Mitä tapahtuu viimeisinä päivinä?  

 

Jeesus lupasi tulla takaisin

Mat 10:23 Ja kun teitä vainotaan yhdessä kaupungissa, paetkaa toiseen; sillä totisesti minä sanon teille: te ette ehdi loppuun käydä Israelin kaupunkeja, ennenkuin Ihmisen Poika tulee.

Mat 16:28 ”Totisesti minä sanon teille: tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa, ennenkuin näkevät Ihmisen Pojan tulevan kuninkuudessaan.”

Edellä referoiduista jakeista, kun tulkitsee ne kirjaimellisesti, voi päätellä, että Jeesus lupaa tulla takaisin aika pian; olen näitä jakeita tulkitessani arvioinut, että Israelin kaupunkien läpikäyminen ei olisi kestänyt kuin ehkä muutaman kuukauden, ei missään tapauksessa yli vuotta.

Jeesuksen toinen tuleminen ei voinut kuitenkaan tapahtua pian! Miksi? Sentähden, että tulemisen edellytykset, jotka on kuvattu Raamatussa, eivät olleet täyttyneet. Itse asiassa, vasta näinä aikoina alkavat kaikki olla täyttyneitä. Otetaanpa ehkä kaikkein tärkein edellytys: Mat 24:14 Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.” Vasta nykyaikana voidaan sanoa, että Raamatun sanoma on tehty tunnetuksi kaikessa maailmassa. Raamattukin on käännetty parille tuhannelle kielelle. Kuka maailmassa voi sanoa, ettei ole kuullutkaan kristittyjen Jumalasta ja hänen valtakunnastaan? Tässä kirjoituksessa tutkin muitakin ennusmerkkejä ja ehtoja Jeesuksen tulemiselle.

Mat 24:33 ”Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. 34 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat.” – Jeesus kertoi opetuslapsilleen tulevista maailman tapahtumista. Raamattu kertoo niistä ikään kuin ne olisivat tapahtumassa apostolien aikana. Historia on osoittanut kerrottujen tapahtumien toteutuvan vasta kaksi vuosituhatta myöhemmin. Silti Jeesus sanoi 24:34 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat. Jeesus kertoi myös vertauksen viikunapuusta – Israelin symbolista: 32 Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä.

Myös Jaakob kirjoitti:

Jaak 5:8-9 ”Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä. 9 Älkää huokailko, veljet, toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi; katso, tuomari seisoo ovella.”

Kun Jeesus ei ole vielä tullut fyysisesti takaisin, erehtyikö hän vai voisiko olla kysymys siitä, että olemme tulkinneet Jesuksen kuvaannollisen ilmauksen kirjaimellisena lupauksena? Tätä kysymystä pohdin tässä artikkelissa.

Voisiko olla oikea tulkinta, että Jeesus on jo tullut takaisin? Tällä en tarkoita preteristien omaksumaa käsitystä, että Kristus tuli takaisin jo apostolien aikana ja hallitsee tänäänkin maailmaa näkymättömästä valtakunnastaan käsin.

Jeesuksen tuleminen takaisin on kahdenlaista. Useimmat tuntevat Raamatusta vain sen kuvauksen Jeesuksen tulemisesta enkeliarmeijan kanssa ja siitä, kuinka Jeesus perustaa Tuhatvuotisen valtakuntansa ja vangitsee Saatanan. Jeesuksen tuleminen on myös yksilökohtaisesti, sisäisesti koettavaa Pyhän hengen vaikutusta.

 

Jeesus tuli takaisin helluntaina 50 pv pääsiäisen jälkeen.

Apostolien teot:
2:1 Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla.
2 Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat.
3 Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle.
4 Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.  2:41 Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.

Jeesus lupasi tulla pian. Mm. ”ette ehdi loppuun käydä Israelin kaupunkeja takaisin ennen kuin Ihmisen poika tulee takaisin.”

Jospa Jeesus tarkoittikin, että hän tulee takaisin Pyhän hengen muodossa! Jumalan valtakunnasta Jesus sanoi, että se on a) teidän keskellänne b) se on teissä sisäisesti. Jumala ja Jeesus Kristus lähettävät Pyhän hengen. Tällä perusteella voisin tulkita Kristuksen tulleen helluntaina; ei omana ruumiillisena henkilönään, vaan Pyhän hengen lähettäneenä.

Jeesus/Pyhä henki tulikin helluntaina suureen joukkoon ihmisiä. Myös apostolit saivat Pyhän hengen. Onko tämä Pyhän hengen tuleminen sama asia kuin Jumalan valtakunnan tuleminen sisäisesti? Tapahtuuko Jeesuksen tulemista jatkuvasti, koska Jumala lupaa Pyhää henkeään uusille uskoville? Jeesus ja Jumala lupaavat jäädä asumaan uskoviin.

Jumala ja Jeesus tulevat heitä rakastaviin:

Joh 14:23 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.  Eikö tämä olekin Jumalan valtakunnan tulemista?

Paitsi, että Kristus tulee asumaan niihin ihmisiin, jotka rakastavat häntä ja noudattavat hänen käskyjään, myös Isä Jumala tulee asumaan näihin uskoviin.

San 8:17 Minä rakastan niitä, jotka minua rakastavat, ja jotka minua varhain etsivät, ne löytävät minut.
Joh 15:10 Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan.
1 Kor 3:16 Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?
1 Kor 6:19 Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat?
2 Kor 6:16 Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: ”Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.
Efe 3:17 ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne,

Vanhan Testamentin aikoina yllä olevien lupausten kaltaisia oli annettu vain Jumalan omalle kansalle, mutta nyt ne on laajennettu koskemaan kaikkia Jumalaan ja hänen poikaansa uskovia.

Jeesuksen ja Jumalan tuleminen asumaan on hiljaista ja ulospäin näkymätöntä. Toki se voi näkyä muille ihmisille siinä, että Jumalan ja Jeesuksen asumisen myötä ko. ihminen saa myös Pyhää henkeä ja Pyhän hengen hedelmiä; Gal 5:22 ”Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.” Efesolaiskirje 5:9 kutsuukin ihmisissä olevaa hyvyyttä, totuutta ja vanhurskautta valkeuden hedelmäksi. Paitsi ihminen itse, joka saa näitä hedelmiä itselleen ja nauttii niitä tyytyväisenä, myös hänen kanssaan tekemisiin joutuvat ihmiset huomaavat uskovan ihmisen olemuksessa muutoksen.

Paavali kirjoitti, että ”Kristus asuu uskon kautta sydämissämme” (Efe 3:17), mutta miten hän asuu meissä? Jeesus asuu meissä Jumalan lähettämän Pyhän hengen kautta, ei siten, että hän olisi itse oman henkensä kautta läsnä jokaisen uskovan sydämessä.

Efe 3:16 ”että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua hänen Henkensä kautta 17 ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne,”

Room 8:9 ”Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa. 8:11 Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.” 8:14 He kaikki, joita Jumalan henki johtaa, ovat Jumalan poikia. For all who are led by the Spirit of God are the sons of God.

– Edellä olevista esimerkkijakeista ilmenee, että jos Jumalan tai Kristuksen henki asuu meissä, emme ole “lihan” t.s. maallisten tarpeiden vallassa. Kyseessä on sama henki, Jumalan Pyhä henki, jonka myös Poika voi lähettää asumaan uskovassa ihmisessä. Jumala, joka herätti Kristuksen kuolleista, on myös herättävä meidät henkensä kautta. Jumala tunnustaa omiksi pojikseen kaikki, joita hänen henkensä johtaa.

Jumalan pyhä henki yhdistää meidät Jumalaan sekä Jeesukseen Kristukseen, mutta myös muihin Jumalan uskoviin. Kun Jumala ja Kristus asuvat meissä, se merkitsee, että meillä on hengessä yhteys molempiin. ” 1 Joh 4:15 ”Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa. 4:13 Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille Henkeänsä.”

– Kun Isä Jumala ja Kristus asuvat meissä, on viimeisenä päivänä enkelin helppo löytää meidät maailmasta pelastettavat ensimmäiseen ylösnousemukseen. 

