Onko Kristuksen Uudessa liitossa noudatettava Lakiliiton määräyksiä?

.

Johdanto

Jumala antoi Mooseksen kautta lain Israelille ja teki heidän kanssaan liiton. Jumala sanoi: 2 Moos 3:6

”Minä olen sinun isäsi Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala.” Ja Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa.

Jumala piti liiton, mutta israelilaiset rikkoivat sen. He saivat siitä rangaistuksen, mutta kokonaan ei Jumala ole hylännyt valitsemaansa kansaa. Rangaistukset ovat olleet kovia: on ollut vuosikymmenien pakkosiirtolaisuus Babyloniin. Temppeli on hävitetty. Israelin kansa on siirretty ympäri maailmaa diasporaan. Roomalaiskirjeessä 9:27 kuvataan kuinka Jesaja huudahtaa Israelista: ”Vaikka Israelin lapset olisivat luvultaan kuin meren hiekka, niin pelastuu heistä vain jäännös.”

Jumalan valittu kansa on huonosti pitänyt Jumalan kanssa tehdyn lakiliiton.

Minkälaisessa liitossa olemme me kristityt? Kristus julisti viimeisellä ehtoollisella meille: Luuk 22:20 Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi: ”Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan.” Meillä on siis uusi liitto, joka on astunut vanhan lakiliiton tilalle.

Mitä se tarkoittaa? Jotkut väittävät, että meillä on uusi liitto, mutta meidän tulee noudattaa kaikkia vanhan lakiliiton määräyksiä. Sen todistaa se, että Jeesus itse teki niin, vieläpä sanoi painokkaasti: Mat 5:17 Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Toiset taas sanovat, että vain niitä Jeesuksen käskyjä on noudatettava, jotka hän itse on antanut ja jotka ovat vahvistettu evankeliumeissa.

Tästä on kysymys tässä artikkelissa. Käytän mahdollisimman paljon suoria lainauksia Raamatusta (33/38), jotta ei syntyisi vääriä käsityksiä Jumalan tahdosta. Tulkintaongelmista emme kuitenkaan pääse eroon.

Sitten teemme pitkän hyppäyksen ajassa noin vuoteen 30 jKr.

.

Jeesuksen julkinen toiminta

Jeesus synagogassa: Luuk 4:17 ”Niin hänelle annettiin profeetta Esaiaan [Jesajan] kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna:
18 ”Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen,
19 saarnaamaan Herran otollista vuotta [riemuvuotta].”
20 Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui; ja kaikkien synagogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt.

4:22 Ja kaikki lausuivat hänestä hyvän todistuksen ja ihmettelivät niitä armon sanoja, jotka hänen suustansa lähtivät; ja he sanoivat: ”Eikö tämä ole Joosefin poika?”

Kuulijat ihastelivat Jeesuksen sanoja ”Herran henki on minun päälläni” ja että ”hän on voidellut minut” sekä ”saarnaamaan Jumalan riemuvuotta”. Nämä kelpasivat hyvin kuulijoille. Monet vielä odottivat sanomaa; ”ja vapauttamaan teidät Roomalaisten ikeestä”. Sitähän kuulijat odottivat.

Mutta, seuraavat sanat kuitenkin suorastaan raivostuttivat kuulijat:

25 Minä sanon teille totuudessa: monta leskeä oli Eliaan aikana Israelissa, kun taivas oli suljettuna kolme vuotta ja kuusi kuukautta ja suuri nälkä tuli kaikkeen maahan,
26 eikä Eliasta lähetetty kenenkään tykö heistä, vaan ainoastaan leskivaimon tykö Siidonin-maan Sareptaan.
27 Ja monta pitalista miestä oli Israelissa profeetta Elisan aikana, eikä kukaan heistä tullut puhdistetuksi, vaan ainoastaan Naiman, syyrialainen.”
28 ”Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagogassa, tulivat kiukkua täyteen
29 ja nousivat ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja veivät hänet sen vuoren jyrkänteelle asti, jolle heidän kaupunkinsa oli rakennettu, syöstäkseen hänet alas”.

Kristusta odotettiin pelastamaan Israel valloittajan käsistä. Toinen seikka oli, että muita kuin juutalaisia halveksuttiin ja aliarvostettiin. Syyrialaiset, vaikka olisivatkin olleet spitaalisia muitten juutalaisten tavoin, olivat kuitenkin toisen luokan ihmisiä, suorastaan Israelin vihollisia. Kuulijoita loukkasi, että juutalaiset oli syrjäytetty ja Jeesus kiinnitti siihen huomiota. Matthew Henryn kommentaari jakeesta 4:27 osoittaa, että Jeesus itse oli tavannut Israelin ulkopuolella suurempaa uskoa kuin itse Israelissa.

.

Vanha lakiliitto

Vanhassa liitossa luvattiin, että Jumala nostaa Israelin kansan muiden kansojen yläpuolelle ja tekee heistä pappisvaltakuntansa, jos he noudattavat Jumalan lakia.

5 Moos 28:1 ”Jos kuulet Herran, sinun Jumalasi, ääntä ja pidät tarkoin kaikki hänen käskynsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin Herra, sinun Jumalasi, asettaa sinut korkeammaksi kaikkia kansoja maan päällä.
2 Ja kaikki nämä siunaukset tulevat sinun osaksesi ja saavuttavat sinut, jos kuulet Herran, sinun Jumalasi, ääntä.
2 Moos 19:5 Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun. 6 Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa.’ Sano nämä sanat israelilaisille.”

Jumala on aina pitänyt kiinni liitosta, mutta ihmiset ovat rikkoneet liiton kerta toisensa jälkeen. Liittoon kuuluu myös säädökset niistä liiton rikkomisesta, ja siunauksista, jotka seuraavat liiton pitämisestä. Jos ihminen tai kansa rikkoo liiton, on seurauksena lahjojen ja siunausten menettäminen. 5 Moos 28:15 ”Mutta jos sinä et kuule Herran, sinun Jumalasi, ääntä etkä tarkoin pidä kaikkia hänen käskyjänsä ja säädöksiänsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin kaikki nämä kiroukset tulevat sinun päällesi ja saavuttavat sinut.”
3 Moos 26:3 Jos te vaellatte minun säädöksieni mukaan ja noudatatte minun käskyjäni ja pidätte ne, 9 Ja minä käännyn teidän puoleenne ja teen teidät hedelmällisiksi ja annan teidän lisääntyä ja pidän liittoni teidän kanssanne.

Vanhasta liitosta on sanottu, että se on tulevan liiton malli, tulevan esikuva ja täynnä viittauksia tulevaan. Vanha liitto tehtiin Israelin erämaavaelluksen aikana keskellä Siinain erämaata. Israelin kansa oli vapautunut orjuudesta, minkä katsotaan kuvastavan Jumalan kansan syntyä ja ihmisen uskoontuloa nykymaailmassa. Neljäkymmentä vuotta kestänyt erämaavaellus kuvaa meille ihmisen elämää, joskus rankkaakin iloineen ja suruineen. Erämaavaelluksella oli vain yksi päämäärä – luvattuun maahan pyrkiminen. Näin tulisi olla myös ihmisen elämässä; pitkän uskonvaelluksen jälkeen seuraa lepo ja odotus Kristuksen tulemisesta herättämään ihminen ylösnousemukseen ja luottamus siihen, että Kristus muistaa hänen uskonsa maallisen vaelluksen aikana ja viimeisellä tuomiolla palkitsee hänet ikuisen elämän lahjalla.

.

Kristuksen julistama uusi liitto

Vanhassa liitossa oli rangaistussäännöt lain rikkomisesta, jotka kuitenkaan eivät saaneet ihmisiä noudattamaan lakia. Tämän takia tarvittiin uusi liitto, joka palauttaisi Israelin kansan lainkuuliaisuuden ja saisi liiton piirin myös maailman muut kansat. Sen vuoksi on oikein todeta, että uusi liitto on vanhaa liitoa parempi, varsinkin kun liiton noudattaminen tehtiin paljon helpommaksi kuin vanhan liiton.

