PELASTUS

 

 • Mitä pelastus tarkoittaa?

  Salattu Raamattu

  Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa (Joh. 3:13).

  Tässä kirjoituksessa pohdiskelen mm. seuraavia kysymyksiä:

  Mitä pelastus tarkoittaa?  Onko pelastuminen määrätty ennakkoon, eli kysymys predestinaatiosta? Mihin pelastutaan? Ketkä pelastuvat? Ketkä eivät? Onko pelastuksen saavuttaminen helppoa vai vaikeaa? Mikä ratkaisee? Usko vaiko hyvät teot? Lopun ajat, tunnusmerkkejä. Mihin joutuvat ne, jotka eivät pelastu, helvettiinkö?

   2.Tess. 2:8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, 
  2:9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä 
  2:10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. 
  2:11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
  2:12 että
  kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.

  Yllä olevat jakeet ovat tärkeitä. Pelastus lähtee totuudesta. Totuus edellyttää rakkautta sen löytämiseen. Kun se on löytynyt, se vaan pitää uskoa. Saatana tekee kaikkensa, että ihmiset eivät löytäisi Raamatun totuutta.

   

  Kaikki sitä haluavat, toiset aktiivisesti, toiset eivät edes ajattele asiaa. Ehkä yleisin ihmisten määritelmä pelastumisesta on, että kuoltuaan pääsee taivaaseen. Yleisesti ihmiset uskovat omistavansa kuolemattoman sielun; hyvät ihmiset pääsevät kuoltuaan taivaaseen ja kovasti syntiä tehneet puolestaan joutuvat ikuisen piinaavan tulen helvettiin. Joissakin uskontokunnissa saatetaan opettaa, että otettuaan vastaan Jeesukseen elämäänsä ja saatuaan syntinsä anteeksi, on pelastunut. Jotkut jopa uskovat, että kerran pelastunut on aina pelastunut. Onpa ollut sellaisiakin aikoja, jolloin pelastumiseen pääsyä on voinut helpottaa rahalahjalla – aneita ostamalla. Ainakin ihminen saattoi rahalla helpottaa ja lyhentää kiirastulessa vietettävää aikaa. Sen jälkeenhän oli sitten vuorossa kirkon opin mukaan pääsy taivaaseen.

  Kaikki kuolevat ainakin kerran. Pelastus on sitä, että ei joudu kuolemaan toista kertaa, vaan vanhurskaat saavat ikuisen elämän – kuolemattomuuden.

 • Predestinaatio 

  Mitä se tarkoittaa? Kuka pelastuu? Onko pelastuminen, tai tuhoutuminen päätetty ennakolta jokaisen ihmisen kohdalta?

  Predestinaatiolla tarkoitetaan Jumalan tekemää iankaikkista valintaa. 1500-luvulla Reformoidun kirkon perustaja Jean Calvinin mukaan Jumala on päättänyt etukäteen kenet hän pelastaa, ja kenet hylkää kadotukseen. Calvinista oli kauhistuttavaa, että Jumala olisi luonut jotkut ihmiset pelastumaan ja muut kadotukseen. Calvin kehitti tältä pohjalta sittemmin jyrkän niin sanotun kaksinkertaisen predestinaatio-opin, jonka mukaan Jumala on luonut toiset ihmiset pelastusta varten ja toiset kadotusta varten. Kalvinistista perintöä ovat käsitykset vastustamattomasta armosta ja oppi siitä että ennaltavalittujen on mahdotonta luopua (ns. kerran pelastettu – aina pelastettu -oppi).

  Miten tämä olisi yleistettävissä kaikkiin ihmisiin? Mitä merkitystä olisi silloin Kristuksen lunastustyöllä? Entä ihmisen vapaalla valinnalla, vapaalla tahdolla?

  Raamatussa on kuitenkin kohtia, joista ilmenee, että Jumala on jo ennen aikojen alkua valinnut tietyt henkilöt palvelustyöhönsä ja sitä kautta pelastukseen. Jumala on armosta ja omien aivoitustensa mukaan valinnut ihmiskunnasta pelastettujen joukon, jonka Hän on määrännyt edeltäkäsin iankaikkiseen elämään. ”Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltä määrätyt hänen aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan, että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi”. (Ef. 1: 11,12). Jumala on siis edeltä käsin määrännyt joukon ihmisiä pelastukseen. Tätä voisi kutsua positiiviseksi pelastusmääräykseksi. Entä onko vastaavasti olemassa Jumalan negatiivista pelastusmääräystä? Ei ole. Jumalan ennaltamäärääminen ei sisällä kadotustuomiota; ketään ei siis ole edeltämäärätty kadotukseen. Jumalahan toivoo, että kaikki ihmiset katuisivat ja pelastuisivat. Sitä vartenhan Jeesuskin julisti evankeliumia, että ihmiset tekisivät oman pelastukseen johtavan valintansa evankeliumin sanoman kuultuaan.

  Predestinaatiota puoltaa – ainakin tiettyjen Jumalan valittujen osalta – Room. 8:29 ”Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa; 30 mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut”. – Valitutkin voivat luopua uskostaan. Mat. 24:24 puhuu lopun ajoista: Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.”  Ehkä tunnetuin valittu luopuja oli Juudas Iskariot, yksi Jeesuksen apostoleista. Kun luemme Raamattua, voimme monesta kohdin päätellä, että kaikkia ihmisiä koskeva predestinaatio ei voi olla Jumalan tahto:

   

  –     Raamattu vakuuttaa, että viimeisellä tuomiolla kukin tuomitaan tekojensa mukaan. Tämähän olisi tarpeetonta jos kerran tekomme olisivat ennalta määrätyt. Valitut eivät voisi luopua uskostaan.

  –     Hyvät ja pelastukseen määrätyt ihmiset eivät tarvitsisi sitä kilvoittelua ja Raamatun ohjausta mitä Jeesuskin painotti.

  –     Jumala varoittaa tulevista rangaistuksista etukäteen kertomalla niistä profeetoilleen; miksi Hän tekisi näin jos tapahtumat olisivat ennalta määrätyt?

   

  Roomalaiskirjeen 8. luvun mukaan Jumala on ’edeltä tuntenut ja määrännyt, valitsemansa ihmiset vanhurskauteen. Vaikka Jumala valitsi tietyt ihmiset, valinta kuitenkin edellyttää Kristuksessa pysymistä. Joh 15:4 ”Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. 15:6 Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat.”  2 Piet 1:10 muistuttaakin tästä: ”Pyrkikää sentähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi; sillä jos sen teette, ette koskaan lankea;

  Onko Jumalan predestinaatio kaikenkattava? Edellisestä kävi jo ilmi, että valittujenkin on ponnisteltava saadakseen kutsumisensa ja valitsemisensa tehdyksi lujaksi ja pysyväksi. Eikö sitten muilla ihmisillä, joita ei ole ennalta kutsuttu ja valittu, ole mahdollisuutta tulla Jumalan lapsiksi? Jumalahan haluaa kaikkien pelastuvan.

  Joh 1:12 ”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän [Jeesus] antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä

  Apt 10:34 Niin Pietari avasi suunsa ja sanoi: ”Nyt minä totisesti käsitän, ettei Jumala katso henkilöön, 35 vaan että jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee vanhurskautta, on hänelle otollinen”.

   

  Muutkin voivat uskoa ja pelastua, ei ainoastaan ennen maailman luomista valitut yksilöt. Tai sitten on niinkin, että valitut voivat harhautua pois Kristuksen uskosta: Mat 24:24 ”Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.”

   

  Valitutkin voivat luopua, kuten Raamattu kertoo tulevan tapahtumaan antikristuksen ja väärän profeetan vaikutuksen johdosta. Viimeisinä päivinä Jumala ”Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, (2 Tes 2:11), jonka aikaansaa antikristus, ”tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä” (jae 9).

  Ef. 1:13 ”Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, 14 sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi – hänen kirkkautensa kiitokseksi.” – Joku tutkija on näihin jakeisiin viitaten lausunut, että jos joku on ennalta määrätty (predestined) aina ennen aikojen alkua, niin mitä tarvetta on silloin saada vakuus pelastumisesta? Jos joku todella uskoo predestinaatioon, jossa pelastus on määrätty jo kauan etukäteen, hän ei pidä efesolaiskirjeessä mainittua Jumalan sinettiä tarpeellisena. Yritin edellä osoittaa, että pelastumiseksi on Jumalan sinetistä ja valinnasta huolimatta jatkuvasti kilvoiteltava. Ja huomattakoon, että Jumala on predestinoidut myös valittujen luopumisen. Ei Paavalikaan voinut olla varma valintansa pysyvyydestä ilman ponnisteluja sen säilyttämiseksi. Hän kirjoittaakin Fil 3:11 ”jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. 12 Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut.

  Miksi apostolien usko oli niin heikko?

  Mat. 10:7 ”Ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa: ’Taivasten valtakunta on tullut lähelle.’ 8 Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.”

  Jeesus lähetti kaksitoista opetuslastaan julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita. Heillä oli valta parantaa ja jopa herättää kuolleita. Kun Jeesus oli ristiinnaulittu ja Hänen oli määrä nousta kolmantena päivänä kuolleista, apostolit eivät saattaneet sitä uskoa. Apostolit olivat todistaneet Lasaruksen herättämistä kuolleista, mutta miksi heillä – näillä jo ennen aikojen alkua valituilla ja määrätyillä – ei ollut uskoa siihen, että Jumala herättäisi myös Jeesuksen kuolleista? Vasta itse nähtyään ylösnousseen Jeesuksen ja naulojen jäljet Hänessä, he uskoivat ylösnousemuksen tapahtuneen. Heidän uskonsa sai sinetin kun Pyhä Henki tuli heidän päälleen.

 • Luther – sidottu ratkaisuvalta

  Uskonpuhdistaja Martti Luther noin 500 vuotta sitten hyväksyi käsityksen pelastettujen positiivisesta edeltämääräämisestä, mutta jätti negatiivisen edeltämääräyksen kadotettujen osalta avoimeksi. Tältä pohjalta on siten ymmärrettävissä Lutherin käsitykset, ettei ihminen kykene itse vaikuttamaan omaan pelastukseensa eli oppi ihmisen sidotusta ratkaisuvallasta. Sehän tuntuu olevan kovin lähellä Calvinin oppia. Tutkin tarkemmin tähän liittyviä Raamatunjakeita. Jo tässä vaiheessa sanon käsityksenäni, että monessa kohdin Raamattu kehottaa ihmistä katumaan ja noudattamaan niin Jumalan kuin Jeesuksenkin käskyjä pelastuakseen. Sehän juuri tarkoittaa, että ihminen voi kilvoitella ja näin omalla ponnistelullaan saada Jumalan anteeksianto ja uskon ja armon avulla pelastua. Se saattaa olla kovankin työn takana, mutta kadotukseen ihminen saattaa itsensä kovin helposti.

  Jaak. 2:5 Kuulkaa, rakkaat veljeni. Eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka maailman silmissä ovat köyhiä, olemaan rikkaita uskossa ja sen valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut niille, jotka häntä rakastavat?

  Room. 8:28-29 Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa; mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut.

  Seuraavassa kuitenkin joitakin Raamatunkohtia, joita voidaan Calvinin tavoin käyttää perusteluina ennalta määräämiselle:

  ”Jumala armahtaa kenet tahtoo ja paaduttaa kenet tahtoo” (Room.9:15)

  Sillä Moosekselle hän sanoo: ”minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, ja armahdan, ketä armahdan”.  9:16 Niin se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen.  21 Vai eikö savenvalajalla ole valta tehdä samasta savensa seoksesta toinen astia jaloa, toinen halpaa käyttöä varten?  23 ja on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden astioissa, jotka hän on edeltävalmistanut kirkkauteen? 

  Jumala on kuin savenvalaja, jolla on oikeus luoda astioita mihin tahansa käyttöön, vaikka hylättäväksi. Jumalan aivoituksista emme läheskään aina tiedä, vain sen minkä Hän ilmoittaa Raamatussa. Jumala on todellakin luonut ihmisiä eri tarkoituksia varten. Sen vuoksi Hän on sanansa mukaan antanut ihmisille uskoa eri määrän. Room. 12:3 Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut.

  Miksi Jumala ei ole antanut kaikille uskoa saman mitan mukaan? Kuitenkin Jumala tahtoo, että kaikki pelastuisivat. 1.Tim. 2:4  … joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Tästä voisi tehdä sen johtopäätöksen, että pelastus on mahdollinen myös sellaiselle, jonka usko on heikompi kuin niiden, jotka Jumala on valinnut jo ennen aikojen alkua: Efes. 1:4 niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa, 
  1:5
  edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan,  6 sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa,  7 jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.  8 Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi,  9 tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän, päätöksensä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä –  10 siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, – oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä. 11 Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltämäärätyt hänen aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan,

  Mutta, ovatko ihmiset tahdottomia nukkeja, jotka eivät ymmärrä omaa parastaan eivätkä tule edes ajatelleeksi valinnan tärkeyttä? Reformoitu teologia ratkaisee ihmisen tahdottomuuden ongelman toisella tavalla: Jumala on kaikkivaltiudessaan luonut meidät sellaisiksi, että jotkut osaavat ja ymmärtävät ottaa Kristuksen vastaan vapaasta tahdostaan. Jumalan armovalinta ja ihmisen vapaa tahto eivät siis ole ristiriidassa keskenään.

  Jos siis Jumala on ennalta määrännyt ja ennalta tiennyt, että tietyt ihmiset ovat valittuja pelastukseen, niin mikä on toisten kohtalo? Ovatko he tuomitut kadotukseen? Mutta Jumalahan sanoo, että Hän toivoisi kaikkien ihmisten pelastuvan!  2.Piet.3:9 Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, ninkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Raamattu ei voi olla ristiriitainen, joten joku selitys tälle näennäiselle ristiriidalle täytyy olla.

  Katekismuksessa ev.lut. kirkko sitoutuu Lutherin opetukseen, jonka hän on ilmaissut Vähässä katekismuksessa näin: ”Uskon, etten voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Kristukseen enkä päästä hänen luokseen, vaan että Pyhä Henki on kutsunut minut evankeliumin välityksellä”. Pyhä Henki kutsuu monia. Mat. 22:14 Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Miksi ei kaikkia kutsuta? Vastaus tähän voi olla yksinkertaisesti, että evankeliumin ilosanoma ei tavoita kuin pienen osan ihmisistä, mutta he kaikki ovat kutsuttuja. Se, että valittuja on niin vähän, johtuu ensinnäkin siitä, että vain pieni osa kutsutuista ottaa kutsun vastaan. Toinen mahdollisuus olisi, että Jumala on ennalta jo ennen maailman luomista nähnyt ja määrännyt, että pienen osa ihmisistä Hän kutsuu ja valitsee johtamaan ihmiskuntaa ”kuninkaina ja pappeina” (Ilm. 5:10) yhdessä Kristuksen kanssa.

  Ainakin apostolit ja itse Kristuksenkin Jumala oli Efesolaiskirjeen mukaan valinnut jo ennen maailman luomista. Ehkä Juudas Iskariotkin, vaikkakin tässä kohdin Jumalan ennaltanäkeminen on tarkoittanut sitä, että Hän ennalta tiesi Juudaksen kavaltavan Jeesuksen. Monia muita Jumala on kutsunut ihmisen elämän aikana. Harvat ovat tulleet valituiksi, vai sanoisinko hyväksytyiksi Jumalan silmissä. Usein on kuitenkin käynyt niin, että valittu ei kestäkään loppuun saakka, vaan luopuu uskostaan ulkoisten paineiden alla. Paineet ja houkutukset sekä lopunajalla esiintyvät suuret ihmeteot erehdyttävät ihmisiä ja ovat saatanan tekoja. Ketään ei tulkintani mukaan ole etukäteen tuomittu kadotukseen. Jeesus kysyikin, että mahtaako hän löytää uskoa tullessaan toisen kerran.

  Calvinin (ja Ulrich Zwinglinkin) reformoitu teologia korostaa Jumalan kunniaa ja yksinvaltiutta kaikissa asioissa. Sovittiko Jeesus kuolemallaan tosiasiassa vain ne, jotka Jumala on päättänyt pelastaa? Jos katsotaan, että Jeesus kuoli kaikkien puolesta, on tällöin hyväksyttävä periaate ihmisen vapaasta valinnasta; ilman vapaata valintaa ei Jeesuksen kuolemaa kaikkien puolesta ole mahdollista hyväksyä. Myös Jehovan todistajat ovat esittäneet ajatuksen, että Jeesus, toisin kuin Raamattu sanoo, ei ole välimies kaikkien ihmisten ja Jumalan välillä, vaan ainoastaan Jumalan valittujen, ns. pienen joukon, 144.000 välillä.  Nämä ovat Jehovan todistajien käsityksen mukaan nimenomaan Jehovan todistajia.

   

  Miksi en usko kaikkien ihmisten negatiiviseen predestinaatioon, ennalta määräämiseen ja ennaltavalintaan?

  Miksi Jumala kutsuisi ihmisiä kerran tai useammankin tämän elämän aikana, jos Jumala olisi jo edeltäkäsin tehnyt sitovan valinnan? Miksi Jumala olisi nähnyt tarpeelliseksi tuottaa ihmiskunnalle Raamatun opiksi ja ojennukseksi? Tai miksi Jumala tuo sanassaan esille houkuttavan palkinnon pääsystä Jumalan valtakuntaan, jos Hän on jo edeltä tehnyt valintansa niiden osalta, jotka sinne pääsevät? Jos Jumala on jo tehnyt valintansa ja määrännyt ketkä ovat valittuja, kuinka valitutkin voivat langeta ja luopua? Miksi Jumala sallii koettelemukset valituilleen, jotka eivät kestä koettelemusta? Kaikkihan eivät kestä loppuun saakka uskollisina. Jos Jumala on jo edeltä valinnut omansa, miksi Hän toivoo kaikkien pelastuvan? Jos kaikki kerran on Calvinin mukaisesti edellämäärättyä, miksi meitä Raamatussa kuitenkin kehotetaan valitsemaan pelastuksen tie ja kilvoittelemaan sillä? ”Pyrkikää sentähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi, sillä jos sen teette, ette koskaan lankea, sillä näin teille runsain määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan.” (2. Piet. 1:10,11). Miksi meidän pitäisi pyrkiä lujittamaan kutsumuksemme ja valintamme, jos Jumala on meidät ennalta valinnut. Eikö kaikki joka tapauksessa toteudu Jumalan säätämällä tavalla?

  Entä jos Jumala, vaikka hän tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi, on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiit häviöön, ja on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden astioissa, jotka hän on edeltä valmistanut kirkkauteen?” (Room. 9:21-23). – Vihan astioillekin Jumala osoitti kärsivällisyyttä eikä suinkaan ollut edeltäkäsin tuominnut heitä kadotukseen, vaikka oli varmaan edeltä nähnyt heidän tulevan kohtalonsa. Miksi Jumala osoitti pitkämielistä kärsivällisyyttä vihan astioille eli kadotukseen menossa oleville ellei Hän viimeiseen saakka odottanut näiden katuvan ja pääsevän näin osallisiksi Jumalan tarjoamasta pelastuksesta? Jumala soisi kaikkien pelastuvan, mutta on uskonut viime kädessä valinnan ihmisille.

  Kun Jumala on kaikkitietävä, myös edeltä käsin, Hän on varmaan tiennyt, että Adam ja Eeva tulevat tekemään vastoin Hänen määräystään. Hän on varmaan tiennyt, että saatana ylpistyy ja haastaa Hänet. Jumala on varmaan tiennyt ja suunnitellut, että Hänen Poikansa syntyy ihmisenä neitsyestä, joka on kuningas Davidin suvun jälkeläinen, joka elää synnittömän ihmisen elämän ja kuolemallaan lunastaa ihmiskunnan saatanan vallasta. Hän on myös suunnitellut ja tiennyt, että pieni joukko seuraa Jeesusta apostoleina ja toinen pieni joukko pyhiä tulee johtamaan Jumalan valtakuntaa yhdessä Jeesuksen kanssa ja että tulee olemaan suuri joukko, joka pelastuu valtakuntan. Kaikilla näillä pelastuvilla on vapaa valinta, mutta jos kestävät uskollisina loppuun asti, he pelastuvat lopun ajan suuresta ahdistuksestakin. Näin on Jumala suunnitellut.

  Jokainen ihminen päättää omasta kohtalostaan. Uskoako evankeliumi Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen lunastusuhrista ristinkuolemalla vai hylätä se hullutuksena. Suurin osa ihmiskuntaa hylkää kuulemansa evankeliumin eikä näe tarpeelliseksi tutkiskella sitä hengellisesti. 1.Kor 1:18 Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. 1.Kor. 2:14 Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. 

  ”Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.” (Mark. 16:16),

 • Edeltätietäminen ja edeltämäärääminen

  Jo ennenkuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennenkuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi”. Jer. 1:4-5

  Lisää esimerkkejä:
  1.Piet. 1:1-2:1 ”Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa,  2 ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha”.

  Myös Jeesus itse oli Jumalan tällä tavoin ennaltatietämä (kreik. prognosis engl. foreknown):

  1.Piet.1:20 ”Hänen [Jeesuksen], joka tosin oli edeltätiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten”. KR 92 käyttää edeltätietämisen sijaan sanaa valittu: ”Hänet oli valittu jo ennen maailman perustamista…” Valittu sisältää ajatuksen ennalta olemassaolosta, kun taas edeltätiedetty ainoastaan Jumalan suunnitelman olemassa olemisesta. KR 92 on monessa muussakin kohdassa kääntänyt samalla tavoin liiankin vapaasti ja todellinen merkitys on näin jäänyt piiloon.

  Jumalan suunnitelmana on, perustuen Jumalan jo aikojen alussa edeltä tietämiseen, että Jeesus Kristus on syntyvä maan päälle Jumalan Poikana profeetaksi, joka julistaa Jumalan suunnitelman ihmisten pelastukseksi Jumalan valtakuntaan. Jumala niin ikään edeltätietämisensä mukaisesti kutsui valittujaan Kristuksen kuuliaisuuteen, jotta he pyhittyisivät hallitsemaan Kristuksen kanssa tulevaa Jumalan valtakuntaa. Edeltätietäminen jo ennen maailman perustamista ei siis tarkoita, että Jeesus sen enempää kuin muut valitut, olisivat olleet olemassa Jumalan luona – muutoin kuin Jumalan suunnitelmassa.

 • Ihmisen vapaa tahto – Jumalan valinta

  ”…hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa, edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänenoman tahtonsa mielisuosion mukaan” (Ef. 1:4,5).

   

  Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltämäärätyt hänen aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan”. (Ef 1:11)

  ”Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut hän on myös edeltä määrännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa; mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunutja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?” (Room. 8:28-31).

  Tässä Paavali kuvaa miten ihmisen tie etenee kohti vanhurskauden seppelettä. Tähän voisi vielä lisätä Jumalan vetämisen; Joh. 6:44 Ei kukaan voi tulla minun [Jeesuksen] tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Tämän prosessin läpikäyneet on Jumala edeltä määrännyt tulemaan Poikansa kaltaisiksi. Mitä tarkoittaa olla Jeesuksen kaltainen? Pysähdypä hetkeksi miettimään!

   ”Mitä siis sanomme? Ei kaiketi Jumalassa ole vääryyttä? Pois se’ Sillä Moosekselle hän sanoo: ’Minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, ja armahdan, ketä armahdan’. Niin se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen.” (Room. 9:14-16).

  ”Niin hän siis on armollinen, kenelle tahtoo, ja paaduttaa, kenen tahtoo. Jumala on tehnyt kahdenlaisia astioita (ihmisiä): jaloa ja halpaa käyttöä varten. Jaloa käyttöä varten tehdyt ’laupeuden astiat’ Jumala on edeltä käsin valmistanut kirkkauteen (pelastukseen), mutta on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt niitä ihmisiä, joita Hän nimittää vihan astioiksi ja jotka ovat menossa häviöön, jotta laupeuden astioissa näkyvä Jumalan kirkkaus kävisi ilmi. Tässä on tärkeää nähdä, etteivät vihan astiat ole edeltä valmistettuja (määrättyjä) tuhoonsa, vaan he ovat ajautuneet siihen tarttumatta Jumalan kutsuun.

  minä olen pannut sinun eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Niin valitse siis elämä, että sinä ja sinun jälkeläisesi eläisitte.” (5.Moos. 30:19).

  Ihmisellä on vapaa valinta elämän ja kuoleman välillä.

  Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.” (Matt. 16:24).

  Ja hän istuutui, kutsui ne kaksitoista ja sanoi heille: ”Jos joku tahtoo olla ensimmäinen, on hänen oltava kaikista viimeinen ja kaikkien palvelija.” (Mark. 9:35)

  Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani.” (Joh. 7:17).

  ”Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: ’Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon …(Joh. 7-37).

  ”Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois’. (Apt. 3:19).

  Ihminen voi tahtoa uskoa, tahtoa tehdä Jumalan tahdon mukaisesti. Tällaisen tahdon mukaan toiminen tarkoittaa parannusta ja kääntymystä syntien poispyyhkimiseksi.

  Palatkaa takaisin te luopuneet lapset, sanoo Herra, sillä minä olen ottanut teidät omikseni” (Jer.3:14). Kuinka moneen kertaan Jumala tarjoaakaan mahdollisuutta palata ja saada synnit anteeksi. Jos ihmisen pitää antaa anteeksi ”seitsemänkymmentä kertaa seitsemän” niin samoin tekee Jumalakin.

  Jumala oli alunalkaen valinnut Israelin kansan omiksi laupeuden astioikseen, mutta luonnollinen Israel ei ottanut vastaan Jumalan Pojan esittämää kutsua. Niinpä Jumala on kutsunut kansakseen sen, joka ei ollut Hänen kansansa (pakanat) ja Israelin osaksi jäi kuten jakeessa 27 sanotaan: ”Vaikka Israelin lapset olisivat luvultaan kuin meren hiekka, niin pelastuu heistä vain jäännös. 

  Room. 9:21 Vai eikö savenvalajalla ole valta tehdä samasta savensa seoksesta toinen astia jaloa, toinen halpaa käyttöä varten?  22 Entä jos Jumala, vaikka hän tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi, on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiit häviöön, 
  23 ja on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden astioissa, jotka hän on edeltävalmistanut kirkkauteen?  24 Ja sellaisiksi hän myös on kutsunut meidät, ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös pakanoista, 
  25 niinkuin hän myös Hoosean kirjassa sanoo: ”Minä olen kutsuva kansakseni sen, joka ei ollut minun kansani, ja rakkaakseni sen, joka ei ollut minun rakkaani. 26 Ja on tapahtuva, että siinä paikassa, jossa heille on sanottu: ’Te ette ole minun kansani’, siinä heitä kutsutaan elävän Jumalan lapsiksi.”

  9:27 Mutta Esaias huudahtaa Israelista: ”Vaikka Israelin lapset olisivat luvultaan kuin meren hiekka, niin pelastuu heistä vain jäännös. 

   

   

   

 • Kutsutut ja valitut

  Mat. 22:14 Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut.”

   

  Lähestytäänpä asiaa Jeesuksen käyttämien vertausten kautta.

  Mat. 22:1 Ja Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksilla ja sanoi:
  22:2 ”Taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen [Jumalaan], joka laittoi häät pojallensa [Kristukselle].  3 Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla.  4 Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen: ’Sanokaa kutsutuille: Katso, minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja syöttilääni ovat teurastetut, ja kaikki on valmiina; tulkaa häihin.’  5 Mutta he eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois, mikä pellolleen, mikä kaupoilleen;  6 ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitelivät pahoin ja tappoivat.  7 Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. 
  8 Sitten hän sanoi palvelijoillensa: ’Häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia.  9 Menkää siis teiden risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte.’  10 Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. 
  11 Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. 12 Ja hän sanoi hänelle: ’Ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita?’ Mutta hän jäi sanattomaksi. 13 Silloin kuningas sanoi palvelijoille: ’Sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen.’ Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. 14 Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut.”

