappien määrä 400 luvulla eKr oli kasvanut niin suureksi, että papit järjestettiin peräti 24 osastoon. (1 Aik 24. luku).

  Aaronin pappeuden alussa pappien suorittamat Jumalan palvelusmenot olivat hyvin tarkasti säädellyt. Jos niitä ei noudattanut tarkasti, saattoi käydä niin kuin kahdelle Aaronin pojalle; Jumala löi heidät kuoliaaksi. Papin ammatti alkoi näyttäytyä monille aika vaaralliselta. Toisaalta Raamattu kertoo, kuinka Jumala osoitti hyväksyntänsä uhrille, joka oli annettu alttarilla: 3 Moos 9:24 ”Ja tuli lähti Herran tyköä ja kulutti polttouhrin ja rasvat alttarilta. Ja kaikki kansa näki sen, ja he riemuitsivat ja lankesivat kasvoillensa.”

  Uudesta Testamentista voimme lukea samantapaisen kertomuksen Jumalan rankaisusta. Ananias ja Safiira olivat päättäneet myydä maatilansa ja antaa rahat seurakunnalle. He kuitenkin kätkivät osan kauppahinnsta.

  Apt 5:3 Mutta Pietari sanoi: ”Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi, niin että koetit pettää Pyhää Henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta? 4 Eikö se myymätönnä ollut sinun omasi, ja eikö myynnin jälkeenkin sen hinta ollut sinun? Miksi päätit sydämessäsi tämän tehdä? Et sinä ole valhetellut ihmisille, vaan Jumalalle.” 5 Kun Ananias kuuli nämä sanat, kaatui hän maahan ja heitti henkensä. Ja suuri pelko valtasi   kaikki, jotka sen kuulivat.

  Mooseksen tehtäväksi jäi, profeettana toiminen ja Pentateukin aikaansaaminen, joskin on esitetty väitteitä (niin kuin melkein kaikista Raamatun kirjoista), että ne tai osa niistä on jonkin muun, kuten oppilaan, kirjoittamia. Tällaisia väitteitä esittävät eivät varmaankaan ole perehtyneet Ivan Paninin viisikymmentä vuotta kestäneisiin tutkimuksiin Raamatun läpi kulkevasta koodista, jonka Panin tulkitsee olevan Jumalan sinetti kirjoituksen jumalallisesta lähteestä.

  Jäljempänä kirjoitan ihmisten yleisestä pappeudesta

   

  Leeviläisestä pappeudesta Kristuksen pappeuteen

  Raamatun profetiat Jeesuksesta. 5 Moos 18:18 Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. – Monia muita ennustuksia Jeesuksesta artikkelissani.

  https://salatturaamattu.fi/ennustuksia-jeesuksesta/

  Aaron oli ylipappi ja esikuva Kristuksesta. Entä Melkisedek? Eikö hänen pitänyt olla Kristuksen pappeuden esikuva? Ehkäpä esikuvia on 2. Melkisedek ei ollut Jumalan säätämän ja ohjeistaman pappeusjärjestelmän ensimmäinen pappi, vaan Aaron oli. Mooseskin toimi Israelin pappina, mutta Aaron otti hänen paikkansa. Miksi Jumala salli Aaronin tulevan ensimmäiseksi ylipapiksi? Aaronhan johti Israelin kansan kapinaa ja kultaisen vasikkajumalan valmistamista Mooseksen ollessa vuorella ottamassa vastaan Jumalan kymmentä käskyä. Jumalan toiminta on välistä yllättävää: olen kirjoittanut kansojen apostoli Paavalista, joka vainosi ja surmasi kristittyjä ja oli omien sanojensa mukaan kristikunnan suurin vihollinen. Kuitenkin Kristus käänsi hänet uskolliseksi palvelijakseen yhdellä salamaniskulla.

  Heb 7:11 ”Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan? 12 Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos.

  Heb 9:
  8 Näin Pyhä Henki osoittaa, että tie kaikkein pyhimpään vielä on ilmoittamatta, niin kauan kuin etumainen maja vielä seisoo.
  9 Tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva, ja sen mukaisesti uhrataan lahjoja ja uhreja, jotka eivät kykene tekemään täydelliseksi omassatunnossaan sitä, joka jumalanpalvelusta toimittaa,
  10 vaan jotka, niinkuin ruuat ja juomat ja erilaiset pesotkin, ovat ainoastaan lihan sääntöjä, jotka ovat voimassa uuden järjestyksen aikaan asti.
  11 Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa,
  12 meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.
  13 Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää lihanpuhtauteen,
  14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

  Melkisedekin pappiuden esimerkki osoitti, että tuleva Messias olisi sekä pappi että kuningas. Apostoli Paavali poisti heprealaisille kirjoittamassaan kirjeessä kaikki epäilykset siitä, ketä tuo ennustus koski, kun hän puhui ”Jeesuksesta, josta on iäksi tullut ylimmäinen pappi Melkisedekin tavan mukaan” (Heb 6:20, 5:10). Vuonna n. 33 jKr tie Kaikkein pyhimpään ilmoitettiin! Useat juutalaiset eivät sitä uskoneet, vaan jatkoivat turhaa ja hyödytöntä temppelipalvelusta. Leeviläinen pappeus ja Vanhan liiton laki israelilaisille oli ja on hyödytön. Laki ei tee ketään täydelliseksi ja israelilaisilta puuttui kyky noudattaa sitä tarkasti. Eläimen uhraaminen syntiuhrina ei vastaa Kristuksen antamaa täydellistä uhria.