 

Jumalan valtakunnan tuleminen

Jumalan valtakunnan tulemisesta puhuminen osoittaa, että Jumalan valtakunta ei ole maan päällä. Sen synonyymi on Taivasten valtakunta eli Jumalan valtakunta on taivaassa. Jumalan valtakunta tarkoittaa, että Jumala hallitsee koko maailmaa taivaasta käsin. Hänen apunaan ovat enkelit ja hänen poikansa Jeesus Kristus, jonka Jumala on korottanut Herraksi ja Kristukseksi ja antanut hänelle kaiken vallan niin maan päällä kuin taivaassakin. Tuleeko Jumalan valtakunta maan päälle, koska Kristus on luvannut palata maan päälle toisen kerran?

Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että heidän oli sallittu tuntea Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta ulkopuolille kaikki oli kerrottu vertauksin, etteivät he ymmärtäisi. Luuk 8:10 Hän sanoi: ”Teidän on annettu tuntea Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksissa, että he, vaikka näkevät, eivät näkisi, ja vaikka kuulevat, eivät ymmärtäisi.  Minkälaisista salaisuuksista mahtoi olla kysymys?

Luuk 17:20 Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi: ”Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, 21 eikä voida sanoa: ’Katso, täällä se on’, tahi: ’Tuolla’; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä [tai teidän keskuudessanne].” Tässä Luukkaan jakeessa Kristus kertoo miten Jumalan valtakunta tulee maan päälle. Kysymyksessä ei ole samanlainen valtakunta kuin maalliset valtakunnat. Edellä kirjoitinkin jo siitä, miten Jumala ja Jeesus lupaavat asua uskovissa ihmisissä. Tätä asumista voitaisiin myös kutsua Jumalan valtakunnaksi tai Pyhän hengen asumiseksi ihmisessä. Missään tapauksessa se ei ole maallisen, näkyvän valtakunnan kaltainen. Jumalan valtakunta ei myöskään ole sama kuin Kristuksen tuhatvuotinen valtakunta, joka toteutuu Kristuksen tullessa enkeliensä kanssa.

Juutalaiset yleisesti kuvittelivat Jumalan perustavan valtakunnan Israeliin, joka olisi vapaa Rooman ikeestä. Tämä oli myös petollisen apostolin Juudas Iskariotin haave. Kun se ei toteutunut, vaan Jeesus oli antautumassa Rooman sotilaille, Juudaksen haavemaailma romahti. Toki muutkin apostolit elättivät samanlaisia toiveita – vielä silloinkin kun Kristus oli ristiinnaulittu, noussut kuolleista ja siirtymässä taivaaseen. Apostolit kysyivät Jeesukselta: Apt 1:6 ”Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: ”Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan?”

Apostolien ajatus valtakunnan rakentamisesta Israelille, oli väärä. Valtakuntaa ei annettu vain juutalaisille, vaan kaikille uskoville maailmassa. Eikä se ole maanpäällinen valtakunta, vaan Jumalan valtakunta on sisäisesti ihmisessä. Myös käännös ”teidän keskuudessanne” voi olla yhtä oikein. Jeesushan oli fariseusten ympäröimä ja jos uskomme Jeesuksen edustaneen Jumalan valtakuntaa, hän todellakin oli fariseusten keskuudessa, heidän ympäröimänään.

Niin kauan kuin Jumalan valtakuntaan ei ole ihmisillä pääsyä, voimme kuitenkin nauttia valtakunnasta Jeesuksen tulemisen kautta. Valtakunnan keskeiset elementit Usko Jumalaan ja Jeesukseen Kristukseen toteutuvat ilman valtakuntaakin Pyhän hengen saamisen kautta ja sen kautta, että Jumala ja Jeesus asuvat uskovassa ihmisessä. Jos jokin saattaa jäädä puuttumaan niin se on muiden uskovien yhteys valtakunnassa.

Jeesus opasti Nikodeemusta, Israelin tunnustettua uskonnollista opettajaa sanoen: Joh 3:3 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.” Varmaan apostolitkin tiesivät tämän. Olihan Jeesus sanonut heille, että ”teidän on annettu tuntea taivasten valtakunnan salaisuudet (Mat 13:11),” mutta taisivat apostolit olla kovakorvaisia, kun eivät näytä uskoneen, vaan vielä elättelivät Jumalan valtakunnasta suurta maallista valtaa ja Rooman vallan kukistamista. Jumalan valtakuntaa ei voi nähdä vielä, koska kukaan ei ole vielä päässyt sinne. ”Näkeminen” tarkoittaakin tuntemista, kokemista.

Tässä Johanneksen jakeessa 3:3 on huomionarvoista kaksi asiaa: Ensiksikin, sinun edellytetään syntyvän uudestaan ylhäältä. Toiseksi, jos olet uudestisyntynyt (uskoontullut), voit nähdä Jumalan valtakunnan.  Tässä ei siis sanota, että pääset sisälle Jumalan valtakuntaan. Mitä on ”näkeminen”? Jos se ei tarkoita pääsemistä Jumalan valtakuntaan, näkeminen on varmaankin Valtakunnan tuntemista, ymmärtämistä ja siitä pelastuksen varmuudesta nauttimista.

Voimme myös sanoa, että taivas on Jumalan valtakunta, koska Jumala ja hänen enkelinsä asuvat siellä. Jeesusta lukuun ottamatta, ei kukaan ole noussut taivaaseen (Joh 3:13). Jeesus puhui eläessään näin Nikodeemukselle, eikä hän vielä silloin ollut noussut taivaaseen. Mitä sitten tarkoittaa Jeesuksen sanat Pietarille: Mat 16:19 ”Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa.” Tulkintani mukaan kyse ei ole siitä kuka pääsisi taivasten valtakuntaan ja kuka ei. Pietarille ei annettu tällaista valtaa. Yhdyn siihen käsitykseen, että Pietarille annettiin valta ratkaista seurakunnan asioita maan päällä ja saada ratkaisuilleen Jumalan hyväksyntä. Tällainen kysymys oli pakanoille tehtävä ympärileikkaus tai siitä luopuminen. Myös ruokia koskevat määräykset olivat saman lailla päätettäviä asioita.

Mitä Raamattu opettaa Jumalan valtakunnasta?

Matteuksen evankeliumi 6:33 ”Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.”

Etsikää ensisijaisesti Jumalan valtakuntaa ja pyrkikää vanhurskautumiseen. Myös kaikki tämä muu suodaan kyllä teille. “Kaikki tämä” tarkoittaa jokapäiväisen elämän tarpeita, joista niin monet kantavat huolta. Mistä ihmisten pitää etsiä Jumalan valtakuntaa? Omasta itsestään ja omasta uskostaan.

12:28 Mutta jos minä Jumalan Hengen voimalla ajan ulos riivaajia, niin on Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne.
19:24 Ja vielä minä sanon teille: helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.”
21:31 Kumpi näistä kahdesta teki isänsä tahdon?” He sanoivat: ”Ensimmäinen.” Jeesus sanoi heille: ”Totisesti minä sanon teille: publikaanit ja portot menevät ennen teitä Jumalan valtakuntaan.

– Jeesus rinnastaa fariseukset kovasydämisiin, jotka vaikka he sen näkivät ja ymmärsivät, mutta eivät jäljestäpäinkään katuneet, niin että olisivat uskoneet Johannesta toisin kuin publikaanit ja portot, jotka ottivat vastaan Johanneksen tarjoaman sanan.

21:43 Sentähden minä sanon teille: Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä.

– Keneltä Jeesuksen mukaan Jumalan valtakunta otetaan pois? Juutalaisilta, jotka eivät ottaneet Jesusta vastaan. Kyllä he ottivat vastaan niin kauan kuin uskoivat Jeesuksen olevan sellainen Messias, joka poistaa Rooman ikeen. Jeesukseen uskovia oli paljonkin kaikkien Jeesuksen tekemien ihmeiden vuoksi. Kansa, jolle Jumalan valtakunta annetaan? Kaikki ne uskovat, jotka pyytävät Jumalalta Pyhää henkeä ja haluavat Jumalan ja Jeesuksen asumaan luokseen

Luukkaan evankeliumi: 4:43 Mutta hän sanoi heille: ”Minun tulee muillekin kaupungeille julistaa Jumalan valtakunnan evankeliumia, sillä sitä varten minä olen lähetetty.”  Jeesuksen tärkeä tehtävä oli saarnata Jumalan valtakunnasta.

