1

LOPUN AJAT

 


 • Lähtekää pois siitä! Pois mistä – pois minne?

   

  • Lähtekää pois siitä!
  • Mistä Raamattu käskee lähteä pois? Suuresta Babylonista.
  • Seurakunta, Ekklesia
  • Laodikean seurakunta verrattuna Smyrnan ja Filadelfian srk:aan
  • Smyrnan ja Filadelfian seurakunnat
  • Miten Jumala tahtoo meidän uskovan ja elävän?
  • Miten ihmisen tulee uskoa? Millainen on Jumalan hyväksymä oikea usko?
  • Paljonko uskoa Jumala on sinulle antanut?
  • Millaisessa maailmassa elämme?
  • Pois maailmallisesta elämästä?
  • Millaista on maailmallinen elämä?
  • Samaa sukupuolta olevien suhteet, jopa avioliitot on laillistettu ja niitä pidetään täysin hyväksyttävinä.
  • Mitä on ajateltava naispappeudesta?
  • Me uskovat olemme kaikki juutalaisia
  • Pitäisikö kristittyjen yrittää sopeutua tähän maailmaan?
  • Mitä tapahtuu aikojen lopussa?
  • Lähtekää pois, mutta minne?

   

  Lähtekää pois siitä!

  Ilm 18:4 “Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: ”Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.
  5 Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa.
  6 Kostakaa hänelle sen mukaan, kuin hän on tehnyt, ja antakaa hänelle kaksinkertaisesti hänen teoistansa; siihen maljaan, johon hän on kaatanut, kaatakaa te hänelle kaksin verroin.
  7 Niin paljon kuin hän on itselleen kunniaa ja hekumaa hankkinut, niin paljon antakaa hänelle vaivaa ja surua. Koska hän sanoo sydämessään: ’Minä istun kuningattarena enkä ole leski enkä ole surua näkevä’,
  8 sentähden hänen vitsauksensa tulevat yhtenä päivänä: kuolema ja suru ja nälkä, ja hän joutuu tulessa poltettavaksi, sillä väkevä on Herra Jumala, joka on hänet tuominnut.”

  Miksi on tärkeää lähteä pois väärästä uskonnosta ja väärästä kirkosta? Saatat sanoa, että kaikissa kirkoissa on oikeaa uskoa, mutta myös väärää tulkintaa ja käytäntöä. Näin varmaan on. Itsekään en ole löytänyt kirkkoa, en isoa en pientä, joka täydellisesti tulkitsisi Jumalan sanaa ja myös noudattaisi Raamatun opetusta. Myös Jumala tietää jokaisen kirkon hyvät ja huonot puolet. Tärkeintä onkin oma henkilökohtainen uskosi. Tuo se esille Jumalallesi ja vältä osallistumista selvästi vääriin opetuksiin. Apostolit varoittivat, esim. Luukas kirjoitti: 21:36 “Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä. ”

   

  Mistä Raamattu käskee lähteä pois? Suuresta Babylonista

  Raamatun kehotus pois lähtemisestä on Ilm 18. luvussa: 18:4 “Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: ”Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Jakeessa 18:2 Raamattu sanoo: Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen: Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi. 18:24 ja hänestä on löydetty profeettain ja pyhien veri ja kaikkien veri, jotka maan päällä ovat tapetut.”

  Jae 21 kertoo mikä tämä ’suuri Babylon’ oikeasti on. Se on suuri kaupunki ja suuri uskonto. 21 “Ja väkevä enkeli otti kiven, niinkuin suuren myllynkiven, ja heitti sen mereen sanoen: ”Näin heitetään kiivaasti pois Babylon, se suuri kaupunki, eikä sitä enää löydetä.”

  Jo Jesaja ennusti samaa: 21:9 “Ja hän lausui sanoen: Kukistunut, kukistunut on Baabel, ja kaikki sen jumalain kuvat hän on murskannut maahan.” Ja Jer 51:37 “Ja Baabel tulee kiviroukkioksi, aavikkosutten asunnoksi, kauhistukseksi ja ivan vihellykseksi, aivan asujattomaksi.”

  Strong’s määrittelee Babylonin Βαβυλών:

  1. allegorically, of Rome as the most corrupt seat of idolatry and the enemy of Christianity

  Kysymyksessä oleva suuri kaupunki Babylon, on Rooma. Roomasta käytettiin nimeä Babylon, jottei sen seurakunnan olinpaikka olisi vainojen aikana paljastunut1 Piet 5:13 “Tervehdyksen lähettää teille Babylonissa [Roomassa] oleva seurakunta, valittu niinkuin tekin, ja minun poikani Markus.” – Kristityillä ei ollut Babyloniassa seurakuntaa. Babylonia käytettiin peitenimenä Roomasta, koska ei haluttu vainojen vuoksi johtaa Rooman valtaapitäviä seurakunnan jäljille.

  Raamatun mukaan Suuri Babylon on “puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja kallisarvoisilla kivillä ja helmillä”. Kysymyksessä ei ole pelkästään väärän uskonnon kirkko, vaan erityisesti sen johto, joka pukeutuu purppuraan ja helakanpunaan ja koristaa itseään kullalla, kallisarvoisilla kivillä ja helmillä.

  Suurella Babylonilla, jonka juuret ovat kaksoisvirran maan Babylonissa, on tänäkin päiväna huomattava omaisuus, jopa oma valtio, oma pankkikin.  Tämä uskonnollinen Babylon on ollut kristillisen kirkon perustaja heti apostolisen ajan jälkeen ja nimenomaan muokannut siitä valtavan koneiston apostolisen ajan ihanteen unohtaen. Se on nykyäänkin suurin kristillinen kirkko, Roomalais-katolinen kirkko.

  Sen historia on täynnä toisin uskovien vainoa ja kidutusta. Se on kerännyt rahaa myymällä aneita syntien anteeksiantamiseksi, joilla varoilla on mm. Roomassa sijaitseva Pietarin kirkko rakennettu 1500-1600 lukujen aikana.

  Ilmestyskirjan 17. luku kuvaa tätä suurta porttoa. Portto hallitsee kansoja, kansanheimoja ja kieliä: 17:15 Ja hän sanoi minulle: “Vedet, jotka sinä näit, tuolla, missä portto istuu, ovat kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä.” – Katolisen kirkon jäsenmääräksi lasketaan 1,3 miljardia.

  Roomalais-Katolinen kirkko on tunnistettu Raamatun portoksi, kaupungiksi, joka on rakennettu seitsemälle kukkulalle. Ilmestyskirjan 13. luvun pedolla tarkoitetaan katolista kirkkoa poliittisena mahtina. Uskonnollisessa mielessä se on valheellisen uskon järjestelmä, jonka oppimestarina on itse saatana. Suuri Babylon ei rajoitu vain Roomalais-katoliseen kirkkoon, vaan kaikkiin kirkkokuntiin, jotka pitävät yhteyttä Rooman kanssa ja sen ajamaan ekumeeniseen liikkeeseen.

  Jumalan kehotus lähteä siitä pois koskee myös muita kirkkoja, joiden oppi ei ole Raamatun mukaista. Ongelma on siinä, että kristikunnan kesken ei ole yksimielisyyttä edes kristillisen opin pääkysymyksistä. Kuinka pieni ihminen voisi ratkaista opilliset kysymykset kun kirkkojen johtajatkaan eivät ole siihen kyenneet? Joku kirkko saattaa kieltää jäseniltään syntinä kaiken alkoholin käytön. Toiselle alkoholin nauttiminen on hyväksyttävää, mutta tupakanpoltto on kielletty erottamisen uhalla. Opillisia riitakysymyksiä on varmasti satoja, niin suuria kuin pieniäkin.

  Sanoisin kuitenkin, että Babylon ei ole pelkästään jokin kirkkokunta, vaan se on saatanan valtakunta, joka on levittäytynyt joka puolelle maailmaa. Saatanan valtakunta käsittää koko maailman. Se on näkymätön valtakunta, mutta sisältää myös suuren näkyvän ja fyysisen osan, saatanan johtaman kirkon. Sen pääpaikka on kuvattu Ilmestyskirjassa (suuri kaupunki, seitsemälle kukkulalle rakennettu). Vaikka et olisi edes minkään kirkon jäsen, voit silti kuulua Saatanan valtakuntaan, jos teet syntiä etkä pyydä sitä anteeksi Jumalalta. Mikään kirkko ei voi sinua pelastaa pelkästään sillä, että kuulut siihen jäsenenä. Uudestisyntyminen on henkilökohtainen tapahtuma, jonka kokemiseksi et tarvitse olla “oikean” kirkon jäsen, jonka pappi antaa sinulle syntisi anteeksi. Synnit voi antaa anteeksi vain Jesus Kristus ja usko synnyttää sinut uudeksi.

   

  Seurakunta, Ekklesia

   Seurakunta -sanan pohjana on kreikankielen sana ’ekklesia’, joka tarkoittaa ’uloskutsuttuja’. Seurakuntaa kuvataan Raamatussa Kristuksen ruumiiksi ja Jumalan temppeliksi: Efe 2:19 “Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, 20 apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, 21 jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa; 22 ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä.” Kristus haluaa, että hänen kirkastettu seurakuntansa olisi pyhä ja nuhteeton (Efe 5:27), erotettu maailmallisuudesta Jumalalle.

  1 Kor 12:27 lisää kuvaukseen: “Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä. Efesolaiskirje puhuu Kristuksen ruumiin rakentamisesta: 4:10 “Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös, kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaikki. 11 Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, 12 tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen.” 2 Kor puolestaan kuvaa Jumalan temppeliä; 6:16 “Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.”

  Seurakunta puhtaimmillaan muodostuu siis Kristuksen omista, maailmasta uloskutsutuista (ja lähteneistä) uskovista.

  2 Kor 6:17 Sentähden: “Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani”

  Tarkoittaako Raamatun kehotus “lähtekää pois siitä” poislähtemistä maailmasta, vaiko poislähtemistä jostakin tietystä kirkosta tai opista?

   

  Laodikean seurakunta verrattuna Smyrnan ja Filadelfian srk:aan

  Jeesus sanoo oksentavansa tällaisen ihmisen suustaan (eli pois hänen ruumiistaan, hänen yhteydestään). Niin yököttävää on Jeesuksen mielestä puolisydäminen uskovaisuus.

  Mar 8:38 “Sillä joka häpeää minua ja minun sanojani tässä avionrikkojassa ja syntisessä sukupolvessa, sitä myös Ihmisen Poika on häpeävä, kun hän tulee Isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa.”

  Jeesuksen mielestä olisi ihannetilanne, jos ihminen olisi palava hengessä, mutta jos hän ei sitä ole, niin on parempi olla avoimesti jumalaton kuin, että hän on haalea, “hajuton ja mauton” välimuoto. Jeesus käyttää kielikuvaa “oksentaa tällainen ihminen pois suustaan” mikä tarkoittaa, että hän karkottaa tällaisen ihmisen pois hänen yhteydestään. Jeesus ei ollenkaan hyväksy omikseen muita kuin niitä uskovia, jotka ovat sitä täydestä sydämestään.

  Tällaisia haaleita uskovia ovat nimikristityt, joka kuuluvat kirkkoon, mutta käyvät Jumalanpalveluksissa hyvä jos kerran vuodessa, monet eivät koskaan. Tällaisella kristityllä on kovin vajavainen käsitys kirkkonsa opista. Hän ei tiedä mitä kirkko opettaa eikä osaa ottaa kantaa kirkon oppien oikeellisuuteen tai virheellisyyteen. Profeetta Elia jo VT:n aikoina sanoikin tuskastuneen Israelilaisille: 1 Kun 18:21-22 “Kuinka kauan te onnutte molemmille puolille? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä; mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä. Eikä kansa vastannut hänelle mitään. Minä olen ainoa jäljelle jäänyt Herran profeetta, mutta Baalin profeettoja on neljäsataa viisikymmentä.” – Nykyisin voitaisiin sanoa, että leipäpappeja on maa täynnä, mutta Raamatun totuudesta kiinni pitäviä harvassa.

  Room 12:2 “Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.”

  Ilmestyskirjan kirjeet seurakunnille ja niissä olevat kuvaukset seurakunnista kuvaavat ensimmäisen vuosisadan aikaisia seurakuntia nykyisen Turkin alueella. Raamatun tutkijat ovat kuitenkin nähneet seurakuntien kuvauksen sijoittuvan laajemmalle historian alueelle; nykypäivä on suurelta osin samanlainen kuin ensimmäisen vuosisadan Ilmestyskirjan Laodikean seurakunta, jonka Jeesus sanoi oksentavansa suustaan. Laodikean vastakohta oli Smyrnan seurakunta; kun Laodikealaiset uskoivat olevansa rikkaita, Smyrnalaiset katsoivat olevansa köyhiä ja kurjia. Jeesus kuitenkin todisti aivan päinvastoin; Ilm 2:9 “Minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi – sinä olet kuitenkin rikas – ja mitä pilkkaa sinä kärsit niiltä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan ovat saatanan synagooga.”

  Jumala toivoo ihmisten olevan uskossaan voimallisia. Tähän liittyy kuitenkin ongelma; jos Jumala ei ole antanut jollekin ihmiselle uskoa kuin vähän, miten hän voisi olla ”Smyrnalainen”? Room 12:2 “Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. 3 Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut.” – Jakeessa 3 on tärkeä havainto; Jumala on kullekin suonut tietyn määrän uskoa. Jotkut ovat saaneet paljon ja toiset taas vähäsen. Oletettavasti paljon uskoa saanut on uskossaan palavampi kuin se, joka on saanut sitä vain vähän. On loogista ajatella, että nykyajan ihmiset, jotka elävät “tämän maailman menon mukaan” ovat juuri niitä, joilla ei juurikaan ole uskoa. Monet heistä saattavat hyvinkin olla kristittyjä ja seurakunnan jäseniä, mutta he ovat juuri niitä haaleita, jotka Kristus sylkee pois.

  Entä viimeisellä tuomiolla, millaisen tuomion saavat nämä ’haaleat’? Voivatko he vedota siihen, että he eivät saaneet Jumalalta kuin vähäisen määrän uskoa? Varmaankin Jumala ottaa huomioon kaikki tällaiset asiat. Onhan hän oikeudenmukainen.

  Vastaavanlainen kielikuva kertoo astioista, jotka Jumala on tehnyt jokapäiväistä käyttöä varten, kun taas toiset astiat on tehty juhlavampaan käyttöön.  Room 9:21 “Vai eikö savenvalajalla ole valta tehdä samasta savensa seoksesta toinen astia jaloa, toinen halpaa käyttöä varten? Jotkut astiat ovat suorastaan vihan astioita: 22 Entä jos Jumala, vaikka hän tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi, on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiit häviöön.” Valmiit on oikeammin ilmaistu englanninkielisessä käännöksessä, God … endured with much patience vessels of wrath prepared [valmistettu] for destruction?

  Roomalaiskirje käsittelee sitä, ketkä ovat oikeita Jumalan lapsia, joita Jumala kutsuu: 9:18 “Niin hän siis on armollinen, kenelle tahtoo, ja paaduttaa, kenen tahtoo.
  19 Sinä kaiketi sanot minulle: ”Miksi hän sitten vielä soimaa? Sillä kuka voi vastustaa hänen tahtoansa?”
  20 Niinpä niin, oi ihminen, mutta mikä sinä olet riitelemään Jumalaa vastaan? Ei kaiketi tehty sano tekijälleen: ”Miksi minusta tällaisen teit?”
  21 Vai eikö savenvalajalla ole valta tehdä samasta savensa seoksesta toinen astia jaloa, toinen halpaa käyttöä varten?
  22 Entä jos Jumala, vaikka hän tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi, on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiit [valmistettu] häviöön,
  23 ja on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden astioissa, jotka hän on edeltävalmistanut kirkkauteen?
  24 Ja sellaisiksi hän myös on kutsunut meidät, ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös pakanoista,
  25 niinkuin hän myös Hoosean kirjassa sanoo: ”Minä olen kutsuva kansakseni sen, joka ei ollut minun kansani, ja rakkaakseni sen, joka ei ollut minun rakkaani.
  26 Ja on tapahtuva, että siinä paikassa, jossa heille on sanottu: ’Te ette ole minun kansani’, siinä heitä kutsutaan elävän Jumalan lapsiksi.”
  27 Mutta Esaias huudahtaa Israelista: ”Vaikka Israelin lapset olisivat luvultaan kuin meren hiekka, niin pelastuu heistä vain jäännös. (Saman suuntaisesti Jesaja 10:22 “Sillä vaikka sinun kansasi, Israel, olisi kuin meren hiekka, on siitä palajava ainoastaan jäännös.”)

  Tarkoittavatko nämä Raamatunjakeet sitä, että Jumala on jo etukäteen määrännyt osan ihmisistä ”vihan astioiksi” ja tuhoutumaan? Onko pelastus heidän osaltaan jo pois suljettu? Vai, onko niin, että viimeisellä tuomiolla tällaisia ihmisiä kohdellaan suopeammin eikä heiltä edellytetä sellaisia tekoja ja sellaista uskoa kuin niiltä, jotka ovat saaneet paremmat lähtökohdat elämälleen?

   

  Smyrnan ja Filadelfian seurakunnat

  Smyrnan, Filadelfian ja Laodikean seurakunnille kirjoitetut kirjeet ovat osoitetut tuleville polville, nykypäivään ja siitäkin vielä tulevaisuuteen. Mistä voimme tietää tämän? Jos katsot kirjettä Filadelfian seurakunnan enkelille Ilm 3:12, niin huomaat, että se koskee aikaa tulevaisuudessa; “minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä”. Uusi Jerusalem laskeutuu alas taivaasta maan päälle viimeisen tuomion jälkeen, kun maan päällä on jäljellä ainoastaan pelastuneet uskovat, joiden luokse Uusi Jerusalem laskeutuu ja itse Jumala asuu heidän luonaan ja hän sekä Jeesus Kristus istuvat valtaistuimillaan

  2:8 “Ja Smyrnan seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen, joka kuoli ja virkosi elämään:
  9 Minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi – sinä olet kuitenkin rikas – ja mitä pilkkaa sinä kärsit niiltä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan ovat saatanan synagooga.
  10 Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle, ja teidän on oltava ahdistuksessa kymmenen päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun.
  11 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sitä, joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita.”

  Smyrnalaisille Herra sanoi tietävänsä heidän köyhyytensä, joka todellisuudessa oli rikkautta. He joutuisivat pilkatuksi ja jopa vankeuteen lyhyeksi ajaksi. Olemalla uskollinen kuolemaan saakka, Herra antaa heille ”elämän kruunun” eli ikuisen elämän.

  3:7 “Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa:
  8 Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt.
  9 Katso, minä annan sinulle saatanan synagoogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat; katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan.
  10 Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat.
  11 Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi.
  12 Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni.
  13 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo.”

  Filadelfian seurakunta oli vähäinen voimaltaan, mutta oli ottanut vaarin Jumalan sanasta. Herra lupasi seurakunnalle niitä, jotka sanoivat olevansa juutalaisia, mutta eivät niitä oikeasti olleet. Tätä seurakuntaa Herra sanoi rakastavansa ja lupasi pelastaa heidät koko maailmaa koettelevasta ahdingosta. “Pidä, mitä sinulla on” sanoi Herra ja lupasi tehdä heidät pylväiksi Jumalan temppeliin ja ottaa heidät uuteen Jerusalemiin, joka laskeutuu taivaasta maan päälle.

   

  Miten Jumala tahtoo meidän uskovan ja elävän?

   Onko Jumalaan uskominen välttämätöntä? Monet sanovat: “Voin olla hyvä ihminen, vaikka en usko Jumalaan.”  Totta kyllä, moni ateisti on ollut parempi ihmisenä kuin monet kastetut ja seurakunnan jäsenet. Moni vapaa-ajattelija suhtautuu lähimmäiseensä suvaitsevammin kuin kristityt, jotka ovat valmiit lähettämään helvettiin kaikki ne, jotka eivät usko Jumalaan ja Kristukseen Raamatun mukaisella tavalla eli tavalla, jonka hän itse on määritellyt oikeaksi.

  Raamattu korostaa sinun uskoasi. Sinä et voi päättää toisen puolesta pelastuuko hän vai ei. Ei ole sinun asiasi lausua lähimmäisellesi kadotustuomiota – jos teet niin, voit itse joutua kadotukseen. Apt 16:31 “Niin he sanoivat: Usko Herraan Jeesukseen, niin

  sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi.” – Tulkitsen tämän lupauksen merkitsevän sitä, että perheen pään usko voi ottaa mukaan pelastukseen perheen muutkin jäsenet. Mikään automaatio tämä ei kuitenkaan ole.

  Näissä kirjoituksissani olen käsitellyt pelastusta pääasiassa ihmisen omasta näkökulmasta. Toki voit kantaa huolta toistenkin pelastumisesta ja työskennellä sen hyväksi: voit lähteä lähetyssaarnaajaksi Afrikkaan tai voit kulkea kotikaupungissasi ovelta ovelle ja yrittää käännyttää ihmisiä edustamasi uskonsuunnan puolelle. Kysy ensin itseltäsi; elänkö elämääni Jumalan tahdon mukaisesti? Mitä minun olisi tehtävä, että kykyjeni mukaan mahdollisimman hyvin noudattaisin Jumalan tahtoa? Mitä Raamattu sanoo ohjeeksi?

   

  Miten ihmisen tulee uskoa? Millainen on Jumalan hyväksymä oikea usko?

  Kirkot ovat laatineet kohta kahden vuosituhannen ajan uskontunnustuksia. Niille on ollut kuvaavaa, että uskovan pitää uskoa ne jokaista sanaa myöten tai muuten hän ei pelastu. Pelastus on Jumalan ja Kristuksen armon varassa. Ei millekään kirkolliskokoukselle ole annettu valtuuksia päättää ihmisen tulevan pelastuksen ehdoista.

  Itse olen näissä artikkeleissa lausunut käsityksenäni, että Apostolinen uskontunnustus on paitsi vanhin, myös parhaiten Kristuksen opetusta seuraava tunnustus. Sen alkulauseissa on sanottu olennaisin: ”Minä uskon Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta…”

  Siinä todetaan Isä Jumalan olevan kaikkivaltias, taivaan ja maan luoja. Uskoon kuuluu uskominen Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka syntyi (ihmiseksi) neitsyt Mariasta, Pyhän Hengen vaikutuksesta. Pelkästään näitä muutamaa lausetta on vuosisatojen ja tuhansien aikana oppineet ryhtyneet muokkaamaan monimutkaisemmiksi ja selittämään kuinka Jeesus oli luomassa maailmaa ja kuinka Jeesus oli olemassa jo ennen mitään muuta jne. Mikä on lopputulos? Se on, että maailman kirkot ovat opillisesti jakautuneet eivätkä löydä yhteistä kristillistä oppia.

  Kuinka yksinkertainen pieni ihminen voisi olla tässä asiassa viisaampi kuin kirkkojen teologit? Kuinka ihminen voisi ratkaista opilliset kiistat ja tulkinnat, kun kirkotkaan eivät siihen kykene? Ei ihmisen pelastus voi olla riippuvainen oikean opillisen tulkinnan valitsemisesta. Riittää kun uskoo Isä Jumalaan ja hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen vaikkapa Apostolisen tunnustuksen mukaisesti.

   

  Paljonko uskoa Jumala on sinulle antanut?

  Onko usko Pyhän hengen lahja samalla tavoin kuin monet muut 1.Korinttolaiskirjeessa luetellut Hengen lahjat? Roomalaiskirjeessään Paavali sanoo: 12:3 “Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut.”

  Kiinnitin huomioni lauseeseen “Sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut.” Jumala siis säätää kullekin annettavan uskon määrän. Kun katselen ympärilläni olevaan yhteiskuntaan ja koko maailmaan, tuntuu, että uskoa on kovin vähän ja kovin harvoilla. Niin maailmallista on ihmisten elämä. Jos joku on saanut vain vähän uskoa, hän voi pyytää sitä lisää Jumalalta. Jopa apostolit tekivät niin! Luuk 17:5 “Ja apostolit sanoivat Herralle: Lisää meille uskoa.” [Nykysuomeksi: Anna meille lisää uskoa]

  Usko on kristityn elämän keskeisin tukipilari. Sitä kannattaa vaalia ja pyytää lisää. Jumala ei pane pahakseen, vaikka joka päivä pyytäisitte lisää. 1 Kor 12:9 “toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä.”

  Uskon siunaukselliset seuraamukset ovat mahtavat:

  Joh 3:15 “että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.
  16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
  18 Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.”

  Joh 11:26 “Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?”

  Joh 14:12 “Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö,”

  Raamatussa sanotaan, että ihminen tuomitaan tekojensa mukaan. Oppineet ovat painottaneet pelastuksen saamisessa vuosisatojen kuluessa, milloin tekoja, milloin taas uskoa tai Jumalan armoa. Sen voin varmuudella todeta, ettei ihminen voi omilla ansioillaan taata itselleen pelastusta. Usko pelastaa Jumalan armosta – teot ovat seurausta uskosta. Jaakobin kirjeessä on näiden tekijöiden suhdetta kuvattu osuvasti: 2:18 “Joku ehkä sanoo: Sinulla on usko, ja minulla on teot; näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon.”

   

  Millaisessa maailmassa elämme? 

  Jos sanon jollekin uskovalle ihmiselle, että maailma on saatanan vallassa eikä suinkaan Jumalan tai Kristuksen, hän katsoo minuun epäuskoisena. Jos vielä lisään, että Jumala itse on antanut maailman saatanan hallittavaksi, hän saattaa suorastaan suuttua ja kysyy minkä saatanallisen lahkon saarnaaja olenkaan.

  Mistä tiedämme, että Jumala on antanut maailman saatanan valtaan? Saatana itse vakuutti Jeesukselle, että asia oli näin: Luuk 4:6 ja sanoi hänelle: “Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon.” Kuinka voimme uskoa saatanaa, hänhän on valheen isä? Jeesus ei kieltänyt, etteikö asia olisi niin kuin saatana sanoi. Myös apostolit vahvistivat saatanan vallan maailmassa: 1 Joh 5:19 “Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa.” 2 Kor 4:4 “niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.” – Paavali puhuu saatanasta käyttäen hänestä ilmausta “tämän maailman jumala.”

  Kovin harvat tietävät, että tämä maailma on saatanan vallassa. Jumala antoi maailman saatanalle, hänen valtaansa, mutta ei pysyvästi. Ihminen ei voi sitä häneltä ottaa pois. Voimme vaan odottaa, kunnes Kristus tulee ja vangitsee saatanan tuhannen vuoden ajaksi. Sitä odotellessa voimme vain tehdä niin kuin Raamattu sanoo:

  Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra,” (2 Kor 6:17) tai kuten Ilmestyskirja sanoo: Ilm. 18:4 “Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.”

  Efesolaiskirje:
  2:2 “joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa,”

  Seuraavat seikat ovat ihmisen ja Jumalan välisessä suhteessa keskeisiä:

  • Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan tarkoitus on palauttaa ihminen nykyisestä alennustilasta Jumalan kuvaksi ja palauttaa ihmiselle kaikki ne ominaisuudet ja voimat, joita ihmisellä oli Jumalan luomisen jälkeen.
  • Syntiin lankeemuksen jälkeen Jumala antoi maailman hallinnan Saatanalle. Raamattu varoittaa vaeltamasta ja mukautumasta “tämän maailman kuninkaan” mukaan.

  Jumala tulee pian tuhoamaan saatanan hallitseman maailman. Saatana, joka on vieläkin tämän maailman kuningas, riemuitsee, kun hänen ajamansa ohje ihmiskunnan käyttäytymiselle on syrjäyttänyt Kristuksen ohjeen. Saatanan ohjenuora on: elämä on lyhyt, ottakaa siitä kaikki irti, eläkää tässä päivässä. Jos aikaa jää, niin miettikää sitten muita asioita.

  • Minkälaisen uskon mukaan Jumala tahtoo meidän elävän? Mikä on se usko, josta Jumala haluaa meidän lähtevän pois? Pitääkö esimerkiksi uskoa, että vaikka Jumala on yksi, hän kuitenkin on kolmiyhteinen? Ks. esim. Athanasioksen uskontunnustus.

  Paavali kuvaa ihmiskuntaa kirjeessään Timoteukselle:

  2 Tim 3:1 “Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. 2 Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita,  3 rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä,   4 pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia;  5 heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.”

  Room 16:17 “Mutta minä kehoitan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet; vetäytykää pois heistä.” Jaakob sanoi: 4:4 “Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen.”

  Joh 15:18 “Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. 19 Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa.”

  Roomalaiskirje:
  11:23 “Mutta nuo toisetkin, jos eivät jää epäuskoonsa, tulevat oksastettaviksi, sillä Jumala on voimallinen oksastamaan ne jälleen.” –  Lopputulos tulee olemaan, että on vain yksi Israel, -luonnollinen (historiallinen) Israel sekä uudestisyntyneet uskovat kansojen joukosta- jotka ovat oksastetut yhteen ja samaan öljypuuhun.

  Epäuskonsa tähden Israelin öljypuusta on taitettu pois luonnollisen Israelin oksia. Jeesus sanoi Joh 6:37 “Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni; ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.” – Suurin osa juutalaisista, luonnollisesta Israelista, ei ole kääntynyt Kristuksen puoleen. Pieni osa on kääntynyt ja heitä kutsutaan Messiaanisiksi juutalaisiksi. On myös odotettavissa aikojen lopulla, että suuri määrä juutalaisista tulee kääntymään Kristuksen puoleen. Roomalaiskirje 11:25 “Sillä minä en tahdo, veljet – ettette olisi oman viisautenne varassa – pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus – hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, 26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.” 

  Jaak 4:4 “Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen.

  Jeesus opetti meitä sanoen: etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin tämä kaikki jokapäiväisen elämän tarpeet annetaan teille. Ihmiset ovat kuitenkin alkaneet etsiä tätä kaikkea muuta, ja Jumalan valtakunnan etsiminen on jäänyt tyystin taka-alalle. (Mat 6:33)

   

  Pois maailmallisesta elämästä? 

  Jumalan kehotus “lähtekää siitä ulos” koskee paitsi poislähtemistä väärästä uskonnosta, myös irtaantumista maallisesta elämäntavasta. Jeesus sanoi olevansa nöyrä ja halusi myös seuraajiensa olevan samanlaisia. Rikkaalle nuorelle miehelle, joka tiedusteli miten voisi päästä Jumalan valtakuntaan, Jeesus sanoi ohjeeksi “Mat 19:21 “Jos tahdot olla täydellinen, niin mene, myy, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa; ja tule ja seuraa minua.” – Tätä ei pidä ymmärtää niin, että jokaisen kristityn on myytävä omaisuutensa ja sen jälkeen elettävä kädestä suuhun ja päivä kerrallaan. Ohje varmaankin koski sellaista mahdollisuutta, että rikas mies olisi halunnut tulla yhdeksi apostoleista. Jeesuksen tuttavapiirissä oli myös varakkaita uskovia, eikä Jeesus heille antanut ohjetta myydä omaisuutensa. Rikkaus ja sen tavoittelu saattaa helposti johtaa liiallisuuksiin ja ihminen kadottaa tärkeimmän elämässään.

  Niin kuin Jeesus sanoi saatanalle, joka kiusasi häntä Mat 4:4 “Mutta hän vastasi ja sanoi: Kirjoitettu on: Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee.”

  Jeesus myös opasti: “Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa” Mat 6:31 “Älkää siis murehtiko sanoen: ’Mitä me syömme?’ tahi: ’Mitä me juomme?’ tahi: ’Millä me itsemme vaatetamme?’ 32 Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. 33 Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä [jokapäiväisen elämän tarpeet] teille annetaan.”

  Tässä Matteuksen luvussa Jeesus opasti miten tulisi rukoilla Jumalaa. 6:8 “Älkää siis olko heidän [pakanoiden] kaltaisiaan; sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan. 6:19 Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. 20 Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. 21 Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi.”

  Room 8:35 “Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka? 8:39 ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.”

   

  Millaista on maailmallinen elämä?

  Kun Raamattu kehottaa meitä lähtemään ’pois siitä’, se voi tarkoittaa kahta eri asiaa: useimmat ehkä mieltävät käskyn erota väärää oppia tarjoavasta kirkosta. Toinen asia, josta pitäisi erota, on vääränlainen elämäntapa, maailmallinen elämä. Maailmallisuus on se sana, joka kuvaa maailman ihmisten valtaenemmistöä.

  Joh 15:19 Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa.”

  1 Tim 6:10 Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla.” – Paavali oli noin kaksituhatta vuotta sitten tehnyt tämän havainnon, voimme mekin todeta, että maailman meno on entisellään.

  Paavali kirjoittaa ohjeita Filippilaisille: 2:14 “Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, 15 että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niinkuin tähdet maailmassa,”

  Nurjasta sukupolvesta puhuu jo 5 Moos 32:5 “Heidän menonsa oli paha häntä [vanhurskasta Jumalaa] kohtaan, he eivät olleet hänen lapsiansa, vaan häpeäpilkku – tuo nurja ja kiero sukupolvi!” – Taitaa olla niin, että tällaisia nurjia sukupolvia on ollut kautta aikojen.

  Mitä muuta kuin rahaa maailman ihmiset tavoittelevat? Rahasta kaikki lähtee, koska sillä saa kaikkea mitä ihmiset vain voivat toivoa. Kullakin ihmisellä on omat haaveensa. Hieno auto on monella toivomuslistan ykkösenä. Pitkä loma Karibialla, uusi isompi asunto, kauniita vaatteita ja koruja jne.

  Paavali oli ammatiltaan teltantekijä. Sillä työllä hän elätti itsensä eikä olettanut toisten kustantavan hänen elämäänsä. Matkoihinsa hän varmaankin sai avustusta ja perillä paikalliset seurakuntalaiset huolehtivat hänestä. Hän kuitenkin ymmärsi, että Jumala oli valinnut seuraajansa vähävaraisesta väestöstä. Jaakob kirjoitti: 2:5 “Kuulkaa, rakkaat veljeni. Eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka maailman silmissä ovat köyhiä, olemaan rikkaita uskossa ja sen valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut niille, jotka häntä rakastavat?”

  Luukas oli samoilla linjoilla: Luuk. 6:20 “Ja hän nosti silmänsä opetuslastensa puoleen ja sanoi: Autuaita olette te, köyhät, sillä teidän on Jumalan valtakunta.”

  Onko köyhällä paremmat mahdollisuudet kuin muilla, keskituloisilla? Jeesus kehotti rikasta nuorukaista myymään omaisuutensa ja seuraamaan häntä. Toisessa kohdassa Jeesus nuhteli opetuslapsiaan moittien heitä, Mar 14:7 “Köyhät teillä on aina keskuudessanne, ja milloin tahdotte, voitte heille tehdä hyvää, mutta minua teillä ei ole aina.”

  Jo Mooseksen ajoista Raamattu on muistuttanut: 5 Moos. 15:11 “Koska köyhiä ei koskaan puutu maasta, sen tähden käsken minä sinua näin: Avaa auliisti kätesi veljellesi, kurjalle ja köyhälle, joita sinun maassasi on.”

  Johannes ohjeistaa, 1 Joh 2:15 “Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä.
  16 Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta. 17 Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti.”

  Jos Jumala tahtoo, että emme rakastaisi maailmaa, tahtooko Jumala, että pysyisimme köyhinä? Miten Jumala suhtautuu ihmisten vaurastumiseen?

  Kristus sanoo Joh 10:10 mukaan: Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.” 3 Joh 1:2 “Rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä, niinkuin sielusikin menestyy.” – Menestyminen εὐοδόω euodoō G2137 tarkoittaa to prosper, be successful. Sananlaskut 10:4 sanookin: “Köyhtyy, joka laiskasti kättä käyttää, mutta ahkerain käsi rikastuttaa. – Ahkera työnteko tuottaa rikkautta, vaurastuttaa.”

  Job oli vauras mies kuten Jobin kirja kertoo. Saatana väitti Jumalalle, että Jobin kuuliaisuus johtuu siitä, että Jumala oli suonut Jobille maallista menestystä ja rikkautta. Jumala salli saatanan riistää Jobilta kaiken hänen omaisuutensa ja terveytensäkin. Kun saatanan juoni ei onnistunut, Jumala palautti Jobille hänen asemansa rikkaana miehenä: Job 42:12 “Ja Herra siunasi Jobin elämän loppupuolta vielä enemmän kuin sen alkua, niin että hän sai neljätoista tuhatta lammasta, kuusi tuhatta kamelia, tuhat härkäparia ja tuhat aasintammaa. 13 Ja hän sai seitsemän poikaa ja kolme tytärtä.”

  Äsken lainasinkin Paavalin kirjettä Timoteukselle Rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Jumala ei vastusta menestystä ja vaurautta. Kyse on sydämen asenteesta ja arvojen tärkeysjärjestyksestä. Kun etsitte ensin Jumalan valtakuntaa, niin … vaurauttakin voi tulla. Tärkeimmät asiat kuitenkin ensin.

  1 Joh 2:15 “Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä. 16 Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta. 17 Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti.”

  Iisak kutsui vanhimman poikansa Eesaun luokseen sanoen: 27:4 “Ja laita minulle herkkuruoka, minun mieliruokani, ja tuo se syödäkseni, että minä siunaisin sinut, ennenkuin kuolen.” – Jokapäiväinen ruoka oli varmaankin tavanomaista, mutta juhlapäivinä, kuten häissä, tarjottiin herkkuruokia ja viiniä.

  Muistamme kertomuksen Kaanaan häistä. Oli syöty ja juotu ja vieraat alkoivat jo humaltua. Viini loppui. Jeesuksen äiti tuskaantui ja sanoi Jeesukselle tähän tapaan; Jeesus, mitä nyt tehdään? Ehkä olisi jo ollut aika vieraiden lähteä kotiin, mutta Jeesus ymmärsi tilanteen ja pyysi tuomaan kuusi isoa vesiastiaa. Hän muutti ensimmäisenä ihmetekonaan veden viiniksi, tynnyrikaupalla. Kun luemme Raamattua tarkkaan ja ajatukselle, saamme selville, että vieraat olivat jo päissään. Sulhanen sanoi ihmetellen, että “jokainen panee ensin esille hyvän viinin ja sitten, kun vieraat juopuvat, huonomman.” Jeesus oli muuttanut veden erinomaiseksi viiniksi. (Joh 2:1-11) Jeesus tuomitsi juomarit, mutta ymmärsi, että erikoistilanteissa voidaan poiketa kohtuuden rajoista.

  Saarnaajan alussa kirjoittaja, todennäköisesti Salomon, kirjoittaa: 1:2 “Turhuuksien turhuus, sanoi saarnaaja, turhuuksien turhuus; kaikki on turhuutta! 1:14 Minä katselin kaikkia tekoja, mitä tehdään auringon alla, ja katso, se on kaikki turhuutta ja tuulen tavoittelua.” – Ehkä ei kaikki ihmisen teot ole turhuutta, mutta monet asiat mitä ihminen tavoittelee ja mistä hän unelmoi, sitä varmasti on. Moni voisi katsoa vaatekaappiinsa; ovatko kaikki hienot vaatteet ja kengät tarpeen? Onko tarpeen vaihtaa autoa uuteen? Entä kalliit lomamatkat? Tuovatko nämä onnellisuutta ja elämään sisältöä?

  Galatalaiskirje kuvaa elämän epäterveitä käytöstapoja ja nautintoja: 5:19 “Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, 20 epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, 21 kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.” – “Näiden vastakohdaksi Pyhä henki tarjoaa omat hedelmänsä: 22 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.”

  Monet uskonnolliset ryhmät tuomitsevat suoralta kädeltä kortinpeluun, television katselun, alkoholin, tupakanpolton jne. Kysyin kerran eräältä Jehovan todistajalta, miksi he kieltävät jäseniltään tupakanpolton erottamisen uhalla. Vastaukseksi kysymykseeni sain vain kysymyksen “onko sinusta tupakanpoltto terveellistä?”. Nämä kieltolistat ovat sikäli erikoisia, että joku uskonnollinen ryhmä kieltää tupakanpolton, mutta sallii viinin juomisen. Toinen taas kieltää ehdottomasti viinin ja kaiken alkoholin nauttimisen, mutta sallii tupakanpolton, lapsillekin.

  Saar 10:19 “Hauskuudeksi ateria laitetaan, ja viini ilahuttaa elämän; mutta raha kaiken hankkii.” Mutta, rajansa kaikella: 1 Kor 6:10 “eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.”

  Entä sitten meidän ulkonäkömme? Kuinka paljon käytämmekään rahaa parantaaksemme sitä miltä näytämme! Vaatteet, make-up tarvikkeet, kauneusleikkaukset jne. Mikään ei riitä, joten mennään tatuointiliikkeeseen ja otetaan  koko vartalo täyteen tatuointeja. Taisi olla tuttua jo Mooseksen aikoina.  3.Moos 19:28 “Älkää viileskelkö ihoanne vainajan tähden älkääkä koristelko itseänne ihopiirroksilla [tatuoinneilla]. Minä olen Herra.”

  Tällainen käytös halventaa ihmisen ja Jumalan suhdetta; 1. Moos 1:27 “Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi.” – Jumala loi ihmisen kuvakseen. Vuosituhansien aikana ihminen on degeneroitunut monilla tavoin, myös ulkonäöltään. Kokovartalotatuointi ei kylläkään palauta ihmistä Jumalan kuvaksi. Se tulee tapahtumaan ylösnousemuksen jälkeen.

  Jaak 4:4 “Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen.

  2 Kor 6:14 “Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? 15 Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? 16 Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: ”Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.” 17 Sentähden: ”Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani 18 ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias.”

  Hoos. 1:10 “Mutta israelilaisten luku on oleva niinkuin meren hiekka, jota ei voi mitata eikä lukea. Ja siinä paikassa, jossa heille on sanottu: ’Te ette ole minun kansani’, heille sanotaan: ’Elävän Jumalan lapset!’”

  Ilm 18:4 “Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: ”Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.”

  Saar 1:17 “Ja minä käänsin sydämeni tutkimaan viisautta ja tietoa, mielettömyyttä ja tyhmyyttä, ja minä tulin tietämään, että sekin oli tuulen tavoittelemista. 18 Sillä missä on paljon viisautta, siinä on paljon surua; ja joka tietoa lisää, se tuskaa lisää.”

  Luuk 17:26 Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä:
  27 he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki.
  28 Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat,
  29 mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki,
  30 samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.

  Tämä tarkoittaa itä, että Jeesus tulee suuren ahdingon aikana, nk. lopun ajan viimeisinä päivinä. Tällöin tapahtuu ensimmäinen ylösnousemus; uskovat kuolleet nousevat ensin ja Kristuksen omat, maan päällä elossa olevat, nousevat sen jälkeen Kristusta vastaan ”pilviin”. Samoin kuin Kristuskin nousi taivaaseen. Varmaankaan Kristus ei jäänyt pilviin tai taivaalle, hänhän meni Jumalan luokse, mutta missä Jumalan taivas on, kukaan ei osaa selittää. Oma arveluni on, että hän täällä lähellämme, mutta eri ulottuvuudessa. Tiedemiehet ovat arvioineet, että eri ulottuvuuksia on 10-11. Kukaan vain ei ole pystynyt selittämään näitä neljän ulottuvuuden ulkopuolisia ulottuvuuksia.

  Kun Kristus perustaa tuhatvuotisen valtakunnan, valtakunnan johto voi hyvinkin olla näkymättömänä lähellämme, taivaassa, mutta kuitenkin ohjaten maailman tapahtumia

  Luuk 17:33 “Joka tahtoo tallettaa elämänsä itselleen, hän kadottaa sen; mutta joka sen kadottaa, pelastaa sen. 34 Minä sanon teille: sinä yönä on kaksi miestä yhdellä vuoteella; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. 35 Kaksi naista jauhaa yhdessä; toinen korjataan talteen, mutta toinen jätetään.”

   

  Samaa sukupuolta olevien suhteet, jopa avioliitot on laillistettu ja niitä pidetään täysin hyväksyttävinä.

  Kun Jumala oli päättänyt hävittää Sodoman ja Gomorran, Sodomalaiset miehet tungeksivat Lootin taloon saadakseen maata miesten kanssa, jotka olivat Lootin vieraita. Vieraat olivat kuitenkin enkeleitä ja olivat tulleet varoittamaan Lootia. Jos mies makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, he ovat molemmat tehneet kauhistuttavan teon ja heidät on surmattava. He ovat itse ansainneet kuolemansa. (3. Moos. 20:13) – Tämä Raamatun käsky on täysin syrjäytetty. Sensijaan, että heidät surmattaisiin, heidät vihitään avioliittoon!

  Room 1:26 “Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; 27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.”

  1 Kor 6:9 “Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset [miesten kanssa makaavat miehet]”

  1 Tim 1:9 “ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille, 10 haureellisille, miehimyksille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikelle muulle, mikä on tervettä oppia vastaan.”

  Ainakin Luterilainen valtakirkko hyväksyy hiljaisesti homoseksuaaliset suhteet. Onpa homopareja vihitty avioliittoonkin. Monet pienemmät uskonnolliset yhdyskunnat, joille Jumalan sanan noudattaminen on yhä tärkeää, kategorisesti kieltäytyvät hyväksymästä tällaista Raamatussa selvästi kiellettyä synnillistä menettelyä. Eivätkö yllämainitut lainaukset olleet selviä kieltoja? Miten monet tutkijat pyörittelevät näitä kieltoja yrittäen tulkita niitä toisin? Voiko kristitty valita Raamatusta siellä olevien ohjeiden joukosta joitakin, joita hän ei halua noudattaa? Voivatko kristityt jättää noudattamatta jotakin Raamatun selvää käskyä sillä perusteella, että yhteiskunta on muuttunut ja tullut “suvaitsevammaksi?”

   

  Mitä on ajateltava naispappeudesta?

  Kaikki Jeesuksen apostolit olivat miehiä. Niistä päivistä lähtien, ensin Katolinen kirkko ja Reformaation jälkeenkin muut kirkot seurasivat tätä käytäntöä, että vain mies saattoi tulla vihityksi papin virkaan. Siitä näytti muodostuvan ikään kuin ’jumalallinen’ ohje. Raamatusta löydämme useita perusteluja miesten puolesta, mutta emme yhtään, jossa puhuttaisiin sen puolesta, että nainen olisi seurakunnan papin virkaan kelvollinen.

  Mutta, jos rehellisiä ollaan, Raamattu ei missään suorasanaisesti kiellä asettamasta naista papiksi.

  Roomalaiskirjeessään Paavali lähettää terveisiä Priskalle: 16:3 “Tervehdys Priskalle ja Akylaalle, työkumppaneilleni Kristuksessa Jeesuksessa”. Tarkoittaako Paavali työkumppanilla papin tehtävän kaltaista kumppanuutta? KJV puhuu Priskasta apulaisena, helper. Kreikankielen sana συνεργός synergos on käännetty ’fellow workers’ UT:n monissa kohdin.

  Näin on varmaan ihan oikein, koska eihän tuolloin vielä ollutkaan pappeja, vihittyjä papeiksi palvelemaan seurakuntaa. Papit ja piispat kyllä ilmaantuivat katoliseen kirkkoon melko pian, kun apostolinen uskokin alkoi murentua. Papin virka pysyi miesten käsissä aivan viime vuosiin saakka.

  Raamatussa on kuitenkin jakeita, joiden voidaan perusteellisesta syystä katsoa tarkoittavan, ettei naisten tule omaksua papin kaltaista roolia seurakunnassa. Papin roolista nostan tässä esille Jumalan sanan puhumisen ja selittämisen. Seuraavat Korinttolaiskirjeen sanat ovat tässä suhteessa selvät:

  1 Kor 14:34 “olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnankokouksissanne, sillä heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niinkuin lakikin sanoo. 35 Mutta jos he tahtovat tietoa jostakin, niin kysykööt kotonaan omilta miehiltään, sillä häpeällistä on naisen puhua seurakunnassa.” Siis:

  • Vaimojen tulee olla vaiti seurakunnan kokouksissa
  • Heillä ei ole lupa puhua
  • Heidän on oltava lain mukaan alamaisia (miehilleen)
  • Jos he haluavat tietoa jostakin asiasta, heidän tulee kysyä siitä kotonaan mieheltään
  • Naisen on häpeällistä puhua seurakunnassa

  Joku on selittänyt tätä vaimojen vaitiolokysymystä siten, että se koskee naisten häiriökäyttäytymisen kieltämistä. Naiset kun taitavat puhua pälpättää koko ajan. Enpä usko, että tästä on kysymys. Paavali mielestäni piti naisten tietotasoa sen verran heikkona, että kehotti naisia olemaan hiljaa ja kysymään asiasta paremmin tietäviltä miehiltään.

  Paavalin naiskäsitys ei ollut kovin nykyaikainen. 1 Tim 2:9 “niin myös, että naiset ovat säädyllisessä puvussa, kaunistavat itseään kainosti ja siveästi, ei palmikoiduilla hiuksilla, ei kullalla, ei helmillä eikä kallisarvoisilla vaatteilla, 10 vaan hyvillä teoilla, niinkuin sopii naisille, jotka tunnustautuvat jumalaapelkääviksi. 11 Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena; 12 mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa.”

  Paavalin mukaan naisten tulee olla säädyllisiä pukeutumisessa ja itsensä koristelemisessa. Naisten tulee oppia hiljaisuudessa kaikin puolin alistuvaisena. Paavali ei salli naisen opettaa, eikä myöskään vallita miestään. Heidän tulee elää hiljaisuudessa.

  Nämä Paavalin opetukset ovat kuitenkin ristiriidassa Paavalin esittämien muiden käsitysten kanssa. Hänhän vakuuttaa, että “ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa” (Gal 3:28). Onko siis ymmärrettävä, että Paavalin mukaan nainenkin on tasa-arvoinen Kristuksessa, kunhan hän vain on hiljaa ja on alistuvainen?

  Paavalin kirjoituksille on kuitenkin annettava täysi arvo, onhan hän saanut virkansa ”ei ihmisiltä eikä ihmisen kautta, vaan Jeesuksen Kristuksen kautta ja Isän Jumalan, joka on hänet kuolleista herättänyt” (Gal 1:1).

   

  Me uskovat olemme kaikki juutalaisia

  Paavali sanookin: “Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus, se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu, vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä ei kirjaimessa.”

  Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Abrahamin lapsia.  – Kaikki, jotka ottavat uskossa vastaan Jeesuksen Kristuksen, ovat ’Abrahamin lapsia, perillisiä lupauksen mukaan’. Juutalaisilla ei ole etuoikeutta. Ei sen puoleen, eiväthän he ole sankoin joukoin pyrkimässäkään Kristuksen opetuslapsiksi. Mutta sekin aika vielä nähdään!

  1 Joh 5:19 Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa.”

  5:18 “Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä; vaan Jumalasta syntynyt pitää itsestänsä vaarin, eikä häneen ryhdy se paha. ”

   

  Pitäisikö kristittyjen yrittää sopeutua tähän maailmaan?

  Tämän maailman meno kiihtyy kiihtymistään. Se liittyy elintason nousuun. Se liittyy tekniseen kehitykseen ja sen myötä ihmiskunta saa käyttöönsä uusia ja upeita teknisiä palveluita; 3G – 4G – nyt 5G tekee tulemistaan jne. Ajatelkaapa vaikka kehitystä viimeisen sadan vuoden aikana verrattu ensimmäiseen vuosisataan, jolloin ei tapahtunut mitään teknistä kehitystä.

  Luuk 17:26 “Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä:
  27 he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki.
  28 Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat,
  29 mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki,
  30 samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.”

  Yhteiskunnan ja ihmiskunnan kehitykseen liittyy Luukkaan yllä kuvaama kehityskulku. Se huipentuu siihen, kun Jeesus Kristus tulee toisen kerran. Kun nyt elämme viimeisiä aikoja, lopun aikoja, tulisi jokaisen kysyä itseltään näitä tärkeitä kysymyksiä: Jatkanko elämääni tässä oravanpyörässä eli yritänkö sopeutua tämän maailman kuninkaan johtamaan elämäntapaan. Yritänkö sinnitellä tässä em. elämäntavassa yrittäen pitää huolta, etten anna saatanan saada minusta otetta. Vai, eroanko kokonaan tästä saatanan johtamasta uskonnollisesta ja maailmallisesta järjestelmästä?

  Maailmasta on pikavauhtia tulossa Nooan sekä Sodoman ja Gomorran kaltainen.

  Pietari rohkaisee: 1 Piet 4:1 “Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli – sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä – 2 ettette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. 3 Riittäähän, että menneen ajan olette täyttäneet pakanain tahtoa vaeltaessanne irstaudessa, himoissa, juoppoudessa, mässäyksissä, juomingeissa ja kauheassa epäjumalain palvelemisessa. 4 Sentähden he oudoksuvat sitä, ettette juokse heidän mukanansa samaan riettauden lätäkköön, ja herjaavat. 5 Mutta heidän on tehtävä tili hänelle, joka on valmis tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.”

   

  Mitä tapahtuu aikojen lopussa?

  Edellisessä artikkelissani kirjoitin preteristeistä, jotka väittävät oman tulkintansa mukaan, että Saatana on jo hävitetty ja että Kristus hallitsee maailmaa näkymättömästä valtakunnastaan käsin. Jos Kristus hallitsisikin omaa näkymätöntä valtakuntaansa, tämä näkyvä ja konkreettinen valtakunta, on tiukasti saatanan hallinnassa.

  Ilm 12:9 “Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa. – Em. jae osoittaa, että saatanan vaikutusvalta on koko maailman laajuinen. Se ei tarkoita, että saatana olisi saanut jokaisen ihmisen omakseen, vaan sitä, että hänellä on ihmisiä vaikutusvaltansa alaisuudessa joka puolella. Seuraava jae kertoo, että saatana heitetään ulos taivaasta. 10 “Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos.”

  – Onko tämä jo tapahtunut? Monet uskovat niin ja tulkitsevat, että Kristus saadessaan Jumalalta kaiken vallan niin taivaassa kuin maan päälläkin, heitti saatanan ulos taivaasta suuren enkelijoukon kera. Voisihan tämä tulkinta olla oikeinkin. Olen kuitenkin jo aiemmin esittänyt, että jakeen sanat “Nyt on tullut… Jumalamme valtakunta ja hänen voideltunsa valta” on tulkittava tarkoin. Kun saatana heitetään ulos taivaasta, saman aikaisesti tulee Jumalan valtakunta ja Kristuksen valta. Jumalan valtakuntahan on ollut taivaassa jo iät ajat, joten tämä viittaa Jumalan valtakunnan tulemiseen maan päälle. Jumalan valtakunnan tuleminen maan päälle tarkoittaa Kristuksen tuhatvuotisen hallinnon tulemista. Samalla tulee Jumalan voidellun eli Kristuksen valta, kun hän hallitsee Tuhatvuotista valtakuntaa yhdessä pyhien kanssa. Sehän ei vielä ole tapahtunut mikä tarkoittaa, että tämä Ilmestyskirjan jakeen toteutuminen on vasta tulevaisuudessa.

  Edellä mainitut perustelut ei kuitenkaan tarkoita, etteikö saatana enkeleineen ja demoneineen olisi tehnyt myyräntyötään jo heti siitä lähtien kun Jumala antoi maailman saatanan hallittavaksi. Efesolaiskirje todistaa tästä. Uudessa testamentissa on kuvauksia demonien toiminnasta Jeesuksen maan päällisen toiminnan aikana. Tämän rekisteröi Efe 2:2 “joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa.”

  Jumalan omaa kansaa Israelia kohtasi suuri onnettomuus ja hävitys vuonna 586 eKr kun Israel vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Kun kansa päästettiin 50 vuoden kuluttua palaamaan takaisin, siirtyviä ei ollut kuin murto-osa. Paluu köyhyyteen ei houkuttanut, mutta palaavat ryhtyivät suurin ponnistuksin rakentamaan Jerusalemin hävitettyä temppeliä. Toinen tuho sattui vuonna 70 jKr kun Rooman legioonat tuhosivat Jerusalemin ja sen toisen temppelin maan tasalle. Israelin heimot hajaantuivat maailman kansojen sekaan. Tässä tilassa ne olivat aina 1900-luvulle asti. Saksan hallitsemissa maissa juutalaisia vainottiin ja tuhottiin keskitysleireillä 1940-luvulla noin kuusi miljoonaa. Maailma kuitenkin havahtui Israelin kansaa koskevaan vainoon ja syntyi halu auttaa Israelia pääsemään takaisin Jumalan heille lupaamaan maahan. Eri puolilta palasi juutalaisia luvattuun maahan, joka julistautui itsenäiseksi vuonna 1948.

  Juutalaiset eivät vieläkään ole ottaneet Kristusta vastaan pientä Messiaanisten juutalaisten joukkoa lukuun ottamatta. Aikojen lopulla, Raamatun mukaan Israel on kokeva voimakkaan herätyksen. Jo Jeremia ennusti lopun ajoista 30:23 “Katso, Herran myrsky, kiivastus, puhkeaa, pyörremyrsky vyöryy kohti jumalattomien päätä. 24 Eikä Herran vihan hehku asetu, ennenkuin hän on toteuttanut ja täyttänyt sydämensä aivoitukset. Aikojen lopulla te tulette sen ymmärtämään.” 31:1 “Siihen aikaan, sanoo Herra, minä olen kaikkien Israelin sukukuntien Jumala, ja he ovat minun kansani.” 2 Näin sanoo Herra: “Kansa, miekalta säästynyt, löysi erämaassa armon; minä menen saattamaan sen, Israelin, rauhaan.” Jumala lupaa: 31:4 “Minä rakennan sinut jälleen, ja sinä tulet rakennetuksi, neitsyt Israel.”

  Babyloniasta palasi vain kahden heimon rippeitä. Jeremian profetia koskee tulevia aikoja, jolloin Jumala tuo omaan maahansa kaikki Israelin heimot, sukukunnat. Kyseessä on toisen diasporan päättyminen 1940-luvun lopulla, “aikojen lopulla”. Palasiko tuolloin kaikki Israelin heimot? Tai edes edustajia kaikista sukukunnista? Missä ne olivat olleet? He olivat kaikkien kansojen joukossa, mutta juutalaiset ovat sielläkin eristäytyneet ja pysyneet omissa yhteisöissään. RCG-kirkko on kirjoittanut kirjan kadonneista heimoista, miten luotettava se lienee? Tämän jälkeen tulee Raamatun mukaan vielä käymään niin, että vanhaan lakiliittoon pitäytyvä Israel löytää pelastuksen: Hoos 3:5 “Senjälkeen israelilaiset kääntyvät ja etsivät Herraa, Jumalaansa, ja Daavidia, kuningastansa. Vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla.”

  Raamatussa luvataan, että kaksitoista apostolia saavat kukin hallittavakseen jonkin Israelin kahdestatoista sukukunnasta. Daavid herätetään koko Israelin kuninkaaksi. Jeesus Kristus on koko Tuhatvuotisen valtakunnan ajan maailman kuningas.

  Sakarja ennustaa: 13:8 “Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle. 9 Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani.”

  “Pakanoiden ajat”, jotka alkoivat 70 jKr. ja päättyivät 1967 sotaan arabivaltoja vastaan ja koko Jerusalemin ja erityisesti sen temppelivuoren saamiseen takaisin juutalaisille. Luuk 21:24 “ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät.”

  Roomalaiskirjeessään Paavali todistaa tulevasta Israelin kääntymyksestä: 11:25 “Sillä minä en tahdo, veljet – ettette olisi oman viisautenne varassa – pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus – hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, 26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.”

  Tästä on rivien välistä luettavissa, että Israelin paatumus päättyy ja se kääntyy Kristuksen puoleen kun “pakanain täysi luku on sisälle tullut”. Mikä on tämä ajankohta, pakanain täysi luku ja sisälle tullut? Tulkitsen sen niin, että Jumala on päättänyt, että tietty vähimmäismäärä pakanoita tulee kääntymään hänen puoleensa. Sisälle tullut, eli kääntynyt kristityiksi ja Jumalan valtakuntaan kelvollisiksi uskoviksi.

  Jo Mooseksen aikana Israelille ennustettiin tapahtuvan lopun aikana:

  5 Moos 4:27 “Ja Herra hajottaa teidät [juutalaiset] kansojen sekaan, ja ainoastaan vähäinen joukko teitä on jäävä niiden pakanakansojen keskelle, joiden tykö Herra teidät kuljettaa. 4:29 Mutta sitten sinä siellä etsit Herraa, sinun Jumalaasi, ja sinä löydät hänet, kun kysyt häntä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi. 30 Kun olet ahdistuksessa ja kaikki tämä kohtaa sinua aikojen lopussa, niin sinä palajat Herran, sinun Jumalasi, tykö ja kuulet hänen ääntänsä.”

  Em. jakeet todistavat juutalaisten palaavan Jumalan tykö. Kun Kristus istuu Jumalan viereisellä valtaistuimella, ei ole mahdollista ajatella, että juutalaiset palaisivat vain Isä Jumalan tykö ja jättäisivät Kristuksen huomioimatta, Kristuksen, jolla on kaikki valta niin taivaassa kuin maan päälläkin. Paluu tapahtuu lopun aikojen loppuvaiheessa. Lopun aikana juutalaisesta kansasta tuhoutuu kaksi kolmannesta ja loppu kolmannes on se, joka palaa Isän ja Kristuksen tykö (Ks. edellä Sakarja 13:8).