  Kristuksen ylipapin virassa yhdistyvät sekä kuninkuus että pappeus kuten Melkisedekinkin tapauksessa. Tätä osoittaa myös se, että Kristuksella on valtaistuin kuten Jumalalla. Jumala on vielä nimenomaisesti antanut hänelle kaiken vallan niin taivaassa kuin maan päällä. Sanonta kaiken vallan tarkoittaa samaa valtaa kuin itse Jumalallakin. Kun Uusi Jerusalem laskeutuu maan päälle, Jumala ja Kristus esiintyvät yhdessä valtaistuimillaan. Kristuksen valta ja pappeus jatkuvat iäisyyteen.

  Heb 6:19 ”Se toivo meille on ikään kuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti, 20 jonne Jeesus edelläjuoksijana meidän puolestamme on mennyt, tultuaan ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan, iankaikkisesti.”

  Raamattu ei kerro Melkisedekin kansallisuutta, ei syntyperää eikä jälkeläisiä. Näin Raamattu saattoi kertoa esikuvan Jeesuksesta Kristuksesta, josta on Jumalan vannomalla valalla ”iäksi tullut ylimmäinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan” (Heb 6:20).

  Melkisedek oli Kristuksen (Messiaan) vertauskuva, sillä Raamatussa ei Melkisedekistä eikä hänen esivanhemmistaan ole kirjattu sukuluetteloa. Raamattu sanoo Hebr 7:3, että hänellä ei ole isää, äitiä, eikä sukua, mutta luonnollisesti hänellä oli isä ja äiti. Melkisedekistä, toisin kuin Jeesuksesta, ei ole olemassa sukuluetteloa. Sen vuoksi Raamattu sanoo, ettei hänellä ole isää, ei äitiä, ei sukua. Ei myöskään päivien alkua, koska ei ole tiedossa, milloin hän syntyi ja milloin kuoli. Tämän vuoksi Melkisedekiä verrataan Jeesukseen; Jeesuksen maalliset esivanhemmat ja hänen itsensä syntyminen Marian poikana on rekisteröity ajallisesti Raamattuun. Jeesuksen taivaallisen Isän, Jehovan ajatuksissa ja suunnitelmissa Jeesus oli jo ennen maailman luomista. Samoin Jumala oli suunnitellut apostolien osuuden Jeesuksen toiminnassa: Room 8:28 Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. 29 Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa; 30 mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut.

  Lakiliitto ja siihen kuuluva leeviläinen pappeus eivät saavuttaneet täydellisyyttä, vaan jäivät kauaksi siitä. Sen tähden tarvittiin uusi pappeus Melkisedekin järjestyksen mukaan. Pappeuden muuttuessa muuttui myös liitto. Tilalle tuli Kristuksen julistama Uusi liitto, jota sanotaan myös paremmaksi liitoksi; Heb 8:6 ”Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu.” – Kymmenen käskyä jäivät voimaan, mutta Lakiliittoon ja leeviläiseen pappeuteen kuuluvat käskyt, 613 mizvot’ia, ja vanha Lakiliitto kumottiin.

  Uuteen liittoon tarvittiin Jeesus Kristus Ylimmäksi papiksi, koska hän on iankaikkinen Jumalan poika ja Vapahtaja, joka antoi elämänsä uhriksi, jotta kaikki häneen uskovat syntiset ihmiset pelastuisivat. Kristuksen Uusi liitto on edellistä parempi, koska Heb 7:21 ”mutta tämä hänestä vannotulla valalla, sen asettamana, joka hänelle sanoi: ”Herra on vannonut eikä ole katuva: ‘Sinä olet pappi iankaikkisesti” 22 niin on myös se liitto parempi, jonka takaajaksi Jeesus on tullut.”

  Kristus lunasti meidät lain ja Lakiliiton alaisuudesta, että pääsisimme lapsen asemaan ja voisimme kutsua Jumalaa Isäksi, Abba. Joh 1:17 Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Room 10:4 Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo.

  Gal 4:4 Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen,
  5 lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan.
  6 Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: ”Abba! Isä!”
  7 Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi; mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta.

  Paavali kuvaa Uuden liiton ihmistä kirjeessään Tiitukselle: 1:14 eivätkä kiinnittäisi huomiotansa juutalaisiin taruihin eikä totuudesta pois kääntyvien ihmisten käskyihin.
  15 Kaikki on puhdasta puhtaille; mutta saastaisille ja uskottomille ei mikään ole puhdasta, vaan heidän sekä mielensä että omatuntonsa on saastainen.
  16 He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he hänet kieltävät, sillä he ovat inhottavia ja tottelemattomia ja kaikkiin hyviin tekoihin kelvottomia.

   

  Ruokaa koskevat Raamatun ohjeet.

  Esimerkkinä jokapäiväisen elämän keskeisestä kysymyksestä Uudessa liitossa; alkuperäinen Jumalan ohje syömistä koskien oli: 1 Moos 9:3 ”Kaikki, mikä liikkuu ja elää, olkoon teille ravinnoksi; niinkuin minä olen antanut teille viheriäiset kasvit, niin minä annan teille myös tämän kaiken. 9:4 Älkää vain syökö lihaa, jossa sen sielu, sen veri, vielä on. – 613 Mitzvotin joukossa on kuitenkin lueteltu eläimiä, joita ei sopinutkaan syödä. http://www.jewfaq.org/kashrut.htm#Animals

  Verta sisältävien ruokien syöntikielto on edelleen voimassa myös Uudessa liitossa: Apt 15:20 ”vaan heille kirjoitettakoon, että heidän pitää karttaman epäjumalien saastuttamaa ja haureutta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, sekä verta.” – Niin Vanhassa kuin Uudessakin Testamentissa kielletään sellaisen lihan syönti, josta ei ole verta laskettu pois. Syynä on elämän kunnioittaminen. Raamattu sanoo, että veressä on eläimen sielu eli sen elämä, elämänvoima.