  Vaikka Jeesus sanoo, että monet ovat kutsutut, hän tarkoittaa sillä kaikkia, jotka vain kuulevat kutsun. Tämä käy ilmi mm. jakeesta Joh.12:32 Ja kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni.”  Vain harvat tulevat valituiksi, kuten Matteuksen evankeliumi ennustaa. Jakeessa 22:8 todetaan, etteivät alkuperäiset kutsutut (juutalaiset) olleet arvollisia.  Kutsu laajennettiin koskemaan kaikkia, jotka vaan tavattiin. Kutsu Jumalan valtakuntaan on siis annettu niin pakanoille kuin juutalaisillekin. Tulijoiden pitää kuitnkin käyttäytyä kutsun edellyttämällä tavalla ja osoittautua vanhurskaiksi ollakseen loppuun asti valittuja.

   Aluksi vain monet olivat kutsutut. Monet tarkoittaa israelilaisia. Kun he eivät huolineet kutsua, isäntä päätti laajentaa kutsuttujen joukkoa todeten, että aikaisemmin kutsutut eivät olleet sen arvoisia. Näin juutaliset ovat menettäneet asemansa valittuna kansana, mutta Jumalan kutsu koskee silti heitäkin. Näin kutsu tuli koskemaan myös pakanoita, kaikkia maailman ihmisiä. Jeesus sanoikin: Joh.12:32 Ja kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni.”  Vaikka kutsu koskeekin kaikkia niin käy niin kuin Jeesus sanoi Mat. 22:14 Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut.” Monet eivät kutsusta huolimatta välitä siitä, tai jos tulevat, eivät ole ’pukeutuneet asianmukaisesti’. Pukeutuminen tarkoittaa Room. 13:14 mukaan, että  pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus… eli uskokaa Jeesukseen ja siihen mitä Hän opetti Jumalan valtakunnasta.

  Luuk. 14:24 sillä minä sanon teille, ettei yksikään niistä miehistä, jotka olivat kutsutut, ole maistava minun illallisiani.’

  Vertauksen jakeessa 22:9 Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage.  KJV:sta käy paremmin ilmi Jumalan tarkoitus: kutsukaa Jumalan valtakuntaan niin paljon vieraita kuin vain tavoitatte. Mutta kaikkia ei millään tavoita, vaikka kutsu on avoin kaikille. Tätä samaa tarkoitusta toteuttamaan Jeesus antoi käskyn seuraajilleen tehdä opetuslapsia kaikkien kansojen ihmisistä. Lähetyskäskyn toteuttamiseksi evankeliumi on käännetty yli kahdellesadalle kielelle, mutta joissakin maissa voi jokin muu uskonto olla niin hallitsevssa asemassa, että Jumalan valtakunnan todistaminen ei ole mahdollista eikä kutsu näin ollen tavoita kaikkia. Mat. 22:14 mukaan harvat ovat valitut; tällä ei tarkoiteta sitä, että kutsun vastaanottaneita valittuja olisi lukumääräisesti vain vähän, vaan sitä, että heitä on suhteessaa vähän kutsuttujen suureen määrään nähden. Lopun ajan suuresta ahdingosta selviäviä pelastuneita valittuja on ‘suuri joukko’.

  Tämä suuri joukko voisi olla vieläkin suurempi, mutta osa valituista lankeaa lopun ajan ahdingossa pois: Mat. 24:21 Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. 22 Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. 24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.  31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

   Käytännössä kutsu tarkoittaa Jumalan sanan kuulemista.  Kristuksen sanan kuulemisesta voi seurata usko ja uskosta palkinto (Room.10:17).  Palkinto on Joh. 5:24 mukaan iankaikkinen elämä: Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. (John 5:24). Tämän perusteella olisi siis helppoa päästä osalliseksi ikuisesta elämästä. Mutta pääseekö Jumalan valtakuntaan helposti? Antaako Raamattu ristiriitaista tietoa pelastuksen helppoudesta? Tähän liittyvää selitystä pohdiskelen kirjoituksessa ”Kaksi pelastusta”.

   

   

 • Vertaus kylväjästä.

  Mat. 13:18 Kuulkaa siis te vertaus kylväjästä: 

  13:19 Kun joku kuulee valtakunnan sanan eikä ymmärrä, niin tulee paha ja tempaa pois sen, mikä hänen sydämeensä kylvettiin. Tämä on se, mikä kylvettiin tien oheen. 20 Mikä kallioperälle kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja heti ottaa sen ilolla vastaan;  21 mutta hänellä ei ole juurta itsessään, vaan hän kestää ainoastaan jonkun aikaa, ja kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois. 22 Mikä taas orjantappuroihin kylvettiin, on se, joka kuulee sanan, mutta tämän maailman huoli ja rikkauden viettelys tukahuttavat sanan, ja hän jää hedelmättömäksi. 23 Mutta mikä hyvään maahan kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen ja myös tuottaa hedelmän ja tekee, mikä sata jyvää, mikä kuusikymmentä, mikä kolmekymmentä.”

  Ihmiset kuulevat Kirkossa papin puhuvan Jumalan sanaa, mutta pappi ei juurikaan saarnaa Jumalan valtakunnasta. Usko jää näin puutteelliseksi.

  Kutsu ja valinta eivät ole peruuttamattomia eivätkä kutsun saaneet ole sidottuja kutsuun. Ei ole olemassa sellaista Jumalan kutsua, jota ihminen ei voisi omalla päätöksellään tehdä mitättömäksi. Ihmisen on jatkuvaasti kilvoiteltava ollakseen kutsujalleen arvollinen. Paavali totesi seurakunnissa olevan hämmentäviä oppeja, jotka eivät olleet apostolien julistamien evankeliumien mukaisia. Hän varoittaakin:

  Gal. 1:6 Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin,  7 joka kuitenkaan ei ole mikään toinen; on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin.  8 Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.

  Hyvä ja aiheellinen kysymys onkin tänä päivänä: onko se evankeliumi mitä tänä päivänä seurakunnissa ja kirkoissa julistetaan apostolien julistaman evankeliumin mukaista.

  Jumalan sana on myös ymmärrettävä. Ymmärtävä ihminen myös tuottaa Hengen hedelmiä, kuka satakertaisesti, joku 60-kertaisesti ja jotkut 30-kertaisesti.

  Vertaus on kylväjästä (Jeesus): siemen tarkoittaa sanomaa Jumalan valtakunnasta ja hedelmä tarkoittaa Pyhän Hengen hededelmää eli Jumalan sanan levittämistä muille ihmisille. Vertaus kuvaa sitä, että Jumalan sanaa ’kylvetään’ runsaasti ja näin Jumala kutsuu kuulijoita. Valitettavasti vain harvoin siemen putoaa hyvään maahan, vastaanottavaiseen ihmismieleen. Mutta jos näin käy niin Joh. 1:12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,

  Kaikki, jotka kuulevat kutsun, ja ottavat sen vastaan, saavat tulla Jumalan lapsiksi.

  Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen: ”Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille (Mat. 11:25). 

  Kun ihminen kuulee kutsun (Jumalan pelastuksen sanan Valtakunnasta) ja ymmärtää kuulemansa, seuraa tärkeä hetki; uskoako vai ei. Tässä kohdin ratkeaa kunkin ihmisen pelastuminen. Sitä ei suinkaan ole Jumala ratkaissut etukäteen ennen maailman luomista. Voi hyvinkin olla niin, että Jumala on joidenkin ihmisten kohdalla tehnyt myönteisen valinnan, vaikkapa niin, että tästä ihmisestä tulee profeetta, tuosta opettaja, noista tulee apostoleita jne. Se, että Jumala tekee tällaisen myönteisen valinnan joidenkin kohdalla, ei tarkoita että kaikkien osalta olisi tehty etukäteen päätös pelastumisesta tai kadotukseen joutumisesta.

  Tällaisiin kutsuttuihin pyhiin Paavali viittaa Roomalaiskirjeessään: 1:6-7 joihin tekin, Jeesuksen Kristuksen kutsumat, kuulutte: 1:7 kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille pyhille. Samoin Pietari: 1.Piet. 1:1 Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa, 1:2 ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha.  2:9 Mutta te olette ”valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja”, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa;

 • Mitä tarkoittaa kun Raamatussa puhutaan Jumalan vetämisestä ja valinnasta?

  Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.  Profeetoissa on kirjoitettuna: ’Ja he tulevat kaikki Jumalan opettamiksi.’ Jokainen, joka on Isältä kuullut ja oppinut, tulee minun tyköni. (Joh. 6:44-45)

  ‘Vetäminen’ on selitetty tapahtuvan sen jälkeen kun ihminen lakkaa luottamasta vain omaan järkeilyynsä ja sen sijaan ryhtyy kuuntelemaan mitä Jumala hänelle sanoo.

  Jes. 54:13 Sinun lapsesi ovat kaikki Herran opetuslapsia (KJVall thy children shall be taught of the LORD), ja suuri rauha on sinun lapsillasi oleva.  14 Sinut vahvistetaan vanhurskaudella; sinä olet oleva kaukana väkivallasta, sillä ei sinulla ole pelkäämistä, ja kaukana hävityksestä, sillä ei se sinua lähesty.

  Kaikki ovat Jumalan opetuslapsia ja saavat vanhurskaina turvan väkivallasta ja hävityksestä. Viimeisten päivien ahdistusta vastaan he saavat Jumalan sinetin varjelemaan heitä. Kun ihminen näin etsii Jumalaa, silloin Jeesus puolestaan alkaa vetää häntä luokseen. Joh. 12:32 Ja kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni.”  Heb. 11:6 Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.

  2.Tim. 1:9 hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja,.

  …Jonka Hän antoi meille ennen ikuisia aikoja Kristuksessa Jeesuksessa. Jumalan aivoitus eli suunnitelma oli syntynyt jo ennen aikojen alkua, että Hän tulisi pelastamaan meidät pyhällä kutsumuksellaan suunitelmansa ja armonsa mukaisesti. Vaikka Paavali osoitti oppilaalleen Timoteukselle, se koskettaa myös meitä muita, jotka olemme ottaneet kutsun vastaan.

  Kaikki ovat siis kutsuttuja, ja kun he pysyvät Jeesuksen sanalle uskollisina, heistä tulee myös valittuja. Mutta, valitutkin voivat tulla harhaan johdetuiksi tai muutoin luopua uskostaan. Pietari painottaakin: 2. Piet. 1:10 Pyrkikää sentähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi; sillä jos sen teette, ette koskaan lankea; Hebr. 10:38 mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta, ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen.”  39 Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi. Judas Iskariot oli tästä esimerkki.

   Predestinaaation kannattajat uskovat, ettei ihmisellä ole vapaata tahtoa. Jos ihmisellä ei olisi vapaa tahto, ei hän voisi vastustaa Jumalan kutsumista eikä voisi siitä luopua. Ehkä tunnetuin esimerkki luopumisesta on Judas Iskariot. Raamattu ei turhaan varoita niitä, jotka oltuaan vakaassa uskossa, siitä luopuvat; heille ei ole olemassa anteeksiantoa. Tällaisen on myös tulkittu olevan anteeksiantamaton synti Pyhää Henkeä vastaan (nk. kuoleman synti).

  Ilm. 17:14 He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa.” 

  Joh. 6:37 Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni; ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.  6:65 Ja hän sanoi: ”Sentähden minä olen sanonut teille, ettei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei minun Isäni sitä hänelle anna.”

  Jos joku ottaa vastaan Jumalan sanan, Jumala antaa hänen tulla Jeesuksen opetuslapseksi. Jokaisella on tässä suhteessa vapaa tahto ja oma valinta, vapaus myös luopua Kristuksesta. Jumala mielellään suo jokaiselle pääsyn Poikansa opetuspalseksi, jos vain ihminen aidosti katuu ja uskoo Jeesukseen ja Hänen opetukseensa. Jumalahan sanoo toivovansa, että kaikki tulisivat katumukseen ja pelastuisivat: 1.Tim. 2:4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.

  Room. 8:28 Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Roomalaiskirjeen jakeessa 8:28 on kysymys elävistä ihmisistä, jotka rakastavat Jumalaa. Tällaisten sydämiä Jumala tutkii. Mikäli ihmisen pelastuksen kohtalo olisi määrätty sitovasti jo aikaisemmin, ei olisi tarvetta tutkia ihmisen sydämen asennetta. Jumalan kutsumus ja ennaltamäärääminen tapahtuu vasta tässä vaiheessa ja sekin on ehdollista ja edellyttää, että ihminen pysyy uskollisena loppuun asti. Ei Jeesuskaan sanonut apostoleilleen, että heidät oli Jumala jo aikojen alussa valinnut Jeesuksen seuraajiksi, vaan Joh. 15:16 Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät … Jeesus valitsi heidät sillä hetkellä. Muut pysyivät uskollisina paitsi Juudas. Toki Jumala on hyvinkin voinut edeltä nähdä tulevat apostolit, mutta ei ole edeltä sitovasti määrännyt heitä uskollisiksi kuten Juudas Iskariotin kohtalo osoittaa.

  Paavali kirjoittaa Efesolaisille 1:13 Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, Tämäkin jae vahvistaa em. tulkintaa: ensin on kuultu pelastuksen evankeliumi, sitten tultu uskoviksi ja sen jälkeen on saatu Pyhän Hengen sinetti. Jos nämä efesolaiset uskovat olisi edeltä määrätty Kristuksen omiksi, Paavali olisi voinut kirjoittaa heille tähän tapaan: Jumala on jo edeltä määrännyt teidät Kristuksen omina saamaan Pyhän Hengen sinetin.

  Efes. 1:13 Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, 14 sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi – hänen kirkkautensa kiitokseksi.

   

   

   

 • Kenet Jumala on ensiksi valinnut?

  Ihmiset tuntuvat useinkin ajattelevan, että ihminen itse valitsee Jumalan. Onko näin? Kumpi valitsee, ihminen vai Jumala? Jumala kutsuu ihmistä, usein useammankin kerran. Ihminen valitsee joko uskon tai sen hylkäämisen. Eikä aina edes tietoisesti. Onko todellisuudessa kyse Jumalan ihmiseen kohdistavasta valinnasta kuten Jeesus sanoi: Ette te valinneet minua vaan minä valitsin teidät” (Joh 15:16).

  Usein esitetty ennaltamääräämiseen liittyvä Raamatun kohta on Room. 8:28-29:  Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa; mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. – Efesolaiskirjeen mukaan ”jo ennen maailman luomista Hän on valinnut meidät kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia Kristuksesta osallisina” (Efes. 1:4).

  Kutsutuista ja valituista sanotaan, että heidät ”on valittu Jumalan – edeltätietämyksen mukaan (1.Piet. 1:1,2), ”valittu ennen maailman perustamista”, ”ennalta määrätty otettavaksi Jumalan pojiksi(Efes. 1:3-5,11) ja valittu alusta pitäen pelastukseen ja kutsuttu tähän(2.Tes. 2:13,14). Näiden jakeiden osalta on herätetty tulkintakysymys siitä, koskevatko jakeet yksittäisiä ihmisiä vai onko kyseessä kristillisen seurakunnan, joka on ’yksi ruumis’, ennaltamääräyksestä. Jumala ei kuitenkaan pelasta epävanhurskaita yksilöitä sillä perusteella, että seurakunnassa on valtaosa vanhurskaita. Ilm. 2:23 …ja kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä olen se, joka tutkin munaskuut ja sydämet; ja minä annan teille kullekin tekojenne mukaan. Tarkastelihan Jeesuskin Sardeen seurakuntaa: Ilm.3:3 muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen.  4 kuitenkin on sinulla sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset.

  Tietyn pienen joukon ihmisiä on Jumala valinnut (ennaltamäärännyt) jo ennen maailman perustamista pelastukseen ja kutsunut heidät. Tämä on se pieni joukko, josta Jeesus sanoi Luuk.12:32 Älä pelkää, sinä piskuinen lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa antaa teille valtakunnan. Jumala on siis nähnyt tulevan kehityksen jo ennen maailman perustamista. Hän on nähnyt niin syntiinlankeemuksen kuin Kristuksen lunastusuhrin ja Jumalan valtakunnan perustamisen kuninkaanaan Kristus ja hallitsijoina pieni joukko pyhiä, jotka ottavat paikkansa Kristuksen tulemisen yhteydessä tapahtuvan ensimmäisen ylösnousemuksen jälkeen.

   On myös esitetty käsitys, että jos joku yksittäinen ihminen on valittu, hän ei sen jälkeen voisi koskaan luopua uskosta. Mat. 24:24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Saatanan toiminta lopun aikoina on menestyksekästä; hän onnistuu eksyttämään jopa valitutkin. Tähän sanoisin näin: Jumalallahan on kaikenkattava ennaltatietämys. Hän varmaan tietää, että monet ’valitut’ tekevät oikean uskonvalinnan, mutta usko ei kestäkään. Uskovien on oltava jatkuvasti kestäviä ja varuillaan, etteivät tule petetyiksi.

  1.Tes.5:9 Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, 

   

   

   

 • Miten käy muille ihmisille, jotka eivät ole valittuja?

  joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.

   

  Jeesus sanoi, minä olen tie totuus ja elämä. Jeesuksen osoittama tie on kapea ja pitkä. Sille on mentävä ahtaasta portista. Löytääkseen portin ja sen takana olevan tien, on tunnettava totuus, jotta voisi kulkea Jeesuksen viitoittamaa tietä.

  2.Tess. 2:9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä 10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.” 11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, – Jumala koettelee niitä, jotka eivät rakasta totuutta voidakseen pelastua, lähettämällä näille ihmisille “väkevän eksytyksen”. Totuutta rakastavat uskovat eivät sorru tähän eksytykseen.

  Mal. 4:1 Sillä katso: Se päivä on tuleva, joka palaa kuin pätsi. Ja kaikki julkeat ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat oljenkorsia; ja heidät polttaa se päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa. 4:3 ja tallaatte jumalattomat; sillä he tulevat tomuksi teidän jalkapohjienne alle sinä päivänä, jonka minä teen, sanoo Herra Sebaot.

  Jer. 30:11 Sillä minä olen sinun kanssasi, sanoo Herra, ja pelastan sinut. Minä teen lopun kaikista kansoista, joiden sekaan minä olen sinut hajottanut; ainoastaan sinusta [Israelista] minä en loppua tee: minä kuritan sinua kohtuudella, mutta rankaisematta minä en sinua jätä.

  Lopunajan ihmisille on tyypillistä, ei suinkaan rakkaus Raamatun totuuteen ja sen noudattamiseen, vaan ihmiset etsivät itselleen mieluisia opettajia, joiden opetus kutittaa heidän korviaan (UM, NASU). 2. Tim. 4:3 Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia. UM:n käännös on kuvaavampi kuin KR 38:n korvasyyhy. Vaikka Jeesus sanoi, että hänen ikeensä on helppo kantaa, se ei riitä ihmisille, vaan he haluavat vieläkin enemmän heitä miellyttävää opetusta tyyliin ”kaikki pääsevät taivaaseen”

 • Onko pelastuminen helppoa vai vaikeaa?

  Tehkää parannus ja katukaa!                                  

  … ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte.

   

  1.Tess. 1:10 ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta.

   Luuk. 13:3 Eivät olleet, sanon minä teille, mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte.

  2.Piet. 1:9 Jolla sitävastoin ei niitä ole, se on sokea, likinäköinen, on unhottanut puhdistuneensa entisistä synneistänsä.

  Ilm. 2:5 Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta.

  Ilm. 3:4 Kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan, ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset.

  Ilm. 3:19 Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse siis ja tee parannus.

  Me elämme tällä hetkellä samanlaisessa Laodikean seurakunnassa. Emme ole kylmiä emmekä kuumia. Olemme välinpitämättömiä ja turtuneita. Ehkä käymme kirkossa kerran tai muutaman vuodessa ja katsomme, että se riittää. Jumalanpalvelukset ovat toinen toisensa jälkeen samanlaisia, usein varsinkin televisioidut jumalanpalvelukset ovat suurimmalta osin laulua ja soittoa. Opetusta Jumalan meille antamista käskyistä ei niihin sisälly.

   Raamatusta löytyy jakeita, joiden mukaan voisi päätellä, että pelastuminen on varsin yksinkertaista ja helppoa: Room. 10:13 Silläjokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.” Eikö mitään muuta? Katsotaanpa esimerkiksi 1.Joh. 5:3 Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat; Ja vaikkapa tämä: Heb. 5:9 ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän [Jeesus] iankaikkisen autuuden [pelastuksen] aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset,. Jeesukselle pitääkin olla myös kuuliainen, eli häntä on toteltava.

  Tai sitten se on vaikeaa: Mat. 24:9 Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.  10 Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.  13 Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.

  Tai: 1.Piet. 4:18 Ja ”jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan jumalaton ja syntinen?”

  Johannes Kastaja varmaankin pääsee taivasten (Jumalan) valtakuntaan ensimmäisten joukossa, eikö vain? Lukekaapa ajatuksella mitä seuraava Matteuksen jakeet meille sanovat. Mat. 11:9 … Profeettaako katsomaan? Totisesti, minä sanon teille: hän on enemmän kuin profeetta.  10 Tämä on se, josta on kirjoitettu: ’Katso, minä lähetän enkelini [messenger, sanantuoja] sinun edelläsi, ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi.’ 11 Totisesti minä sanon teille: ei ole vaimoista syntyneitten joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja; mutta vähäisin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin hän.

  Miten Jeesus luonnehtiikaan Johannes Kastajaa? Hän on enemmän kuin profeetta. Minä lähetän enkelini… Ja kuitenkin: Totisesti minä sanon teille: ei ole vaimoista syntyneitten joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja; mutta vähäisin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin hän. Tarkoittaako tämä, että Jumalan valtakuntaan on tosi korkeat pääsyvaatimukset kun Johannes Kastajakin on arvoasteikolla viimeisenä? Vai miten tämä kohta pitää tulkita? Pohdittuani tätä tulin siihen tulokseen, että maanpäällä olevaa Johannesta verrataan taivaallisiin Jumalan valtakunnan joukkoihin. Jumalan valtakunnan pyhät tulevat olemaan voimallisia Jumalan palvelijoita. Heistä mm. sanotaan: Ilm. 2:26 Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita, 27 ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niinkuin saviastiat heidät särjetään – niinkuin minäkin sen vallan Isältäni sain. Nämä Ilmestyskirjan pyhät, jotka hallitsevat pakanoita – kuka viittä kaupunkia, kuka kymmentä – ovat paitsi suuria hengellisessä mielessä, myös voimallisia tehtävänsä toteuttamisessa. Kenelläkään ihmisella, ei edes Johannes Kastajallakaan ole ollut tällaisia voimia ja siinä mielessä Jumalan valtakunnan joukoilla on korkeampi asema maan ihmisiin nähden, vaikka kuinka vanhurskaita nämä muuten olisivatkin. Matteuksen jaetta 11:11 ei siis pidä tulkita niin, että se vetää Jumalan valtakuntaan pelastuville aivan mahdottoman korkean vaatimuksen. Jäljempänä kirjoitan mitä Raamattu asiasta sanoo tarkemmin.

  Olen seuraavaan jaksoon ottanut runsaasti lainauksia Raamatusta; Ne kertovat mitä Raamatussa sanotaan pelastumisesta. Mitä meidän on tehtävä pelastuaksemme?

  Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät (Mat. 7:13);  mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät (7:14).  

   

  Jumalaa ja Jeesusta tottelemien.

  Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat.” Apt.5:32

  joka tekee Jumalan tahdon, se on minun veljeni ja sisareni ja äitini.” Mark. 3:35

   

  Johannes 17:15-17 muistuttaakin, että Sinun sanasi on totuus. Toisaalla Raamatussa kehotetaan rukoilemaan Jumalaa hengessä ja totuudessa.  Joh. 4:23 Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. 24 Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa.”, eikä suinkaan monta sataa vuotta Kristuksen ja apostolien jälkeen kirkolliskokouksissa päätettyjen oppien mukaisesti. Tällainen Jumalan palveleminen on turhaa; on noudatettava Jumalan aitoja käskyjä. Mat. 7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon.

  Apt. 5:32 Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat.”

  1.Joh.2:3 Ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä.  4 Joka sanoo: ”Minä tunnen hänet”, eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija, ja totuus ei ole hänessä. 

  Ilm. 21:8 Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema.

  Mat. 28:18 Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.  19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen  20 ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.”

  2.Tes. 1:8 tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. 1:9 Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta,

  Heb. 5:9 ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset,

  Mat. 7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.

  14:15 Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni.  16 Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, 

  Room. 8:9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.

  Joh. 12:49 Sillä en minä itsestäni ole puhunut, vaan Isä, joka on minut lähettänyt, on itse antanut minulle käskyn, mitä minun pitää sanoman ja mitä puhuman.  50 Ja minä tiedän, että hänen käskynsä on iankaikkinen elämä. Sentähden, minkä minä puhun, sen minä puhun niin, kuin Isä on minulle sanonut.”

  6:38 Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt.

  7:16 Jeesus vastasi heille ja sanoi: ”Minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt.

  8:28 Niin Jeesus sanoi heille: ”Kun olette ylentäneet Ihmisen Pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen, ja etten minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin minun Isäni on minulle opettanut.

  14:10 Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen.

  14:24 Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani; ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan Isän, joka on minut lähettänyt.

    

   

  Maailman rakastaminen. 

  rahan himo on kaiken pahan juuri

   

  Joh. 2:15 Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä. 16 Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta. 17 Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti.

  1.Tim. 6:10 Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. 6:8 mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. 6:31 Älkää siis murehtiko sanoen: ’Mitä me syömme?’ tahi: ’Mitä me juomme?’ tahi: ’Millä me itsemme vaatetamme?’

  6:33 Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä [jokapäiväisen elämän tarpeet] teille annetaan.

   

   

  Rakasta Jumalaa, Jeesusta ja lähimmäisiäsi.  

  Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus (1.Joh. 4:8).

  Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan (1.Joh. 4:7)

   

  Joh. 13:34 Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut – että tekin niin rakastatte toisianne. 35 Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus.”

  1.Joh. 5:1 Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt; ja jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt. 5:3 Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat;  4 sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme.  5 Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika?

  4:8 Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. 11 Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme. 12 Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä. 5:2 Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä.

  Joh. 14:15 Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Mat. 7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.

  1.Joh. 3:10 Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka ikinä ei tee vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei veljeänsä rakasta. 3:14 Me tiedämme siirtyneemme [olemme saanet varman lupauksen] kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa. 4:20 Jos joku sanoo: ”Minä rakastan Jumalaa”, mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. 21 Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä.

  1.Joh. 2:9 Joka sanoo valkeudessa olevansa, mutta vihaa veljeänsä, se on yhä vielä pimeydessä.  2:10 Joka rakastaa veljeänsä, se pysyy valkeudessa, ja hänessä ei ole pahennusta. 11 Mutta joka vihaa veljeänsä, se on pimeydessä ja vaeltaa pimeydessä, eikä hän tiedä, mihin menee; sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä.

  Mat. 22:39 Toinen, tämän vertainen, on: ’Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.’

  Mat. 5:44 Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat,

  Edellä olevat Matteuksen jakeet ovat selviä. Mutta, mitä tarkoittaa Luukas, joka sanoo:

  Luuk. 14:26 ”Jos joku tulee minun tyköni eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni.  14:33 Niin ei myös teistä yksikään, joka ei luovu kaikesta, mitä hänellä on, voi olla minun opetuslapseni.

  On selvää, ettei Luukas tarkoita sitä, että ihmisen pitäisi vihata lähimpiään. Hän vain tarkoittaa sitä, että ihmisen tulee rakastaa enemmän Jumalaa kuin lähimmäisiään enemmän Jumalaa kuin omaa elämäänsäkin.