Uusi liitto perustuu rakkauteen. Liiton välimies ja koko Kristikunnan pää Jeesus Kristus osoitti suurinta mahdollista rakkautta uhraamalla oman ruumiinsa ja verensä kaikkien häneen uskovien puolesta.

Jumala vahvisti vanhan liiton Israelin kansan kanssa käyttämällä välimiehenä Moosesta ja liitto vahvistettiin vuodattamalla uhriverta. Kun Jumala teki uuden liiton Israelin kansan kanssa, hän käytti välimiehenään Poikaansa Jeesusta Kristusta, joka vuodatti liiton vahvistukseksi oman verensä.

Luuk 22:19 Ja hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi: ”Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni.”
22:20 Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi: ”Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan.

Heb 8:6 Mutta tämä [Jeesus Kristus] taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu. 7 Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle.
8:8 Sillä moittien heitä hän sanoo: ”Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton,
9 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet minun liitossani, ja niin en minäkään heistä huolinut, sanoo Herra.
10 Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

Uudesta liitosta ennustivat monet profeetat kunnes tuli siihen tarkoitettu profeetta Kristus, joka on uuden liiton julistaja ja sen välittäjä. Uusi liitto tuli! Miksi sitten jakeessa 8 Jumala puhuu vielä uudesta liitosta? Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa. Kristuksen uusi liitto oli tarkoitettu koko Israelille, mutta Israel ei vieläkään ole – joitakin poikkeuksia lukuunottamatta – ottanut Messiastaan vastaan. Jumala sanoo, ettei hän tarkoita sellaista liittoa kuin hän teki viedessään Israelin kansan pois Egyptistä. Sen jälkeenhän on tehty Kristuksen uusi liitto, joka oli tarkoitettu ensin juutalaisille, sitten kreikkalaisille ja sitten koko maailmalle. Room 1:16 ”Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. 2:9 Tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka pahaa tekee, juutalaisen ensin, sitten myös kreikkalaisen; 10 mutta kirkkaus ja kunnia ja rauha jokaiselle, joka tekee sitä, mikä hyvä on, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle!

Apt 13:46 Silloin Paavali ja Barnabas puhuivat rohkeasti ja sanoivat: ”Teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava; mutta koska te työnnätte sen luotanne ettekä katso itseänne mahdollisiksi iankaikkiseen elämään, niin katso, me käännymme pakanain puoleen.

1 Kor 1:23-24 me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus.

.

Onko lakiliitto vanhentunut?

Monet väittävät suorastaan kiivaasti, että vaikka lakiliitto ei olekaan enää voimassa, sen lait ja määräykset ovat. Tuntuu aika erikoiselta! Tämän kannan puolustamiseksi tarjotaan itsensä Jeesuksen Kristuksen sanoja:
Mat 5:17 Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.
18 Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut.
19 Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.
1 Tim 1:8 Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, kun sitä lain mukaisesti käytetään
9 ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille,
10 haureellisille, miehimyksille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikelle muulle, mikä on tervettä oppia vastaan –
11 autuaan Jumalan kirkkauden evankeliumin mukaisesti, joka on minulle uskottu.

Paavali sanoo kirjeessään Timoteukselle, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain tarkoituksen mukaisesti. Sitten hän luettelee esimerkkejä lain säätämisen tarkoituksesta. Paavali toteaa lopuksi, että ”näin sanoo Jumalan kirkkautta julistava evankeliumi”. Hän siis näkee yhtäläisyyden lain ja evankeliumin välillä. Näinhän varmaan on ollut Kristuksen tarkoituskin; Jumalan kirkkauden evankeliumin mukaisesti.
Edelleen Paavali opettaa Roomalaiskirjeessä 3:19-20 ”Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä; 20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.”

Jäljempänä osoitan esimerkiksi Paavalin vakuuttavin todistuksin, että me emme ole lain alaisuudessa. Jos kerran näin on, eivät kaikki lain ja profeettain määräykset sido kristittyjä – ainoastaan ne Kristuksen antamat määräykset, jotka voimme lukea evankeliumeista.
Oleellinen kysymys onkin: jos kristityt eivät ole lain alaisuudessa, ovatko enää juutalaisetkaan? Kun Jeesus sanoi, ettei laista häviä pieninkään kirjain, ketä se koskettaa? Tulkinta voisi olla seuraava: Ympärileikatut juutalaiset, jotka haluavat uskoa Jumalaan ja palvoa häntä lain mukaisesti, voivat tehdä niin. Silloin on noudatettava Mooseksen lakia ja siihen liittyviä käskyjä (mitzvot) pilkulleen. Käskyjä on yhteensä 613 kpl. Jos ihminen ei niitä noudata, siitä seuraa Jumalan säätämä rangaistus. Jumala on aina pitänyt liiton Israelin kanssa, mutta israelilaiset ovat siitä useasti luopuneet. Jumala rankaisee ja kurittaa omaa kansaansa, mutta ei koskaan hylkää sitä lopullisesti.

 

Esimerkkejä lakiliiton vanhentuneista määräyksistä

Orjasi ja orjattaresi, jotka hankit itsellesi, ostakaa kansoista, jotka asuvat teidän ympärillänne. (3 Moos 25:44)
23:15 Älä luovuta orjaa, joka on paennut isäntänsä luota sinun luoksesi, hänen isännällensä. (5 Moos 23:15)
Älä sido puivan härän suuta. (5 Moos 25:4)
Jos jonkun härkä puskee toisen härän kuoliaaksi, niin myykööt elävän härän ja jakakoot sen hinnan, ja myös kuolleen jakakoot keskenään. (2 Moos 21:35)
Jos joku myy asuinrakennuksen muureilla varustetussa kaupungissa, olkoon hänellä oikeus lunastaa se vuoden kuluessa siitä, kun hän sen myi; sen ajan kestää hänen sukulunastusoikeutensa. (3 Moos 25:29)
… viekää molemmat sen kaupungin portille ja kivittäkää heidät kuoliaaksi (5 Moos 22:24)
Teloitetun rikollisen kuollut ruumis ei saa roikkua hirressä yön yli (5 Moos 21:23).
Ja kokoa kaikki siitä otettu saalis keskelle sen toria ja polta tulella sekä kaupunki että kaikki siitä otettu saalis kokonaisuhrina Herralle, sinun Jumalallesi; ja jääköön se rauniokummuksi iankaikkisesti, älköönkä sitä koskaan enää rakennettako. (5 Moos 13:16)

 

Ennustuksia uudesta liitosta

Mooses

1 Moos 22:15 Ja Herran enkeli huusi Aabrahamille toistamiseen taivaasta
16 ja sanoi: ”Minä vannon itse kauttani, sanoo Herra: Sentähden että tämän teit etkä kieltänyt minulta ainokaista poikaasi,
17 minä runsaasti siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla, ja sinun jälkeläisesi valtaavat vihollistensa portit.
18 Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, sentähden että olit minun äänelleni kuuliainen.”

5 Moos 18:18 Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua.
19 Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille. – Jeesus Kristus oli tuo profeetta, jonka Jumala herätti Israelin kansasta. Osa kansasta aluksi oli ihastunut Jeesuksen tulkintaan Jumalan valtakunnasta, mutta lähes kaikki kääntyivät lopulta häntä vastaan.

2 Moos 19:5 Jos te nyt kuulette minun [Jumalan] ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun. 6 Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa.’ Sano nämä sanat israelilaisille.” – Israel ei ole pitänyt liittoaan Jumalan kanssa, vaikka Jumala osaltaan onkin.

