Viimeinen tuomio

Miksi Jumala …?

Miksi Jeesus puhui vertauksin?

Mat. 13:34 Tämän kaiken Jeesus puhui kansalle vertauksilla, ja ilman vertausta hän ei puhunut heille mitään;

Mat. 13:10 Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja sanoivat hänelle: “Minkätähden sinä puhut heille vertauksilla?” 11 Hän vastasi ja sanoi: “Sentähden, että teidän on annettu tuntea taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta heidän ei ole annettu. 12 Sillä sille, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin; mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on. 13 Sentähden minä puhun heille vertauksilla, että he näkevin silmin eivät näe ja kuulevin korvin eivät kuule, eivätkä ymmärrä. 14 Ja heissä käy toteen Esaiaan ennustus, joka sanoo: ‘Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, ja näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö.

MIKSI Jeesus puhui arvoituksin ja sanoi, että sen takia, etteivät ihmiset ymmärtäisi. Ihmiset ovat menneet sekaisin ja Raamattua luettuaan kuvittelevat nyt ymmärtävänsä vertaukset, koska apostolit ovat ne sinne kirjoittaneet.

Jumalan ja Jeesuksen salailun seurauksena ovat ihmiset vuosisatojen ajan olleet kirkkojensa vankeina. Papit ovat pelotelleet heidät ihmisraunioiksi, jotka uskovat joutuvansa helvetin tuleen kuoltuaan ja viimeisen tuomion jälkeen. Eri uskonsuuntien kesken on käyty pitkiä ja verisiä sotia, koska ei ole ymmärretty Raamattua samalla tavoin.

 

Miksi Jumalan sana on kirjoitettu niin vaikeaselkoisesti?

Vaikka meillä tänä päivänä on monia eri käännösversioita, selitysteoksia ja sanakirjoja, ei ihmisten ymmärrys ole paljoa lisääntynyt. Kysyn siis: Miksi Jumala antoi niin monitulkintaisen Raamatun? Miksi Jeesuskaan ei edes halunnut kuulijoidensa ymmärtävän?

Jos Jumala olisi halunnut ihmisten ymmärtävän, Hän olisi voinut kirjoituttaa Raamatun niin, että mitään tulkintaongelmia ei olisi ilmennyt. Jos Jeesus olisi halunnut suurten kuulijajoukkojen ymmärtävän ja uskovan, eikö Hän olisi voinut edes selittää mitä Hänen vertauksensa tarkoittivat?

Miksi Raamatussa on niin paljon kielikuvia, symboleja, kuvaannollista kerrontaa? On paljon ihmisiä, niin maallikoita kuin kirkonmiehiäkin, jotka ovat sitä mieltä, että kaikki mitä Raamatussa sanotaan, on käsitettävä kirjaimellisesti. Erityisesti tätä mieltä ollaan tämän luvun aihepiiristä. Viimeisen tuomion rangaistukset tulisine järvineen pitää ottaa kirjaimellisesti. Ihmiset (jotka itse ovat synnittömiä ja vanhurskaita) suorastaan haluavat, että Jumalan rangaistus pannaan ehdottomasti täytäntöön. – Raamatun ymmärtäminen helpottuu, kun lukija oppii tajuamaan milloin on kyse kuvaannollisesta ilmauksesta ja mikä on kielikuvan takana ja tarkoituksena. Jokaisen vertauksen tarkoituksena on opettaa henkinen totuus. Sanoihan Jeesus, että minun sanani on henki ja elämä! (Joh.6:63)

 

Miksi Jumala ei ole antanut kaikille yhtä paljon uskoa?

Jos näin olisi, he kilvoittelisivat ’samalta viivalta’. Miksi Jumala on antanut ihmisille eri määrän uskoa`Room. 12:3 Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut.

1.Kor. 12:11 Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo.

Mat. 25:15 yhdelle hän antoi viisi leiviskää, toiselle kaksi ja kolmannelle yhden, kullekin hänen kykynsä mukaan, ja lähti muille maille. ( Jeesuksen vertauksesta herrasta, joka lähtiessään matkoille, antoi palvelijoilleen omaisuutensa)

Room. 9:21 Vai eikö savenvalajalla ole valta tehdä samasta savensa seoksesta toinen astia jaloa, toinen halpaa käyttöä varten? 2.Tim. 2:20 Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita, ja toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten.