  Ensimmäiset käskyistä kohdistuu Jumalaan ja loput lähimmäisiin. Näin ne voidaan typistää näihin kahteen asiaan: Rakasta Jumalaa ja lähimmäistäsi.

  Jos rakastamme Jumalaa, teemme niin kuin 1. Joh. 5:3 sanoo: Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. ja hänen käskynsä eivät ole raskaat; Jos emme pidä Hänen käskyjään, ei rakkautemme ole aitoa, vaan turhaa. Paavali sanookin Room. 7:12: Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä.  14 Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. Uskova hairahtuukin joskus, mutta katuvalle annetaan anteeksi. 1.Pietarin kirjeessä sanotaan lisäksi:4:8 Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä ”rakkaus peittää syntien paljouden.

   

   Pelastus on lahja Jeesuksessa.

  me pelastumme hänen elämänsä kautta

   

  Jes. 55:6 Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. 7 Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta.

  1.Joh. 5:11 Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa. 12 Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.

  Joh. 5:26 Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös Pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä. 27 Ja hän on antanut hänelle vallan tuomita, koska hän on Ihmisen Poika.

  Efes.1:4 niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa, :5 edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan, 7 jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.

  Kol. 1:13 häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.  14 Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen,

  Room. 8:9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa. 14 Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.

  Room. 5:5 mutta se, joka on valmistanut meidät juuri tähän, on Jumala, joka on antanut meille [Pyhän] Hengen vakuudeksi.Kaikilla oikeasti syntejään katuneilla ja kääntyneillä on Jumalan Pyhä Henki. Sen uskova tietää saamistaan Pyhän Hengen hedelmistä, joita ovat rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen (Gal. 5:22). 9 Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta [lopun ajan ahdistuksista].  10 Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta  nyt, kun olemme sovitetut;

  Jae 9 selittää, että uskovat ovat saaneet syntinsä anteeksi Kristuksen veren eli hänen kuolemansa kautta. Näin uskovat ovat saaneet kaikki entiset syntinsä anteeksi. Paavali lisää vielä pelastumisen ahdistuksen ajan vihasta ja sitä myöten Herran päivän suuresta tuhosta, joka kohtaa ihmiskuntaa. Tästä voimme myös päätellä, että ylösnousemus tapahtuu ennen Herran päivän tuhon kulminoitumista. Yhtä lailla tärkeää on pelastuminen Kristuksen elämän kautta. 1.Kor. 15-17 sanookin: Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha, ja te olette vielä synneissänne. 18 Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneet olisivat kadotetut.  – Kristukseen uskovina kuolleet saavat ensimmäisessä ylösnousemuksessa osakseen Kristukselta ikuisen elämän lahjan.

  Apt2:38 Niin Pietari sanoi heille: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.  – Jos tätä lahjaa ei ole jollakin, hän ei saa elämää eli pelastusta.

  Joh. 17:15 En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. 16 He eivät ole maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta ole.  17 Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus.

  Markus kirjoittaakin: 7:7 mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä.8 Te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä.” 9 Ja hän sanoi heille: ”Hyvin te kumoatte Jumalan käskyn noudattaaksenne omaa perinnäissääntöänne.

   

   

  Synnin tekeminen. Mitä synti on?

  Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista

   

  Joh. 3:4 Jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden; ja synti on laittomuus.  

  Jaak.  2:10 sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin.

  Room.3:20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto. (synnin tunteminen)

  Mat. 19:16 ja katso, eräs mies tuli ja sanoi hänelle: ”opettaja, mitä hyvää minun pitää tekemän, että minä saisin iankaikkisen elämän?” 17 mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt.  – Pelkkä uskominen Kristukseen ei riitä pelastukseen.

  Heb. 10:26 Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, Edellä oleva jae puhuu siitä, että uskova ihminen lipuu takaisin entiseen, syntiseen elämäänsä ja tietoisena tekee syntiä. Pyhä Henki poistuu hänestä ja seuraukset voi lukea parista seuraavasta jakeesta: 27 vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. 29 kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä!

  Entä jos ihminen on vaikka huumeiden orja? Tai homoseksuaali? Tällaisista synneistä poispääseminen voi tuntua mahdottomalta. Miten heidän käy? Minä en osaa tähän vastata. Ainakin hyvä yritys ja ponnistelu synnistä vapautumiseksi saatetaan palkita.  …”rakkaus peittää syntien paljouden.” sanotaan Raamatussa (1.Piet.4:8).

  2.Tes.1:7 …kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa
  8 tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. 9 Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta,

  Joh. 15:6 Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat.

   

  Usko Jeesukseen.

  jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole [ikuista] elämää

   

  1.Joh. 5:11 Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa.
  5:12 Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. 2:22 Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan. 2:23 Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä

  1.Joh.2:24 Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte Pojassa ja Isässä. 25 Ja tämä on se lupaus, minkä hän on meille luvannut: iankaikkinen elämä.

  Joh. 3:34 Sillä hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja; sillä ei Jumala anna Henkeä mitalla.

  Joh. 3:36 Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä.”

  Joh. 6:63 Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä.  68 Simon Pietari vastasi hänelle: ”Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat;

  Mat. 24:35 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.

  Joh. 15:6 Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat.

  Room. 10:9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;

   

  Joh. 3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.  3:36 Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä.”

  Mat. 10:22 Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden; mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.

   

   Kuka ei pääse Jumalan valtakuntaan? 

  Herra tuntee omansa …

   

  2.Tim. 2:19 Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti: ”Herra tuntee omansa”, ja: ”Luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee.”

  Gal. 5:19 Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,  20 epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,  21 kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.  22 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.

  Kol. 3:5 Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta, 6 sillä niiden tähden tulee Jumalan viha,  7 ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte. 8 Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki: viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne.  9 Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa  10 ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan.

  1.Kor.6:9 Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,  10 eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.

   

   

  Usko, armo ja teot.  

  armosta te olette pelastetut uskon kautta

  usko ilman tekoja on kuollut.

   

  Joh. 15:1 ”Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri.
  2 Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän.
  3 Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut.
  4 Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. 5 Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.

  Efes. 2:8 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja –  9 ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. 10 Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.  

  Jaak. 1:27 Puhdas ja tahraton jumalanpalvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta.

  Room. 10:9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;   10 sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.

  Joh. 1:12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, 2:23 Mutta kun hän oli Jerusalemissa pääsiäisenä, juhlan aikana, uskoivat monet hänen nimeensä, nähdessään hänen tunnustekonsa, jotka hän teki. 20:31 mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. 

   

  Mat. 25:31 Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. 32 Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niinkuin paimen erottaa lampaat vuohista. 33 Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle.  34 Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: ’Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti.
  35 Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne;
  36 minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni.’    37 Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: ’Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda?
  38 Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut?  39 Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi?’  40 Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: ’Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.’
  41 Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ’Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.  42 Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda;  43 minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua; sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa.’  44 Silloin hekin vastaavat sanoen: ’Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastonna tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet?’  45 Silloin hän vastaa heille ja sanoo: ’Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle.’  46 Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.”

  Ilm. 20:12 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan. 13 Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.

  Efesolasirjeessä vakuutetaan, että ”armosta te olette pelastetut uskon kautta” (2.8), ja 2:9 ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi, niin miten on mahdollinen Ilmestyskirjan jae (2:13), jossa viimeisellä tuomiolla olevat tuomitaan ”kukin tekojensa mukaan”? Katsotaan vielä pari jaetta.

  Jaak. 2:14 Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa? 2:18 Joku ehkä sanoo: ”Sinulla on usko, ja minulla on teot”; näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon. Jaakob taitaa päästä asian ytimeen: sellainen usko, joka ei synnytä ihmiselle halua tehdä uskon tekoja lähimmäisilleen, on hyödytön ja itse asiassa kuollut. Oikea usko näyttäytyy rakkaudellisina tekoina. Kuinka paljon onkaan sellaisia uskovia, jotka Jeesuksen sanoin ”minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle”.

  Jaak. 2:26 Sillä niinkuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut.

   

   

  Uskossa pysyminen.

  että pelastuisitte

   

  Joh. 8:24 Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne.”

  Fil. 2:9 Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman,  10 niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,  11 ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.

  2:12  Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niinkuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte;

   

   

  Uudestisyntyminen.

  … joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.

   

  Joh. 14:14 Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen.
  15 Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni.  16 Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,  17 totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.

  Tässä jakeessa Pyhää Henkeä kutsutaan toisella nimellä, Totuuden Henki. Maailma ei voi ottaa sitä vastaan; ihmiset kulkevat ’tämän maailman ruhtinaan’ eli saatanan vieminä, nekin, jotka väittävät olevansa kristittyjä tai peräti uskovia.

  Joh. 14:21 Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa, mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle.” Pitämällä Jeesuksen antamat käskyt, ihminen saa totuuden Hengen itselleen ja myös Hengen hedelmät, sekä suuriarvoisen lupauksen: Mat. 28:20 ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.

  Sekä Isä että Kristus jäävät uskovan luokse asumaan: Joh. 14:23 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.  24 Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani; ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan Isän, joka on minut lähettänyt.

  Apt. 5:32 Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat.”

  1.Joh. 3:24 Ja joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Ja siitä me tiedämme hänen meissä pysyvän, siitä Hengestä, jonka hän on meille antanut.

  Mitä Jumala ja Jeesus sitten käskivät? Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Jumalan ja Jeesuksen rakastaminen on heidän käskyjensä pitäminen. Tämä on keskeisintä. Näihin kahteen sisältyvät ja näistä voidaan johtaa kaikki muu, vaikkapa lähimmäisten auttaminen. Hädänalaisia olivat tuohon aikaan ”lesket ja orvot”, mutta tänä päivänä on muita puutteenalaisia. Totteleminen ilmenee teoissa. Teoissa, joita Jeesus käski tekemään. Usko ilman tekoja on kuollut!

   

  Kuka sitten voi syntyä uudelleen ja miten se tapahtuu?

  Joh. 3:3 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.”

  4 Nikodeemus sanoi hänelle: ”Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?”  5 Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.

  Jeesus puhuu siitä, että ihmisen on synnyttävä ylhäältä sekä toisaalta vedestä ja Hengestä. ’Ylhäältä’ viittaa Jumalan Pyhään Henkeen. ’Vedestä’ viittaa Jumalan sanaan, sanoohan Raamattu Jeesuksen mukaan: Ilm. 21.6 Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi ja 22.17 Ja Henki ja morsian sanovat: ”Tule!” Ja joka kuulee, sanokoon: ”Tule!” Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi

  Room. 8:9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.

  1.Kor. 3:16 Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä? 1.Joh. 3:24 Ja joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Ja siitä me tiedämme hänen meissä pysyvän, siitä Hengestä, jonka hän on meille antanut.

  Näissä jakeissa puhutaan sekä Kristuksen Hengestä että Jumalan Hengestä. Kysymys on itse asiassa Jumalan Hengestä, jonka Kristus lupasi lähettää noustuaan taivaaseen.

  Joh. 15:26 Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.

  Room. 8:11 Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.

  2.Kor 5:17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.

  Apt. 5:32 Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat.Room. 8:9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.

  Pyhän Hengen saadessaan uskova saa myös Hengen hedelmiä!  Kun uskova saa Pyhän Hengen, hän myös syntyy uudestaan. Lopullisen sinetin uudestisyntyminen saa vasta ylösnousemuksessa, koska valitutkin voivat luopua uskosta ja menettävät Pyhän Hengen. Ne, jotka kestävät uskossa loppuun saakka, saavat enkeleiltä merkin otsaansa, Jumalan sinetin, ja varjeltuvat lopun ajan koettelemuksissa. 

   

   

  Anteeksiantaminen.  

  Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi;  (Mat. 6:14)


  6:15 mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne.

  Mat. 18. luvussa 23 > on vertauskuvallinen kertomus siitä, miten meidän on vuorostamme annettava anteeksi meidän ’velallisillemme’ tai niille, jotka ovat rikkoneet meitä vastaan. Jos emme vuorostamme osoita armoa, Jumala voi peruuttaa armonsa meille.

  Raamatussa korostetaan, että uskovista on tarkoitus tulla Jeesuksen kaltaisia: ”Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne” (Mat.:29). 1.Joh.3:2 Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on.

  Ollessaan maan päällä olivat apostolit esikuvansa mukaisesti nöyriä ja vaatimattomia. He tekivät elatuksekseen ammattinsa mukaista työtä vaatimatta rahaa tai muuta erityiskohtelua. Ts. he olivat jo Kristuksen kaltaisia. Kun Kristus ilmestyy toisen kerran, he saavat nähdä Kristuksen kirkkauden hänen ulkoisessa olemuksessaan.

   

   

   Väärät opit.

  Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja  (1.Tim. 4:1)

   

  Ihmiset ovat jopa muuttaneet Jumalan kymmenen käskyä poistamalla alkuperäisen toisen käskyn ja jakamalla himoitsemiskäskyn kahtia. Näin käskyjen lukumäärä pysyi kymmenessä, mutta Jumalan kielto tehdä kuvia ja patsaita niin Jumalasta kuin ns. pyhimyksistäkin, ei jäänyt enää voimaan. Vielä nykyäänkin uskovat katoliset rukoilevat pyhimyksiä, neitsyt Mariaa ym. Ihmiset ovat liki kahden vuosituhannen ajan rakentaneet opinkappaleensa, ei Raamattuun vaan kirkkoisien kirjoituksiin ja vanhoihin perinnäistapoihin ja uskomuksiin perustuen.

   Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia 2.Tim. 4:3
  ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin 4:4.

  Efes. 5:3 Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne – niinkuin pyhien sopii –  4 älköön myös rivoutta tai tyhmää lorua tai ilvehtimistä, jotka ovat sopimattomia, vaan paremmin kiitosta.  5 Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella – sillä hän on epäjumalanpalvelija – ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa.  6 Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia;

  1.Kor. 15:1 Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte
  15:2 ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena, kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet.

  Kol. 1:23 jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut.

  Kol. 3:23 Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, niinkuin Herralle eikä ihmisille,  24 tietäen, että te saatte Herralta palkaksi perinnön; te palvelette Herraa Kristusta.

   

   

   

 • Välitila pelastuksessa.

  Ilm. 1:18 ja minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Ilm. 20:14 Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.

  KJV 1789 And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death.  Monetkin tutkijat ja suurtenkin kirkkokuntien oppi käsittää tuonelan eri asiaksi kuin itse helvetin. KJV käyttää kuitenkin helvetti sanaa molemmissa jakeissa. Välitila –käsite kuitenkin ymmärretään niin, että se on paratiisi eli taivaan esikartano vanhurskaille uskoville, jossa he viettävät kuolemansa ja ylösnousemuksensa välisen ajan. Syntisille se on tulisen kärsimyksen paikka.

  Oppi perustunee pääasiassa Jeesuksen vertaukseen rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta, joka maan päällä eläessään oli köyhä kerjäläinen ja tautien kourissa kärsivä.

  Luuk. 16.luku:

  16:19 Oli rikas mies, joka pukeutui purppuraan ja hienoihin pellavavaatteisiin ja eli joka päivä ilossa loisteliaasti.  20 Mutta eräs köyhä, nimeltä Lasarus, makasi hänen ovensa edessä täynnä paiseita  21 ja halusi ravita itseään niillä muruilla, jotka putosivat rikkaan pöydältä. Ja koiratkin tulivat ja nuolivat hänen paiseitansa.  22 Niin tapahtui, että köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Aabrahamin helmaan. Ja rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin.  23 Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa, vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Aabrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan.  24 Ja hän huusi sanoen: ’Isä Aabraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä!’ 
  25 Mutta Aabraham sanoi: ’Poikani, muista, että sinä eläessäsi sait hyväsi, ja Lasarus samoin sai pahaa; mutta nyt hän täällä saa lohdutusta, sinä taas kärsit tuskaa. 26 Ja kaiken tämän lisäksi on meidän välillemme ja teidän vahvistettu suuri juopa, että ne, jotka tahtovat mennä täältä teidän luoksenne, eivät voisi, eivätkä ne, jotka siellä ovat, pääsisi yli meidän luoksemme.’  27 Hän sanoi: ’Niin minä siis rukoilen sinua, isä, että lähetät hänet isäni taloon  28 – sillä minulla on viisi veljeä – todistamaan heille, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan.’  29 Mutta Aabraham sanoi: ’Heillä on Mooses ja profeetat; kuulkoot niitä.’  30 Niin hän sanoi: ’Ei, isä Aabraham; vaan jos joku kuolleista menisi heidän tykönsä, niin he tekisivät parannuksen.’  31 Mutta Aabraham sanoi hänelle: ’Jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös.'”

  Kyseessä on Jeesuksen vertaus. Jos tällainen oppi todella olisi Raamatussa, luulisi sen olevan kirjoitettu useassa kohdin. Varmaan Jeesus ja apostolit julistaisivat sitä aina puhuessaan varsinaisesta Jumalan valtakunnasta. Mutta ei! Missään muualla Raamatussa ei kerrota, että kuoleman jälkeen ihminen eläisi tällaisessa paikassa, jossa toiset nauttivat olostaan Abrahamin helmassa ja syntiset kärsisivät tuskaa näitä kahta ryhmää erottaan kuilun takana. Saarnaaja  9:5 sanookin: Sillä elävät tietävät, että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään, eikä heillä ole paikkaa, vaan heidän muistonsa on unhotettu. Kuolleet eivät tiedä mitään, eivätkä myöskään tunne mitään!

  Tuonela, joka englanninkielessä käännetään sanalla hell, tunnetaan nykyisin helvettinä. Se oli alunalkaen vain maakuoppa tai maakellari. Kreikaksi hades ja hebreaksi sheol. Suomeksi lähinnä vain hauta, jossa ruumis kuolleena makaa ja maatuu tuntematta mitään. Piinahelvetillä, jossa syntinen kärsii ikuista piinaa tulisessa järvessä, on peloteltu vuosisatojen ajan kirkkoväkeä ja pidetty heidät kurissa. Oma käsitykseni helvetistä on se, että se tarkoittaa ikuista poiskarsimista Jumalan yhteydestä. Kadotustuomion saavat karsitaan pois ikuisen elämän saaneiden joukosta. Tätä pohdin tarkemmin artikkelissa ”Viimeinen tuomio”.

  Jeesuksen vertausta rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta (Luuk 16:19 >) on käytetty todisteena välitilasta, jossa kuolleet oleskelevat ennen viimeistä tuomiota. Syntisille se on tuskan ja kidutuksen paikka, mutta vanhurskaat pääsevät välitilassa ”Abrahamin helmaan”. Rikas mies, joka on joutunut kärsivien puolelle, on tuskissaan ja kääntyy Abrahamin puoleen apua saadakseen. Jos kuolleet eivät tiedä mitään, he eivät myöskään tunne mitään.

  Ajatus, että tällainen kuoleman valtakunta, jossa oltaisiin ruumiillisessa ja tietoisessa olotilassa, olisi oikeasti absurdi; onko kyseessä samat ruumiit missä ihmiset ovat kuolleetkin? Varmaankin koska ylösnousemusta ei ole vielä tapahtunut. Ruumiit ovat tuhoutuneet ja usein vain kasa luita on jäljellä. Kuinka nämä voivat tuntea janoa ja tuskaa? Vai ovatko ruumiit sittenkin henkiruumiita? Sama kysymys: miten henki voi tuntea fyysisen ihmisen tavoin janoa ja kuumuuden polttavuutta?

  Tuonelan on katsottu muuttuneen toisenlaiseksi Kristuksen kuoleman jälkeen. Kun se Vanhan Testamentin aikoina oli vain hauta (sheol/hades), se on nyt uskoville ihana paratiisimainen olotila, jossa uskovat voivat odottaa tuomiota ja pääsyä taivaaseen. Samat kysymykset voidaan esittää tähänkin uuteenkin tulkintaan. Ja lisäksi: Kuolleet, niin ne kuolleet, jotka kuolivat Vanhan Testamentin aikana kuin uudetkin kuolleet, on ilmeisesti jaettu kahteen ryhmään. Syntiset joutuvat tuskaa ja janoa polttavassa kuumuudessa kärsivien joukkoon ja vanhurskaat pääsevät Abrahamin kanssa nauttimaan paratiisin onnesta. Kuka on päättänyt ihmisten osalta kummalle puolelle he joutuvat? Viimeistä tuomiota ei ole vielä tapahtunut. Kuka siis on toiminut tuomarina ja millä valtuutuksella? 

  Oppi kolmannesta taivaasta tai paratiisista tai välitilasta on kovin heikosti perusteltavissa Raamatun pohjalta.

   

   

 • Mihin pitäisi uskoa? Entä jos uskoo väärin?

  Luterilaisissa tunnustuskirjoissa sanotaan:

  Hän [Jumala] tahtoo vanhurskauttaa ja ottaa armoon, lapsiksi ja iankaikkisen elämän perillisiksi kaikki ne, jotka tosi parannuksen tehden ottavat oikealla uskolla Kristuksen vastaan.

  Luterilaisen käsityksen mukaan Jumala tahtoo vanhurskauttaa iankaikkiseen elämään kaikki ne ihmiset, jotka katuvat syntejään, tekevät parannuksen ja ottavat Kristuksen vastaan elämäänsä oikealla uskolla. Ensi lukemalla ei tässä ole mitään hätkähdyttävää, mutta sitten huomio kiintyy kahteen sanaan: oikealla uskolla. Oikea usko on luterilaisten mielestä tietenkin luterilainen usko. Luterilainen usko on selitetty mm. tunnustuskirjoissa. Katolilaisilla, suurimmalla kristillisellä kirkolla, on oma itse määritelty uskon doktriininsa.

  Kaikilla uskonnoilla on omat tulkintansa ja oppinsa. Niistä pidetään kiinni kynsin ja hampain. Kaikki eivät edes suostu keskustelemaan opillisista kysymyksistä. Yhteistä näille kaikille on, että niissä määritellään kunkin uskonliikkeen tunnustama oikea usko. Jos ei joku jäsen tätä hyväksy, seuraukset voivat olla dramaattiset; jäsen voidaan erottaa, häntä voidaan karttaa, häneltä voidaan kieltää jäsenille annettuja palveluita. Häneltä voidaan jopa kieltää mahdollisuus pelastukseen eli hänet osoitetaan helvettiin saatanan kanssa. Kirkon isät, jotka tällaisia päättivät, eivät muistaneet Jumalan Luukkaan kautta antamaa ohjetta: Luuk. 6:37 Älkääkä tuomitko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan. 

  Ns. uskonpuhdistuksen aikaan katolinen inkvisitio vainosi kerettiläisiä, esim. kataareja. Tuhansia vääräuskoisiksi nimettyjä vainottiin ja surmattiin. Paitsi noitia, myös vääräuskoisia kristittyjä poltettiin roviolla. Katolilaisten lisäksi tähän syyllistyivät myös Reformaation kannattajat ja Lutherkin suositti ruhtinailleen, että he listisivät hengiltä kapinoivat talonpojat, jotka olivat ryhtyneet itse tulkitsemaan ja saarnaamaan Raamattua. Raamatun ohjeen mukaan meidän tulee rakastaa myös vihollisiamme eivätkä joissakin kohdin eri lailla uskovat kristityt veljemme edes ole vihollisiamme. Tämän näytti Lutherkin unohtaneen.

  Mikä siis on oikea usko? Itse sanoisin, että se on Kristuksen usko, jota apostolit ovat Jumalan inspiroimana julistaneet ja ylöskirjanneet ensimmäisen vuosisadan aikana. Aivan alkuperäisiä tekstejä ei ole säilynyt, mutta kylläkin niitä lähellä olevia, joista on pystytty rekonstruoimaan alkuperäistä hyvin vastaava Uusi Testamentti. Ongelmaksi muodostuukin tekstin kääntäminen ja tulkinta. Olen kirjoittanut tästä oman artikkelin, jossa esimerkkien valossa pyrin valottamaan käännös- ja tulkintaongelmia. Raamattu osoittautuu sitä vaikeammaksi, mitä syvemmälle siihen paneutuu. Täysin yksiselitteistä ja kaikkien yhteisesti hyväksymää tulkintaa ei kertakaikkiaan ole olemassa! Kun Jumalamme Jehova tietää jo ennalta kaiken, on Hän varmaan myös nähnyt tämän tulkintojen sekamelskan. Miksi Hän ei pannut profeettojensa suuhun täysin selväsanaista sanomaa? Kenties Jumala halusi, että me kilvoittelisimme ja pyrkisimme totuuden saavuttamiseen.

  Pelastuksen kannalta keskeiset opit ovat kuitenkin selvät. Jeesus Kristus on Jumalan Poika ja se joka uskoo häneen ja huutaa hänen nimeään avukseen pelastuu. Tämän kaltaisia lauseita, joiden tulkinta on selvää, on monia. Jumala myös odottaa, että pelastukseen pyrkivät rakastavat totuutta ja pyrkivät ottamaan siitä selvän Raamattua tutkimalla. Aina se ei ole ollut mahdollista. Kansankielisiä Raamattuja alkoi tulla painosta vasta noin viisisataa vuotta sitten. Tänä päivänä on mahdollista internetin avulla tutkia Raamattua mitä moninaisimmin tavoin. Kovin pieni on se joukko, joka näin tekee. ”Monet ovat kutsutut, mutta harvat ovat valitut” – näin se on. Jeesus myös kannusti uskovia kilvoittelemaan pelastuksen saavuttamiseksi: Luuk. 13:24 ”Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet, sanon minä teille, koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi. Näissä kirjoituksissani en pyri väittämään, että se mitä kirjoitan, on ehdoton totuus. Ottakaa itse selvää niin kuin Berealaiset, jotka eivät uskoneet apostoli Paavalia, vaan halusivat varmistaa Raamatusta, oliko se totta mitä Paavali oli puhunut.

  Tutki siis Raamattua ja muodosta oma käsityksesi. Tärkeintä on, että sinulla on rakkaus totuuteen. Joh. 8:32  ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi.”  Mat. 7:7 Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.

  Joku on sattuvasti sanonut, että Jumala pelastaa syntisiä – ei pyhimyksiä. Pelastus kuuluu kaikille, jotka vain sitä anovat. Olen pitkään pohtinut onko pelastus helppoa vaiko vaikeaa. Jonkin Raamatunlauseen perusteella se tuntuu olevan helppoa ja yksinkertaista ja toisaalta Raamatussa on monia ohjeita ja suoranaisia käskyjä mitä uskovan tulee noudattaa pelastuakseen. Raamattu myös sanoo, että Jumala on antanut uskoa eri määrän kullekin ihmiselle. Kun näin on, luulisi että pelastuskin on toisille helpompaa ja toisille – vähäuskoisille – vaikeampaa. Ehkä on sitten niin kuin olen seuraavassa artikkelissa “Kaksi erilaista pelastusta” kirjoittanut: Se, joka on saanut Jumalalta paljon uskoa ja sen uskon voimalla tekee paljon tekoja Jumalan valtakunnan hyväksi, hän pelastuu ensimmäisen ylösnousemuksen osallisena Jumalan valtakunnan johtotehtäviin ja ne, joiden usko on vähäisempää tai muuten arki painaa päälle, saavat pelastuksensa viimeisellä tuomiolla.

  Tuomio alkaa Jumalan huoneesta. 1.Piet. 4:17 Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? Pietari viittaa paitsi apostoleihin myös kaikkiin Jumalan sanan opettajiin. Jaakob sanookin: Jaak. 3:1 Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion.

  Opettajien osa on siis tulla punnituksi ensimmäisinä ja tarkemmalla vaa’alla. Mitä merkitsee, että ensimmäisinä tuomion saavat Jumalan huoneen asukkaat? He ovat ensimmäisen ylösnousemuksen osallisia. He saavat joko ikuisen elämän ja pääsevät seuraamaan Kristusta ja hallitsemaan Hänen kanssaan tuhat vuotta tai sitten osoittautuessaan köykäisiksi he saavat tuomion joutua kadotukseen, ikuiseen eroon Jumalasta. Erityisesti Paavali varoittaakin opettajia olemaan tarkkoja evankelumin sanoman opettamisessa. Galatalaiskirjeessään hän sanookin painokkaassti: Gal. 1:8 Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. 1:9 Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu.

