Viimeinen tuomio

Millainen on Jumala?

Millainen on Jumala?

Ymmärrämmekö Jumalaa?  Miksi Jeesus puhui vertauksin?

Mat 13:34 Tämän kaiken Jeesus puhui kansalle vertauksilla, ja ilman vertausta hän ei puhunut heille mitään;

Mat 13:10 Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja sanoivat hänelle: “Minkätähden sinä puhut heille vertauksilla?” 11 Hän vastasi ja sanoi: “Sentähden, että teidän on annettu tuntea taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta heidän ei ole annettu. 12 Sillä sille, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin; mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on. 13 Sentähden minä puhun heille vertauksilla, että he näkevin silmin eivät näe ja kuulevin korvin eivät kuule, eivätkä ymmärrä. 14 Ja heissä käy toteen Esaiaan [Jesajan] ennustus, joka sanoo: ‘Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, ja näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö.

Miksi Jeesus puhui arvoituksin ja sanoi, että sen takia, etteivät ihmiset ymmärtäisi. Ihmiset ovat menneet sekaisin ja Raamattua luettuaan kuvittelevat nyt ymmärtävänsä vertaukset, koska apostolit ovat ne sinne kirjoittaneet.

Jumalan ja Jeesuksen salailun seurauksena ovat ihmiset vuosisatojen ajan olleet kirkkojensa vankeina. Papit ovat pelotelleet heidät ihmisraunioiksi, jotka uskovat joutuvansa helvetin tuleen kuoltuaan ja viimeisen tuomion jälkeen. Eri uskonsuuntien kesken on käyty pitkiä ja verisiä sotia, koska ei ole ymmärretty Raamattua samalla tavoin.

 

Miksi Jumala ei ole antanut kaikille yhtä paljon uskoa?

Jos näin olisi, he kilvoittelisivat ’samalta viivalta’. Miksi Jumala on antanut ihmisille eri määrän uskoa? Room 12:3 ”Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut”.

1 Kor 12:11 Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo.

Mat 25:15 yhdelle hän antoi viisi leiviskää, toiselle kaksi ja kolmannelle yhden, kullekin hänen kykynsä mukaan, ja lähti muille maille. (Jeesuksen vertauksesta herrasta, joka lähtiessään matkoille, antoi palvelijoilleen omaisuutensa)

Room 9:21 Vai eikö savenvalajalla ole valta tehdä samasta savensa seoksesta toinen astia jaloa, toinen halpaa käyttöä varten?  2 Tim 2:20 Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita, ja toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten.

Jumala jakaa lahjojaan niinkuin tahtoo, kullekin kykyjensä mukaan. Jumala myös on päättänyt kenet Hän kutsuu ja kenet valitsee ja kenet Hän vetää puoleensa ja Kristuksen tykö. Paavalilla ei ollut mahdollisuutta kieltäytyä Kristuksen kutsusta. Kolme päivää hän oli sokeana, syömättä ja juomatta. Sitten Herran vihollisesta tuli Hänen vakaa kannattajansa. Jumala tekee tahtonsa mukaisesti. Se ihminen, joka katsoo ettei hän ole saanut yhtä paljon kuin joku toinen, voi lohduttautua, että Jumala muistaa häntä viimeisellä tuomiolla.

 

Miksi Jumala ei itse noudattaisi omaa käskyään? 

Jumala käskee meitä rakastamaan vihollisiamme: Mat 5:44 Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat.  Jos syntiset ihmiset viimeisellä tuomiolla ovat Jumalan vihollisia, eikö Jumalan pitäisi noudattaa heitä kohtaan omaa käskyään ja rakastaa heitä? Jumala opasti meitä antamaan anteeksi meitä vastaan rikkoneille, tarvittaessa vaikka ”seitsemänkymmentä kertaa seitsemän”.  Miksi Jumala itse ei olisi armollinen ja anteeksiantavainen luoduilleen, vaan lähettäisi heidät ikuisiksi ajoiksi kärsimään tulisessa järvessä?

Miksi? Jumala sanoo Raamatussa, että Hän tahtoo kaikkien pelastuvan. Kuitenkin Hän aikoo tuhota suurimman osan ihmiskuntaa. Syntisille on tiedossa tulinen järvi, jonne heidät heitetään ikuiseen tuleen kärventymään.