Jumala jakaa lahjojaan niinkuin tahtoo, kullekin kykyjensä mukaan. Jumala myös on päättänyt kenet Hän kutsuu ja kenet valitsee ja kenet Hän vetää puoleensa ja Kristuksen tykö. Paavalilla ei ollut mahdollisuutta kieltäytyä Kristuksen kutsusta. Kolme päivää hän oli sokeana, syömättä ja juomatta. Sitten Herran vihollisesta tuli Hänen vakaa kannattajansa. Jumala tekee tahtonsa mukaisesti. Se ihminen, joka katsoo ettei hän ole saanut yhtä paljon kuin joku toinen, voi lohduttautua, että Jumala muistaa häntä viimeisellä tuomiolla.

 

 Miksi Jumala ei itse noudattaisi omaa käskyään?

Jumala käskee meitä rakastamaan vihollisiamme: Mat. 5:44 Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat.  Jos syntiset ihmiset viimeisellä tuomiolla ovat Jumalan vihollisia, eikö Jumalan pitäisi noudattaa heitä kohtaan omaa käskyään ja rakastaa heitä? Jumala opasti meitä antamaan anteeksi meitä vastaan rikkoneille, tarvittaessa vaikka ”seitsemänkymmentä kertaa seitsemän”.  Miksi Jumala itse ei olisi armollinen ja anteeksiantavainen luoduilleen, vaan lähettäisi heidät ikuisiksi ajoiksi kärsimään tulisessa järvessä?

Miksi? Jumala sanoo Raamatussa, että Hän tahtoo kaikkien pelastuvan. Kuitenkin Hän aikoo tuhota suurimman osan ihmiskuntaa. Syntisille on tiedossa tulinen järvi, jonne heidän heitetään ikuiseen tuleen kärventymään.

Room 8:20-21 ”Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle – ei omasta tahdostaan, vaan alistajan – kuitenkin toivon varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen”. 

Jumala tässä ilmoittaa, että [koko] luomakunta on vastoin omaa tahtoaan alistettu katoavaisuuden alle, mutta tulee vapautetuksi turmeluksen eli synnin orjuudesta (KJV bondage of corruption) Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Mutta, eikö suurimman osan luomakuntaa kuulukaan saada kadotustuomiota syntiensä vuoksi ja joutua kitumaan rangaistukseksi tulisessa järvessä ikuisesti? Roomalaiskirje lupaa luomakunnalle toivoa, mutta monissa paikoin Raamattua toivon sijaan luvataan kadotusta, itkua ja hammasten kiristystä, ikuista eroa Jumalan kirkkaudesta jne.

Jumala siis loi ihmiset ja Hän alisti heidät ’katoavaisuuden’ alle. Vanhemmat englanninkieliset käännökset kuten KJV käyttävät sanaa vanity, jota voisi luonnehtia paitsi turhamaisuudella, myös oman edun tavoittelulla, elämisellä tämän maailman menon mukaan. Jumala myös varmisti, että ihmisten joukossa on vanhurskaita, jotka ovat Hänen valittujaan.

Tästä tulenkin tärkeään päätelmään; Jumala teki omassa viisaudessaan tärkeän kahtiajaon luomakuntansa suhteen. Olemme myös lukeneet kuinka Jumala antoi uskoa kullekin oman harkintansa mukaisen määrän. Pelastusta ajatellen ihmiset lähtevät eri viivalta kilvoittelemaan ikuisen elämän palkinnosta. Pakostakin tulen siihen loppupäätelmään, että Jumala korjaa tilanteen viimeisen tuomion yhteydessä ja tarjoaa pelastuksen saamisen helpoksi. Raamatusta tiedämme jo, että pelastumiseen riittää kun huutaa yhden sanan: Jeesus!

Apt. 17:31 Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista.”

