Onko Jeesus jo tullut toisen kerran?

 

 

Preteristinen uskonkäsitys 

Preterismi on uskonkäsitys, jonka mukaan Jeesus on jo tullut toisen kerran maan päälle vuonna 70 jKr. Tämän lisäksi preteristit uskovat kaikkien niiden ennusteiden toteutuneen, joista Raamattu puhuu Kristuksen toisen tulemisen yhteydessä. Futuristit, jotka ovat preteristien vastakohta, uskovat useimpien lopun aikaa koskevien Raamatun ennusteiden toteutumisen olevan vielä edessäpäin. Tällaisia ennusteita ovat erityisesti Jeesuksen toinen tuleminen, ylösnousemus ja viimeinen tuomio. Preteristit siis uskovat näiden keskeisten ennusteiden jo toteutuneen.

Preteristien kolme ydintodistetta Jeesuksen tapahtuneelle toiselle tulemiselle ovat Mat 10:23, 16:28 ja 23:24.

Mat 10:23 ”Ja kun teitä vainotaan yhdessä kaupungissa, paetkaa toiseen; sillä totisesti minäsanon teille: te ette ehdi loppuun käydä Israelin kaupunkeja, ennenkuin Ihmisen Poika tulee.”

Mat 16:28 ”Totisesti minä sanon teille: tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa, ennenkuin näkevät Ihmisen Pojan tulevan kuninkuudessaan.”

Mat 24:34 ”Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat.”

Jos Jeesuksen toista tulemista koskevan ajoituskysymyksen ratkaisisi pelkästään yllä olevien kolmen jakeen perusteella, ratkaisu olisi ilman muuta selvä: Jeesus palasi maan päälle ennen vuoden 70 Jerusalemin tuhoa ja juutalaisen kansan hävitystä.  Tutkin näitä tarkemmin tässä kirjoituksessani. Huomaatte, että asia ei olekaan niin yksinkertainen kuin näistä ydinjakeista voisi päätellä. Keskeisiä seikkoja ovat ”tämä sukupolvi”, ”ennen kuin nämä kaikki tapahtuvat” ja ”evankeliumin saarnaaminen kaikille” ennen loppua. Jerusalemin tuho vuonna 70 merkitsi myös juutalaisen kansan hävitystä. Samalla se oli Vanhan lakiliiton loppu ja Kristuksen Uuden liiton alku.

Tässä kirjoituksessani pyrin selvittämään preteristisen opin ydinkohtia sekä esitän myös omat vastaukseni esitettyihin väitteisiin ja niiden perusteluihin. Preteristit ovat todellakin nähneet paljon vaivaa ja löytäneet oppineita teologeja perustelemaan kantojaan. Siitä tunnustus heille. Ja kieltämättä, täytyy myöntää, että Raamatussa monen monta kertaa painotetaan Kristuksen sanomaa, ”minä tulen pian”. Näin on, enkä osaa tähän sanoa muuta kuin, että Jumalan aikakäsitys on erilainen kuin meillä ihmisillä. Raamattu käyttää päivästä sanaa yowm, mutta se on myös määrittelemätöntä aikaa merkitsevä sana. Jumalalle tuhat vuotta on kuin yksi päivä.

Samalla kun esittelen preteristien oppeja, perustelen omilla argumenteillani omaa, lähinnä futuristista näkemystäni. Raamatun käyttämä kieli ja Jeesuksen monet lupaukset tulemisensa aikataulusta, ’pian’ tai ’nopeasti’ helposti johtavat Raamatun lukijan uskomaan preteristien tavoin. Liian usein tartumme ensimmäisenä mieleen tulevaan selitykseen huomaamatta mitä toisessa Raamatunkohdassa sanotaan. Esimerkiksi: Jeesus esitti ’viikunapuun’ nimellä tunnetun vertauksen. Viikunapuu on Israelin tunnus ja sen perusteella on tehty ennusteita Israelin tulevaisuudesta. Koko Jeesuksen käyttämä lause kuitenkin sanoo: ”Ja hän puhui heille vertauksen: Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita” (Luuk 21:29). Eli, ottakaa huomioon kaikki asiaan liittyvät Raamatun jakeet.

Maailmassa on monia kristillisiä uskonkäsityksiä. Niiden kaikkien perusteena on Raamatun tulkinta tietyllä tavalla. Tämä koskee myös preterismiä; sen kannattajat ovat tehneet perusteellista työtä ja esittävät lukuisia Raamatunjakeita oppinsa tueksi. Jumala on aivan varmasti nähnyt, minkälainen opillinen kaaos Raamatun eri tulkinnoista on syntynyt. Mikä on Hänen tarkoituksensa, kun Hän on antanut tällaisen opillisen sekamelskan syntyä? Olihan jo Jeesuksen aikaisessa Israelissa eri tulkintoja Vanhan Testamentin osalta, kuten fariseukset ja saddukeukset. Uskallan väittää, ettei ihmisen pelastus ole kiinni siitä, onko hän valinnut ’oikean’ uskonratkaisun. Riittää kun tunnustaa Isä Jumalan, Jehovan ainoaksi Jumalaksi ja Jeesuksen Kristuksen Jumalan ainosyntyiseksi pojaksi ja Pyhän Hengen jumaluuden kolmanneksi osaksi. Pelastumiseenkin suuren ahdingon aikana riittää, kun vain huutaa yhden sanan, Jeesus.

Preteristien opin mukaan, Kristuksen tullessa maan päälle toisen kerran, toteutui ensimmäinen ylösnousemus: 1 Kor 15:51 ”Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, 52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.” – Kuolleet nousevat henkiruumiissa (”katoamattomina”) ja elossa olevat nousevat muuttuneina henkiruumiisiin.

Jos tämä tapahtui, kuten preteristit väittävät vuonna 70 jKr, niin miksi osa apostoleista jäi maan päälle ja kuolivat vasta vuoden 70 jälkeen? Kaikkien apostolien oli määrä ryhtyä hallitsemaan Kristuksen alaisuudessa tämän johtamassa hengellisessä valtakunnassa.

Toinen kysymys: Olettakaamme, että apostolit ja muut pyhät alkoivat hallita Kristuksen kanssa maailmaa rautaisella valtikalla, niin kuin Raamattu kertoo. Miksi on kestänyt liki kaksi tuhatta vuotta ja maailma on edelleen sekasortoisessa tilassa? Kristinusko on jakaantunut ja on vain osa maailman uskonnoista. Eikö Kristuksen hallinto, jos se on ollut hallitsemassa, olisi pitänyt päästä parempiin tuloksiin kahden vuosituhannen aikana?

Jotkut preteristit katsovat, että Ihmisen pojan tuleminen kunniassaan täyttyikin jo Jeesuksen kuolemassa ristillä. He uskovat, että apokalyptiset merkit ovat jo täyttyneet, mm. aurinko pimenee (vrt Mar 13:24-15:33), 24:29 ”Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.” (vrt. Mar 13:25-14:63, 15:5) ja ”he tulevat näkemään” (vrt Mark 13:26-15:31, 15:39). Kuitenkin jotkut kriittisesti suhtautuvat huomauttavat, että jotakin puuttuu, kuten 2 Piet 3:10 kertoo ”Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.” Mat 24:30 ”Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.” (Wikipedia)

Preterist org perustelee heidän oppiaan mm. seuraavasti:

Futuristit uskovat, että suurin osa loppuajan ennusteista (etenkin kolme suurta tapahtumaa – toinen tuleminen, ylösnousemus ja viimeinen tuomio) ovat vielä toteutumatta.  Preteristit uskovat, että suurin osa tai kaikki Raamatun profetiat (etenkin em. kolme suurta tapahtumaa) on jo toteutettu Kristuksessa ja Hänen iankaikkisen valtakuntansa jatkuvassa laajenemisessa. (Preterist org.)

Vaikuttaa kristallinkirkkaalta, että ”viimeiset päivät” ja ”suuri ja julkinen Herran päivä” viittasivat siihen juutalaisten sukupolveen, joka eli juuri ennen Jerusalemin tuhoamista. 70-luvulla jKr. Jeesus palasi ja päätti juutalaisten kansakunnan viimeiset päivät. Se oli Jumalan suuri ja kunniakas päivä hänen kansansa todistamiseen, ja mahtava tuomion ja tuhon päivä niille, jotka olivat hylänneet ja ristiinnaulinneet hänet sekä vainonneet hänen seuraajiaan. Apostolien teot 2:16-20 täyttyivät vuonna 70! Juutalaisen kansan viimeiset päivät päättyivät silloin. Uusi Iankaikkisen Valtakunnan aikakausi alkoi. Emme enää elää ”viimeisissä päivissä”, eikä ”Herran suuri ja kauhea päivä” ole enää edessämme. Elämme nyt Iankaikkisessa Valtakunnassa.

Siten iankaikkisen Kristuksen valtakunnan perustaminen Jerusalemin tuhoamisen yhteydessä vuonna 70 jKr, oli kaikkien niiden asioiden toteuttaminen, jotka luvattiin Jumalan valitulle kansalle, todelliselle hengelliselle Israelille, johon kuuluivat sekä uskovat juutalaiset että uskovat pakanat (vrt. Room 2:28 Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu; 29 vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.)

Olemme nähneet, että valtakunnan piti saapua joidenkin Jeesuksen opetuslasten elinaikana. Se saapui Jerusalemin tuhoamisen yhteydessä, kun ”kaikki nämä asiat tapahtuivat” ja Jeesus tuli tuomitsemaan lampaiden ja vuohien välillä. Se on henkistä luonteeltaan, ja kestää ikuisesti.

Room 9:6-8 Mutta ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan mennyt. Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel,
7 eivät kaikki ole lapsia sentähden, että ovat Aabrahamin siementä, vaan: ”Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset”;
8 se on: eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi.

9:22-24 Entä jos Jumala, vaikka hän tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi, on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiit häviöön,
23 ja on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden astioissa, jotka hän on edeltävalmistanut kirkkauteen?
24 Ja sellaisiksi hän myös on kutsunut meidät, ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös pakanoista,
25 niinkuin hän myös Hoosean kirjassa sanoo: ”Minä olen kutsuva kansakseni sen, joka ei ollut minun kansani, ja rakkaakseni sen, joka ei ollut minun rakkaani.

Room 11:7 Miten siis on? Mitä Israel tavoittelee, sitä se ei ole saavuttanut, mutta valitut ovat sen saavuttaneet; muut ovat paatuneet,

 

Millaista on elämä tämän päivän Ikuisessa Jumalan valtakunnassa? 

Jos Kristus on jo palannut ja perustanut iankaikkisen valtakuntansa, mitä tämä tarkoittaa meille pyhille tänään? Jotkut ajattelevat, että nyt elämämme pitäisi olla kuin taivas maan päällä. Mutta se ei ole kuvaus valtakunnasta, jonka Jeesus ja apostolit meille antoivat.

He opettivat paljon siitä, millainen elämä maan päällä olisi valtakunnan saapumisen jälkeen. Ja nyt kun valtakunta on saapunut, kaikki tämä opetus valtakunnassa elämisestä koskee meitä täysin. Se ei menettänyt jotenkin merkityksellisyyttämme meille AD 70: ssä. Sen sijaan se alkoi vasta olla täysin merkityksellinen ja sovellettavissa meihin AD 70 jälkeen.

Preteristit kysyvät: “Jos Kristus on jo tullut toisen kerran ja perustanut iankaikkisen Valtakunnan, mitä tämä tarkoittaa meille pyhille tänään? Onko heidän elämänsä kuin taivas olisi maan päällä. Minkälaisen kuvauksen elämästä, tulevassa valtakunnassa, Jeesus ja apostolit antoivat? Ja nyt kun valtakunta on saapunut, kaikki tämä opetus siitä, kuinka elää valtakunnassa, koskee meitä täysin. Kristuksen opetukset tulivat todelliseen elämään vuonna 70.”

“Jeesus opetti monin vertauksin siitä millaista elämä valtakunnassa tulisi olemaan.

Jotkut näistä vertauksista puhuvat elämästä taivaassa kuoleman jälkeen, kun taas toiset puhuvat siitä, kuinka meidän pitäisi elää elämäämme täällä maan päällä.

