Millainen on Kristuksen toinen tuleminen?

Vaikka Jeesus on Jumalan valtakunnan hallitsija ja itse valtakunnan tulemisesta sanotaan, ettei se tule nähtävällä tavalla, itse Kristuksen tulemisesta Raamattu kertoo toisin:

Luuk. 17:24 Sillä niinkuin salaman leimaus loistaa taivaan äärestä taivaan ääreen, niin on ihmisen poika päivänänsä oleva. 25 Mutta sitä ennen pitää hänen kärsimän paljon ja joutuman tämän sukupolven hyljittäväksi. 26 Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin ihmisen pojan päivinä: 27 He söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki. 28 Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, 29 Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki, 30 Samoin käy sinä päivänä, jona ihmisen poika ilmestyy.

Jes 66:15 Sillä katso, Herra tulee tulessa, ja hänen vaununsa ovat kuin myrskytuuli; ja hän antaa vihansa purkautua hehkussa ja nuhtelunsa tulenliekeissä. 16 Herra käy tuomiolle kaiken lihan kanssa tulella ja miekallaan; ja Herran surmaamia on oleva paljon. 

 Edellä olevat jakeet kertovat suuresta tuhosta, joka kohtaa ihmiskuntaa Jeesuksen paluun aikana, Jumalan vihan päivänä. Näiden tuhon päivien aikana tapahtuu ensimmäinen ylösnousemus; Jeesukseen Kristukseen uskovat kokevat muodonmuutoksen, jonka yhteydessä heidät otetaan pois:

Luuk 17:34: Minä sanon teille: sinä yönä on kaksi miestä yhdellä vuoteella; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. 35 Kaksi naista jauhaa yhdessä; toinen korjataan talteen, mutta toinen jätetään. 

Ensimmäisessä ylösnousemuksessa Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ja yhdessä elävien ylösnousemukseen osallisten kanssa nousevat pilviin (ns. ylöstempaus), Kristusta vastaan.

Ilm 1:7 ”Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. totisesti, amen.  Sak. 12:1 ”Ennustus, Herran sana Israelista”…   Sak. 12:10: ”Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.”

Kristuksen tulon ihmiset tajuavat, eivät kuitenkaan kaikki. Kestää pitkän aikaa ennen kuin Jumalan valtakunnan tuhatvuotisjakson aikana ihmiskunta saavuttaa samanlaisen onnen olotilan kuin alussa paratiisissa. Jeesus luovuttaakin valtakunnan Isälle kun kaikki on alistettu hänen valtansa alle eli tuhannen vuoden jakson päättyessä. Ennen kuin näin on tapahtunut, osa ihmisistä vastustaa Jumalan hallintoa. Sen voin päätellä siitä, että Raamatun mukaan hallinto käyttää rautaista valtikkaa vastustuksen murskaamiseksi. Tai jakeesta 1 Kor 15:25 Sillä hänen pitää hallitseman ”siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle.

Muutoksia yhteiskunnassa varmastikin tapahtuu, mutta ulospäin uuden hallinnon voimaantuleminen ja Valtakunnan perustaminen ei tapahdu suurin näkyvin juhlamenoin, torvisoiton ja paraatien myötä. Ihmisten tulee tuntea valtakunta sydämessään. Ei siis lueta lehdistä, että nyt se ja se maa on saatu liitetyksi Valtakuntaan.

Jos siis Jumalan valtakunta ei tule maan päälle näkyvällä tavalla, se voisi johtua siitä, että Jumalan valtakunnan hallinto olisi taivaassa. Itse Kristuksen tulo on kuitenkin kaikille näkyvä tapahtuma. Voidaan kysyä, kuinka on mahdollista hallita ihmiskuntaa jos hallitsijat (”pieni joukko”, Pyhät) on taivaassa näkymättömissä ihmisiltä?

Eräässä apokryfikirjassa (Tobitin kirja ) kerrotaan enkeli Rafaelista, joka oli pitkän aikaa maan päällä eikä kukaan havainnut hänessä mitään outoa tai yliluonnollista ennen kuin hän itse kertoi olevansa Jumalan enkeli. ”Minä olen Rafael, yksi niistä seitsemästä enkelistä, jotka ovat Herran lähellä ja joiden on lupa tulla hänen kirkkautensa eteen.” … Kiittäkää te Herraa täällä maan päällä, antakaa kaikesta kunnia Jumalalle. Minä nousen hänen luokseen, joka minut lähetti.

