Mikä oli Jeesuksen viimeinen käsky opetuslapsille? Tai, mikä se ei ollut? (Mat 28:19)

 

 

Miksi Jeesus oli lähetetty maailmaan?

Kun Jeesus aloitti julkisen toimintansa, hän sanoi, että hänet oli lähetetty ainoastaan Israelin kadonneiden lampaiden saattamiseksi Jumalan tykö. Ajatus, että pelastuksen evankeliumi olisi saatettava myös pakanoiden tietoon, tuli apostoleille vasta Jeesuksen kuoltua ja noustua taivaaseen. Matteuksen väitetään kertovan Raamatun mukaan (28:19), että Jeesus olisi ylösnoustuaan, mutta ennen taivaaseen astumistaan, antanut lähetyskäskyn viedä evankeliumi kaikille kansoille ja kastaa ihmiset; ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.”

Aiemmassa kirjoituksessani osoitan, että tämä on väärennös ja myöhemmin tehty lisäys Raamattuun. Tässä artikkelissa osoitan lisäksi, että apostolit eivät olleet muuttaneet mielipidettään pakanoista, vaan pitivät sopimattomana pelkkää seurusteluakin heidän kanssaan. Heille ei tullut tästä syystä johtuen mieleenkään käydä kääntämään heitä kristityiksi ja kastamaan heitä niin kuin Matteuksen väitetään kirjoittaneen.

Mat 28:18 Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Toki oli Jeesuksen eläessäkin kääntyneitä. Heitä ei ollut kovin paljon, eikä mitään seurakuntia perustettu Israelin ulkopuolelle. Kääntyneistä haluttiin tehdä juutalaisia ja kiivaasti vaadittiin ympärileikkausta, aikuisillekin mielhille.

Jeesuksen eläessä hän ja apostolit olivat keskittyneet saarnaamaan Jumalan valtakuntaa ja Jeesusta Kristusta Jumalan Poikana. Lähetystyö tapahtui Israelin heimojen alueilla ja ainoastaan israelilaisille. Kuten tiedämme, vastaanotto oli nuiva.

Tämä lähetys- ja kastamiskäsky on kaksiosainen. Sitä ennen Jeesus kertoo, että hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Tämän hän kertoi apostoleille, jotka olivat kokoontuneet tapaamaan Jeesusta Galileaan sen jälkeen, kun Jeesus oli ristiinnaulittu, herännyt kuolleista, mutta ei vielä noussut taivaaseen. Apostolit aivan varmasti kuuntelivat tarkasti mitä Jeesus sanoi ja varmasti uskoivat mitä hän sanoi. Ilman pienintäkään epäluulon siementä.

 

Jos siis Jeesus oikeasti käski opetuslapsia lähtemään maailmalle levittämään sanaa evankeliumista, niin varmasti apostolit tekisivät niin. Samoin, he olisivat valmiit toteuttamaan Jeesuksen käskyn kastaa uudet uskovat Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Mitä tapahtuikaan?

 

Helluntain tapahtumat

Apostolien tekojen 2. luku kertoo helluntaipäivästä pian sen jälkeen, kun apostolit olivat tavanneet Jeesuksen Galileassa ja saaneet häneltä neljänkymmenen päivän ajan lisää opetusta Jumalan valtakunnasta (Apt 1. luku). Sitten, helluntaina oli paljon väkeä apostolien lisäksi oli kokoontunut Jerusalemiin.

Apostolien teot:
2:1 Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla.
2 Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat.
3 Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle.

Ja sitten:

4 Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.

Pietari puhui kuulijoilleen, jotka olivat eri maista, mutta saivat todistuksen kukin omalla kielellään. Pietari sanoi Apt 2:36: 2:36 Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte.”

Raamattu kuvaa kuinka kuulijat ”saivat piston sydämeensä” ja kysyivät neuvoa Pietarilta, ”mitä meidän pitäisi tehdä”? Pietari neuvoi jae 38: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.

Jae 41 kertoo, että kasteen otti noin kolmetuhatta pakanaa, jotka olivat kotoisin eri maista. Mutta, mutta… Miksi apostolit eivät vieläkään noudattaneet Kristuksen käskyä kastaa Isän ja Pojan ja Pyhän hengen nimeen?