  Paavali ohjeistaa: Room 14:2 Toinen uskoo saavansa syödä kaikkea, mutta toinen, joka on heikko, syö vihanneksia.  3 Joka syö, älköön halveksiko sitä, joka ei syö; ja joka ei syö, älköön tuomitko sitä, joka syö, sillä Jumala on ottanut hänet hoivaansa. Room 14:20 Älä ruuan tähden turmele Jumalan työtä. Kaikki tosin on puhdasta, mutta sille ihmiselle, joka syö tuntoansa loukaten, se on pahaa.

  Jehovan todistajat ovat tunnetusti tarkkoja veren karttamisessa. Itse olen tulkinnut Raamatun karttamiskäskyn tarkoittavan veren tai verta sisältävien ruokien syömistä. Jehovan todistajat karttavat myös verensiirtoja eli toisen ihmisen veren siirtämistä toiselle, vaikkapa leikkauksen yhteydessä. On tietystikin ymmärrettävää, että Apostolien aikana ei tunnettu mahdollisuutta veren siirtoon. Tarkoittaako Apt 15:20 jakeen lopun ”ja verta” juuri tätä tulevaisuuteen tähtäävää veren käyttömahdollisuutta? Mielestäni se ei tarkoita sitä. Perustelen näkökantaani seuraavasti: Veren karttaminen ja nimenomaan ruuassa, johtui elämän kunnioittamisesta koska eläimen, niin kuin myös ihmisen elinvoima on Raamatun mukaan veressä. Eikö siis olisi ihmisen elämää kunnioittavaa, jos pyrittäisiin säilyttämään Jumalan ihmiselle antamaa elämää, siirtämällä häneen toisen ihmisen elämää, hänen vertaan? Eikö se juuri olisi Jumalan antaman elämän kunnioittamista?

   

  Jeesuksen Uusi liitto. 

  Vuoden 33 helluntaipäivänä lakiliitto lakkasi ja ”parempi liitto”, uusi liitto, tuli voimaan Jumala toi julki tämän liiton samana päivänä vuodattamalla pyhän hengen. Heb 8:13 Sanoessaan ”uuden” hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään.

  Apostolisena aikana ei ollut jakoa maallikoihin ja pappeihin. Tulevassa Kristuksen tuhatvuotisessa valtakunnassa on aluksi jopa pakanoita, jotka eivät ole edes kuulleet Kristuksesta, saati että uskoisivat häneen. Vähitellen tieto ja usko lisääntyvät ja Kristuksen kanssahallitsijat opettavat kansaa. Tulkintani mukaan, tässä valtakunnassa ei ole ammattipappeja, vaan em. hallitseva joukko julistaa Jumalan valtakuntaa ja Jeesusta Kristusta sen suvereenina kuninkaana. Ammattimaisia pappeja, piispoja, kardinaaleja tai paaveja ei tarvita.

  Herra Jumala korotti Jeesuksen Herraksi ja Kristukseksi (Apt 2:36) sekä Heb 5:5 mukaan Jumalan ylimmäiseksi papiksi: ”Niinpä Kristuskaan ei itse korottanut itseänsä ylimmäisen papin kunniaan, vaan hän, joka sanoi hänelle: ”Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin.

  Heb 5:1 Sillä jokainen ylimmäinen pappi, ollen ihmisten joukosta otettu, asetetaan ihmisten puolesta toimittamaan sitä, mikä Jumalalle tulee, uhraamaan lahjoja ja uhreja syntien edestä.

  Heb 8:1 Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä: meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa,
  2 tehdäkseen pappispalvelusta kaikkeinpyhimmässä, siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen.
  3 Sillä jokainen ylimmäinen pappi asetetaan uhraamaan lahjoja ja uhreja, jonka tähden on välttämätöntä, että tälläkin on jotakin uhraamista.
  4 Jos hän siis olisi maan päällä, ei hän olisikaan pappi,… 6 Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu.

  Kristus julisti Uuden, paremman liiton, ja sen myötä uudenlaisen pappeuden, joka ei tarvitse uhrilahjoina eläinten verta:

  Tavalliset ylipapit uhrasivat lahjoja ja uhreja ihmisten syntien edestä. Jeesus Kristus on j.8:6 mukaisesti paremman liiton välimies, joka liitto on perustettu paremmille lupauksille. Uuden liiton mukaisesti emme tarvitse uhrilahoja syntiemme edestä, koska Kristus on antanut oman elämänsä kertakaikkiseksi uhrilahjaksi jokaisen ihmisen puolesta. Me saame syntimme anteeksi katumalla ja pyytämällä.

  Jo Mooseksen aikoina israelilaiset sanoivat: 2 Moos 20:19 Ja he sanoivat Moosekselle: ”Puhu sinä meidän kanssamme, niin me kuulemme. Älköön Jumala puhuko meidän kanssamme, ettemme kuolisi.” Kansa suorastaan pelkäsi mitä voisi tapahtua, jos he sotkeentuisivat Jumalan asioihin. Olihan Jumala surmannut kaksi Aaronin omaa poikaa, jotka olivat hoitaneet papin tehtäviä epäkunnioittavasti Jumalaa kohtaan (4 Moos 3:4) Tämä historiallinen tausta oli varmaan unohtunut apostoliseen aikaan tultaessa; Jeesus Kristus oli julistanut Uuden liiton ja siinä hän itse oli liiton ylipappi. Muita ammattipappeja ei tarvittu. Seurakunnissa ei ollut ammattipappeja. Kaikilla oli oikeus puhua ja tuoda esiin oma näkemyksensä uskon kysymyksistä. Miksi tämä periaate on syrjäytetty? Ehkä syynä oli se, että sisäinen ja ulkoinen hajaannus uhkasi ja erilaiset lahkot saivat jalansijaa. Koettiin, että kirkko tarvitsee voimakkaamman organisaation ja sen vuoksi muodostui papiston ammattikunta. Katolinen kirkko oli tämän kehityksen kärjessä aina keskiajalle saakka. Tällöin protestanttiset kirkot toivat omat opilliset haasteensa kirkkojen väliseen kilpailuun.