5 Moos 30:1 ”Jos sinä silloin, kun tämä kaikki sinua kohtaa, siunaus tai kirous, jotka minä olen asettanut sinun valittavaksesi, painat sen sydämeesi kaikkien kansojen keskellä, joiden luo Herra, sinun Jumalasi, on sinut karkoittanut,
2 ja palajat Herran, sinun Jumalasi, tykö ja kuulet hänen ääntänsä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, sinä itse ja sinun lapsesi, kaikessa, niinkuin minä tänä päivänä sinua käsken,
3 niin Herra, sinun Jumalasi, kääntää sinun kohtalosi ja armahtaa sinua; Herra, sinun Jumalasi, kokoaa sinut jälleen kaikista kansoista, joiden sekaan hän on sinut hajottanut.
4 Vaikka sinun karkoitettusi olisivat taivaan äärissä, niin Herra, sinun Jumalasi, kokoaa ja noutaa sinut sieltäkin.
5 Ja Herra, sinun Jumalasi, tuo sinut siihen maahan, jonka sinun isäsi ovat omistaneet, ja niin sinä otat sen omaksesi; ja hän tekee sinulle hyvää ja antaa sinun lisääntyä enemmän kuin isiesi.
6 Ja Herra, sinun Jumalasi, ympärileikkaa sinun sydämesi ja sinun jälkeläistesi sydämet, niin että rakastat Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, että eläisit.
Jumala kokoaa juutalaiset ”taivaan ääristä” omaan maahansa. Tähän yhdistyy Jumalan suorittama sydänten ympärileikkaus, mikä aikaansaa, että Israel rakastaa Jumalaansa kaikesta sydämestään.

 

Jesaja (n. 740–680 eKr)

Jesaja lausuu Jumalan ennustuksen pojastaan, jota hän kutsuu palvelijakseen. 42:1 Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut Henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden. 42:6 Minä, Herra, olen vanhurskaudessa kutsunut sinut, olen tarttunut sinun käteesi, varjellut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, pakanoille valkeudeksi, 7 avaamaan sokeat silmät, päästämään sidotut vankeudesta, pimeydessä istuvat vankihuoneesta.
49:6 hän sanoo: Liian vähäistä on sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet: minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti.
Jesaja ei puhu omiaan ja itse keksimäänsä viestiä; hän puhuu ja kirjoittaa juuri ne sanat, jotka Jumala on pannut hänen suuhunsa. Ei ole Jesajan keksintöä kutsua tulevaa Jumalan poikaa Jumalan palvelijaksi. Ei myöskään Mooses keksinyt omasta päästään kutsua Kristusta profeetaksi. Mitä voimme tästä päätellä?
Jesaja ennustaa jo 700 vuotta ennen Jumalan pojan syntymää, että Jumalan poika tulee perustamaan (uuden) liiton, joka on valkeudeksi pakanoille. Jumala näki jo ennakkoon, että pakanat tulevat saamaan uuden liiton siunauksen. Tätä ei aluksi ymmärretty, vaan vasta sitten kun oli todettu, että Jumalan oma kansa oli uppiniskainen eikä ottanut Kristusta vastaan, Jeesus antoi lähetyskäskyn viedä uusi liitto kaikille kansakunnille.

Jesaja ennustaa myöhemmin: 61:4 Ja he rakentavat jälleen ikivanhat rauniot, kohottavat ennalleen esi-isien autiot paikat; ja he uudistavat rauniokaupungit, jotka ovat olleet autiot polvesta polveen.
6 Mutta teitä kutsutaan Herran papeiksi, sanotaan meidän Jumalamme palvelijoiksi; te saatte nauttia kansain rikkaudet ja periä heidän kunniansa.
7 Häpeänne hyvitetään teille kaksin kerroin, ja pilkatut saavat riemuita osastansa. Niin he saavat kaksinkertaisen perinnön maassansa; heillä on oleva iankaikkinen ilo.
8 Sillä minä, Herra, rakastan oikeutta, vihaan vääryyttä ja ryöstöä; ja minä annan heille palkan uskollisesti ja teen heidän kanssansa iankaikkisen liiton.

 

Jeremia (626–570 eKr)

Jer 31:31 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton;
Myös Jeremia sai viestin välitettäväksi Jumalalta; myös hän vahvistaa, että Jumala tekee uuden liiton Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa: Jer 31:8 ”Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta, kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Heissä on sokeita ja rampoja ynnä raskaita ja synnyttäväisiä: suurena joukkona he palajavat tänne. 33 Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. 34 Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: ’Tuntekaa Herra.’ Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä”.

Myös Jeremian välittämään Jumalan lupaukseen liittyy Israelin kansan palaaminen luvattuun maahan ”pohjoisesta maasta, maan perimmäisiltä ääriltä”. Israelin kansa onkin yhdistynyt yhdeksi valtioksi vuonna 1948. Israelin valtion syntymistä ja yhtenäisen maan muodostumista pitivät monet alkukohtana sille, mistä Raamattu sanoo: ”tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin nämä kaikki tapahtuvat.” ”Nämä kaikki” viittaa lopun ajan tapahtumiin, joiden huipentuma on Jeesuksen Kristuksen tuleminen toisen kerran ja tuhatvuotisen valtakunnan perustaminen ensimmäisen ylösnousemuksen pyhien kanssa. ”Tämä sukupolvi” on kuitenkin mennyt ja uutta merkkipaalua on jouduttu etsimään.

 

Hesekiel (n. 590–565 eKr)

Hes 37:21 niin puhu heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä otan israelilaiset pois pakanakansojen keskuudesta, minne vain he ovat kulkeutuneet, kokoan heidät joka taholta ja tuon heidät omaan maahansa.
22 Minä teen heidät yhdeksi kansaksi siinä maassa, Israelin vuorilla, ja yksi kuningas on oleva kuninkaana heillä kaikilla. Eivätkä he enää ole kahtena kansana eivätkä enää jakaantuneina kahdeksi valtakunnaksi.
23 Eivät myöskään he enää saastuta itseänsä kivijumalillaan, iljetyksillään eivätkä millään rikkomuksillansa, vaan minä vapautan heidät kaikista asuinpaikoistaan, joissa ovat syntiä tehneet, ja puhdistan heidät. Ja he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa.
24 Minun palvelijani Daavid on oleva heidän kuninkaansa, ja heillä kaikilla on oleva yksi paimen. Ja he vaeltavat minun oikeuksieni mukaan ja noudattavat minun käskyjäni ja pitävät ne.
25 He saavat asua maassa, jonka minä annoin palvelijalleni Jaakobille ja jossa teidän isänne ovat asuneet. Siinä saavat asua he, heidän lapsensa ja lastensa lapset iankaikkisesti, ja minun palvelijani Daavid on oleva heidän ruhtinaansa iankaikkisesti.
26 Minä teen heidän kanssansa rauhan liiton – se on oleva iankaikkinen liitto heidän kanssansa – istutan ja runsaasti kartutan heidät ja asetan pyhäkköni olemaan heidän keskellänsä iankaikkisesti.
27 Minun asumukseni on oleva heidän yllänsä, ja minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.
28 Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, joka pyhitän Israelin, kun minun pyhäkköni on heidän keskellänsä iankaikkisesti.”
Em. jakeet osoittavat, että tämä uusi liitto toteutuu, kun Daavid on jälleen Israelin kuninkaana. Toiseksi, Jumalan temppeli on rakennettu uudelleen Jerusalemiin ’heidän keskelleen’. Hebrealaiskirje 8. luku alkaa toteamuksella, että ”meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa”. Jakeessa 8 todetaan liiton solmisajankohdasta, että ”päivät tulevat, jolloin minä teen… Tämäkin viittaa tulevaisuuteen eli Hebrealaiskirjeen kirjoittamisen ajanjankohtaan nähden tulevaisuuteen.
Juutalaisia on vuosikymmenten aikana muuttanut eri maista Israeliin miljoonia. Raamatussa luvataan, että kaikki juutalaiset palaavat luvattuun maahan. Jumala lupaa, ettei hän jätä tuomatta ainoatakaan heistä.