 

Kristinuskon vieminen pakanakansoille

Luukas 24:47 sanoo  Jeesuksen käskeneen: ”parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.” Tämä on Luukkaan evankeliumin viimeisessä luvussa, jossa kerrotaan yhdellä sivulla Jeesuksen nouseminen kuolleista ja hänen astumisensa taivaaseen. Luukas ei itse ollut tapahtumien todistaja, vaan hän oli kerännyt tietoa eri lähteistä. Siksi en pidä hänen kertomustaan yhtä luotettavana kuin muita evankeliumeja.

Eräs huomionarvoinen piirre Luukkaan kertomuksessa on. Siitä ilmenee, että apostolit eivät todellakaan käyneet välittömästi noudattamaan Jeesuksen toimeksiantoa – jos sellainen oikeasti oli tapahtunut. Kesti pitkän aikaa, kenties useita vuosia, ennen kuin Pietari sai taivaasta ilmestyksen, joka johti lähetystyön käynnistämiseen.

Apostolit ja Jerusalemin seurakunnan jäsenet jatkoivat juutalaisten tapojen noudattamista vielä sen jälkeen, kun herra Jeesus oli noussut taivaaseen. Pietarikin noudatti tarkasti lain käskyjä ruoasta, pesuista ja rituaalisesta puhtaudesta. Paavali moitti Pietaria ulkokultaisuudesta, koska Pietari kieltäytyi syömästä pakanoiden kanssa. Paavali näytti, ehkä ainoana apostoleista, ymmärtäneen Jeesuksen tarkoituksen. Gal 2: 16 ”mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista.”

Lähetyskäskyn ja sen mukana kastekäskyn sai Pietari taivaallisessa näyssä vasta sen jälkeen kun Jeesus oli noussut taivaaseen. Juutalaiset ja apostolit heidän myötään olivat edelleen sitä mieltä, että pakanat olivat ”vierasheimolaisina” saastaisia. Pietarikin oli vielä sitä mieltä, että ”on luvatonta juutalaisen miehen seurustella vierasheimoisen kanssa tai mennä hänen tykönsä.” Pietari kuitenkin muutti mielensä todeten, ”mutta minulle Jumala on osoittanut, etten saa sanoa ketään ihmistä epäpyhäksi enkä saastaiseksi” (Apt 10:28). Huomaa, että Pietari edelleenkään ei huomioinut väitettyä käskyä kastaa kolmiyhteisen Jumalan nimeen, vaan kastoi pakanat edelleen vain Jeesuksen Kristuksen nimeen (Apt jae 10:48)

Pietari sai seuraavassa kuvatun näyn kolme kertaa peräkkäin.

Apt 10:11 ”Ja hän näki taivaan avoinna ja tulevan alas astian, ikäänkuin suuren liinavaatteen, joka neljästä kulmastaan laskettiin maahan.
12 Ja siinä oli kaikkinaisia maan nelijalkaisia ja matelijoita ja taivaan lintuja.
13 Ja tuli ääni, joka sanoi hänelle: ”Nouse, Pietari, teurasta ja syö.”
14 Mutta Pietari sanoi: ”En suinkaan, Herra; sillä en minä ole ikinä syönyt mitään epäpyhää enkä saastaista.”
15 Ja taas ääni sanoi hänelle toistamiseen: ”Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi.”
16 Tämä tapahtui kolme kertaa; sitten astia otettiin kohta ylös taivaaseen.”

Kysymys ei ollut syömiseen liittyvistä ohjeista. Pietari osasikin tulkita näyn merkityksen. Vasta tämän näyn saatuaan Pietari ensimmäisenä apostoleista ymmärsi Jumalan tarkoituksen, että hänen sanansa on vietävä myös pakanakansoille.

Tämä näky toistettiin Pietarille kolme kertaa. Pietari viimein ymmärsi, näyssä kuvatut matelijat ym. kuvasivat pakanakansoja. Pietari ymmärsi, että Jumala ei katso mistä kansasta ihminen tulee, vaan että ”jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee vanhurskautta, on hänelle otollinen” (j.10:34)

Pietari puhui Korneliukselle, roomalaiselle sadanpäämiehelle:

Apt 10:34 ”Niin Pietari avasi suunsa ja sanoi: ”Nyt minä totisesti käsitän, ettei Jumala katso henkilöön,
35 vaan että jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee vanhurskautta, on hänelle otollinen.
36 Sen sanan, jonka hän lähetti Israelin lapsille, julistaen evankeliumia rauhasta Jeesuksessa Kristuksessa, joka on kaikkien Herra,
37 sen sanan, joka lähtien Galileasta on levinnyt koko Juudeaan, sen kasteen jälkeen, jota Johannes saarnasi, sen te tiedätte;
38 te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa.
39 Ja me olemme kaiken sen todistajat, mitä hän teki juutalaisten maassa ja Jerusalemissa; ja hänet he ripustivat puuhun ja tappoivat.
40 Hänet Jumala herätti kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä,
41 ei kaikelle kansalle, vaan Jumalan ennen valitsemille todistajille, meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen, kuin hän oli kuolleista noussut.
42 Ja hän [Kristus] käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleitten tuomariksi.
43 Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta.
44 Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat.
45 Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin,
46 sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi:
47 ”Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niinkuin mekin?”
48 Ja hän [Pietari] käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Silloin he pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviä. – Jälleen kaste suoritettiin Jeesuksen Kristuksen nimeen.”

Seuraava episodi kuvaa Apostolien tekojen myöhemmissä luvuissa alkuun päässyttä  lähetystyötä Välimeren reunavaltioissa.

Apostolien teot:
19:1 ”Kun Apollos oli Korintossa, tuli Paavali, kuljettuaan läpi ylämaakuntien, Efesoon ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia.
2 Ja hän sanoi heille: ”Saitteko Pyhän Hengen silloin, kun te tulitte uskoon?” Niin he sanoivat hänelle: ”Emme ole edes kuulleet, että Pyhää Henkeä on olemassakaan.”
3 Ja hän sanoi: ”Millä kasteella te sitten olette kastetut?” He vastasivat: ”Johanneksen kasteella.”
4 Niin Paavali sanoi: ”Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehoittaen kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on, Jeesukseen.”
5 Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen.
6 Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat.”

Myös Paavali kastoi Herran Jeesuksen nimeen ja osoituksena siitä, että kaste oli asianmukainen, kastetut saivat Pyhän hengen (19:6) aivan kuten Helluntaipäivänäkin.

Nämä seikat osoittavat Mat 28:19 kastekäskyn Isän ja Pojan ja Pyhän hengen nimeen olevan myöhäisempi lisäys. Sen motiivikin on selvä: kolmiyhteisen Jumalan opin juurruttaminen kristittyihin. On huomattava, että lisäys ei tapahtunut apostolien eläessä, vaan joskus sata tai kaksisataa vuotta myöhemmin. En ole tutkinut kirkkohistoriaa tältä osin tarkemmin. Hyvin on tämä lisäys kuitenkin tehnyt tehtävänsä, valitettavasti.

Apostolien ahkera kristinuskon saarnaaminen alkoi tuottaa tulosta. Kristityillä oli aluksi vaikeuksia vainojen vuoksi. Vähitellen koko maailma tunsi Kristuksen; ”maailma” tarkoitti koko silloista maailmaa eli Välimeren rantavaltioita. Kesti kauan ymmärtää, että maailma olikin paljon suurempi eli lähetystyö oli vasta alussa. Kristikunnasta tuli yhä enemmän ja enemmän katolinen, vaikkakin opillisia erimielisyyksiä alkoi ilmetä.

Apostolit ja heidän jälkeensä seurakunnat odottivat Kristuksen palaavan. Olihan hän luvannut palata ’pian’. Kuvasihan Kristus ennen taivaaseen nousemistaan apostolien asemaa Israelissa; Mat 10:23 ”Ja kun teitä vainotaan yhdessä kaupungissa, paetkaa toiseen; sillä totisesti minä sanon teille: te ette ehdi loppuun käydä Israelin kaupunkeja, ennen kuin Ihmisen Poika tulee.”

 

Lähetyskäskyn noudattaminen

Jeesus itse sanoi, että hänet oli lähetetty maan päälle, ei suinkaan viemään kristinuskon sanaa kaikille kansoille, vaan ainoastaan saattamaan Israelin kadonneet lampaat takaisin Jumalan yhteyteen: Mat 15:24 Hän [Jeesus] vastasi ja sanoi: ”Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin  huoneen kadonneitten lammasten tykö.

Suunnitelma on todellakin ollut, että Jeesuksen työ kohdistuisi pelkästään juutalaisiin heimoihin Israelin alueella. Tämän osoittaa sekin, että Jeesus lupasi palata pian. Hän sanoi, etteivät apostolit Jeesuksen poissaollessa ehtisi edes käymään kaikissa Israelin kaupungeissa ennen hänen paluutaan (ks. Mat 10:23).