   

  Yleinen pappeus 

  Martti Lutherin käsitys yleisestä pappeudesta oli reformaation alkuvaiheessa 1500-luvulla, että kaikki kastetut ovat pappeja. Tätä mielipidettä on perusteltu erityisesti 1 Piet 2. luvun jakeilla 9 ja 10: ”Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa. Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa. Ennen te olitte armoa vailla, mutta nyt on Jumala teidät armahtanut.” Luther vastusti katolista näkemystä, joka painotti kirkollista valtarakennetta pappeine, piispoine ja aina paavia myöten, joka oli Pyhä Isä ja koko kirkon ylin johtaja. Katoliset näkivät, toisin kuin Luther, että syntisten ihmisten ja Jumalan välillä täytyi olla pappikunta, joka vastaanotti ihmisten ripit, antoivat ihmisille synninpäästön ja toimittivat kasteen ja muut sakramentit.

  Tänäkin päivänä Luterilainen kirkko kannattaa näkemystä, että yleisellä pappeudella tarkoitetaan sitä, että jokainen kastettu kristitty kuuluu osana yleiseen pappeuteen. Olen aikaisemmin pohtinut kysymystä pelastaako kaste ja todennut, ettei kaste yksinään pelasta ketään. Kasteen jälkeinen elämä, usko ja uskon teot liittyneenä Jumalan armoon, pelastaa. Voinkin kysyä: eikö papin pitäisi täyttää uskon vaatimus ja Raamatun sanan totena pitäminen? Kuinka pelkkä kaste voisi liittää ihmisen kuninkaalliseen papistoon? Kasteen merkitystä on eri kirkkokunnissa ylikorostettu suuresti. Kastehan on ”hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta” (1 Piet 3:21), ei pappeuteen liittämistä.

  Huolimatta kirkon tunnustamasta yleisestä (yhteisestä) pappeudesta, ei siihen kuulu sakramenttien toimittaminen. Se on rajattu papiksi vihityille, joilta edellytetään teologian tutkintoa. Maallikoille suodaan oikeus rukoukseen seurakunnan tilaisuudessa, hengelliseen opetukseen ja sielunhoitoon.

  Raamatussa ei puhuta mitään yleisestä pappeudesta. En usko ihmisten yleiseen pappeuteen Lutherin tai nykykirkkojen opettamalla tavalla. Tulkitsen Raamatun opettavan pappeuden liittyvän hallitsemiseen Kristuksen Tuhatvuotisessa valtakunnassa. Se on rajattu nk. pieneen joukkoon, joka aina seuraa Kristusta.

   

  Kuninkaallinen papisto

  Seuraavia jakeita on käytetty todistamaan kristikunnan yleisestä pappeudesta.

  1 Piet 2:5 ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. 2:9 Mutta te olette ”valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja”, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa;

  Ilm. 1:6 ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti! Amen.

  Ilm 5:10 ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä.”

  20:6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.

  Kenestä, tai mistä ihmisryhmästä puhutaan yllä mainituissa Raamatun jakeissa? Tai, kysyn tosin: kenestä siinä EI PUHUTA? Mitä niissä EI SANOTA?

  1 Piet 2. luvun jakeissa kehotetaan rakentumaan, eli kehittymään ja tulevaisuudessa muodostamaan hengellisen huoneen ja pyhän papiston. Valittu suku, kuninkaallinen papisto, joka on valittu ja kutsuttu Jumalan ihmeelliseen valkeuteen. Jumala on ennalta ennen maailman luomista, tuntenut ja valinnut ihmisiä eri tehtäviin. He saattoivat hyvinkin olla kastettuja, mutta vielä heidän tuli rakentua pyhäksi papistoksi.

  Pietarin opetuksen mukaan kaikki ”te, jotka uskotte” olette tulevaisuudessa rakentuva hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi. Te olette Jumalan valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa. Jae 10 muistuttaa, että te ette ennen olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa. Kyse ei ole luonnollisesta Israelista, vaan niistä monista kansakuntien ihmisistä, jotka ennen olivat pakanoita. Uskon myötä he ovat tulleet Jumalan kansaksi tai Jumalan Israeliksi. Jumalan Israeliin kuuluvat kaikki Jeesukseen uskovat ja hänet Herrakseen tunnustavat ihmiset. Kaikilla uskovilla on mahdollisuus kilvoitella uskossa ja pyrkiä ’kuninkaalliseen papistoon’.

   

  Kuninkaallinen papisto ja yleinen pappeus

  Ilm 1:5 ”ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä. 6 ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti! Amen.”

  Ilm 5:9 ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: ”Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista.

  Ilm. 5:10 ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä.”

  Ilm 1: ja 5:10 todistaa kuinka jakeiden koskemat ihmiset on tehty Jumalalle kuningaskunnaksi ja papeiksi ja he tulevat hallitsemaan maan päällä. Ilmestyskirjan jae 20:6 paljastaa kenestä näissä jakeissa on kysymys: ”Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.”

  Kysymys ei suinkaan ole kaikista kastetuista, monia ei ole kastettu lainkaan.

  He ovat niitä ’Kristuksen pyhiä’ ja kanssahallitsijoita, jotka hallitsevat Kristuksen kanssa kuninkaina ja pappeina hänen Tuhatvuotisessa valtakunnassaan. He tulevat olemaan Kristuksen pappeja. Kysymys on tulevasta osasta Kristuksen valtakunnassa.

