Onko Jeesus tullut taivaasta?

 

 

Alkusanat: Mikä on kirjoitukseni tarkoitus?

Onko Jeesus ollut aina olemassa Isän luona taivaassa? Monet valtavirran kirkkokunnat uskovat näin ja perustelevat uskoaan Raamatun jakeilla. Ovatko he oikeassa?

Joitakin vuosia sitten kirjoitin lyhyehköjä artikkeleita Jeesuksesta ja hänen mahdollisesta pre-eksistenssistään eli siitä, onko Jesus ollut taivaassa Jumalan luona ennen syntymistään Marian ja Joosefin pojaksi. Näinhän kristinuskon valtavirran kirkot uskovat. Katolisten kirkkoisien tulkinnat ovat yleistyneet koko kristikunnan yhteiseksi käsitykseksi. Siitä poikkeavat vain muutamat pienet kirkkokunnat, joita valtavirran kirkot eivät edes lue kristityiksi. Paitsi Jumalan pojan olemista Isän luona taivaassa jo ennen maailman luomista, katolinen kirkko kehitti uskon kolmiyhteiseen Jumalaan sekä Jeesuksen kaksi-luonto -opin. Nämä kaikki on nivottu yhteen, eikä oppi pysy kasassa ilman, että kaikki yhdessä uskotaan totuudeksi. Oppi on keskeisiltä osin pysynyt ennallaan, mutta katolinen kirkko on menettänyt yksinvaltaisen asemansa ja kristillinen kirkko on pirstaloitunut.

Usein olenkin joutunut kysymään Jumalalta, miksi et ole pitänyt huolta sanasi kirjoittajista, ettei heidän kirjoituksensa Raamatussa olisi niin tulkinnanvaraisia. Siitähän Kristillisen uskon hajanaisuus johtuu; Raamatun ilmaisu ei ole yksiselitteistä, vaan vaatii tulkintaa. Ja ihmisillä, oppineillakin tutkijoilla, on melkein jokaisella oma vastauksensa Raamatun kysymyksiin. Keskeinen ongelma, joka vaivaa niin tavallista kirkossa kävijää kuin oppineita teologejakin on, että läheskään aina ei kyetä Jumalan sanasta erottamaan mikä on sananmukaisesti totta ja mikä on kuvaannollista ilmausta. Vaikka jokin asia olisi ’vain’ kuvaannollisesti totta, se on kuitenkin totista totta. Kuvaannollinen ilmaus edellyttää pohtimista ilmauksen ymmärtämiseksi oikein. Tämän selvittämiseen tämäkin artikkeli omalta osaltaan esimerkkien avulla pyrkii.

En ole minkään kirkon jäsen, vaan itsenäinen Raamatun tutkija ja sen totuuden etsijä. Sinun lukijani ei siis tarvitse miettiä kenen pussiin yritän tässäkin asiassa jauhoni laittaa.

 

Jeesuksen jumaluudesta ja ihmisyydestä

Kun luet kirjoitustani, pohdiskele näitä ajatuksia kuten minäkin tein ennen kirjoittamiseen ryhtymistä. Mihinkähän tulokseen tulet?

  • Jumala on sellainen, joka on aina ollut ja joka on ikuinen.
  • Jumala ei ole luotu.
  • Jumala on kaikkivaltias, hän voi tehdä mitä vain haluaa.
  • Ihminen on luotu olento; Jumala loi ihmisen kuten myös enkelit taivaassa. Ihminen on lihaa ja verta, enkelit ovat henkiolentoja ja ihmistä mahtavampia.
  • Jumala on tehnyt poikansa Jeesuksen Herraksi ja Kristukseksi. Jeesus ei ole koskaan ennen tätä ollut näin korkeassa asemassa.
  • Jeesus on aina ollut ihminen. Hän on myös ihminen taivaassakin.
  • Isä Jumala on antanut pojalleen kaiken vallan niin taivaassa kuin maan päälläkin.

Jeesus oli Jumalan ensimmäinen kuolleista ikuisuuteen herättämä ihminen. Jumala antoi Jeesukselle vallan antaa elämä kenelle Jeesus katsoi aiheelliseksi. Ensimmäiseen ylösnousemukseen osalliset saavat ikuisen elämän eikä heidän tarvitse osallistua viimeiseen tuomioon. Jeesuksen piti olla kaikessa ihmisten kaltainen, jotta hän voisi olla ylimmäinen pappi sovittaessaan kansan synnit.

Psa 33:6 Herran [Isä Jumalan] sanalla ovat taivaat tehdyt, ja kaikki niiden joukot hänen suunsa hengellä. 9 Sillä hän sanoi, ja tapahtui niin, hän käski, ja se oli tehty.

Joh 13:3 ”niin Jeesus, tietäen, että Isä oli antanut kaikki hänen käsiinsä ja että hän oli lähtenyt Jumalan tyköä ja oli menevä Jumalan tykö,” Oikea käännös olisi ἀπό θεός ”Jumalasta.” ”Jumalan tyköä” viittaa siihen, että Jeesus olisi ollut Jumalan luona

1 Johanneksen kirje:
4:1 Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.
2 Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta;
3 ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.

Mikä henki on Jumalasta [peräisin]? ”Jumalasta” ei suinkaan tarkoita, että henki on ollut Jumalan luona ja lähtenyt Jumalan luota.