  Ei ole ollenkaan samantekevää millaista evankeliumia seurakunnassa julistetaan. Ovatko kirkkojen papit harkinneet millaista oppia he totuutena julistavat? Jos seurakuntalaisilta kysyttäisiin mikä heidän mielestään on evankeliumin keskeisin sanoma, vastaukset varmaan jakautuisivat useamman vaihtoehdon kesken. Näinköhän edes papit olisivat yksimielisiä evankeliumin keskeisimmästä sanomasta?

  Mitä tarkoitetaan sillä, että Jumala on antanut kullekin ihmiselle eri määrän uskoa? Miten nämä kaksi näkökohtaa voisivat liittyä toisiinsa?

  Sillä, että Jumala on antanut kullekin oman määrän uskoa, on varmasti jokin tarkoitus. Muutoinhan Jumala olisi voinut antaa kaikille tasan saman määrän, jolloin lähtökohdat olisivat kaikille samat. Myös tiedämme, että Jumala on jo ennen aikojen alkua valinnut ihmisiä omiin tarkoituksiinsa ja myöhemmin kutsunut heitä. Vaikka Jumala onkin antanut osalle ihmisiä ikään kuin etulyöntiaseman, Jumala kuitenkin tahtoo kaikkien pelastuvan: 1.Tim. 2:4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.   Eri määrä uskoa voi näkyä ihmisen elämässä esimerkiksi siten, että paljon uskoa saanut omistaa elämänsä tai elämästään osan Raamatun tutkimiseen ja valtakunnan uutisen levittämiseen. Vähemmän uskoa saanut puurtaa arkisten asioiden parissa ja ehkä silloin tällöin käy kirkossa. Kumpikin voi olla Jumalalle  otollinen ja kumpikin voi saada pelastuksen; ensiksi mainittu ehkä osan ensimmäisessä ylösnousemuksessa ja toinen vasta viimeisessä ylösnousemuksessa.

  Joissakin katolisen kirkon kirkolliskokouksien päätöksissä on vaadittu kirkon jäseniä uskomaan päätökseen uhalla, että muutoin joutuu kadotukseen. Helvetin pelolla on pidetty ihmiset uskon piirissä. Myös kieltämällä maallikoilta Jumalan sanan selittäminen ja saarnaaminen sekä kieltämällä aina 1500-luvulle asti Raamatun kääntäminen ihmisten omalle kielelle, on monopolisoitu uskonnon opettaminen pappisluokan yksinoikeukseksi. Lutherillakin oli tässä kohtaa sokea pisteensä.

  Nykyaikana ihminen voi vapaasti päättää uskoako vai eikö. Maailmassa on tuhansia ja taas tuhansia erilaisia kirkkoja ja erilaisia tulkintoja Raamatusta. Kuinka ihminen voi tietää onko juuri hänen kirkkonsa opettama usko oikein? Kaikki uskonsuunnat eivät voi olla oikeassa. Miten sitten käy ihmisen, joka uskoo väärin? Monet ahdistuvat tästä ja pitäytyvät kirkkonsa oppeihin peläten miten heidän käy jos lipeävät oman kirkkonsa uskosta pois.

  En usko, että viimeisellä tuomiolla ketään siirretään Jeesuksen ‘vasemmalle puolelle’ siitä syystä, että hän erehtyi uskomaan jonkin uskonkysymyksen väärin. Isossakin kysymyksessä, kuten kysymyksessä Jeesuksen jumaluudesta tai Jumalan kolmiyhteisyydestä, saa uskova erehtyä. Ihmisellä tulee kuitenkin olla “rakkaus totuuteen pelastuakseen”. Ei ole ihmisen asia lausua toiselle kadotustuomiota väärästä uskosta: Luuk. 6:37 Älkääkä tuomitko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan.

   

  Uskoa vai taikauskoa?  Jeesus sanoi Mat.15:8-9 mukaan: ’Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana; 9 mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä.’ Markuksen mukaan Hän jatkoi vielä Jesajan sanoin: Mark. 7:8 Te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä.” 9 Ja hän sanoi heille: ”Hyvin te kumoatte Jumalan käskyn noudattaaksenne omaa perinnäissääntöänne. Myös Hesekiel kuvasi kansansa ulkokultaista uskoa sanoen, että he ”kuuntelevat sinun sanojasi, mutta he eivät tee niitten mukaan, sillä he osoittavat rakkautta suullansa, mutta heidän sydämensä kulkee väärän voiton perässä”.

   

  Mitä tarkoittavat nämä opit ihmiskäskyistä ja ihmisten perinnäissäännöistä? Ne ovat sellaisia oppeja ja käyttäytymistapoja, jotka eivät ole peräisin Raamatusta.

  Pari esimerkkiä: Vatikaanissa olevassa Pietarin kirkossa on apostoli Pietarin rautainen patsas, jossa Pietari seisoo paljain jaloin. Toinen jalkaterä on kulunut hyvin ohueksi ja sileäksi. Miljoonat ihmiset ovat vuosisatojen aikana ohi kulkiessaan sivelleet Pietarin jalkaa uskoessaan, että siitä seuraa heille hyvää onnea. Ja toinen: On lukuisia pyhimyksiä, joita ihmiset rukoilevat pyytäen pyhimystä suojelemaan ja varjelemaan heitä. Miljoonat autoilijat pitävät matkailijoitten pyhimyksen pientä kuvaa autossaan varjelemaan heitä onnettomuuksilta. Televisiossa näytettiin Neitsyt Mariaa kunnioittavan juhlan viettoa Etelä-Amerikassa. Juhlaan oli yhdistetty paikallisen pakanauskon vuosisatoja vanhan juhlan viettoa. Juhlaan osallistuvaa nunnaa haastateltiin, mutta hän ei nähnyt mitään ristiriitaa yhdistää kristillistä juhlaa paikalliseen pakanalliseen juhlaan. Neitsyt Marian palvonnasta hän sanoi, että ”se on niin ihanaa”. Nunna ja hänen kaltaisensa eivät ole ilmeisesti lukeneet Raamatusta mitä se sanoo tällaisesta oppien sekoittamisesta: Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? (2.Kor. 6:15)

  Kaikkien valtavirran kirkkojen opeissa on muualta kuin Raamatusta peräisin olevia oppeja. Ei Jeesus eivätkä apostolit opettaneet oppia kolmiyhteisestä Jumalasta. Tämä oppi on peräisin katolisista kirkolliskokouksista. Jokaisen ihmisen tulisi itse ratkaista uskooko Raamatun mukaisiin oppeihin vaiko kumoatteko ”Jumalan käskyn noudattaaksenne omaa perinnäissääntöänne”.

   

  Osa Raamatun ohjeista ei enää sovellu noudatettavaksi nykyaikana. Jotkin ovat tarkoitetut esimerkiksi Israelin kansalle sen vaeltaessa erämaassa kohti omaa luvattua maataan. Mutta harkitsevainen pitää olla, ettei ryhdy mielivaltaisesti kumoamaan Raamatun käskyjä sillä perusteella, etteivät ne kuuluisi tähän aikaan tai koska ne eivät ole tasa-arvoisen yhteiskunnan mukaisia. Kieltämättä jotkin kysymykset ovat vaikeita enkä ole osannut ottaa asiaan lopullista kantaa. Tällaisena voin mainita vaikkapa kysymyksen nk. kasteen uusimisesta. Jos joku haluaa uudistaa lapsena saamansa kasteen, niin miksi ei. Muutama sata vuotta sitten tällaisia kasteenuusijoita eli anabaptisteja vainottiin kirkon taholta ja heitä surmattiinkin.

   

 • Miten itse uskon? Apostolinen uskontunnustus.

  Apostolinen uskontunnustus on syntynyt ensimmäisellä tai toisella vuosisadalla ja on siten vanhin uskontunnustuksista. Itse hyväksyn sen koska se kuvastanee apostolisen ajan uskonkäsitystä, sen uskon, jonka Jeesus välitti opetuslapsilleen ja nämä Uuden Testamentin kirjoituksissa koko maailmalle.

  Apostolinen uskontunnustus

  Minä uskon Jumalaan,
  Isään, Kaikkivaltiaaseen,
  taivaan ja maan Luojaan,

  Evl-kirkko näkee tässäkin kolmiyhteisen Jumalan ja sanookin: ”Se ilmaisee uskon kolmiyhteiseen Jumalaan”. Tästä nimenomaisesta seikasta olen eri mieltä. Isä Jumalasta (Jehovasta) todetaan, että Hän on kaikkivaltias taivaan ja maan luoja. Siis Isä Jumala on. Monet tulkitsevat Raamattua (esim. Joh. Evankeliumi) niin, että Jeesus on luonut maailman tai ainakin ollut mukana Jehovan kanssa luomistyössä.

  ja Jeesukseen Kristukseen,
  Jumalan ainoaan Poikaan,
  meidän Herraamme,

  Sitten todetaan aivan oikein, että Jeesus on Kristus, Jumalan ainoa Poika, meidän Herramme. Siinä ei sanota, että Jeesus olisi kaikkivaltias Jumala. Hän on Jumalan ainoa (ainosyntyinen) Poika. Jumalallahan on lukuisia poikia, ihmisetkin voivat olla Jumalan poikia tai Jumalan lapsia. Ihmiset ja enkelit, jotka ovat Jumalan poikia, ovat kuitenkin luotuja olentoja, mutta Jeesus on ainoa Jumalasta syntynyt. Edelleen todetaan, että Jeesus on meidän Herramme. Raamattu sanoo tästä, että Jumala on tehnyt Jeesuksen Herraksi.

  Jumala (Isä) on yksi. Elohiym on monikkomuoto, miksi? Mitä se Jumalan kristillisessä käsitteessä tarkoittaa? Kun Jumala loi maan, Jumalan Henki, joka on hänen toimeenpaneva voimansa, liikkui maan päällä. Jumalan Pyhä Henki ei kuitenkaan ole, niin kuin Athanasius aikoinaan määritteli, yhdenvertainen Isä Jumalan kanssa. Jumala lähettää henkensä panemaan toimeen Jumalan sanallaan ilmaiseman tahdon. Jeesus Kristus, jonka Jumala on tehnyt Herraksi ja Kristukseksi, on Jumalasta syntynyt Poika, ihminen ja välittäja ihmisten ja Jumalan välillä. Jumala on korottanut hänet istumaan oikealle puolelleen taivaan valtaistuimelle. Jeesus käyttää kaikkea Jumalan valtaa, myös tulevan maailman tuomiovaltaa.

  joka sikisi Pyhästä Hengestä,
  syntyi neitsyt Mariasta,
  kärsi Pontius Pilatuksen aikana,
  ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin,
  astui alas tuonelaan,
  nousi kolmantena päivänä kuolleista,
  astui ylös taivaisiin,
  istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan,
  oikealla puolella
  ja on sieltä tuleva tuomitsemaan
  eläviä ja kuolleita,

  Jeesus sikisi Pyhän Hengen ’varjostettua’ neitsyt Marian. Katoliset pitävät neitsyt Mariaa ikuisena neitsyenä ja Jeesuksen sisarukset, jotka Raamatussa mainitaan, ovat heidän mukaansa Jeesuksen serkkuja. Raamattu kuitenkin selvästi todistaa, että Josef yhtyi vaimoonsa Mariaan, kuitenkin vasta Jeesuksen syntymän jälkeen (Mat.1:25).

  Tunnustus ajoittaa Jeesuksen ristiinnaulitsemisen Pontius Pilatuksen aikaan. Valtaosa kristityistä uskoo Jeesuksen tulleen naulituksi nimenomaan ristille. Ristiä tarkoittava kreikankielen sana stavros kuitenkin ensisijaisesti merkitsee pylvästä. Sillä ei kuitenkaan ole merkitystä oliko kyseessä pelkkä pylväs vaiko pylväs poikkipuun (lat. patibulum) kanssa. Tärkeämpi pohdinnan aihe on sanonta ’nousi kolmantena päivänä kuolleista’. Raamatussahan käytetään sanontaa ’kolmantena päivänä’, mutta myös sanotaan, että Jeesus oli tuonelassa kolme päivää ja kolme yötä. Tässä joudutaan pohtimaan sitä, ristiinnaulittiinko Jeesus perjantaina (jolloin Hän nousi kuolleista sunnuntaina) vaiko jonain muuna päivänä. Jos ristiinnaulitseminen tapahtui perjantaina, ei sunnuntain ylösnousemus täytä kolmen päivän ja kolmen yön ehtoa. Sunnuntaita kirkko kutsuu virheellisesti Herran päiväksi. Herran päivä tarkoittaa kuitenkin Herran koston päivää, josta olen kirjoittanut eri kohdassa.

  Jeesus istuu Isän Jumalan oikealla puolella. Jumala on korottanut Jeesuksen tähän asemaan. Hän on kaikkien luotujen yläpuolella, olivatpa nämä taivaassa tai maan päällä tai alla. Kaikki tuomiovalta on annettu Jeesukselle Kristukselle ja Hän tuleva hallitsemaan Jumalan tuhatvuotista valtakuntaa yhdessä pyhien kanssa.

  ja Pyhään Henkeen,
  pyhän yhteisen seurakunnan,
  pyhäin yhteyden,
  syntien anteeksiantamisen,
  ruumiin ylösnousemisen
  ja iankaikkisen elämän.

  Joitakin vuosikymmeniä sen jälkeen kun katolinen kirkolliskokous oli 300-luvulla korottanut Jeesuksen tasavertaiseen asemaan Isä Jumalan kanssa, huomattiin korottaa myös Pyhä Henki kaikkivaltiaaksi jumalpersoonaksi, osaksi kolmiyhteistä Jumalaa. Pyhä Henki on joka tapauksessa Jumalan toimeksipaneva voima, jonka Isä tai Poika lähettää.

  Kristuksen seurakunta on yksi, vaikka on lukemattomia pieniä paikalisia yksikköjä. Ilmestyskirjassa Jeesus Johanneksen kautta kuvaa eri seurakuntia apostolisena aikana. Nämä seurakunnat kuvaavat myös myöhempien aikojen seurakuntia; tänä päivänä elämme Laodikean seurakunnan aikaa, jolloin ihmiset eivät ole kylmiä eivätkä kuumia, mutta uskovat olevansa rikkaita, vaikka tarvitsisivat Jeesukselta ’silmävoidetta’.

  Pyhät muodostavat yhteisön, joka hallitsee yhdessä Jeesuksen kanssa Jumalan valtakunnassa, joka valtakunta on pysyvä ikuisesti. Pyhät saavat ylösnousemuksen ensimmäisinä ja he ovat kuin enkelit, henkiolentoja. Ensimmäisen ylösnousemuksen jälkeen, kun tuhat vuotta vuotta on kulunut, tapahtuu viimeinen ylösnousemus ja viimeinen tuomio. Vaikka uskontunnustuksessa puhutaan ruumiin ylösnousemuksesta, eivät ruumiit ruumiina nouse mihinkään. Kuolleiden ihmisten henget ovat kuolemassa nousseet ylös Jumalan luo ja käsitykseni mukaan nämä nousevat ylös.

  Apostolisessa uskontunnustuksessa puhutaan ruumiin ylösnousemuksesta. Raamatussa ei kuitenkaan puhuta ruumiin ylösnousemuksesta, vaan kuolleitten ylösnousemuksesta. Ks. esim. 1.Kor.15:12-13, Mat. 22:31, Luuk.20:35, Apt. 4:2 jne. Ruumis nousee ylös, mutta ei entisenä lihallisena ruumiina, vaan henkiruumiina. 1.Kor. 15:44 kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen ruumis, niin on myös hengellinen.

  Pyhät ovat saaneet ensimmäisessä ylösnousemuksessa ikuisen elämän ja muut saavat sen viimeisessä tuomiossa, tai sitten joutuvat kadotukseen. Sen jälkeen kaikki ovat yhtä Jumalassa.

 • Kaksi erilaista pelastusta.

  Edellä kävin läpi monia näkökulmia pelastukseen liittyen. Tutkiessani pelastusta olin usein epätietoinen siitä, puhutaanko pelastumisesta iänkaikkiseen elämään vaiko pelastumisesta Jumalan valtakuntaan. Kaikki pelastuvat saavat iänkaikkisen elämän, mutta pääsevätkö kaikki pelastuvat Jumalan valtakuntaan? Kysymys saattaa monelle olla käsittämätön. Kaikki eivät voi pelastua Jumalan valtakuntaan. Sinne pelastuvat vain ne tosivanhurskaat, jotka pääsevät osallisiksi ensimmäisestä ylösnousemuksesta. Jumalan valtakunta käsittää tuhatvuotisen valtakunnan johdon: sen kuningas on Jeesus Kristus ja sen johtajina ovat apostolit ja muut pyhät. Kaikki eivät voi olla valtakunnan johtajia. Muita pelastuneita voivat olla ne, jotka kuuluvat nk. suureen joukkoon; he selviävät hengissä ahdistuksen ajasta ja Herran vihan päivästä. He eivät kuitenkaan ole henkiruumiissa olevia ensimmäisen ylösnousemuksen osallisia. Heidän pelastuksensa ratkaistaan viimeisellä tuomiolla tuhannen vuoden kuluttua kun heidät muiden mukana herätetään tuomiolle.

  Jumalan valtakuntaan pelastuu aikaisemmin Kristuksessa kuolleita sekä niitä elossa olevia ihmisiä, jotka ovat saneet Jumalan sinetin turvakseen ahdistuksen ajan läpi selvitäkseen. Tähän joukkoon on mahdollista pyrkiä, mutta pääseminen on vaikeaa. Moni yrittää, mutta harva on valittu, kuten Jeesuskin sanoi. Kaikilla uskovillakaan ei ole riittävää motivaatiota; kunkin on uskottava sen uskon määrän mukaan minkä on Jumalalta saanut. Vaatimattomampikin usko ja vähäisemmät uskon teot voivat kuitenkin tuoda pelastuksen, kuten Raamatussa sanotaan – ikään kuin tulen läpi, viimeisen tuomion ’puhdistavassa tulessa’.

  Loppujen lopuksi kaikki pelastuneet tulevat kuitenkin olemaan yhtä laumaa. Tuhannen vuoden valtakunnan jälkeisessä ajassa ei tarvita johtajia, jotka siihen saakka ovat Jeesuksen, apostolien ja muiden pyhien johdolla hallinneet tarvittaessa vaikka rautaisella valtikalla. Ketään ei tarvitse ’hallita’, koska kaikki ovat yhtä Jumalassa Jeesuksen veljinä ja sisarina. Tuhannen vuoden valtakunnan loppuun mennessä kaikki on alistettu Jeesuksen vallan alle ja Hän luovuttaa Jumalalta saamansa vallan takaisin Isälle.

   

   

 • Ahdistuksen aika ja Herran (vihan) päivä

  Suuri ahdistus.

  on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut… (Mat 24:21)

   

  Dan 12:1 Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat.

  Mat 24:3 Ja kun hän [Jeesus] istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: ”Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?”  4 Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä.  5 Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: ’Minä olen Kristus’, ja he eksyttävät monta.  6 Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu.   7 Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin.  8 Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. 9 Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.  10 Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. 11 Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.  12 Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.  13 Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.  14 Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.  15 Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa – joka tämän lukee, se tarkatkoon –
  24:21 Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. 
  22 Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään

  24:27 Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.

  Suuri ahdistus, josta Kristus kertoo Matteuksen 24. luvussa, edeltää hänen toista tulemistaan. Maailmansodat, luonnonmullistukset ja väärät profeetat ovat kaikki saatanan aikaansaannoksia. Ihmiskuntaa koskeva rangaistus, johon kaikki tämä huipentuu, on Jumalan rangaistus ihmiskunnan synneistä.

    

  Herran vihan päivä.

  Katso, Herran päivä tulee, tulee armottomana, tulee kiivaus ja vihan hehku, tekemään autioksi maan ja hävittämään siitä sen syntiset.  (Jes 13:9)

  Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas [täysin yllättäen], ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. (2 Piet. 3:10)

  Tästä ihmiskunnan rangaistuksesta kerotaan ja varoitetaan hyvin monessa VT:n profetiassa. Esimerkiksi:

  Valitusvirret 2:22 Sinä kutsuit kuin juhlapäivän viettoon minun peljättäjäni joka taholta; eikä jäänyt Herran vihanpäivänä pelastunutta, ei pakoonpäässyttä. Jotka minä olin vaalinut ja isoiksi saanut, ne minun vihamieheni lopetti.

  Sefanja 1:15 Vihan päivä on se päivä, tuskan ja ahdistuksen päivä, häviön ja hävityksen päivä, pimeyden ja synkeyden päivä, pilven ja sankan sumun päivä,
  1:18 Eivätkä voi pelastaa heitä heidän hopeansa ja kultansa Herran vihan päivänä: hänen kiivautensa tulessa kuluu koko maa. Sillä lopun, äkkilopun, hän tekee kaikista maan asukkaista.  2:2 ennenkuin neuvopäätös on synnyttänyt – päivä kiitää pois kuin akanat – ennenkuin teidän päällenne tulee Herran vihan hehku, ennenkuin teidän päällenne tulee Herran vihan päivä.  3 Etsikää Herraa, kaikki maan nöyrät, te, jotka pidätte hänen oikeutensa. Etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä; ehkä te saatte suojan Herran vihan päivä. 3:8 Sentähden odottakaa minua, sanoo Herra, odottakaa sitä päivää, jona minä nousen saaliille. Sillä minun tuomioni on, että minä kokoan pakanakansat, saatan kokoon valtakunnat vuodattaakseni heidän päällensä tuimuuteni, vihani kaiken hehkun; sillä minun kiivauteni tuli kuluttaa koko maan.

  Jooel 1:15 Voi sitä päivää! Sillä lähellä on Herran päivä, ja se tulee niinkuin hävitys Kaikkivaltiaalta. 2:1 Puhaltakaa pasunaan Siionissa, toitottakaa torvia minun pyhällä vuorellani. Jokainen maan asukas on vapiseva, sillä Herran päivä tulee. Niin, se on lähellä:  2 pimeyden ja synkeyden päivä, pilvien ja pilkkopimeän päivä. Vuorille levinneenä niinkuin aamurusko on lukuisa ja väkevä kansa, jonka vertaista ei ole ollut ikiajoista asti eikä tämän jälkeen enää tule, tulevaisten polvien vuosiin saakka. 3 Sen edellä käy kuluttava tuli, sen jäljissä polttava liekki. Niinkuin Eedenin puutarha on maa sen edessä, sen jäljissä on autio erämaa, eikä jää ketään, joka olisi siltä pelastunut. 
  2:12 Mutta vielä nytkin, sanoo Herra, kääntykää minun tyköni kaikesta sydämestänne, paastoten, itkien ja valittaen. 13 Reväiskää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne, ja kääntykää Herran, teidän Jumalanne, tykö; sillä hän on armahtavainen ja laupias, pitkämielinen ja armosta rikas, ja hän katuu pahaa.  14 Ehkä hän vielä katuu ja jättää jälkeensä siunauksen: ruokauhrin ja juomauhrin Herralle, teidän Jumalallenne. …

  2:31 aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä.  32 Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niinkuin Herra on sanonut; ja pakoonpäässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu.

  Ilm 7:3 ja [Karitsa, Kristus] sanoi: ”Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennenkuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan. Ilm 9:4 ja niille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa maan ruohoa eikä mitään vihantaa eikä yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole Jumalan sinettiä otsassaan.

  Jumalan tuomio on ankara; jumalattomat syntiset tuhoutuvat. Kenellä on mahdollisuus kuulua niihin harvoihin, jotka pelastuvat?

  Jooel profetoi samoin sanoin kuin UT: 2:32 Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Pelastuvien joukossa ovat myös ne, jotka ovat Jumalan kutsumia valittuja.

  Näihin tapahtumiin yhdistyy myös Jumalan sinetin painaminen Jumalan palvelijoiden otsaan. He ovat turvassa Herran päivän vitsauksilta.

   

   

   

 • Ketkä saavat vanhurskauden seppeleen?

   

   

   

  Eikö taivas olekaan kristittyjen palkinto?           

  Jos kysytään uskovilta kristityiltä, mikä on uskovan pääpalkinto, suosituin vastaus olisi varmaan ’pääsy taivaaseen’. Tai ’Jumalan paratiisiin’. Joku sanoo ’ikuinen elämä’, ’kuolemattomuus’.

  Oikea vastaus on Raamatun ja Paavalin mukaan: Vanhurskauden seppele.

  Se on kuvaannollinen ilmaus, niin kuin monet Raamatun käyttämistä ilmauksista ovat. Tässä kirjoituksessani käyn pohtimaan tätä kysymystä tarkemmin. Mikä on tämä vanhurskauden seppele, josta englanninkieliset käännökset käyttävät nimitystä vanhurskauden kruunu. Ketkä antiikin aikoina saivat palkinnokseen seppeleen? Urheilukilpailujen voittajat seppelöitiin laakeriseppeleellä. Paavali sanoo tästä korkeimmasta palkinnosta:

  2 Tim 4:6-7 “Sillä minut jo uhrataan, ja minun lähtöni aika on jo tullut. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt.” – Tämän todettuaan, Paavali nähdessään maallisen vaelluksensa olevan päättymässä, lausuu:

  Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. (2 Tim 4:8)

   

  Ennen kuin käyn tarkastelemaan tätä uskovien korkeimman palkinnon asiaa tarkemmin, pari sanaa yllä mainitun Raamatunjakeen kirjoittajasta.

  Hänen nimensä oli Saulus. Hän oli kiivas fariseus, jonka toiminta tapahtui Jeesuksen kuoleman jälkeen. Hän sai tehtäväkseen ottaa kiinni kristittyjä ja tuoda heidät vangittuina Jerusalemiin. Kerran hän oli matkalla Damaskokseen pidättääkseen siellä olevia kristittyjä. Matkatessaan tovereidensa kanssa Damaskokseen johtavalla tiellä, yhtäkkiä tapahtui valtava kirkas leimahdus ja Saulus sokeutui. Hän kuuli itseään kutsuvan voimakkaan äänen. “Kuka sinä olet”, hän kysyi. “Minä olen se Jeesus, jota sinä vainoat”. Sauluksen toverit taluttivat sokeaa Saulusta Damaskokseen saakka. Siellä hän oli kolmen päivän ajan sokeutuneena pohtien tapahtunutta. Sitten Saulus ohjattiin toisten kristittyjen joukkoon ja hän teki täydellisen kääntymyksen; kiivasta fariseuksesta tuli tulisieluinen kristitty, kansojen apostoliksi kutsuttu Paavali.

  Suuri osa, ehkä peräti enemmistö, kristityistä uskoo ja hartaasti odottaa pääsevänsä taivaaseen kuolemansa jälkeen. Mitä Raamattu sanoo asiasta:

  Apt 2:34 “Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoo itse: ’Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni,

  Ei Daavidkaan ole päässyt taivaaseen, vaikka hän oli Jumalan mieleinen mies. Johannes todistaa: “Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa” (Joh 3:13).

  Tätä on kristittyjen vaikea sulattaa. Kautta aikojen on uskottu taivaaseen kristittyjen pääpalkintona. Jos vaikkapa pienen lapsen isä tai äiti kuolee, lasta lohdutetaan kertomalla, että äiti on taivaassa ja katselee sieltä sinua. Vanhempaa vastaavasti lohdutetaan vakuuttamalla, että kuollut lapsi ilman muuta on taivaassa enkelien luona.

  Tällainen taivasusko ei perustu Raamatun sanaan millään lailla. Entä sitten myöhemmin, ylösnousemuksen jälkeen, päästäänkö sitten taivaaseen? Entäpä jos taivas, “elävän Jumalan kaupunki, taivaallinen Jerusalem” tuleekin maan päälle? Sanoohan ilmestyskirjakin: 21:2 “Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu (myös 3:12 ja 21:10).