  Sen mitä olen edellä kirjoittanut, pitäisi rohkaista kaikkia kristittyjä voimistamaan uskoaan, jotta he voisivat rakentua elämässään kohti tulevan ylösnousemuksen suurta voittopalkintoa. Sen saavuttavat tulevat olemaan myös Kristuksen pappeja.

   

  Ketkä muodostavat Pyhän papiston?

  Mikä on tämä joukko, josta yllä olevissa jakeissa puhutaan; ”Pyhä papisto”, ”kuninkaallinen papisto”? He ovat niitä, jotka ovat Jeesukseen Kristukseen uskovia. Apostolien aikaiset ihmiset ovat kuolleina haudoissaan, mutta nykyaikana elävät uskovat kuuluvat myös tähän ”valittuun sukuun”, ”omaisuuskansaan.” He ovat uskovia ihmisiä kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista. He muodostavat papiston ja ”he tulevat hallitsemaan maan päällä.”

  Heistä puhuu myös Paavali, kun hän kertoo ensimmäisestä ylösnousemuksesta ja siihen liittyvästä ylöstempauksesta.

  1 Tes 4:15 Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.  16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
  17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

  1 Kor 15:51 Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, 52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.

  Millaisiksi Paavali kertoo uskovien muuttuvan? Henkiolennoiksi, koska liha ja veri ei voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta (jae 50). Viimeisen pasuunan soidessa Kristuksessa kuolleet nousevat ensin ja sen jälkeen elossa olevat uskovat muuttuvat henkiolennoiksi ja kaikki nämä henkiolennot tempaistaan Kristusta vastaan ’pilviin’, kun hän tulee toisen kerran maan päälle perustamaan tuhatvuotisen valtakunnan.

  Sen valtakunnan papeiksi ja hallitsijoiksi Kristuksen alaisuudessa tämä ensimmäisen ylösnousemuksen joukko on herätetty. Raamattu kertoo Ilm 14:1 ”Ja minä näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan sata neljäkymmentä neljä tuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi.” Jakeessa 4 selitetään, että ”nämä ovat ne, jotka seuraavat Karitsaa, mihin ikinä hän menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoiseksi Jumalalle ja Karitsalle.”

  Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä tuhatta merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista (Ilm 7:4). Hieman aikaisemmin on Ilmestyskirjassa selitetty samaa asiaa Ilm 5:9 ”ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: ”Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista”.

  Tämä ’piskuinen lauma’, ’kuninkaallinen papisto’, on itse asiassa melko iso, 144 000 uskovaa. Ei ole yksimielisyyttä siitä, onko tämä luku tarkka määrä vai symbolinen määrä. Tärkeää on, että tähän hallitsevaan papistoon on mahdollista päästä, kunhan vain on vahvasti uskossa. Joukko kootaan ’kaikista kielistä ja kansoista ja kansanheimoista’ eikä vain Israelin kahdestatoista heimosta. Raamatussa on kerrottu, että tämä 144.000 ’pieni joukko’ kahdestatoista Israelin sukukunnasta, kustakin 12.000 ihmistä. Itse tulkitsen, että kuvaus on symbolinen eikä koostu pelkästään israelilaisista. Raamatussa luetellut 12 Jaakobin sukukuntaa eivät ole täysin oikein lueteltu. Toiseksi, Raamattu sanoo, että heidät kootaan ’kaikista kielistä ja kansoista ja kansanheimoista’. Kolmanneksi; kaikkia sukukuntia pitäisi käsitellä yhdenvertaisesti. Löytyisikö kustakin sukukunnasta samanarvoisia liittymään tähän joukkoon. – Tämäkin on yksi niistä lukemattomista Raamatun kohdista, jossa kyseessä on kuvaannollinen ilmaus. Paavali kaiken lisäksi selittää juutalaisuutta: Kuka hyvänsä ihminen on juutalainen, jos hän on sellainen sisäisesti. Näin Paavali Roomalaiskirjeessä: 2:29 … se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä…

  He kuitenkin tulevat toimimaan Kristuksen, Jumalan ylipapin, kanssa maan hallitsijoina tuhannen vuoden ajan, kun Kristuksen tuhatvuotinen valtakunta hallitsee. Tänä päivänä meillä, tässä maailmassa, on erikseen papisto monine eri nimityksineen ja arvoasteineen. Apostolisena aikana ei ollut käytössä ammattipappeja, ja se ideaalinen järjestelmä mureni katolisen kirkon vahvistuessa. Varmaankin kaikissa suurissa kristillisissä kirkko organisaatioissa on vakavia ongelmia.

  Raamattu kehottaakin: ”lähtekää pois siitä, ettette tulisi sen synneistä osallisiksi.” 2 Kor 6:17 Sentähden: ”Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani. Ilm 18:4 Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: ”Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. – En kehota ketään eroamaan omasta kirkostaan ilman vakavaa pohdiskelua. Ei pidä suin päin erota sen vuoksi, että kirkolla on pramea pappisjohto. Tai, että jumalanpalvelukset ovat kaavoihinsa kangistuneita. Pidän tärkeimpänä seikkana kirkon julistamaa oppia. Onko se Raamatun mukainen? Kun esittää itselleen erilaisia kysymyksiä ja vastaa niihin rehellisesti, ehkä ratkaisu löytyy. Moni kuitenkin jatkaa vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen siinä seurakunnassa mihin on tullut liitetyksi ehkä jo lapsena ja on sokea kirkossaan oleville vakavillekin väärille opeille tai suorastaan väärinkäytöksille.