Jeesus käyttää taivaassa samaa valta kuin Isä Jumalakin. Hänen valtaistuimensa on Isän istuimen oikealla puolella. Missä mahtaa olla Pyhän hengen valtaistuin? Itse olen kirjoittanut, että Jeesus Kristus on osa jumaluutta hänelle annetun korkean aseman ja vallan perusteella.

 

Enkeli Gabrielin ilmoitus Marialle

Luuk 1:35 ”Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.” – Enkeli Gabriel tuli kertomaan Marialle Jeesuksen syntymästä; Maria tulisi raskaaksi kun ”Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut.”

Miksi Gabriel ei voinut sanoa, että ”Pyhä henki tulee päällesi ja saattaa sinut raskaaksi ja lapsi, joka syntyy sinulle, on taivaasta Jumalan luota siirtyvä Jumalan Poika, joka on osa kolmiyhteistä Jumaluutta.” Parempikin muotoilu varmaan löytyisi, mutta tämäkin minun kömpelö sepitelmäni olisi poistanut kahden vuosituhannen ajan vallinneen kiistan Jeesuksen Kristuksen asemasta.

Kun enkeli Gabriel ei puhunut tämän enempää, voimmeko siitä päätellä, että Jeesus on ’vain’ Pyhä Jumalan Poika? Raamatusta tiedämme kuitenkin Jeesuksen taivaallisesta asemasta paljon muutakin.

 

Kuvaannollisia ilmauksia ja kirjaimellisia ilmauksia

Esimerkki kirjaimellisesta ilmauksesta: Joh 6:64 ”Mutta teissä on muutamia, jotka eivät usko.  Sillä Jeesus tiesi alusta asti, ketkä ne olivat, jotka eivät uskoneet, ja kuka se oli, joka oli kavaltava hänet.”

Esimerkki kuvaannollisesta ilmauksesta: Joh 6:53 ”Niin Jeesus sanoi heille: Totisesti, totisesti minä sanon teille: ellette syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne.”

Seuraava jae kuulostaa täysin kirjaimelliselta: Joh 6:38 ”Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt.”

”Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa.” – Erikoislaatuinen Jeesuksen lausuma (Joh 3:13). Hän puhui sen keskustellessaan Nikodemuksen, opettajan, kanssa. Sen lausuessaan hän ei ollut vielä kuollut (ristiinnaulittu) puhumattakaan, että hän olisi noussut taivaaseen. Puhuuko Jeesus siis tulevaisuudesta? Miksi Jeesus muotoilee sanottavansa ikään kuin kyse olisi menneestä ajasta ja sinä mainitut olisivat jo tapahtuneet?

 

Kysymyksiä mietittäväksi

Jos Jeesus on ollut aina taivaassa Isän luona, hän mitä ilmeisemmin on Jumala eikä voi olla ihminen. Ihminen on luotu, eikä Raamatun mukaan ihmistä luotu taivaaseen, vaan ihminen luotiin maan päälle. Vaiko oliko kaksiluonto-oppi voimassa jo taivaassa?

Jos Jeesus olisi alun perin ollut taivaassa Jumala, olisiko Jumala voinut muuttua ihmiseksi jo taivaassa? Jumalallehan kaikki onkin mahdollista. Olisiko Marian lapsi ollut valmiiksi ihminen ja Jumala?

Jotkut uskovat Jeesuksen olleen taivaassa henki, niin kuin kaikki muutkin, mutta enkeli. Enkeleitä kutsutaan Jumalan pojiksi (Job 1:6, 38:7). Oliko Jeesus tällainen poika? Pitäisikö kaksiluonto-opin siis olla oikeasti kolmiluonto-oppi: enkeli-Jumala-ihminen?

Kaksiluonto-opin mukaan Jeesus saattoi vaihtaa luontoaan koska hyvänsä ihmisestä Jumalaksi ja päinvastoin. Kuinka usein Jeesus teki näin? Hän olisi voinut vaihtaa Jumalaksi aina kun hän tarvitsi yliluonnollisia voimia, kuten herättäessään ihmistä henkiin kuolleista. Jeesus ei tehnyt näin, vaan hän sanoi Isän tehneen ko. ihmeet (Joh 14:10). Miksi Jeesus ei vain vaihtanut päälle Jumala-moodia?

Monet ovat sitä mieltä, että Jumalan uhri syntisten ihmisten puolesta on oikeampi kuin jos Jeesus antoi uhrinsa täydellisenä ihmisenä. Adam ja Eeva tekivät syntiä Jumalaa vastaan ihmisenä, siksi minun mielestäni Jeesuksen uhrikuolema täydellisenä ihmisenä kattaa ihmiskunnan synnin. Jumala ei voi kuolla eikä häntä voi kiusata niin kuin Jeesusta kiusattiin.

Jos Jeesusta kiusattiin ja hän kärsi, kärsikö hän ihmisenä vai Jumalana? Jeesuksen sanotaan oppineen tottelevaisuutta kärsimyksen kautta; eikö Jeesus Jumalana olisi oppinut tätä ilman kärsimystäkin? Voidaan sanoa näinkin: jos Jeesus oli joko Jumalan poika [kolmiyhteisen Jumalan toinen persoona], tai taivaallinen enkeli, hän oli varmaan täydellinen ilman, että hänen täytyisi kehittää itseään täydelliseksi kärsimysten kautta.

