Onko Jumala kolmiyhteinen, kaksiyhteinen vai pelkästään yksi?

 

Kolmiyhteinen Jumala

Opin kehittyminen

Oppi kolmiyhteisestä Jumalasta synnytettiin pari-kolmesataa vuotta jKr. Raamatusta ei löydy tällaista oppia, vaan se on katolisen kirkon isien kehittämä oppi, joka pohjautuu kreikkalaiseen filosofiaan ja jolla on esikuva vanhoissa pakanauskonnoissa. Katolinen kirkko on ollut niin tiukasti opin kannalla, että toisin uskovat on pakotettu tunnustamaan kirkon määrittämää oppia oman henkensä uhalla.  Uskonpuhdistuksessakaan 1500-luvulla ei Luther puuttunut tähän keskeiseen kysymykseen, vaikka monia katolisen kirkon oppeja lopetettiin.

Kolminaisuusoppi on siis katolisten kirkolliskokousten vahvistama oppi. Tutkin tässä kirjoituksessa miten raamatullinen oppi on kyseessä. Puhutaanko Raamatussa missään kohtaa kolminaisuudesta, Vanhassa tai Uudessa Testamentissa? Mitä profeetat sanovat Jumalan ilmoittaneen itsestään? Mitä apostolit kirjoittavat ja todistavat Jeesuksen sanoneen Jumalasta? Väittikö Jeesus olevansa Jumala tai osa kolmiyhteistä jumaluutta? Koska olen sola scriptura – periaatteen kannattaja, haluan näin keskeiselle opilliselle periaatteelle vastauksen Raamatusta. Sen sijaan katolisille Raamattu ei ole ensimmäinen, vielä vähemmän ainoa jumalallisen totuuden lähde; jäljempänä käsiteltävä muutama kirkolliskokous esimerkkinä monista, menevät Raamatun totuuden edelle.

Seuraavassa lyhyt katsaus kolminaisuusopin muotoutumiseen katolisissa kirkolliskokouksissa.

Ensimmäisenä käsitettä kolminaisuus käytti Tertullianus 200-luvulla.

Vuonna 325 pidettiin kirkolliskokous Nikeassa nykyisen Turkin alueella. Tämä oli historiallisesti ensimmäinen yritys saavuttaa yksimielisyys kaikkia kristittyjä edustavassa kirkossa. Keisari Konstantinus Suuri kutsui kirkolliskokouksen koolle Areiolaisten opin tuomitsemiseksi. Areiolaisethan tunnustivat Jeesuksen jumaluuden, mutta selittivät hänet Isän luomaksi. Itse Areios tuomittiin harhaoppiseksi. Kokouksessa muotoiltiin nykyäänkin voimassa oleva kolminaisuusoppi: ”Jumala on kolmiyhteinen (joku on käyttänyt sanaa kolmiyksinen) ja muodostuu kolmesta itsenäisestä persoonasta: Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kolme persoonaa – yksi Jumala.

Nikean uskontunnustus, joka on pääasiallisesti laadittu vuonna 325 AD, oli aikaisemmin samana vuonna kirjoitetun uskontunnustuksen tarkistus, jonka kirjoitti Eusebius Cesarealainen historioitsija ja keisari Constantinuksen läheinen uskova. Myöhemmät muutokset heijastivat pääasiassa Konstantinopolin kirkolliskokouksen lisäyksiä.

Nikean uskontunnustuksessa sanotaan:

Me uskomme yhteen Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan, kaikkien näkyväisten ja näkymättömien Luojaan, ja yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, joka ennen aikojen alkua on Isästä syntynyt, [Jumala Jumalasta], Valkeus Valkeudesta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi, meidän edestämme ristiinnaulittiin Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua.

Uskomme Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä [ja Pojasta] ja jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan ja joka on puhunut profeettojen kautta.

Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen seurakunnan. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksiantamiseksi, odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.

Läntisissä kirkoissa käytettävä Filioque-lisäys, joka ei kuulu alkuperäiseen Nikean-Konstantinopolin uskontunnustukseen, esitetään usein hakasulkeissa. Filioque -lisäys; ”Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit” tarkoittaa mainintaa ”ja Pojasta”, minkä lisäyksen läntiset kirkot vaativat.

Kun Isästä ja Pojasta puhuttiin Jumalina, Pyhästä hengestä todettiin, että ”uskomme Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä [ja Pojasta] ja jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan ja joka on puhunut profeettojen kautta.”

Konstantinopolin kirkolliskokouksessa vuonna 381 taas käsiteltiin erityisesti Pyhää Henkeä. Konstantinopolissa kolminaisuusoppia täsmennettiin siten, että jumaluudessa on kolme persoonaa, jotka ovat yksi ja sama entiteetti, yksi täydellisyys, yksi Jumala. Henki on kreikaksi pneuma ja suvultaan se on neutri. Olisi siis luontevaa sanoa se, eikä hän niin kuin yleisesti tehdään. Voidaan myös perustellusti kysyä pitääkö Pyhä Henki kirjoittaa isoilla alkukirjaimilla vai pienillä. Itse olen valinnut ison alkukirjaimen, koska kyseessä on Jumalan henki.

Pyhän Hengen jumaluuden vahvistaminen jäi myöhemmäksi; Konstantinopolin kirkolliskokouksessa vuonna 381 vahvistettiin Pyhä Henki kolmanneksi persoonaksi. Tarvittiin siis kolmen vuosisadan aika muodostamaan kolmiyhteisen Jumalan oppi. Jos oppi perustuisi Raamattuun niin kyllä se olisi sieltä löydetty nopeamminkin.

Nikean jälkeen kävivät Arius ja Athanasius mittelöä kumman muotoilu uskontunnustuksesta pääsisi voitolle. Monia erilaisia sanamuotoja oli tarjolla.

Efesoksen kolmas kirkolliskokous pidettiin Efesoksessa, nykyisen Turkin alueella vuonna 431. Kokouksen tarkoitus oli käsitellä nestorialaisten aiheuttamaa kiistaa Kristuksen olemuksesta. Konstantinopolin arkkipiispa Nestorios väitti, että Kristuksessa oli kaksi persoonaa, jumalallinen ja inhimillinen. Katolinen kirkko piti kiinni Nikean kirkolliskokouksen kannasta, jonka mukaan Kristus ja Isä Jumala ovat samaa olemusta ja Efesoksen kirkollis­kokous tuomitsi opin harhaoppiseksi. Kokous vahvisti, että Kristuksella on kaksi luontoa, Jumala ja ihminen, mutta yhdessä persoonassa. 

Kolminaisuusoppia on perusteltu eräillä Raamatunlauseilla. Tällainen on 1 Joh 5:7-8 “Sillä kolme on, jotka todistavat: Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä.” KJV kääntää tämän these three agree in one, mutta esiintyy myös käännös these three are one. Myös vanha KR 1776 sanoo: ”Sillä kolme ovat, jotka todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja ne kolme yksi ovat.” – Itse asiassa koko lausetta esiintyy vain neljässä kreikankielisessä käsikirjoituksessa, joita on yhteensä noin 5000 kpl. Lause alkoi ilmaantua latinankielisiin käsikirjoituksiin 400-luvulla. Latinankielisistä käsikirjoituksista sitä alettiin kopioida 1500-luvulla puolestaan kreikankielisiin. Erasmus Rotterdamilainen, aikansa merkittävin raamatuntutkija, ei hyväksynyt koko lausetta kuuluvaksi alkuperäiseen tekstiin.

Samanlainen tilanne on jakeen Mat 28:19 kohdalla: “Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.” Kolmannen vuosisadan apologeetta Eusebius kirjoitti näin: ”menkää siis ja opettakaa kaikkia kansakuntia ja kastakaa heidät minun nimessäni.” Raamatusta voimme lukea, että apostolit tekivät juuri näin; he kastoivat uusia seuraajia Jeesuksen nimeen.

 

Athanasiuksen uskontunnustus

Aleksandrian piispa Athanasioksen (295-373) mukaan on laadittu uskontunnustus, jonka mukaisesti nykyisinkin mm. katoliset ja protestanttiset kirkot tunnustavat oppinsa. Todennäköisesti tunnustus on laadittu 400- 500-lukujen vaihteessa Etelä-Ranskan alueella. Tunnustus suuntautui Areiolaista oppia vastaan, jossa kirkon opetus Jumalan kolminaisuudesta ja Kristuksen kaksiluonto-oppi kyseenalaistettiin.

Athanasiuksen esittämä ja hänen nimeään kantama uskontunnustus pääsi vallalle. Sen 400-luvulla kirjoitetussa tekstissä sanotaan mm.

”Sellainen kuin on Isä, sellainen on myös Poika ja Pyhä Henki:

Isä on luomaton, Poika on luomaton ja Pyhä Henki on luomaton. Isä on ääretön, Poika on ääretön ja Pyhä Henki on ääretön. Isä on ikuinen, Poika on ikuinen ja Pyhä Henki on ikuinen, eikä kuitenkaan ole kolmea ikuista, vaan yksi ikuinen, niin kuin ei myöskään ole kolmea luomatonta eikä kolmea ääretöntä, vaan yksi luomaton ja yksi ääretön.

”Samoin on Isä kaikkivaltias, Poika kaikkivaltias ja Pyhä Henki kaikkivaltias, eikä kuitenkaan ole kolmea kaikkivaltiasta, vaan yksi kaikkivaltias. Samoin Isä on Jumala, Poika on Jumala ja Pyhä Henki on Jumala, eikä kuitenkaan ole kolmea Jumalaa, vaan yksi Jumala. Samoin Isä on Herra, Poika on Herra ja Pyhä Henki on Herra, eikä kuitenkaan ole kolmea Herraa, vaan yksi Herra.” – Tässä on tunnustuksen ydinkohta. Lopuksi todetaan vielä kristityille: Tämä on yhteinen kristillinen oppi. Se joka ei usko sitä vakaasti ja vahvasti, ei voi pelastua! Athanasioksen uskontunnustuksen laatijat eivät muistaneet Raamatunlausetta Luuk 6:37 ”Älkääkä tuomitko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan.”

Niin kuin kristillinen totuus vaatii meitä tunnustamaan kunkin persoonan erikseen Jumalaksi ja Herraksi, samoin yhteinen kristillinen usko kieltää meitä puhumasta kolmesta Jumalasta tai Herrasta. Isää ei kukaan ole tehnyt, luonut eikä synnyttänyt. Poika on yksin Isästä, häntä ei ole tehty eikä luotu, vaan hän on syntynyt. Pyhä Henki on lähtöisin Isästä ja Pojasta, häntä ei ole tehty eikä luotu eikä hän ole syntynyt, vaan hän lähtee. Isä on siis yksi, ei ole kolmea Isää, Poika on yksi, ei ole kolmea Poikaa, Pyhä Henki on yksi, ei ole kolmea Pyhää Henkeä.

Tässä kolminaisuudessa ei ole mitään aikaisempaa eikä myöhempää, ei mitään suurempaa eikä pienempää, vaan kaikki kolme persoonaa ovat yhtä ikuisia ja keskenään samanarvoisia, näin on siis palvottava niin kuin on sanottu – kolminaisuutta joka on yksi, ja ykseyttä joka on kolminaisuus.

Sen joka tahtoo pelastua, on siis ajateltava kolminaisuudesta näin. Saavuttaaksemme iankaikkisen pelastuksen meidän on kuitenkin myös vakaasti uskottava, että meidän Herramme Jeesus Kristus on tullut ihmiseksi.

Oikea oppi on tämä:

Me uskomme ja tunnustamme, että meidän Herramme Jeesus Kristus on Jumalan Poika, yhtä lailla Jumala ja ihminen. Isän luonnosta ennen aikojen alkua syntyneenä hän on Jumala, äidin luonnosta ajassa syntyneenä hän on ihminen. Hän on täysi Jumala, ja täysi ihminen järjellisine sieluineen ja ihmisruumiineen. Jumaluudessaan hän on samanarvoinen kuin Isä, ihmisyydessään vähäarvoisempi kuin Isä. Vaikka hän on Jumala ja ihminen, ei kuitenkaan ole kahta Kristusta, vaan yksi. Yhdeksi hän ei ole tullut siten, että jumaluus olisi muuttunut ihmisyydeksi, vaan siten, että Jumala on omaksunut ihmisyyden. Yksi hän ei ole sen vuoksi, että luonnot olisivat sekoittuneet toisiinsa, vaan siksi, että hän on yksi persoona. Sillä niin kuin järjellinen sielu ja ruumis yhdessä ovat yksi ihminen, niin Jumala ja ihminen ovat yksi Kristus.

Hän on kärsinyt meidän pelastuksemme tähden, astunut alas helvettiin, noussut kuolleista, astunut ylös taivaisiin, istunut Isän oikealle puolelle, ja sieltä hän on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Hänen tullessaan kaikkien ihmisten on noustava kuolleista ruumiillisesti ja käytävä tilille siitä, mitä ovat tehneet. Hyvää tehneet pääsevät ikuiseen elämään, pahaa tehneet joutuvat ikuiseen tuleen.