Monelle on yllättävä tieto, että Jeesus oli lähetetty maailmaan vain Jumalan oman kansan ”kadonneiden lampaiden” palauttamiseksi Jumalan tykö.  Mat 15:24 Hän [Jeesus] vastasi ja sanoi: ”Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin  huoneen kadonneitten lammasten tykö. -Jeesus oli lähetetty maan päälle vain juutalaisten kadonneiden lampaiden vuoksi. Oliko niin, että juutalaisille piti julistaa Jumalan valtakuntaa, koska juutalaisten pelastuminen oli epävarmaa Lakiliiton noudattamisen epävarmuuden vuoksi.

6:20 Ja hän nosti silmänsä opetuslastensa puoleen ja sanoi: ”Autuaita olette te, köyhät, sillä teidän on Jumalan valtakunta.

– Miksi köyhät olisivat etuasemassa Jumalan valtakuntaan pääsyn suhteen? Sanoihan Jeesuskin, että kamelin on helpompi päästä neulansilmän läpi kuin rikkaan Jumalan valtakuntaan. En keksi muuta syytä kuin sen, että rikkaus ja ylläpitäminen ja kasvattaminen vaativat kaiken huomion rikkaalta, jolloin ei jää edes aikaa uskon asioiden kehittämiseen. Köyhät sen sijaan voivat vapaina rikkauden painolastista keskittyä uskon asioihin.

7:28 Minä sanon teille: ei ole vaimoista syntyneitten joukossa yhtäkään suurempaa kuin Johannes; mutta vähäisin Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin hän.

– Kuka on vähäisin Jumalan valtakunnassa? Onko siellä vielä ketään muita kuin taivaalliset enkelit. Eihän yhtään ylösnousemusta ole vielä tapahtunut. Ehkä on niin, että kaikki [enkelit] Jumalan valtakunnassa ovat suurempia kuin Johannes, eikä Johanneskaan ole ollut Jumalan valtakunnassa. Eikä siellä ole muita ihmisiäkään kuin Jeesus Kristus.

13:29 Ja tulijoita saapuu idästä ja lännestä ja pohjoisesta ja etelästä, ja he aterioitsevat Jumalan valtakunnassa. – Ateriointi ei tarkoita nimenomaan syömistä; eihän Jumalan valtakunnassa syödä samalla tavoin kuin maan päällä. Kysymys on osallistumisesta juhlaan, juhlimiseen, iloon ja riemuun. Tulijoita on kaikista ilmansuunnista, ympäri maailman.

Mikä on Jumalan valtakunta? Se ei ole Kristuksen tuhatvuotinen valtakunta eikä se ole mikään maantieteellinen alue. Se on pelastuneiden yhteisö, jossa pelastuneet ovat henkiruumiissa. Jumala on ”kaikki kaikessa”. Jumala ”laskeutuu” taivaasta Uuteen Jerusalemiin ja asuu pelastuneiden keskellä. Jumalan työtovereiden keskellä. Ennen sitä tapahtuu kuitenkin merkittäviä asioita:

 • Kristus saapuu taivaasta maan päälle ja sotii saatanan joukkoja vastaan
 • Saatana vangitaan
 • Kristus perustaa Tuhatvuotisen valtakuntansa maan päälle, jossa hän hallitsee ylösnousseitten pyhien kanssa

Jeesus on lupauksensa mukaisesti tullut takaisin yksittäisiin uskoviin jo kahden vuosituhannen ajan. Jeesuksen tuleminen Pyhän hengen muodossa yksittäisiin ihmisiin ei ole sama asia kuin Jeesuksen toinen tuleminen lopun aikana. Silloin Jeesus tulee enkeliarmeijan kanssa ja siihen yhdistyy 1. ylösnousemus Herran päivän suuren ahdistuksen aikaan maan päällä, joka kestää yhteensä seitsemän vuotta. Kun Kristus on tullut toisen kerran maan päälle, alkaa Kristuksen tuhatvuotinen valtakunta.

 

Jeesuksen tuleminen maailmaan

Jeesus lupasi apostoleilleen: Joh 14:3 Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.

Monet uskovat, että tässä Jeesus lupaa ottaa omansa luokseen taivaaseen. Ei, Jeesus itsekin on tulossa maan päälle ja ottaa omansa mukaansa hallitsemaan Tuhatvuotista valtakuntaansa. Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa (1 Tes 4:16).

Millaiseen maailmaan Kristus enkelijoukkoineen on tulossa?

Markus kirjoittaa tulevista tapahtumista:  Mar 13:19 Sillä niinä päivinä on oleva ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut hamasta luomakunnan alusta, jonka Jumala on luonut, tähän asti, eikä milloinkaan tule.
20 Ja ellei Herra lyhentäisi niitä päiviä, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden, jotka hän on valinnut, hän on lyhentänyt ne päivät.
21 Ja jos silloin joku sanoo teille: ’Katso, täällä on Kristus’, tai: ’Katso, tuolla’, niin älkää uskoko.
22 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät tunnustekoja ja ihmeitä, eksyttääkseen, jos mahdollista, valitut.
23 Mutta olkaa te varuillanne. Minä olen edeltä sanonut teille kaikki.
24 Mutta niinä päivinä, sen ahdistuksen jälkeen, aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa,
25 ja tähdet putoilevat taivaalta, ja voimat, jotka taivaissa ovat, järkkyvät.
26 Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella

27 Ja silloin hän lähettää enkelinsä ja kokoaa valittunsa neljältä ilmalta, maan äärestä hamaan taivaan ääreen.

Maailmassa eletään Herran vihan päivää. Siihen liittyy taivaita ja maata järisyttäviä tapahtumia: taivaat järisevät ja maa järkkyy sijoiltaan Herran Sebaotin suuttumuksen vuoksi hänen vihansa päivänä. (Jes 13:10-13). Aurinko pimenee, kuu värjäytyy vereen, ennen kuin koittaa Herran päivä, suuri ja pelottava.  ”Mutta noina päivinä, tuon ahdingon jälkeen, aurinko pimenee eikä kuu anna valoaan, tähtiä putoaa taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät.” (Mark 13:24-25). Herran vihaa kuvataan suureksi ahdingon ajaksi.

Sitten, tuon ahdingon jälkeen…  Silloin

Silloin nähdään Ihmisen Pojan tulevan pilvien keskellä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan (Mark 13:26). Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa (1 Tes 4:16). Tämän lisäksi tapahtuu, että ” hän lähettää enkelinsä ja kokoaa valitut neljältä ilmansuunnalta, maan ja taivaan ääriä myöten. (Mark 13:27).

Jumalan ensimmäiseen ylösnousemukseen valitsemat pyhät joutuvat tämän Raamatun kertoman mukaan olemaan maan päällä tämän suuren ahdingon aikana. Jumala kuitenkin varjelee heitä ja tuon ahdingon jälkeen enkelit kokoavat Herran omat ottamaan Kristuksen vastaan. Silloin apostolitkin saavat nähdä odottamansa Herran paluun ja pääsevät hänen kanssaan hallitsemaan tuhatvuotista valtakuntaa. Hallitseminen tapahtuu tarpeen vaatiessa ”rautaisella valtikalla” (Ilm 2:27, 12:5, 19:5).

Apostolit olivat varmaan innokkaita kuulemaan milloin nämä shokeeraavat tapahtumat toteutuisivat. ”Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?” Matteus, Markus ja Luukas kertovat mitä Jeesus vastasi – vertauksen viikunapuusta:

Mar 13:28 Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: Kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä.
29 Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.
30 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin nämä kaikki tapahtuvat.
31 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.
32 Mutta siitä päivästä tai hetkestä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa, eikä myöskään Poika, vaan ainoastaan Isä.
33 Olkaa varuillanne, valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä, milloin se aika tulee.

Mitä Jeesus mahtoi tarkoittaa sanomalla, että ”tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin nämä kaikki tapahtuvat”?

