Onko pelastuminen helppoa vai vaikeaa?

 

 

Tehkää parannus ja katukaa!                                  

Luuk 13:3ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte.

1 Tes 1:10 ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta.

Ilm 2:5 Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta.

Ilm 3:4 Kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan, ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset.

Ilm 3:19 Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse siis ja tee parannus.

Me elämme tällä hetkellä samanlaisessa Laodikean seurakunnassa. Emme ole kylmiä emmekä kuumia. Olemme välinpitämättömiä ja turtuneita. Ehkä käymme kirkossa kerran tai muutaman vuodessa ja katsomme, että se riittää. Jumalanpalvelukset ovat toinen toisensa jälkeen samanlaisia, usein varsinkin televisioidut jumalanpalvelukset ovat suurimmalta osin laulua ja soittoa. Opetusta Jumalan meille antamista käskyistä ei niihin sisälly.

 Raamatusta löytyy jakeita, joiden mukaan voisi päätellä, että pelastuminen on varsin yksinkertaista ja helppoa: Room 10:13 Silläjokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Eikö mitään muuta?

Katsotaanpa esimerkiksi 1 Joh 5:3 Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat; Ja vaikkapa tämä: Heb. 5:9 ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän [Jeesus] iankaikkisen autuuden [pelastuksen] aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset. Jeesukselle pitääkin olla myös kuuliainen, eli häntä on toteltava.

Tai sitten se on vaikeaa: Mat 24:9 Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.  10 Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.  13 Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.

Tai: 1 Piet 4:18 Ja ”jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan jumalaton ja syntinen?”

Johannes Kastaja varmaankin pääsee taivasten (Jumalan) valtakuntaan ensimmäisten joukossa, eikö vain? Lukekaapa ajatuksella mitä seuraava Matteuksen jakeet meille sanovat. Mat 11:9 … Profeettaako katsomaan? Totisesti, minä sanon teille: hän on enemmän kuin profeetta.  10 Tämä on se, josta on kirjoitettu: ’Katso, minä lähetän enkelini [messenger, sanantuoja] sinun edelläsi, ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi.’ 11 Totisesti minä sanon teille: ei ole vaimoista syntyneitten joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja; mutta vähäisin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin hän.

Miten Jeesus luonnehtiikaan Johannes Kastajaa? Hän on enemmän kuin profeetta. Minä lähetän enkelini… Ja kuitenkin: Totisesti minä sanon teille: ei ole vaimoista syntyneitten joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja; mutta vähäisin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin hän. Tarkoittaako tämä, että Jumalan valtakuntaan on tosi korkeat pääsyvaatimukset kun Johannes Kastajakin on arvoasteikolla viimeisenä? Vai miten tämä kohta pitää tulkita? Pohdittuani tätä tulin siihen tulokseen, että maanpäällä olevaa Johannesta verrataan taivaallisiin Jumalan valtakunnan joukkoihin.

Jumalan valtakunnan pyhät tulevat olemaan voimallisia Jumalan palvelijoita. Heistä mm. sanotaan: Ilm 2:26 Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita, 27 ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niinkuin saviastiat heidät särjetään – niinkuin minäkin sen vallan Isältäni sain. Nämä Ilmestyskirjan pyhät, jotka hallitsevat pakanoita – kuka viittä kaupunkia, kuka kymmentä – ovat paitsi suuria hengellisessä mielessä, myös voimallisia tehtävänsä toteuttamisessa. Kenelläkään ihmisella, ei edes Johannes Kastajallakaan ole ollut tällaisia voimia ja siinä mielessä Jumalan valtakunnan joukoilla on korkeampi asema maan ihmisiin nähden, vaikka kuinka vanhurskaita nämä muuten olisivatkin. Matteuksen jaetta 11:11 ei siis pidä tulkita niin, että se vetää Jumalan valtakuntaan pelastuville aivan mahdottoman korkean vaatimuksen. Jäljempänä kirjoitan mitä Raamattu asiasta sanoo tarkemmin.

Olen seuraavaan jaksoon ottanut runsaasti lainauksia Raamatusta; Ne kertovat mitä Raamatussa sanotaan pelastumisesta. Mitä meidän on tehtävä pelastuaksemme?

Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät (Mat. 7:13);  mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät (7:14). 

 

Jumalaa ja Jeesusta tottelemien.

Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat.” (Apt 5:32)

joka tekee Jumalan tahdon, se on minun veljeni ja sisareni ja äitini.” (Mark. 3:35) 

Johannes 17:15-17 muistuttaakin, että Sinun sanasi on totuus. Toisaalla Raamatussa kehotetaan rukoilemaan Jumalaa hengessä ja totuudessa.  Joh 4:23 Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. 24 Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa” eikä suinkaan monta sataa vuotta Kristuksen ja apostolien jälkeen kirkolliskokouksissa päätettyjen oppien mukaisesti. Tällainen Jumalan palveleminen on turhaa; on noudatettava Jumalan aitoja käskyjä. Mat 7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon.

Apt 5:32 Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat.”

1 Joh.2:3 Ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä.  4 Joka sanoo: ”Minä tunnen hänet”, eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija, ja totuus ei ole hänessä.

Ilm 21:8 Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema.

Mat 28:18 Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.  19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen  20 ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.”

2 Tes 1:8 tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. 9 Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta,

Heb 5:9 ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset,

Mat 7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.

14:15 Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni.  16 Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,

Room 8:9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.

Joh 12:49 Sillä en minä itsestäni ole puhunut, vaan Isä, joka on minut lähettänyt, on itse antanut minulle käskyn, mitä minun pitää sanoman ja mitä puhuman.  50 Ja minä tiedän, että hänen käskynsä on iankaikkinen elämä. Sentähden, minkä minä puhun, sen minä puhun niin, kuin Isä on minulle sanonut.”

6:38 Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt.

7:16 Jeesus vastasi heille ja sanoi: ”Minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt.

8:28 Niin Jeesus sanoi heille: ”Kun olette ylentäneet Ihmisen Pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen, ja etten minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin minun Isäni on minulle opettanut.

14:10 Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen.

14:24 Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani; ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan Isän, joka on minut lähettänyt. 

 

Maailman rakastaminen. 

rahan himo on kaiken pahan juuri 

Joh 2:15 Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä. 16 Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta. 17 Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti.

1 Tim 6:10 Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. 6:8 mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. 6:31 Älkää siis murehtiko sanoen: ’Mitä me syömme?’ tahi: ’Mitä me juomme?’ tahi: ’Millä me itsemme vaatetamme?’

6:33 Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä [jokapäiväisen elämän tarpeet] teille annetaan.

 

Rakasta Jumalaa, Jeesusta ja lähimmäisiäsi.  

Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus (1 Joh 4:8).

Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan (1 Joh 4:7)

Joh. 13:34 Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut – että tekin niin rakastatte toisianne. 35 Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus.”

1.Joh. 5:1 Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt; ja jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt. 5:3 Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat;  4 sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme.  5 Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika?

4:8 Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. 11 Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme. 12 Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä. 5:2 Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä.

Joh 14:15 Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Mat 7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.

1 Joh 3:10 Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka ikinä ei tee vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei veljeänsä rakasta. 3:14 Me tiedämme siirtyneemme [olemme saanet varman lupauksen] kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa. 4:20 Jos joku sanoo: ”Minä rakastan Jumalaa”, mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. 21 Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä.

1 Joh 2:9 Joka sanoo valkeudessa olevansa, mutta vihaa veljeänsä, se on yhä vielä pimeydessä.  10 Joka rakastaa veljeänsä, se pysyy valkeudessa, ja hänessä ei ole pahennusta.  Mutta joka vihaa veljeänsä, se on pimeydessä ja vaeltaa pimeydessä, eikä hän tiedä, mihin menee; sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä.

Mat 22:39 Toinen, tämän vertainen, on: ’Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.’

Mat 5:44 Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat,

Edellä olevat Matteuksen jakeet ovat selviä. Mutta, mitä tarkoittaa Luukas, joka sanoo:

Luuk 14:26 ”Jos joku tulee minun tyköni eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni.  14:33 Niin ei myös teistä yksikään, joka ei luovu kaikesta, mitä hänellä on, voi olla minun opetuslapseni.

On selvää, ettei Luukas tarkoita sitä, että ihmisen pitäisi vihata lähimpiään. Hän vain tarkoittaa sitä, että ihmisen tulee rakastaa enemmän Jumalaa kuin lähimmäisiään enemmän Jumalaa kuin omaa elämäänsäkin.

Ensimmäiset käskyistä kohdistuu Jumalaan ja loput lähimmäisiin. Näin ne voidaan typistää näihin kahteen asiaan: Rakasta Jumalaa ja lähimmäistäsi.

