Pelastus

Mihin pelastutaan – taivaaseenko?

Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, ihmisen poika, joka on taivaassa.

 

Valtaosa ihmisistä ja kirkoista on jo satojen ja satojen vuosien ajan uskonut kuoleman jälkeen pääsevänsa taivaaseen tai joutuvansa helvettiin. Katolilaisilla on vakaa käsitys välitilasta, jonka aikana kuollut joutuu kärsimään syntiensä asteen mukaan kiirastulessa. Kiirastuli voi vaivata kuollutta pitkänkin ajan, mutta sitä voivat omaiset lievittää aneilla. Mitä Raamattu sanoo asiasta?

Joh. 3:13 Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, ihmisen poika, joka on taivaassa.

Joku voisi suurennuslasilla katsoen tulkita tätä järisyttävää lausumaa siten, että se koskettaa mennyttä aikaa. ’Ole noussut’ rajaa taivaaseen pääsemisen menneeseen aikaan. Ehkä olisikin mahdollista, että lausuman jälkeen taivaaseen voisikin päästä. En kylläkään pidä tällaista tulkintaa mahdollisena. Jumalan tarkoitus, että vanhurskaat saavat periä maan tulevaisuudessa on lausuttu moneen kertaan. Mitä tarkoitusta olisi ylösnousemuksella, jos vanhurskaat olisivat jo valmiiksi taivaassa? Palautettaisiinko heidät sitten aan päälle? Ei kai!

Mat. 5:5 Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä.

Ilm. 5:10 ja tehnyt heidät meidän jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä.

  

Mitä Raamattu sanoo Daavidista?

Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoo itse: ’Herra [Jumala] sanoi minun herralleni [Jeesukselle]: istu minun oikealle puolelleni,.. (Apt. 2:34)

Kuningas Daavid, joka oli Jumalan mieleinen mies ja Abraham, jota Jumala kutsui ystäväkseen, ovat kuitenkin varmaan päässeet taivaaseen. Vai eivätkö? Mitä Raamattu sanoo asiasta?

Apt. 2:29 Te miehet, veljet, on lupa teille rohkeasti sanoa, mitä kantaisäämme Daavidiin tulee, että hän on sekä kuollut että haudattu; onhan hänen hautansa meidän keskellämme vielä tänäkin päivänä.

Apt. 13:22 Mutta hän pani hänet viralta ja herätti heille kuninkaaksi Daavidin, josta hän myös todisti ja sanoi: ’minä olen löytänyt Daavidin, Iisain pojan, sydämeni mukaisen miehen, joka on tekevä kaikessa minun tahtoni.

Jos Daavidkaan ei ole päässyt taivaaseen, vaikka oli Jumalan mieleinen mies, niin kuka sitten?

Mutta Daavidin aika tulee kuten profeetta Jeremia lausuu Jer. 30:9  Vaan he saavat palvella Herraa, Jumalaansa, ja Daavidia, kuningastansa, jonka minä heille herätän. Herättäminen tapahtuu ensimmäisessä ylösnousemuksessa Jeesuksen tulemisen yhteydessä. Myös Hesekiel kertoo saman: Hes. 34:23 Ja minä herätän heille yhden paimenen heitä kaitsemaan, palvelijani Daavidin; hän on kaitseva heitä ja oleva heidän paimenensa. 24 Ja minä, Herra, olen heidän Jumalansa, ja minun palvelijani Daavid on ruhtinas heidän keskellänsä. Minä, Herra, olen puhunut.

Ja vielä; 37:24 Minun palvelijani Daavid on oleva heidän kuninkaansa, ja heillä kaikilla on oleva yksi paimen. Ja he vaeltavat minun oikeuksieni mukaan ja noudattavat minun käskyjäni ja pitävät ne.

Psa. 89:4 ”Minä olen tehnyt liiton valittuni kanssa, olen palvelijalleni Daavidille vannonut:  5 ’Minä vahvistan sinun jälkeläisesi ikiajoiksi ja rakennan sinulle valtaistuimen polvesta polveen’.” Sela. – Jumala on Daavidille vannonut rakentavansa hänelle valtaistuimen, joka kestää ’polvesta polveen’. Entä Kristuksen valtaistuin? Eikö hänen pitäisi olla Daavidin valtaistuimella?

Luuk. 1:32 Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen,

Tilanne muistuttaa Jeesuksen ja saatanan suhdetta maailman kuninkuuden suhteen. Saatanahan todettiin Raamatun mukaan aiemmassa kirjoituksessa tämän maailman kuninkaaksi (tai ruhtinaaksi). Toisaalta Raamatussa myöhemmin kerrotaan, kuinka Jeesus korotettiin kaikkia luotuja korkeammaksi. Onko tässäkin kohdassa kyse siitä, että Jeesus ottaa haltuunsa Daavidille annetun valtaistuimen? Entä, jos näin on, miten käy käy Raamatun lupauksille, joissa Daavid hallitsee kuninkaana Israelin kansaa? Tätä pohdin kunnes löysin vastauksen: molemmat hallitsevat kuninkaina. Daavid on Israelin kuningas, mutta Kristus on kuningasten Kuningas ja herrain Herra.  Ilm. 17:14 He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa.”