  Lopun aika kulminoituu Suuren ahdistuksen ajan jälkeen Herran päivään, jolloin 3,5 vuoden aikana seuraa ihmiskunnalle ja nimenomaan pedon seuraajille erilaisia koettelemuksia. “Vihan 7 maljaa”. Ilm 15:7 > “Ja yksi niistä neljästä olennosta antoi niille seitsemälle enkelille seitsemän kultaista maljaa, täynnä Jumalan vihaa, hänen, joka elää aina ja iankaikkisesti.” Sota Karitsaa (Kristusta) vastaan: Ilm 17:14 “He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa.” Kristuksen joukot voittavat. Peto (antikristus) kukistuu, samoin suuri Babylon, jota antikristuskin vihaa.

  Silloin kuuluu Jumalan kehotus: “Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.” (Ilm 18:4) Seuraa: Ilm 19:6 “Ja minä kuulin ikäänkuin kansan paljouden äänen ja ikäänkuin paljojen vetten pauhinan ja ikäänkuin suuren ukkosenjylinän sanovan: ”Halleluja! Sillä Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen. 19:7 Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa [Kristuksen seurakunta] on itsensä valmistanut.”

  Jumala kaikkivaltias hallitsee tästä eteenpäin. Kaikki vastarinta tuhotaan. Ilm 19:19 “Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneina sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan. 20 Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa.”

   

  Lähtekää pois, mutta minne?

  Jumala kehottaa lähtemään pois väärästä uskonnosta ja maailmallisista elämäntavoista. Jumala ei kuitenkaan sano selväsanaisesti, mihin ihmisen pitäisi lähteä, ettei tulisi osalliseksi väärän uskonnon ja maailman synneistä.

  Itse erosin kirkosta vuonna 1969. Silloin nuorena ylioppilaana en vielä ollut kiinnostunut opillisista kysymyksistä. Tuohon aikaan rakennettiin Temppeliaukiolle uutta ja mielestäni kamalan kallista kirkkoa. Ajattelin, että nekin rahat olisi voitu mieluummin käyttää ihmisten auttamiseen. Kirkosta tuli tosi kaunis enkä nyt vastustaisi kirkon rakentamista. Olen nähnyt monia vanhoja ja kauniita kirkkoja ja ymmärrän ihmisten halun niiden rakentamiseen Jumalan kunniaksi. Monilla pienillä uskonnollisilla yhteisöillä on omat kokoustilansa, yksinkertaisemmat ja halvemmat. Usein talkootyönä rakennettuja, kuten Jehovan todistajien.

  Eroni syynä oli myös kirkon laitostuminen. Kirkon huolena tuntuu olevan enemmän kirkon talous kuin ihmisten saattaminen Jumalan yhteyteen. Papit ovat virkamiehiä. En oikein hyväksy naispappeuttakaan, mutta hyväksyn naisille muita tehtäviä kirkon piirissä.

  Lueskelin vanhempana paljon eri kirkkojen ohjelmia, kun tunsin Jumalan kutsuvan minua. Luonani kävi Mormoonit, kerran. Jehovan todistajat usean vuoden ajan. Heistä haluan sanoa voittopuolisesti hyvää. Yksittäiset todistajat olivat Jumalaa -rakastavia, ystävällisiä ihmisiä. Heidän oppinsa ei kuitenkaan ollut täysin Raamatun mukaista, joten luovuin heistä.

  Jos siis lähdet pois, niin mihin menet? Minä en osannut valita mitään muuta kirkkoa tilalle, vaan jäin yksikseni Jumalani kanssa. Jatkoin lukemistani ja ryhdyin kirjoittamaan omalla kotikielelläni suomeksi sekä englanninkieliseen sivustooni ”Bibleconcealed.com”.

  Mutta mihin sinä voisit mennä? Hiljattain minuun otti yhteyttä minun laillani kirkosta eronnut henkilö, joka kirjoittelee raamatullisista aiheista. Hänen mukanaan on pieni piiri vastaavanlaisia henkilöitä. Tällaisia poislähteneiden piirejä varmasti on siellä täällä. Nämä henkilöt ainakin ovat uskossaan vahvoja ja varmaan haluavat uusia jäseniä mukaansa.

  Entä jos et löydä muiden eronneiden yhteisöä? Muista kuitenkin Jumalan lupaus: 2 Kor 6:17 Sentähden: ”Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani.”

 • Ahdistuksen ajan alkamisen tunnusmerkkejä

   

  … milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?”    … sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus   … silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.    

   

  Mitä Raamattu sanoo Jeesuksen toisen tulemisen ennusmerkeistä?  

  Seuraavassa joitakin Raamatunjakeita Jeesuksen tulemisesta.

  Mat 24:3 Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: ”Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki? 4 Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä.  5 Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: ’Minä olen Kristus’, ja he eksyttävät monta. 6 Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu.  7 Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin.

  Nämä jakeet kuvaavat maailman sotia, joissa on kuollut kymmeniä miljoonia ihmisiä niin itse sotatoimissa kuin sotien aikaan puhjenneissa epidemioissakin. Vielä voi syttyä uusia ja pahempiakin sotia, jotka saattavat olla ydinsotiakin.

  24:8 Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua.

  Pahempaa on siis vielä tulossa.

  24:9 Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.

  Monet uskovista ja uudelleensyntyneistä toivoisivat, että Jumala pelastaisi heidät ennen koko ahdingon alkamista. Tämä Raamatunkohta osaltaan osoittaa, että valitutkin joutuvat kokemaan marttyyrikuoleman. Antikristus (peto) vainoaa vakaumuksellisia kristittyjä vaatien mm. nk. pedon merkin ottamista.

  24:10 Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.  11 Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. 12 Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. 13 Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. 14 Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.

  Raamattu tai osa siitä (evankeliumit) on jo käännetty tietämäni mukaan jo yli kahdellesadalle kielelle. Em. Jakeessa sanotaankin, että “todistukseksi kaikille kansoille”. Se ei tarkoita, että jokaisen ihmisen maan päällä pitäisi saada tarkka selko evankeliumeista. Mutta jokaisen kansan pitää saada siitä tieto. Tämän todistaa myös Raamattu kertomalla kuinka vielä tuhatvuotisen valtakunnankin aikana lähetetään opettajia pakanain tykö evankelioimaan Jumalan valtakunnasta. Työtä riittää tulevaisuudessakin, mutta varmasti kukaan ei jää ilman tietoa.

  24:15 Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa – joka tämän lukee, se tarkatkoon – 16 silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille;  17 joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on, 18 ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. 19 Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä!  20 Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. 21 Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.

  – Tämä ahdistuksen kuvaus tulkintani mukaan liittyy tapahtumiin vuoden 70 jKr paikkeilla, kun Rooman legioonat hyökkäsivät Israeliin ja tuhosivat Jerusalemin, Jumalan temppelin ja kaupungin.  Danielin profetian ajoituksesta olen kirjoittanut erillisen artikkelin.

  22 Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.

  Ihmiskunta on tuhon partaalla, mutta valittujen tähden tuhon kestoa on lyhennetty. Näin siitä huolimatta, että valittujakin on saatu petettyä ja luopumaan väärän profeetan tekemillä suurilla ihmeillä.

  23 Jos silloin joku sanoo teille: ’Katso, täällä on Kristus’, tahi: ’Tuolla’, niin älkää uskoko. 24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.

  Tässä jakeessa puhutaan vääristä kristuksista ja vääristä profeetoista monikossa. Varmaan näin onkin, mutta Ilmestyskirjassa puhutaan yhdestä toisesta pedosta, joka tekee uskomattomia ihmeitä, sellaisia, että ne erehdyttävät jopa valitut uskomaan väärään kristukseen.

  25 Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut.  26 Sentähden, jos teille sanotaan: ’Katso, hän on erämaassa’, niin älkää menkö sinne, tahi: ’Katso, hän on kammiossa’, niin älkää uskoko.  27 Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus. 28 Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat.  29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.  30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.  31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

  Tämän jakeen monet tulkitsevat merkitsevän ylösnousemukseen ja ylöstempaukseen valittuihin kuuluvien kokoamista. Käsitykseni mukaan tässä vaiheessa tempaus on jo tapahtunut ja nämä ihmiset ovat niitä nk. suureen joukkoon kuuluvia ahdingon aikana kääntyneitä pelastuneita, jotka ovat vielä maan päällä ja heidät kerätään yhteen Siionin vuorelle. Jooel 2:31 aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä.  32 Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niinkuin Herra on sanonut; ja pakoonpäässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu.

  Mat 24:42 Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. 25:13 Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä.

  Jeesus kehottaa valvomaan, koska emme tiedä päivää emmekä hetkeä. Toisin sanoen Hän kehottaa omiaan olemaan varuillaan ja tarkkailemaan kaikkia ennusmerkkejä. Em. sodat ja taudit ovat selvä merkki siitä huolimatta, että sotia ja tauteja on ollut kautta aikain.

  Mat 24:32 Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä.

  Eräs toinen merkki käy ilmi Hänen viikunapuu vertauksestaan. Viikunapuuta on kautta aikain pidetty Israelin valtion tunnusmerkkinä. Kun Israel oli Jerusalemin hävityksen v. 70 jälkeen vuosisata toisensa jälkeen diasporassa, ei näyttänyt olevan pienintäkään merkkiä Israelin palaamisesta luvattuun maahansa, saati sitten oman valtion perustamisesta. Tapahtumat kuitenkin etenivät ja Israelin valtio perustettiin v. 1948! “Kesä on lähellä”!

   

  Jumala pelastaa omansa.

  Jumala on luvannut, että hänen uskollisensa pelastuvat tästä hirvittävästä Herran vihan päivän koettelemuksesta, jolloin kuten 2 Piet 3:10 kertoo  …  silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.

  1 Tes 5:9 Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä Vihaan [kärsimään Jumalan vihan aikaa],  vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,

  Dan 12:1 Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. 1Tes 1:10 ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta.

  Ilm. 3:10 [Filadelfian seurakunnalle] Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat.

  Room 5:9 Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen [Kristuksen] kauttansa vihasta.

  1 Moos 19:15 Aamun sarastaessa enkelit kiirehtivät Lootia sanoen: ”Nouse, ota vaimosi ja molemmat tyttäresi, jotka ovat luonasi, ettet hukkuisi kaupungin syntivelan tähden.”… 19:22 Pakene nopeasti sinne, sillä minä en voi tehdä mitään, ennenkuin olet sinne saapunut.” Siitä kaupunki sai nimekseen Sooar… 19:24 Ja Herra antoi sataa Sodoman ja Gomorran päälle tulikiveä ja tulta, Herran tyköä taivaasta,

  Tässä kaikille tutussa kertomuksessa Jumala oli päättänyt tuhota Sodoman koska se oli täynnä syntiä. Herra kuitenkin odotti, että Loot perheineen oli ensin päässyt pois kaupungista turvaan. Jos Jumala odotti VT:n aikana, että Lootin perhe pääsi turvaan, niin eikö sitten nyt kun kyseessä on paljon enemmän ihmisiä ja Raamatussa Kristus lupaa pelastaa omansa ahdingosta. Onhan jokaisella uudestisyntyneellä Jumalan sinetti turvanaan.

   

 • Milloin Jeesus tulee toisen kerran?

  Jeesus sanoi Mat 10:23 mukaan: ”Ja kun teitä vainotaan yhdessä kaupungissa, paetkaa toiseen; sillä totisesti minä sanon teille: te ette ehdi loppuun käydä Israelin kaupunkeja, ennen kuin Ihmisen Poika tulee.”  – Tämä Matteuksen jae auttaa meitä ymmärtämään miksi apostolit ja heidän kanssaan monet seurakuntalaiset uskoivat vakaasti Jeesuksen parousian tapahtuvan lyhyen ajan sisällä Jeesuksen ylösnousemisesta. Sanoihan Jeesus, etteivät apostolit ennättäisi käydä kaikissa Israelin kaupungeissa ennen Hänen paluutaan. Apostolit tunsivat Israelin tarkkaan: se oli pieni maa, jossa oli vähän asukkaita ja hyvin rajoitettu määrä kaupunkeja. Hehän kävisivät kaikissa niissä tuossa tuokiossa!

  Tutkijoiden piirissä on kolme kilpailevaa käsitystä Jeesuksen tulemisen ajankohdasta suhteessa Raamatussa ilmoitettuihin lopun ajan tapahtumiin. Ennen ahdistusta sanovat ne, jotka uskovat, että Jumala pelastaa vanhurskaat ennen kuin he joutuvat osallisiksi maailmaa koettelevista ahdingon ajan tapahtumista.  Ahdistuksen jälkeen sanovat toiset, jotka myös vetoavat Raamatun todistukseen. Sitten on vielä niitä, jotka uskovat Jeesuksen tulevan ja ensimmäisen ylösnousemuksen tapahtuvan ahdistuksen puolivälissä. Joutuvatko vanhurskaat kokemaan näitä ahdistuksen aikoja ja tapahtumia yhdessä koko maailman kanssa?

   

  Dan. 8:8 Ja kauris tuli ylen suureksi; mutta kun se oli väkevimmillään, särkyi suuri sarvi, ja sen sijalle kasvoi neljä uhkeata sarvea, taivaan neljää tuulta kohti.  9 Ja yhdestä niistä puhkesi esiin sarvi, alussa vähäpätöinen. Se kasvoi suuresti etelään päin ja itään päin ja Ihanaan maahan päin.  10 Ja se kasvoi taivaan sotajoukkoon asti ja pudotti maahan osan siitä sotajoukosta ja tähdistä ja tallasi niitä  11 Hän ylpeili sotajoukon ruhtinastakin vastaan, ja tältä otettiin pois jokapäiväinen uhri, ja hänen pyhäkkönsä paikka kukistettiin.  12 Myös sotajoukko jokapäiväisen uhrin lisäksi annettiin rikollisesti alttiiksi tuholle. Se sarvi heitti totuuden maahan, ja mitä se teki, siinä se menestyi.  13 Sitten minä kuulin yhden pyhän puhuvan, ja toinen pyhä sanoi sille, joka puhui: Kuinka pitkää aikaa tarkoittaa näky jokapäiväisestä uhrista ja kauhistavasta rikoksesta: pyhäkön ja sotajoukon alttiiksi antamisesta tallattavaksi?”  14 Ja hän sanoi minulle: Kahtatuhatta kolmeasataa iltaa ja aamua; sitten pyhäkkö asetetaan jälleen oikeuteensa.  15 Kun minä, Daniel, olin nähnyt tämän näyn ja koetin sitä ymmärtää, niin katso, minun edessäni seisoi miehen muotoinen olento.  16 Ja minä kuulin ihmisen äänen Uulain keskeltä, ja se huusi ja sanoi: ”Gabriel, selitä tälle se näky!” 17 Silloin hän tuli aivan lähelle sitä paikkaa, jossa minä seisoin; ja hänen tullessansa minut valtasi pelko, ja minä lankesin kasvoilleni. Ja hän sanoi minulle: ”Tarkkaa, ihmislapsi, sillä näky tarkoittaa lopun aikaa.” 18 Ja kun hän puhui minulle, olin minä horroksissa, kasvot maata vasten; mutta hän tarttui minuun ja nosti minut seisomaan.  19 Sitten hän sanoi: ”Katso, minä ilmoitan sinulle, mitä on tapahtuva viimeisenä vihan aikana; sillä lopun aikaa tämä tarkoittaa.  20 Kaksisarvinen oinas, jonka sinä näit, on: Meedian ja Persian kuninkaat.  21 Ja kauris on Jaavanin [Kreikan] kuningas, ja suuri sarvi, joka sillä oli keskellä otsaa, on ensimmäinen kuningas. 22 Ja että se särkyi ja neljä nousi sen sijalle, se on: neljä valtakuntaa nousee siitä kansasta, ei kuitenkaan niin väkevää kuin hän.

  Neljä valtakuntaa ja erityisesti neljäs valtakunta on niin Danielin kuin Ilmestyskirjan profetioissa keskeisellä sijalla. Jäljempänä pohdiskelen tarkemmin, mikä on tämä neljäs valtakunta.

  8:23 Ja heidän valtansa lopulla, kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, nousee kuningas, kasvoilta röyhkeä ja juonissa taitava.  24 Ja väkevä on hänen voimansa, vaikka ei tosin hänen omasta voimastaan, ja ihmeellisen paljon hän saa aikaan hävitystä; ja hän menestyy siinä, mitä hän tekee, ja hän tuottaa turmion väkeville ja pyhien kansalle. 25 Ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessään. Hän hautoo suuria sydämessään, ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille. Ruhtinasten ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänet muserretaan.  26 Ja näky illoista ja aamuista, josta oli puhe, on tosi. Mutta sinä lukitse näky, sillä se tarkoittaa kaukaista aikaa.” 

  Näyssä Daniel saa nähdä kuinka Aleksanteri Suuren valtakunta jakautuu hänen kuoltuaan. Aleksanteri Suuri kuoli vuonna 323 eKr. Näyn tapahtumien loppuunsaattamiseen menee pitkä aika, ihmisen mitassa mitattuna. 2300 iltaa ja aamua tarkoittaa 2300 vuotta. Silloin tulemme tähän viimeisen vihan aikaan, joka kestää kaikkiaan seitsemän vuotta (yhden vuosiviikon).

  Enkeli Gabriel sanoi Danielille: minä ilmoitan sinulle, mitä on tapahtuva viimeisenä vihan aikana; sillä lopun aikaa tämä tarkoittaa (8:19).  Entä milloin tämä aika koittaa? Kahtatuhatta kolmeasataa iltaa ja aamua; sitten pyhäkkö asetetaan jälleen oikeuteensa” (8:14).  ’Pyhäkön asettaminen jälleen oikeuteensa’ saattaa tarkoittaa sitä, että Jeesus Kristus (Jumalan temppeli) asetetaan hallitsemaan koko maailmaa. Katsotaan vielä mitä muuta Ilmestyskirjasta selviää. Viidennessä luvussa Johannes näkee näyssään kuinka Karitsa (Jeesus Kristus) saa avata seitsemällä sinetillä suljetun kirjakäärön tulevista lopunajan tapahtumista.

  Ilm. 5:8 Ja kun se oli ottanut kirjan, niin ne neljä olentoa ja kaksikymmentä neljä vanhinta lankesivat Karitsan eteen, ja heillä oli kantele kullakin, ja heillä oli kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset,  9 Ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: ”Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista  10 Ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä.  11 Ja minä näin, ja minä kuulin monien enkelien äänen valtaistuimen ja olentojen ja vanhinten ympäriltä, ja heidän lukunsa oli kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta ja tuhat kertaa tuhat,

  Tässä on esinäky tulevaisuudesta; Karitsa on verellään ostanut ihmisiä kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä.  Tämä hallitseva Jumalan valtakunnan pieni joukko koostuu siis kaikista kansoista, Jumalan Israelista, ei pelkästään luonnollisesta Israelista.

  Kun Karitsa avaa 1. sinetin, tapahtuu maan päällä järisyttäviä tapahtumia. Näitä sotaisia tapahtumia kuvataan eri väristen hevosten avulla. Esimerkiksi toinen hevonen, tulipunainen, ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta, että ihmiset surmaisivat toisiaan; ja hänelle annettiin suuri miekka (toinen sinetti, jae 6:4). Kun 6. sinetti on avattu ..tuli suuri maanjäristys, ja aurinko meni mustaksi niinkuin karvainen säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi, (6:12) 6:13 ja taivaan tähdet putosivat maahan, niinkuin viikunapuu varistaa raakaleensa, kun suuri tuuli sitä pudistaa,

  Tästä on puhuttu myös Mat. 24:29:ssä: Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.  30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.  31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

  Samoin kuin edellä Matteuksessa, kuvataan Ilmestyskirjassa, miten Jumalan enkeli sinetöi valitut: Ilm. 7:2 Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta, 3 ja sanoi: ”Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennenkuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan.”  4 Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä tuhatta merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista:

  Tämän jälkeen Johannes näkee ns. suuren joukon: 7:9 Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään,

  Tämä suuri joukko seisoo Kristuksen valtaistuimen edessä. Kristuksen valtaistuin tulee olemaan maan päällä, ei taivaassa, jossa on Jumalan valtaistuin.  Tämän vahvistaa myös Jooel 2:32: Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet.

  7:10 ja he huusivat suurella äänellä sanoen: ”Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalta.”  – Matt. 24:31 kuvaama enkeleiden suorittama uskovien kerääminen neljältä ilmansuunnalta koskee siis niitä viime hetkessä uskoon tulleita pelastuneita, jotka kootaan Siionin vuorelle, Jerusalemiin.

  Nyt on siis Johannes nähnyt sekä pienen 144.000 pelastuneen joukon että suuren joukon pelastuneita. Suuresta joukosta sanoo Ilm. 7:14, että ”Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.

  Luetaan eteenpäin, 8. luku; kun Karitsa avaa seuraavan eli seitsemännen sinetin. Ilm. 8:2 Ja minä näin ne seitsemän enkeliä, jotka seisoivat Jumalan edessä, ja heille annettiin seitsemän pasunaa.

  Pasuunan soitto ja siihen liittyvä kuvaus käyvät osittain yksiin sinetin avaamista kuvavaavien tapahtumien kanssa. Kun 5. pasuuna soi, 9:1 Ja viides enkeli puhalsi pasunaan; niin minä näin tähden, taivaasta maan päälle pudonneen, ja sille annettiin syvyyden kaivon avain;  2 ja se avasi syvyyden kaivon, ja kaivosta nousi savu, niinkuin savu suuresta pätsistä, ja kaivon savu pimitti auringon ja ilman.  3 Ja savusta lähti heinäsirkkoja maan päälle, ja niille annettiin valta, niinkuin maan skorpioneilla on valta; 4 ja niille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa maan ruohoa eikä mitään vihantaa eikä yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole Jumalan sinettiä otsassaan.

  Ylösnousemusta ei ole vielä tapahtunut, vaan valitut ovat maan päällä. Se ilmenee jakeesta 9:4, jossa ihmisiä kiusaavat heinäsirkat eivät saa vahingoittaa niitä, joilla on Jumalan sinetti otsassaan, vaan ainoastaan niitä, joilla ei sitä ole. Jumalan sinetti suojelee valittuja maan päällä.

   

  Kuudennen pasuunan soitto merkitsee, että kolmasosa ihmiskunnasta kuolee valtavan sotajoukon taistelussa (9: 15>). Tästäkään huolimatta ihmiset 9:21 .. eivät tehneet parannusta murhistaan eikä velhouksistaan eikä haureudestaan eikä varkauksistaan.

  Kymmenennessä luvussa Johannes kuulee mahtavan enkelin puhuvan sekä seitsemän ukkosen puhuvan jylisevällä äänellä Johannesta kuitenkin käskettiin sinetöimään kuulemansa eikä hänen sallittu kirjoittaa siitä. Enkeli vannoi taivaan ja maan luojan nimeen: Ilm. 10:5 Ja enkeli, jonka minä näin seisovan meren päällä ja maan päällä, kohotti oikean kätensä taivasta kohti  6 ja vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti, hänen, joka on luonut taivaan ja mitä siinä on, ja maan ja mitä siinä on, ja meren ja mitä siinä on, ettei enää ole oleva aikaa,  7 vaan että niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille.

  Jumalan salaisuus käy täytäntöön: Jeesus Kristus palaa ylösnousseitten pyhien kanssa, ja Jumalan valtakunta perustetaan. Jeesus Kristus hallitsee tuhat vuotta pyhien kanssa koko maailmaa, ja saatana on sidottu eikä pääse kiusaamaan ihmiskuntaa.

   

 • Onko Jeesus jo tullut toisen kerran?

   

   

  Preteristinen uskonkäsitys 

  Preterismi on uskonkäsitys, jonka mukaan Jeesus on jo tullut toisen kerran maan päälle vuonna 70 jKr. Tämän lisäksi preteristit uskovat kaikkien niiden ennusteiden toteutuneen, joista Raamattu puhuu Kristuksen toisen tulemisen yhteydessä. Futuristit, jotka ovat preteristien vastakohta, uskovat useimpien lopun aikaa koskevien Raamatun ennusteiden toteutumisen olevan vielä edessäpäin. Tällaisia ennusteita ovat erityisesti Jeesuksen toinen tuleminen, ylösnousemus ja viimeinen tuomio. Preteristit siis uskovat näiden keskeisten ennusteiden jo toteutuneen.

  Preteristien kolme ydintodistetta Jeesuksen tapahtuneelle toiselle tulemiselle ovat Mat 10:23, 16:28 ja 23:24.

  Mat 10:23 ”Ja kun teitä vainotaan yhdessä kaupungissa, paetkaa toiseen; sillä totisesti minäsanon teille: te ette ehdi loppuun käydä Israelin kaupunkeja, ennenkuin Ihmisen Poika tulee.”

  Mat 16:28 ”Totisesti minä sanon teille: tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa, ennenkuin näkevät Ihmisen Pojan tulevan kuninkuudessaan.”

  Mat 24:34 ”Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat.”

  Jos Jeesuksen toista tulemista koskevan ajoituskysymyksen ratkaisisi pelkästään yllä olevien kolmen jakeen perusteella, ratkaisu olisi ilman muuta selvä: Jeesus palasi maan päälle ennen vuoden 70 Jerusalemin tuhoa ja juutalaisen kansan hävitystä.  Tutkin näitä tarkemmin tässä kirjoituksessani. Huomaatte, että asia ei olekaan niin yksinkertainen kuin näistä ydinjakeista voisi päätellä. Keskeisiä seikkoja ovat ”tämä sukupolvi”, ”ennen kuin nämä kaikki tapahtuvat” ja ”evankeliumin saarnaaminen kaikille” ennen loppua. Jerusalemin tuho vuonna 70 merkitsi myös juutalaisen kansan hävitystä. Samalla se oli Vanhan lakiliiton loppu ja Kristuksen Uuden liiton alku.

  Tässä kirjoituksessani pyrin selvittämään preteristisen opin ydinkohtia sekä esitän myös omat vastaukseni esitettyihin väitteisiin ja niiden perusteluihin. Preteristit ovat todellakin nähneet paljon vaivaa ja löytäneet oppineita teologeja perustelemaan kantojaan. Siitä tunnustus heille. Ja kieltämättä, täytyy myöntää, että Raamatussa monen monta kertaa painotetaan Kristuksen sanomaa, ”minä tulen pian”. Näin on, enkä osaa tähän sanoa muuta kuin, että Jumalan aikakäsitys on erilainen kuin meillä ihmisillä. Raamattu käyttää päivästä sanaa yowm, mutta se on myös määrittelemätöntä aikaa merkitsevä sana. Jumalalle tuhat vuotta on kuin yksi päivä.

  Samalla kun esittelen preteristien oppeja, perustelen omilla argumenteillani omaa, lähinnä futuristista näkemystäni. Raamatun käyttämä kieli ja Jeesuksen monet lupaukset tulemisensa aikataulusta, ’pian’ tai ’nopeasti’ helposti johtavat Raamatun lukijan uskomaan preteristien tavoin. Liian usein tartumme ensimmäisenä mieleen tulevaan selitykseen huomaamatta mitä toisessa Raamatunkohdassa sanotaan. Esimerkiksi: Jeesus esitti ’viikunapuun’ nimellä tunnetun vertauksen. Viikunapuu on Israelin tunnus ja sen perusteella on tehty ennusteita Israelin tulevaisuudesta. Koko Jeesuksen käyttämä lause kuitenkin sanoo: ”Ja hän puhui heille vertauksen: Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita” (Luuk 21:29). Eli, ottakaa huomioon kaikki asiaan liittyvät Raamatun jakeet.

  Maailmassa on monia kristillisiä uskonkäsityksiä. Niiden kaikkien perusteena on Raamatun tulkinta tietyllä tavalla. Tämä koskee myös preterismiä; sen kannattajat ovat tehneet perusteellista työtä ja esittävät lukuisia Raamatunjakeita oppinsa tueksi. Jumala on aivan varmasti nähnyt, minkälainen opillinen kaaos Raamatun eri tulkinnoista on syntynyt. Mikä on Hänen tarkoituksensa, kun Hän on antanut tällaisen opillisen sekamelskan syntyä? Olihan jo Jeesuksen aikaisessa Israelissa eri tulkintoja Vanhan Testamentin osalta, kuten fariseukset ja saddukeukset. Uskallan väittää, ettei ihmisen pelastus ole kiinni siitä, onko hän valinnut ’oikean’ uskonratkaisun. Riittää kun tunnustaa Isä Jumalan, Jehovan ainoaksi Jumalaksi ja Jeesuksen Kristuksen Jumalan ainosyntyiseksi pojaksi ja Pyhän Hengen jumaluuden kolmanneksi osaksi. Pelastumiseenkin suuren ahdingon aikana riittää, kun vain huutaa yhden sanan, Jeesus.

  Preteristien opin mukaan, Kristuksen tullessa maan päälle toisen kerran, toteutui ensimmäinen ylösnousemus: 1 Kor 15:51 ”Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, 52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.” – Kuolleet nousevat henkiruumiissa (”katoamattomina”) ja elossa olevat nousevat muuttuneina henkiruumiisiin.

  Jos tämä tapahtui, kuten preteristit väittävät vuonna 70 jKr, niin miksi osa apostoleista jäi maan päälle ja kuolivat vasta vuoden 70 jälkeen? Kaikkien apostolien oli määrä ryhtyä hallitsemaan Kristuksen alaisuudessa tämän johtamassa hengellisessä valtakunnassa.

  Toinen kysymys: Olettakaamme, että apostolit ja muut pyhät alkoivat hallita Kristuksen kanssa maailmaa rautaisella valtikalla, niin kuin Raamattu kertoo. Miksi on kestänyt liki kaksi tuhatta vuotta ja maailma on edelleen sekasortoisessa tilassa? Kristinusko on jakaantunut ja on vain osa maailman uskonnoista. Eikö Kristuksen hallinto, jos se on ollut hallitsemassa, olisi pitänyt päästä parempiin tuloksiin kahden vuosituhannen aikana?

  Jotkut preteristit katsovat, että Ihmisen pojan tuleminen kunniassaan täyttyikin jo Jeesuksen kuolemassa ristillä. He uskovat, että apokalyptiset merkit ovat jo täyttyneet, mm. aurinko pimenee (vrt Mar 13:24-15:33), 24:29 ”Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.” (vrt. Mar 13:25-14:63, 15:5) ja ”he tulevat näkemään” (vrt Mark 13:26-15:31, 15:39). Kuitenkin jotkut kriittisesti suhtautuvat huomauttavat, että jotakin puuttuu, kuten 2 Piet 3:10 kertoo ”Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.” Mat 24:30 ”Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.” (Wikipedia)

  Preterist org perustelee heidän oppiaan mm. seuraavasti:

  Futuristit uskovat, että suurin osa loppuajan ennusteista (etenkin kolme suurta tapahtumaa – toinen tuleminen, ylösnousemus ja viimeinen tuomio) ovat vielä toteutumatta.  Preteristit uskovat, että suurin osa tai kaikki Raamatun profetiat (etenkin em. kolme suurta tapahtumaa) on jo toteutettu Kristuksessa ja Hänen iankaikkisen valtakuntansa jatkuvassa laajenemisessa. (Preterist org.)

  Vaikuttaa kristallinkirkkaalta, että ”viimeiset päivät” ja ”suuri ja julkinen Herran päivä” viittasivat siihen juutalaisten sukupolveen, joka eli juuri ennen Jerusalemin tuhoamista. 70-luvulla jKr. Jeesus palasi ja päätti juutalaisten kansakunnan viimeiset päivät. Se oli Jumalan suuri ja kunniakas päivä hänen kansansa todistamiseen, ja mahtava tuomion ja tuhon päivä niille, jotka olivat hylänneet ja ristiinnaulinneet hänet sekä vainonneet hänen seuraajiaan. Apostolien teot 2:16-20 täyttyivät vuonna 70! Juutalaisen kansan viimeiset päivät päättyivät silloin. Uusi Iankaikkisen Valtakunnan aikakausi alkoi. Emme enää elää ”viimeisissä päivissä”, eikä ”Herran suuri ja kauhea päivä” ole enää edessämme. Elämme nyt Iankaikkisessa Valtakunnassa.

  Siten iankaikkisen Kristuksen valtakunnan perustaminen Jerusalemin tuhoamisen yhteydessä vuonna 70 jKr, oli kaikkien niiden asioiden toteuttaminen, jotka luvattiin Jumalan valitulle kansalle, todelliselle hengelliselle Israelille, johon kuuluivat sekä uskovat juutalaiset että uskovat pakanat (vrt. Room 2:28 Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu; 29 vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.)

  Olemme nähneet, että valtakunnan piti saapua joidenkin Jeesuksen opetuslasten elinaikana. Se saapui Jerusalemin tuhoamisen yhteydessä, kun ”kaikki nämä asiat tapahtuivat” ja Jeesus tuli tuomitsemaan lampaiden ja vuohien välillä. Se on henkistä luonteeltaan, ja kestää ikuisesti.

  Room 9:6-8 Mutta ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan mennyt. Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel,
  7 eivät kaikki ole lapsia sentähden, että ovat Aabrahamin siementä, vaan: ”Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset”;
  8 se on: eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi.

  9:22-24 Entä jos Jumala, vaikka hän tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi, on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiit häviöön,
  23 ja on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden astioissa, jotka hän on edeltävalmistanut kirkkauteen?
  24 Ja sellaisiksi hän myös on kutsunut meidät, ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös pakanoista,
  25 niinkuin hän myös Hoosean kirjassa sanoo: ”Minä olen kutsuva kansakseni sen, joka ei ollut minun kansani, ja rakkaakseni sen, joka ei ollut minun rakkaani.

  Room 11:7 Miten siis on? Mitä Israel tavoittelee, sitä se ei ole saavuttanut, mutta valitut ovat sen saavuttaneet; muut ovat paatuneet,

   

  Millaista on elämä tämän päivän Ikuisessa Jumalan valtakunnassa? 

  Jos Kristus on jo palannut ja perustanut iankaikkisen valtakuntansa, mitä tämä tarkoittaa meille pyhille tänään? Jotkut ajattelevat, että nyt elämämme pitäisi olla kuin taivas maan päällä. Mutta se ei ole kuvaus valtakunnasta, jonka Jeesus ja apostolit meille antoivat.

  He opettivat paljon siitä, millainen elämä maan päällä olisi valtakunnan saapumisen jälkeen. Ja nyt kun valtakunta on saapunut, kaikki tämä opetus valtakunnassa elämisestä koskee meitä täysin. Se ei menettänyt jotenkin merkityksellisyyttämme meille AD 70: ssä. Sen sijaan se alkoi vasta olla täysin merkityksellinen ja sovellettavissa meihin AD 70 jälkeen.

  Preteristit kysyvät: “Jos Kristus on jo tullut toisen kerran ja perustanut iankaikkisen Valtakunnan, mitä tämä tarkoittaa meille pyhille tänään? Onko heidän elämänsä kuin taivas olisi maan päällä. Minkälaisen kuvauksen elämästä, tulevassa valtakunnassa, Jeesus ja apostolit antoivat? Ja nyt kun valtakunta on saapunut, kaikki tämä opetus siitä, kuinka elää valtakunnassa, koskee meitä täysin. Kristuksen opetukset tulivat todelliseen elämään vuonna 70.”

  “Jeesus opetti monin vertauksin siitä millaista elämä valtakunnassa tulisi olemaan.

  Jotkut näistä vertauksista puhuvat elämästä taivaassa kuoleman jälkeen, kun taas toiset puhuvat siitä, kuinka meidän pitäisi elää elämäämme täällä maan päällä.

  Valtakunta on olemassa molemmissa, niin taivaassa kuin maan päällä. Siksi Jeesus opetti meitä rukoilemaan, että Hänen valtakuntansa tulisi maan päälle sellaisena kuin se on jo taivaassa. Asiat täällä fyysisessä elämässä ovat aina olleet ja tulevat aina olemaan epätäydellisiä. Täydellisyyttä löytyy vain taivaasta. Mutta kun ikuinen valtakunta saapui 70 jKr, se aloitti uudistusprosessin. Ja vaikka elämä tällä maan päällä ei koskaan saavuta täydellisyyttä, valtakunnan hyvät uutiset puhdistavat edelleen kulttuuria ja parantaa kansakuntia kaikkien tulevien sukupolvien ajan.” (Hes 47:8-12)

  “Tämä tarkoittaa, että Tuonela tyhjennettiin Kristuksen tullessa. Pyhät eivät enää mene sinne kuolemansa jälkeen. Sen sijaan saamme uuden kuolemattoman kehon ja menemme taivaaseen. Koska emme mene Tuonelaan, ei meitä tarvitse tuoda pois sieltä. Tämä tarkoittaa, että meillä on ”parempi toivo” ja ”parempi ylösnousemus” ja ”parempi maa” jossa elää ikuisesti.

  “Tämä on sama toivomus tulevasta elämästä, jota kaiken ikäiset pyhät ovat toivoneet.

  Tämä on juuri sitä mitä nämä ensimmäisen vuosisadan pyhät toivoivat ja odottivat ja innokkaasti. Ja tuo toivo toteutui. Nyt meidän pyhien ei enää tarvitse mennä Tuonelaan ja odottaa ylösnousemusta siellä. Sen sijaan kuoleman jälkeen saamme heti uudet kuolemattomat ruumiimme ja pääsemme taivaaseen. Täyttynyt toivo on parempi toivo.”

  Joten Jeesuksen ennusteet täyttyivät. Hän ei epäonnistunut, eikä meidän tarvitse harjoittaa teologista voimistelua yrittääksemme selittää Hänen paluunsa näennäisen viivästymisen tai lykkäämisen. Se tapahtui ajoissa. Monet teologit tietävät, että Jerusalemin tuhoaminen vuonna 70 jKr oli tärkeä Jumalan lunastussuunnitelmassa, mutta eivät koskaan ymmärtäneet sen täydellistä merkitystä. Sillä on merkitystä lunastussuunnitelman toteutumiselle. Lunastavan draaman viimeiset tapahtumat tapahtuivat ensimmäisellä vuosisadalla apostolien sukupolven sisällä (ennen 70 jKr). Kristuksen valtakunta on täällä nyt. Kristus on valloittanut kaikki vihollisensa ja antanut meille iankaikkisen valtakuntansa, jonka ”lisääntymisellä ei ole loppua” (Jesaja 9: 6-7).”  (Preterist org.)

   

  Kristuksen tuhatvuotinen valtakunta 

  Jes 2:1 “Sana, jonka Jesaja, Aamoksen poika, näki Juudasta ja Jerusalemista.
  2 Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne.
  3 Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: ”Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana.” 4 Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan.”

  Profeetta Jesaja näki jo 700- ja 600 lukujen vaihteessa eKr lopun aikaan sijoittuvan näyn Jumalan valtakunnasta. Näystä ilmenee, että se on kuvaus Kristuksen ja pyhien hallitsemasta Tuhatvuotisesta valtakunnasta. Jakeen 4 ”Hän” tarkoittaa Kristusta. Tämä valtakunta hallitsee aikojen lopussa. Esimakua Jumalan valtakunnasta saatiin ensimmäisenä helluntaina, kun Pyhä henki vuodatettiin Jerusalemissa suurelle väkijoukolle.

  Preteristit laskevat Jumalan valtakunnan alkaneen vuonna 70, jolloin Rooman armeija tuhosi Jerusalemin ja koska Kristus tuli maan päälle hallitsemaan toisen kerran henkimuodossa. Jumalan valtakunta on siis heidän mielestään henkinen valtakunta. Sillä tavalla on helppo selittää, miksi fyysisessä maailmassa ei näy niitä muutoksia, joista Jesajakin kertoo. Leijona siis syö ruohoa henkisesti, mutta reaalimaailmassa se on lihaa syövä peto.

  Onko tällaista tuhatvuotista ajanjaksoa ollut ihmiskunnan historiassa? Jos niin olisi, olisi siitä varmaan olemassa paljonkin todisteita, kirjoituksia, taideteoksia … Tällöin myös saatana on sidottu, eikä se pääse houkuttamaan ja villitsemään ihmiskuntaa. Kaikki tämä ihanuus on tapahtunut reaalisessa, fyysisessä maailmassa. Tuhatvuotinen Kristuksen valtakunta toteutuu reaalimaailmassa, ainakin Jesajan mukaan. Ei toisessa mahdollisuudessa, eli henkisessä maailmassa. Tuhatvuotisen valtakunnan kesto ei välttämättä ole tarkalleen 1000 vuotta. ’Tuhatvuotinen valtakunta’ voi olla myös kuvaannollinen ilmaus pitkästä ajanjaksosta.

  Tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen, Johannes kertoo ilmestyksessään: “minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä” (Ilm 21:1-2)

  Varmaankin elämme viimeisiä aikoja, koska Paavali kertoo: 2 Tim 3:1 Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja.
  2 Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita,
  3 rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä,
  4 pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia;
  5 heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.

   

  Milloin Kristus tulee? Mitkä ovat ehdot, joiden pitää täyttyä?

  Luuk 21:29 Ja hän puhui heille vertauksen: ”Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita.
  30 Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä.
  31 Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä.
  32 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu.
  33 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.
  34 Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta
  35 niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat.

  Luukas varoittaa tulevasta ahdistuksesta: Jumalan valtakunta on lähellä, kun merkit (aikaisemmat jakeet) täyttyvät. Ahdistus saavuttaa kaikki ihmiset maan päällä. Se ei ole paikallinen, Jerusalemia kohtaava tuho. Jerusalemin tuho merkitsi myös suurta ahdistusta juutalaiselle väestölle. Luukas jakeessa 21:35 sanoo kuitenkin, että ahdistus saavuttaa kaikki ihmiset maan päällä, ei vain pientä juutalaisten väestöä. Tämäkin osoittaa, ettei vaino ja juutalaisten siirto eri puolille maailman kansojen sekaan ole Vanhan Testamentin juutalaisuuden maailman loppu, eikä ahdistus, joka koskisi kaikkia maan päällä asuvia.

  Luvun 21 alkupuolella puhutaan Jerusalemin olevan sotajoukkojen ympäröimänä, mutta sitten hypätään aikaan ja sanontoihin “pakanain tallattavana” ja “pakanain ajat”. Luuk 21:24 “ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja … “Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät.

  Mitä tarkoittaa ”pakanain ajat”?  Israelin asukkaat joutuvat Rooman valtakunnan tuhottua Jerusalemin kaupungin ja erityisesti sen temppelin, kaikkien kansojen sekaan. Jerusalem on pakanoiden asuttama, ”tallattavana” aina vuoteen 1967, jolloin Israelin armeija valtasi myös Itä-Jerusalemin.

  Mat 24:33 Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. 34 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat.

  Matteuksen lausumaan pari kysymystä: Kun näette kaiken tämän – minkä kaiken? Toiseksi, tämä sukupolvi ei katoa… sukupolvi on 70 vuotta. Jerusalem on pakanain tallattavana. Kun vedetään nämä yhteen, voimme päätellä, että kun ahdistuksen ennusmerkit ovat toteutuneet ja kun Jerusalem ei enää ole pakanain tallattavana, niin siitä hetkestä lukien sukupolven aika ja silloin Kristus tulee.

   

  Luukas 21. luku: Pakanain ajat 

  Luuk 21:23 Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Sillä suuri hätä on oleva maan päällä ja viha tätä kansaa vastaan;
  24 ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät. 25 Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat.
  27 Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella.
  31 Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä.
  32 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu.

  Jakeessa 24:ssa sanotaan ”kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan” sopii hyvin Rooman legioonien aiheuttamaan tuhoon ja siihen liittyvään juutalaisen kansan hävitykseen ja hajottamiseen kaikkien kansojen sekaan. Sen keskeinen piirre on Jerusalemin joutuminen ”pakanain tallattavaksi” ja tietenkin suuren ja kauniin temppelin täydellinen tuhoaminen.

   

  “Tämä sukupolvi”. Mat 24:34 (samoin Mar 13:30 Luuk 21:32) 

  “Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat.” Mitä ovat ne tapahtumat, joista on kyse?

  Mitä Luukas (ja myös Matteus ja Markus) tarkoittavat sanoessaan ’tämä sukupolvi’? Hän selvästi viittaa edellä sanomiinsa tapahtumiin. Nyt onkin tarkkaan mietittävä, milloin nämä 21. luvussa kerrotut asiat tapahtuvat? Osin kuvatut tapahtumat toteutuivat jo vuonna 70. Sen sijaan maininta pakanain aikojen täyttymisestä ei voi pitää vielä tuolloin paikkaansa. Jerusalem oli kyllä pakanain tallattavana, mutta pakanain ajat eivät olleet täyttyneet [päättyneet].

   Luukas kuvaa tunnusmerkkejä ajasta, jolloin Kristus tulee: Israelilaiset viedään kaikkien kansojen sekaan, Jerusalem jää pakanain ’tallattavaksi’ kunnes aika täyttyy. Merkkejä auringossa, kuussa ja tähdissä on oleva ja kansoilla ahdistus ja epätoivo. JA SILLOIN he näkevät Kristuksen tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella.

  Tähän liittyy Luukkaan 21. luvun Viikunapuu -vertaus

  Luuk 21:29 Ja hän puhui heille vertauksen: ”Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita.
  30 Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä.
  31 Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä.
  32 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu.

  Jakeessa 29 kehotetaan katsomaan viikunapuuta ja kaikkia puita. Viikunapuu kuvaa Israelia. Muut ”puut” kuvaavat muita kansoja, muita Raamatun ennusteita ja niiden toteutumisia. Usein muistetaan vain viikunapuu ja mitä Israelille on tapahtunut.

  Israelin viikunapuun lehdet ovat puhjenneet ja ”kesä” on lähellä. Israelin valtio syntyi vuonna 1948. Tästäkin ennusmerkistä tiedetään sen kuvastavan Jumalan valtakunnan tulemista lähelle. ”Tämä sukupolvi” -ilmaus jälleen! Monet laskevat sukupolven ajaksi 70-80 vuotta. Israelin valtion syntymästä laskettuna, aikaa tämän sukupolven aikana tapahtuvaksi, ei juuri ole. Kristuksen toista tulemista edeltää selviä merkkejä, kuten, että Jerusalem on pakanain hallussa [tallattavana], se ei enää ole Juutalaisten Pyhä kaupunki. Vasta sen jälkeen, kun pakanain ajat ovat täyttyneet eli päättyneet, silloin Kristus tulee. Historiasta tiedämme, että näin on juutalaisten osalta maailmassa tapahtunut; Roomalaiset valloittivat Jerusalemin vuonna 70 jKr ja se merkitsi juutalaisen uskonnon ja koko valtakunnan päättymistä ja tuhoutumista – diasporaa aina siihen asti, kunnes noin sata vuotta sitten juutalaisten paluumuutto alkoi tapahtua.

   

  Markus 13. luku: suuri ahdistus   

  Markus kirjoittaa: 13:19 Sillä niinä päivinä on oleva ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut hamasta luomakunnan alusta, jonka Jumala on luonut, tähän asti, eikä milloinkaan tule.   24 Mutta niinä päivinä, sen ahdistuksen jälkeen, aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, 25 ja tähdet putoilevat taivaalta, ja voimat, jotka taivaissa ovat, järkkyvät. 26 Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella.

  Markuskin osoittaa, että ahdistus on oleva niin suuri, ettei sen kaltaista ole ollut koko luomakunnan alusta lukien, eikä milloinkaan vastaavaa enää tule. On ymmärrettävää, että juutalaiset kokevat Jerusalemin tuhon ja juutalaisen kansan vainoamisen ja häätämisen pois Israelista kansojen sekaan, suurena ahdistuksena. Kun katsoo karttaa, näkee, että kyse on maailman mittakaavassa vain pienen maankolkan ja pienen kansan kärsimyksistä. Jeesus Kristus, näkemykseni mukaan kuitenkin puhui koko maailmaa käsittävästä ahdistuksen ajasta (42 kk) ja sitä seuraavasta Herran päivästä (42 kk):   2 Piet 3:10 “Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.”

  Tällaisen päivän on tultava ennen kuin Kristus saapuu. Miten preteristit selittävät, ettei historia tunne tällaisia ilmiöitä tapahtuneen?

   

  Matteus 24. luku: Jeesuksen ennusteet apostoleille Öljymäellä 

  24:2 Niin hän vastasi ja sanoi heille: ”Ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille: tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta.” 3 Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: ”Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun [ajan] merkki?”

  Opetuslapset kysyivät kolmea asiaa. Milloin se, eli Jerusalemin temppelin täydellinen tuho tapahtuisi. Toiseksi, mikä on Jeesuksen toisen tulemisen ennusmerkki? Ja vielä, mikä on maailman lopun merkki? Koko maailma ei ollut loppumassa. Oikea käännös olisi ’maailman kauden’ päättymisen merkki.

  24:5 Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: ’Minä olen Kristus’, ja he eksyttävät monta. Jeesus varoitti opetuslapsia tulevasta eksytyksestä, vääristä Kristuksista. Nämä eksyttävät hyväuskoisia ihmisiä huijaamalla heitä uskomaan tekemiinsä ’ihmeisiin’.

  24:6 Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. 7 Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin.

  Tiedossa oli sotien melskettä ja uutisia sodista. Useista sodista, ei pelkästään yhdestä Israelia koskevasta sodasta. Jakeessa 7 Jeesus tarkentaa: sotia on paljon ja eri puolilla maailmaa; kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. 8 Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua.

  24:9 Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.

  Viittaako jae 9 ”teidät” pelkästään apostoleihin kohdistuvaan vaivaan ja vihaan? Käsitykseni on, että viha ja vaino on laajamittaista uskovien, kristittyjen vainoa. Vainoja oli useamman Rooman keisarin aikana ja ne loppuivat viimein, kun keisari Konstantinus 300-luvun alkupuolella teki kristinuskosta valtion uskonnon.

  24:10 Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.
  11 Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.
  12 Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.

  Vainojen seurauksena Jeesus ennusti, että monet luopuvat uskostaan, väärät profeetat saavat aikaan hämmennystä. Laittomuus yhteiskunnissa lisääntyy.

  Jae 13 kuitenkin lupaa: “Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.”  14 “Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.

   Miten on tulkittava jakeen 14 ’kaikessa maailmassa’? Tai Kolossalaiskirjeen 1:23, jossa todistaa: ”jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut.” Apostolien aikaisen käsityksen mukaan evankeliumi oli jo julistettu kaikille kansoille: Room 16:26 ”mutta joka nyt on julkisaatettu ja profeetallisten kirjoitusten kautta iankaikkisen Jumalan käskystä tiettäväksi tehty kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi.”

  Apostoli Paavalin aikana ei evankeliumia ollut kuitenkaan julistettu kaikille kansoille. Jesaja ennustaakin 66:19 ”Ja minä teen tunnusteon heidän keskellänsä ja lähetän pakoonpäässeitä heidän joukostansa pakanain tykö Tarsiiseen, Puuliin ja Luudiin, jousenjännittäjäin tykö, Tuubaliin ja Jaavaniin, kaukaisiin merensaariin, jotka eivät ole kuulleet minusta kerrottavan eivätkä nähneet minun kunniaani, ja he ilmoittavat minun kunniani pakanain keskuudessa.” Jesaja mainitsee, että pakanain tykö lähetetään ”pakoonpäässeitä” julistamaan evankeliumin sanomaa. Keitä ovat nämä pakoonpäässeet? He ovat niitä, jotka ovat selviytyneet suuren ahdistuksen läpi huutamalla avukseen Jeesuksen nimeä.

  Jooel 2:32 Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niinkuin Herra on sanonut; ja pakoonpäässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu.

  Jos sanontaa ”kaikessa maailmassa kaikille kansoille” arvioidaan nykytiedon mukaan, ei voida yhtyä apostolien käsitykseen. Sen todistaa yllä oleva Jesajankin tallentama Herran lupaus lähettää pakoonpäässeitä julistamaan evankeliumin sanomaa pakanain tykö, jotka eivät ole edes kuulleet Jumalasta. Ja evankeliumin piti olla saarnattu kaikille kansoille!  Evankelioimistyötä on kyllä nykyisin tehty ympäri maailmaa ja Raamattu tai sen osa nykyään painettu parille tuhannelle kielelle.

  Entä, ”sitten tulee loppu”? Tarkoittaako tämä, että suuri ahdistus päättyy? Vai että maailma loppuu? Maailma ei lopu, Jumala on luvannut, että maa pysyy iäti (Saar 1:4). Loppu tarkoittaa kaiken mullistuksen ja myllerryksen päättymistä, kun Kristus tulee toisen kerran ja tapahtuu ensimmäinen ylösnousemus. Kristus ottaa Jumalan valtakunnan johtamisen maan päällä, nk. Tuhatvuotisen valtakunnan, jossa hänen kanssaan hallitsevat pyhät eli ylösnousseet Kristuksen omat.

  Mat 24:15 Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa – joka tämän lukee, se tarkatkoon – 16 silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille;

  Niin kiireesti on paettava, ettei ole aikaa edes takkia palata noutamaan. Jeesus kehoittaa rukoilemaan, ettei tarvitsisi lähteä pakoon kylmään talvisaikaan tai sapattina. Pako on raskasta raskaana oleville ja pikkulapsille ja heidän äideilleen.

  Juudea oli Raamatullisina aikoina iso alue keskipisteenään Jerusalem. Tästä voisi päätellä kysymyksen olevan Roomalaisten joukkojen kerääntymisestä Jerusalemia tuhoamaan. Kun taas lukee muutaman jakeen eteenpäin, toteaakin, että Jerusalemin hävitystä paljon suurempi katastrofi on tulossa.

  24:21 Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. 22 Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. ”Valittujen tähden” kertoo, että ensimmäiseen ylösnousemukseen osallistuvat elossaolevat pyhät, ovat vielä maan päällä muiden joukossa. Hekin joutuvat kärsimään ahdistuksen ajasta.

  Jakeissa 21-22 tähdennetään, että ahdistus on niin suuri, ettei sen kaltaista ole koskaan ollut eikä milloinkaan tule. Mitä johtopäätöksiä voit tehdä kahdesta em. jakeesta? Niissä on erinomaisesti kuvattu ahdistuksen voimakkuus ja vaikutukset. Voidaankin kysyä, kun Juudea oli vain pienen pieni ja Rooman valtakunnan kokonaisuuteen nähden tavattoman vähämerkityksellinen maapläntti, kuinka sen aiheuttama kapina ja epäjärjestys olisi millään lailla merkittävä isolle maailmanvallalle? Rooma tosin lähetti pienen sotavoiman, vain muutaman legioonan, kukistamaan kapinan opetukseksi muille. Ei tämä pieni rajaseudun kahakka täytä jakeessa 21kuvatun suuren ahdistuksen tunnusmerkkejä; ahdistuksen, jonka suuruista ei ole ennen ollut ja jonka kaltaista ei milloinkaan tule. Varmasti on tullut monia suurempia ahdistuksia! Esimerkkinä vaikka 1900-luvun maailmansodat, joissa kuoli yli sata miljoonaa ihmistä. Jerusalemin tuho oli tietysti merkittävä pienen juutalaisen kansan kannalta, mutta Matteus puhuukin koko maailman mittakaavasta.

  Matteus jatkaa. Kun ahdistus on päättynyt, aurinko ja kuu pimenevät, tähdet putoavat taivaalta ja taivaitten voimat järkkyvät.

  24:29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. 30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.

  Onpa paljon tunnusmerkkejä, joiden täytyy täyttyä, jotta Jeesus Kristus tulee toisen kerran. Kun nämä tunnusmerkit näemme, voimme olla varmoja Kristuksen tulemus on lähellä, ’oven edessä.’ Jae 34 vahvistaa: ”tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat.”

  24:31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.
  32 Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä.
  33 Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.
  34 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat.

  Tullessaan Kristus lähettää enkelinsä, jotka pasunan soidessa, kokoavat Kristuksen omat kaikkialta maailmasta.

  Milloin tämä kaikki tapahtuu, sen tietää vain Jumalamme Jehova. Ei edes Poika tiedä (tai tiennyt silloin kun hän kertoi näistä tapahtumista apostoleille). Kaikista ennusmerkeistä huolimatta, nämä järisyttävät tapahtumat tulevat ihmiskunnan suurimmalle osalle yllätyksenä. Aivan kuten vedenpaisumuskin.

  Jälleen kysymme, mikä ’tämä sukupolvi’, jonka aikana kaikki tapahtuu? Voimme myös esittää asian näin: a) onko tämä sukupolvi se sukupolvi, joka eli Israelissa juuri ennen vuotta 70 jKr.? Vai, b) onko ’tämä sukupolvi’ sellainen, joka ei ole vielä ilmaantunut?

  Jos kannatat preterististä näkemystä, vastaat a. Jos kannatat futuristista näkemystä, vastauksesi on b.

  Miten osaisimme ratkaista kumpi on oikea vastaus? Tunnusmerkkejä on annettu paljon. Oikean vastauksen löytämiseksi on vain ratkaistava: ovatko tunnusmerkit voineet kaikki täyttyä jo ennen vuotta 70? Vai, onko tunnusmerkkien joukossa yksi tai useampi, jotka eivät ole voineet täyttyä ennen vuotta 70? Vai onko peräti osoitettu, että joku tai jotkut tunnusmerkit eivät ole vieläkään täyttyneet?

   

  ”Maistaa kuolemaa” 

   Seuraava Mat 16:28 (ja Mar 9:1 sekä Luuk 8:52) on vaikeaselkoinen.

  Mat 16:28 Totisesti minä sanon teille: tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa, ennenkuin näkevät Ihmisen Pojan tulevan kuninkuudessaan.

  Mikä selittää Jeesuksen sanomisen ”tässä joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa…”   Mitä tarkoittaa maistaa kuolemaa? Miksi ei sanota suoraan kuole? Raamatussa on lukuisia kohtia, joissa käytetään kuolla -sanaa ἀποθνῄσκω apothnēskō, mikä merkitsee normaalia kuolemaa, väkivaltaista kuolemaa, ikuista kuolemaa.  Voisiko apostolien käyttämä ilmaus viitata siihen, että kuoleman maistaminen tarkoittaa vain kuolemista lyhyeksi ajaksi, toisin kuin tavallisesti kuolemalla ymmärretään pitkää ajanjaksoa haudassa odotellen joskus tulevaisuudessa koittavaa ylösnousemusta. Maistaa kuolemaa olisi siis kuoleman selittäminen lyhytaikaiseksi Herran odotukseksi.

  Jos preteristit ovat väärässä eli Kristus ei palannut maan päälle vuoden 70 jKr paikkeilla, mitä se merkitsee? Harva ymmärtää! Se merkitsee, että ne ihmiset, joihin Kristus viittasi lupauksessaan (”eivät maista kuolemaa”), elävät yhä vielä, odottaen lähes 2000 vuotta vanhoina, Kristuksen lupauksen täyttymistä – että he eivät kuole ennen kuin hän palaa kuninkaana.

   

  Mat 10:23te ette ehdi loppuun käydä Israelin kaupunkeja, ennenkuin Ihmisen Poika tulee. 

  Tämän jakeen preteristit ovat valinneet tärkeäksi jakeeksi osoittamaan, kuinka pian Kristus tulee takaisin; apostolit eivät ehtisi toteuttaa Kristuksen lähetyskäskyä (Mat 28:19) viedä evankeliumin sanoma koko maailmaan, eikä edes käydä lävitse Israelin kaupunkeja ennen hänen takaisintuloaan.

   – Kuinka monta kaupunkia mahtoi Israelissa olla tuohon aikaan? Tänä päivänä, kun Israelissa on yli 5 miljoonaa asukasta, kaupunkeja on noin 70. Mahtoiko Jeesuksen aikaan olla yhtään enempää, ehkä pikemminkin vähemmän asukkaita ja vähemmän kaupunkeja kuin tänä päivänä. Jos kukin apostoli kävisi hänelle osoitetuissa kaupungeissa – keskimäärin kuudessa – kuinka kauan kuluisi aikaa? Mitä Jeesus tarkoitti ”käydä Israelin kaupungeissa”? Varmaankin julistamassa evankeliumin sanaa. Kuudessa kaupungissa käyminen matkoineen, maantieteellisesti pienellä alueella, arvioisin karkeasti kestävän 6 viikkoa. Vaikka apostolit olisivat matkanneet kaupungista toiseen kaikki yhdessä, ei tähän olisi voinut mitenkään kulua 40 vuotta, eli aikaa Jeesuksen kuolemasta vuoteen 70, jolloin hänen preteristien mukaan oli määrä tulla maan päälle toisen kerran.

  Tämä jae Mat 10:23 on toinen niistä Jeesuksen merkittävistä jakeista, joita käytetään kuvaamaan hänen pikaista paluutaan maan päälle. Tämä jae ei kuitenkaan todista Jeesuksen sanomaa, pikemminkin päinvastoin osoittaa, ettei Jeesuksen tarkoitus ilmene jakeesta niin kuin se yleisesti tulkitaan.

  Israelin kaupunkien läpikäyminen olisi ollut kovin helppo tehtävä verrattuna toiseen apostoleille annettuun tehtävään, evankeliumin saarnaaminen kaikille kansoille todistukseksi. Tämän ehdon täyttymistä on selitetty siten, että ’kaikille kansoille’ tai ’koko maailmaan’ tarkoitti siihen aikaan Rooman valtakuntaa eli maita Välimeren ympärillä. Silloin ei edes ymmärretty maapallon olevan pyöreä ja ’koko maailma’ on paljon, paljon suurempi kuin Rooman valtakunta ja siihen kuuluu lukemattomia kansoja. Koko maailman kansoille evankelioimiseen ei apostoleilla olisi ollut mitään mahdollisuutta. Ensimmäinen tehtävä, jonka Jeesus sanoi olevan opetuslapsille mahdoton, oli itse asiassa helppo ja mahdollinen. Toinen tehtävä oli opetuslapsille vaikea, suorastaan mahdoton suorittaa. Miten selittäisimme tämän ristiriidan.