Athanasioksen uskontunnustuksessa todetaan mm. näin:

Tässä on tunnustuksen ydinkohta. Lopuksi todetaan vielä kristityille: Tämä on yhteinen kristillinen oppi. Se joka ei usko sitä vakaasti ja vahvasti, ei voi pelastua!

Jos näin olisi, eli kaikki kolme olisivat yhtälailla kaikkivaltiaita, mutta Raamattu antaa asiasta toisenlaisen käsityksen. Jeesus Kristus itse todistaa Isän olevan suurempi kuin hän. Pyhä Henki puolestaan toimii niin Isän kuin Pojankin lähettämänä. Samoin Jeesus lausuu tekevänsä juuri niin kuin Isä häntä käskee. Jeesuksella Raamattu todistaa olevan kaikki valta niin taivaassa kuin maan päälläkin – helposti voisi jo tämän perusteella todeta Jeesus Jumalaksi. Mutta: Jeesus sanoo: minulle on annettu kaikki valta… Miten voisi kaikkivaltiaalle joku antaa jotakin mitä hänellä ei entuudestaan ole?

Kolminaisuusoppiin kuuluva piirre eli kaikkien kolmen persoonan täydellinen kaikkivaltius, ei toteudu. Jos Kristus on Jumala, hän ei voi olla kaikkivaltias. Omienkin sanojensa mukaan Isä on häntä suurempi. Tässä kohtaa tuodaan esiin kolmiyhteyden hierarkisuus, mutta se kyllä merkitsee Athanasiuksen tunnustuksen periaatteen vesittämistä. Itse en usko kolminaisuusoppiin, vaikka maailmassa on yli kaksi miljardia ihmistä, jotka kuuluvat tämän periaatteen hyväksyviin kirkkoihin, katoliseen kirkkoon ja mm. ev.lut. kirkkoon. Olen toki valmis muuttamaan mieleni jos joku osoittaa missä kohdin Raamattua puhutaan kolmiyhteisestä Jumalasta ja miksi Vanhassa Testamentissa Isä Jumala sanoo olevansa yksi ja ainoa Jumala ja miksi Jeesus Kristus ja apostolit todistivat, että heillä on vain yksi Jumala, Isä ja yksi Herra Jeesus Kristus ja miksi Jeesus itsekään ei missään sanonut olevansa Jumala tai osa siitä, vaan sanoi olevansa Jumalan Poika ja Isän olevan häntä suurempi ja että hän tekee juuri niin kuin Isä häntä käskee.

Keskiajalle tultaessa sekä katoliset että protestantit olivat hyvin samaa mieltä kolmiyhteisen Jumalan opista. Kolminaisuuden historian monia vuosisatoja on kuvattu sanoilla verta, murhaa, suvaitsemattomuutta ja toisinajattelijoiden tuomitsemista. Oppi juurtui ihmisiin niin, että sen uskominen oli täydellisen sokeaa uskollisuutta ja totaalista vakaumusta. Ne kristityt, jotka uskoivat väärin, saivat maksaa uskostaan kuolemalla. Nykyisinkin on vaikea löytää kristillistä kirkkokuntaa, joka ei uskoisi kolmiyhteiseen Jumalaan. Tällaisia ovat ainakin Jehovan todistajat (uskovat Jumalan olevan yksi, Isä) ja The Restored Church of God (uskovat Jumalan muodostuvan kahdesta Jumalpersoonasta, Isästä ja Pojasta), mutta heidän jäsentensä määrä on kuin pisara miljardien kristittyjen valtavirrassa.

Jumalan kolmea ilmenemismuotoa on yritetty kuvata eri tavoin. ”Nerokkain” näistä on seuraava: Jumala on kuin vesi, jonka kaksi muuta olomuotoa ovat jää ja höyry. Silti ne ovat samaa ainetta.

Raamatussa sanotaan viisaasti: 1 Kor 14:33 ”sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen (confusion, sekavuus), vaan rauhan Jumala. Niinkuin kaikissa pyhien seurakunnissa.” Sana sekavuus olisi mielestäni paras käännös tässä kohdin. Jumalan toive ei ole toteutunut. Raamatusta on kymmeniä, ellei satoja käännöksiä. Jokaisella kirkkokunnalla ja uskonlahkolla tuntuu olevan pakko olla oma Raamatun käännösversionsa. Raamatullisista opeista on lukemattomia versioita. Jumalan kolmiyhteisyydestä luulisi olevan yksimielisyys, koska kaksi suurinta kirkkokuntaa, katoliset ja protestantit, uskovat näin. Vielä mitä! Kun mennään vähänkin yksityiskohtiin, erot tulevat esiin. Erot ovat johtaneet sotiinkin; mm. nk. 30-vuotinen sota 1600-luvulla katolisten ja protestanttien välillä. Molemmat ovat kyllä erikseenkin vainonneet eri lailla uskovia omassa piirissään.

Seuraava havainto on tärkeä: Kun kolmiyhteisen Jumalan oppi vaati kehittyäkseen 300-400 vuotta niin miksi Kristus ei tehnyt asiaa selväksi ja opettanut apostoleilleen Jumalan olevan kolmiyhteinen?

Miksi Jumala ei lausu mitään jumaluuden kolmesta persoonasta? Niin selvästi ja yksinkertaisesti, että kaikki sen ymmärtäisivät. Tai Jeesuksen Jumaluudesta. Arvelen, että syy on seuraava: Jumala uskoo, että hengellisesti uudestisyntyneet pystyvät selvittämään opilliset kysymykset riittävän hyvin. Vaikka tätä ei sanota Raamatussa, niin syypää opilliseen hajaannukseen on saatanassa, jota voisi kutsua sekavuuden luojaksi. Sekavuus ja opilliset riidat vievät ihmiskuntaa erilleen Jumalasta. Ihmisten sieluista on käynnissä suuri taistelu. Tätä monille näkymätöntä taistelua on käyty siitä lähtien kun Jumala antoi tämän maailman kuninkuuden saatanalle. Tämän tarkkaa ajankohtaa en osaa varmuudella sanoa, mutta se on saaattanut tapahtua kohta sen jälkeen, kun Jumala karkotti Adamin ja Eevan pois paratiisista.

Jumala antoi sen aikaisen maailman maallisen kuninkuuden milloin millekin maailmanvallalle alkaen Nebukadnessarin Babyloniasta ja sen jälkeen olivat vuorossa Meedo Persia, sitten Kreikka ja Rooma. Henkimaailman valtiuden Jumala antoi saatanalle ja sen Jeesuskin vahvisti asian omana aikanaan.

Trinitaarit keskittyvät vain muutamaan Raamatun kirjoitusten kohtaan, ja irrottavat sitten nämä kokonaan kontekstista ja väittävät niiden merkitsevän jotain, mitä ne selvästikään eivät tarkoita.

Kolmiyhteisen Jumalan opin sanotaan olevan niin vaikean ja käsittämättömän, että ihmisen on vain hyväksyttävä tämä uskon mysteeri. Itse pyrin ymmärtämään ja perustelemaan omat käsitykseni tavallisella kaupunkilaisjärjellä. Esimerkiksi: Trinitaarit uskovat, että Jeesus Kristus on osa kolmiyhteistä jumaluutta; hän on aina ollut olemassa taivaassa Isä Jumalan ja Pyhän hengen kanssa. Jeesus on yhdenvertainen Jumala kahden muun Jumalpersoonan kanssa. Onko todella näin? Trinitaarit uskovat, että Jeesus lähetettiin taivaasta maan päälle ja että Jeesus riisui itsestään pois kaiken jumaluuden tullakseen aivan tavallisen ihmisen kaltaiseksi.

Kysynkin: Miksi Jumala korotti Jeesuksen Herraksi ja Kristukseksi, kun tämä tuli takaisin taivaaseen? Miksi ei vain toivottanut tervetulleeksi entiseen asemaansa kaikkivaltiaana Jumalana? Itse asiassa Herra ja Kristus merkitsee arvon alennusta verrattuna kaikkivaltiaaseen Jumalaan, jonka osana hänen sanotaan olleen.

On toki totta, että Jeesuksella sanotaan olleen kaksi luontoa, ihmiseen ja Jumalan. Käsittääkseni tällainen oppi keksittiin, kun todettiin Jeesuksen kuoleman aiheuttama ristiriita. Jumala ei voi kuolla. Jumala on aina ollut olemassa ja tulee aina olemaan. Ts. Jumala on ikuinen ja kuolematon. Kun Jeesus kuitenkin kuoli, oli keksittävä selitys. Hänen maailmaan tullessaan ihmisen luonto kuoli, mutta Jumala hänessä ei tietenkään kuollut. Ongelma tiedostettiin, mutta kesti satoja vuosia ennen kuin se virallisesti ratkaistiin. Ensimmäinen kirkolliskokous, joka otti asian ratkaistavakseen, oli vuoden 325 Nicean kirkolliskokous. Kokous päätti, että Isällä ja Pojalla oli yhteinen olemus. Poika ja Isä ovat samanarvoisia, ja he sekä yhdessä että erikseen ovat osa yhtä Jumaluutta. Lopullinen opin muotoilu saatiin aikaiseksi vuonna 451 pidetyssä Khalkedonin kirkolliskokouksessa.

Kirkkoisiltä kului yli 400 vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen ratkaista tämä visainen ongelma. Tämä on vain yksi esimerkki siitä sokeudesta, jota Raamattu kuvaa Mat 15:14 ”Älkää heistä välittäkö: he ovat sokeita sokeain taluttajia; mutta jos sokea sokeaa taluttaa, niin he molemmat kuoppaan lankeavat.”

 

Mikä on kolmiyhteisen Jumalan persoonien arvojärjestys?

1 Kor 11:3 Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää ja että mies on vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää.  15:28 Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa. – Paavali kirjoittaa ja todistaa selväsanaisesti, että Isä Jumala on Kristuksen yläpuolella ja että aikanaan Jumalan poikakin alistetaan Isän valtaan, että Jumala olisi kaikki kaikessa.

Jeesus itsekin todisti, että Jumala on häntä suurempi. Jakeessa 15:28 puhutaan epäsuorasti tulevasta Kristuksen tuhatvuotisesta valtakunnasta. Toisen tulemisensa jälkeen Kristus hallitsee maan päällä tämän valtakunnan kuninkaana yhdessä ensimmäisen ylösnousemuksen osallisten eli pyhien kanssa.

Jumala on korottanut Poikansa Herraksi ja Kristukseksi ja antanut hänelle ikuisen elämän. Vaikka Kristus istuu valtaistuimella Jumalan oikealla puolella ja hänelle on annettu sama valta kuin itse Jumalallakin on niin taivaassa sekä maan päällä. Hän on kuitenkin aina alistettu Jumalalle. Tiedämme sen Ilmestyskirjan lopusta Raamatusta, että Kristuksen tuleva asema on Jumalan Ylimmäinen pappi.

Jeesus todistaa, että Isä Jumala on lähettänyt hänet maan päälle. Jeesuksen puhuma sana ei ollut hänen omaansa, vaan hänen Isänsä oli käskenyt häntä näin puhumaan.

Joh 14:24 Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani; ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan Isän, joka on minut lähettänyt.

Jeesus Kristus kertoo Johanneksen mukaan lähettävänsä Isän tyköä Puolustajan eli totuuden hengen (Jumalan Pyhän hengen). Kun mietitään Isän ja Pojan ja Pyhän hengen keskinäistä asemaa, on selvää, etteivät nämä kolme ole arvossa samalla tasolla. Isä Jumala on Kristuksen pää. Molemmat, sekä Isä että Poika, ovat Pyhän hengen yläpuolella siitä päätellen, että he lähettävät Pyhän hengen suorittamaan sille annettuja tehtäviä. Pyhällä hengellä onkin monipuolisia tehtäviä sekä lahjoja (ks. Apt 10:45) ja hedelmiä (ks. Gal 5:22) annettavanaan.

Joh 15:26 Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköätotuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.

Joh 16:7 Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän.

Luuk 11:13 Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat!” 

 

Väärennöksiä ja lisäyksiä kolminaisuuden todistamiseksi

Kun Raamatusta ei ole löytynyt selviä todisteita kolminaisuuden todistamiseksi, on otettu käyttöön epärehelliset keinot. Tässä pari esimerkkiä:

1 Joh 5:7-8: “For there are three that bear record (in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit: and these three are one. And there are three that bear witness in earth), the spirit, and the water, and the blood: and these three agree in one.” – Lisätyt sanat olen pannut sulkuihin.