Hes 39:27 Kun minä tuon heidät takaisin kansojen seasta ja kokoan heidät heidän vihamiestensä maista, niin minä osoitan heissä pyhyyteni lukuisain pakanakansain silmien edessä. 28 Ja he tulevat tietämään, että minä, Herra, olen heidän Jumalansa, kun minä, vietyäni heidät pakkosiirtolaisuuteen pakanakansojen luokse, kokoan heidät omaan maahansa enkä jätä sinne jäljelle ainoatakaan heistä.
Edelleen Jumala lupaa Hesekielin todistamana, että Jumala tekee iankaikkisen rauhan liiton Israelin kanssa. Uusi Jerusalemin temppeli rakennetaan. Hesekiel sai tarkat mitoituksetkin (ks. Hes luvut 40-44).

 

Hebrealaiskirje

Hebrealaiskirjeessä luvataan myös uusi liitto Israelin ja Juudan heimojen jäsenille:
Heb 8:8 ”Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton,
9 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet minun liitossani, ja niin en minäkään heistä huolinut, sanoo Herra.
10 Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. – Jakeen 10 ”näiden päivien jälkeen” viittaa tulevaisuuteen ja lopun aikoina koettavaan suureen ahdistukseen, jonka jälkeen Kristus saapuu maan päälle ja ottaa koko maan kuninkuuden perustaen tuhatvuotisen valtakunnan.

Heb 8:13 ”Sanoessaan ”uuden” hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään”.

NASB When He said, “A new covenant,” He has made the first obsolete (vanhentunut, aikansa elänyt). But whatever is becoming obsolete and growing old is ready to disappear. Obsolete sanan asemesta käytetään myös sanaa abrogated, joka vielä selvemmin kuvaa kumoamista, lopettamista, lakkauttamista. Selvää siis on, että lakiliitto on vanhentunut yksinomaisena liittona Jumalan ja ihmisten välillä.

Se mitä Heb 8:13 sanoo lakiliitosta ”on lähellä häviämistään”, merkitsee, että vielä tuolloin se oli voimassa, mutta lähellä häviämistään.

Ensimmäinen liitto on siis vielä voimassa juutalaisiin nähden. Kristityille ja pakanoille on olemassa Kristuksen julistama ”uusi liitto”. Kun Jumala toteaa lakiliiton tulleen tiensä päähän ”noiden päivien jälkeen”, hän uudistaa juutalaisten kanssa Kristuksen julistaman uuden liiton. Silloin ei enää ole eri liittoa juutalaisille ja kristityille; on vain Kristuksen uusi liitto ja Kristus on Jumalan ylimmäinen pappi. Hebrealaiskirjeen ”uusi liitto” on itse asiassa Kristuksen 2000 vuotta sitten julistaman uuden liiton uusiminen juutalaisille – joille se alun perin olikin tarkoitettu, mutta jotka eivät ole ottaneet sitä vastaan.

Pelastus kuuluu kaikille, ei ainoastaan juutalaisille. Apt 10:34 ”Niin Pietari avasi suunsa ja sanoi: ”Nyt minä totisesti käsitän, ettei Jumala katso henkilöön, 35 vaan että jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee vanhurskautta, on hänelle otollinen”. Jesaja kirjoittaa kuitenkin valtakuntien kohtalosta Jes 60:12 ”Sillä se kansa tai valtakunta, joka ei sinua palvele, hukkuu, ja ne kansat hävitetään perinjuurin”. – Tämä ei kumoa em. yksilön pelastusmahdollisuutta. Kansa voi sellaisenaan joutua turmioon, mutta ei Jumala uhraa palvelijaansa syntisten mukana.

Heb 9:18 ”Sentähden ei myöskään ensimmäistä liittoa verettä vihitty.
19 Sillä kun Mooses oli kaikelle kansalle julkilukenut kaikki käskyt, niinkuin ne laissa kuuluvat, otti hän vasikkain ja kauristen veren ynnä vettä ja purppuravillaa ja isopin ja vihmoi sekä itse kirjan että kaiken kansan,
20 sanoen: ”Tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt.”
21 Ja samoin hän verellä vihmoi myös majan ja kaikki palvelukseen kuuluvat esineet.
22 Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista.
Heb 9:15 Ja sentähden hän on uuden liiton välimies, että, koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön.

 

Miten uusi liitto eroaa vanhasta?

Uusi liitto eroaa lakiliitosta siten, että uudessa liitossa korostuvat rakkaus ja armo.
Mar 14:22 Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi heille ja sanoi: ”Ottakaa, tämä on minun ruumiini.”
23 Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille; ja he kaikki joivat siitä.
24 Ja hän sanoi heille: ”Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monen edestä”.

Joh 14:21 ”Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle.”
23 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.
24 Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani; ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan Isän, joka on minut lähettänyt.

Gal 3:21 Onko sitten laki vastoin Jumalan lupauksia? Pois se! Sillä jos olisi annettu laki, joka voisi eläväksi tehdä, niin vanhurskaus todella tulisi laista.
22 Mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se, mikä luvattu oli, annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat.
23 Mutta ennenkuin usko tuli, vartioitiin meitä lain alle suljettuina uskoa varten, joka oli vastedes ilmestyvä.
24 Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme.
26 Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa.
28 Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa.
29 Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan.

14:23 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.
24 Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani; ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan Isän, joka on minut lähettänyt.
Gal 3:21 Onko sitten laki vastoin Jumalan lupauksia? Pois se! Sillä jos olisi annettu laki, joka voisi eläväksi tehdä, niin vanhurskaus todella tulisi laista.
22 Mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se, mikä luvattu oli, annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat.
23 Mutta ennenkuin usko tuli, vartioitiin meitä lain alle suljettuina uskoa varten, joka oli vastedes ilmestyvä.
24 Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme.
26 Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa.
28 Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa.
29 Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan.

Efe 1:10 siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, – oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä.
1:11 Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltämäärätyt hänen aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan, 1:17 anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan
1:18 ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri [on] hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään

Room 7:4 Niin, veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle. 5 Sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissämme, niin että me kannoimme hedelmää kuolemalle, 6 mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa emmekä kirjaimen vanhassa.
7 Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Pois se! Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta; sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut: ”Älä himoitse.”  8 ilman lakia on synti kuollut                                                                     

Molemmat liitot on vahvistettu veren vuodatuksella. Vanhassa liitossa vuodatettiin uhrieläimen verta, mutta uusi liitto on paljon arvokkaampi, koska uuden liiton vahvistus oli Jumalan ristiinnaulitun pojan vuodattama veri. Galatalaiskirje vahvistaa, että olemalla Kristuksen omia, me olemme Aabrahamin siementä ja hänen perillisiään Jumalan valtakunnassa.                                        

Paavali sanoo, että laki herättää synnin himot ja ilman lakia synti on kuollut. Jakeessa 7:5 Paavali sanoo ”nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa emmekä kirjaimen vanhassa”. Lakiin tai itse asiassa siihen sisältyviin määräyksiin (mitzvot) sisältyy suuri määrä sellaisia määräyksiä, joita oli noudatettava Mooseksen aikana, mutta joita ei nykyaikana ole edes mahdollista noudattaa. Voimme kuitenkin todeta jakeen 7:12 mukaisesti että Jumalan laki on pyhä ja käskyt ovat hyviä, ovathan ne suurelta osin myös sisällytetty Kristuksen antamiin uuden liiton määräyksiin.

Room 3:31: ”Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo.”