   

  Mitä tapahtuu kun uskova kuolee tänä päivänä? 

  Preteristisen näkemyksen mukaan ”Me uudestisyntyneet kristityt elämme nyt hengellistä elämäämme vuoden 70 jKr jälkeen Uuden liiton hengellisessä valtakunnassa, täysin turvassa Kristuksessa”. Me pysymme elossa tällä maapallolla määrättyyn aikaan saakka, jonka jälkeen kuolemme. Tuolloin me laitamme välittömästi päällemme uudet kuolemattomat, kirkastetut, näkyvät, hengelliset, yksilölliset, taivaalliset ruumiimme ja vietämme iankaikkisuuden Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen luona.”

  Edelleen: ”Me saamme uuden kirkastuneen henkisen ruumiin ja vietämme ikuisuuden pelastajamme Herramme Jeesuksen Kristuksen yhteydessä.” – Emme siis jääkään hautaamme makaamaan ja odottamaan ylösnousemusta ja viimeistä tuomiota ja pääsyä Jumalan valtakuntaan?

  Preteristien näkemyksen mukaan ”Valtakunta, jonka piti pian tulla, oli henkinen valtakunta. Se ei ollut fyysinen valtakunta. Fariseukset ja juutalaiset yleensäkin odottivat Israelille fyysistä valtakuntaa. Jeesus hylkäsi koko idean. Hänen valtakuntansa oli hengellinen, joka kuuluisi uskoville (uskoville juutalaisille ja muille uskoville). Ne, jotka puolustavat fyysistä valtakuntaa joko silloin tai tulevaisuudessa, edistävät jotain, mitä Kristus vastusti.”

  Luuk 17:20 Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi: ”Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, 21 eikä voida sanoa: ’Katso, täällä se on’, tahi: ’Tuolla’; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä.” 

  Preteristit lausuvat: “It includes all born-again believers who are all spiritually placed in the Body of Christ. In God’s eternal perspective, His New Covenant kingdom is a spiritual one in which righteousness dwells.” Jumalan ikuisuuden perspektiivistä katsottuna, Hänen Uuden Liittonsa valtakunta on hengellinen valtakunta, jossa vanhurskaus asuu. Phil. 4:5; Titus 3:5; James 5:8; 2 Peter 3:13; Rev. 22:10 Ja hän sanoi minulle: ”Älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja; sillä aika on lähellä.

  Ilm 1:7 Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen. Keitä nämä ihmiset olivat, jotka näkivät hänet? Meillä on tässä jakeessa vihje, että ”ne lävistivät Hänet”. He olivat ensimmäisen vuosisadan juutalaisia Rooman provinssissa Palestiinassa. He ristiinnaulitsivat Hänet Golgatan ristillä.

  Ilm 1:7 vahvistaa toisaalla Raamatussa kerrotun, että Kristus tulee pilvissä ja kaikki sukukunnat valittavat. Tämä jae ei puhu Kristuksen paluun ajankohdasta. Viittaus Kristuksen teloittajiin, ”ne jotka lävistivät hänet”, jotka saavat myös nähdä Kristuksen, on nähtävä preteristisen käsityksen puolustuksena. Tai sitten tässä viitataan yleisemmin juutalaisiin, jotka eivät ottaneet Kristusta vastaan, vaan antoivat hänen kuolla ristinkuoleman Roomalaisten sotamiesten ’lävistämänä’.

  Luuk 21:20 Mutta kun te näette Jerusalemin sotajoukkojen ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen hävitys on lähellä.
  21 Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille, ja jotka ovat kaupungissa, lähtekööt sieltä pois, ja jotka maalla ovat, älkööt sinne menkö.
  22 Sillä ne ovat koston päiviä, että kaikki täyttyisi, mikä kirjoitettu on.

  Jerusalemin kaupunki ja temppeli tuhottiin totaalisesti niiden 3,5 vuoden aikana, jolloin Rooman legioonat kävivät rangaistussotaansa juutalaisia vastaan. Tämä päättyi vuonna 70 jKr. Tämä preteristien toteamus sopii kestoltaan hyvin Vanhan Testamentin kuvaukseen ahdistuksen aikojen kestosta, ”aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa” eli 42 viikkoa, joka on 3,5 vuotta.

  Preteristit kysyvätkin; Entäpä jos preterismi on oikeassa? Entäpä jos Jumala antoi meille Raamatun sanaan ja historiallisiin tapahtumiin perustuvan vahvistuksen, että Herra todellakin palasi ensimmäisellä vuosisadalla?

   

  Apostoleilla oli kaipaus päästä Kristuksen luokse tämän ylösnousemuksen jälkeen. Paavali varsinkin kirjoitti siitä; Fil 1:23 Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä: halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi. Onko siis niin, että Paavali olisi heti kuolemansa jälkeen päässyt Kristuksen luokse, tarvitsematta odottaa ensimmäistä ylösnousemusta?

  Preteristien mukaan “the dead are still “alive” (i.e., conscious) in the unseen spiritual realm (Hades). They were not annihilated or unconscious like the Sadducees believed.” Heidän mukaansa kuolleet ovat yhä “elossa” (tietoisina tilastaan) näkymättömässä henkimaailmassa (Hadeksessa). Vanhan Testamentin opetuksen mukaan ihmisen kuollessa hänen sielunsa, niin vanhurskaiden kuin uskottomienkin, ”kuolivat” ja jäivät tiedottomuuden tilaan ylösnousemukseen saakka. Jeesuksen ajan Saddukeukset eivät uskoneet kuoleman jälkeiseen elämään edes vanhurskaiden osalta. He eivät uskoneet, että kuolleiden sielut tai henget olisivat minkäänlaisessa tietoisuuden tilassa.

  Preteristien mukaan Jeesus oli eri mieltä Saddukeuksien kanssa ja sanoutui irti Saddukeusten väitteestä, että kuolleet eivät tiedä mitään, ja että he ovat tiedottomia eikä heillä koskaan ole ylösnousemusta. Kuolleet jäävät Preteristien mukaan tietoisuuden tilaan ylösnousemukseen saakka.

  Preteristit vetoavat myös 1 Piet 3:18-19 jakeisiin ja 4-6 jakeisiin, kysyen: miksi Jeesus saarnasi kuolleille hengille, jos nämä kerran olivat täysin tiedottomia eivätkä tienneet mitään? ”Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä,
  3:19 jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, 1 Piet 4:6 Sillä sitä varten kuolleillekin on julistettu evankeliumi, että he tosin olisivat tuomitut lihassa niinkuin ihmiset, mutta että heillä hengessä olisi elämä, niinkuin Jumala elää.”

  Raamatussahan sanotaan Saar 9:5 ”Sillä elävät tietävät, että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään, eikä heillä ole paikkaa, vaan heidän muistonsa on unhotettu.” Jos tämä on kirjaimellisesti totta, miten oli mahdollista, että Jeesus ei sitä uskonut, vaan meni saarnaamaan kuolleille ja täysin tiedottomille. Preteristit saattavat vielä kysyä, miten se ylipäätään oli mahdollista, jos kerran Jeesus oli kuollut, eikä Jumala ollut vielä herättänyt häntä eloon. Eikö Jeesus ollutkaan ’oikeasti’ kuollut ristiinnaulitsemisessa? Vai, antoiko Jumala hänelle ikuisen elämän lahjaksi kuoleman hetkellä? Joh 5:26 ”Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös Pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä.” Johannes todistaa evankeliumissaan, että ikuisen elämän saaminen ylettyy vielä pidemmälle; Joh 17:2 ”koska sinä [Jumala] olet antanut hänen [Kristuksen] valtaansa kaiken lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut.”

  Preteristien varma todiste tietoisuudesta kuoleman jälkeen.

  Luuk 23:43 Niin Jeesus sanoi hänelle: ”Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa.”

  Kolme ristiinnaulittua oli kuolemaisullaan. Toinen Jeesuksen vierellä olevista rikollisista sanoi Jeesukselle: ”Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi.” Tähän Jeesus vastasi, ”totisesti, tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa.” Ne, jotka uskovat tämän jakeen tarkoittavan Jeesuksen lupausta vieressään olevalle ristiinnaulitulle, että tämä pääsee ’tänä päivänä’ paratiisiin Jeesuksen kanssa, pitävät tätä varmana todistuksena kuoleman jälkeisestä tietoisuudesta.

  Valitettavasti asia ei ole aivan niin varmaa. Kysymys on pilkun paikasta. Kreikan kielessä ei käytetty tuona aikana lainkaan pilkkuja, vaan pilkku on lisätty jälkikäteen. Lauseen merkitys muuttuu täysin, kun pilkkua siirretään: ”Totisesti minä sanon sinulle tänä päivänä: sinun pitää oleman minun kanssani paratiisissa.” Nyt Jeesus ei lupaakaan paikkaa paratiisissa samana päivänä, vaan se toteutuu joskus myöhemmin.

   

  Mikä on Herran päivä? Miten se liittyy Kristuksen toiseen tulemiseen?

  2 Tes 2:1 Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet,
  2 ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.
  3 Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,
  4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

  Paavali täsmentää Jeesuksen toisen tulemisen tunnusmerkkejä ja kehottaa malttiin.

  Jo Paavalin aikana oli seurakunnan toiminnassa mukana “sen ajan preteristejä.” Paavali toisessa kirjeessään Timoteukselle mainitsee nimeltä Hymeneuksen ja Filetuksen. 2:17 “ja heidän puheensa jäytää ympäristöään niinkuin syöpä. Niitä ovat Hymeneus ja Filetus, 18 jotka ovat totuudesta eksyneet, kun sanovat, että ylösnousemus jo on tapahtunut, ja he turmelevat useiden uskon.”

  Paavali antaa ohjeita seurakuntalaisilleen Herran päivän tulemisen varalta. Kirje on kirjoitettu noin vuonna 50-54. Ilmeisesti liikkeellä oli huhuja Kristuksen tulemisesta tai ennustetun Herran päivän alkamisesta ja seurakuntalaiset olivat levottomia. Kaikille ei ollut selvää, että Kristuksen tulemista edeltää tiettyjä tapahtumia, jotka Paavali kirjeessään kertasi: ensin tapahtuu luopumus ja laittomuuden ihminen ilmestyy. Vastustaja, kadotuksen lapsi, joka korottaa itsensä yli kaiken ja julistaa olevansa Jumala. Kyseessä on antikristus, saatanan läheisin apulainen. ’Luopumus’ on parhaillaan käynnissä. Ihmiset ovat nimikristittyjä, mutta he eivät ole kiinnostuneita Jumalan sanasta ja he haluavat elää tämän maailman menon mukaan. Samanlaista oli Efesolaiskirjeessä kuvattu ihmisten elämä: 2:1 “Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, 2 joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, 3 joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niinkuin muutkin.”

  Itse Herran päivästä Raamattu kertoo jo Vanhassa Testamentissa monien profeettojen kautta. Kyseessä on Herran vihan päivä, joka seuraa 3,5 vuoden mittaista ahdingon aikaa, josta kirjoitin edellä. Matteus luvussa 24 kirjoittaa, että Herran päivää edeltävä ahdistus on niin suuri, ettei sen kaltaista ole koskaan ollut eikä milloinkaan tule. Tämä ajanjakso ei kuitenkaan vedä vertoja sitä seuraavalle Herran päivälle.

  Johannes kirjoittaa: Ilm 1:10 Minä olin hengessä Herran päivänä…  Johanneksen uskotaan kirjoittaneen ilmestyskirjan noin vuonna 94-96 eli Jerusalemin tuho oli hänen tiedossaan hyvin. On myös vastakkainen todistus Ilmestyskirjan kirjoittamisajasta. Ilm 11:1 ”Ja minulle annettiin sauvan kaltainen ruoko ja sanottiin: ”Nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja alttari ja ne, jotka siinä kumartaen rukoilevat. 11:2 Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakanakansoille; ja he tallaavat pyhää kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta.” Johannekselle enkeli antoi mittasauvan ja tehtäväksi mitata Jumalan temppeli Jerusalemissa. Jakeessa 2 täsmennetään mittaustehtävää ja sanotaan, että esikartano on annettu pakanakansoille ja he tallaavat pyhää kaupunkia 42 kuukautta. Kun Johannes kirjoitti Ilmestyskirjan, Jerusalemin temppeliä ei ollut vielä tuhottu. Tällä perusteella voitaisiin ajoittaa Ilmestyskirjan kirjoitus ehkä 60-luvulle.

  Jesaja 2:12 Sillä Herran Sebaotin päivä kohtaa kaikkea ylpeää ja korskeata ja kaikkea ylhäistä, niin että se maahan painuu,
  4:2 Sinä päivänä on Herran vesa oleva Israelin pelastuneille kaunistus ja kunnia ja maan hedelmä heille korkeus ja loisto.
  13:6 Valittakaa, sillä Herran päivä on lähellä, se tulee kuin hävitys Kaikkivaltiaalta.
  13:9 Katso, Herran päivä tulee, tulee armottomana, tulee kiivaus ja vihan hehku, tekemään autioksi maan ja hävittämään siitä sen syntiset.
  13:13 Sentähden minä järisytän taivaat, ja maa järkkyy paikaltansa Herran Sebaotin kiivaudesta, hänen vihansa hehkun päivänä.

  Jooel 1:15 Voi sitä päivää! Sillä lähellä on Herran päivä, ja se tulee niinkuin hävitys Kaikkivaltiaalta.
  2:1 Puhaltakaa pasunaan Siionissa, toitottakaa torvia minun pyhällä vuorellani. Jokainen maan asukas on vapiseva, sillä Herran päivä tulee. Niin, se on lähellä:
  2:11 Ja Herra antaa äänensä jylistä sotajoukkonsa edellä, sillä ylen lukuisa on hänen väkensä, sillä väkevä on hänen käskynsä täyttäjä, sillä suuri on Herran päivä ja sangen peljättävä; kuka voi sitä kestää?
  2:31 aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä.

  Aamos 5:20 Eikö Herran päivä ole pimeys, eikä valkeus, eikö se ole synkeys, jossa ei valoa ole?

  Obadja 1:15 Sillä lähellä on Herran päivä kaikkia pakanakansoja: Niinkuin sinä olet tehnyt, niin sinulle tehdään; kosto sinun teostasi kohtaa sinun omaa päätäsi.

  Sefanja 2:2 ennenkuin neuvopäätös on synnyttänyt – päivä kiitää pois kuin akanat – ennenkuin teidän päällenne tulee Herran vihan hehku, ennenkuin teidän päällenne tulee Herran vihan päivä. 3 Etsikää Herraa, kaikki maan nöyrät, te, jotka pidätte hänen oikeutensa. Etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä; ehkä te saatte suojan Herran vihan päivänä.

  Malakia 4:5 Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä.

  Apt 2:20 Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen.

  1 Tess 5:2 sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä.

  2 Piet 3:10 Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.

   

  Kertooko Ilmestyskirja Jerusalemin tuhosta? 

  Jotta Ilmestyskirja voisi kertoa Jerusalemin hävityksestä, Johanneksen olisi pitänyt kirjoittaa se ennen vuotta 70. Johanneksen uskotaan kirjoittaneen sen v. 94-96 ollessaan karkotettuna Patmoksen saarelle, siis selvästi vuoden 70 jälkeen. Johanneksen kuoleman arvioidaan tapahtuneen ehkä vuonna 96. Preteristit kuitenkin ovat toista mieltä ja katsovat, että Ilmestyskirja on kirjoitettu ennen vuotta 70 ja siinä kuvataan Jerusalemin tuhoa. “It was during this four year “great tribulation” (c. AD 62-66) that James, Paul and Peter suffered martyrdom, and apostle John was exiled to the island of Patmos, where he wrote the book of Revelation.” Preteristit siis sanovat, että Suuren ahdistuksen aikaan vuosina 62-66 apostolit Jaakob, Paavali ja Pietari kärsivät marttyyrikuoleman ja Johannes karkotettiin Patmoksen saarelle, jossa hän kirjoitti Ilmestyskirjan.

  Tärkein kysymys kuitenkin on, Jeesuksen vakuutus siitä, että hän tulee pian ja mitä hänen tulemukseensa liittyy.

  Ilm 22:6 Ja hän sanoi minulle: ”Nämä sanat ovat vakaat ja todet, ja Herra, profeettain henkien Jumala, on lähettänyt enkelinsä näyttämään palvelijoilleen, mitä pian tapahtuman pitää.

  22:7 Ja katso, minä tulen pian. Autuas se, joka ottaa tämän kirjan ennustuksen sanoista vaarin!”

  22:10 Ja hän sanoi minulle: ”Älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja; sillä aika on lähellä. 22:12 Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.

  22:20 Hän, joka näitä todistaa, sanoo: ”Totisesti, minä tulen pian.” Amen, tule, Herra Jeesus!

  Preteristit uskovat Jeesuksen tarkoittanen pikaisella tulemisella, että hän tulisi todistamaan Jerusalemin ja juutalaisuuden tuhoa Rooman legioonien hävittäessä Jerusalemin vuonna 70. Onko Ilmestyskirjan ”Suuri kaupunki, Babylon” Jerusalem? Perinteisesti on uskottu, että Babylon tarkoittaa Roomaa. Preteristit kuitenkin haluavat saada vahvistuksen tulkinnalleen, että Ilmestyskirja on kirjoitettu ennen vuotta 70 ja siinä kuvataan pian tapahtuvaa Jerusalemin tuhoa. On kuitenkin aiheellisesti kysytty: jos Ilmestyskirja on kirjoitettu vuoden 70 jälkeen, mihin pian seuraaviin tapahtumiin siinä viitataan, jos ei Jerusalemin tuhoon ja juutalaisuuden aseman luhistumiseen? Ei sikäläisessä ”maailmassa” tapahtunut mitään tämän mittaluokan katastrofia. Eikö Jumala olisi kirjoittanut Raamattuun ennustusta ja varoitusta Jerusalemia ja omaa kansaansa koskevasta traagisesta tulevaisuudesta?

  ’Suurta kaupunkia’ Ilm 18:16 kuvaa näin: ”Voi, voi sitä suurta kaupunkia, joka oli puettu pellavaan ja purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä, kun semmoinen rikkaus yhdessä hetkessä tuhoutui!” – Tuskinpa Jerusalemiin olisi kertynyt näin paljon rikkautta ja loistoa, sen sijaan kyllä Roomaan. Rooman tuho tapahtui kuitenkin muutaman sataa vuotta myöhemmin. Tapahtumien paikka ja aika on kyettävä määrittämään historiallisten tosiseikkojen mukaan.

  Jeesus ennustaa Jerusalemista Mat 23:35-38 ”että teidän päällenne tulisi kaikki se vanhurskas veri, joka maan päällä on vuodatettu vanhurskaan Aabelin verestä Sakariaan, Barakiaan pojan, vereen asti, jonka te tapoitte temppelin ja alttarin välillä. Totisesti minä sanon teille: tämä kaikki on tuleva tämän sukupolven päälle. Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet. Katso, teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi.– Jälleen nousee esiin kysymys ’tästä sukupolvesta’.

  Jos Jeesus ei tullut silloin eli niin kuin hän lupasi ’pian’, me elämme vielä hänen tulemisensa odotuksessa lähes kaksi tuhatta vuotta lupauksen antamisesta. On hyvä muistaa ja ymmärtää, että ”tuhat vuotta on Jumalalle kuin yksi päivä”. Täysin varmasti en voi sanoa kumpi tulkinta on oikein.

   

  Ovatko preteristien väitteet toteutuneet?

  Mat 19:28 “Niin Jeesus sanoi heille: Totisesti minä sanon teille: siinä uudestisyntymisessä, jolloin Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa.

  Luuk 22:30 “niin että te saatte syödä ja juoda minun pöydässäni minun valtakunnassani ja istua valtaistuimilla ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa.”

  – Kristus lupasi apostoleille palkinnoksi hänen seuraamisestaan luvan istua kukin omalla valtaistuimellaan ja tuomita yhtä Israelin sukukunnista. Toiseksi, apostolit saivat istua Kristuksen pöydässä syömässä ja juomassa. Syöminen ja juominen tapahtuu vain fyysisessä maailmassa. Preteristit kuitenkin selittävät Kristuksen johtaman valtakunnan olevan henkisen valtakunnan, jossa ei syödä eikä juoda. Jos syöminen ja juominen on kuvaannollista ilmausta, niin mitä se voisi tarkoittaa?

  Jesajan kuvaukset uudesta maailmasta, Tuhatvuotisesta valtakunnasta:

  Jes 65:19 “minä iloitsen Jerusalemista ja riemuitsen kansastani; eikä siellä enää kuulla itkun ääntä eikä valituksen ääntä. 20 ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän, ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä määrää; sillä nuorin kuolee satavuotiaana, ja vasta satavuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen.”

  Onko Jerusalem tällä hetkellä tai onko se ollut koskaan vuoden 70 jälkeen yllä olevissa jakeissa kuvan kaltainen onnela? Lapsikuolleisuus on poistettu ja ihmisten elinikäkin on yli 100 vuotta. Synnintekijällä on aikaa katua syntejään satavuotiaaksi asti.

  22 He eivät rakenna muitten asua, eivät istuta muitten syödä; sillä niinkuin puitten päivät ovat, niin ovat elinpäivät minun kansassani. Minun valittuni kuluttavat itse kättensä työn.  

  24 Ennenkuin he huutavat, minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen

  Tämä onkin merkittävin mullistus Jumalan ja ihmisen välisessä kommunikaatiossa. Toki nytkin voimme uskoa Jumalan kuulevan ja kuuntelevan meidän pyyntöjämme ja rukouksiamme. Nyt Jumala vastaa heti ihmisen puhuessa hänelle.

  Näin ei tapahdu fyysisessä maailmassa, mutta preteristit väittävätkin Kristuksen valtakunnan olevan henkinen valtakunta.

  25 Susi ja lammas käyvät yhdessä laitumella, ja leijona syö rehua niinkuin raavas, ja käärmeen ruokana on maan tomu; ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sanoo herra.

  Ihmiskunnan ja eläinkunnan suhde on kokenut täydellisen muutoksen: Sudet ja muut petoeläimet ovat siirtyneet kasvisyöjiksi. Ilmeisesti myös ihmiset ovat kasvissyöjiä, edellyttäen, että he ovat fyysisissä ruumiissa. Näin täytyy olla edellä olevista esimerkeistä päätellen; Ihmiset eivät ole vielä saavuttaneet kuolemattomuutta ja vasta Ilmestyskirjan ennusteiden toteuduttua ihmiset ovat henkiruumiissa ja ovat saaneet Jumalalta kuolemattomuuden lahjan.

  Tällainen onnen ja tyytyväisyyden yhteiskunta voi toteutua vain Kristuksen tuhatvuotisessa valtakunnassa. Onko mitään todisteita näiden lupausten täyttymisestä. Jos voidaan osoittaa näiden lupausten tai ennusteiden täyttyneen vuoden 70 jälkeen, se merkitsee myös, että Kristus ja pyhät hallitsevat. Jos nämä kuvaukset eivät ole täyttyneet, on todennäköistä, että joko

  Kristus ei ole saapunut, jolloin myös ensimmäistä ylösnousemusta ei ole tapahtunut, tai Kristus ja pyhät hallitsevat näkymättömässä henkimaailmassa, jolloin Jesajan ennusteet eivät ole toteutuneet. En edes pohdi mahdollisuutta, että leijona ja lammas söisivät henkiolentoina ruohoa sulassa sovussa.

   

  Tuliko Jeesus jo?

  Mitä muuta Raamattu sanoo Jumalan valtakunnan tulemisesta? Jumalan valtakunta ei tule näkyvällä tavalla. Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Tämä on yksi käännösmahdollisuus. Pohdi seuraavaa:

  Luuk 17:20 “Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi: Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, 21 eikä voida sanoa: ’Katso, täällä se on’, tahi: ’Tuolla’; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä.” – Jeesuksen tuleminen on kylläkin Raamatun mukaan julkinen ja näkyvä. Onko Kristuksen hallitsema tuhatvuotinen valtakunta, joka on osa Jumalan valtakuntaa, samalla tavalla näkyvä ja julkinen? En oikein usko. Kristuksen valtakunnan kanssahallitsijat, jotka ovat ensimmäisen ylösnusemuksen osallisia, ovat henkiruumiissa. Henget ovat näkymättömiä. Tämä Jumalan valtakunnan ensimmäinen toteutuminen, on sen johdon osalta näkymätön. Sen asukkaat ovat lihaa ja verta olevia ihmisiä, kuolevaisia.  Kun Luukas sanoi Jumalan valtakunnan olevan sisällisesti teissä, hän varmaankin tarkoitti valtakunnan olevan Jeesuksen apulaisten sydämessä, Pyhän hengen suojeluksessa.

  Jos Jumalan valtakunnan tuleminen tapahtuu ei-nähtävällä tavalla, on todennäköistä, että valtakunnan hallinto ja sen johto ovat myös näkymättömiä. Tämä herättää tärkeän kysymyksen; Onko Jumalan valtakunnan tuleminen (ei näkyvä) ja Kristuksen itsensä tuleminen (näkyvä, kaikki maan ihmiset näkevät) kaksi eri tapahtumaa? Sen voimme varmuudella sanoa Raamatun perusteella, että Kristuksen toinen tuleminen on tapahtuma, joka näkyy jokaiselle maailman ihmiselle. Mat 24:30 “Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.”

  Voisiko olla, että Jumalan valtakunta on tullut, mutta Kristus ei ole tullut vielä? Jos nämä olisi kytketty yhteen, Kristuksen julkinen tuleminen olisi varmasti pantu merkille ja siitä olisi paljon kirjoitettu. Tai sitten, Kristus tulee hyvin julkisella ja näkyvällä tavalla, mutta tultuaan, hänen valtakuntansa hallinto ei ole näkyvä. Ehkäpä juuri näin. Kristuksen tuleminen on Raamatun mukaan hyvin näkyvä tapahtuma. Kristuksen valtakunnan hallitsemisesta ei ole selvitetty kuinka näkyvä se on, vain, että se hallitsee rautaisella valtikalla.

  Jo nyt voimme kokea Jumalan valtakunnan meissä sisäisesti, jos olemme uudesti syntyneitä. Kun Kristus ja pyhät hallitsevat, hallinto voi olla näkymätön, vaikkakin Kristus ja pyhät voivat tarvittaessa ottaa näkyvän, fyysisen ruumiin kuten Kristus teki ilmestyessään ylösnousunsa jälkeen apostoleille.

   

  Kristuksen ja Jumalan valtakunnan tuleminen on lähellä:

  Jaak 5:8-9 Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä. 9 Älkää huokailko, veljet, toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi; katso, tuomari seisoo ovella.

  1 Pie 4:7 Mutta kaiken loppu on lähellä. Sentähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan.

  Mat 10:23 Ja kun teitä vainotaan yhdessä kaupungissa, paetkaa toiseen; sillä totisesti minä sanon teille: te ette ehdi loppuun käydä Israelin kaupunkeja, ennenkuin Ihmisen Poika tulee.

  Mat 16:27-28 Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan. 28 Totisesti minä sanon teille: tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa, ennenkuin näkevät   Ihmisen Pojan tulevan kuninkuudessaan.

  Mat 24:34 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat.

  Seuraavassa Preteristien tulkintoja muutamaan Ilmestyskirjan jakeeseen, omilla tulkinnoillani lisättynä:

   Ilm 6:9-10 “Ja kun Karitsa avasi viidennen sinetin, näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli. 10 Ja he huusivat suurella äänellä sanoen: ”Kuinka kauaksi sinä, pyhä ja totinen Valtias, siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat?”

  “Tässä näemme taivaallisessa temppelissä (alttarin alla) rikkoutuneet ”Sielut” ENNEN lopullista ylösnousemusta ja tuomiota, kun taas elämä etenee edelleen kuten tavallisesti maan päällä. Näillä marttyyreilla, joiden ruumiit olivat selvästi ”kuolleita”, on omat muistonsa, ja he muistavat, että heistä on tullut marttyyreja ja he huutavat oikeutta murhaajiaan vastaan. He ovat ilmeisesti “tietoisia” ilman ruumiitaan taivaallisessa valtakunnassa ennen lopullista ylösnousemusta, kun he olisivat saaneet uudet kuolemattomat ruumiinsa. Jos ”sielu nukkuu -oppi” on oikein, tämä kohta olisi täysin selittämätön, toivottoman salaperäinen ja todellisuuden räikeä harhaanjohtaminen näkymättömässä hengellisessä valtakunnassa.”

  Itse ajattelen, että kyseessä voisi olla näky siinä missä muukin Ilmestyskirjan sisältö? Johannekselle näytettiin näkyjä ja tämä näky teloitetuista uskovista oli yksi niistä. Jumala tietää kaiken tapahtuneen ja osaa välittää tiedon kenelle hän tahtoo. Saar 9:5 “Sillä elävät tietävät, että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitääneikä heillä ole paikkaa, vaan heidän muistonsa on unhotettu.”

  Ilm 22:14-15 “Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin! 15 Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät.”

  Preteristit pitävät yllä olevaa Ilmestyskirjan kohtaa tekstinä, joka lakaisee maahan sellaiset uskomukset kuin uskon Annihilaatioon ja Universalismiin. ”Huomaa, että tämä teksti puhuu kuolleiden tilasta lopullisen (AD 70) ylösnousemuksen jälkeen. Vanhurskailla on uudet kuolemattomat ruumiinsa ja he ovat taivaallisen kaupungin sisäpuolella. Pelastumattomat ovat edelleen tietoisia ja sijaitsevat taivaallisen kaupungin porttien ulkopuolella. Pelastumaton ei saanut ”kuolemattomuutta” ylösnousemustapahtumassa, mutta he ovat edelleen tietoisia, joten tämä tarkoittaa välttämättä, että ”kuolemattomuus” ei ole sama asia kuin ”sielun tietoisuus”. Nämä pelastumattomat ihmiset ovat edelleen tietoisia ylösnousemuksen jälkeen, vaikka heidän ruumiinsa ovat kuolleet ja he eivät saaneet kuolemattomuutta” ylösnousemuksessa. He pysyvät tietoisesti taivaan ulkopuolella ikuisesti ylösnousemustapahtuman jälkeen. Tämä ei vain kumoa ”sielun unen” ajatusta, mutta osoittaa, että jumalattomat eivät vain lakkaa olemasta (annihilaatio) eikä heille anneta ”toista mahdollisuutta” tehdä parannus ja hyväksyä Kristus ja ”päästä” taivaaseen (universalismi).”

  – Aikamoisen käsitteiden sekamelskan ovat preteristit kehittäneet vastaukseensa.

  Preterismiin näyttää kuuluvan uskomus, että vuonna 70 oli “viimeinen ylösnousemus”, jossa määriteltiin ketkä pelastuvat ja ketkä eivät. Mutta, missä on viimeinen tuomio? Preteristien mukaan, kun pyhät (saints) kuolevat, he saavat 1 Kor 15:51-52 luvatun henkiruumiin ja nousevat taivaaseen.

  Itse olen tulkinnut tämän muuttumisen johtavan ensimmäiseen ylösnousemukseen yhdessä Kristuksen omien kanssa (jotka nousevat haudoistaan) Kristusta vastaan hänen tullessaan toisen kerran. Preteristit siis uskovat pääsevänsä ylösnousemusruumiissa taivaaseen. Ylösnousevat pyhät tulevat toimimaan Kristuksen kanssahallitsijoina; kun he ovat Jumalan valtakunnassa (eli Kristuksen johtamassa Tuhatvuotisessa valtakunnassa) he, henkiruumiissa ovat samanlaisia kuin Kristus oli noustuaan kuolleista; näkymättömiä tai halutessaan saattavat tilapäisesti ottaa fyysisen ruumiin kuten teki Kristuskin. He voivat siirtyä yhtäkisti paikasta toiseen, kuten teki Kristuskin.

  2 Kor 5:1 sanoo: “Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty. 5:8 Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö.”

  Preteristit saattavat vedota tähän Korinttolaiskirjeen kohtaan, että Paavali uskoo uskovilla olevan ’maja’ taivaissa. Sanoihan Jeesuskin taivaaseen menonsa syyksi, että ”minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.” Suorittaako Kristus valmisteluja taivaissa ja ottaako hän apostolit sinne tyköönsä? Toisaalta Kristus sanoi tulevansa takaisin maan päälle, ja apostolit olisivat siellä Kristuksen kanssa hallitsemassa kukin yhtä Israelin heimoa. Lukijat varmaankin taivaasta puhuttaessa nostavat katseensa ylöspäin kohti taivasta, mutta, näin tulkitsen, taivas ei ole paikka tuolla ylhäällä. Se voi hyvinkin olla täällä meidän luonamme, näkymättömissä. Jeesuskin kertoi Jumalan valtakunnan, eli taivasten valtakunnan tulemisesta, ettei sen tulemista ole mahdollista nähdä, eikä voida sanoa, että täällä se on tai tuolla. Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. (the kingdom of God is within you, is in your midst)

  Rivikristitty tänä päivänä uskoo, että kuollessaan hänen ruumiinsa laitetaan hautaan ja ruumiista irronnut sielu matkaa Tuonelaan (Hades) odottamaan ylösnousemusta. Silloin, me saamme fyysisen ruumiimme takaisin ja elämme ikuisesti Uudessa maailmassa maan päällä. Tai sitten taivaassa; Raamatun Ilmestyskirja kertoo, että Jumala laskeutuu maan päälle. Ilm 21:10 “Ja hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan tyköä.”

   

  Millainen on Kristuksen hallinto maan päällä?

  Paavali kuvaa uskovien kaipausta päästä fyysisestä ruumiista ’kotiin’ Herran luokse. Koti taivaassa tarkoittaa Jumalan valtakuntaa, jota myös kutsutaan taivasten valtakunnaksi. Nyt on vain tapahtunut niin, preteristien mukaan, että Kristus on tullut meidän luoksemme ja perustanut pyhien kanssa Tuhatvuotisen valtakunnan, josta hän hallitsee meitä ja kaikkia maailman kansoja.

  Ensimmäisen ylösnousemuksen pyhille on annettu tehtäväksi johtaa Kristuksen alaisuudessa maan päällä olevia ja fyysisessä ruumiissa eläviä ihmisiä, aluksi vaikka rautaisella valtikalla.

  Ilmestyskirja: 2:27 “ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niinkuin saviastiat heidät särjetään – niinkuin minäkin sen vallan Isältäni sain –
  12:5 Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla; ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö.
  19:15 Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan.

  Jos preteristien näkemys on oikein, Kristus ja pyhät tänäkin päivänä hallitsevat maailman kansoja rautaisella valtikalla. Näin heidän on tehtävä, koska kaikenlaiset väärät uskonopit ovat vallassa ja muutenkin meno maan päällä kuin antiikin aikoina ikään. Tietysti sekin on mahdollinen tulkinta, että Kristuksen hallinto ei puutu fyysisen maailman hallintoon, vaan he näkymättömässä valtakunnassa hallitsevat sinne päässeitä kuolleita, jotka ovat saaneet ylösnousemusruumiin.

  Kristuksen valtakuntaan päässeitä ei kuitenkaan tarvitse hallita rautaisella valtikalla, koska he ovat uudestisyntyneitä Jumalan lapsia.

  Kun Kristus tulee toisen kerran, kansat ovat ymmällään kaikesta mitä on tapahtunut. Vähitellen asetelmat alkavat selkiintyä ja Kristuksen ja pyhien johtajuus käy kaikille selväksi. Kaikki maailman johtajat eivät halua alistua ”jonkin Kristuksen” alaisuuteen. Silloin hän saa tuntea Kristuksen rautaisen valtikan – ja alistua hänen tahtoonsa. Kristus on tullessaan tuhonnut kaikki maailman sotavoimat ja maailman johtajat eivät voi muuta kuin alistua Kristuksen tahtoon. Kristus asettaa omat uskollisensa maailman johtotehtäviin; joku saa johdettavakseen viisi kaupunkia, joku toinen kymmenen. Jeesuksen vertauksen mukaisesti ajatellen.

  Kristuksen ja pyhien hallinto kulkee nimellä Tuhatvuotinen valtakunta. Kestääkö se juuri tuhat vuotta tai enemmän tai vähemmän? Tulkintani mukaan kuitenkin aika tarkalleen tuhat vuotta. Sen alkamiseen on kulunut Adamin ja Eevan ajoista kuusi tuhatta vuotta eli kuusi Jumalan päivää. Tuhatvuotinen valtakunta on 7. päivä. Sen jälkeen seuraa viimeinen tuomio ja niille, jotka ovat siitä selvinneet, uusi maailma Uudessa Jerusalemissa. Tämä kulkee Apokryfikirjoissa nimellä Kahdeksas päivä.

   

  Mitkä Raamatun lupaukset eivät ole toteutuneet?

  Kaikkia ei otettu Kristuksen valtakuntaan?

  Kristukseen uskovat, niin apostolit kuin muutkin uskovat, odottivat hänen paluutaan uskoen ja toivoen. Jos preteristit ovat opissaan oikeassa ja Kristus palasi vuonna 70, hän varmaankin lupauksensa mukaisesti otti luokseen näkymättömään valtakuntaansa kaikki 12 apostolia. Mutta ei. Mistä voimme tämän päätellä? Siitä, että muutama apostoli oli tällöin elossa ja he kuolivat vasta vuoden 70 jKr jälkeen.

  Preteristit kirjoittavat omassa julkaisussaan: “He told the apostles that all twelve of them (including those still alive) would be received to Him and sit on twelve thrones and dwell in the places He had prepared for them in His Father’s house (heaven).” Kristus kertoi apostoleille, että kaikki kaksitoista mukaanlukien ne, jotka olivat elossa, pääsisivät hänen luokseen istumaan kahdelletoista valtaistuimelle ja asumaan paikkaan, jonka hän oli valmistanut heille Isänsä talossa (taivaassa). – Muutama apostoli kuitenkin eli ja kuoli normaalin ihmisen kuoleman, ihmisten yhteiskunnassa – ei Kristuksen henkivaltakunnassa.

   

  Kristus ja pyhät hallitsevat rautaisella valtikalla 

  Ilm 2:27 ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niinkuin saviastiat heidät särjetään – niinkuin minäkin [Kristus] sen vallan isältäni sain. 12:5 ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla; ja hänenlapsensa temmattiin jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö.

  2 Tim 4:1 “Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta.” – Tämä on merkityksellinen jae. Varsinainen tuomio on tarkoitus antaa ihmiskunnalle toisen ylösnousemuksen jälkeen. Sitä kutsutaankin ’tuomion ylösnousemukseksi.’ Tulkitsen tämän Paavalin kirjoittaman jakeen tarkoittavan, että tullessaan (ilmestyessään) toisen kerran Kristus tuomitsee (rankaisee) pahoja ihmisiä. Kun Kristus hallitsee tuhat vuotta, hän sinä aikana myös tuomitsee ihmiskuntaa. Olisiko parempi sana tuomitsemisen tilalle ’rankaisee’? Kreikankielen sana κρίνω krínō sisältää myös merkityksen rankaista (punish). ’Tuomitseminen’ Kristuksen yhteydessä taas sisältää lopullisuuden merkityksen ja rankaiseminen taas jättää vielä mahdollisuuden viimeiseen tuomioon.

  Niitä ihmisiä, jotka ovat päässeet Kristuksen valtakuntaan, ei tarvitse hallita rautaisella kädellä, koska he ovat Kristuksen omia. Sen sijaan ulkopuolinen, fyysinen maailma on edelleenkin täynnä syntiä. Raamattu toteaa kuitenkin, että saatana on tämän maailman kuningas, minkä tulkitsen tarkoittavan, ettei Kristus vielä ole puuttunut saatanan hallitsemaan maailmaan. Raamatun mukaan, kun Kristus tulee toisen kerran, saatana vangitaan tuhannen vuoden ajaksi, jolloin maailma vapautuu saatanan vallasta. Joh 12:31 “Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse; nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos. 16:11 ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu.”

  Jos Kristus siis on jo tullut, niin kuin preteristit uskovat, Kristus ja pyhät ovat jo liki kaksi tuhatta vuotta sitten kukistaneet rautaisella valtikalla syntisen osan maailmaa. Saatanakin on ollut kahlehdittuna, mutta jo monta sataa vuotta sitten hänet on päästetty irti. Saatana sai villittyä suuret ihmisjoukot puolelleen taisteluun pyhiä vastaan. Raamattu ennusti tämän ja saatanan häviön. Saatana apureineen heitettiin tuliseen järveen. Näinkö tämä meni preteristien mukaan?

  Luulisi, että historiankirjat olisivat täynnä kertomuksia saatanan häviöstä, mutta ei mitään sellaista ole luettavissa. Taidan tässä kohdin kallistua futuristien puolelle.

  Tuhatvuotiseen valtakuntaan synnytään. Osa on siellä Herran päivän koettelemusten jälkeen; he ovat pelastuneita (’pakoonpäässeitä’), jotka ovat huutaneet avukseen Jeesusta tai Isä Jumalaa. Maailmassa on vielä tuolloin paljon niitä, jotka eivät ole kuulleetkaan Kristuksesta.

  Kaikki tuhatvuotisen valtakunnan asukkaat ovat kuolevaisia ja ovat fyysisessä ruumiissa. sairautta ja köyhyyttä ei ole. Kuolema poistetaan viimeisenä eli vasta 1000-vuotisen valtakunnan lopussa kun saatana on tuhottu.

  Jes 66:19 ja minä teen tunnusteon heidän keskellänsä ja lähetän pakoonpäässeitä heidän joukostansa pakanain tykö Tarsiiseen, Puuliin ja Luudiin, jousenjännittäjäin tykö, Tuubaliin ja Jaavaniin, kaukaisiin merensaariin, jotka eivät ole kuulleet minusta kerrottavan eivätkä nähneet minun kunniaani, ja he ilmoittavat minun kunniani pakanain keskuudessa. 66:21 ja heitäkin minä otan leeviläisiksi papeiksi, sanoo herra.

  Nämä Jesajan jakeet tekevät selväksi Kristuksen valtakunnan luonteen. Jos valtakunnassa olisi vain uudestisyntyneitä kristittyjä, ei olisi mitään tarvetta lähettää opettajia opettamaan kaukaisiin maihin kristinuskon perusteita.

   

  Maa on rauhan ja onnen paratiisi 

  Jes 65:19 Minä iloitsen Jerusalemista ja riemuitsen kansastani; eikä siellä enää kuulla itkun ääntä eikä valituksen ääntä.”

  Se on rauhan aikaa: Miika 4:2 Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen: ”Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana.”
  3 ”Ja hän tuomitsee monien kansojen kesken, säätää oikeutta väkeville pakanakansoille, kaukaisiin maihin saakka. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan.” – Ei taida olla vielä toteutunut, vaikka Kristuksen tuleminen on tapahtunut – preteristien mukaan – lähes 2000 vuotta sitten.
  4 He istuvat kukin oman viinipuunsa ja viikunapuunsa alla kenenkään peljättämättä. Sillä Herran Sebaotin suu on puhunut. – On paljon kansoja ja valtioita, joissa suurin osa elää nälässä ja köyhyydessä, joilla ei ole ’viikunapuita’.

  Jes 32:17 Silloin vanhurskauden hedelmä on rauha, vanhurskauden vaikutus lepo ja turvallisuus iankaikkisesti. – Tätä odotamme, mutta nykyinen fyysinen maailma ei ole Kristuksen vallan alla.

  65:21He rakentavat taloja ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät; 22 he eivät rakenna muitten asua, eivät istuta muitten syödä; sillä niinkuin puitten päivät ovat, niin ovat elinpäivät minun kansassani. Minun valittuni kuluttavat itse kättensä työn.  23 he eivät tee työtä turhaan eivätkä lapsia synnytä äkkikuoleman omiksi, sillä he ovat herran siunattujen siemen, ja heidän vesansa ovat heidän tykönänsä. 

  Jesaja todistaa miten lapsikuolleisuus on voitettu ja pikkulapset voivat leikkiä turvallisesti vaikka käärmeiden kanssa. Tuhatvuotisen valtakunnan asukkaat ovat maan päällä olevia ihmisiä, jotka rakentavat maasta vähitellen tuhannen vuoden aikana paratiisin. Ihmiset viettävät ihmisen elämää, tekevät työtä, menevät naimisiin ja lapsia syntyy ja vanhuksia kuolee. Elinikä kuitenkin pitenee ja 100-vuotiaana kuolluttakin surkutellaan nuorena kuolleena (Jes 65:20). Kuolemaa ei kuitenkaan ole vielä voitettu. Se tapahtuu vasta tuhatvuotiskauden lopussa; viimeisessä tuomiossa hyvän tuomion saavat “lampaat” saavat samalla (ikuisen) elämän ja pahat kokevat toisen kuoleman’, joka on ikuinen hävitys Jumalan yhteydestä.  Se, että ihmiset ovat edelleen kuolevaisia, todistaa myös sen puolesta, että he eivät ole varsinaisesti Jumalan valtakunnassa. Valtakuntaa hallitsevat pyhäthän saivat ylösnousemuksessa ikuisen elämän lahjan, eikä heihin toisella kuolemalla ole valtaa: ilm. 20:6 “Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaavaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.” – Ensimmäisen ylösnousemuksen tarkoitus on herättää vanhurskaita uskovia Kristuksen hallinnon johtoon. Jakeessa 20:6 todetaan, että he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja. Hallinto ei näytä edellyttävän lainsäädännön tuntemusta, vaan oikeaa uskoa.

   

   Ihmisten elinikä kasvaa

  Jes 65:20 Ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän, ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä määrää; sillä nuorin kuolee satavuotiaana, ja vasta satavuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen.”  

  Jumala ja ihminen puhuvat toisilleen

  24 “Ennenkuin he huutavat, minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen.”

  Sopu ihmisten ja eläinten välillä

   25 Susi ja lammas käyvät yhdessä laitumella, ja leijona syö rehua niinkuin raavas, ja käärmeen ruokana on maan tomu; ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sanoo Herra.”

  1 Kor 15:28 Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa.” 

   

  Onko saatana jo tuhottu? 

  Ilm 20:2 “Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi 20:7 Ja kun ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan.”

  Ilmestyskirja kertoo kuinka taivaasta tuli enkeli, joka otti kiinni saatanan ja sitoi hänet tuhannen vuoden ajaksi. Siis koko Tuhatvuotisen valtakunnan ajaksi. Saatana siis heitettiin ’syvyyteen’ ”ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet.”  Miksi saatana sitten laskettiin vapaaksi villitsemään kansoja puolelleen? Varmasti oli tiedossa, että saatana saa aikaan samanlaisen sotien melskeen, joka vallitsi tuhat vuotta aikaisemminkin. Miksi saatanaa ei tuhottu jo tuhatvuotisen kauden alussa? Miksi saatana vangittiin ja sidottiin tuhannen vuoden ajaksi? Miksi etukäteen oli päätetty, että saatana vielä tuhannen vuoden vankeuden jälkeen oli määrä laskea irti?

  Preteristit väittävät, että saatana on tuhottu. Se, että maailmassa on niin paljon pahaa ja synti rehottaa, ei heidän mielestään johdu saatanasta, vaan ihmisessä itsessään olevasta pahuudesta, ihmisen omasta luonnosta.

  Oma tulkintani on, että saatanaa ei vielä ole sidottu, vaan hänellä on vapaa toimintavalta ihmiskunnan keskuudessa. Tuhatvuotinen valtakunta ei ole vielä alkanut, mutta uskon sen tapahtuvan pian, jolloin saatanakin vangitaan.

  Kun Paavali kirjoitti seuraavan Roomalaiskirjeen jakeen, hän siinä välittää Jumalan lupauksen siitä, että Jumala on pian musertava saatanan.  Rom 16:20, Ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne.” Tämä on yksi niistä monista Raamatun jakeista, joissa luvataan tapahtumien sattuvan pian tai nopeasti. Kuinka moni kristitty onkaan odottanut tällaisia lupausten pikaisia tapahtumisia.

  Lupauksen toteutuminen tapahtuu yhdessä Kristuksen Tuhatvuotisen valtakunnan lopussa, kun sidottu saatana päästetään vapaaksi. Saatana mobilisoi valtavat kannattajajoukot, jotka pyrkivät tuhoamaan Kristuksen hallinnon hyökkäämällä ”pyhien leiriin”. Ilmestyskirja kertoo saatanan häviöstä: 20:9 “Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät.”

  1 Piet 5:8 “Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä.” – Näin Pietari varoitti seurakunnan vanhimpia Saatanan vaaroista. Miten tilanne muuttui sitten kun (ja jos) Kristus perusti maan päälle hallitsemaan Jumalan valtakunnan, josta Raamattu käyttää nimitystä Tuhatvuotinen valtakunta. Itse asiassa, Preteristit tulkitsevat jakeen 8 osoittavan saatanan tulleen tuhotuksi. Mistään sellaisesta ei näy merkkiä; saatana toimii niin kuin ennenkin ja etsii kenet voisi niellä. Kun saatana aikanaan vapautetaan, sen toiminta on paljon kunnianhimoisempaa kuin yksittäisten uskovien houkutteleminen puolelleen. Saatana havittelee sotaa koko Kristuksen maailmaa vastaan.

  Preteristit eivät taida oikein uskoa koko saatanan olemassaoloon.

  Jos Jeesus Kristus on palannut, miksi synti yhä rehottaa? Jeesus voitti meille synnin hallinnan, ei synnin olemassaoloa. Synti on aina olemassa, mutta se ei enää ole hallitseva meitä. Viimeinen vihollinen (henkinen kuolema, tuomio tai erottaminen Jumalan ystävyydestä), joka on seurausta synnin hallitsemisesta, on voitettu. Meillä on nyt pääsy Jumalan luokse. Vaikka voimme silti tehdä syntiä, se ei enää voi pitää meitä verkossaan. Kristus on vapauttanut meidät. Kuolema ja Tuonela on poistettu. (Edward E. Stevens)

  Preteristien oppi kulkee näin:  According to Peter who wrote at this very time (AD 63-64), Satan had been released and was “prowling about like a roaring lion, seeking someone to devour” (1 Pet. 5:8). Peter knew his martyrdom was near (2 Pet. 1:14) because Satan was released and the great tribulation was underway. This “tribulation” fell first on the Christians (1 Pet. 4:17), and immediately provoked Christ to descend with His angels in AD 66 to begin the outpouring of wrath and judgment upon the Jewish nation for three and a half years (AD 66-70).

  Mitä tapahtuukaan? Ilmestyskirja kertoo: 20:7 Ja kun ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan,
  8 ja hän lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka.
  9 Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät.
  10 Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti.

  Mitä preteristit sanovat? Preteeristit uskovat, että Kristus perusti Tuhatvuotisen valtakuntansa jo vuonna 70. Saatana otettiin kiinni tuolloin ja pantiin vankeuteen tuhannen vuoden ajaksi. Preteristien oppi tarkoittaa yksinkertaisen laskuopin mukaan, että saatana vapautettiin vuonna 1070. Mitä historiankirjat kertovat tästä ajasta? Historia ei tunne tällaista tapahtumaa.

  Kun Tuhatvuotinen valtakunta päättyy, tapahtuu merkittäviä asioita:

  • Seuraa toinen eli viimeinen ylösnousemus
  • Saatana vapautetaan hänen oltuaan vankeudessa tuhat vuotta
  • Saatana mobilisoi suuren kapinan ja sen joukot hyökkäävät pyhien kimppuun
  • Saatana häviää ja tuomitaan apulaistensa kanssa ikuiseen rangaistukseen
  • Kaikki ylösnousseet saavat tuomionsa

  Saatanan raivoisasta taistelusta Googin sodassa kerrotaan:

  Hes 38:16 Sinä hyökkäät minun kansani Israelin kimppuun kuin pilvi, peittääksesi maan. Päivien lopulla on tämä tapahtuva. Ja minä annan sinun karata maahani, että pakanakansat tulisivat tuntemaan minut, kun minä osoitan pyhyyteni sinussa, Goog, heidän silmäinsä edessä.

  Lopun aikana tapahtuvasta suuresta hyökkäyksestä Israeliin käytetään Hesekielin 38-39 luvuissa nimitystä Googin sota. Myös Sakarja 12:18 ja Jooel 2:20 kertovat tästä samasta lopun ajan sodasta. Googista puhuvat siis muutkin profeetat kuin Hesekiel.

  Sak 12:2 Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä.
  3 Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan.
  4 Sinä päivänä, sanoo Herra, minä lyön kaikki hevoset vauhkoudella ja niiden ratsastajat hulluudella. Mutta Juudan heimoa kohti minä avaan silmäni, ja kaikki kansojen hevoset minä lyön sokeudella.
  5 Silloin Juudan sukuruhtinaat sanovat sydämessään: ”Minun väkevyyteni ovat Jerusalemin asukkaat Herrassa Sebaotissa, heidän Jumalassansa.”
  6 Sinä päivänä minä teen Juudan sukuruhtinaat ikäänkuin tulipannuksi puitten sekaan ja ikäänkuin tulisoihduksi lyhteitten sekaan, ja he kuluttavat oikealta ja vasemmalta, kuluttavat kaikki kansat yltympäri. Ja Jerusalem saa yhäti asua paikoillansa – Jerusalemissa.
  7 Ja Herra on ensiksi vapauttava Juudan majat, ettei Daavidin suvun kunnia ja Jerusalemin asukasten kunnia ylvästelisi Juudaa vastaan.
  8 Sinä päivänä on Herra suojaava Jerusalemin asukkaita; ja kompastuvainen heidän seassansa on sinä päivänä oleva niinkuin Daavid, ja Daavidin suku on oleva niinkuin jumal’olento, niinkuin Herran enkeli heidän edessänsä.
  9 Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan.
  10 Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.

  Jooel 2:18 Niin Herra kiivaili maansa puolesta ja sääli kansaansa.
  2:19 Ja Herra vastasi ja sanoi kansalleen: Katso, minä lähetän teille viljaa, viiniä ja öljyä, niin että te tulette niistä ravituiksi. Enkä minä anna enää häväistä teitä pakanain seassa.
  20 Ja mikä pohjoisesta tulee, sen minä karkoitan teistä kauas ja syöksen sen kuivaan ja autioon maahan, sen alkupään Idänmereen ja sen loppupään Länsimereen. Ja siitä nousee löyhkä, nousee katku. Sillä suuria se on yrittänyt.

  Hes 38:17 Näin sanoo Herra, Herra: Etkö se ole sinä, josta minä muinaisina päivinä puhuin palvelijaini, Israelin profeettain, kautta, jotka niinä päivinä ennustivat, vuodesta vuoteen, että minä annan sinun karata heidän kimppuunsa?

   

  Jeesus, Israel ja juutalaiset 

  Room 2:28 “Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu;
  29 vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.

  9:6-8; Mutta ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan mennyt. Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel,
  7 eivät kaikki ole lapsia sentähden, että ovat Aabrahamin siementä, vaan: ”Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset”;
  8 se on: eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi.

  9:22-24 Entä jos Jumala, vaikka hän tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi, on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiit häviöön,
  23 ja on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden astioissa, jotka hän on edeltävalmistanut kirkkauteen?
  24 Ja sellaisiksi hän myös on kutsunut meidät, ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös pakanoista,
  25 niinkuin hän myös Hoosean kirjassa sanoo: ”Minä olen kutsuva kansakseni sen, joka ei ollut minun kansani, ja rakkaakseni sen, joka ei ollut minun rakkaani.

  11:5-7 Samoin on nyt tänäkin aikana olemassa jäännös armon valinnan mukaan.
  6 Mutta jos valinta on armosta, niin se ei ole enää teoista, sillä silloin armo ei enää olisikaan armo.
  7 Miten siis on? Mitä Israel tavoittelee, sitä se ei ole saavuttanut, mutta valitut ovat sen saavuttaneet; muut ovat paatuneet,

  Room 11:17 Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta,
  18 niin älä ylpeile oksien rinnalla; mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua.
  21 Sillä jos Jumala ei ole säästänyt luonnollisia oksia, ei hän ole säästävä sinuakaan.
  22 Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta: Jumalan ankaruutta langenneita kohtaan, mutta hänen hyvyyttänsä sinua kohtaan, jos hänen hyvyydessänsä pysyt; muutoin sinutkin hakataan pois.
  23 Mutta nuo toisetkin, jos eivät jää epäuskoonsa, tulevat oksastettaviksi, sillä Jumala on voimallinen oksastamaan ne jälleen.
  24 Sillä jos sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljoa ennemmin nämä luonnolliset oksat tulevat oksastettaviksi omaan öljypuuhunsa!
  25 Sillä minä en tahdo, veljet – ettette olisi oman viisautenne varassa – pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että , niIsraelia on osaksi kohdannut paatumus – hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut,

  26 ja niin kaikki Israel on pelastuvat niinkuin kirjoitettu on: ”Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.”

  Preteristit lausuvat: Thus, the establishment of the Eternal Kingdom of Christ at the Destruction of Jerusalem in AD 70 was the fulfillment of all the things that were promised to God’s chosen people, the true spiritual Israel, which included both believing Jews and believing Gentiles.

   

  Viimeinen tuomio ja Jumalan rangaistus 

  Kristityt uskovat Raamatun sanaan, joka sanoo, että ihmisten on toisen ylösnousemuksen jälkeen kohdattava Kristus viimeisellä tuomiolla. Jos Kristuksen ja pyhien johtama Tuhatvuotinen valtakunta on jo päättynyt, milloin on tapahtunut toinen eli nk. tuomion ylösnousemus?

  Tuntuu myös siltä, että Viimeisen tuomion jälkeinen uusi maailma, josta Ilmestyskirjan kaksi viimeistä lukua kertovat, ei ole ainakaan painotetusti mukana preteristien oppirakennelmassa. Keitä Jumala ja Kristus hyväksyvät Uuteen maailmaan? Mikä rangaistus kohtaa niitä, joiden nimi ei ole Elämän kirjassa?

  Ilmestyskirjan luku 21 kertoo: 1 Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole.
  2 Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu.
  3 Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: ”Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;
  4 ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.”
  5 Ja valtaistuimella istuva sanoi: ”Katso, uudeksi minä teen kaikki.” Ja hän sanoi: ”Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet.”

  Preteristit eivät lainkaan painota viimeisen tuomion kollektiivista luonnetta. Heidän oppinsa mukaan jokaisen maan päällä eläneen ihmisen kohdalla ratkaistaan hänen tulevaisuutensa yksilöllisesti, ja ratkaisu tapahtuu heti kun ihminen kuolee. Ne, jotka ovat eläneet Jumalan tahdon mukaisesti, pääsevät heti kuoltuaan taivaaseen. Mitä tapahtuu muille?

  Olen aina uskonut, että on olemassa tuomion ylösnousemus, jota seuraa viimeinen tuomio. Ne, jotka tuomitaan, joutuvat ”tuliseen järveen”, minkä olen selittänyt olevan kuvaannollinen ilmaus Jumalan rangaistuksesta. Olen nyt tämän kirjoituksen myötä valmis harkitsemaan toisenlaista selitystä viimeisen tuomion rangaistukselle. Ilmestyskirjan kaksi viimeistä lukua kertovat ajasta, jolloin viimeinen tuomio on annettu.

  Ilmestyskirja kertoo lopun ajasta ja eritoten ajasta viimeisen tuomion antamisen jälkeen. Ilm 21:2 Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu. Seuraavassa jakeessa sanotaan: ”Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;

  Ketkä pääsevät tähän kaupunkiin? 22:14 Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin!

  Ketkä eivät pääse tähän kaupunkiin, Uuteen Jerusalemiin? Ilmestyskirjan jakeet selvittävät: 21:27 Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää eikä ketään kauhistusten tekijää eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan. 22:15 Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät. Pelastuneet pääsevät Uuteen Jerusalemiin, jossa myös Jumala asuu. Tuomitut on tuomittu elämään kaupungin muurien ulkopuolella. Huomaa, mitä tämä merkitsee. Viimeisellä tuomiolla kielteisen tuomion saaneet eivät ole jatkuvasti tulisen järven kidutuksessa, vaikkakin Ilm 21:8 sanookin: Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema.” Ilmestyskirjan viimeisessä luvussa kuitenkin paljastetaan missä tuomitut ovat. He ovat pyhän kaupungin ulkopuolella. Aiemminkin olen selittänyt tulisen järven olevan kielikuva rangaistuksesta, joka kohtaa niitä, joiden nimiä ei ole Elämän kirjassa. Rangaistuksena oleva erottaminen Jumalan yhteydestä, pääsyn kieltäminen Jumalan kaupunkiin hänen luokseen, on varmasti tuntuva ikuisena rangaistuksena.

  Siinä on Jumalan viimeisen tuomion rangaistus! Ne, jotka tuomitaan, eivät pääse Uuteen Jerusalemiin, vaan joutuvat ikuisesti katselemaan kaupungin ulkopuolella, kun elämän kirjaan kirjoitetut saavat asua kaupungissa, jossa Jumalan ja Kristuksen valtaistuimet ovat 22:5 Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti.

  Tuomittujen rangaistuksensa on ikuinen ero Jumalan yhteydestä. He jäävät Jumalan Uuden Jerusalemin ulkopuolelle ikuisiksi ajoiksi.