Ensiksikin, tämä sukupolvi. Tarkoittiko Jeesus sillä hetkellä elossa olevaa sukupolvea? Monet uskovat niin ja esittävät todistukseksi, että Rooman valtakunnan legioonat tuhosivat vuonna 70, eli yhden sukupolven kuluttua Jeesuksen sanomasta, Jumalan temppelin ja Jerusalemin kaupungin. Tämä kylläkin voisi sopia Jeesuksen varoitukseen, mutta siinähän ei suinkaan ollut kaikki mitä Jeesus sanoi tapahtuvan.

”Tämän sukupolven” pitäisi siis osua sellaiseen ajankohtaan ja tapahtumien vyöryyn, jossa kaikki apostolien kuvaamat koko ihmiskunnan kokemat tuhot tapahtuvat. Myös Jeesuksen itsensä oli määrä laskeutua taivaasta enkelien kanssa ja sellaista ei tapahtunut. Ei tapahtunut myöskään kuolleiden ylösnousemusta eivätkä enkelit keränneet Jumalan valittuja nousemaan Jeesusta vastaan.

”Tämän sukupolven” aika ei ole vielä tullut. Luukas on tallentanut Jeesuksen lausuman viikunapuusta muita tarkemmin. Luuk 21:29 Ja hän puhui heille vertauksen: ”Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita. Viikunapuuta pidetään yleisesti Israelin kansaa ja valtiota symboloivana puuna. Jae 30 sanoo: ”Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä.” Tämän tulkitaan merkitsevän sitä, että Israelin valtion perustaminen vuonna 1948 merkitsi viikunapuun puhkeamista kukkaan eli kesän tuloa. Jeesus vielä lisäsi ”ja kaikkia puita” eli on huomioitava myös kaikki muut tunnusmerkit, ei pelkästään ’viikunapuuta’.

Jos sukupolven ikä on 70 tai 80 vuotta, on helppo laskea, että Jeesuksen kuvaamat tapahtumat ovat vain joidenkin vuosien päässä. Mutta, kuten Jeesus sanoi, ”Sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa eikä edes Poika, ei kukaan muu kuin Isä.” Valvokaa!

Mihin suureen tapahtumaan tämä kaikki liittyy?

 

Enkeleiden julistus

Ilm 14:6 Ja minä näin lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin, jolla oli iankaikkinen evankeliumi julistettavana maan päällä asuvaisille, kaikille kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille.
7 Ja hän sanoi suurella äänellä: ”Peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut, ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet.”
8 Ja seurasi vielä toinen enkeli, joka sanoi: ”Kukistunut, kukistunut on se suuri Babylon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat.”
9 Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: ”Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä,

Selviää jakeesta 10 eteenpäin: häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä. 14:11 Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin.

Tällaisia keskitaivaalla lentäviä enkeleitä ei ole vielä näkynyt. He julistavat, että Jumalan tuomion hetki on tullut. Se suuri Babylon, joka ”haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat” on kukistunut. Ja vielä: Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin käteensä tai otsaansa, saa ankaran rangaistuksen.

Milloin tämä julistus annetaan? Se seuraa edellä kuvatun Babylonin kukistumista. Enkelit varoittavat, ettei kenenkään pidä kumartaa petoa tai ottaa sen merkkiä. Pedon merkki on kielikuva, jota voi verrata Jumalan merkin ottamiseen. Juutalaisilla on ollut tapana kantaa Jumalan merkkiä, pientä koteloa, jossa on Raamatun tekstejä, otsallaan. Tähän olen aiemmassa artikkelissa todennut, että koska on kyse kielikuvasta, ei Jumala tarvitse tällaista otsalla pidettävää merkkiä erottaakseen omansa saatanan omista. Kyllä saatanakin tunnistaa omansa, vaikka ei heissä olisikaan mitään saatanan merkkiä, kuten ”666” joka on mainittu Raamatussa.

Jumala antaa monia tunnusmerkkejä etukäteen. Loppu tulee vasta kun ” Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu” (Mat 24:14).

 

Kristuksen saapumista edeltää monenlaisia tapahtumia

Mat 24:3 Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: ”Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?”

 • Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin (Mat 24:7);
 • Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden (24:9).
 • Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan (24:10).
 • Monia vääriä profeettoja; Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta (24:11)
 • Evankeliumin saarnaaminen on kuitenkin saavuttanut tavoitteensa: Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu (24:14)
 • Seuraa suuri ahdistus: Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule (24:21).
 • Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään (24:22).
 • Jos silloin joku sanoo teille: ’Katso, täällä on Kristus’, tahi: ’Tuolla’, niin älkää uskoko (24:23).
 • Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin (24:24).

Lopun ajan merkkejä ovat suuret sodan. Maailmansotia on jo käyty 1900-luvulla kahteen kertaan. Suuret sodat olivat poliittisia, eivätkä ne kohdistuneet nimenomaan kristittyihin. On kuitenkin muistettava, että lopun ajat tai viimeiset päivät ovat pitkä ajanjakso ihmiskunnan historiassa. Siihen mahtuu myös kristittyjen vainoja: niin katolinen kirkko kuin uskonpuhdistuksen ajan protestanttinen liike vainosi väärin uskovia. Vääriä profeettojakin on ilmaantunut vaikka kuinka paljon. Kaiken kaikkiaan uskonnollinen maailma on ollut Kristuksen poismenon jälkeen voimakkaassa myllerryksessä.

Kristuksen paluuta edeltää saatanan raivokas toiminta. Se ilmenee monenlaisina harhautuksina, kuten väärinä profeettoina. Antikristus ilmaantuu. Jae 24:22 osaltaan todistaa, että valitut ovat maan päällä ahdistuksen keskellä. Kaikki tutkijat eivät jaa tätä mielipidettä, vaan uskovat Jumalan vetävän heidät pois ennen tilanteen eskaloitumista. Jae 22 kuitenkin sanoo, että heidän t.s. valittujen tähden ahdingon pituutta lyhennetään. Valitut kuitenkin joutuvat kärsimään muiden mukana ahdingon ajan.

Herran päivän tuleminen on kuin varkaan (1 Tes 5:2). Se on johtanut monet ajattelemaan, että tuleminen on salainen. Kristuksen tuleminen on kuitenkin kaikille näkyvä tapahtuma. Hänen merkkinsä näkyy taivaalla (Mat 24:30). Kristus tulee taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Kuuluu suuren pasunan ääni niin, että kaikki maailman ihmiset varmasti tietävät hänen tulemisensa. Kun pasuna pauhaa, enkelit kokoavat Kristuksen valitut turvaan ympäri maailman.

Mikä on Kristuksen saapumisen tarkoitus? Silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan (Mat 16:27). On kuitenkin muistutettava, että tämä ”palkanmaksu” on eri asia kuin viimeisen tuomion mukainen seuraamus. Hyvät saavat palkkansa. Pahat ovat menehtyneet edellä kuvatuissa kansojen melskeissä.

Nyt alkaa vasta viimeistä tuomiota edeltävä Kristuksen Tuhatvuotinen valtakausi. Vasta sen päätyttyä seuraa toinen ylösnousemus ja viimeinen tuomio.

 

Jeesuksen Kristuksen paluun merkit taivaalla

Myös Luukas kirjasi ylös viimeisiin päiviin sijoittuvia tunnusmerkkejä:

Luuk 21:25 Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat.
26 Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät.
27 Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella.

Erityisesti adventistit ovat rekisteröineet tällaisia taivaankappaleiden tapahtumia ja tulkitsevat ne Raamatun ennusmerkeiksi. Myös Jooel profetoi kirjoittaen Jooel 2:31: ”Aurinko pimenee, kuu värjäytyy vereen, ennen kuin koittaa Herran päivä, suuri ja pelottava.” Adventistit nostavat esiin USA:n koillisosassa 19.5.1780 sattuneen epätavallisen ja äkillisen pimeyden. Tähän ennusteeseen liittyy kuun muuttuminen väriltään verenpunaiseksi. Näin todellakin tapahtui vuonna 1780.

