Pelastuminen Jumalan valtakuntaan

Jumalan valtakunnan vastaanottaminen.              

Mar 10:14 Mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi heille: ”Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta. 15 Totisesti minä sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niinkuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle.”

Saman toteaa Matteus, mutta vieläkin painokkaammin:

Mat 18:3 ja sanoi: ”Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. 4 Sentähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa.

Lapsi uskoo vanhempiaan kyseenalaistamatta mitä hänelle kerrotaan. Aikuiset taas ovat epäileväisempiä ja vaativat todisteita. Sitä tässä minun ymmärtääkseni tarkoitetaan: puhdasta uskoa Jumalan sanaan, vaikka itse ei olekaan ollut ihmeitä toistamassa.

Joh 5:24 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Johannes tarkoittanee sitä, että uskoessaan ihminen saa varman lupauksen ikuisesta elämästä. Kaikki joutuvat tuomiolle, mutta uskova ihminen voi olla varma tuomiostaan.

Heb 11:1 Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. 2 Kor 5:7 sillä me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä.

Jaak 4:6 Mutta hän antaa sitä suuremman armon. Sentähden sanotaan: ”Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon.”
Jeesus kulki eri puolilla maata julistaen Jumalan valtakuntaa. Ei hän julistanut itseään, vaan tulevaa valtakuntaa. Luuk 4:43 Mutta hän sanoi heille: ”Minun tulee muillekin kaupungeille julistaa Jumalan valtakunnan evankeliumia, sillä sitä varten minä olen lähetetty.” 

Mat 6:31 Älkää siis murehtiko sanoen: ’Mitä me syömme?’ tahi: ’Mitä me juomme?’ tahi: ’Millä me itsemme vaatetamme?’  32 Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan.  33 Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. 

1 Kor15:50 Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta.

15:51 Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme,  52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.  53 Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen.  54 Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: ”Kuolema on nielty ja voitto saatu.”

Joh 3:3 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.
4 Nikodeemus sanoi hänelle: ”Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?” 5 Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.  6 Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki.

1 Tes 4:13 Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole. 4:16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;  17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

Joh 14:3 Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. – Jeesus meni taivaaseen, mutta sanoi tulevansa takaisin maan päälle. Miten näin ollen olisi mahdollista, että ylösnousseet nousisivat taivaaseen ja Jeesus jäisi maan päälle?

Jeesuksen kanssa ristiinnaulittiin kaksi tavallista rikollista. Toinen näistä sanoi Jeesukselle: Luuk. 23:42 ”Jeesus, muista minua minua, kun tulet  valtakuntaasi.

Varas oli varmaankin kuullut Jeesuksen saarnaavan Jumalan (taivasten) valtakunnasta, ja ymmärsi sen tulevan myöhemmin eikä suinkaan ’tänään’. Siksi hän pyysikin Jeesusta muistamaan hänet kun valtakunta tulee aikanaan.  Hänkin siis odotti valtakunnan tulevan maan päälle, eikä anonut päästä mukaan taivaaseen. ’Tänään’ ei Jeesus mennyt mihinkään paratiisiin, vaan tuonelaan. ’Tänään’ ei varkaalla ollut mitään mahdollisuutta päästä paratiisiin.

Yleisesti hyväksytty käännös Luuk. 23:43 Niin Jeesus sanoi hänelle: Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa.” … on mielestäni väärin. Oikea käännös on tämä: Totisesti minä sanon sinulle tänä päivänä, sinun pitää oleman …  Näin kääntää esim. UM.

Syynä voi olla se, että alkuperäisen kirjoituksen aikana ei käytetty pilkkuja tai muita välimerkkejä ja myöhempiin käännöksiin on pilkku laitettu tässä kohdin taivasuskomuksen kannalta sopivaan, mutta väärään paikkaan. NENT kääntää perinteisesti: 43 And he said to him, Amen I say unto thee, Today shalt thou be with me in :Paradise. Jälleen kerran voidaan kysyä, mistä NENT:n kääntäjä Panin on saanut tiedon, että pilkku tulee sanan Today eteen? Ymmärtääkseni käännöksen numerollisuuteen eivät pilkut voi vaikuttaa, joten olisi ollut oikeampaa jättää vaikka pilkku pois kuin tehdä väärä käännösvalinta. Toisaalta on ymmärrettävä, että tuohon aikaan oli äärimmäisen vaikea esittää valtavirrasta poikkeavaa käännöstä.

image_pdfimage_print