   

  Jumalallinen luonto

  Jumalamme Jehova teki Jeesuksen Raamatun mukaan Herraksi ja Kristukseksi (Apt 2:36) ja antoi hänelle iankaikkisen elämän; Joh 5:26 ”Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut [iankaikkisen] elämän myös Pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä.” Jumala myös antoi hänelle kaiken vallan niin taivaassa kuin maan päällä (Mat 28:18). Jeesus Kristus antoi Jumalalle uhriksi ja lunastukseksi synneistä oman verensä. Lakiliiton aikana pappi uhrasi eläimen veren lunastukseksi synneistä – Kristus uhrasi oman viattoman verensä lunastukseksi, jota uhrausta ei tarvitse uusia niin kuin eläimen uhria. Lunastus on ollut voimassa liki kaksi tuhatta vuotta ja on edelleen, jokaiselle, joka uskoo Jeesukseen ja pyytää syntejään anteeksi.

  Heb 4:14 ”Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta.” Mitä tarkoittaa ”läpi taivasten kulkenut”? Jumalan asumuksen ja valtaistuimen kerrotaan Apokryfikirjoissa olevan ylimmässä eli kymmenennessä taivaassa. Jeesus siis nousi ylimpään taivaaseen Jumalan luokse, joka istutti Jeesuksen oikealla puolellaan olevalle valtaistuimelle ja antoi hänelle kaiken vallan, sen vallan mikä Jumalalla itselläänkin on.

  2 Piet 1:3 Koska hänen [Kristuksen] jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, 4 joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee.

  Mitä Pietari tarkoittaa puhuessaan, että Kristus on lahjoittanut meille mitä suurimmat lupaukset ja että näiden lupausten mukaisesti tulisimme osallisiksi jumalallisesta luonnosta ja pelastuisimme?

  Sana jumalallinen on kreikaksi θεῖος theîos; from G2316; godlike (neuter as noun, divinity):—divine, godhead. Englanninkielinen sana divine on yleisesti hyväksytty kuvaamaan jumalallista ja nature luontoa.

  Tästä pääsemmekin jo ihmisen luomiseen ja aloittamaan asian tutkimisen sieltä, ei sen kauempaa.

   

  Ihminen Jumalan kuva.

  Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Aikaisemmin Jumala oli jo luonut enkelit. Sitten Jumala loi maan ja maailman. Raamattu kertoo kuinka enkelit riemuisivat, kun Jumala loi maailman ja ihmisen. 1 Moos 1:27 Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Job 38:7 kun aamutähdet [enkelit] kaikki iloitsivat ja kaikki Jumalan pojat riemuitsivat?

  Mitä tarkoittaa Jumalan kuvaksi? Se ei tarkoita fyysistä olemusta. Jumalahan on henki ja ihminen on ’lihaa’. Ensimmäiset ihmiset olivat lihallisessa ruumiissa, mutta ihminen voi myös saada henkiruumiin. Ensimmäisen ylösnousemuksen ihmiset ovat ensimmäiset, joille näin tapahtuu. Paavali Korinttolaiskirjeessään kertoo kuin Kristuksessa kuolleet nousevat ensin ja sitten Kristuksen omat, jota ovat elossa, muuttuvat. Muuttuvat tarkoittaa, että he muuttuvat henkiruumiisiin, koska liha ja veri ei voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta (1 Kor 15:50). Nämä kaksi ylösnousevien ryhmää muodostavat Raamatussa kuvatun pienen joukon, joka tulee Kristusta vastaan pilvissä ja heistä tulee hänen kanssahallitsijoitaan Kristuksen Tuhatvuotiseen valtakuntaan.

  Em. 2. Pietarin kirjeessä hän toteaa Kristuksen jumalallisen voiman lahjoittaneen heille jne. Kristuksella on siis jumalallinen voima käytössään. Seuraavassa jakeessa Pietari toivoo, että näiden lupausten kautta ”tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi”.

  Saavatko pelastuneet ihmiset Jumalan valtakunnassa itselleen jumalallisen luonnon, koska ovat Jumalan kuvia? Entä saavatko he jumalallisen voiman käyttöönsä?

  Vastaan: kyllä.

  Jeesus ollessaan maan päällä sanoi opetuslapsilleen, että jos heillä olisi edes vähän uskoa, he voisivat siirtää vuoren paikaltaan: Mat 17:20 Niin hän sanoi heille: ”Teidän epäuskonne tähden; sillä totisesti minä sanon teille: jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle: ’Siirry täältä tuonne’, ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta.”

  Uudessa maailmassa, sinne pääsevät, tulevat olemaan Jumalan työtovereita: 1 Kor 3:9 ”Sillä me olemme Jumalan työtovereita; te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus.” – Eikö Jumalan työtovereilla, jotka ovat Jumalan kuviksi tehtyjä, voisi hyvinkin olla jumalallinen luonto ja jumalallinen voima?

  Kristus siis tulee suuren enkelijoukon mukana ja 1 Joh kertoo, että 3:2 ”Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on.” Raamattu kuvaa Kristuksen olemusta loistavaksi (Ilm 1:14-16: Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niinkuin valkoinen villa, niinkuin lumi, ja hänen silmänsä niinkuin tulen liekki …). Millaisen henkiruumiin kukin saa, ei ole olennaista. Olennaista on se, että ihminen palaa siksi Jumalan kuvaksi, joksi Jumala alun perin ihmisen loi.

  Ylösnousseitten joukossa on varmuudella 12 apostolia, koska heille on Kristus luvannut, että he saavat istua Kristuksen kanssa valtaistuimilla ja hallita Israelin kahtatoista sukukuntaa. Myös kuningas David on ylösnousijoitten joukossa, koska hän on koko Israelin kuningas. Muut ylösnousseet ovat ‘kuninkaallinen papisto’, joka hallitsee Kristuksen kanssa tarpeen vaatiessa ankarallakin valtikalla.