NENT (Numeric English New Testament) kääntää sen näin: 7 And it is the Spirit that witnesseth, because the Spirit is the truth. 8 Because the witnessing ones are three: the Spirit, and the water, and the blood: and the three agree in one.

Lisäykset löytyvät latinankielisestä Vulgatasta, mutta ei lukemattomista muista vanhoista käsikirjoituksista. Lisäykset puuttuvat kaikista kreikankielisistä MSS:stä ja jopa useimmista latinankielisistäkin.

Mat 28:19 ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen”. – Olen vakuuttunut, että Jeesus ei antanut tällaista käskyä. Joka tapauksessa apostolit jättivät tyystin käskyn noudattamatta ja kastoivat tuhansia pelkästään Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen.

Joh 1:1 ”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.” Kreikankielinen teksti kuitenkin sanoo: κα θες ν  λγος eli .. ja Jumala oli sana. En tiedä milloin virhe on ilmaantunut Raamattuun, mutta näyttää olevan ainakin vanhassa KJV:ssa.

Jumala sanassaan tuomitsee Raamattuun tehdyt lisäykset ja tekstin poisottamisen; Ilm 22:18 Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan; Tuomio on vielä kovempi, näin uskon, suoranaisten väärennösten tekemisestä. Usein on kysymys tulkinnasta; luvussa käännös- ja tulkintakysymyksiä, olen tutkinut ja pohdiskellut niitä ongelmia, joista tässäkin luvussa tuon esille. Uskon, että Jumala haluaa meidän kunkin pohtivan ja tutkivan Raamattua – ja viimein löytävän totuuden. Jokaisen on muistettava, että kaikki eivät vielä ole tätä Jumalan totuutta löytäneet eikä heitä saa tuomita, vaan on oltava kärsivällisiä.

 

Kaksiyhteinen Jumala – puolesta ja vastaan

Kysymys on kolmiyhteisen Jumala -opin alahaara, jossa kolme jumalpersoonaa on supistettu kahteen.

Otsikko tarkoittaa, että Jumalamme muodostuisi kahdesta Jumalasta, tai jumalpersoonasta. Nämä olisivat Isä Jumala ja Poika Jumala. Tällaista tulkintaa kannattaa hyvin pieni osa kristikunnasta; tiedän vain yhden kirkkokunnan, joka on tämän tulkinnan kannalla: The Restored Church of God.

Jumalan määritelmään kuuluu, että Jumala on aina ollut eli hänellä ei ole alkua eikä myöskään loppua. Hän on tietysti myös kaikkivaltias, kaikkitietävä.

Kaikki kristityt, niin uskallan sanoa, vahvistavat, että Isä Jumala on tällainen määritelmän täyttävä Jumala. Entä Jumalan Poika? Vahvistaako Raamatun todistus hänen olevan Jumalan kriteerit täyttävä?

Johannes juutalaisena takuuvarmasti ymmärsi mitä tarkoitti se, että Jumala on yksi. Se, että Jumalalle ilmaantui poika, oli toki uusi piirre uskossa. Mutta se, että Poika olisi tasavertainen Jumala, oli kaikille juutalaisille käsittämätön uusi piirre.

 

Kaksi jumalolentoa, Isä ja Poika

Kolmiyhteiseen Jumalan uskovat ovat vakuuttuneita, että Isä ja Poika ovat jumalolentoja. Raamatussa on kyse Isän ja Pojan läheisestä suhteesta. Monet Raamatun kohdat voidaan tulkita niin, että kysymys on kahdesta Jumalolennosta, Isästä ja Pojasta. Jeesuksen julkisen toiminnan alkaessa Jumala tunnusti Jeesuksen pojakseen kuuluttamalla kastetilaisuudessa: ”Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä.”

Isä Jumala korotti Pojan ja antoi hänelle kaiken vallan. Vallan merkiksi Kristukselle annettiin valtaistuin Isä Jumalan oikealla puolella. Pyhällä hengellä ei kerrota olevan valtaistuinta eikä muutakaan edes symbolista merkkiä suuresta ja tasa-arvoisesta vallasta Isä ja Pojan rinnalla.

RCG kirkko tulkitsee Isän ja Pojan välisen suhteen tähän tapaan: Isä Jumala on ollut kaikkivaltias Jumalolento ja toinen Jumalhenkilö Sana, on Vanhan Testamentin Jumala (1 Kor 10:1-4) ja Sana oli se, joka loi kaiken ja myöhemmin ilmestyi ihmisenä Jeesuksena Kristuksena.

RCG kirkko väittää, etteivät Vanhan Testamentin aikalaiset tunteneet Isä Jumalaa, vaan vasta kun Jeesus ilmoitti hänet. Exo 6:3 And I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, by the name of God Almighty, but by my name JEHOVAH was I not known to them. – Suomenkielinen Kirkkoraamattu 33/38 käyttää Jumalasta nimitystä ‘Herra’: 6:3 Ja minä olen ilmestynyt Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille ’Jumalana Kaikkivaltiaana’, mutta nimelläni Herra’ en minä ole tehnyt itseäni heille tunnetuksi.

Johanneksen evankeliumin alkupuolella on muutama jae, joita niin ikään pidetään täysin varmoina todisteina Kristuksen ikuisesta olemisesta Sanana ja Jumalana Jumalan luona.

Joh 1:1 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. 2 Hän oli alussa Jumalan tykönä. 3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Joh 1:14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Kun lukee em. jakeet, moni unohtaa kaiken muun ja toteaa; ”tässä on Raamatun totuus, nämä jakeet todistavat kaiken”. Matthew Henryn perusteellinen kommentaarikin sanoo mm. ”2. His co-existence with the Father: The Word was with God, and the Word was God. Let none say that when we invite them to Christ we would draw them from God, for Christ is with God and is God; it is repeated in v. 2: the same, the very same that we believe in and preach, was in the beginning with God, that is, he was so from eternity. In the beginning the world was from God, as it was created by him; but the Word was with God, as ever with him. The Word was with God,” – Osoitan tässä artikkelissani, että tässä on sanajärjestysvirhe, joka tietyllä ennakkokäsityksillä muuttaa ilmaisun siitä kuka on Jumala ja kuka Sana.

Miksi sitten Johannes kuitenkin kirjoittaa samassa Evankeliumissa Jumalasta yhtenä ja ainoana? Jumalasta, joka on Kristuksen Isä ja Jumala. Isästä, joka on yksin Jumala.

Joh 5:44 Kuinka te voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee häneltä, joka yksin on Jumala?

Joh 17:3 Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumalaja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen kristuksen.

Joh 20:17 Jeesus sanoi hänelle: ”Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö.”

1 Kor 8:4 Mitä nyt epäjumalille uhratun lihan syömiseen tulee, niin tiedämme, ettei maailmassa ole yhtään epäjumalaa ja ettei ole muuta Jumalaa kuin yksi.
5 Sillä vaikka olisikin niin sanottuja jumalia, olipa heitä sitten taivaassa tai maassa, ja niitä on paljon semmoisia jumalia ja herroja,
6 niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, isäjosta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi herra, Jeesus kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen kauttansa.

Efe 4:4 yksi ruumis ja yksi [Jumalan Pyhä] henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte;
yksi herra [Jeesus Kristus], yksi usko, yksi kaste;
yksi Jumala ja kaikkien isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa.

Juud 1:25 hänelle, ainoalle Jumalalle ja meidän pelastajallemme herramme Jeesuksen kristuksen kautta, hänelle kunnia, majesteetti, voima ja valta ennen kaikkia aikoja ja nyt ja iankaikkisesti! Amen.

Tähän asti olen tulkinnassani pitäytynyt yhden Jumalan, Isän hallitsemaan valtakuntaan. RCG-kirkon usko kahteen Jumalpersoonaan, on ollut lähinnä kuriositeetti. Katso kuitenkin mitä Raamattu kertoo Ilmestyskirjan kahdessa viimeisessä luvussa. Siinä Isä ja Poika istuvat valtaistuimillaan. Huomaa kuitenkin, että Kristus toimii Jumalan ylimpänä pappina.

Entä kolmiyhteisen Jumalan kolmas persoona, Pyhä Henki? Miksi hän ei täytä jumaluuden vaatimuksia? Miksi ei Pyhä henki ole RCG-kirkon mielestä samassa asemassa Isän ja Pojan kanssa? Käsittelenkin seuraavaksi Pyhää henkeä.

 

Pyhä Henki

Missä on Pyhän Hengen valtaistuin?

Jos kirkonisät olisivat pitäneet Pyhää Henkeä Jumalana kolmiyhteisessä jumaluudessa, miksi vasta vuonna 381 Konstantinopolin kirkolliskokouksessa Pyhä Henki korotettiin osaksi kolmiyhteistä Jumalaa? Jeesus Kristus oli puolestaan korotettu Jumalaksi jo vähän aiemmin eli vuoden 325 Nikean kirkolliskokouksessa.

Pyhän Hengen jumaluutta suoranaisesti puoltavia kohtia en ole Raamatusta löytänyt. Ainoa merkittävä selitystä kaipaava on tämä, jossa todetaan, että Pyhän Hengen pilkkaaminen on synti, jota ei voi saada anteeksi. Luuk 12:10 “Ja jokaiselle, joka sanoo sanan Ihmisen Poikaa vastaan, annetaan anteeksi; mutta sille, joka Pyhää Henkeä pilkkaa, ei anteeksi anneta.“

–  Millainen on se synti, pilkkaaminen, joka on anteeksiantamaton? Tästä on varmaan monia tulkintoja, mutta ei selvää selitystä Raamatussa. Erään tulkinnan mukaan Pyhän Hengen pilkkaamiseen syyllistyy se ihminen, joka kerran on ollut vakaassa uskossa, mutta sittemmin luopuu uskostaan. Tätä tukee voimakkaasti Hebrealaiskirjeen jakeet 6:4 “Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet, 5 ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia,  6 ja sitten ovat luopuneet – taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät.“

– Jakeissa 4-6 puhutaan Pyhän Hengen siunauksellisista lahjoista. Erityisen mielenkiintoinen näistä on maininta tulevan maailmanajan voimista, joilla ymmärrykseni mukaan viitataan Jumalan valtakunnan hallitsemiseen yhdessä muiden pyhien kanssa.

Raamatusta kuitenkin saa käsityksen, jonka mukaan Pyhä Henki on Jehovan ja Jeesuksen lähetettävissä oleva toimiva voima. Tämä ilmenee jakeesta Joh 14:26 “Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.“ – Pyhään Henkeen liittyy muitakin ominaisuuksia, kuten voima: Apt 1:8 “vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka.”

– Apostoli Pietari kehotti kuulijoitaan ottamaan kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen Pyhän Hengen lahjan saamiseksi: Apt. 2:38 “Niin Pietari sanoi heille: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.” – Huomionarvoista on, että apostolit kastoivat noin 3000 henkeä pelkästään Jeesuksen Kristuksen nimeen eikä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimiin. Pyhän Hengen saantiin liittyi myös kielillä puhumisen lahja: Apt 2:4 “Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.”

Efesolaiskirjeessä tuodaan esille vielä eräs Pyhän Hengen lahja, Pyhän Hengen sinetti: Efe 1:13 “Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti 4:30 Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka.” – Pelastuksen yhteydessä tulee esille Jumalan sinetin tärkeys; se pelastaa ahdingon aikana ihmisen, jolla on Jumalan sinetti todistuksenaan.

Uskovalle ihmiselle on tärkeää tietää mitä 1 Kor 6:19 sanoo: … teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat?“

Jeesus sanoi: Minä ja Isä olemme yhtä (Joh 10:30). Huomattakoon, että Jeesus ei maininnut mitään Pyhän Hengen kuulumisesta tähän ykseyteen! Tämä ei tarkoita sitä, että Jeesus olisi Jumala yhdessä Isän kanssa. Vanhempi käännös Isä ja minä olemme yksi saattaa johtaa tähän päätelmään vielä helpommin.

Ilmestyskirjassa kerrotaan, että Jumalalla on seitsemän henkeä: Ilm. 3:1 ”Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän henkeä ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. 4:5 Ja valtaistuimesta lähti salamoita ja ääniä ja ukkosen jylinää; ja valtaistuimen edessä paloi seitsemän tulisoihtua, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä.”

5:6 Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden neljän olennon ja vanhinten keskellä seisoi Karitsa, ikään kuin teurastettu; sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä, lähetetyt kaikkeen maailmaan.” Ovatko ne osa Pyhää henkeä vai erillisiä henkiä, en tiedä koska Raamattukaan ei kerro asiasta enempää.

 

Onko Pyhä henki itsenäinen Jumalpersoona vai Jumalan oma henki?

Miksi on tärkeää, että ymmärrämme Pyhän hengen olevan Jumalan henki? Jos Pyhä henki olisi itsenäinen persoona sen sijaan, että Pyhä henki on Jumalan henki, Jeesus ei olisi Jumalan poika, vaan Pyhän hengen poika. Raamattuhan kertoo Pyhän hengen saattaneen Marian raskaaksi. Tällä perusteella voimme ymmärtää, että Pyhä henki on Isä Jumalan henki, jonka Isä (tai Poika Isän valtuuttamana) lähettää.