Jos rakastamme Jumalaa, teemme niin kuin 1 Joh 5:3 sanoo: Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. ja hänen käskynsä eivät ole raskaat; Jos emme pidä Hänen käskyjään, ei rakkautemme ole aitoa, vaan turhaa. Paavali sanookin Room 7:12: Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä.  14 Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. – Uskova hairahtuukin joskus, mutta katuvalle annetaan anteeksi. 1Pietarin kirjeessä sanotaan lisäksi:4:8 Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä ”rakkaus peittää syntien paljouden.

 

 Pelastus on lahja Jeesuksessa.

me pelastumme hänen elämänsä kautta 

Jes 55:6 Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. 7 Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta.

1 Joh 5:11 Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa. 12 Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.

Joh 5:26 Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös Pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä. 27 Ja hän on antanut hänelle vallan tuomita, koska hän on Ihmisen Poika.

Efe 1:4 niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa, :5 edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan, 7 jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.

Kol 1:13 häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.  14 Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen,

Room 8:9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa. 14 Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.

Room 5:5 mutta se, joka on valmistanut meidät juuri tähän, on Jumala, joka on antanut meille [Pyhän] Hengen vakuudeksi. – Kaikilla oikeasti syntejään katuneilla ja kääntyneillä on Jumalan Pyhä Henki. Sen uskova tietää saamistaan Pyhän Hengen hedelmistä, joita ovat rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen (Gal. 5:22). 9 Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta [lopun ajan ahdistuksista].  10 Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta  nyt, kun olemme sovitetut;

Jae 9 selittää, että uskovat ovat saaneet syntinsä anteeksi Kristuksen veren eli hänen kuolemansa kautta. Näin uskovat ovat saaneet kaikki entiset syntinsä anteeksi. Paavali lisää vielä pelastumisen ahdistuksen ajan vihasta ja sitä myöten Herran päivän suuresta tuhosta, joka kohtaa ihmiskuntaa. Tästä voimme myös päätellä, että ylösnousemus tapahtuu ennen Herran päivän tuhon kulminoitumista. Yhtä lailla tärkeää on pelastuminen Kristuksen elämän kautta. 1 Kor 15-17 sanookin: Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha, ja te olette vielä synneissänne. 18 Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneet olisivat kadotetut.  – Kristukseen uskovina kuolleet saavat ensimmäisessä ylösnousemuksessa osakseen Kristukselta ikuisen elämän lahjan.

Apt2:38 Niin Pietari sanoi heille: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.  – Jos tätä lahjaa ei ole jollakin, hän ei saa elämää eli pelastusta.

Joh 17:15 En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. 16 He eivät ole maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta ole.  17 Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus.

Markus kirjoittaakin: 7:7 mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä.’ 8 Te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä.” 9 Ja hän sanoi heille: ”Hyvin te kumoatte Jumalan käskyn noudattaaksenne omaa perinnäissääntöänne. 

Synnin tekeminen. Mitä synti on?

… Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista 

Joh 3:4 Jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden; ja synti on laittomuus.

Jaak  2:10 sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin.

Room 3:20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto. (synnin tunteminen)

Mat 19:16 ja katso, eräs mies tuli ja sanoi hänelle: ”opettaja, mitä hyvää minun pitää tekemän, että minä saisin iankaikkisen elämän?” 17 mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt.  – Pelkkä uskominen Kristukseen ei riitä pelastukseen.

Heb 10:26 Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, Edellä oleva jae puhuu siitä, että uskova ihminen lipuu takaisin entiseen, syntiseen elämäänsä ja tietoisena tekee syntiä. Pyhä Henki poistuu hänestä ja seuraukset voi lukea parista seuraavasta jakeesta: 27 vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. 29 kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä!

Entä jos ihminen on vaikka huumeiden orja? Tai homoseksuaali? Tällaisista synneistä poispääseminen voi tuntua mahdottomalta. Miten heidän käy? Minä en osaa tähän vastata. Ainakin hyvä yritys ja ponnistelu synnistä vapautumiseksi saatetaan palkita.  rakkaus peittää syntien paljouden. sanotaan Raamatussa (1 Piet 4:8).

2 Tes 1:7 …kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa
8 tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. 9 Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta,

Joh 15:6 Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat.

 

Usko Jeesukseen.

… jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole [ikuista] elämää 

1 Joh  5:11 Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa.
5:12 Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. 2:22 Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan. 2:23 Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä

1 Joh.2:24 Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte Pojassa ja Isässä. 25 Ja tämä on se lupaus, minkä hän on meille luvannut: iankaikkinen elämä.

Joh 3:34 Sillä hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja; sillä ei Jumala anna Henkeä mitalla.

Joh 3:36 Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä.”