  Kun tuhat vuotta on kulunut, tapahtuu toinen ylösnousemus ja viimeinen tuomio. Viimeiselle tuomiolle joutuvat osallistumaan kaikki ihmiset paitsi ensimmäisen ylösnousemuksen pyhät, Kristuksen kuninkaallinen papisto. He saivat osan ensimmäisessä ylösnousemuksessa, koska Jumala oli koetellut ja kurittanutkin heitä jo heidän eläessään, niin että he eivät joutuisi tuomiolle maailman kanssa. (1 Kor 11:32) Kr. κατακρίνω katakrinō “that we will not be condemned along with the world.” Heb 12:6 ”sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa.” Tämä onkin luonnollista, koska heidät on kelpuutettu kanssahallitsijoiksi Kristuksen kanssa ja tuomitsemaan jopa enkeleitä.

  Heb 7:26 Senkaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin: pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut, 27 jonka ei joka päivä ole tarvis, niinkuin ylimmäisten pappien, ensiksi uhrata omien syntiensä edestä ja sitten kansan; sillä tämän hän teki kerta kaikkiaan, uhratessaan itsensä. 28 Sillä laki asettaa ylimmäisiksi papeiksi ihmisiä, jotka ovat heikkoja, mutta valan sana, joka on myöhäisempi kuin laki, asettaa Pojan, iankaikkisesti täydelliseksi tulleen.

  Jeesuksen Kristuksen paremmuus Ylimmäisenä Pappina. Kun Kristus tuli ”veljiensä” kaltaiseksi lihaa ja verta olevaksi ihmiseksi, häntä koeteltiin perusteellisesti: hän kärsi kaikenlaista vastustusta, vainoa ja lopulta tuskallisen kuoleman. Hänestä sanotaankin: ”Heb 5:8 Ja niin hän, vaikka oli Poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden, 9 ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset.”

  Paavali selittää, mitä hyötyä meille on siitä, että Jeesusta koeteltiin sillä tavoin: ”Heb 2:18 Sillä sentähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa.” Apua pyytävät voivat olla varmoja siitä, että he saavat osakseen armoa ja myötätuntoa. Paavali sanookin, 4:15 ”Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.”

  Helluntaipäivänä tämä liitto saatettiin voimaan, kun Jeesuksen lähettämä Pyhä henki voiteli opetuslapset. Apt 2:3 ”Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. 4 Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.” Jeesus Kristus lupasi apostoleilleen: Luuk 22:29 ”ja minä säädän teille, niinkuin minun Isäni on minulle säätänyt, kuninkaallisen vallan, 30 niin että te saatte syödä ja juoda minun pöydässäni minun valtakunnassani ja istua valtaistuimilla ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa.”

  Ilm 1:4 Johannes seitsemälle Aasian seurakunnalle: Armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, ja niiltä seitsemältä hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä, 5 ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä 6 ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti! Amen.

  lm 3:21 ”Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niinkuin minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen valtaistuimellensa.”

  Ilm 5:9 ”ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista 10 ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä.” 11 Ja minä näin, ja minä kuulin monien enkelien äänen valtaistuimen ja olentojen ja vanhinten ympäriltä, ja heidän lukunsa oli kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta ja tuhat kertaa tuhat,”  

  Ilm 20:6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta. 

  Filippiläiskirje 3:10 sanoo: ”tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta.” Paavali kirjoitti Timoteuksen kanssa näin Filippiläisille. Moni Apostoli ja heidän aikalaisensa joutuivat kokemaan Kristuksen kaltaisen väkivaltaisen kuoleman. Sen palkintona oli Paavalin mukaan tuleminen Kristuksen kaltaisiksi. 

  2 Moos 19:5 Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun.
  19:6 Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa.’ Sano nämä sanat israelilaisille.” – Kuinka Israelin kansa piti liiton Jumalan kanssa? Jo samassa Mooseksen kirjassa luvussa 32 kerrotaan, kuinka Ylipappi Aaron teki israelilaisille kultaisen vasikan muotoisen jumalan Mooseksen olleessa ylhäällä vuorella saamassa Jumalalta laintauluja. Mooseksen aneluista heltyneenä Jumalan mieli leppyi, kun Mooses muistutti mitä Jumala oli luvannut Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. (j. 32:14)

  Aaronin sukuhaaran pappeuden oli kuitenkin määrä pysyä vain siihen asti, kun tulisi se suurempi pappeus, jota se esikuvasi. Heb 8:6 ”Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu. 7 Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle.” Se kestäisi lakiliiton päättymiseen ja uuden liiton voimaantuloon saakka. Heb 8:13 ”Sanoessaan ”uuden” hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään.”

  Heb 7:11 Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan? 12 Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos. 13 Sillä se, josta tämä sanotaan, oli toista sukukuntaa, josta ei kukaan ole alttaritointa hoitanut. 14 Onhan tunnettua, että meidän Herramme on noussut Juudasta, jonka sukukunnan pappeudesta Mooses ei ole mitään puhunut. 15 Ja tämä käy vielä paljoa selvemmäksi, kun nousee toinen pappi, Melkisedekin kaltainen,

  Vain pieni osa juutalaisista otti vastaan Kristuksen. Paavali pohtii Roomalaiskirjeessään, onko Jumala hylännyt oman kansansa. Paavali vakuuttaa Room 1:1 Minä sanon siis: ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansaansa? Pois se! Sillä olenhan minäkin israelilainen, Aabrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa. 11:2 Ei Jumala ole hyljännyt kansaansa, jonka hän on edeltätuntenut.

