Miksi uskon niinkuin uskon?

 

 

Miten uskon

Minä uskon Jumalaan,
Isään, Kaikkivaltiaaseen,
taivaan ja maan Luojaan,

ja Jeesukseen Kristukseen,
Jumalan ainoaan Poikaan,
meidän Herraamme,

ja Pyhään Henkeen,

Mutta…         

Miten kolminaisuusoppi määritellään?

Minä siis näytän uskovan kolminaisuuteen. Edellä mainittujen jakeiden jälkeen tulee tärkeä sana ’mutta’.

Kolminaisuusoppi on opetus Jumalan kolminaisuudesta, eli kolmiykseydestä. Tämän opin mukaan on yhtä aikaa yksi Jumala, mutta siinä kolme persoonaa: Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kolminaisuusoppi on muotoiltu mm. Athanasioksen uskontunnustuksessa. Käytössä on muitakin uskontunnustuksia, mutta edellä on lueteltu opin keskeiset pääpiirteet.

Kolminaisuusopin mukaan kaikki kolme jumalpersoonaa ovat tasa-arvoisia. Tähän yleisesti hyväksyttyyn määritelmään en siis usko. Jeesus Kristus, Jumalan Poika, on selittänyt, että Isä Jumala on häntä suurempi. Jumaluuteen kuuluu Isä, Poika ja Pyhä henki, sen hyväksyn ja uskon.

Entä sinä lukijani? Uskotko kolminaisuusopin mukaisesti? Kun luet kirjoitukseni ja sen Raamatun mukaiset perustelut, tunnetko tarvetta muuttaa mielipidettäsi?

Muista Raamatun ohje: Joh 8:32 ”te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi.

 

Athanasioksen uskontunnustus

Jokaisella, joka tahtoo tulla autuaaksi, täytyy ennen kaikkea olla oikea, yleinen, kristillinen usko. Se, joka ei säilytä sitä ehyenä ja puhtaana, joutuu epäilemättä iankaikkiseen kadotukseen.

Oikea, yhteinen, kristillinen usko taas on tämä: Me kunnioitamme yhtä ainoaa Jumalaa kolmiyhteydessä ja kolmiyhteyttä yhdessä ainoassa jumaluudessa sekoittamatta persoonia ja hajoittamatta jumalallista perusolemusta.

Sillä toinen on Isän persoona, toinen on Pojan ja toinen on Pyhän Hengen, mutta Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen jumaluus on yksi ainoa: kunnia yhdenvertainen, majesteetti yhtä iankaikkinen.

Sellainen kuin Isä on, sellainen on Poika, sellainen on myös Pyhä Henki: Luomaton on Isä, luomaton on Poika, luomaton on Pyhä Henki.

Ääretön on Isä, ääretön on Poika, ääretön on Pyhä Henki. Iankaikkinen on Isä, iankaikkinen on Poika, iankaikkinen on Pyhä Henki. Eikä kuitenkaan ole kolmea iankaikkista, vaan yksi iankaikkinen. Niin kuin ei myöskään ole kolmea luomatonta eikä kolmea ääretöntä, vaan yksi luomaton ja yksi ääretön.

Niin myös kaikkivaltias on Isä, kaikkivaltias on Poika, kaikkivaltias on Pyhä Henki. Eikä kuitenkaan ole kolmea kaikkivaltiasta, vaan yksi kaikkivaltias.

Niin myös Isä on Jumala, Poika on Jumala, Pyhä Henki on Jumala. Eikä kuitenkaan ole kolmea Jumalaa, vaan yksi ainoa Jumala.

Niin myös Isä on Herra, Poika on Herra, Pyhä Henki on Herra. Eikä kuitenkaan ole kolmea Herraa, vaan yksi ainoa Herra.

Sillä samoin kuin kristillinen totuus vaatii meitä tunnustamaan kunkin persoonan erikseen Jumalaksi ja Herraksi, niin myös yhteinen, kristillinen usko kieltää meitä puhumasta kolmesta Jumalasta eli Herrasta.

Isää ei ole kukaan tehnyt eikä luonut eikä synnyttänyt.

Poika on ainoastaan Isästä, ei tehty eikä luotu, vaan syntynyt.

Pyhä Henki on Isästä ja Pojasta, ei tehty eikä luotu eikä syntynyt, vaan lähtevä.

Siis on yksi ainoa Isä, ei kolmea Isää, yksi ainoa Poika, ei kolmea Poikaa, yksi ainoa Pyhä Henki, ei kolmea Pyhää Henkeä.

Eikä tässä kolmiyhteydessä kukaan ole ensimmäinen eikä viimeinen, ei kukaan ole toistaan suurempi tai vähäisempi, vaan kaikki kolme persoonaa ovat keskenään yhtä iankaikkiset ja yhdenvertaiset: Joka suhteessa on siis, kuten jo edellä sanottiin, palveltava sekä kolmiyhteyttä ykseydessä että ykseyttä kolmiyhteydessä.

Sen, joka siis tahtoo tulla autuaaksi, tulee näin ajatella kolmiyhteydestä.

Mutta iankaikkisen autuuden saamiseksi hänen tulee myös välttämättä uskoa vakaasti Herramme Jeesuksen Kristuksen lihaan tulemus.

Oikea usko on siis se, että uskomme ja tunnustamme, että Herramme Jeesus Kristus, Jumalan Poika, on samalla kertaa sekä Jumala että ihminen.

 Hän on Jumala, ennen kaikkia aikoja Isän perusolemuksesta syntynyt, ja ihminen ajassa äidin perusolemuksesta syntynyt, täydellinen Jumala ja täydellinen ihminen, jossa on järjellinen sielu ja inhimillinen ruumis, jumaluuden puolesta Isän vertainen, ihmisyyden puolesta Isää vähäisempi.

Vaikka hän on sekä Jumala että ihminen, ei kuitenkaan ole kahta Kristusta, vaan yksi ainoa. Ei hän ole yksi ainoa siten, että jumaluus olisi muuttunut ihmisyydeksi, vaan siten, että Jumala on omaksunut ihmisyyden. Hän on kauttaaltaan yksi: ei kuitenkaan siten, että molemmat luonnot olisivat perusolemuksessa sekaantuneet toisiinsa, vaan siten, että ne muodostavat yhden ainoan persoonan.

Sillä samoin kuin järjellinen sielu ja ruumis muodostavat yhden ihmisen, samoin Jumala ja ihminen on yksi ainoa Kristus, joka kärsi meidän autuutemme tähden, astui alas helvettiin, nousi kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan elävät ja kuolleet. Hänen tulemukseensa kaikkien ihmisten pitää ruumiillisesti nousta kuolleista tekemään tili teoistaan: Ne, jotka ovat hyvää tehneet, käyvät iankaikkiseen elämään, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, iankaikkiseen tuleen.

Tämä on oikea, yleinen kristillinen usko. Joka ei sitä rehellisesti ja vakaasti usko, ei voi tulla autuaaksi [Pelastetuksi].

 

Athanasiuksen uskontunnustuksen arvostelua.

Tässä määritellään ”ainoa, oikea kristillinen usko”. Pelastuminen edellyttää sen uskomista, muuten joutuu kadotukseen.

”Me kunnioitamme yhtä ainoaa Jumalaa kolmiyhteydessä ja kolmiyhteyttä yhdessä ainoassa jumaluudessa.Toki uskon kolminaisuuteen. Isä, Poika ja Pyhä henki muodostavat tämän kolminaisuuden. Ja myös kolmiyhteyden, jos sitä voidaan selittää sanomalla, että nämä kolme ovat yhtä mieltä.

”ei kukaan ole toistaan suurempi tai vähäisempi, vaan kaikki kolme persoonaa ovat keskenään yhtä iankaikkiset ja yhdenvertaiset.Tätä on minun vaikea tai suorastaan mahdotonta hyväksyä. En voi uskoa, että kaikki kolme ovat yhdenvertaiset. Sen kumoaa jo se Jeesuksen itsensä lausuma tunnustus: Isä on minua suurempi (Joh 14:28).