Valtakunta on olemassa molemmissa, niin taivaassa kuin maan päällä. Siksi Jeesus opetti meitä rukoilemaan, että Hänen valtakuntansa tulisi maan päälle sellaisena kuin se on jo taivaassa. Asiat täällä fyysisessä elämässä ovat aina olleet ja tulevat aina olemaan epätäydellisiä. Täydellisyyttä löytyy vain taivaasta. Mutta kun ikuinen valtakunta saapui 70 jKr, se aloitti uudistusprosessin. Ja vaikka elämä tällä maan päällä ei koskaan saavuta täydellisyyttä, valtakunnan hyvät uutiset puhdistavat edelleen kulttuuria ja parantaa kansakuntia kaikkien tulevien sukupolvien ajan.” (Hes 47:8-12)

“Tämä tarkoittaa, että Tuonela tyhjennettiin Kristuksen tullessa. Pyhät eivät enää mene sinne kuolemansa jälkeen. Sen sijaan saamme uuden kuolemattoman kehon ja menemme taivaaseen. Koska emme mene Tuonelaan, ei meitä tarvitse tuoda pois sieltä. Tämä tarkoittaa, että meillä on ”parempi toivo” ja ”parempi ylösnousemus” ja ”parempi maa” jossa elää ikuisesti.

“Tämä on sama toivomus tulevasta elämästä, jota kaiken ikäiset pyhät ovat toivoneet.

Tämä on juuri sitä mitä nämä ensimmäisen vuosisadan pyhät toivoivat ja odottivat ja innokkaasti. Ja tuo toivo toteutui. Nyt meidän pyhien ei enää tarvitse mennä Tuonelaan ja odottaa ylösnousemusta siellä. Sen sijaan kuoleman jälkeen saamme heti uudet kuolemattomat ruumiimme ja pääsemme taivaaseen. Täyttynyt toivo on parempi toivo.”

Joten Jeesuksen ennusteet täyttyivät. Hän ei epäonnistunut, eikä meidän tarvitse harjoittaa teologista voimistelua yrittääksemme selittää Hänen paluunsa näennäisen viivästymisen tai lykkäämisen. Se tapahtui ajoissa. Monet teologit tietävät, että Jerusalemin tuhoaminen vuonna 70 jKr oli tärkeä Jumalan lunastussuunnitelmassa, mutta eivät koskaan ymmärtäneet sen täydellistä merkitystä. Sillä on merkitystä lunastussuunnitelman toteutumiselle. Lunastavan draaman viimeiset tapahtumat tapahtuivat ensimmäisellä vuosisadalla apostolien sukupolven sisällä (ennen 70 jKr). Kristuksen valtakunta on täällä nyt. Kristus on valloittanut kaikki vihollisensa ja antanut meille iankaikkisen valtakuntansa, jonka ”lisääntymisellä ei ole loppua” (Jesaja 9: 6-7).”  (Preterist org.)

 

Kristuksen tuhatvuotinen valtakunta 

Jes 2:1 “Sana, jonka Jesaja, Aamoksen poika, näki Juudasta ja Jerusalemista.
2 Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne.
3 Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: ”Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana.” 4 Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan.”

Profeetta Jesaja näki jo 700- ja 600 lukujen vaihteessa eKr lopun aikaan sijoittuvan näyn Jumalan valtakunnasta. Näystä ilmenee, että se on kuvaus Kristuksen ja pyhien hallitsemasta Tuhatvuotisesta valtakunnasta. Jakeen 4 ”Hän” tarkoittaa Kristusta. Tämä valtakunta hallitsee aikojen lopussa. Esimakua Jumalan valtakunnasta saatiin ensimmäisenä helluntaina, kun Pyhä henki vuodatettiin Jerusalemissa suurelle väkijoukolle.

Preteristit laskevat Jumalan valtakunnan alkaneen vuonna 70, jolloin Rooman armeija tuhosi Jerusalemin ja koska Kristus tuli maan päälle hallitsemaan toisen kerran henkimuodossa. Jumalan valtakunta on siis heidän mielestään henkinen valtakunta. Sillä tavalla on helppo selittää, miksi fyysisessä maailmassa ei näy niitä muutoksia, joista Jesajakin kertoo. Leijona siis syö ruohoa henkisesti, mutta reaalimaailmassa se on lihaa syövä peto.

Onko tällaista tuhatvuotista ajanjaksoa ollut ihmiskunnan historiassa? Jos niin olisi, olisi siitä varmaan olemassa paljonkin todisteita, kirjoituksia, taideteoksia … Tällöin myös saatana on sidottu, eikä se pääse houkuttamaan ja villitsemään ihmiskuntaa. Kaikki tämä ihanuus on tapahtunut reaalisessa, fyysisessä maailmassa. Tuhatvuotinen Kristuksen valtakunta toteutuu reaalimaailmassa, ainakin Jesajan mukaan. Ei toisessa mahdollisuudessa, eli henkisessä maailmassa. Tuhatvuotisen valtakunnan kesto ei välttämättä ole tarkalleen 1000 vuotta. ’Tuhatvuotinen valtakunta’ voi olla myös kuvaannollinen ilmaus pitkästä ajanjaksosta.

Tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen, Johannes kertoo ilmestyksessään: “minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä” (Ilm 21:1-2)

Varmaankin elämme viimeisiä aikoja, koska Paavali kertoo: 2 Tim 3:1 Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja.
2 Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita,
3 rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä,
4 pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia;
5 heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.

 

Milloin Kristus tulee? Mitkä ovat ehdot, joiden pitää täyttyä?

Luuk 21:29 Ja hän puhui heille vertauksen: ”Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita.
30 Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä.
31 Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä.
32 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu.
33 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.
34 Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta
35 niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat.

Luukas varoittaa tulevasta ahdistuksesta: Jumalan valtakunta on lähellä, kun merkit (aikaisemmat jakeet) täyttyvät. Ahdistus saavuttaa kaikki ihmiset maan päällä. Se ei ole paikallinen, Jerusalemia kohtaava tuho. Jerusalemin tuho merkitsi myös suurta ahdistusta juutalaiselle väestölle. Luukas jakeessa 21:35 sanoo kuitenkin, että ahdistus saavuttaa kaikki ihmiset maan päällä, ei vain pientä juutalaisten väestöä. Tämäkin osoittaa, ettei vaino ja juutalaisten siirto eri puolille maailman kansojen sekaan ole Vanhan Testamentin juutalaisuuden maailman loppu, eikä ahdistus, joka koskisi kaikkia maan päällä asuvia.

Luvun 21 alkupuolella puhutaan Jerusalemin olevan sotajoukkojen ympäröimänä, mutta sitten hypätään aikaan ja sanontoihin “pakanain tallattavana” ja “pakanain ajat”. Luuk 21:24 “ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja … “Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät.

Mitä tarkoittaa ”pakanain ajat”?  Israelin asukkaat joutuvat Rooman valtakunnan tuhottua Jerusalemin kaupungin ja erityisesti sen temppelin, kaikkien kansojen sekaan. Jerusalem on pakanoiden asuttama, ”tallattavana” aina vuoteen 1967, jolloin Israelin armeija valtasi myös Itä-Jerusalemin.

Mat 24:33 Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. 34 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat.

Matteuksen lausumaan pari kysymystä: Kun näette kaiken tämän – minkä kaiken? Toiseksi, tämä sukupolvi ei katoa… sukupolvi on 70 vuotta. Jerusalem on pakanain tallattavana. Kun vedetään nämä yhteen, voimme päätellä, että kun ahdistuksen ennusmerkit ovat toteutuneet ja kun Jerusalem ei enää ole pakanain tallattavana, niin siitä hetkestä lukien sukupolven aika ja silloin Kristus tulee.

 

Luukas 21. luku: Pakanain ajat 

Luuk 21:23 Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Sillä suuri hätä on oleva maan päällä ja viha tätä kansaa vastaan;
24 ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät. 25 Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat.
27 Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella.
31 Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä.
32 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu.

Jakeessa 24:ssa sanotaan ”kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan” sopii hyvin Rooman legioonien aiheuttamaan tuhoon ja siihen liittyvään juutalaisen kansan hävitykseen ja hajottamiseen kaikkien kansojen sekaan. Sen keskeinen piirre on Jerusalemin joutuminen ”pakanain tallattavaksi” ja tietenkin suuren ja kauniin temppelin täydellinen tuhoaminen.

 

“Tämä sukupolvi”. Mat 24:34 (samoin Mar 13:30 Luuk 21:32) 

“Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat.” Mitä ovat ne tapahtumat, joista on kyse?

Mitä Luukas (ja myös Matteus ja Markus) tarkoittavat sanoessaan ’tämä sukupolvi’? Hän selvästi viittaa edellä sanomiinsa tapahtumiin. Nyt onkin tarkkaan mietittävä, milloin nämä 21. luvussa kerrotut asiat tapahtuvat? Osin kuvatut tapahtumat toteutuivat jo vuonna 70. Sen sijaan maininta pakanain aikojen täyttymisestä ei voi pitää vielä tuolloin paikkaansa. Jerusalem oli kyllä pakanain tallattavana, mutta pakanain ajat eivät olleet täyttyneet [päättyneet].

 Luukas kuvaa tunnusmerkkejä ajasta, jolloin Kristus tulee: Israelilaiset viedään kaikkien kansojen sekaan, Jerusalem jää pakanain ’tallattavaksi’ kunnes aika täyttyy. Merkkejä auringossa, kuussa ja tähdissä on oleva ja kansoilla ahdistus ja epätoivo. JA SILLOIN he näkevät Kristuksen tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella.

Tähän liittyy Luukkaan 21. luvun Viikunapuu -vertaus

Luuk 21:29 Ja hän puhui heille vertauksen: ”Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita.
30 Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä.
31 Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä.
32 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu.

Jakeessa 29 kehotetaan katsomaan viikunapuuta ja kaikkia puita. Viikunapuu kuvaa Israelia. Muut ”puut” kuvaavat muita kansoja, muita Raamatun ennusteita ja niiden toteutumisia. Usein muistetaan vain viikunapuu ja mitä Israelille on tapahtunut.

Israelin viikunapuun lehdet ovat puhjenneet ja ”kesä” on lähellä. Israelin valtio syntyi vuonna 1948. Tästäkin ennusmerkistä tiedetään sen kuvastavan Jumalan valtakunnan tulemista lähelle. ”Tämä sukupolvi” -ilmaus jälleen! Monet laskevat sukupolven ajaksi 70-80 vuotta. Israelin valtion syntymästä laskettuna, aikaa tämän sukupolven aikana tapahtuvaksi, ei juuri ole. Kristuksen toista tulemista edeltää selviä merkkejä, kuten, että Jerusalem on pakanain hallussa [tallattavana], se ei enää ole Juutalaisten Pyhä kaupunki. Vasta sen jälkeen, kun pakanain ajat ovat täyttyneet eli päättyneet, silloin Kristus tulee. Historiasta tiedämme, että näin on juutalaisten osalta maailmassa tapahtunut; Roomalaiset valloittivat Jerusalemin vuonna 70 jKr ja se merkitsi juutalaisen uskonnon ja koko valtakunnan päättymistä ja tuhoutumista – diasporaa aina siihen asti, kunnes noin sata vuotta sitten juutalaisten paluumuutto alkoi tapahtua.

 

Markus 13. luku: suuri ahdistus   

Markus kirjoittaa: 13:19 Sillä niinä päivinä on oleva ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut hamasta luomakunnan alusta, jonka Jumala on luonut, tähän asti, eikä milloinkaan tule.   24 Mutta niinä päivinä, sen ahdistuksen jälkeen, aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, 25 ja tähdet putoilevat taivaalta, ja voimat, jotka taivaissa ovat, järkkyvät. 26 Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella.

Markuskin osoittaa, että ahdistus on oleva niin suuri, ettei sen kaltaista ole ollut koko luomakunnan alusta lukien, eikä milloinkaan vastaavaa enää tule. On ymmärrettävää, että juutalaiset kokevat Jerusalemin tuhon ja juutalaisen kansan vainoamisen ja häätämisen pois Israelista kansojen sekaan, suurena ahdistuksena. Kun katsoo karttaa, näkee, että kyse on maailman mittakaavassa vain pienen maankolkan ja pienen kansan kärsimyksistä. Jeesus Kristus, näkemykseni mukaan kuitenkin puhui koko maailmaa käsittävästä ahdistuksen ajasta (42 kk) ja sitä seuraavasta Herran päivästä (42 kk):   2 Piet 3:10 “Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.”

Tällaisen päivän on tultava ennen kuin Kristus saapuu. Miten preteristit selittävät, ettei historia tunne tällaisia ilmiöitä tapahtuneen?

 

Matteus 24. luku: Jeesuksen ennusteet apostoleille Öljymäellä 

24:2 Niin hän vastasi ja sanoi heille: ”Ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille: tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta.” 3 Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: ”Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun [ajan] merkki?”