Jos taas Pyhä henki on itsenäinen jumalpersoona, ja jos Jeesus Kristus on ollut taivaassa jo aikojen alusta lähtien, mitä se merkitsee? Sitä, että Jeesus itse oli taivaassa lähettämässä itseään maan päälle vapauttamaan ihmiskunnan synnin vallasta. Tämä taas johtaa kysymykseen Jeesuksen pre-eksistenssin todellisuudesta.

Raamatussa kerrotaan 1 Moos 1:1-3, että ”Alussa loi Jumala taivaat ja maan. Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä.” – Miten Jumalan henki liittyi luomistyöhön? Siitä ei Raamattu puhu tarkemmin. Pyhä henki on Jumalan henki.

Jumalalla on Jumalan (Pyhä) henki ja ihmisellä on ihmisen henki (hepr. ruach). Kolminaisuusopissa on kuitenkin pyritty erottamaan Jumalan henki omaksi persoonakseen. Jumala antaa ihmiselle henkeään tai lähettää henkensä. Henki myös voi asua ihmisessä.

Muutama esimerkki Jumalan hengen monitahoisesta toiminnasta:

1 Sam 10:10 Ja kun he tulivat sinne, Gibeaan, niin katso, joukko profeettoja tuli häntä vastaan. Silloin Jumalan henki tuli häneen, ja hänkin joutui hurmoksiin heidän keskellänsä.

Job 33:4 Jumalan henki on minut luonut, ja Kaikkivaltiaan henkäys elävöittää minut.

Psa 106:33 Sillä he niskoittelivat Jumalan Henkeä vastaan, ja hän puhui huulillaan ajattelemattomasti.

Hes 11:24 Mutta Henki nosti ja vei minut Kaldeaan pakkosiirtolaisten tykö, näyssä, Jumalan Hengen voimalla; ja näky, jonka olin nähnyt, katosi minulta.

Mat 3:16 Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä.

Apt 7:55 Mutta täynnä Pyhää Henkeä hän loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella

Room 8:9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.

Room 8:16 Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.

1 Kor 2:10 Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut Henkensä kautta, sillä Henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin.Mitä tarkoittaa se, että Henki tutkii Jumalan syvyydetkin? Tätä ei varmaankaan ole Raamatussa selitetty.  Asiaa mietittyäni tulin  siihen tulokseen, että kyseessä on ihmisen omatuntoon verrattava tilanne; ihmisen omatunto reagoi ihmisen tekoihin ja ”antaa pistoksen” jos toteaa ihmisen tehneen jotain kiellettyä. Joskus Jumalan henki on saanut jotain muutosta aikaan Jumalan käytöksessä. Näin voin päätellä siitä, kun Jumala sanoo katuvansa jotakin tekemäänsä.

1 Kor 3:16 Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä?

Efe 4:30 Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka.

2 Tim 3:16 Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan  Hengen  vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa,

1 Joh 4:6 Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen.

Ilm 21:10 Ja hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan tyköä,

Näistä jakeista löydämme Pyhää henkeä koskevia luonnehdintoja. Henki tulee ihmiseen, henki on luonut, henki nosti näyssä, Kristuksen henki, henki todistaa, henki tutkii kaikki, henki on annettu sinetiksi, hengen vaikutuksesta, totuuden henki, mutta myös on eksytyksen henki, Johannes vietiin hengessä jne.

Joh 10:30 Minä ja Isä olemme yhtä.” – Tarkoitushakuisempi käännös: Minä ja Isä olemme yksi.

Joh 14:9 Jeesus sanoi hänelle: ”Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: ’Näytä meille Isä’?

 

Paavali ei lähettänyt terveisiä Pyhältä hengeltä

Room 1:7 kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille pyhille. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!
9 Sillä Jumala, jota minä hengessäni palvelen julistaen hänen Poikansa evankeliumia, on minun todistajani, kuinka minä teitä lakkaamatta muistan,

1 Kor 1:3 Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! – Ei tervehdystä Pyhältä hengeltä.

2 Kor 1:2 Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! 3 Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, – Tervehdys Jumalalta, meidän Isältämme sekä Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ei tervehdystä Pyhältä hengeltä.

Gal 1:3 “Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta.” – Ei tervehdystä Pyhältä hengeltä.

Efe 1:2-3 Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! 3 Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, – Ei tervehdystä Pyhältä hengeltä.

Jne. jne.

Miksi Paavali lähetti kirjeissään terveisiä Isä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta – mutta ei Pyhältä hengeltä?

Monissa Raamatun jakeissa ei mainita Pyhää henkeä, mutta kylläkin Isä Jumala ja Jeesus Kristus. Ei sanaakaan kolmannesta jumalpersoonasta. Voidaankin kysyä, onko Pyhä Henki todellakin jumaluuden kolmas persoona? Miksi häntä ei mainita yhdessä Isän ja Pojan kanssa?

 

Missä on Pyhän hengen valtaistuin? Isän valtaistuinta kuvataan kyllä ja Pojan valtaistuimen mainitaan olevan Jumalan oikealla puolella.

Miksi ei mitään mainintaa siitä, että Jeesus oli menossa taivaaseen ottamaan paikkansa osana kolmiyhteistä jumaluutta. Ei myöskään mitään mainintaa Pyhän hengen luokse menosta.

Kristus tiesi olevansa Jumalan Poika. Silti hän sanoi Mat 11:29 mukaan: ”Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.” Olisihan hän voinut valita toisenkin tavan ilmoittaa itsestään, mutta hän ’tyhjensi itsestään kaiken jumalisuuden’ ja valitsi hiljaisen ja nöyrän esimerkin ihmiskunnalle. Hän halusi elää tavallisen ihmisen elämän, vaikka olikin jatkuvasti yhteydessä Isäänsä.

Joh 20:17 Jeesus sanoi hänelle: ”Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö.” – Tämän jakeen perusteella on vaikea uskoa Jeesuksen olevan tasavertainen jumaluudessa Isä Jumalan kanssa. Jeesushan sanoo menevänsä ylös taivaaseen Isänsä ja Jumalansa luokse. Jeesuksen suhde Isä Jumalaan on Pojan suhde Isään, mutta myös Pojan suhde Jumalaan. Esikuva tälle suhteelle vois löytyä Vanhan Testamentin puolelta, Joosefin suhteesta Faaraoon. Jumalan avulla Joosef pääsi Faaraon suosioon. Faarao jopa nimitti Joosefin lähimmäksi miehekseen, jolle hän antoi kaiken vallan Egyptissä. Tästä huolimatta Faarao oli ylin johtaja.

Merkille pantavaa on mitä Jeesus EI sanonut. Hän ei sanonut menevänsä Pyhän hengen luokse.

1 Kor 8:6 niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen kauttansa.

Olen pitänyt tätä Raamatunjaetta eräänä kaikkein tärkeimmistä. Kun palastelemme sen osiin, näemme mitä kaikkea se paljastaa: 1) Meillä eli koko ihmiskunnalla on vain yksi Jumala, Isä. 2) Me kaikki olemme Isä Jumalan luomia. 3) Meillä on yksi Herra, Jeesus Kristus. 4) Kaikki tässä maailmassa on Kristuksen kautta.

Jälleen kerran; yksi Jumala, Isä ja yksi Herra, Jeesus Kristus. Pyhää henkeä ei mainita.

Psa 110:1 Daavidin virsi. Herra sanoi minun herralleni: ”Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi.”

Jeesus kysyi fariseuksilta, mitä he arvelivat Kristuksesta ja kenen poika Kristus on? Fariseukset vastasivat Jeesukselle; Kristus on kuningas Daavidin poika. Keskustelu jatkui ja Jeesus puolestaan kysyi fariseuksilta;

Mat 22:43 ”Kuinka sitten Daavid Hengessä kutsuu häntä Herraksi, sanoen:
44 ’Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi alle.’ 45 Jos siis Daavid kutsuu häntä Herraksi, kuinka hän on hänen poikansa?”

Tällaista keskustelua ei oikeasti käyty koskaan – Daavidin aikana. Jeesus otti tämän Vanhan Testamentin kirjoituksen puheeksi fariseusten kanssa. Ensiksikin, Daavid on saanut tällaisen näyn niin kuin jae 43 sanoo, hengessä. Keskustelu kuvasi kuinka Isä Jumala sanoi Pojalleen Jeesukselle Kristukselle tämän taivaaseen nousemisen jälkeen: istu valtaistuimellesi tähän minun oikealle puolelleni, kunnes sinun vihollisesi on tuhottu. Samaan jakeeseen on viitattu seuraavissa Raamatun jakeissa:

Dan 7:13 Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. 14 Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä.

Apt 2:34 Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoo itse: ’Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni,

1 Kor 15:25 Sillä hänen pitää hallitseman ”siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle.”

Efe 1:20 1:20 jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa,

Heb 1:13:ssa, jossa sanotaan: ”Kenelle enkeleistä [tarkoittaen: Ei kenellekään] hän koskaan on sanonut: ”Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi”? Hebrealaiskirje todistaa, että Isä Jumala ei halunnut antaa sitä valtaa kenellekään enkelille, jonka hän lupasi Pojalleen Jeesukselle tämän noustua ylös taivaaseen.

Tästä kirjoitinkin jo hieman aiemmin, mutta kertaan: Isä Jumala korottaa juuri ylösnousseen poikansa, ihmisen Jeesus Kristuksen, valtaistuimelle oikealle puolelleen. Jumala lupaa Jeesukselle alistaa hänen vihollisensa Jeesuksen ”astinlaudaksi”. Huomionarvoista on tässä se, että Jumala lupaa tämän pojalleen. Kysynkin, eikö Jeesus olisi itse voinut tehdä tämän kaiken, jos hän kerran on kaikkivaltias Jumala, kuten kolminaisuusopin kannattajat uskovat.

Mitä voimme päätellä tähänastisesta?

Johannes kirjoittaa: 14:26 Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.
14:28 Te kuulitte minun sanovan teille: ’Minä menen pois ja palajan jälleen teidän tykönne.’ Jos te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän tykö, sillä Isä on minua suurempi.  

Pyhää henkeä kutsutaan tässä Puolustajaksi. Jeesus lupaa opetuslapsille, että Isä lähettää Pyhän hengen Jeesuksen nimessä. Pyhä henki palauttaa opetuslasten mieliin kaiken mitä Jeesus on opettanut. Tämä selittää miten on mahdollista, että opetuslapset muistivat Jeesuksen opetukset lähes sanasta sanaan.

Tärkeä on myös Jeesuksen tunnustus, että ”Isä on minua suurempi”. Voisiko myös todeta, että Pyhä henki puolestaan on arvossa alempi kuin Isä Jumala tai Poika Jeesus?

Ilmeisesti näin olivat päätelleet apostolitkin, ainakin Paavali, ’kansojen apostoli’. Hänen kirjeitään Välimeren itäosassa sijainneisiin seurakuntiin, voimme lukea Raamatusta. Paavali kirjeen alussa tervehtii seurakuntaa ja lähettää armon toivotuksen Isä Jumalalta ja terveiset Jeesukselta Kristukselta. Mutta unohtaako hän Pyhän hengen? Ei ole luultavaa, että kyse olisi unohduksesta, koska sama tervehdyksen muoto toistuu monta kertaa.

Tulkitsen asian niin, että ainakaan Paavali ei lue Pyhää henkeä Jumalaksi. Johanneshan kirjoitti evankeliumissaan (Tuomaan huudahdettua Jeesukselle ”minun Herrani ja minun Jumalani, jae 20:28), että hänen tarkoituksensa oli todistaa, että Jeesus on Jumalan Poika: 20:31 ”mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.” Jeesus itse todisti, että Isä on häntä suurempi.

 

Missä on Pyhän hengen valtaistuin?

Athanasioksen uskontunnustuksessa todetaan mm. ”Samoin on Isä kaikkivaltias, Poika kaikkivaltias ja Pyhä Henki kaikkivaltias, eikä kuitenkaan ole kolmea kaikkivaltiasta, vaan yksi kaikkivaltias. Tässä kolminaisuudessa ei ole mitään aikaisempaa eikä myöhempää, ei mitään suurempaa eikä pienempää, vaan kaikki kolme persoonaa ovat yhtä ikuisia ja keskenään samanarvoisia.”

Kun Jeesus nousi taivaaseen, Isä Jumala antoi hänelle ikuisen elämän ja korotti hänet Herraksi ja Kristukseksi. Jeesukselle annettiin kaikki valta niin taivaassa kuin maan päällä. Missään ei todeta, että Isä Jumala ja Pyhä henki yhdessä näin päättivät. Ei, päätöksen teki Jumalamme Jehova, joka istutti Poikansa oman valtaistuimensa oikealle puolelle.