Miksi Jeesuksen täytyi olla täysin ihminen voidakseen olla kaikkien syntisten ihmisten vapahtaja? Raamattu sanoo, että synti tuli yhden ihmisen kautta. Senkö vuoksi synnin valta (saatanan valta) saatettiin poistaa vain yhden täydellisen ihmisen kautta. Eikö Isä Jumala olisi voinut armahtaa koko ihmiskuntaa ilman poikansa antamaa uhria?

Miten Jeesuksen uhri toimii niiden pakanoiden hyväksi, jotka Vanhan Testamentin aikoina uhrattiin Israelin heimojen maanhankinnan hyväksi? En epäile Jumalan oikeudenmukaisuutta, mutta Raamatusta en löydä todistusta siitä, miten aikoinaan kuolleet pakanat pelastuisivat. Jumalahan itsekin määräsi pakanat palvelemaan taivaankappaleita. Jeesus tuli maan päälle vain Israelin kadonneiden lampaiden tähden; eikö Jeesus voinut julistaa Uuden liiton myötä pelastusta myös uskoville pakanoille?

Mitä jos Jeesus olikin maan päällä pelkästään ihminen, täydellinen ihminen. Jeesushan on taivaassakin ihminen. Mitkä ihmeelliset tulevaisuuden näkymät pelastuville ihmisille!

 

Jumalan ennakkosuunnitelma

Aina ei ole helppoa erottaa Raamatun käyttämästä ilmauksesta, onko kyse kuvaannollisesta ilmauksesta vai todellisuudessa tapahtuneesta. Yksi tällainen jae on Joh 17:5 ”Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennenkuin maailma olikaan. Ne, jotka uskovat Jeesuksen olleen oikeasti Jumalan tykönä jo ennen maailman luomista, löytävät tästä jakeesta todistuksen uskomuksensa puolesta.

Jumala on kuitenkin tehnyt suunnitelman (käytän siitä nimitystä ennakkosuunnitelma) jo ennen kuin mitään oli luotu. Tähän suunnitelmaan sisältyi Jumalan poika, joka oli osa Jumalan suunnitelmaa. Varmaan Jumala ennalta näki syntiinlankeemuksen ja sen seurauksena maailman turmeltuneisuuden. Jumalan pojan rooli oli Isän suunnitelmissa vapauttaa ihmiskunta saatanan vallasta. Jeesuksen opetuslapset oli myös sisällytetty tähän Jumalan suunnitelmaan.

Jos joku väittää (niin kuin monet todellakin tekevät), että Jeesus oli todella olemassa jo ennen aikojen alkua, niin olen kysynyt, olivatko myös apostolit, koska Raamattu kuvaa myös heidän osaltaan Jumalan edeltätuntemusta aina kirkastamiseen asti.

Onko Joh 17:5 käännetty oikein?

John D. Keyser on kirjoittanut artikkelin ”12 proofs Jesus did not pre-exist”, josta olen poiminut Joh 17:5 jaetta koskevia huomioita käännösongelman osalta.

John 17:5 kuuluu näin:

”Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennenkuin maailma olikaan.”

And now, O Father, glorify thou me with thine own self with the glory which I had with thee before the world was.

Monen lukijan mielestä tämä käännöstapa sopii Raamatun opetukseen ja yleisesti hyväksyttyyn käsitykseen, jonka mukaan Jumalan poika Jeesus oli olemassa taivaassa ennen syntymistään maan päälle Marian lapseksi. John D. Keyser sanoo, että kun vertaa kreikankielistä tekstiä englanninkieliseen käännökseen ja sallii muiden pyhien kirjoitusten tulkita tätä jaetta, käy ilmeiseksi, että tämä perinteinen käännös on sovitettu vallitseviin pakanallisiin käsityksiin.

Menemättä käännöstyön yksityiskohtiin, esitän tässä vain hänen mielestään oikean käännöstavan: And now, O Father, You glorify me beside Your own self, with the glory which I AM TO HAVE with You BEFORE the world to come.

Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla on oleva sinun tykönäsi, ennen tulevaa maailmaa.

Jeesus Kristus pyytää Isältä, että Isä kirkastaisi hänet sillä kirkkaudella, joka Pojalla on oleva Isän luona ennen tulevaa maailmaa. ”Tuleva maailma” viittaa siihen uuteen maailmaan, Uuteen Jerusalemiin, johon Isä Jumala laskeutuu taivaasta ja jossa Isän ja pojan valtaistuimet tulevat olemaan.

Room 8:29 ”Sillä ne, jotka hän [Jumala] on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa; 30 mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut.”

Jumala on tämän mukaan edeltätuntenut ja edeltämäärännyt valitsemiaan, kuten apostolit, poikansa kaltaisiksi. Kristus saattaa tämän loppuun: Joh 17:22 ”Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä.” – Tämän kirkkauden kaltaisiksi voivat muutkin Jeesukseen uskovat muuttua:

2 Kor 3:18 ”Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.”

Apostoli Paavali opettaa edeltämääräämisen merkitsevän Jumalan valintaa iankaikkiseen elämään. Se ilmenee Efesolaiskirjeestä, jossa sanotaan Jumalan tarkoituksena olevan aikojen täyttyessä yhdistää Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä. 1:11: ”Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltämäärätyt hänen aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan”.

Efe 1:4 ”niinkuin hän [Jumala] ennen maailman perustamista oli hänessä [Kristuksessa] valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa, 5 edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan,”

Toinen ennakkosuunnitelmaan kuuluva osa oli Abrahamin nouseminen kansojen isäksi.

