Onko toista ylösnousemusta Jumalan valtakuntaan?

 

Kuinka monta kuolemaa voi ihmisellä olla?

Ensimmäiseen ylösnousemukseen pääsevät valitut ovat onnellisia, koska toisella kuolemalla ei ole heihin valtaa. He siis saavat ikuisen elämän jo ensimmäisen ylösnousemuksen yhteydessä noustessaan ylös henkiruumiissa.

Entä sitten ne miljoonat ja miljardit ihmiset, jotka olivat jo kuolleet aiemmin ja makaavat haudoissaan? Milloin he ylösnousevat? Ne kuolleet, jotka olivat kuolleet Kristuksessa, olivat jo saaneet ylösnousemuksen (ns. ensimmäinen ylösnousemus), mutta muut, jotka eivät kenties olleet edes kuulleet Jeesuksesta puhumattakaan, että olisivat uskoneet pelastuvansa häneen uskomalla, miten heidän käy?

Jotkut ovat omaksuneet sellaisen opin, että kuolleet saavat ylösnousemuksen 1000-vuotiseen valtakuntaan. Yhden version mukaan heillä kullakin on sata vuotta aikaa osoittautua arvollisiksi Jumalan palvelijoiksi. Tämä näyttäisi perustuvan Jesajan jakeeseen 65:20 ”Ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän, ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä määrää; sillä nuorin kuolee satavuotiaana, ja vasta satavuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen.”

Tästä jakeesta voi toki tehdä sen johtopäätöksen, että valtakunnassa asuvalle on annettu sata vuotta aikaa katua ja tehdä parannus. Tässä Raamatunkohdassa ei mikään kerro siitä, että kyseiset ihmiset – tai valtakunnan muutkaan ihmiset – olisivat ylösnousseita. En pidä tätä oppia  mahdollisena sen perusteella mitä Raamattu opettaa toisesta kuolemasta.

 

Kuinka monta kuolemaa?

Paitsi kysymystä siitä, montako ylösnousemusta on oleva, tulisi myös selvittää, montako kuolemaa voi olla ihmisen kohdalla. Ensimmäiseen ylösnousemukseen osalliset ovat Paavalin mukaan onnellisia koska heitä ei ´toinen kuolema´ voi kohdata. Suurinta osaa ihmiskunnasta kuitenkin kohtaa toinenkin kuolema.

Jos kuolleet nousivat ylös 1000-vuotiseen valtakuntaan, jossa he ennen pitkää kuitenkin kuolevat, koska kuolema voitetaan vasta viimeisenä, siis 1000-vuotisen valtakunnan lopussa, he kokisivat toisen kuoleman. Tämä olisi samanlainen ’tavallinen kuolema’ kuin ensimmäinenkin kuolema, jonka kaikki ovat joutuneet kokemaan. Viimeisen tuomion yhteydessä kadotustuomion saavat joutuisivat siis kokemaan ’kolmannen kuoleman’ mistä Raamattu ei puhu missään. Raamattuhan puhuu kadotustuomiosta toisena kuolemana, joka on lopullinen, erotuksena ensimmäisestä kuolemasta, jonka aikana ihminen vain ’nukkuu’. Kun viimeinen, ´tuomion ylösnousemus´ on tapahtunut, saisi osa kohtalokseen ´kolmannen kuoleman´ jos tapahtuisi tällainen toinen ylösnousemus tuhatvuotisen valtakunnan aikana.  Tällaista nimitystä ei Raamattu kuitenkaan käytä. Raamattu puhuu vain toisesta kuolemasta, joka merkitsee sen saavien ihmisten täydellistä ja lopullista tuhoutumista ja niin ollen ikuista eroa Jumalasta.

Jesaja kuvaa miten ihmisikä pitenee paratiisissa; satavuotiaskin on kovin nuori kuolemaan. Jesaja ei kuitenkaan kerro ihmisten vielä elävän ikuisesti, vaan se saavutetaan vasta kun kuolema on voitettu sen jälkeen kun Saatana on tuhottu tuhannen vuoden kuluttua.

Toinen harkinnan arvoinen selitys voisi olla tämä: 1000-vuotisessa valtakunnassa arvottomiksi osoittautuvat saavat tuomionsa ilman (ennen) tuomion ylösnousemusta. Raamatussahan todetaan joidenkin saavan tuomionsa aikaisemmin kuin toiset (1 Tim 5:24).