Taivaassa oli siis ennestään yksi valtaistuin, Isän. Mutta, missä on Pyhän hengen valtaistuin? Hänhän on tasa-arvoinen jumaluudessa! Pitäähän hänelläkin olla oma valtaistuin. Kun näin ei ole ja ottaen huomioon kaikki mitä edellä kirjoitin luonnehdintoja Pyhästä hengestä, on mielestäni aiheellista kysyä

Onko Pyhä henki todella tasa-arvoinen jumaluudessa Isän ja Pojan kanssa?      Ja myös: Onko Pyhä henki ollenkaan jumalpersoona, kuten Isä ja Poika? Jos ei, niin mikä on Pyhä henki?

Raamattu sen paljastaa: Pyhä henki on Jumalan henki. Itse asiassa Pyhä henki on yksi seitsemästä Jumalan hengestä. Me tiedämme aika monia asioita Pyhästä hengestä, mutta kuudesta muusta Jumalan hengestä on Raamatussa jätetty tyystin kertomatta.

Pyhä henki ei siis edellä olevien havaintojen mukaan ole Jumala tai jumalpersoona. Eräs uskontokunta onkin nimennyt Pyhän hengen Jumalan toimivaksi voimaksi. Kun Pyhä henki toimii, tuntuu kuin itse Jumala olisi suorittamassa kyseistä asiaa.

Pyhällä hengellä ei ole omaa valtaistuinta. Voi olla, että Jumalankin ja Kristuksen valtaistuimet ovat vain kielikuvia, jotka kuvaavat sitä valtaa, mikä heillä on. Ihmiset ymmärtävät, että joka ”istuu valtaistuimella”, on kuningas ja hallitsija kaikkien yläpuolella. Jumala ei tarvitse tällaista symbolista vallan kuvaajaa. Taivaalliset joukot tietävät asian muutenkin.

Ilmestyskirjan kuvauksessa Jumalan uudesta maailmasta, Jumala ja Kristus kuitenkin ”istuvat molemmat valtaistuimillaan” – kolmannella ”jumalpersoonalla” Pyhällä hengellä ei vieläkään ole valtaistuinta.

 

Yksi kaikkivaltias Jumala, Isä

5 Moos 6:4 Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi. – 6:3 Niin kuule siis, Israel, ja noudata tarkoin niitä, että, niinkuin Herra, sinun isiesi Jumala, on sinulle luvannut, menestyisit ja te lisääntyisitte suuresti siinä maassa, joka vuotaa maitoa ja mettä.

5 Moos 4:35 Sinun on annettu se nähdä, tietääksesi, että Herra on Jumala, eikä muuta jumalaa ole kuin hän.

Jes 45:5 Minä olen Herra (Jehova), eikä toista ole, paitsi minua ei ole yhtään jumalaa. Minä vyötän sinut, vaikka sinä et minua tunne, 6 jotta tiedettäisiin auringon noususta sen laskemille asti, että paitsi minua ei ole yhtäkään: minä olen Herra, eikä toista ole, 7 minä, joka teen valkeuden ja luon pimeyden, joka tuotan onnen ja luon onnettomuuden; minä, Herra, teen kaiken tämän.

Jes 44:24 Näin sanoo Herra, sinun lunastajasi, joka on valmistanut sinut hamasta äidin kohdusta: Minä olen Herra, joka teen kaiken, joka yksinäni jännitin taivaan, joka levitin maan – kuka oli minun kanssani?

Deu 6:4 Shama, yisrial Yahweh Elohim Yahweh echad. – Shema -sana merkitsee kuulemista tavalla, johon yhdistyy totteleminen.

1 Kor 8:6 ”niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen kauttansa. – Tässä ei voi olla tulkintaongelmaa, koska yksi Jumala ja yksi Herra on erotettu toisistaan.

Tulkintaongelma liittyy sivulauseisiin; ”Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut” ja toinen; ”Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen kauttansa.” – Molemmissa sanotaan ’josta kaikki on’ tai ’jonka kautta kaikki on’. Ero on siinä, että Isästä puhuttaessa todetaan kaiken olevan ISÄSTÄ, mutta Kristuksesta puhuttaessa, ’jonka KAUTTA’. Tulkitsen tämän niin, että Isä on kaiken alku, josta ihminen ja maailma sai alkunsa. Kristuksen kautta koko uusi maailma, Uuden Liiton myötä, luodaan uudeksi. Ilm 21:5 ”Ja valtaistuimella istuva sanoi: ”Katso, uudeksi minä teen kaikki.” Ja hän sanoi: ”Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet.” – Valtaistuimilla istuvat sekä Isä että Poika. Molemmat lausuvat ”Minä olen Alfa ja Omega, A ja O”. He todella ovat yhtä.

Jes 45:15 Totisesti, sinä olet salattu Jumala, sinä Israelin Jumala, sinä Vapahtaja. 45:18 Sillä näin sanoo Herra, joka on luonut taivaan – hän on Jumala – joka on valmistanut maan ja tehnyt sen; hän on sen vahvistanut, ei hän sitä autioksi luonut, asuttavaksi hän sen valmisti: Minä olen Herra, eikä toista ole. – Jumala on salattu Jumala, ainakin siinä mielessä, että kukaan ei ole nähnyt hänen kasvojaan:

Joh  1:18 Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut. – Johannes kirjoittaa, että Jeesus, Jumalan ainokainen Poika, on hänet ilmoittanut ollessaan maan päällä.

 

Mikä on Isän ja Pojan suhde tulevaisuudessa?

Hebrealaiskirjeessä kuvataan Jeesusta Ylimmäisenä pappina. Kristus on ikuisesti Jumalan Ylimmäinen Pappi (Heb 8:1, 6:20). Ylimmäinen pappi, vaikka olisikin Melkizedekin järjestyksen mukainen, on kuitenkin Jumalan palvelija ja hänen alaisuudessaan.

Entä tulevaisuudessa, kun Kristuksen tuhatvuotinen valtakunta on päättynyt, viimeinen tuomio pantu täytäntöön ja Uusi Jerusalem on laskeutunut maan päälle ja Jumala itse asuu siellä. Jumalan ja Kristuksen valtaistuimet ovat myös maan päällä. Mikä on Jeesuksen Kristuksen suhde Isä Jumalaan?

Raamattu kertoo:

Rev 21:22 Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt; sillä Herra Jumala, Kaikkivaltias, on sen temppeli, ja Karitsa.
23 Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta; sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppu on Karitsa.

22:1 Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta.

Ilmestyskirjassa Isä ja Poika lausuvat: Minä olen A ja O, alku ja loppu (21:6 ja 22:13). Jakeessa 21:6 on kyseessä Isä ja 22:13 Poika. Sen tunnistaa siitä, mitä muuta he siinä yhteydessä sanovat. Isä lupaa tehdä kaiken uudeksi (Vrt. Jes 65:17) ja Poika puolestaan lupaa tulla ja tuoda palkan tullessaan (Mat 16:27).

Onko enää mitään mieltä arvuutella Jumalan ja Pojan keskinäistä arvojärjestystä?

1 Tim 2:5 ”Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus.” – Tässä jakeessa tuodaan esille useitakin merkittäviä asioita.

Ensiksikin, siinä todistetaan, että Jumala on yksi. Sen useimmat meistä kristityistä tiedämme ja uskomme siihen, kukin tavallamme.

Toiseksi, Jumalan ja ihmisten välillä on välittäjä, joka on Jeesus Kristus.

Kolmanneksi, välittäjiä on vain yksi. Katolisten suosittu välittäjä Neitsyt Maria ei olekaan oikea välittäjä, ainoastaan hänen poikansa on.

Neitsyt Maria oli ”Jumalansynnyttäjä, Jumalan äiti. Marialta oli lupa pyytää esirukouksia eli hän toimi välittäjänä ihmisten ja Jumalan välillä ja häntä on hartaasti palvottu nykypäivään asti katolisessa kirkossa. Näin uskovat katoliset eivät ilmeisesti ole muistaneet Raamatun jaetta, jossa todetaan, että ”Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,” (1 Tim 2:5) On toinenkin vähintäänkin yhtä pätevä raamatullinen peruste miksi näin ei voi olla. Raamtussahan sanotaan, ettei kukaan muu kuin Jeesus ole noussut taivaaseen.

Ja neljänneksi todella huomionarvoinen asia: Jeesus Kristus on ihminen. Näin todistaa Paavali työtoverilleen Timoteukselle lähettämässään kirjeessä vuonna 62-42 eli noin 30 vuotta Kristuksen kuoleman jälkeen. Paavali, siis silloin kun Kristus on jo hyvän aikaa sitten ollut Isä Jumalan luona taivaassa, todistaa, että Kristus on taivaassakin ihminen.

Välittäjähän on henkilö, joka saattaa välitettävän yhteen se kanssa, joka päättää asian. Välittäjä voi puolustaa välitettävää asian päättäjän edessä. Välittäjä ei normaalisti ratkaise itse asiaa, hän vain tuo asian esille ja puolustaa sitä, jonka puolesta hän välittää. Kenelle siis Jeesus esittää asian? Jos uskomme, että jumaluus muodostuu kolmesta jumalpersoonasta niin varmaankin Jeesus silloin esittelee asian sekä Isä Jumalalle että Pyhälle hengelle. Hehän ovat kaikki samanarvoisia jumalolentoja.

Mutta! Isä Jumala on antanut Pojalleen kaiken vallan niin taivaassa kuin maan päällä. Se tarkoittaa, että Kristus saa itse ratkaista kaikki ihmiskuntaan liittyvät kysymykset eikä hänen tarvitse kysyä muiden lupaa. Tällaisen aseman korotuksen jälkeenkin, korottaja säilyttää korkeamman asemansa korotettuun nähden. Isä Jumala ei suinkaan korottanut Poikaa itseään korkeampaa asemaan. Sen sijaan, korotus ja sen myötä itsenäinen päätäntävalta, nostivat Kristuksen Pyhän hengen yläpuolelle.

 

Raamattu on maailman väärinymmärretyin kirja

Kun Isä ja Poika ja Pyhä Henki ovat kaikessa yhtä mieltä, kristityt ovat jakautuneet tuhansiin ja taas tuhansiin kirkkokuntiin. Enää ei käydä uskonsotia niin kuin viisisataa vuotta sitten. Ekumeeninen liike näyttää pikku hiljaa saavan uusia voittoja katolisen kirkon ja paavin johdolla. Raamattu ei kuitenkaan enää muodosta uskon perustaa; edes Raamatun keskeisestä sanomasta ei olla yhtä mieltä, vaan sen tulkintoja on lukemattomia erilaisia.

Miten ymmärtää oikein Raamattua? Pohdin tätä kysymystä esimerkkinä keskeisin Raamatullinen oppi – Jumalan kolmiyhteisyys. Tuon esille väärin tulkittuja käsityksiä Isästä Jumalasta, Jumalan Pojasta sekä Pyhästä Hengestä.

 

Mikä todistaa Kolmiyhteisestä Jumalasta?

Kolminaisuusoppi herättää vilkasta keskustelua Raamattupiireissä. Eräässä keskustelussa kolminaisuusopin puolustaja halusi Raamatunlauseiden avulla todistaa opin oikeaksi. Käydään siis ensin lävitse ne Raamatunlauseet, jotka hänen mielestään kiistattomasti todistavat Jumalan kolmiyhteisyydestä:

(Omat kommenttini kunkin jakeen jälkeen)

Mat 28:19; ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen”.   – Tämä on harvinainen kohta Raamatussa, siinä on yhdistetty Isä, Poika ja Pyhä Henki. Tämä on kuitenkin väärennös, luvaton lisäys. Ks. edellä kastamisesta Helluntaina Jeesuksen Kristuksen nimeen (Apt 2:38)

2 Kor 13:14; ”Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne”.  – Kaunis toivotus, mutta ei millään lailla todista kolmiyhteisestä Jumalasta. Toki jae todistaa, että Kristus, Jumala ja Pyhä henki näyttävät toimivan yhdessä, mutta se ei todista näiden kolmen yhteisestä jumaluudesta.

1 Piet 1:2; ”ja jotka Isän Jumalan edeltä tietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha”. – Kaunis toivotus.

Mat 3:16-17; ”Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. 17 Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt.” – Tämä oli Jeesuksen julkisen toiminnan alku, jonka yhteydessä Jumala tunnisti Jeesuksen pojakseen.

1 Kor 12:4; ”Armolahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama; 12:5 ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama; ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama”. – Paavali kertoo seurakunnassa esiintyvistä hengen lahjoista. Jumala on se, joka kaikissa vaikuttaa.