Lainaan Matteuksesta muutaman jakeen, jotka tarkemmin selvittävät Jeesuksen ja Apostolien suhtautumista Israelissa asuviin muihin (pakana)kansoihin.

15:22 Ja katso, kanaanilainen vaimo tuli niiltä seuduilta  ja huusi sanoen: ”Herra, Daavidin poika, armahda minua. Riivaaja vaivaa kauheasti minun tytärtäni.”
23 Mutta hän ei vastannut hänelle sanaakaan. Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja rukoilivat häntä sanoen: ”Päästä hänet menemään, sillä hän huutaa meidän jälkeemme.”
24 Hän vastasi ja sanoi: ”Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö.”
25 Mutta vaimo tuli ja kumarsi häntä ja sanoi: ”Herra, auta minua.”
26 Mutta hän [Jeesus] vastasi ja sanoi: ”Ei ole soveliasta ottaa [Israelin] lasten leipää ja heittää [koiran] penikoille.”
27 Mutta vaimo sanoi: ”Niin, Herra; mutta syöväthän [koiran] penikatkin niitä muruja, jotka heidän herrainsa pöydältä putoavat.”
28 Silloin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Oi vaimo, suuri on sinun uskosi, tapahtukoon sinulle, niinkuin tahdot.” Ja hänen tyttärensä oli siitä hetkestä terve.

Jeesus vertaa näitä pakanoita koiranpenikoiksi ja torjuu aluksi naisen avunpyynnön sanomalla, ettei häntä ole lähetetty muiden kuin Israelin kadonneiden lampaiden vuoksi. Kysynkin: Jos juutalaiset olisivat ottaneet Kristuksen vastaan vapahtajanaan, olisiko evankeliumia ikinä viety muille kansoille? Olisimmeko nyt oikeasti kaikki Jumalan lapsia?

Myös apostolit ja juutalaiset ylipäätään voimakkaasti vastustivat kaikkea tekemistä pakanakansojen kanssa. Pelkkä seurustelu, kuten kutsuminen pakanoita kotiinsa tai vierailemista heidän kotonaan, oli täysin poissuljettu ajatus. Jeesus itse ja apostolit saarnasivat näin juutalaisille Israelissa. Edes lähellä asuville samarialaisille ei haluttu levittää Jumalan sanaa Jeesuksen ristinkuolemasta. Pietaria moitittiin Jerusalemin seurakunnassa ja hänelle sanottiin: ”Sinä olet käynyt ympärileikkaamattomien miesten luona ja syönyt heidän kanssansa” (Apt 11:3). Pietari kertoi mitä hän oli todistanut tapahtuneen Kesareassa: ”Apt 11:15 Ja kun minä rupesin puhumaan, tuli Pyhä Henki heidän päällensä, niinkuin alussa meidänkin päällemme.” Tämä rauhoitti kuulijat.

Käskyä Jumalan sanan viemisestä kaikille kansoille ei annettu apostoleille tapaamisessa Jeesuksen kanssa Galileassa, vaan sen vasta sen jälkeen, kun Jeesus oli noussut taivaaseen, ja Pietari oli saanut kolmeen kertaan näyn taivaasta. Pietarin näky on rekisteröity Apt lukuun 10, ks. edellä.

Helluntaina, jolloin kolmisen tuhatta eri maista kotoisin olevaa ihmistä oli kokoontunut Jerusalemiin, Pyhä henki vuodatettiin kaikkien päälle. On ilmeistä, että tämäkään ei riittänyt apostoleille, että he olisivat ymmärtäneet uskon ja pelastuksen olevan mahdollisia kaikille kansoille.

Aluksi Jerusalemin seurakunta ei uskonut, että Jumalan sanaa pitäisi viedä saastaisille pakanoille. Pietari kuitenkin onnistui vakuuttamaan seurakunnan vanhimmat ja Paavalille, jonka Jeesus oli väkisin käännyttänyt, annettiin tehtäväksi aloittaa lähetystyö pakanoille.

Kun Pietari vielä jatkoi puhettaan Korneliuksen väelle, tuli Pyhä henki kaikkien kuulijoiden päälle. Pietarin mukana tulleet juutalaiset uskovat hämmästyivät, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin. Silloin Pietari sanoi: ”Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niinkuin mekin?”