  Abrahamillekin Jumala lupasi: Apt 3:25 “Te olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa sanoen Aabrahamille: “Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat.’ Jumala on luvannut, että “Vanhurskaat perivät maan ja asuvat siinä iankaikkisesti” (Psa 37:29).

   

  Mikä on tämä palkinto, Vanhurskauden seppele?           

  2 Tim 4:8 “Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikillejotka hänen ilmestymistään rakastavat. NASB in the future there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous Judge, will award to me on that day; and not only to me, but also to all who have loved His appearing.

  Strong’s määrittelee seppeleen näin: kreik. Stephanos, engl. crown

  1. a mark of royal or (in general) exalted rank
   1. the wreath or garland which was given as a prize to victors in public games
  2. the eternal blessedness which will be given as a prize to the genuine servants of God and Christ: the crown (wreath) which is the reward of the righteousness
  3. that which is an ornament and honour to one

  στφανος stéphanos, a prize in the public games. – Antiikin Kreikassa kilpailun voittaja seppelöitiin laakeriseppeleellä, joten ’seppele’ on myös oikea käännös.

  Tässä Raamatunjakeessa Paavali lupaa tämän palkinnon kaikille, jotka rakastaen odottavat Kristuksen Jeesuksen ilmestymistä, hänen toista tulemistaan. Raamatussa käytetään samaan tavoitteeseen pääsemisestä muitakin ilmauksia. Uskova, jonka suuri toive on nähdä Jeesuksen tulevan, on varmasti kaikin tavoin hyvä kristitty, joka uskoo Jumalaan ja pyrkii tekemään hänen tahtonsa. Hän on uudestisyntynyt, ylhäältä. Hän uskoo, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, joka on kuolemallaan lunastanut koko ihmiskunnan synnin vallasta.

  Palkinnon saamista on siis kuvattu monella tavalla. Jos tekee Jumalan tahdon mukaisesti, jos syntyy uudelleen ylhäältä, jos uskoo Jeesuksen olevan Jumalan poika, jos rakastaen odottaa Jeesuksen ilmestymistä … Katsotaan vaikka joitakin Raamatun kohtia tähän liittyen.

  Panitko merkille 2 Tim 4:8 jakeessa sanan “talletettuna”. NIV käännös sanookin “there is in store for me”.

   

  Miksi Raamattu sanoo ‘talletettuna’?               

  Taivaassa suoritetaan arviointia ihmisten uskosta ja käytöksestä. Uskovat ja uskon edellyttämällä tavalla käyttäytyvät kirjataan Elämän kirjaan. Siellä ne ovat talletettuina palkinnon (tai palkan) maksamista varten. Vanhurskauden seppele ja Elämän kirja ovat molemmat kuvaannollisia ilmauksia. Miten ne liittyvät toisiinsa? Elämän kirjaan on kirjoitettu niiden nimet, jotka viimeisellä tuomiolla ansaitsevat ikuisen elämän. Elämän kirjaan lisätään nimiä sen mukaan, kun uusia ihmisiä tulee uskoon. Siitä myös poistetaan nimi, jos ihminen luopuu uskostaan. Elämän kirjaa tarkastellaan kuitenkin vasta sitten, kun on aika antaa viimeinen tuomio.

  Elämän kirjaan on siis talletettu pelastuvien nimet.

  Tärkeä ero talletettuna olevaan vanhurskauden seppeleeseen on kuitenkin olemassa; vanhurskauden seppeleitä jaetaan jo paljon ennen viimeistä tuomiota. Niitä saavat ne, jotka pääsevät osallisiksi ensimmäisestä ylösnousemuksesta. He ovat niitä Raamatun pyhiä (saints), jotka hallitsevat Kristuksen kanssa Tuhatvuotista valtakuntaa sekä viimeisellä tuomiolla toimivat tuomareina Kristuksen apuna.

  Entä, mitä tarkoittaa “sinä päivänä?” Sen kertoo jo seuraava otsikko; Kristus tuo palkan tullessaan toisen kerran maan päälle. Silloin palkka eli voittopalkinto maksetaan ensimmäisille ihmisille.

   

  Kristus tuo palkinnon, palkan tullessaan             

  Luuk 6:23 Iloitkaa sinä päivänä, riemuun ratketkaa; sillä katso, teidän palkkanne on suuri taivaassa; sillä näin tekivät heidän isänsä profeetoille.

  Voihan tietysti ajatella, että palkkaa pidetään taivaassa ja maksetaan siellä, kun ihminen aikanaan pääsee sinne. Mutta miksi sitten Jeesus sanoo näin: Ilm 22:12 “Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.

  Jeesus lupaa tulla taivaasta maan päälle ja lisäksi hän tuo kullekin palkan sen mukaan mitä hyvää tai pahaa kukin on tehnyt. Toinen huomionarvoinen seikka on; eikö olisikin outoa, jos taivaaseen päässeet ihmiset jäisivät taivaaseen ja Jeesus taas tulisi sieltä pois maan päälle? Vasta sen jälkeen, kun Jeesus on tullut toisen kerran ja hallinnut tuhannen vuoden ajan, tapahtuu toinen ylösnousemus ja annetaan viimeinen tuomio kullekin.

   

  Ketkä ansaitsevat Vanhurskauden seppeleen?       

  Ne, jotka tekevät Jumalan tahdon                   

  Mar 3:35 “Sillä joka tekee Jumalan tahdon, se on minun veljeni ja sisareni ja äitini.”

  1 Joh 2:17 “Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti.

  Jeesus lupaa tunnustaa veljekseen tai sisarekseen ne uskovat, jotka tekevät Jumalan tahdon mukaisesti. Kun miettii tätä tarkemmin, toteaa sen olevan mitä suurin lupaus; olet Jeesuksen veli, Jumalan poika. Johannes vertaa osuvasti maallisen maailman katoavaisuutta sen vastakohtaan, ikuiseen elämään. Kuinka usein ihmiset tavoittelevatkaan tätä lyhytaikaista ja katoavaa maailman nautintoa sen sijaan, että he rakentaisivat  elämänsä Kristuksen varaan.

  Onko ihmisen helppoa elää Jumalan tahdon mukaista elämää? Onko se ylipäätään mahdollista?

  Joh 6:37-40 “Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni; ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.
  38 Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt.
  39 Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä.
  40 Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.”

  Jeesus vahvistaa, että hänet on lähetetty maailmaan tekemään Jumalan tahdon: kun ihminen pyrkii tekemään elämässään Jumalan tahdon mukaisesti, hän uskoo Jumalan poikaan ja saa lupauksen, jonka mukaan Jeesus Kristus herättää hänet viimeisenä päivänä iankaikkiseen elämään.

  Jeesuksen antama suurin käsky on kuitenkin: Niin Jeesus sanoi hänelle: “Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi.” (Mat 22:37). Rakkaudesta Jumalaan seuraa, että ihminen haluaa tehdä Jumalan tahdon mukaisesti. 1 Joh 5:3 “Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat.”

  Kun näin elämme, voimme luoda Jumalaan samanlaisen suhteen kuin aikoinaan Aabraham tai kuningas David. Aabrahamia Jumala kutsui ’ystäväkseen’. Kumpi olisikaan enemmän sydäntä lämmittävää, olla Jumalan ystävä tai sitten Jeesuksen veli? Vai miltä kuulostaisi, jos Jumala sanoisi sinusta kuten hän sanoi kuningas Daavidista; hän on minun mieleiseni mies. Näin Jumala sanoi, vaikka kuningas Daavid oli murhauttanut miehen, mutta David sittemmin katui ja tuli aivan toisenlaiseksi ihmiseksi.

  Mat 11:29 “Ottakaa minun [Kristuksen] ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne. 30 Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä.”

   

  Ketkä palkitaan ensimmäisinä?

  Pieni joukko       

  Ensimmäisinä palkinnon tai palkan saavat kaikista uskollisimmat Jumalan palvelijat. Heitä Raamattu kutsuu ’pieneksi joukoksi’. Jeesus sanoo apostoleilleen  Luuk 12:32 “Älä pelkää, sinä ’piskuinen lauma’; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan.”

  Luuk 22:29 ja minä säädän teille, niinkuin minun Isäni on minulle säätänyt, kuninkaallisen vallan,
  Joh 10:16 Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta; myös niitä tulee minun johdattaa, ja ne saavat kuulla minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen.

  Kuinka suuri tai kuinka pieni on tämä piskuinen lauma? Muutaman kymmentä? Pari sataa? Edellisessä kirjoituksessani viittasin väestötieteilijöiden laskelmiin, joiden mukaan maailmassa on tähän asti elänyt yli 100 miljardia ihmistä. Näistä potentiaalisia ehdokkaita pikku joukkoon on kovin vähän. Kristittyjäkään ei ole muutamaa miljardia enempää. Näistä Jumalan valittuja taas vain murto-osa. Silti voisin kuvitella, että uudestisyntyneitä uskovia voisi olla, ei muutama sata, vaan kenties muutama sata miljoonaa. Silti se on suhteellisesti pikku joukko verrattuna yli sataan miljardiin tuomiolla olevaan valtavaan joukkoon.

  Ilmestyskirja sanoo kuvaannollisesti, että pikkuinen joukko käsittää 12.000 jokaisesta Israelin heimosta eli yhteensä 144.000 henkeä. Onko tämäkään enää ’pikkuinen joukko’? Joskus 1960 -luvulla mietin maailman ylikansoitusongelmaa; laskin mielessäni, että kaikki maailman ihmiset mahtuisivat seisomaan Inarin järven jäälle, jos joka neliömetrille pannaan neljä ihmistä. Keskiajalla oppineet tiedemiehet kinastelivat siitä, kuinka monta enkeliä mahtuu seisomaan nuppineulan päähän. Yhtä hullu ajatus kuin minun laskelmani! Tällaiset laskelmat ovat absurdeja, kun muistamme, että tulevan maailman ihmiset elävät henkiruumiissa.

  Jeesuksen kanssahallitsijoiden lukumäärä voisi olla melko isokin; vertauskuvassaan Jeesus lupasi yhdelle luvan tulla hallitsemaan kymmentä kaupunkia ja toiselle viittä kaupunkia. Ehkäpä hallintotasoja on useita; ylimmäinen kuningas on joka tapauksessa Kristus itse. Kuningas Daavid hallitsee koko Israelia. Kukin apostoli hallitsee kutakin Israelin heimoa. Kun Tuhatvuotisessa valtakunnassa on ennen pitkää jälleen miljardeja asukkaita, tarvitaan todella suuri määrä paikallisia johtajia ja opettajia. Suuri osa väestöstähän on pakanoita, joista osa ei koskaan ole edes kuullut Kristuksesta. Jes 66:18 Minä tunnen heidän tekonsa ja ajatuksensa. Aika tulee, että minä kokoan kaikki kansat ja kielet, ja he tulevat ja näkevät minun kunniani. 19 Ja minä teen tunnusteon heidän keskellänsä ja lähetän pakoonpäässeitä heidän joukostansa pakanain tykö Tarsiiseen, Puuliin ja Luudiin, jousenjännittäjäin tykö, Tuubaliin ja Jaavaniin, kaukaisiin merensaariin, jotka eivät ole kuulleet minusta [Jumalasta] kerrottavan eivätkä nähneet minun kunniaani, ja he ilmoittavat minun kunniani pakanain keskuudessa.

  Johannes kuvaa Kristuksen toista tulemista: Ilm 1:7 “Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen.”

  Mat 24:30 “Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.

  Apt 1:11 ja nämä sanoivat: “Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen

  Tätä pientä joukkoa, piskuista laumaa kuvaa Paavali seuraavasti:

  1 Tes 4:15 “Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. 16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; 17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

  Kun Kristus tulee toisen kerran taivaallisine sotajoukkoineen, Jumalan valitut nousevat ensimmäisenä ylös kuolleista. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Paavali jatkaa ja kuvaa, kuinka elossa olevat valitut yhdessä kuolleista ylösnousseiden kanssa temmataan Kristusta vastaan yläilmoihin, pilviin.

  Ilm 20:6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta. 

  Ensimmäisessä Korinttolaiskirjeessään Paavali kuvaa ensimmäistä ylösnousemista.

  1 Kor 15:51 Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme,
  52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.
  53 Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen.
  54 Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: ”Kuolema on nielty ja voitto saatu.”

  Kaikki ylösnousevat muuttuvat: he muuttuvat henkiruumiisiin. Kun uskontunnustuksessa puhutaan ’ruumiin ylösnousemisesta’, se kuvaa nimenomaan fyysisen ruumiin muuttumista henkiruumiiksi. Monessa tapauksessa kuolleen ruumiista ei ole mitään jäljellä. Ruumis on vuosituhansien aikana täysin hävinnyt. Hiljattain kuolleenkin ruumis on voinut vaikkapa tulipalossa tai räjähdyksessä hävitä olemattomiin. Kuolleen ruumista ei tarvitakaan ylösnousemuksessa. Se mistä ylösnousemus tapahtuu, on ihmisen henki, joka ihmisen kuollessa on noussut taivaaseen. Raamattu kertoo: Kun Stefanosta kivitettiin, hän pyysi: Apt 7:59 “Ja niin he kivittivät Stefanoksen, joka rukoili ja sanoi: ”Herra Jeesus, ota [vastaan] minun henkeni!

  Taivaassa on ”varastoituna” kaikkien kuolleiden henget. Tähän asti eläneitä ja sitten kuolleita on ollut yli sata miljardia ja heidän kaikkien henget ovat taivaassa. Ovatko nämä henget tietoisessa vai tiedottomassa tilassa? En ole asiaa juurikaan pohtinut, mutta viitaten Raamatun sanaan, sanoisin, että henget ovat täysin tiedottomia. Saar 9:5 “Sillä elävät tietävät, että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään,”

  1 Kor 15:44 “kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen ruumis, niin on myös hengellinen.

  Samalla he saavat kuolemattomuuden eli niin kuin Raamattu vanhalla kielellä sanoo ”kuoleva pukeutuu kuolemattomuuteen”. Jakeen 15:51 mukaan nämä ihmiset ovat poikkeus siihen Raamatun sääntöön, että kaikkien on kuoltava.

  Samalla he pääsevät Jumalan valtakuntaan ja tapaavat Kristuksen. Ensimmäiset Jumalan valitut ylösnousseet saavat paitsi kuolemattomuuden, niin heidän ulkomuotonsa muuttuu; heistä tulee Kristuksen kaltaisia.  1 Joh 3:2 “Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on.” Kristusta kuvataan Ilmestyskirjassa: 1:14 “Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niinkuin valkoinen villa, niinkuin lumi, ja hänen silmänsä niinkuin tulen liekki; 15 hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan, kiiltävän vasken kaltaiset, ja hänen äänensä oli niinkuin paljojen vetten pauhina. Ilm 2:18 “… Jumalan Poika, jolla on silmät niinkuin tulen liekki …

  Ilm 14:1 “Ja minä näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan sata neljäkymmentä neljä tuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi.
  Ilm 14:3 “Ja he veisasivat uutta virttä valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä; eikä kukaan voinut oppia sitä virttä, paitsi ne sata neljäkymmentä neljä tuhatta, jotka ovat ostetut maasta.

  Jaakobin kaksitoista poikaa, Israelin heimojen kantaisät:

  Äitinä Leea: Ruuben, Simeon, Leevi, Juuda, Isaskar, Sebulon
  Orjatar Silpan synnyttämiä: Dan, Naftali
  Raakelin orjattaren Bilhan lapset: Gad, Asser
  Raakelin lapset: Joosef ja Benjamin

  Ilm 7:5 “Juudan sukukunnasta kaksitoista tuhatta merkittyä, Ruubenin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Gaadin sukukunnasta kaksitoista tuhatta,
  6 Asserin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Naftalin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Manassen sukukunnasta kaksitoista tuhatta,
  7 Simeonin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Leevin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Isaskarin sukukunnasta kaksitoista tuhatta
  8 Sebulonin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Joosefin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Benjaminin sukukunnasta kaksitoista tuhatta merkittyä.

  Edellä olevaan Jaakobin poikien joukkoon on sisällytetty Manasse. Manasse oli toinen Joosefin pojista eli Jaakob oli hänen isoisänsä. Miksi Joosef ja Manasse ovat molemmat edustettuina, mutta luettelossa ei jostakin syystä ole Daania Jaakobin poikaa. Manassen nuorempi veli Efraim puuttuu myös joukosta. Leeviläiset eivät saaneet omaa maa-aluetta, kun Israelin heimoille jaettiin kullekin maata, koska he olivat pappisheimo. He kuitenkin saivat lukuisan joukon kaupunkeja. Kaiken kaikkiaan Jaakobin poikiin perustuva luettelo on ongelmallinen, ei vähiten siksi, että Israelin heimoista on kymmenen kadoksissa.

  Onko vanhoilla heimoluetteloilla mitään virkaa määriteltäessä pienen joukon koostumusta? Eiväthän nämä juutalaiset tienneet mitään Kristuksesta. Usko Kristukseen Jumalan poikana on keskeisessä asemassa valittaessa Jumalan valtakunnan pyhiä.

   

  Luonnollinen Israel vai Jumalan Israel?     

  Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä tuhatta merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista (Ilm. 7:4)

  Ilm 7:4 kertoo, että he ovat kaikista Israelin lasten sukukunnista, Israelin eli Jaakobin poikien kahdestatoista sukukunnasta.  Näin monet asian tulkitsevat. Siinä on kaksi ongelmaa. Ensiksikin: tarkoitetaan Israelin lapsilla luonnollisen Israelin vai Jumalan Israelin sukukuntia? Voisiko sanonta tarkoittaa ’Jumalan Israelia’. Juutalaiset eivät ottaneet Jeesusta vastaan Messiaanaan, opetuslapset saivat lähetyskäskyn viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan. Vanhurskaita Pyhän hengen antaman sinetin omaavia uudestisyntyneitä syntyi eri puolille maailmaa ja luonnollinen Israel jäi taka-alalle. Joku saattaa tulkita tämän jakeen niin, että nämä ovat messiaanisia juutalaisia, jotka ovat ottaneet Kristuksen vastaan pelastajanaan.

  Toinen vähintään yhtä painava argumentti on esitetty jakeessa 5:9: … olet [Jeesus Kristus] verelläsi ostanut Jumalalle hmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista.  Jos Jeesus on kuolemallaan ostanut Jumalalle ihmisiä kaikista mahdollisista kielistä, kansoista ja kansanheimoista, joista koostuu Jumalan Israel, niin varmaankin tähän joukkoon kuuluu myös niitä pyhiä, jotka ovat saaneet Jumalan sinetin ja ovat arvollisia ensimmäiseen ylösnousemukseen ja sitä kautta tulevat olemaan valittuja johtamaan Jumalan valtakuntaa. Sellaisiahan nämä 144.000 ovat.

  Joh 20:31 “mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.” Ja lisäksi: 1 Joh 5:12 Jolla Poika on, sillä on [iankaikkinen] elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.” – Juutalaisista koko Jaakobin poikien sukukunta on puhtaita juutalaisia, joilla ei ole eläessään edes ollut mahdollisuutta uskoa Kristukseen Jumalan poikana. Uudesta Testamentista välittyy kuva Jumalan valtakuntaan pääsemisestä; ensimmäisen joukon, piskuisen lauman, kuten Jeesus sitä kutsui, uskon perusta on usko Jeesukseen Jumalan poikana ja häneen uskovien lunastajana. Toinen Johanneksen jae vahvistaa tätä käsitystä:

  Joh 14:6 Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

  Tämän vuoksi kallistun pitämään tätä Jaakobin poikiin perustuvaa Ilmestyskirjan luetteloa kuvaannollisena. Symboliikka juontuu Abrahamista, hänen lukuisista jälkeläisistään, jotka perivät maan; Joos 24:3 “Mutta minä otin teidän isänne Aabrahamin tuolta puolelta virran ja kuljetin häntä kautta koko Kanaanin maan ja tein hänen jälkeläisensä lukuisiksi ja annoin hänelle Iisakin.”  Apt 3:25 ”Te olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa sanoen Aabrahamille: Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat.” – Kaikki maan sukukunnat – ei ainoastaan juutalaiset – ovat siunattuja, eikä tässä suhteessa ole rajoitteita pieneen joukkoon pääsemisessä.

  Saavatko kaikki osakseen tämän Abrahamille luvatun siunauksen, juutalaisetkin, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristusta Jumalan pojaksi?

  Israel on Jumalan valittu kansa, vaikka se ei noudata Jumalan tahtoa. Jumala kuitenkin aina säästää kansastaan, vaikka pienenkin jäännöksen. Paavali kirjoitti: Room 9:27 “Mutta Esaias [Jesaja] huudahtaa Israelista: ”Vaikka Israelin lapset olisivat luvultaan kuin meren hiekka, niin pelastuu heistä vain jäännös. Jeesus moitti ylipappeja ja fariseuksia sanoen: Mat 21:43 “Sentähden minä sanon teille: Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä. – Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois! Ja kenelle Jumalan valtakunta annetaan? Niille, jotka uskovat Jumalan poikaan Jeesukseen Kristukseen. Juutalaiset eivät usko vieläkään, pienen pientä ryhmää lukuunottamatta.

  Juutalainen fariseus ja sitten kristinuskoon kääntynyt kansojen apostoli Paavali, määritti juutalaisuuden uudelleen: Room 2:29 “vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.”

  On siis oleva pieni joukko, joka toimii Tuhatvuotisen valtakunnan johtotehtävissä, kuninkaina ja pappeina ja sitten on oleva hyvin suuri joukko, jonka tulkitsen olevan valtakunnan alamaisia, jäseniä. On luonnollista, että johtajilla on heihin nähden isompi joukko johdettavanaan.  Tämä suuri joukko voi olla, paitsi että he tulevat kaikista kansoista ja kielistä, myös Raamatun tuntemukseltaan hyvinkin eritasoista väkeä. Pieni joukko joutuu opettamaan heitä Kristuksen johdolla.  – Näiden lisäksi pelastuneina voi olla myös sellaisia, jotka eivät ole kuulleetkaan Raamatun Jumalasta tai Kristuksesta. Tämä käy ilmi Jes 66:19 Ja minä teen tunnusteon heidän keskellänsä ja lähetän pakoonpäässeitä heidän joukostansa pakanain tykö Tarsiiseen, Puuliin ja Luudiin, jousenjännittäjäin tykö, Tuubaliin ja Jaavaniin, kaukaisiin merensaariin, jotka eivät ole kuulleet minusta kerrottavan eivätkä nähneet minun kunniaani, ja he ilmoittavat minun kunniani pakanain keskuudessa.

   

  Suuri joukko     

  Myöhemmin palkka maksetaan suurelle joukolle: … suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä.

  Ilm 7:9 “Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään, 10 ja he huusivat suurella äänellä sanoen: ”Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalta.”

  Keitä ovat nämä ihmiset, jotka kuuluvat tähän suureen joukkoon? Se kerrotaan Johannekselle pian sen jälkeen, kun ensin on selitetty pikku joukko:

  Ilm 7:13 “Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi: Keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut, ja mistä he ovat tulleet?”
  14 Ja minä sanoin hänelle: ”Herrani, sinä tiedät sen.” Ja hän sanoi minulle: ”Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.
  15 Sentähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään, ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä.
  16 Ei heidän enää tule nälkä eikä enää jano, eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään helle,
  17 sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä.”

  Jeesuksen tulemista (ilmestymistä) odottaminen merkitsee uskomista:

  Joh 3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

  1 Joh 5:11 “Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa. 12 Jolla Poika on, sillä on [iankaikkinen] elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. 13 Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä.

   Luuk 18:8 ”Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?” – Jeesus oli pessimistinen sen suhteen, olisiko maan päällä uskovia hänen toisen tulemisensa aikaan. Kun katselemme maailman menoa nykypäivänä ja minkälaisia ’uskovia’ maailmassa on, voimme vain todeta Jeesuksen arvelun osuvan oikeaan. Ei hän löytäisi todellista uskoa, mutta Jumala onkin nähnyt tämän toteutuvan. Siksi hän on halunnut tehdä pelastumisesta helppoa.

  Todellakin. Pelastuminen tähän suureen joukkoon on helppoa; tarvitsee vain huutaa yksi sana, Jeesus. Raamatussahan luvataan, että jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä pelastuu. Varmaankin Herran nimeksi kelpaavat sekä Jeesus että Jehova.

  Nämä suuren joukon ihmiset muodostavat Kristuksen ja pyhien johtaman Tuhatvuotisen valtakunnan väestön. He eivät vielä ole saavuttaneet kuolemattomuutta, mutta elävät kuitenkin rauhan valtakunnassa, paratiisimaisessa olotilassa. Heillä on hyvät mahdollisuudet saavuttaa Paavalin kuvaama voittopalkinto,  kun heidät aikanaan herätetään toisessa ylösnousemuksessa Tuhatvuotisen valtakunnan päättyessä.

  Mitä siis tiedämme Raamatun perusteella tästä suuresta joukosta? Se on niin suuri, että sen lukumäärää ei kukaan pystynyt laskemaan. Miljoonia tai satoja miljoonia? Ehkä peräti miljardi ihmistä pääsee tähän joukkoon. Suurin osa ihmiskunnasta kuitenkin tuhoutuu. Lisäksi tiedämme, että nämä ihmiset, jotka ovat pelastuneet, ovat valkaisseet vaatteensa ja kulkevat nyt pitkissä valkoisissa aatteissa. ”Valkaisu” Karitsan veressä on kielikuva sitä, että he ovat katuneet syntejään ja turvautuneet Kristuksen veren pelastavaan voimaan. Ts. he ovat tulleet uskoon, ehkä aivan viime tingassa. Jeesus kertoi (Mat 20. luku) vertauskuvan miehestä, joka palkkasi työntekijöitä pellolleen. Ensiksi tulleille, jotka tulivat jo varhain, luvattiin palkaksi denari päivässä. Myöhemmin tulleille luvattiin sama palkka, vieläpä niillekin, jotka tulivat niin myöhään, että ennättivät tehdä työtä vain vähän aikaa. Kaikki saivat siis saman palkan riippumatta kuinka paljon olivat tehneet työtä. Ne, jotka olivat tehneet työtä koko päivän, paheksuivat sitä, että työnantaja maksoi saman palkan niillekin, jotka vasta olivat hetki sitten aloittaneet työn teon. Pelastuksen kannalta asia on juuri näin; kaikki ovat samanarvoisia riippumatta siitä kuinka kauan kukin on ollut uskossa.  Suureen joukkoon voi päästä viime tingassakin eli saada saman armon kuin pidempäänkin uskossa olleet. Jeesus lupaa tuoda kullekin palkan tullessaan toisen kerran maan päälle. Nämä palkat ovat kuitenkin erilaisia; joku voi saada hallittavakseen viisi kaupunkia, toinen kymmenen kaupunkia. Ikuinen elämä on kuitenkin lahja kaikille.

  Jakeessa 17 luvataan, että Karitsa johdattaa heidät ”elämän vetten (ikuisen elämän) lähteille” ja Jumala pyyhkii kaikki kyyneleet heidän silmistään.

  Viimeisinä päivinä, suuren ahdistuksen aikana, suuri osa ihmiskunnasta tuhoutuu. Eivät kuitenkaan kaikki ihmiset. Jos ihmiset katuvat ja kääntyvät Jumalan puoleen huutaen avukseen Jeesuksen nimeä. (Apt 4:12 …sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.”), ehkä Jumala muuttaa mielensä, kuten Hän teki tuomittuaan ensin Niniven suuren kaupungin tuhon omaksi.

  Vanhan Testamentin profeetoiden välittämä Jumalan viesti on paljon synkempi kuin Uuden Testamentin. UT:ssa tuodaan esiin pelastuvien suuri joukko, joka on niin suuri, että sitä ei kukaan pystynyt laskemaan.