Jeesus sanoi: Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko Minä teille [apostoleille], että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka Minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen Minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä Minä olen. Ja mihin Minä menen, sinne te tien tiedätte” (Joh. 14:1–4). Jeesus sanoi, että Hän tulee hakemaan omansa luokseen. Niin tiesivät apostolit kuin mekin tiedämme, missä Jeesus on; Taivaassa Isän tykönä.  Edellä olevien jakeiden perusteella näyttää siltä Raamatun kirjoituksien mukaan, että apostolien ja valtakunnan hallinnon sijainti on taivaassa eikä maan päällä.

Tätä kohtaa voidaan tulkita myös toisin. Jeesus lupaa tulla takaisin, se on selvää. Otan teidät tyköni voi tarkoittaa kahta asiaa: Jeesus lupaa ottaa heidät sinne mihin hän on mennyt eli taivaaseen tai sitten: Jeesus ottaa heidät tyköönsä ylösnousemuksessa maan päälle mihin hän on tullut takaisin.

Joka tapauksessa on varmaa, että Jeesus ja hänen apostolinsa tulevat olemaan yhdessä. – Kysymys taivaasta tai maan päällä täytyy ratkaista muiden Raamatunkohtien perusteella.

Jo Mooseksen kirjassa kerrotaan langenneista enkeleistä, jotka luvatta ottivat lihallisen olomuodon ja jotka ottivat ihmisten tyttäriä puolisoikseen ja saivat lapsiakin heidän kanssaan. kun Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia; … (1.Moos. 6.luku). Ehkäpä Kristuksen kanssahallitsijat, jotka toimivat kuninkaina ja pappeina henkiruumiissa, tekevät samoin, mutta luvallisesti esiintyvät lihallisessa ruumiissa. Heillä voisi siis olla pääsy taivaaseen, mutta he kuitenkin voisivat hallita maata ikään kuin olisivat ruumiillisessa olomuodossa.

Jotkut uskovat, että Jeesus on jo vuonna 1914 ottanut vallan ja hallitsee taivaasta käsin ja saatana on heitetty maan päälle. Jeesuksen hallitsemisesta on vaikea havaita merkkejä, niin jumalaton meno on täällä maan päällä. Saatana sanoi erämaassa Jeesukselle, että maa on annettu hänen hallittavakseen. Toki Jeesus Kristus on korotettu ylösnousemuksensa jälkeen kaikkia, niin maan päällä kuin taivaassakin olevien yläpuolelle ja näin hän on Kuninkaana taivaassa. Maan päällä ei voi olla kahta suvereenia hallitsijaa, mutta tällä hetkellä vielä se on saatana. Tuntuisi oikealta uskoa, että Valtakunnan hallinnon alkaminen maan päällä olisi selvä ja kertakaikkinen tapahtuma, joka liittyisi Jeesuksen toiseen tulemiseen eikä vain hänen näkymättömään läsnäoloonsa, parousiaan.

Jälleen on kuitenkin muistettava mitä Raamatussa sanottiin valtakunnan tulemisesta; se ei tule näkyvällä tavalla. Eräät uskovat, että tulemukseksi käännetty sana parousia merkitsee tässä kohdin ’läsnäoloa’, siis että Kristus ei olisi ainoastaan palannut, vaan jo tosiasiassa hallitsee maata. Maan hallitseminen tapahtuu taivaasta käsin ja kulminoituu Jumalan vihan päivänä tapahtuvaan vihollisten tuhoon.  He viittaavat Psa 110:2, jossa Jumala sanoo Kristukselle: Herra ojentaa sinun valtasi valtikan Siionista; hallitse vihollistesi keskellä.

Kristuksen toinen tuleminen edeltää myös toimintaa saatanalta. Hän saa aikaan suuria ihmetekoja ja monet lankeavat niitä uskomaan, vieläpä valitutkin. Toisaalta Jeesus lupasi, että uskovat tulevat tekemään suuria ihmetekoja, jopa suurempia kuin hän itse teki aikanaan. Raamatun mukaan kukaan muu kuin Isä Jumala ei tiedä tarkkaa hetkeä, mutta joka tapauksessa elämme viimeisiä aikoja ennen suurta ahdistusta ja Herran päivää. Jokainen voi tutkailla ajan merkkejä ja olla valmiina.

image_pdfimage_print