Pääsetkö Taivaaseen kuoltuasi?   

 

 

Toivo päästä taivaaseen

2 Korinttolaiskirje: 5:1 Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty.

Apostoli Paavali kirjoittaa ylösnousemustoivosta, johon yhdistyy toivo päästä Jumalan valtakuntaan. Apostolien ajasta on tultu 2000 vuotta nykyaikaan ja yhtä lailla nykyajan ihmistä elähdyttää sama toivo. ”Meidän maallinen majamme” tarkoittaa fyysistä ruumista, jossa ihmisten on vietettävä aikansa maan päällä.

Kotiin Herran luo

2 Sentähden me huokaammekin ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme,

Paavali on varma uskovien osalta, että jossakin vaiheessa he saavat vaihtaa fyysisen ruumiinsa ”majaan taivaissa” eli henkiruumiiseen.

3 sillä kun me kerran olemme siihen pukeutuneet, ei meitä enää havaita alastomiksi.
4 Sillä me, jotka olemme tässä majassa, huokaamme raskautettuina, koska emme tahdo riisuutua, vaan pukeutua, että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista.
5 Mutta se, joka on valmistanut meidät juuri tähän, on Jumala, joka on antanut meille Hengen vakuudeksi.

Jumalan valtakuntaan pääsy edellyttää siirtymistä henkiruumiiseen. Varmuudeksi tästä on Jumala antanut uskoville Pyhän henkensä.

6 Sentähden me aina olemme turvallisella mielellä ja tiedämme, että, niin kauan kuin olemme kotona tässä ruumiissamme, me olemme poissa Herrasta;

Pyhän hengen tuoma turvallisuus lohduttaa uskovia, jotka kaipaavat päästä Herran luokse.

7 sillä me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä.
8 Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö.
9 Sentähden me, olimmepa kotona tai olimmepa poissa, ahkeroitsemme olla hänelle mieliksi.

Filippiläiskirjeessä Paavali antaa ymmärtää, että hän haluaisi kuolla ja sitä kautta olla Kristuksen kanssa, mutta seurakuntalaisten vuoksi hänen on tarpeellisempaa viipyä maan päällä.

Fil 1:21 Sillä elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto.
22 Mutta jos minun on eläminen täällä lihassa, niin siitä koituu hedelmää työlleni, ja silloin en tiedä, minkä valitsisin.
23 Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä: halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi; (”olen kahden vaiheilla. Haluaisin lähteä täältä ja päästä Kristuksen luo, sillä se olisi kaikkein parasta.” KR 92)
24 mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi.

Filippiläiskirje on kirjoitettu 10-15 vuotta myöhemmin kuin kirje Tessalonikalaisille. Kirjeen Paavali kirjoitti vankilassa Roomassa. Ehkä kirjeestä välittyvä kaipaus kotiin Kristuksen luokse on saanut painotusta vankilaoloista.

Myös 2 Kor 5:8 (KR 92) sanoo samansuuntaisesti: ”Mutta mielemme on turvallinen, vaikka haluaisimmekin muuttaa pois ruumiistamme, kotiin Herran luo.” Se on ainakin selvää, että Paavali ja muutkin apostolit kaipasivat Kristuksen luokse, taivaalliseen kotiin. Onko tämä varma todiste siitä, että kuoleman jälkeen uskova heti pääsee taivaaseen? Ajankohdasta ei näissä jakeissa sanota mitään.

Toisessa Raamatunkohdassa 1 Tes 4:17 asia on ilmaistu näin: ”sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Paavali riemuitsee – ei taivaiseen pääsemisestä – vaan siitä, että Kristus tulee takaisin ja Paavali sekä muut uskovat pääsevät Kristusta vastaan ja tämän jälkeen saavat aina olla Herran kanssa maan päällä Kristuksen tuhatvuotisessa valtakunnassa. Paavali ja muut uskovat odottivat hartaasti Kristuksen toisen tulemisen tapahtuvan jo heidän elinaikanaan. Sanoihan Jeesus tulevansa ”pian”.

”Ei kukaan ole noussut taivaaseen paitsi Jeesus” (Joh 3:13)

Ensin ylösnousemus ja viimeinen tuomio

2 Kor 5:10 Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa.

Jakeessa 10 tuodaan esiin pelastumisen periaate; jos olet tehnyt hyvää pelastut, jos pahaa niin saat rangaistuksen.

Joh 5:28-29 ”Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä 29 ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen.” Tässä puhutaan tuomion perustana olevan teot eikä usko; hyvää tehneet saavat elämän ylösnousemuksen, pahaa tehneet tuomion ylösnousemuksen.

Myös Jaakob painottaa tekojen merkitystä: Jaak 2:26 ”Sillä niinkuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut.”

Uskon merkityksestä pelastuksen ratkaisevana tekijänä olen poiminut muutaman esimerkkijakeen. Apt 16:31 Niin he sanoivat: ”Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut,
Joh 3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
Joh 3:36 Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä.”
Joh 6:47 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä

 

Kumpi ratkaisee, usko vai teot?

Kaikki lähtee Jumalan tuntemisesta. Johannes evankeliumissaan kertoo mikä on perustana iankaikkisen elämän saamiselle. Joh 17:3 “Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.” – On tunnettava Jumala, joka on yksin totinen Jumala ja toiseksi myös hänet, jonka Jumala on maailmaan lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Jeesus tulikin maailmaan julistamaan pelastuksen oppia, tietä taivaan Jumalan luokse ja miten sinne pääsee.

Jeesus sanoi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani” (Joh 14:6). Uskoisinko enemmän Jeesusta kuin apostoleja? Siinä tapauksessa usko jeesukseen on ratkaisevampaa. Sattuu vain olemaan niin, että  Jeesus on puhunut myös tekojen tärkeydestä, kuten yllä Joh 5:28-29. Voisiko olla niin, että ”molempi parempi?” T.s. viimeisellä tuomiolla hyväksyvän tuomion voi saada joko uskon tai tekojen perusteella.

Pääsääntöisesti kaikkien ihmisten on ylösnousemuksen jälkeen astuttava Kristuksen tuomioistuimen eteen, jotta jokainen saisi tuomion tekemisistään sinä aikana, kun on ollut fyysisessä ruumiissa. Kun kirjoitin, että pääsääntöisesti, tarkoitan sillä sitä, että kaikkien lukuun ottamatta ensimmäisen ylösnousemuksen pyhiä, on alistuttava Kristuksen tuomioon. Ensimmäisen ylösnousemuksen pyhät koetellaan ja koulutetaan jo elinaikanaan kelvollisiksi. He ovat sitten Kristuksen kanssahallitsijoita ja myös osallistuvat viimeisen tuomion jakamiseen.

 

Jeesuksen nousu taivaaseen

Ei kukaan ole noussut taivaaseen paitsi Jeesus (Joh 3:13)

Mihin perustuu yleisesti hyväksytty uskonkäsitys, että hyvät ihmiset pääsevät heti kuoltuaan taivaaseen? Mietitäänpä mitä siitä seuraisi, jos näin olisi. Se tarkoittaisi, että ei olisikaan Raamatun mukaista viimeistä tuomiota, johon kaikki kuolleet herätetään osallistumaan. Kuka heidät kelpuuttaisi taivaaseen? Pyhä Pietariko pitäisi kuulustelun taivaan portilla? Vai pitäisikö ihmisten sitten laskeutua alas taivaasta osallistumaan viimeiseen tuomioon, kun sen aika joskus koittaa? Entäpä sitten, kun Kristus perustaa maan päälle Tuhatvuotisen valtakunnan, laskeutuvatko taivaassa olevat ihmiset takaisin maan päälle hallitsemaan Kristuksen  kanssa?