Ilmestyskirja 6:12 ”Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen sinetin; ja tuli suuri maanjäristys, ja aurinko meni mustaksi niinkuin karvainen säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi, 13 ja taivaan tähdet putosivat maahan, niinkuin viikunapuu varistaa raakaleensa, kun suuri tuuli sitä pudistaa.”

Tällaisia luonnonilmiöitä tapahtui vuonna 1780. Nykyajan tiede on selvittänyt pimentymisen syytä ja todennut sen johtuneen laajasta metsäpalosta. Palon vaikutus näkyy puiden vuosirenkaissa, mutta kaikkia luonnonilmiöitä vuonna 1780 ei pystyttäne selittämään.

Luukas kuitenkin osoittaa, ettei tämä ilmiö ollut Raamatussa puhuttu; jakeessa Luuk 21:27 edellytetään, että luonnonilmiöiden seurauksena ihmiset ”silloin ”näkevät Kristuksen tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella. Silloin, ei Kristus kuitenkaan saapunut, mutta toisaalta on hyvä, jos ihmiset saadaan pysähtymään ja miettimään Jumalan tulevia toimia.

 

Viikunapuu -vertaus

Myös Matteus puhuu lopun ajan merkeistä.

24:29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.
30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.
31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

Kristus lähettää enkelinsä kokoamaan hänen valittunsa ympäri koko maailman.

Mat 24:32 Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä.
33 Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.
34 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat.

Jeesuksen vertaus viikunapuusta tarkoittaa kahta asiaa: Ensiksikin, kun viikunapuun lehdet puhkeavat, se osoittaa, että kesä on lähellä. Samoin, kun Jeesuksen luettelemat tunnusmerkit täyttyvät, hänen tulemisensa on lähellä.

Toinen seikka viikunapuu vertauksesta: viikunapuu on Israelin tunnus. Kun viikunapuun lehdet puhkeavat, on tulkittu sen merkitsevän nykyaikana, Israelin valtion perustamista. Se tapahtuikin vuonna 1948. Mitä siinä yhteydessä merkitsee ”tämä sukupolvi ei katoa, ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat”? Sukupolven ikä on Raamatussa 70-80 vuotta. Jotkut venyttävät sen 120 vuoteen, mutta tämä on nk. ”ihmisen ikä.” 1 Moos 6:3 Silloin Herra sanoi: ”Minun henkeni ei ole vallitseva ihmisessä iankaikkisesti, koska hän on liha. Niin olkoon hänen aikansa sata kaksikymmentä vuotta.” Se on eri asia kuin sukupolven ikä.

”Tämä sukupolvi” olisi näin ollen se, joka alkoi vuonna 1948 ja tämän sukupolven aika päättyy 2018 – 2028, jolloin ”kaikki tämä” tapahtuu. Monet Raamatun tutkijat ovat laskeskelleet Kristuksen paluun vuotta. Suuren osan niistä olisi jo pitänyt toteutua. Ainoa mitä minä uskallan varmuudella sanoa, on että elämme viimeisiä aikoja.

 

Kristuksen paluu on näkyvä tapahtuma Herran päivänä

Kristikunta on odottanut lähes kahden vuosituhannen ajan, että Kristus toteuttaisi lupauksensa palaamisestaan maan päälle. Lupasihan hän tulla takaisin ”pian”. Jeesus jopa kuvasi pikaista palaamistaan sanomalla, etteivät apostolit ennättäisi käydä kaikissa Israelin kaupungeissa, kun hän jo tulisi takaisin. Mietittyäni näitä Jeesuksen lupauksia pikaisesta tulemisesta, päädyin kuten edellä kirjoitin, siihen tulokseen, että Jeesus ei oikeasti voinut tarkoittaa tulevansa kovin pian. Näin siksi, että monet tärkeät paluun tunnusmerkit eivät toteutuneet ”pian” vaan ovat vasta nyt toteutumassa.

Vähän yli kuusikymmentä vuotta tämän Jesuksen lupauksen jälkeen, Johannes sai Patmoksen saarella ilmestyksen tulevaisuudesta. Sen keskeinen sanoma on Kristuksen toinen tuleminen. Ilmestyskirjan 1:7 sanotaan, Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen.”

Kristuksen saapuminen yllättää maailman: 1 Tes 5:3 Kun he sanovat: ”Nyt on rauha, ei hätää mitään”, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon.

Kaikki saavat nähdä Kristuksen tulevan pilvissä. Miten on mahdollista, että kaikki saavat nähdä hänen tulemisensa – maapallon toisella puolellakin? Televisioidaanko paluu?

Mat 24:40 Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.

42 Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee.
43 Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan.
44 Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.

Matteuksen kuvauksessa on kaksi miestä pellolla; toinen pääsee Kristusta vastaan, toinen ei. Toisessa kuvauksessa kaksi naista on jauhamassa viljaa; toinen otetaan, toinen jätetään. Ihmisen Poika tulee yllättäen, hetkenä, jota kukaan ei osaa ennakoida. Olkaa siis valmiina. Jeesuksen tulemiselle on annettu lukuisia edellytyksiä ja tulemista edeltäviä tapahtumia. Ihmisten pitäisi siis seurata ”ajan merkkejä.” Ihmiset kuitenkin tuudittautuvat väärään turvallisuuden tuntoon.

Kun he sanovat: ”Nyt on rauha, ei hätää mitään”, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio (tuho, destruction), niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä.” (1 Tes 5:1-3).

Miten Herran päivä liittyy Kristuksen toiseen tulemiseen? Pietari kirjoittaa Herran päivästä: ”Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.” (2 Piet 3:10)

Herran päivän katsotaan olevan ahdistuksen ajan jälkeinen aikajakso. Molemmat yhteensä ovat seitsemän vuoden jakso lopun aikana.

Kristuksen paluuseen liittyy Herran päiväksi kutsutun aikajakson mullistavat tapahtumat. Taivaat katoavat pauhinalla ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat maa ja kaikki mitä siihen on tehty, palavat. Matteus vertaa Kristuksen toista tulemista Nooan ajan vedenpaisumukseen:

24:37 Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva.
38 Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin                                                                                                                          39 eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva. – Tuhoutuvatko Herran päivänä todella kaikki ihmiset?

 

Mitä tapahtuu niille, jotka jäävät maan päälle?

Tuhoutuvatko kaikki ne, joita Kristus ei ota mukaansa? Kaikki eivät kuitenkaan tuhoudu, vaikka edellä olevista jakeista voisi niin päätellä. Jumalan omasta kansasta juutalaisista, pelastuu vain ”jäännös”: Room 9:27 ”Mutta Esaias huudahtaa Israelista: Vaikka Israelin lapset olisivat luvultaan kuin meren hiekka, niin pelastuu heistä vain jäännös.Pelastuminen tarkoittaakin hengen säilymistä, ei lopullisen pelastuksen saamista tai viimeisen tuomion kadotukseen joutumista.

Ilmestyskirja 9:14-15 kertookin Jumalan enkelien tuhoaman ihmiskunnan määrän: ”ja se sanoi kuudennelle enkelille, jolla oli pasuna: ”Päästä ne neljä enkeliä, jotka ovat sidottuina suuren Eufrat-virran varrella.” 15 Silloin päästettiin ne neljä enkeliä, jotka hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen olivat valmiina tappamaan kolmannen osan ihmisistä.”

Kristus maksaa palkan tullessaan

Matteus ja Luukas kuvaavat enkelien suorittamaa valintaa sanoen ” toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.” Talteen korjattavat ovat niitä, jotka pääsevät Kristuksen yhteyteen. Jätettävät taas ovat niitä, jotka jäävät maan päälle alttiiksi Herran päivän tuholle.

Mat 16:27 Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Tessalonikalaiskirjeessä kerrotaan lisää:   2 Tes 1:6 koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat,
7 ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa
8 tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille.
9 Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta,
10 kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme.