5 Moos 18:18 Profeetan [Kristuksen] minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua.  Käsken, eng. command, hebr. Tsavah, to command, charge, give orders, lay charge, give charge to, order. Jo Mooseksen aikaan ennustuksessa tulevasta profeetasta, Kristuksesta, sanottiin, että hän puhuu kaiken mitä Isä Jumala käskee,

”Jeesus Kristus, Jumalan Poika, on samalla kertaa sekä Jumala että ihminen.Oliko Jeesus jo taivaassa ollessaan sekä Jumala että ihminen? Vai saiko Jeesus ihmisen luonnon vasta synnyttyään ihmiseksi? Veikö Jeesus mukanaan taivaaseen ihmisen luontonsa? Entä syntyessään maan päälle, säilyttikö Jeesus Jumalan luonnon ollessaan ihmisenä maan päällä?

Tähän viimeksi mainittuun kysymykseen osaankin vastata. Jos Jeesus olisi ollut Jumala hänen ollessaan maan päällä, olisi hän voinut suorittaa tekemänsä ihmeteot omalla voimallaan. Nythän tiedämme, että Jeesus vakuutti Isä Jumalan suorittaneen kaikki Jeesuksen ihmeet.

”ihmisten pitää ruumiillisesti nousta kuolleista tekemään tili teoistaan.”

Raamattu puhuu ruumiin ylösnousemuksesta ja sitä tämäkin Athanasioksen tunnustuksen lause tarkoittaa. Kovinkaan paljon ei Raamattu puhu ruumiin ylösnousemuksesta. Apostolien teot: 2:31 ”niin hän edeltä nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta, sanoen, ettei Kristus ollut jäävä hyljätyksi tuonelaan eikä hänen ruumiinsa näkevä katoavaisuutta.” (Näkevä katoavaisuutta, on englanniksi käännetty sanalla decay eli lahota, mädäntyä).

Kristuksen osalta näin todella tapahtui, koska hän nousi kuolleista kolmen päivä kuluttua. Tavalliset ihmiset joutuvat makaamaan haudoissaan jopa tuhansia vuosia, jolloin ruumiista ei ole jäljellä juuri mitään.

Ensimmäisen ylösnousemuksen osalliset nousevat kuolleista ja he muuttuvat. He muuttuvat henkiruumiisiin. ”Ruumiin ylösnousemus” ei tarkoitakaan ylösnousemusta fyysisissä ruumiissa. Jos näin olisi, olisi heidän taas muututtava takaisin henkiruumiisiin, kun pelastuneet pääsevät Jumalan Uuteen maailmaan, jossa itse Jumala ja hänen Ylimmäinen pappinsa Jeesus Kristus hallitsevat.

Pahaa tehneet joutuvat iankaikkiseen tuleen.”

Tällä tulisen järven/helvetin pelottelulla katolinen kirkko ja sen seuraajina reformoidutkin kirkot pelottelivat vuosisatojen ajan kristittyjä jäseniään. Seurakuntalaiset eivät voineet tarkistaa kirjoitusten oikeutta, kun heillä ei ollut tarvittavaa kielitaitoa; Raamattu oli latinaksi ja sen käsikirjoitukset hepreaksi tai kreikaksi.

Tässä yhteydessä en malta jättää viittaamatta lohduttavaan Raamatunlauseeseen: Room 5:20 ”Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi; mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi.” – Me syntiset voimme lohduttautua, että vaikka syntimme kasvaisivat kuinka suureksi, Kristuksen [meidät tuomitsevan] armo kasva ylenpalttisen suureksi. Yksikin sana riittää pelastamaan meidät, kun huudamme, Jeesus!

Athanasioksen tunnustus ei huomioi sitäkään, että vaikka Jeesuksen väitetään olleen sekä Jumala että ihminen, kuitenkin Isä Jumala korotti (tai teki) Jeesuksesta Herran ja Messiaan. Kuinka Isä voi tehdä tasavertaisesta Pojasta Herran? Sitä varten Pojan olisi oltava alempiarvoinen? Minun ymmärrykseni mukaan samanarvoinen ei voi korottaa toista samanarvoista; korotuksessa korottajan tulee olla ylempiarvoinen.

Kolmen persoonan tasavertaisuus ei myöskään toteudu siinä, että Isä Jumala on lähettänyt Jeesuksen maan päälle (Joh 6:57) ja myös lähettää Pyhän hengen. Lähettäminen sisältää käskyn.

Tunnustus toteaa, että ”Poika on ainoastaan Isästä, ei tehty eikä luotu, vaan syntynyt”. Jeesushan siitettiin niin, että Pyhä henki saattoi (varjosi) Marian raskaaksi. Luukkaan evankeliumi kuvaa Marian raskaaksi saattamista näin: 1:35 ”Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.”

Kumpi saattoi Marian raskaaksi, Pyhä henki vaiko Isä Jumala. Ainakin tästä kuvauksesta selviää ja varmistuu se, että Jumala on kolmesta korkein, koska ’korkeimman’ voima varjosi Marian. Oikeastaan, asia taitaa sittenkin olla selvä; ’korkeimman voima’ tarkoittaa Pyhää henkeä, joka on Jumalan toimiva voima. Toinen asia, joka selviää, on että Pyhään henkeen nähden korkein on Isä Jumala.

 

Kolminaisuusopin kehittyminen

Jeesus oli juutalainen ja hän noudatti Mooseksen lakia. Viimeisellä ehtoollisellaan Jeesus julisti Uuden liiton. Ylösnoustuaan Jeesus, ennen taivaaseen astumistaan, antoi apostoleille lähetyskäskyn.

Vähitellen kristinusko alkoi levitä ja sen myötä katolinen kirkko alkoi saada jalansijaa. Opilliset kiistat myös laajenivat. Kun Konstantinus suuri virallisti kristinuskon 300-luvun alussa, se merkitsi myös apostolisen uskon loppua ja katolisen laitoskirkon jalansijan vahvistumista.

Areiolaisuus muodostui Katoliselle kirkolle ja 300 luvun Nikean ja Konstantinopolin kirkolliskokouksille piikiksi lihassa. Katolinen kirkko ajoi kolminaisuusoppia, jonka mukaan Poika oli täysi ja tasavertainen Jumala Isän kanssa. Asia muotoiltiin niin, että Isä ja Poika ovat samaa olemusta eli samaa jumaluutta. Sitten Konstantinopolin kokouksessa muistettiin päättää saman periaatteen koskevan myös Pyhää henkeä. Tämän saman olemuksen periaatteen katsottiin merkitsevän, että Jumala on kuitenkin yksi.

Areiolaisuuden torjuminen olikin keskeinen piirre, kun 300-luvulla pidetyissä Nikean (v. 325) ja Konstantinopolin (v. 381) ekumeenisissa eli koko kristillisen kirkon käsittävissä kirkolliskokouksissa muotoiltiin kolminaisuusoppi Jumalan ykseyden ja Kristuksen jumaluuden ajatusten pohjalta. Oppi ilmaistiin niin, että sen mukaan Jeesus Kristus on tosi Jumala, eli Jumala samassa mielessä kuin Isä Jumala. Tätä täsmennettiin sanomalla, että Isä ja Poika ovat samaa olemusta, toisin sanoen heidän jumaluutensa on yhtä ja samaa jumaluutta, eli he ovat Jumala sanan samassa mielessä. Konstantinopolin kirkolliskokouksessa tämän todettiin pätevän myös Pyhään Henkeen. Samalla näissä kirkolliskokouksissa pidettiin yhä kiinni vanhatestamentillisesta, juutalaisen uskon näkemyksestä, että Jumala on yksi.

Näihin aikoihin pyrki toinen aatesuunta saamaan jalansijaa; modalismi, joka oli ehdottoman yksijumalaisuuden periaatteen kannalta. Jopa niin, että Isä, Poika ja Pyhä henki selitettiin yhdeksi ja samaksi Jumalaksi, joka vain eri aikakausina esiintyy milloin Isänä, milloin taas Poikana tai Pyhän hengen muodossa. Kun tämä ajattelutapa haluttiin torjua, keksittiin periaate, että Jumalassa on yksi olemus (lat. substantia), mutta kolme persoonaa. Modalismi hylättiin Konstantinopolin kokouksessa. Silloin tällöin modalistisia ajatuksia sisältäviä oppeja esitetään nykyäänkin. Hiljattain luin käsityksen, jonka mukaan Jeesus Kristus on Vanhan Testamentin Jahve.