Joh 6:63 Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä.  68 Simon Pietari vastasi hänelle: ”Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat;

Mat. 24:35 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.

Joh 15:6 Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat.

Room 10:9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;

Joh 3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.  3:36 Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä.”

Mat 10:22 Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden; mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.

Kuka ei pääse Jumalan valtakuntaan? 

Herra tuntee omansa …

 2 Tim 2:19 Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti: ”Herra tuntee omansa”, ja: ”Luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee.”

Gal. 5:19 Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,  20 epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,  21 kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.  22 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.

Kol. 3:5 Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta, 6 sillä niiden tähden tulee Jumalan viha,  7 ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte. 8 Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki: viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne.  9 Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa  10 ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan.

1.Kor.6:9 Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,  10 eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.

 Usko, armo ja teot.  

armosta te olette pelastetut uskon kautta

usko ilman tekoja on kuollut.

 

Joh 15:1 ”Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri.
2 Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän.
3 Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut.
4 Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. 5 Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.

Efe 2:8 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja –  9 ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. 10 Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.

Jaak 1:27 Puhdas ja tahraton jumalanpalvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta.

Room 10:9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;   10 sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.

Joh. 1:12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, 2:23 Mutta kun hän oli Jerusalemissa pääsiäisenä, juhlan aikana, uskoivat monet hänen nimeensä, nähdessään hänen tunnustekonsa, jotka hän teki. 20:31 mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. 

Mat 25:31 Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. 32 Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niinkuin paimen erottaa lampaat vuohista. 33 Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle.  34 Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: ’Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti.
35 Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne;
36 minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni.’    37 Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: ’Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda?
38 Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut?  39 Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi?’  40 Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: ’Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.’
41 Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ’Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.  42 Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda;  43 minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua; sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa.’  44 Silloin hekin vastaavat sanoen: ’Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastonna tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet?’  45 Silloin hän vastaa heille ja sanoo: ’Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle.’  46 Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.”

Ilm. 20:12 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan. 13 Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.

Efesolasirjeessä vakuutetaan, että ”armosta te olette pelastetut uskon kautta” (2.8), ja 2:9 ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi, niin miten on mahdollinen Ilmestyskirjan jae (2:13), jossa viimeisellä tuomiolla olevat tuomitaan ”kukin tekojensa mukaan”? Katsotaan vielä pari jaetta.

Jaak. 2:14 Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa? 2:18 Joku ehkä sanoo: ”Sinulla on usko, ja minulla on teot”; näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon. Jaakob taitaa päästä asian ytimeen: sellainen usko, joka ei synnytä ihmiselle halua tehdä uskon tekoja lähimmäisilleen, on hyödytön ja itse asiassa kuollut. Oikea usko näyttäytyy rakkaudellisina tekoina. Kuinka paljon onkaan sellaisia uskovia, jotka Jeesuksen sanoin ”minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle”.

Jaak. 2:26 Sillä niinkuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut.

 

Uskossa pysyminen  – että pelastuisitte

Joh 8:24 Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne.”

Fil 2:9 Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman,  10 niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,  11 ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.

2:12  Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niinkuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte;

 

Uudestisyntyminen.

… joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.

 

Joh 14:14 Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen.
15 Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni.  16 Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,  17 totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.

Tässä jakeessa Pyhää Henkeä kutsutaan toisella nimellä, Totuuden Henki. Maailma ei voi ottaa sitä vastaan; ihmiset kulkevat ’tämän maailman ruhtinaan’ eli saatanan vieminä, nekin, jotka väittävät olevansa kristittyjä tai peräti uskovia.

Joh 14:21 Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa, mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle.” Pitämällä Jeesuksen antamat käskyt, ihminen saa totuuden Hengen itselleen ja myös Hengen hedelmät, sekä suuriarvoisen lupauksen: Mat 28:20 ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.

Sekä Isä että Kristus jäävät uskovan luokse asumaan: Joh. 14:23 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.  24 Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani; ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan Isän, joka on minut lähettänyt.

Apt. 5:32 Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat.

1.Joh. 3:24 Ja joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Ja siitä me tiedämme hänen meissä pysyvän, siitä Hengestä, jonka hän on meille antanut.

Mitä Jumala ja Jeesus sitten käskivät? Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Jumalan ja Jeesuksen rakastaminen on heidän käskyjensä pitäminen. Tämä on keskeisintä. Näihin kahteen sisältyvät ja näistä voidaan johtaa kaikki muu, vaikkapa lähimmäisten auttaminen. Hädänalaisia olivat tuohon aikaan ”lesket ja orvot”, mutta tänä päivänä on muita puutteenalaisia. Totteleminen ilmenee teoissa. Teoissa, joita Jeesus käski tekemään. Usko ilman tekoja on kuollut!