Room 4:17 – niinkuin kirjoitettu on: ”Monen kansan isäksi minä olen sinut asettanut” – sen Jumalan edessä, johon hän uskoi ja joka kuolleet eläviksi tekee ja kutsuu olemattomat, ikäänkuin ne olisivat.

Paavali selittää Jumalan lausumaa ikään kuin tapahtuneena 1 Mooseksen kirjassa. ”Monen kansan isäksi olen sinut asettanut” lausuu Jumala Abrahamille, vaikka tällaista ei siihen aikaan vielä ollut edes aloitettu. (God ”summons things that are not yet in existence as if they already were.”) Abrahamillakin oli vasta yksi lapsi, lukuisista kansoista puhumattakaan. Se oli Jumalan suunnitelma ja lupaus – yhtä varmasti toteutuvaa kuin olisi jo tapahtunut. Tätä kuvaa kömpelö käännös ”joka kuolleet eläviksi tekee ja kutsuu olemattomat”. Sen loppu taas on selvästi ymmärrettävää ”ikäänkuin ne olisivat.”

Vielä Raamatun esimerkki Jeremiaasta ja Jumalan ennaltanäkemisestä:

Jer 1:4 ”Minulle tuli tämä Herran sana: 5 Jo ennenkuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennenkuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi.”

Jumala näkee tulevaisuuteen aivan yhtä lailla kuin ihmiset näkevät nykyhetkeen. Jumala puhuukin tulevaisuudesta ikään kuin se olisi jo tapahtunut.  Mekin näemme yhtä selvästi, mutta emme tulevaisuutta, vaan ainoastaan menneisyyden. Voimmekin kysyä: jos Jumala näkee tulevaisuuden yhtä selvästi kuin me menneisyyden, miksi Jumala on tyytynyt tähän tapahtumain kulkuun? Miksi Raamattu, Jumalan sanana ja tahdon ilmauksena, on niin monitulkintainen? Toki Jumala on tämän nähnyt, mutta hän on sen hyväksynyt. Olen joskus vastannut itse tähän esittämääni kysymykseen, sanoen, että Jumala nähtävästi haluaa, että me ihmiset ponnistelemme totuuden löytämiseksi. Ettei kaikki olisi liian helppoa ja tarjottimella annettua meille.

Jumala on laatinut suunnitelmansa jo ennen aikojen alkua. Jumalan ymmärryksessä ja ennen aikojen alkua nähdyt tulevaisuuden tapahtumat muuttuvat hänen kielen käytössään ikään kuin varmoiksi ja jo tapahtuneiksi.

Jumalan (ennakko)suunnitelmasta on mielenkiintoisella tavalla kirjoittanut Alan Hayward artikkelissaan Did Jesus Christ really come down from Heaven? Siitä lyhyt referaatti kysymyksestä Sananlaskujen 8:1-23 tulkintaan liittyen:

Vanhalla Testamentilla oli nimi Jumalan suunnitelmalle. Se kutsui sitä Jumalan ”Viisaudeksi.” The New Bible Dictionary sanoo, että viisaus Vanhassa Testamentissa tarkoittaa ”Jumalan vastustamatonta täyttymystä siitä mitä Hänellä on mielessään.”

Se on hyvä määritelmä ja sopii hyvin Vanhan Testamentin seuraavaan kohtaan: Eikö viisaus kutsu, eikö ymmärrys korota ääntään? … hän huutaa ääneen: ”Herra loi minut (Viisauden) työnsä alussa, ensimmäiseksi vanhoista teoistaan. Aikoja sitten minut asetettiin, alussa, ennen kuin maata oli. (Sananlaskut 8:1-23)

Toisin sanoen, ennen kuin Jumala aloitti työnsä tämän maailman suhteen, Hän laati Suunnitelmansa – Viisauden, kuten juutalaiset sitä kutsuvat.

Kreikkalaiset  – jotka uskoivat jumalaan tai jumaliin, vaikkakaan eivät Raamatun Jumalaan – antoivat sille eri nimen. He kutuivat sitä Jumalan “Sanaksi.” Sama Raamatun sanakirja sanoo, että kreikankielinen sana “sanalle” tarkoittaa “sekä Jumalan suunnitelmaa että Jumalan luomisvoimaa.”

Tämä auttaa koska se mahdollistaa Johanneksen evankeliumin ensimmäisen kappaleen ymmärtämisen. Johannes näyttää yhdistäneen kreikkalaisen idean Jumalan Sanasta juutalaiseen ajatukseen Jumalan Viisaudesta. Hänen evankeliuminsa alkaa, “Alussa oli Sana.”

Jotkut ihmiset eivät saa tolkkua tästä kappaleesta. Jotkut luulevat saaneensa, mutta he omaksuvat siitä väärän käsityksen, koska he ajattelevat, että Sana on elävä olento. (Tämä sivumennen sanoen, on syy siihen, että tämän kappaleen kääntäjät viittaavat Sanaan pronominilla ”hän” kun Englantilaisessa Raamatussa kreikankielen sana ”hän” tarkoittaa myös ”se”, ja että näin se pitäisikin kääntää tässä kohtaa.)