1 Tim 3:16; ”Ja tunnustetusti suuri on jumalisuuden salaisuus: Hän, joka on ilmestynyt lihassa, vanhurskautunut Hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu pakanain keskuudessa, uskottu maailmassa, otettu ylös kirkkauteen”. – Parilla lauseella selvitetty Jeesuksen toiminta maan päällä.

Efe 1:3; ”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, 4:4 yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte; 5 yksi Herra, yksi usko, yksi kaste; 6 yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa.”

– Yksi Jumala, joka on kaikkien Isä ja yli kaikkien ja kaikissa. Näinhän minäkin uskon. Nämä jakeet todistavat, että Jumala on yksi. Mikään ei todista Jumalan kolmiyhteisyydestä.

Room 8:11; ”Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu”. – Jos meissä asuu Jumalan henki, niin Jumala, joka herätti kuolleista Kristuksen, on tekevä eläväksi myös meidän kuolevaiset ruumiimme. Näin minäkin uskon. Amen.

Joh 5:23; ”että kaikki kunnioittaisivat Poikaa, niinkuin he kunnioittavat Isää. Joka ei kunnioita Poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on hänet lähettänyt”. – Ei liity itse kolminaisuuteen millään tavalla; jae vain todistaa, että Isä on arvossa korkeampi kuin Poika ja tämähän ei oikein istu alkuperäiseen kolminaisuusoppiin lainkaan.

1 Joh 5:20; ”Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, hänen Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä”.  – Totinen: true, ληθινός alēthinos, opposite to what is fictitious, counterfeit, imaginary, simulated or pretended.

Kuka on tämä totinen Jumala? Monet pitävät varmana, että ”hän” on nimenomaan Kristus. Mutta Joh 17:3 selvittää: ”Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen”. – Näillä jakeilla oli tarkoitus todistaa, että Jumala on kolmiyhteinen. Kun lukee tämän jakeen huolellisesti, huomaa, että Isä Jumala on yksin totinen Jumala.

Iankaikkisen elämän saavuttamiseksi on jakeen mukaan tunnettava myös hänet, jonka Jumala on lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Tätä ihmiset eivät tiedä, noin kaksi miljardia ihmistä uskoo Jumalan kolmiyhteisyyteen. Selkeämpi käännös 1 Joh 5:20:een olisi seuraava: Me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja tullessaan antanut meille ymmärryksen voidaksemme tuntea Isän, joka on totinen; me olemme isässä, siinä totisessa hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Isä on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä.

Joh 14:16; ”Ja minä [Jeesus] olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, 17 totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. – Pyhää Henkeä kutsutaan tässä totuuden hengeksi. Jeesus lupaa rukoilla Isää, että Isä antaisi apostoleille toisen Puolustajan eli totuuden hengen. Tästäkin ilmenee, että Isä on Jeesuksen yläpuolella, eivätkä he ole tasa-arvoisia.  

Olet nyt lukenut nämä Raamatunjakeet, jotka eräs vakaasti kolmiyhteiseen Jumalaan uskova on valinnut, todistamaan, että Jumala on kolmiyhteinen. Itse en löytänyt niistä sellaista todistusta. Miten sinun kävi? En pyri käännyttämään sinua lukijani, ainoastaan muistutan, kuinka tärkeää on rakkaus totuuteen. Voi kestää vuosia -niin kuin minun kohdallani – ennen kuin palaset loksahtavat kohdalleen. Se on riemastuttava tunne. Silti on vielä monia kysymyksiä, joihin en tiedä vastausta. Etsin sitä ja Jumala antaa vastauksen aikanaan.

 

Jeesus Kristus, Jumalan Poika, ihminen – Voiko Ihminen olla Jumala?

Efesolaiskirje:

Jeesuksen Jumala, Isä (Efe 1:17 ”Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala”) herätti Jeesuksen kuolleista ja korotti Jeesuksen asettamalla hänet taivaissa oikealle puolellensa: Efe 1:20 ”jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa”.

Näistä Efesolaiskirjeen jakeista voimme päätellä:

  • että Jeesuksella on häntä korkeampi Jumala, Isä. Isä Jumala herätti Jeesuksen kuolleista. Jos Jeesus olisi Jumala, hän olisi voinut itse herättää ihmisruumiissa kuollut itsensä.
  • Toiseksi, saamme tietää, että kun Jeesus oli noussut taivaaseen, Jumala korotti hänet asettamalla Kristuksen valtaistuimensa oikealle puolelle. Tämä tarkoittaa sitä, että Jeesus on valta-asemassa toinen heti Jumalan jälkeen.
  • Edelleen voimme päätellä Jeesuksen korottamisesta, että hän ei ollut yhtä korkeassa asemassa ennenkorotustaan. Jeesuksen korottaminen on esitetty lyhyellä maininnalla. Tämän lauseen merkitys on kuitenkin aivan mahdottoman tärkeä! Pysähdypä miettimään mitä se merkitseekään. Monikaan ihminen ei tajua lauseen mullistavaa vaikutusta määriteltäessä oppia kolminaisuudesta ja Jeesuksen jumaluudesta. Jos Jumala korotti Jeesuksen, se tarkoittaa sitä, että Jeesus ei aiemmin ollut kaikkivaltias Jumala. Jumalaahan ei voi korottaa! Ja kun Jeesus korotettiin, hän ei ollut Jumala. Näin pieneltä vaikuttava lause voi olla vaikutuksiltaan mittaamattoman tärkeä, kun sen oivaltaa loppuun asti. No, nyt sanot: ”niin mutta, Jeesus oli ihminen maan päällä, tietysti hänet piti korottaa hänen astuessaan taivaaseen…” Vasta-argumentti: kun Jeesus astui taivaaseen, (jossa hänen nyt oletamme olleen ennen maan päälle syntymistään), hän automaattisesti otti asemansa jumalana kolmiyhteisessä jumaluudessa. Ei häntä tarvittu korottaa. Lopputulos tästä pohdiskelusta on, että Jeesus ei siis ollut kaikkivaltias Jumala taivaassa ennen korotustaan. Mahtoiko hän edes olla taivaassa? Se on toinen kysymys, johon en ota juuri tässä kantaa. Itse asiassa Jeesuksen asema oli verrattavissa enkeleihin; sanoohan Hebr 1:4 että Jeesus tuli enkeleitä paljon korkeammaksi: ”tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän.”
  • Jeesus ei siis ollut Jumala, vaan korotuksen jälkeen hänen uuttakin asemansa verrataan enkeleihin, joita paljon korkeammalle hänen asemansa Jumalan oikealla puolella nyt asettui.Kaikkein korkeimmista enkeleistä tiedetään, että heillä oli pääsy Jumalan valtaistuimen eteen – ei kuitenkaan istumaan Jumalan oikealle puolelle. Tämän aseman Jumala antoi ainoalle Pojalleen, ihmiselle.

Mitä muuta tiedämme Herramme Jeesuksen Kristuksen uudesta, korkeammasta asemasta?

Tiedämme, että Kristus tulee takaisin maan päälle ensimmäisen ylösnousemuksen yhteydessä. Hän perustaa maan päälle tuhat vuotta kestävän valtakunnan. Hän on sen kuningas ja hallitsee yhdessä apostolien ja ylösnousseitten pyhien kanssa.

Raamatusta tiedämme myös, että tuhannen vuoden kuluttua, tapahtuu toinen ylösnousemus ja viimeinen tuomio.

Tiedämme, että tämän jälkeen Kristus luovuttaa Jumalalta saamansa vallan takaisin Isälle. Tämä ei suinkaan ole Kristukselle arvon alennus, vaan hänen asemansa korostuu ylimmäisenä pappina. Pappi on Jumalan palvelija. Ylimmäinen pappikin palvelee Jumalaa. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö ylimmäinen pappi voisi kuulua jumaluuteen (Godhead).

 

Johanneskin tunnusti Jeesuksen Jumalakseen! – Todellako?

Jeesuksen jumaluuden kannattajat väittävät, että apostoli Johannes tunnusti Jeesuksen Jumalakseen. Siitä on todisteena Raamatun kohta, jossa Tuomas kutsuu Jeesusta Jumalakseen? Voiko Jeesus olla Jumala, jos hänellä ei ollut kuolemattomutta ennen kuin hän sai sen?

Tuomas sanoi Jeesukselle nähtyään ristiinnaulitsemisen jäljet Jeesuksessa (Joh 20:28): ”Minun Herrani ja minun Jumalani”. Kolminaisuusopin kannattajat uskovat, että Tuomas tarkoitti Jeesusta sanoessaan ”minun Jumalani”.

Vain kolme jaetta myöhemmin Johannes tähdentää: Joh 20:31 ”mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä”.

Em. täsmennyksestä ilmenee, ettei jakeen Joh 20:28 tarkoituksena ollut todistaa Jeesusta Jumalaksi, vaan ainoastaan, että ”uskoisitte, että Jesus on Kristus, Jumalan poika”. Näin voi mennä harhaan jos irrottaa yhden jakeen kokonaisuutta katsomatta.

Jumalalla on aina ollut ikuinen elämä, kuolemattomuus. Tämä kuuluu Jumalan ominaisuuteen aivan erottamattomasti. Joh. 5:26 ”Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös Pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä”. – Elämällä tarkoitetaan ikuista elämää, kuolemattomuutta. Jeesuksella ei ollut ikuista elämää ennen kuin Isä Jumala sen hänelle antoi. Kristus sai kuolemattomuuden Isältä, mutta tekikö se hänestä Jumalan?

Olen kirjoittanut Jumalasta, uskosta kolminaisuusoppiin sekä Jeesuksen jumaluudesta näillä sivuilla. Otin tämän kysymyksen esille osoittaakseni kuinka vaikeata on saavuttaa yhteisymmärrys Raamatullisista kysymyksistä. 1 Kor 8:6, jossa sanotaan: ”niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi JumalaIsä, … ja yksi Herra, Jeesus Kristus… ” Tämä korinttolaiskirjeen jae on mielestäni yksiselitteisen selvä; meillä on vain yksi Jumala, joka on Isä. Edes näin selkeä todiste ei vakuuta ihmisiä, vaan katolisista kirkolliskokouksista lähteneet alkuaan pakanalliset opit ovat syrjäyttäneet Raamatun sanan. Joh 12:40 ”Hän [saatana] on sokaissut heidän silmänsä…” Saatanalle sopii hyvin, etteivät miljardit ihmiset tunne totuutta. Eiväthän ihmiset edes tiedä sitä, että saatana on tämän maailman valtias ja jumala.

Epäselvyys Raamatun sanan tulkinnasta voitaisiin välttää, jos ihmiset oikeasti etsisivät totuutta. Totuus löytyy etsimällä. Totuus ei kuitenkaan näytä kiinnostavan. Ihmisille riittää, että he käyvät silloin tällöin kirkossa ja pappi lupaa heille pääsyn taivaaseen. Monet ovat oikealla tiellä, mutta lopettavat etsinnän löydettyään heihin vetoavan opin. Monet haluaisivat varmaan sanoa minulle, että Jumala on yksi siitä huolimatta, että hänessä on kolme persoonaa. Minä vain en ole tätä ymmärtänyt. Heille vastaisin, että näyttäkää missä ovat Raamatun todisteet. Ei millään voi väittää, että kaikki kolme olisivat tasa-arvoisia jumalisuudessa ja vallassa.

Voisin hyväksyä kolminaisuusopin, jos se merkitsisi sitä, että he kolme ovat kaikki taivaassa, työskentelevät yhdessä ja ovat yhtä mieltä (agree in one).

 

Ihminen Jeesus Kristus

Luukas kertoo Jeesuksen lapsuudesta: 2:25 Jerusalemissa oli mies, nimeltä Simeon; hän oli hurskas ja jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen päällänsä. 26 Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa, ennen kuin oli nähnyt Herran Voidellun. – Simeon tuli pyhäkköön Hengen johdattamana samaan aikaan kun Jeesuksen vanhemmat toivat lapsen pyhäkköön. Simeon otti Jeesuksen syliinsä kiittäen Jumalaa ja sanoi 2:29 ”Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään, sanasi mukaan; 30 sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi”.

Luuk jatkaa 2:40 Ja lapsi kasvoi ja vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo oli hänen päällänsä. – Kaksitoistavuotiaana Jeesuksen perhe matkusti vuosittaisille pääsiäisjuhlille. Jeesus jäi pois paluujoukosta ja jäi Jerusalemiin. Huolestuneet vanhemmat löysivät Jeesuksen kolmen päivän päästä 2:46 pyhäkön opettajien luota kysellen ja kuunnellen heiltä. Kaikki, jotka häntä kuulivat, ihmettelivät hänen ymmärrystänsä ja vastauksiansa. 2:49 Niin hän [Jeesus] sanoi heille: ”Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun pitää [oleman Isäni talossa] niissä oleman, mitkä minun Isäni ovat?” (He said to them, ”Why were you looking for me? Didn’t you know that I must be in my Father’s house?”). Joosef ja Maria eivät ymmärtäneet mitä Jeesus tarkoitti.