Kuka sitten voi syntyä uudelleen ja miten se tapahtuu?

Joh. 3:3 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.”

4 Nikodeemus sanoi hänelle: ”Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?”  5 Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.

Jeesus puhuu siitä, että ihmisen on synnyttävä ylhäältä sekä toisaalta vedestä ja Hengestä. ’Ylhäältä’ viittaa Jumalan Pyhään Henkeen. ’Vedestä’ viittaa Jumalan sanaan, sanoohan Raamattu Jeesuksen mukaan: Ilm 21.6 Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi ja 22.17 Ja Henki ja morsian sanovat: ”Tule!” Ja joka kuulee, sanokoon: ”Tule!” Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi

Room 8:9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.

1.Kor. 3:16 Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä? 1.Joh. 3:24 Ja joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Ja siitä me tiedämme hänen meissä pysyvän, siitä Hengestä, jonka hän on meille antanut.

Näissä jakeissa puhutaan sekä Kristuksen Hengestä että Jumalan Hengestä. Kysymys on itse asiassa Jumalan Hengestä, jonka Kristus lupasi lähettää noustuaan taivaaseen.

Joh. 15:26 Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.

Room. 8:11 Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.

2.Kor 5:17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.

Apt. 5:32 Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat.” Room. 8:9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.

Pyhän Hengen saadessaan uskova saa myös Hengen hedelmiä!  Kun uskova saa Pyhän Hengen, hän myös syntyy uudestaan. Lopullisen sinetin uudestisyntyminen saa vasta ylösnousemuksessa, koska valitutkin voivat luopua uskosta ja menettävät Pyhän Hengen. Ne, jotka kestävät uskossa loppuun saakka, saavat enkeleiltä merkin otsaansa, Jumalan sinetin, ja varjeltuvat lopun ajan koettelemuksissa.  

 

Anteeksiantaminen.  

Silläjos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi;(Mat. 6:14)


6:15 mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne.

Mat 18. luvussa 23 > on vertauskuvallinen kertomus siitä, miten meidän on vuorostamme annettava anteeksi meidän ’velallisillemme’ tai niille, jotka ovat rikkoneet meitä vastaan. Jos emme vuorostamme osoita armoa, Jumala voi peruuttaa armonsa meille.

Raamatussa korostetaan, että uskovista on tarkoitus tulla Jeesuksen kaltaisia: ”Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne” (Mat.:29). 1.Joh.3:2 Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on.

Ollessaan maan päällä olivat apostolit esikuvansa mukaisesti nöyriä ja vaatimattomia. He tekivät elatuksekseen ammattinsa mukaista työtä vaatimatta rahaa tai muuta erityiskohtelua. Ts. he olivat jo Kristuksen kaltaisia. Kun Kristus ilmestyy toisen kerran, he saavat nähdä Kristuksen kirkkauden hänen ulkoisessa olemuksessaan. 

 

 Väärät opit.

Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja  (1Tim. 4:1) 

Ihmiset ovat jopa muuttaneet Jumalan kymmenen käskyä poistamalla alkuperäisen toisen käskyn ja jakamalla himoitsemiskäskyn kahtia. Näin käskyjen lukumäärä pysyi kymmenessä, mutta Jumalan kielto tehdä kuvia ja patsaita niin Jumalasta kuin ns. pyhimyksistäkin, ei jäänyt enää voimaan. Vielä nykyäänkin uskovat katoliset rukoilevat pyhimyksiä, neitsyt Mariaa ym. Ihmiset ovat liki kahden vuosituhannen ajan rakentaneet opinkappaleensa, ei Raamattuun vaan kirkkoisien kirjoituksiin ja vanhoihin perinnäistapoihin ja uskomuksiin perustuen.

 Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia 2 Tim. 4:3
ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin 4:4.

Efe 5:3 Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne – niinkuin pyhien sopii –  4 älköön myös rivoutta tai tyhmää lorua tai ilvehtimistä, jotka ovat sopimattomia, vaan paremmin kiitosta.  5 Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella – sillä hän on epäjumalanpalvelija – ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa.  6 Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia;

1 Kor 15:1 Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte
15:2 ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena, kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet.

Kol 1:23 jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut.

Kol 3:23 Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, niinkuin Herralle eikä ihmisille,  24 tietäen, että te saatte Herralta palkaksi perinnön; te palvelette Herraa Kristusta.

 

 

 

image_pdfimage_print