Roomalaiskirje vakuuttaa, ettei Jumala ole hylännyt omaa kansaansa. Israel on kuitenkin elänyt paatuneena aina tiettyyn ajankohtaan saakka. Se määritellään näin; kunnes pakanain täysi luku on tullut sisälle. Mitä tarkoitetaan ”täydellä luvulla”? Ja sisälle, mutta minne? Tämä saattaa liittyä toiseen aikamääritykseen, josta kertoo Luukas 21:24 … Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät.
Room 11:2 Ei Jumala ole hyljännyt kansaansa, jonka hän on edeltätuntenut…

11:25 … Israelia on osaksi kohdannut paatumus – hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut,
26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: ”Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.
27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä.”
28 Evankeliumin kannalta he kyllä ovat vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden.
29 Sillä ei Jumala armolahjojansa ja kutsumistansa kadu.

 

Ketkä ovat lain alaisia?

Room 3:19 Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä;
Room 2:12 Sillä kaikki, jotka ilman lakia ovat syntiä tehneet, ne myös ilman lakia hukkuvat, ja kaikki, jotka lain alaisina ovat syntiä tehneet, ne lain mukaan tuomitaan;
1 Kor 9:20 ja olen ollut juutalaisille ikäänkuin juutalainen, voittaakseni juutalaisia; lainalaisille ikäänkuin lain alainen, vaikka itse en ole lain alainen, voittaakseni lainalaiset; 21 ilman lakia oleville ikäänkuin olisin ilman lakia – vaikka en ole ilman Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissa – voittaakseni ne, jotka ovat ilman lakia;
Luuk 16:16 Laki ja profeetat olivat Johanneksen aikaan saakka. Sen jälkeen on julistettu evankeliumia [hyvää uutista] Jumalan valtakunnasta ja kaikki pyrkivät sinne väkisin. “The law and the Prophets were until the time of John. Since then, the good news about the kingdom of God has been proclaimed, and everyone is trying to enter it by force.

 

Voiko ihminen pelastua lain alaisena?

Ainakin teoriassa on mahdollista, että joku ihminen noudattaa täydelleen lakia. Hän on näin ollen täysin synnitön aivan kuin Jeesus Kristus. Hän pelastuu! Tällaista ihmistä ei vain ole eikä ole ollut. Voin siis todeta, että kukaan ei ole pelastunut noudattamalla lakia, ei kukaan. Jo vanhan lain aikana Jumala armahti raskaasti lakia rikkonutta, vieläpä sanoi kyseisestä henkilöstä, että tämä oli hänen mieleisensä mies! Tällainen ihminen oli kuningas David, joka ihastui kauniiseen Batsebaan ja murhautti hänen miehensä saadakseen kauniin naisen itselleen. 2 Sam 11:15 Ja kirjeessä hän kirjoitti näin: ”Pankaa Uuria eturintaan, kiivaimpaan taisteluun, ja vetäytykää takaisin hänen luotaan, että hänet lyötäisiin kuoliaaksi.” Ja sitten: 11:27 Mutta kun suruaika oli ohitse, lähetti Daavid ottamaan hänet linnaansa, ja hän tuli hänen vaimoksensa. Sitten hän synnytti hänelle pojan. Mutta se, minkä Daavid oli tehnyt, oli paha Herran silmissä.

Kun Jumala armahti Davidin, se perustui Davidin katumukseen. Apt 13:22 … ’Minä olen löytänyt Daavidin, Iisain pojan, sydämeni mukaisen miehen, joka on tekevä kaikessa minun tahtoni.’ 13:23 Tämän jälkeläisistä on Jumala lupauksensa mukaan antanut tulla Jeesuksen Israelille Vapahtajaksi, Psa 89:4 ”Minä olen tehnyt liiton valittuni kanssa, olen palvelijalleni Daavidille vannonut: 89:5 ’Minä vahvistan sinun jälkeläisesi ikiajoiksi ja rakennan sinulle valtaistuimen polvesta polveen’.” 89:21 minä olen löytänyt Daavidin, palvelijani, olen voidellut hänet pyhällä öljylläni.

Lakiliitossakin oleva voi pelastua, vieläpä saada erityisen suositun aseman Jumalan edessä.

Me kaikki olemme yksimielisiä siitä, että Jeesus eli täysin synnittömän elämän. Sen merkitys on siinä, että Jeesus ihmisenä olisi pelastunut niin Lakiliiton vaatimusten mukaan kuin julistamansa Uuden liiton perusteella. Vain olemalla täydellisen synnitön, hän saattoi tulla iankaikkisen pelastuksen aikaansaajaksi kaikille, jotka kuuliaiseesti noudattavat hänen käskyjään. Heb 5:9 ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän [Jeesus] iankaikkisen autuuden [pelastuksen] aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset. Joh 1:17 Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta.


Jeesuksen käskyjen täydelliseen noudattamiseen ei niihinkään kukaan pysty. Vaikka ne ovatkin paljon helpommat noudattaa verrattuna Lain määräyksiin. Ihminen tarvitsee Jumalan armoa. Galatalaiskirjeessä 2:21 Paavali sanookin:” En minä tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut.” Juutalaiset uskoivat ja varmaan uskovat edelleenkin, että lain noudattaminen vanhurskauttaa ihmisen. Kun he eivät usko Kristukseen, eivät he usko pelastukseenkaan Kristuksen kautta. Heille Kristuksen kuolema on yhdentekevä. Gal 3:21 Onko sitten laki vastoin Jumalan lupauksia? Pois se! Sillä jos olisi annettu laki, joka voisi eläväksi tehdä, niin vanhurskaus todella tulisi laista.

Fil 3:9 ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella;
Rom 8:2 Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. John 6:63 Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä.

 

Kristityt eivät ole lain alaisia!

Jos emme ole lain alaisia, iso kysymys on: minkä alaisia me sitten olemme? Paavalin mukaan hän oli Kristuksen laissa. Sen alaisia mitä Jeesus käski meitä pitämään. Mat 28:20 ”ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.”

Jeesus Kristus julisti uuden liiton, jonka ytimeen kuuluu hänen käskyjensä noudattaminen. Ei Jeesus julistanut uutta liittoa ja sen käskyjä Jumalan tahdon vastaisesti. Uudella liitolla käskyineen on varmasti Isä Jumalan hyväksyntä. Uuden liiton jäsenet olivat pääasiassa pakanoita ilman mitään lakia. Uskon kautta he saivat Jumalan pojan antaman liiton lakeineen.
Lue evankeliumit (Appendix), joissa kaikki Jeesuksen sanat ja käskyt näin väritettyinä.

 

Kristuksen käskyt

Jeesus noudatti ”lakia ja profeettoja”, mm. ”sapatin matkaa”. Hän kuitenkin sanoi olevansa myös sapatin herra. Eikö hän tarkoittanut sitä, että sapatin pikkutarkat säännöt joutivat jäädä pois? Jos siis on käytännössä mahdotonta noudattaa kaikkia 613 määräystä, eikö silloin putoa pohja Jeesuksen sanomasta, ettei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. Voisiko siis olla niin, että pikkutarkka lain noudattaminen koski juutalaisia, jotka eivät syystä tai toisesta tunteneet Jeesusta ja ne taas jotka tuntevat ja ottavat Kristuksen omakseen, he noudattavat uuden liiton ohjeita? Molemmilla tavoilla voi pelastua, mutta lakiliiton ohjeita noudattamalla se on monin verroin vaikeampaa kuin uuden liiton.

Uuden liiton kantava periaate on rakasta Jumalaa kaikesta sydämestäsi ja lähimmäistä niin kuin itseäsi”. Tämä rakkauden kaksoiskäskyksi sanottu käsky oli ilmaistu jo Vanhassa Testamentissa. Mooses opetti 3 Moos 19:18 ”Älä kosta äläkä pidä vihaa kansasi lapsia vastaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi. Minä olen Herra. 5 Moos 6:5 Ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi”. Vielä Jeesus sanoi jotakin minkä maailma on unohtanut: ”rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat” (Mat 5:44).
Ja: Armosta te olette pelastetut uskon kautta (Efe 2:8). Muistakaa, että Jeesus sanoi: Minun taakkani on kevyt kantaa! (Mat 11:30)

Joh 15:10: ”Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan.” – Jos siis kristitty ei ole lain alainen, hän on Kristuksen alainen ja velvollinen noudattamaan Kristuksen antamia käskyjä. Ne löytyvät myös Vanhan Testamentin puolelta, näin uskallan väittää. Mutta ei toisinpäin. Kaikki Vanhan Testamentin mitzvotit eivät ole Jeesuksen antamien käskyjen joukossa.