Jos nyt ajattelemme Jumalan ”Suunnitelmaa” hänen “Sanansa” asemesta, ja käytämme pronominia “se” “hänen” sijaansa, silloin Johannes 1 kuuluu: “Alussa oli Suunnitelma”, ja Suunnitelma oli Jumalan kanssa, ja Suunnitelma oli Jumala. [x] Se oli alussa Jumalan kanssa; kaikki tehtiin sen kautta, ja mitään mitä tehtiin ei tehty ilman sitä. Siinä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus… Ja Suunnitelma tuli lihaksi ja asui meidän kanssamme täynnä armoa ja totuutta; me katsoimme hänen kunniaansa, Jumalan Pojan kunniaa Isältään.” (Joh 1:1-14.)

[X] Johanneksen evankeliumin alku on monessa Raamatunkäännöksessä käännetty väärin eli näin: 1:1 ”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.” Oikea sanajärjestys on ”ja Jumala oli Sana καὶ θεὸς ἦν λόγος.” Haywardin kirjoituskin menee tässä kohdin väärin ja sen pitäisi kuulua: Ja Jumala oli Suunnitelma.

Nämä Johanneksen sanat vetävät Raamatun opetuksen yhteen kauniisti. Jeesus oli alussa taivaassa, mutta ei persoonana. Hän oli olemassa suurena ajatuksena Jumalan mielessä, Jumalan Suunnitelman keskiössä. Hän ei ollut olemassa ihmisenä ennen kuin syntyi Betlehemissä. Silloin, Johanneksen sanoin, ”Suunnitelma muuttui lihaksi.”

Suomalainen vanha Raamattu Biblia vuodelta 1776 kääntää Johanneksen evankeliumin alun oikein:

1 Alussa oli sana, ja se Sana oli Jumalan tykönä, ja Jumala oli se Sana. 2 Tämä oli alussa Jumalan tykönä. 3 Kaikki ovat sen kautta tehdyt, ja ilman sitä ei ole mitään tehty, joka tehty on. – Huomaa sanonnat ”se Sana,” ”tämä oli alussa” ja ”sen kautta tehdyt.”

Lukuisat käännökset ovat personoineet sanan ja käyttävät sanasta persoonapronominia hän.  Olen kirjoittanut milipiteenäni Sanasta, lausuen, että Jesuksesta Kristuksesta tuli Jumalan sana hänen Jumalan tahdon mukaisesta  toiminnastaan johtuen.

 

Jumalan ennalta näkeminen ja -valinta 

Raamattu sanoo Joh 17:24 että ”… että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista.” Tämä on monen mielestä varma todistus Jeesuksen olemisesta Jumalan luona jo ennen maailman luomista.

Jeremia kertoo (1:5) kuinka  Jumala tunsi hänet jo ennen kuin hän syntyi: ”Jo ennenkuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennenkuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi.”

Daavidin ennaltatietämisestä voimme lukea Psa 139:16 ”Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennenkuin ainoakaan niistä oli tullut.”

Paavalikin oli ennalta nähty Gal 1:15 jo äitinsä kohdussa: ”Mutta kun hän, joka äitini kohdusta saakka on minut erottanut ja kutsunut armonsa kautta..”

 

Jeesuksen taivaallinen asema

Jeesuksella on ikuinen elämä.

Joh 5:26 ”Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös Pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä.” – Elämä itsessänsä tarkoittaa ikuista elämää, kuolemattomuutta. Merkittävää tässä jakeessa on, että Jeesuksellakin on kuolemattomuus ja eritoten se, että jae kertoo Jumalan antaneen ikuisen elämän pojalleen.

Kolmiyhteisen jumaluuden oppiin kuuluu, että Isä, Poika ja Pyhä henki ovat kaikki jumalpersoonia, Jumalia. Jumala on sellainen, joka on ikuinen, kuolematon ilman että kukaan antaa Jumalalle kuolemattomuutta. Kun siis Isä Jumala antoi pojalleen ikuisen elämän, se todistaa, että Kristuksella ei sitä ennen ollut ”elämää itsessään” t.s. Jeesus oli kuolevainen. Jeesus sai ikuisen elämän lahjan Isältään ollessaan maan päällä, ei ollessaan taivaassa Isän kanssa.

Ikuisen elämän saaminen ei todista Jeesuksen aiemmasta elämästä taivaassa. Jos Jeesus olisi ollut aiemmin, siis ennen syntymistään neitsyt Mariasta maan päällä, Jumalan poikana taivaassa, hän olisi ollut kuolevainen. Tämä on looginen päätelmä siitä, että Jeesus sai itselleen ikuisen elämän vasta ihmisenä maan päällä. Tämä jae ei itse asiassa kerro milloin Jeesus sai Isältä ikuisen elämän; onhan mahdollista, että Jeesus sai sen jo taivaassa. Oleellista onkin se, että Isä Jumala antoi ikuisen elämän pojalleen. Se merkitsee myös, että poika ei ainakaan ennen tätä ollut Jumala, koska Jumala on ikuinen, ilman alkua ja loppua, kuolematon. Jumala voi antaa ihmiselle ikuisen elämän eli kuolemattomuuden. Jumalakaan ei voi tehdä ihmisestä Jumalaa, koska Jumala on aina ollut olemassa. Jumala sen sijaan voi antaa ihmiselle jumalallisen vallan, kuten hän antoi Jeesukselle korottamalla hänet kaikkien yläpuolelle niin taivaassa kuin maan päällä.

Isä Jumala, sen lisäksi, että antoi pojalleen ikuisen elämän, korotti hänet Herraksi ja Kristukseksi (messiaaksi). Jeesus itse sanoi omasta asemastaan taivaassa: Mat 28:18 ”Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.”

