Yleinen

Milloin Jeesus tulee ja valtakunta perustetaan?    

Kun Adam lankesi paratiisissa Eevan myötä syntiin Saatanan houkutuksesta, Jumala nähdessään saatanan pyrkimykset päätti antaa hänelle aikaa osoittaa miten hän menestyisi ihmiskunnan hallitsemisessa. Aikaa annettiin monien tutkijoiden mukaan 6 päivää á 1.000 vuotta. Monet ovat Raamatusta laskeneet ajan jo päättyneen tai olevan pian päättymässä. Aikaa on laskettu käsittääkseni Adamin Raamatun mukaisen syntymäluettelon perusteella, alkaen Adamin syntymisestä.

Jeesuksen tulemisen ajankohdalla on suuri merkitys; siihen sijoittuu tämän nykyisen maailmanajan päättyminen, ensimmäinen ylösnousemus ja Jumalan valtakunnan syntyminen ja tuhatvuotisen rauhan valtakunnan alku.

Voisiko oikea alkuajankohta olla Adamin syntiinlankeemuksen ajankohta? Ongelma on, että emme taida sitä tietää. Se olisi kuitenkin oikea ajankohta eli antaa aikaa saatanalle 6000 vuotta siitä lukien, kun hän sai ihmisen lankeamaan ja näin siirtymään oman hallituksensa alaisuuteen. Tällä perusteella ei siis ole mahdollista laskea oikeaa ajankohtaa saatanan vallan päättymiselle ja Jeesuksen vallan alkamiselle – tuhatvuotisen valtakunnan alulle.

Voisiko Jeesuksen tulemisen ja saatanan vallan päättymisen ajankohtaa määrittää toisesta ajankohdasta lähtien? Tarkoitan Jeesuksen kuolemasta lukien? Voisi olla aika lailla loogista ajatella, että Jeesus tulisi ”kolmantena päivänä” kuolemastaan, joka tapahtui vuonna 31. Tähän kaksi päivää eli 2000 vuotta, tulemme vuoteen 2031. Tämän jälkeen alkaisi Kristuksen hallitsema valtakunta, pitkä ihmiskunnan lepo eli 7. päivä, tuhat vuotta. Jeesuksen toinen tuleminen tapahtuu Raamatun ilmoituksen mukaan kun enkeli puhaltaa 7:een eli viimeiseen pasuunaan (1.Kor. 15:49-53)

Monet uskonnolliset yhdyskunnat ovat pyrkineet osoittamaan ajankohdan, jolloin nykyinen maailma sellaisena kuin sen nyt näemme päättyy. Vuoden 1975 syksy oli erään tulkinnan mukaan ajankohta, jolloin ihmisen olemassaolon 6. vuosituhat päättyy. Tätä ajankohtaa käsiteltiin monissa kirjoituksissa. Lukuisat ihmiset varsinkin USA:ssa valmistautuivat Jeesuksen tulemiseen myymällä omaisuutensa voidakseen toimia kokopäiväisinä sanan julistajina. Eräissä julkaisuissa ei suoraan sanottu julki sitä minkä kaikki tiesivät, vaan käytettiin ilmaisuja kuten: ”Miten sopivaa olisikaan Jehova Jumalan tehdä tämä tuleva seitsemäs tuhatvuotisjakso levon ja vapautuksen sapattikaudeksi, suureksi riemuvuosisapatiksi…” (Iänkaikkinen elämä Jumalan lasten vapaudessa, s. 29, vuodelta 1967). Muistelmissaan ko. uskontokunnan hallintoelimen jäsen kertoo miten hän yritti toppuutella liiasta innokkuudesta, mutta joku toinen jäsen puolestaan halusi julistaa Jumalan valtakunnan pikaista tulemista täysin selväsanaisesti.

Vuosi 1975 meni ja 6000 vuotta täyttyivät Adamin syntymästä. Se ei siis voinut olla oikea aikamäärittely tuhatvuotisen valtakunnan alkamiselle. Pohdiskelussani aprikoin voisiko oikea alkuajankohta olla Adamin ja Eevan syntiinlankeemus, jolloin saatana meidän tietämämme mukaan ensimmäisen kerran asettui vastustamaan Jumalaan valehtelemalla ja viettelemällä. Kun emme tiedä minä vuonna tämä tapahtui, emme myöskään osaa sanoa minä vuonna tästä ajankohdasta alkanut 6000 vuoden jakso päättyisi. Itse sanoisin, että on vaikeata ellei suorastaan mahdotonta etsiä Adamista alkavaa 6000 vuoden jaksoa ajankohdalle, jolloin nykyinen maailma saa loppunsa ja uusi alkaa. Sen sijaan Jeesuksen kuolemasta voisi lähteä laskemaan aikaa samalla tarkkaillen kaikkia niitä tunnusmerkkejä, joita Raamatussa on annettu lopun aikoihin.