Opetuslapset kysyivät kolmea asiaa. Milloin se, eli Jerusalemin temppelin täydellinen tuho tapahtuisi. Toiseksi, mikä on Jeesuksen toisen tulemisen ennusmerkki? Ja vielä, mikä on maailman lopun merkki? Koko maailma ei ollut loppumassa. Oikea käännös olisi ’maailman kauden’ päättymisen merkki.

24:5 Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: ’Minä olen Kristus’, ja he eksyttävät monta. Jeesus varoitti opetuslapsia tulevasta eksytyksestä, vääristä Kristuksista. Nämä eksyttävät hyväuskoisia ihmisiä huijaamalla heitä uskomaan tekemiinsä ’ihmeisiin’.

24:6 Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. 7 Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin.

Tiedossa oli sotien melskettä ja uutisia sodista. Useista sodista, ei pelkästään yhdestä Israelia koskevasta sodasta. Jakeessa 7 Jeesus tarkentaa: sotia on paljon ja eri puolilla maailmaa; kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. 8 Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua.

24:9 Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.

Viittaako jae 9 ”teidät” pelkästään apostoleihin kohdistuvaan vaivaan ja vihaan? Käsitykseni on, että viha ja vaino on laajamittaista uskovien, kristittyjen vainoa. Vainoja oli useamman Rooman keisarin aikana ja ne loppuivat viimein, kun keisari Konstantinus 300-luvun alkupuolella teki kristinuskosta valtion uskonnon.

24:10 Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.
11 Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.
12 Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.

Vainojen seurauksena Jeesus ennusti, että monet luopuvat uskostaan, väärät profeetat saavat aikaan hämmennystä. Laittomuus yhteiskunnissa lisääntyy.

Jae 13 kuitenkin lupaa: “Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.”  14 “Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.

 Miten on tulkittava jakeen 14 ’kaikessa maailmassa’? Tai Kolossalaiskirjeen 1:23, jossa todistaa: ”jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut.” Apostolien aikaisen käsityksen mukaan evankeliumi oli jo julistettu kaikille kansoille: Room 16:26 ”mutta joka nyt on julkisaatettu ja profeetallisten kirjoitusten kautta iankaikkisen Jumalan käskystä tiettäväksi tehty kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi.”

Apostoli Paavalin aikana ei evankeliumia ollut kuitenkaan julistettu kaikille kansoille. Jesaja ennustaakin 66:19 ”Ja minä teen tunnusteon heidän keskellänsä ja lähetän pakoonpäässeitä heidän joukostansa pakanain tykö Tarsiiseen, Puuliin ja Luudiin, jousenjännittäjäin tykö, Tuubaliin ja Jaavaniin, kaukaisiin merensaariin, jotka eivät ole kuulleet minusta kerrottavan eivätkä nähneet minun kunniaani, ja he ilmoittavat minun kunniani pakanain keskuudessa.” Jesaja mainitsee, että pakanain tykö lähetetään ”pakoonpäässeitä” julistamaan evankeliumin sanomaa. Keitä ovat nämä pakoonpäässeet? He ovat niitä, jotka ovat selviytyneet suuren ahdistuksen läpi huutamalla avukseen Jeesuksen nimeä.

Jooel 2:32 Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niinkuin Herra on sanonut; ja pakoonpäässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu.

Jos sanontaa ”kaikessa maailmassa kaikille kansoille” arvioidaan nykytiedon mukaan, ei voida yhtyä apostolien käsitykseen. Sen todistaa yllä oleva Jesajankin tallentama Herran lupaus lähettää pakoonpäässeitä julistamaan evankeliumin sanomaa pakanain tykö, jotka eivät ole edes kuulleet Jumalasta. Ja evankeliumin piti olla saarnattu kaikille kansoille!  Evankelioimistyötä on kyllä nykyisin tehty ympäri maailmaa ja Raamattu tai sen osa nykyään painettu parille tuhannelle kielelle.

Entä, ”sitten tulee loppu”? Tarkoittaako tämä, että suuri ahdistus päättyy? Vai että maailma loppuu? Maailma ei lopu, Jumala on luvannut, että maa pysyy iäti (Saar 1:4). Loppu tarkoittaa kaiken mullistuksen ja myllerryksen päättymistä, kun Kristus tulee toisen kerran ja tapahtuu ensimmäinen ylösnousemus. Kristus ottaa Jumalan valtakunnan johtamisen maan päällä, nk. Tuhatvuotisen valtakunnan, jossa hänen kanssaan hallitsevat pyhät eli ylösnousseet Kristuksen omat.

Mat 24:15 Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa – joka tämän lukee, se tarkatkoon – 16 silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille;

Niin kiireesti on paettava, ettei ole aikaa edes takkia palata noutamaan. Jeesus kehoittaa rukoilemaan, ettei tarvitsisi lähteä pakoon kylmään talvisaikaan tai sapattina. Pako on raskasta raskaana oleville ja pikkulapsille ja heidän äideilleen.

Juudea oli Raamatullisina aikoina iso alue keskipisteenään Jerusalem. Tästä voisi päätellä kysymyksen olevan Roomalaisten joukkojen kerääntymisestä Jerusalemia tuhoamaan. Kun taas lukee muutaman jakeen eteenpäin, toteaakin, että Jerusalemin hävitystä paljon suurempi katastrofi on tulossa.

24:21 Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. 22 Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. ”Valittujen tähden” kertoo, että ensimmäiseen ylösnousemukseen osallistuvat elossaolevat pyhät, ovat vielä maan päällä muiden joukossa. Hekin joutuvat kärsimään ahdistuksen ajasta.

Jakeissa 21-22 tähdennetään, että ahdistus on niin suuri, ettei sen kaltaista ole koskaan ollut eikä milloinkaan tule. Mitä johtopäätöksiä voit tehdä kahdesta em. jakeesta? Niissä on erinomaisesti kuvattu ahdistuksen voimakkuus ja vaikutukset. Voidaankin kysyä, kun Juudea oli vain pienen pieni ja Rooman valtakunnan kokonaisuuteen nähden tavattoman vähämerkityksellinen maapläntti, kuinka sen aiheuttama kapina ja epäjärjestys olisi millään lailla merkittävä isolle maailmanvallalle? Rooma tosin lähetti pienen sotavoiman, vain muutaman legioonan, kukistamaan kapinan opetukseksi muille. Ei tämä pieni rajaseudun kahakka täytä jakeessa 21kuvatun suuren ahdistuksen tunnusmerkkejä; ahdistuksen, jonka suuruista ei ole ennen ollut ja jonka kaltaista ei milloinkaan tule. Varmasti on tullut monia suurempia ahdistuksia! Esimerkkinä vaikka 1900-luvun maailmansodat, joissa kuoli yli sata miljoonaa ihmistä. Jerusalemin tuho oli tietysti merkittävä pienen juutalaisen kansan kannalta, mutta Matteus puhuukin koko maailman mittakaavasta.

Matteus jatkaa. Kun ahdistus on päättynyt, aurinko ja kuu pimenevät, tähdet putoavat taivaalta ja taivaitten voimat järkkyvät.

24:29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. 30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.

Onpa paljon tunnusmerkkejä, joiden täytyy täyttyä, jotta Jeesus Kristus tulee toisen kerran. Kun nämä tunnusmerkit näemme, voimme olla varmoja Kristuksen tulemus on lähellä, ’oven edessä.’ Jae 34 vahvistaa: ”tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat.”

24:31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.
32 Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä.
33 Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.
34 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat.

Tullessaan Kristus lähettää enkelinsä, jotka pasunan soidessa, kokoavat Kristuksen omat kaikkialta maailmasta.

Milloin tämä kaikki tapahtuu, sen tietää vain Jumalamme Jehova. Ei edes Poika tiedä (tai tiennyt silloin kun hän kertoi näistä tapahtumista apostoleille). Kaikista ennusmerkeistä huolimatta, nämä järisyttävät tapahtumat tulevat ihmiskunnan suurimmalle osalle yllätyksenä. Aivan kuten vedenpaisumuskin.

Jälleen kysymme, mikä ’tämä sukupolvi’, jonka aikana kaikki tapahtuu? Voimme myös esittää asian näin: a) onko tämä sukupolvi se sukupolvi, joka eli Israelissa juuri ennen vuotta 70 jKr.? Vai, b) onko ’tämä sukupolvi’ sellainen, joka ei ole vielä ilmaantunut?

Jos kannatat preterististä näkemystä, vastaat a. Jos kannatat futuristista näkemystä, vastauksesi on b.

Miten osaisimme ratkaista kumpi on oikea vastaus? Tunnusmerkkejä on annettu paljon. Oikean vastauksen löytämiseksi on vain ratkaistava: ovatko tunnusmerkit voineet kaikki täyttyä jo ennen vuotta 70? Vai, onko tunnusmerkkien joukossa yksi tai useampi, jotka eivät ole voineet täyttyä ennen vuotta 70? Vai onko peräti osoitettu, että joku tai jotkut tunnusmerkit eivät ole vieläkään täyttyneet?

 

”Maistaa kuolemaa” 

 Seuraava Mat 16:28 (ja Mar 9:1 sekä Luuk 8:52) on vaikeaselkoinen.

Mat 16:28 Totisesti minä sanon teille: tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa, ennenkuin näkevät Ihmisen Pojan tulevan kuninkuudessaan.

Mikä selittää Jeesuksen sanomisen ”tässä joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa…”   Mitä tarkoittaa maistaa kuolemaa? Miksi ei sanota suoraan kuole? Raamatussa on lukuisia kohtia, joissa käytetään kuolla -sanaa ἀποθνῄσκω apothnēskō, mikä merkitsee normaalia kuolemaa, väkivaltaista kuolemaa, ikuista kuolemaa.  Voisiko apostolien käyttämä ilmaus viitata siihen, että kuoleman maistaminen tarkoittaa vain kuolemista lyhyeksi ajaksi, toisin kuin tavallisesti kuolemalla ymmärretään pitkää ajanjaksoa haudassa odotellen joskus tulevaisuudessa koittavaa ylösnousemusta. Maistaa kuolemaa olisi siis kuoleman selittäminen lyhytaikaiseksi Herran odotukseksi.

Jos preteristit ovat väärässä eli Kristus ei palannut maan päälle vuoden 70 jKr paikkeilla, mitä se merkitsee? Harva ymmärtää! Se merkitsee, että ne ihmiset, joihin Kristus viittasi lupauksessaan (”eivät maista kuolemaa”), elävät yhä vielä, odottaen lähes 2000 vuotta vanhoina, Kristuksen lupauksen täyttymistä – että he eivät kuole ennen kuin hän palaa kuninkaana.

 

Mat 10:23te ette ehdi loppuun käydä Israelin kaupunkeja, ennenkuin Ihmisen Poika tulee. 

Tämän jakeen preteristit ovat valinneet tärkeäksi jakeeksi osoittamaan, kuinka pian Kristus tulee takaisin; apostolit eivät ehtisi toteuttaa Kristuksen lähetyskäskyä (Mat 28:19) viedä evankeliumin sanoma koko maailmaan, eikä edes käydä lävitse Israelin kaupunkeja ennen hänen takaisintuloaan.

 – Kuinka monta kaupunkia mahtoi Israelissa olla tuohon aikaan? Tänä päivänä, kun Israelissa on yli 5 miljoonaa asukasta, kaupunkeja on noin 70. Mahtoiko Jeesuksen aikaan olla yhtään enempää, ehkä pikemminkin vähemmän asukkaita ja vähemmän kaupunkeja kuin tänä päivänä. Jos kukin apostoli kävisi hänelle osoitetuissa kaupungeissa – keskimäärin kuudessa – kuinka kauan kuluisi aikaa? Mitä Jeesus tarkoitti ”käydä Israelin kaupungeissa”? Varmaankin julistamassa evankeliumin sanaa. Kuudessa kaupungissa käyminen matkoineen, maantieteellisesti pienellä alueella, arvioisin karkeasti kestävän 6 viikkoa. Vaikka apostolit olisivat matkanneet kaupungista toiseen kaikki yhdessä, ei tähän olisi voinut mitenkään kulua 40 vuotta, eli aikaa Jeesuksen kuolemasta vuoteen 70, jolloin hänen preteristien mukaan oli määrä tulla maan päälle toisen kerran.

Tämä jae Mat 10:23 on toinen niistä Jeesuksen merkittävistä jakeista, joita käytetään kuvaamaan hänen pikaista paluutaan maan päälle. Tämä jae ei kuitenkaan todista Jeesuksen sanomaa, pikemminkin päinvastoin osoittaa, ettei Jeesuksen tarkoitus ilmene jakeesta niin kuin se yleisesti tulkitaan.