Jumala on tehnyt eli korottanut Jeesuksen Herraksi ja Kristukseksi (messiaaksi)

Helluntaina apostolit todistivat suurelle väkijoukolle: Apt 2:36 ”Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte.” Myös apostolit todistivat Ylimmäiselle papille ja neuvostolle Apt 5:30 Meidän isiemme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka te ripustitte puuhun ja surmasitte. 31 Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut Päämieheksi ja Vapahtajaksi (engl. Prince and Savior, kreik. ἀρχηγός archēgós chief leader, prince), antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksiantamusta.

– Jeesusta ei Jumala lähettänyt koko maailmaa varten. Jeesus itse sanoi: ”Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö” (Mat 15:24). – Melko pian Pietari sai taivaasta näyn, joka johti voimakkaaseen lähetystyöhön Välimeren ympärillä olevien pakanakansojen käännyttämiseksi.

Jeesus eli lähes koko elämänsä saarnaten Jumalan valtakunnasta ja kehottaen ihmisiä parannukseen. Ihmiset, joille hän osoitti sanansa, olivat juutalaisia. Jeesus myös eli elämänsä noudattaen tarkasti Vanhan Testamentin Lakiliiton säädöksiä. Lähellä kuolemaansa Jeesus julisti Uuden liiton, johon sitten myös muut kuin juutalaiset saattoivat liittyä.

Heb 1:2 ”on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut.” – Mitä tarkoittaa jakeen lopussa oleva maininta ”jonka kautta hän on maailman luonut?” Jes 44:24 taas todistaa: Minä olen Herra, joka teen kaiken, joka yksinäni jännitin taivaan, joka levitin maan – kuka oli minun kanssani? Tässä onkin kyseessä edellä kuvaamani Jumalan ennakkosuunnitelmaan perustuva tulevaisuuden näky. Maa oli jo ”luotu ja taivaat jännitetty ja maa levitetty,” siitä ei siis maailman luomisessa ole kysymys.

Kysymys onkin uudesta maasta ja uudesta taivaasta: Ilm 21:1 ”Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole.” Jo Jesaja oli ennustanut saman: 65:17 ”Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu.” – Uusi taivas ja uusi maa kuvaavat viimeisen tuomion jälkeistä aikaa, jossa pelastuneet asuvat ja itse Jumala asuu heidän keskellään. Tämä on se maailma, jonka Kristus luo Jumalan ylimmäisenä pappina.

 

Jeesus on taivaassakin ihminen

1 Tim 2:5 ”Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus.” – Tässä on puhe Jeesuksesta välimiehenä Jumalan ja ihmisten välillä sen jälkeen, kun Jeesus nousi taivaaseen; ensin Jumala herätti hänet kuolleista ristiinnaulitsemisen jälkeen ja neljänkymmenen päivän kuluttua Jeesus nousi taivaaseen. Jumala antoi hänelle kaiken vallan niin taivaassa kuin maan päällä ja istutti hänet valtaistuimelle itsensä oikealle puolelle.

Katolisten keksintö Jeesuksen äidistä taivaallisena välittäjänä ei perustu Raamattuun.

Jeesuksen rooli välimiehenä voidaan nähdä näin:

Room 5:17 ”Ja jos yhden ihmisen [Adam/Eeva] lankeemuksen tähden kuolema [saatana] on hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta.
18 Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi;
19 sillä niinkuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi.”

Jeesus sanoi: Joh 11:26 ”Eikä yksikäänjoka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?” Kun mietit tätä sanomaa, huomaatko, että se on kuvaannollista ilmausta? Kuvaannollinenkin ilmaus, kuten tämä, voi olla totista totta! – Välittäjä Jeesus Kristus pyyhkii pois ihmisen kaikki synnit, jos hän vain uskossa sitä pyytää. Enää ei tarvitse uhrata elämää syntien anteeksisaamiseksi niin kuin Lakiliiton aikana.

 

Jeesuksen tuleva rooli on Ylimmäinen Pappi

Heb 2:17 Sentähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit.

Heb 7:17 Sillä hänestä todistetaan: ”Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan.”

Taivaaseen nousun myötä Jeesus sai ylimmäisen papin tehtävän ikuisiksi ajoiksi. Näen tämän ylimmäisen papin tehtävän sellaisena, että hän johtaa sitä viimeisellä tuomiolla pelastunutta ihmiskuntaa Jumalan edessä. Sitä ennen on Jeesus Kristus toiminut Jumalan määräämänä tuomarina, koska Jumala on antanut hänelle kaiken tuomiovallan.

Heb 4:15 sanoo: ”Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.”

Jaak 1:13 Älköön kukaan, kiusauksessa ollessaan, sanoko: ”Jumala minua kiusaa”; sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa.” – Jos Jeesus olisi ollut Jumala, ei mikään tai kukaan olisi voinut kiusata häntä. Hän olikin täydellisesti ihminen.

Jumalan kaksi-luonto-opin kannattajat vetoavatkin siihen, että Jeesus oli Jumala, mutta maan päällä hän oli täysin ihminen. Jumala ei voi kuolla. Sen vuoksi Jeesus olikin tämän opin mukaan maan päällä ihminen ja Jeesus kuoli ristillä ihmisenä.