   

  Sata neljäkymmentä neljä tuhatta sinetöityä 

  Ja minä näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan sata neljäkymmentä neljä tuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi  (Ilm14:1)

  Ilmestyskirjassa puhutaan kooltaan tarkalleen määritellystä (144.000) joukosta, joiden otsaan on kirjoitettu Jeesuksen ja Jumalan nimi. Tässä on tulkintani mukaan niiden enkeleiden sinetöimä joukko, jotka ovat ensimmäisen ylösnousemuksen osallisia ja jotka saavat kuolemattomuuden noustessaan henkiruumiissa ylös taivaalle (pilviin, ei taivaaseen). Luukas 10:20 viittaa samaan joukkoon perustellen, että heidän nimensä on kirjoitettu (elämän kirjaan) taivaissa.

  Sinetistä, joka painetaan Jumalan palvelijain otsaan, puhutaan Ilmestyskirjan 7. luvussa:

  7:2 Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta,

  3 ja sanoi: ”Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennenkuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan.”

  4 Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä tuhatta merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista:

  Sinetillä merkityt 144.000 vanhurskasta tavataan Jeesuksen kanssa Siionin vuorella Kristuksen valtaistuimen edessä. Jae 14:3 todistaa, että he ovat tulleet maan päältä.

  Ilm 14:1 Ja minä näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan sata neljäkymmentä neljä tuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi  14:3 Ja he veisasivat uutta virttä valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä; eikä kukaan voinut oppia sitä virttä, paitsi ne sata neljäkymmentä neljä tuhatta, jotka ovat ostetut maasta.

  Olen siinä käsityksessä, että 144.000 on symbolinen luku. Sitä tukee se, että ensimmäisen ylösnousemuksen kuolleista nouseva joukko ja maasta sillä hetkellä elossa olevat vanhurskaat muodostavat yhdessä muodostavat ehkä merkittävästikin suuremman joukon kuin 144.000. Kuinka paljon heitä on yhteensä, sitä Raamattu ei kerro. Nämä sinetöidyt ja kuolleista nousevat vanhurskaat ovat joukko, joka kokonaisuudessaan muodostaa Jumalan valtakunnan johdon, kuninkaat ja papiston. Seuraavassa jakeessa 14:4 sanotaan mm.: Nämä ovat ne, jotka seuraavat Karitsaa, mihin ikinä hän menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoiseksi Jumalalle ja Karitsalle, 144.000 joukko on erityisasemassa; heidät on ostettu esikoisiksi Jumalalle ja Kristukselle ja he seuraavat Kristusta mihin ikinä hän menee.

  … teihinkin… uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti

  Edellä kerroin kuinka Jumalan enkeli käy sinetöimässä uskoontulleet viimeisten päivien aikana. onet näistä ovat tulleet uskoon vasta ”myöhäisherännäisinä” lopun ajan tapahtumien alettua. Efesolaiskirjeestä kuitenkin ilmenee, että sinetin voi saada jo paljon aiemmin kunkin ihmisen elämässä.

  Efe 1:13 Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti,
  4:30 Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka.

  Pyhän Hengen sinetti pannaan ihmiseen sitten kun hän on kuullut totuuden, evankeliumin ja tullut uskovaksi. Totuuden kuuleminen tarkoittaa myös Jumalan kutsumista ja uskovaksi tuleminen valituksi tulemista.

  Miten sinetin saaminen voisi liittyä ns. suureen joukkoon? Ilm 7:9 Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään, 7:14 Ja minä sanoin hänelle: ”Herrani, sinä tiedät sen.” Ja hän sanoi minulle: ”Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.

  Lopun ajan suuressa ahdistuksessa ja Herran päivän aikana suurin osa ihmiskunnasta tuhoutuu. Pelastuvia on kuitenkin suuri joukko. He ovat saattaneet tulla katumukseen ja uskoon aivan viime tingassa. Jeesuksen vertauksen mukaan hän maksaa kaikille saman palkan riippumatta siitä, tekikö työntekijä työtä koko päivän vai ainoastaan lyhyen hetken ennen päivän päättymistä. Samalla tavoin ihminen voi pelastua aivan viime hetkelläkin vain huutamalla avukseen Herran nimeä. Oman tulkintani mukaan, tällä tavoin pelastuvat, pelastavat vain oman henkensä ja vasta heidän osoittautuessaan tosiuskoviksi, vanhurskaiksi, he saavat ikuisen elämän viimeisessä tuomiossa. Pelastuminen voi tapahtua samalla tavoin kuin Efesolaiskirjeessä kerrottu Jumalan sinetin saaminen.

   

  Toinen ylösnousemus   

  Vielä ei ole jaettu voiton seppelettä kaikille sen ansaitseville; 2 Tim 4:8 lupaa, että … kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat… Loput seppeleen saajista saavat sen, kun toinen ylösnousemus on tapahtunut; silloin jokaisen ihmisen teot tutkitaan ja Jumalan puhdistava tuli polttaa väärät teot. Sitä kuvataan 1 Kor 3:12 Mutta jos joku rakentaa [elämänsä, uskonsa] tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista,
  13 niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on.
  14 Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan;
  15 mutta jos jonkun tekemä [uskon rakennus] palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikäänkuin tulen läpi.

  Tulkitsen nämä 1 Korinttolaiskirjeen jakeet siten, että jos ihmisen usko on edes jollakin tavalla perustettu Kristukseen, hän on pelastuva ”ikään kuin tulen läpi.” Hatarakin usko ja vähäiset uskon teot ikään kuin jalostetaan Jumalan tulessa. Näin Jumala osoittaa armoaan luoduilleen.

  Kristuksen lupaus Ilm 22:12 ”minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan” toteutuu joko siten, että Kristus tunnustaa ko. ihmisen uskon ja sen pohjalta tehdyt hyvät teot, ja ihminen pelastuu. Jos ihmisen usko on ollut nimellinen ja teot olemattomat, Jumalan tuli polttaa häntä ja hän saattaa kestää koettelemuksen ja pelastua. Missä raja kulkee sen suhteen ketkä vielä tulisen käsittelyn jälkeen pelastuvat ja ketkä tuhoutuvat? Sen määrittelee Kristus, jolle on annettu kaikki tuomiovalta.

   

  Jumalan ja Kristuksen ’kirkkaus’   

  Edellä kuvattiin ylösnousevien ulkomuodon muuttumista Kristuksen kaltaiseksi; ”Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy”. Suomenkielinen käännös puhuu ’kirkkaudesta’ ja englanninkielellä glorysta, kunniasta. Mitä on tämä kirkkaus tai kunnia? Missä määrin ylösnousseet ihmiset saavat osakseen tätä Jumalan ja Kristuksen kirkkautta ja kunniaa?

  1 Kor 15:39 Ei kaikki liha ole samaa lihaa, vaan toista on ihmisten, toista taas karjan liha, toista on lintujen liha, toista kalojen.   40 Ja on taivaallisia ruumiita ja maallisia ruumiita; mutta toinen on taivaallisten kirkkaus, toinen taas maallisten.  41 Toinen on auringon kirkkaus ja toinen kuun kirkkaus ja toinen tähtien kirkkaus, ja toinen tähti voittaa toisen kirkkaudessa.

  NASB There is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars; for star differs from star in glory.- “Glory of the sun” tai ”glory or the stars”, tarkoittavat kirkkautta. Taivaankappaleilla ei ole ‘kunniaa’ kuten sana ’glory’ ensisijaisesti tarkoittaa, vaan eri asteista kirkkautta.

  42 Niin on myös kuolleitten ylösnousemus: kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa;
  43 kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa; kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa;

  Jakeet 42 ja 43 kertovat mitä ylösnousemusruumiille tapahtuu ylösnousemuksessa. Fyysinen ruumis on syntynyt ja kuollut ’katoavaisuudessa’ eli niin kuin ihmisen osa on. Ylösnousemuksessa valitut nousevat ylös ’katoamattomuudessa’ ja ’kirkkaudessa’. Jae 44 todistaa: On ollut fyysinen ruumis, mutta nyt ylös nousee henkinen ruumis. Edelleen: Fyysisen, lihallisen ruumiin jälkeen tulee ylösnousevilla henkinen (’hengellinen’) ruumis. Tätä kuvataan myös sanolla, että ensimmäinen ruumis oli maasta, maallinen, mutta toinen ihminen on taivaasta, josta käsin hänet on herätetty. Muistattehan, että jo Stefanos sanoi ”Jeesus Kristus ota vastaan henkeni”. Ihmisten henget ovat olleet ”varastoituna” taivaassa ja sieltä ne yhtyvät ko. ihmisten henkiruumiisiin.

  44 “kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen ruumis, niin on myös hengellinen.”
  45 Niin on myös kirjoitettu: ”Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu”; viimeisestä Aadamista tuli eläväksitekevä henki.
  46 Mutta mikä on hengellistä, se ei ole ensimmäinen, vaan se, mikä on sielullista, on ensimmäinen; sitten on se, mikä on hengellistä.
  47 Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on taivaasta.
  48 Minkäkaltainen maallinen oli, senkaltaisia ovat myös maalliset; ja minkäkaltainen taivaallinen on, senkaltaisia ovat myös taivaalliset.
  49 Ja niinkuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä on myös oleva taivaallisen kuva.

  Jakeen 49 mukaan ”meissä ylösnousevissa” on ollut maallisen kuva, mutta nyt heissä on Kristuksen kuva ja he ovat hänen kaltaisiaan. ”Liha ja veri ei voi periä Jumalan valtakuntaa” tarkoittaa, etteivät Jumalan valtakunnan jäsenet, sen johtajat, voi olla [ainakaan pelkästään] lihallisessa eli fyysisessä ruumiissa. Sen vuoksi kuten jae 1 Kor 15:52 sanoo, kaikki ylösnousevat muuttuvat silmänräpäyksessä lihallisista ruumiista henkiruumiisiin. He ’pukeutuvat katoamattomuuteen’ ja kuolemattomuuteen.

  Näin siis tapahtuu ensimmäisen ylösnousemuksen osallisilla. He tulevat olemaan Jumalan valtakunnan jäseniä, henkiä, kuolemattomia. He ovat poikkeus säännöstä, jonka mukaan kaikkien on otettava osaa viimeiseen tuomioon. Heidän ei tarvitse, koska ”heidän ei tarvitse tulla tuomituksi maailman kanssa.” He hallitsevat Kristuksen kanssa hänen Tuhatvuotisessa valtakunnassaan, joka on osa Jumalan valtakuntaa. Edellä kirjoitin, että he ovat henkiruumiissa ja taas valtakunnan asukkaat ovat normaaleja ihmisiä lihallisissa ruumiissa. Kristuksen kanssahallitsijat ovat kuolemattomia henkiä, mutta oletan, että he voivat esiintyä myös liharuumiissa kuten Kristuskin teki ylösnousemisensa jälkeen ennen taivaaseen nousemista.

  50 Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta.
  51 Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme,
  52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.
  53 Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen.
  54 Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: ”Kuolema on nielty ja voitto saatu.”

   

  Mitä tarkoittaa kirkkaus?   

  G1391 δξα doxa

  1. opinion, judgment, view
  2. opinion, estimate, whether good or bad concerning someone
   1. in the NT always a good opinion concerning one, resulting in praise, honour, and glory
  3. splendour, brightness
   1. of the moon, sun, stars
   2. magnificence, excellence, preeminence, dignity, grace
   3. majesty
    1. a thing belonging to God
     1. the kingly majesty which belongs to him as supreme ruler, majesty in the sense of the absolute perfection of the deity
    2. a thing belonging to Christ
     1. the kingly majesty of the Messiah
     2. the absolutely perfect inward or personal excellency of Christ; the majesty
    3. of the angels
     1. as apparent in their exterior brightness
    4. a most glorious condition, most exalted state
     1. of that condition with God the Father in heaven to which Christ was raised after he had achieved his work on earth
     2. the glorious condition of blessedness into which is appointed and shall enter after their Saviour’s return from heaven

   

  Miten ihmisten olemuksessa näkyy muutoksen tuoma kirkkaus? 

  Fil 3:21 joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi.

  Kol 3:4 kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa.

  Dan 12:3 Ja taidolliset loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niin kuin tähdet, aina ja iankaikkisesti.

  Mat 17:2 Ja hänen [Jeesuksen] muotonsa muuttui heidän edessään, ja hänen kasvonsa loistivat niinkuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niinkuin valo.

  Raamatussa puhutaan pääasiassa Jumalan ja Kristuksen kirkkaudesta. Myös ylösnousseiden ihmisten ulkoinen olemus kirkastuu. Siihen voi liittyä kunnia ja gloria, mutta selvästi kyse on myös ulkoisen olemuksen muuttumisesta; Mat 13:43 Silloin [viimeisen tuomion jälkeen] vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niinkuin aurinko. Jolla on korvat, se kuulkoon.

  2 Kor 4:17 Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti,

  Room 8:21 koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen.

  Room 8:30 mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut.

  1 Kor 15:40 Ja on taivaallisia ruumiita ja maallisia ruumiita; mutta toinen on taivaallisten kirkkaus, toinen taas maallisten.

   

  Pääsy Jumalan valtakuntaan. 

  Kaikki, jotka pääsevät Jumalan valtakuntaan, ovat saaneet Vanhurskauden seppeleen, mutta kaikki, jotka saavat vanhurskauden seppeleen, eivät pääse Jumalan valtakuntaan ensimmäisten joukossa.

  Luuk 13:24 ”Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet, sanon minä teille, koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi.” Tässä Jeesus vastasi kysymykseen pääsystä Jumalan valtakuntaan. Jumalan valtakuntaan moni haluaisi päästä, mutta ovi on ahdas ja vain ”pieni joukko” suhteessa koko isoon väestöön pääsee sinne. Mutta, peli ei ole vielä menetetty. Kyse on pääsystä Jumalan valtakuntaan. Se ei tarkoita, etteikö ihminen voisi pelastua ja saada ikuisen elämän, vaikka ei pääsisikään ensimmäisten joukossa Jumalan valtakuntaan. Lue eteenpäin, niin huomaat mitä tarkoitan.

  Joh 17:24 Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista. – Jeesus viittaa tässä Jumalan ennakkosuunnitelmaan, jonka Jumala on tehnyt jo ennen maailman perustamista. Jumala oli nähnyt edeltä käsin Jeesuksen, oman poikansa roolin maailman pelastamisessa. Hän oli myös nähnyt ja valinnut Jeesuksen apulaiset niin ikään ennen maailman perustamista. Jeesus tarkoittaa tässä juuri niitä hänen apulaisiaan, jotka Jumala on antanut Jeesukselle. Näitä apulaisia oli ensisijaisesti kaksitoista apostolia. Sen lisäksi myös muita uskovia hänen lähellään. Niin ikään, Jumala on valinnut monia muitakin apulaisia eri aikakausilta, jotka liittyvät Kristuksen seurakuntaan. Monet heistä ovat menettäneet henkensäkin Kristusta seuratessaan. Monet heistä seuraavat hän tänäkin päivänä ja kertovat Raamatun totuudesta, vaikka joutuvat totuuden puolesta taistelemaan valtakirkkojen opetusta vastaan.

  Joh 3:3 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.”
  3:7 Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.

  Jeesus kertoi tämän Nikodeemukselle, Israelin opettajalle. Nikodeemus ei ollenkaan ymmärtänyt, miten hän voisi syntyä uudelleen. Joh 3:4 Nikodeemus sanoi hänelle: ”Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?” – Uudestisyntyminen ei katso ikää. Vielä kuolinvuoteellaankin ihminen voi syntyä uudelleen.

  1 Piet 1:23 te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. – Uudelleen syntyminen tapahtuu Jumalan sanan kautta. Kun juuri sanoin, että uudelleen voi syntyä vielä kuolinvuoteellakin, näin teki keisari Konstantinus, joka määräsi kristinuskon Rooman valtakunnan viralliseksi uskoksi ja otti kasteen juuri ennen kuolemaansa. Mahtoiko se olla todelliseen uskoon perustuva kaste, en tiedä. Kuolinvuoteella uskoon tuleva ei varmaankaan ole perehtynyt Kristuksen oppiin kovinkaan perusteellisesti. Ehkäpä sitten riittää, kun ihminen sanoo ”minä uskon”. Sanoohan Raamattukin, että Herran päivänä pelastuu kun huutaa avukseen Herran nimeä. Apt 2:21 ”Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.” Herraksi kelpaa varmaankin sekä itse Jehova että hänen poikansa Jeesus.

  Uudestisyntyminen tarkoittaa yksinkertaisesti uskoon tulemista ja Jeesuksen vastaanottamista omana vapahtajanaan. Uudestisyntymisessä ihminen saa Jumalan sinetin otsaansa. ”Otsa on taas kuvaannollinen ilmaus. Ilm 7:3 ja sanoi: ”Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennenkuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan.” Ei otsaan lyödä mitään sinettiä tai näkymätöntä leimasinta. Se on vain kuvaannollinen ilmaus siitä, että ko. ihminen on tehnyt valintansa Jumalan ja maailman tai Jumalan ja saatanan välillä. Vastaavanlainen ilmaus on Raamatussa puhuttaessa saatanasta ja pedon merkistä ’666’ mikä on myös tulkittava kuvaannollisesti, eikä mikrosiruna ihmisen kädessä tai otsassa.

   

  Jumalan työtoverit 

  Sillä me olemme Jumalan työtovereita; te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus (1 Kor 3:9).

  – Jumala työskentelee kaiken aikaa. Eikö myös ihmisten tulisi tehdä työtä eikä vain makoilla paratiisissa? Joh 5:17 Mutta Jeesus vastasi heille: ”Minun Isäni tekee yhäti [jatkuvasti] työtä, ja minä myös teen työtä.” Joh 5:17 But He answered them, ”My Father is working until now, and I Myself am working.” NIV “My Father is always at his work to this very day, and I too am working.” – Tästä Johanneksen kertomasta tuli mieleeni kysymys, eikö Jumala saa maailmaa koskaan valmiiksi? Miksi hänen on työskenneltävä kaiken aikaa? Ajattelin, että Jumala olisi voinut tehdä suunnitelman, joka kattaisi koko maailman nyt ja tulevaisuudessa. Sitten hän vain napsauttaisi sormiaan ja sanoisi ”tulkoon heti valmiiksi!”

  Jumalan kerrotaan lepäävän kolmannessa taivaassa; mikä siellä on erikoista tai lepäämiseen soveltuvaa? Tarvitseeko Jumala ihmisiä apulaisekseen? Onko tarkoitus ottaa työn alle koko maailma, siis koko universumi?

   

  Uusi ihminen ja uusi maa   

  Ja valtaistuimella istuva sanoi: “Katso, uudeksi minä teen kaikki.” (Ilm 21:5)

  Raamattu kertoo itse asiassa aika paljon tulevasta maailmasta. Kun viimeinen tuomio on annettu, jäljellä ovat ainoastaan Jumalan lapsia, joita Jeesus kutsuu veljikseen ja sisarikseen.

  He ovat nyt Jumalan kuvia; “Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi (1Moos 1:27). Syntiinlankeemuksen jälkeen ihminen alkoi degeneroitua; Ihmisestä tuli kuolevainen ja hänen elinikänsä alkoi laskea. Kuolevaisuus toi mukanaan sairauksia. Nyt ihmiset ovat saaneet Jumalalta ikuisen elämän lahjan, kuolemattomuuden. Jumala ja Kristus ovat henkiä ja niin ovat ihmisetkin. Paratiisissa virtaa joki Ilm 22:2 Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa.’ (Ilm 2:7).” Lienee selvää, että elämän puu on symboliikkaa; ei henkiruumiissa olevien tarvitse syödä hedelmiä. Paratiisissa Ilmestyskirjan mukaan virtaa raikas virta. Luvun 22 alussa todetaan kyseessä olevan ”elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta.” Virran vesi kuvaa Jumalan sanaa. 22:14 lisää: ”Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin!” – Vaatteiden peseminen on kuvaannollinen ilmaus synnillisestä elämästä luopumisesta. Kun ihminen on tehnyt parannuksen ja saanut syntinsä anteeksi, hän on Raamatun mukaan ”pessyt vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä” ja näin tullut kelvolliseksi ”syömään elämän puusta” eli hän saa ikuisen elämän.

  Jumalallinen luonto. 2 Piet 1:4 “joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee.

  Jumalan valtakunta on maan päällä. He kaikki asuvat Jumalan valtakunnassa maan päällä, eivät taivaassa. Taivas on laskeutunut maan päälle ja itse Jumala asuu heidän luonaan. Jumala, joka ei ole etäinen ja arvoituksellinen, vastaa kaikille, jotka häntä lähestyvät.

  Jumalan työtovereita. Ihmiset ovat Jumalan työtovereita. Heillä on henkiolentoina, Jumalan työtoverina, mahtavat voimat käytössään.

  Saatana ei ole enää tämän maailman kuningas. Miksi Jumala aikoinaan antoi maailman valtiuden saatanalle? Kristus kuitenkin soti saatanaa ja hänen joukkojaan vastaan sen jälkeen, kun hänet tuhatvuotisen vankeuden jälkeen oli vielä kerran päästetty vapaaksi. Raamatun kuvaannollisen ilmauksen mukaan saatana ja hänen lähimmät apurinsa, antikristus ja väärä profeetta, on heitetty tuliseen järveen. Maailmaa hallitsevat valtaistuimiltaan Isä Jumala ja Kristus.

  Tähän tapaan Raamattu kuvaa tulevaa maailmaa, jossa ei ole saatanaa eikä syntiä. Raamatun kieli on kovin kuvaannollinen kuvatessaan tätä paratiisia. Kuka viihtyisikään kaupungissa, joka on puhdasta kultaa ja timantteja?

  Jumalan ennakkosuunnitelma on viimeinkin saatettu valmiiksi. Alkaa uusi aika Jumalan valtakunnassa.

   

 • Elämän kirja.

  Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämänkirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä. Ilm. 3:5

   Elämänkirjasta, jossa on pelastuvien nimet, puhutaan seuraavissa Ilmestyskirjan jakeissa:

  13:8 Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta.
  17:8 Peto, jonka sinä näit, on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on nouseva syvyydestä ja menevä kadotukseen; ja ne maan päällä asuvaiset, joiden nimet eivät ole kirjoitetut elämän kirjaan, hamasta maailman perustamisesta, ihmettelevät, kun he näkevät pedon, että se on ollut eikä sitä enää ole, mutta se on tuleva.  20:12 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.  20:15 Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. 
  21:27 Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää eikä ketään kauhistusten tekijää eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan.

  Nimi pyyhitään pois elämän kirjasta jos ei kestä loppuun asti. Viimeisinä aikoina 2.Tes. 2:11  Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,            

  2. Mat. 24:24 Sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista,valitutkin.

  Ilm. 7:14 Ja minä sanoin nelle: ”Herrani, sinä tiedät sen.” Ja n sanoi minulle: ”Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä.

   12:11 Ja he ovat voittaneet net Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti.

   14:10 Niin nkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu nen vihansa maljaan, ja ntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja karitsan edessä

  19:7 Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia nelle, sillä Karitsan ät ovat tulleet, ja nen vaimonsa [seurakuntansa] on itsensä valmistanut.

  19:9 Ja n sanoi minulle: ”Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat  kutsutut Karitsan äaterialle!” Vielä n sanoi minulle: ”Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat.” 

  21:27 Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyä eikä ketään kauhistusten tekijää eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut karitsan elämänkirjaan

   

   

   

 • Ketkä nousevat ylös Jeesuksen tulemisen yhteydessä? Ketkä eivät?

  monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen (Dan.12:2).

   

  Dan. 12:1 Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. 

  12:2 Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen.

  Dan 12:2 ”Many (NIV Multitudes) who sleep in the dust of the earth will awake: some to everlasting life, others to shame and everlasting contempt.” Perinteisesti tämä Danielin kohdan käännös alkaa sanalla ”Many” eli monet. Hepreankielisen alkutekstin sana ’רַב rab’ on käännetty joissakin käännöksissä kuten NIV:ssä ja YLT:ssa käyttäen ilmaisua ’multitudes’. Tärkeämpi kysymys on: saavatko molemmat ryhmät ylösnousemuksen yhtä aikaa? Tarkemmin asiaa ajatellen – ei välttämättä.

  Tässä Danielin kohdassa 12:2 käsitellään ensisijaisesti ensimmäistä ylösnousemusta. Jakeen loppuosa ”others to shame and everlasting contempt” saattaa viitata tulevaan toiseen eli tuomion ylösnousemukseen, joka tapahtuu tuhatvuotisen valtakunnan ajan päättyessä. Ilmestyskirjassa kuvataan 20:4-5 ”Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta. 5 Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet.” – Tämä Ilmestyskirjan kuvaus käsittää ensimmäisen ylösnousemuksen eli saman tapahtuman, jota Daniel kuvaa jakeessa 12:2. Kuvauksen lopussa selvennetään vielä: muut (kuin vanhurskaat, jotka pääsevät hallitsemaan Jeesuksen kanssa) kuolleet virkoavat eloon (tuomiota varten) vasta kun tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet.

  Danielin ylösnousemuskuvaus jakautuukin ajallisesti kahteen osaan, joiden aikataulussa on tuhannen vuoden väli. Sen vahvistaa Ilmestyskirjan 20. luku. Raamatusta tiedämme, että ensimmäisen ylösnousemuksen osanottajia ei ole kovin paljon. Ei ainakaan jos tätä ’pientä joukkoa’ verrataan toiseen ylösnousemukseen, johon herätetään kaikki, jotka haudoissa ovat (Joh 5:28). Daniel 12:2 jakeen alku voi siis hyvinkin olla vain ’many’ eikä ’multitudes’, paitsi jos Danielissa on tarkoitettu puhua kaikista, jotka herätetään tuomittavaksi.

  Hepreankielisessä tekstissä ‘ikuisesti’ eli `owlam עוֹלָם’ ei myöskään ole täysin varmasti ja aina ikuinen. Tästä olen kirjoittanut pari esimerkkiä viimeisessä luvussa Viimeinen tuomio. Se on selvää, että kahdenlaisia ihmisiä herätetään. Toiset (pyhät) saavat osakseen elämän ylösnousemuksen ja hallintotehtäviä tuhatvuotisessa valtakunnassa Jeesuksen ja apostolien kanssa. Toiset taas joutuvat iänkaikkiseen kadotukseen Jumalan yhteydestä. Tuhatvuotisen valtakunnan aikanakin tuomioita annetaan; tästä on selvä lausuma jakeessa 2.Tim. 4:1. Myös Jesaja viittaa tähän sanoessaan kuinka syntinen saa päälleen kirouksen satavuotiaana. Jes. 65:20 Ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän, ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä määrää; sillä nuorin kuolee satavuotiaana, ja vasta satavuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen.

  12:3 Ja taidolliset (tarkoittaa: viisaat, sydämessään viisaat, De förståndiga ) loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti. Pelastuvien ylösnousseiden joukko on kaksijakoinen: ’taidolliset’, jotka rakastavat Jumalaa ja Jeesusta eli noudattavat Jumalan ja Jeesuksen tahtoa elämässään ja toiseksi ne, jotka ponnistelevat elämässään Jumalan sanan, evankeliumin levittämiseksi eli toisten saattamiseksi vanhurskauteen.

  Jakeessa 1 kytketään tapahtumat Kristuksen toisen tulemisen aikaan, suureen ahdistukseen. Monet kuolleet heräävät, eivät kaikki, mutta ’monet’. Osa pelastuu ja saa iänkaikkisen elämän, osa saa kadotustuomion. Suuren ahdistuksen aika merkitsee sitä, että suurin osa ihmiskunnasta tuhoutuu. On aiheellista kysyä, ovatko tämän ahdistuksen aikana kuolleet jo saaneet tuomionsa? Jeesushan tuomitsee ihmiskuntaa sekä tulonsa yhteydessä että Jumalan tuhatvuotisen valtakunnan aikana. 2.Tim. 4:1 Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta: (KJV: Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom;). –  Jeesus on tuomitseva eläviä ja kuolleita sekä tulemisensä yhteydessä, hänhän tuo ’palkan’ tullessaan, että valtakuntansa tuhatvuotisen hallinnon aikana ja sen päättyessä tuomion ylösnousemukseen.