Room 8:20-21 ”Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle – ei omasta tahdostaan, vaan alistajan – kuitenkin toivon varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen”. 

Jumala tässä ilmoittaa, että [koko] luomakunta on vastoin omaa tahtoaan alistettu katoavaisuuden alle, mutta tulee vapautetuksi turmeluksen eli synnin orjuudesta (KJV bondage of corruption) Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Mutta, eikö suurimman osan luomakuntaa kuulukaan saada kadotustuomiota syntiensä vuoksi ja joutua kitumaan rangaistukseksi tulisessa järvessä ikuisesti? Roomalaiskirje lupaa luomakunnalle toivoa, mutta monissa paikoin Raamattua toivon sijaan luvataan kadotusta, itkua ja hammasten kiristystä, ikuista eroa Jumalan kirkkaudesta jne.

Jumala siis loi ihmiset ja Hän alisti heidät ’katoavaisuuden’ alle. Vanhemmat englanninkieliset käännökset kuten KJV käyttävät sanaa vanity, jota voisi luonnehtia paitsi turhamaisuudella, myös oman edun tavoittelulla, elämisellä tämän maailman menon mukaan. Jumala myös varmisti, että ihmisten joukossa on vanhurskaita, jotka ovat Hänen valittujaan.

Tästä tulenkin tärkeään päätelmään; Jumala teki omassa viisaudessaan tärkeän kahtiajaon luomakuntansa suhteen. Olemme myös lukeneet kuinka Jumala antoi uskoa kullekin oman harkintansa mukaisen määrän. Pelastusta ajatellen ihmiset lähtevät eri viivalta kilvoittelemaan ikuisen elämän palkinnosta. Pakostakin tulen siihen loppupäätelmään, että Jumala korjaa tilanteen viimeisen tuomion yhteydessä ja tarjoaa pelastuksen saamisen helpoksi. Raamatusta tiedämme jo, että pelastumiseen riittää kun huutaa yhden sanan: Jeesus!

Apt 17:31 Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista.”

 

Paavalin kääntyminen  

Monet ovat sitä mieltä, että ihmisen vapaa tahto valita ratkaisee ihmisen katumuksen ja kääntymyksen. Israelin suurin syntinen Saul (Paavali) kääntyi kristityksi muutamassa hetkessä eikä siinä kysytty hänen tahtoaan.

Apt 26:4 Kaikki juutalaiset tuntevat minun elämäni nuoruudestani asti, koska alusta alkaen olen elänyt kansani keskuudessa ja Jerusalemissa. 5 He tuntevat minut jo entuudestaan, jos tahtovat sen todistaa, että minä meidän uskontomme ankarimman lahkon mukaan olen elänyt fariseuksena. Fil. 3:6 intoon nähden seurakunnan vainooja, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton. Apt 9:1 Mutta Saulus [Paavali] puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan ja meni ylimmäisen papin luo 2 ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskon synagoogille, että keitä hän vain löytäisi sen tien vaeltajia, miehiä tai naisia, ne hän saisi tuoda sidottuina Jerusalemiin.

Apt 9:3 Ja kun hän [Saul eli Paavali] oli matkalla, tapahtui hänen lähestyessään Damaskoa, että yhtäkkiä valo taivaasta leimahti hänen ympärillänsä; 26:17 Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä sinut lähetän 18 avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.’

1 Tim 1:15 Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin.

Jumalalla on kaikki valta ja kaikki on Hänelle mahdollista. Kun Jumala tahtoo jotakin, Hän vain sanoo ja niin tapahtuu. Jumalahan tahtoo kaikkien ihmisten pelastuvan, eikö siis näin tapahdukaan Jumalan tahdon mukaisesti? Jumalan Poika, jolla on kaikki valta niin taivaassa kuin maan päälläkin, pakolla käännytti fariseus Saulin (josta tuli apostoli Paavali) hänen ollessaan matkalla Damaskokseen vangitsemaan kristittyjä. Paavalista tuli harras kristitty ja innokas kristinuskon julistaja pakanakansoille ja UT:n kirjoittaja. Paavali itse kertoi olleensa suurin rikollinen Israelissa ja kuitenkin Jeesus käänsi hänet puolelleen kuin salamaniskusta. Miksi Jeesus valitsi Paavalin? Olisihan Israelissa ollut kristittyjäkin viemään innolla evankeliumia pakanakansoille. Ehkä Jeesus halusi kertoa, että kukaan ei ole menetetty tapaus. Jotkut tutkijat sanovatkin mm. tähän viitaten, että Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset todella tulevat kääntymykseen – vaikka sitten Jumalan puhdistavan tulen voimalla.