Kun tapahtuu kuolleitten ensimmäinen ylösnousemus, jos Jumalan omat, Aabraham ja kuningas Daavid ja monet muut Vanhan Testamentin jumalaapelkäävät miehet ja naiset olisivat taivaassa, pitääkö heidän laskeutua maan päälle osallistumaan ensimmäiseen ylösnousemukseen ja Kristuksen Tuhatvuotiseen valtakuntaan? Mutta, hehän elivät Vanhan Testamentin aikaan, joten he eivät voineet ollakaan ”Kristuksen omia”. Tällaisiin eriskummallisiin tilanteisiin joudutaan, jos osa kuolleista on jo päässyt taivaaseen. Kaikkien on tultava viimeiselle tuomiolle ennen! 2 Kor 5:10 Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa.

Lapsikastetta on puolustettu erityisesti siksi, että jos lasta ei kasteta ja hän kuolee, lapsi ei pääse taivaaseen, vaan joutuu helvettiin. Kaikkea kanssa! Raamatun selvä sana muistuttaa meille Jeesuksen sanomasta: Sallikaa lasten tulla minun tyköni, sillä sen kaltaisten on Jumalan valtakunta.

Huomaat, että tällaisista Raamattuun perustumattomista vanhoista ihmisten uskomuksista on seurauksena aikamoinen sekasotku. Toki on ymmärrettävää, että ihmiset hakevat lohdutusta, varsinkin kuoleman lähestyessä, yleisistä uskomuksista taivaaseen pääsemisestä.

Raamattu kuvaa ja näin todistaa Jeesuksen nousemista taivaaseen. Samalla enkelit vahvistivat hänen palaavan samalla tavalla kuin hän nousi taivaaseen.

 

Onko Jeesus tullut taivaasta?

Jeesus syntyi neitsyt Mariasta, kun Jumalan Pyhä henki oli ”varjostanut” Marian (Luuk 1:35). Miksi Jumalan pojan piti syntyä pieneksi lapseksi? Eikö Jeesus olisi voinut ”tulla taivaasta” samoin kuin enkelitkin tulivat taivaasta Jumalan lähettäessä heidät suorittamaan tiettyä tehtävää?

Jeesuksen ’tuleminen taivaasta’ ei mitenkään osoite, että hän olisi ollut siellä aiemmin, pikemminkin päinvastoin. Jos olisi haluttu osittaa, että Jeesus oli ollut aiemmin taivaassa ja sitten tullut sieltä maan päälle, hän olisi varmaan tullut kuin enkelit, valmiina taivaallisena olentona eikä suinkaan pienenä vauvana. Pienenä vauvana ehkä siksi, että Raamatun kertomus Jeesuksen syntymästä Neitsyt Mariasta, vahvistaa Jeesuksen syntymisen Isä Jumalasta Pyhän hengen avulla.

Mitä Raamattu tarkoittaa, kun se sanoo Joh 16:28 ”Minä olen lähtenyt Isästä ja tullut maailmaan; jälleen minä jätän maailman ja menen Isän tykö.” Raamattu kertoo Jesuksen syntyneen neitseellisesti Pyhän hengen voimasta. Se voi myös tarkoittaa, että Jeesus syntyi ’uudesti’ sen jälkeen, kun Johannes oli kastanut hänet ja Jumala oli tunnustanut Jeesuksen pojakseen (Mat 3:11). Jeesus vakuutti, että ”Minä ja Isä olemme yhtä” (Joh 10:30). Mitä tämä yhtä -oleminen tarkoitti? Sitä, että he olivat samaa henkeä. Jumala on henki ja Jeesus sai henkiruumiin kuoltuaan.

Myös uudestisyntyneet ihmiset ovat yhtä Jumalan ja Jeesuksen kanssa. 1 Kor 6:17 vahvistaakin; ”Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan.”  – Näin uskovaisetkin voivat todeta olevansa ’taivaasta’. Ja vielä: 15:47 ”Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on taivaasta.”

Myös Johannes kastaja on tullut taivaasta Jumalan tyköä ja on Jumalan lähettämä niin kuin Kristuskin.

Joh 1:6 Oli mies, Jumalan lähettämä; hänen nimensä oli Johannes. 7 Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa.

Johannes Kastaja, vaikka olikin ”Jumalan lähettämä”, ei ole koskaan ollut taivaassa. Hänet on kyllä lähetetty taivaasta. Tulkitsen Raamattua niin, että niin kuin Johannes kastaja, ei Jeesuskaan ollut taivaassa ennen tuloaan ihmiseksi maan päälle. Myöskään apostolit eivät tulleet taivaasta. Kuulostaako mutkikkaalta, kun kuulee, että ”Jeesus sanoi, että hän ei ole maailmasta, niin kuin opetuslapset eivät myöskään ole maailmasta” (Joh 17:14). Kysymys on vain siitä, miten asia ilmaistaan ja miten se käännetään. ”Taivaasta”, ”maailmasta” tai ”lähettämä” ovat sanamuotoja, jotka täytyy ymmärtää oikein eikä niin kuin teologit ja kirkolliskokoukset sanovat.

Se taas on varmaa, että Jeesus nousi taivaaseen ihmisenä, henkiruumiissa. Jeesushan oli maan päällä ylösnousemuksensa jälkeen henkiruumiissa, mutta saattoi ottaa halutessaan myös fyysisen ruumiin.

Jumala antoi Jeesukselle ikuisen elämän. Jos Jeesus olisi ollut aikaisemmin taivaassa Jumalana, ei Isä Jumalan olisi ollut tarpeen antaa pojalleen ikuisen elämän lahjaa.

Joh 5:26 Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös Pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä.
27 Ja hän on antanut hänelle vallan tuomita, koska hän on Ihmisen Poika.

Jeesus Kristus on ihminen myös taivaassa (1 Tim 2:5). Jumala on antanut hänelle, ihmiselle, kaiken tuomiovallan. Jumala ilmeisesti antaessaan tuomiovallan Jeesukselle, koska hän oli ihmisen poika, halusi, että ihmisten synnit tulisivat tutkittavaksi ja tuomittavaksi nimenomaan ihmisen taholta, ei Jumalan eikä enkelien.

Väitetään, että Jeesus on ollut taivaassa Jumalan poikana jo iät ja ajat (Joh 1. luku).   Miksi sitten Jumala ei lähettänyt ’tätä’ poikaa maan päälle? Johanneksen evankeliumin alussa hän kirjoittaa: 1:1 ”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. 1:2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.”

– Nämä jakeet on tulkittu niin, että ’Sana’ tarkoittaa Jumalan Poikaa Jeesusta. Tulkinta on tässä kohdin väärin. ’Sana’ oli vasta Jumalan aivoitus, suunnitelma. ”Sana oli Jumala” on karkea virheellinen sanajärjestys. Sen kuuluu olla ’Jumala oli Sana.’ Konkordanttinen käännös sanoo ”In the beginning was the word, and the word was toward God, and God was the word.” Textus receptus … καὶ θεός ἦν ὁ λόγος´, … ja Jumala .. Sana.