Tämä oppi, samoin kuin oppi kolmiyhteisestä Jumalasta, eivät kumpikaan perustu Raamattuun. Katolinen kirkko on ne kehitellyt useiden vuosisatojen aikana ja kirkolliskokous on ne vahvistanut noudatettavaksi uhalla, että muutoin et pelastu. Ihmiset ovat uskoneet näihin ihmisten kehittämiin oppeihin, etteivät vain joutuisi helvettiin, ikuiseen kidutukseen tulisessa järvessä. Voisitko minun laillani kysyä: eikö kristinuskon keskeisimpien oppien pitäisi tulla Jumalan sanasta, Raamatusta, eikä vuosisatojen aikana riitojen ja väittelyjen ja äänestysten tuloksena kirkolliskokouksen enemmistön äänillä hyväksyttynä?

Jos Jeesus kärsi, kärsikö hän ihmisenä vai Jumalana? Jeesuksen sanotaan oppineen tottelevaisuutta kärsimyksen kautta; eikö Jeesus Jumalana olisi oppinut tätä ilman kärsimystäkin? Voidaan sanoa näinkin: jos Jeesus oli joko Jumalan poika [kolmiyhtisen Jumalan toinen persoona], tai taivaallinen enkeli, hän oli varmaan täydellinen ilman, että hänen täytyisi kehittää itseään täydelliseksi kärsimysten kautta. Sen sijaan, jos Jeesus oli täysin ihminen, hän varttuessaan kasvoi ja kehittyi viisaudessa. Hänen myös täytyi kärsiä ristin kuolema lunastaakseen ihmiskunnan synnit.

Heb 5:8 Ja niin hän, vaikka oli Poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden, 9 ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset.

Heb 2:9 Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa. 10 Sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopi, saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen, kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. – Miten nämä jakeet olisi ymmärrettävä? Jeesus oli tehty lyhyeksi aikaa enkeleitä halvemmaksi. Paljonkin halvemmaksi, jos halvemmalla tarkoitetaan valtaa ja voimaa. Jeesus oli vain ihminen. Hän teki esim. parannusihmeitä, mutta ei omalla voimallaan, vaan Jumalan antamalla voimalla. Voisimme kysyä, miksi Jeesus ei voinut olla ihmisenä voimiltaan ylivertainen, jotta kaikki olisivat nähneet Jumalan ja hänen poikansa suuruuden? Kysymyksessä on kuitenkin taivaallisen mittakaavan ajanlaskussa lyhyt hetki. Jumala näki hyväksi opettaa pojalleen kaiken mitä ihminen voi joutua kokemaan ja näin ”kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi.”

Miksi Jeesuksen täytyi olla täysin ihminen voidakseen olla kaikkien syntisten ihmisten vapahtaja? Raamattu sanoo, että synti tuli yhden ihmisen kautta. Senkö vuoksi synnin valta (saatanan valta) saatettiin poistaa vain yhden täydellisen ihmisen kautta. Eikö Isä Jumala olisi voinut armahtaa koko ihmiskuntaa ilman poikansa antamaa uhria?

Miten Jeesuksen uhri toimii niiden pakanoiden hyväksi, jotka Vanhan Testamentin aikoina uhrattiin Israelin heimojen maanhankinnan hyväksi? En epäile Jumalan oikeudenmukaisuutta, mutta Raamatusta en löydä todistusta siitä, miten aikoinaan kuolleet pakanat pelastuisivat. Jumalahan itsekin määräsi pakanat palvelemaan taivaankappaleita. Jeesus tuli maan päälle vain Israelin kadonneiden lampaiden tähden; eikö Jeesus voinut julistaa Uuden liiton myötä pelastusta myös uskoville pakanoille?

Mitä jos Jeesus olikin maan päällä pelkästään ihminen, täydellinen ihminen. Jeesushan on taivaassakin ihminen. Mitkä ihmeelliset tulevaisuuden näkymät pelastuville ihmisille!

 

Kuolleiden ylösnousemus

1 Tes 4:13 Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole.
14 Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan.
15 Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.

1 Joh 3:2 Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on.

Jaak 1:18 Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset. – Jaakob lähetti kirjeensä mukaiset toivotukset Israelin kahdelletoista hajallaan olevalle sukukunnalle. Tämä johtaa ajatukset siihen, että ”luotujen esikoisina” voi olla melkoisen iso joukko, eikä suinkaan pelkästään 12 apostolia. Kristuksen luodut esikoiset ovat ne, joista Jaakob puhuu.

Ensimmäisen ylösnousemuksen osallisiin kuuluu kaksi ryhmää: ne kuolleet, jotka aikojen saatossa ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Siis kahden vuosituhannen aikana kuolleet. Kenties vieläkin isompi ryhmä on se, joka on elossa ja uskossa Kristuksen saapuessa. Ensimmäisen ylösnousemuksen ulkopuolelle jäävät kuolleet pakanat, ylösnousemuksen hetkellä elossa olevat ja hengissä säilyneet pakanat. Tämä viimeinen joukko saa ylösnousemuksen ja viimeisen tuomion Kristuksen tuhatvuotisen valtakunnan päättyessä.

Millaisessa ruumiissa ylösnousevat kuolleet ovat? Yleinen käsitys näyttää olevan, että siinä samassa liharuumiissa missä ko. ihminen elikin. Monelle on ongelma, mistä Jumala löytää ja sitä ennen muistaa kaikki ne ihmisruumiitten atomit, mitä kaikilla ihmisillä oli. Raamattu ja sen pohjalta laaditut uskontunnustukset kyllä puhuvat ”ruumiin ylösnousemuksesta,” mutta ei pidä kuvitella, että ylösnouseva ruumis on lihaa ja verta.