Israelin kaupunkien läpikäyminen olisi ollut kovin helppo tehtävä verrattuna toiseen apostoleille annettuun tehtävään, evankeliumin saarnaaminen kaikille kansoille todistukseksi. Tämän ehdon täyttymistä on selitetty siten, että ’kaikille kansoille’ tai ’koko maailmaan’ tarkoitti siihen aikaan Rooman valtakuntaa eli maita Välimeren ympärillä. Silloin ei edes ymmärretty maapallon olevan pyöreä ja ’koko maailma’ on paljon, paljon suurempi kuin Rooman valtakunta ja siihen kuuluu lukemattomia kansoja. Koko maailman kansoille evankelioimiseen ei apostoleilla olisi ollut mitään mahdollisuutta. Ensimmäinen tehtävä, jonka Jeesus sanoi olevan opetuslapsille mahdoton, oli itse asiassa helppo ja mahdollinen. Toinen tehtävä oli opetuslapsille vaikea, suorastaan mahdoton suorittaa. Miten selittäisimme tämän ristiriidan.

 

Mitä tapahtuu kun uskova kuolee tänä päivänä? 

Preteristisen näkemyksen mukaan ”Me uudestisyntyneet kristityt elämme nyt hengellistä elämäämme vuoden 70 jKr jälkeen Uuden liiton hengellisessä valtakunnassa, täysin turvassa Kristuksessa”. Me pysymme elossa tällä maapallolla määrättyyn aikaan saakka, jonka jälkeen kuolemme. Tuolloin me laitamme välittömästi päällemme uudet kuolemattomat, kirkastetut, näkyvät, hengelliset, yksilölliset, taivaalliset ruumiimme ja vietämme iankaikkisuuden Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen luona.”

Edelleen: ”Me saamme uuden kirkastuneen henkisen ruumiin ja vietämme ikuisuuden pelastajamme Herramme Jeesuksen Kristuksen yhteydessä.” – Emme siis jääkään hautaamme makaamaan ja odottamaan ylösnousemusta ja viimeistä tuomiota ja pääsyä Jumalan valtakuntaan?

Preteristien näkemyksen mukaan ”Valtakunta, jonka piti pian tulla, oli henkinen valtakunta. Se ei ollut fyysinen valtakunta. Fariseukset ja juutalaiset yleensäkin odottivat Israelille fyysistä valtakuntaa. Jeesus hylkäsi koko idean. Hänen valtakuntansa oli hengellinen, joka kuuluisi uskoville (uskoville juutalaisille ja muille uskoville). Ne, jotka puolustavat fyysistä valtakuntaa joko silloin tai tulevaisuudessa, edistävät jotain, mitä Kristus vastusti.”

Luuk 17:20 Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi: ”Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, 21 eikä voida sanoa: ’Katso, täällä se on’, tahi: ’Tuolla’; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä.” 

Preteristit lausuvat: “It includes all born-again believers who are all spiritually placed in the Body of Christ. In God’s eternal perspective, His New Covenant kingdom is a spiritual one in which righteousness dwells.” Jumalan ikuisuuden perspektiivistä katsottuna, Hänen Uuden Liittonsa valtakunta on hengellinen valtakunta, jossa vanhurskaus asuu. Phil. 4:5; Titus 3:5; James 5:8; 2 Peter 3:13; Rev. 22:10 Ja hän sanoi minulle: ”Älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja; sillä aika on lähellä.

Ilm 1:7 Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen. Keitä nämä ihmiset olivat, jotka näkivät hänet? Meillä on tässä jakeessa vihje, että ”ne lävistivät Hänet”. He olivat ensimmäisen vuosisadan juutalaisia Rooman provinssissa Palestiinassa. He ristiinnaulitsivat Hänet Golgatan ristillä.

Ilm 1:7 vahvistaa toisaalla Raamatussa kerrotun, että Kristus tulee pilvissä ja kaikki sukukunnat valittavat. Tämä jae ei puhu Kristuksen paluun ajankohdasta. Viittaus Kristuksen teloittajiin, ”ne jotka lävistivät hänet”, jotka saavat myös nähdä Kristuksen, on nähtävä preteristisen käsityksen puolustuksena. Tai sitten tässä viitataan yleisemmin juutalaisiin, jotka eivät ottaneet Kristusta vastaan, vaan antoivat hänen kuolla ristinkuoleman Roomalaisten sotamiesten ’lävistämänä’.

Luuk 21:20 Mutta kun te näette Jerusalemin sotajoukkojen ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen hävitys on lähellä.
21 Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille, ja jotka ovat kaupungissa, lähtekööt sieltä pois, ja jotka maalla ovat, älkööt sinne menkö.
22 Sillä ne ovat koston päiviä, että kaikki täyttyisi, mikä kirjoitettu on.

Jerusalemin kaupunki ja temppeli tuhottiin totaalisesti niiden 3,5 vuoden aikana, jolloin Rooman legioonat kävivät rangaistussotaansa juutalaisia vastaan. Tämä päättyi vuonna 70 jKr. Tämä preteristien toteamus sopii kestoltaan hyvin Vanhan Testamentin kuvaukseen ahdistuksen aikojen kestosta, ”aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa” eli 42 viikkoa, joka on 3,5 vuotta.

Preteristit kysyvätkin; Entäpä jos preterismi on oikeassa? Entäpä jos Jumala antoi meille Raamatun sanaan ja historiallisiin tapahtumiin perustuvan vahvistuksen, että Herra todellakin palasi ensimmäisellä vuosisadalla?

 

Apostoleilla oli kaipaus päästä Kristuksen luokse tämän ylösnousemuksen jälkeen. Paavali varsinkin kirjoitti siitä; Fil 1:23 Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä: halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi. Onko siis niin, että Paavali olisi heti kuolemansa jälkeen päässyt Kristuksen luokse, tarvitsematta odottaa ensimmäistä ylösnousemusta?

Preteristien mukaan “the dead are still “alive” (i.e., conscious) in the unseen spiritual realm (Hades). They were not annihilated or unconscious like the Sadducees believed.” Heidän mukaansa kuolleet ovat yhä “elossa” (tietoisina tilastaan) näkymättömässä henkimaailmassa (Hadeksessa). Vanhan Testamentin opetuksen mukaan ihmisen kuollessa hänen sielunsa, niin vanhurskaiden kuin uskottomienkin, ”kuolivat” ja jäivät tiedottomuuden tilaan ylösnousemukseen saakka. Jeesuksen ajan Saddukeukset eivät uskoneet kuoleman jälkeiseen elämään edes vanhurskaiden osalta. He eivät uskoneet, että kuolleiden sielut tai henget olisivat minkäänlaisessa tietoisuuden tilassa.

Preteristien mukaan Jeesus oli eri mieltä Saddukeuksien kanssa ja sanoutui irti Saddukeusten väitteestä, että kuolleet eivät tiedä mitään, ja että he ovat tiedottomia eikä heillä koskaan ole ylösnousemusta. Kuolleet jäävät Preteristien mukaan tietoisuuden tilaan ylösnousemukseen saakka.

Preteristit vetoavat myös 1 Piet 3:18-19 jakeisiin ja 4-6 jakeisiin, kysyen: miksi Jeesus saarnasi kuolleille hengille, jos nämä kerran olivat täysin tiedottomia eivätkä tienneet mitään? ”Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä,
3:19 jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, 1 Piet 4:6 Sillä sitä varten kuolleillekin on julistettu evankeliumi, että he tosin olisivat tuomitut lihassa niinkuin ihmiset, mutta että heillä hengessä olisi elämä, niinkuin Jumala elää.”

Raamatussahan sanotaan Saar 9:5 ”Sillä elävät tietävät, että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään, eikä heillä ole paikkaa, vaan heidän muistonsa on unhotettu.” Jos tämä on kirjaimellisesti totta, miten oli mahdollista, että Jeesus ei sitä uskonut, vaan meni saarnaamaan kuolleille ja täysin tiedottomille. Preteristit saattavat vielä kysyä, miten se ylipäätään oli mahdollista, jos kerran Jeesus oli kuollut, eikä Jumala ollut vielä herättänyt häntä eloon. Eikö Jeesus ollutkaan ’oikeasti’ kuollut ristiinnaulitsemisessa? Vai, antoiko Jumala hänelle ikuisen elämän lahjaksi kuoleman hetkellä? Joh 5:26 ”Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös Pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä.” Johannes todistaa evankeliumissaan, että ikuisen elämän saaminen ylettyy vielä pidemmälle; Joh 17:2 ”koska sinä [Jumala] olet antanut hänen [Kristuksen] valtaansa kaiken lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut.”

Preteristien varma todiste tietoisuudesta kuoleman jälkeen.

Luuk 23:43 Niin Jeesus sanoi hänelle: ”Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa.”

Kolme ristiinnaulittua oli kuolemaisullaan. Toinen Jeesuksen vierellä olevista rikollisista sanoi Jeesukselle: ”Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi.” Tähän Jeesus vastasi, ”totisesti, tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa.” Ne, jotka uskovat tämän jakeen tarkoittavan Jeesuksen lupausta vieressään olevalle ristiinnaulitulle, että tämä pääsee ’tänä päivänä’ paratiisiin Jeesuksen kanssa, pitävät tätä varmana todistuksena kuoleman jälkeisestä tietoisuudesta.

Valitettavasti asia ei ole aivan niin varmaa. Kysymys on pilkun paikasta. Kreikan kielessä ei käytetty tuona aikana lainkaan pilkkuja, vaan pilkku on lisätty jälkikäteen. Lauseen merkitys muuttuu täysin, kun pilkkua siirretään: ”Totisesti minä sanon sinulle tänä päivänä: sinun pitää oleman minun kanssani paratiisissa.” Nyt Jeesus ei lupaakaan paikkaa paratiisissa samana päivänä, vaan se toteutuu joskus myöhemmin.

 

Mikä on Herran päivä? Miten se liittyy Kristuksen toiseen tulemiseen?

2 Tes 2:1 Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet,
2 ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.
3 Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,
4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

Paavali täsmentää Jeesuksen toisen tulemisen tunnusmerkkejä ja kehottaa malttiin.

Jo Paavalin aikana oli seurakunnan toiminnassa mukana “sen ajan preteristejä.” Paavali toisessa kirjeessään Timoteukselle mainitsee nimeltä Hymeneuksen ja Filetuksen. 2:17 “ja heidän puheensa jäytää ympäristöään niinkuin syöpä. Niitä ovat Hymeneus ja Filetus, 18 jotka ovat totuudesta eksyneet, kun sanovat, että ylösnousemus jo on tapahtunut, ja he turmelevat useiden uskon.”

Paavali antaa ohjeita seurakuntalaisilleen Herran päivän tulemisen varalta. Kirje on kirjoitettu noin vuonna 50-54. Ilmeisesti liikkeellä oli huhuja Kristuksen tulemisesta tai ennustetun Herran päivän alkamisesta ja seurakuntalaiset olivat levottomia. Kaikille ei ollut selvää, että Kristuksen tulemista edeltää tiettyjä tapahtumia, jotka Paavali kirjeessään kertasi: ensin tapahtuu luopumus ja laittomuuden ihminen ilmestyy. Vastustaja, kadotuksen lapsi, joka korottaa itsensä yli kaiken ja julistaa olevansa Jumala. Kyseessä on antikristus, saatanan läheisin apulainen. ’Luopumus’ on parhaillaan käynnissä. Ihmiset ovat nimikristittyjä, mutta he eivät ole kiinnostuneita Jumalan sanasta ja he haluavat elää tämän maailman menon mukaan. Samanlaista oli Efesolaiskirjeessä kuvattu ihmisten elämä: 2:1 “Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, 2 joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, 3 joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niinkuin muutkin.”

Itse Herran päivästä Raamattu kertoo jo Vanhassa Testamentissa monien profeettojen kautta. Kyseessä on Herran vihan päivä, joka seuraa 3,5 vuoden mittaista ahdingon aikaa, josta kirjoitin edellä. Matteus luvussa 24 kirjoittaa, että Herran päivää edeltävä ahdistus on niin suuri, ettei sen kaltaista ole koskaan ollut eikä milloinkaan tule. Tämä ajanjakso ei kuitenkaan vedä vertoja sitä seuraavalle Herran päivälle.