Se seikka, että Jeesus syntyi maan päällä Jumalan Pyhän hengen varjostettua Marian, osoittaa, ettei taivaassa ollut Jumalalla poikaa, jonka olisi voinut lähettää maan päälle, mutta Poika oli toki Jumalan suunnitelmassa. Jeesus syntyi maan päällä Jumalasta neitsyt Marian kautta. Jumala oli Jeesuksen isä. Lähettäminen ei tarkoita, että Jeesusta olisi lähetetty taivaasta, vaan Jumala antoi Pojalleen tehtävän, jota varten hän syntyi maan päälle. Jeesus oli Jumalan ainosyntyinen poika.

Joh 6:51 ”Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani, maailman elämän puolesta.” – Jeesus sanoo olevansa elävä leipä, joka on tullut taivaasta. Jos joku syö häntä, saa elää iankaikkisesti. Ensinnäkin, Jeesus käyttää kuvaannollista ilmausta. ”Elävä leipä” ja sen ”syöminen” tarkoittaa, että joka kuulee hänen sanansa ja uskoo sen todeksi, saa ikuisen elämän. Hän lupaa antaa elämänsä koko maailman puolesta. Jeesus vielä jatkaa ja kuulemassa olleet juutalaiset tyrmistyvät kuulemastaan: ”6:53 Niin Jeesus sanoi heille: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: ellette syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. 54 Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.”

Jeesus toimi maan päällä täysin Jumalan tahdon mukaisesti. Hänellä oli yhteys  taivaalliseen isäänsä rukouksessa. Palkkioksi Jumalan tahdon täyttämisestä, Jumala antoi hänelle ikuisen elämän ja antoi hänelle kaiken vallan, saman mikä hänellä itsellään on ja näin korotti hänet kaikkien yläpuolelle niin taivaassa kuin maan päälläkin.

Kun väitetään, että Jeesus on ollut Jumala jo lähtiessään taivaasta, on huomioitava, että Jumalan olemuksen mukaan Jumalalla on ikuinen elämä ja se on ollut hänellä aina. Myös tuomiovalta on Jumalalle kuuluva ominaisuus. Sitä ei toisen jumalpersoonan tarvitse toiselle antaa. Raamattu kuitenkin todistaa, että Jeesuksella ei ollut ikuista elämää ennen kuin Isä Jumala antoi sen hänelle. Hänellä ei myöskään ollut tuomiovaltaa eikä kaikkea valtaa taivaassa ja maan päällä ennen kuin Isä Jumala antoi ne hänelle.

Muistakaa, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Kyse ei ole pelkästään ulkonäöstä, vaan siitä, että ihminen oli luotu Jumalan työtoveriksi, varustettuna monilla jumalallisilla voimilla. Tämä kuuluu vieläkin Jumalan suunnitelmaan ja toteutuu, kun Jumala laskeutuu maan päälle Uuteen Jerusalemiin. Tämän vuoksi ei ole ollenkaan eriskummallista, että ihminen hallitsee taivaassa Jumalan oikealla puolella ja hänelle on annettu kaikki tuomiovalta taivaassa ja maan päällä.

Raamattu todistaa, että Jeesus on ihminen taivaassa. 1 Tim 2:5 ”Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. Jeesuksen sanotaan ja kirkolliskokouksessa on näin päätetty, että Jeesus on Jumala. Voiko ihminen olla Jumala? Kirkolliskokouksen mukaan voi, koska kirkolliskokous on päättänyt, että Jeesus oli maan päällä sekä täydellinen ihminen että täydellinen Jumala. Luitko mitä juuri kirjoitin Jumalan ominaisuuksista? Vaikka uskonkin, että Isä, Poika ja Pyhä henki muodostavat jumalallisen kolminaisuuden, se ei kuitenkaan ole sama kuin perinteinen käsitys kolmiyhteisestä Jumalasta. Jumala on yksi ja tämä yksi Jumala on Isä.

 

Mikä on taivas?

Taivas on Jumalan valtakunta. Tällä hetkellä taivaassa on Jumala, Jumalan Poika Jeesus ja Pyhä henki. Edelleen: Jumalan valtakunnassa on suuri joukko enkeleitä, hyviä enkeleitä ja mahdollisesti vielä Saatanan enkeleitä. Tämä sillä edellytyksellä, että taivaassa ei ole vielä käyty Raamatun kertoman mukaista sotaa, jonka lopputuloksena Saatana joukkoineen heitetään taivaasta ulos.

On helppo ajatella, että Kristus noustessaan taivaaseen ja saadessaan Isä Jumalalta kaiken vallan taivaassa ja maan päällä, olisi käyttänyt tätä valtaansa ja ajanut Saatanan enkeleineen pois taivaasta. Ilmestyskirja, joka kertoo tulevaisuudesta, puhuu myös tästä tulevaisuuden tapahtumasta ja mitä siihen liittyy.

Ilm 12:10 ”Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on  heitetty ulos.”

Kun Ilmestyskirja sanoo ”Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta” niin mihin ajankohtaan tämä lausuma viittaa? Ensinnäkin, meidän Jumalamme valtakunta on ollut iät ja ajat voimassa taivaassa, joten sen täytyy tarkoittaa Jumalan valtakunnan tulemista maan päälle. Kun siihen liitetään ”ja hänen Voideltunsa valta” eli Kristuksen johtaman Tuhatvuotisen valtakunnan hallitseminen, on todettava, ettei sen aika ole vielä tullut. Kun nämä seikat eivät ole vielä toteutuneet, tulkitsen, että tämä Ilmestyskirjan ennustus Saatanan heittämisestä ulos taivaasta, on vielä tapahtumatta.

Kristus tulee maan päälle toisen kerran lähitulevaisuudessa ja perustaa Tuhatvuotisen valtakunnan. Se ei myöskään ole Taivas, vaikka valtakunnan johdossa ovat Jeesuksen lisäksi apostolit sekä monia muita ensimmäisen ylösnousemuksen ’pyhiä’. Preteristit uskovat, että Jeesus on jo tullut takaisin vuoden 70 jKr paikkeilla ja hallitsee näkymättömästä valtakunnastaan.

Varsinaiseen taivaaseen pääsevät kaikki ne ihmiset, jotka Kristus on armahtanut viimeisen tuomion yhteydessä. He ovat henkiruumiissa vastaanottamassa Jumalaa, joka laskeutuu Uuteen Jerusalemiin. Ilm 21:2 ”Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu.”

Ilm 21:3 ”Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;”

Itse Jumala asuu omiensa keskellä Uudessa Jerusalemissa. 

 

Kuolema Raamatun mukaan

Psa 90:10 ”Meidän elinpäivämme ovat seitsemänkymmentä vuotta taikka enintään kahdeksankymmentä vuotta; ja parhaimmillaankin ne ovat vaiva ja turhuus, sillä ne kiitävät ohitse, niinkuin me lentäisimme pois.

Heb 9:27 Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio.

Ecc 9:5 Elävät tietävät sen, että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään. Heillä ei ole enää palkkaa saatavana, ja heidän muistonsa on unohdettu.

Psa 146:4 Kun hänen henkensä lähtee hänestä, niin hän tulee maaksi jälleen; sinä päivänä hänen hankkeensa raukeavat tyhjiin.”

Meidän kaikkien on Raamatun mukaan kuoltava. Ihmisen ikää on saatu pidennetyksi hyvällä lääkehoidolla, mutta kuitenkin kuoltava on. Mitä kuoleman jälkeen tapahtuu? Kuinka kauan ihmisen on maattava haudassa ennen kuin ylösnousemus tapahtuu?