1 Kor 15:40 Ja on taivaallisia ruumiita ja maallisia ruumiita; mutta toinen on taivaallisten kirkkaus, toinen taas maallisten.
41 Toinen on auringon kirkkaus ja toinen kuun kirkkaus ja toinen tähtien kirkkaus, ja toinen tähti voittaa toisen kirkkaudessa.
42 Niin on myös kuolleitten ylösnousemus: kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa;
43 kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa; kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa;
44 kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen ruumis, niin on myös hengellinen.
45 Niin on myös kirjoitettu: ”Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu”; viimeisestä Aadamista tuli eläväksitekevä henki.
46 Mutta mikä on hengellistä, se ei ole ensimmäinen, vaan se, mikä on sielullista, on ensimmäinen; sitten on se, mikä on hengellistä.
47 Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on taivaasta.
48 Minkäkaltainen maallinen oli, senkaltaisia ovat myös maalliset; ja minkäkaltainen taivaallinen on, senkaltaisia ovat myös taivaalliset.
49 Ja niinkuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä on myös oleva taivaallisen kuva.
50 Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta.
51 Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme,
52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.
53 Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen.

Sielullisen ruumiin vastakohta on hengellinen ruumis. ”Sielullinen” tarkoittaa ruumiillista, jonka vastakohtana on henkiruumis. Raamatun kielen mukaan ihminen on sielu eli elävä olento. ”Liha ja veri” ei voi periä Jumalan valtakuntaa, tarkoittaa, että fyysisessä ruumiissa ei voi päästä Jumalan valtakuntaan; Jumalan valtakunnassa asuvat ovat kaikki henkiruumiissa, sellaisessa, jonka Jumala on kullekin antanut.

Jakeessa 15:52 kerrotaan, että yhdessä silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa, kuolleet nousevat ja ihmiset muuttuvat henkiruumiisiin. Jakeessa 51 sanotaan, että kaikki eivät nuku kuolemaan, mutta me kaikki muutumme. Tämä koskettaa niitä uskovia, jotka ovat elossa Kristuksen tullessa viimeisen pasunan soimisen jälkeen. Silloin ne, jotka ovat uskossa, eivät kuole, vaan he muuttuvat henkiruumiisiin ja nousevat Kristusta vastaan.

Näin tapahtuu ensimmäinen ylösnousemus. Sen osanottajat pääsevät johtavaan asemaan Kristuksen Tuhatvuotisessa valtakunnassa, jota voisi luonnehtia osaksi Jumalan valtakuntaa – sen johdon ja hallinnon osalta. Valtakunnan tavalliset alamaiset ovat fyysisissä ruumiissa toisin kuin Kristus ja ylösnousseet ’pyhät’. Tavalliset ihmiset kun ovat kuolevaisia toisin kuin ylösnousseet johtajat.

Tämä kuvaus ei koske kaikkia eikä tuolloin eli Kristuksen saapuessa, tapahdu kaikkien kuolleiden ylösnousemusta. Sen aika on vasta kun Kristuksen tuhatvuotisen valtakunnan aika on lopussa. Silloin kaikki kuolleet herätetään ja he nousevat, kuten aikaisemminkin nousseet, henkiruumiissa.

 

Jumalan tarkoitus

Ensimmäiset ihmiset tekivät syntiä eivätkä totelleet Jumalan käskyä. Mitä siitä seurasi? Karkotus paratiisista ei ollut se merkittävä seuraamus, vaan se, että synnin vuoksi ihmisistä tuli kuolevaisia. Jumala haluaa palata lähtötilanteeseen ja tehdä koko ihmiskunnan ikuisesti eläviksi. Sen toteuttamiseksi Jumala antoi ainoan poikansa, joka ristinkuolemallaan voitti kuoleman herruuden, joka oli saatanan hallussa.

Jumalan suunnitelma etenee seuraavasti:

1 Kor 15:22 Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa,
23 mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan;
24 sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman.

25 Sillä hänen pitää hallitseman ”siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle.”

Kristus tulee takaisin maan päälle. Kristuksen omat nousevat ylös ja hallitsevat Kristuksen kanssa maan päällä sijaitsevaa ”Tuhatvuotista valtakuntaa”. Siihen kuuluvat ihmiset elävät paratiisinomaisissa olosuhteissa, mutta vaikka heidän elinikänsä ja terveytensä kohentuvat, he ovat vielä kuolevaisia. Valtakunnan lopussa tapahtuu toinen ylösnousemus ja sen kokevat joutuvat Kristuksen tuomioistuimen eteen. Ne, jotka saavat hyväksyvän tuomion, heille kristus antaa ikuisen elämän.

26 Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema.
27 Sillä: ”kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle.” Mutta kun hän sanoo: ”kaikki on alistettu”, niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa.

Kuolema on kukistettu ja kaikki ovat Kristuksen alamaisia, kunnes

28 Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa.

Kristus luovuttaa kaiken valtansa takaisin Isä Jumalalle, jolta hän sen saikin. Jumala laskeutuu asumaan maan päälle Uuteen Jerusalemiin, jossa hän hallitsee Ylimmäisen papin, Kristuksen kanssa pelastunutta ihmiskuntaa –  Jumalan työtovereita.

Jumalan ennen maailman luomista tekemä suunnitelma on lopultakin toteutunut Jumalan tarkoittamalla tavalla. Tämä ei ole ihmiskunnan loppu, vaan sen uusi alku.

 

image_pdfimage_print