Vähitellen uskon käsitteet alkoivat mennä yhä vaikeatajuisemmiksi. Kolmen persoonan ’olemus’ sai selityksen, jonka mukaan kolmen persoonan kesken vallitsi erotus (distinctio), mutta niitä ei eroteta (separatio) toisistaan. Uusia määritelmiä persoonille olivat ousia ja hypostasis. Lopulliseksi (?) ratkaisuksi muodostui, että Jumalassa on vain yksi olemus (kreik. ousia), mutta kolme hypostaasia (persoonaa), jotka ovat Isä, Poika ja Pyhä henki.

Tavalliset ihmiset eivät luonnollisestikaan ymmärtäneet näitä vaikeita termejä, tuskin kaikki papitkaan. En minäkään. Minun ymmärrykseni mukaan Jumala on yksi, mutta jumaluus sisältää Isän, Pojan ja Pyhän hengen. Isä on korottanut Pojan Herraksi ja Kristukseksi. Isä ja Poika lähettävät Pyhä hengen suorittamaan sille määrättyjä tehtäviä.

Sitä en ymmärrä (eivätkä monet muutkaan) miten kaikki kolme voisivat olla tasavertaisia ja tasa-arvoisia jumaluudessa – vastoin Raamatusta saamaani käsitystä.

 

Minkälaiseen kolminaisuuteen uskon?

Ehkä olin liiankin kuumeisesti pohtinut jumaluuden olemusta, kun eräänä aamuna, lokakuussa 2018, heräsin ja samalla mieleeni iskostui viesti, joka selitti, millainen Jumala on. Nousin heti ylös ja riensin tietarilleni kirjaamaan sen ylös. Sen ydin oli, että Isä Jumala on ainoa Jumala. Hän on tehnyt Kristuksen, poikansa, Herraksi ja Kristukseksi ja antanut hänelle kaiken vallan niin taivaassa kuin maan päällä. Jeesus siis käyttää kaikkea Jumalan valtaa. Siinä mielessä häntä voi sanoa Jumalaksi, mutta hän ei ole sitä aina olut. Taivaassa hän onkin ihmisenä. Tätä eivät kaikki tiedä saati että sitä uskoisivat.

Jumalan Pyhä henki toteuttaa Jumalan tahdon. Hän siis käyttää Jumalan valtaa. He kolme muodostavat jumaluuden. Ainoa tosi Jumala on kuitenkin Jehova, Isä. Jeesus on Jumalan poika, aidosti isän poika, hänestä syntynyt. Me uskovat olemme myös Jumalan poikia, vaikkakaan emme samalla tavoin kuin Jeesus. Me olemme Jumalan luomia, hänen kuviaan. Viimeisen tuomion jälkeen, tapaamme Isä Jumalan Uudessa maailmassa, jossa Isä ja Poika istuvat valtaistumillaan. Me Jumalan pojat tai lapset, olemme hänen työtovereitaan Uuden maailman luomisessa.

Jumala (Isä) on yksi. Elohiym on monikkomuoto, miksi? Mitä se Jumalan kristillisessä käsitteessä tarkoittaa? Kun Jumala loi maan, Jumalan Henki, joka on hänen toimeenpaneva voimansa, liikkui maan päällä. Jumalan Pyhä Henki ei kuitenkaan ole, niin kuin Athanasius aikoinaan määritteli, yhdenvertainen Isä Jumalan kanssa. Jumala lähettää henkensä panemaan toimeen Jumalan sanallaan ilmaiseman tahdon. Jeesus Kristus, jonka Jumala on tehnyt Herraksi ja Kristukseksi, on Jumalasta syntynyt Poika, ihminen ja välittäjä ihmisten ja Jumalan välillä. Jumala on korottanut hänet istumaan oikealle puolelleen taivaan valtaistuimelle. Jeesus käyttää kaikkea Jumalan valtaa, myös tulevan maailman tuomiovaltaa.

 

Mikä on Jumaluus (Godhead)?

 Collins Cobuild Dictionary määrittää Jumaluuden yksinkertaisesti: Godhead is the divine nature of God.

Millainen jumaluus on, kysyttiin aikaisemmin. Sitten ei enää kysytty, vaan vastattiin suoraan, että Jumaluus tarkoittaa kolminaisuutta. Ja kolminaisuus määriteltiin katolisissa uskontunnustuksissa tarkoittavan kolmea tasa-arvoista jumalpersoonaa.

Kun puhutaan Jumaluudesta, voi kysyä

 • Kuka on Jumala?
 • Mitä tai keitä kuuluu Jumaluuteen?
 • Millainen Jumaluus on?

Minä uskon ja vastaan näin:

 Isä Jumala on yksi ja ainoa tosi Jumala.

Jumaluuteen (Godhead) kuuluu erottamattomana osana Jumalan Henki sekä Jumalan Poika, joka tuomiovaltansa toteutettuaan on Jumalan Ylimmäinen pappi (High Priest).

Jumaluudessa on minunkin uskoni mukaan kolme osapuolta. Kolminaisuusoppi ei kuitenkaan tyydy tähän. Ja sen jatkoa en voi hyväksyä sellaisena kuin se jo kolmesataa luvulta lähtien esitetään, esimerkiksi Athanasioksen uskontunnustuksessa, jota edellä kommentoin.

Kolmiyhteisellä Jumalalla ymmärrän tarkoitettavan, että Isä Jumala, Poika ja Pyhä henki ovat yhdessä yksi Jumala. Tämä on ihmisten kirjoittama oppi. Sitä ei ole antanut Jumala Sanassaan, Raamatussa.

Jeesus itse varoitti tällaisista opeista: Mar 7:6 ”Mutta hän sanoi heille: Oikein Esaias [Jesaja] on ennustanut teistä, ulkokullatuista, niinkuin kirjoitettu on: Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana;
7 mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä.’
8 Te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä.
9 Ja hän sanoi heille: Hyvin te kumoatte Jumalan käskyn noudattaaksenne omaa perinnäissääntöänne.”

Kol 2:8 Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen. Engl. käännös (DBY): See that there be no one who shall lead you away as a prey through philosophy and vain deceit, according to the teaching of men, according to the elements of the world, and not according to Christ. – Kolossalaiskirjeessään Paavali varoittaa ihmisiä pettämästä itseään filosofialla ja petoksella, joka pohjautuu ihmisten keksimiin opetuksiin. Näitä opetuksia ovat kehittäneet ja määränneet katoliset kirkolliskokoukset. Samaan varoitukseen sisältyy kehotus seurata Kristuksen antamaa oppia.

Jeesus ei koskaan puhunut, että Jumaluus olisi kolmiyhteinen (tai ”kolmeyksinen”). Hän ei koskaan sanonut, että myös hän on Jumala.

 

Raamatun lukutaito eli ymmärtämisen tärkeys

Tähänkin artikkeliin antoi sysäyksen huomio siitä, että ihmiset eivät näytä ymmärtävän mitä Raamattu oikeasti sanoo. Ihmiset lukiessaan Raamattua, näkevät sen lauseissa jotain mitä siinä ei sanota tai sitten eivät ymmärrä mitä siinä sanotaan.

Raamatun kieli on kieltämättä paikoin vaikeaa, mutta eri käännöksiä vertaamalla ja hakemalla vastausta selitysteoksista, voit yrittää ymmärtää. Itse olen huomannut, kuinka Raamattu avautuu. Moni kohta, jonka olen sivuuttanut kiinnittämättä siihen enempää huomiota, uudelleen siihen palattuani, avautuukin uudella ja yllättävällä tavalla. Näistä havainnoista kumpuaa osaltaan uskoni sisältö.

Yksi tällainen, keskeisen tärkeä havainto on, että Jumaluudessa on kolme persoonaa, mutta se ei tarkoita, että kaikki kolme olisivat tasavertaisia ja ylipäätään, että kaikki olisivat jumalia. Tasavertaisten kolmen jumalpersoonan lisäys ei perustu Raamattuun ja on lisätty yli kaksisataa vuotta apostolien ajan jälkeen. Apostolit eivät ole tuoneet julki tällaista opetusta. Luulisi heidän tehneen niin, jos Jeesus olisi heille niin opettanut ja käskenyt.