   

   

 • Lopun ajat: Oikeita ja virheellisiä tulkintoja

   

  OSA 1: Ylöstempaus perinteisen tulkinnan mukaan (kirj.11.2016)

  Mitä tarkoittaa ylöstempaus?
  Milloin ylöstempaus Raamatun mukaan tapahtuu?
  Ahdistuksen aika.
  Herran päivä.
  Ovatko Kristuksen omat vielä maan päällä Herran päivän aikana?
  Karitsan häät.

   

  OSA 2: Lopun ajan virheellisiä tulkintoja (kirj. 10.2020)

  Danielin kirjan 9. luvun profetia
  Profetian alkuajankohdan määrittely
  Dan. 9.luvun kaksi vaihtoehtoista selitystä.
  Viimeisen jakson perinteinen tulkinta.
  Toinen tulkinta.
  Miksi Dan 9:24 perinteinen tulkinta on väärin?

  Lopun aika – viimeiset päivät
  Tapahtuuko ylöstempaus ennen Antikristuksen tuloa ja ahdingon aikoja?
  Johan Malanin tulkinta
  Oma käsitykseni
  Suuri luopumus, mikä se on?
  Herran päivän Antikristus

  Tapahtuuko ylöstempaus ennen Antikristuksen tuloa ja ahdingon aikoja?

  Mitä tarkoittaa ylöstempaus? (engl. rapture)

  Ylöstempaus liittyy sekä ensimmäiseen ylösnousemukseen että Jeesuksen toiseen tulemiseen. 1 Kor 15:52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. Viimeisen pasunan soidessa Kristuksessa kuolleet nousevat ylös haudoistaan ja elossa olevat Kristuksen omat muuttuvat. 1 Tes 4:17 Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. 

  Kuolleet nousevat henkiruumiissa ylös ja elossa olevat muuttuvat enkelien kaltaisiksi henkiolennoiksi. Molemmat ryhmät nousevat ylös pilviin Kristusta vastaan. Nousevat, eli temmataan, tästä käsite ylöstempaus. Kun ylöstemmatut nousevat pilviin, he saavat tämän jälkeen aina olla Herra Jeesuksen kanssa. Jeesus ei kuitenkaan vielä heti tule maan päälle.

   

  Milloin ylöstempaus Raamatun mukaan tapahtuu? 

  Raamattu ei kerro täsmällistä ajankohtaa, mutta kuvailee niitä olosuhteita maan päällä, joiden vallitessa ylösnousemus tapahtuu. 

   

  Ahdistuksen aika.

  Sitä kuvaa Daniel, joka kytkee sen 70. vuosiviikon viimeiseen viikkoon. Vuosivikko tarkoittaa seitsemää vuotta eli kukin viikonpäivä vastaa vuoden mittaista aikaa. Danielin terminologian mukainen viimeinen eli 70. vuosiviikko alkaa, kun antikristus tekee liiton Israelin kanssa 7 vuodeksi. Ahdingon aika jakautuu kahteen 3 ½ vuoden pituiseen kauteen. Raamatun laskelmissa käytetään nk. profeetallista vuotta, jossa vuodessa on 360 päivää. Tämä ilmenee hyvin esim. Ilm.11:2 Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakanakansoille; ja he tallaavat pyhää kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta.  3 Ja minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuina profetoida tuhannen kahdensadan kuudenkymmenen päivän ajan.” 42 kk = 1260 päivää = 3 ½ vuotta.

  Ensimmäinen osa on ahdistuksen aikaa, ja sen tuottaa saatana apulaisineen; maailmassa valtaa pitää Ilmestyskirjassa kuvatut pedot: lohikäärme [saatana] ja hänen apunaan toimivat ihmiset antikristus ja väärä profeetta. Efe 6:12 kertookin meille selvästi ketä vastaan kristittyjen on taisteltava: Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.

  Ahdistuksen aikana vaikuttavat maailmassa lohikäärme (saatana), joka antaa vallan pedolle. Kuka on tämä peto? Tästä on paljon esitetty mielipiteitä ja arvailuja. Peto, todennäköisesti valtiollinen organisaatio, on lähitulevaisuuden suurin vaikuttaja kaikessa pahassa. Raamattu kuvaa petoa vertauskuvallisin sanoin: Ilm 13:1 ”Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. 2 Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikäänkuin karhun, ja sen kita niinkuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan.”

  Daniel selvittää mikä peto oikeasti on. Dan 7:23 Hän vastasi näin: ”Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen. 24 Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa kolme kuningasta.  25 Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi [42 kk]. 26 Sitten oikeus istuu tuomiolle, ja hänen valtansa otetaan pois ja hävitetään ja tuhotaan loppuun asti. 27 Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset.”

  Jakeessa 7:25 todetaan, että hän (antikristus) hävittää Korkeimman pyhiä; antikristuksella on tähän työhönsä aikaa 3 ½ vuotta.  Sitten eli tämän hänelle annetun ajan jälkeen taivaallinen oikeus ottaa hänen valtansa pois ja kaikki valta annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Pyhät joutuvat kärsimään antikristuksen vainoa maan päällä ainakin puolet koko ahdingon ajan kaudesta. Heitä ei näin ollen temmata pois maan päältä ainakaan ennen ahdingon ajan alkamista. 

  Ilm 13:4 Ja he kumarsivat lohikäärmettä [saatanaa], koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: ”Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?” 5 Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta. 6 Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat. 7 Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot.”

  Jumalan valittuja on oleva kaikista kansoista ympäri maailman. Jakeessa 13:7 kerrotaan kuinka petovalta voittaa nämä Jumalan valitut – pyhät – ja peto saa valtansa alle kaikki sukukunnat, kansat, kaikki kielet, kaikki kansanheimot ts. koko maailman. Tämä on merkittävä ilmoitus, joka on syytä pitää mielessä kun tutkimme pedon valtakunnan laajuutta sekä pedon otetta ihmisten elämään. Samanlaista ilmaisua käytetään Ilm. 5:9 ”Ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: ”Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista. Tästäkin tiedämme, että Kristus todella osti kaikki ihmiset omalla verellään. Kaikki tarkoittaa kaikkia ihmisiä ympäri maailman, jotka vain pyytävät päästä osallisiksi Kristuksen lunastustyöstä. Pakottaako petovalta samalla tavalla kaikki ihmiset ottamaan käteensä tai otsaansa nk. pedon merkin ja onko kaikkien maailman ihmisten kumarrettava pedon kuvaa? On esitetty tulkinta, jonka mukaan pedon valtapiiri, vaikkakin on laaja alueeltaan ja iso väkiluvultaan, rajoittuu Lähi-Itään. Palaan asiaan hieman tuonnempana.

  Daniel 7:25 ilmoittaa saman kuin Ilmestyskirjakin: Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi. Peto saa vallan hävittää Kristuksen omia kolmen ja puolen vuoden ajan. Uskovat joutuvat kärsimään pedon vainosta lopun aikana ennen kuin heidät temmataan pois. Tämä viittaisi siihen, että ainakaan ennen ahdistuksen aikaa ei tempaus tapahdu.

  Kyseessä on käsitykseni mukaan ahdistuksen ajan ensimmäinen 3,5 vuoden jakso. Sen jälkeenhän alkaa Jumalan vihan aika; Antikristus on tehnyt sopimuksen, jonka hän rikkoo jakson päätyttyä ja antikristus julistautuu Jumalaksi. Hän kuitenkin syö sanansa 3 ½ vuoden kuluttua ja sitten (Jerusalemin uudelleen rakennetussa Temppelissä?)  julistaa olevansa Jumala. Yleisesti on vallalla käsitys, että juutalaiset rakentavat Jerusalemin temppelin uudelleen, kolmannen kerran. Tarkalleen ottaen Raamatussa ei sanota, että temppeli on Jerusalemin temppeli, mutta asiayhteydestä on näin päätelty. 2 Tes 2:4 ”tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.Sopimuksen rikkominen tapahtuu 3 ½ vuoden kuluttua sen alkamisesta ja sen seurauksena “pakanakansat tallaavat pyhää kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta”: Ilm 11:2 ”Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakanakansoille; ja he tallaavat pyhää kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta.”

  Jumalan vihan aika alkaa ja Jeesuksen toinen tuleminen lähestyy.

   

  Herran päivä. 

  Mitä ajankohtaa tarkoittaa toteamus, että nyt on rauha ja kaikki hyvin? Kyse on ahdistuksen ajan ensimmäisen jakson lopulla olevasta aikajaksosta, jolloin ihmisten mielestä on rauha ja “kaikki hyvin”.

  1 Tes  5:3 Kun he sanovat: ”Nyt on rauha, ei hätää mitään”, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Room 1:18 ”Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa.”  Kyse on Herran päivän eli ahdistuksen aikajakson viimeisen 3,5 vuoden ajan alkamisesta; “Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä” (1 Tes 5:2). Ennen Jumalan vihan päivän alkamista on siis rauhan ajan jakso, jolloin ihmiset ovat huolettomia ja luottavaisia rauhan pysymiseen. 2 Tes 2:3 kertookin, mitä täytyy tapahtua ennen kuin Jumala laukaisee vihan päivänsä: ”Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi [antikristus], 2:4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.”

  Jumalan ”koston päivä” koittaa, kun ”laittomuuden ihmistä”, antikristusta pidättävä voima poistuu tieltä. 2 Tes. 2:7 ”Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää.” Ennen maan päällä elossa olevien pyhien tempausta Jumala ei vuodata kostoansa maan päälle. Mikä on tuo voima, joka pidättää antikristusta ilmestymästä? Mikä muu se voisi olla kuin Jumalan Pyhän Hengen voima?

  Jälkimmäinen jakso on Herran päivä tai myös Jumalan vihan päivä ja Karitsan viha (Ilm 6:16). Silloin Herra Jumala kostaa niille ihmisille, jotka saatana on saanut puolelleen; suurin osa ihmiskuntaa kuuluu tähän saatanan pettämään joukkoon. Ilm 6:16 kuvataan näitä Jumalan tuomioita. Ihmiset sanovat surkeina: ”kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta!”

  Tämä suuri ahdistus koskettaa koko maailmaa, vaikka Mat. 24:16 sanookin “silloin ne, jotka Juudeassa ovat…” Toki Israel ja Lähi-Itä ovat tapahtumien polttopisteessä.

  Ilm 6:12 Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen sinetin; ja tuli suuri maanjäristys, ja aurinko meni mustaksi niinkuin karvainen säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi,  13 ja taivaan tähdet putosivat maahan, niinkuin viikunapuu varistaa raakaleensa, kun suuri tuuli sitä pudistaa, 14 ja taivas väistyi pois niinkuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät sijoiltansa.  15 Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin  16 ja sanoivat vuorille ja kallioille: ”Langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta!

  Enkelit puhaltavat pasuunoihinsa, ja tuomiot vuodatetaan maan päälle. Vihan maljat tyhjennetään, ja taas niitä vastaavat tuomiot kohtaavat ihmisiä. Kaikki nämä ahdistuksen loppujakson tuomiot tulevat Jumalalta, ja enkelit vuodattavat ne taivaasta 

   

  Suuri luopumus ja laittomuuden ihmisen ilmestyminen

    se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy

   2 Tessalonikalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa mitä vielä täytyy tapahtua ennen Jeesuksen tulemusta :
  2:1 Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet,
  2 ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.  3 Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,  4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän [antikristus] asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

  Kristikunnassa tulee siis tapahtumaan suuri luopumus. Ennen Herran päivän saapumista, luopumuksen jälkeen ilmestyy laittomuuden ihminen, antikristus, joka julistaa olevansa Jumala, ja asettuu Jumalan temppeliin. Jeesus ei tule ennen kuin nämä tapahtuvat. Tuntuu siltä kuin luopumista olisi jo tapahtunut mitä suurimmassa määrin, mutta antikristusta ei ole vielä näkynyt. Asettuminen Jumalaksi julistautuneena (rakennettavaan uuteen Jerusalemin temppeliin?) ei ole vielä näköpiirissä. Tässä mainittiinkin jo kolmas selvä tunnusmerkki: antikristus julistautuu jumalaksi (2 Tes 2:4)

  Merkittävä kohta Raamatussa on Matteuksen evankeliumin 24. luku. Mat. 24:29 ”Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.  30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. 31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.”  29. jae kiinnittää ajankohdan ahdistuksen päivien jälkeiseen aikaan. Silloin taivaalla tapahtuu sellaista, minkä kaikki maan ihmiset näkevät: aurinko pimenee, kuu ei anna valoaan, tähdet putoavat taivaalta… Silloin Kristuksen merkki näkyy taivaalla, ja ihmiset näkevät Kristuksen tulevan kirkkaudessaan taivaan pilvien päällä. Parku on kova. Jeesus lähettää seitsemännen eli viimeisen pasunan soidessa enkelinsä kokoamaan aikaisemmin enkelien merkitsemät valitut joka puolelta maata.

   

  Ovatko Kristuksen omat vielä maan päällä Herran päivän aikana?

  Herran päivän aikana Jumalan viha todellakin vuodatetaan maan asukkaiden päälle.

  6.pasuunan soiton jälkeen kuolee kolmasosa ihmiskunnasta. Ilm 9:13 ”Ja kuudes enkeli puhalsi pasunaan; niin minä kuulin äänen tulevan kultaisen alttarin neljästä sarvesta, Jumalan edestä,  14 ja se sanoi kuudennelle enkelille, jolla oli pasuna: ”Päästä ne neljä enkeliä, jotka ovat sidottuina suuren Eufrat-virran varrella.” 15 Silloin päästettiin ne neljä enkeliä, jotka hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen olivat valmiina tappamaan kolmannen osan ihmisistä.

  6.pasuuna soi ja neljä enkeliä ovat valmiina tappamaan kolmasosan ihmisistä. Kun seuraava eli 7. pasuuna soi, Kristus tulee enkeleineen. Yksi pasuunansoitto erottaa Herran päivän maailmassa elävän ja odottavan pyhien joukon Jeesuksen tulemisesta, mihin liittyy ensimmäisten kuolleitten ylösnousemus ja vielä maan päällä olevien Kristuksen omien muuttuminen ja tempaaminen Jeesusta vastaan.

  Vasta 7. pasuunan soidessa tapahtuu ylösnousemus – tästä seuraa, että uskovat joutuvat olemaan maan päällä pitkään odottaen tempausta. Ylösnousemus/tempaus tapahtuu Korinttolaiskirjeen ja Tessalonikalaiskirjeen mukaan lähellä Jeesuksen tulemusta: 1 Kor 15:52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.

  1 Tes 4:16 ”Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;”

  Myös Matteus kirjoittaa siitä mitä tapahtuu ahdistuksen päivien jälkeen: aurinko pimenee, taivaitten voimat järkkyvät ja Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla ja ihmiset näkevät Jeesuksen tulevan suurella voimalla ja kirkkaudella.

  Mat 24:29 ”Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. 30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. 31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.”

  Onko Mat. 24:31:n suuri pasuna, joka pauhaa, sama pasuna eli viimeinen pasuna, josta 1 Kor 15 luku puhuu: 15:52 ”yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.” Seitsemäs pasuna ja viimeinen pasuna ovat yksi ja sama. Ei Raamattu puhu kahdeksannesta pasunasta. Kun pohdimme mitä tapahtuu viimeisen eli seitsemännen pasunan pauhatessa, vastaus on: 1 Korinttolaiskirjeen tarkoittamat kuolleet nousevat ylös ja välittömästi heidän kanssaan elossa maan päällä olevat Kristuksen omat muuttuvat henkiruumiisiin ja he nousevat (tempautuvat) yhdessä ylös Jeesusta vastaan.

  Suuren joukon kokoaminen.  Kun ylösnousseet ovat Jeesusta vastassa pilvissä, Jeesus lähettää enkelinsä alas maan päälle kokoamaan Kristuksen valitut eli nk. suuren joukon pelastuneita. Nämä jäävät maan päälle ja heidät kerätään Siionin vuorelle ja Jerusalemiin.

  Matteuksen kertomus eroaa tietyllä tavalla Tessalonikalaiskirjeen kuvauksesta: 1Tes 4:17 ”Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä herraa vastaan yläilmoihin.” Matteus puhuu siitä kuinka enkelit kokoavat Kristuksen valitut ympäri maata. Toisin on ylösnousemuksen kohdalla: Tessalonikalaiskirjeessä sanotaan, että elossa olevat temmataan herraa vastaan yhdessä ylösnousevien kuolleiden kanssa, mistä Matteus ei tässä yhteydessä mainitse. Lisäksi erona ylösnousemuksen tapahtumiin on, että ylösnousevat muuttuvat; he tulevat olemaan henkiruumiissa, kun taas nämä enkeleiden kokoamat pysyvät olemassa olevissa ruumiissaan. Monet tulkitsevat nämä Matteuksen 24. luvun jakeet tempaukseksi, mutta näiden erojen vuoksi itse tulkitsen niiden kuvaavan sitä suurta lopun ajan pelastuneiden joukkoa, joka on tullut uskoon lopun ajan viime hetkillä. Joka tapauksessa on selvää, että Jeesuksen toinen tuleminen tapahtuu ahdistuksen päivien jälkeen. Myös tempaus on tapahtunut juuri ennen Jeesuksen tulemusta; Jeesuksen omat yhdessä ylösnousevien kuolleiden kanssa temmataan Jeesusta vastaan pilviin. Jeesus ja em. pyhät tulevat yhdessä maan päälle ja perustavat Jumalan valtakunnan hallinnon ja he hallitsevat tuhat vuotta.

  Em. Raamatun todistuksen mukaan katsoisin, että ensimmäinen ylösnousemus ja tempaus pilviin tapahtuu vasta hyvin lähellä Jeesuksen toista tulemusta. Ylösnousua ja tempaamista odottavat ovat siihen saakka kauheiden tapahtumien keskellä, mutta Jumalan sinetti suojelee heitä.

   

  Karitsan häät

  Ilm 19:6 ”Ja minä kuulin ikäänkuin kansan paljouden äänen ja ikäänkuin paljojen vetten pauhinan ja ikäänkuin suuren ukkosenjylinän sanovan: ”Halleluja! Sillä Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen.  7 Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. 8 Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus.”  9 Ja hän sanoi minulle: ”Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!” Vielä hän sanoi minulle: ”Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat.” 

  Milloin hääateria vietetään? Oheisista Ilmestyskirjan jakeista voi päätellä, että (19:6) ensin kaikkivaltias Jumala ottaa hallituksen. Hallituksen ottaminen tarkoittaa sitä, että Jumalan valtakunta on perustettu ja Kristus hallitsee sitä pyhiensä kanssa. Seuraavassa jakeessa eli 7 todetaan, että Karitsan häät ovat tulleet. Käsitän tämän perusteella asian niin, että häät eivät suoraan liity ylönousemukseen ja tempaukseen. Jotkut tuntuvat uskovan, että häät olisivat suoraan tempauksen jälkeen ja juutalaisen hääjuhlan perusteella kestäisivät peräti 7 vuotta eli koko ahdingon ja Herran vihan ajan. Mikäli on niin kuin edellä toin esille, häät pidetään vasta sen jälkeen kun Kristus ja pyhät ovat alkanet hallita, häät eivät liity tapahtumana tempauksen välittömään tapahtumiseen. Em. pitkä hääjuhla edellyttäisi tempauksen tapahtuvan “pre-trib” ja kestävän koko ahdistuksen ajan. Se ei taas ole mahdollista jos ylösnousemus ja tempaus tapahtuvat, niinkuin käsitän, vasta hyvin lähellä Jeesuksen toista tulemista.

   

   

  OSA 2:  Lopun ajan vääriä tulkintoja

  Danielin kirjan 9. luvun profetia

  Vaikka olenkin kirjoittanut lopun ajan tapahtumista ja siihen liittyvistä henkilöistä, en ole kirjoittanut Danielin kirjan profetiasta, johon liittyy vaikea ajoitusongelma; onko profetian viimeinen 7-vuotisvaihe jo toteutunut, kuten itse esitän, vai onko se vasta edessäpäin, kuten useimmat uskovat. Vastauksen saaminen olikin vaikean tutkinnan ja harkinnan takana.

  Osoitan, että perinteinen tulkinta viimeisen vuosiviikon siirtämisestä ainakin kahden tuhannen vuoden päähän on virheellinen Raamatun tulkinta.

   

  Profetian alkuajankohdan määrittely

  Persian kuninkaan Artahsastanin (Artakserkses) hallituskausi alkoi vuonna 465 eKr. Jerusalemin jälleenrakennusta suorittamaan lähti kuninkaan seitsemäntenä hallitusvuonna israelilaisia. Näin kertoo Esra 7:7 ”Myös israelilaisia ja pappeja, leeviläisiä, veisaajia, ovenvartijoita ja temppelipalvelijoita lähti Jerusalemiin kuningas Artahsastan seitsemäntenä hallitusvuotena. 8 Ja hän tuli Jerusalemiin viidennessä kuussa kuninkaan seitsemäntenä hallitusvuotena.” – Jerusalemin jälleenrakennus alkoi näin ollen vuonna 458 eKr.

  Israelilaisten paluu Babylonin vankeudesta mahdollisti tuhotun Jerusalemin kaupungin ja sen tärkeimmän eli temppelin jälleenrakennuksen. Esra 7:7-8 vahvistaa Jerusalemin jälleenrakentamisen aloitusajan. Danielin profetia alkaa tästä hetkestä ja sen kesto on 490 vuotta. Profetia jakaa sen kolmeen osaan: 7 vuosiviikkoa, 62 vuosiviikkoa ja loppuhuipennus 1 vuosiviikko eli yhteensä 70 vuosiviikkoa. Vuosiviikko kestää nimensä mukaisesti 7 vuotta.

  Kirjoitin juuri artikkelin, jonka otsikoksi nimesin ”Käsittämätön Jumala.” Siinä kysyin miksi Jumala ei varmistanut, että Raamatun sana olisi yksiselitteistä ja helposti ymmärrettävää. Danielin profetia on esimerkki mitä vaikeimmasta Raamatun sanasta. Siinä on monia helposti väärin ymmärrettäviä kohtia, mutta suurin vaikeus on tämä: puhutaanko profetian lopussa Antikristuksesta vaiko Jeesuksesta Kristuksesta. Antikristus pyrkiikin esiintymään Kristuksena. Lue perusteluni huolellisesti ja ennakkoluulottomasti pohtien kummasta on profetiassa kysymys.

   

  Danielin 9 luvun profetian kaksi vaihtoehtoista selitystä

  9:24 ”Seitsemänkymmentä [vuosi]viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi; silloin luopumus päättyy, ja synti sinetillä lukitaan, ja pahat teot sovitetaan, ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan, ja näky ja profeetta sinetillä vahvistetaan, ja kaikkeinpyhin voidellaan. – Jakeessa 24 tuodaan esille, että profetia on annettu Israelille ja pyhälle kaupungille, Jerusalemille. Se ei siis koske pakanoita tai muita Jumalan ja Kristuksen vihollisia. Pyhän kaupungin osa on joutua Rooman valtakunnan miehittämäksi ja tuhoamaksi. Synti on tähän asti johtanut aina kuolemaan, mutta nyt ihmisillä on mahdollisuus murtautua ulos synnin vallasta ja päästä osalliseksi iankaikkisesta vanhurskaudesta.

  25 ”Ja tiedä ja käsitä: siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, voideltuun, ruhtinaaseen, asti, on kuluva seitsemän vuosiviikkoa; ja kuusikymmentäkaksi vuosiviikkoa, niin se jälleen rakennetaan toreinensa ja vallihautoinensa, mutta keskellä ahtaita aikoja.” – Jerusalem rakennetaan uudelleen, mutta kohta se päätyy hyökkääjän tuhoamaksi.

  26 Ja kuudenkymmenen kahden vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu, eikä häneltä jää ketään. Ja kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta hän itse saa loppunsa tulvassa. Ja loppuun asti on oleva sota: hävitys on säädetty.” – 62 vuosiviikon [ja aiemmin julistettujen 7 vuosiviikon] ja kolmen ja puolen vuoden kuluttua, Jumalan voideltu Jeesus Kristus on täyttänyt Jumalan hänelle antaman tehtävän. Tässä jakeessa kuvattu ’voideltu’ on Jeesus Kristus, ketä muuta Raamatussa kutsuttaisiin voidelluksi, joka tuhotaan. Tuhoaminen tapahtui ristiinnaulitsemisella. Jerusalemin temppeli ja koko kaupunki joutuvat Roomalaisten legioonien hävittämäksi vuonna 70 jKr.

  27 ”Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin; ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse.” – Tähän asti oli ihmisten synnit sovitettu teurasuhrein. Tästä eteenpäin ei ollut tarpeen uhrata eläimiä syntien anteeksi saamiseksi, vaan Kristuksen oman hengen uhraaminen riitti kertakaikkisena uhrina kaikkien ihmisten syntien anteeksisaamiseksi. ”Hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä” on tulkittu viittaavan Rooman valtakunnan legiooniin ja niiden tunnukseen kotkaan levitetyin siivin. Koko vuosiviikko, seitsemän vuotta, on raskasta aikaa niin seurakunnalle, jota vainotaan kuin itse Kristuksellekin, joka vuosiviikon puolessa välissä ristiinnaulitaan.

  70 Viikkoa tarkoittaa seitsemääkymmentä vuosiviikkoa. Se jakautuu kolmeen osaan.

  1. Osa: 7 vuosiviikkoa (49 vuotta) tarkoittaa aikaa, jolloin israelilaiset pääsivät Babylonin vankeudesta Jerusalemia jälleenrakentamaan. Toinen temppeli rakennetaan ja laajennetaan, niin että Jeesuksen aikana se oli valmis.
  2. Osa: 62 vuosiviikkoa (434 vuotta) tarkoittaa aikaa, kun Jerusalem ja sen tuhottu temppeli rakennetaan uudestaan. Tämän jakson loppupuolella Jeesus Kristus syntyy ja on valmis aloittamaan kolme ja puoli vuotta kestävän julkisen toimintansa. Tämän jakson päättyessä olemme vuodessa 26 jKr.

  Danielin profetiasta on nyt jäljellä 7 vuotta. Profetiasta on toteutunut 483 vuotta. Onko loppuosa profetiasta siirretty kaukaiseen tulevaisuuteen niin kuin hyvin yleisesti väitetään? Ei, kaikki ennustettu tapahtuu keskeytyksettä ilman, että 1 vuosiviikko siirrettäisiin tulevaisuuteen.

  Mitä siis tapahtuisi viimeisen vuosiviikon aikana?

  1. Osa: 1 vuosiviikko (7 vuotta), vuodesta 26 vuoteen 33 jKr. Kristus ristiinnaulitaan tämän jakson puolivälissä, vuonna 30 jKr.

   

  Viimeisen jakson perinteinen tulkinta.

  Perinteisen ja yleisesti hyväksytyn tulkinnan mukaan, Jumala on siirtänyt tämän viimeisen jakson (siis vuodesta 26 vuoteen 33) toteutumisen myöhäisemmäksi ajaksi ja nyt vain odotamme sen toteutumista.

  Tämän jakson sisältöön kuuluu perinteisen tulkinnan mukaan olennaisesti Antikristuksen tuleminen ja hänen toimintansa. Näin olen itsekin uskonut koska se on niin yleisesti hyväksytty tulkinta. Mietitäänpä asiaa uudestaan.

   

  Toinen tulkinta.

  Profetialle voi olla myös toisenlainen toteutumistapa. Miksi Jumala ei olisi sisällyttänyt profetian toteutumiseen siihen olennaisesti liittyvän Poikansa Jeesuksen Kristuksen toimintaa? Sitä vartenhan Jumala lähetti hänet maailmaan. Profetiaan on aikakin varattu tätä varten, joten miksi jättää profetiasta pois kristinuskon keskeisimmän tapahtuman kuvaus sen toteutumisesta! Ja vielä; miksi tehdä kahden tuhannen vuoden loikkaus Kristuksen toiminnan poisjättämisellä ja tuoda profetian selitykseksi antikristuksen petollinen toiminta lopun aikana. Antikristuksen tulemisen ja hänen toimintansa on kuvattu muualla Raamatussa. Miksi se pitäisi sisällyttää Danielin profetiaan?

  Näiden perustelujen myötä ymmärrän niitä melko harvoja tutkijoita, jotka tulkitsevat viimeisen profetian osan eli yhden vuosiviikon (7 vuotta) sisältyvän suorana jatkona 69 vuosiviikon jälkeen: Kristus on suorittanut Jumalan hänelle antaman tehtävän. Tämä merkitsee, että Kristuksen kuolema ristillä vuonna 30 jKr. sisältyy profetiaan. Kristinuskossa keskeinen osa on Kristuksen kuolemalla ja lunastusuhrilla ihmiskunnan tapahtuneista synneistä ja kuoleman tarjoamasta anteeksiannosta tulevista synneistä. Myös Kristuksen julistama Vanhan liiton päättyminen ja Uuden liiton alkaminen sisältyy profetian aikajaksoon.

  Profetian päättyessä vuoteen 33 jKr. oli myös Pyhä henki vuodatettu helluntaina suurelle ihmisjoukolle. Jeesus oli aiemmin todennut opetuslapsilleen, että hänet oli lähetetty vain Israelin kadonneiden lampaiden tähden, mutta nyt kuoltuaan ja ylösnoustuaan on Kristuksen toimeksi antamana lähetystyö aloitettu tavoitteena viedä evankeliumi Jumalan valtakunnasta koko maailmaan.

  Monet väittävät tällaista tulkintaa vastaan. Miksi? Jos tilalle tarjotaan kuvausta antikristuksen toiminnasta, on sellainen mielestäni kovin mitätöntä verrattuna Kristuksen lunastustyön toteutumiseen ja sen kuvaukseen 490 vuoden mittaisen profetian huipentumana. Antikristuksen toiminnasta ovat kertoneet apostolit, eikä antikristus mielestäni ansaitse sijaa Danielin profetian loppuhuipennuksessa. Seitsemänkymmenen vuosiviikon profetia on toteutunut ehjällä ja loogisella tavalla Kristuksen kuolemaan ja sen mukana syntien lunastukseen.

   

  Miksi Dan 9:24 perinteinen tulkinta on väärin?

  Jakeeseen 24 sisältyvät seuraavat kohdat; kiinnittäkää erityisesti huomio viimeisenä lueteltuun ”kaikkein pyhin voidellaan.Se yksin riittää todistamaan perinteisen tulkinnan virheellisyyden ja että viimeisen vuosiviikon osuus 490 vuoden pituisesta profetiasta on kokonaan toteutunut.

  • Jumalattomuus päättyy; Kristuksen evankeliumin ja Jumalan valtakunnan saarnaamisen myötä tulee päättymään
  • Synnistä tulee loppu; synnin tekeminen ei pääty. Se päättyy vasta kun viimeinen tuomio on annettu ja kaikki synnit on sovitettu ja pelastuneet ihmiset Jumalan uudessa maailmassa eivät enää tee syntiä.
  • Pahat teot sovitetaan; Jeesushan jo sovitti ihmiskunnan pahat teot omalla verellään. Ei niitä tarvitse uudelleen sovittaa.
  • Ikuinen oikeudenmukaisuus saatetaan voimaan; tämäkin on saatettu voimaan Kristuksen kuoleman myötä.
  • näky ja profetia sinetillä vahvistetaan; Mikä on tämä sinetti, jolla näky ja profetia vahvistetaan? Olisiko se Jumalan suorittama Kristuksen voitelu?
  • kaikkein pyhin voidellaan.

  Kuka on tämä kaikkein pyhin, joka voidellaan? Voideltaisiin siis joskus tulevina aikoina osana viimeisen vuosiviikon tapahtumia? Jos kyse on Kristuksesta, hänhän on ainoa kaikkein pyhin Jumalan voideltu, joka voi tulla kysymykseen. Tullaanko Kristus voitelemaan uudelleen joskus lähiaikoina? Näinhän täytyy olla asianlaita, jos uskomme viimeisen vuosiviikon tapahtumien olevan tulevaisuudessa.

  Eikö Kristusta voideltukaan eläessään, vaikka Raamattu puhuu Jumalan voidellusta? Apt 10:38 te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa. Myös apostolit oli voideltu: 2 Kor 1:21 ”Mutta se, joka lujittaa meidät yhdessä teidän kanssanne Kristukseen ja joka on voidellut meidät, on Jumala.”

   

  Lopun aika – viimeiset päivät

  Viimeiset päivät ovat alkaneet jo Jeesuksen aikoina. Näin voimme päätellä siitä, että Hebrealaiskirje 1:2 sanoo, että Jumala on puhunut ”näinä viimeisinä päivinä” Pojan kautta. ”Viimeiset päivät” ovat jatkuneet kaksi tuhatta vuotta, vaikka Jeesus lupasi tulla takaisin pian.

  Heb 1:1 ”Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, 2 on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut.”

  Heb 1:2 engl. käännös sanoo ”in these last days”

  Heb 1:2:ssa kuitenkin käytetään samaa sanaa ἔσχατος eschatos. ”Viimeiset päivät” ja ”lopun ajat” ilmaistaan samalla kreikankielen sanalla. In these last days has spoken to us… Tämä ei sulje pois sitä tulkintamahdollisuutta, lopun aika tai lopun ajat, ovat ilmaus ahdistuksen ajalle ja Herran päivälle.

  ”Viimeiset päivät” tarkoittavat aikaa, jolloin Kristus oli maan päällä ja julisti evankeliuminsa ja myös aikaa siitä eteenpäin, mutta ”lopun aika” koskettaa erityisesti lyhyttä ajanjaksoa, josta Daniel käytti ilmaisua ”yksi vuosiviikko” joka on seitsemän vuotta.

  Lopun ajasta pari esimerkkiä, jotka osoittavat sen tarkoittavan nimenomaan aivan viimeisiä aikoja, Herran päivää:

  Dan 11:35 to refine, purge and make them pure until the end time; because it is still to come at the appointed time. KJV “even to the time of the end”

  Dan 12:9 Niin hän sanoi: ”Mene, Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti. He said, “Go your way, Daniel, for these words are concealed and sealed up until the end time.

  Lopun aika tarkoittaa aikaa tämän maailmanajan lopussa. Esim. Dan 12:13 voidaan kääntää myös … “and rise again for your allotted portion at the end of the age.” (NASB) UT:n puolella Joh 6:40 sanoo ”Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.” “..and I Myself will raise him up on the last day” mikä yhtä hyvin olisi voitu kääntää kuten edellinenkin.

  Nämä viimeiset ajat jakaantuvat perinteisen tulkinnan mukaan kahteen osaan: a) suuren ahdistuksen aikaan ja b) Herran päivään. Herran päivän jälkeen tapahtuu kuolleiden ylösnousemus ja viimeinen tuomio.

   

  Tapahtuuko ylöstempaus ennen Antikristuksen tuloa ja ahdingon aikoja?

  1. Jakso: Johan Malanin tulkinta lyhennettynä

  Johan Malan, University of the North, South Africa on kirjoittanut artikkelin “Great Falling Away after the Departure of the Church” (suom. Suuri luopumus seurakunnan lähdön jälkeen). Seurakunnan lähtö tarkoittaa itse asiassa ensimmäistä ylösnousemusta, johon pääsevät ne kuolleista ylösnousevat, jotka ovat kuollessaan olleet Kristuksen omia. Toinen ryhmä, joka saa osallistua ensimmäiseen ylösnousemukseen on sillä hetkellä elossa olevat Kristuksen omat. Nämä temmataan ylös pilviin Kristusta vastaanottamaan, kun hän saapuu toisen kerran.

  Johan Malan käsittelee asiaa käännösongelmana, mutta hän myös uskoo, että uskovat pelastetaan pois Antikristuksen tieltä ennen hänen tuloaan. Pohdin samoja kysymyksiä ja esitän omat perusteluni pohjautuen Raamatun sanaan.

  Antikristuksen (laittomuuden ihmisen) ilmestyminen voi tapahtua vasta ensimmäinen ylösnousemuksen jälkeen. Raamattu sanoo, että ”ei ennen kuin luopumus ensin tapahtuu.” Jotkut puhuvat Kristuksen seurakunnan lähdöstä Kristusta vastaan. 2 Tes 2:3 sanookin selvästi: 2:3 ”Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi.” Mitä tarkoittaa luopumus, apostasia?

  Malan on kaivanut esiin vanhojen käännösten sanavalintoja:

  “Mutta hän on lausuva: ’Minä sanon teille: en tiedä, mistä te olette. Menkää pois minun tyköäni, kaikki te vääryyden tekijät.’ …  I know you not whence ye are; depart from me, all ye workers of iniquity.” (Luk 13:27)

  Malan tulkitsee näin: Sanan apostasia ensisijainen merkitys on lähtö, joka tässä jakeessa viittaa ensimmäisen ylösnousemuksen (seurakunnan) ylöstempaukseen. Jo monta sataa vuotta sitten sana apostasia (engl. Apostasy) käännettiin lähtemiseksi ja sana, jota käytettiin, oli Malanin mukaan ’departure.’ Hän tulkitsee niin, että sitä käytettiin tarkoittamaan Raamatun kertomaa ylöstempausta.

  Kun iso osa uskovia temmataan Kristusta vastaan ylös pilviin yhdessä aiemmin kuolleitten ja nyt ylösnousevien uskovien kanssa, seuraa siitä maan päällä entisestäänkin suurempi luopumus ja Antikristukselle jää vapaa toimintakenttä esittää Kristusta. Antikristushan merkitsee Kristuksen sijaista ja Antikristus pyrkii kaikin keinoin uskottelemaan olevansa Kristus. Samalla kun Antikristus saattaa voimaan laittomat ja äärimmäisen syntiset uudistuksensa. Tuolle ajalle on tunnusomaista maailmanlaajuinen moraalinen ja hengellinen luopumus.

  Srong’s määritelmä:                                                                        

  ποστασα apostasía, feminine of the same as G647; defection from truth (properly, the state) (”apostasy”):—falling away, forsake. Tästä on johdettu mm. KJV-vrsion depart -sana, kreikaksi  φστημι aphístēmi, to go away, to depart from anyone from G575 and G2476; to remove, i.e. (actively) instigate to revolt; usually (reflexively) to desist, desert, etc.:—depart, draw (fall) away, refrain, withdraw self.

  Luuk 8:13 ”Ja mitkä kalliolle putosivat, ovat ne, jotka kuullessaan sanan ottavat sen ilolla vastaan, mutta joilla ei ole juurta: ainoastaan ajaksi he uskovat ja kiusauksen hetkellä luopuvat. They believe for a while, and in time of temptation fall away. (aphistemi)

  Malanin mukaan sanan apostasia kääntäminen sanoilla ”rebellion (kapina)”, ”apostasy (luopumus, harhaoppi)” tai ”falling away (luopumus)” useimmissa englantilaisissa Raamatuissa on valitettavaa, sanoo hän, koska nämä ovat sekundäärisiä eli johdettuja tämän sanan merkityksiä. On hyvin paljon spekulointia koskien tempausta ja Antikristuksen ilmestymistä. Jotkut hengellistävät nämä käsitteet, toiset hyväksyvät kummankin tapahtuman, mutta asettavat ne väärään aikajärjestykseen, kun taas monet kieltävät ne kokonaan, tai väittävät, että Antikristus oli joku historian hahmo. Nämä ristitiitaiset mielipiteet aiheuttavat suurta epävarmuutta ja hämmennystä kristittyjen keskuudessa. Ei ole kuitenkaan ensimmäinen kerta seurakunnan historiassa, kun ristiriitaiset käsitykset ja väärät opetukset lopun ajoista saavat uskovaiset huolestumaan. Se tapahtui jo ensimmäisellä vuosisadalla Tessalonikan seurakunnassa. Ensimmäisessä kirjeessään Paavali opetti seurakuntaa, että Herra Jeesus tulee seurakuntadispensaation lopulla viemään todelliset uskovat pois taivaaseen: “Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla” (1Tes 4:16-18)

  Sana tempaus tulee sanasta temmata, kreikaksi harpazo). Paavalin saarnassa tessalonikalaisille ja myös myöhemmässä kirjeessään heille on Malanin mukaan selvä lupaus, että Herra Jeesus ottaa kristityt pois ennen Antikristuksen ilmestymistä ja Herran Päivän tuomioiden alkamista suuren ahdistuksen aikana. Hän kehotti heitä ” 1 Tes 1:10, ”ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta.” ”Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta” (1Tes. 5:9).

  Kristityt pelastetaan Jumalan vihan hetkestä syntisen maailman yli. He tulevat pakenemaan tuomion aikaa tempauksen kautta, kuten Jeesus lupasi Öljymäen puheessaan: ”Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä” (Luuk 21:36).

  Antikristuksen terrorihallinnon tuho ja Jumalan tuomiot tulevat yht’äkkiä yllättämään heidät (1Tes 5:3). Seurakunta Tessalonikassa uskoi tämän selityksen lopun ajan tapahtumista. He odottivat innokkasti pelastusta, jonka Herra Jeesus lupasi heille tempauksen kautta. Vääriä opetuksia Kristittyjen vaino Rooman valtakunnassa aiheutti merkittävää huolestumista uskovien keskuudessa ja nosti esiin monia lopun aikoja koskevia kysymyksiä – myös Tessalonikassa. Näissä väärissä opetuksissa väitettiin, että Herran päivä (tuomion ja ahdistuksen aika) oli jo alkanut ja että kristityt joutuisivat läpikäymään sen.

  Paavali kirjoitti: ”Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ettette anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne niin, että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä. Se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.”

  ”Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen” (2 Tes 2:1-12).

  Kristittyjen keskuudessa uskottiin, että jumalaksi julistautunut Rooman keisari oli Antikristus. Kristittyjen vaino oli helppo nähdä osana Herran päivän ahdistuksia ja kärsimyksiä. Paavalilla oli täysi työ oikaista vääriä käsityksiä. 2 Tes 2:3-4:n mukaan hän vakuutti, että ”se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi.”

   

  Lähtö (apostasia)

  Sana apostasia, joka KJV-käännöksessä on käännetty sanoilla falling away (luopumus), on ongelmallinen monille. Tämän käännöksen perusteella oletetaan, että kristityt eivät tule kokemaan ainoastaan viimeisten päivien luopumusta, vaan he tulevat olemaan täällä myös silloin, kun Antikristus ilmestyy. Tämän jakeen huolellinen selittäminen osoittaa, että nämä olettamukset ovat perustelemattomia.

  Kreikan sana apostasia tarkoittaa: lähtö, vetäytyminen tai ero. Hengellinen ja moraalinen luopumus voidaan lukea tähän sanaan vain toissijaisena merkityksenä. Apostasia on johdettu partikkelista apo, joka tarkoittaa irti tai pois (jostakin lähellä) ajan, paikan tai suhteen eri merkityksissä. Se tarkoittaa eroa, lähtöä tai [suhteen] lakkaamista. Sanaa apostasia vastaava verbi on aphistemi, joka Strongs’in sanakirjan mukaan tarkoittaa lähteä, vetäytyä, vetää pois, poistaa.

   

  Aphistemi

  Jopa tapauksissa, joissa sanaa aphistemi on käytetty tarkoittamaan hengellistä luopumusta (esim. Lk. 8:13, ”Ja mitkä kalliolle putosivat, ovat ne, jotka kuullessaan sanan ottavat sen ilolla vastaan, mutta joilla ei ole juurta: ainoastaan ajaksi he uskovat ja kiusauksen hetkellä luopuvat.”  1.Tim. 4:1 ”Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat  (ἀφίστημι aphistēmi)  uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja.”

  Hepr. 3:12 ”Katsokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu (aphistēmi) elävästä Jumalasta,

  Näiden esimerkkien valossa on selvää, että sanan apostasia ja sen verbimuodon aphistemi perusmerkitys on lähteä. Tästä syystä sana apostasia jakeessa 2 Tes 2:3 käännettiin lähtönä ensin seuraavissa seitsemässä englantilaisessa raamatunkäännöksessä ennen KJV-käännöstä: Wycliffe Bible (1384), Tyndale Bible (1526), Coverdale Bible (1535), Cranmer Bible (1539), Breeches Bible (1576), Beza Bible (1583) ja Geneva Bible (1608). Vulgata käyttää latinan sanaa discessio, joka tarkoittaa lähtö. Amplified Bible esittää seuraavan huomautuksen jakeen 2 Tes 2:3 alaviitteessä: ”Sanan apostasia mahdollinen tulkinta on [seurakunnan] lähtö.” Todellisessa merkityksessään tämä jae kuuluu näin: “Älköön kukaan pettäkö teitä millään tavalla: sillä se päivä [Herran päivä] ei tule, ellei ensin tule [seurakunnan] lähtö ja tuota synnin ihmistä [Antikristusta], kadotuksen lasta, paljasteta….

  Dogmaattinen ennakkoluulo, ennemmin kuin tietämättömyys, voi selittää ne ristiriitaiset näkemykset, jotka edelleen vallitsevat koskien sanan apostasia todellista merkitystä tässä jakeessa. Sokeassa uskollisuudessaan kirkkonsa teologeille monet kieltäytyvät uskomasta pretribulationistiseen tempaukseen. Heistä on hyväksyttävämpää riippua kiinni sanan apostasia kapeassa toissijaisessa merkityksessä tulkitsemalla se pelkästään hengellisenä taantumuksena viimeisinä päivinä, joita seuraa Antikristuksen ilmestyminen.

  Jos jakeen 2 Tes 2:3 konteksti otetaan huomioon, on ilmeistä, että sana apostasia on tässä tarkoitettu kattamaan koko merkityksensä – sekä lähtemisen (engl. departing) että hengellisen luopumuksen (engl. falling away).

  Yksi tämän lähdön tärkeimmistä seurauksista on, että suuri hengellinen pimeys tulee vallitsemaan maan päällä – kun maailman valo on otettu pois. Se antaa Antikristukselle tilaisuuden ilmestyä. Synti ja pahuus tulevat lisääntymään hyvin nopeasti hänen hallintonsa aikana johtaen koko ihmiskunnan historian suurimpaan luopumiseen raamatullisista normeista ja kristillisistä malleista.

   

  Se, joka pidättää

  Negatiiviset käsitykset pretribulationistisesta tempauksesta johtavat myös vääristyneisiin näkemyksiin siitä, mikä pidättää Antikristusta. On selvää, että on vain yksi voima, joka on suurempi kuin Saatanan ja Antikristuksen ja se on Jumalan voima. Ei ole mitään maallista tai inhimillistä voimaa, joka voisi tehokkaasti vastustaa paholaista tai voittaa sen. Nykyisessä dispensaatiossa ennen Kristuksen ja Antikristuksen persoonallista ilmestymistä käydään hengellistä taistelua maailman hallinnasta. Jumalan Henki ja Saatanan petoshenget toimivat ihmisten kautta saavuttaakseen päämääränsä. Johannes sanoo: “Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa…. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen” (1 Joh. 4:2-6). Jakeen 2 Tes 2:7 ilmaisu ”se, joka nyt vielä pidättää” viittaa seurakuntaan Kristuksen ruumiina maan päällä. Pyhän Hengen voiman kautta me pidätämme Antikristuksen ilmestymistä ja sitä seuraavaa valtaan nousua. Vasta sitten, kun todellinen seurakunta on otettu pois tieltä tempauksessa, Antikristus voi persoonallisesti paljastaa itsensä. Silloin petetty ja hengellisesti kuollut ihmiskunta hyväksyy hänet ilman vastustusta universaaliseksi Messiaaksi ja maailmanjohtajaksi. Miljoonat tulevat pelastumaan seitsenvuotisen ahdistuksen aikana (Ilm 7:9-14) ja se on mahdollista vain Jumalan Hengen välityksellä (1 Kor 12:3).

  Ennen Jeesuksen julkista tulemusta seitsemän vuoden lopussa on vielä jopa uusi Pyhän Hengen vuodatus Israelin päälle valmistamaan heitä sovintoon Messiaansa kanssa: “Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista” (Sak 12:10). 

   

  2. Jakso: Edellä olevaan kommentoin omana käsityksenäni:

  Nyt olemme tärkeän tulkintakysymyksen äärellä: onko ’apostasiassa’ kyse pelkästään oikeasta opista luopumisesta, vai vakuuttiko Paavali myös, että ennen Antikristuksen saapumista tapahtuu uskovien ylöstempaus, lähtö – departure.

   

  Suuri luopumus, mikä se on?

  Edellä luimme Johanneksen sanovan, että ”antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.” Antikristuksen henki on satoja ja tuhansia vuosia ilmennyt Antikristuksen isännän, Saatanan, jota kutsutaan tämän maailman kuninkaaksi, vaikutuksena ihmisten käytökseen.

   2 Tes 2:3 ”Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi.” Mikä on ”se päivä?” Varmaankin se tarkoittaa Herran päivää, joka on lopun ajan kauhistavien tapahtumien huipentuma.

  Myös luopumuksen pitäisi tapahtua! Mitä luopumus pitää sisällään? Tarkoitan hengellisellä luopumuksella jättiläismäistä luopumusta kristillisestä uskosta. Olemme juuri sen edessä ja juuri tämä luopumus tekee mahdolliseksi Antikristuksen esiin tulon lopun aikoina. Maallinen elämä ja sen houkutukset valtaavat ihmisten mielet ja täyttävät ihmisten elämän. Muistakaapa, kuinka muutama sukupolvi sitten oli tapana käydä joka sunnuntai kirkossa. Usein kirkko oli kaukana ja matkalla oli joskus jopa yövyttävä. Ei se aina ollut rakkaudesta Jumalaan ja hänen sanaansa, vaan kyse oli myös kirkon pelottelusta helvettiin joutumisella. Sen jälkeen, kun kristinusko oli voimistunut, ei yhteiskunnassa ole nähty nykyisen kaltaista maallistumista, elämistä tämän maailman jumalan antaman mallin mukaisesti.

  Luopumus kristillisestä uskosta kiihtyy sitä mukaa kun Saatanalle annettu aika vähenee. Jos ylöstempaus toteutuu, luopumista edesauttaa uskovien ytimen poistuminen maan päältä. Voisi ajatella, että muun väestön tajutessa näin tapahtuneen, ihmiset saisivat siitä todistuksen ja kiihokkeen parantaa uskonelämäänsä ja yhteyttään Jumalaan ja Kristukseen. Pahoin kuitenkin pelkään, että se mahdollistaisi Antikristuksen toiminnan voimistumisen ja maailma syöksyisi yhä syvemmälle hengelliseen pimeyteen.

  Kuitenkin uskon, että uskontojen ekumeeninen yhdistyminen voimistuu; pian suuri maailmanuskonto hyväksyy kaikki ja kaiken piiriinsä. Sen johtoon tulee Saatanan lähin apulainen Antikristus ja tämän apulainen väärä Profeetta. 2 Tes 2:4 kertoo tulevaisuuden huipentuman: ”tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.” Edellyttääkö tämän toteutuminen Kolmannen temppelin rakentamista Jerusalemiin? Periaatteessahan kaikki kirkot on vihitty Jumalan temppeleiksi.

  Jokunen vuosi sitten kirjoitinkin tästä tulevaisuuden kuvasta näin: Saatana haluaa tulla koko maailman valtiaaksi. Siksi uskon, ettei hän tyydy antikristuksen kautta tapahtuvaan kristittyjen jumalaksi julistautumiseen, vaan haluaa kaikkien uskontojen tunnustavan hänet jumalaksi. Voisiko kasvava ekumeeninen liike olla kehittynyt niin pitkälle, että se pitäisi sisällään kaikkien uskontojen jumalat? Eräs mahdollisuus, jota en ole huomannut kenenkään tarjoavan antikristuksen jumalaksi julistamiselle: Antikristus voisi nimetä Jerusalemissa sijaitsevan moskeijan vaikkapa Jumalan temppeliksi. Kun hän siellä antaa julistuksensa, hän saattaa julistaa tähän tapaan. “Kaikki te, jotka uskotte yhteen Jumalaan, uskokaa minuun; Minä Olen. Minä olen Jehova ja minä olen Allah. Kun uskotte minuun ja teette minun tahtoni, minä annan teille taivaallisen rauhan ja maallisen yltäkylläisyyden.” Jos ajoitus on oikea ja ihmiset ovat huolissaan, miten maailman käy ja sitten tulee tällainen julistus yhdessä suurien ihmeiden kanssa – esimerkiksi suuri joukko enkeleitä todistaa julistusta – antikristuksen julistus yhdistää miljardien ihmisten uskon. Ihmiset tulevat olemaan innoissaan tulevasta jumalallisesta rauhasta ja maallisesta onnen ajasta. Tällainen hirvittävä tulevaisuudenkuva voi toteutua, jos maailma on kypsynyt ”riittävän ekumeeniseksi.”

  Jos Jerusalemiin halutaan rakentaa kolmas temppeli, teknisesti se voi tapahtua nopeastikin. Poliittiset esteet on vain ensin voitettava. Temppelivuorelle kyllä mahtuisi, mutta muslimit eivät hevin tätä nielaise. En pidä tätä lainkaan mahdottomana poliittisten lehmäkauppojen aikana.

  Jos puhutaan, niin kuin tämän kappaleen otsikko kuuluu, suuresta luopumuksesta, luopumuksella useimmat ymmärtävät luopumista oikeasta uskosta. Yleensä ei luopumus merkitse toiseen uskoon siirtymistä, vaan uskosta kokonaan luopumista, sen jäämistä ihmisten elämässä taka-alalle ja elämän maallistumista. Jeesushan lupasi ottaa uskovat luokseen, pois maailman ahdingosta. Joh 14:3 ”Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.” Tähän sanon näin: Olivatko ihmiset ja oppineet tuolloin aivan väärillä jäljillä vai olemmeko me pudonneet kärryiltä jossain vaiheessa? Joh 14:3 tapahtumien järjestys on; ensin ”Jeesus tulee takaisin” ja toiseksi ”otan teidät tyköni”.

  Herran päivän Antikristus

  Vaikka Raamattu sanoi lopun aikojen alkaneen jo Jeesuksen aikoina, ei kuitenkaan oikea Antikristus ole vieläkään ilmestynyt. 2 Tes 2:8 sanoo ”silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä.” Johannes puolestaan sanoi 1 Joh 2:18: ”Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika.” – Panitteko merkille Johanneksen sanovan, että ”nyt on viimeinen aika.” Jo silloin 2000 vuotta sitten, lopun ajan alkaessa, oli ilmestynyt monia ”pikkuantikristuksia.”

  Sen sijaan, Jeesuksen lausuma, ”Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa – joka tämän lukee, se tarkatkoon – silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille…” on selvästi tulevaan Rooman armeijan hävitystyöhön (toteutui vuonna 70 jKr) liittyvä varoitus. (Mat 24:5) – Lausumat on syytä aina todentaa mihin aikaan ne viittaavat.

  Ilm 19:19-20, ”Tuona päivänä Antikristus ja väärä profeetta tuhotaan: ”Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneina sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan. Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa”. – Profetiat ’oikean’ Antikristuksen ilmestymisestä koskevat siis tulevaisuutta eivätkä historiaa.

  Tulevasta suuresta ahdistuksesta (engl. Tribulation) kertoo Matteus 24:21-31

  24:21 Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.
  22 Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.
  23 Jos silloin joku sanoo teille: ’Katso, täällä on Kristus’, tahi: ’Tuolla’, niin älkää uskoko.
  24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.
  25 Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut.
  26 Sentähden, jos teille sanotaan: ’Katso, hän on erämaassa’, niin älkää menkö sinne, tahi: ’Katso, hän on kammiossa’, niin älkää uskoko.
  27 Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.
  28 Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat.
  29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.
  30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.
  31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

   

  Tapahtuuko ylöstempaus ennen Antikristuksen tuloa ja ahdingon aikoja?

  Yleisesti uskotaan Herran tempaavan uskovat luokseen taivaaseen, jotta nämä pelastuisivat Antikristuksen vainolta. En usko, että siitä on kysymys. Kysymys on laajemmasta ylösnousemuksesta kuin pelkästään uskovien pelastamisesta Antikristuksen vainolta. Ensin herätetään kuolleista ne, jotka ovat kuolleet Kristuksessa vuosituhansien aikana. Heidän jälkeensä enkelit kokoavat Kristuksen elossa olevat valitut (ks. yllä jae 31) koko maailmasta.

  Jos olisi kysymys pelkästään valittujen suojelemisesta maan päällä Antikristuksen raivolta, olisivat enkelit voineet suojella heitä maan päälläkin. Enkelithän kävivät merkitsemässä Jumalan sinetillä kaikki uskovat, eikä vitsaukseksi lähetetyt heinäsirkkaparvet pystyneet heitä pistämään. Ilm 9:4 ”ja niille [heinäsirkoille] sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa maan ruohoa eikä mitään vihantaa eikä yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole Jumalan sinettiä otsassaan.Jumalan sinetti olisi voinut kyllä suojata Kristuksen uskovia Antikristukseltakin, jos olisi ollut tarkoitus antaa valittujen vielä odottaa maan päällä pidempään.

  Jumalan sinetti

  Efe 4:30 Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Aiemmin Paavali sanoo mm. 4:5 yksi Herra, yksi usko, yksi kaste; 6 yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. 7 Mutta itsekullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. 2 Kor 1:21 ”Mutta se, joka lujittaa meidät yhdessä teidän kanssanne Kristukseen ja joka on voidellut meidät, on Jumala, 22 joka myös on painanut meihin sinettinsä ja antanut Hengen vakuudeksi meidän sydämiimme.”                                                           

  Efe 1:13 ”Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti.”

  Kristuksen omilla on turvanaan Pyhän hengen sinetti ja sen vakuutena sydämissämme Pyhä henki. Niihin voimme luottaa ja turvata. Miksi siis pyrkiä pakoon tempauksen avulla? Tempauksen suurin ilo syntyy siitä, kun saamme nähdä Jeesuksen Kristuksen sellaisena kuin hän on. 1 Joh 3:2 ”Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on.” Me tiedämme tulevamme Kristuksen kaltaisiksi, hänen kirkkautensa olemuksen kaltaisiksi. Sen vuoksi kristityt, Kristuksen omat pyrkivät Kristusta vastaan hänen tullessaan toisen kerran.

  Kun Matteus sanoo, että valittujen tähden nämä ahdistuksen päivät lyhennetään, miksi näin? Eikö valittuja temmatakaan ylös Kristusta vastaan? Tämä maininta ”valittujen tähden” viittaisi pikemminkin siihen, että valitut ovat vielä maan päällä, ahdistuksen aikana. Jos valitut olisivat Kristuksen tykönä, maan päällä olisi vain syntisiä ihmisiä, eikä olisi mitään tarvetta lyhentää ahdistuksen päiviä. Myös jakeessa 31 todetaan, että Kristuksen tullessa hän lähettää enkelinsä kokoamaan valitut ympäri maailman eli ”neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.” Nämä pari jaetta näyttäisivät kumoavan teorian seurakunnan ylöstempauksesta, ja seurakunta jää maan päälle, mutta heidän vuokseen ahdistuksen aikaa lyhennetään. Palataan vielä uudelleen tulkintaan.

  Voisimme kuitenkin vielä pohtia kysymystä, ketkä ovat ’valittuja?’ Ovatko he samoja kuin ’Kristuksen omat?’ 1 Kor 15:22, ”Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, 23 mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan.

  – Kristuksen ’teki eläväksi’ Isä Jumala, joka antoi pojalleen ikuisen elämän. Tämä 1 Korinttolaiskirjeen jae todistaa ja antaa toivoa niille, joilla on Kristuksen henki, saada ikuisen elämän lahja, tulla tehdyksi eläväksi, Kristuksen tulemuksessa. Siis, kun Kristus tulee:

  • Ahdistuksen päiviä on valittujen tähden lyhennetty
  • Kaikki Kristuksen omat tehdään eläviksi (saavat ikuisen elämän) Kristuksen tullessa. Kristuksen omat ovat niitä, joilla on Kristuksen usko ja Pyhän hengen lahja, hänen valittunsa

  Nämä lopputoteamukset voisi tulkita niin, että Kristuksen valitut saavat ikuisen pelastuksen ja ikuisen elämän, vaikka ovatkin maan päällä ahdistuksen aikana.

  1 Tes 1:9 ”Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö, palvelemaan elävää ja totista Jumalaa 10 ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. – Jakeen 10 mukaan uskovat pelastetaan tulevasta vihasta. Tulevalla vihalla tarkoitetaan Herran (vihan) päivää.

  Ilmestyskirja kuitenkin sanoo: 2:10 ”Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle, ja teidän on oltava ahdistuksessa kymmenen päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun.” – Saatana tai varmaankin hänen apulaisensa Antikristus heittää muutamia Kristuksen valittuja vankeuteen. Heidän osaltaan ahdistus kestää ”kymmenen päivää” mikä tarkoittaa lyhyttä aikaa. Tämä on valittujen viimeinen koetus.

  Tessalonikalaiskirje jatkaa:

  1 Tes 4:16 ”Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; 17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.”

  On siis totta, että Kristuksen toisen tulemisen yhteydessä tapahtuu ensimmäinen ylösnousemus (ns. seurakunnan ylösotto, tempaus). Ensimmäisenä nousevat ylös aikoinaan Kristuksen uskossa kuolleet. Heti sen jälkeen Kristuksen elossa olevat omat, hänen valittunsa, nousevat eli temmataan, ylös pilviin Kristusta vastaan.

  Ylösnousemus ei näin ollen tapahdu sen vuoksi, että Kristuksen omat pelastettaisiin pois Antikristuksen kynsistä. Ylösnousemus ei myöskään tapahdu taivaaseen, vaan pilviin, yläilmoihin. Ylösnousemus koskettaa paitsi Kristuksen valittuja, jotka ovat elossa maan päällä, myös osaa kuolleista. Jos olisi tarkoitus pelastaa maan päällä olevat valitut Antikristuksen vainolta, ei ylös temmattaisi tässä vaiheessa osaa kuolleista.