  Jumala oli varoittanut Israelia sen uskottomuudesta profeettansa Hoosean kautta jo satoja vuosia aikaisemmin: Hoos 4:6 Minun kansani joutuu häviöön, sillä se on taitoa vailla. Koska sinä olet hyljännyt taidon, hylkään minä sinut, niin ettet saa olla minun pappinani. Koska olet unhottanut Jumalasi lain, unhotan myös minä sinun lapsesi.” Jeesus sanoi vastaavasti oman aikansa juutalaisille: Mat 21:43 ” Sentähden minä sanon teille: Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä.” Jeesus Kristus tunnusti Israelin papiston olemassaolon ja tehtävät, koska hän oli maan päällä ollessaan vielä Lain ja Lakiliiton alainen, ja hän toimi sen käskyjen mukaisesti. Esim. Mat 8:4 Ja Jeesus sanoi [parantamalleen pitaliselle]: ”Katso, ettet puhu tästä kenellekään; vaan mene ja näytä itsesi papille, ja uhraa lahja, jonka Mooses on säätänyt, todistukseksi heille.”

   

  Tulevassa, Uudessa Maailmassa

  Tulevassa Uudessa maailmassa, viimeisen tuomion jälkeen; sinne päässeet saavat nauttia rauhasta ja Jumalan siunauksista.

  Ilmestyskirjan lopun kuvaus uudesta maailmasta on mitä suurimmassa määrin kuvaannollista ilmausta. Olen nämä kohdat alleviivannut.

  Mutta ensin tärkeä määrittely: sinne pääsevät vain ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan. Nämä ovat samat ihmiset, jotka elämänkirjan merkintöjen perusteella ovat saanet viimeisellä tuomiolla myönteisen tuomion. Heidät on Kristus hyväksynyt.

  Toinen tärkeä määrittely: ovatko em. pelastuneet henkiruumiissa vaiko lihallisessa ruumiissa? Pelastuneista ne, jotka olivat ensimmäisen ylösnousemuksen osallisia, ovat ehdottomasti henkiruumiissa. Toisen ylösnousemuksen osalliset ovat monen mielestä lihallisessa ruumiissa, sillä perusteella, että Raamattu puhuu ”ruumiin ylösnousemuksesta”.

  Itse olen tulkinnut tilanteen niin, että myös nämä ovat henkiruumiissa. Heidän henkensä on ollut ”varastoituna” Jumalan luona taivaassa. Heidän ruumiistaan ei ole monestakaan jäljellä mitään. Toki Jumalalle olisi mahdollista antaa heille ylösnousemuksessa lihallinen ruumis, johon heidän henkensä yhdistyisi. Toisenkinlainen ratkaisu voi myös olla mahdollinen: pelastuneet voivat olla sekä henki-, että liharuumiissa tilanteen mukaan. Esimerkki itse Kristus saattoi kulkea lukittujen ovien läpi, ilmestyä milloin tahansa, minne tahansa. Hän oli henki, mutta hänellä oli myös ruumis, jossa näkyivät ristiinnaulitsemisen jäljet.

  Ilm 21:23 Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta; sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppu on Karitsa.
  24 Ja kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa, ja maan kuninkaat vievät sinne kunniansa.
  25 Eikä sen portteja suljeta päivällä, ja yötä ei siellä ole,
  26 ja sinne viedään kansojen kunnia ja kalleudet.
  27 Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää eikä ketään kauhistusten tekijää eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan.

  Ilm 22:3 Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä
  4 ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa.
  5 Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti. 

  Keitä ovat jakeen 22:5:ssä mainitut, jotka hallitsevat aina ja iankaikkisesti? Jumala ja Kristus tietystikin, koska heidän valtaistuimensa ovat siellä. Entä, ovatko Tuhatvuotisen valtakunnan pyhät, Kristuksen kanssahallitsijat vielä mukana hallitsemassa? Heidän hallituskauttaan Raamattu kuvasi niin, että he hallitsevat ”rautaisella valtikalla”. Kun kaikki pelastuneet ovat tosiuskovia Jumalan lapsia, ei rautavaltikalle ole tarvetta. Onko muutenkaan, kun kaikki pelastuneet ovat yhtä Kristuksessa ja ovat saaneet jumalallisen luonnon?

  Hallitsemiseksi käännetty sana on kreikaksi βασιλεύω basileuō, josta versio basileus eli kuningas on kaikille tuttu. Strong’s G936 määrittelee sen paitsi hallitsemiseksi, myös seuraavasti: metaph. to exercise the highest influence, to control. Ovatko kaikki pelastuneet kuninkaisiin verrattavia pappeja, joilla on mitä suurimmat voimat ja sitä myötä vaikuttamisen mahdollisuudet, jotka ovat Jeesuksen tunnustamia veljiä ja Jumalan työtovereita. Olisiko hengeltään oikeampi käännös tämänkaltainen: Herra Jumala on valaiseva heitä, ja he tekevät mahtavia tekoja aina ja iankaikkisesti.

  ”Maan kuninkaat vievät sinne kunniansa sekä kansojen kunnian ja kalleudet”. Olen ollut siinä käsityksessä, että maan kuninkaat ovat jo Tuhatvuotisen valtakunnan aikana luopuneet perinteikkäästä kuninkuudesta ja Kristuksen Pyhät ovat hallinneet maata. Kansojen kunnia on häipynyt ja nyt kunnia annetaan Jumalalle ja Kristukselle. Perinteisillä kalleuksilla ei ole enää mitään arvoa.

  Yötä siellä ei ole. Jumalan kirkkaus valaisee ja sen lamppuna on Kristus. Tämä on varmastikin kuvaannollinen ilmaus ihmisten ajattelutavan täydellisestä muutoksesta, sen kirkastumisesta ja kaiken syntisen ja synkän häipymisestä pois. Viimeistään silloin on pelastunut osa ihmiskunnasta palautunut Jumalan kuvaksi, joksi Jumala ihmiset loi. Jumalan kuva voitaisiin kääntää ’Jumalan kaltaiseksi’. Kun enkeleitäkin kutsutaan Jumalan pojiksi, mutta ihmispojat ovat vielä enkeleitä korkeammassa arvossa.

   

   

   

image_pdfimage_print