Yhtenä esimerkkinä voin tuoda esille lähetyskäskyn väärennyksen. Katolisella kirkolla oli niin kova tarve löytää kolminaisuusoppia tukevia Raamatun lauseita, että he lisäsivät Kristuksen antamaan kastekäskyyn Isän ja Pyhän hengen. Perusteluni kirjoituksessani.

Pietari moitiskelee Paavalia, että hänen kirjoituksensa ovat paikoitellen vaikeatajuisia (2 Piet 3:16). Apostolien kirjoituksien piti täyttää tehtävä kahdelle taholle; vahvistaa kääntyneiden juutalaisten uskoa Kristukseen ja toisaalta kääntää pakanoita uuteen uskoon. Tämä johti siihen, että kirjeiden sanoma tuntuu sekavalta. Room 3:31: ”Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo.” Lukijat hämmentyivät, koska eivät ymmärtäneet miten heidän on mahdollista, noudattaako Mooseksen aikaista lakia vai pitikö heidän uskoa Jeesukseen ja Uuden liiton sanomaan armon ja pelastuksen saamiseksi.

 

Todisteiksi annetut jakeet eivät aina todista yhtään mitään.

Esimerkkejä:

Jumala ilmestyi Abrahamille 1 Moos 18. luvun alussa kolmena miehenä. Tämä kertomus, vaikka se ei mitenkään tue itse kolminaisuuden oppia, antaa mielikuvitukselle mahdollisuuden alkaa rakentaa tätä oppia.

“Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne” (2 Kor 13:13). Kolminaisuusoppiin oleellisesti kuuluvaan opetukseen jumaluuden osallisten keskinäisestä suhteesta ei mainita mitään.

Raamatunjae 1 Joh 5:7,8 aiheutti Erasmus Rotterdamilaisen aikana 1500-luvulla kiistan, koska sen käännöksessä todettiin ”… ja nämä kolme yksi on.” Tämä oli mitä räikein yritys kolmiyhteisyyden todistamiseksi väärennöksen avulla.

World English Bible  -käännös sanoo tänään: 7 “For there are three who testify [Only a few recent manuscripts add ”in heaven: the Father, the Word, and the Holy Spirit; and these three are one. And there are three that testify on earth”]: 8 the Spirit, and the water, and the blood; and the three agree as one.

 

Onko Jeesus Jumala Raamatun jakeiden perusteella?

Room 9:5 ja 1 Joh 5:20 ovat niiden jakeiden joukossa, joiden väitetään todistavan Jeesuksen Jumaluuden:

Room 9:5 ”heidän ovat isät, ja heistä on Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti, amen!”  – Miten tämä jae pitäisi ymmärtää? Jeesuksen jumaluutta puolustavat ymmärtävät sen niin, että ”hän, joka on yli kaiken, on Jumala.”

KJV kääntää jakeen: Whose are the fathers, and of whom as concerning the flesh Christ came, who is over all, God blessed for ever. Amen. – …Kristus, joka on yli kaiken, Jumala olkoon siunattu ikuisesti. Jumala, joka on siunattu ikuisesti, on Isä Jumala. Jos olisi haluttu sanoa, että Kristus olisi se ikuisesti siunattu Jumala, sanajärjestys olisi pitänyt olla: Kristus, Jumala yli kaiken, olkoon siunattu ikuisesti.

1 Joh 5:20. Samanlainen tulkintaongelma on jakeessa 1 Joh 5:20 ”Mutta me tiedämme,  että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, hänen Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä.”

Kumpi on totinen Jumala, Isä vaiko Poika? Sitä ei pysty (en ainakaan minä) sanomaan yllä olevan jakeen perusteella. Asian selvittämiseksi tutkin muita Raamatun jakeita: Johanneksen evankeliumi 17:3 ”Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.”

– Tästä asia selviää! Iankaikkinen elämä edellyttää, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala. Väittääkö joku, että Kristus YKSIN olisi totinen Jumala ja hänen isänsä ei olisi?  Totinen Jumala on yksin Isä!

Todistus jatkuu: Iankaikkisen elämän saamiseksi on tunnettava myös hänet, jonka sinä [Isä Jumala] olet lähettänyt. Kenet Isä Jumala onkaan lähettänyt? No, tietysti poikansa Jeesuksen Kristuksen. Isästä sanotaan, että hän yksin on totinen (tosi, engl. true) Jumala. Jeesuksesta todetaan, että hänet Jumala on lähettänyt, mutta Jeesuksen jumaluudesta ei mainita mitään. Merkillistä! Johannestahan on yleisesti pidetty Jeesuksen jumaluuden esiintuojana.

Kolminaisuusoppia käsittelevässä Wikipedian kirjoituksessa väitetään: ”Johanneksen evankeliumissa Jeesusta kutsutaan kahdesti Jumalaksi, evankeliumin alussa ja lopussa (Joh 1:18; 20:28).” – Tutkitaanpa mitä jakeissa sanotaan.

Joh 1:18 ”Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.”

Jakeessa 1:18 sanotaan aivan oikein, ettei kukaan ole koskaan nähnyt Isä Jumalaa. Onko hänen poikansa nähnyt Isän. Jakeen mukaan Jumalan Poika on ilmoittanut hänet. Joh 6:46 kuitenkin sanoo: ”Ei niin, että kukaan olisi Isää nähnyt; ainoastaan hän, joka on Jumalasta, on nähnyt Isän. Ja Jeesushan on Jumalasta syntynyt Poika. Noustuaan taivaaseen, on Poika nähnyt Isän, ainoan Jumalan,

Ei sanaakaan väitetystä Jeesuksen jumaluudesta!

Pitäisikö ymmärtää sanonta ’Poika joka on Isän helmassa’ tarkoittaa sitä?  Raamatussa Jeesus käytti vertauksessa ’Rikas mies ja Lasarus’ sanontaa Abrahamin helma. Abraham oli kyseisessä kertomuksessa paratiisissa ja hänen luonaan eli helmassa oli uskovia, kun taas kuilun toisella puolella, oli kärsiviä syntisiä. Sanonta ’Isän helmassa’ varmastikin tarkoittaa, että Jeesus on Jumalan helmassa eli luona.

Joh 20:28 ”Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: ”Minun Herrani ja minun Jumalani!”

Jos ei Raamatun kertomuksesta lue mitään muuta kuin yllä oleva, on päätelmä selvä.

Jeesus oli näyttänyt ristiinnaulitsemisen arvet käsissään ja jaloissaan. Nyt loppui Tuomaan epäusko ja sanoi Jeesukselle: ”Minun Herrani ja minun Jumalani.” – Eikö nyt ole selvää, että Tuomas tunnusti Jeesuksen Herrakseen ja Jumalakseen?

Ei ole. Huudahdus voi tarkoittaa Tuomaan sanoessa näin vaikkapa sitä, että Tuomas antoi kunnian Jumalalle. Se voisi tarkoittaa myös: (Sinä) minun Herrani ja (taivaassa) minun Jumalani. Tätä emme tiedä varmuudella. Sen sijaan tiedämme varmuudella, mitä Johannes tarkoitti lausumallaan. Hän nimittäin itse selittää sen tarkasti kaksi jaetta myöhemmin: 20:31 ”mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.” – Tuomas ei huudahduksellaan tarkoittanutkaan, että Jeesus olisi Herra ja Jumala. Eikä Johanneskaan tarkoittanut tätä. Johannes haluaa, että lukijat uskoisivat, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika.

Arvostettu Raamatun kirjoitusten tuntija ja kommentaattori oli kiirehtinyt tekemään johtopäätöksen lukematta jaetta 31. Näin monet menettelevät, valitettavasti.

Jos edellä olevien jakeiden tulkinta saattoi jossakin kohtaa olla epävarma, ei seuraavaa Juudan jaetta voi ymmärtää väärin:

Juud 1:4 Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon, jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiaamme ja Herramme, Jeesuksen Kristuksen.

Jakeessa puhutaan tuomioon joutuvista ihmisistä, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi. Samaiset tuomioon joutuvat ihmiset lisäksi kieltävät meidän ainoan valtiaamme ja Herramme. Huomasithan, että jakeessa erotetaan toisistaan ’Meidän Jumalamme armo’ ja toisaalta meidän ’valtiaamme ja Herramme kieltäminen.’