   

   

 • Lopun ajan taistelu pahuuden valtoja vastaan

   

  Ensimmäinen peto:  Lopunajan valtio(liitto), joka on ns. neljäs  valtakunta

  Toinen peto:   Antikristus, ihminen, käyttää   ensimmäisen  pedon valtaa ja Väärä profeetta Ihminen, uskonnollinen johtohenkilö, ihmeidentekijä

  Portto:   Väärä maailmanuskonto, Suuri Babylon, lopunajan kirkko

                                                                                

  Saatanallinen kolminaisuus

  Suuri osa ihmiskunnan kristityistä uskoo kolmiyhteiseen Jumalaan. Kun saatana apureineen yrittää vallata uskonnollisen kentän, hän luo samankaltaisen kolminaisuuden. Saatana itse on Jumalan valheellinen vastine. Sitä hän on pyrkinyt saamaan aikaan jo petoksensa alusta lukien. Antikristus väärentää itsensä Kristuksen kaltaiseksi ja pyrkii korvaamaan aidon Kristuksen. Väärä profeetta tekee näyttäviä ihmeitä ja pyrkii korvaamaan Pyhän Hengen ihmisten uskonnollisessa kolminaisuudessa. Eli kaikki kolmiyhteisyyden jäsenet väärennettyinä niin että valtavirran kristityt näkevät kolminaisuuden jäsenistä kaksi maan päällä ’elävänä’ ja toiminnassa.

  Saatana onkin tämän maailman jumala. Joh.12:31 ”Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse; nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos.” –  Toistaiseksi kuitenkin saatana on vielä tämän maailman ruhtinaana. Hän yritti kovasti houkutella Jeesusta lupaamalla Hänelle tämän maailman vallan ja loiston. Luuk. 4:5 ”Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat 6 ja sanoi hänelle: Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon. 7 Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun.”

  Toivoton yritys: Jeesus Jumalan Poika oli jo saanut lupauksen, jonka mukaan Hän saisi jumalallisen vallan ja Hänet korotettaisiin kaikkia luotuja korkeammalle sen jälkeen kun Hän olisi suorittanut tehtävänsä maan päällä. Saatanalla ei siis ollut mitään annettavaa Jeesukselle, mitään sellaista, joka ei olisi Hänen muutoinkin.

  Huomattavaa on jakeessa 4:6, jossa todetaan: …minun haltuuni se on annettuJumala on antanut tämän maailman kuninkuuden saatanalle, mutta vain tietyksi ajaksi ja tietyn tarkoituksen osoittamiseksi. Se aika on täyttymässä. Saatana yrittää kaikin keinoin osoittaa, että ihmiset valitsevat hänet ja hylkäävät Isä Jumalan sekä Jeesuksen ja Pyhän Hengen, ja siksi hän raivokkaasti edistää pedon valtakunnan syntyä, tulevan antikristuksen menestystä petoksen ja väärän profeetan ihmeiden avulla saadakseen maailmanlaajuisen luopumuksen aikaseksi. Ihmiset eivät ole tietoisia tästä saatanan roolista ja asemasta tässä maailmassa. Ihmiset useinkin syyttävät Jumalaa kun heille sattuu onnettomuuksia. ”Missä olit Jumala kun perheeni kuoli tulipalossa”, he saattavat sanoa Jumalaa syyttäen. Väärä osoite! Ei Jumala tahdo ihmisille tapahtuvan pahaa ja saatana taas ei välitä. Kristuksen hallitusvalta on lähenemässä ja saatana sidotaan tuhanneksi vuodeksi.

  Lopun aikana ihmiskuntaa hallitsee ja harhauttaa paitsi lohikäärme’ [saatana] niin myös hänen kanssaan työskentelevä toinen peto. Näiden tekoja kuvataan mm. Ilmestyskirjan 16.luvussa: 16:13 ”Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista. 14 Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä.”  –  Näin nämä riivaajat harhauttavat ihmeillään valitutkin: Mark.13:22 ”Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät tunnustekoja ja ihmeitä, eksyttääkseen, jos mahdollista, valitut.”

   

  ENSIMMÄINEN PETO  (Ilmestyskirja; neljäs peto; Daniel 7) 

  Saatana on tullut tutuksi Raamatun lukijoille jo Raamatun alkulehdiltä, kun hän käärmeen muodossa petti Adamia ja Eevaa. Kuka vain rikkoi Jumalan käskyjä vastaan, heti saatana “yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä”. –Myös Job, jonka Jumala oli todennut vanhurskaaksi mieheksi, sai saatanan epäilemään hänen todellista vanhurskauttaan. Job 1:7 kertoo: ”Niin Herra kysyi saatanalta: ”Mistä sinä tulet?” Saatana vastasi Herralle ja sanoi: ”Maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta.”   Pietari kertoo saman kaltaisesta saatanan toiminnasta: 1.Piet  5:8Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä.  – Näin saatana on menetellyt koko ihmiskunnan historian ajan. Entä nyt kun lopun aika on käsillä? Mikä tulee olemaan saatanan osuus niissä tapahtumissa? 

  Ilm 12:3 Ja näkyi toinen merkki taivaassa, ja katso: suuri, tulipunainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea, ja sen päissä seitsemän kruunua;

  Tämän jakeen peto tavataan niin Ilmestyskirjassa kuin myös Danielin kirjassa. Se on näyttelevä merkittävää roolia lopun ajan taisteluissa. Lohikäärme tunnistetaan saatanaksi, ja lohikäärmeen seitsemän päätä ja kymmenen sarvea kuvaavat valtioliittoa, jonka tarkoituksena on tuhota Israelin valtio.

  12:4 ja sen pyrstö pyyhkäisi pois kolmannen osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle. Ja lohikäärme seisoi synnyttämäisillään olevan vaimon edessä nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi.

  Lohikäärmeen pyrstö pyyhkäisi kolmasosan taivaan tähdistä (enkeleistä) maan päälle. Kysymys on sodasta taivaassa, josta kerrotaan jakeessa 17.

  Sota taivaassa.  12:7Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat, 8 mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa. 9 Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa.

  Tärkeä kysymys, joka askarruttaa monia on: milloin tämä sota käydään ja milloin saatana enkeleineen heitetään ulos taivaasta maan päälle? Seuraavat jakeet antavat tähän osviittaa.

  Ilm 12:10 ”Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: ”Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos.” Kun luemme em. jakeen huolellisesti, ilmenee siitä, että ajankohta riippuu siitä, että on tullut Jumalan valtakunta ja Kristuksen valta. Jumalan valtakunta on ollut taivaassa, sen syntymisestä ei voi olla kysymys. Kysymys on siitä, että Kristuksen vallan pitää toteutua Jumalan valtakunnassa. Se toteutuu, kun Kristus tulee ja perustaa Tuhatvuotisen valtakunan. Voisi myös ajatella, että ehto olisi täyttynyt kun Kristus sai taivaassa (Jumalan valtakunnassa) kaiken vallan. Se on ollut Kristuksella jo lähes 2000 vuotta, eikä yhteenottoa saatanan kanssa ole vielä tapahtunut. Odotamme siis Kristuksen toista tulemista ja sitä edeltäviä lopun ajan tapahtumia.

  Johannes kuuli näyssä suuren äänen sanovan, että tämän voiton seurauksena on Saatana ja hänen enkelinsä – kolmasosa kaikista enkeleistä – heitetty pois taivaasta maan päälle ja on syntynyt Jumalan valtakunta ja Hänen Voideltunsa eli Kristuksen valta. Tapahtuma liittyy siis lähitulevaisuuteen, lopun ajan tapahtumiin.

  Se liittyy myös Kristuksen toiseen tulemiseen, jolloin Hän ottaa Jumalan valtakunnan kuninkuuden ja hallitsee yhdessä ylösnousseitten pyhien kanssa. Kristus saapuu valtavan enkelijoukkonsa kanssa ja sotii saatanan joukkoja vastaan voittaen ne. Tätä edeltää seitsemän vuotta kestävä ahdingon aika ja Herran päivä.

  Taivaat ja niissä asuvat voivat riemuita, mutta voi maata! “Perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!” (12:12). –  Suuressa vihassaan saatana ryhtyy vainoamaan maan päällä olevien uskovien seurakuntaa: ”Ja lohikäärme vihastui vaimoon [Kristuksen seurakuntaan] ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus” (j.17).  – Saatanan vainoa kestää 42 kuukautta: 12:14Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan kaksi siipeä hänen lentääksensä erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa [3,5 vuotta, 42 kk] poissa käärmeen näkyvistä.” – Tämä aika sijoittuu sen tapahtuman jälkeen kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan päälle” (12:13). Seurakunnan vainon aika 3,5 vuotta kestää puolet koko seitsemän vuoden ahdingon ajasta ja sijoittuu sen jälkimmäiselle puoliskolle.

  Kuka tai mikä on tämä peto? Peto on neljäs valtakunta, ylen hirmuinen, kuten Danielkin sitä kuvaili näyn tulkiten. Nyt pitäisi vain ratkaista mikä valtakunta on neljäs valtakunta. Mutta siitähän suuri osa tutkijoista on yhtä mieltä!

  Ihmisen muotoinen hahmo kuvasi eri valtakuntia ja neljäs oli hahmon jalat. Se kuvaa kahtiajakautunutta Rooman valtakuntaa. Hahmon jalat olivat rautaa, mutta jalkaterät olivat osittain savea. Tutkijat ovat tähän asti olleet yksimielisiä ensimmäisistä valtakunnista ja siitä, että jalat kuvaavat kahtiajakautunutta Rooman valtakuntaa. Entä jos hyväksyisimme tulkinnan, jonka mukaan jalat ovatkin Islamilainen valtioliitto? Mitä kahtiajakautuneet jalat (säärineen tai ilman) siinä tapauksessa symbolisoivat? Islamin kahta oppisuuntaa, sunneja ja shiioja?

  Pedosta tiedämme varmasti, että

  –     Se on kauhea, hirmuinen, ylen väkevä. Se syö ja murskaa ja tallaa jalkoihinsa (Dan 7:7).

  –     Pedolla on seitsemän päätä ja kymmenen sarvea (Dan 17:7). Seitsemän päätä on seitsemän vuorta ja toisaalta myös ne ovat seitsemän kuningasta

  –     Kymmenen sarvea ovat myös kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa kolme kuningasta (Dan 7:24).

  –     ”Neljäs peto on neljäs valtakunta (Dan 7:23)

  Katsotaanpa Raamattua näistä seitsemästä ja kymmenestä kuninkaasta:

  Seitsemän kuningasta:
  Ilm 17:9Tässä on ymmärrys, jossa viisaus on: Ne seitsemän päätä ovat seitsemän vuorta, joiden päällä nainen [portto] istuu; ne ovat myös seitsemän kuningasta; 10 heistä on viisi kaatunut, yksi on, viimeinen ei ole vielä tullut, ja kun hän tulee, pitää hänen vähän aikaa pysymän. 11 Ja peto, joka on ollut ja jota ei enää ole, on itse kahdeksas, ja on yksi noista seitsemästä, ja menee kadotukseen.”

  Saan tästä sellaisen käsityksen, että nämä kuninkaat viittaavat ensin historiaan, koska heistä todetaan viiden kaatuneen (kuolleen). Yksi kuningas on olemassa. Tulevaisuudesta sanotaan, että viimeinen eli seitsemäs ei ole vielä tullut. Peto on ollut, mutta ei ole enää, on itse kahdeksas ja on yksi noista seitsemästä päästä/ kuninkaasta. Vaikeasti ymmärrettävä ilmaus.

  Kymmenen kuningasta (sarvea): 17:12 ”Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niinkuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. 13 Näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle.  14 He sotivat Karitsaa [Kristusta] vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa.”

  Kymmenen kuningasta kuvaavat tulevaa pedon valtakuntaa. Kuninkaat eivät vielä ole saaneet valtaansa, mutta kun he saavat, he antavat valtansa yhdelle heistä eli pedolle. Kymmenen kuningasta tulevat taistelemaan takaisin tullutta Karitsaa eli itse Jeesusta Kristusta vastaan. Tämä on lopun ajan huipentuma taistelusta pahan valtaa vastaan: Karitsa ja Hänen pyhänsä (kutsutut, ja valitut ja uskolliset) voittavat.

  Ilmestyskirja ja Danielin kirja ovat Raamatun vaikeimmin selitettäviä kirjoja. Lutherkin oli sitä mieltä, että Ilmestyskirjaa ei pitäisi sisällyttää koko Raamattuun. Satojen vuosien ajan näiden lukujen petoa, porttoa ja antikristusta on pyritty selittämään ja henkilöllisyyttä tai pedon valtakunnan nimeä selvittämään. En ollenkaan väitä, että tiedän koko totuuden; siksi esitän kaksikin vaihtoehtoa. Ensin ns. perinteinen tulkinta, joka on pitkään ollut useimpien tutkijoiden hyväksymä käsitys. Sen lisäksi käsittelen vaihtoehtoista tulkintaa, jonka ovat esittäneet mm. Stephen Allen ja Hanoch Ben Keshet. 

   

  Perinteinen tulkinta pedon valtakunnasta – Rooma 

  Daniel:

  7:2… ”Minä näin yöllä näyssäni, ja katso, taivaan neljä tuulta kuohutti suurta merta. 3 Ja merestä nousi neljä suurta petoa, kukin erilainen kuin toinen.

  7:7 Sen jälkeen minä näin yöllisessä näyssäni, ja katso, oli neljäs peto, kauhea, hirmuinen ja ylen väkevä; sillä oli suuret rautaiset hampaat, ja se söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin kaikki edelliset pedot, ja sillä oli kymmenen sarvea. Dan. 7:17 ”Nuo suuret pedot, joita on neljä, ovat neljä kuningasta, jotka nousevat maasta. 7:23 … ”Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen.”

  Ilmestyskirja: Myös Ilmestyskirja sanoo, että pedolla oli kymmenen sarvea (sarvet kuvaavat hallitsijaa) 13:1 ”Ja minä näin [ensimmäisen] pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä.  2 kertoo kuinka .. lohikäärme [saatana] antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. 11 Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se puhui niinkuin lohikäärme.”

   

  Ensimmäisestä pedosta kerrotaan Danielin 2. luvussa:  Dan 2:40 ”Ja neljäs valtakunta on tuleva, luja kuin rauta; niinkuin rauta musertaa ja särkee kaiken, niinkuin rauta murskaa, niin se on musertava ja murskaava ne kaikki.  41 Ja että sinä näit jalkain ja varvasten olevan osittain savenvalajan savea, osittain rautaa, se merkitsee, että se on oleva hajanainen valtakunta; kuitenkin on siinä oleva raudan lujuutta, niinkuin sinä näit rautaa olevan saven seassa.  42 Ja että jalkojen varpaat olivat osaksi rautaa, osaksi savea, se merkitsee, että osa sitä valtakuntaa on oleva luja, osa sitä on oleva hauras. 43 Että sinä näit rautaa olevan saven seassa, se merkitsee, että vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät yhdisty toinen toiseensa, niinkuin ei rautakaan sekaannu saveen. 44 Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti, ”

  Tämä lopunajan viimeinen valtakunta on mahtava, mutta myös hajanainen. Sitä kuvaa Danielin näyn ihmishahmon jalkaterät, jotka ovat raudan seassa olevaa savea.

  Danielin kirjan 7.luku vahvistaa toisessa luvussa kerrotun neljännen valtakunnan tulemisen. 7:3 ”Ja merestä nousi neljä suurta petoa.  7:23 … ”Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen.”

  Neljäs peto on Danielin mukaan neljäs valtakunta. Edellisethän olivat Babylonia, Meedo-Persia ja Aleksanteri Suuren Kreikka. Tämä viimeinen eli neljäs valtakunta on erilainen kuin kaikki muut.  Se murskaa muut ja syö kaiken ‘maan’. Syöminen tarkoittanee ottaa kaiken maan valtansa alle. Pedolla on seitsemän päätä. Yksi päistä oli ikäänkuin kuoliaaksi haavoitettu (Ilm 13:3), mutta sen kuolinhaava parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. 13:4 Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: ”Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?  5 Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta. 7 Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot.

   

  Mikä on tämä neljäs valtakunta, joka on näin vahva, että se saa valtaansa kaikki kansat? Maailmanvalloitus tapahtuu nopeasti; aikaa on Raamatun mukaan 42 kuukautta. On kuitenkin huomioitava, että kun Raamattu puhuu koko maailmasta, se saattaa hyvinkin tarkoittaa vain sen aikaista tunnettua maailmaa. Ilmaukset kuten Ilm.16:14 koko maanpiirin kuningasten luo yms. on tulkittava asiayhteyden mukaan: ovatko todella ’kaikki maan kuninkaat’ lähdössä sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä, kuten kyseinen jae antaa ymmärtää?

  Joskus ilmaisut saattavat todella tarkoittaa koko maailman laajuista toimintaa. Sekä Kristityn maailman että islamilaisen maailman valloittaminen pedolle ei onnistu ilman, että pedon apurit antikristus ja väärä profeetta valtavien ihmeiden avulla todistavat molempien – niin Kristuksen kuin Mahdinkin – laskeutuneen maan päälle. Huomionarvoista on, että valta on peräisin saatanalta, jota kutsutaan Lohikäärmeeksi. Ja miksi kutsuttiinkaan saatanaa? Hänhän on tämän maailman kuningas!

   

  Perinteinen tulkinta – puolesta ja vastaan

  ”Perinteisessä tulkinnassa” on vuosisatojen saatossa kehittynyt erilaisia muunnelmia. Yhteistä näille on kuitenkin, että pedot kuvaavat maan päälle toisiaan seuraavia nousevaa neljää valtakuntaa; Babyloniaa, Meedo-Persiaa, Kreikkaa ja Roomaa. Neljännen pedon eli Rooman kymmenen sarvea edustavat kymmentä uutta vaihetta tai henkiin heräämistä Rooman valtakunnassa. Näyssä esiintyvä pieni sarvi tarkoittaa katolisen kirkon paavia. Olipa sarvi tulkinnan mukaan paavi tai jokin muu, yleisesti sitä pidetään antikristuksena. Näyn kolme sarvea, jotka revittiin irti kuvaavat Rooman valtakunnan luhistumisen jälkeen Rooman valloittaneita pakanaheimoja vandaaleja, heruleita ja ostrogootteja.

  Loput seitsemän sarvea kuuluvat Sacrum Romanum Imperium’iin eli Pyhään Saksalais-Roomalaiseen keisarikuntaan. Kuusi elpymisvaihetta on ollut ja yksi on tulossa. Tämä seitsemäs syntyy uskonnollis poliittiselle kentälle, kun Eurooppa (Euroopan Unioni) ja paavinvalta tekevät uuden sopimuksen hallitakseen uudelleen henkiin herätettyä Rooman valtakuntaa.

  Ovatko mainitut neljä valtakuntaa perättäisiä vai ovatko ne lopun aikana olemassa yhtä aikaa? Ja onko niitä neljä vai itse asiassa viisi?

  Nämä neljä valtakuntaa ovat joka tapauksessa olleet kansojen historiassa olleita perättäisiä valtakuntia, siitä ei ole mitään epäselvyyttä. Nämä jo olleet valtakunnat voivat kuitenkin esiintyä tulevaisuudessa maantieteellisinä alueina ja valtakuntina uusilla nimillä, joilla ne tunnetaan nykyään. Molemmat tulkinnat ovat mahdollisia. On siis mahdollista, että kyseiset valtakunnat liittoutuvat taistelemaan vihollistaan (Israelia) vastaan ja saavat mukaansa muitakin valtioita.

  Tämän perinteisesti hyväksytyn tulkinnan arvostelijat sanovat, että on hyviä perusteita katsoa, että nämä neljä petoa ovat toiminnassa yhtä aikaa lopun aikana. Ja merestä nousi neljä suurta petoa, kukin erilainen kuin toinen (Dan. 7:3),. Tämä viittaa siihen, että ne nousivat samanaikaisesti. Lisäksi Dan 7:12 sanoo: Ja muiltakin pedoilta otettiin valta pois; Näiltä pedoilta otettiin valta pois mikä viittaa siihen, että ne olivat olemassa yhtä aikaa ja valta otettiin pois samanaikaisesti. Niiden osalta oli myös Jumala päättänyt niiden elämän päättymisajankohdan, mutta se ei tapahdu samaan aikaan kuin jakeen 7:11 pedolta. 7:11 peto on tulkintani mukaan antikristus, koska hänestä kerrotaan ko. jakeessa silloin, “niiden herjaavien sanojen tähden, joita sarvi puhui, minun katsellessani peto tapettiin. Kieltämättä tällainen tulkinta on mahdollinen. Sen hyväksyminen merkitsee perinteisen tulkinnan keikauttamista aivan toisenlaiseksi.

   

  Mitä Nebukadnessarin unessa näkemä kuvapatsas symboloi?

  Danielin selityksessä kuvapatsas on, kun tarkkaan sitä tutkii, jaettu viiteen osaan, eikä neljään niin kuin yleensä asia nähdään. Viides osa on kuvapatsaan jalkaterät ja varpaat, jotka kuvauksen mukaan eroavat sääristä siten, että raudan lisäksi jalkaterissä on savea.

  Dan 2:31 ”Sinä näit, kuningas, katso, oli iso kuvapatsas. Se kuvapatsas oli suuri, ja sen kirkkaus oli ylenpalttinen. Se seisoi sinun edessäsi, ja se oli hirvittävä nähdä. 32 Kuvan pää oli parasta kultaa, sen rinta ja käsivarret hopeata, sen vatsa ja lanteet vaskea. 33 Sen sääret olivat rautaa, sen jalat osaksi rautaa, osaksi savea.”

  Valtakunnat:

  Dan. 2:32 1) Pää, 2) rinta ja käsivarret, 3) vatsa ja lanteet, 4) sääret,      Dan. 2:33 5) jalat

  Kuvapatsaassa on viisi osaa. Danielin 2.luvun jakeessa 32 luetellaan neljä osaa ja jakeessa  33 lisätään vielä jalat viidentenä osana. Se, että osia on viisi saa vahvistusta vielä jakeessa 34 … ja iski kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne. Jalat on erotettu omaksi ruumiinosakseen sääristä. Suomen kielessä saatetaan puhua ’jaloista’ erottelematta sääriä ja jalkateriä. KJV tekee tämän erottelun: His legs of iron, his feet part of iron and part of clay.

  Neljäs valtakunta on Rooma, jota Nebukadnessarin näyssä kuvaa (Dan 2:33) patsaan rautaiset sääret. Kaksi sen tähden, että Rooman valtakunta hajosi kahtia itäiseen ja läntiseen Roomaan. Dan 2:40 ”Ja neljäs valtakunta on tuleva, luja kuin rauta; niinkuin rauta musertaa ja särkee kaiken, niinkuin rauta murskaa, niin se on musertava ja murskaava ne kaikki.” –  Rooma todellakin oli em. kuvauksen täyttävä valtakunta. Mutta millainen valtakunta on se tuleva ’Rooma’? Näkyhän kuvaa tulevaisuutta ja tulevaisuuden Rooman pitäisi olla yhtä lailla rautainen kuin sen ensimmäinen esiintyminen. Tänä päivänä on vaikea kuvitella Euroopan Unionista kehittyvän tällaista Rooman perillistä.

  Miten Daniel kuvaakaan sitä valtakuntaa, jota jalkaterät edustavat?  2:41 ”Ja että sinä näit jalkain ja varvasten olevan osittain savenvalajan savea, osittain rautaa, se merkitsee, että se on oleva hajanainen valtakunta; kuitenkin on siinä oleva raudan lujuutta, niinkuin sinä näit rautaa olevan saven seassa. 42 Ja että jalkojen varpaat olivat osaksi rautaa, osaksi savea, se merkitsee, että osa sitä valtakuntaa on oleva luja, osa sitä on oleva hauras.  43 Että sinä näit rautaa olevan saven seassa, se merkitsee, että vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät yhdisty toinen toiseensa, niinkuin ei rautakaan sekaannu saveen.”  – Mitä tarkemmin tarkoittaa? ”…ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä… ? Valtakunnan osien liittymistä toisiinsa avioliittojen kautta, mutta keiden? Sitä en osaa vielä kuvitella.

  Ilm. 17:8 ”Peto, jonka sinä näit, on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on nouseva syvyydestä ja menevä kadotukseen; ja ne maan päällä asuvaiset, joiden nimet eivät ole kirjoitetut elämän kirjaan, hamasta maailman perustamisesta, ihmettelevät, kun he näkevät pedon, että se on ollut eikä sitä enää ole, mutta se on tuleva.

  Miksi ihmiset ihmettelevät pedon nähdessään? Petohan on valtakunta tai valtioiden yhteenliittymä. Siitä todetaan, että se on ollut, mutta sitä ei enää ole, mutta se on tuleva. Tänä päivänä suosittu veikkaus pedon valtakunnaksi on Euroopan Unionista erottuvat kova ydin. Se ei kuitenkaan sovi tämän arvoituksen ratkaisuksi. Sen osalta voitaisiin todeta, että sitä (nimenomaan Euroopan Unionia) ei ole ollut, se on, miksi sen tarvitsisi tulla jos se kerran on jo?

  Entä Rooman valtakunta? Mikä on Rooman valtakunnan vastine nykyaikana? Se on ollut, sitä ei ole enää – onko se tulossa? Rooman jakauduttua kahtia (Danielin pedon kaksi jalkaa) neljäsataa luvulla, Länsi-Rooman perintönä muodostui 800-luvulla Pyhä Saksalais-Roomalainen keisarikunta (lat. Sacrum Romanum Imperium), joka säilyi aina vuoteen 1806 saakka. Sen jälkeen sitä ei enää ole. Mutta olisiko se jossain muodossa tulossa? Euroopan Unioni syntyi 1950-luvulla, alun perin hiili- ja teräsyhteisönä, mutta on mykyisin 28 valtion unioni, joka on tiivistänyt olemustaan vuosien saatossa. Raamattu kertoo kuinka ihmiset ihmettelivät petoa; niin minäkin ihmettelisin jos EU esiintyisi sillä tavoin kuin Raamatun peto. Yhtäkaikki, EU:n ensimmäinen perustava sopimus laadittiin 1951 – Roomassa.

   

  Toinen tulkinta – Islam

  Kun perinteinen Danielin ja Ilmestyskirjan tulkinta selittää tulevaa petovaltaa, se sanoo, että tämä tuleva valtakunta on Rooman valtakunnan perillinen useiden muodonvaihdosten tuloksena. Vaihtoehtoisen tulkinnan tärkein esitetty ratkaisu on, että kysymyksessä on Israelin ympäristössä vaikuttavat valtiot ja niiden uskonnollinen tausta – ISLAM. Jos näin on niin mitkä ovat siinä tapauksessa neljä petoa, jotka ovat olemassa yhtä aikaa lopun aikoina? Babylon/Irak ja Persia/Iran ovat hyvinkin mahdollisia, mutta entä sitten Kreikka ja Rooma? Danielin näyn Kreikka oli valloitushaluinen Aleksanterin valtakunta, mutta nykyisestä Kreikasta ei saa sellaista vaikka kuinka käyttäisi mielikuvitustaan. Samoin on Rooman laita. Taitaa olla kuitenkin niin, että näky neljästä petovaltiosta kuvasi vain historiallisia perättäisiä valtioita. Sen sijaan kannattaa tutkia lähemmin viidettä ruumiinosaa ja sen kuvaamaa petovaltaa. Jos se on Islam, niin mikä on sen ydinvalta, vai onko se varpaiden kuvaama kymmenen valtion liitto?

  Perinteisen tulkinnan tilalle on nykyisin siis tarjolla pedon valtakunnaksi Islam. Ottomaanien valtakunta pyrki laajenemaan voimakkaasti ja onnistuikin pääsemään jopa Wienin porteille. Toisesta suunnasta muhamettilaisten valtakunta työntyi pohjois-Afrikasta Euroopan puolelle Espanjaan. Ottomaanien valtakunta kuitenkin lakkasi olemasta 1920-luvulla. Tästä ”miekanhaavasta”, jonka Ilm 13:1 > mainittu seitsemänpäisen pedon yksi päistä sai, peto kuitenkin parani ja on kokemassa uutta nousua uskonnollis-poliittisella rintamalla. Islamilainen kenttä on kuitenkin hajanainen ja kärsii voimakkaista uskonnollisista oppiriidoista sunnien ja shiiojen kesken. Viime aikoina muslimien keskuudessa on noussut terroristisia liikkeitä, kuten Al Qaida ja Isis. Jos tämä Islam-tulkinta pedon valtakunnasta osoittautuu oikeaksi, tarkoittaa se, että toteutuakseen Islamilaisen maailmanvallan täytyy pystyä hautaamaan erimielisyytensä. Tässä voisi avuksi tulla Mahdina esiintyvä antikristus.

  Islamilaisen pedon valtakuntaan kuuluu Irak, Iran ja mahdollisesti Afganistan ja Pakistan, Turkki, Syyria ja muita islamistisia Lähi-Idän arabivaltioita (Saudi-Arabia?). Psa 83 kuvaa Israelia vastaan syntyvää liittoumaa: 83:5 He sanovat: ”Tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta.”  6 Sillä he neuvottelevat keskenään yksimielisesti, he tekevät liiton sinua vastaan:  7 Edomin teltat ja ismaelilaiset, Mooab ja hagrilaiset,  8 Gebal, Ammon ja Amalek, Filistea ynnä Tyyron asukkaat. 9 Myös Assur on liittynyt heihin, …

  Liittokunnan ydin on Lähi-Idässä eli Israelin ympärillä. Ilmestyskirja kuitenkin kuvaa petovaltakuntaa: 13:7 ”Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot.   Petovaltakunta tulee olemaan maailmanlaajuinen, mutta lyhytaikainen.

   

  Toinen monien kannattama vaihtoehto ensimmäiseksi pedoksi on Islam, islamististen valtioiden yhteenliittymä. Tähän liittyy tulkintaesitys, jonka mukaan Danielin näkemän henkilön jalkaterät eivät kuvaakaan Euroopan Unionin ‘kuninkaita,’ vaan islamistisia valtioita. Savi niiden välissä kuvaa valtioiden hajanaisuutta ja löyhyyttä liitossa. Kaksi erillistä jalkaterää voisi kuvata islamistisen maailman kahtiajakautumista Sunneihin ja Shiioihin.

  Tässä tulkinnassa on yksi piirre, joka saattaa kaataa sen: jalkaterät on uudessa tulkinnassa nimetty viidenneksi ruumiinosaksi. Kuitenkin kyse on neljännestä pedosta (Dan) ja neljännestä valtakunnasta! Jalat (jalkaterät) voidaan kyllä tulkita viidenneksi osaksi hahmoa, mutta petoa kuvataan Raamatussa aina neljänneksi valtakunnaksi. Jalkaterät kuuluvat yhteen säärien kanssa. Ne eivät osoita, että jalkaterät olisivat heikot. Niiden vahvistuksena ovat rautaiset varvasluut. Savi niiden välissä voi kertoa kymmenen kuninkaan pysymisestä erossa muista tai ainakin löyhästä liitosta. Entä jos saviosat, joita on kahdeksan kuvaavat heikkoja valtioita liittoumassa? Ja jos unohdamme jalkaterien olevan viides ruumiinosa ja hyväksymme ne osaksi ruumiin jalkoja? Islamistinen peto voisi muuten olla mahdollinen, mutta miten se sopii yhteen porton ja porttokirkkojen kanssa? Josko antikristus pystyisi yhdistämään kaksi erilaista uskonnollista maailmaa?

  17:10 ”heistä on viisi kaatunut, yksi on, viimeinen ei ole vielä tullut, ja kun hän tulee, pitää hänen vähän aikaa pysymän.

  11 Ja peto, joka on ollut ja jota ei enää ole, on itse kahdeksas, ja on yksi noista seitsemästä, ja menee kadotukseen. – Tämä Ilmestyskirjan kuvaus sopii paitsi Roomaan, myös islamiin.

  12 Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niinkuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa.

  13 Näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle.  17 Sillä Jumala on pannut heidän sydämeensä, että he täyttävät hänen aivoituksensa, yksimielisesti, ja antavat kuninkuutensa pedolle, kunnes Jumalan sanat täyttyvät.”                                                                                                                                                      

  14 ”He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa.

  Näissä lopun aikaan sijoittuvissa näyissä Jumala painottaa palvelijoidensa Danielin ja apostoli Johanneksen kautta: … neljäs peto… neljäs valtakunta … uudestaan ja uudestaan. Sen on oltava keskeisellä sijalla tulkitessamme lopun ajan tapahtumia. 

   

  TOINEN PETO

  Toista kaksisarvista petoa kuvataan Ilmestyskirjan 13. Luvussa:

  Ilm 13:11 ”Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se puhui niinkuin lohikäärme. 12 Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava parani.  13 Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. 14 Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi.  15 Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin.  16 Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, 17 ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku. 18 Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.”

  Kuolinhaavan paraneminen (j.12) viittaa maailmanvaltaan, josta ilmestyskirjassa 17:8 sanotaan: Peto, jonka sinä näit, on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on nouseva syvyydestä ja menevä kadotukseen; Jakeessa 13:15 todetaan, että ”sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki”. Mistä pedosta on puhe kun sanotaan hengen antamisesta pedon kuvalle? Pedon kuva ei voi olla ensimmäinen peto, joka on maailmanvalta. Vai voiko, mitä Raamattu sanoo?

  13:14 ”Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi.”

  Voisi ajatella, että se peto, jonka kuva tehdään ja jota pitää kumartaa, olisi kuva antikristuksesta. Itsekin ajattelin, että antikristus, joka julistautuu jumalaksi, olisi se peto, joka vaatii itseään palvottavan ja jonka kuvaa pitäisi kumartaa aivan niin kuin Danielin aikoina piti kumartaa kuninkaan patsasta: Dan 3:5 ”heti kun te kuulette torvien, huilujen, kitarain, harppujen, psalttarien, säkkipillien ja kaikkinaisten muiden soittimien äänen, langetkaa maahan ja kumartaen rukoilkaa kultaista kuvapatsasta, jonka kuningas Nebukadnessar on pystyttänyt.” – Jae Ilm.13:14 kuitenkin sanoo, että maan asuvaiset tekevät kuvan siitä pedosta, jossa oli miekanhaava ja joka tästä haavasta parani. Yleisesti hyväksytään käsitys, että ko. peto on maailmanvalta, joka on menettänyt valtansa (saa miekaniskun), mutta joka ehkä pitkänkin tauon jälkeen virkoaa uuteen kukoistukseen. Raamatuntutkijat ovat perinteisesti olleet sitä mieltä, että ns. neljäs valtakunta eli Rooma, joka nyt on miekanhaavan haavoittama, tulee uudelleen nousemaan. Al Qaidan ja Isisin kalifaatin myötä on Islam kuitenkin saanut voimakasta kannatusta pedoksi. Täyttäähän Islam hyvinkin tämän kuvauksen.

  Ilmestyskirjan 13.luvussa puhutaan toisesta pedosta, kolmatta petoa ei ole. Onko tämä toinen peto Väärä profeetta vai Antikristus? Kiinnitä huomiosi Ilm 13:14 sanontaan ”se villitsee maan päällä asuvaiset”.  2 Joh 1:7 mukaan on ”monta villitsijää lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus (ἀντίχριστος).

  Itse olen ollut sitä mieltä, että toinen peto kuvaa antikristusta, mutta on monia tutkijoita, jotka ovat sitä mieltä, että toinen peto on väärä profeetta. Molemmat eivät voi olla petoja, vai voivatko?

  Voisiko kyseessä olla kaksoispeto? Toinen sarvi kuvaa antikristusta ja toinen väärää profeettaa. Jo Daniel kirjoitti kuvauksissaan näyistään esim. 7:24 ”Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta ja… 7:21 se sarvi, jonka minä näin sotivan pyhiä vastaan…” –  Vastaavat ilmaukset löytyvät myös Ilmestyskirjasta. Sarvet kuvaavat kuninkaita tai vastaavia mahtimiehiä. Miksi ei siis tämä kaksisarvinen karitsa voisi kuvata sekä väärää profeettaa että antikristusta? Väärä profeetta toimii kuten Johannes Kastaja; hän valmistaa tietä antikristukselle.

  Lohikäärme (saatana) on vielä tähän asti ollut taka-alalla, kun viides enkeli puhaltaa pasunaan (Ilm 9:1), niin, Johannes kertoo: minä näin tähden [saatana], taivaasta maan päälle pudonneen, ja sille annettiin syvyyden kaivon avain;Syvyyden kaivosta Saatana vapauttaa vankeudessa olleita omiaan vaivaamaan maan ihmisiä. Olemme nyt siis ahdingon ajan puolivälissä. Saatana ei edelleenkään esiinny julkisesti, vaan hyödyntää apureitaan väärää profeettaa ja antikristusta. Antikristus tuo itseään esille nimensä mukaisesti Kristuksen sijaisena (anti tarkoittaa vastaan, sijasta). 

  Raamattu kehottaa sitä jolla on asiasta ymmärrys, selvittämään pedon nimen laskemalla sen luvun. Sekä hepreankielen että kreikan ja latinan kielien kirjaimilla on jokaisella oma numeroarvonsa. Kun lasketaan sanan tai sanojen numeroarvot yhteen pitäisi summaksi tulla 666 jotta kyseessä voisi olla Rammatun tarkoittama peto. Esimerkiksi Jeesus, kreikaksi Ἰησοῦς tuottaa numeroarvon 888. Raamatullisia kieliä ovat VT:n hepreankieli ja UT:n kreikka. Aika suosittu ehdokas pedoksi on Paavi. Eräs paavin arvonimistä on Vicarius Filii Dei eli Jumalan Pojan Sijainen. Tämän numeroarvoksi tulee 666. Latina ei ole alkuperäinen Raamatun kieli, eikä siitä pitäisi yrittää johtaa pedon nimeä eikä muutakaan. Monia historian henkilöitä on laskettu tällä tavoin ja saatu nimen lukuarvoksi 666, mutta yksimielisyyttä ei tällä menetelmällä ole saavutettu. 

  Tämän paholaisen esikuntaan kuuluvan Kristuksen valheellisen vastineen henkilöllisyyttä on arvuuteltu apostolien ajoista lähtien. Suosittuja henkilöitä tähän tehtävään ovat olleet Rooman keisarit Nero, Domitianus ja Caligula ja tuoreimpia esityksiä vaikkapa profeetta Muhammed, Adolf Hitler ja Saddam Hussein. Nämä ehdotukset ovat oikeassa vain yhdessä mielessä: kyse on ihmisistä. Vähäisempiä antikristuksia on ollut maailmassa Jeesuksen ajoista lähtien. Näiden joukkoon varmaan kuuluvat edellä mainitut esimerkitkin. Antikristus todellakin on ihminen, ei mikään järjestö, epämiellyttävä aate tms. Raamatussa antikristuksesta käytetään kreikankielen sanaa anthropos (ἄνθρωπος) eli ihminen. Katoliseen kirkkoon penseästi suhtautuvat ovat esittäneet paavin olevan antikristus. Paavi tai paavius ei kuitenkaan täytä Raamatun ehtoja, joista selvin on tämä: 1 Joh 2:22 Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan.”

   

  1 Johanneksen kirje:

  2:18 Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika.

  2:22 Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus?  4:3 ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.

  Antikristus -sana muodostuu kahdesta osasta. Anti-etuliite merkitsee ’vastaan’, mutta myös jonkun sijasta. Antikristus tarkoittaa siis henkilöä, joka sekä vastustaa Jumalaa ja Hänen Kristustaan, että pyrkii anastamaan itselleen heidän asemansa. Paavilla on tiara, jossa on lukenut Vicarius Filii Dei, joka tarkoittaa Jumalan Pojan sijainen. Näiden sanojen lukuarvo latinankielessä on yhteensä 666. Matteus 23:9 opastaa: Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa. Katolisen kirkon pappeja kutsutaan nimellä Isä ja paavi on peräti Pyhä Isä. Kaikki paavit eivät suinkaan ole olleet jumalattomia. Joukossa on ollut hurskaitakin eikä kukaan heistä ole kieltänyt Isää tai Poikaa. Paavi ei siis voi olla antikristus, ellei sitten tule uutta paavia, joka täyttäisi tämän ehdon.

  Milloin antikristus ilmaantuu? Lopun aikana, se on selvä. Lisäksi tiedämme, että antikristus ilmaantuu ennen Kristuksen toista tulemusta ja kolme asiaa on tapahtunut: 1) apostasia (ἀποστασία) eli luopumus tapahtuu ja 2) laittomuuden ihminen [antikristus] eli ”kadotuksen lapsi” ilmestyy. 2 Tes 2:3 Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, 3) Antikristus asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. 2:4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

  Mikä temppeli on kyseessä? Monet ovat varmoja siitä, että kyseessä on Jerusalemiin rakennettava kolmas temppeli. Siitä en olisi niin varma, mutta Jumalan temppeliin kuitenkin. Miksi ei vaikka Vatikaanissa sijaitsevaan Pietarin kirkkoon, jos vaikka katolisuudella olisi merkittävä rooli antikristuksen ilmestymisessä? Antikristus on saatanan vastine Kristukselle. Jeesus Kristus ei kuitenkaan koskaan julistautunut Jumalaksi, vielä vähemmän kaikkivaltiaaksi El Shadaiksi. Minkälainen jumala antikristus julistaa olevansa? Tuskin sentään kaikkivaltias Isä Jumala; kukaan ei ole nähnyt Häntä ja säilynyt elossa. Tätä väitettä eivät ihmiset sentään nielaise. Tämä jää nähtäväksi, mutta tämä julistus on joka tapauksessa selvääkin selvempi tunnusmerkki saatanan petoksesta. Tästä julistuksesta tiedämme, että kyse on antikristuksesta ja Jeesuksen toinen tulemus on lähellä.

  Saatana haluaa tulla koko maailman valtiaaksi. Siksi uskon, ettei hän tyydy antikristuksen kautta tapahtuvaan kristittyjen jumalaksi julistautumiseen, vaan haluaa kaikkien uskontojen tunnustavan hänet jumalaksi. Voisiko kasvava ekumeeninen liike olla kehittynyt niin pitkälle, että se pitäisi sisällään kaikkien uskontojen jumalat? Eräs mahdollisuus, jota en ole huomannut kenenkään tarjoavan antikristuksen jumalaksi julistamiselle: Antikristus voisi nimetä Jerusalemissa sijaitsevan moskeijan vaikkapa Jumalan moskeijaksi. Kun hän siellä antaa julistuksensa, hän saattaa julistaa tähän tapaan. “Kaikki te, jotka uskotte yhteen Jumalaan, uskokaa minuun; Minä Olen. Minä olen Jehova ja minä olen Allah. Kun uskotte minuun ja teette minun tahtoni, minä annan teille taivaallisen rauhan ja maallisen yltäkylläisyyden.” – Jos ajoitus on oikea ja ihmiset ovat huolissaan miten maailman käy ja sitten tulee tällainen julistus yhdessä suurien ihmeiden kanssa – esimerkiksi suuri joukko enkeleitä todistaa julistusta – antikristuksen julistus yhdistää miljardien ihmisten uskon. Ihmiset tulevat olemaan innoissaan tulevasta jumalallisesta rauhasta ja maallisesta onnen ajasta.

    

  Väärä profeetta 

  Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin(Mat. 24:24). 

  Jo apostolit aikoinaan varoittivat tulevasta ajasta ja sen mukana tulevista vääristä kristuksista ja vääristä profeetoista. Nämä ovat olleet pikkutekijöitä varsinaiseen petoprofeettaan nähden. 

  Väärä profeetta toimii juutalaisiin nähden niin, että nämä uskovat hänen olevan profeetta Elia, jonka Raamattu sanoo tulevan ennen Messiasta. Näin poistuisi juutalaisia pidättävä este antikristuksen hyväksymisestä Jumalan lähettämäksi Messiaaksi. Entä miten antikristus voittaa puolelleen miljardin muslimin sydämet? Osoittamalla, että hän on muslimien kauan odottama 12. profeetta – Mahdi. Islaminuskoon kuuluu, etteivät sen uskovat tee kuvaa Allahista tai ylipäätään kenestäkään islamin johtohenkilöstä. Kuvan tekeminen antikristuksesta ei siis sopisi lainkaan tavoitteeseen voittaa muhamettilaisten palvonta. Sen sijaan kuvan tekeminen ensimmäisestä pedosta eli maailmanvallasta voisi hyvin sopia muslimeille. Mutta miten tällaista kuvaa kumarrettaisiin? Ehkäpä kumartaminen ei olekaan samanlaista kumartamista kuin Danielin aikana kuninkaan patsaskuvan rukoileminen kumartamalla. Kumartaminen ei Raamatussakaan läheskään aina tarkoita palvomista. Tässä tapauksessa kumartaminen voi yksinkertaisesti vain tarkoittaa maailmanvallan hyväksymistä. Kaikkinaiset mielenosoitukset on kielletty, kirjoitukset maailmanvaltaa vastaan kielletty jne. Ne, jotka protestoivat (eli eivät suostu ’kumartamaan’), tuomitaan vähintään vankeuteen tai peräti kuolemaan. Tästä ei olla kovinkaan kaukana tänä päivänä. Mitä tapahtuikaan natsivallan vastustajille? Mitä tapahtuukaan mielipiteensä ilmaiseville tänä päivä Turkissa? Ääri-islamistien saadessa vallan (heidän poliittis-uskonnollista ohjelmaansa ei ’kumarreta’), tarvitaan vain yksi askel eteenpäin jo nyt tänäkin päivänä nähtyyn toimintaan nähden. Tämän askeleen on ottanut islamistinen ääriliike Isis, joka on teloittanut suuria ihmisjoukkoja hyvinkin mielivaltaisin perustein; pienikin Isisin vastustamiseksi tulkittu käytös on johtanut ihmisten teloittamiseen.

  Edellä totesin jo, että väärä profeetta toimii Johannes Kastajan tavoin: hän ei kuitenkaan valmista tietä Kristuksen toiselle tulemiselle, vaan antikristuksen. Antikristus pyrkii anastamaan oikean Kristuksen paikan. Väärän profeetan ja antikristuksen toiminta-ajatukseen kuuluu myös islamin ylimmän profeetan (jonka alainen Kristus islamin opetuksen mielestä on) eli Mahdin tulemisen osoittaminen ja antikristuksen varmistaminen myös tämän islamin uskon johtajaksi. Maailmassa on kolme merkittävää uskontoa, joiden kantava periaate on yksijumalaisuus. Ne ovat juutalaisuus, kristinusko ja islam. Antikristus pyrkii näiden kaikkien johtoon väärän profeetan avustamana. Jotkut ovat sitä mieltä, ettei (ensimmäinen) peto saa tai edes pyri saamaan valtaansa koko maailmaa. Ilmestyskirja kuitenkin sanoo:

  13:3 ”Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikäänkuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. 4 Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: ”Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan? 5 Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta.  6 Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat. 7 Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot.”

  Väärä profeetta ei kuitenkaan ole varsinainen väärän uskonnon opettaja. Portto eli lopunajan valheellinen kirkko pitää huolen opin vääristämisestä.

   

  Portto     

  Ilmestyskirja 17. luku: 1  ”Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa, ja puhui minulle sanoen: ”Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten [ovat kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä] päällä,”

  ‘Suuren porton tuomio’; kuka on tämä portto? Jakeessa 4 kerrotaan portosta, että nainen [portto,] oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä. Näin upeasti ovat pukeutuneet katolisen kirkon paavit ja kardinaalit. Kysymyksessä oleva portto näyttäisi olevan katolinen kirkko.  Vihjeitä saadaan lisää: portto istuu paljojen vetten päällä. Jakeessa 15 selitetään mitä ne merkitsevät: ”Vedet, jotka sinä näit, tuolla, missä portto istuu, ovat kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä.  Katolinen kirkko on maailman suurin kirkko, jossa on jäseniä pitkälti toista miljardia.”                                                                                                                                                                                                

  17:2 hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet.”

  17:3 Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen [porton, katolisen kirkon] istuvan helakanpunaisen pedon selässä; peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea.

  Olen tuonut esille yleisesti hyväksytyn käsityksen porton identiteetistä; se on katolinen kirkko. Jos asia on näin, on oletettavaa, että petokin on opillisesti lähellä porton edustamaa uskoa. Jos taas peto on vaikkapa monien kannattama vaihtoehto – Islam – ei ole uskottavaa, että katoliskristillinen portto saisi istua sen selässä. Petovalta kuitenkin vihaa porttoa, mikä olisi ymmärrettävää jos maallisen pedon ja uskonnollisen porttokirkon erilainen uskonto aiheuttaisi eripuraa. Islamin ollessa peto, portto olisi haettava islamilaisesta maailmasta. Mekkaa on esitetty. Lukija voi tässä kohtaa itse ratkaista kumpi täyttää Raamatun kriteerit pedon kaupungiksi, Rooma vai Mekka. Itse asiassa todisteiden vertailuun voi ottaa muunkin kaupungin, mutta tehdään nyt vertailu Rooman ja Mekan kesken:

  Ilm 17.1 ”Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa, ja puhui minulle sanoen: ”Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä, 17:15 Ja hän sanoi minulle: ”Vedet, jotka sinä näit, tuolla, missä portto istuu, ovat kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä.”

  Rooman edustama kristinusko on suurin kristillinen kirkkokunta; siinä ja sen ‘tyttärissä’ eli katolilaisuudesta eronneissa kirkoissa on yhteensä hyvän matkaa yli miljardi jäsentä. Mekan edustamassa islamissa on niin ikään yli miljardi muhamettilaista. Molemmat täyttävät ehdon.

  17:2 ”hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet.” – Rooman kirkko on varmasti ollut maan kuninkaiden kanssa juonimassa niin politiikan saralla kuin uskonkin kysymyksissä. Islamin osalta en osaa sanoa yhtä varmasti, vaikkakin se on opillisten riitojen vuoksi jakaantunut ja muodostaa kaksi pääleiriä, jotka ovat pahasti riidoissa keskenään.

  17:4  ”Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia.”  Rooma on täynnä ulkoista loistoa, jota Raamattu hyvin kuvaa. Kuvaus itse asiassa muistuttaa myös Israelin ylimpien pappien vaatetusta ja heidän arvonsa osoituksena kantamiaan koristeita. Mekan uskonnolliset johtajat eivät taida olla näin prameasti pukeutuneita. Mekka ei täytä Raamatun ehtoa tässä kohdin.

  17:6  ”Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä; ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin. ” – Rooma täyttää ehdon selvästi; kuinka se onkaan vainonnut apostolisen uskon omaavia ihmisiä vuosisatojen ajan. Kymmenet miljoonat ovat menettäneet vainoissa henkensä. Mekan osalta voidaan todeta, että se vainoaa oppinsa mukaisesti uskovia kristittyjä, mutta ei välttämättä ja suoralta kädeltä tapa heitä. Kristitty voi säilyä hengissä maksamalla veroa hengestään ja alistumalla nöyryyttävään kohteluun. Rooma on kyllä ‘voittaja’.

  17:9 ”Tässä on ymmärrys, jossa viisaus on: Ne seitsemän päätä ovat seitsemän vuorta, joiden päällä nainen istuu; ne ovat myös seitsemän kuningasta;” Rooma on rakennettu seitsemän kukkulan päälle. Kukkula ei ole ihan sama kuin vuori, mutta Rooman selvä tunnusmerkki on seitsemän kukkulaa.

  Seitsemän vuorta ovat AventinusCaelius, Capitolius, Esquilinus, Palatium, Quirinalis ja Viminalis. Kaikki kukkulat sijaitsevat Serviuksen muurin sisäpuolella eli ovat aivan vanhan Rooman ydintä. Muurin uskotaan rakentaneen Servius Tullius lähes 400 vuotta eaa. Yhdessä muiden Raamatun antamien vihjeiden perusteella on mielestäni täysin perusteltua katsoa, että kyseessä on Rooman kaupunki ja Rooman valtakunta.

  Mekka ei ole tunnettu tästä ominaisuudesta.

  Ilm 18:3Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta.” Rooma oli Johanneksen aikoina maailman keskus ja varmaan myös kaupan keskus. Kuvaus pitää paikkansa siihen aikaan suhteutettuna ja onhan Rooma nykyäänkin miljoonakaupunki vielä kahden tuhannen vuoden jälkeen. Mekka ei ymmärtääkseni ole ollut koskaan näin merkittävä kauppapaikka, jossa kauppiaat olisivat näin rikastuneet.

  18:17Ja kaikki laivurit ja kaikki rannikkopurjehtijat ja merimiehet ja kaikki merenkulkijat seisoivat loitolla  18 ja huusivat nähdessään hänen palonsa savun ja sanoivat: ”Mikä on tämän suuren kaupungin vertainen?”  19 Ja he heittivät tomua päänsä päälle ja huusivat itkien ja surren ja sanoivat: ”Voi, voi sitä suurta kaupunkia, jonka kalleuksista rikastuivat kaikki, joilla oli laivoja merellä, kun se yhdessä hetkessä tuhoutui!”  Kaupunki sijaitsee meren äärellä koska merenkulkijat , laivurit ja rannikkopurjehtijat surevat kaupungin tuhoa menettämäänsä rikkautta. Rooma täyttää ehdon, mutta Mekka ei, koska se on noin 80 km sisämaassa.

  Rooma täyttää Raamatun kuvauksen Porton kaupungista, mutta Mekka ei.

  Ilm 17:5 ”Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: ”Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti.” – Suuren Babylonin salaisuutta ovat monet koettaneet selvittää. Satojen vuosien ajan on pidetty suorastaan selvänä, että se on katolinen kirkko ja se suuri kaupunki on Rooma. Islamin nousun myötä ovat monetkin tutkijat valinneet Ilmestyskirjan portoksi Islamin ja kaupungiksi jonkin Islamin suurista kaupungeista, kuten Mekan. Hanoch Ben Keshet esittää kaupungiksi Jerusalemia. Hän toteaa, että jo Hesekielin ja Jesajan aikoina Jerusalemia moitittiin porttona: Jes 1:21 ”Voi, kuinka onkaan portoksi tullut uskollinen kaupunki! Se oli täynnä oikeutta, siellä asui vanhurskaus, mutta nyt murhamiehet.” Rooma ei tule tämän tutkijan mukaan kysymykseen, koska Roomaa ei ollut olemassakaan kun em. jakeen mukaan Jerusalem jo todettiin tulleen portoksi. Hanoch Ben Keshet näyttää unohtavan, että kyse on tulevaisuuteen kohdistuvasta näystä, joka näytettiin Johannekselle Rooman valtakunnan suuruuden aikana.

  Ilm. 17:18 ”Ja nainen, jonka sinä näit, on se suuri kaupunki, jolla on maan kuninkaitten kuninkuus. – Johannekselle kerrottiin näyssä portosta ja porton kaupungista, että se on suuri kaupunki, jolla on maan kuninkaitten kuninkuus. Tuohon aikaan Israel oli syrjäinen Rooman provinssi ja Jerusalemia ei kukaan voinut kuvailla suureksi kaupungiksi saati sitten, että sillä olisi ollut maan kuninkaitten kuninkuus. Jos näky on sijoitettava lopun aikaan, ei Jerusalemin merkitys ole siitä juuri muuttunut. Jerusalem ei ole minkään maallisen kuninkuuden asuinsija puhumattakaan useamman kuninkaan. Päinvastoin, kymmenen Israelia ympäröivän maan kuningasta liittoutuu tavoitteenaan tuhota Israel ja Jerusalem. 17:15 ”Ja hän sanoi minulle: Vedet, jotka sinä näit, tuolla, missä portto istuu, ovat kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä.

  Ilm. 17:16 kertoo porton kohtalon. ”Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ja peto, ne vihaavat porttoa ja riisuvat hänet paljaaksi ja alastomaksi ja syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa.”

  Em. tutkija kertoo kuulleensa kansallisen radioaseman Voice of Israelin kertoneen, että Jerusalem on kirjaimellisesti rakennettu seitsemän vuoren päälle. Ainakin tämä kuvaus näyttäisi toteutuvan Jerusalemin kohdalla. Mutta entä muut, joita vertailin Rooman ja Mekan kesken?

  Onpa porton kaupunki Rooma, Mekka, Jerusalem tai jokin muu, porttokaupungin kohtalo kerrotaan Ilm 17:16:ssa.

  Katolisella Roomalla on johtava rooli maailmassa, nyt lähinnä uskonnollisessa, mutta tulevaisuudessa myös poliittisessa mielessä. Onpa se johtava kaupunki Rooma, Mekka tai joku muu, ilm. 17:18 kuvaa tämän suuren uskonnollisen kaupungin hallitsevan pedon ja hänen kuninkaittensa joukkoja: ”Portto istuu pedon selässä.”- Tämä kuvaa sitä, että uskonnollinen johto hallitsee maallista ja sotaista petovaltiota. Kun harkitsemme porton kaupunkia, on tärkeää muistaa tämä merkittävä kaupungin piirre; pedon valtakunnan hallinto on todennäköisesti tässä porttokaupungissa. Jerusalem ei voi olla Danielin ja Ilmestyskirjan tarkoittama portto, koska portto uskonnollisessa mielessä hallitsee (ratsastaa) petovaltiota tai valtioliittoa. Portto istuu pedon selässä, mikä mielestäni todistaa juuri tästä läheisestä yhteydestä. Mutta peto ja hänen kuninkaansa eivät voi sietää tätä puuttumista heidän asioihinsa. Porton loppu tulee lyhyen valta-ajan jälkeen omien eli pedon joukkojen taholta. 

  Israelia ja Jerusalemia voidaan kyllä kuvata portoksi, koska ne ovat olleet uskottomia Jumalan kanssa tehdylle liitolle ja profeetat ovat sen seurauksista varoittaneet. Israelia kuvataan uskottomaksi vaimoksi ja kutsutaan palaamaan Jumalansa tykö. Uskotonta Jerusalemia rangaistaan, mutta nöyrä ja Messiaaseen uskova pieni jäännös säilyy. Vanhan Jerusalemin tilalle tulee Uusi Jerusalem ja Jumala täyttää liittonsa tämän kaupungin kanssa.

  Hes 16:58 ”Sinä saat kantaa iljetyksesi ja kauhistuksesi, sanoo Herra. 59 Sillä näin sanoo Herra, Herra: Minä olen tehnyt sinulle sen mukaan, kuin sinä olet tehnyt, kun olet pitänyt valan halpana ja rikkonut liiton. 60 Mutta minä muistan liittoni, jonka tein sinun kanssasi sinun nuoruutesi päivinä, ja minä teen sinun kanssasi  iankaikkisen liiton.”

  Ilmestyskirja: 18:1 ”Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta, ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan. 2 Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen: ”Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi.  3 Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta.”  4 Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: ”Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.”

  Kristuksen uskovia kehotetaan erottautumaan pedon (antikristuksen) maailmanjärjestyksen ja pettävän uskonnon eksyttävästä voimasta, jota porttokirkko julistaa lopunaikana. Katolisella kirkolla ja sen porttotyttärillä on monia oppeja, jotka eivät ole Raamatusta. Miten ihminen osaisikaan erottaa, onko jokin oppi niin tai näin kun oppineetkin ovat montaa eri mieltä? Pelastus ei riipu siitä onko käsittänyt kaiken viimeisen päälle oikein. Jumala vain varoittaa tarkoittaen tätä: lähtekää pois porttokirkosta, mutta jos ette lähde, tulette osallisiksi porton synneistä ja saatte kärsiä porttokirkolle tulevista vitsauksista. Jumala on aiemminkin varoittanut kansaansa Baabelista:

  Jer 51:6 ”Paetkaa Baabelista ja pelastakoon kukin henkensä, älkää hukkuko sen syntiin. Sillä tämä on Herran koston aika, hän maksaa sille, mitä se on ansainnut.  7 Baabel oli Herran kädessä kultainen malja, joka juovutti kaiken maan. Sen viinistä joivat kansat; sentähden kansat tulivat mielettömiksi.  8 Äkisti on Baabel kaatunut ja murskaantunut. Valittakaa hänen tähtensä! Hakekaa balsamia hänen kipuunsa, ehkä hän paranee. 9 ’Me olemme koettaneet parantaa Baabelia, mutta ei hän ole parantunut. Jättäkää hänet ja menkäämme pois, kukin omaan maahansa; sillä hänen tuomionsa ulottuu taivaaseen asti, kohoaa pilviin saakka.”

  2 Kor 6:17 Sentähden: ”Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani.”

  Lopun aikoina monet kokevat tärkeäksi uskoa ja varmistua omasta ja läheistensä pelastuksesta. Joku saattaa hyvinkin kokea, ettei kirkko tarjoa hänelle oikeaa totuutta ja etsiytyy muualle. Eivät kirkotkaan jää toimettomaksi; he tiivistävät julistustaan ja ottavat lujemman otteen jäsenistään. Ilman omakohtaisesti hankittua tietoa ihmiset ovat kirkkojensa pappien antaman ja heidän suodattamansa tiedon varassa. Ne sananjulistajat saavat kuulijoikseen suurimmat massat, jotka julistavat sellaista oppia mitä ihmiset haluavat kuulla.”Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen” (2 Tes 2:11-12).