Jae 9:n ”iankaikkinen kadotus Herran kasvoista” kyllä viittaa rangaistuksen lopullisuuteen. Olen kaikesta huolimatta sitä mieltä, että Kristuksen tulemisen yhteydessä koettava ahdistus ja monien kuolema, on kuolleiden osalta heidän ensimmäinen kuolemansa, ei toinen kuolema. Toinen kuolemahan on se lopullinen kuolema, viimeisen tuomion ankara rangaistus, johon jae 9 viittaa. Onhan toki mahdollista, että Kristuksen toisen tulemisen yhteydessä kuolleet ovat niitä samoja, jotka Tuhatvuotisen valtakunnan ja sitä seuraavan ylösnousemuksen jälkeen annettavassa tuomiossa tuomitaan iankaikkiseen kadotukseen Herran kasvoista.

Iankaikkisen kadotuksen ja pelastuksen ero on hyvin vähästä kiinni: Jumala lupaa pelastuksen kaikille, jotka huutavat häntä avukseen: Apt 2:21 ”Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.” – Tällainen ihminen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, säilyttää henkensä. Ja säilyttämällä henkensä hän voi uudessa elämässään rakentaa vahvemmaksi vähäisen uskonsa ja näin välttyä viimeisen tuomion rangaistukselta.

Jesaja ennustaa 66:16: ”Herra käy tuomiolle kaiken lihan kanssa tulella ja miekallaan; ja Herran surmaamia on oleva paljon. 66:19 Ja minä teen tunnusteon heidän keskellänsä ja lähetän pakoonpäässeitä [eloonjääneitä] heidän joukostansa pakanain tykö Tarsiiseen, Puuliin ja Luudiin, jousenjännittäjäin tykö, Tuubaliin ja Jaavaniin, kaukaisiin merensaariin, jotka eivät ole kuulleet minusta kerrottavan eivätkä nähneet minun kunniaani, ja he ilmoittavat minun kunniani pakanain keskuudessa. 66:21 Ja heitäkin minä otan leeviläisiksi papeiksi, sanoo Herra.” – Jae 21 ei oikein sovi tähän tulevaisuuden kuvaukseen, koska leeviläisiä pappeja ei enää Kristuksen tulemisen aikaan tarvita.

Mistä siis tiedämme, että kaikki eivät tuhoudu? Kun Kristus pyhineen perustaa Tuhatvuotisen valtakuntansa, valtakuntaan jää pakanoita, jotka eivät ole kuulleetkaan Kristuksesta. Näille lähetetään saarnaajia.

”Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan. – Palkan saavat Kristukseen uskovat. Kun suuri osa ihmisistä kuolee Herran päivänä, voidaan tietysti sanoa, että he saivat palkkansa – sen mitä ansaitsivat. Jeesuksen saapuminen ei kuitenkaan ole viimeinen tuomio, jonka perusteella kaikki saavat joko ikuisen elämän tai rangaistuksen” (Mat 16:27).

Vaikka tuho kohtaakin suurta ihmisjoukkoa, se on heille vasta ensimmäinen kuolema. ”Toinen kuolema” saattaa olla vuorossa viimeisen tuomion jälkeen ja Kristuksen tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen. Jos paljon ihmisiä kuolee Kristuksen saapumisen yhteydessä, jääkö kuolleville mahdollisuutta katua ja muuttaa suhtautumistaan Jumalaan?

 

Viimeinen suuri sota Harmaggedonissa

Ilm 16:13 ”Ja minä näin lohikäärmeen [saatanan] suusta ja pedon [antikristus] suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista. 14 Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä.”

Johannes näkee Ilmestyskirjaan kirjoittamassaan näyssä, kuinka saatanan ”saastaiset henget” lähtevät kokoamaan koko maailman valtakunnat sotaan Herran päivänä. Kokoontumispaikka on Harmaggedon.

Seitsemän enkeliä saa toimeksiannon: ”Menkää ja vuodattakaa ne seitsemän Jumalan vihan maljaa maan päälle.” Seitsemäs enkeli vuodatti maljansa ja seuraukseni oli 16:18 ”Ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää; ja tuli suuri maanjäristys, niin ankara ja suuri maanjäristys, ettei sen vertaista ole ollut siitä asti, kuin ihmisiä on ollut maan päällä.
19 Ja se suuri kaupunki meni kolmeen osaan, ja kansojen kaupungit kukistuivat. Ja se suuri Babylon tuli muistetuksi Jumalan edessä, niin että hän antoi sille vihansa kiivauden viinimaljan.

20 Ja kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria enää ollut.

21 Ja suuria rakeita, leiviskän painoisia, satoi taivaasta ihmisten päälle; ja ihmiset pilkkasivat Jumalaa raesateen vitsauksen tähden, sillä se vitsaus oli ylen suuri.”

Tässä eletään viimeisten vitsausten eli vihan maljojen aikaa, jotka ovat juuri ennen Jeesuksen toista tulemista. Jeesuksen tulemista koskeva ilmoitus on sijoitettu näistä vitsauksista kertovien jakeiden väliin ennen seitsemättä ja viimeistä vitsausta. 16:15 – Katso, minä tulen niinkuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi! Jeesus sanoo tulevansa niin kuin varas eli yllättäen, yhtäkkiä.

Ilmoitukseen liittyy kuvaannollinen ilmaus ’pitää vaarin vaatteistaan’ mikä tarkoittaa kehotusta pysyä puhtaassa uskossa antautumatta kumartamaan petoa. Jeesuksen tulemista tarkoittava jae on juuri ennen viimeisen vitsauksen kuvausta. Siitä voi päätellä, että uskovat joutuvat olemaan maan päällä Jeesusta odottamassa ja myös kokemassa vitsauksien saapumista. Ne ihmiset, joilla on Jumalan sinetti suojanaan, näkevät kaiken tapahtuvan, mutta eivät joudu kokemaan näitä ihmiskuntaa kohtaavia kauheuksia.

Johannes kirjoitti Ilmestyskirjan ollessaan Patmoksen saarella 90-luvulla jaa eli yli 60 vuotta Jeesuksen kuoleman ja niiden Jeesuksen antamien ”pian” lupausten jälkeen. Jeesus uudistaa lupauksensa Ilmestyskirjassa tulemisensa pian. Opetuslapset ja seurakuntien uskovat olivat tietystikin kärsimättömiä, eivätkä tulleet ajatelleeksi, että Jumalan ajanlaskussa ”yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä” (2 Piet 3:8), joten suhteuttakaamme Jeesuksen lupaus toisesta tulemisesta ”pian” ja muistakaamme kärsivällinen odotus.

Juutalaisen temppelipalveluksen mukaan ylipappi suorittaa kerran vuodessa eläinuhrin syntien anteeksisaamiseksi. Jeesus Kristus uhrasi elämänsä kerran, eikä Kristus mennyt käsillä tehdyn temppelin kaikkein pyhimpään, vaan itse taivaaseen, ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän pelastukseksemme (Heb 9:24). Hebrealaiskirje lupaakin, että Kristuskin on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat (j. 28).

 

Peto, joka saa maailman valtiuden

Ilm 13:4 Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: ”Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?”
5 Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta [3 v 6 kk, puolet ahdistuksen ajasta].
6 Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat.
7 Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot.
8 Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta.

Lohikäärme on saatana, joka antaa vallan pedolle, joka antikristus. Peto saa saatanalta suuren vallan, jopa vallan sotia pyhiä (Jumalan valittuja) vastaan ja voittaa heidät. Peto saa valtaansa kaikki maailman kansat, kielet ja kansanheimot.

Sitten nouse vielä toinen peto:

13:11 Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se puhui niinkuin lohikäärme.
12 Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava parani.
13 Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden.
14 Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi.
15 Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin.
16 Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa,
17 ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku.

18 Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.

 

Ensimmäinen ylösnousemus

Ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa (1 Tes 4:16–17). Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin (1 Tes 4:16).

Tapahtuu ensimmäinen ylösnousemus; ne, jotka ovat kuolleet uskossa, nousevat ylös. Elossa olevat uskovat seuraavat heitä ja molemmat ryhmät temmataan yläilmoihin Kristusta vastaan.

Jeesuksen ensimmäinen tuleminen ja hänen kuolemansa ristillä merkitsi ihmiskunnalle vapautusta saatanan vallasta, kuolemasta. Nyt ihmiskunnalla on mahdollisuus saada Jumala ja Jeesus asumaan luonaan ja saada Pyhän hengen siunaukset, sn hedelmät nautittavakseen. Kaikkea emme vielä ole saaneet ja siksi odotamme hänen toista tulemustaan, kaikkien ylösnousemusta ja iankaikkista elämää Jumalan valtakunnassa.