Siis, tuomiolle joutuvat ihmiset

Kääntävät Jumalan armon irstaudeksi

ja

kieltävät ainoan valtiaan ja Herran [Jeesuksen Kristuksen olemassaolon]

Jeesuksen arvosta tiedämme, että Jumala on korottanut poikansa Herraksi ja Kristukseksi. Apostolien teot: 2:36 Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte.”

Mitä tämä merkitsee? Jeesus ei ole aiemmin ollut ’Herra,’ vaan vasta sen jälkeen kun Isä Jumala korotti hänet tähän arvoasemaan. Isä Jumalasta käyttää Vanha Testamentti arvonimeä Herra Jumala. Kun Raamattu sanoo, että Jumala teki hänet (Jeesuksen) Herraksi, se voi tarkoittaa, että Jumala teki hänet kaltaisekseen vallan ja voiman suhteen. Jeesusta ei korotettu Herraksi ja Jumalaksi, vaan Herraksi ja Kristukseksi (Voideltu, Messias). Jeesus ei siis ollut ennestään Jumala, eikä Isä korottanut häntä Jumalaksi. Sen sijaan Jumala antoi pojalleen saman vallan kuin itsellään – kaiken vallan niin taivaassa kuin maan päällä.

Vanhassa Testamentissa käytetään Jumalasta usein arvonimeä ’Herra Jumala’ (Lord God). Esimerkiksi 1 Moos 2:4 Siihen aikaan kun Herra Jumala teki maan ja taivaan.

Uudessa Testamentissa Herra Jumala on kyrios theos κύριος θεός.

Jumala teki Poikansa Herraksi ja Kristukseksi kyrios christos κύριος Χριστός

2 Kor 13:13 Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne.

– Tätä jaetta on pidetty UT:n vahvimpana todisteena Jumalan kolminaisuudesta. Olen samaa mieltä. Tästä käy kiistattomasti ilmi Jumalan kolminaisuus.

Kun olet lukenut tämän kirjoitukseni, palaapa tähän Raamatun lauseeseen. Kysy itseltäsi: Jos tämä jae vahvistaakin jumaluuden kolminaisuuden, todistaako se, että usko kolmiyhteiseen Jumalaan vaatii uskoa kaikkeen siihen, mitä uskontunnustuksessa (kuten Athanasioksen) sanotaan.

Jeesus Jumalan Poika – ihminen 

Khalkedonin kirkolliskokouksessa v. 451 määriteltiin oppi Kristuksen kahdesta luonnosta, jonka mukaan Kristus on yksi persoona eli hypostaasi, jolla on kaksi luontoa, inhimillinen ja jumalallinen. Nämä luonnot ovat Kristuksessa

 1. sekoittamatta ja muuttamatta: luonnot eivät kadota omia ominaisuuksiaan eikä niistä synny uutta jumalallis-inhimillistä luontoa, eivätkä ne muutu toisikseen, esim. ihmisyys Kristuksessa ei muutu olemukseltaan jumalalliseksi.
 2. erottamatta ja jakamatta: inhimillinen ja jumalallinen luonto muodostavat yhden Kristuksen, siis yhden persoonan, joka on yhtä aikaa sekä täydellinen ihminen että Jumala.

http://www.helsinki.fi/teol/kurssit/syste/02_jeesus.shtml

Kol 2:9 Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti,

Kolossalaiskirje on kirjoitettu joko noin vuonna 60 eli kolme vuosikymmentä Jeesuksen ristiinnaulitsemisen ja ylösnousemuksen jälkeen, tai mikäli se ei ole Paavalin itsensä kirjoittama, ehkä vasta v. 70-80. Sillä on merkitystä, puhutaanko Jeesuksesta ihmisenä ja apostolien opettajana maan päällä, vaiko ylösnousseena Jumalan Poikana, jolle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

Se, että Jeesuksessa asuu jumaluuden koko täyteys, on ymmärrettävää; Jumalahan oli tehnyt Poikansa Herraksi ja Kristukseksi. Hänellä on käytössään sama valta ja voima kuin Isä Jumalalla. Vallan ja voiman suhteen Kristusta voidaan hyvinkin verrata Isä Jumalaan. Näin siis Kristus taivaassa.

Entä Kristus maan päällä ollessaan? Hän suoritti monia ihmetekoja, paransi vakavasti sairaita, tyynnytti myrskyävän meren, käveli veden päällä, herätti kuolleista jne. Eikö hänessä olisi ollut jumaluuden koko täyteyttä, kun hän pystyi tekemään yliluonnollisia tekoja? Vastaus on: ei. Jeesus itsekin todisti, että Isä Jumala hänessä oli näiden ihmetekojen tekijä. Tiedämme Jeesuksen kuitenkin kuolemansa jälkeen taivaasta käsin itse tehneen ihmeteon maan päällä. Tällä ihmeteolla tarkoitan Paavalin sokeuttamista ja käännyttämistä kristittyjen vainoajasta Kristuksen apostoliksi. Näin voidaan todeta Jumalan koko täyteyden, olleen Jeesuksessa.

Mitä on tämä ’täyteys’? Määrittelisin sen näin: kaikki se mitä Jumalalla on käytettävissään. Onko Jeesus siis osa jumaluutta (Godhead)? Meillä on riittävät perusteet todeta näin olevan.

Tällä päätelmällä on merkittävät seuraukset. Jeesus nimittäin on ihminen taivaassa. Näin todistaa 1 Timoteuksen kirje: 2:5 ”Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus.” – Tämäkin on kirjoitettu todistukseksi sen jälkeen, kun Kristus nousi kuolleista ja nousi ylös taivaaseen. Siellä hän on välimies Jumalan ja ihmisten välillä.

Hän on ihminen ja osa jumaluutta. Tällaista johtopäätöstä en ole pannut merkille kenenkään oppineen tehneen. Miten yllä olevaa voisi selittää? Tässä kohtaa monet saattavat kaivaa esille opin Jeesuksen kahdesta luonnosta, Jumalan ja ihmisen luonnosta. Nyt voitaisiin selittää, että Jeesus ylösnoustessaan luopui ihmisen luonnosta. Entä miten selitetään se, että Paavali toteaa Jeesuksen olevan taivaassa ihminen? Kenties taas päinvastoin, että Jeesus säilytti molemmat luontonsa noustessaan taivaaseen?

Itse sanoisin näin: Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Eikö silloin Jeesus, Jumalan ainosyntyinen poika, ihminen, voisi olla Jumalan kuva mitä suurimmassa määrin. Niin tarkka Jumalan kuva, että Jumala on korottanut hänet, ihmisen, Herraksi ja osaksi jumaluutta.

Onko siis mahdollista, että ihminen olisi osa Jumaluutta?

Jeesus oli ihminen ja Paavali todistaa, että hän on ihminen taivaassakin. Jeesus on tietysti erikoistapaus; Jumalan poika, jonka Isä Jumala korotti Herraksi ja Kristukseksi.

Me tavalliset ihmiset olemme, niin kuin Raamattu kertoo, uskovina ja uudesti syntyneinä, Jumalan lapsia (poikia). Ylösnousemuksen jälkeen olemme henkiolentoina, sellaisia Jumalan kuvia, joiksi Jumala meidät loi.

Jeesuksen hyväksyminen osaksi jumaluutta ei em. perusteluin ole kovinkaan vaikeaa. Kolmiyhteisen Jumalan opin täydelliseen ja alkuperäiseen hyväksymiseen on kuitenkin vielä monta estettä.

 

Jumalan Pyhä henki – osa kolminaisuutta

Jumalan seitsemän henkeä

Olen kirjoituksissani luonnehtinut Pyhää henkeä niin, että Pyhä henki on Jumalan henki. Itse asiassa, yksi Jumalan seitsemästä hengestä:

Ilm 1:4 ”Johannes seitsemälle Aasian seurakunnalle: Armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, ja niiltä seitsemältä hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä, 1:20 Niiden seitsemän tähden salaisuus, jotka näit minun oikeassa kädessäni, ja niiden seitsemän kultaisen lampunjalan salaisuus on tämä: ne seitsemän tähteä ovat niiden seitsemän seurakunnan enkelit, ja ne seitsemän lampunjalkaa ovat ne seitsemän seurakuntaa.”