  18:5 Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa. 6 Kostakaa hänelle sen mukaan, kuin hän on tehnyt, ja antakaa hänelle kaksinkertaisesti hänen teoistansa; siihen maljaan, johon hän on kaatanut, kaatakaa te hänelle kaksin verroin. 7 Niin paljon kuin hän on itselleen kunniaa ja hekumaa hankkinut, niin paljon antakaa hänelle vaivaa ja surua. Koska hän sanoo sydämessään: ’Minä istun kuningattarena enkä ole leski enkä ole surua näkevä’, 8 sentähden hänen vitsauksensa tulevat yhtenä päivänä: kuolema ja suru ja nälkä, ja hän joutuu tulessa poltettavaksi, sillä väkevä on Herra Jumala, joka on hänet tuominnut.”

  18:9 Ja maanpiirin kuninkaat, jotka hänen kanssansa ovat haureutta harjoittaneet ja hekumallisesti eläneet, itkevät ja parkuvat häntä, kun näkevät hänen palonsa savun;  10 he seisovat loitolla kauhistuen hänen vaivaansa ja sanovat: ”Voi, voi sinua, Babylon, sinä suuri kaupunki, sinä vahva kaupunki, sillä sinun tuomiosi tuli yhdessä hetkessä!”

  ‘Palonsa savun’ ja jakeiden 10 ja 19 ‘yhdessä hetkessä tuhoutui’ saattavat hyvinkin merkitä ydinpommin aiheuttamaa tuhoa. Mikä muu voisi tuhota suuren kaupungin yhdessä hetkessä?

  18:11 ” Ja maanpiirin kauppiaat itkevät ja surevat häntä, kun ei kukaan enää osta heidän tavaraansa, 12 kaupaksi tuotua kultaa ja hopeata ja jalokiviä ja helmiä ja pellavakangasta ja purppuraa ja silkkiä ja helakanpunaa ja kaikkinaista hajupuuta ja kaikenlaisia norsunluu-esineitä ja kaikenlaisia kalleimmasta puusta ja vaskesta ja raudasta ja marmorista tehtyjä esineitä, 13 ja kanelia ja hiusvoidetta ja suitsuketta ja hajuvoidetta ja suitsutuspihkaa ja viiniä ja öljyä ja lestyjä jauhoja ja viljaa ja karjaa ja lampaita ja hevosia ja vaunuja ja orjia ja ihmissieluja. 14 Ja hedelmät, joita sinun sielusi himoitsi, ovat sinulta menneet, ja kaikki kalleutesi ja komeutesi ovat sinulta hävinneet, eikä niitä enää koskaan löydetä. 15 Niiden kauppiaat, ne, jotka rikastuivat tästä kaupungista, seisovat loitolla kauhistuen hänen vaivaansa, itkien ja surren, ”

  16 ja sanovat: ”Voi, voi sitä suurta kaupunkia, joka oli puettu pellavaan ja purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä, kun semmoinen rikkaus yhdessä hetkessä tuhoutui!”  17 Ja kaikki laivurit ja kaikki rannikkopurjehtijat ja merimiehet ja kaikki merenkulkijat seisoivat loitolla 18 ja huusivat nähdessään hänen palonsa savun ja sanoivat: ”Mikä on tämän suuren kaupungin vertainen?

  19 ”Ja he heittivät tomua päänsä päälle ja huusivat itkien ja surren ja sanoivat: Voi, voi sitä suurta kaupunkia, jonka kalleuksista rikastuivat kaikki, joilla oli laivoja merellä, kun se yhdessä hetkessä tuhoutui!” 20 Riemuitse hänestä, taivas, ja te pyhät ja apostolit ja profeetat; sillä Jumala on hänet tuominnut ja kostanut hänelle teidän tuomionne.”

  Mihin viittaa persoonapronomini hänelle? Toisaalta tuhoutuu suuri kaupunki ja sen miljoonaväestö ja kuitenkin koston osoite on hän. Kuka on tämän suuren kaupungin johtohahmo. Se on käsitykseni mukaan kaikkien tuntema ja tietävä sen hetkinen – paavi.

  21 ”Ja väkevä enkeli otti kiven, niinkuin suuren myllynkiven, ja heitti sen mereen sanoen: ”Näin heitetään kiivaasti pois Babylon, se suuri kaupunki, eikä sitä enää löydetä.”

  Kysymyksessä oleva suuri kaupunki Babylon, on Rooma. Roomasta käytettiin nimeä Babylon, jottei sen seurakunnan olinpaikka olisi vainojen aikana paljastunut. 1 Piet 5:13 ”Tervehdyksen lähettää teille Babylonissa [Roomassa] oleva seurakunta, valittu niinkuin tekin, ja minun poikani Markus.”

  17:15 ”Ja hän sanoi minulle: ”Vedet, jotka sinä näit, tuolla, missä portto istuu, ovat kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä.  16 Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ja peto, ne vihaavat porttoa ja riisuvat hänet paljaaksi ja alastomaksi ja syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa.” – Tämä Ilmestyskirjan jae kertoo porton ja pedon suhteesta; kuninkaat ja heidän johtajansa peto vihaavat porttoa (uskonnollista maailman johtajaa) ja ’syövät hänen lihansa’ ja ’polttavat hänet tulessa’. Porton loppu onkin kuvauksen mukaan tapahtuva yhdessä hetkessä. Polttava tuli on todennäköisesti peräisin ydinaseesta, jonka ampuu pedon joukot. Enää ei portto ratsasta pedon selässä. Miksi peto vihaisi porttoa, joka ratsastaa sen selässä? Heidänhän pitäisi tehdä yhteistoimintaa. Ehkä maallinen valtioliittouma ei pidä siitä, että sitä ohjailee uskonnollinen toimija, ei varsinkaan jos heidän uskontonsa eroavat toisistaan.

  Saatanan, pedon ja väärän profeetan kohtalo on selvä: Ilm 19:20 ”Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa.”

    

  Jumalan sinetti ja pedon merkki                          

  Ihmisiä on kahdenlaisia: on Jumalan lapsia (Jumalan poikia), jotka tekevät Jumalan tahdon ja saavat Pyhän Hengen sinetin ja muut ovat saatanan omia, sellaisia jotka vähät välittävät Jumalan tahdon tekemisestä ja jotka hakevat elämässään vain omaa hyväänsä ja omaa nautintoaan. Tämän kahtiajaon pohjalta tutkin Jumalan sinettiä ja Pedon merkkiä. On myös kolmas ryhmä: ne, jotka eivät ole kuulleetkaan Jumalasta ja Kristuksesta tai jotka ovat lapsia ja liian nuoria ymmärtämään.

  Matteus ja Luukas kirjoittavat Jeesuksen sanoneen: ”Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan; ja joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa” (Mat.12:30 ja Luuk. 11:23). Jos ihminen kuulee ja ymmärtää evankeliumin, hänen on tehtävä valinta; joko hän uskoo ja ryhtyy muuttamaan elämäänsä Jumalan tahdon mukaiseksi tai sitten hän ei usko. Päätöksen tekemiseen voi kulua aikaa, mutta joskus se on tehtävä. Jotkut ehkä ajattelevat “olihan tuo mielenkiintoista, mutta en kuitenkaan taida…”. Silloin hän itse asiassa valitsee kohtalonsa Mat.15:13 mukaisesti: Mutta hän [Jeesus] vastasi ja sanoi: ”Jokainen istutus, jota minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois.” – Tällainen ihminen ei saa Jumalan sinettiä, vaan pikemminkin Pedon merkin. Pedon merkin vastaanottavat ja sen valheen uskovat saavat tuomionsa koska kuten 2 Tes 2:12 sanooettä kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen”.

   

  Jumalan sinetti

  5 Mooseksen kirja:

  6:4 Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi.

  5 Ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi.

  6 Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, painukoot sydämeesi.

  7 Ja teroita niitä lastesi mieleen ja puhu niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi.

  8 Ja sido ne merkiksi käteesi, ja ne olkoot muistolauseena sinun otsallasi.

  9 Ja kirjoita ne talosi pihtipieliin ja portteihisi.

  Vaikka Jumala sanoi, että Hänen sanansa tuli sitoa merkiksi käteen ja niiden tuli olla muistolauseena otsalla, oli Jumalan tarkoituksena painottaa Jumalan sanan merkitystä ihmisten sydämissä ja mielissä: Jer 31:33 ”Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.”  Jes 51:7 ”Kuulkaa minua, te jotka vanhurskauden tunnette, kansa, jonka sydämessä on minun lakini: älkää peljätkö ihmisten pilkkaa älkääkä kauhistuko heidän herjauksiansa.”

  Hebr 10:16 ”Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan”, sanoo Herra: ”Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä”; Samoin Hebr. 8:10 ”Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra:

  Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.”

  Juutalaiset ottivat nämä lauseet kirjaimellisesti; kotien portinpielissä oli syvennys, jossa säilytettiin näitä ohjeita. Ei kai tätä kaunista tapaa voi moittiakaan, vaikkakin tärkeintä oli, että sanat painuivat ihmisten mieliin ja sydämiin. Tarkoitus varmaankin oli, että ihmiset tutkiskelisivat niitä mielessään ja sydämessään. Luuk 22:19 ”Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessänsä.” – Kun Raamattu (2.Tim. 2:19) sanoo, että “Herra tuntee omansa”, niin tunteminen ei perustu siihen, että ihmisen otsassa on pieni laatikko, jonka sisällä on joitakin Raamatunlauseita; Herra ja Hänen enkelinsä näkevät ihmisten mieliin (aivoihin) ja sydämiin. Nykyisin ei katsota sydämissä olevan mitään ajatus- tai tunnetoimintaa, vaan ne ovat ihmisten aivoissa eli mielissä. Joskus 1970-luvulla Jehovan todistajat vakavissaan ajoivat näiden Raamatunlauseiden kirjaimellista ymmärtämistä ja kovasti todistelivat sydämessä olevan ajatustoimintaa. 

  Siis: Laki sydämeen ja mieleen, ei pikku laatikkoon otsan päälle. Enkelit lukevat ihmisten aivoista ovatko ko. ihmisen Jumalan lapsia vai pedon. Esimerkiksi, kun Jumala oli kauhistunut ihmisten käytöksestä Sodomassa ja Gomorrassa, ihmisistä selvitettiin olivatko he vanhurskaita. Abraham tinkasi Jumalaa säästämään kaupungit tuholta, jos vain kaupunkilaisten joukosta löytyisi muutaman kymmentä vanhurskasta. Ei vain löytynyt. Ei sen takia, että ihmisten otsissa ei ollut näitä pikku koteloita, vaan siksi, että Jumalan käskyt eivät olleet painuneet ihmisten mieliin (aivoihin) tai sydämiin eikä heidän käsiinsä (tekojen muodossa).

  Yhtälailla samasta vertauskuvallisuudesta on kyse kun Jumala lähetti enkelit surmaamaan ihmisiä joilla ei ollut otsaan kirjoitettua Herran nimeä. Hes 9:4 ja Herra sanoi hänelle: ”Kierrä kaupungin, Jerusalemin, läpi ja tee merkki niitten miesten otsiin, jotka huokaavat ja valittavat kaikkia kauhistuksia, mitä sen keskuudessa tehdään.”

   

  Onko sapatti Jumalan merkki (sinetti)?

  2 Moos 31:16 ”Ja pitäkööt israelilaiset sapatin, niin että he viettävät sapattia sukupolvesta sukupolveen ikuisena liittona.  31:13 ”Puhu israelilaisille ja sano: Pitäkää minun sapattini, sillä se on merkkinä meidän välillämme, minun ja teidän, sukupolvesta sukupolveen, tietääksenne, että minä olen Herra, joka pyhitän teidät.”

  On totta, että Jumala sanoi sapatin olevan merkkinä Hänen ja israelilaisten välillä. Jeesus sanoi Mar 2:27 ”Ja hän sanoi heille: Sapatti on asetettu ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten. –  Ihmisiä ovat israelilaisetkin. Jeesus ei sanonut, että sapatin vietto kuuluu kaikille ihmisille, myös käännynnäisille. Eivät myöskään apostolit vahvistaneet tällaista oppia. Kuitenkin on voimassa osana kymmentä käskyä “muista pyhittää lepopäivä” ja lepopäivä on tavallaan sapatti, mutta ei sisällä sapatin pikkutarkkoja käskyjä. Esimerkiksi sapatin säännöissä määriteltiin kuinka monta askelta sai kävellä sapattina. Kun opetuslapset palasivat Jerusalemiin Öljymäeltä, sen kerrottiin olevan “sapatinmatkan päässä” Apt.1:12 ”Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi ja joka on lähellä Jerusalemia, sapatinmatkan päässä. ” –  Jeesus myös sanoi olevansa sapatin herra!

  Sapatti annettiin siis israelilaisille! VT on täynnä vahvistuksia tälle.  Tyypillinen esimerkki (Mar 2:27), jossa rakennetaan oppi yhden jakeen pohjalle ja unohdetaan kymmeniä muita. 

   

  Milloin uskova saa Jumalan sinetin?

  Efe 1:13 ”Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, 4:30 Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka.”

  Efesolaiskirjeen mukaan ihminen saa Jumalan Pyhän Hengen sinetin uskovaksi tultuaan. Jos ihminen pysyy uskossaan, sinetti on hänellä vakuutena lunastuksen päivään saakka. Luuk. 21:28 ”Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. – Lunastuksen päivä viittaa käsittääkseni lopun ajan tapahtumiin, jolloin vapaus tästä saatanallisesta menosta on lähellä.

  Ilm 7:3 ja sanoi: ”Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennenkuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan.”

  Myös enkelit voivat painaa ihmiseen Jumalan sinetin. Ilmestyskirja kertoo: 7:2 ”Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta, 3 ja sanoi: ”Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennenkuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan.” 4 Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä tuhatta merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista: 9:4 ja niille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa maan ruohoa eikä mitään vihantaa eikä yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole Jumalan sinettiä otsassaan.”   

  Jumalan sinetti on merkki Jumalan enkeleille, etteivät ne kohdista toimenpiteitä sinetin omaavia ihmisiä vastaan. Peto puolestaan vainoaa näitä ihmisiä tappaen heitä.                                                                                                

   

   

  Pedon merkki

  Onko mikrosiru pedon merkki? Nykyajan suosittu teoria kertoo, että mikrosiru, joka istutetaan ihmisen käteen ihon alle, on Raamatussa kerrottu pedon merkki. Mikrosiru sisältää tiedot ihmisestä, mutta myös sen antajasta. Vain sellainen ihminen, jolla on mikrosiru, voi ostaa tai myydä (Ilm.13:17).

  Mikrosiru ei kuitenkaan voi olla tämä Raamatussa kerrottu pedon merkki.

  Ilmestyskirja:                                                                                                                         20:4 ”Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, janiiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.”

  5 ”Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. 20:6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.”

  Jakeessa 20:4 kuvataan pyhiä, jotka saavat tuomiovallan hallita yhdessä Kristuksen kanssa. Näitä pyhiä on kahdenlaisia: 1. Sellaisia, jotka on teloitettu Kristuksen vuoksi ja 2. sellaisia, jotka eivät suostuneet kumartamaan petoa ja sen kuvaa ja ottamaan sen merkkiä.

  Nämä ensimmäisen ylösnousemuksen pyhät ovat niitä, jotka viimeisen kahden tuhannen vuoden ajan ovat kuolleet Kristuksessa tai olivat Kristuksen omia tämän parousian koittaessa. Useinkin ajatellaan, että pedon merkki on käytössä vasta lopun aikoina. Se on kuitenkin ollut tarjolla jo kaksi tuhatta vuotta. Mikrosiru on kuitenkin hyvin tuore keksintö. Kahden tuhannen vuoden aikana ei kukaan ole voinut ottaa käteensä tai otsaansa mikrosirua, koska niitä ei ole ollut olemassakaan. Ilm 20:4 todistaa pyhien olleen ottamatta pedon merkkiä otsaansa tai käteensä eivätkä olleet kumartaneet pedon kuvaa. Kun pyhiä kuitenkin vaadittiin ottamaan pedon merkki, ja mikrosirua ei ollut olemassakaan, pedon merkin on täytynyt olla jokin muu merkki. Tunnusomaista pyhille sen sijaan on, että he ovat saaneet toisen merkin eli Jumalan sinetin otsaansa Pyhän Hengen saamisen yhteydessä.

  Ilm 14:9 ”Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: ”Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä,”

  Sirua ei voi ottaa otsaan! Niinpä pedon merkki ei voi olla mikrosiru!

  Miten käytännössä voitaisiin mikrosiru asentaa ihmisten käsiin ympäri maailman? Vaikka sirun asentaminen olisi yhtä helppoa kuin rokotuksen antaminen, ei miljardien ihmisten ’rokottaminen’ mikrosirulla ole mahdollista sen 42 kuukauden kuluessa mikä pedolla on aikaa.

  Miksi peto ylipäätään vaatisi ihmisiä ottamaan fyysistä merkkiä tunnustaakseen olevansa pedon palvelija? Jos ihmisellä ei ole Jumalan sinettiä, hän on pedon oma! Lopun aikana on siis ihmisissä kahdenlaisia sinettejä: Jumalan sinettejä ja Pedon merkkejä. Molemmat ovat ulospäin ihmissilmälle näkymättömiä, mutta Jumala ja Hänen enkelinsä ne näkevät ja tunnistavat omansa. Varmaan myös saatana tuntee omansa niinkuin Jumalakin.  

  Jumalan sinetti ei ole fyysinen, ulospäin näkyvä tunnusmerkki. Kun ihmisestä sanotaan, että hän on Jumalan kuva, se näkyy vain hänen käyttäytymisessään ja vasta ihmisen kuoltua ja noustua ylös, hän muuttuu kirkastetun Kristuksen kuvan kaltaiseksi. 

  2 Kor 1:22 [Jumala] joka myös on painanut meihin sinettinsä ja antanut Hengen vakuudeksi meidän sydämiimme.

  5:5 Mutta se, joka on valmistanut meidät juuri tähän, on Jumala, joka on antanut meille Hengen vakuudeksi. 8 Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö.

  Efe 1:13  Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, Efe 4:30  Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka.

  Pedon merkki sen enempää kuin pedon kuvakaan eivät ole kirjaimellisia merkkejä tai kuvia. Pedon merkki on Jumalan sinetin vastakohta. Kuinka siis pedon merkki olisi kirjaimellisesti tulkittava kun Jumalankaan merkki (sinetti) ei ole? Kun Jumala tuntee omansa, vaikka näillä ei olekaan mitään fyysistä merkkiä, varmaan myös saatana samalla tavoin tunnistaa omansa. Pyhän Hengen sinetti sen enempää kuin pedonkaan merkkikään eivät ole fyysisiä merkkejä, vaan ihmisen aivoihin tallentunutta tietoa ihmisen valinnasta Jumalan ja Pedon välillä.

  Mitä merkitsee pedon merkin kuvauksen yhteydessä kerrottu ostamisen ja myymisen kieltäminen? Kukaan ei saisi ostaa eikä myydä jos hänellä ei ole merkkiä kädessä tai otsassa. Historian saatossa on vainottu, useinkin uskonnollisista syistä, eri ihmisryhmiä. Monesti vainon kohteena ovat olleet juutalaiset, mutta myös kristityt, jotka ovat uskoneet eri tavalla kuin katolista alkuperää olevat uskontunnustukset olisivat velvoittaneet. Tällaisten ihmisryhmien elämä on tehty hyvin hankalaksi. Tietyt kaupan lajit on saatettu kieltää heiltä kokonaan ja vain tietyn alan kauppatoimet ovat olleet heille avoinna. Tällaisten ihmisryhmien on myös ollut pakko asua jossakin heille varatussa kaupunginosassa tms. jotta heitä on pystytty paremmin kontrolloimaan.

  Pedon luku on siis Raamatun mukaan ihmisen luku 666. Voidakseen ostaa tai myydä olisi ihmisten kirjoitettava joko oikeaan käteensä tai otsiinsa tämä luku 666 (tai pedon nimi). Tämä tarkoittaisi, että lähes kaikilla ihmisillä olisi kädessään luku 666. Pitäisikö se laittaa lastenkin käsiin, jotta hekin voisivat ostaa kaupasta vaikka suklaapatukan? Olisiko tällaisista merkinnöistä mitään hyötyä pedolle? Onko edes teknisesti mahdollista laittaa mikrosiru maailman kaikkien ihmisten käsiin sen lyhyen ajan aikana, joka petovallalla on käytettävänään, siis 42 kuukautta. Luulenpa, että tässä kohdin ihmiset erehtyvät; pedon merkki ei ole fyysinen merkki kädessä tai otsassa niin kuin ei ollut Jumalankaan merkki 5 Moos 6. luvussa, kun ihmiset erehtyivät uskomaan, että Jumala haluaa ihmisten ripustavan pikku koteloita otsiinsa.

  Jumalan sinetin ’ottaminen’ (saaminen) tapahtuu hengellisessä uudistumisessa, jossa ihminen syntyy uudesti ylhäältä. Jumalan sinetin saamiseksi on ponnisteltava ja kilvoiteltava. Pedon merkin saaminen on sitä vastoin helppoakin helpompaa: Ihminen vain hylkää Jumalan kutsun ja päättää itsensä osalta, että maallisten ilojen tavoittelu riittää hänelle. Kummassakin tapauksessa ihmisen mieleen jää merkki tehdystä päätöksestä ja Jumala ja enkelit sekä peto tai itse saatana pystyvät lukemaan mitä ihmisen otsassa (aivoissa) lukee tai mitä ihmisen kädessä on (millaisia tekoja ihminen on tehnyt, Jumalan vai saatanan). 

  Tulevaisuudessa, jos nykyinen kehitys jatkuu, aidot kristityt ovat marginaalinen ryhmä. Muut valtavirran kristityt ovat ekumenisoituneet katolisen paavin alaisuuteen. Apostolisesta uskosta kiinnipitävät uudestisyntyneet ovat piikki nimikristittyjen lihassa. Heitä ei tarvitse merkitä millään merkillä, vaan ympäröivä yhteiskunta kyllä tunnistaa heidät muusta väestöstä. Diskriminoiva merkki on ja on aiemminkin ollut ihmisten mielissä ja sydämissä oleva erilainen uskonnollinen vakaumus. 

   

  Jumalan kuva ja pedon kuva

  Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut (2 Kor  5:17).   2  Kor 3:18 ”Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.; Ja niinkuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä on myös oleva taivaallisen kuva.”

  Room 8:29 Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa;

  1 Kor 15:49 Ja niinkuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä on myös oleva taivaallisen kuva.

  2 Kor 4:4 niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala [saatana] on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen [Kristuksen], joka on Jumalan kuva.

  1 Joh 3:2 … Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, …

  Jos ihminen ei ole Jumalan kuva niin hän on pedon kuva.

  Patsas ei voi olla Raamatussa tarkoitettu pedon kuva koska niitä tarvittaisiin lukematon määrä, jotta kaikki ihmiset voisivat kumartaa niitä. Pikemminkin se on ihmisessä itsessään oleva mielikuva siitä, kenen kuva ihminen on. Jumalan lapset ja Jeesuksen seuraajat ovat ”Jumalan kuvia” ja ”uusia luomuksia”. Uskova ja Jumalan tahdon tekevä ihminen muuttuu luojansa kuvan ja kirkkauden kaltaiseksi.

  Jos pedon kuva ymmärretään kuvaannollisesti, tarkoittaa se ihmistä, joka elää tämän maailman menon mukaan, kuten Paavali asian ilmaisi. Tällaiset ihmiset ovat parhaassakin tapauksessa vain nimikristittyjä eikä hengellinen totuus kiinnosta heitä. Heidän olisi syytä ostaa ”silmävoidetta” kuten kaikkien Laodikean seurakunnan jäsenten, jotka ovat välinpitämättömiä – ei kylmiä eikä kuumia. ”Silmävoiteen” hankkimisella ihminen saa hengellistä viisautta ja ymmärrystä, ja he tulevat näkemään totuuden. Muutoin nämä ihmiset ovat ”lihan vallassa,” eivätkä voi olla Jumalalle otollisia:

  Room 8:4 ”että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen. 5 Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. 6 Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha;  7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. 8 Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. 9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.”

  2 Kor  3:5 ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin, ikäänkuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta,

  Pedon kuvalle annetaan henki, niin että se puhuu ja ne tapetaan, jotka eivät kumarra sen kuvaa. Ilm 13:15 ”Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin.” –  Olen tulkinnoissani kallistunut pedon kuvankin osalta kuvaannolliseen merkitykseen. Pedon kuvan kumartaminen ja pedon merkin ottaminen tarkoittaisi näin ollen hengellistä kuolemaa. Hengellinen kuolema voi käytännön elämässä tarkoittaa sitä, että ihminen alistuu valtaapitävien tahtoon, vaikka ei lainkaan hyväksy heidän poliittis-uskonnollista käskyään. Tähän tulkintaan olen päätynyt myös miettimällä mitä käytännössä voisi seurata pedon kuvan kumartamisen laiminlyönnistä. Kirjaimellisen tappamisen sijaan rangaistus voisi lievimmillään olla seurakunnasta erottaminen, josta seuraa seurakunnan jäsenten karttaminen. Kun ihminen erotetaan seurakunnasta ja kun kukaan ei edes puhu hänelle, on tällaisen ihmisen elämä kuin kuolleen.  Näin ihmiset pakotetaan pysymään lopunajan luopioseurakunnassa, kun ihmisten itse asiassa pitäisi lähteä siitä pois. Kun ottaa huomioon, että koko maailma on alistettu pedon kautta saatanalle (lohikäärmeelle), pedon omana pysyminen riittää saatanalle. Saatana ei ole kumarruksista kiinnostunut, vaan siitä, että saa riistetyksi ihmiset pois Jumalan yhteydestä, pois luvatusta iankaikkisen elämän palkinnosta saatanan kadotukseen. Saatana tekee kaikkensa, että ihmiset eivät ostaisi Jeesuksen silmävoidetta.

   

 • Israelia koskevat ennustukset vanhassa ja uudessa testamentissa

  Aam 3:7 Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille. 

   

  Kun pysähdymme hetkeksi miettimään yllä olevan Raamatunjakeen merkitystä, tajuamme sen sanoman: kaikki mitä Jumalamme Jehova on tehnyt tai tulee tekemään, on ennalta ilmoitettu profeetoille, jotka saamansa käskyn mukaisesti ovat välittäneet nämä Jumalan sanat meille.

  Vuonna 70 jKr. Jerusalemin temppeli hajotettiin maan tasalle ja Israelin kansa vietiin eri puolille maailmaa. Tätä diasporaa on kestänyt lähes 2000 vuotta. Juutalaiset ovat palanneet heille luvattuun maahan 1800-luvun lopulta lukien ja perustaneet oman valtion. Israelin joutuminen diasporaan ja paluu omaan maahan on Raamatun tärkeä ennusmerkki. Vanhat profeetat ilmoittivat Jumalan rangaistuksesta satoja vuosia ennen niiden toteutumista ja Jeesus kertoi opetuslapsilleen diasporan päättymistä kuvaavan viikunapuu –vertauksen liki kaksi tuhatta vuotta sitten. Tämän vuoksi on aiheellista tutkia näitä Raamatun jakeita.

  Näiden ennustusten kantavia teemoja ovat siis:

  –     Juutalaiset rikkovat Jumalan kanssa tekemänsä liiton

  –     Herra rankaisee ja hajottaa oman kansansa ympäri maailman

  –     Herra tuo kansansa takaisin luvattuun maahan

  –     Jumala rankaisee pakanakansoja: Jeremia kirjoittaa, että ”pyörremyrsky vyöryy kohti jumalattomien päätä” (30:23) ja ”minä teen lopun kaikista kansoista, joiden sekaan olen sinut hajottanut” (30:10)

  –     Rankaisu jatkuu ja raskaita tapahtumia sattuu Israelissa kunnes viimein jäännös pelastuu.  Jeremia kertoo Jumalan viestin, jonka mukaan Jumala sanoo, että vähäisen määrän minä jätän jäljelle (Hes. 12:16) Israelista Jumala sanoo : ”minä kuritan sinua kohtuudella, mutta rankaisematta minä en sinua jätä” (Jer 30:11)

  Sodista tarkemmin seuraavassa artikkelissa.

  Joos. 23:15 Ja niinkuin kaikki teitä koskevat lupaukset, jotka Herra, teidän Jumalanne, on antanut, ovat toteutuneet teille, niin Herra myöskin antaa kaikkien uhkauksiensa toteutua teille, kunnes hän on hävittänyt teidät tästä hyvästä maasta, jonka Herra, teidän Jumalanne, on teille antanut:

   Jeremia. 3:14 Palatkaa takaisin, te luopuneet lapset, sanoo Herra, sillä minä olen ottanut teidät omikseni, ja minä noudan teidät, yhden ainoankin kaupungista ja kaksi sukukunnasta, ja tuon teidät Siioniin.

  12:15 Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra, kun minä hajotan heidät pakanain sekaan ja sirotan heidät muihin maihin.  16 Mutta vähäisen määrän heitä minä jätän miekasta, nälästä ja rutosta jäljelle kertomaan pakanain seassa, siellä, minne he joutuvat, kaikista kauhistuksistansa; ja ne tulevat tietämään, että minä olen Herra.”

  Jer 23:7 Sentähden, katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota: ’Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta’, 8 vaan: ’Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti ja toi Israelin heimon jälkeläiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin minä olin heidät karkoittanut.’ Ja niin he saavat asua omassa maassansa.”

  30:3 Sillä katso, tulee aika, sanoo Herra, jolloin minä käännän kansani Israelin ja Juudan kohtalon, sanoo Herra, ja palautan heidät maahan, jonka olen antanut heidän isillensä, ja he saavat periä sen.

  29:14 Ja niin minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra, ja minä käännän teidän kohtalonne ja kokoan teidät kaikista kansoista ja kaikista paikoista, joihin olen teidät karkoittanut, sanoo Herra, ja palautan teidät tähän paikkaan, josta minä siirsin teidät pois.

  29:17 Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, minä lähetän heidän sekaansa miekan, nälän ja ruton ja teen heidät inhottaviksi kuin viikunat, jotka ovat niin huonoja, ettei niitä voi syödä. 18 Ja minä ajan heitä takaa miekalla, nälällä ja rutolla ja teen heidät kauhuksi kaikille valtakunnille maan päällä, kiroukseksi ja kauhistukseksi, ivan vihellykseksi ja häväistykseksi kaikkien kansojen keskuudessa, mihin minä heidät karkoitan,

  30:10 Mutta sinä, minun palvelijani Jaakob, älä pelkää, sanoo Herra, älä säiky, Israel. Sillä katso, minä pelastan sinut kaukaisesta maasta, sinun jälkeläisesi heidän vankeutensa maasta. Ja Jaakob on palajava, elävä rauhassa ja turvassa, kenenkään peljättämättä.  11 Sillä minä olen sinun kanssasi, sanoo Herra, ja pelastan sinut. 22 Ja niin te olette minun kansani, ja minä olen teidän Jumalanne.”

  30:23 Katso, Herran myrsky, kiivastus, puhkeaa, pyörremyrsky vyöryy kohti jumalattomien päätä. 30:24 Eikä Herran vihan hehku asetu, ennenkuin hän on toteuttanut ja täyttänyt sydämensä aivoitukset. Aikojen lopulla te tulette sen ymmärtämään.

  30:2 ”Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Kirjoita kaikki sanat, jotka minä olen sinulle puhunut, kirjaan.  3 Sillä katso, tulee aika, sanoo Herra, jolloin minä käännän kansani Israelin ja Juudan kohtalon, sanoo Herra, ja palautan heidät maahan, jonka olen antanut heidän isillensä, ja he saavat periä sen.”

  30:10 Mutta sinä, minun palvelijani Jaakob, älä pelkää, sanoo Herra, älä säiky, Israel. Sillä katso, minä pelastan sinut kaukaisesta maasta, sinun jälkeläisesi heidän vankeutensa maasta. Ja Jaakob on palajava, elävä rauhassa ja turvassa, kenenkään peljättämättä.  11 Sillä minä olen sinun kanssasi, sanoo Herra, ja pelastan sinut. Minä teen lopun kaikista kansoista, joiden sekaan minä olen sinut hajottanut; ainoastaan sinusta minä en loppua tee: minä kuritan sinua kohtuudella, mutta rankaisematta minä en sinua jätä.

  Jesaja. 11:11 Ja sinä päivänä Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä hankkiakseen itselleen kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assurissa, Egyptissä, Patroksessa, Etiopiassa, Eelamissa, Sinearissa, Hamatissa ja merensaarilla. 12 Hän nostaa viirin pakanakansoille ja kokoaa Israelin karkoitetut miehet; ja Juudan hajoitetut naiset hän kerää maan neljästä äärestä. 14:1 Sillä Herra armahtaa Jaakobia ja valitsee vielä Israelin ja sijoittaa heidät heidän omaan maahansa; muukalaiset liittyvät heihin ja yhtyvät Jaakobin heimoon.

  27:12 Sinä päivänä Herra karistaa hedelmät maahan, Eufrat-virrasta aina Egyptin puroon asti, ja teidät, te israelilaiset, poimitaan talteen yksitellen.  13 Sinä päivänä puhalletaan suureen pasunaan, ja Assurin maahan hävinneet ja Egyptin maahan karkoitetut tulevat ja kumartavat Herraa pyhällä vuorella Jerusalemissa.  41:18 Minä puhkaisen purot kalliokukkuloihin, lähteet laaksojen pohjiin; minä muutan erämaan vesilammikoiksi ja hietikon hetteiköksi.  19 Minä kasvatan erämaahan setripuita, akasioita, myrttejä ja öljypuita; minä istutan arolle kypressejä, jalavia ynnä hopeakuusia,  44:21 Muista tämä, Jaakob, ja sinä, Israel, sillä sinä olet minun palvelijani. Minä olen sinut valmistanut, sinä olet minun palvelijani: en unhota minä sinua, Israel.  22 Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi niinkuin pilven ja sinun syntisi niinkuin sumun. Palaja minun tyköni, sillä minä lunastan sinut.

  51:11 Niin Herran vapahdetut palajavat ja tulevat Siioniin riemuiten, päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat.

  Sefanja 3:14 Iloitse, tytär Siion, puhkea huutoon, Israel; ihastu ja ratkea riemuun kaikesta sydämestäsi, tytär Jerusalem.  15 Herra on poistanut sinun tuomiosi, kääntänyt pois sinun vihollisesi. Israelin kuningas, Herra, on sinun keskelläsi. Ei tarvitse sinun enää onnettomuutta nähdä.  19 Katso, siihen aikaan minä teen tekoni kaikille sinun nöyryyttäjillesi. Minä pelastan ontuvat ja kokoan karkoitetut ja teen heidät ylistetyiksi ja mainehikkaiksi jokaisessa maassa, jossa he olivat häpeänalaisina. 20 Siihen aikaan minä tuon teidät takaisin – siihen aikaan, jona minä teidät kokoan. Sillä minä teen teidät mainehikkaiksi ja ylistetyiksi kaikissa maan kansoissa, kun minä käännän teidän kohtalonne teidän silmäinne nähden; sanoo Herra.

  Hesekiel. 12:10 Sano heille: Näin sanoo Herra, Herra: Ruhtinasta, joka on Jerusalemissa, koskee tämä ennustus ja kaikkea Israelin heimoa, mikä on heidän keskuudessaan. 12:15 Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra, kun minä hajotan heidät pakanain sekaan ja sirotan heidät muihin maihin.  16 Mutta vähäisen määrän heitä minä jätän miekasta, nälästä ja rutosta jäljelle kertomaan pakanain seassa, siellä, minne he joutuvat, kaikista kauhistuksistansa; ja ne tulevat tietämään, että minä olen Herra.”

  20:34 Ja minä vien teidät pois kansojen seasta ja kokoan teidät maista, joihin olitte hajotetut, väkevällä kädellä, ojennetulla käsivarrella ja vuodatetulla vihalla. … 20:41 Niinkuin suloisesti tuoksuvaan uhriin minä teihin mielistyn, kun minä vien teidät pois kansojen seasta ja kokoan teidät maista, joihin olette hajotetut, ja osoitan teissä pyhyyteni pakanain silmien edessä.  42 Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra, kun minä tuon teidät Israelin maahan, siihen maahan, jonka minä kättä kohottaen olin luvannut antaa teidän isillenne.  43 Ja te muistatte siellä vaelluksenne ja kaikki tekonne, joilla olette itsenne saastuttaneet, ja teitä kyllästyttää oma itsenne kaikkien pahain töittenne tähden, mitä olette tehneet.  44 Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra, kun minä teen teille, minkä teen, oman nimeni tähden, en teidän pahan vaelluksenne enkä riettaiden tekojenne ansion mukaan, te Israelin heimo; sanoo Herra, Herra.

  34:12  Niinkuin paimen pitää huolen laumastaan, kun hän on lampaittensa keskellä ja ne ovat hajallaan, niin minä pidän huolen lampaistani, ja minä pelastan ne joka paikasta, minne ne ovat hajaantuneet pilvisenä ja pimeänä päivänä. 13 Minä vien ne pois kansojen seasta ja kokoan ne muista maista, tuon ne omaan maahansa ja kaitsen niitä Israelin vuorilla, puronotkoissa ja kaikissa maan asuttavissa paikoissa.

  36:6 Sentähden ennusta Israelin maasta ja sano vuorille ja kukkuloille, puronotkoille ja laaksoille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, kiivaudessani ja vihassani minä puhun, koska teidän täytyy kärsiä pakanakansain pilkkaa.  7 Sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Minä kohotan käteni: totisesti saavat pakanakansat, jotka teidän ympärillänne ovat, itse kärsiä oman pilkkansa.  10 Ja minä lisään teille ihmisiä runsaasti – kaiken Israelin heimon kokonansa – ja kaupungit asutetaan ja rauniot rakennetaan.  … 37:22 Minä teen heidät yhdeksi kansaksi siinä maassa, Israelin vuorilla, ja yksi kuningas on oleva kuninkaana heillä kaikilla. Eivätkä he enää ole kahtena kansana eivätkä enää jakaantuneina kahdeksi valtakunnaksi.  23 Eivät myöskään he enää saastuta itseänsä kivijumalillaan, iljetyksillään eivätkä millään rikkomuksillansa, vaan minä vapautan heidät kaikista asuinpaikoistaan, joissa ovat syntiä tehneet, ja puhdistan heidät. Ja he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa.  24 Minun palvelijani Daavid on oleva heidän kuninkaansa, ja heillä kaikilla on oleva yksi paimen. Ja he vaeltavat minun oikeuksieni mukaan ja noudattavat minun käskyjäni ja pitävät ne.  25 He saavat asua maassa, jonka minä annoin palvelijalleni Jaakobille ja jossa teidän isänne ovat asuneet. Siinä saavat asua he, heidän lapsensa ja lastensa lapset

  36:24 Minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne.  36:35 Silloin sanotaan: Tästä maasta, joka oli autiona, on tullut kuin Eedenin puutarha; ja raunioina olleet, autiot ja maahan revityt kaupungit ovat varustettuja ja asuttuja.’ 36 Niin tulevat pakanakansat, joita on jäljellä teidän ympärillänne, tietämään, että minä, Herra, rakennan jälleen alasrevityn ja istutan aution: minä, Herra, olen puhunut, ja minä teen sen.  37 Näin sanoo Herra, Herra: Vielä tätäkin annan Israelin heimon minulta anoa, että tekisin heille sen: minä lisään heille ihmisiä runsaasti kuin lammaslaumaa.

  37:25 He saavat asua maassa, jonka minä annoin palvelijalleni Jaakobille ja jossa teidän isänne ovat asuneet. Siinä saavat asua he, heidän lapsensa ja lastensa lapset iankaikkisesti, ja minun palvelijani Daavid on oleva heidän ruhtinaansa iankaikkisesti. 26 Minä teen heidän kanssansa rauhan liiton – se on oleva iankaikkinen liitto heidän kanssansa istutan ja runsaasti kartutan heidät ja asetan pyhäkköni olemaan heidän keskellänsä iankaikkisesti…

  39:25 Sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Nyt minä käännän Jaakobin kohtalon ja armahdan kaikkea Israelin heimoa ja kiivailen pyhän nimeni puolesta.  26 Ja häpeänsä ja kaiken uskottomuutensa, jota he ovat minulle osoittaneet, he unhottavat, asuessaan nyt maassansa turvallisina, kenenkään peloittelematta.  27 Kun minä tuon heidät takaisin kansojen seasta ja kokoan heidät heidän vihamiestensä maista, niin minä osoitan heissä pyhyyteni lukuisain pakanakansain silmien edessä.  28 Ja he tulevat tietämään, että minä, Herra, olen heidän Jumalansa, kun minä, vietyäni heidät pakkosiirtolaisuuteen pakanakansojen luokse, kokoan heidät omaan maahansa enkä jätä sinne jäljelle ainoatakaan heistä.  29 Enkä minä enää kätke heiltä kasvojani, sillä minä vuodatan Henkeni Israelin heimon päälle, sanoo Herra, Herra.”

  Hosea 6:1 Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä, ja parantaa meidät, hän on lyönyt meitä, ja sitoo meidät.  2 Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua, kolmantena päivänä hän meidät herättää, ja me saamme elää hänen edessänsä.

  Malakia. 4:1  Sillä katso: se päivä on tuleva, joka palaa kuin pätsi. Ja kaikki julkeat ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat oljenkorsia; ja heidät polttaa se päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa.  3 ja tallaatte jumalattomat; sillä he tulevat tomuksi teidän jalkapohjienne alle sinä päivänä, jonka minä teen, sanoo Herra Sebaot.

  Luukas. 21:29 Ja hän [Jeesus] puhui heille vertauksen: ”katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita.  30 Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä.  31 Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä. 32 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu.

  Mikä on tämän Israelia kuvaavan viikunapuuvertauksen tämä sukupolvi’? Tulkinnalle on olennaista, että vertauksessa puhutaan viikunapuusta, joka tarkoittaa Israelia. Kyse on siis Israelissa olevasta sukupolvesta. Israelin valtio perustettiin vuonna 1948, mutta siitä on kulunut jo ylikin sukupolven aika. Mikä muu ajankohta voisi tulla kysymykseen? Yksi ajankohta voisi olla vuosi 1967, jolloin Israelin joukot sodassa valloitti koko Jerusalemin, eikä se (sen itäosa) enää ollut pakanain tallattavana. Luukkaasta voimme lukea miten Jerusalem on oleva pakanain tallattavana:

  Luuk 21:24 Ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva  pakanain  tallattavana,  kunnes  pakanain  ajat täyttyvät.

  Viikunapuuvertaus kuvaa ajan kehitystä. Viikunan kypsyminen voidaan siis tulkita merkitsevän Israelin syntymistä; diaspora on osin purkautunut, mutta juutalaisten paluumuutto ei ole vieläkään päättynyt. Pakanain ajoista ja niiden päättymisestä on erilaisia tulkintoja.

  Mm. Jehovan todistajien tulkinta on ollut, että pakanain ajat, jotka kestivät 2520 vuotta, päättyivät vuonna 1914. Tästä vuodesta he alkoivat laskea ’tämän sukupolven päättymisaikaa, jonka päättyessä siis Jumalan valtakunnan on määrä alkaa. Tulkinta on ilmeisen virheellinen, koska vuodesta 1914 on kulunut jo yli sata vuotta ilman että Jumalan valtakunta olisi tullut maan päälle. Yksimielisyyttä ei myöskään ole sukupolven kestosta; useimmiten tunnutaan ilmoitettavan sukupolven pituudeksi (tai oikeastaan ihmisen iäksi) 70 tai 80 vuotta.

  Aamoksessa sanotaan 3:6 Puhalletaanko pasunaan kaupungissa, niin ettei kansa peljästy? Tahi tapahtuuko kaupungissa onnettomuutta, jota ei Herra ole tuottanut?  7 Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille.

  Salaisuus ilmoitetaan usein vertauskuvana. Viikunapuu on selvä vertaus Israeliin. Jumala kuitenkin puhuu myös selvääkin selvemmin sanoin, kuten esim. Hes 36:24 Minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne. Näin on jo tapahtunut 1880-luvulta lähtien, jonka jälkeen miljoonat juutalaiset lukuisista maista ovat palanneet diasporasta luvattuun maahansa ja rakentaneet kaupunkeja ja saaneet maan kukoistamaan. Israel on kuitenkin pieni maa ja sen kansa on vähäpätöinen ympäröiviin vihollismaihin nähden.

  Edellä olevista lukuisista jakeista käy ilmi, että Jumala ilmoittaa tulevista tapahtumista monta, monta kertaa eri profeettojen kautta ja eri aikoina. Toiston tarkoituksena on korostaa ilmoituksen varmuutta; näin tulee tapahtumaan niin Israelin kuin koko maailmankin osalta.

 • Lopun ajan sodat Israelia vastaan

  Daniel 7

  7:14 Ja hänelle [Kristukselle] annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä.   – Jälleen tämä sanonta, joka osoittaa, että koko maailma on Kristukselle alamainen.

  7:20 sekä pedon [neljännen pedon] pään kymmenestä sarvesta ynnä siitä sarvesta, joka puhkesi ja jonka edestä kolme putosi; jolla sarvella oli silmät ja herjauksia puhuva suu ja joka näytti suuremmalta kuin ne muut; 21 se sarvi, jonka minä näin sotivan pyhiä vastaan ja voittavan heidät, 22 siihen asti kunnes Vanhaikäinen tuli ja oikeus annettiin Korkeimman pyhille ja aika joutui ja pyhät saivat omaksensa [Jumalan] valtakunnan  23 Hän vastasi  näin:  Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen. 24 Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa kolme kuningasta. 25 Hän [”eräs muu”, antikristus] puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi [eli 42 kk:ksi]. 26 Sitten oikeus istuu tuomiolle, ja hänen valtansa otetaan pois ja hävitetään ja tuhotaan loppuun asti. 7:27 Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset.”

  Neljäs peto on kymmenen valtakunnan liittouma valtakuntia Lähi-Idässä Israelin ympärillä. Kymmenen kuninkaan jälkeen (7:24) nousee eräs muu, jonka uskon olevan nk. antikristus. Hän vainoaa ja hävittää Korkeimman pyhiä. Sitä, en tiedä miten se käytännössä tapahtuu, mutta voisin kuvitella, että hänellä on käytössään uskonnollinen poliisi, jollaisia on tänäkin päivänä islamilaisissa maissa. Ensimmäisenä näyttäisi olevan pedon tähtäimessä Jumalan valitut, pyhät, joita vainotaan.

  Daniel 11-12

  11:29 Määräaikana hän [Pohjoisen kuningas] hyökkää jälleen Etelämaahan, mutta tällä viimeisellä retkellä ei käy niinkuin ensimmäisellä. 31 Hänen lähettämänsä sotajoukot nousevat ja häväisevät pyhäkön linnoituksineen, poistavat jokapäiväisen uhrin ja asettavat sinne hävityksen kauhistuksen32 Ja liitonrikkojat hän viettelee luopumukseen houkutuksillaan, mutta niitten joukko, jotka tuntevat Jumalansa, pysyy lujana ja tekee tehtävänsä. 33 Ja taidolliset kansan seassa opettavat monta, mutta heitä sorretaan miekalla, tulella, vankeudella ja ryöstöllä, jonkun aikaa. 34 Ja keskellä sortoa heille suodaan pieni menestys, ja monet liittyvät heihin teeskennellen. 35 Ja taidollisista jotkut kompastuvat, että heidän joukkonsa koeteltaisiin, seulottaisiin ja puhdistettaisiin lopun ajaksi, sillä vielä kestää, ennenkuin määräaika on. 36 Ja kuningas tekee, mitä hän tahtoo, ja korottaa itsensä ja uhittelee jokaista jumalaa, itse jumalien Jumalaa vastaan hän puhuu kauheita. Ja hän menestyy, kunnes vihan aika on lopussa; sillä mikä on säädetty, se tapahtuu. 11:40 Mutta lopun ajalla Etelän kuningas iskee yhteen hänen kanssansa. Ja Pohjan kuningas käy tämän kimppuun vaunuilla ja ratsuilla ja monilla laivoilla, hyökkää hänen maihinsa, tulvana leviten niiden ylitse.   41 Hän hyökkää myös Ihanaan maahan, ja monta kaatuu. Mutta hänen kädestänsä pelastuvat nämä: Edom ja Mooab ja ammonilaisten pääosa. 45 Hän pystyttää hovitelttansa meren ja pyhäkön ihanan vuoren välille. Mutta hänen loppunsa tulee, eikä häntä kukaan auta.

  12:1 Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat.  2 Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen.   3 Ja taidolliset loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti.   4 Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys lisääntyy.  5 Ja minä, Daniel, näin, ja katso, siellä seisoi kaksi muuta, toinen virran tällä rannalla, toinen virran tuolla rannalla. 6 Ja toinen sanoi pellavapukuiselle miehelle, joka oli virran vetten yläpuolella: Kuinka kauan on vielä näitten ihmeellisten asiain loppuun?7 Ja minä kuuntelin pellavapukuista miestä, joka oli virran vetten yläpuolella, ja hän nosti oikean ja vasemman kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää iankaikkisesti: Siihen on vielä aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Ja kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät.”  8 Ja minä kuulin, mutta en ymmärtänyt, ja minä sanoin: ”Herrani, mikä on oleva näitten päätös?”  9 Niin hän sanoi: ”Mene, Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti. 10 Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät. 11 Ja siitä ajasta, jolloin jokapäiväinen uhri poistetaan ja hävityksen kauhistus asetetaan, on oleva tuhat kaksisataa yhdeksänkymmentä päivää. 12 Autuas se, joka odottaa ja saavuttaa tuhat kolmesataa kolmekymmentä viisi päivää.

  Jakeessa 12:7 sanotaan, että  kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät.Pyhä kansa tarkoittaa Israelia. ’Yhden osan hajotus’ on merkittävä ilmaus; Jumala on luvannut palauttaa kaikki hänen kansansa ihmiset luvattuun maahan, mutta kaikki eivät voi tulla yhdessä hetkessä, vaan ajan kanssa. Lupausten täyttyminen ei vaadi, että kaikki olisivat palanneet Israeliin, vaan riittää, että ’yksi osa’ on palannut.

  Psalmi 83

  83:4 Heillä on kavalat hankkeet sinun kansaasi vastaan, ja he pitävät neuvoa sinun suojattejasi vastaan. 5 He sanovat: ”Tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta.” 6 Sillä he neuvottelevat keskenään yksimielisesti, he tekevät liiton sinua vastaan: Liittoumaan kuuluvat  7 Edomin teltat ja ismaelilaiset, Mooab ja hagrilaiset,    8 Gebal, Ammon ja Amalek, Filistea ynnä Tyyron asukkaat.  9 Myös Assur on liittynyt heihin,…

  Tässä on mainittu kymmenen kansaa, jotka liittoutuvat hävittääkseen Israelin niin, ettei sen nimeäkään enää muistettaisi. Luetellut kansat sijaitsevat Israelin lähettyvillä. Mikä voisi aiheuttaa, että nämä kansat kokevat tällaista vihaa Israelia kohtaan, että päättävät liittoutua Israelin tuhoamiseksi? Todennäköisesti syyt ovat uskonnolliset; Israelin ympärillä olevat kansat tunnustavat islamin uskoa.

  Ilmestys 13

  13:4 Ja he kumarsivat lohikäärmettä [saatanaa], koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle [valtioliitto], ja kumarsivat petoa sanoen: ”Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?”  5 Ja sille annettiin suu [antikristus, ”toinen peto”, on ensimmäisen pedon pedon edustaja] puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta. 6 Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat.  7 Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot.

   

  Hesekiel 38-39

  Hesekielille tuli sana Jumalalta, käsky koskien ”Googia Maagogin maassa, Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinasta”. Goog oli kokoava suuren liittouman Israelia vastaan.

  38:8 Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen, vuotten lopulla sinun on karattava maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä, koottu monien kansain seasta, – mentävä Israelin vuorille, jotka kauan aikaa olivat olleet rauniomaana; se on tuotu pois kansojen seasta, ja he asuvat turvallisina kaikki tyynni.  9 Sinä hyökkäät kuin rajuilma, tulet kuin pilvi, peittääksesi maan, sinä ja kaikki sotalaumasi ja lukuisat kansat, jotka ovat sinun kanssasi.

  Googin joukot, jotka on koottu lukuisista kansoista, lähtevät pohjan periltä Israelin kimppuun kuin pilvi. Tämän sanotaan tapahtuneen päivien lopulla. Miten käy tälle suurelle sotajoukolle? 38:18 Mutta sinä päivänä, jona Goog karkaa Israelin maahan, sanoo Herra, Herra, nousee minun vihani hehku. 19 Kiivaudessani, tuimuuteni tulessa minä sanon: Totisesti tulee sinä päivänä suuri maanjäristys Israelin maahan.  20 Ja minun edessäni vapisevat meren kalat ja taivaan linnut ja metsän eläimet ja kaikki maassa liikkuvat matelijat ja kaikki ihmiset, jotka maan pinnalla ovat; ja vuoret luhistuvat, ja vuorenpengermät sortuvat, ja kaikki muurit sortuvat maahan. 21 Ja minä kutsun häntä vastaan kaikille vuorilleni miekan, sanoo Herra, Herra: toisen miekka on oleva toista vastaan.  22 Minä käyn oikeutta hänen kanssansa rutolla ja verellä. Ja minä annan sataa kaatosadetta, raekiviä, tulta ja tulikiveä hänen päällensä, hänen sotalaumojensa päälle ja lukuisain kansojen päälle, jotka hänen kanssansa ovat.

  Sakarja

  14:1 Katso, Herran päivä on tuleva, ja sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi.    2 Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, ja puoli kaupunkia lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista.     3 Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan…

  Sak 14:12 Ja tämä on oleva vitsaus, jolla Herra rankaisee niitä kansoja, jotka sotivat Jerusalemia vastaan: hän mädättää siltä kansalta lihan, kun se vielä seisoo jaloillaan, sen silmät mätänevät kuopissansa, ja sen kieli mätänee sen suussa.

  Kun Raamattu toisessa kohdin sanoo kaikkien kansojen lähtevän sotimaan Israelin vastaan, Sakarja puolestaan sanoo Herran rankaisevan niitä kansoja, jotka sotivat Jerusalemia vastaan. Kaikki kansat maapallolla eivät suinkaan käy sotimaan Israelia vastaan. Herra aiheuttaa hyökkääjakansoille suuren hämmingin ja nämä käyvät toistensa kimppuun: 14:13 Sinä päivänä on tuleva Herralta suuri hämminki heidän sekaansa, niin että he käyvät kiinni toinen toisensa käteen ja toisen käsi kohoaa toisen kättä vastaan.

  14:1 Katso, Herran päivä on tuleva, ja sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi.    2 Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, ja puoli kaupunkia lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista. 3 Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä.  4 Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin. 5 Ja te pakenette minun mäkieni väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakenette, niinkuin pakenitte maanjäristystä Ussian, Juudan kuninkaan, päivinä. Ja Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi. 6 Sinä päivänä ei ole valoa: loistavat tähdet sammuvat.   7 Se on oleva yhtämittaista päivää – Herralle on se tunnettu – ei vaihdu päivä ja yö; ja ehtoolla on oleva valoisata.  8 Sinä päivänä elävät vedet virtaavat Jerusalemista: toiset puolet niistä Idänmerta kohti, toiset puolet Länsimerta kohti. Niin on tapahtuva kesät ja talvet.   9 Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi.  10 Koko maa muuttuu tasaiseksi kuin Aromaa Gebasta Rimmoniin asti, Jerusalemin eteläpuolelle. Ja tämä on oleva korkea ja oleva asuttu, paikallansa, Benjaminin portista entisen portin sijaan asti, Kulmaporttiin ja Hananelin-torniin asti, kuninkaan viinikuurniin asti. 11 He asuvat siellä, eikä vihitä sitä enää tuhon omaksi, ja Jerusalem on oleva asuttu, oleva turvassa. 12 Ja tämä on oleva vitsaus, jolla Herra rankaisee niitä kansoja, jotka sotivat Jerusalemia vastaan: hän mädättää siltä kansalta lihan, kun se vielä seisoo jaloillaan, sen silmät mätänevät kuopissansa, ja sen kieli mätänee sen suussa. 13 Sinä päivänä on tuleva Herralta suuri hämminki heidän sekaansa, niin että he käyvät kiinni toinen toisensa käteen ja toisen käsi kohoaa toisen kättä vastaan. 14 Myös Juuda on sotiva Jerusalemissa, ja kaikkien pakanakansojen rikkaudet kootaan joka taholta: kullat ja hopeat ja ylen paljon vaatteita. 15 Samoin on vitsaus kohtaava hevosia ja muuleja ja kameleja ja aaseja ja kaikkea karjaa, mitä niissä leireissä on – samankaltainen vitsaus. 16 Mutta kaikki niiden pakanakansain tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa.  17 Ja mitkä maan sukukunnista eivät käy ylös Jerusalemiin kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, niille ei tule sadetta. 18 Ja jos egyptiläisten sukukunta ei käy eikä tule sinne ylös, ei tule sitä heillekään; vaan heitä on kohtaava se vitsaus, millä Herra rankaisee niitä pakanakansoja, jotka eivät tule sinne ylös viettämään lehtimajanjuhlaa. 19 Tämä on oleva egyptiläisten synnin palkka ja kaikkien niiden pakanakansojen synnin palkka, jotka eivät käy sinne ylös viettämään lehtimajanjuhlaa. 20 Sinä päivänä on oleva hevosten kulkusissa kirjoitus: ”Pyhitetty Herralle.” Ja padat Herran temppelissä ovat uhrimaljain vertaisia, jotka ovat alttarin edessä. 21 Ja jokainen pata Jerusalemissa ja Juudassa on oleva pyhitetty Herralle Sebaotille, ja kaikki uhraajat tulevat ja ottavat niitä ja keittävät niissä. Eikä ole enää sinä päivänä yhtään kaupustelijaa Herran Sebaotin temppelissä.

  Jeremia

  23:5 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä herätän Daavidille vanhurskaan vesan; hän [Kristus] on hallitseva kuninkaana ja menestyvä, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa. 6 Hänen päivinänsä pelastetaan Juuda ja Israel asuu turvassa. Ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan: ’Herra on meidän vanhurskautemme.’

 • Kristuksen ylipappeus ja kuninkaallinen papisto

   

  Tätä artikkelia varten olen tutkinut viisisataa vuotta vanhaa yleisesti valtakirkkojen hyväksymää käsitystä siitä, että yleinen pappeus kuuluu kaikille kastetuille ihmisille. Mielestäni se on väärä tulkinta Raamatun sanan perusteella, jonka erityisesti Martti Luther on painokkaasti esittänyt.

  Myös Ilmestyskirjan viimeinen luku vaatii uutta tulkintaa. Jakeessa 22:5 palataan vielä aiemmin painotettuun pyhien hallitsemiseen. Tälle jakeelle on syytä löytää uusi merkitys.

   

  Melkisedekin pappeus

  Melkisedek on ensimmäinen Raamatussa mainittu pappi, joka oli sekä ”Korkeimman Jumalan pappi” että Saalemin (Jerusalemin) kuningas. Melkisedek oli Abrahamin aikalainen. Abrahamista tiedämme enemmän, mm. että Abraham kuului Seemin kautta kymmenenteen sukupolveen Nooasta, ja hän syntyi n. 350 vuotta vedenpaisumuksen jälkeen, noin vuonna 2000 eaa.

  Abram tapasi tämän pappiskuninkaan paluumatkallaan voitettuaan kolme kuningasta, jotka olivat liittoutuneet elamilaiskuninkaan Kedorlaomerin kanssa. Antamalla Melkisedekille kymmenykset voittosaaliistaan ja ottamalla vastaan Melkisedekin siunauksen, Abra(ha)m osoitti tunnustavansa Melkisedekin pappeuden olevan lähtöisin Jumalalta sen periaatteen mukaisesti, että korkeammassa asemassa oleva antaa siunauksen: 1 Moos 14:18 Ja Melkisedek, Saalemin kuningas, toi leipää ja viiniä; hän oli Jumalan, Korkeimman, pappi. 19 Ja hän siunasi hänet sanoen: ”Siunatkoon Abramia Jumala, Korkein, taivaan ja maan luoja. 20 Ja kiitetty olkoon Jumala, Korkein, joka antoi vihollisesi sinun käsiisi.” – Ja Abram antoi hänelle kymmenykset kaikesta.

  Melkisedekin järjestyksen mukaista pappeutta, joka toteutui Kristuksessa, kuvataan Psalmissa 110:4 ja Hebrealaiskirjeessa: Heb 6:20 jonne Jeesus edelläjuoksijana meidän puolestamme on mennyt, tultuaan ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan, iankaikkisesti.
  Heb 7:17 Sillä hänestä todistetaan: ”Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan.”

  Heb 7:21 mutta tämä hänestä vannotulla valalla, sen asettamana, joka hänelle sanoi: ”Herra on vannonut eikä ole katuva: ’Sinä olet pappi iankaikkisesti”.

  Tämän Jumala vannoi valalla ja vain Kristukselle. Kristus puolestaan lupasi apostoleilleen Luuk 22:29 ja minä säädän teille, niinkuin minun Isäni on minulle säätänyt, kuninkaallisen vallan, 30 niin että te saatte syödä ja juoda minun pöydässäni minun valtakunnassani ja istua valtaistuimilla ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa.

  Apostolien kanssa tulevat hallitsemaan ensimmäisen ylösnousemuksen pyhät:  Piet 2:9 Mutta te olette ”valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja”, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa;
  Ilm 1:6 ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti! Amen.

  Ilm 20:6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta. 