 

Onko ihmisellä kuolematon sielu?

Olen lähes yksinomaan käyttänyt Raamatunlauseiden lainauksissa KR 33/38 käännöstä. Vuoden 33 käännös sanoo näin: 1 Moos. 2:7 ”Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu”. – Mitä tämä tarkoittaa? Vuoden 1992 käännös sanoo sen nykykielellä: Ja Herra Jumala muovasi maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän henkäyksen. Näin ihmisestä tuli elävä olento.

Jehovan todistajia pilkataan, kun se puhuvat siitä, että ihmisen (tai eläimen) sielu on veressä. Kysymys on taas vanhan sanonnan käyttämisestä. Olisi oikein todeta, että Ihmisen tai eläimen elinvoima on veressä. En usko, että eläimillä edes olisi sellaista sielua kuin ihmiset sielulla käsittävät. 1 Moos 9:4 sanoo (KR 33) ”Älkää vain syökö lihaa, jossa sen sielu, sen veri, vielä on. Juutalaiset ymmärsivät, että verta ei saanut syödä. Sen vuoksi he tarkasti huolehtivat, että eläimen veri oli laskettu pois. Veren syöntikielto on yhä voimassa; Paavali ohjeistaa Apostolien teoissa 15:20 ”vaan heille kirjoitettakoon, että heidän pitää karttaman epäjumalien saastuttamaa ja haureutta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, sekä verta.”  – Tässä on itse asiassa kaksi vereen liittyvää ohjetta. Ensinnäkin, karttaa lihaa, josta ei ole verta laskettu pois. Toiseksi, karttakaa verta. Jehovan todistajien veren karttamisohje perustuu tähän Raamatun kohtaan. Sen vuoksi he eivät esim. hyväksy verensiirtoa.

Miten on ymmärrettävä Mat 10:28 ”Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin.” Onko tässä puhuttu samasta asiasta kaksi kertaa? Jos tappaa ruumiin, niin ihmisen elämänvoima kuolee.

Haluaisin puhua vielä yhdestä ihmisen elämään liittyvästä käsitteestä, joka on henki. Kun Stefanusta oltiin kivittämässä kuoliaaksi, hän rukoili Apt 7:59 ”Ja niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi: ”Herra Jeesus, ota [vastaan] minun henkeni!” – Tästä voimme päätellä, että ihmisen kuollessa  henki nousee taivaaseen. Näin ollen henki -toisin kuin elämän voima eli sielu – ei ole tapettavissa. Pitäisikö Mat 10:28 kuulua … peljätkää häntä, joka voi sekä hengen että ruumiin hukuttaa helvettiin? Vain Jumala pystyy näin tekemään.

1 Tes 5:23 ”Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.” – Raamattu puhuessaan sielusta, voi tarkoittaa koko ihmisen persoonaa, johon kuuluu koko tunne-elämä ja ihmisen tietoisuus ympäröivästä maailmasta.

Sielun kuolemattomuudesta puhuttaessa voisi olla parempi puhua siitä, että joka uskoo Jeesukseen, saa elää kuoleman jälkeenkin. Ks. Joh 11:25

 

Kiirastuli ennen taivaaseen pääsyä

Kiirastuli (lat. purgatorium) on katoliseen teologiaan kuuluva käsite. Katoliset uskovat, että syntisen ihmisen on alistuttava kiirastulen poltteeseen ennen taivaaseen pääsemistä. Nimen mukaisesti ihmisen sielu puhdistuu synneistä tulessa ennen kuolleen pääsyä taivaaseen. Protestanttiset kirkot eivät tunnusta tällaista oppia. Kiirastulioppiin liittyi aikanaan käytännön soveltamisen yhteydessä ikäviä lisäpiirteitä; kirkon jäseniltä edellytettiin aneiden ostamista, almujen antamista ja hyvien tekojen suorittamista.

Katoliset eivät ole täysin väärässä. Raamattu ei puhu kiirastulesta, mutta sen sijaan Jumalan tulesta. Jumalan tuli voi olla puhdistavaa tai sitten kuluttavaa. Ero kiirastuleen on siinä, että kiirastuleen joutuu kukin ihminen heti kuoleman jälkeen.  Jumalan tuli puhdistaa syntiset osana koko ihmiskunnan viimeistä ylösnousemusta ja viimeistä tuomiota. Kiirastuleen joutuvat kaikki, ehkä muutamaa harvaa pyhimystä lukuunottamatta. Puhdistavan Jumalan tulen käsittelyn saa syntinen ihminen, joka ainakin jossain määrin on rakentanut elämänsä Kristuksen uskon varaan. Täysi pakana ei siis pääse puhdistettavaksi.

 

Jehovan todistajien käsitys taivaaseen pääsystä

Jehovan todistajien käsitys taivaaseen pääsystä on seuraavanlainen.  Jumala lupaa useimmille hyville ihmisille ikuisen elämän, mutta ei taivaassa, vaan maan päällä. Psa 37:11 ”Mutta nöyrät perivät maan ja iloitsevat suuresta rauhasta.” 29 ”Vanhurskaat perivät maan ja asuvat siinä iankaikkisesti.” 34 ”Odota Herraa ja ota vaari hänen tiestänsä, niin hän korottaa sinut, ja sinä perit maan ja näet, kuinka jumalattomat hävitetään.”

Taivaaseen pääsevät vain valitut 144.000 ihmistä. Nämä ovat luonnollisesti Jehovan todistajia. Pelastuvien joukko on täyttynyt jo kymmeniä vuosia sitten. Nämä ihmiset, jotka ovat varmoja kuulumisestaan valittujen joukkoon, ovat myös oikeutettuja nauttimaan Pyhän ehtoollisen keväällä Nisankuun 14. päivänä. Muut Jehovan todistajat saavat olla tilaisuudessa läsnä, mutta eivät saa maistaa ehtoollisviintä eikä happamatonta leipää.

Edellä mainitut Psalmien kuvaukset ovat saman kaltaisia kuin Jesajan kuvaus Kristuksen Tuhatvuotisesta valtakunnasta, joka sekin tulee olemaan maan päällä:

Jes 65:19 Minä iloitsen Jerusalemista ja riemuitsen kansastani; eikä siellä enää kuulla itkun ääntä eikä valituksen ääntä.
20 Ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän, ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä määrää; sillä nuorin kuolee satavuotiaana, ja vasta satavuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen.
21 He rakentavat taloja ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät;
22 he eivät rakenna muitten asua, eivät istuta muitten syödä; sillä niinkuin puitten päivät ovat, niin ovat elinpäivät minun kansassani. Minun valittuni kuluttavat itse kättensä työn.
23 He eivät tee työtä turhaan eivätkä lapsia synnytä äkkikuoleman omiksi, sillä he ovat Herran siunattujen siemen, ja heidän vesansa ovat heidän tykönänsä.
24 Ennenkuin he huutavat, minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen.
25 Susi ja lammas käyvät yhdessä laitumella, ja leijona syö rehua niinkuin raavas, ja käärmeen ruokana on maan tomu; ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sanoo Herra.

Jumalan hyväksymät ihmiset saavat täyttää Jumalan alkuperäisen tarkoituksen, joka hänellä oli ihmiskuntaa varten: he elävät ikuisesti täydellisinä ihmisinä paratiisimaassa. Vain pieni osa ihmiskuntaa pääsee Jumalan luokse taivaaseen, muiden osa ikuista elämää on maanpäällisessä Paratiisissa ja Jumala kutsuu heitä ”kansakseen”, ”valituikseen” ja ”Jehovan siunaamiksi”. (1 Moos 1:28; Psalmit 115:16; Jesaja 45:18).