Ilm 3:1 Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän henkeä ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut.

Seitsemän tähteä ovat seitsemän seurakunnan ’enkelit’. Enkeleillä tarkoitetaan seurakunnan kaitsijoita. Seitsemän lampunjalkaa tarkoittavat ko. seitsemää seurakuntaa. Lampunjalkoja eli seurakuntia on seitsemän, mikä kuvaa koko kristillistä uskovaa yhteisöä. Lampunjalat ovat kultaisia eli tavattoman arvokkaita, vaikka niissä on omat puutteensa.

Kuka on se, jolla on Jumalan seitsemän henkeä? Kuka puhuu Ilmestyskirjan alussa seitsemälle seurakunnalle? Jeesus Kristus!

Ilm 5:6 Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden neljän olennon ja vanhinten keskellä seisoi Karitsa, ikäänkuin teurastettu; sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä, lähetetyt kaikkeen maailmaan.

Ilm 4:5 Ja valtaistuimesta lähti salamoita ja ääniä ja ukkosen jylinää; ja valtaistuimen edessä paloi seitsemän tulisoihtua, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä.”

Jesaja kuvailee Kristusta ja hänen tulevaa Tuhatvuotista valtakuntaansa; 11:2 Ja hänen [Kristuksen] päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Kun Jesajan ilmestykseen lisätään Ilmestyskirjan kuvaus lampunjaloista eli Kristityistä seurakunnista, muodostuu kuva Kristuksen täydellisesti hallitsemasta valtakunnasta.

Jakeessa 17 Ilm 1:17-18 Jeesus sanoo itsestään sen, mitä on ymmärretty Jumalasta: ”Älä pelkää! Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, ja minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet.” Kuten Isä, myös Poika on ensimmäinen ja viimeinen, kaiken alku ja kaiken loppu. Kristuksen valtaistuin on myös Jumalan Uudessa maailmassa. Silloin Kristus luovuttaa kaiken Isältä saamansa vallan takaisin ja Kristuksen tehtäväksi muodostuu toimia Ylimmäisenä Pappina.

 

Onko Pyhä henki Jumalan toimiva voima?

Tämän käsitteen tunnetuin kannattaja on Jehovan todistajat. En ole Jehovan todistaja, mutta pidän heidän lanseeraamaansa ajatusta hyvänä.

 • Onko Pyhän hengen pilkkaaminen anteeksiantamaton synti?
 • Onko Pyhä henki Jumalasta erillinen, itsenäinen persoona?

Ihminen voi saada itselleen Pyhää henkeä. Kuinka ihminen voisi saada osan persoonasta?

 • Kuuluuko Pyhä henki tähän seitsemän hengen joukkoon? Jesaja 11:2 sanoikin: ”Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki.”  Kaikki seitsemän henkeä olivat, kuten edellä totesin, Jeesuksen kädessä. Se merkitsee, että Jumala on antanut kaikki henkensä Poikansa käyttöön.

Jeesuksen syntyminen. Mat 1:18 ”Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteen menoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä.”

1:20 Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä.

Luuk 1:35 Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: ”Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi. – Mat 1:20 ”sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä.” Korkeimman, eli Isä Jumalan voima ’varjoaa’ sinut. Pyhä henki on siis korkeimman voima. Entä jos, Pyhä henki onkin itsenäinen persoona, näinhän uskontunnustus sanoo, voisiko silloin Jeesus olla Pyhän hengen lapsi? Ajatuskin tuntuu mahdottomalta. Silloin, myös ajatus siitä, että Pyhä henki olisi itsenäinen, tasa-arvoinen persoona Isän ja Pojan kanssa, ei ole oikein. Tämän vuoksi ymmärrän Pyhän hengen olevan henki ja voima, joka toteuttaa Isän ja Pojan antamat tehtävät.

Jeesus kastaa Pyhällä hengellä?

Mat 3:11 ”Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.

Mar 1:8 Minä kastan teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä.”

Joku siis käyttää Pyhää henkeä kastamiseen. Pyhä henki ei itse kasta omasta toimestaan, vaan kastamisessa käytetään Pyhää henkeä. Sen voi päätellä edellisestä jakeesta: 1:7 Ja hän saarnasi sanoen: ”Minun jälkeeni tulee minua väkevämpi, jonka kengänpaulaa minä en ole kelvollinen maahan kumartuneena päästämään. Kyse on Jeesuksesta. Sen varmistaa jae Apt 19:4 ”Niin Paavali sanoi: Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehoittaen kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on, Jeesukseen.”

Mitä tarkoittaa ”kastaa Pyhällä hengellä”?  Uudestisyntymisessä ihminen syntyy Pyhästä Hengestä (Joh 3:5–8), mutta Pyhän Hengen kasteessa hän täyttyy Pyhällä Hengellä.

Apt 2:3 ”Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle.
4 Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.”

Efe 5:18 ”Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä,
19 puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle.”

Jeesus siis lähettää Pyhää henkeä täyttämään uskovat. Pyhän hengen lähettävät sekä Isä että Poika.

Apt 1:8 Jeesus lupaa; ”vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka.”

Näistä jakeista alkaa hahmottua kuva Jumalan voimasta, joka tulee Pyhän hengen vastaanottajaan. Jehovan todistajat kuvaavatkin Pyhää henkeä Jumalan toimivaksi voimaksi. Kun Raamattu kuvaa Jumalan luomistyötä, se puhuu kuinka Jumala luo hengellään. Tämä henki on nimenomaan Jumalan Pyhä henki.

Pyhä henki ei ole itsenäinen, Jumalasta erillinen persoona, vaan nimenomaan Jumalan henki, joka toteuttaa Jumalan (ja myös Jeesuksen) sille antamat tehtävät. Tapaamme Pyhän hengen jo 1 Mooseksen kirjan alussa: 1:2 ”Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä.”

Miksi syntiä Pyhää henkeä vastaan ei voi saada anteeksi?

Koska synti kohdistuu itse Jumalan syvintä olemusta vastaan. Synti Pyhää henkeä kohtaan loukkaa Isä Jumalaa kaikkein pahimmalla tavalla. Siinä mielessä Pyhä henki on Jumalasta ja Kristuksesta erossa, että kaikki kolme eivät tässä kohdin ole yhtä. Sen ymmärrämme nimenomaan tästä Raamatun lauseesta 1 Kor 2:10 ”Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut Henkensä kautta, sillä Henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin. 11 Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on?”    – Ihmisessä hänen omatuntonsa toimii Pyhän hengen tavoin.

Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan (Pyhä) henki (1 Kor 2:11). Ei myöskään tiedä Poika, vaan Jumala pitää salassa haluamansa asiat. Mat 24:36, ”Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin.” – Se, että vain Jumala tietää määrätyt asiat, osoittaa, että hän on kaikkein korkein.

 

Tosi Jumala ja ainoa Jumala

2 Aik 15:3 15:3 Kauan aikaa Israel oli ilman oikeata (engl true God) Jumalaa, ilman opetusta antavaa pappia ja ilman lakia.

1 Tes 1:9 Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö, palvelemaan elävää ja totista Jumalaa (living and true God ).

Jer 10:10 10:10 Mutta Herra on totinen (Jehovah is the true God) Jumala; hän on elävä Jumala ja iankaikkinen kuningas. Hänen vihastansa vapisee maa, ja kansat eivät kestä hänen suuttumustansa.

Joh 17:3 Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala (the only true God), ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.

Ainoa Jumala

1 Kor 8:6 niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut,

Ennen kuin ryhdyin kirjoittamaan tätä kirjoitusta, satuin lukemaan Raamatun jakeita, joista niiden esille ottaja sanoi jakeiden varmuudella todistavan Jumalan kolmiyhteydestä.

Olen pitkään ollut yhden Jumalan kannattaja. Yllä oleva jae minun mielestäni kiistattomasti todistaa ainoasta Jumalasta, Isä Jehovasta. Voitko väittää vastaan? Jakeen todistus vielä jatkuu:

ja [niin on meillä] yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen kauttansa.