Seuraava Timoteuksen jae on merkittävä. 2 Tim 4:1 Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta: Ensinnäkin siinä todetaan Kristuksen tuomitsevan eläviä sekä kuolleita. Useinkin ajatellaan, että tuomitseminen tapahtuu vain kuolleille tuomion ylösnousemuksen jälkeen. 1000-vuotisen valtakunnan asukkaat voisivat siis saada tuomion osoittauduttuaan arvottomiksi Jumalan edessä. Merkittävä seikka on se, että Jeesus tuomitsee sekä saapuessaan toisen kerran että hallituskautensa kestäessä valtakunnassaan.

Raamatussa sanotaan: Juud 1:14 … ”Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä  15 tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet.”

Jeesus tulee tuhannen tuhansine pyhinensä tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, mutta Raamattu ei puhu mitään siitä, että tuomio tapahtuisi erillään ns. viimeisestä tuomiosta. Pyhät tämän mukaan tulevat Kristuksen kanssa! Huomaa myös, että pyhiä on aika suuri joukko – ehkä miljoonia. Toisaalla Raamatussahan on kerrottu, että valtakunnan hallinto annetaan pienelle joukolle. Monet tutkijat ovat tulkinneet sen koostuvan vain 144.000:sta.

Jehovan todistajat ovat sitä mieltä, että pääsääntöisesti kaikki kuolleet nousevat ylös tietyssä järjestyksessä maanpäälliseen paratiisiin, jossa heillä on mahdollisuus osoittautua ikuisen elämän arvoisiksi. Tuntuisihan se reilulta ja oikeudenmukaiselta, että kaikille suotaisiin mahdollisuus oppia tuntemaan Jumala ja osoittautua ikuisen elämän arvoiseksi.

Edellä Mat 7:21 taas on tiukempi määritellessään ketkä pääsevät Jumalan valtakuntaan. Tarkoittaako Matteus pääsemisellä pääsemistä ylösnousemuksen kautta? Ja entä ne jotka jäävät eloon ensimmäisen ylösnousemisen tapahtumisen aikoihin siihen kuitenkaan kuulumatta? Mikä todistaa sen puolesta, että olisi tällainen toinen ylösnousemus, johon kaikilla olisi mahdollisuus?

Room 2:7 Niille, jotka hyvässä työssä kestävinä etsivät kirkkautta ja kunniaa ja katoamattomuutta, iankaikkisen elämän,

8 Mutta niiden osaksi, jotka ovat itsekkäitä eivätkä tottele totuutta, vaan tottelevat vääryyttä, tulee viha ja kiivastus.

9 Tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka pahaa tekee, juutalaisen ensin, sitten myös kreikkalaisen;

10 Mutta kirkkaus ja kunnia ja rauha jokaiselle, joka tekee sitä, mikä hyvä on, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle!

11 Sillä Jumala ei katso henkilöön.

12 Sillä kaikki, jotka ilman lakia ovat syntiä tehneet, ne myös ilman lakia hukkuvat, ja kaikki, jotka lain alaisina ovat syntiä tehneet, ne lain mukaan tuomitaan;

13 Sillä eivät lain kuulijat ole vanhurskaita Jumalan edessä, vaan lain noudattajat vanhurskautetaan.

14 Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostansa tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itsellensä laki

15 ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa myötä- todistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä-

16 Sinä päivänä, jona Jumala on tuomitseva ihmisten salaisuudet Kristuksen Jeesuksen kautta, minun evankeliumini mukaan.

Jeesuksen omien sanojen mukaan ylösnousemuksessa ei mennä naimisiin. Kun Jumalan valtakunnassa on Jesajan mukaan pieniä lapsia (valtakunnassa syntyneitä kaiketi) niin näiden vanhemmat ovat lihallisessa ruumiissa. He eivät kuitenkaan ole ylösnousseita, eivätkä ylösnousseiden lapsia.

Liha ja verihän eivät voi periä valtakuntaa. Jeesushan sanoi myös, ettei Jumalan valtakuntaan voi päästä ellei synny (ylösnousemuksen kautta) uudelleen. Kun ihminen katuu ja tulee uskoon ja alkaa muuttaa elämäänsä Jumalan tahdon mukaiseksi, Pyhä Henki tulee häneen ja voidaan sanoa, että ’hän syntyy uudestaan’. Varsinainen uudestisyntyminen tapahtuu kuitenkin ylösnousemuksessa, jolloin ihminen syntyy uudestaan henkiruumiissa.

image_pdfimage_print