Daavid on siis oleva Israelin kuningas, mutta entä apostolit? Heillehän Jeesus lupasi oikeuden hallita hänen kanssaan. Vastaus löytyy Matteuksen evankeliumista, jossa Jeesus sanoo: 19:28 Niin Jeesus sanoi heille: ”Totisesti minä sanon teille: siinä uudestisyntymisessä, jolloin ihmisen poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa. – Apostolit tulevat hallitsemaan Daavidin kuninkuuden alaisina Israelin sukukuntia.

Myös ylösnousseet pyhät tulevat hallitsemaan kuninkaina ja pappeina, sen mukaan miten he ovat ’leiviskänsä’ hoitaneet. Toiset ’viittä kaupunkia’, toiset ’kymmentä’. Kuningas Raamatun aikaisessa kielenkäytössä ei vastannut samaa kuin nykyajan kuningas. Raamatun aikana kullakin kaupungilla (pienellä kaupunkivaltiolla) oli oma kuninkaansa, toki myös isoilla valtakunnilla. Kuninkaina hallitsevat pyhät ovat pikemminkin ”paikallisjohtajia” Kristuksen kanssaperillisinä.

Room. 8:17 Mutta jos olemme [Jumalan] lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme.

 

Mitä Raamattu sanoo Abrahamista?

Gal. 3:16 Mutta nyt lausuttiin lupaukset Aabrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano: ”ja siemenille”, ikäänkuin monesta, vaan ikäänkuin yhdestä: ”Ja sinun siemenellesi”, joka on Kristus. ja edelleen: 3:29 mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan.

Näihin lupauksiin voivat Kristuksen uskovaiset perustaa pelastusvarmuutensa.

Room. 15:8 Sillä minä sanon, että Kristus on tullut ympärileikattujen palvelijaksi Jumalan totuuden tähden, vahvistaaksensa isille annetut lupaukset, 15:10 ja vielä on sanottu: ”riemuitkaa, te pakanat, hänen kansansa kanssa.”

Samat lupaukset ikuisesta elämästä koskevat myös ”pakanoita”. Isät ovat Apt. 3:13 mukaan: Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin jumala, meidän isiemme Jumala, on kirkastanut poikansa Jeesuksen, jonka te annoitte alttiiksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, kun tämä oli päättänyt hänet päästää.

1.Moos. 12:7 Silloin Herra ilmestyi Abramille ja sanoi: ”Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan.” Siis maan, ei pääsyä taivaaseen.

Edelleen 1. Moos. 13:14 Ja Herra sanoi Abramille, sen jälkeen kuin Loot oli hänestä eronnut: ”Nosta silmäsi ja katso siitä paikasta, missä olet, pohjoiseen, etelään, itään ja länteen. 15 Sillä kaiken maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi.

2. Aik. 20:7 Sinä, meidän Jumalamme, karkoitit tämän maan asukkaat kansasi Israelin tieltä ja annoit sen ystäväsi Aabrahamin jälkeläisille ikuisiksi ajoiksi

Room. 4:13 Sillä se lupaus, että Aabraham oli perivä maailman, ei tullut hänelle eikä hänen siemenelleen [jälkeläisilleen, kaikille uskoville] lain kautta, vaan uskonvanhurskauden kautta.

1.Moos. 22:17 Minä runsaasti siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla, ja sinun jälkeläisesi valtaavat vihollistensa portit.  18 Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, sentähden että olit minun äänelleni kuuliainen.”

Jumala vahvisti tämän lupauksen myös Iisakille sanoen: 1.Moos. 26:2 Ja Herra ilmestyi hänelle ja sanoi: ”Älä mene Egyptiin, vaan jää asumaan maahan, jonka minä sinulle sanon.  3 Oleskele muukalaisena tässä maassa, ja minä olen sinun kanssasi ja siunaan sinua. Sillä sinulle ja sinun jälkeläisillesi minä annan kaikki nämä maat ja pidän valan, jonka minä olen vannonut sinun isällesi Aabrahamille. 4 Ja minä teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja annan jälkeläisillesi kaikki nämä maat, ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, 5 sen tähden että Aabraham kuuli minua ja noudatti, mitä minä noudatettavaksi annoin, minun käskyjäni, säädöksiäni ja opetuksiani.”

Efes, 2:12 että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa;  13 mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä.

image_pdfimage_print