  Jäävätkö haudat tyhjiksi Jeesuksen tulon ja siihen liittyvän ylösnousemuksen tapahduttua? Ei, koska kuten Daniel sanoi, monet nousevat. Ei siis kaikki. Keitä ovat ne, jotka eivät nouse, vaan jäävät hautoihinsa makaamaan? Room. 4:15 sanoo  …  mutta missä lakia ei ole, siellä ei ole rikkomustakaan. Mitä siis tapahtuu sellaisille kuolleille, jotka eivät ole kuulleetkaan Jumalasta tai Kristuksen julistamasta evankeliumista, mutta joiden omatunto on puhdas ja voisi puolustaa (eli myötätodistaa, niinkuin KR 38 ilmaisee) heitä? Nämähän eivät voi joutua tuomittaviksi, koska heillä ei ole lakia. Jos he jäävät odottamaan viimeistä tuomiota, heitä ei voisi silloinkaan tuomita, ja toisaalta he eivät voisi pelastuakaan, koska eivät ole uudestisyntyneitä. Kristus saa ratkaista.

  Em. ihmiset olivat sellaisia, jotka olivat elämässään tehneet hyvää, vaikkakaan eivät tunteneet evankeliumia. Entäpä ne, jotka niin ikään eivät tunteneet evankeliumia, mutta olivat pahoja. Psa. 49:21 Ihminen, mahtavinkin, on ymmärrystä vailla, hän on verrattava eläimiin, jotka hukkuvat. KJV: 20 Man that is in honour, and understandeth not, is like the beasts that perish. Tällaisia ihmisiä verrataan eläimiin, he ovat eläimiin verrattavissa  ja ovat ilman toivoa ja Jumalaa maailmassa kuten Efes. 2:12 asian ilmaisee.  Raamattu sanoo miten eläinten käy niiden kuoltua; niiden henki yksinkertaisesti vaipuu maahan ja siinä kaikki. Olisiko siis niin, että tällaiset ihmiset kokisivat kohtalonsa eläinten lailla. Heillä ei olisi lainkaan ylösnousemusta toisin kuin hyvää tehneillä pakanoilla. – Tämän tulkinnan mukaan, koska kaikki eivät nouse haudoistaan Kristuksen tullessa, hautoihin jää näiden pahojen lisäksi ahdistuksen aikana kuolleita.

  Kadotustuomioon joutuvat kenties ne, jotka ovat joko luopuneet uskostaan tai eivät edes ole uskoneet ja vastaanottaneet kuulemaansa evankeliumia. Erään tulkinnan mukaan uskova, joka luopuu uskostaan ja Kristuksesta, syyllistyy kuoleman syntiin, Pyhän Hengen pilkkaan. Tällaiset eivät voi enää saada Jumalan anteeksiantoa. Tällaiset ihmiset saattavat hyvinkin olla niitä Danielin mainitsemia ihmisiä, jotka nousevat tuomiolle, joka on selvä: häpeä ja iänkaikkinen kauhistus?

  Jeesuksen ilmestymisen yhteydessä maan päälle jää ihmisiä, valtakunnan alamaisia. Nämä voisivat olla viime hetkellä pelastuneita (Jeesuksen nimeä avukseen huutaneita) tai sitten sellaisia, jotka ovat hyviä pakanoita, joiden pelastuminen perustuu heidän omatuntonsa antamaan tuomioon. Room. 2:14  Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostansa tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itsellensä laki 2:15 ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa myötä-todistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä 

  Heille tarjoutuu mahdollisuus saada pelastus valtakunnan aikana omaksutun uskon perusteella. Tuhannen vuoden kuluttua tapahtuu toinen ylösnousemus, ja sen jälkeen nk. viimeinen tuomio, jolloin Jumalan valtakunnan aikana eläneet ja kuolleet kaikki heräävät tuomiolle.

  Joh. 5:28 Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä. 29 ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen.

  Jakeessa 24 Jeesus sanoo: Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. – Tämä on Jeesuksen lupaus tulevasta tuomioratkaisusta edellyttäen, että ko. ihminen ‘kestää loppuun saakka’ uskonsa säilyttävänä.

  Toisessa kirjeessään Timoteukselle Paavali kirjoittaa, että Kristuksen tullessa eli ilmestymisessä Kristus tulee tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Itsestään ja kaltaisistaan, jotka rakastavat Jeesuksen tulemusta, hän sanoo: 4:8 Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. – Kristus jatkaa tuomioiden jakamista tuhatvuotisen valtakuntansa aikana. Tuomioita jaetaan kuitenkin vain niille, jotka ovat valtakunnassa. Uudesta ylösnousemuksesta ei ole tässä mainintaa, vaan toinen ylösnousemus saa odottaa tuhat vuotta.

 • Näkymätön Jumalan valtakunta

  Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla(Luuk.17:20)    

   

  Raamatun mukaan pelastuneet, ylösnousseet muuttuvat henkiolennoiksi. Jeesuksen mukaan he ovat kuin enkeleitä. Nämä Pyhät tulevat hallitsemaan maata. Suuri kysymys on: hallitsevatko he maan päällä vaiko taivaasta käsin?

  Miten näkymättömät henkiolennot sopivat asumaan ja hallitsemaan maan päällä? Jeesus sanoi, ettei tulevan Jumalan valtakunnan saapumista voi tarkkailla tai Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla eli sen tulemista ei voi nähdä. Ei voida sanoa, katso tuolla se on tai se on siellä (Luuk.17:20,21). Sama pätee varmasti myös valtakunnan johtoon, Pyhien joukkoon. Mitkä Raamatun jakeet tukisivat sitä, että valtakunnan johto olisi henkiolentoina taivaassa, mutta valtakunnan alamaiset olisivat maan päällä? Olisivatko he myös henkiolentoja maan päällä? Enkelithän pystyvät liikkumaan taivaan ja maan välillä. He pystyvät ottamaan maallisenkin ruumiin. Näinhän jotkut enkelit tekivätkin luvatta, ja ottivat maan tyttäriä vaimoikseen (1.Moos. 6.luku). Ehkä he voisivat tehdä näin Jumalan valtakunnassa mutta luvan kanssa.

  Eräissä apokryfikirjoissa kerrotaan, kuinka enkeli ilmestyi ikään kuin lihallisessa ihmisruumiissa. Enkeli saattoi välillä käväistä taivaassa ja palata maan päälle ihmisten luokse, ilman että ihmiset edes tajusivat hänen käyneen muualla. Eräs tällainen enkelin pitkä vierailu maan päällä kerrotaan Tobitin (Tobiaan) kirjassa. Siinä enkeli Rafael asuu maan päällä ja viettää aikaa ihmisten kanssa ’ihmisenä’. Tässä pari lausetta kirjasta: ”Minä olen Rafael, yksi niistä seitsemästä enkelistä, jotka ovat Herran lähellä ja joiden on lupa tulla hänen kirkkautensa eteen.”Nyt ymmärrätte senkin, että minä en itse asiassa ole syönyt mitään; teistä vain näytti siltä.

  Raamatun mukaan tuhatvuotisen valtakunnan asukkaat rakentavat taloja asuttavakseen yms. toimintaa, jota henget eivät tee. Ylösnousseet (ensimmäisessä ylösnousemuksessa) ”eivät voi kuolla”, toisella kuolemalla ei ole heihin valtaa. Valtakunnan asukkaat sen sijaan ovat kuolevaisia, vaikka elinikä piteneekin ja mm. lapsikuolleisuus poistuu (Jes. 65:20>).

  Millaisessa olomuodossa ovat pelastuneet tuhannen vuoden kuluttua, kun viimeinen tuomio on annettu ja todellinen Jumalan valtakunta saapunut? Mielenkiintoinen kysymys pohdittavaksi.

   

   

 • Ensimmäinen ylösnousemus

  Pelastuneet muuttuvat silmänräpäyksessä. 

  pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.

   

  1.Kor.15:50 Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. 51 Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, 52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. 53 sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. 54 Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: ”kuolema on nielty ja voitto saatu.”  – Kuolema on nielty nimenomaan ensimmäisen ylösnousemuksen osallisilta pyhiltä. Siitä on saatu voitto; ylösnousseet eivät voi enää kuolla sillä he ovat saaneet ikuisen elämän. Toisella kuolemalla ei ole heihin mitään valtaa.

   

  Millaisiksi ylösnousseet muuttuvat?  

  … kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi

   

  Fil. 3:20 Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, 21 Joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi.

  Ilmestyskirjassa kuvaillaan Jeesuksen ulkomuotoa, jollaiseksi ylösnousseet muuttuvat.

  Ilm. 1:14 Ja hänen (Jeesuksen) päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niinkuin valkoinen villa, niinkuin lumi, ja hänen silmänsä niinkuin tulen liekki; 1.Kor. 15:49 :ssä Paavali sanoo heidän olevan maallisen ihmisen kaltaisia, mutta että kerran (tarkoittaa ylösnousemusta), he tulevat taivaallisen ihmisen kaltaisiksi. Kuka muu voisi taivaallinen ihminen olla kuin Jeesus? Ilm. 1:14 on siis kuvaus myös ylösnousseista ihmisistä.

   

  Ylösnousseet ovat kuin enkelit.

  … me tulemme kerran taivaallisen ihmisen kaltaisiksi

   

  1.Kor.15: 49 Ja niin kuin me nyt olemme maallisen ihmisen kaltaisia, niin me tulemme kerran taivaallisen ihmisen kaltaisiksi (KR 92). 15:49 Ja niinkuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä on myös oleva taivaallisen kuva. (KR 38)

  1.Tes. 4:13 Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole. 
  4:14 Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. 15 Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. 16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; 17 Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. 

  Jeesus Kristus vastasi kysymykseen ylösnousemuksesta näin: ”Mutta tulevassa maailmassa ne, jotka on katsottu ylösnousemuksen arvoisiksi, eivät enää mene naimisiin. He eivät enää voi kuolla, sillä he ovat enkelien kaltaisia. He ovat Jumalan lapsia, ylösnousemuksesta osallisia.” (Luuk. 20:35). Mat. 22:30 sanoo saman asian näin:”Ei ylösnousemuksessa oteta vaimoa eikä mennä vaimoksi”.

  Näistä Jeesuksen sanoista voidaan päätellä, että ylösnousseet ovat henkiruumiissa, ovathan he enkelien kaltaisia, siis henkiä. Enkelien olinpaikka on taivas. Nämä Jeesuksen tarkoittamat ylösnousseet eivät ainakaan ole niitä maanpäällisessä paratiisissa asuvia, joita Jesaja kuvailee. (Luku 65:17>). Jesajan kuvailemassa maanpäällisessä paratiisissa on myös lapsia eivätkä heidän vanhempansa ole enkelien kaltaisia ylösnousseita. Jesaja kertoo myös millaiset olosuhteet vallitsevat tuhatvuotisessa rauhan valtakunnassa. 11:6 Silloin susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri makaa vohlan vieressä; vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni poikanen niitä paimentaa. 7 Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat, ja jalopeura syö rehua kuin raavas. 8 Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla, ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan. 9 Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niinkuin vedet peittävät meren.

  Todennäköisesti Jeesus tarkoittaa kuvailemillaan ylösnousseilla niitä, jotka ovat osallisia ensimmäisestä ylösnousemuksesta; heidäthän temmataan yläilmoihin Jeesusta vastaan ja he ovat niitä, joihin toisella kuolemalla ei ole enää valtaa. Nämä Jumalan Pyhät tulevat toimimaan alkavan Jumalan valtakunnan pappeina ja kuninkaina. Näiden joukkoon kuuluvat myös opetuslapset, joille Jeesus osoitti sanansa lausuen: ”Älä pelkää pieni joukko, Jumala on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Valtakunta on maan päällä, ei taivaassa, ei ainakaan ensimmäisen tuhannen vuoden ajan. Olisi siis luultavaa, että Valtakunnan johtajat olisivat myös maan päällä eikä henkiruumiissa taivaassa. Katso kuitenkin Fil. 3:14 (KR92): ”Juoksen kohti maalia saavuttaakseni voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen. Sinne Jumala kutsuu Kristuksen Jeesuksen omat”. KR 92:n Fil. 3:14 on kovin omavaltainen käännös: missään muussa käännöksessä alkuperäisestä kreikankielisestä tekstistä puhumattakaan ei puhuta voittajan palkinnon olevan pääsyn taivaaseen. KR 38 kääntää tämän tarkemmin: 3:14 minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. KJV 1789: I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. 2.Tim. 4:8 vahvistaa saman: Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat.

    

  Asunto taivaassa.

  UT:ssa puhutaan monessa kohdin taivaasta, mutta niissä, jotka olen käynyt läpi, ei tarkalleen tutkien sanota, että ylösnousseet olisivat siellä. Ehkä kääntäjillä on niin kova tarve tällaisiin käännöksiin, että totuus on joutunut väistymään.

  Mat. 5:11 Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. 12 Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä

  1.Piet. 1:3 Ylistetty olkoon meidän herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta,  4 turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, – Palkka on siis suuri taivaissa, mutta se on siellä säilytettynä, ja Kristus tuo sen eli palkan tullessaan!

  2.Kor. 5. luvussa KR 92 mukaan puhutaan asunnosta taivaassa ja kaipauksesta päästä sinne. ”Me” tarkoittaa ensimmäisen ylösnousemuksen osanottajia. 2. Kor.5:1 Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty.  5:2 Sentähden me huokaammekin ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme,  – Usein oikean tulkinnan löytymistä helpottaa, kun katsoo esim. vanhempaa käännöstä, kuten KJV: For in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon with our house which is from heaven: (pukeutua asuun,”majaan”, joka on taivaasta). Siis taivaasta, ei taivaassa.

   

   

 • Jeesus tuo palkan tullessaan

  tullut on aika tuomita kuolleet ja maksaa palkka sinun palvelijoillesi profeetoille ja pyhille ja niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävät

   

  Ilmestyskirja kertoo:

  Ilm. 11:15 Ja seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: ”Maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti.” 16 Ja ne kaksikymmentä neljä vanhinta, jotka istuivat valtaistuimillaan Jumalan edessä, lankesivat kasvoillensa ja kumartaen rukoilivat Jumalaa, 17 sanoen: ”Me kiitämme sinua, Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka olet ja joka olit, siitä, että olet ottanut suuren voimasi ja ottanut hallituksen. 18 Ja pakanakansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasi on tullut, ja tullut on aika tuomita kuolleet ja maksaa palkka sinun palvelijoillesi profeetoille ja pyhille ja niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävät, pienille ja suurille, ja turmella ne, jotka maan turmelevat.”  

  Ilm. 20:1 Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. 2 Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi 
  3 ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa. 4 Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta. 5 Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. 

  6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.

  Kaikille ensimäisen ylösnousemuksen kokeville Kristus tuo palkan tullessaan. Sen vahvistaa Ilm. 22:12 Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.

  Room. 2:6 Hänen, ”joka antaa kullekin hänen tekojensa mukaan”:  7 Niille, jotka hyvässä työssä kestävinä etsivät kirkkautta ja kunniaa ja katoamattomuutta, iankaikkisen elämän, 8 mutta niiden osaksi, jotka ovat itsekkäitä eivätkä tottele totuutta, vaan tottelevat vääryyttä, tulee viha ja kiivastus.

  Mat. 5:11 Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. 12 Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä

  1.Piet. 1:3 Ylistetty olkoon meidän herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta, 4 turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten,

  Ilm. 22:12 katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.

  Apostoleille ja muille kristityille on palkka varattuna eli säilytettävänä taivaassa. Kristus sanookin tuovansa tämän palkan kullekin kun Hän tulee toisen kerran perustamaan Jumalan valtakunnan maan päälle. Ylösnousseet uskovat tulevat Hänen mukanaan hallitakseen ”kuninkaina ja pappeina” Jeesuksen kanssa tuhannen vuoden ajan.

  Luukas on tallentanut Jeesuksen kertoman vertauksen omasta itsestään. Kun ’jalosukuinen mies’ (Jeesus) palaa takaisin, kaikki palvelijat kutsutaan hänen eteensä tekemään tili teoistaan. Hyvin toimineet saavat hyvän palkan ja tuloksettomasti toimineet eivät saa palkkaa. Jeesuksen viholliset tuhotaan.

  Luuk. 19:12 Hän sanoi näin: ”Eräs jalosukuinen mies [Kristus] lähti matkalle [nousi taivaaseen] kaukaiseen maahan saadakseen itsellensä kuninkuuden ja sitten palatakseen.  13 Ja hän kutsui luoksensa kymmenen palvelijaansa, antoi heille kymmenen leiviskää ja sanoi heille: ’Asioikaa näillä, kunnes minä tulen.’ 14 Mutta hänen kansalaisensa [maan asukkaat] vihasivat häntä ja lähettivät lähettiläät hänen jälkeensä sanomaan:’Emme tahdo tätä kuninkaaksemme.’ 15 Ja saatuansa kuninkuuden ja palattuansa hän käski kutsua eteensä ne palvelijat, joille hän oli antanut rahat, saadakseen tietää, mitä kukin oli asioimisellaan ansainnut.  16 Niin ensimmäinen tuli esiin ja sanoi: ’Herra, sinun leiviskäsi on tuottanut kymmenen leiviskää.’ 17 Ja hän sanoi hänelle: ’Hyvä on, sinä hyvä palvelija; koska vähimmässä olet ollut uskollinen, niin saat vallita kymmentä kaupunkia.’ 18 Ja toinen tuli ja sanoi: ’Herra, sinun leiviskäsi on tuottanut viisi leiviskää.’ 19 Niin hän sanoi tällekin: ’Sinä, vallitse sinä viittä kaupunkia.’ 20 Vielä tuli yksi ja sanoi: ’Herra, katso, tässä on sinun leiviskäsi, jota olen säilyttänyt liinasessa. 21 Sillä minä pelkäsin sinua, koska olet ankara mies: sinä otat, mitä et ole talteen pannut, ja leikkaat, mitä et ole kylvänyt.’ 22 Hän sanoi hänelle: ’Oman sanasi mukaan minä sinut tuomitsen, sinä paha palvelija. Sinä tiesit minut ankaraksi mieheksi, joka otan, mitä en ole talteen pannut, ja leikkaan, mitä en ole kylvänyt; 23 miksi et siis antanut rahojani rahanvaihtajan pöytään, että minä tultuani olisin saanut periä ne korkoineen? 24 Ja hän sanoi vieressä seisoville: ’Ottakaa häneltä pois se leiviskä ja antakaa sille, jolla on kymmenen leiviskää.’ 25 – Niin he sanoivat hänelle: ’Herra, hänellä on jo kymmenen leiviskää.’ 26 ’Minä sanon teille: jokaiselle, jolla on, annetaan; mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on.  27 Mutta viholliseni, jotka eivät tahtoneet minua kuninkaaksensa, tuokaa tänne ja teloittakaa minun edessäni.'” 

  Apostolien lisäksi muut Pyhät, ensimmäisen ylösnousun osalliset, hallitsevat (tai toimivat pappeina) kuka ’viittä kaupunkia’, kuka ’kymmentä’. Tähän antaa vahvistuksen edellä oleva Jeesuksen vertaus palvelijoista.

  7:22 siihen asti kunnes Vanhaikäinen tuli ja oikeus annettiin Korkeimman pyhille ja aika joutui ja pyhät saivat omaksensa valtakunnan.

  7:27 Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset.”

  Ilm. 2:26 Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita. – Pakanoiden hallitseminen osoittaa, että tuhatvuotisessa valtakunnassa on pakanoita eli ihmisiä, jotka eivät ole kuulleet, eivätkä edes ole voineet uskoa evankeliumia. He ovat kuitenkin selvinneet hengissä Herran päivän suuresta ihmiskuntaa kohtaavasta tuhosta.

  2:27 ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niinkuin saviastiat heidät särjetään – niinkuin minäkin sen vallan Isältäni sain-

   

   

   

 • Kumpi pelastaa: usko vai kaste?

  Millaisiksi seurakunnat kehittyivät apostolisen ajan jälkeen? – Varhaiset kirkkoisät – Missä mentiin vikaan? – Kastekäytännöt alkoivat erota Raamatun opetuksesta – Ketkä kastettiin? – Lapsikaste Kasteenuusijat eli anabaptistit – Kumpi pelastaa usko vai kaste? – Entä miten lapset pelastuvat? – Lapsikasteen virstanpylväitä – Augsburgin tunnustuksen puolustus IX kohta – Vedestä ja hengestä – elämän vesi – Mitä ’vesi’ tarkoittaa Raamatussa? – Entä Kristuksen veri? – Entä tekojen merkitys?

   

   

  Tämän artikkelin keskeinen sisältö käsittelee kysymystä, kumpi on tärkeämpää pelastuksen kannalta, usko vai kaste. Toinen teema on kysymys, miksi apostolinen usko ja opetus korvautuivat kirkollisella organisaatiolla ja miksi yksinkertainen palvonnan muoto muuttui virkamiesten määräysvallaksi. Kristillinen rakkaus hävisi ja tilalle tuli toisinuskovien vaino polttorovioineen; uskonpuhdistuksen johtohahmot lähettivät vastustajiaan kidutettaviksi, polttoroviolle tai hukutettaviksi. Pohdin myös kysymystä, onko kristikunnassa ymmärretty, että Raamattu käyttää kuvaannollisia ilmauksia kuten ’vedestä ja hengestä’ ja ’elämän vesi’ jne.

  Kristillinen elämä maan päällä on mennyt niin sekavaksi ja riitaiseksi, että voidaan Kristuksen tavoin kysyä Luuk 18:8 mukaan … ”kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?”

   

  Millaisiksi seurakunnat kehittyivät apostolisen ajan jälkeen?

  Kristuksen aikana ei vielä ollut seurakuntia. Hänen jälkeensä, apostolien aikaan, niitä alkoi ilmaantua. Varsinkin Paavali, kansojen apostoli, oli ahkera vierailemaan seurakunnissa ja kirjoittamaan heille kirjeitään. Kristityt kokoontuivat useinkin perheisiin tai pieniin kokouksiin. Ei ollut organisoitua kirkkoa ja sen johdossa siihen valittuja diakoneja, pappeja ja piispoja (ἐπίσκοπος episkopos, päällekatsoja, ’aluejohtaja’) ja sitten ”Pyhä Isä” Paavi. Kun joku uskoi, hänet siihen ohjannut ihminen kastoi hänet. Näemme, miten kirkko muodostui ja sen virkamiehet. Enää ei kasteellekaan päässyt vain pyytämällä ja vakuuttamalla uskoaan. Piti saada lupa piispalta! Piti valmistautua jopa vuosien ajan. Kaste oli se ovi, joka johti pienen ihmisen seurakuntaan. Itse seurakunnasta tuli organisaatio, jossa oli monia eri asteisia johtajia.

  Kirkon organisaatio vahvistui vuosisatojen aikana. Kirkko oli nykyisinkin voimissaan oleva katolinen (tarkoittaa yleinen) kirkko, jonka johdossa oli Paavi, Pyhä isä, jonka arvonimistä yksi on Jumalan Pojan sijainen eli Vicarius Filii Dei.

  Kun kristinuskon alkuvuosisatoina uskottiin, että Pyhä henki tulee ihmiseen, kun hän uskoo. Nyt kirkko opetti, että kasteessa ihmisen alku (sylivauva) saa pelastuksen, kun Pyhä henki tulee häneen pyhäksi muuttuneen kasteveden mukana. Lutherin aikoihin tultaessa tämä uskonpuhdistaja muuttui hirviöksi; jos joku katsoi omantuntonsa vaativan vauvana saamansa kasteen vahvistamista aikuisena ja halusi ottaa kasteen uskonnollisen vakaumuksensa perusteella, hänelle vaadittiin kuolemantuomiota ’anabaptistina’. Kirkon ote ihmisestä oli rautaakin lujempi. Käytiin raivoisia uskonsotia. Polttoroviot paloivat. Noitavainoja ja niiden mukana noitia poltettiin.

  Vasta nyt alkoi tulla kansankielisiä Raamattuja. Tähän astihan papit olivat saarnanneet latinaksi. Latina kun oli ’Jumala kieli’ ja Jumala ymmärsi sitä toisin kuin yksinkertainen kansa. John Wycliffe (Raamatunkäännös 1300-luvun lopussa) ja William Tyndale (ensimmäinen täydellinen Uusi Testamentti) ja monet muut sekä kirjapainotaito saivat aikaan muutoksen parempaan suuntaan. Muutos ei heti ollut kovin suuri. Olihan suurin osa kansasta lukutaidottomia. Tyndale käänsi esim. kreikan sanan πρεσβύτερος (presbuteros) tarkoittamaan papin sijasta ’vanhin’, mikä on vieläkin käytössä monissa vapaissa suunnissa.

  Vielä tänäänkin elämme pimeydessä. Katolinen kirkko on suurin kristillinen kirkko. Protestantit lukuisine alakirkkoineen seuraavat perässä. Jos ei näistä löydä kotia itselleen voi kokeilla vapaita suuntia ja kirkkoja, joita muut eivät suostu pitämään edes kristillisinä (esim Jehovan todistajat), koska ne eivät tunnusta kolmiyhteistä Jumalaa.

  Näissä kirjoituksissani olen yrittänyt perehtyä Raamatun sanaan ja sen perusteella kirjoittaa mielipiteeni. En ole minkään kirkon jäsen. Uskon Jumalaan, Jeesukseen Kristukseen ja myös uskon Pyhän hengen olemassaoloon Isä Jumalan ja Kristuksen lähettäessä Pyhän Hengen (ks. 1 Piet 1:12 ”taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä”) toimittamaan sille annettuja tehtäviä. Isä antoi Pojalleen tämän ylösnoustua kaiken vallan niin taivaassa kuin maan päällä. Poika ei ole kuitenkaan Jumala niin kuin Isä, joka yksin on ainoa Jumala (1 Kor 8:6).

  Kun luet tätä ja muita kirjoituksiani, ehkä pidät ylläolevan mielessäsi. Pyrin vain totuuteen, mitään muita tarkoitusperiä ja lähtökohtia jostakin uskonnollisesta yhteisöstä, ei minulla ole. Tunnustaudun apostolisen uskon kannattajaksi ja ihailijaksi.

   

  Millaisia olivat apostolisen ajan seurakunnat?

  Apostolinen aika päättyi Johannekseen. Hänen kirjansa Ilmestyskirja on viimeinen Raamatun kirjoista ja se on kirjoitettu Patmoksen saarella lähellä ensimmäisen vuosisadan loppua. Apostolien aikana kristinusko oli kielletty ja kristittyjä vainottiin. Tästäkin syystä seurakunnat olivat pieniä ja kokoontumiset pidettiin yksityiskodeissa.

  Apostolinen usko ilmeni seuraavasti:

  Apt 2:44 Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä,
  45 ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille, sen mukaan kuin kukin tarvitsi.
  46 Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella,
  47 kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.

  Mar 16:16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

  Apostolien poistuttua seurakuntien johdosta, pikkuhiljaa myös sama tapahtui heidän oppilailleen. Kirkon historiassa alkoi aika, jota voisi kutsua kirkkoisien ajaksi.