10:48 ”Ja hän [Pietari] käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen.

Edelleen siis kastettiin kansojen ihmisiä Jeesuksen Kristuksen nimeen, ei kolmiyhteisen Jumalan nimeen niin kuin Raamattuun tehty Mat 28:19 lisäys käskee. Kuinka on mahdollista, että Pyhä henki vuodatettiin kastettujen päälle, vaikka heitä ei ollut kastettu oikein eli Kristuksen (väitettyjen) ohjeiden mukaisesti? Tulkintani on, että Pyhän hengen vuodattaminen todistaa kasteen suorittamisen Jeesuksen Kristuksen nimessä olleen oikea tapa.

Kun väitän, että koko jae on myöhempi lisäys, niin miksi se olisi tehty? Siksi, että Raamatussa ei ole mitään käskyä kastaa kolmiyhteisen Jumalan nimeen eikä ylipäätään mitään todistusta kolmiyhteisestä Jumalasta.

Jumalan valtakunnan saarnaaminen ja Kristuksesta todistaminen eteni Raamatun kertoman mukaan. Alkoi lähetystyö Välimeren reunavaltioissa oleviin kaupunkeihin, joihin syntyi kristillisiä seurakuntia.

 

Jeesuksen ja apostolien julistama evankeliumi

Galatalaiskirje:
1:8 Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.
1:9 Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu.

Galatalaiskirje toteaa erityisen painokkaasti, että Kristuksen ja apostolien julistama evankeliumi on ainoa oikea ja muuttumaton.  Jeesus saarnasi Jumalan valtakunnasta ja samalla paransi ”kaikkinaisia tauteja ja raihnaisuutta.” Apostolien saarnojen sisältöön kuului Jumalan valtakunnan lisäksi evankeliumi Kristuksesta Jeesuksesta. Kuulijoille tarjottiin mahdollisuutta ottaa kaste.

Apt 42 Ja hän [Kristus] käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleitten tuomariksi.
43 Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta.”

Jos siis pakanatkin uskovat Jeesukseen, he saavat syntinsä anteeksi. Joka saa syntinsä anteeksi, pelastuu viimeisellä tuomiolla. Anteeksianto on luvassa kaikille, jotka uskovat. Ongelma on siinä, että kaikki eivät usko. Suurella osalla ei edes ole ollut mahdollisuutta uskoa, kun ”he eivät ole kuulleetkaan tästä Jeesuksesta.”

Matteuksen evankeliumi:
9:35 Ja Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän synagoogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta.

Apostolien teot:
5:42 Eivätkä he lakanneet, vaan [apostolit] opettivat joka päivä pyhäkössä ja kodeissa ja julistivat evankeliumia Kristuksesta Jeesuksesta.
8:12 Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset.

Jakeesta 8:16 käy ilmi, että Pyhä henki ”ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen.”

Paavali puhuu Efesolaiskirjeessä Kristuksen salaisuudesta. Mitä hän mahtaa tarkoittaa tällä salaisuudella? Se selviää jakeesta 6.

3:3 että näet tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niinkuin olen siitä edellä lyhyesti kirjoittanut;
4 josta te sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen,
5 jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niinkuin se nyt Hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille:

3:6 että näet pakanatkin ovat kanssaperillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta,
7 jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armon lahjan kautta, joka minulle on annettu hänen voimansa vaikutuksesta.
8 Minulle, kaikista pyhistä halvimmalle, on annettu tämä armo: julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta

Jakeen 6 lupaus oli varmastikin aikoinaan mullistava ajatus. Että pakanoillekin tarjotaan samaa kuin juutalaisille; osallisuus lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta.  Ymmärrän tämän tarkoittavan sitä, että uskon kautta Kristukseen pakanoilla on yhtäläinen mahdollisuus pelastua. Mahdollisuus on sama kuin juutalaisilla Kristuksen uskovilla, ei parempi ei huonompi. Pelastua voi uskon kautta.