Voidaan myös kysyä, mistä tiedämme, että saatanalle olisi annettu aikaa juuri 6000 vuotta? Luukkaan 4:ssä luvussa saatana, jota UT:ssa kutsutaan tämän maailman kuninkaaksi (tai ruhtinaaksi) sanoo, että maailma on annettu hänelle.

1.Joh.5:19 Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan [saatanan] vallassa. Se on kuitenkin annettu hänelle vain tilapäisesti ja maailman hallitusvalta on annettu Jeesukselle.

Luuk.4:5 Ja perkele vei hänet [Jeesuksen] korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat 6 Ja sanoi hänelle: ”Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon.  7 Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun.”

Saatanan kohtalo käy ilmi seuraavista jakeista: Joh. 12:31 Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse; nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos.  Joh. 16:11 ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas [tai kuningas] on tuomittu.

Saatana on tuomittu ja tuomio pannaan täytäntöön kun Jeesus tulee. Saatana sidotaan tuhanneksi vuodeksi eikä hän pääse pettämään ihmiskuntaa tänä aikana.

Raamattu on täynnä lukuja ja niiden symboliikkaa. Monet tutkijat pitävät uskottavana, että 6000 vuotta on Jumalan antama aikaraja ja tämän jälkeen seuraa 1000 vuoden jakso – tuhatvuotinen  valtakunta. Myös on mielestäni selvää, että Saatanan vallalle on asetettu rajat, aivan kuin Jobinkin kiusaamiselle. Saatana ei saa ottaa hengiltä koko ihmiskuntaa.

Jeesuksen kuolinajankohta sijoittuu tulkinnasta riippuen vuosille 31 – 33. Jos lukujen symboliikkaa harjoitetaan, alkaisi ’kolmas päivä’ vuonna 2031 – 2033, jolloin siis nykyinen valtajärjestelmä lakkaisi. Jeesus toki sanoi, ettei ajankohtaa tiedä kukaan muu kuin Isä taivaassa. En kuitenkaan pitäisi mahdottomana, ettemmekö voisi Raamattuun pohjautuen saada ymmärrystä lopun ajan huipentumasta. Emme kuitenkaan tiedä päivää tai hetkeä. Jeesus itse kertoo lopun ajan tunnusmerkkejä, joita Paavali vielä täydentää. Raamatussa Danielille sanotaan totuuden sinetöimisestä lopun aikaan saakka – ehkä olisi jo aika niiden tulla paljastetuiksi. Myös todetaan kuinka tieto lisääntyy, mutta tämän maailman viisaat eivät sitä ymmärrä toisin kuin uskovat.

Monet ovat näitä pohtineet ja eri tavoin ’laskeneet’. Jeesus eläessään lausui, ettei ajankohtaa tiedä kukaan muu kuin Isä taivaassa. Meidän tulee Raamatun kehotuksen mukaan olla koko ajan valmiit ja valvoa.

Jeesuksen tuleminen ajoittuu Ilmestyskirjan mukaan kohtaan kun seitsemäs enkeli puhaltaa pasuunaansa:

Ilm. 11:15 Ja seitsemäs enkeli puhalsi pasuunaan; niin kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: ”maailman kuninkuus on tullut meidän herrallemme ja hänen voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti.”
11:18 Ja pakanakansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasi on tullut, ja tullut on aika tuomita kuolleet ja maksaa palkka sinun palvelijoillesi profeetoille ja pyhille ja niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävät, pienille ja suurille, ja turmella ne, jotka maan turmelevat.”  Ilmestyskirjan mukaan Kristuksen tulemiseen yhdistyy ensimmäinen kuolleiden tuomio sekä ’palkan’ maksu profeetoille, pyhille (ensimmäisen ylösnousemuksen osallisille) ja niille, jotka pelkäävät (kunnioittavat, rakastavat) Jumalaa. Ne, jotka turmelevat maata, ’turmellaan’ eli tuhotaan.

Jeesuksen ja Pyhien joukon kuvataan hallitsevan rautaisella valtikalla. Maan entisten johtajien ja kansojen alistaminen uuteen järjestykseen saattaa ajoittain vaatia ’rautaista otetta’ ja hallitsemista vihollisien keskellä. Kaikki eivät taivu heti, vaan osa suhtautuu vihamielisesti.

Liittyvätkö Jeesuksen toinen tuleminen ja valtakunnan perustaminen maan päälle toisiinsa? Näin yleisesti ajatellaan. Onhan Kristus valtakunnan hallitsija ja Kuninkaiden kuningas. Hän hallitsee yhdessä Pyhien kanssa, joka koostuu niistä pyhistä, jotka saavat osansa ensimmäisessä ylösnousemuksessa.

image_pdfimage_print