En tiedä mitään toista Raamatun todistusta, joka olisi yhden Jumalan osalta yhtä selvä ja riidaton. Tämän jakeen todistus kohdistuu myös Jeesukseen Kristukseen; hänestä Korinttolaiskirje todistaa, että Jeesus on Kristus ja Herra. Aivan niin kuin Jumalan kerrotaan korottaneen hänet.  Tässä olisi Paavalilla ollut oiva tilaisuus rinnastaa Isä Jumala ja Poika toisiinsa, saman arvoisiksi. Sen Paavali olisi voinut tehdä myös selittämällä Isän ja Pojan ja Pyhän hengen olevan yhtä jumaluutta. Mutta ei! Vain Isä on ainoa Jumala, Poika on Herra ja Kristus.

Luettelen myös muita Raamatun kohtia, jotka todistavat Isä Jumalan olevan ainoan Jumalan:

Psa 86:10 Sillä sinä olet suuri ja teet ihmeitä, sinä ainoa olet Jumala.

Jes 37:20 Mutta pelasta nyt meidät, Herra, meidän Jumalamme, hänen käsistänsä, että kaikki maan valtakunnat tulisivat tietämään, että sinä, Herra, olet ainoa.”

Jes 45:14 Ainoastaan sinun tykönäsi on Jumala, ei ole toista, ei yhtään muuta jumalaa.”

Mar 12:29 Jeesus vastasi: ”Ensimmäinen on tämä: ’Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa;

1 Tim 1:17 Mutta iankaikkiselle kuninkaalle, katoamattomalle, näkymättömälle , ainoalle Jumalalle, kunnia ja kirkkaus aina ja iankaikkisesti! Amen.

Juud 1:25 hänelle, ainoalle Jumalalle ja meidän pelastajallemme Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, hänelle kunnia, majesteetti, voima ja valta ennen kaikkia aikoja ja nyt ja iankaikkisesti! Amen.

Yllä on esimerkkejä jakeista, joissa puhutaan ainoasta Jumalasta. Niistä voidaan sanoa, että ne eivät todista, etteikö ainoa Jumala voisi olla osa kolmiyhteistä jumaluutta. Psalmin ja Jesajan jakeet varmaan kuitenkin tarkoittivat todistaa yhdestä ja ainoasta Jumalasta. Olen kuitenkin aivan artikkelini alussa myöntänyt, että Jumaluus muodostuu kolmesta, sanottakoon nyt vaikka, persoonasta. Vielä kerran; tämän hyväksyn, mutta en sitä, että kaikki kolme olisivat saman arvoisia.

 

Onko Jeesus Vanhan Testamentin tarkoittama Jumala, Jahve?

Tällaista otsikon mukaista oppia jotkut vakavasti edistävät. Jeesuksen suhde Isä Jumalaan on pojan suhde isään; alisteinen ja totteleva, ihaileva, uskollinen. Nytkö pitäisi uskoa, että kaikki edellä mainitut tuntemukset Jeesus itse asiassa kohdistaisikin itseensä. Tutkin taas Raamattua ja katson mitä se sanoo.

Joh 5:19 Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee Isän tekevän; sillä mitä Isä tekee, sitä myös Poika samoin tekee.

Väitetään, että ”Jeesus hyväksyi itseensä kohdistuneen jumalallisen palvonnan ja vaati itselleen samaa kunnioitusta, jota osoitettiin Isälle” (Joh 5:23).) Tämä on täysin perätön ja mieletön väite. Todistan sen Jeesuksen itsensä sanoin: Mat 11:29 ”Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.”

Joh 5:22 ”Sillä Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion [tuomiovallan] Pojalle, 23 että kaikki kunnioittaisivat Poikaa, niinkuin he kunnioittavat Isää. Joka ei kunnioita Poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on hänet lähettänyt.” – Kristus on omalla uhrillaan pelastanut kaikki syntiset, jotka uskovat häneen. Sen vastineeksi Isä on antanut Kristukselle kaiken tuomiovallan, jonka Poika toteuttaa viimeisessä tuomiossa.

Kristus edellyttää kaikkien kunnioittavan häntä, Jumalan Poikaa. Kahdesta syystä; Isä Jumala ei tuomitse ketään, vaan on antanut kaiken tuomiovallan Pojalle. Kunnioittamalla Poikaa, ihmiset osoittavat kunnioitusta Isää kohtaan, joka on lähettänyt Pojan ja korottanut hänet Herraksi.

”Johanneksen 12:41 mukaan Jahve on Jeesus Kristus.” Näin uskoo ja sen vakuudeksi kirjoittaa http://www.uskonet.fi/artikkelit/162/jumalan_olemus.

Lukekaapa Johanneksen 12. luku, vaikka useaan kertaan. Edes suurennuslasilla ei löydä mitään todistetta siitä, että Jahve eli Isä Jumala olisi sama kuin Jumalan Poika Jeesus. Luvun lopussa ilmenee Pojan nöyrä asenne Isä Jumalaa kohtaan; 12:49 Sillä en minä itsestäni ole puhunut, vaan Isä, joka on minut lähettänyt, on itse antanut minulle käskyn, mitä minun pitää sanoman ja mitä puhuman. 50 Ja minä tiedän, että hänen käskynsä on iankaikkinen elämä. Sentähden, minkä minä puhun, sen minä puhun niin, kuin Isä on minulle sanonut.”

Uskonet.fi kirjoittaa Raamatusta asioita, jotka eivät pidä paikkaansa. Mm. ”Jeesus hyväksyi itseensä kohdistuneen jumalallisen palvonnan (Joh 20:28) ja vaati itselleen samaa kunnioitusta, jota osoitettiin Isälle (Joh 5:23).” Joh 20:28 kertoo Tuomaan huudahduksen, kun hän näki ja koetteli Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jälkiä: 20:28 ”Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: Minun Herrani ja minun Jumalani!” Jos luet Joh 20:31 jakeen, saat selville, mikä oli Johanneksen tarkoitus raportoidessaan tapahtumasta.

Entä sitten Joh 5:23? Katsotaanpa, 5:22 Sillä Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion Pojalle, 23 että kaikki kunnioittaisivat Poikaa, niinkuin he kunnioittavat Isää. Joka ei kunnioita Poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on hänet lähettänyt.

Kristuksen saama kunnioitus lähtee Isästä, joka on antanut tuomiovallan Pojalleen, että kaikki kunnioittaisivat häntä niin kuin Isää kunnioitetaan. Kunnioituksen vaatiminen ei ole Pojasta lähtöisin.

Uskonet.fi edustaa modalismia, jolle ei löydy Raamatullista perustaa. Ratkaise itse onko Jumala vuoron perään ja tarpeen vaatiessa 1) Isä Jumalana, kun häneltä edellytetään luojan roolia; tai 2) pelastajana Jeesuksena Kristuksena, Poikana; tai 3) Jumala esiintyy pyhittäjänä ja ikuisen elämän antajana, ja on tällöin Pyhä henki.

Modalistic Monarchianism considers God to be one while working through the different ”modes” or ”manifestations” of Father, Son, and Holy Spirit. Following this view, all the Godhead is understood to have dwelt in Jesus Christ from the incarnation. The terms Father and Son are then used to describe the distinction between the transcendence of God and the incarnation (God in immanence). Lastly, since God is a spirit, it is held that the Holy Spirit should not be understood as a separate entity but rather to describe God in action.

Kaikki tällaiset väitteet, joiden mukaan Raamatun lauseet todistaisivat Jeesuksen olevan Vanhan Testamentin Jumala, Jahve, eivät sitä todista. Seuraavassa on kuitenkin Raamatun kohta, joka ainakin ensi lukemalla vaikuttaisi näin todistavan.

1 Kor 10:4 on osa kertomusta, jossa Israelin kansa kulkee erämaavaelluksessa; ”ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus.” – Tämä kertomus Kristuksesta, joka seurasi Israelin kansaa, on lupaus tulevaisuudesta, ei siitä, että Kristus olisi Jumala Jehova.

Raamatusta selviää, että Kristus ei ole puhunut Israelin kansalle entisinä aikoina, kuten erämaavaelluksen aikana, vaan vasta myöhempinä aikoina; Heb 1:1 Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän [vasta] näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut.