Raamatun mukaan Jumala haluaa ihmisten tulevan katumukseen ja pelastuvan? Jos jokin on varmaa niin maallikoiden kuin teologienkin mielestä, niin se, että pelastuakseen on ihmisen tultava katumukseen elämänsä aikana, vaikka sitten aivan viime hetkellä. Jos ihminen ei kadu, niin ihminen heidän mielestään joutuu viimeisen tuomion jälkeen helvetin tuleen. Se, että Jumala tai Hänen Poikansa armahtaisi tällaisiakin syntisiä ei kuitenkaan sovi uskoville ihmisille, joiden mielestä on vain oikein, että pahat ihmiset lähetetään ikuiseen piinaan, tuliseen järveen kitumaan ja kärsimään toista kuolemaa.

Ristiinnaulittunakin Jeesus rukoili: ”Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät.”  – Ja Jumala antoi anteeksi kun Jeesus sitä häneltä pyysi. Huomaa: Roomalaiset sotilaat eivät katuneet ja silti he saivat anteeksi! Voimmeko tästä tehdä johtopäätöksen, että muutkin katumattomat saavat tekonsa anteeksi?

Jes 45:5 Minä olen Herra, eikä toista ole, paitsi minua ei ole yhtään jumalaa. Minä vyötän sinut, vaikka sinä et minua tunne,
45:6 jotta tiedettäisiin auringon noususta sen laskemille asti, että paitsi minua ei ole yhtäkään: minä olen Herra, eikä toista ole,
45:7 minä, joka teen valkeuden ja luon pimeyden, joka tuotan onnen ja luon onnettomuuden [tai pahan]; minä, Herra, teen kaiken tämän.

Jumala on luonut pahan ja ennaltamäärännyt Adamin ja Eevan synnin, mutta tätä ei juurikaan kukaan usko. Jos näin on, se tarkoittaa, että Jumala korjaa asian viimeisen tuomion yhteydessä eikä rankaise ikuisella päättymattömällä kidutuksella ihmisiä sellaisesta, jonka Jumala itse on aiheuttanut.

1 Kor 15:28 … ”että Jumala olisi kaikki kaikissa”. Siis myös tulisen järven kituvissa ihmisissä.

Eri ihmisillä varsinkin eri aikoina on ollut erilaisia käsityksiä Jumalasta; joillekin hän on kiivas Jumala, joka ”… kostaa isien pahat teot lapsille ja lasten lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen.” (2 Moos 34:7). Toisille Jumala näyttäytyy saman jakeen alkuosan kaltaisena Jumalana, ”joka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit, mutta ei kuitenkaan jätä rankaisematta”. 

Monia kysymyksiä nousee mieleen. Miksi Adamista ja Eevasta lähtien synnin mukana kuolema tuli koko ihmiskunnan ikuiseksi osaksi? Miksi Jumala ei voinut antaa anteeksi ja todeta; aloitetaan uudelleen puhtaalta pöydältä? Miksi Jumalan piti lähettää oma poikansa ristin kuolemaan? Miksi edelleenkin synnistä, jota ei ole kaduttu ja saatu anteeksi, tuomio on ikuinen kärsimys tulisessa järvessä?

Alun perin tulisen järven helvetti luotiin saatanan ja hänen enkeliensä rankaisemista varten. Tämä viittaa siihen, että saatana oli lähtenyt omille teilleen jo ennen Eevan Adamin houkuttelemista syntiin. Kun esi-isämme antoivat vietellä itsensä rikkomaan Jumalan heille antamaa ainoaa käskyä vastaan, Jumala päätti soveltaa tulisen järven ikuista rangaistusta myös ihmiskuntaa vastaa. 