Johannes kirjoittaa: Ilm 1:10 Minä olin hengessä Herran päivänä…  Johanneksen uskotaan kirjoittaneen ilmestyskirjan noin vuonna 94-96 eli Jerusalemin tuho oli hänen tiedossaan hyvin. On myös vastakkainen todistus Ilmestyskirjan kirjoittamisajasta. Ilm 11:1 ”Ja minulle annettiin sauvan kaltainen ruoko ja sanottiin: ”Nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja alttari ja ne, jotka siinä kumartaen rukoilevat. 11:2 Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakanakansoille; ja he tallaavat pyhää kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta.” Johannekselle enkeli antoi mittasauvan ja tehtäväksi mitata Jumalan temppeli Jerusalemissa. Jakeessa 2 täsmennetään mittaustehtävää ja sanotaan, että esikartano on annettu pakanakansoille ja he tallaavat pyhää kaupunkia 42 kuukautta. Kun Johannes kirjoitti Ilmestyskirjan, Jerusalemin temppeliä ei ollut vielä tuhottu. Tällä perusteella voitaisiin ajoittaa Ilmestyskirjan kirjoitus ehkä 60-luvulle.

Jesaja 2:12 Sillä Herran Sebaotin päivä kohtaa kaikkea ylpeää ja korskeata ja kaikkea ylhäistä, niin että se maahan painuu,
4:2 Sinä päivänä on Herran vesa oleva Israelin pelastuneille kaunistus ja kunnia ja maan hedelmä heille korkeus ja loisto.
13:6 Valittakaa, sillä Herran päivä on lähellä, se tulee kuin hävitys Kaikkivaltiaalta.
13:9 Katso, Herran päivä tulee, tulee armottomana, tulee kiivaus ja vihan hehku, tekemään autioksi maan ja hävittämään siitä sen syntiset.
13:13 Sentähden minä järisytän taivaat, ja maa järkkyy paikaltansa Herran Sebaotin kiivaudesta, hänen vihansa hehkun päivänä.

Jooel 1:15 Voi sitä päivää! Sillä lähellä on Herran päivä, ja se tulee niinkuin hävitys Kaikkivaltiaalta.
2:1 Puhaltakaa pasunaan Siionissa, toitottakaa torvia minun pyhällä vuorellani. Jokainen maan asukas on vapiseva, sillä Herran päivä tulee. Niin, se on lähellä:
2:11 Ja Herra antaa äänensä jylistä sotajoukkonsa edellä, sillä ylen lukuisa on hänen väkensä, sillä väkevä on hänen käskynsä täyttäjä, sillä suuri on Herran päivä ja sangen peljättävä; kuka voi sitä kestää?
2:31 aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä.

Aamos 5:20 Eikö Herran päivä ole pimeys, eikä valkeus, eikö se ole synkeys, jossa ei valoa ole?

Obadja 1:15 Sillä lähellä on Herran päivä kaikkia pakanakansoja: Niinkuin sinä olet tehnyt, niin sinulle tehdään; kosto sinun teostasi kohtaa sinun omaa päätäsi.

Sefanja 2:2 ennenkuin neuvopäätös on synnyttänyt – päivä kiitää pois kuin akanat – ennenkuin teidän päällenne tulee Herran vihan hehku, ennenkuin teidän päällenne tulee Herran vihan päivä. 3 Etsikää Herraa, kaikki maan nöyrät, te, jotka pidätte hänen oikeutensa. Etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä; ehkä te saatte suojan Herran vihan päivänä.

Malakia 4:5 Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä.

Apt 2:20 Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen.

1 Tess 5:2 sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä.

2 Piet 3:10 Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.

 

Kertooko Ilmestyskirja Jerusalemin tuhosta? 

Jotta Ilmestyskirja voisi kertoa Jerusalemin hävityksestä, Johanneksen olisi pitänyt kirjoittaa se ennen vuotta 70. Johanneksen uskotaan kirjoittaneen sen v. 94-96 ollessaan karkotettuna Patmoksen saarelle, siis selvästi vuoden 70 jälkeen. Johanneksen kuoleman arvioidaan tapahtuneen ehkä vuonna 96. Preteristit kuitenkin ovat toista mieltä ja katsovat, että Ilmestyskirja on kirjoitettu ennen vuotta 70 ja siinä kuvataan Jerusalemin tuhoa. “It was during this four year “great tribulation” (c. AD 62-66) that James, Paul and Peter suffered martyrdom, and apostle John was exiled to the island of Patmos, where he wrote the book of Revelation.” Preteristit siis sanovat, että Suuren ahdistuksen aikaan vuosina 62-66 apostolit Jaakob, Paavali ja Pietari kärsivät marttyyrikuoleman ja Johannes karkotettiin Patmoksen saarelle, jossa hän kirjoitti Ilmestyskirjan.

Tärkein kysymys kuitenkin on, Jeesuksen vakuutus siitä, että hän tulee pian ja mitä hänen tulemukseensa liittyy.

Ilm 22:6 Ja hän sanoi minulle: ”Nämä sanat ovat vakaat ja todet, ja Herra, profeettain henkien Jumala, on lähettänyt enkelinsä näyttämään palvelijoilleen, mitä pian tapahtuman pitää.

22:7 Ja katso, minä tulen pian. Autuas se, joka ottaa tämän kirjan ennustuksen sanoista vaarin!”

22:10 Ja hän sanoi minulle: ”Älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja; sillä aika on lähellä. 22:12 Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.

22:20 Hän, joka näitä todistaa, sanoo: ”Totisesti, minä tulen pian.” Amen, tule, Herra Jeesus!

Preteristit uskovat Jeesuksen tarkoittanen pikaisella tulemisella, että hän tulisi todistamaan Jerusalemin ja juutalaisuuden tuhoa Rooman legioonien hävittäessä Jerusalemin vuonna 70. Onko Ilmestyskirjan ”Suuri kaupunki, Babylon” Jerusalem? Perinteisesti on uskottu, että Babylon tarkoittaa Roomaa. Preteristit kuitenkin haluavat saada vahvistuksen tulkinnalleen, että Ilmestyskirja on kirjoitettu ennen vuotta 70 ja siinä kuvataan pian tapahtuvaa Jerusalemin tuhoa. On kuitenkin aiheellisesti kysytty: jos Ilmestyskirja on kirjoitettu vuoden 70 jälkeen, mihin pian seuraaviin tapahtumiin siinä viitataan, jos ei Jerusalemin tuhoon ja juutalaisuuden aseman luhistumiseen? Ei sikäläisessä ”maailmassa” tapahtunut mitään tämän mittaluokan katastrofia. Eikö Jumala olisi kirjoittanut Raamattuun ennustusta ja varoitusta Jerusalemia ja omaa kansaansa koskevasta traagisesta tulevaisuudesta?

’Suurta kaupunkia’ Ilm 18:16 kuvaa näin: ”Voi, voi sitä suurta kaupunkia, joka oli puettu pellavaan ja purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä, kun semmoinen rikkaus yhdessä hetkessä tuhoutui!” – Tuskinpa Jerusalemiin olisi kertynyt näin paljon rikkautta ja loistoa, sen sijaan kyllä Roomaan. Rooman tuho tapahtui kuitenkin muutaman sataa vuotta myöhemmin. Tapahtumien paikka ja aika on kyettävä määrittämään historiallisten tosiseikkojen mukaan.

Jeesus ennustaa Jerusalemista Mat 23:35-38 ”että teidän päällenne tulisi kaikki se vanhurskas veri, joka maan päällä on vuodatettu vanhurskaan Aabelin verestä Sakariaan, Barakiaan pojan, vereen asti, jonka te tapoitte temppelin ja alttarin välillä. Totisesti minä sanon teille: tämä kaikki on tuleva tämän sukupolven päälle. Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet. Katso, teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi.– Jälleen nousee esiin kysymys ’tästä sukupolvesta’.

Jos Jeesus ei tullut silloin eli niin kuin hän lupasi ’pian’, me elämme vielä hänen tulemisensa odotuksessa lähes kaksi tuhatta vuotta lupauksen antamisesta. On hyvä muistaa ja ymmärtää, että ”tuhat vuotta on Jumalalle kuin yksi päivä”. Täysin varmasti en voi sanoa kumpi tulkinta on oikein.

 

Ovatko preteristien väitteet toteutuneet?

Mat 19:28 “Niin Jeesus sanoi heille: Totisesti minä sanon teille: siinä uudestisyntymisessä, jolloin Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa.

Luuk 22:30 “niin että te saatte syödä ja juoda minun pöydässäni minun valtakunnassani ja istua valtaistuimilla ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa.”

– Kristus lupasi apostoleille palkinnoksi hänen seuraamisestaan luvan istua kukin omalla valtaistuimellaan ja tuomita yhtä Israelin sukukunnista. Toiseksi, apostolit saivat istua Kristuksen pöydässä syömässä ja juomassa. Syöminen ja juominen tapahtuu vain fyysisessä maailmassa. Preteristit kuitenkin selittävät Kristuksen johtaman valtakunnan olevan henkisen valtakunnan, jossa ei syödä eikä juoda. Jos syöminen ja juominen on kuvaannollista ilmausta, niin mitä se voisi tarkoittaa?

Jesajan kuvaukset uudesta maailmasta, Tuhatvuotisesta valtakunnasta:

Jes 65:19 “minä iloitsen Jerusalemista ja riemuitsen kansastani; eikä siellä enää kuulla itkun ääntä eikä valituksen ääntä. 20 ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän, ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä määrää; sillä nuorin kuolee satavuotiaana, ja vasta satavuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen.”

Onko Jerusalem tällä hetkellä tai onko se ollut koskaan vuoden 70 jälkeen yllä olevissa jakeissa kuvan kaltainen onnela? Lapsikuolleisuus on poistettu ja ihmisten elinikäkin on yli 100 vuotta. Synnintekijällä on aikaa katua syntejään satavuotiaaksi asti.

22 He eivät rakenna muitten asua, eivät istuta muitten syödä; sillä niinkuin puitten päivät ovat, niin ovat elinpäivät minun kansassani. Minun valittuni kuluttavat itse kättensä työn.  

24 Ennenkuin he huutavat, minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen

Tämä onkin merkittävin mullistus Jumalan ja ihmisen välisessä kommunikaatiossa. Toki nytkin voimme uskoa Jumalan kuulevan ja kuuntelevan meidän pyyntöjämme ja rukouksiamme. Nyt Jumala vastaa heti ihmisen puhuessa hänelle.

Näin ei tapahdu fyysisessä maailmassa, mutta preteristit väittävätkin Kristuksen valtakunnan olevan henkinen valtakunta.

25 Susi ja lammas käyvät yhdessä laitumella, ja leijona syö rehua niinkuin raavas, ja käärmeen ruokana on maan tomu; ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sanoo herra.

Ihmiskunnan ja eläinkunnan suhde on kokenut täydellisen muutoksen: Sudet ja muut petoeläimet ovat siirtyneet kasvisyöjiksi. Ilmeisesti myös ihmiset ovat kasvissyöjiä, edellyttäen, että he ovat fyysisissä ruumiissa. Näin täytyy olla edellä olevista esimerkeistä päätellen; Ihmiset eivät ole vielä saavuttaneet kuolemattomuutta ja vasta Ilmestyskirjan ennusteiden toteuduttua ihmiset ovat henkiruumiissa ja ovat saaneet Jumalalta kuolemattomuuden lahjan.

Tällainen onnen ja tyytyväisyyden yhteiskunta voi toteutua vain Kristuksen tuhatvuotisessa valtakunnassa. Onko mitään todisteita näiden lupausten täyttymisestä. Jos voidaan osoittaa näiden lupausten tai ennusteiden täyttyneen vuoden 70 jälkeen, se merkitsee myös, että Kristus ja pyhät hallitsevat. Jos nämä kuvaukset eivät ole täyttyneet, on todennäköistä, että joko

Kristus ei ole saapunut, jolloin myös ensimmäistä ylösnousemusta ei ole tapahtunut, tai Kristus ja pyhät hallitsevat näkymättömässä henkimaailmassa, jolloin Jesajan ennusteet eivät ole toteutuneet. En edes pohdi mahdollisuutta, että leijona ja lammas söisivät henkiolentoina ruohoa sulassa sovussa.

 

Tuliko Jeesus jo?