Olen etsinyt Uudesta Testamentista kohtaa, jossa kerrottaisiin kasteen tapahtuneen Mat 28:19 mukaisesti Isän ja Pojan ja Pyhän hengen nimen. Ei ole yhtään ainoata. Sitä enemmän on ihmisiä kastettu Herran Jeesuksen (Kristuksen) nimeen. On kaksi vaihtoehtoa: apostolit kapinoivat Kristusta vastaan, eivätkä sen vuoksi suostuneet noudattamaan saamaansa kastekäskyä. Toinen mahdollisuus on, että tällaista kastekäskyä ei koskaan annettu, vaan se on myöhäisempi lisäys, jonka tekijöiltä on jäänyt huomaamatta monet Raamatun kohdat, joissa kaste suoritetaan pelkästään Herran Jeesuksen (Kristuksen)  nimeen.

Johtopäätöksiä:

Kastekäsky: Matteuksen kirjoittamaksi väitetyn jakeen kastekäskyn sanamuotoa ei tavata missään muualla Raamatussa. Kastaminen ”Isän ja Pojan ja Pyhän hengen nimeen” esiintyy koko Uudessa Testamentissa vain yhden ainoan kerran eli tässä Mat 28:19 jakeessa. Kuitenkin kastaminen oli tärkeä käytäntö, kun seurakuntiin hankittiin uusia jäseniä. Miksi siis ei noudatettu kastettaessa Kristuksen viimeistä määräystä? Joko apostolit olivat uppiniskaisia tai sitten Jeesus ei lainkaan antanut heille tällaista käskyä, vaan apostolit harkitsivat muun ohjeen puutteessa parhaaksi kastaa Herran Jeesuksen (Kristuksen) nimeen. Kumpikohan vaihtoehto on oikea?

Yhdyn siihen käsitykseen, että tämä Matteuksen nimiin lisätty jae, on lisätty myöhemmin jotta Raamattuun saataisiin kolmiyhteisen Jumalan oppia puolustavia Raamatunjakeita. Yrittäkääpä löytää Raamatusta edes yksi toinen jae, jossa esiintyy sanat ”Isän ja Pojan ja Pyhän hengen.”

Lähetyskäsky: Kyseisessä jakeessa on toinenkin käsky. ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni.” Näinköhän Kristus on antanut tätäkään käskyä? Perustelen epäluuloani seuraavasti. Apostolit ja heidän seurakuntalaisensa, puhumattakaan vanhaan Lakiliittoon turvautuvista juutalaisista, vierastivat kaikkea yhteydenpitoa pakanoihin, koska nämä olivat paitsi epäjumalien palvelijoita, myös muutenkin saastaisia. Siis, ei mitään seurustelua pakanoiden kanssa! Jos Jeesus olisi antanut käskyn viedä Jumalan evankeliumi pakanoille, eivätkö apostolit olisikin muuttaneet suhtautumistaan?

Tarvittiin Jumalan taivaasta Pietarille lähettämä näky – kolmeen kertaan – ennen kuin Pietari uskoi. Eihän tällaista näkyä olisi tarvittu, jos Jeesus olisi selittänyt Jumalan tahdon, että kaikki ovat samanarvoisia Jumalan edessä. Näin ei Jeesus tehnyt, koska hän oli Lakiliiton noudattaja koko elämänsä ajan. Vasta juuri ennen ristinkuolemaansa hän julisti Uuden liiton. Jumala antoi Pietarille näyn, joka mahdollisti ajattelutavan muutoksen ja sen seurauksena evankeliumin viemisen pakanoille.

Sananlaskuissa sanotaan: 30:5 ”Jokainen Jumalan sana on taattu; hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat.  6 Älä lisää hänen sanoihinsa mitään, ettei hän vaatisi sinua tilille ja ettet valhettelijaksi joutuisi.”

Kolminaisuus: Saitko tästä artikkelista sen käsityksen, että en lainkaan usko kolminaisuuteen? Siis että jumaluus ei ole kolmiyhteinen? Totta kai minä uskon, että jumaluus (godhead) on kolminainen tai kolmiyhteinen.  Sehän tarkoittaa sitä Raamatun mukaan, että Isä Jumala on ainoa Jumala. Hän on tehnyt poikansa Herraksi ja Kristukseksi ja antanut hänelle ikuisen elämän. Isä ja Poika lähettävät Pyhän hengen suorittamaan tälle annettuja tehtäviä. Isä on yksin Jumala, Poika on Herra, jolle Isä on antanut kaiken vallan niin taivaassa kuin maan päällä. Se on monelle uutta tietoa, että Poika on taivaassakin ihminen. Taivaassa kaikki nämä kolminaisuuden persoonat ovat henkiä, niinkuin enkelitkin.

image_pdfimage_print