 

Taivasten valtakunnan avaimet

Suuri osa ihmisistä kuvittelee pääsevänsä taivaaseen heti kuolemansa jälkeen. Kuvitelmaan joskus kuuluu, että Pyhä Pietari pitää kuulustelun taivaan portilla. Mitä tapahtuu sille ihmiselle, jota Pietari ei laske taivaaseen? Mihin heidät lähetetään?

Nämä ihmiset eivät ymmärrä sitä, että he eivät voi päästä taivaaseen ilman viimeisen tuomion ratkaisua. Jeesushan on se, joka asiasta päättää. Ihmisille on ehkä jäänyt Raamatusta mieleen, että Jeesus sanoi maan päällä apostoleille ja erityisesti Pietarille:

Mat 16:19 ”Minä olen antava sinulle [Pietarille] taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa.” – Huomaa, että Jeesuksen lupaus Pietarille on futuurissa.

Mat 18:18 ”Totisesti minä sanon teille [apostoleille]: kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on oleva sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te päästätte maan päällä, on oleva päästetty taivaassa.”

Joh 20:23 ”Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut; joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt.”

Kun Pietarille ja apostoleille Jeesus antoi vallan ”taivaan avaimista”, on muistettava tärkeä asia: apostolit saattoivat päättää jonkin ihmisen kohdalla hänen tulevaisuudestaan. Apostolien päätösvalta kuitenkin rajoittui heidän maalliseen elämäänsä. Eivät he voineet päättää ihmisten tulevaisuudesta sen jälkeen, kun apostolit itse olivat kuolleet. Jeesus ei näin ollen tarkoittanut antaa apostolien päätettäväksi ihmisten elämästä koko ihmiskunnan tulevaisuuden osalta, vain apostolien omana elinaikana yksittäistapauksissa.

 

Onko kukaan päässyt taivaaseen Jeesuksen lisäksi?

Raamattu sanoo: Joh 3:13 ”Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa.” 

 Apostolit. Lupasiko Jeesus apostoleille pääsyn taivaaseen?

Varmaan he kuitenkin pääsevät taivaaseen? Todisteeksi esitetään seuraava Raamatun jae: Joh 14:3 ”Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen.”

Jeesus lupaa:Tulen takaisin …”  ja jatkaa tämän jälkeen: noudan teidät luokseni. Tarkastellaanpa Jeesuksen lupauksen toteutumista käytännössä. Jeesus lupaa tulla takaisin maan päälle. Kun Jeesus on maan päällä, mitä hän silloin lupaa tehdä? Hän lupaa noutaa omansa luokseen maan päälle eli sinne missä hän on. Monet lukevat tämän Jeesuksen lupauksen väärin, niin, että Jeesus lupaisi noutaa omansa taivaaseen. Tarkemmin asiaa tutkittaessa huomataan, ettei siitä ole kysymys. Jeesus hakee omansa hallitsemaan kanssaan maan päälle Tuhatvuotiseen valtakuntaan.

Jeesus lupasi apostoleille oikeuden hallita hänen kanssaan. Vastaus löytyy Matteuksen evankeliumista, jossa Jeesus sanoo: 19:28 Niin Jeesus sanoi heille: ”Totisesti minä sanon teille: siinä uudestisyntymisessä, jolloin ihmisen poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa. – Apostolit tulevat hallitsemaan Daavidin kuninkuuden alaisina Israelin sukukuntia. Apostolit hallitsevat Israelin kahtatoista sukukuntaa, maan päällä Kristuksen Tuhatvuotisessa valtakunnassa.

Myös muut ylösnousseet pyhät tulevat hallitsemaan kuninkaina ja pappeina, sen mukaan miten he ovat ’leiviskänsä’ hoitaneet. Toiset ’viittä kaupunkia’, toiset ’kymmentä’. ’Kuningas’ Raamatun aikaisessa kielenkäytössä ei vastannut samaa kuin nykyajan kuningas. Raamatun aikana kullakin kaupungilla (pienellä kaupunkivaltiolla) oli oma kuninkaansa, toki myös isoilla valtakunnilla. Kuninkaina hallitsevat pyhät ovat pikemminkin ”paikallisjohtajia” Kristuksen kanssaperillisinä.

Room 8:17 Mutta jos olemme [Jumalan] lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme.

Jumalan miehet Raamatun mukaan. Eivätkö edes Raamatun sankarit, kuten Abraham, Mooses, Job ja Daavid, ole päässeet taivaaseen? Jumala kutsui Abrahamia ystäväkseen, ja Raamattu kertoo, että hänessä tulevat siunatuksi kaikki maan kansat. Mooses oli Israelin kansan suuri sankari, joka johdatti heidät vapauteen Egyptin orjuudesta. Mooses välitti Israelin kansalle Jumalan kymmenen käskyä. Jobia Jumala koetteli ankarasti, mutta Job säilytti uskollisuutensa ja Saatana hävisi.

Aabraham. Gal 3:29 ”mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan.” Mitä Aabrahamin jälkeläiset tulisivat perimään?

1 Moos 12:7 ”Silloin Herra ilmestyi Abramille ja sanoi: ”Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan.” Siis maan, ei pääsyä taivaaseen.”

Edelleen 1 Moos 13:14 ”Ja Herra sanoi Abramille, sen jälkeen kuin Loot oli hänestä eronnut: ”Nosta silmäsi ja katso siitä paikasta, missä olet, pohjoiseen, etelään, itään ja länteen. 15 Sillä kaiken maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi.”

2 Aik 20:7 ”Sinä, meidän Jumalamme, karkoitit tämän maan asukkaat kansasi Israelin tieltä ja annoit sen ystäväsi Aabrahamin jälkeläisille ikuisiksi ajoiksi.”

Room 4:13 ”Sillä se lupaus, että Aabraham oli perivä maailman, ei tullut hänelle eikä hänen siemenelleen [jälkeläisilleen, kaikille uskoville] lain kautta, vaan uskonvanhurskauden kautta.”

Jumala vahvisti tämän lupauksen myös Iisakille sanoen: 1 Moos 26:2 ”Ja Herra ilmestyi hänelle ja sanoi: Älä mene Egyptiin, vaan jää asumaan maahan, jonka minä sinulle sanon.  3 Oleskele muukalaisena tässä maassa, ja minä olen sinun kanssasi ja siunaan sinua. Sillä sinulle ja sinun jälkeläisillesi minä annan kaikki nämä maat ja pidän valan, jonka minä olen vannonut sinun isällesi Aabrahamille. 4 Ja minä teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja annan jälkeläisillesi kaikki nämä maat, ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, 5 sen tähden että Aabraham kuuli minua ja noudatti, mitä minä noudatettavaksi annoin, minun käskyjäni, säädöksiäni ja opetuksiani.”

Kuningas Daavid, joka oli Jumalan mieleinen mies ja Abraham, jota Jumala kutsui ystäväkseen, ovat kuitenkin varmaan päässeet taivaaseen. Vai eivätkö? Mitä Raamattu sanoo asiasta?

David. Mitä Raamattu sanoo Daavidista? Apt 2:34 ” Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin…”

Apt 2:29 ”Te miehet, veljet, on lupa teille rohkeasti sanoa, mitä kantaisäämme Daavidiin tulee, että hän on sekä kuollut että haudattu; onhan hänen hautansa meidän keskellämme vielä tänäkin päivänä.