Mitä muuta Raamattu sanoo Jumalan valtakunnan tulemisesta? Jumalan valtakunta ei tule näkyvällä tavalla. Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Tämä on yksi käännösmahdollisuus. Pohdi seuraavaa:

Luuk 17:20 “Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi: Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, 21 eikä voida sanoa: ’Katso, täällä se on’, tahi: ’Tuolla’; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä.” – Jeesuksen tuleminen on kylläkin Raamatun mukaan julkinen ja näkyvä. Onko Kristuksen hallitsema tuhatvuotinen valtakunta, joka on osa Jumalan valtakuntaa, samalla tavalla näkyvä ja julkinen? En oikein usko. Kristuksen valtakunnan kanssahallitsijat, jotka ovat ensimmäisen ylösnusemuksen osallisia, ovat henkiruumiissa. Henget ovat näkymättömiä. Tämä Jumalan valtakunnan ensimmäinen toteutuminen, on sen johdon osalta näkymätön. Sen asukkaat ovat lihaa ja verta olevia ihmisiä, kuolevaisia.  Kun Luukas sanoi Jumalan valtakunnan olevan sisällisesti teissä, hän varmaankin tarkoitti valtakunnan olevan Jeesuksen apulaisten sydämessä, Pyhän hengen suojeluksessa.

Jos Jumalan valtakunnan tuleminen tapahtuu ei-nähtävällä tavalla, on todennäköistä, että valtakunnan hallinto ja sen johto ovat myös näkymättömiä. Tämä herättää tärkeän kysymyksen; Onko Jumalan valtakunnan tuleminen (ei näkyvä) ja Kristuksen itsensä tuleminen (näkyvä, kaikki maan ihmiset näkevät) kaksi eri tapahtumaa? Sen voimme varmuudella sanoa Raamatun perusteella, että Kristuksen toinen tuleminen on tapahtuma, joka näkyy jokaiselle maailman ihmiselle. Mat 24:30 “Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.”

Voisiko olla, että Jumalan valtakunta on tullut, mutta Kristus ei ole tullut vielä? Jos nämä olisi kytketty yhteen, Kristuksen julkinen tuleminen olisi varmasti pantu merkille ja siitä olisi paljon kirjoitettu. Tai sitten, Kristus tulee hyvin julkisella ja näkyvällä tavalla, mutta tultuaan, hänen valtakuntansa hallinto ei ole näkyvä. Ehkäpä juuri näin. Kristuksen tuleminen on Raamatun mukaan hyvin näkyvä tapahtuma. Kristuksen valtakunnan hallitsemisesta ei ole selvitetty kuinka näkyvä se on, vain, että se hallitsee rautaisella valtikalla.

Jo nyt voimme kokea Jumalan valtakunnan meissä sisäisesti, jos olemme uudesti syntyneitä. Kun Kristus ja pyhät hallitsevat, hallinto voi olla näkymätön, vaikkakin Kristus ja pyhät voivat tarvittaessa ottaa näkyvän, fyysisen ruumiin kuten Kristus teki ilmestyessään ylösnousunsa jälkeen apostoleille.

 

Kristuksen ja Jumalan valtakunnan tuleminen on lähellä:

Jaak 5:8-9 Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä. 9 Älkää huokailko, veljet, toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi; katso, tuomari seisoo ovella.

1 Pie 4:7 Mutta kaiken loppu on lähellä. Sentähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan.

Mat 10:23 Ja kun teitä vainotaan yhdessä kaupungissa, paetkaa toiseen; sillä totisesti minä sanon teille: te ette ehdi loppuun käydä Israelin kaupunkeja, ennenkuin Ihmisen Poika tulee.

Mat 16:27-28 Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan. 28 Totisesti minä sanon teille: tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa, ennenkuin näkevät   Ihmisen Pojan tulevan kuninkuudessaan.

Mat 24:34 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat.

Seuraavassa Preteristien tulkintoja muutamaan Ilmestyskirjan jakeeseen, omilla tulkinnoillani lisättynä:

 Ilm 6:9-10 “Ja kun Karitsa avasi viidennen sinetin, näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli. 10 Ja he huusivat suurella äänellä sanoen: ”Kuinka kauaksi sinä, pyhä ja totinen Valtias, siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat?”

“Tässä näemme taivaallisessa temppelissä (alttarin alla) rikkoutuneet ”Sielut” ENNEN lopullista ylösnousemusta ja tuomiota, kun taas elämä etenee edelleen kuten tavallisesti maan päällä. Näillä marttyyreilla, joiden ruumiit olivat selvästi ”kuolleita”, on omat muistonsa, ja he muistavat, että heistä on tullut marttyyreja ja he huutavat oikeutta murhaajiaan vastaan. He ovat ilmeisesti “tietoisia” ilman ruumiitaan taivaallisessa valtakunnassa ennen lopullista ylösnousemusta, kun he olisivat saaneet uudet kuolemattomat ruumiinsa. Jos ”sielu nukkuu -oppi” on oikein, tämä kohta olisi täysin selittämätön, toivottoman salaperäinen ja todellisuuden räikeä harhaanjohtaminen näkymättömässä hengellisessä valtakunnassa.”

Itse ajattelen, että kyseessä voisi olla näky siinä missä muukin Ilmestyskirjan sisältö? Johannekselle näytettiin näkyjä ja tämä näky teloitetuista uskovista oli yksi niistä. Jumala tietää kaiken tapahtuneen ja osaa välittää tiedon kenelle hän tahtoo. Saar 9:5 “Sillä elävät tietävät, että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitääneikä heillä ole paikkaa, vaan heidän muistonsa on unhotettu.”

Ilm 22:14-15 “Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin! 15 Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät.”

Preteristit pitävät yllä olevaa Ilmestyskirjan kohtaa tekstinä, joka lakaisee maahan sellaiset uskomukset kuin uskon Annihilaatioon ja Universalismiin. ”Huomaa, että tämä teksti puhuu kuolleiden tilasta lopullisen (AD 70) ylösnousemuksen jälkeen. Vanhurskailla on uudet kuolemattomat ruumiinsa ja he ovat taivaallisen kaupungin sisäpuolella. Pelastumattomat ovat edelleen tietoisia ja sijaitsevat taivaallisen kaupungin porttien ulkopuolella. Pelastumaton ei saanut ”kuolemattomuutta” ylösnousemustapahtumassa, mutta he ovat edelleen tietoisia, joten tämä tarkoittaa välttämättä, että ”kuolemattomuus” ei ole sama asia kuin ”sielun tietoisuus”. Nämä pelastumattomat ihmiset ovat edelleen tietoisia ylösnousemuksen jälkeen, vaikka heidän ruumiinsa ovat kuolleet ja he eivät saaneet kuolemattomuutta” ylösnousemuksessa. He pysyvät tietoisesti taivaan ulkopuolella ikuisesti ylösnousemustapahtuman jälkeen. Tämä ei vain kumoa ”sielun unen” ajatusta, mutta osoittaa, että jumalattomat eivät vain lakkaa olemasta (annihilaatio) eikä heille anneta ”toista mahdollisuutta” tehdä parannus ja hyväksyä Kristus ja ”päästä” taivaaseen (universalismi).”

– Aikamoisen käsitteiden sekamelskan ovat preteristit kehittäneet vastaukseensa.

Preterismiin näyttää kuuluvan uskomus, että vuonna 70 oli “viimeinen ylösnousemus”, jossa määriteltiin ketkä pelastuvat ja ketkä eivät. Mutta, missä on viimeinen tuomio? Preteristien mukaan, kun pyhät (saints) kuolevat, he saavat 1 Kor 15:51-52 luvatun henkiruumiin ja nousevat taivaaseen.

Itse olen tulkinnut tämän muuttumisen johtavan ensimmäiseen ylösnousemukseen yhdessä Kristuksen omien kanssa (jotka nousevat haudoistaan) Kristusta vastaan hänen tullessaan toisen kerran. Preteristit siis uskovat pääsevänsä ylösnousemusruumiissa taivaaseen. Ylösnousevat pyhät tulevat toimimaan Kristuksen kanssahallitsijoina; kun he ovat Jumalan valtakunnassa (eli Kristuksen johtamassa Tuhatvuotisessa valtakunnassa) he, henkiruumiissa ovat samanlaisia kuin Kristus oli noustuaan kuolleista; näkymättömiä tai halutessaan saattavat tilapäisesti ottaa fyysisen ruumiin kuten teki Kristuskin. He voivat siirtyä yhtäkisti paikasta toiseen, kuten teki Kristuskin.

2 Kor 5:1 sanoo: “Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty. 5:8 Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö.”

Preteristit saattavat vedota tähän Korinttolaiskirjeen kohtaan, että Paavali uskoo uskovilla olevan ’maja’ taivaissa. Sanoihan Jeesuskin taivaaseen menonsa syyksi, että ”minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.” Suorittaako Kristus valmisteluja taivaissa ja ottaako hän apostolit sinne tyköönsä? Toisaalta Kristus sanoi tulevansa takaisin maan päälle, ja apostolit olisivat siellä Kristuksen kanssa hallitsemassa kukin yhtä Israelin heimoa. Lukijat varmaankin taivaasta puhuttaessa nostavat katseensa ylöspäin kohti taivasta, mutta, näin tulkitsen, taivas ei ole paikka tuolla ylhäällä. Se voi hyvinkin olla täällä meidän luonamme, näkymättömissä. Jeesuskin kertoi Jumalan valtakunnan, eli taivasten valtakunnan tulemisesta, ettei sen tulemista ole mahdollista nähdä, eikä voida sanoa, että täällä se on tai tuolla. Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. (the kingdom of God is within you, is in your midst)

Rivikristitty tänä päivänä uskoo, että kuollessaan hänen ruumiinsa laitetaan hautaan ja ruumiista irronnut sielu matkaa Tuonelaan (Hades) odottamaan ylösnousemusta. Silloin, me saamme fyysisen ruumiimme takaisin ja elämme ikuisesti Uudessa maailmassa maan päällä. Tai sitten taivaassa; Raamatun Ilmestyskirja kertoo, että Jumala laskeutuu maan päälle. Ilm 21:10 “Ja hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan tyköä.”

 

Millainen on Kristuksen hallinto maan päällä?

Paavali kuvaa uskovien kaipausta päästä fyysisestä ruumiista ’kotiin’ Herran luokse. Koti taivaassa tarkoittaa Jumalan valtakuntaa, jota myös kutsutaan taivasten valtakunnaksi. Nyt on vain tapahtunut niin, preteristien mukaan, että Kristus on tullut meidän luoksemme ja perustanut pyhien kanssa Tuhatvuotisen valtakunnan, josta hän hallitsee meitä ja kaikkia maailman kansoja.

Ensimmäisen ylösnousemuksen pyhille on annettu tehtäväksi johtaa Kristuksen alaisuudessa maan päällä olevia ja fyysisessä ruumiissa eläviä ihmisiä, aluksi vaikka rautaisella valtikalla.

Ilmestyskirja: 2:27 “ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niinkuin saviastiat heidät särjetään – niinkuin minäkin sen vallan Isältäni sain –
12:5 Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla; ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö.
19:15 Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan.

Jos preteristien näkemys on oikein, Kristus ja pyhät tänäkin päivänä hallitsevat maailman kansoja rautaisella valtikalla. Näin heidän on tehtävä, koska kaikenlaiset väärät uskonopit ovat vallassa ja muutenkin meno maan päällä kuin antiikin aikoina ikään. Tietysti sekin on mahdollinen tulkinta, että Kristuksen hallinto ei puutu fyysisen maailman hallintoon, vaan he näkymättömässä valtakunnassa hallitsevat sinne päässeitä kuolleita, jotka ovat saaneet ylösnousemusruumiin.

Kristuksen valtakuntaan päässeitä ei kuitenkaan tarvitse hallita rautaisella valtikalla, koska he ovat uudestisyntyneitä Jumalan lapsia.

Kun Kristus tulee toisen kerran, kansat ovat ymmällään kaikesta mitä on tapahtunut. Vähitellen asetelmat alkavat selkiintyä ja Kristuksen ja pyhien johtajuus käy kaikille selväksi. Kaikki maailman johtajat eivät halua alistua ”jonkin Kristuksen” alaisuuteen. Silloin hän saa tuntea Kristuksen rautaisen valtikan – ja alistua hänen tahtoonsa. Kristus on tullessaan tuhonnut kaikki maailman sotavoimat ja maailman johtajat eivät voi muuta kuin alistua Kristuksen tahtoon. Kristus asettaa omat uskollisensa maailman johtotehtäviin; joku saa johdettavakseen viisi kaupunkia, joku toinen kymmenen. Jeesuksen vertauksen mukaisesti ajatellen.