Jumala on määrännyt ihmisen (miehen) ylimmäksi tuomariksi. Kristus tuomitsee koko ihmiskunnan oikeamielisesti. Raamatussa todetaan tuomion perustuvan kunkin ihmisen tekoihin. On erilaisia tekoja ja niin ollen erilaisia tuomioita. Se on varmaa, että tuomiot ovat oikeamielisiä. Moni syntinen puhdistuu teoistaan ja saa elämän. En kuitenkaan usko universalismiin, jonka mukaan kaikki ihmiset lopulta pelastuvat. Tämän luvun toisessa jaksossa Viimeinen tuomio käsittelen 1. Korinttolaiskirjeessä esiin tuotua Jumalan puhdistavaa tulta, joka polttaa pois ihmisen synnit. Ihmiset voivat näin pelastua, monetkin syntiset, mutta edellytyksenä näyttäisi olevan, että ko. ihminen on ‘rakentanut talonsa’ Kristuksen varaan.

 

Paavalin kääntyminen

Monet ovat sitä mieltä, että ihmisen vapaa tahto valita ratkaisee ihmisen katumuksen ja kääntymyksen. Israelin suurin syntinen Saul (Paavali) kääntyi kristityksi muutamassa hetkessä eikä siinä kysytty hänen tahtoaan.

Apt. 26:4 Kaikki juutalaiset tuntevat minun elämäni nuoruudestani asti, koska alusta alkaen olen elänyt kansani keskuudessa ja Jerusalemissa. 5 He tuntevat minut jo entuudestaan, jos tahtovat sen todistaa, että minä meidän uskontomme ankarimman lahkon mukaan olen elänyt fariseuksena. Fil. 3:6 intoon nähden seurakunnan vainooja, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton. Apt. 9:1 Mutta Saulus [Paavali] puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan ja meni ylimmäisen papin luo 2 ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskon synagoogille, että keitä hän vain löytäisi sen tien vaeltajia, miehiä tai naisia, ne hän saisi tuoda sidottuina Jerusalemiin.

Apt. 9:3 Ja kun hän [Saul eli Paavali] oli matkalla, tapahtui hänen lähestyessään Damaskoa, että yhtäkkiä valo taivaasta leimahti hänen ympärillänsä; 26:17 Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä sinut lähetän 18 avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.’

1.Tim. 1:15 Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on    tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin.

Jumalalla on kaikki valta ja kaikki on Hänelle mahdollista. Kun Jumala tahtoo jotakin, Hän vain sanoo ja niin tapahtuu. Jumalahan tahtoo kaikkien ihmisten pelastuvan, eikö siis tapahdukaan Jumalan tahdon mukaisesti? Jumalan Poika, jolla on kaikki valta niin taivaassa kuin maan päälläkin, pakolla käännytti fariseus Saulin (josta tuli apostoli Paavali) hänen ollessaan matkalla Damaskokseen vangitsemaan kristittyjä. Paavalista tuli harras kristitty ja innokas kristinuskon julistaja pakanakansoille ja UT:n kirjoittaja. Paavali itse kertoi olleensa suurin rikollinen Israelissa ja kuitenkin Jeesus käänsi hänet puolelleen kuin salamaniskusta. Miksi Jeesus valitsi Paavalin? Olisihan Israelissa ollut kristittyjäkin viemään innolla evankeliumia pakanakansoille. Ehkä Jeesus halusi kertoa, että kukaan ei ole menetetty tapaus. Jotkut tutkijat sanovatkin mm. tähän viitaten, että Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset todella tulevat kääntymykseen – vaikka sitten Jumalan puhdistavan tulen voimalla.

 

Raamatun mukaan Jumala haluaa ihmisten tulevan katumukseen ja pelastuvan? Jos jokin on varmaa niin maallikoiden kuin teologienkin mielestä, niin se, että pelastuakseen on ihmisen tultava katumukseen elämänsä aikana, vaikka sitten aivan viime hetkellä. Jos ihminen ei kadu, niin ihminen heidän mielestään joutuu viimeisen tuomion jälkeen helvetin tuleen. Se, että Jumala tai Hänen Poikansa armahtaisi tällaisiakin syntisiä ei kuitenkaan sovi uskoville ihmisille, joiden mielestä on vain oikein, että pahat ihmiset lähetetään ikuiseen piinaan, tuliseen järveen kitumaan ja kärsimään toista kuolemaa.

image_pdfimage_print