Apt 13:22 Mutta hän pani hänet viralta ja herätti heille kuninkaaksi Daavidin, josta hän myös todisti ja sanoi: ’minä olen löytänyt Daavidin, Iisain pojan, sydämeni mukaisen miehen, joka on tekevä kaikessa minun tahtoni.”

Mutta Daavidin aika tulee kuten profeetta Jeremia lausuu Jer 30:9 ”Vaan he saavat palvella Herraa, Jumalaansa, ja Daavidia, kuningastansa, jonka minä heille herätän. – Herättäminen tapahtuu ensimmäisessä ylösnousemuksessa Jeesuksen tulemisen yhteydessä. Myös Hesekiel kertoo saman: Hes 34:23 ”Ja minä herätän heille yhden paimenen heitä kaitsemaan, palvelijani Daavidin; hän on kaitseva heitä ja oleva heidän paimenensa. 24 Ja minä, Herra, olen heidän Jumalansa, ja minun palvelijani Daavid on ruhtinas heidän keskellänsä. Minä, Herra, olen puhunut.”

Ja vielä; 37:24 ”Minun palvelijani Daavid on oleva heidän kuninkaansa, ja heillä kaikilla on oleva yksi paimen. Ja he vaeltavat minun oikeuksieni mukaan ja noudattavat minun käskyjäni ja pitävät ne.”

Panitko merkille edellisistä jakeista, että kuningas Daavid herätetään ja hänestä tulee Israelin kuningas. Maan päällä, ei taivaassa. Daavid on Israelin kuningas, mutta Kristus on kuningasten Kuningas ja herrain Herra. (1 Tim 6:15)

David oli eläessään Israelin kuningas. Vaikka hän oli murhauttanut Bathseban aviomiehen saadakseen tämän naisen omakseen, Jumalan mielestä Daavid oli ”sydämeni mukaisen miehen, joka on tekevä kaikessa minun tahtoni.” (Apt 13:22) Mutta tästä huolimatta ”ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin…”  (Apt 2:34)

 

Valitut muukalaiset. Mitä Jumala sitten on varannut ”valituille muukalaisille” tulevaisuudessa? 1 Piet 1:4 ”turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten.” – Uskovien ei tarvitse mennä taivaaseen lunastamaan tätä katoamatonta perintöä, koska Kristus lupaa tuoda sen (palkan) mukanaan, kun hän tulee toisen kerran. Ilm 22:12, ”katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.”

 

Jeesuksen äiti Maria. Jeesus oli maan päällä täysin synnitön ja hänet Jumala otti luokseen taivaaseen. Katolilaiset ovat täysin varmoja, että Jeesuksen äiti Maria on taivaassa, koska hänet on vuonna 1950 julistettu täysin synnittömäksi ja sen vuoksi otettu kuoltuaan suoraan taivaaseen.

Onko katolilaisten käsitys Jeesuksen äidistä ylipäätään oikea? Mitä tiedämme Mariasta Raamatun mukaan?

Katolilaiset ovat päättäneet, että Neitsyt Maria on säilyttänyt neitsyytensä koko elämänsä ajan. Näin siitä huolimatta, että Raamattu todistaa Jeesuksella olleen sisaruksia: Mat 13:55 ”Eikö tämä ole se rakentajan poika? Eikö hänen äitinsä ole nimeltään Maria ja hänen veljensä Jaakob ja Joosef ja Simon ja Juudas?” ­– Matteus todistaa neitsyyden häviämisestä: 1:25 ”eikä [Joosef] yhtynyt häneen, ennenkuin hän oli synnyttänyt pojan. Ja hän antoi hänelle nimen Jeesus.” – Jeesus oli Pyhän hengen siittämä ja Raamatun mukaan Joosef ja Maria harjoittivat sukupuoliyhteyttä vasta Jeesuksen syntymisen jälkeen. Neljän pojan jälkeen Maria ei enää voinut olla Neitsyt. Lue lisää artikkelistani 

Myös seuraavissa jakeissa mainitaan Jeesuksen veljet tai sisaret Mat 12:46, Mar 6:3,  Joh 7:5.

Katolilaisten väitteen perusteluina todetaan: Evankeliumeissa paikoin mainitut ”Jeesuksen veljet” tarkoittavat tämän vuoksi Jeesuksen sukulaisia ylipäänsä, eivät Neitsyt Marian muita poikia…. sanaa ’veljet’ käytettiin yleisesti viittaamaan sukulaisiin. Olisi myös erikoista, että Jeesus uskoi ristiltä Johanneksen Neitsyt Marian huomaan, mikäli tällä oli muita poikia. https://katolinen.wordpress.com/

Katolinen sivusto https://ruusukko.wordpress.com/ lausuu Mariasta: Jumala korotti Marian ainutkertaiseen suhteeseen itsensä kanssa – hän on Isä Jumalan tytär, Jumalan Pojan äiti ja Pyhän Hengen puoliso. Jos Jeesus halusi olla niin lähellä Mariaa, että jakoi hänen kanssaan saman ihmisyyden, on hyvin ymmärrettävissä, että Maria jakaa Kristuksen kanssa myös esimerkiksi synnittömyyden, taivaallisen kunnian ja kuninkuuden sekä esirukoilijan aseman.

”Katolisen mariologian eli Maria-opin yksi tärkeimmistä lähtökohdista on Marian perisynnittömyys. Sillä on pitkät juuret kirkon historiassa, vaikka viralliseksi dogmiksi se vahvistettiin vasta vuonna 1854. Opin mukaan Maria oli siinnyt ja synnyttänyt ilman perisyntiä, ja hän oli koko elämänsä ajan neitsyt. Vuonna 1950 Vatikaani vahvisti myös vuosisatoja kansan parissa eläneen käsityksen, että Maria otettiin kuollessaan suoraan taivaaseen.”

Konstantinopolin toinen ekumeeninen kirkolliskokous puhui vuonna 553 Mariasta ”ainaisena neitsyenä”, ja vuonna 649 pidetty Lateraanin kirkolliskokous määritteli opin tarkemmin: Maria oli kirkolliskokouksen mukaan säilyttänyt neitsyytensä myös Kristuksen syntymän jälkeen. (https://katolinen.wordpress.com/)

Marian taivaaseenottamisen opista. Vuonna 1950 määritelty katolinen oppi kuuluu: ”Lopuksi tahraton Neitsyt, jonka Jumala oli varjellut kaikelta perisynnin tahralta, otettiin maallisen vaelluksen päätyttyä ruumiineen ja sieluineen taivaan kirkkauteen, ja Herra korotti hänet kaikkien kuningattareksi, jotta hän yhä enemmän tulisi Poikansa, herrain Herran sekä synnin ja kuoleman voittajan kaltaiseksi”.  ”Autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen 15. elokuuta on vanha juhla, joka sai juhlapäivän arvon 1950, kun paavi Pius XII julisti dogmiksi kirkon uskon Neitsyt Marian taivaaseen ottamisesta ruumiineen ja sieluineen. Marian taivaaseen ottamisen juhlaa on vietetty jo Efeson kirkolliskokouksesta lähtien vuoden 431 jälkeen. 600-luvulta se on ollut läntisessä kirkossa 15. elokuuta.” (www.katolinen.net)

Maria oli nuori tyttö kihlautuessaan Joosefin kanssa ja saadessaan Jeesuksen. Hän eli pitkän elämän Johanneksen hoitaessa häntä Jeesuksen ristillä antaman kehotuksen mukaisesti. Apostoleilla oli siis kymmeniä vuosia aikaa tuoda esille Marian korottamisajatukset Taivaan kuningattareksi, mutta mitään tällaista ei ole kirjattu Raamattuun. Kestikin monta sataa vuotta ennen kuin huomattiin ryhtyä korottamaan Maria jumaliseen säätyyn. Nythän Maria on katolisen käsityksen mukaan Taivaan Kuningatar (Regina Coeli) ja Kristuksen Äiti (Theotokos Θεοτόκος, Jumalan synnyttäjä) sekä lukemattomia muita arvonimiä. Jostakin luin sellaisiakin kuin Isä Jumalan tytär ja Pyhän Hengen puoliso, mutta näille en ole löytänyt vahvistusta.