Kristuksen ja pyhien hallinto kulkee nimellä Tuhatvuotinen valtakunta. Kestääkö se juuri tuhat vuotta tai enemmän tai vähemmän? Tulkintani mukaan kuitenkin aika tarkalleen tuhat vuotta. Sen alkamiseen on kulunut Adamin ja Eevan ajoista kuusi tuhatta vuotta eli kuusi Jumalan päivää. Tuhatvuotinen valtakunta on 7. päivä. Sen jälkeen seuraa viimeinen tuomio ja niille, jotka ovat siitä selvinneet, uusi maailma Uudessa Jerusalemissa. Tämä kulkee Apokryfikirjoissa nimellä Kahdeksas päivä.

 

Mitkä Raamatun lupaukset eivät ole toteutuneet?

Kaikkia ei otettu Kristuksen valtakuntaan?

Kristukseen uskovat, niin apostolit kuin muutkin uskovat, odottivat hänen paluutaan uskoen ja toivoen. Jos preteristit ovat opissaan oikeassa ja Kristus palasi vuonna 70, hän varmaankin lupauksensa mukaisesti otti luokseen näkymättömään valtakuntaansa kaikki 12 apostolia. Mutta ei. Mistä voimme tämän päätellä? Siitä, että muutama apostoli oli tällöin elossa ja he kuolivat vasta vuoden 70 jKr jälkeen.

Preteristit kirjoittavat omassa julkaisussaan: “He told the apostles that all twelve of them (including those still alive) would be received to Him and sit on twelve thrones and dwell in the places He had prepared for them in His Father’s house (heaven).” Kristus kertoi apostoleille, että kaikki kaksitoista mukaanlukien ne, jotka olivat elossa, pääsisivät hänen luokseen istumaan kahdelletoista valtaistuimelle ja asumaan paikkaan, jonka hän oli valmistanut heille Isänsä talossa (taivaassa). – Muutama apostoli kuitenkin eli ja kuoli normaalin ihmisen kuoleman, ihmisten yhteiskunnassa – ei Kristuksen henkivaltakunnassa.

 

Kristus ja pyhät hallitsevat rautaisella valtikalla 

Ilm 2:27 ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niinkuin saviastiat heidät särjetään – niinkuin minäkin [Kristus] sen vallan isältäni sain. 12:5 ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla; ja hänenlapsensa temmattiin jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö.

2 Tim 4:1 “Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta.” – Tämä on merkityksellinen jae. Varsinainen tuomio on tarkoitus antaa ihmiskunnalle toisen ylösnousemuksen jälkeen. Sitä kutsutaankin ’tuomion ylösnousemukseksi.’ Tulkitsen tämän Paavalin kirjoittaman jakeen tarkoittavan, että tullessaan (ilmestyessään) toisen kerran Kristus tuomitsee (rankaisee) pahoja ihmisiä. Kun Kristus hallitsee tuhat vuotta, hän sinä aikana myös tuomitsee ihmiskuntaa. Olisiko parempi sana tuomitsemisen tilalle ’rankaisee’? Kreikankielen sana κρίνω krínō sisältää myös merkityksen rankaista (punish). ’Tuomitseminen’ Kristuksen yhteydessä taas sisältää lopullisuuden merkityksen ja rankaiseminen taas jättää vielä mahdollisuuden viimeiseen tuomioon.

Niitä ihmisiä, jotka ovat päässeet Kristuksen valtakuntaan, ei tarvitse hallita rautaisella kädellä, koska he ovat Kristuksen omia. Sen sijaan ulkopuolinen, fyysinen maailma on edelleenkin täynnä syntiä. Raamattu toteaa kuitenkin, että saatana on tämän maailman kuningas, minkä tulkitsen tarkoittavan, ettei Kristus vielä ole puuttunut saatanan hallitsemaan maailmaan. Raamatun mukaan, kun Kristus tulee toisen kerran, saatana vangitaan tuhannen vuoden ajaksi, jolloin maailma vapautuu saatanan vallasta. Joh 12:31 “Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse; nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos. 16:11 ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu.”

Jos Kristus siis on jo tullut, niin kuin preteristit uskovat, Kristus ja pyhät ovat jo liki kaksi tuhatta vuotta sitten kukistaneet rautaisella valtikalla syntisen osan maailmaa. Saatanakin on ollut kahlehdittuna, mutta jo monta sataa vuotta sitten hänet on päästetty irti. Saatana sai villittyä suuret ihmisjoukot puolelleen taisteluun pyhiä vastaan. Raamattu ennusti tämän ja saatanan häviön. Saatana apureineen heitettiin tuliseen järveen. Näinkö tämä meni preteristien mukaan?

Luulisi, että historiankirjat olisivat täynnä kertomuksia saatanan häviöstä, mutta ei mitään sellaista ole luettavissa. Taidan tässä kohdin kallistua futuristien puolelle.

Tuhatvuotiseen valtakuntaan synnytään. Osa on siellä Herran päivän koettelemusten jälkeen; he ovat pelastuneita (’pakoonpäässeitä’), jotka ovat huutaneet avukseen Jeesusta tai Isä Jumalaa. Maailmassa on vielä tuolloin paljon niitä, jotka eivät ole kuulleetkaan Kristuksesta.

Kaikki tuhatvuotisen valtakunnan asukkaat ovat kuolevaisia ja ovat fyysisessä ruumiissa. sairautta ja köyhyyttä ei ole. Kuolema poistetaan viimeisenä eli vasta 1000-vuotisen valtakunnan lopussa kun saatana on tuhottu.

Jes 66:19 ja minä teen tunnusteon heidän keskellänsä ja lähetän pakoonpäässeitä heidän joukostansa pakanain tykö Tarsiiseen, Puuliin ja Luudiin, jousenjännittäjäin tykö, Tuubaliin ja Jaavaniin, kaukaisiin merensaariin, jotka eivät ole kuulleet minusta kerrottavan eivätkä nähneet minun kunniaani, ja he ilmoittavat minun kunniani pakanain keskuudessa. 66:21 ja heitäkin minä otan leeviläisiksi papeiksi, sanoo herra.

Nämä Jesajan jakeet tekevät selväksi Kristuksen valtakunnan luonteen. Jos valtakunnassa olisi vain uudestisyntyneitä kristittyjä, ei olisi mitään tarvetta lähettää opettajia opettamaan kaukaisiin maihin kristinuskon perusteita.

 

Maa on rauhan ja onnen paratiisi 

Jes 65:19 Minä iloitsen Jerusalemista ja riemuitsen kansastani; eikä siellä enää kuulla itkun ääntä eikä valituksen ääntä.”

Se on rauhan aikaa: Miika 4:2 Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen: ”Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana.”
3 ”Ja hän tuomitsee monien kansojen kesken, säätää oikeutta väkeville pakanakansoille, kaukaisiin maihin saakka. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan.” – Ei taida olla vielä toteutunut, vaikka Kristuksen tuleminen on tapahtunut – preteristien mukaan – lähes 2000 vuotta sitten.
4 He istuvat kukin oman viinipuunsa ja viikunapuunsa alla kenenkään peljättämättä. Sillä Herran Sebaotin suu on puhunut. – On paljon kansoja ja valtioita, joissa suurin osa elää nälässä ja köyhyydessä, joilla ei ole ’viikunapuita’.

Jes 32:17 Silloin vanhurskauden hedelmä on rauha, vanhurskauden vaikutus lepo ja turvallisuus iankaikkisesti. – Tätä odotamme, mutta nykyinen fyysinen maailma ei ole Kristuksen vallan alla.

65:21He rakentavat taloja ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät; 22 he eivät rakenna muitten asua, eivät istuta muitten syödä; sillä niinkuin puitten päivät ovat, niin ovat elinpäivät minun kansassani. Minun valittuni kuluttavat itse kättensä työn.  23 he eivät tee työtä turhaan eivätkä lapsia synnytä äkkikuoleman omiksi, sillä he ovat herran siunattujen siemen, ja heidän vesansa ovat heidän tykönänsä. 

Jesaja todistaa miten lapsikuolleisuus on voitettu ja pikkulapset voivat leikkiä turvallisesti vaikka käärmeiden kanssa. Tuhatvuotisen valtakunnan asukkaat ovat maan päällä olevia ihmisiä, jotka rakentavat maasta vähitellen tuhannen vuoden aikana paratiisin. Ihmiset viettävät ihmisen elämää, tekevät työtä, menevät naimisiin ja lapsia syntyy ja vanhuksia kuolee. Elinikä kuitenkin pitenee ja 100-vuotiaana kuolluttakin surkutellaan nuorena kuolleena (Jes 65:20). Kuolemaa ei kuitenkaan ole vielä voitettu. Se tapahtuu vasta tuhatvuotiskauden lopussa; viimeisessä tuomiossa hyvän tuomion saavat “lampaat” saavat samalla (ikuisen) elämän ja pahat kokevat toisen kuoleman’, joka on ikuinen hävitys Jumalan yhteydestä.  Se, että ihmiset ovat edelleen kuolevaisia, todistaa myös sen puolesta, että he eivät ole varsinaisesti Jumalan valtakunnassa. Valtakuntaa hallitsevat pyhäthän saivat ylösnousemuksessa ikuisen elämän lahjan, eikä heihin toisella kuolemalla ole valtaa: ilm. 20:6 “Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaavaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.” – Ensimmäisen ylösnousemuksen tarkoitus on herättää vanhurskaita uskovia Kristuksen hallinnon johtoon. Jakeessa 20:6 todetaan, että he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja. Hallinto ei näytä edellyttävän lainsäädännön tuntemusta, vaan oikeaa uskoa.

 

 Ihmisten elinikä kasvaa

Jes 65:20 Ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän, ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä määrää; sillä nuorin kuolee satavuotiaana, ja vasta satavuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen.”  

Jumala ja ihminen puhuvat toisilleen

24 “Ennenkuin he huutavat, minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen.”

Sopu ihmisten ja eläinten välillä

 25 Susi ja lammas käyvät yhdessä laitumella, ja leijona syö rehua niinkuin raavas, ja käärmeen ruokana on maan tomu; ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sanoo Herra.”

1 Kor 15:28 Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa.” 

 

Onko saatana jo tuhottu? 

Ilm 20:2 “Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi 20:7 Ja kun ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan.”

Ilmestyskirja kertoo kuinka taivaasta tuli enkeli, joka otti kiinni saatanan ja sitoi hänet tuhannen vuoden ajaksi. Siis koko Tuhatvuotisen valtakunnan ajaksi. Saatana siis heitettiin ’syvyyteen’ ”ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet.”  Miksi saatana sitten laskettiin vapaaksi villitsemään kansoja puolelleen? Varmasti oli tiedossa, että saatana saa aikaan samanlaisen sotien melskeen, joka vallitsi tuhat vuotta aikaisemminkin. Miksi saatanaa ei tuhottu jo tuhatvuotisen kauden alussa? Miksi saatana vangittiin ja sidottiin tuhannen vuoden ajaksi? Miksi etukäteen oli päätetty, että saatana vielä tuhannen vuoden vankeuden jälkeen oli määrä laskea irti?

Preteristit väittävät, että saatana on tuhottu. Se, että maailmassa on niin paljon pahaa ja synti rehottaa, ei heidän mielestään johdu saatanasta, vaan ihmisessä itsessään olevasta pahuudesta, ihmisen omasta luonnosta.

Oma tulkintani on, että saatanaa ei vielä ole sidottu, vaan hänellä on vapaa toimintavalta ihmiskunnan keskuudessa. Tuhatvuotinen valtakunta ei ole vielä alkanut, mutta uskon sen tapahtuvan pian, jolloin saatanakin vangitaan.

Kun Paavali kirjoitti seuraavan Roomalaiskirjeen jakeen, hän siinä välittää Jumalan lupauksen siitä, että Jumala on pian musertava saatanan.  Rom 16:20, Ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne.” Tämä on yksi niistä monista Raamatun jakeista, joissa luvataan tapahtumien sattuvan pian tai nopeasti. Kuinka moni kristitty onkaan odottanut tällaisia lupausten pikaisia tapahtumisia.

Lupauksen toteutuminen tapahtuu yhdessä Kristuksen Tuhatvuotisen valtakunnan lopussa, kun sidottu saatana päästetään vapaaksi. Saatana mobilisoi valtavat kannattajajoukot, jotka pyrkivät tuhoamaan Kristuksen hallinnon hyökkäämällä ”pyhien leiriin”. Ilmestyskirja kertoo saatanan häviöstä: 20:9 “Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät.”

