Miten todistetaan, että Raamattuun kuuluu 66 kirjaa? Ketkä ovat ne kirjoittaneet?

Paninin ottaa tarkasteluunsa Raamatun 1., 33. ja 34. ja 66. eli viimeisen kirjan.

  1. kirja kirjoittajana Mooses/1.Moos. Genesis
  2. kirja Salomo/Korkea veisu
  3. kirja Ester/Esterin kirja
  4. kirja Johannes/Ilmestyskirja

Nimien numeroarvot ovat:

Mooses     345       Mooses esiintyy Raamatussa     847 kertaa

Salomo      375       Salomo esiintyy Raamatussa     305 kertaa

Ester         661       Ester esiintyy Raamatussa          55 kertaa

Johannes 1069       Johannes esiintyy Raamatussa  158 kertaa

————————————————————————————–

Yht.         2450 eli 7x7x2x5x5 eli 350 x 7              1365 kertaa eli 195 x 7

Jos kirjoittajien nimet pannaan aakkosjärjestykseen, heidän nimiensä numeroarvot ovat tällöin 661, 1069, 345 ja 375. Kun kerrotaan kukin edellämainituista sen järjestysnumerolla saadaan

661 x 1                  661           Ester

1069 x 2                2138         Johannes

345 x 3                  1035         Mooses

375 x4                   1500         Salomo

—————————–

Yhteensä                5334   eli 7 x 2 x 3 x 127   tai 762 x7

 

Ja jos näiden neljän kirjoittajien nimien mainintojen lukumäärä Raamatussa kerrotaan samalla tavoin saadaan

847  x1                  847

305 x 2                  610

55 x 3                    165

158 x 4                  632

—————————-

Yhteensä                2254 eli 7 x 7 x 2 x 23 tai 322 x 7

Tässä hieman typistettynä Paninin todistus, jonka mukaan hän katsoo varmasti toteennäytetyksi, että mainitut neljä kirjaa ovat Raamatun 1., 33., 34. ja 66 kirjat. Näin ollen Raamattu koostuu 66:sta kirjasta. Myös kirjoittajien henkilöllisyydet ovat tulleet vahvistetuiksi. Panin myös kirjoittaa muussa yhteydessä, että katolisessa Raamatussa olevat useat apokkryyfiset kirjat eivät tuota mitään numerollista todistetta, joten niitä ei voida laskea Raamatun kaanoniin. Paitsi 7:n monikertoja, esiintyy todistuksessa myös yhdentoista monikertoja. Koko todistuksen voi lukea Paninin kirjoituksesta Writers of the First, Middle and Last Books of the Bible s.14.

 

image_pdfimage_print