Jumalan Pojan äidin ymmärrän ja hyväksyn kyllä, mutta arvonimet Isä Jumalan tytär ja Pyhän Hengen puoliso menevät yli minun ymmärrykseni.

Katoliset uskovat Marian toimivan välittäjänä Jumalan ja ihmisten välillä. Jos Maria ylipäätään olisi taivaassa, hän ei Raamatun mukaan voisi olla tällainen välittäjä, koska Raamattu vakuuttaa: 1 Tim 2:5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus.

 

Ensimmäinen ylösnousemus ja Jeesuksen toinen tuleminen

Paavali kuvaa 2 Tessalonikalaiskirjeessa sikäläisen seurakunnan kokemaa ahdinkoa ja vainoa ja uskoo, että Kristus ilmestyessään maan päälle taivaasta enkeliensä kanssa tulen liekeissä, kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä noudata Kristuksen evankeliumia. Kristuksen tuleminen merkitsee kostoa ja rangaistusta. Rangaistuksen sanotaan olevan iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta.

2 Tes 7 … ”kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa,
8 tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille.
9 Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta,
10 kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme.
11 Sitä varten me aina rukoilemmekin teidän puolestanne, että meidän Jumalamme katsoisi teidät kutsumisensa arvoisiksi ja voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken teidän halunne hyvään ja teidän uskonne teot.”

Jeesuksen toinen tuleminen tapahtuu suuren ahdingon aikana. Se on näyttävä tapahtuma; ihmiset parkuvat hädissään, mutta monet pikemminkin herjaavat Jeesusta kuin katuvat syntejään ja pyytävät anteeksiantoa.  Vaikka Jeesus ja enkelijoukot kostavat kaikille maailmallisille, jotka ovat valinneet saatanan elämäntavan, Kristus myös auliisti armahtaa kaikki, jotka sitä pyytävät.

1 Tessalonkalaiskirje kertoo ketkä saavat ylösnousemuksen.

1 Tes 4:13 ”Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole.
14 Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan.
15 Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.
16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.”

Kun Herra tulee taivaasta (j.16) niin pasuna soi Kristuksen uskossa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten elossa olevat Kristuksen omat temmataan yhdessä em. kuolleiden kanssa Herraa vastaan yläilmoihin ja niin molemmat ylösnousseiden ryhmät saavat aina olla yhdessä Kristuksen kanssa.

1 Kor 15:51 ”Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme,
52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.
53 Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen.
54 Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: ”Kuolema on nielty ja voitto saatu.”
55 ”Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi?”

’Ota’ on vaikeasti ymmärrettävä sana. Englanninkielinen käännös käyttää sanaa sting, joka tarkoittaa piikkiä, pistosta.

Kaikki muuttuvat ja ”pukeutuvat kuolemattomuuteen”. Muuttuminen tarkoittaa, että kaikki ylösnousemukseen osalliset saavat henkiruumiin ja heistä tulee kuolemattomia Kristuksen kanssahallitsijoita.

 

Merkittävin tapahtuma tulevaisuudessa on ensimmäinen ylösnousemus ja siihen yhdistyvä Kristuksen toinen tuleminen.  Siitä Ilmestyskirja sanoo: Ilm 20:6 ”Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.”

Ensimmäisestä ylösnousemuksesta on paljon vääriä käsityksiä. Siihen herätetään ne kuolleet, jotka ovat Kristuksen omia. Toiseksi, siihen pääsevät ne elossa olevat, jotka ovat Kristuksen omia. Nämä molemmat ryhmät muodostavat ”pienen lauman”, joka on pieni verrattuna myöhemmin tapahtuvaan toiseen ylösnousemukseen. Tämä pieni joukko saa henkiruumiin ja nousee pilviin (ei taivaiseen) Kristusta vastaanottamaan. Tämä ’pyhien’ joukko (apostolit, kuningas David, Kristuksen tähden kuolleet ym.) hallitsee Kristuksen kanssa hänen Tuhatvuotisessa valtakunnassaan, kunnes koittaa toinen ylösnousemus ja viimeinen tuomio annetaan. Tämän valtakunnan johto on siinä onnellisessa asemassa, että heidän ei tarvitse osallistua viimeiselle tuomiolle.

Joh 5:24 ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.”

– Tämä jae kertoo, että uskova saa Jumalalta iankaikkisen elämän eikä joudu tuomittavaksi. Todennäköisesti tämä tarkoittaa, että uskossa pysyvä uudestisyntynyt pääsee osalliseksi ensimmäiseen ylösnousemukseen ja Kristuksen kanssahallitsijaksi.

Ensimmäisen ylösnousemuksen osalliset ’pyhät’ hallitsevat maan päällä olevaa valtakuntaa. Heidän hallitsemansa valtakunta on tulkintani mukaan esiaste Jumalan valtakunnasta, vaikkakaan sen alamaiset eivät siihen kuulu; he kun ovat kuolevaisia ja fyysisessä ruumiissa olevia ihmisiä, toisin kuin valtakunnan johto, joka on henkiruumiissa ja ovat saavuttaneet kuolemattomuuden. Se, että he ovat henkiruumiissa, ei tarkoita, etteivätkö he voisi myös ottaa fyysisen ruumiin aivan kuin Kristuskin teki ylösnousemuksensa jälkeen ennen taivaaseen astumistaan.

Tärkeää on ymmärtää, että Tuhatvuotisen valtakunnan alamaiset eivät ole taivaassa, vaan maan päällä.

 

Viimeisen tuomion jälkeen

Jumala laskeutuu taivaasta maan päälle.

Jesaja: 65:17 ”Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu.”

Ilm 21:2 ”Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu.
3 Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;
4 ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.”
5 Ja valtaistuimella istuva sanoi: ”Katso, uudeksi minä teen kaikki.” Ja hän sanoi: ”Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet.”

6 Ja hän sanoi minulle: ”Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.”
7 ”Joka voittaa, on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani.” 

 

Mikä on uusi taivas?

Ovatko ihmiset siellä fyysisissä ruumiissa vai henkiruumiissa?

Olen pitänyt selvänä, että Jumalan laskeutuessa taivaasta maan päälle, ihmiset olisivat Jumalan tavoin henkiruumiissa. Kun ihmiset herätetään unesta, jossa he ovat odottaneet herättämistä viimeiselle tuomiolle, he nousevat ylös henkiruumiissa. Ainakin ensimmäisen ylösnousemuksen osanottajat ovat henkiruumiissa noustessaan Kristuksen luokse. Miksi siis eivät toisenkin ylösnousemuksen osalliset olisi ylösnoustessaan henkiruumiissa?