– Hebrealaiskirje todistaa meille, että Jeesus ei puhunut Israelille “muinoin” kuten Mooseksen aikana. Mikäli Jeesus ei ole puhunut isille muinoin, ei hän myöskään ole voinut toimia tuohon aikaan Israelin Kansan henkisenä tukena, kalliona. Erämaavaelluksen aikana Mooses oli Israelin kansan johtaja ja Jumalan profeetta. Mitä Paavali sitten tarkoittaa sanoessaan, että se hengellinen kallio oli Kristus? Ehkä se oli lupaus tulevaisuudesta; kansa joi vettä siitä hengellisestä kalliosta. Ilm 21:6:ssa todetaan … Minä [Jeesus Kristus] annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.

 

Miksi ihmiset ymmärtävät Raamatun sanan eri tavoin?

 Raamatun ymmärtäminen on ajoittain vaikeaa, koska helposti syntyy erilaisia tulkintavaihtoehtoja. Oikean ratkaisun löytäminen on mahdollista Jumalan Pyhän hengen avulla. Jumala ja Kristus asuvat ihmisissä, jotka lähestyvät Jumalaa: Joh 14:23 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.Jumala haluaa meidän tutkivan Raamattua; kun teemme sen rukouksessa, löydämme Pyhän hengen johdattamina oikean vastauksen kysymykseemme.

Mitä tarkoittaa ”Jeesus on tullut taivaasta?”  “Kukaan ei ole noussut taivaaseen, paitsi hän, joka on taivaasta tänne tullut: Ihmisen Poika!” (Joh 3:13). Yksinkertainen päättely osoittaa, että jos joku on tullut taivaasta tänne, hän on ollut siellä taivaassa. Samoin voidaan päätellä Raamatun lausumasta, jonka mukaan Joh 8:42 ”Jeesus sanoi heille: ”Jos Jumala olisi teidän Isänne, niin te rakastaisitte minua, sillä minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut; en minä ole itsestäni tullut, vaan hän on minut lähettänyt.”

Johannes siis sanoo, että Jeesus on ”Jumalasta lähtenyt ja tullut”. Saman virkkeen lopussa Johannes jatkaa ”hän on minut lähettänyt”. Nämä ovat Jeesuksen omia sanoja, ei Johanneksen.

Tulkinta ilmaisulle ”Jumalasta lähtenyt” voi olla, että Jumala on Jeesuksen isä ja Pyhä henki on ’varjoamalla’ saattanut Marian raskaaksi. ’Jumalasta lähteminen’ voisi tarkoittaa myös sitä, että Jeesus on ollut Isän luona taivaassa henkiolentona, niin kuin kaikki siellä ovat. Minkälaista neuvottelua lähtö on edeltänyt? Jos uskomme kolminaisuusoppia, Isä, Poika ja Pyhä henki ovat tasavertaisia ja se merkitsee, että Jeesusta ei voi lähettää ilman hänen lupaansa.

Jos Jumala on lähettänyt poikansa taivaasta, Isällä täytyy olla poikaan nähden määräysvalta. Jeesushan itsekin todisti, että Isä on häntä suurempi. Jumalan korkein asema taivaassa ilmenee Roomalaiskirjeestä 8:32 ”Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa?” – Jae osoittaa, että Jumala on korkeampi kuin Poika eli Isä ja Poika eivät ole tasa-arvoisia.

Näiden pohdintojen lopputuloksena uskon, että Jumalasta lähteminen merkitsee Jeesuksen syntymistä ihmiseksi neitsyt Mariasta.

Onko sitten lähettäminen sama asia? Näin uskon. Johannes todistaa 10:36 ”niin kuinka te sanotte sille, jonka Isä on pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan.” Maailmaan lähettäminen tarkoittaa tulkinnassani, että vaikkakin Jeesus oli syntymästään asti ollut maailmassa, maailmaan hän lähti opetuslasten johtajana suorittamaan Jumalan valtakunnan evankeliumin julistamista.

Tämäkin esimerkki osoittaa, että Raamatun ilmaisuille voi löytyä vaihtoehtoisia selityksiä. Niitä pohtimalla ja Pyhään henkeen turvautumalla, saat johdatuksen totuuteen.

 Jeesuksen kastaminen.

 Luuk 3:22 ja Pyhä Henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa muodossa, niinkuin

kyyhkynen, ja taivaasta tuli [Jumalan] ääni: ”Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen mielistynyt.”

Tässä jakeessa on harvinaista se, että siinä ovat mukana Isä Jumalan ääni, Pyhä henki kyyhkysen muodossa ja Jeesus Kristus ihmisenä, kastettavana.

Todistaako tämä Raamatun jae Jumalan olevan kolminaisuusopin mukainen kolmen persoonan yksi Jumala? Vai mitä se todistaa? Pidän jakeen todistusta varmana osoituksena siitä, että on Isä Jumala, on Jumalan Poika, jota Isä rakastaa ja on Pyhä Henki. Kolminaisuusopista jae ei todista mitään.

Eräässä englanninkielisessä nettiartikkelissa sanotaan: Although the word ”trinity” is not in the Bible, the concept of the three-in-one, the triune God, is. The term ”Godhead,” referring to the three-in-one, can be found in Acts 17:29 and Colossians 2:9.

Tarkastellaanpa jaetta Apt 17:29. Se kuuluu: Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa luulla, että jumaluus on samankaltainen kuin kulta tai hopea tai kivi, sellainen kuin inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvailema. – En kertakaikkiaan ymmärrä miten jae todistaisi Jumaluuden kolminaisuudesta? Eikö kolminaisuudesta (Trinity) löydy parempia todisteita?

Entäpä Kol 2:9 ”Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti.” – Mitä tämä jae todistaa kolminaisuudesta? Ei mitään. Sen sijaan kylläkin siitä, että Jeesuksessa Kristuksessa, yhdessä kolmesta jumalpersoonasta, asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti.

Kyseisessä nettikirjoituksessa summataan: “Even though there are three individual Persons in the Godhead, there is still only one God.” – Itse selitän kolminaisuuden näin:

Jumaluudessa on kolme persoonaa, niin uskotaan, kyllä. Silti on vain yksi Jumala – Isä. Ei niin, että nämä kolme persoonaa yhdessä olisivat Jumala.  Jumaluuden (Godhead) kolme persoonaa ovat:

 • Isä Jumala Jehova, korkein, joka on ainoa Jumala. Katso todistavat jakeet edellä.
 • Toisena, Jumalan poika, meidän Herramme ja Kristuksemme.
 • Kolmantena jumaluuteen kuuluu Jumalan toimiva voima, Pyhä henki, joka toteuttaa Jumalan ja Pojan antamat toimintakäskyt.

Mitä tarkoittaa ’Herra’, joksi Jumala korotti Jeesuksen? Vanha Testamentti puhui Jehovastakin Herrana. Onko siis Jeesus, korotettu Herra, sama kuin Vanhan Testamentin ainoa Herra Jumala, Herra eli Jehova? En voi tulkita Jeesuksen tulleen korotetuksi samanlaiseksi Jumalaksi eli Herraksi kuin Isä Jumala on. Sen uskon, että korotus merkitsi Jeesuksen nousua jumalalliseksi valtiaaksi ja vallan omistajaksi. Silti Isä Jumala on aina Jeesuksen yläpuolella.

Jumala on kaikkivaltias Jumala. Jeesuskin on kaikkivaltias Herra, mutta vain luotuihin ihmisiin nähden, ei Jumalaan nähden. Isä Jumalan kaikkivaltius on kaikkivaltiutta kaikkiin, myös Jeesukseen, nähden. Näin eräs arvostamani henkilö määritteli. Tähän kommentoin: Isä Jumala on ainoa Jumala (the only true God), kaikkivaltias taivaan ja maan luoja.

Jeesus on Herra, Jumalan ainoa poika. Jumala on antanut Jeesukselle kaiken vallan niin taivaassa kuin maan päällä. Tämä valta pitää sisällään myös viimeisen tuomion tuomiovallan. Ainakin ’Herra’ merkitsee sitä, rajatonta valtaa niin taivaassa kuin maan päälläkin.  Kun Isä Jumala laskeutuu maan päälle Jumalan Uuteen maailmaan, Jeesus toimii sen maailman Ylimmäisenä Pappina. – Tämän kuvauksen perusteella voit päätellä Isän ja Pojan suhteen tulevaisuudessa.

 

image_pdfimage_print