1 Piet 5:8 “Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä.” – Näin Pietari varoitti seurakunnan vanhimpia Saatanan vaaroista. Miten tilanne muuttui sitten kun (ja jos) Kristus perusti maan päälle hallitsemaan Jumalan valtakunnan, josta Raamattu käyttää nimitystä Tuhatvuotinen valtakunta. Itse asiassa, Preteristit tulkitsevat jakeen 8 osoittavan saatanan tulleen tuhotuksi. Mistään sellaisesta ei näy merkkiä; saatana toimii niin kuin ennenkin ja etsii kenet voisi niellä. Kun saatana aikanaan vapautetaan, sen toiminta on paljon kunnianhimoisempaa kuin yksittäisten uskovien houkutteleminen puolelleen. Saatana havittelee sotaa koko Kristuksen maailmaa vastaan.

Preteristit eivät taida oikein uskoa koko saatanan olemassaoloon.

Jos Jeesus Kristus on palannut, miksi synti yhä rehottaa? Jeesus voitti meille synnin hallinnan, ei synnin olemassaoloa. Synti on aina olemassa, mutta se ei enää ole hallitseva meitä. Viimeinen vihollinen (henkinen kuolema, tuomio tai erottaminen Jumalan ystävyydestä), joka on seurausta synnin hallitsemisesta, on voitettu. Meillä on nyt pääsy Jumalan luokse. Vaikka voimme silti tehdä syntiä, se ei enää voi pitää meitä verkossaan. Kristus on vapauttanut meidät. Kuolema ja Tuonela on poistettu. (Edward E. Stevens)

Preteristien oppi kulkee näin:  According to Peter who wrote at this very time (AD 63-64), Satan had been released and was “prowling about like a roaring lion, seeking someone to devour” (1 Pet. 5:8). Peter knew his martyrdom was near (2 Pet. 1:14) because Satan was released and the great tribulation was underway. This “tribulation” fell first on the Christians (1 Pet. 4:17), and immediately provoked Christ to descend with His angels in AD 66 to begin the outpouring of wrath and judgment upon the Jewish nation for three and a half years (AD 66-70).

Mitä tapahtuukaan? Ilmestyskirja kertoo: 20:7 Ja kun ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan,
8 ja hän lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka.
9 Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät.
10 Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti.

Mitä preteristit sanovat? Preteeristit uskovat, että Kristus perusti Tuhatvuotisen valtakuntansa jo vuonna 70. Saatana otettiin kiinni tuolloin ja pantiin vankeuteen tuhannen vuoden ajaksi. Preteristien oppi tarkoittaa yksinkertaisen laskuopin mukaan, että saatana vapautettiin vuonna 1070. Mitä historiankirjat kertovat tästä ajasta? Historia ei tunne tällaista tapahtumaa.

Kun Tuhatvuotinen valtakunta päättyy, tapahtuu merkittäviä asioita:

  • Seuraa toinen eli viimeinen ylösnousemus
  • Saatana vapautetaan hänen oltuaan vankeudessa tuhat vuotta
  • Saatana mobilisoi suuren kapinan ja sen joukot hyökkäävät pyhien kimppuun
  • Saatana häviää ja tuomitaan apulaistensa kanssa ikuiseen rangaistukseen
  • Kaikki ylösnousseet saavat tuomionsa

Saatanan raivoisasta taistelusta Googin sodassa kerrotaan:

Hes 38:16 Sinä hyökkäät minun kansani Israelin kimppuun kuin pilvi, peittääksesi maan. Päivien lopulla on tämä tapahtuva. Ja minä annan sinun karata maahani, että pakanakansat tulisivat tuntemaan minut, kun minä osoitan pyhyyteni sinussa, Goog, heidän silmäinsä edessä.

Lopun aikana tapahtuvasta suuresta hyökkäyksestä Israeliin käytetään Hesekielin 38-39 luvuissa nimitystä Googin sota. Myös Sakarja 12:18 ja Jooel 2:20 kertovat tästä samasta lopun ajan sodasta. Googista puhuvat siis muutkin profeetat kuin Hesekiel.

Sak 12:2 Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä.
3 Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan.
4 Sinä päivänä, sanoo Herra, minä lyön kaikki hevoset vauhkoudella ja niiden ratsastajat hulluudella. Mutta Juudan heimoa kohti minä avaan silmäni, ja kaikki kansojen hevoset minä lyön sokeudella.
5 Silloin Juudan sukuruhtinaat sanovat sydämessään: ”Minun väkevyyteni ovat Jerusalemin asukkaat Herrassa Sebaotissa, heidän Jumalassansa.”
6 Sinä päivänä minä teen Juudan sukuruhtinaat ikäänkuin tulipannuksi puitten sekaan ja ikäänkuin tulisoihduksi lyhteitten sekaan, ja he kuluttavat oikealta ja vasemmalta, kuluttavat kaikki kansat yltympäri. Ja Jerusalem saa yhäti asua paikoillansa – Jerusalemissa.
7 Ja Herra on ensiksi vapauttava Juudan majat, ettei Daavidin suvun kunnia ja Jerusalemin asukasten kunnia ylvästelisi Juudaa vastaan.
8 Sinä päivänä on Herra suojaava Jerusalemin asukkaita; ja kompastuvainen heidän seassansa on sinä päivänä oleva niinkuin Daavid, ja Daavidin suku on oleva niinkuin jumal’olento, niinkuin Herran enkeli heidän edessänsä.
9 Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan.
10 Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.

Jooel 2:18 Niin Herra kiivaili maansa puolesta ja sääli kansaansa.
2:19 Ja Herra vastasi ja sanoi kansalleen: Katso, minä lähetän teille viljaa, viiniä ja öljyä, niin että te tulette niistä ravituiksi. Enkä minä anna enää häväistä teitä pakanain seassa.
20 Ja mikä pohjoisesta tulee, sen minä karkoitan teistä kauas ja syöksen sen kuivaan ja autioon maahan, sen alkupään Idänmereen ja sen loppupään Länsimereen. Ja siitä nousee löyhkä, nousee katku. Sillä suuria se on yrittänyt.

Hes 38:17 Näin sanoo Herra, Herra: Etkö se ole sinä, josta minä muinaisina päivinä puhuin palvelijaini, Israelin profeettain, kautta, jotka niinä päivinä ennustivat, vuodesta vuoteen, että minä annan sinun karata heidän kimppuunsa?

 

Jeesus, Israel ja juutalaiset 

Room 2:28 “Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu;
29 vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.

9:6-8; Mutta ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan mennyt. Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel,
7 eivät kaikki ole lapsia sentähden, että ovat Aabrahamin siementä, vaan: ”Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset”;
8 se on: eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi.

9:22-24 Entä jos Jumala, vaikka hän tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi, on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiit häviöön,
23 ja on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden astioissa, jotka hän on edeltävalmistanut kirkkauteen?
24 Ja sellaisiksi hän myös on kutsunut meidät, ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös pakanoista,
25 niinkuin hän myös Hoosean kirjassa sanoo: ”Minä olen kutsuva kansakseni sen, joka ei ollut minun kansani, ja rakkaakseni sen, joka ei ollut minun rakkaani.

11:5-7 Samoin on nyt tänäkin aikana olemassa jäännös armon valinnan mukaan.
6 Mutta jos valinta on armosta, niin se ei ole enää teoista, sillä silloin armo ei enää olisikaan armo.
7 Miten siis on? Mitä Israel tavoittelee, sitä se ei ole saavuttanut, mutta valitut ovat sen saavuttaneet; muut ovat paatuneet,

Room 11:17 Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta,
18 niin älä ylpeile oksien rinnalla; mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua.
21 Sillä jos Jumala ei ole säästänyt luonnollisia oksia, ei hän ole säästävä sinuakaan.
22 Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta: Jumalan ankaruutta langenneita kohtaan, mutta hänen hyvyyttänsä sinua kohtaan, jos hänen hyvyydessänsä pysyt; muutoin sinutkin hakataan pois.
23 Mutta nuo toisetkin, jos eivät jää epäuskoonsa, tulevat oksastettaviksi, sillä Jumala on voimallinen oksastamaan ne jälleen.
24 Sillä jos sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljoa ennemmin nämä luonnolliset oksat tulevat oksastettaviksi omaan öljypuuhunsa!
25 Sillä minä en tahdo, veljet – ettette olisi oman viisautenne varassa – pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että , niIsraelia on osaksi kohdannut paatumus – hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut,

26 ja niin kaikki Israel on pelastuvat niinkuin kirjoitettu on: ”Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.”

Preteristit lausuvat: Thus, the establishment of the Eternal Kingdom of Christ at the Destruction of Jerusalem in AD 70 was the fulfillment of all the things that were promised to God’s chosen people, the true spiritual Israel, which included both believing Jews and believing Gentiles.

 

Viimeinen tuomio ja Jumalan rangaistus 

Kristityt uskovat Raamatun sanaan, joka sanoo, että ihmisten on toisen ylösnousemuksen jälkeen kohdattava Kristus viimeisellä tuomiolla. Jos Kristuksen ja pyhien johtama Tuhatvuotinen valtakunta on jo päättynyt, milloin on tapahtunut toinen eli nk. tuomion ylösnousemus?

Tuntuu myös siltä, että Viimeisen tuomion jälkeinen uusi maailma, josta Ilmestyskirjan kaksi viimeistä lukua kertovat, ei ole ainakaan painotetusti mukana preteristien oppirakennelmassa. Keitä Jumala ja Kristus hyväksyvät Uuteen maailmaan? Mikä rangaistus kohtaa niitä, joiden nimi ei ole Elämän kirjassa?

Ilmestyskirjan luku 21 kertoo: 1 Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole.
2 Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu.
3 Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: ”Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;
4 ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.”
5 Ja valtaistuimella istuva sanoi: ”Katso, uudeksi minä teen kaikki.” Ja hän sanoi: ”Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet.”

Preteristit eivät lainkaan painota viimeisen tuomion kollektiivista luonnetta. Heidän oppinsa mukaan jokaisen maan päällä eläneen ihmisen kohdalla ratkaistaan hänen tulevaisuutensa yksilöllisesti, ja ratkaisu tapahtuu heti kun ihminen kuolee. Ne, jotka ovat eläneet Jumalan tahdon mukaisesti, pääsevät heti kuoltuaan taivaaseen. Mitä tapahtuu muille?

Olen aina uskonut, että on olemassa tuomion ylösnousemus, jota seuraa viimeinen tuomio. Ne, jotka tuomitaan, joutuvat ”tuliseen järveen”, minkä olen selittänyt olevan kuvaannollinen ilmaus Jumalan rangaistuksesta. Olen nyt tämän kirjoituksen myötä valmis harkitsemaan toisenlaista selitystä viimeisen tuomion rangaistukselle. Ilmestyskirjan kaksi viimeistä lukua kertovat ajasta, jolloin viimeinen tuomio on annettu.

Ilmestyskirja kertoo lopun ajasta ja eritoten ajasta viimeisen tuomion antamisen jälkeen. Ilm 21:2 Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu. Seuraavassa jakeessa sanotaan: ”Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;

Ketkä pääsevät tähän kaupunkiin? 22:14 Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin!

Ketkä eivät pääse tähän kaupunkiin, Uuteen Jerusalemiin? Ilmestyskirjan jakeet selvittävät: 21:27 Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää eikä ketään kauhistusten tekijää eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan. 22:15 Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät. Pelastuneet pääsevät Uuteen Jerusalemiin, jossa myös Jumala asuu. Tuomitut on tuomittu elämään kaupungin muurien ulkopuolella. Huomaa, mitä tämä merkitsee. Viimeisellä tuomiolla kielteisen tuomion saaneet eivät ole jatkuvasti tulisen järven kidutuksessa, vaikkakin Ilm 21:8 sanookin: Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema.” Ilmestyskirjan viimeisessä luvussa kuitenkin paljastetaan missä tuomitut ovat. He ovat pyhän kaupungin ulkopuolella. Aiemminkin olen selittänyt tulisen järven olevan kielikuva rangaistuksesta, joka kohtaa niitä, joiden nimiä ei ole Elämän kirjassa. Rangaistuksena oleva erottaminen Jumalan yhteydestä, pääsyn kieltäminen Jumalan kaupunkiin hänen luokseen, on varmasti tuntuva ikuisena rangaistuksena.

Siinä on Jumalan viimeisen tuomion rangaistus! Ne, jotka tuomitaan, eivät pääse Uuteen Jerusalemiin, vaan joutuvat ikuisesti katselemaan kaupungin ulkopuolella, kun elämän kirjaan kirjoitetut saavat asua kaupungissa, jossa Jumalan ja Kristuksen valtaistuimet ovat 22:5 Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti.

Tuomittujen rangaistuksensa on ikuinen ero Jumalan yhteydestä. He jäävät Jumalan Uuden Jerusalemin ulkopuolelle ikuisiksi ajoiksi.

 

 

image_pdfimage_print