  Melkisedek oli kuningas ja Jumalan pappi maan päällä. Jeesuksella Kristuksella olisi nuo molemmat virat, sekä Kuninkaan että Ylimmäisen papin virka, mutta ei vielä maan päällä vaan taivaassa. Hänet asetettiin ikuisesti ylipapiksi taivaaseen nousemisensa jälkeen. Maan päällä Kristus tulee toimimaan kuninkaana ja ylimmäisenä pappina toisen tulemisensa jälkeen, kun hän hallitsee tuhatvuotista valtakuntaa.

  Jehova itse nimitti Melkisedekin papiksi. Käsiteltäessä Jeesuksen asemaa suurena Ylimmäisenä pappina Hebrealaiskirjeen kirjoittaja (todennäköisesti Paavali) osoitti, ettei kukaan ota tätä kunniaa omasta aloitteestaan, vaan ”… Jumala kutsuu hänet niinkuin Aaroninkin.” (Heb 5:4) Lisäksi kirjoittaja selitti, että 5:2 … ”koska hän itsekin on heikkouden alainen, 3 ja tämän heikkoutensa tähden hänen täytyy, samoinkuin kansan puolesta, niin itsensäkin puolesta uhrata syntien edestä.”  ”Kristuskaan ei kirkastanut itseään tulemalla ylimmäiseksi papiksi, vaan hänet kirkasti Isä Jumala, joka sanoi hänestä: ’Sinä olet minun poikani; tänä päivänä minä sinut synnytin” (j. 5:5). – ”Tänä päivänä” ilmeisesti tarkoittaa päivää, jolloin Jumala korotti Jeesuksen ylimmäiseksi papiksi. ”Tänä päivänä” Kristus lopullisesti vahvistettiin Jumalan omaksi pojaksi. Toki Isä Jumala oli jo Johanneksen kastaessa Jeesuksen tunnustanut, että ”tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä”. Koko maailman ikuiseksi ylimmäiseksi papiksi tunnustaminen on vielä askel ylemmäksi.
  5:6 niinkuin hän toisessakin paikassa sanoo: Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan.” – Tämä Hebrealaiskirjeen toteamus Jesuksen iankaikkisesta papeudesta on erityisen merkittävä, kun ajatellaan Kristuksen asemaa tulevaisuudessa – Jumalan Uudessa maailmassa.

   Heb 7:1 ”Sillä tämä Melkisedek, Saalemin kuningas, Jumalan, Korkeimman, pappi, joka meni Aabrahamia vastaan, hänen palatessaan kuninkaita voittamasta, ja siunasi hänet;

  2 jolle Aabraham myös antoi kymmenykset kaikesta ja joka ensiksi, niinkuin hänen nimensäkin merkitsee, on ”vanhurskauden kuningas” ja sen lisäksi vielä ”Saalemin [Jerusalemin] kuningas”, se on ”rauhan kuningas”; Jerusalemia sanotaankin joskus ”Salemiksi” Psa 76:3 ”Saalemissa on hänen [Jumalan] majansa ja hänen asumuksensa Siionissa.”
  7:3 jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua eikä elämän loppua, mutta joka on Jumalan Poikaan verrattava – hän pysyy pappina ainaisesti.

  ερες hiereús, from G2413; a priest (literally or figuratively):—(high) priest. Tulkintani mukaan, Melkisedek, “joka pysyy pappina ainaisesti” (j. 7:3) ei tarkoita ainaisesti ylipappina.

  Melkisedek on syntynyt ja myös kuollut. Hän odottaa haudassaan ylösnousemusta eikä ole taivaassa kuten Jeesus Kristus. Jotkut tutkijat ovat sitä mieltä, että Melkisedek oli Jeesus. Raamattu sanoo Melkisedekin olleen pappi, mutta Raamattu ei sano hänen olleen ylimmäinen pappi. Tämä on todella merkittävä Raamatun ilmoitus ja siksi Jeesus ei voi olla Melkisedek, koska Jeesus ei ole tavallinen pappi, vaan iankaikkisen pappeuden Ylimmäinen Pappi. Kristus on ikuisesti Jumalan ylipappi, eikä kahta samanarvoista ylipappia voi olla. Pappeja sensijaan on paljon. Melkisedekkin voi olla pappi ikuisesti tulevassa uudessa maailmassa. Ylipappi on ikuisesti vain Kristus.

   

  Aaronin pappeus (tai leeviläinen pappeus)

  Ennen kuin leeviläinen pappeus oli tullut voimaan, perheenpää toimi omassa perhekunnassaan pappina.

  Jumala nimitti Israelin ensimmäisen ylimmäisen papin, Aaronin, virkaansa. Tämä tapahtui noin 1400 vuotta eKr. Heb 5:4 ”Eikä kukaan sitä arvoa itselleen ota, vaan Jumala kutsuu hänet niinkuin Aaroninkin.”  Aaron polveutui Leevistä, joka oli kolmanneksi vanhin Jaakobin pojista.

  Ylimmäisen papin virka kulki suvussa isältä vanhimmalle pojalle, ellei tämä kuollut tai tullut virkaan kelvottomaksi, kuten kävi Aaronin kahdelle vanhimmalle pojalle, Naadabille ja Abihulle. He eivät noudattaneet Jumalan käskyä, vaan tekivät syntiä ja toivat vierasta, iljettävää tulta Jumalan eteen. Herran tuli lähti taivaasta ja kulutti heidät. (3 Moos 10:1-2).

  Vanhaa Testamenttia lukiessamme opimme, että Jumala oli tavattoman ankara ja vaati käskyjensä ehdotonta noudattamista. Em. ylipappia koskevien tarkkojen määräysten lisäksi muistan esimerkin Israelin kansan erämaavaelluksen ajoilta: mies keräsi risuja sapattina tulentekoa varten. Mooses ja Aaron vangitsivat hänet, mutta eivät tienneet minkälaisen rangaistuksen antaisivat. 4 Moos 15:35 kertoo: Mutta Herra sanoi Moosekselle: ”Se mies rangaistakoon kuolemalla, koko seurakunta kivittäköön hänet leirin ulkopuolella.” Tänä päivänä me elämme Kristuksen Uudessa liitossa, jonka peruspilareita ovat anteeksianto ja armo. Tuomio ei tule heti, vaan ihmisellä on aikaa katua ja saada syntinsä anteeksi. VT:n aikana olisi vaadittu uhrieläimen veren vuodattamista. Kristuksen veri kattaa ajattomasti kaikki synnit ja antaa mahdollisuuden saada ne anteeksi.

  Jumala antoi tarkat ohjeet (2 Moos 28.luku) ylipapin vaatetuksesta. Papin päähineen etupuolelle oli kiinnitetty kiiltävä levy puhtaasta kullasta, ja siihen oli kaiverrettu sanat ”Herralle pyhitetty.” Rintakilpi oli ylimmäisen papin puvun kallein osa. Se oli muodoltaan suorakulmainen siten, että sen pituus oli kaksi kertaa sen leveys, mutta se taitettiin kaksin kerroin, jolloin se muodosti neliön. Kaksin kerroin taittamalla muodostui eräänlainen tasku. Mooses säilytti tässä rintakilven taskussa urimia ja tummimia (3 Moos 8:8). 

   

  Urim ja tummim. Sitä, mitä urim ja tummim varsinaisesti olivat, ei tiedetä. Niiden käytön perusteella tiedetään, että niitä käytettiin kysymään Jumalalta vastausta. Kysymyksen ja saatavan vastauksen piti olla niin, että vastaus saattoi olla joko kielteinen tai myönteinen. Kun heräsi koko kansaa koskevia kysymyksiä, ylipappi lähestyi Jehovaa urimin ja tummimin avulla. Esimerkkinä 4 Moos 27:21: ”Ja hän astukoon pappi Eleasarin eteen, ja tämä kysyköön hänen puolestaan urimin kautta Jumalan vastausta Herran edessä. Hänen käskystänsä he lähtekööt ja hänen käskystänsä he tulkoot, hän ja kaikki israelilaiset hänen kanssansa, koko seurakunta.”

  Emme tiedä millaisia kysymyksiä Jumalalle esitettiin VT:n aikana, mutta Uudessa Testamentissa esitettiin Jumalalle kysymys, kumpi kahdesta ehdokkaasta pitäisi valita uudeksi jäseksi Juudas Iskariotin tilalle. Juudas Iskariotin petettyä Jeesuksen hän omantunnon tuskissa hirttäytyi. Apostoleja jäi jäljelle yksitoista. Apostolien tekojen mukaan, jäljelle jääneet opetuslapset kokoontuivat Jeesuksen ylösnousemisen ja helluntain välillä valitsemaan uuden apostolin joukkoonsa. Valittavan piti olla Jeesuksen ylösnousemuksen todistaja ja hänen oli pitänyt olla oppilaiden joukossa niin pitkän ajan, että hän tunsi Jeesuksen toiminnan perinpohjaisesti. Oppilaat asettivat ehdolle kaksi henkilöä, Joosef Barsabbaan, jota kutsuttiin Justukseksi, sekä Mattiaksen. Näistä kahdesta uusi apostoli valittiin arvalla. Arpa lankesi Mattiaalle, josta näin tuli uusi kahdestatoista apostoli.
  Apt 1:23 Ja he asettivat ehdolle kaksi, Joosefin, jota kutsuttiin Barsabbaaksi, lisänimeltä Justukseksi, ja Mattiaan. 24 Ja he rukoilivat ja sanoivat: ”Herra, sinä, joka kaikkien sydämet tunnet, osoita, kummanko näistä kahdesta sinä olet valinnut 25 ottamaan sen paikan tässä palveluksessa ja apostolinvirassa, josta Juudas vilpistyi pois, mennäkseen omaan paikkaansa.” 26 Ja he heittivät heistä arpaa, ja arpa lankesi Mattiaalle, ja hänet luettiin niiden yhdentoista kanssa apostolien joukkoon.

  Tulevassa maailmassa, kun Kristus on perustanut tuhatvuotisen valtakuntansa, ei meidän tarvitse käyttää Urimia ja Tummimia saadaksemme vastauksen Jumalalta. Jesaja kirjoittaakin 65:24: ”Ennenkuin he huutavat, minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen.”

  Ylipapin vaatetus ei suinkaan ollut ainoa asia, jota Jumala sääteli. Ylimmäiselle papille asetettiin vielä lisärajoituksia: 3 Moos 21:14 määräsi: ”Leskeä tai hyljättyä vaimoa tai häväistyä naista tai porttoa hän älköön ottako, vaan neitsyen omasta suvustaan hän ottakoon vaimoksensa.”

  – Ylipappi ei saanut koskea kuolleeseen ruumiiseen, koska koskeminen olisi saastuttanut hänet. Hänen piti hoitaa hiuksiansa eikä hän saanut repäistä vaatteitaan. Pappeja koskivat määräykset, joiden mukaan heillä ei saanut olla Raamatussa lueteltuja ruumiinvammoja. 3. Moos luku 21:18 ”Älköön lähestykö kukaan, jossa on joku vamma, älköön kukaan sokea tai ontuva, kukaan kasvoiltaan tahi jäseniltään muodoton, 19 jalkansa tai kätensä taittanut 20 kyttyräselkäinen tai surkastunut, silmävikainen tai ihotautinen tai rupinen tai kuohittu.” Erikoinen ja meille vaikeasti ymmärrettävä määräys koski turvakaupunkeja. 4 Moos 35:25 sääti seuraavaa: ”Ja seurakunta päästäköön tappajan verenkostajan kädestä, ja seurakunta antakoon hänen palata turvakaupunkiin, johon hän oli paennut, ja siellä hän asukoon pyhällä öljyllä voidellun ylimmäisen papin kuolemaan asti.” – Tämän mukaan tappaja oli turvassa asuessaan turvakaupungissa ”pyhällä öljyllä voidellun ylimmäisen papin kuolemaan asti.” 

   

  Pyhällä öljyllä voiteleminen

  Pappien ensimmäiset pyhitysmenot kestivät seitsemän päivää. Seuraavana päivänä toimitettiin ensimmäisen kerran sovitusmenot, joita oli käsketty viettää vuosittain tisrikuun 10. päivänä. Israelin kansa tarvitsi puhdistamista synneistään, olivathan he aiemmin tehneet itselleen epäjumalan, kultaisen vasikan, kun Mooses oli viipynyt Sinain vuorella saamassa Jumalalta kymmenen käskyn laintaulut. Sillä välin 2 Moos 32:4: ”ja hän [Aaron] otti vastaan kullan heidän käsistään, kaavaili sitä piirtimellä ja teki siitä valetun vasikan. Ja he sanoivat: ”Tämä on sinun jumalasi, Israel, se, joka on johdattanut sinut Egyptin maasta.” Israelin kansa on viettänyt sovituspäivän juhlaa vuosittain syksyllä tisrikuun 10. pv.

  Itse olen ajatellut, että Israelin ja koko maailman suurin sovittaja Jeesus Kristus, olisi syntynyt sovituspäivän aikaan. Hänen tarkkaa syntymäpäiväänsä ei tiedetä, eikä se missään tapauksessa ole joulukuun 25. pv. Sovituspäivä aiemmin syksyllä olisi ainakin vertauskuvallisesti mitä sopivin tässä mielessä.

  Jumala antoi pikkutarkat ohjeet monesta asiasta Ylipappeuteen liittyen: Mooseksen piti toimittaa Aaronin voiteleminen vuodattamalla hänen päähänsä pyhää voiteluöljyä. 3 Moos 8:10 Ja Mooses otti voiteluöljyn ja voiteli asumuksen ja kaikki, mitä siinä oli, ja pyhitti ne; 11 ja hän pirskoitti sitä seitsemän kertaa alttarille ja voiteli alttarin kaikkine kaluineen ynnä altaan jalustoineen pyhittääkseen ne. 12 Ja hän vuodatti voiteluöljyä Aaronin päähän ja voiteli hänet pyhittääkseen hänet.

  Voitelun lisäksi uhrattiin syntiuhrina mullikka.

  Aaronia seuranneita ylimmäisiä pappeja sanottiin ”voidelluiksi”. Myös Kristuksesta puhutaan Jumalan voideltuna. (Apt 3:18, 4:26, Ilm 12:10)

  Jehova itse käski Moosesta osoittaen millaisen siunauksen tuli olla; 4 Moos 6:23 ”Puhu Aaronille ja hänen pojillensa ja sano: Siunatessanne israelilaisia sanokaa heille:

  24 Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua;
  25 Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen;
  26 Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.

  Jumalan itsensä antama ohje muistuttaa suuresti nykyistä Herran siunausta.

  Kuningas Daavidin valtakaudelle tultaessa pappien määrä 400 luvulla eKr oli kasvanut niin suureksi, että papit järjestettiin peräti 24 osastoon. (1 Aik 24. luku).

  Aaronin pappeuden alussa pappien suorittamat Jumalan palvelusmenot olivat hyvin tarkasti säädellyt. Jos niitä ei noudattanut tarkasti, saattoi käydä niin kuin kahdelle Aaronin pojalle; Jumala löi heidät kuoliaaksi. Papin ammatti alkoi näyttäytyä monille aika vaaralliselta. Toisaalta Raamattu kertoo, kuinka Jumala osoitti hyväksyntänsä uhrille, joka oli annettu alttarilla: 3 Moos 9:24 ”Ja tuli lähti Herran tyköä ja kulutti polttouhrin ja rasvat alttarilta. Ja kaikki kansa näki sen, ja he riemuitsivat ja lankesivat kasvoillensa.”

  Uudesta Testamentista voimme lukea samantapaisen kertomuksen Jumalan rankaisusta. Ananias ja Safiira olivat päättäneet myydä maatilansa ja antaa rahat seurakunnalle. He kuitenkin kätkivät osan kauppahinnsta.

  Apt 5:3 Mutta Pietari sanoi: ”Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi, niin että koetit pettää Pyhää Henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta? 4 Eikö se myymätönnä ollut sinun omasi, ja eikö myynnin jälkeenkin sen hinta ollut sinun? Miksi päätit sydämessäsi tämän tehdä? Et sinä ole valhetellut ihmisille, vaan Jumalalle.” 5 Kun Ananias kuuli nämä sanat, kaatui hän maahan ja heitti henkensä. Ja suuri pelko valtasi   kaikki, jotka sen kuulivat.

  Mooseksen tehtäväksi jäi, profeettana toiminen ja Pentateukin aikaansaaminen, joskin on esitetty väitteitä (niin kuin melkein kaikista Raamatun kirjoista), että ne tai osa niistä on jonkin muun, kuten oppilaan, kirjoittamia. Tällaisia väitteitä esittävät eivät varmaankaan ole perehtyneet Ivan Paninin viisikymmentä vuotta kestäneisiin tutkimuksiin Raamatun läpi kulkevasta koodista, jonka Panin tulkitsee olevan Jumalan sinetti kirjoituksen jumalallisesta lähteestä.

  Jäljempänä kirjoitan ihmisten yleisestä pappeudesta 

   

  Leeviläisestä pappeudesta Kristuksen pappeuteen

  Raamatun profetiat Jeesuksesta. 5 Moos 18:18 Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. – Monia muita ennustuksia Jeesuksesta artikkelissani.

  Aaron oli ylipappi ja esikuva Kristuksesta. Entä Melkisedek? Eikö hänen pitänyt olla Kristuksen pappeuden esikuva? Ehkäpä esikuvia on kaksi. Melkisedek ei ollut Jumalan säätämän ja ohjeistaman pappeusjärjestelmän ensimmäinen pappi, vaan Aaron oli. Mooseskin toimi Israelin pappina, mutta Aaron otti hänen paikkansa. Miksi Jumala salli Aaronin tulevan ensimmäiseksi ylipapiksi? Aaronhan johti Israelin kansan kapinaa ja kultaisen vasikkajumalan valmistamista Mooseksen ollessa vuorella ottamassa vastaan Jumalan kymmentä käskyä. Jumalan toiminta on välistä yllättävää: olen kirjoittanut kansojen apostoli Paavalista, joka vainosi ja surmasi kristittyjä ja oli omien sanojensa mukaan kristikunnan suurin vihollinen. Kuitenkin Kristus käänsi hänet uskolliseksi palvelijakseen yhdellä salamaniskulla.

  Heb 7:11 ”Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan? 12 Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos.

  Heb 9:
  8 Näin Pyhä Henki osoittaa, että tie kaikkein pyhimpään vielä on ilmoittamatta, niin kauan kuin etumainen maja vielä seisoo.
  9 Tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva, ja sen mukaisesti uhrataan lahjoja ja uhreja, jotka eivät kykene tekemään täydelliseksi omassatunnossaan sitä, joka jumalanpalvelusta toimittaa,
  10 vaan jotka, niinkuin ruuat ja juomat ja erilaiset pesotkin, ovat ainoastaan lihan sääntöjä, jotka ovat voimassa uuden järjestyksen aikaan asti.
  11 Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa,
  12 meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.
  13 Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää lihanpuhtauteen,
  14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

  Melkisedekin pappiuden esimerkki osoitti, että tuleva Messias olisi sekä pappi että kuningas. Apostoli Paavali poisti heprealaisille kirjoittamassaan kirjeessä kaikki epäilykset siitä, ketä tuo ennustus koski, kun hän puhui ”Jeesuksesta, josta on iäksi tullut ylimmäinen pappi Melkisedekin tavan mukaan” (Heb 6:20, 5:10). Vuonna n. 33 jKr tie Kaikkein pyhimpään ilmoitettiin! Useat juutalaiset eivät sitä uskoneet, vaan jatkoivat turhaa ja hyödytöntä temppelipalvelusta. Leeviläinen pappeus ja Vanhan liiton laki israelilaisille oli ja on hyödytön. Laki ei tee ketään täydelliseksi ja israelilaisilta puuttui kyky noudattaa sitä tarkasti. Eläimen uhraaminen syntiuhrina ei vastaa Kristuksen antamaa täydellistä uhria.

  Kristuksen ylipapin virassa yhdistyvät sekä kuninkuus että pappeus kuten Melkisedekinkin tapauksessa. Tätä osoittaa myös se, että Kristuksella on valtaistuin kuten Jumalalla. Jumala on vielä nimenomaisesti antanut hänelle kaiken vallan niin taivaassa kuin maan päällä. Sanonta kaiken vallan tarkoittaa samaa valtaa kuin itse Jumalallakin. Kun Uusi Jerusalem laskeutuu maan päälle, Jumala ja Kristus esiintyvät yhdessä valtaistuimillaan. Kristuksen valta ja pappeus jatkuvat iäisyyteen.

  Heb 6:19 ”Se toivo meille on ikään kuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti, 20 jonne Jeesus edelläjuoksijana meidän puolestamme on mennyt, tultuaan ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan, iankaikkisesti.”

  Raamattu ei kerro Melkisedekin kansallisuutta, ei syntyperää eikä jälkeläisiä. Näin Raamattu saattoi kertoa esikuvan Jeesuksesta Kristuksesta, josta on Jumalan vannomalla valalla ”iäksi tullut ylimmäinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan” (Heb 6:20).

  Melkisedek oli Kristuksen (Messiaan) vertauskuva, sillä Raamatussa ei Melkisedekistä eikä hänen esivanhemmistaan ole kirjattu sukuluetteloa. Raamattu sanoo Hebr 7:3, että hänellä ei ole isää, äitiä, eikä sukua, mutta luonnollisesti hänellä oli isä ja äiti. Melkisedekistä, toisin kuin Jeesuksesta, ei ole olemassa sukuluetteloa. Sen vuoksi Raamattu sanoo, ettei hänellä ole isää, ei äitiä, ei sukua. Ei myöskään päivien alkua, koska ei ole tiedossa, milloin hän syntyi ja milloin kuoli. Tämän vuoksi Melkisedekiä verrataan Jeesukseen; Jeesuksen maalliset esivanhemmat ja hänen itsensä syntyminen Marian poikana on rekisteröity ajallisesti Raamattuun. Jeesuksen taivaallisen Isän, Jehovan ajatuksissa ja suunnitelmissa Jeesus oli jo ennen maailman luomista. Samoin Jumala oli suunnitellut apostolien osuuden Jeesuksen toiminnassa: Room 8:28 Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. 29 Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa; 30 mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut.

  Lakiliitto ja siihen kuuluva leeviläinen pappeus eivät saavuttaneet täydellisyyttä, vaan jäivät kauaksi siitä. Sen tähden tarvittiin uusi pappeus Melkisedekin järjestyksen mukaan. Pappeuden muuttuessa muuttui myös liitto. Tilalle tuli Kristuksen julistama Uusi liitto, jota sanotaan myös paremmaksi liitoksi; Heb 8:6 ”Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu.” – Kymmenen käskyä jäivät voimaan, mutta Lakiliittoon ja leeviläiseen pappeuteen kuuluvat käskyt, 613 mizvot’ia, ja vanha Lakiliitto kumottiin.

  Uuteen liittoon tarvittiin Jeesus Kristus Ylimmäksi papiksi, koska hän on iankaikkinen Jumalan poika ja Vapahtaja, joka antoi elämänsä uhriksi, jotta kaikki häneen uskovat syntiset ihmiset pelastuisivat. Kristuksen Uusi liitto on edellistä parempi, koska Heb 7:21 ”mutta tämä hänestä vannotulla valalla, sen asettamana, joka hänelle sanoi: ”Herra on vannonut eikä ole katuva: ‘Sinä olet pappi iankaikkisesti” 22 niin on myös se liitto parempi, jonka takaajaksi Jeesus on tullut.”

  Kristus lunasti meidät lain ja Lakiliiton alaisuudesta, että pääsisimme lapsen asemaan ja voisimme kutsua Jumalaa Isäksi, Abba. Joh 1:17 Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Room 10:4 Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo.

  Gal 4:4 Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen,
  5 lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan.
  6 Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: ”Abba! Isä!”
  7 Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi; mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta.

  Paavali kuvaa Uuden liiton ihmistä kirjeessään Tiitukselle: 1:14 eivätkä kiinnittäisi huomiotansa juutalaisiin taruihin eikä totuudesta pois kääntyvien ihmisten käskyihin.
  15 Kaikki on puhdasta puhtaille; mutta saastaisille ja uskottomille ei mikään ole puhdasta, vaan heidän sekä mielensä että omatuntonsa on saastainen.
  16 He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he hänet kieltävät, sillä he ovat inhottavia ja tottelemattomia ja kaikkiin hyviin tekoihin kelvottomia.

   

  Ruokaa koskevat Raamatun ohjeet

  Esimerkkinä jokapäiväisen elämän keskeisestä kysymyksestä Uudessa liitossa; alkuperäinen Jumalan ohje syömistä koskien oli: 1 Moos 9:3 ”Kaikki, mikä liikkuu ja elää, olkoon teille ravinnoksi; niinkuin minä olen antanut teille viheriäiset kasvit, niin minä annan teille myös tämän kaiken. 9:4 Älkää vain syökö lihaa, jossa sen sielu, sen veri, vielä on. – 613 Mitzvotin joukossa on kuitenkin lueteltu eläimiä, joita ei sopinutkaan syödä. http://www.jewfaq.org/kashrut.htm#Animals

  Verta sisältävien ruokien syöntikielto on edelleen voimassa myös Uudessa liitossa: Apt 15:20 ”vaan heille kirjoitettakoon, että heidän pitää karttaman epäjumalien saastuttamaa ja haureutta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, sekä verta.” – Niin Vanhassa kuin Uudessakin Testamentissa kielletään sellaisen lihan syönti, josta ei ole verta laskettu pois. Syynä on elämän kunnioittaminen. Raamattu sanoo, että veressä on eläimen sielu eli sen elämä, elämänvoima.

  Paavali ohjeistaa: Room 14:2 Toinen uskoo saavansa syödä kaikkea, mutta toinen, joka on heikko, syö vihanneksia.  3 Joka syö, älköön halveksiko sitä, joka ei syö; ja joka ei syö, älköön tuomitko sitä, joka syö, sillä Jumala on ottanut hänet hoivaansa. Room 14:20 Älä ruuan tähden turmele Jumalan työtä. Kaikki tosin on puhdasta, mutta sille ihmiselle, joka syö tuntoansa loukaten, se on pahaa.

  Jehovan todistajat ovat tunnetusti tarkkoja veren karttamisessa. Itse olen tulkinnut Raamatun karttamiskäskyn tarkoittavan veren tai verta sisältävien ruokien syömistä. Jehovan todistajat karttavat myös verensiirtoja eli toisen ihmisen veren siirtämistä toiselle, vaikkapa leikkauksen yhteydessä. On tietystikin ymmärrettävää, että Apostolien aikana ei tunnettu mahdollisuutta veren siirtoon. Tarkoittaako Apt 15:20 jakeen lopun ”ja verta” juuri tätä tulevaisuuteen tähtäävää veren käyttömahdollisuutta? Mielestäni se ei tarkoita sitä. Perustelen näkökantaani seuraavasti: Veren karttaminen ja nimenomaan ruuassa, johtui elämän kunnioittamisesta koska eläimen, niin kuin myös ihmisen elinvoima on Raamatun mukaan veressä. Eikö siis olisi ihmisen elämää kunnioittavaa, jos pyrittäisiin säilyttämään Jumalan ihmiselle antamaa elämää, siirtämällä häneen toisen ihmisen elämää, hänen vertaan? Eikö se juuri olisi Jumalan antaman elämän kunnioittamista? 

   

  Jeesuksen Uusi liitto  

  Vuoden 33 helluntaipäivänä lakiliitto lakkasi ja ”parempi liitto”, uusi liitto, tuli voimaan Jumala toi julki tämän liiton samana päivänä vuodattamalla pyhän hengen. Heb 8:13 Sanoessaan ”uuden” hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään.

  Apostolisena aikana ei ollut jakoa maallikoihin ja pappeihin. Tulevassa Kristuksen tuhatvuotisessa valtakunnassa on aluksi jopa pakanoita, jotka eivät ole edes kuulleet Kristuksesta, saati että uskoisivat häneen. Vähitellen tieto ja usko lisääntyvät ja Kristuksen kanssahallitsijat opettavat kansaa. Tulkintani mukaan, tässä valtakunnassa ei ole ammattipappeja, vaan em. hallitseva joukko julistaa Jumalan valtakuntaa ja Jeesusta Kristusta sen suvereenina kuninkaana. Ammattimaisia pappeja, piispoja, kardinaaleja tai paaveja ei tarvita.

  Herra Jumala korotti Jeesuksen Herraksi ja Kristukseksi (Apt 2:36) sekä Heb 5:5 mukaan Jumalan ylimmäiseksi papiksi: ”Niinpä Kristuskaan ei itse korottanut itseänsä ylimmäisen papin kunniaan, vaan hän, joka sanoi hänelle: ”Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin.

  Heb 5:1 Sillä jokainen ylimmäinen pappi, ollen ihmisten joukosta otettu, asetetaan ihmisten puolesta toimittamaan sitä, mikä Jumalalle tulee, uhraamaan lahjoja ja uhreja syntien edestä.

  Heb 8:1 Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä: meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa,
  2 tehdäkseen pappispalvelusta kaikkeinpyhimmässä, siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen.
  3 Sillä jokainen ylimmäinen pappi asetetaan uhraamaan lahjoja ja uhreja, jonka tähden on välttämätöntä, että tälläkin on jotakin uhraamista.
  4 Jos hän siis olisi maan päällä, ei hän olisikaan pappi,… 6 Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu.

  Kristus julisti Uuden, paremman liiton, ja sen myötä uudenlaisen pappeuden, joka ei tarvitse uhrilahjoina eläinten verta:

  Tavalliset ylipapit uhrasivat lahjoja ja uhreja ihmisten syntien edestä. Jeesus Kristus on j.8:6 mukaisesti paremman liiton välimies, joka liitto on perustettu paremmille lupauksille. Uuden liiton mukaisesti emme tarvitse uhrilahoja syntiemme edestä, koska Kristus on antanut oman elämänsä kertakaikkiseksi uhrilahjaksi jokaisen ihmisen puolesta. Me saame syntimme anteeksi katumalla ja pyytämällä.

  Jo Mooseksen aikoina israelilaiset sanoivat: 2 Moos 20:19 Ja he sanoivat Moosekselle: ”Puhu sinä meidän kanssamme, niin me kuulemme. Älköön Jumala puhuko meidän kanssamme, ettemme kuolisi.” Kansa suorastaan pelkäsi mitä voisi tapahtua, jos he sotkeentuisivat Jumalan asioihin. Olihan Jumala surmannut kaksi Aaronin omaa poikaa, jotka olivat hoitaneet papin tehtäviä epäkunnioittavasti Jumalaa kohtaan (4 Moos 3:4) Tämä historiallinen tausta oli varmaan unohtunut apostoliseen aikaan tultaessa; Jeesus Kristus oli julistanut Uuden liiton ja siinä hän itse oli liiton ylipappi. Muita ammattipappeja ei tarvittu. Seurakunnissa ei ollut ammattipappeja. Kaikilla oli oikeus puhua ja tuoda esiin oma näkemyksensä uskon kysymyksistä. Miksi tämä periaate on syrjäytetty? Ehkä syynä oli se, että sisäinen ja ulkoinen hajaannus uhkasi ja erilaiset lahkot saivat jalansijaa. Koettiin, että kirkko tarvitsee voimakkaamman organisaation ja sen vuoksi muodostui papiston ammattikunta. Katolinen kirkko oli tämän kehityksen kärjessä aina keskiajalle saakka. Tällöin protestanttiset kirkot toivat omat opilliset haasteensa kirkkojen väliseen kilpailuun. 

   

  Yleinen pappeus 

  Martti Lutherin käsitys yleisestä pappeudesta oli reformaation alkuvaiheessa 1500-luvulla, että kaikki kastetut ovat pappeja. Tätä mielipidettä on perusteltu erityisesti 1 Piet 2. luvun jakeilla 9 ja 10: ”Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa. Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa. Ennen te olitte armoa vailla, mutta nyt on Jumala teidät armahtanut.” Luther vastusti katolista näkemystä, joka painotti kirkollista valtarakennetta pappeine, piispoine ja aina paavia myöten, joka oli Pyhä Isä ja koko kirkon ylin johtaja. Katoliset näkivät, toisin kuin Luther, että syntisten ihmisten ja Jumalan välillä täytyi olla pappikunta, joka vastaanotti ihmisten ripit, antoivat ihmisille synninpäästön ja toimittivat kasteen ja muut sakramentit.

  Tänäkin päivänä Luterilainen kirkko kannattaa näkemystä, että yleisellä pappeudella tarkoitetaan sitä, että jokainen kastettu kristitty kuuluu osana yleiseen pappeuteen. Olen aikaisemmin pohtinut kysymystä pelastaako kaste ja todennut, ettei kaste yksinään pelasta ketään. Kasteen jälkeinen elämä, usko ja uskon teot liittyneenä Jumalan armoon, pelastaa. Voinkin kysyä: eikö papin pitäisi täyttää uskon vaatimus ja Raamatun sanan totena pitäminen? Kuinka pelkkä kaste voisi liittää ihmisen kuninkaalliseen papistoon? Kasteen merkitystä on eri kirkkokunnissa ylikorostettu suuresti. Kastehan on ”hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta” (1 Piet 3:21), ei pappeuteen liittämistä.

  Huolimatta kirkon tunnustamasta yleisestä (yhteisestä) pappeudesta, ei siihen kuulu sakramenttien toimittaminen. Se on rajattu papiksi vihityille, joilta edellytetään teologian tutkintoa. Maallikoille suodaan oikeus rukoukseen seurakunnan tilaisuudessa, hengelliseen opetukseen ja sielunhoitoon.

  Raamatussa ei puhuta mitään yleisestä pappeudesta. En usko ihmisten yleiseen pappeuteen Lutherin tai nykykirkkojen opettamalla tavalla. Tulkitsen Raamatun opettavan pappeuden liittyvän hallitsemiseen Kristuksen Tuhatvuotisessa valtakunnassa. Se on rajattu nk. pieneen joukkoon, joka aina seuraa Kristusta.

   

  Kuninkaallinen papisto

  Seuraavia jakeita on käytetty todistamaan kristikunnan yleisestä pappeudesta.

  1 Piet 2:5 ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. 2:9 Mutta te olette ”valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja”, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa;

  Ilm 1:6 ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti! Amen.

  Ilm 5:10 ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä.”

  20:6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.

  Kenestä, tai mistä ihmisryhmästä puhutaan yllä mainituissa Raamatun jakeissa? Tai, kysyn toisin: kenestä siinä EI PUHUTA? Mitä niissä EI SANOTA?

  1 Piet 2. luvun jakeissa kehotetaan rakentumaan, eli kehittymään ja tulevaisuudessa muodostamaan hengellisen huoneen ja pyhän papiston. Valittu suku, kuninkaallinen papisto, joka on valittu ja kutsuttu Jumalan ihmeelliseen valkeuteen. Jumala on ennalta ennen maailman luomista, tuntenut ja valinnut ihmisiä eri tehtäviin. He saattoivat hyvinkin olla kastettuja, mutta vielä heidän tuli rakentua pyhäksi papistoksi.

  Pietarin opetuksen mukaan kaikki ”te, jotka uskotteolette tulevaisuudessa rakentuva hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi. Te olette Jumalan valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa. Jae 10 muistuttaa, että te ette ennen olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa. Kyse ei ole luonnollisesta Israelista, vaan niistä monista kansakuntien ihmisistä, jotka ennen olivat pakanoita. Uskon myötä he ovat tulleet Jumalan kansaksi tai Jumalan Israeliksi. Jumalan Israeliin kuuluvat kaikki Jeesukseen uskovat ja hänet Herrakseen tunnustavat ihmiset. Kaikilla uskovilla on mahdollisuus kilvoitella uskossa ja pyrkiä ’kuninkaalliseen papistoon’.

   

  Kuninkaallinen papisto ja yleinen pappeus

  Ilm 1:5 ”ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä. 6 ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti! Amen.”

  Ilm 5:9 ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: ”Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista.

  Ilm 5:10 ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä.

  Ilm 1: ja 5:10 todistaa kuinka jakeiden koskemat ihmiset on tehty Jumalalle kuningaskunnaksi ja papeiksi ja he tulevat hallitsemaan maan päällä. Ilmestyskirjan jae 20:6 paljastaa kenestä näissä jakeissa on kysymys: ”Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.”

  Kysymys ei suinkaan ole kaikista kastetuista, monia ei ole kastettu lainkaan.

  He ovat niitä ’Kristuksen pyhiä’ ja kanssahallitsijoita, jotka hallitsevat Kristuksen kanssa kuninkaina ja pappeina hänen Tuhatvuotisessa valtakunnassaan. He tulevat olemaan Kristuksen pappeja. Kysymys on tulevasta osasta Kristuksen valtakunnassa.

  Sen mitä olen edellä kirjoittanut, pitäisi rohkaista kaikkia kristittyjä voimistamaan uskoaan, jotta he voisivat rakentua elämässään kohti tulevan ylösnousemuksen suurta voittopalkintoa. Sen saavuttavat tulevat olemaan myös Kristuksen pappeja.

   

  Ketkä muodostavat Pyhän papiston?

  Mikä on tämä joukko, josta yllä olevissa jakeissa puhutaan; ”Pyhä papisto”, ”kuninkaallinen papisto”? He ovat niitä, jotka ovat Jeesukseen Kristukseen uskovia. Apostolien aikaiset ihmiset ovat kuolleina haudoissaan, mutta nykyaikana elävät uskovat kuuluvat myös tähän ”valittuun sukuun”, ”omaisuuskansaan.” He ovat uskovia ihmisiä kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista. He muodostavat papiston ja ”he tulevat hallitsemaan maan päällä.”

  Heistä puhuu myös Paavali, kun hän kertoo ensimmäisestä ylösnousemuksesta ja siihen liittyvästä ylöstempauksesta.

  1 Tes 4:15 Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.  16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
  17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

  1 Kor 15:51 Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, 52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.

  Millaisiksi Paavali kertoo uskovien muuttuvan? Henkiolennoiksi, koska liha ja veri ei voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta (jae 50). Viimeisen pasuunan soidessa Kristuksessa kuolleet nousevat ensin ja sen jälkeen elossa olevat uskovat muuttuvat henkiolennoiksi ja kaikki nämä henkiolennot tempaistaan Kristusta vastaan ’pilviin’, kun hän tulee toisen kerran maan päälle perustamaan tuhatvuotisen valtakunnan.

  Sen valtakunnan papeiksi ja hallitsijoiksi Kristuksen alaisuudessa tämä ensimmäisen ylösnousemuksen joukko on herätetty. Raamattu kertoo Ilm 14:1 ”Ja minä näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan sata neljäkymmentä neljä tuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi.” Jakeessa 4 selitetään, että ”nämä ovat ne, jotka seuraavat Karitsaa, mihin ikinä hän menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoiseksi Jumalalle ja Karitsalle.”

  Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä tuhatta merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista (Ilm 7:4). Hieman aikaisemmin on Ilmestyskirjassa selitetty samaa asiaa Ilm 5:9 ”ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: ”Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista”.

  Tämä ’piskuinen lauma’, ’kuninkaallinen papisto’, on itse asiassa melko iso, 144 000 uskovaa. Ei ole yksimielisyyttä siitä, onko tämä luku tarkka määrä vai  symbolinen määrä. Tärkeää on, että tähän hallitsevaan papistoon on mahdollista päästä, kunhan vain on vahvasti uskossa. Joukko kootaan ’kaikista kielistä ja kansoista ja kansanheimoista’ eikä vain Israelin kahdestatoista heimosta. Raamatussa on kerrottu, että tämä 144.000 ’pieni joukko’ kahdestatoista Israelin sukukunnasta, kustakin 12.000 ihmistä. Itse tulkitsen, että kuvaus on symbolinen eikä koostu pelkästään israelilaisista. Raamatussa luetellut 12 Jaakobin sukukuntaa eivät ole täysin oikein lueteltu. Toiseksi, Raamattu sanoo, että heidät kootaan ’kaikista kielistä ja kansoista ja kansanheimoista’. Kolmanneksi; kaikkia sukukuntia pitäisi käsitellä yhdenvertaisesti. Löytyisikö kustakin sukukunnasta samanarvoisia liittymään tähän joukkoon. – Tämäkin on yksi niistä lukemattomista Raamatun kohdista, jossa kyseessä on kuvaannollinen ilmaus. Paavali kaiken lisäksi selittää juutalaisuutta: Kuka hyvänsä ihminen on juutalainen, jos hän on sellainen sisäisesti. Näin Paavali Roomalaiskirjeessä: 2:29 … se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä…

  He kuitenkin tulevat toimimaan Kristuksen, Jumalan ylipapin, kanssa maan hallitsijoina tuhannen vuoden ajan, kun Kristuksen tuhatvuotinen valtakunta hallitsee. Tänä päivänä meillä, tässä maailmassa, on erikseen papisto monine eri nimityksineen ja arvoasteineen. Apostolisena aikana ei ollut käytössä ammattipappeja, ja se ideaalinen järjestelmä mureni katolisen kirkon vahvistuessa. Varmaankin kaikissa suurissa kristillisissä kirkko organisaatioissa on vakavia ongelmia.

  Raamattu kehottaakin: ”lähtekää pois siitä, ettette tulisi sen synneistä osallisiksi.” 2 Kor 6:17 Sentähden: ”Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani. Ilm 18:4 Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: ”Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. – En kehota ketään eroamaan omasta kirkostaan ilman vakavaa pohdiskelua. Ei pidä suin päin erota sen vuoksi, että kirkolla on pramea pappisjohto. Tai, että jumalanpalvelukset ovat kaavoihinsa kangistuneita. Pidän tärkeimpänä seikkana kirkon julistamaa oppia. Onko se Raamatun mukainen? Kun esittää itselleen erilaisia kysymyksiä ja vastaa niihin rehellisesti, ehkä ratkaisu löytyy. Moni kuitenkin jatkaa vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen siinä seurakunnassa mihin on tullut liitetyksi ehkä jo lapsena ja on sokea kirkossaan oleville vakavillekin väärille opeille tai suorastaan väärinkäytöksille. 

   

  Jumalallinen luonto                              

  Jumalamme Jehova teki Jeesuksen Raamatun mukaan Herraksi ja Kristukseksi (Apt 2:36) ja antoi hänelle iankaikkisen elämän; Joh 5:26 ”Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut [iankaikkisen] elämän myös Pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä.” Jumala myös antoi hänelle kaiken vallan niin taivaassa kuin maan päällä (Mat 28:18). Jeesus Kristus antoi Jumalalle uhriksi ja lunastukseksi synneistä oman verensä. Lakiliiton aikana pappi uhrasi eläimen veren lunastukseksi synneistä – Kristus uhrasi oman viattoman verensä lunastukseksi, jota uhrausta ei tarvitse uusia niin kuin eläimen uhria. Lunastus on ollut voimassa liki kaksi tuhatta vuotta ja on edelleen, jokaiselle, joka uskoo Jeesukseen ja pyytää syntejään anteeksi.

  Heb 4:14 ”Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta.” Mitä tarkoittaa ”läpi taivasten kulkenut”? Jumalan asumuksen ja valtaistuimen kerrotaan Apokryfikirjoissa olevan ylimmässä eli kymmenennessä taivaassa. Jeesus siis nousi ylimpään taivaaseen Jumalan luokse, joka istutti Jeesuksen oikealla puolellaan olevalle valtaistuimelle ja antoi hänelle kaiken vallan, sen vallan mikä Jumalalla itselläänkin on.

  2 Piet 1:3 Koska hänen [Kristuksen] jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, 4 joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee.

  Mitä Pietari tarkoittaa puhuessaan, että Kristus on lahjoittanut meille mitä suurimmat lupaukset ja että näiden lupausten mukaisesti tulisimme osallisiksi jumalallisesta luonnosta ja pelastuisimme?

  Sana jumalallinen on kreikaksi θεῖος theîos; from G2316; godlike (neuter as noun, divinity):—divine, godhead. Englanninkielinen sana divine on yleisesti hyväksytty kuvaamaan jumalallista ja nature luontoa.

  Tästä pääsemmekin jo ihmisen luomiseen ja aloittamaan asian tutkimisen sieltä, ei sen kauempaa. 

   

  Ihminen Jumalan kuva

  Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Aikaisemmin Jumala oli jo luonut enkelit. Sitten Jumala loi maan ja maailman. Raamattu kertoo kuinka enkelit riemuisivat, kun Jumala loi maailman ja ihmisen. 1 Moos 1:27 Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Job 38:7 kun aamutähdet [enkelit] kaikki iloitsivat ja kaikki Jumalan pojat riemuitsivat?

  Mitä tarkoittaa Jumalan kuvaksi? Se ei tarkoita fyysistä olemusta. Jumalahan on henki ja ihminen on ’lihaa’. Ensimmäiset ihmiset olivat lihallisessa ruumiissa, mutta ihminen voi myös saada henkiruumiin. Ensimmäisen ylösnousemuksen ihmiset ovat ensimmäiset, joille näin tapahtuu. Paavali Korinttolaiskirjeessään kertoo kuin Kristuksessa kuolleet nousevat ensin ja sitten Kristuksen omat, jota ovat elossa, muuttuvat. Muuttuvat tarkoittaa, että he muuttuvat henkiruumiisiin, koska liha ja veri ei voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta (1 Kor 15:50). Nämä kaksi ylösnousevien ryhmää muodostavat Raamatussa kuvatun pienen joukon, joka tulee Kristusta vastaan pilvissä ja heistä tulee hänen kanssahallitsijoitaan Kristuksen Tuhatvuotiseen valtakuntaan.

  Em. 2. Pietarin kirjeessä hän toteaa Kristuksen jumalallisen voiman lahjoittaneen heille jne. Kristuksella on siis jumalallinen voima käytössään. Seuraavassa jakeessa Pietari toivoo, että näiden lupausten kautta ”tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi”.

  Saavatko pelastuneet ihmiset Jumalan valtakunnassa itselleen jumalallisen luonnon, koska ovat Jumalan kuvia? Entä saavatko he jumalallisen voiman käyttöönsä?

  Vastaan: kyllä.

  Jeesus ollessaan maan päällä sanoi opetuslapsilleen, että jos heillä olisi edes vähän uskoa, he voisivat siirtää vuoren paikaltaan: Mat 17:20 Niin hän sanoi heille: ”Teidän epäuskonne tähden; sillä totisesti minä sanon teille: jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle: ’Siirry täältä tuonne’, ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta.”

  Uudessa maailmassa, sinne pääsevät, tulevat olemaan Jumalan työtovereita: 1 Kor 3:9 ”Sillä me olemme Jumalan työtovereita; te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus.” – Eikö Jumalan työtovereilla, jotka ovat Jumalan kuviksi tehtyjä, voisi hyvinkin olla jumalallinen luonto ja jumalallinen voima?

  Kristus siis tulee suuren enkelijoukon mukana ja 1 Joh kertoo, että 3:2 ”Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on.” Raamattu kuvaa Kristuksen olemusta loistavaksi (Ilm 1:14-16: Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niinkuin valkoinen villa, niinkuin lumi, ja hänen silmänsä niinkuin tulen liekki …). Millaisen henkiruumiin kukin saa, ei ole olennaista. Olennaista on se, että ihminen palaa siksi Jumalan kuvaksi, joksi Jumala alun perin ihmisen loi.

  Ylösnousseitten joukossa on varmuudella 12 apostolia, koska heille on Kristus luvannut, että he saavat istua Kristuksen kanssa valtaistuimilla ja hallita Israelin kahtatoista sukukuntaa. Myös kuningas David on ylösnousijoitten joukossa, koska hän on koko Israelin kuningas. Muut ylösnousseet ovat ‘kuninkaallinen papisto’, joka hallitsee Kristuksen kanssa tarpeen vaatiessa ankarallakin valtikalla.

  Kun tuhat vuotta on kulunut, tapahtuu toinen ylösnousemus ja viimeinen tuomio. Viimeiselle tuomiolle joutuvat osallistumaan kaikki ihmiset paitsi ensimmäisen ylösnousemuksen pyhät, Kristuksen kuninkaallinen papisto. He saivat osan ensimmäisessä ylösnousemuksessa, koska Jumala oli koetellut ja kurittanutkin heitä jo heidän eläessään, niin että he eivät joutuisi tuomiolle maailman kanssa. (1 Kor 11:32) Kr. κατακρίνω katakrinō “that we will not be condemned along with the world.” Heb 12:6 ”sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa.” Tämä onkin luonnollista, koska heidät on kelpuutettu kanssahallitsijoiksi Kristuksen kanssa ja tuomitsemaan jopa enkeleitä.

  Heb 7:26 Senkaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin: pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut, 27 jonka ei joka päivä ole tarvis, niinkuin ylimmäisten pappien, ensiksi uhrata omien syntiensä edestä ja sitten kansan; sillä tämän hän teki kerta kaikkiaan, uhratessaan itsensä. 28 Sillä laki asettaa ylimmäisiksi papeiksi ihmisiä, jotka ovat heikkoja, mutta valan sana, joka on myöhäisempi kuin laki, asettaa Pojan, iankaikkisesti täydelliseksi tulleen.

  Jeesuksen Kristuksen paremmuus Ylimmäisenä Pappina. Kun Kristus tuli ”veljiensä” kaltaiseksi lihaa ja verta olevaksi ihmiseksi, häntä koeteltiin perusteellisesti: hän kärsi kaikenlaista vastustusta, vainoa ja lopulta tuskallisen kuoleman. Hänestä sanotaankin: ”Heb 5:8 Ja niin hän, vaikka oli Poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden, 9 ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset.”

  Paavali selittää, mitä hyötyä meille on siitä, että Jeesusta koeteltiin sillä tavoin: ”Heb 2:18 Sillä sentähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa.” Apua pyytävät voivat olla varmoja siitä, että he saavat osakseen armoa ja myötätuntoa. Paavali sanookin, 4:15 ”Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.”

  Helluntaipäivänä tämä liitto saatettiin voimaan, kun Jeesuksen lähettämä Pyhä henki voiteli opetuslapset. Apt 2:3 ”Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. 4 Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.” Jeesus Kristus lupasi apostoleilleen: Luuk 22:29 ”ja minä säädän teille, niinkuin minun Isäni on minulle säätänyt, kuninkaallisen vallan, 30 niin että te saatte syödä ja juoda minun pöydässäni minun valtakunnassani ja istua valtaistuimilla ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa.”

  Ilm 1:4 Johannes seitsemälle Aasian seurakunnalle: Armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, ja niiltä seitsemältä hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä, 5 ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä 6 ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti! Amen.

  lm 3:21 ”Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niinkuin minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen valtaistuimellensa.”

  Ilm 5:9 ”ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista 10 ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä.” 11 Ja minä näin, ja minä kuulin monien enkelien äänen valtaistuimen ja olentojen ja vanhinten ympäriltä, ja heidän lukunsa oli kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta ja tuhat kertaa tuhat,”  

  Ilm 20:6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta. 

  Filippiläiskirje 3:10 sanoo: ”tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta.” Paavali kirjoitti Timoteuksen kanssa näin Filippiläisille. Moni Apostoli ja heidän aikalaisensa joutuivat kokemaan Kristuksen kaltaisen väkivaltaisen kuoleman. Sen palkintona oli Paavalin mukaan tuleminen Kristuksen kaltaisiksi. 

  2 Moos 19:5 Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun.
  19:6 Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa.’ Sano nämä sanat israelilaisille.” – Kuinka Israelin kansa piti liiton Jumalan kanssa? Jo samassa Mooseksen kirjassa luvussa 32 kerrotaan, kuinka Ylipappi Aaron teki israelilaisille kultaisen vasikan muotoisen jumalan Mooseksen olleessa ylhäällä vuorella saamassa Jumalalta laintauluja. Mooseksen aneluista heltyneenä Jumalan mieli leppyi, kun Mooses muistutti mitä Jumala oli luvannut Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. (j. 32:14)

  Aaronin sukuhaaran pappeuden oli kuitenkin määrä pysyä vain siihen asti, kun tulisi se suurempi pappeus, jota se esikuvasi. Heb 8:6 ”Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu. 7 Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle.” Se kestäisi lakiliiton päättymiseen ja uuden liiton voimaantuloon saakka. Heb 8:13 ”Sanoessaan ”uuden” hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään.”

  Heb 7:11 Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan? 12 Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos. 13 Sillä se, josta tämä sanotaan, oli toista sukukuntaa, josta ei kukaan ole alttaritointa hoitanut. 14 Onhan tunnettua, että meidän Herramme on noussut Juudasta, jonka sukukunnan pappeudesta Mooses ei ole mitään puhunut. 15 Ja tämä käy vielä paljoa selvemmäksi, kun nousee toinen pappi, Melkisedekin kaltainen,

  Vain pieni osa juutalaisista otti vastaan Kristuksen. Paavali pohtii Roomalaiskirjeessään, onko Jumala hylännyt oman kansansa. Paavali vakuuttaa Room 1:1 Minä sanon siis: ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansaansa? Pois se! Sillä olenhan minäkin israelilainen, Aabrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa. 11:2 Ei Jumala ole hyljännyt kansaansa, jonka hän on edeltätuntenut.

  Jumala oli varoittanut Israelia sen uskottomuudesta profeettansa Hoosean kautta jo satoja vuosia aikaisemmin: Hoos 4:6 Minun kansani joutuu häviöön, sillä se on taitoa vailla. Koska sinä olet hyljännyt taidon, hylkään minä sinut, niin ettet saa olla minun pappinani. Koska olet unhottanut Jumalasi lain, unhotan myös minä sinun lapsesi.” Jeesus sanoi vastaavasti oman aikansa juutalaisille: Mat 21:43 ” Sentähden minä sanon teille: Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä.” Jeesus Kristus tunnusti Israelin papiston olemassaolon ja tehtävät, koska hän oli maan päällä ollessaan vielä Lain ja Lakiliiton alainen, ja hän toimi sen käskyjen mukaisesti. Esim. Mat 8:4 Ja Jeesus sanoi [parantamalleen pitaliselle]: ”Katso, ettet puhu tästä kenellekään; vaan mene ja näytä itsesi papille, ja uhraa lahja, jonka Mooses on säätänyt, todistukseksi heille.” 

   

  Tulevassa, Uudessa Maailmassa

  Tulevassa Uudessa maailmassa, viimeisen tuomion jälkeen; sinne päässeet saavat nauttia rauhasta ja Jumalan siunauksista.

  Ilmestyskirjan lopun kuvaus uudesta maailmasta on mitä suurimmassa määrin kuvaannollista ilmausta. Olen nämä kohdat alleviivannut.

  Mutta ensin tärkeä määrittely: sinne pääsevät vain ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan. Nämä ovat samat ihmiset, jotka elämänkirjan merkintöjen perusteella ovat saanet viimeisellä tuomiolla myönteisen tuomion. Heidät on Kristus hyväksynyt.

  Toinen tärkeä määrittely: ovatko em. pelastuneet henkiruumiissa vaiko lihallisessa ruumiissa? Pelastuneista ne, jotka olivat ensimmäisen ylösnousemuksen osallisia, ovat ehdottomasti henkiruumiissa. Toisen ylösnousemuksen osalliset ovat monen mielestä lihallisessa ruumiissa, sillä perusteella, että Raamattu puhuu ”ruumiin ylösnousemuksesta”.

  Itse olen tulkinnut tilanteen niin, että myös nämä ovat henkiruumiissa. Heidän henkensä on ollut ”varastoituna” Jumalan luona taivaassa. Heidän ruumiistaan ei ole monestakaan jäljellä mitään. Toki Jumalalle olisi mahdollista antaa heille ylösnousemuksessa lihallinen ruumis, johon heidän henkensä yhdistyisi. Toisenkinlainen ratkaisu voi myös olla mahdollinen: pelastuneet voivat olla sekä henki-, että liharuumiissa tilanteen mukaan. Esimerkki itse Kristus saattoi kulkea lukittujen ovien läpi, ilmestyä milloin tahansa, minne tahansa. Hän oli henki, mutta hänellä oli myös ruumis, jossa näkyivät ristiinnaulitsemisen jäljet.

  Ilm 21:23 Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta; sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppu on Karitsa.
  24 Ja kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa, ja maan kuninkaat vievät sinne kunniansa.
  25 Eikä sen portteja suljeta päivällä, ja yötä ei siellä ole,
  26 ja sinne viedään kansojen kunnia ja kalleudet.
  27 Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää eikä ketään kauhistusten tekijää eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan.

  Ilm 22:3 Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä
  4 ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa.
  5 Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti. 

  Keitä ovat jakeen 22:5:ssä mainitut, jotka hallitsevat aina ja iankaikkisesti? Jumala ja Kristus tietystikin, koska heidän valtaistuimensa ovat siellä. Entä, ovatko Tuhatvuotisen valtakunnan pyhät, Kristuksen kanssahallitsijat vielä mukana hallitsemassa? Heidän hallituskauttaan Raamattu kuvasi niin, että he hallitsevat ”rautaisella valtikalla”. Kun kaikki pelastuneet ovat tosiuskovia Jumalan lapsia, ei rautavaltikalle ole tarvetta. Onko muutenkaan, kun kaikki pelastuneet ovat yhtä Kristuksessa ja ovat saaneet jumalallisen luonnon?

  Hallitsemiseksi käännetty sana on kreikaksi βασιλεύω basileuō, josta versio basileus eli kuningas on kaikille tuttu. Strong’s G936 määrittelee sen paitsi hallitsemiseksi, myös seuraavasti: metaph. to exercise the highest influence, to control. Ovatko kaikki pelastuneet kuninkaisiin verrattavia pappeja, joilla on mitä suurimmat voimat ja sitä myötä vaikuttamisen mahdollisuudet, jotka ovat Jeesuksen tunnustamia veljiä ja Jumalan työtovereita. Olisiko hengeltään oikeampi käännös tämänkaltainen: Herra Jumala on valaiseva heitä, ja he tekevät mahtavia tekoja aina ja iankaikkisesti.

  ”Maan kuninkaat vievät sinne kunniansa sekä kansojen kunnian ja kalleudet”. Olen ollut siinä käsityksessä, että maan kuninkaat ovat jo Tuhatvuotisen valtakunnan aikana luopuneet perinteikkäästä kuninkuudesta ja Kristuksen Pyhät ovat hallinneet maata. Kansojen kunnia on häipynyt ja nyt kunnia annetaan Jumalalle ja Kristukselle. Perinteisillä kalleuksilla ei ole enää mitään arvoa.

  Yötä siellä ei ole. Jumalan kirkkaus valaisee ja sen lamppuna on Kristus. Tämä on varmastikin kuvaannollinen ilmaus ihmisten ajattelutavan täydellisestä muutoksesta, sen kirkastumisesta ja kaiken syntisen ja synkän häipymisestä pois. Viimeistään silloin on pelastunut osa ihmiskunnasta palautunut Jumalan kuvaksi, joksi Jumala ihmiset loi. Jumalan kuva voitaisiin kääntää ’Jumalan kaltaiseksi’. Kun enkeleitäkin kutsutaan Jumalan pojiksi, mutta ihmispojat ovat vielä enkeleitä korkeammassa arvossa.

   

   

   

 • Mitä tapahtuu viimeisinä päivinä?  

   

  Jeesus lupasi tulla takaisin

  Mat 10:23 Ja kun teitä vainotaan yhdessä kaupungissa, paetkaa toiseen; sillä totisesti minä sanon teille: te ette ehdi loppuun käydä Israelin kaupunkeja, ennenkuin Ihmisen Poika tulee.

  Mat 16:28 ”Totisesti minä sanon teille: tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa, ennenkuin näkevät Ihmisen Pojan tulevan kuninkuudessaan.”

  Edellä referoiduista jakeista, kun tulkitsee ne kirjaimellisesti, voi päätellä, että Jeesus lupaa tulla takaisin aika pian; olen näitä jakeita tulkitessani arvioinut, että Israelin kaupunkien läpikäyminen ei olisi kestänyt kuin ehkä muutaman kuukauden, ei missään tapauksessa yli vuotta.

  Jeesuksen toinen tuleminen ei voinut kuitenkaan tapahtua pian! Miksi? Sentähden, että tulemisen edellytykset, jotka on kuvattu Raamatussa, eivät olleet täyttyneet. Itse asiassa, vasta näinä aikoina alkavat kaikki olla täyttyneitä. Otetaanpa ehkä kaikkein tärkein edellytys: Mat 24:14 Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.” Vasta nykyaikana voidaan sanoa, että Raamatun sanoma on tehty tunnetuksi kaikessa maailmassa. Raamattukin on käännetty parille tuhannelle kielelle. Kuka maailmassa voi sanoa, ettei ole kuullutkaan kristittyjen Jumalasta ja hänen valtakunnastaan? Tässä kirjoituksessa tutkin muitakin ennusmerkkejä ja ehtoja Jeesuksen tulemiselle.

  Mat 24:33 ”Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. 34 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat.” – Jeesus kertoi opetuslapsilleen tulevista maailman tapahtumista. Raamattu kertoo niistä ikään kuin ne olisivat tapahtumassa apostolien aikana. Historia on osoittanut kerrottujen tapahtumien toteutuvan vasta kaksi vuosituhatta myöhemmin. Silti Jeesus sanoi 24:34 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat. Jeesus kertoi myös vertauksen viikunapuusta – Israelin symbolista: 32 Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä.

  Myös Jaakob kirjoitti:

  Jaak 5:8-9 ”Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä. 9 Älkää huokailko, veljet, toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi; katso, tuomari seisoo ovella.”

  Kun Jeesus ei ole vielä tullut fyysisesti takaisin, erehtyikö hän vai voisiko olla kysymys siitä, että olemme tulkinneet Jesuksen kuvaannollisen ilmauksen kirjaimellisena lupauksena? Tätä kysymystä pohdin tässä artikkelissa.