Room 6:23 Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. – Jos sovittamattoman synnin palkka on kuolema ja sen jälkeen toinen kuolema tulisessa järvessä, Jumala tarjoaa ikuisen elämän lahjan uskossa hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen. Tässä on siis vastakkainen ikuinen elämä ja ikuinen rangaistus. Psalmissa 7:12 (11) sanotaankin: ”Jumala on vanhurskas tuomari ja Jumala, joka vihastuu joka päivä”.

Joh 3:18 Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.
Joh 3:36 Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä.” 

Jumala on valkeus ja eikä hänessä ole mitään pimeyttä (1 Joh 1:5). Jumala on kaiken hyvän ja oikean ja täydellisyyden standardi. Kaikki mitä jää puuttumaan tästä täydellisyydestä, on syntiä. Voidaankin tällä perusteella sanoa, että Adamin ja Eevan jälkeen ei ole elänyt yhtään ihmistä, joka olisi ollut täysin synnitön (Room 3:23).

Synti etenee näin:
Jaak 1:13 Älköön kukaan, kiusauksessa ollessaan, sanoko: ”Jumala minua kiusaa”; sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa. 14 Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee; 15 kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman.

5:12 Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet – 5:13 sillä jo ennen lakiakin oli synti maailmassa, mutta syntiä ei lueta, missä lakia ei ole; – Kristityt, jotka tekevät syntiä (siis kaikki meistä), ovat vaarassa joutua tuliseen järveen, ellemme kadu ja saa syntejä anteeksi Kristuksen tähden. Huomaa jakeen loppuosa: syntiä ei lueta niille, joille ei ole Jumalan lakia, eikä heille siis voi koitua Jumalan ankaraa rangaistusta tulisessa järvessä. Toisaalta Raamatussa sanotaan: 2 Tes 1:8 ”tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. – ”Jotka eivät tunne Jumalaa…” ei tarkoita pakanoita, jonkin muun jumalan palvelijoita. Tunteminen on Raamatussa tarkoittanut läheistä yhteyttä, esimerkiksi miehen ja vaimon välillä. Ihmiset, jotka kyllä ovat kuulleet evankeliumin, ehkä kastettukin, mutta joilla ei ole minkäänlaista yhteyttä Jumalaan tai Kristukseen, ovat näitä, jotka eivät tunne Jumalaa.

Jumalattomat ihmiset eivät kuitenkaan säästy tuliselta rangaistukselta. Jumalattomat ihmiset saavat kadotusrangaistuksen, jonka tulkitsen merkitsevän kuolemaa siinä tulimyrskyssä, joka kohtaa maailmaa Kristuksen tulemisen yhteydessä. Heitä ei kuitenkaan heitetä Tuliseen järveen syntiensä tähden. 2 Piet 3:7 ”Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään”. Kun Kristus saapuu, Raamattu todistaa 2 Timoteuksen kirjessä: ”4:1 Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta”. Uskon, että heidätkin herätetään viimeisenä päivänä, kun Kristuksen Tuhatvuotinen valtakunta-aika päättyy ja kuolleet herätetään viimeiselle tuomiolle. Kristuksen ohella tuomioita jakavat [ylösnousseet] pyhät: 1 Kor 6:2 Vai ettekö tiedä, että pyhät tulevat maailman tuomitsemaan?

Kun Jumala loi maailman ja viimeisenä ihmiskunnan, mitä hän mahtoi suunnitella ihmiskunnan tulevaisuudesta? Kun Jumala tietää kaiken etukäteen, mahtoiko hän ajatella ihmistä luodessaan, että lähes kaikki tulevasta ihmiskunnasta joutuu tuliseen järveen kitumaan ikuisesti? Vai suunnitteliko, että hänen poikansa Jeesus tulisi pelastamaan koko ihmiskunnan lunastamalla kaikki häneen uskovat sekä ne, jotka eivät usko hän puhdistaisi tulella. Ensimmäinen tulella puhdistettu oli kristittyjen armoton vainooja Saul, josta sitten tuli Raamatun kirjoituksista tunnettu kansojen apostoli Paavali.

image_pdfimage_print