1 Tes 5:2 sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä.
3 Kun he sanovat: ”Nyt on rauha, ei hätää mitään”, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio [tuho], niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Mat 24:44 Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.

Matteus vertaa Kristuksen tulon yllättävyyttä Nooan aikaiseen vedenpaisumukseen; 24:38 ”Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, 24:39 eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva.” – Se, että ihmiset kokevat, että suuret mullistukset maailmassa ovat ohi ja rauha on palannut, ei ole sinänsä yllättävää. Jos he vain tuntisivat Raamatun sanan, joka varoittaa tuudittautumasta lyhyeen rauhan hetkeen.

1 Tes 4:16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; 4:17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

Ensimmäiseen ylösnousemukseen pääsee osallisiksi kaksi ryhmää:

a) Ne kuolleet, jotka kuollessaan olivat Kristukseen uskovia

b) Ne elossaolevat, jotka uskovat Jumalaan ja Kristukseen

Kuolleet, jotka nousevat ylös Kristuksen luokse, ovat henkiruumiissa. Vaikka he kuolivat mihin sairauteen hyvänsä tai millaisessa sodassa he menettivät henkensä ja ruumiinsa tuhoutuivat, he saavat Jumalalta uuden, Kristuksen kirkkauden ruumiin kaltaisen ylösnousemusruumiin.

Ne uskovat, jotka ovat elossa Kristuksen tullessa, muuttuvat; 1 Kor 15:51 Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. 2 Kor 3:18 kertoo millaisiksi he kaikki muuttuvat: …  muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.

Korinttolaiskirje osoittaa Paavalin uskoneen Kristuksen tulevan aivan lähitulevaisuudessa. Se käy ilmi siitä, että hän sanoo ”me kaikki muutumme (henkiruumiisiin)” eli Paavali uskoo olevansa elossa ja muuttuvansa muiden uskovien tavoin Kristuksen kirkkauden ruumiin kaltaiseksi.

 

Mitä tapahtuu niille, jotka eivät pääse ylösnousemukseen?

Ihmisillä, jotka elävät näinä ihmiskunnan suuren tuhon aikoina, on kaksi mahdollisuutta; joko he kääntyvät ja uskovat Jumalaan ja Kristukseen tai sitten he ovat loppuun asti uppiniskaisia.

Jeesus Kristus on tehnyt kääntymisen helpoksi ja yksinkertaiseksi. Riittää kun huutaa avukseen Jeesusta tai Jumala Jehovaa. Yksikin sana riittää, Jeesus. Jos ihminen haluaa käyttää pitkää kaavaa, hän voi huutaa: Jesus Kristus Jumalan poika, armahda minua. Näin lupaavat Apt 2:21 Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu’ sekä Room 10:13 ja varhemmin Jooel 2:32.

Entä mikä on niiden kohtalo, jotka eivät taivu, vaikka tajuavat olevansa tuhoon tuomittuja?

Luuk 23:30 Silloin ruvetaan sanomaan vuorille: ’Langetkaa meidän päällemme’, ja kukkuloille: ’Peittäkää meidät.’

Ilm 6:16 ja sanoivat vuorille ja kallioille: ”Langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta!

Kun viides enkeli puhalsi pasunaan, vapautui suuri määrä ihmisiä vaivaavia heinäsirkkoja. Ilm 9:4-6 kertoo, että ”niille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa maan ruohoa eikä mitään vihantaa eikä yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole Jumalan sinettiä otsassaan. 5 Ja niille annettiin valta vaivata heitä viisi kuukautta, vaan ei tappaa heitä; ja ne vaivasivat, niinkuin vaivaa skorpioni, kun se ihmistä pistää.  6 Ja niinä päivinä ihmiset etsivät kuolemaa, eivätkä sitä löydä; he haluavat kuolla, mutta kuolema pakenee heitä.”

 

Mikä on väärän uskonnon kohtalo?

Ilmestyskirja puhuu myös muiden kuin yksittäisten ihmisten kohtalosta. Väärä uskonto ja se johtaja tuhoutuvat; Ilm 18:2 ”Ja hän [mahtava enkeli] huusi voimallisella äänellä sanoen: Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon.”

Babylon on paitsi väärän uskonnon edustama maailmanmahti, se kuvaa uskonnon kanssa liittoutuneita yhteiskunnallisia vaikuttajia:

3 ”Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta. 4 Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. 5 Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa.”

18:16 ”ja sanovat: Voi, voi sitä suurta kaupunkia, joka oli puettu pellavaan ja purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä, kun semmoinen rikkaus yhdessä hetkessä tuhoutui!” – Jakeessa kuvataan paitsi Rooman kaupunkia, erityisesti sen keskellä sijaitsevaa Vatikaanin kirkkovaltiota ja paavinvaltaa. Tämän osoittaa kuvaus, kuinka se oli ”puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä” – Osuva kuvaus katolisen kirkon johdon loistosta ja ”sinun velhoutesi villitsi kaikki kansat ja hänestä on löydetty profeettain ja pyhien veri ja kaikkien veri, jotka maan päällä ovat tapetut” (jakeet 18:23-24).

Ilm 18:9 ”Ja maanpiirin kuninkaat, jotka hänen kanssansa ovat haureutta harjoittaneet ja hekumallisesti eläneet, itkevät ja parkuvat häntä, kun näkevät hänen palonsa savun;     10 he seisovat loitolla kauhistuen hänen vaivaansa ja sanovat: ”Voi, voi sinua, Babylon, sinä suuri kaupunki, sinä vahva kaupunki, sillä sinun tuomiosi tuli yhdessä hetkessä!”
11 Ja maanpiirin kauppiaat itkevät ja surevat häntä, kun ei kukaan enää osta heidän tavaraansa.”

”Babylon” tuhoutuu. Yllä olevissa jakeissa kerrotaan kuinka maailman kuninkaat ovat ”hänen” kanssaan harjoittaneet hekumallista elämää ja Babylonin tuhon nähdessään parkuvat. Maailman kauppiaat itkevät ja surevat menetettyjä kauppamahdollisuuksiaan, kun kukaan ei enää osta kauppiaiden tavaroita. On tärkeä ymmärtää mikä on tämä Raamatun Babylon; apostolien aikana, kun kristinuskoa ei vielä saanut vapaasti harjoittaa, Roomassa olevaa seurakuntaa kutsuttiin peitenimellä Babylonin seurakunta. Babylon on jäänyt Raamatun kielenkäytössä elämään ja kuvaamaan Roomaa, sen uskonnollista maailmanmahtia ja siihen liittyviä asioita. Rooman piispa omi itselleen väärin perustein Kristuksen edustajan aseman kristikunnassa. Paavi otti itselleen käyttöön arvonimenkin, Vicarius Filii Dei eli Jumalan Pojan sijainen. Seuraava suuri tavoite Babylonialla on saavuttaa Ekumeenisen liikkeen kautta koko kristikunnan johtajan asema.

Tämä on viimeinen varoitus: Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi.

 

Antikristuksen ja väärän profeetan esiintuleminen

 Lopun aikaan ja juuri ennen Kristuksen tulemusta saatana lähettää maailmaan kaksi keskeistä apuriaan. Heitä Paavali kuvaa seuraavasti:

2 Tes 2:3 ”Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen [Antikristus] ilmestyy, kadotuksen lapsi,
4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.
5 Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille?
6 Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy.
7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,
8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,
9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.”

Antikristus julistaa olevansa Jumala! Se tapahtuu vieläpä Jumalan temppelissä. Onko Jerusalemiin rakennettu kolmas temppeli tämä, jota nimitetään Jumalan temppeliksi? Jos sellainen rakennetaan, on se vahva merkki tulevista kuohuttavista tapahtumista. Saatana on kaiken tämän takana, vaikka ei itse esiinnykään Jumalana, vaan antaa sen apurinsa tehtäväksi.