  Voisiko olla oikea tulkinta, että Jeesus on jo tullut takaisin? Tällä en tarkoita preteristien omaksumaa käsitystä, että Kristus tuli takaisin jo apostolien aikana ja hallitsee tänäänkin maailmaa näkymättömästä valtakunnastaan käsin.

  Jeesuksen tuleminen takaisin on kahdenlaista. Useimmat tuntevat Raamatusta vain sen kuvauksen Jeesuksen tulemisesta enkeliarmeijan kanssa ja siitä, kuinka Jeesus perustaa Tuhatvuotisen valtakuntansa ja vangitsee Saatanan. Jeesuksen tuleminen on myös yksilökohtaisesti, sisäisesti koettavaa Pyhän hengen vaikutusta.

   

  Jeesus tuli takaisin helluntaina 50 pv pääsiäisen jälkeen.

  Apostolien teot:
  2:1 Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla.
  2 Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat.
  3 Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle.
  4 Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.  2:41 Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.

  Jeesus lupasi tulla pian. Mm. ”ette ehdi loppuun käydä Israelin kaupunkeja takaisin ennen kuin Ihmisen poika tulee takaisin.”

  Jospa Jeesus tarkoittikin, että hän tulee takaisin Pyhän hengen muodossa! Jumalan valtakunnasta Jesus sanoi, että se on a) teidän keskellänne b) se on teissä sisäisesti. Jumala ja Jeesus Kristus lähettävät Pyhän hengen. Tällä perusteella voisin tulkita Kristuksen tulleen helluntaina; ei omana ruumiillisena henkilönään, vaan Pyhän hengen lähettäneenä.

  Jeesus/Pyhä henki tulikin helluntaina suureen joukkoon ihmisiä. Myös apostolit saivat Pyhän hengen. Onko tämä Pyhän hengen tuleminen sama asia kuin Jumalan valtakunnan tuleminen sisäisesti? Tapahtuuko Jeesuksen tulemista jatkuvasti, koska Jumala lupaa Pyhää henkeään uusille uskoville? Jeesus ja Jumala lupaavat jäädä asumaan uskoviin.

  Jumala ja Jeesus tulevat heitä rakastaviin:

  Joh 14:23 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.  Eikö tämä olekin Jumalan valtakunnan tulemista?

  Paitsi, että Kristus tulee asumaan niihin ihmisiin, jotka rakastavat häntä ja noudattavat hänen käskyjään, myös Isä Jumala tulee asumaan näihin uskoviin.

  San 8:17 Minä rakastan niitä, jotka minua rakastavat, ja jotka minua varhain etsivät, ne löytävät minut.
  Joh 15:10 Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan.
  1 Kor 3:16 Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?
  1 Kor 6:19 Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat?
  2 Kor 6:16 Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: ”Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.
  Efe 3:17 ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne,

  Vanhan Testamentin aikoina yllä olevien lupausten kaltaisia oli annettu vain Jumalan omalle kansalle, mutta nyt ne on laajennettu koskemaan kaikkia Jumalaan ja hänen poikaansa uskovia.

  Jeesuksen ja Jumalan tuleminen asumaan on hiljaista ja ulospäin näkymätöntä. Toki se voi näkyä muille ihmisille siinä, että Jumalan ja Jeesuksen asumisen myötä ko. ihminen saa myös Pyhää henkeä ja Pyhän hengen hedelmiä; Gal 5:22 ”Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.” Efesolaiskirje 5:9 kutsuukin ihmisissä olevaa hyvyyttä, totuutta ja vanhurskautta valkeuden hedelmäksi. Paitsi ihminen itse, joka saa näitä hedelmiä itselleen ja nauttii niitä tyytyväisenä, myös hänen kanssaan tekemisiin joutuvat ihmiset huomaavat uskovan ihmisen olemuksessa muutoksen.

  Paavali kirjoitti, että ”Kristus asuu uskon kautta sydämissämme” (Efe 3:17), mutta miten hän asuu meissä? Jeesus asuu meissä Jumalan lähettämän Pyhän hengen kautta, ei siten, että hän olisi itse oman henkensä kautta läsnä jokaisen uskovan sydämessä.

  Efe 3:16 ”että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua hänen Henkensä kautta 17 ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne,”

  Room 8:9 ”Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa. 8:11 Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.” 8:14 He kaikki, joita Jumalan henki johtaa, ovat Jumalan poikia. For all who are led by the Spirit of God are the sons of God.

  – Edellä olevista esimerkkijakeista ilmenee, että jos Jumalan tai Kristuksen henki asuu meissä, emme ole “lihan” t.s. maallisten tarpeiden vallassa. Kyseessä on sama henki, Jumalan Pyhä henki, jonka myös Poika voi lähettää asumaan uskovassa ihmisessä. Jumala, joka herätti Kristuksen kuolleista, on myös herättävä meidät henkensä kautta. Jumala tunnustaa omiksi pojikseen kaikki, joita hänen henkensä johtaa.

  Jumalan pyhä henki yhdistää meidät Jumalaan sekä Jeesukseen Kristukseen, mutta myös muihin Jumalan uskoviin. Kun Jumala ja Kristus asuvat meissä, se merkitsee, että meillä on hengessä yhteys molempiin. ” 1 Joh 4:15 ”Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa. 4:13 Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille Henkeänsä.”

  – Kun Isä Jumala ja Kristus asuvat meissä, on viimeisenä päivänä enkelin helppo löytää meidät maailmasta pelastettavat ensimmäiseen ylösnousemukseen. 

   

  Jumalan valtakunnan tuleminen

  Jumalan valtakunnan tulemisesta puhuminen osoittaa, että Jumalan valtakunta ei ole maan päällä. Sen synonyymi on Taivasten valtakunta eli Jumalan valtakunta on taivaassa. Jumalan valtakunta tarkoittaa, että Jumala hallitsee koko maailmaa taivaasta käsin. Hänen apunaan ovat enkelit ja hänen poikansa Jeesus Kristus, jonka Jumala on korottanut Herraksi ja Kristukseksi ja antanut hänelle kaiken vallan niin maan päällä kuin taivaassakin. Tuleeko Jumalan valtakunta maan päälle, koska Kristus on luvannut palata maan päälle toisen kerran?

  Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että heidän oli sallittu tuntea Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta ulkopuolille kaikki oli kerrottu vertauksin, etteivät he ymmärtäisi. Luuk 8:10 Hän sanoi: ”Teidän on annettu tuntea Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksissa, että he, vaikka näkevät, eivät näkisi, ja vaikka kuulevat, eivät ymmärtäisi.  Minkälaisista salaisuuksista mahtoi olla kysymys?

  Luuk 17:20 Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi: ”Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, 21 eikä voida sanoa: ’Katso, täällä se on’, tahi: ’Tuolla’; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä [tai teidän keskuudessanne].” Tässä Luukkaan jakeessa Kristus kertoo miten Jumalan valtakunta tulee maan päälle. Kysymyksessä ei ole samanlainen valtakunta kuin maalliset valtakunnat. Edellä kirjoitinkin jo siitä, miten Jumala ja Jeesus lupaavat asua uskovissa ihmisissä. Tätä asumista voitaisiin myös kutsua Jumalan valtakunnaksi tai Pyhän hengen asumiseksi ihmisessä. Missään tapauksessa se ei ole maallisen, näkyvän valtakunnan kaltainen. Jumalan valtakunta ei myöskään ole sama kuin Kristuksen tuhatvuotinen valtakunta, joka toteutuu Kristuksen tullessa enkeliensä kanssa.

  Juutalaiset yleisesti kuvittelivat Jumalan perustavan valtakunnan Israeliin, joka olisi vapaa Rooman ikeestä. Tämä oli myös petollisen apostolin Juudas Iskariotin haave. Kun se ei toteutunut, vaan Jeesus oli antautumassa Rooman sotilaille, Juudaksen haavemaailma romahti. Toki muutkin apostolit elättivät samanlaisia toiveita – vielä silloinkin kun Kristus oli ristiinnaulittu, noussut kuolleista ja siirtymässä taivaaseen. Apostolit kysyivät Jeesukselta: Apt 1:6 ”Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: ”Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan?”

  Apostolien ajatus valtakunnan rakentamisesta Israelille, oli väärä. Valtakuntaa ei annettu vain juutalaisille, vaan kaikille uskoville maailmassa. Eikä se ole maanpäällinen valtakunta, vaan Jumalan valtakunta on sisäisesti ihmisessä. Myös käännös ”teidän keskuudessanne” voi olla yhtä oikein. Jeesushan oli fariseusten ympäröimä ja jos uskomme Jeesuksen edustaneen Jumalan valtakuntaa, hän todellakin oli fariseusten keskuudessa, heidän ympäröimänään.

  Niin kauan kuin Jumalan valtakuntaan ei ole ihmisillä pääsyä, voimme kuitenkin nauttia valtakunnasta Jeesuksen tulemisen kautta. Valtakunnan keskeiset elementit Usko Jumalaan ja Jeesukseen Kristukseen toteutuvat ilman valtakuntaakin Pyhän hengen saamisen kautta ja sen kautta, että Jumala ja Jeesus asuvat uskovassa ihmisessä. Jos jokin saattaa jäädä puuttumaan niin se on muiden uskovien yhteys valtakunnassa.

  Jeesus opasti Nikodeemusta, Israelin tunnustettua uskonnollista opettajaa sanoen: Joh 3:3 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.” Varmaan apostolitkin tiesivät tämän. Olihan Jeesus sanonut heille, että ”teidän on annettu tuntea taivasten valtakunnan salaisuudet (Mat 13:11),” mutta taisivat apostolit olla kovakorvaisia, kun eivät näytä uskoneen, vaan vielä elättelivät Jumalan valtakunnasta suurta maallista valtaa ja Rooman vallan kukistamista. Jumalan valtakuntaa ei voi nähdä vielä, koska kukaan ei ole vielä päässyt sinne. ”Näkeminen” tarkoittaakin tuntemista, kokemista.

  Tässä Johanneksen jakeessa 3:3 on huomionarvoista kaksi asiaa: Ensiksikin, sinun edellytetään syntyvän uudestaan ylhäältä. Toiseksi, jos olet uudestisyntynyt (uskoontullut), voit nähdä Jumalan valtakunnan.  Tässä ei siis sanota, että pääset sisälle Jumalan valtakuntaan. Mitä on ”näkeminen”? Jos se ei tarkoita pääsemistä Jumalan valtakuntaan, näkeminen on varmaankin Valtakunnan tuntemista, ymmärtämistä ja siitä pelastuksen varmuudesta nauttimista.

  Voimme myös sanoa, että taivas on Jumalan valtakunta, koska Jumala ja hänen enkelinsä asuvat siellä. Jeesusta lukuun ottamatta, ei kukaan ole noussut taivaaseen (Joh 3:13). Jeesus puhui eläessään näin Nikodeemukselle, eikä hän vielä silloin ollut noussut taivaaseen. Mitä sitten tarkoittaa Jeesuksen sanat Pietarille: Mat 16:19 ”Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa.” Tulkintani mukaan kyse ei ole siitä kuka pääsisi taivasten valtakuntaan ja kuka ei. Pietarille ei annettu tällaista valtaa. Yhdyn siihen käsitykseen, että Pietarille annettiin valta ratkaista seurakunnan asioita maan päällä ja saada ratkaisuilleen Jumalan hyväksyntä. Tällainen kysymys oli pakanoille tehtävä ympärileikkaus tai siitä luopuminen. Myös ruokia koskevat määräykset olivat saman lailla päätettäviä asioita.

  Mitä Raamattu opettaa Jumalan valtakunnasta?

  Matteuksen evankeliumi 6:33 ”Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.”

  Etsikää ensisijaisesti Jumalan valtakuntaa ja pyrkikää vanhurskautumiseen. Myös kaikki tämä muu suodaan kyllä teille. “Kaikki tämä” tarkoittaa jokapäiväisen elämän tarpeita, joista niin monet kantavat huolta. Mistä ihmisten pitää etsiä Jumalan valtakuntaa? Omasta itsestään ja omasta uskostaan.

  12:28 Mutta jos minä Jumalan Hengen voimalla ajan ulos riivaajia, niin on Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne.
  19:24 Ja vielä minä sanon teille: helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.”
  21:31 Kumpi näistä kahdesta teki isänsä tahdon?” He sanoivat: ”Ensimmäinen.” Jeesus sanoi heille: ”Totisesti minä sanon teille: publikaanit ja portot menevät ennen teitä Jumalan valtakuntaan.

  – Jeesus rinnastaa fariseukset kovasydämisiin, jotka vaikka he sen näkivät ja ymmärsivät, mutta eivät jäljestäpäinkään katuneet, niin että olisivat uskoneet Johannesta toisin kuin publikaanit ja portot, jotka ottivat vastaan Johanneksen tarjoaman sanan.

  21:43 Sentähden minä sanon teille: Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä.

  – Keneltä Jeesuksen mukaan Jumalan valtakunta otetaan pois? Juutalaisilta, jotka eivät ottaneet Jesusta vastaan. Kyllä he ottivat vastaan niin kauan kuin uskoivat Jeesuksen olevan sellainen Messias, joka poistaa Rooman ikeen. Jeesukseen uskovia oli paljonkin kaikkien Jeesuksen tekemien ihmeiden vuoksi. Kansa, jolle Jumalan valtakunta annetaan? Kaikki ne uskovat, jotka pyytävät Jumalalta Pyhää henkeä ja haluavat Jumalan ja Jeesuksen asumaan luokseen

  Luukkaan evankeliumi: 4:43 Mutta hän sanoi heille: ”Minun tulee muillekin kaupungeille julistaa Jumalan valtakunnan evankeliumia, sillä sitä varten minä olen lähetetty.”  Jeesuksen tärkeä tehtävä oli saarnata Jumalan valtakunnasta.

  Monelle on yllättävä tieto, että Jeesus oli lähetetty maailmaan vain Jumalan oman kansan ”kadonneiden lampaiden” palauttamiseksi Jumalan tykö.  Mat 15:24 Hän [Jeesus] vastasi ja sanoi: ”Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin  huoneen kadonneitten lammasten tykö. -Jeesus oli lähetetty maan päälle vain juutalaisten kadonneiden lampaiden vuoksi. Oliko niin, että juutalaisille piti julistaa Jumalan valtakuntaa, koska juutalaisten pelastuminen oli epävarmaa Lakiliiton noudattamisen epävarmuuden vuoksi.

  6:20 Ja hän nosti silmänsä opetuslastensa puoleen ja sanoi: ”Autuaita olette te, köyhät, sillä teidän on Jumalan valtakunta.

  – Miksi köyhät olisivat etuasemassa Jumalan valtakuntaan pääsyn suhteen? Sanoihan Jeesuskin, että kamelin on helpompi päästä neulansilmän läpi kuin rikkaan Jumalan valtakuntaan. En keksi muuta syytä kuin sen, että rikkaus ja ylläpitäminen ja kasvattaminen vaativat kaiken huomion rikkaalta, jolloin ei jää edes aikaa uskon asioiden kehittämiseen. Köyhät sen sijaan voivat vapaina rikkauden painolastista keskittyä uskon asioihin.

  7:28 Minä sanon teille: ei ole vaimoista syntyneitten joukossa yhtäkään suurempaa kuin Johannes; mutta vähäisin Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin hän.

  – Kuka on vähäisin Jumalan valtakunnassa? Onko siellä vielä ketään muita kuin taivaalliset enkelit. Eihän yhtään ylösnousemusta ole vielä tapahtunut. Ehkä on niin, että kaikki [enkelit] Jumalan valtakunnassa ovat suurempia kuin Johannes, eikä Johanneskaan ole ollut Jumalan valtakunnassa. Eikä siellä ole muita ihmisiäkään kuin Jeesus Kristus.

  13:29 Ja tulijoita saapuu idästä ja lännestä ja pohjoisesta ja etelästä, ja he aterioitsevat Jumalan valtakunnassa. – Ateriointi ei tarkoita nimenomaan syömistä; eihän Jumalan valtakunnassa syödä samalla tavoin kuin maan päällä. Kysymys on osallistumisesta juhlaan, juhlimiseen, iloon ja riemuun. Tulijoita on kaikista ilmansuunnista, ympäri maailman.

  Mikä on Jumalan valtakunta? Se ei ole Kristuksen tuhatvuotinen valtakunta eikä se ole mikään maantieteellinen alue. Se on pelastuneiden yhteisö, jossa pelastuneet ovat henkiruumiissa. Jumala on ”kaikki kaikessa”. Jumala ”laskeutuu” taivaasta Uuteen Jerusalemiin ja asuu pelastuneiden keskellä. Jumalan työtovereiden keskellä. Ennen sitä tapahtuu kuitenkin merkittäviä asioita:

  • Kristus saapuu taivaasta maan päälle ja sotii saatanan joukkoja vastaan
  • Saatana vangitaan
  • Kristus perustaa Tuhatvuotisen valtakuntansa maan päälle, jossa hän hallitsee ylösnousseitten pyhien kanssa

  Jeesus on lupauksensa mukaisesti tullut takaisin yksittäisiin uskoviin jo kahden vuosituhannen ajan. Jeesuksen tuleminen Pyhän hengen muodossa yksittäisiin ihmisiin ei ole sama asia kuin Jeesuksen toinen tuleminen lopun aikana. Silloin Jeesus tulee enkeliarmeijan kanssa ja siihen yhdistyy 1. ylösnousemus Herran päivän suuren ahdistuksen aikaan maan päällä, joka kestää yhteensä seitsemän vuotta. Kun Kristus on tullut toisen kerran maan päälle, alkaa Kristuksen tuhatvuotinen valtakunta.

   

  Jeesuksen tuleminen maailmaan

  Jeesus lupasi apostoleilleen: Joh 14:3 Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.

  Monet uskovat, että tässä Jeesus lupaa ottaa omansa luokseen taivaaseen. Ei, Jeesus itsekin on tulossa maan päälle ja ottaa omansa mukaansa hallitsemaan Tuhatvuotista valtakuntaansa. Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa (1 Tes 4:16).

  Millaiseen maailmaan Kristus enkelijoukkoineen on tulossa?

  Markus kirjoittaa tulevista tapahtumista:  Mar 13:19 Sillä niinä päivinä on oleva ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut hamasta luomakunnan alusta, jonka Jumala on luonut, tähän asti, eikä milloinkaan tule.
  20 Ja ellei Herra lyhentäisi niitä päiviä, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden, jotka hän on valinnut, hän on lyhentänyt ne päivät.
  21 Ja jos silloin joku sanoo teille: ’Katso, täällä on Kristus’, tai: ’Katso, tuolla’, niin älkää uskoko.
  22 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät tunnustekoja ja ihmeitä, eksyttääkseen, jos mahdollista, valitut.
  23 Mutta olkaa te varuillanne. Minä olen edeltä sanonut teille kaikki.
  24 Mutta niinä päivinä, sen ahdistuksen jälkeen, aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa,
  25 ja tähdet putoilevat taivaalta, ja voimat, jotka taivaissa ovat, järkkyvät.
  26 Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella

  27 Ja silloin hän lähettää enkelinsä ja kokoaa valittunsa neljältä ilmalta, maan äärestä hamaan taivaan ääreen.

  Maailmassa eletään Herran vihan päivää. Siihen liittyy taivaita ja maata järisyttäviä tapahtumia: taivaat järisevät ja maa järkkyy sijoiltaan Herran Sebaotin suuttumuksen vuoksi hänen vihansa päivänä. (Jes 13:10-13). Aurinko pimenee, kuu värjäytyy vereen, ennen kuin koittaa Herran päivä, suuri ja pelottava.  ”Mutta noina päivinä, tuon ahdingon jälkeen, aurinko pimenee eikä kuu anna valoaan, tähtiä putoaa taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät.” (Mark 13:24-25). Herran vihaa kuvataan suureksi ahdingon ajaksi.

  Sitten, tuon ahdingon jälkeen…  Silloin

  Silloin nähdään Ihmisen Pojan tulevan pilvien keskellä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan (Mark 13:26). Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa (1 Tes 4:16). Tämän lisäksi tapahtuu, että ” hän lähettää enkelinsä ja kokoaa valitut neljältä ilmansuunnalta, maan ja taivaan ääriä myöten. (Mark 13:27).

  Jumalan ensimmäiseen ylösnousemukseen valitsemat pyhät joutuvat tämän Raamatun kertoman mukaan olemaan maan päällä tämän suuren ahdingon aikana. Jumala kuitenkin varjelee heitä ja tuon ahdingon jälkeen enkelit kokoavat Herran omat ottamaan Kristuksen vastaan. Silloin apostolitkin saavat nähdä odottamansa Herran paluun ja pääsevät hänen kanssaan hallitsemaan tuhatvuotista valtakuntaa. Hallitseminen tapahtuu tarpeen vaatiessa ”rautaisella valtikalla” (Ilm 2:27, 12:5, 19:5).

  Apostolit olivat varmaan innokkaita kuulemaan milloin nämä shokeeraavat tapahtumat toteutuisivat. ”Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?” Matteus, Markus ja Luukas kertovat mitä Jeesus vastasi – vertauksen viikunapuusta:

  Mar 13:28 Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: Kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä.
  29 Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.
  30 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin nämä kaikki tapahtuvat.
  31 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.
  32 Mutta siitä päivästä tai hetkestä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa, eikä myöskään Poika, vaan ainoastaan Isä.
  33 Olkaa varuillanne, valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä, milloin se aika tulee.

  Mitä Jeesus mahtoi tarkoittaa sanomalla, että ”tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin nämä kaikki tapahtuvat”?

  Ensiksikin, tämä sukupolvi. Tarkoittiko Jeesus sillä hetkellä elossa olevaa sukupolvea? Monet uskovat niin ja esittävät todistukseksi, että Rooman valtakunnan legioonat tuhosivat vuonna 70, eli yhden sukupolven kuluttua Jeesuksen sanomasta, Jumalan temppelin ja Jerusalemin kaupungin. Tämä kylläkin voisi sopia Jeesuksen varoitukseen, mutta siinähän ei suinkaan ollut kaikki mitä Jeesus sanoi tapahtuvan.

  ”Tämän sukupolven” pitäisi siis osua sellaiseen ajankohtaan ja tapahtumien vyöryyn, jossa kaikki apostolien kuvaamat koko ihmiskunnan kokemat tuhot tapahtuvat. Myös Jeesuksen itsensä oli määrä laskeutua taivaasta enkelien kanssa ja sellaista ei tapahtunut. Ei tapahtunut myöskään kuolleiden ylösnousemusta eivätkä enkelit keränneet Jumalan valittuja nousemaan Jeesusta vastaan.

  ”Tämän sukupolven” aika ei ole vielä tullut. Luukas on tallentanut Jeesuksen lausuman viikunapuusta muita tarkemmin. Luuk 21:29 Ja hän puhui heille vertauksen: ”Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita. Viikunapuuta pidetään yleisesti Israelin kansaa ja valtiota symboloivana puuna. Jae 30 sanoo: ”Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä.” Tämän tulkitaan merkitsevän sitä, että Israelin valtion perustaminen vuonna 1948 merkitsi viikunapuun puhkeamista kukkaan eli kesän tuloa. Jeesus vielä lisäsi ”ja kaikkia puita” eli on huomioitava myös kaikki muut tunnusmerkit, ei pelkästään ’viikunapuuta’.

  Jos sukupolven ikä on 70 tai 80 vuotta, on helppo laskea, että Jeesuksen kuvaamat tapahtumat ovat vain joidenkin vuosien päässä. Mutta, kuten Jeesus sanoi, ”Sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa eikä edes Poika, ei kukaan muu kuin Isä.” Valvokaa!

  Mihin suureen tapahtumaan tämä kaikki liittyy?

   

  Enkeleiden julistus

  Ilm 14:6 Ja minä näin lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin, jolla oli iankaikkinen evankeliumi julistettavana maan päällä asuvaisille, kaikille kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille.
  7 Ja hän sanoi suurella äänellä: ”Peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut, ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet.”
  8 Ja seurasi vielä toinen enkeli, joka sanoi: ”Kukistunut, kukistunut on se suuri Babylon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat.”
  9 Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: ”Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä,

  Selviää jakeesta 10 eteenpäin: häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä. 14:11 Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin.

  Tällaisia keskitaivaalla lentäviä enkeleitä ei ole vielä näkynyt. He julistavat, että Jumalan tuomion hetki on tullut. Se suuri Babylon, joka ”haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat” on kukistunut. Ja vielä: Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin käteensä tai otsaansa, saa ankaran rangaistuksen.

  Milloin tämä julistus annetaan? Se seuraa edellä kuvatun Babylonin kukistumista. Enkelit varoittavat, ettei kenenkään pidä kumartaa petoa tai ottaa sen merkkiä. Pedon merkki on kielikuva, jota voi verrata Jumalan merkin ottamiseen. Juutalaisilla on ollut tapana kantaa Jumalan merkkiä, pientä koteloa, jossa on Raamatun tekstejä, otsallaan. Tähän olen aiemmassa artikkelissa todennut, että koska on kyse kielikuvasta, ei Jumala tarvitse tällaista otsalla pidettävää merkkiä erottaakseen omansa saatanan omista. Kyllä saatanakin tunnistaa omansa, vaikka ei heissä olisikaan mitään saatanan merkkiä, kuten ”666” joka on mainittu Raamatussa.

  Jumala antaa monia tunnusmerkkejä etukäteen. Loppu tulee vasta kun ” Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu” (Mat 24:14).

   

  Kristuksen saapumista edeltää monenlaisia tapahtumia

  Mat 24:3 Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: ”Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?”

  • Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin (Mat 24:7);
  • Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden (24:9).
  • Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan (24:10).
  • Monia vääriä profeettoja; Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta (24:11)
  • Evankeliumin saarnaaminen on kuitenkin saavuttanut tavoitteensa: Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu (24:14)
  • Seuraa suuri ahdistus: Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule (24:21).
  • Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään (24:22).
  • Jos silloin joku sanoo teille: ’Katso, täällä on Kristus’, tahi: ’Tuolla’, niin älkää uskoko (24:23).
  • Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin (24:24).

  Lopun ajan merkkejä ovat suuret sodan. Maailmansotia on jo käyty 1900-luvulla kahteen kertaan. Suuret sodat olivat poliittisia, eivätkä ne kohdistuneet nimenomaan kristittyihin. On kuitenkin muistettava, että lopun ajat tai viimeiset päivät ovat pitkä ajanjakso ihmiskunnan historiassa. Siihen mahtuu myös kristittyjen vainoja: niin katolinen kirkko kuin uskonpuhdistuksen ajan protestanttinen liike vainosi väärin uskovia. Vääriä profeettojakin on ilmaantunut vaikka kuinka paljon. Kaiken kaikkiaan uskonnollinen maailma on ollut Kristuksen poismenon jälkeen voimakkaassa myllerryksessä.

  Kristuksen paluuta edeltää saatanan raivokas toiminta. Se ilmenee monenlaisina harhautuksina, kuten väärinä profeettoina. Antikristus ilmaantuu. Jae 24:22 osaltaan todistaa, että valitut ovat maan päällä ahdistuksen keskellä. Kaikki tutkijat eivät jaa tätä mielipidettä, vaan uskovat Jumalan vetävän heidät pois ennen tilanteen eskaloitumista. Jae 22 kuitenkin sanoo, että heidän t.s. valittujen tähden ahdingon pituutta lyhennetään. Valitut kuitenkin joutuvat kärsimään muiden mukana ahdingon ajan.

  Herran päivän tuleminen on kuin varkaan (1 Tes 5:2). Se on johtanut monet ajattelemaan, että tuleminen on salainen. Kristuksen tuleminen on kuitenkin kaikille näkyvä tapahtuma. Hänen merkkinsä näkyy taivaalla (Mat 24:30). Kristus tulee taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Kuuluu suuren pasunan ääni niin, että kaikki maailman ihmiset varmasti tietävät hänen tulemisensa. Kun pasuna pauhaa, enkelit kokoavat Kristuksen valitut turvaan ympäri maailman.

  Mikä on Kristuksen saapumisen tarkoitus? Silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan (Mat 16:27). On kuitenkin muistutettava, että tämä ”palkanmaksu” on eri asia kuin viimeisen tuomion mukainen seuraamus. Hyvät saavat palkkansa. Pahat ovat menehtyneet edellä kuvatuissa kansojen melskeissä.

  Nyt alkaa vasta viimeistä tuomiota edeltävä Kristuksen Tuhatvuotinen valtakausi. Vasta sen päätyttyä seuraa toinen ylösnousemus ja viimeinen tuomio.

   

  Jeesuksen Kristuksen paluun merkit taivaalla

  Myös Luukas kirjasi ylös viimeisiin päiviin sijoittuvia tunnusmerkkejä:

  Luuk 21:25 Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat.
  26 Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät.
  27 Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella.

  Erityisesti adventistit ovat rekisteröineet tällaisia taivaankappaleiden tapahtumia ja tulkitsevat ne Raamatun ennusmerkeiksi. Myös Jooel profetoi kirjoittaen Jooel 2:31: ”Aurinko pimenee, kuu värjäytyy vereen, ennen kuin koittaa Herran päivä, suuri ja pelottava.” Adventistit nostavat esiin USA:n koillisosassa 19.5.1780 sattuneen epätavallisen ja äkillisen pimeyden. Tähän ennusteeseen liittyy kuun muuttuminen väriltään verenpunaiseksi. Näin todellakin tapahtui vuonna 1780.

  Ilmestyskirja 6:12 ”Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen sinetin; ja tuli suuri maanjäristys, ja aurinko meni mustaksi niinkuin karvainen säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi, 13 ja taivaan tähdet putosivat maahan, niinkuin viikunapuu varistaa raakaleensa, kun suuri tuuli sitä pudistaa.”

  Tällaisia luonnonilmiöitä tapahtui vuonna 1780. Nykyajan tiede on selvittänyt pimentymisen syytä ja todennut sen johtuneen laajasta metsäpalosta. Palon vaikutus näkyy puiden vuosirenkaissa, mutta kaikkia luonnonilmiöitä vuonna 1780 ei pystyttäne selittämään.

  Luukas kuitenkin osoittaa, ettei tämä ilmiö ollut Raamatussa puhuttu; jakeessa Luuk 21:27 edellytetään, että luonnonilmiöiden seurauksena ihmiset ”silloin ”näkevät Kristuksen tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella. Silloin, ei Kristus kuitenkaan saapunut, mutta toisaalta on hyvä, jos ihmiset saadaan pysähtymään ja miettimään Jumalan tulevia toimia.

   

  Viikunapuu -vertaus

  Myös Matteus puhuu lopun ajan merkeistä.

  24:29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.
  30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.
  31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

  Kristus lähettää enkelinsä kokoamaan hänen valittunsa ympäri koko maailman.

  Mat 24:32 Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä.
  33 Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.
  34 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat.

  Jeesuksen vertaus viikunapuusta tarkoittaa kahta asiaa: Ensiksikin, kun viikunapuun lehdet puhkeavat, se osoittaa, että kesä on lähellä. Samoin, kun Jeesuksen luettelemat tunnusmerkit täyttyvät, hänen tulemisensa on lähellä.

  Toinen seikka viikunapuu vertauksesta: viikunapuu on Israelin tunnus. Kun viikunapuun lehdet puhkeavat, on tulkittu sen merkitsevän nykyaikana, Israelin valtion perustamista. Se tapahtuikin vuonna 1948. Mitä siinä yhteydessä merkitsee ”tämä sukupolvi ei katoa, ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat”? Sukupolven ikä on Raamatussa 70-80 vuotta. Jotkut venyttävät sen 120 vuoteen, mutta tämä on nk. ”ihmisen ikä.” 1 Moos 6:3 Silloin Herra sanoi: ”Minun henkeni ei ole vallitseva ihmisessä iankaikkisesti, koska hän on liha. Niin olkoon hänen aikansa sata kaksikymmentä vuotta.” Se on eri asia kuin sukupolven ikä.

  ”Tämä sukupolvi” olisi näin ollen se, joka alkoi vuonna 1948 ja tämän sukupolven aika päättyy 2018 – 2028, jolloin ”kaikki tämä” tapahtuu. Monet Raamatun tutkijat ovat laskeskelleet Kristuksen paluun vuotta. Suuren osan niistä olisi jo pitänyt toteutua. Ainoa mitä minä uskallan varmuudella sanoa, on että elämme viimeisiä aikoja.

   

  Kristuksen paluu on näkyvä tapahtuma Herran päivänä

  Kristikunta on odottanut lähes kahden vuosituhannen ajan, että Kristus toteuttaisi lupauksensa palaamisestaan maan päälle. Lupasihan hän tulla takaisin ”pian”. Jeesus jopa kuvasi pikaista palaamistaan sanomalla, etteivät apostolit ennättäisi käydä kaikissa Israelin kaupungeissa, kun hän jo tulisi takaisin. Mietittyäni näitä Jeesuksen lupauksia pikaisesta tulemisesta, päädyin kuten edellä kirjoitin, siihen tulokseen, että Jeesus ei oikeasti voinut tarkoittaa tulevansa kovin pian. Näin siksi, että monet tärkeät paluun tunnusmerkit eivät toteutuneet ”pian” vaan ovat vasta nyt toteutumassa.

  Vähän yli kuusikymmentä vuotta tämän Jesuksen lupauksen jälkeen, Johannes sai Patmoksen saarella ilmestyksen tulevaisuudesta. Sen keskeinen sanoma on Kristuksen toinen tuleminen. Ilmestyskirjan 1:7 sanotaan, Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen.”

  Kristuksen saapuminen yllättää maailman: 1 Tes 5:3 Kun he sanovat: ”Nyt on rauha, ei hätää mitään”, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon.

  Kaikki saavat nähdä Kristuksen tulevan pilvissä. Miten on mahdollista, että kaikki saavat nähdä hänen tulemisensa – maapallon toisella puolellakin? Televisioidaanko paluu?

  Mat 24:40 Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.

  42 Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee.
  43 Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan.
  44 Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.

  Matteuksen kuvauksessa on kaksi miestä pellolla; toinen pääsee Kristusta vastaan, toinen ei. Toisessa kuvauksessa kaksi naista on jauhamassa viljaa; toinen otetaan, toinen jätetään. Ihmisen Poika tulee yllättäen, hetkenä, jota kukaan ei osaa ennakoida. Olkaa siis valmiina. Jeesuksen tulemiselle on annettu lukuisia edellytyksiä ja tulemista edeltäviä tapahtumia. Ihmisten pitäisi siis seurata ”ajan merkkejä.” Ihmiset kuitenkin tuudittautuvat väärään turvallisuuden tuntoon.

  Kun he sanovat: ”Nyt on rauha, ei hätää mitään”, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio (tuho, destruction), niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä.” (1 Tes 5:1-3).

  Miten Herran päivä liittyy Kristuksen toiseen tulemiseen? Pietari kirjoittaa Herran päivästä: ”Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.” (2 Piet 3:10)

  Herran päivän katsotaan olevan ahdistuksen ajan jälkeinen aikajakso. Molemmat yhteensä ovat seitsemän vuoden jakso lopun aikana.

  Kristuksen paluuseen liittyy Herran päiväksi kutsutun aikajakson mullistavat tapahtumat. Taivaat katoavat pauhinalla ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat maa ja kaikki mitä siihen on tehty, palavat. Matteus vertaa Kristuksen toista tulemista Nooan ajan vedenpaisumukseen:

  24:37 Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva.
  38 Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin                                                                                                                          39 eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva. – Tuhoutuvatko Herran päivänä todella kaikki ihmiset?

   

  Mitä tapahtuu niille, jotka jäävät maan päälle?

  Tuhoutuvatko kaikki ne, joita Kristus ei ota mukaansa? Kaikki eivät kuitenkaan tuhoudu, vaikka edellä olevista jakeista voisi niin päätellä. Jumalan omasta kansasta juutalaisista, pelastuu vain ”jäännös”: Room 9:27 ”Mutta Esaias huudahtaa Israelista: Vaikka Israelin lapset olisivat luvultaan kuin meren hiekka, niin pelastuu heistä vain jäännös.Pelastuminen tarkoittaakin hengen säilymistä, ei lopullisen pelastuksen saamista tai viimeisen tuomion kadotukseen joutumista.

  Ilmestyskirja 9:14-15 kertookin Jumalan enkelien tuhoaman ihmiskunnan määrän: ”ja se sanoi kuudennelle enkelille, jolla oli pasuna: ”Päästä ne neljä enkeliä, jotka ovat sidottuina suuren Eufrat-virran varrella.” 15 Silloin päästettiin ne neljä enkeliä, jotka hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen olivat valmiina tappamaan kolmannen osan ihmisistä.”

  Kristus maksaa palkan tullessaan

  Matteus ja Luukas kuvaavat enkelien suorittamaa valintaa sanoen ” toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.” Talteen korjattavat ovat niitä, jotka pääsevät Kristuksen yhteyteen. Jätettävät taas ovat niitä, jotka jäävät maan päälle alttiiksi Herran päivän tuholle.

  Mat 16:27 Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Tessalonikalaiskirjeessä kerrotaan lisää:   2 Tes 1:6 koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat,
  7 ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa
  8 tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille.
  9 Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta,
  10 kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme.

  Jae 9:n ”iankaikkinen kadotus Herran kasvoista” kyllä viittaa rangaistuksen lopullisuuteen. Olen kaikesta huolimatta sitä mieltä, että Kristuksen tulemisen yhteydessä koettava ahdistus ja monien kuolema, on kuolleiden osalta heidän ensimmäinen kuolemansa, ei toinen kuolema. Toinen kuolemahan on se lopullinen kuolema, viimeisen tuomion ankara rangaistus, johon jae 9 viittaa. Onhan toki mahdollista, että Kristuksen toisen tulemisen yhteydessä kuolleet ovat niitä samoja, jotka Tuhatvuotisen valtakunnan ja sitä seuraavan ylösnousemuksen jälkeen annettavassa tuomiossa tuomitaan iankaikkiseen kadotukseen Herran kasvoista.

  Iankaikkisen kadotuksen ja pelastuksen ero on hyvin vähästä kiinni: Jumala lupaa pelastuksen kaikille, jotka huutavat häntä avukseen: Apt 2:21 ”Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.” – Tällainen ihminen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, säilyttää henkensä. Ja säilyttämällä henkensä hän voi uudessa elämässään rakentaa vahvemmaksi vähäisen uskonsa ja näin välttyä viimeisen tuomion rangaistukselta.

  Jesaja ennustaa 66:16: ”Herra käy tuomiolle kaiken lihan kanssa tulella ja miekallaan; ja Herran surmaamia on oleva paljon. 66:19 Ja minä teen tunnusteon heidän keskellänsä ja lähetän pakoonpäässeitä [eloonjääneitä] heidän joukostansa pakanain tykö Tarsiiseen, Puuliin ja Luudiin, jousenjännittäjäin tykö, Tuubaliin ja Jaavaniin, kaukaisiin merensaariin, jotka eivät ole kuulleet minusta kerrottavan eivätkä nähneet minun kunniaani, ja he ilmoittavat minun kunniani pakanain keskuudessa. 66:21 Ja heitäkin minä otan leeviläisiksi papeiksi, sanoo Herra.” – Jae 21 ei oikein sovi tähän tulevaisuuden kuvaukseen, koska leeviläisiä pappeja ei enää Kristuksen tulemisen aikaan tarvita.

  Mistä siis tiedämme, että kaikki eivät tuhoudu? Kun Kristus pyhineen perustaa Tuhatvuotisen valtakuntansa, valtakuntaan jää pakanoita, jotka eivät ole kuulleetkaan Kristuksesta. Näille lähetetään saarnaajia.

  ”Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan. – Palkan saavat Kristukseen uskovat. Kun suuri osa ihmisistä kuolee Herran päivänä, voidaan tietysti sanoa, että he saivat palkkansa – sen mitä ansaitsivat. Jeesuksen saapuminen ei kuitenkaan ole viimeinen tuomio, jonka perusteella kaikki saavat joko ikuisen elämän tai rangaistuksen” (Mat 16:27).

  Vaikka tuho kohtaakin suurta ihmisjoukkoa, se on heille vasta ensimmäinen kuolema. ”Toinen kuolema” saattaa olla vuorossa viimeisen tuomion jälkeen ja Kristuksen tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen. Jos paljon ihmisiä kuolee Kristuksen saapumisen yhteydessä, jääkö kuolleville mahdollisuutta katua ja muuttaa suhtautumistaan Jumalaan?

   

  Viimeinen suuri sota Harmaggedonissa

  Ilm 16:13 ”Ja minä näin lohikäärmeen [saatanan] suusta ja pedon [antikristus] suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista. 14 Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä.”

  Johannes näkee Ilmestyskirjaan kirjoittamassaan näyssä, kuinka saatanan ”saastaiset henget” lähtevät kokoamaan koko maailman valtakunnat sotaan Herran päivänä. Kokoontumispaikka on Harmaggedon.

  Seitsemän enkeliä saa toimeksiannon: ”Menkää ja vuodattakaa ne seitsemän Jumalan vihan maljaa maan päälle.” Seitsemäs enkeli vuodatti maljansa ja seuraukseni oli 16:18 ”Ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää; ja tuli suuri maanjäristys, niin ankara ja suuri maanjäristys, ettei sen vertaista ole ollut siitä asti, kuin ihmisiä on ollut maan päällä.
  19 Ja se suuri kaupunki meni kolmeen osaan, ja kansojen kaupungit kukistuivat. Ja se suuri Babylon tuli muistetuksi Jumalan edessä, niin että hän antoi sille vihansa kiivauden viinimaljan.

  20 Ja kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria enää ollut.

  21 Ja suuria rakeita, leiviskän painoisia, satoi taivaasta ihmisten päälle; ja ihmiset pilkkasivat Jumalaa raesateen vitsauksen tähden, sillä se vitsaus oli ylen suuri.”

  Tässä eletään viimeisten vitsausten eli vihan maljojen aikaa, jotka ovat juuri ennen Jeesuksen toista tulemista. Jeesuksen tulemista koskeva ilmoitus on sijoitettu näistä vitsauksista kertovien jakeiden väliin ennen seitsemättä ja viimeistä vitsausta. 16:15 – Katso, minä tulen niinkuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi! Jeesus sanoo tulevansa niin kuin varas eli yllättäen, yhtäkkiä.

  Ilmoitukseen liittyy kuvaannollinen ilmaus ’pitää vaarin vaatteistaan’ mikä tarkoittaa kehotusta pysyä puhtaassa uskossa antautumatta kumartamaan petoa. Jeesuksen tulemista tarkoittava jae on juuri ennen viimeisen vitsauksen kuvausta. Siitä voi päätellä, että uskovat joutuvat olemaan maan päällä Jeesusta odottamassa ja myös kokemassa vitsauksien saapumista. Ne ihmiset, joilla on Jumalan sinetti suojanaan, näkevät kaiken tapahtuvan, mutta eivät joudu kokemaan näitä ihmiskuntaa kohtaavia kauheuksia.

  Johannes kirjoitti Ilmestyskirjan ollessaan Patmoksen saarella 90-luvulla jaa eli yli 60 vuotta Jeesuksen kuoleman ja niiden Jeesuksen antamien ”pian” lupausten jälkeen. Jeesus uudistaa lupauksensa Ilmestyskirjassa tulemisensa pian. Opetuslapset ja seurakuntien uskovat olivat tietystikin kärsimättömiä, eivätkä tulleet ajatelleeksi, että Jumalan ajanlaskussa ”yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä” (2 Piet 3:8), joten suhteuttakaamme Jeesuksen lupaus toisesta tulemisesta ”pian” ja muistakaamme kärsivällinen odotus.

  Juutalaisen temppelipalveluksen mukaan ylipappi suorittaa kerran vuodessa eläinuhrin syntien anteeksisaamiseksi. Jeesus Kristus uhrasi elämänsä kerran, eikä Kristus mennyt käsillä tehdyn temppelin kaikkein pyhimpään, vaan itse taivaaseen, ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän pelastukseksemme (Heb 9:24). Hebrealaiskirje lupaakin, että Kristuskin on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat (j. 28).

   

  Peto, joka saa maailman valtiuden

  Ilm 13:4 Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: ”Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?”
  5 Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta [3 v 6 kk, puolet ahdistuksen ajasta].
  6 Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat.
  7 Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot.
  8 Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta.

  Lohikäärme on saatana, joka antaa vallan pedolle, joka antikristus. Peto saa saatanalta suuren vallan, jopa vallan sotia pyhiä (Jumalan valittuja) vastaan ja voittaa heidät. Peto saa valtaansa kaikki maailman kansat, kielet ja kansanheimot.

  Sitten nouse vielä toinen peto:

  13:11 Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se puhui niinkuin lohikäärme.
  12 Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava parani.
  13 Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden.
  14 Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi.
  15 Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin.
  16 Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa,
  17 ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku.

  18 Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.

   

  Ensimmäinen ylösnousemus

  Ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa (1 Tes 4:16–17). Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin (1 Tes 4:16).

  Tapahtuu ensimmäinen ylösnousemus; ne, jotka ovat kuolleet uskossa, nousevat ylös. Elossa olevat uskovat seuraavat heitä ja molemmat ryhmät temmataan yläilmoihin Kristusta vastaan.

  Jeesuksen ensimmäinen tuleminen ja hänen kuolemansa ristillä merkitsi ihmiskunnalle vapautusta saatanan vallasta, kuolemasta. Nyt ihmiskunnalla on mahdollisuus saada Jumala ja Jeesus asumaan luonaan ja saada Pyhän hengen siunaukset, sn hedelmät nautittavakseen. Kaikkea emme vielä ole saaneet ja siksi odotamme hänen toista tulemustaan, kaikkien ylösnousemusta ja iankaikkista elämää Jumalan valtakunnassa.

  1 Tes 5:2 sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä.
  3 Kun he sanovat: ”Nyt on rauha, ei hätää mitään”, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio [tuho], niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Mat 24:44 Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.

  Matteus vertaa Kristuksen tulon yllättävyyttä Nooan aikaiseen vedenpaisumukseen; 24:38 ”Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, 24:39 eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva.” – Se, että ihmiset kokevat, että suuret mullistukset maailmassa ovat ohi ja rauha on palannut, ei ole sinänsä yllättävää. Jos he vain tuntisivat Raamatun sanan, joka varoittaa tuudittautumasta lyhyeen rauhan hetkeen.

  1 Tes 4:16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; 4:17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

  Ensimmäiseen ylösnousemukseen pääsee osallisiksi kaksi ryhmää:

  a) Ne kuolleet, jotka kuollessaan olivat Kristukseen uskovia

  b) Ne elossaolevat, jotka uskovat Jumalaan ja Kristukseen

  Kuolleet, jotka nousevat ylös Kristuksen luokse, ovat henkiruumiissa. Vaikka he kuolivat mihin sairauteen hyvänsä tai millaisessa sodassa he menettivät henkensä ja ruumiinsa tuhoutuivat, he saavat Jumalalta uuden, Kristuksen kirkkauden ruumiin kaltaisen ylösnousemusruumiin.

  Ne uskovat, jotka ovat elossa Kristuksen tullessa, muuttuvat; 1 Kor 15:51 Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. 2 Kor 3:18 kertoo millaisiksi he kaikki muuttuvat: …  muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.

  Korinttolaiskirje osoittaa Paavalin uskoneen Kristuksen tulevan aivan lähitulevaisuudessa. Se käy ilmi siitä, että hän sanoo ”me kaikki muutumme (henkiruumiisiin)” eli Paavali uskoo olevansa elossa ja muuttuvansa muiden uskovien tavoin Kristuksen kirkkauden ruumiin kaltaiseksi.

   

  Mitä tapahtuu niille, jotka eivät pääse ylösnousemukseen?

  Ihmisillä, jotka elävät näinä ihmiskunnan suuren tuhon aikoina, on kaksi mahdollisuutta; joko he kääntyvät ja uskovat Jumalaan ja Kristukseen tai sitten he ovat loppuun asti uppiniskaisia.

  Jeesus Kristus on tehnyt kääntymisen helpoksi ja yksinkertaiseksi. Riittää kun huutaa avukseen Jeesusta tai Jumala Jehovaa. Yksikin sana riittää, Jeesus. Jos ihminen haluaa käyttää pitkää kaavaa, hän voi huutaa: Jesus Kristus Jumalan poika, armahda minua. Näin lupaavat Apt 2:21 Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu’ sekä Room 10:13 ja varhemmin Jooel 2:32.

  Entä mikä on niiden kohtalo, jotka eivät taivu, vaikka tajuavat olevansa tuhoon tuomittuja?

  Luuk 23:30 Silloin ruvetaan sanomaan vuorille: ’Langetkaa meidän päällemme’, ja kukkuloille: ’Peittäkää meidät.’

  Ilm 6:16 ja sanoivat vuorille ja kallioille: ”Langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta!

  Kun viides enkeli puhalsi pasunaan, vapautui suuri määrä ihmisiä vaivaavia heinäsirkkoja. Ilm 9:4-6 kertoo, että ”niille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa maan ruohoa eikä mitään vihantaa eikä yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole Jumalan sinettiä otsassaan. 5 Ja niille annettiin valta vaivata heitä viisi kuukautta, vaan ei tappaa heitä; ja ne vaivasivat, niinkuin vaivaa skorpioni, kun se ihmistä pistää.  6 Ja niinä päivinä ihmiset etsivät kuolemaa, eivätkä sitä löydä; he haluavat kuolla, mutta kuolema pakenee heitä.”

   

  Mikä on väärän uskonnon kohtalo?

  Ilmestyskirja puhuu myös muiden kuin yksittäisten ihmisten kohtalosta. Väärä uskonto ja se johtaja tuhoutuvat; Ilm 18:2 ”Ja hän [mahtava enkeli] huusi voimallisella äänellä sanoen: Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon.”

  Babylon on paitsi väärän uskonnon edustama maailmanmahti, se kuvaa uskonnon kanssa liittoutuneita yhteiskunnallisia vaikuttajia:

  3 ”Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta. 4 Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. 5 Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa.”

  18:16 ”ja sanovat: Voi, voi sitä suurta kaupunkia, joka oli puettu pellavaan ja purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä, kun semmoinen rikkaus yhdessä hetkessä tuhoutui!” – Jakeessa kuvataan paitsi Rooman kaupunkia, erityisesti sen keskellä sijaitsevaa Vatikaanin kirkkovaltiota ja paavinvaltaa. Tämän osoittaa kuvaus, kuinka se oli ”puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä” – Osuva kuvaus katolisen kirkon johdon loistosta ja ”sinun velhoutesi villitsi kaikki kansat ja hänestä on löydetty profeettain ja pyhien veri ja kaikkien veri, jotka maan päällä ovat tapetut” (jakeet 18:23-24).

  Ilm 18:9 ”Ja maanpiirin kuninkaat, jotka hänen kanssansa ovat haureutta harjoittaneet ja hekumallisesti eläneet, itkevät ja parkuvat häntä, kun näkevät hänen palonsa savun;     10 he seisovat loitolla kauhistuen hänen vaivaansa ja sanovat: ”Voi, voi sinua, Babylon, sinä suuri kaupunki, sinä vahva kaupunki, sillä sinun tuomiosi tuli yhdessä hetkessä!”
  11 Ja maanpiirin kauppiaat itkevät ja surevat häntä, kun ei kukaan enää osta heidän tavaraansa.”

  ”Babylon” tuhoutuu. Yllä olevissa jakeissa kerrotaan kuinka maailman kuninkaat ovat ”hänen” kanssaan harjoittaneet hekumallista elämää ja Babylonin tuhon nähdessään parkuvat. Maailman kauppiaat itkevät ja surevat menetettyjä kauppamahdollisuuksiaan, kun kukaan ei enää osta kauppiaiden tavaroita. On tärkeä ymmärtää mikä on tämä Raamatun Babylon; apostolien aikana, kun kristinuskoa ei vielä saanut vapaasti harjoittaa, Roomassa olevaa seurakuntaa kutsuttiin peitenimellä Babylonin seurakunta. Babylon on jäänyt Raamatun kielenkäytössä elämään ja kuvaamaan Roomaa, sen uskonnollista maailmanmahtia ja siihen liittyviä asioita. Rooman piispa omi itselleen väärin perustein Kristuksen edustajan aseman kristikunnassa. Paavi otti itselleen käyttöön arvonimenkin, Vicarius Filii Dei eli Jumalan Pojan sijainen. Seuraava suuri tavoite Babylonialla on saavuttaa Ekumeenisen liikkeen kautta koko kristikunnan johtajan asema.

  Tämä on viimeinen varoitus: Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi.

   

  Antikristuksen ja väärän profeetan esiintuleminen

   Lopun aikaan ja juuri ennen Kristuksen tulemusta saatana lähettää maailmaan kaksi keskeistä apuriaan. Heitä Paavali kuvaa seuraavasti:

  2 Tes 2:3 ”Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen [Antikristus] ilmestyy, kadotuksen lapsi,
  4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.
  5 Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille?
  6 Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy.
  7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,
  8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,
  9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
  10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
  11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
  12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.”

  Antikristus julistaa olevansa Jumala! Se tapahtuu vieläpä Jumalan temppelissä. Onko Jerusalemiin rakennettu kolmas temppeli tämä, jota nimitetään Jumalan temppeliksi? Jos sellainen rakennetaan, on se vahva merkki tulevista kuohuttavista tapahtumista. Saatana on kaiken tämän takana, vaikka ei itse esiinnykään Jumalana, vaan antaa sen apurinsa tehtäväksi.

  Jumala sallii tämän. Se ilmenee jakeesta 2:11, jossa suoraan sanotaan, että Jumala lähettää ihmisille väkevän eksytyksen. Jyvät erotetaan akanoista.

  ”Laittomuuden ihminen,” jolla tarkoitetaan Antikristusta, ilmestyy lopun ajan uskonnolliselle näyttämölle yhdessä työparinsa ”väärän profeetan” kanssa. Sana Anti tarkoittaa ’vastaan’ tai ’sijainen’. Antikristus korottaa itsensä ja julistaa Jumalan temppelissä olevansa Jumala. Kysymyksessä on saatanan manööveri ja heidän loppunsa on lähellä.

    

  Tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen

  Tämän jälkeen tapahtuu toinen ylösnousemus ja viimeinen tuomio. Sitten pelastuneet pääsevät Jumalan valtakuntaan, jota Ilmestyskirja kuvaa. Ilmestyskirja kuvaa tuomion saaneiden jäävän ulkopuolelle, mutta se on vain kuvaannollinen ilmaus siitä, että he saivat tuomion, eivätkä päässeet sisälle Uuteen maailmaan.

  Uudessa maailmassa Raamattu kertoo tuotettavan monia hedelmiä (kaikki ovat kielikuvia), mm. ikuisen elämän puu. Jo Adamin ja Eevan paratiisissa oli paitsi Hyvän ja pahan tiedon puu (miksi ihminen ei olisi saanut syödä siitä ymmärtääkseen eron hyvän ja pahan välillä?) Paratiisissa oli myös toinen puu, elämän puu, josta Jumala pelkäsi, että Adam ja Eeva syövät ja heistä tulisi ”kuin yksi meistä” ja sen estämiseksi asetettiin enkeli miekan kanssa vartioimaan. Eikö olisi ollut yksinkertaisempaa kaataa koko puu?

  1 Mooseksen kirja:

  2:9 ”Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikkinaisia puita, ihania nähdä ja hyviä syödä, ja elämän puun keskelle paratiisia, niin myös hyvän- ja pahantiedon puun.

  3:22 Ja Herra Jumala sanoi: ”Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti!”
  3:24 Ja hän karkoitti ihmisen ja asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän, leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä.”

  Usein ihmiset muistavat paratiisista vain yhden asian, sen puun, jonka hedelmiä Adam ja Eeva söivät vastoin Jumalan kieltoa. Tämä kertomus paratiisista on käsitykseni mukaan kuvaannollista kerrontaa; koko luomiskertomus ja sitä seuraava kertomus Nooan arkista ja suuresta tulvasta ovat niin ikään tällaista kerrontaa. En suinkaan sano, etteivätkö kertomukset voisi sisältää aivan totuudenmukaista sisältöä, mutta aivan sanatarkkoja Jumalan sanoja ne eivät ole.

  Olenkin kysynyt Jumalalta, miksi Adam ja Eeva eivät olisi saaneet tietää mikä hyvän- ja pahantiedon sisältö oli. Eikö se ole koko Raamatun opetuksen keskeinen sisältö? Elämän puu on kertomuksessa sivuutettu; jos Adam ja Eeva eivät olisi rikkoneet Jumalan käskyä, he varmaankin olisivat saaneet syödä myös elämän puusta. Kun heidät karkotettiin paratiisista, heistä tuli kuolevaisia. Jumalan uudessa valtakunnassa on Ilmestyskirjan mukaan myös elämän puu. Onko pelastuneiden ihmisten ikuinen elämä riippuvainen jonkin puun hedelmien syömisestä? Luulenpa, että tämäkin on kuvaannollista kerrontaa, koska pelastuneet ihmiset ovat henkiruumiissa, eivätkä henget tarvitse hedelmiä syötäväkseen.

  Toinen, melkoisen merkillinen sanoma on seuraava Jumalan sanomaksi kirjattu: ”Herra Jumala sanoi: Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan.” – Oliko ihminen tullut rikkomuksen ja rangaistavan synnin seurauksena ”sellaiseksi kuin joku meistä”? Kenestä meistä? Eihän ollut ketään muuta kuin enkelit. Adam ja Eeva olivat tulleet enkelien kaltaisiksi tietämään mikä on hyvää ja mikä pahaa. Tästä tiedon hankkimisesta heitä rankaistiin kuolemalla. Eikö tämä olisi pitänyt opettaa heille aivan ensimmäisten asioiden yhteydessä? Heitä rankaistiin niin, että Jumala teki heistä kuolevaisia ja joutui antamaan poikansa ihmiskunnan synnin ja kuoleman poistamiseksi. Oliko Jumalan luomistyön tarkoituksena, että ihmiset säilyttäisivät viattoman tietämättömyytensä eivätkä oppisi tuntemaan pahuutta ja saatanan osuutta siinä? Vai onko jotain mitä emme tiedä tai ymmärrä?

  Myös olen ihmetellyt sitä, miksi Jumalan ankara rangaistus kohdistui Adamiin ja Eevan, eikä suinkaan saatanaan, joka valehteli ja houkutteli paratiisin asukkaat syntiin, josta he eivät tienneet käytännöllisesti katsoen mitään. Varmaan nuhtelu olisi ollut paikallaan, mutta todellinen synnintekijä oli saatana. Saatanaa ei rangaistu, päinvastoin, Jumala antoi koko maailman valtiuden saatanalle. Tätä en ole vielä oppinut ymmärtämään.

  Jumala itse asuu ihmisten keskellä uudessa maailmassa tai uudessa Jerusalemissa. Myös Kristus asuu siellä: Jumalan ja Pojan valtaistuimet ovat siellä vierekkäin. Pyhän hengen valtaistuinta ei siellä ole, ei ole myöskään taivaassa, koska Pyhä henki ei ole jumalpersoona. Pyhä henki on Jumalan henki, jonka Jumala ja Jeesus Kristus lähettivät suorittamaan hengelle annettavia tehtäviä.

  Muistettakoon, että kaikki uudessa Jerusalemissa asustavat ovat henkiä niin kuin ovat Isä Jumala ja Jeesus Kristuskin. Henget eivät tarvitse ruokaa tai hedelmiä syödäkseen; Ilmestyskirjan kuvaus uuden maailman elämän puusta on samalla tavoin kuvaannollista kerrontaa kuin kuvaus paratiisin elämän puustakin. Pelastuneet ovat nyt täysin synnittömiä ja he ovat saaneet ikuisen elämän Jumalan työtovereina (1 Kor 3:9).

  Aiemmassa kirjoituksessani kirjoitin näin:

  1 Moos 1:27 ”Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.”  Olen tulkinnut Jeesuksen aseman sellaiseksi, että hän ei Uudessa maailmassa käytä samalla tavalla toimeenpanovaltaa kuin nyt, kun viimeisten päivien ahdistuksen ajat ja Herran päivä ovat tulossa. Siihen ei ole tarvettakaan, koska maailmassa on silloin ainoastaan ihmisiä, jotka ovat Jumalan kuvia niin kuin ihmisen osa olikin alun perin. Kaikki ovat Jumalan työtovereita työskennellen ahkerasti niin kuin Isäkin, toteuttaen Jumalan heille antamia tehtäviä. Uudessa maailmassa Kristus on Jumalan Ylipappi.

  Jeesus sanoi: Joh 14:12 “Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö,”

  Mitä Jeesus kertoi apostoleille siitä, millaisia voimia heillä voisi olla: Mat 17:20 “Niin hän sanoi heille: Teidän epäuskonne tähden; sillä totisesti minä sanon teille: jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle: ’Siirry täältä tuonne’, ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta.”

  Olisiko liian rohkeaa tulkita Jumalan luoneen ihmisen omaksi kuvakseen ja varustettuna yli-inhimillisillä voimilla ilman, että niillä tulisi joskus olemaan todellista käyttöä Jumalan työtoverina? Jeesuksen sanojen mukaan sekä Jumala että Jeesus työskentelevät jatkuvasti (Joh 5:17). Entä sitten ihmiset, Jumalan luomat, hekö vain makoilisivat Jumalan uudessa maailmassa? Olen vakuuttunut, että he saavat Jumalalta jatkuvasti uusia työtehtäviä. Millaisia ne ovat, sen aika näyttää.