 

Kristus on sapatin herra

2 Moos 31:13 ”Puhu israelilaisille ja sano: Pitäkää minun sapattini, sillä se on merkkinä meidän välillämme, minun ja teidän, sukupolvesta sukupolveen, tietääksenne, että minä olen Herra, joka pyhitän teidät.
14 Siis pitäkää sapatti, sillä se on teille pyhä. Joka sen rikkoo, rangaistakoon kuolemalla; sillä kuka ikinä silloin työtä tekee, hävitettäköön kansastansa.
16 Ja pitäkööt israelilaiset sapatin, niin että he viettävät sapattia sukupolvesta sukupolveen ikuisena liittona.
17 Se on oleva ikuinen merkki minun ja israelilaisten välillä; sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi ja hengähti.”
Jumala teki liiton Israelilaisten kanssa ja määräsi sapatin sen ikuiseksi merkiksi.

Mat 12:8 ”Sillä Ihmisen Poika on sapatin herra.” Mitä Jeesus tarkoitti tällä? Fariseukset seurasivat Jeesuksen toimintaa voidakseen ottaa hänet kiinni sapatin sääntöjen rikkomisesta. He kysyivat; ”Onko luvallista sapattina parantaa?” voidaksensa nostaa syytteen häntä vastaan (12:10). Jeesus selitti, että (Mooseksenkin lain mukaan) sapattina oli lupa tehdä hyvää, vaikkapa auttaa lammas pois kuopasta, jos se oli sinne pudonnut. Parantaminen oli myös luvallista ja niin Jeesus tekikin. Sapatin säännöt mm. määrittivät kuinka monta askelta sapatin aikana saattoi ottaa. Kun Jeesus vei opetuslapset Getsemanen puutarhaan, se oli ’sapatin matkan’ päässä eli ei tullut liikaa askelia.

VT:ssa kerrotaan miehestä, joka sapattina keräsi polttopuita erämaassa. Hänet tuomittiin kuolemaan sapatin rikkomisesta. 4 Moos 15:35 Mutta Herra sanoi Moosekselle: ”Se mies rangaistakoon kuolemalla, koko seurakunta kivittäköön hänet leirin ulkopuolella.” Jeesus itse noudatti sapattisääntöä ja myös muita lain määräyksiä. Silloin hän ei vielä ollut julistanut uutta liittoa. Uuden liiton julistamisen tapahduttua tilanne muuttui.

Oma tulkintani sapatin herrasta on kyllä, että Jeesus katsoi hänelle annetun vallan puitteissa voivansa antaa sapatille uuden sisällön – lepopäivän, johon ei sisälly pikkumaisen tarkkoja määräyksiä.

Nykyään kristikunta viettää lepopäivää sunnuntaina. Syypää tähän on katolinen kirkko, joka on lisäksi tuonut kristilliseen juhlakalenteriin epäkristillisiä juhlia, kuten joulu ja pääsiäinen sekä lukemattomien pyhimysten muistaminen. Juutalaiset ovat uskollisia Jumalan alkuperäiselle aikataululle ja viettävät sapattia perjantai-illasta lauantai iltaan.

 

Mitä eroa on olla lain alla ja armon alla?

Heb 2:2 kuvaa lakiliiton ankaruutta: ”Sillä jos enkelien kautta puhuttu sana pysyi lujana, ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai oikeudenmukaisen palkkansa,”
Room 6:14 Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla.
15 Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se!
16 Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita, kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi?
17 Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut,
NASB But thanks be to God that though you were slaves of sin, you became obedient from the heart to that form of teaching to which you were committed,
Paavali kutsuu tässä Roomalaiskirjeessä Kristuksen uutta liittoa opin muodoksi (form of teaching typos didachē). Jos vanhaa lakiliittoa voisi kutsua nimillä laki ja rangaistus, Kristuksen uutta liittoa valitsisin kuvaamaan sanat rakkaus ja anteeksianto.
Galatalaiskirjeessä 2:21 Paavali esittää hätkähdyttävän johtopäätöksen: En minä tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut.

Eihän kukaan saa tehdä syntiä olipa lakiliitossa tai uudessa liitossa. Jos joku sanoo olevansa pelastettu armosta ja tekee tahallaan syntiä, ei hän ole pelastuva armosta.

Apt 25:8, sillä Paavali torjui syytökset ja sanoi: ”Minä en ole mitään rikkonut juutalaisten lakia enkä pyhäkköä enkä keisaria vastaan.” – Varmaan tämä on täysin totta. Kaikki apostolit sekä Jeesus itse noudattivat Jeesuksen eläessä juutalaisina lakia. Kun Jeesus viimeisellä ehtoollisella juuri ennen kuolemaansa julisti uuden liiton, se vapautti kristityt lakiliitosta siirtymään Kristuksen uuteen liittoon.

1 Joh 3:4 ”Jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden; ja synti on laittomuus.” Mitä tarkoittaa Raamatun sana te ette ole lain vaan armon alaisia? Otetaan käytännön esimerkki. Palataanpa VT:n kertomukseen miehestä, joka sapattina keräsi polttopuita erämaassa (4 Moos 15:32 alk.) Hänet tuomittiin kuolemaan sapatin rikkomisesta. Katso edellä luku sapatin herrasta. Tämän tapahtuneen aikaan elettiin lain alaisina. Jos voimassa olisi ollut Kristuksen uusi liitto, mies olisi katumalla saanut syntinsä anteeksi ja armon kivitystuomiosta.
1 Joh 5:3 Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat;
4 sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme.
5 Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika?

Samaa todistaa myös Jeesus, uuden liiton julistaja:
Mat 11:29 ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.
30 Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä.
Vanha liitto sisälsi paljolti samoja lakeja kuin uusikin liitto, mutta vanhan liiton 613 mitzvot’ia olivat monen mielestä orjuuttavia. Jeesus todistaa aivan oikein, että hänen ikeensä on sovelias ja kuorma on keveä kantaa. Alun perin liitto tehtiin juutalaisten kanssa. Kun he eivät ottaneet sitä vastaan, vaan uppiniskaisesti pitivät kiinni vanhasta liitosta, Kristus julisti lähetyskäskyn; menkää maailmaan ja tehkää kristittyjä kaikista maailman kansoista. Eräs keskeinen kanto kaskessa oli vaatimus ympärileikkauksesta, joka koski myös pakanoita. Tästä pidettiin aluksi tiukasti kiinni, mutta erityisesti Paavalin vedottua Jerusalemin seurakunnan johtoon, se päätti huojentaa uusille kristityille asetettuja vaatimuksia, jotta Jeesuksen antama kuorma olisi kevyt kantaa. Päätöksestä todistaa Apt 15:29 ”että kartatte epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, ja haureutta. Jos te näitä vältätte, niin teidän käy hyvin. Jääkää hyvästi!” – Näistä piti pakanoiden ehdottomasti luopua olivathan nämä kansan keskuudessa vanhoja tottumuksia, verta sisältävien lihojen ja makkaroiden syöminen sekä rietas seksuaalinen kanssakäyminen mm. prostituoitujen kanssa esim. pakanallisten juhlien yhteydessä ’pyhää’ prostituutiota ’temppelineitsyeiden’ kanssa.