Tämä tuntuu oudolta; eivätkö Jeesuksen isä ja äiti muistaneet enkeli Gabrielin yhteydenottoa, itämään tietäjien vierailua, Egyptin pakomatkaa ja kaikkea mitä Jumala oli viestittänyt heille Jeesuksen tulevasta tehtävästä? 2:52 Ja Jeesus varttui viisaudessa ja iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä.

Jeesuksen nuoruusvaiheista ei tiedetä enempää. Voimme kuitenkin uskoa, että Jumalan antama viisaus kasvoi ja yhteys Jumalaan vahvistui. Kolmenkymmenen iässä Jeesus oli kypsynyt tehtäväänsä ja Johannes kastoi hänet ja Jumala tunnusti Jeesuksen pojakseen.

Jumalan henki saattoi Marian raskaaksi ja Jeesus syntyi tavallisen ihmisen tapaan tavalliseksi ihmiseksi, paitsi että hänellä oli poikkeuksellisen ihmisen geenit. Hän oli jo nuorena poikana tavattoman viisas ja tunsi Raamatun paremmin kuin oppineet vanhat. Jumala antoi Jeesukselle omia ominaisuuksiaan niin, että he olivat yhtä. Jeesuksessa asui Jumalan kaikki täyteys. Jeesus käytti Jumalan valtaa ja ominaisuuksia parantaessaan ihmisiä ja herättäessään heitä kuolleista. Jeesus oli kuitenkin kaikin puolin ihminen, jolle Jumala oli antanut omia kykyjään, ja Jeesus toimi vain Jumalan käsivartena.  Mat 12:28 Mutta jos minä Jumalan Hengen voimalla ajan ulos riivaajia, niin on Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne.

Joh 5:19 Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee Isän tekevän; sillä mitä Isä tekee, sitä myös Poika samoin tekee”. 5:30 En minä itsestäni voi mitään tehdä… minä en kysy omaa tahtoani, vaan hänen tahtoaan, joka on minut lähettänyt.

Joh 14:10 Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen. 11 Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden. – Kaikki mitä Jeesus teki, oli Jumalan tahdon mukaista ja Jumalan valtaa käyttäen.

Jeesuksen piti olla täysin ihminen. Heb 2:17 Sentähden piti hänen [Kristuksen] kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit 2:18 Sillä sentähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. – Jos Jeesus olisi ollut Jumala, hän ei olisi voinut soittaa ihmisten syntejä. Kun Jeesus oli ihminen, hän oli kelvollinen tulemaan ylimmäiseksi papiksi Jumalan (Isän) edessä. Jeesus toimii Tuhatvuotisen valtakunnan kuninkaana apostolien ja pyhien kanssa tuhannen vuoden ajan. Sen jälkeen hän luovuttaa valtakunnan johtotehtävät ja vallan takaisin Jumalalle.

Viimeisen tuomion jälkeen Jeesus Kristus on ylimmäinen pappi Melkisedekin tapaan.

1 Kor 15:21 Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta.

Room 5:15 Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen; sillä joskin yhden lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi.

Kun Adam oli ensimmäinen ihminen ja lankesi syntiin, Jeesus oli viimeinen ihminen, joka korjasi Adamin synnin ja tarjosi pelastuksen uskon kautta ihmiselle ei lain noudattamisen kautta. Kaikki ovat taivaassa henkiä, mutta ollakseen täysin ihminen ei Jeesus voinut syntyä taivaasta henkenä Marian kohtuun. Jeesuksen syntyminen ja Marian tuleminen neitseellisesti raskaaksi, on verrattavissa Raamatun kertomukseen Abrahamin vaimosta Saarasta, joka tuli raskaaksi vanhoilla päivillään yhdeksänkymmenen vuoden iässä (1 Moos 21:2). Jumala lähetti Jeesuksen suorittamaan ihmiskunnan lunastustehtävää. Lähettäminen tapahtui Jeesuksen vartuttua aikuiseksi mieheksi, jolloin Jeesus sai Johannekselta kasteen ja Jumala tunnusti Jeesuksen rakkaaksi pojakseen. Kun Johannes Kastaja kastoi Jeesuksen, Pyhä Henki laskeutui kyyhkysen muodossa Jeesuksen päälle. Jeesus oli näin valmis aloittamaan julkisen toimintansa. Juutalaisen käsityksen mukaan mies oli tässä mielessä aikuinen noin kolmenkymmenen ikävuoden vanhana. Jeesuksen julkinen toiminta jäi vain muutaman vuoden mittaiseksi ja hänet ristiinnaulittiin noin 33 vuoden ikäisenä.

Jumalan henki asui Jeesuksessa. Roomalaiskirjeessään apostoli Paavali painottaa Hengen tärkeyttä: Room 8:9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa. – Jos  Jumalan henki asuu teissä… Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä… kummanko hengestä onkaan kysymys, Jumalan vaiko Kristuksen? Jae 11 selvittää tilanteen: 8:11 Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu. – Kysymyksessä on Jumalan henki, joka herätti kuolleista Kristuksenkin, tämä Jumalan ja Kristuksen teissä asuva henki on eläväksi tekevä teidän kuolevaiset ruumiinne.

1 Joh 4:13 Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille Henkeänsä.

1 Joh 4:15 Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa. – Tässä jakeessa Johannes painottaa, että meidän tulee tunnustaa Jeesus Jumalan Pojaksi. Jos näin teemme, Jumala (tarkoittaa Isä Jumalaa) pysyy meissä. Johannes oli Jesuksen suosikki-opetuslapsi. Varmaan hänelle ja muillekin apostoleille oli tässä vaiheessa selvinnyt, jos Jeesus olisi ollut Isän kaltainen Jumala.

1 Joh 4:2 Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; – Jeesus tuli maailmaan ihmiseksi, ”lihaan” ja eli ihmisen elämän ja kuoli ihmisenä ja nousi ihmisenä, samanlaisena kuin ihmiset nousevat ylösnousemuksessa. Jeesus oli ylösnousemusruumiissaan sekä henkenä että lihassa; Kun hän oli henkenä, hän pystyi ilmaantumaan missä tahansa, jopa kulkemaan lukittujen ovien läpi. Ainakin kerran hän halusi olla lihassa, silloin kun tahtoi Tuomaksen koetella naulojen jälkiä käsissään. Jeesus oli muutoin täysin ihminen sillä erotuksella, että Jumalan koko täyteys (Jumalan henki) asui hänessä ja opetti hänelle Jumalan tahdon jo pienestä pojasta lähtien. Jumalan hengen voimalla ja Jumalan tahdosta Jeesus suoritti parannustekonsa ja jopa herätti kolme ihmistä kuolleista.

4:16 Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.

ὑψόω hypsoō  G5312 Ylentää, nostaa korkeallto lift up on high, to exalt sekä kirjaimellisesti että  kuvaannollisessa mielessä.  Joh 12:32 Kristuksen taivaaseen nostamisessa to elevate (literally or figuratively):—exalt, lift up.

 

Jumalan sana, -viisaus ja -voima               

Joh 1:1 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
1:2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.
1:3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.

Johanneksen jakeesta 1:1 ”… ja Sana oli Jumala. Siinä on sanajärjestysvirhe! Kreikankielinen teksti sanoo: κα θες ν  λγος eli .. ja Jumala [Isä] oli sana. Sanajärjestys ei muuta ilmoituksen merkitystä, paitsi jos sanalle annetaan jokin muu merkitys kuin Jumala. Kolminaisuusopin kannattajat tässä kohdin tarjoavat Jeesusta Sanaksi. Myös ilmaus ’Sana oli Jumalan tykönä’ viittaa samaan. On helppo tulkita koko jae niin, että se sanoo: Alussa oli Kristus, Kristus oli Jumalan tykönä ja Kristus oli Jumala. Ei näin.

Jumala loi maailman sanallaan. Hyvin yleisesti tulkitaan Johanneksen evankeliumin alkujakeiden merkitsevän Jeesusta Kristusta luomassa maailmaa yhdessä Isä Jumalan kanssa. Unohdetaan tyystin Jumalan oma ilmoitus Jesajassa 44:24 ”… Minä olen Herra, joka teen kaiken, joka yksinäni jännitin taivaan, joka levitin maan – kuka oli minun kanssani?” Jakeen loppukysymys tarkoittaa: ei kukaan ollut minun kanssani.

Myös Sananlaskujen 8. luvun jakeita on pidetty sellaisina, jotka todistavat Jesuksen olleen Jumalan mukana maailmaa luomassa: San 8:30 ”silloin minä hänen sivullansa hoidokkina olin, ihastuksissani olin päivästä päivään ja leikitsin hänen edessänsä kaikin ajoin.” – Olisiko leikkivä Jumalan pikkupoika ollut kykenevä maailman luomistehtäviin? Jumala todellakin loi maailman sanallaan ja viisaudellaan. Sitä alamme vasta ymmärtää pikkuhiljaa.

Viisaus on kuitenkin abstrakti ominaisuus, kuten on Jumalan voimakin. Viisaus ja voima eivät ole henkilöitä. Jeesus sanoi Mat 26:64 ”Sinäpä sen sanoit. Mutta minä sanon teille: tästedes te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä.” – Muista jakeista tiedämme, että Jeesus Kristus istuu Isä Jumalan oikealla puolella. ”Voima” kuvaa Jumalan persoonaa. Jos Kristus olisi sanonut istuvansa Viisauden oikealla puolella, olisimme ymmärtäneet hänen tarkoittavan yhtä Jumalan ominaisuutta.

Vastaavalla tavalla on ”Jumalan sana” personoitu – ja vielä väärään henkilöön. Olen toisessa yhteydessä kuitenkin sanonut mielipiteenäni, että on oikein puhua Jeesuksesta Jumalan sanana, koska hän julisti Jumalan sanaa, Jumalan tahtoa ja Jumalan valtakuntaa julkisessa työssään Jumalan lähettämänä. Jeesuksesta siis tuli ”Jumalan sana” hänen toimintansa myötä.

Kaikki tiedämme, että ”Jumala on rakkaus”. Tällä tavoin rakkaus on personoitu ja liitetty Jumalaan. Esim. 1 Joh 4:16 sanoo: Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.

Jumala ilmoitti Moosekselle: 5 Moos 18:18 Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun [Mooseksen] kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. 19 Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille. – Jeesus tunnustettiin suureksi profeetaksi ihmetekojensa vuoksi. Joh 6:14 Kun nyt ihmiset näkivät sen tunnusteon, jonka Jeesus oli tehnyt, sanoivat he: ”Tämä on totisesti se profeetta, joka oli maailmaan tuleva.” Luuk 7:16 Ja heidät kaikki valtasi pelko, ja he ylistivät Jumalaa sanoen: ”Suuri profeetta on noussut meidän keskellemme”, ja: ”Jumala on katsonut kansansa puoleen.”

Joh 13:16 ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: ei ole palvelija herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi.” – Jeesusta kutsutaan Vanhan Testamentin puolella Jumalan vanhurskaaksi palvelijaksi. Jes 53:11 … hän, minun vanhurskas palvelijanivanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa.

Jes 53:12 Sentähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta.

Jeesuksen tuleminen maan päälle oli jo tiedossa aina Mooseksen ajoista lähtien. Hänen oli määrä olla profeetta ja Jumalan vanhurskas palvelija. Jumala lupasi hänelle osan suurten joukossa. Missään ei kuitenkaan suoraan sanota, että Jumalan Poika, joka itsekin olisi osa kolmiyhteistä jumaluutta, olisi tämä profeetta ja Jumalan vanhurskas palvelija.

Tärkeimpänä tehtävänään Jumala lähetti Poikansa maan päälle kumoamaan Adamin ja Eevan syntiinlankeemuksen vaikutukset.

Jeesus itse sanoo: Joh 13:16 Totisesti, totisesti minä sanon teille: ei ole palvelija herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. – Viittasiko Jeesus juuri niihin jakeisiin, siihen, että Jumala lähetti hänet suorittamaan tehtävää ihmiskunnan pelastamiseksi ja että Jumala oli Jesajalle ennustanut vanhurskaasta palvelijastaan ja profeetasta?

Kun Jumala lähetti Poikansa, se osoittaa, että Jumala on suurempi kuin lähetetty. Jesaja osasi profetoida Jeesuksen toiminnasta. Jesaja kirjoittikin Jumalan antaman tehtävän kuvaten Jeesusta sanoilla ”minun vanhurskas palvelijani”. Suoritettuaan tehtävänsä, Jumala korotti Poikansa tehden hänet ”Herraksi ja Kristukseksi”. Näillä perusteilla olen tulkinnut, että Jeesus ei ollut taivaassa ylipäätään ennen syntymistään Neitsyt Mariasta, vielä vähemmän osana kolmiyhteistä Jumalaa. Kun Jeesus nousi ylös taivaaseen, Isä Jumala antoi hänelle jumalallisen vallan yli kaiken ja kaikkien niin taivaassa kuin maan päälläkin.