Jumala sallii tämän. Se ilmenee jakeesta 2:11, jossa suoraan sanotaan, että Jumala lähettää ihmisille väkevän eksytyksen. Jyvät erotetaan akanoista.

”Laittomuuden ihminen,” jolla tarkoitetaan Antikristusta, ilmestyy lopun ajan uskonnolliselle näyttämölle yhdessä työparinsa ”väärän profeetan” kanssa. Sana Anti tarkoittaa ’vastaan’ tai ’sijainen’. Antikristus korottaa itsensä ja julistaa Jumalan temppelissä olevansa Jumala. Kysymyksessä on saatanan manööveri ja heidän loppunsa on lähellä.

  

Tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen

Tämän jälkeen tapahtuu toinen ylösnousemus ja viimeinen tuomio. Sitten pelastuneet pääsevät Jumalan valtakuntaan, jota Ilmestyskirja kuvaa. Ilmestyskirja kuvaa tuomion saaneiden jäävän ulkopuolelle, mutta se on vain kuvaannollinen ilmaus siitä, että he saivat tuomion, eivätkä päässeet sisälle Uuteen maailmaan.

Uudessa maailmassa Raamattu kertoo tuotettavan monia hedelmiä (kaikki ovat kielikuvia), mm. ikuisen elämän puu. Jo Adamin ja Eevan paratiisissa oli paitsi Hyvän ja pahan tiedon puu (miksi ihminen ei olisi saanut syödä siitä ymmärtääkseen eron hyvän ja pahan välillä?) Paratiisissa oli myös toinen puu, elämän puu, josta Jumala pelkäsi, että Adam ja Eeva syövät ja heistä tulisi ”kuin yksi meistä” ja sen estämiseksi asetettiin enkeli miekan kanssa vartioimaan. Eikö olisi ollut yksinkertaisempaa kaataa koko puu?

1 Mooseksen kirja:

2:9 ”Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikkinaisia puita, ihania nähdä ja hyviä syödä, ja elämän puun keskelle paratiisia, niin myös hyvän- ja pahantiedon puun.

3:22 Ja Herra Jumala sanoi: ”Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti!”
3:24 Ja hän karkoitti ihmisen ja asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän, leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä.”

Usein ihmiset muistavat paratiisista vain yhden asian, sen puun, jonka hedelmiä Adam ja Eeva söivät vastoin Jumalan kieltoa. Tämä kertomus paratiisista on käsitykseni mukaan kuvaannollista kerrontaa; koko luomiskertomus ja sitä seuraava kertomus Nooan arkista ja suuresta tulvasta ovat niin ikään tällaista kerrontaa. En suinkaan sano, etteivätkö kertomukset voisi sisältää aivan totuudenmukaista sisältöä, mutta aivan sanatarkkoja Jumalan sanoja ne eivät ole.

Olenkin kysynyt Jumalalta, miksi Adam ja Eeva eivät olisi saaneet tietää mikä hyvän- ja pahantiedon sisältö oli. Eikö se ole koko Raamatun opetuksen keskeinen sisältö? Elämän puu on kertomuksessa sivuutettu; jos Adam ja Eeva eivät olisi rikkoneet Jumalan käskyä, he varmaankin olisivat saaneet syödä myös elämän puusta. Kun heidät karkotettiin paratiisista, heistä tuli kuolevaisia. Jumalan uudessa valtakunnassa on Ilmestyskirjan mukaan myös elämän puu. Onko pelastuneiden ihmisten ikuinen elämä riippuvainen jonkin puun hedelmien syömisestä? Luulenpa, että tämäkin on kuvaannollista kerrontaa, koska pelastuneet ihmiset ovat henkiruumiissa, eivätkä henget tarvitse hedelmiä syötäväkseen.

Toinen, melkoisen merkillinen sanoma on seuraava Jumalan sanomaksi kirjattu: ”Herra Jumala sanoi: Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan.” – Oliko ihminen tullut rikkomuksen ja rangaistavan synnin seurauksena ”sellaiseksi kuin joku meistä”? Kenestä meistä? Eihän ollut ketään muuta kuin enkelit. Adam ja Eeva olivat tulleet enkelien kaltaisiksi tietämään mikä on hyvää ja mikä pahaa. Tästä tiedon hankkimisesta heitä rankaistiin kuolemalla. Eikö tämä olisi pitänyt opettaa heille aivan ensimmäisten asioiden yhteydessä? Heitä rankaistiin niin, että Jumala teki heistä kuolevaisia ja joutui antamaan poikansa ihmiskunnan synnin ja kuoleman poistamiseksi. Oliko Jumalan luomistyön tarkoituksena, että ihmiset säilyttäisivät viattoman tietämättömyytensä eivätkä oppisi tuntemaan pahuutta ja saatanan osuutta siinä? Vai onko jotain mitä emme tiedä tai ymmärrä?

Myös olen ihmetellyt sitä, miksi Jumalan ankara rangaistus kohdistui Adamiin ja Eevan, eikä suinkaan saatanaan, joka valehteli ja houkutteli paratiisin asukkaat syntiin, josta he eivät tienneet käytännöllisesti katsoen mitään. Varmaan nuhtelu olisi ollut paikallaan, mutta todellinen synnintekijä oli saatana. Saatanaa ei rangaistu, päinvastoin, Jumala antoi koko maailman valtiuden saatanalle. Tätä en ole vielä oppinut ymmärtämään.

Jumala itse asuu ihmisten keskellä uudessa maailmassa tai uudessa Jerusalemissa. Myös Kristus asuu siellä: Jumalan ja Pojan valtaistuimet ovat siellä vierekkäin. Pyhän hengen valtaistuinta ei siellä ole, ei ole myöskään taivaassa, koska Pyhä henki ei ole jumalpersoona. Pyhä henki on Jumalan henki, jonka Jumala ja Jeesus Kristus lähettivät suorittamaan hengelle annettavia tehtäviä.

Muistettakoon, että kaikki uudessa Jerusalemissa asustavat ovat henkiä niin kuin ovat Isä Jumala ja Jeesus Kristuskin. Henget eivät tarvitse ruokaa tai hedelmiä syödäkseen; Ilmestyskirjan kuvaus uuden maailman elämän puusta on samalla tavoin kuvaannollista kerrontaa kuin kuvaus paratiisin elämän puustakin. Pelastuneet ovat nyt täysin synnittömiä ja he ovat saaneet ikuisen elämän Jumalan työtovereina (1 Kor 3:9).

Aiemmassa kirjoituksessani kirjoitin näin:

1 Moos 1:27 ”Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.”  Olen tulkinnut Jeesuksen aseman sellaiseksi, että hän ei Uudessa maailmassa käytä samalla tavalla toimeenpanovaltaa kuin nyt, kun viimeisten päivien ahdistuksen ajat ja Herran päivä ovat tulossa. Siihen ei ole tarvettakaan, koska maailmassa on silloin ainoastaan ihmisiä, jotka ovat Jumalan kuvia niin kuin ihmisen osa olikin alun perin. Kaikki ovat Jumalan työtovereita työskennellen ahkerasti niin kuin Isäkin, toteuttaen Jumalan heille antamia tehtäviä. Uudessa maailmassa Kristus on Jumalan Ylipappi.

Jeesus sanoi: Joh 14:12 “Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö,”

Mitä Jeesus kertoi apostoleille siitä, millaisia voimia heillä voisi olla: Mat 17:20 “Niin hän sanoi heille: Teidän epäuskonne tähden; sillä totisesti minä sanon teille: jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle: ’Siirry täältä tuonne’, ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta.”

Olisiko liian rohkeaa tulkita Jumalan luoneen ihmisen omaksi kuvakseen ja varustettuna yli-inhimillisillä voimilla ilman, että niillä tulisi joskus olemaan todellista käyttöä Jumalan työtoverina? Jeesuksen sanojen mukaan sekä Jumala että Jeesus työskentelevät jatkuvasti (Joh 5:17). Entä sitten ihmiset, Jumalan luomat, hekö vain makoilisivat Jumalan uudessa maailmassa? Olen vakuuttunut, että he saavat Jumalalta jatkuvasti uusia työtehtäviä. Millaisia ne ovat, sen aika näyttää.

 

image_pdfimage_print