 

Sydämen ympärileikkaus

1 Kor 7:18 Jos joku on kutsuttu ympärileikattuna, älköön hän pyrkikö ympärileikkaamattomaksi; jos joku on kutsuttu ympärileikkaamatonna, älköön ympärileikkauttako itseään.
19 Ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus ole mitään, vaan Jumalan käskyjen pitäminen.

Room 2:25 Ympärileikkaus kyllä on hyödyllinen, jos sinä lakia noudatat; mutta jos olet lainrikkoja, niin sinun ympärileikkauksesi on tullut ympärileikkaamattomuudeksi.
26 Jos siis ympärileikkaamaton noudattaa lain säädöksiä, eikö hänen ympärileikkaamattomuutensa ole luettava ympärileikkaukseksi?
27 ”Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia.”

Raamattu puhuu sydämen ympärileikkauksesta ja kehottaa tekemään sen. 1 Kor 7:19 edellä sanoi, ”ei ympärileikkaus ole mitään”, vaan sydämen oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä. Tässä kohdin uusi liitto muuttaa vanhan liiton määräystä. Juutalaiset eivät ole täysin sisäistäneet sydämen ympärileikkauksen tärkeyttä siitä päätellen, että Jeremia varoittaa: ”Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä rankaisen kaikkia, jotka ovat ympärileikattuja, mutta kuitenkin ympärileikkaamattomia” (9:25).

Toinen tärkeä suhtautumistapa on suhtautuminen juutalaisuuteen: juutalaisuus on ihmisen sisäinen asia. Voisiko sanoa toisin päin: se ei ole juutalainen, joka ei ole sisäisesti juutalainen? Room 2:29 vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.
Jo Mooses aikoinaan ymmärsi sydämen ympärileikkauksen merkityksen samoin kuin Jeremiakin, joka kehotti poistamaan ”sydämenne esinahan”.
5 Moos 10:16 Ympärileikatkaa sentähden sydämenne älkääkä olko enää niskureita.
Jer 4:4 Ympärileikatkaa itsenne Herralle ja poistakaa sydämenne esinahka, te Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat, ettei minun vihani syttyisi kuin tuli ja palaisi, eikä olisi sammuttajaa, teidän tekojenne pahuuden tähden.
Psa 119:33 Opeta minulle, Herra, käskyjesi tie, niin minä seuraan sitä loppuun asti.
34 Anna minulle ymmärrys ottaakseni sinun laistasi vaarin ja noudattaakseni sitä kaikesta sydämestäni.
35 Anna minun vaeltaa sinun käskyjesi polkua, sillä sitä minä halajan.
36 Anna minun sydämeni taipua sinun todistuksiisi, ei väärän voiton puoleen.

 

Pyhitys

2 Tes 2:13 Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.
Pyhitys ja sydämen ympärileikkaus ovat aika paljon samaa tarkoittavia. Pyhitys (kreik. hagiadzoo) tarkoittaa jatkuvaa hengellistä kasvua uskovan elämässä, jonka saa aikaan Pyhä henki. Pyhitys merkitsee liittoa Jumalan kanssa. Pyhittyvä ihminen antaa tietoisesti elämänsä Jumalalle ja katuu aikaisempaa maallista elämäntapaansa ja epäpuhtaita ajatuksiaan. Pyhittyessään ihminen saa Jumalan sinetin. ”Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä.” [Room 6:22]

 

Jerusalemin Herran temppelit

Ennen kuin ensimmäistäkään temppeliä oli rakennettu, jouduttiin tyytymään erämaaolosuhteissa neljäkymmentä vuotta kestäneen vaelluksen aikana telttakankaasta rakennettuun pyhättöön. Kankainen esirippu jakoi pyhäkön kahteen osaan. Esiripun takana oli kaikkein pyhin, jossa Jumala itse oli läsnä. Sinne sai ainoastaan ylimmäinen pappi astua sisään ja hänkin vain kerran vuodessa. Esirippu siis sulki tien kaikkein pyhimpään Jumalan luokse ikään kuin taivaaseen. Kun Kristus kuoli ristinpuussa, Jerusalemin temppelin esirippu repesi kahtia. Se merkitsi, että Kristus oli antanut sovitusuhrin ja nyt tie oli kaikille avoin Jumalan yhteyteen, pelastukseen Kristuksen veressä.

Ensimmäinen temppeli: Salomon temppeli (”Beit HaMikdash”) eli Jesusalemin ensimmäinen ”Herran temppeli”, oli Raamatun mukaan Jerusalemin ensimmäinen juutalainen pyhäkkö. Sen rakennutti kuningas Salomo, ja se korvasi Mooseksen rakennuttaman Ilmestysmajan. Temmpelin tuhosivat Babylonialaiset vuonna 586 eKr.

Toinen temppeli: Jälleenrakennettua toista temppeliä rakennettiin 46 vuotta ja valmistui vuonna 516 eKr. Roomalaiset tuhosivat sen vuonna 70 jkr.

Kolmas temppeli: Tällä hetkellä ei toisesta temppelistä ole jäljellä kuin niin kutsuttu ”itkumuuri” eli Länsimuuri, joka on tukimuuri, alun perin Herodes Suuren noin vuonna 19 eKr. rakennuttamia temppelin lisärakennuksia varten. Siihen aikaan myös laajennettiin temppeliaukiota nykyiselleen yli hehtaarin kokoiseksi.
Tuolloin siihen saakka melko luonnon¬mukaisena säilynyt pieni kukkula, jonka huipulla sekä ensimmäinen että toinen temppeli olivat sijainneet, laajennettiin nykyiseksi paljon laajemmaksi yli hehtaarin laajuiseksi tasanteeksi.
Juutalaiset vietiin maanpakolaisiksi vuonna 597 eKr. Babyloniaan Kaksoisvirran maahan. Maanpakolaisuus päättyi vuonna 539 eKr. kun Kyyros vapautti juutalaiset palaamaan Juudeaan rakentamaan temppelin uudestaan.
Jos on Herran temppeli kokenut hävityksiä ja tullut jälleen rakennetuksi ja uudelleen hävitetyksi, on paikalle rakennettu muslimien Al-Aqsa moskeija kokenut samanlaisen kohtalon. Vuonna 1968 sodassa Israel valloitti Jerusalemin ja sen jako muslimien ja juutalaisten kesken päättyi. Temppelivuorella on kuitenkin yhä yksi muslimien pyhimmistä moskeijoista ja siinä mielessä voidaan sanoa, että Jerusalem on yhä ”pakanain tallattavana” kunnes pakanain ajat täyttyvät (Luuk 21:24).

 

Mitä Raamattu sanoo tulevasta kolmannesta temppelistä?

Sak 6:12 ja sano hänelle näin: ”Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, mies nimeltä Vesa! Omalta pohjaltansa hän on kasvava, ja hän on rakentava Herran temppelin.
13 Herran temppelin hän on rakentava, ja valtasuuruutta hän on kantava, ja hän on istuva ja hallitseva valtaistuimellansa; hän on oleva pappi valtaistuimellansa, ja rauhan neuvo on vallitseva niitten molempien välillä.

Jumala puhui Mooseksen kautta ja sanoi lähettävänsä Mooseksen kaltaisen profeetan, jota kaikkien tulisi kuulla. 5 Moos 18:18 ”Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua”. Tämä Mooseksen tarkoittama mies on ’Vesa(tai Verso, hebr. tsemach engl. sprout, growth, branch), jolla ymmärretään Jeesusta. Jakeessa 13 sanotaan, että hän Kristus on rakentava [kolmannen] Herran temppelin. Hän istuu nyt valtaistuimellaan taivaassa ja tullessaan toisen kerran maan päälle, istuu valtaistuimellaan tuhatvuotisen valtakunnan kuninkaana maan päällä.