Millainen olisi Jumalan luoma uusi maailma? Miksi se ei voisi olla fyysinen, vaikka siinä asuvat ihmiset olisivat henkiä? Uskovien sanotaan perivän maan. Eivätkö he voisi periä maata, vaikka olisivatkin henkiruumiissa? Voisivatko ihmiset olla kuolemattomia tavallisissa fyysisissä ruumiissa?

Kun uusi taivas on saapunut, pitäisikö ylösnousseitten ja Jumalan valtakuntaan hyväksyttyjen ihmisten palata takaisin kuolevaisiin, maallisiin ruumiisiin? Ajatuskin on minusta mahdoton. Markus valaisee asiaa: 12:25 “Sillä kun kuolleista noustaan, ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaissa..” – Enkelit ovat henkiolentoja.

Roomalaiskirjeessä sanotaan 8:10 ”Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.” – Tulkitsen tämän niin, että ruumis ja kuolema ja synti kuuluvat yhteen, mutta kun ihminen saavuttaa vanhurskauden, hänen elämänsä on henkinen elämä.

Ensimmäisessä Korinttolaiskirjeessä Paavali pohtii maallisten ja taivaallisten ruumiiden suhteita:

15:40 ”Ja on taivaallisia ruumiita ja maallisia ruumiita; mutta toinen on taivaallisten kirkkaus, toinen taas maallisten.
41 Toinen on auringon kirkkaus ja toinen kuun kirkkaus ja toinen tähtien kirkkaus, ja toinen tähti voittaa toisen kirkkaudessa.
42 Niin on myös kuolleitten ylösnousemus: kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa;
43 kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa; kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa;
44 kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen ruumis, niin on myös hengellinen.
45 Niin on myös kirjoitettu: ”Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu”; viimeisestä Aadamista [Kristuksesta] tuli eläväksitekevä henki.
46 Mutta mikä on hengellistä, se ei ole ensimmäinen, vaan se, mikä on sielullista, on ensimmäinen; sitten on se, mikä on hengellistä                                47 Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on taivaasta.
48 Minkäkaltainen maallinen oli, senkaltaisia ovat myös maalliset; ja minkäkaltainen taivaallinen on, senkaltaisia ovat myös taivaalliset.
49 Ja niinkuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä on myös oleva taivaallisen kuva.
50 Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta.”

Liha ja veri eli fyysinen ihminen ei voi päästä Jumalan valtakuntaan. Toinen ihminen eli uusi ihminen (j. 47) on Raamatun mukaan taivaasta ja uudet ihmiset ovat Jumalan eli taivaallisen kuvia, (j. 49).

Jos pelastuneet ovat Jumalan valtakunnan perillisiä, he eivät voi olla lihallisessa ruumiissa, minkä sanoo jae 50 yllä. Uudessa maailmassa kyllä puhutaan elämän puusta, joka antaa kahdettoista hedelmät eli joka kuukausi uudet. Ne, jotka ”pesevät vaatteensa” eli ovat uudestisyntyneitä, saavat luvan syödä elämän puusta.

Ilm 22:2 ”Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi.

22:14 Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin!”

Elämän puusta syöminen on kuvaannollista ilmausta, samoin kuin kahdettoista hedelmät ja vaatteiden peseminen. Jos ihmiset uudessa maailmassa olisivat fyysisissä ruumiissa, he tuskin tulisivat toimeen pelkillä hedelmillä. Panitko merkille elämän puun? Saman, joka kasvoi Paratiisissa, jossa Adam ja Eevakin asuivat ja saivat siitä syödä. Arvelen, että myös he olivat henkiruumiissa, kunnes heidät karkotettiin pois paratiisista. Mutta se se on toinen pohdinta.

Jumalan alkuperäisessä taivaassa oli vain hyviä enkeleitä. Sitten ilmeni, että Saatana, korkea-arvoinen kaunis enkeli, muuttui ja ryhtyi havittelemaan Jumalan kaltaista asemaa. Hän sai houkuteltua puolelleen suuren joukon, ehkä noin kolmasosan taivaan enkelistä.

Uudessa taivaassa ei ole näitä saatanan johtamia enkeleitä. Saatana on tuhottu ja myös saatanan apulaiset, kuten Antikristus ja väärä profeetta, on myös tuhottu. Varmaan myös kaikki langenneet enkelit ovat saaneet tuomionsa ja kaikki ihmisiä vaivaavat demonit on hävitetty. Ihminen, Jeesus Kristus on tuominnut heidät.

Jumalan suunnitelma rakentui ihmisen varaan. Loihan hän ihmisen omaksi kuvakseen. Mikä osa Jumalan suunnitelmassa on enkeleillä? Raamattu antaa osviittaa ihmisen tulevaisuudesta, mutta enkeleiden tulevaisuudesta ei Raamattu taida puhua.

 

Loppusanat 

Voitko sinä hyvä lukijani päästä Taivaaseen Jumalan ja Jeesuksen luokse, kun kuolet? Internetissä on satoja ja tuhansia sivustoja Raamatullisista kysymyksistä. Varmaan löydät vastauksia esittämääsi kysymykseen taivaaseen pääsystä. Useimmat lukemani sivustot vastaavat myöntävästi. Ja sitähän ihmiset toivovat. Taivaaseen pääsyn odotus on kovin vahva toive ihmisillä, riippumatta mihin uskontokuntaan he kuuluvat.

Edellä olevassa kirjoituksessani vastasin kysymykseen erilaisten tilanteiden kautta. Raamatun vastaus on: ei kukaan ole noussut taivaaseen paitsi Jeesus Kristus! Tämä vastaus on pari tuhatta vuotta vanha. Mitä jos Jumala ja Jeesus ovat muuttaneet mieltään ja taivaaseen pääseekin nykyisin? Toiveajattelua.

Taivaaseen kyllä on mahdollista päästä. Eikä se ole vaikeaakaan. On vain uskottava Jeesukseen Kristukseen Jumalan poikaan. Asiaa auttaa vielä, jos uskon lisäksi pyrit elämään Jeesuksen antaman esimerkin mukaisesti ja teet elämässäsi hyviä töitä lähimmäisillesi. Se taivas, johon sinun on mahdollista päästä, on Jumalan luoma Uusi Taivas maan päällä. Siellä Jumala ja Kristus asuvat ja hallitsevat valtaistuimillaan.

On toinenkin mahdollisuus. Jos Kristus tullessaan maan päälle toisen kerran, arvostaisi sinua niin paljon, että herättäisi sinut ensimmäiseen ylösnousemukseen, pääsisit Kristuksen johtamaan Tuhatvuotiseen valtakuntaan kanssahallitsijaksi ja kun tämä valtakunta loppuu, pääsisit siirtymään Uuteen Taivaaseen Jumalan työtoveriksi muiden pelastuneiden kanssa.

Suurin osa Kristuksen omista joutuu kuoltuaan odottamaan ylösnousemusta nukkuen haudassa tiedottomana. Uni on niin syvä, että herätettäessä et usko nukkuneesi kuin hetken, vaikka olisi kulunut tuhansia vuosia. Vaihtoehdot ovat uskoville, uudestisyntyneille, pelkästään hyviä tai vieläkin parempia.

Älä suotta haikaile pääseväsi Pietarin ohitse ”Taivaaseen”, vaan luota Jumalan ja Kristuksen lupaukseen ikuisesta elämästä.

 

 

image_pdfimage_print