Mikä tulee olemaan Jeesuksen Kristuksen lopullinen tehtävä? Tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen, kun jäljellä on vain Jumalan uskollisia palvelijoita ja työtovereita, Kristus toimii Jumalan Ylimmäisenä pappina (High Priest).

Näin jää meille vielä tehtäväksi varmistua tulkinnasta; onko Isä Jumala yksi ja ainoa Jumala, jonka rinnalla ei ole ketään toista Jumalolentoa? Vielä on muistettava, että Jumalan nimissä saattoi esiintyä myös Herran enkeli, joka käytti itsestään Jumalalle kuuluvia arvonimiä. Enkeli siis esiintyi Jehovan valtuuttamana ja hänellä oli oikeudet puhua Jumalan nimissä ja tehdä tekoja hänen nimissään. Enkeli ei kuitenkaan ollut millään muotoa jumalallinen, sillä enkelit kaikki ovat luotuja olentoja, ja Jumala Jehova on niiden luoja ja Jumala.

 

Jeesus eli ihmisenä, kuoli ihmisenä ja nousi kuolleista ihmisenä

Jeesus eli ihmisenä täysin synnittömän elämän. Sen vuoksi hän oli kelvollinen vanhurskauttamaan koko ihmiskunnan. Room 5:18 sanookin: Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi;

Room 1:4 ja pyhyyden hengen puolesta kuolleistanousemisen kautta asetettu Jumalan Pojaksi voimassa – Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme. 1Kor 15:20 Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista. 21 Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta. 22 Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, 23 mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan;

Kun Luukas kertoi Jeesuksesta nuorena poikana, on helppo mieltää Jeesus ihmiseksi. Kun lukee edellä olevia jakeita, monet mieltävät ylösnousseen Jeesuksen Jumalaksi eikä vain Jumalan pojaksi. Kun tällaisia ajatuksia herää mieleen, on syytä muistaa mitä Johannes sanoi: 17:3 Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. – Isä on yksin totinen [tosi] Jumala. Jeesus on se, jonka Jumala on lähettänyt. Otin esimerkin Johanneksen sanoista, koska juuri Johanneksen muita sanoja on tulkittu väärin.

 

Jeesuksen ja apostolien tekemistä ihmeistä

Mat 12:28 Mutta jos minä [Jeesus] Jumalan Hengen voimalla ajan ulos riivaajia, niin on Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne.

Joh 14:10 Etkö usko, että minä [Jeesus] olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen.

Jos Jeesus olisi ollut Jumala, hän olisi voinut itsekin tehdä omalla voimallaan kaikki tunnusteot. Hän oli kuitenkin täysin ihminen ja siitä syystä Jumala teki Jeesuksen kautta henkensä voimalla kaikki Raamatun kertomat teot.

Joh 5:19 Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee Isän tekevän; sillä mitä Isä tekee, sitä myös Poika samoin tekee.

 

En minä itsestäni voi mitään tehdä… (Joh 5:30)

Joh 14:10 Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen.  11 Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden.

Apostolit tekivät samalla tavoin ihmetekoja kuin Jeesuskin – Jumalan Pyhän Hengen avulla. Näin oli mahdollista tapahtua vasta sen jälkeen, kun Jeesus oli kirkastettu ja mennyt isän tykö taivaaseen. Joh 7:39 Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu.  Apt 1:8 vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka.”

Apt 5:12 Ja apostolien kätten kautta tapahtui kansassa monta tunnustekoa ja ihmettä…

14:3 Niin he oleskelivat siellä kauan aikaa ja puhuivat rohkeasti, luottaen Herraan, joka armonsa sanan todistukseksi antoi tapahtua tunnustekoja ja ihmeitä heidän kättensä kautta.

19:11 Ja Jumala teki ylen voimallisia tekoja Paavalin kätten kautta,

 

Pyhä Henki – Toimiiko Pyhä Henki itsenäisesti?

Jumala puhuu Pyhän Hengen kautta, profeettojen kautta ja myös poikansa Jeesuksen kautta (jota Raamatussa kutsutaan myös profeetaksi) Apt 1:2 hamaan siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös, sittenkuin hän [Kristus] Pyhän Hengen kautta oli antanut käskynsä apostoleille, jotka hän oli valinnut, 4:25 Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi, suun kautta, olet puhunut …

Voiko Pyhä Henki toimia itsenäisesti vaiko ainoastaan Jumalan ja Kristuksen toimeksiannosta? Pyrin selvittämään tätä kysymystä seuraavien Raamatunlauseiden avulla. Jotta Pyhä Henki olisi itsenäinen persoona kolmiyhteisessä Jumaluudessa, olisi Pyhän Hengen voitava toimia itsenäisesti eikä vain toteuttaa Isän ja Pojan antamia tehtäviä. Sama koskee tietysti myös Poikaa, Jeesusta Kristusta.

Mat 10:19 … teille [apostoleille] annetaan sillä hetkellä, mitä teidän on puhuminen. 20 Sillä ette te itse puhu, vaan teidän Isänne Henki puhuu teissä.

Mat 11:27 Kaikki on minun Isäni antanut minun [Pojan] haltuuni, eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä, eikä Isää tunne kukaan muu kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa. – Kristus sanoo tuntevansa Isän eri lailla kuin muut. Kuitenkin Pyhästä Hengestä sanotaan, että ”Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut Henkensä kautta, silla Henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin” (1 Kor 2:10). Kun Isä ja Poika ovat yhtä, he ovat tosi läheisessä suhteessa eli niin kuin Raamattu sanoo, Jumalan kaikki täyteys asuu Pojassa.

Apt 13:2 Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi: ”Erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut.”
13:4 Niin he Pyhän Hengen lähettäminä menivät … 13:9 Niin Saulus, myös Paavaliksi kutsuttu, täynnä Pyhää Henkeä loi katseensa häneen.

1 Kor 12:11 Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo. Vrt Room 12:3 Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. – Roomalaiskirje todistaa, että Jumala määrää kuinka paljon uskoa kullekin annetaan. Edellä oleva Korinttolaiskirjeen jae näyttäisi sanovan, että Pyhä Henki jakaa kullekin uskoa niin kuin tahtoo. Ehkäpä tässäkin on kyse siitä, että koska Pyhä Henki on Jumalan henki niin se on Jumala, joka antaa Pyhälle Hengelle toimeksiantoja, jotka tämä toteuttaa. Tämä käy ilmi seuraavasta jakeesta: Joh 16:13 Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Ja vielä Heb 2:4 kun Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti tunnusmerkeillä ja ihmeillä ja moninaisilla väkevillä teoilla ja jakamalla Pyhää Henkeä tahtonsa mukaan?

1 Kor 12:11 ”Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo.” Tästä jakeesta voisi saada sellaisen käsityksen, että Pyhä henki on riippumaton ja toimii oman tahteonsa mukaan. Hebrealaiskirje 2:4 kumoaa tällaisen käsityksen sanoessaan, että Jumala jakaa Pyhää henkeä tahtonsa mukaan.

Kolmiyhteisen Jumalan kannattajilla on ollut voimakas tahto löytää Raamatusta todisteita kolminaisuuden puolesta. Niitä ei ole oikein löytynyt, joten on täytynyt itse kirjoittaa. Matteus 28:19 Kastaminen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen on luvaton lisäys.

Jos kirkonisät olisivat pitäneet Pyhää Henkeä Jumalana kolmiyhteisessä jumaluudessa, miksi vasta vuonna 381 Konstantinopolin kirkolliskokouksessa Pyhä Henki korotettiin osaksi kolmiyhteistä Jumalaa? Jeesus Kristus oli puolestaan korotettu Jumalaksi jo vähän aiemmin eli vuoden 325 Nikean kirkolliskokouksessa.

Pyhän Hengen jumaluutta suoranaisesti puoltavia kohtia en ole Raamatusta löytänyt. Ainoa merkittävä selitystä kaipaava on tämä, jossa todetaan, että Pyhän Hengen pilkkaaminen on synti, jota ei voi saada anteeksi. Luuk 12:10 Ja jokaiselle, joka sanoo sanan Ihmisen Poikaa vastaan, annetaan anteeksi; mutta sille, joka Pyhää Henkeä pilkkaa, ei anteeksi anneta.  Millainen on se synti, pilkkaaminen, joka on anteeksiantamaton? Tästä on varmaan monia tulkintoja, mutta ei selvää selitystä Raamatussa. Erään tulkinnan mukaan Pyhän Hengen pilkkaamiseen syyllistyy se ihminen, joka kerran on ollut vakaassa uskossa, mutta sittemmin luopuu uskostaan. Tätä tukee voimakkaasti Hebrealaiskirjeen jakeet 6:4 Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet 6:5 ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia, 6 ja sitten ovat luopuneet – taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät. Jakeissa 4-6 puhutaan Pyhän Hengen siunauksellisista lahjoista. Erityisen mielenkiintoinen näistä on maininta tulevan maailmanajan voimista, joilla ymmärrykseni mukaan viitataan Jumalan valtakunnan hallitsemiseen yhdessä muiden pyhien kanssa.

Pyhä Henki on Jumalan henki. Raamatun toinen lause antaa siitä todistuksen: Gen 1:2 Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä.

Raamatusta kuitenkin saa käsityksen, jonka mukaan Pyhä Henki on Jehovan ja Jeesuksen lähetettävissä oleva toimiva voima. Tämä ilmenee jakeesta Joh 14:26 Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. – Pyhään Henkeen liittyy muitakin ominaisuuksia, kuten voima: Apt 1:8 vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka.

Apostoli Pietari kehotti kuulijoitaan ottamaan kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen Pyhän Hengen lahjan saamiseksi: Apt 2:38 Niin Pietari sanoi heille: “Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.

Huomionarvoista on, että apostolit kastoivat vain Jeesuksen Kristuksen nimeen eikä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimiin. Pyhän Hengen saantiin liittyi myös kielillä puhumisen lahja: Apt 2:4 Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi. Efesolaiskirjeessä tuodaan esille vielä eräs Pyhän Hengen lahja, Pyhän Hengen sinetti: Efe 1:13 Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti 4:30 Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. – Pelastuksen yhteydessä tulee esille Jumalan sinetin tärkeys; se pelastaa ahdingon aikana ihmisen, jolla on Jumalan sinetti todistuksenaan.

Uskovalle ihmiselle on tärkeää tietää mitä 1 Kor 6:19 sanoo: … teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat?

Jeesus sanoi: ”Minä ja Isä olemme yhtä” (Joh. 10:30). Huomattakoon, että Jeesus ei maininnut mitään Pyhän Hengen kuulumisesta tähän ykseyteen! Tämä ei tarkoita sitä, että Jeesus olisi Jumala yhdessä Isän kanssa. Vanhempi käännös Isä ja minä olemme yksi saattaa johtaa tähän päätelmään vielä helpommin.

Ilmestyskirjassa kerrotaan, että Jumalalla on seitsemän henkeä: Ilm. 3:1 “Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän henkeä ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. 4:5 Ja valtaistuimesta lähti salamoita ja ääniä ja ukkosen jylinää; ja valtaistuimen edessä paloi seitsemän tulisoihtua, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä.

5:6 Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden neljän olennon ja vanhinten keskellä seisoi Karitsa, ikään kuin teurastettu; sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä, lähetetyt kaikkeen maailmaan”. Ovatko ne osa Pyhää henkeä vai erillisiä henkiä, en tiedä koska Raamattukaan ei kerro asiasta enempää.

 

Onko Pyhä Henki persoona?

Jos Pyhä Henki olisi erillinen jumalpersoona ja kaikkivaltias, ei Jeesus voisi olla Isä Jumalan Poika, vaan Pyhän Hengen Poika, koska Hän sikisi Pyhästä Hengestä. Koko Raamattu todistaa, että Jeesus on Jumalan Poika. Pyhästä Hengestä sikiäminen tarkoittaa, että Isä Jumala lähetti Pyhän Hengen Marian luokse saattamaan hänet raskaaksi. Tämä sisältää ajatuksen, että Pyhä Henki on alisteinen Isä Jumalalle. Muutoinhan, jos Pyhä Henki on erillinen persoona ja toimisi itsenäisesti, Jeesus olisi Pyhän Hengen lapsi.

Entä mitä on ajateltava Jumalan kolminaisuudesta, kolmesta tasavertaisesta jumalpersoonasta, jotka yhdessä muodostavat meidän Jumalamme? Se tarkoittaisi, että Jeesus oli taivaassa yhdessä Isä Jumalan kanssa lähettämässä Pyhän Hengen maan päälle saattamaan Marian raskaaksi ja synnyttämään itsensä.

 

 

 

image_pdfimage_print