Sakarjan ennusteen mukaan Kristus tulee rakentamaan Jerusalemiin kolmannen Jumalan temppelin. Antikristuksesta kerrotaan, että hän temppelissä julistautuu Jumalaksi; temppeli missä julistautuminen tapahtuu ei ymmärtääkseni voi olla em. ennusteen mukainen kolmas Jumalan temppeli, vaan jokin muu, vaikkapa Vatikaanissa sijaitseva Pietarin kirkko. Tuskin Kristus sietäisi sitä, että Antikristus saisi saastuttaa Jumalan temppelin moisella julistuksella. Ja itse asiassa se ei ole mahdollistakaan, koska temppeli rakennetaan vasta kun Kristus on tullut.
Kristus tulee myös olemaan ylimmäinen pappi luovutettuaan maallisen vallan takaisin Isälle.

 

Pakanatkin voivat pelastua

Room. 2:12 ”Sillä kaikki, jotka ilman lakia [eivät ole lain alla] ovat syntiä tehneet, ne myös ilman lakia hukkuvat, ja kaikki, jotka lain alaisina ovat syntiä tehneet, ne lain mukaan tuomitaan;
14 Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostansa tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itsellensä laki
15 ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa myötä-todistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä – 
16 sinä päivänä, jona Jumala on tuomitseva ihmisten salaisuudet Kristuksen Jeesuksen kautta, minun evankeliumini mukaan.

Pakanoillakin, vaikka eivät ole lain alla (eivät tiedä mitään laista), on mahdollisuus pelastua em. jakeiden todistuksen perusteella.
Jer 4:4 Ympärileikatkaa itsenne Herralle ja poistakaa sydämenne esinahka, te Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat, ettei minun vihani syttyisi kuin tuli ja palaisi, eikä olisi sammuttajaa, teidän tekojenne pahuuden tähden.
5 Moos 10:16 Ympärileikatkaa sentähden sydämenne älkääkä olko enää niskureita.
5 Moos 30:6 Ja Herra, sinun Jumalasi, ympärileikkaa sinun sydämesi ja sinun jälkeläistesi sydämet, niin että rakastat Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, että eläisit.

 

Pelastava usko

1 Joh 5:1 Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt; ja jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt.
2 Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä.
3 Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat;
4 sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme.
5 Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika?
6 Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristus, ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä; ja Henki on se, joka todistaa, sillä Henki on totuus.
7 Sillä kolme on, jotka todistavat:
8 Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä.
9 Jos me otamme vastaan ihmisten todistuksen, niin onhan Jumalan todistus suurempi. Ja tämä on Jumalan todistus, sillä hän on todistanut Pojastansa.
10 Joka uskoo Jumalan Poikaan, hänellä on todistus itsessänsä; joka ei usko Jumalaa, tekee hänet valhettelijaksi, koska hän ei usko sitä todistusta, jonka Jumala on todistanut Pojastansa.
11 Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa.
12 Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.
13 Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä.
Johanneksen taltioima todistus on selvä ja vakuuttava; Iankaikkinen elämä on uskossa Jumalan Poikaan Jeesukseen Kristukseen. Se on uskon peruskallio. Entä riittääkö tämä usko tuomaan pelastuksen ihmiselle, joka tekee syntiä kerran toisensa jälkeen? Uskoon on liityttävä katumus synneistä ja silloin uskova ihminen saa synnit anteeksi ”seitsemänkymmentä kertaa seitsemän”. Tässä kohdin ajattelen vaikkapa homoseksuaaleja, avioliiton ulkopuolisen seksin harrastajia, alkoholisteja tai muita ihmistä orjuuttavia tapoja. Kenenkään ei pidä kuitenkaan ajatella, että ”vielä tämän kerran teen tätä syntiä ja pyydän sitä anteeksi”. Heb 10:26-28 ”Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat.

Room 2:28 Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu;
2:29 vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.
1 Kor 7:18 Jos joku on kutsuttu ympärileikattuna, älköön hän pyrkikö ympärileikkaamattomaksi; jos joku on kutsuttu ympärileikkaamatonna, älköön ympärileikkauttako itseään.
7:19 Ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus ole mitään, vaan Jumalan käskyjen pitäminen.
Vaikka Jeesus on syntyään Jumalan poika, on Jumala korottanut Jeesuksen Herraksi ja Kristukseksi oman kunniansa tähden. ”Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.” (Apt 4:12)


Uusi liitto tehtiin Israelin kanssa, mutta kävi ilmeiseksi, ettei Israel ottanut liittoa omakseen. Jeesuksen eläessä suuret joukot kansasta seurasivat häntä ja huusivat häntä Daavidin pojaksi, mutta yhtä nopeasti luopuivat hänestä, kun alkoivat ymmärtää, että Jeesuksen tarkoitus ei ollut tulla heidän maalliseksi kuninkaakseen ja vapauttajakseen Roomalaisten ikeestä.

 

Vanhurskauttaminen

Room 3:20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.
21 Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia,
22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.
23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.
28 Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja.
Room 4:5 mutta joka ei [uskon] töitä tee, vaan uskoo häneen [Jumalaan], joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi;
Mat 12:37 Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi.”

Mitä vanhurskauttaminen oikeastaan tarkoittaa? Kun Jumala vanhurskauttaa ihmisen, Jumala julistaa tämän syyttömäksi, oikeamieliseksi ja pyhäksi sekä vapauttaa hänet synnin syyllisyydestä. Vanhurskauttamisessa Jumala julistaa ihmisen syyttömäksi perustuen Kristuksen sovitustyöhön. Jumala ei kysy ihmisen ansioita, vaan onko hän uskossa Kristukseen. Vaikuttaa siltä, että vaikka pelastus on näin tehty uskoon perustuvana helpoksi, usko on monelle liian korkea kynnys. Kuinka paljon korkeampi se olisikaan, jos vielä edellytettäisiin lain tekoja, Raamatun hyvää tuntemusta yms. Sanoihan Paavali (1 Kor 1:18), että sana rististä (uskosta) on hullutusta niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.

Edellä olevista jakeista käy selville vanhurskauttamisen perusteet. Ensinnäkin, kukaan (’mikään liha’) ei tule vanhurskaaksi lain teoista, vaikkakin niistä tulee ihmiselle synnin tunto. Vanhurskaus tulee uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Näin tuleva vanhurskaus tulee erotuksetta kaikille uskoville. Vanhurskaus tulee lahjaksi kaikille Jumalan armosta Jeesuksen Kristuksen lunastuksen kautta. Roomalaiskirjeen todistuksen loppupäätelmä on jakeessa 28: ”ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja.” Tämä on Kristinuskon ja Uuden liiton kulmakivi.
Jaak 2:18 Joku ehkä sanoo: ”Sinulla on usko, ja minulla on teot”; näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon.

Kun ihmisellä on uskoa, hän tuo sen esille myös teoissaan. Jaakob toi tämän esille kirjoittaessaan: Jaak 2:15-17 Jos veli tai sisar on alaston ja jokapäiväistä ravintoa vailla ja joku teistä sanoo heille: ”Menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne”, mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on? Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Jakeessa 2:14 Jaakob kysyy: Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa?

– Asettuuko Jaakob eri kannalle kuin Paavali? Eräässä kommentaarissa tuodaan esille uskon laadun merkitys. Jos joku vain sanoo uskovansa, se ei riitä ja hän ei ole oikea uskova. Tosi uskova pitää uskonsa vuoksi tärkeänä myös tehdä uskon tekoja. – Joskus uskon teot voidaan viedä liian pitkälle: oikean uskon nimissä on sodittu lukemattomia uskonsotia, vainottu toisin uskovia, ja vähintäänkin lausuttu kadotustuomioita. Ei Jumala vaadi tällaista käytöstä. Se menee yli Kristuksen opetuksen. 2 Joh 1:9 Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa; joka siinä opissa pysyy, hänellä on sekä Isä että Poika.

Meillä on vain yksi Jumala Jehova. Hän on sinun Jumalasi ja minun Jumalani. Meillä on vain yksi Herra, Jeesus Kristus.

image_pdfimage_print