   

  Varhaiset kirkkoisät

  Heidän työtään varmasti vaikeutti, että Uudesta Testamentista ei ollut kokonaista laitosta käytettävissä. Sen sijaan oli apostolien kirjeitä, joita apostolit olivat lähettäneet seurakunnille ja nämä lähettäneet kopioita eteenpäin toisille seurakunnille. Uusi Testamentti oli hajallaan eri puolilla monien eri kirjeiden ja dokumenttien muodossa. Vasta kolmannella ja neljännellä vuosisadalla se koottiin yhdeksi teokseksi, ja oli saatavilla sillä tavalla kuin nykyäänkin. Jos ei heillä ollut yhtenäistä Jumalan sanaa niin heillä oli uskoa ja intoa sitäkin enemmän toimia kiellettynä ja vainottuna. Kristittyjä oli kovin vähän verrattuna ympäröivään pakanayhteiskuntaan. Pakanalliset opit ja niistä saadut vaikutteet pyrkivät muokkaamaan seurakuntien opillisia käsityksiä. Nykyisin, jolloin kaikilla on Raamatunkäännökset niin kirjana kuin tietokoneellekin tallennettuna, ei kukaan voi syyttää tiedon puutetta. Silti maailman kristinusko on jakautunut lukuisiin eri kirkkokuntiin ja opillisiin suuntiin.

  Apostolien väistyttyä myös apostolinen usko ja apostolinen oppi syrjäytyivät. Bereshford Job esittää, että kirkkoisät toivat uusia opetuksia ja käytäntöjä, jotka ovat täysin Uuden Testamentin vastaisia! Mitä kauheita opetuksia ja käytäntöjä he kehittivät ja toivat seurakuntiin. He puolustivat totuutta niin kuin he sen ymmärsivät ja heidän johtajuutensa ja vaikutusvaltansa kautta kristillinen evankeliumi säilyi ja levisi aikana, jolloin se oli luultavasti haavoittuvaisimmillaan. Alkukirkoissa ei oman käsitykseni mukaan puolustettu Jeesuksen ja Pyhän hengen jumaluutta. Jeesuksen Jumaluus sai vahvistuksensa Nikean kirkolliskokouksessa vuonna 325 ja Pyhä Henki korotettiin Jumaluuteen ja osaksi kolmiyhteistä jumaluutta Konstantinopolin kirkolliskokouksessavuonna 381. 300-luvulla katolinen kirkko institutionalisoitui kristinuskon tultua hyväksytyksi valtionuskonnoksi Keisari Konstantinuksen ollessa kuolinvuoteella. Minulle suuri ihmetyksen aihe on, minkä vuoksi kesti Jeesuksen antaman opetuksen jälkeen monta sataa vuotta määritellä kirkolliskokouksissa kristillisen opin sisältö! Ja sekin meni väärin.

  Ihmisten olisikin syytä mieluummin tutkia ja koetella kirkkoisien jättämä perintö Jumalan sanan valossa, eikä suinkaan uskoa, että Uutta Testamenttia pystyy ymmärtämään oikein vain kirkkoisien opetuksen valossa ja että kirkkoisät ovat avain Raamatun ymmärtämiseen. Tämä virhe on vainonnut kristillistä kirkkoa aina siitä lähtien. Kirkkoisien jälkeen eivät oppia muokanneet vain kunkin ajan kirkkoisät, vaan paavin merkitys alkoi korostua.

  Seurakunnassa monet asiat ovat muuttuneet niin paljon, ettei nykyinen seurakuntajärjestelmä enää juurikaan muistuta sitä pienten perheyhteisöjen seurakuntaa mikä oli apostolisena aikana ja vielä jonkin aikaa sen jälkeen. Olisi pitänyt kaikesta huolimatta katsoa mitä Jeesus ja apostolit Uudessa Testamentissa sanoivat eikä antaa valtaa varhaisten kirkkoisien kautta yhä vallassa paisuvalle katoliselle kirkko-organisaatiolle.

  Kirkkoisien johdossa seurakunnissa poikettiin raamatullisesta totuudesta. Seurakunnista tuli tse asiassa juuri sen vastakohtia mitä Jeesus ja apostolit olivat tarkoittaneet! En suinkaan väitä, että seurakuntia johtaneet kirkkoisät eivät olisi olleet Jumalaa ja Kristusta rakastavia uskon miehiä, mutta jokin meni ajan saatossa pahasti vikaan.

  Merkittäviä kirkkoisiä:

  Kleemens (kuoli v. 100)

  Ignatios – Antiokeian piispa (kuoli v. 110)

  Justinus Marttyyri (kuoli v. 165)

  Irenaeus Lyonin piispa (piispaksi v. 177)

  Tertullianus (Asui Karthagossa. n. 155-230)

  Cyprianus – Karthagon piispa (Kristityksi v. 246)

   

  Missä mentiin vikaan?

  Seurakuntien johdossa toimivat miespuoliset (tietystikin) vanhimmat, joita nimitettiin kaitsijoiksi tai paimeniksi. Heidän tuli olla 1 Tim mukaan: 3:1 Varma on tämä sana: jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin hän haluaa jaloon toimeen.
  2 Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan,
  3 ei juomari, ei tappelija, vaan lempeä, ei riitaisa, ei rahanahne,
  4 vaan sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisina;
  5 sillä jos joku ei osaa hallita omaa kotiansa, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta?

  Kaitsijat olivat kasvaneet tehtäväänsä seurakunnan sisältä. Heidän oli määrä hoitaa seurakunnan johtavaa tehtävää, ei olla viran edustajana. Vaikka seurakunnissa oli tällaisia vanhimpia, ei heidän ja tavallisten seurakuntalaisten välillä ollut asemaan perustuvaa eroa. Kukaan ei ollut alkuseurakunnan kokouksessa johtajana. Jokaisella oli valta ja velvollisuus tuoda esille panoksensa seurakunnan kehittämiseen ja Jumalan sanan jakamiseen tavoitteena saavuttaa yhteisymmärrys. Jokainen saattoi tuoda esille ajatuksiaan, jos uskoi niiden olevan Pyhästä Hengestä.

  Jo ennen kuin apostolit olivat kunnolla poistuneet tästä maailmasta, alkoi muutosten toteuttaminen seurakunnan jäsenistön kesken. Seurakunnan johtajasta muodostettiin virka, joka erotti heidät tavallisista seurakuntalaisista papistoksi. Tämä sai alkunsa jo ensimmäisen vuosisadan lopussa. Jeesuksella tai hänen apostoleillaan ei ollut mitään tällaisia ohjeita seurakunnille.

  Kirkkoisä Ignatius ohjeisti kunnioittamaan piispaa kuten Jumalaa ja presbyteerejä apostolien tapaan. ”Älkää tekään tehkö mitään ilman piispaa ja presbyteerejä.” Ilman piispaa ei ollut lupa toimittaa kastettakaan. Papiston ja kansan ero muodostui yhä selvemmäksi. Apostolinen tasa-arvo oli mennyttä. Sen sijaan oli kehitetty uusi käsite, apostolinen suksessio. Siihen näytti sisältyvät oikeus kehittää kirkkoon uusia virkoja ja vieläpä uusia oppeja. Varhaiset kirkkoisät vaativat itselleen samaa auktoriteettia kuin alkuperäisillä apostoleilla oli, ja väittivät, että heidän opetuksensa oli siksi oikeaa. Eikä aikaakaan, kun muodostui uusi huippuvirka; piispojen piispa, paavi. Kaikki tämä ilman, että Raamatussa olisi mitään ohjetta tällaiseen pappisvirkojen muodostamiseen. Päinvastoin, Raamatussahan sanotaan painokkaasti: Mat 23:8 Mutta te älkää antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä yksi on teidän opettajanne, ja te olette kaikki veljiä.
  23:9 Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa.
  10 Älkääkä antako kutsua itseänne mestareiksi, sillä yksi on teidän mestarinne, Kristus.
  11 Vaan joka teistä on suurin, se olkoon teidän palvelijanne.
  12 Mutta joka itsensä ylentää, se alennetaan; ja joka itsensä alentaa, se ylennetään.

  Katolisessa kirkossa alkoi jo em. kirkkoisien aikana muodostua papisto. Pappia kutsuttiin isäksi ja itse paavi on yhä vielä ’Pyhä Isä’. Jeesus varasi tämän kunnianimen Jumalalle sanoen Joh 17:11 Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niinkuin mekin. Paavihan lisäksi on antanut itselleen arvonimen Vicarius Filii Dei – Jumalan pojan sijainen. Siinä ovat Isä ja Poika samassa paketissa. Matteus 23:12 kertoo mikä on oleva heidän kohtalonsa: 23:11 Vaan joka teistä on suurin, se olkoon teidän palvelijanne.
  23:12 Mutta joka itsensä ylentää, se alennetaan; ja joka itsensä alentaa, se ylennetään.

  Seurakunnan johtajuus oli apostolien jäljiltä ollut palvelustehtävä, mutta siitä oli tullut virka ja viran myötä virka-asema, joka oli riippuvainen sen hierarkisesta asemasta. Tämä on kaikista selvimmin nähtävissä katolisessa kirkossa. Osin siksi, että katolisia on kaikista eniten, noin kaksi miljardia. Sama hierarkisuus on nähtävissä pienemmissäkin organisaatioissa, vaikkapa seitsemän miljoonan jäsenen Jehovan todistajissa.

  Paavit ja piispat ja kirkolliskokoukset luovat uutta tulkintaa Raamatullisista kysymyksistä kirkkoisien opetusten pohjalta, kun kaiken pohjana pitäisi olla Kristuksen opetukset ja apostolien selitykset. Täytyy kyllä myöntää, että selityksiä ja jopa tulkintojakin tarvitaan. Mutta aivan uusien oppien tuomisessa pitäisi olla kovin pidättyväinen. Perinnäissäännöt (traditiot) olivat syrjäyttäneet Jumalan sanan. Matteus kirjoittaakin Jeesuksen sanat: 15:3 Mutta hän vastasi ja sanoi heille: ”Miksi te itse rikotte Jumalan käskyn perinnäissääntönne tähden?
  15:6 Ja niin te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissääntönne tähden.

  Fariseuksilla oli omat perinnäissääntönsä ja samalla linjalla ovat edenneet kirkkojen hallintojen edustajat apostolien ajan jälkeen.

   

  Kastekäytännöt alkoivat erota Raamatun opetuksesta

  Katsotaan alkuun muutama esimerkki Raamatun kastetilanteista:

  Apt 2:38 Niin Pietari sanoi heille: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan!” 41 Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin

  Apt 8:12 Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset. – Kaikki, jotka tunnustivat uskonsa Jeesukseen Kristukseen, pääsivät kasteelle. Sanon tämän sillä perusteella, että jopa noitana tunnettu Simon pääsi kasteelle. (Apt 8:13)

  Apt 8:36-38 Ja kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen; ja hoviherra sanoi: ”Katso, tässä on vettä. Mikä estää kastamasta minua?” 38 Ja hän käski pysäyttää vaunut, ja he astuivat kumpikin veteen, sekä Filippus että hoviherra, ja Filippus kastoi hänet.

  Apt 9:17–18 Niin Ananias meni ja astui huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen päälleen ja sanoi: ”Veljeni Saul, Herra lähetti minut – Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit – että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi Pyhällä Hengellä.” 18 Ja heti putosivat hänen silmistään ikäänkuin suomukset, ja hän sai näkönsä ja nousi ja otti kasteen.

  Apt 10:44-48 Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat.
  45 Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin,
  46 sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi:
  47 ”Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niinkuin mekin?”
  48 Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Silloin he pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviä.

  Mar 16:16 ”Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.”

   

  Muutama huomio näistä Raamatun jakeista:

  Jakeista käy ilmi, että

  – kaste suoritettiin nopeasti sen jälkeen, kun kuulijat uskoivat kuulemansa eli tulivat uskoon. Markuksen jakeesta 16:16 käy ilmi, että vain ne, jotka uskovat, voivat pelastua. Usein sanotaan, että kaste pesee pois synnit. Itse katson kuitenkin, että kasteen syntejä pesevä vaikutus on kuvaannollista; usko pesee viime kädessä synnit pois ja ihminen pelastuu uskosta. Tämä on helppo hyväksyä, jos ajattelee kastettua, joka ei usko. Hänkö pelastuisi ilman uskoa?

  Apostolisena aikana ei tarvittu kysyä lupaa piispalta, Pyhän Hengen lahjan saivat myös pakanat.  Ja vielä olennainen asia, oletko huomannut tämän:

  Pietari käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen! Matteuksessa 28:19 oleva kastamiskäsky sanoo, ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.” Tämä Kristuksen käsky annettiin Galileassa sen jälkeen, kun hän oli noussut ylös, mutta oli vielä maan päällä antamassa ohjeita apostoleille. Miten apostolit toimivatkaan? Kun helluntaina iso joukko eri kielisiä ihmisiä halusi tulla kastetuksi, apostolit suorittivat kasteen pelkästään Jeesuksen Kristuksen nimeen.  No, tämä jae 19 onkin väärennös tältä osin.

  Kaste suoritettiin apostolisena aikana veteen upottamalla pian sen jälkeen, kun kastettava oli tunnustanut uskonsa. Kastamiseen ei tarvittu kenenkään lupaa, vaan sen suoritti se henkilö, joka puheellaan oli saanut kyseisen henkilön uskomaan. Lapsia ei kastettu, kuten edellä perustelin. Ei myöskään järjestetty ”rippikouluja” tai muuta koulutusta.

  Ja lopuksi Galatalaiskirjeestä: 5:6 ”Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko.” Samaa voidaan sanoa myös kasteesta; pelastumiseen vaikuttaa usko, joka tulee rakkauden kautta.

   

  Ketkä kastettiin?

  Perhekunnat:

  Apt 16:15 Ja kun hänet ja hänen perhekuntansa oli kastettu, pyysi hän meitä sanoen: ”Jos te pidätte minua Herraan uskovaisena, niin tulkaa minun kotiini ja majailkaa siellä.” Ja hän vaati meitä.

  18:8 Mutta synagoogan esimies Krispus ja koko hänen perhekuntansa uskoivat Herraan; ja myöskin monet korinttolaiset, jotka olivat kuulemassa, uskoivat, ja heidät kastettiin.

  10:44 Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. κοω akoúō kuulla

  to hear 

  • to attend to, consider what is or has been said
  • to understand, perceive the sense of what is said

   

  Lapsikaste

  Mat 18:6 Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen.

  Mar 10:15 (ja Luuk 18:17) Totisesti minä sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niinkuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle.

  Kun Jeesus sanoi, että taivasten valtakuntaan pääsevien on oltava lasten kaltaisia, nämä lapset, joihin Jeesus viittasi, eivät olleet kastettuja!

  Kykeneekö pieni lapsi vastaanottamaan uskossa Jumalan valtakunnan? Ei tämä tarkoita, että pieni lapsi ymmärtäisi yhtään mitään Jumalan valtakunnasta. Se kuvaa vain pienen lapsen luottamuksellista uskoa; lapsi uskoo, kun isä tai äiti hänelle jotakin kertoo. Aikuisenkin tulee uskoa Jumalan sana samalla tavoin, vaikka ei kaikkea ymmärtäisikään. Kirkon opetus, että kastettaessa lapsi saa hänet pelastavan uskon, ei pidä paikkaansa.

  Lapset kuuluivat ilman muuta käsitteeseen perhekunta. Perhekunnat kastettiin, mutta kastettiinko myös pienet lapset? Apt 10:44 sanoo, että Pyhä henki tuli kaikkien päälle, jotka kuulivat. Kreikaksi kuulla on ἀκούω akoúō, joka tarkoittaa sellaista kuulemista, jonka kuulijat ymmärtävät. Sylilapset ja pienet lapset eivät ymmärrä uskoon liittyviä kysymyksiä. Missä iässä kulkee raja? Israelissa pojat tulivat tähän ikään 13 vuoden iässä ja tytöt vuotta aiemmin. Tällöin heille järjestettiin Bar Mistva -juhlat, joiden myötä heistä tuli nk. lain ihmisiä. Tähän sisältyy käsitys, että he olivat nyt tarpeeksi vanhoja lain ymmärtämiseen. Ehkä tässä olisi ikäraja kastamiseen, en osaa varmasti sanoa. Muistettakoon, että kastettavat olivat pääasiassa pakanoita, mutta kastajat olivat pääasiassa juutalaisia, jotka saattoivat kastettavia valitessaan huomioida juutalaisia em. ikäkäsityksiä.

  Syntyykö ihminen uudestaan kääntymyksessään uskoon Kristuksessa vai kastettaessa? Kasteen merkitys painottui Tertullianuksen aikana, koska uskottiin, että Pyhä henki pyhittää kasteveden samalla hetkellä, kun pappi rukoilee. Pyhä vesi kasteessa puhdistaa menneistä synneistä ja myös tulevista. Näin on papilla tärkeä merkitys kasteen suorittamisessa. Aikaisemmin apostolisena aikana ei tällaista veden pyhittämistä tarvinnut tehdä, vaan kaikki vesi kelpasi. Ei myöskään tarvittu pappia eikä piispan lupaa, vaan kuka hyvänsä uskova saattoi suorittaa kastamisen. Alun alkaen seurakunnan jäsenyyden ainoa edellytys oli Pyhän Hengen muuttama elämä. Kukaan ei edes puhunut olevansa sen ja sen seurakunnan jäsen. Mutta apostolien ajan päätyttyä seurakunnan jäsenyydessä tärkeintä ei ollut enää Pyhän Hengen vaikutus ihmisissä, vaan kirkollisten opinkappaleiden ja kurin hyväksyminen. Kun papiston merkitys kasvoi ja seurakunnista tuli kirkollinen organisaatio, kaste ja nimenomaan lapsikaste nähtiin keinona seurakunnan kasvattamiseen sekä sen pitämiseen kuuliaisena. Seurakuntaan liittyminen edellytti kastetta ja sen saamiseksi oli oltava kuuliainen seurakunnan johdossa oleville papeille. Kaste itsessään ei ollut enää se spontaani ilmaus uskosta Kristukseen kuin se oli alun perin ollut. Nyt se oli enemmän tai vähemmän pitkän muodollisen opetusjakson huipentuma.

   

  Kasteenuusijat eli anabaptistit

  Uskovien kaste (eli aikuiskaste, yleensä upotuskasteena)

  Maailmassa arvioidaan olevan noin 800 miljoonaa protestanttia. Uskonpuhdistuksen tuloksena muodostuneisiin pääkirkkoihin, luterilaisiin, reformoituihin ja anglikaaniseen kirkkoon näistä kuuluu ehkä 250 miljoonaa. Uskovien kastetta opettavia kristittyjä on lähes kaksinkertainen määrä. Valtaosa näistä on helluntailaisia, baptisteja, metodisteja, adventisteja ja Jehovan todistajia. Anabaptismi eli uudelleen kastaminen uskovien kasteella sisältyy näin ollen monien kirkkokuntien opetukseen.

  Anabaptismi tarkoittaa kreikankielessä uudelleenkastamista. Tämä kastajaliike käynnistyi samoihin aikoihin Lutherin uskonpuhdistuksen kanssa eli 1500-luvun alkupuolella. Kun Luther kannattajineen oli yksinomaan lapsikasteen puolella, anabaptistit hyväksyivät ainoaksi oikeaksi kasteeksi uskovien kasteen; uskovien kasteeseen pääsi osallistumaan kuka vain uskoi evankeliumiin. Uskovien kasteen saivat vain aikuiset. Nimensä mukaisesti se edellytti uskoa, jonka täytyi perustua tietoon. Tästä syystä Anabaptistit pitivät Raamatun käytäntöä ainoana oikeana ja hyväksyivät kasteen, joka annetaan vain sellaisille, jotka ovat kuulleet evankeliumin ja ottaneet sen hyväksyen vastaan. He myös opettivat, että seurakuntien tuli olla valtiovallasta riippumattomia. Kymmenet ja sadat tuhannet kävivät uskovien kasteella tai kannattivat muita Raamatusta löytämiään oppeja. Kun heitä vainottiin, he siirtyivät uusille paikkakunnille, jossa hetkeksi löysivät vapauden.

  Myös Zwingli ja Luther korostivat Raamatun sanaa totuuden ainoana mittana. Reformistit halusivat vastuun Raamatun tulkinnasta ja ymmärtämisestä olevan kirkolla. Luther ei suonut tavallisille ihmisille oikeutta Jumalan sanan julistamiseen ja selittämiseen ilman asianomaisen virkamiehen antamaa lupaa. Anabaptistit tutkivat Raamattua ja löysivät sieltä uusia oppeja, joita kannattivat kirkosta riippumatta. Missä heitä vainottiin, sieltä he siirtyivät muualle. Vainoihin kuoli jopa satoja tuhansia uskovaisia. Uudelleenkastajat eivät löytäneet turvaa mistään. Uskonnonvapaus oli tuntematon käsite. Vasta 30-vuotisen sodan päätyttyä Westfalenin rauhaan vuonna 1648 tilanne katolisten ja protestanttien välillä rauhoittui. Kasteenuusijoita vainottiin 1700-luvulle saakka.

  Kristinuskon kasvu on tapahtunut anabaptistiseen perintöön pohjautuvien kirkkojen kautta. Monelle kristitylle näiden kirkkojen merkittävä osuus kristikunnasta on yllättävää.

  Miksi kasteen uusimiseen suhtauduttiin niin äärimmäisen kielteisesti? Eikö olisi voitu vain tulkita sen merkitsevän ”hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta” sen jälkeen, kun lapsena kastettu on aikuisena havahtunut huomaamaan, että hän on elänyt kovin syntistä ja arvotonta elämää ja nyt on tehnyt parannuksen? 1500-luvun vainot ovat mielestäni merkkejä pelosta, että kasteenuusijat saattaisivat kehittää keskuudessaan erilaisia yhteiskunnallisia arvoja kuin mihin esimerkiksi Luther oli kiintynyt. Lutherhan kannatti viranomaisvaltaa yhteiskunnassa ja anabaptistit olivat löyhemmän yhteiskuntajärjestyksen kannalla, oman aikansa sosialisteja tai kommunisteja.

  Reformaatio pyrki palaamaan Raamatun opetuksiin; siksi onkin vaikea ymmärtää miksi vuonna 1517 alkanut Reformaatio kannatti lapsikastetta. Vähemmistö kuitenkin kannatti lapsikasteesta luopumista.

  Uskonpuhdistuksen kannattajat olivat kuitenkin vailla yhtenäistä suunnitelmaa. Monet ymmärsivät, että liikkeen täytyisi pitää kiinni Raamatun opetuksesta, mutta eivät löytäneet siitä yhteistä tulkintaa. Siitä oltiin kuitenkin yhtä mieltä, että katolinen kirkko oli turmeltunut ja täynnä moraalittomuutta. Tähän sekamelskaan liittyivät anabaptistit. Heidän ja reformistien väliseksi kiistakysymykseksi näytti nousevan suhtautuminen lapsikasteeseen.

  Martti Luther, Ulrich Zwingli ja Jean Calvin olivat tunnetuimmat reformistit, jotka henkeen ja vereen puolustivat lapsikastetta osana reformaatiota. Heidän vastustajansa olivat pienissä ryhmissä ja hajanaisissa liikkeissä toimivia. Eräs merkittävä uskovien kastettava puolustava oli Balthasar Hübmaier. Hänet nimettiin katolilaisen kirkon Trenton kirkolliskokouksessa (1545-63) yhdessä em. reformaattoreiden kanssa pääkerettiläisiksi. Hübmaierin ajatuksena oli, että uskoon ei voi pakottaa. Luther ja muut reformistit käyttivät kidutusta, polttorovioita ja muita vastaavia ankaria rangaistuksia pakottaessaan ihmisiä ’oikeaan’ uskoon. Hübmaierkin poltettiin roviolla vuonna 1528. Häntä pidettiin radikaaliutensa vuoksi jopa vaarana yhteiskunnalle. Hänen vaimonsa hukutettiin vähää myöhemmin jokeen.

  Reformaation periaatteiden mukaan kunkin uskovan velvollisuus oli etsiä Raamatun totuus, jota noudattaa. Käytännössä yksilölle ei suotu uskonvapautta. Erityisesti kasteenuusijoita vainosivat sekä protestantit että katoliset. Hukuttaminen oli käytetty rankaisumuoto. Tällaisen kohtalon kokivat ihmiset, jotka vain tavattiin kasteenuusijoiden kokouksessa. Samoin kävi niille, jotka eivät antaneet kastaa lastaan.

  Miksi luterilaiset ja katolilaiset yhdessä rintamassa vastustivat aikuisten uskovien kastetta, vaikka muutoin olivatkin verivihollisia? Uskovien kaste aikuisille ei ollut vain oppikysymys. Se oli mitä suurimmassa määrin myös valtakysymys. Luterilaiset ja katolilaiset ymmärsivät, että jos kaste siirrettäisiin aikuisikään ja kastettavat itse päättäisivät, haluaisivatko he tulla kastetuiksi, kastettavien ja kasteen myötä kirkkoon liittyvien määrä voisi vähetä tuntuvastikin. Kun lapsi kastetaan jo vauvana, hänestä saadaan uskontoon perustuva ote jo pienestä pitäen. Katolinen kirkko oli tämän oivaltanut jo varhaisten kirkkoisien aikaan ja nyt myös reformistit.

   

  Kumpi pelastaa usko vai kaste?

  Joh 14:6 Jeesus sanoi, ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani. – Jumala lähetti poikansa suureen pelastustehtävään ja Jeesus on tämän jakeen todistuksen mukaan sen keskiössä. Apostolit noteerasivat tämän ja se ilmeni mm. siinä, että he kastoivat suuriakin kansanjoukkoja Jeesuksen Kristuksen nimeen. (Apt 2:38, 10:48)

  Apt 16:31 Niin he sanoivat: Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin muun ohella sinun perhekuntasi. – Tulkitsen tämän niin, että kastetun perhekunta voi pelastua, jos sen päämies pitää huolen perhekuntansa uskonnollisesta kehityksestä niin, että koko perhekunta tulee uskoviksi. Tärkeintä on kunkin ihmisen omakohtainen usko.

  Apt 26:18 ”avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun [Kristukseen] synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.” – Jae Paavalin puolustuspuheesta. Uskomalla Kristukseen saa synnit anteeksi ja vielä perintöosan pyhitettyjen joukossa. Roomalaiskirjeessään (6:22) Paavali vahvistaa saman: Synnistä vapautumisen jälkeen ihmisestä tulee Jumalan palvelija, jonka hedelmä on pyhitys ja sen jälkeen lopuksi iankaikkinen elämä.

  Mitä tarkoittaa pyhitys uskovan elämässä? Uskoon tulon jälkeen Pyhä Henki aikaansaa pyhityksen Jumalan sanan kautta. Se on jatkuvaa Pyhällä Hengellä täyttymistä, Jumalan työtä ihmisessä. Sen on kuvattu olevan sama kuin Hengen hedelmät, jotka ovat Gal 5:22 mukaan: rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys, itsehillintä. Pyhittyvässä ihmisessä nämä tuntemukset alkavat yleistyä ja korostua.

  Apostolien teoissa edellä 16:31 ja 26:18 tärkeintä ja pelastukseen riittävää oli usko. Kastetta ei mainittu. Uskova voi hyvin pelastua ilman kastettakin. Ihmisen on pyrittävä pyhittymiseen; eroon synnistä, elämään ja kehittymään uskossa.

  Pyhän Hengen sinetti. Uskoon tullut saa paitsi synnit anteeksi ja pyhityksen myötä Pyhän Hengen hedelmiä elämäänsä. Uskova saa lisäksi Pyhän Hengen sinetin. Efe 1:13-14 Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti,
  14 sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi – hänen kirkkautensa kiitokseksi. Efe 4:30 Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka.

  2 Kor 1:21-22 sanoo ”Mutta se, joka lujittaa meidät yhdessä teidän kanssanne Kristukseen ja joka on voidellut meidät, on Jumala,
  22 joka myös on painanut meihin sinettinsä ja antanut Hengen vakuudeksi meidän sydämiimme.” Paavali todistaa, että Jumala on painanut sinettinsä uskoviin antanut Pyhän Henkensä vakuudeksi.

  Mitä vaiheita sisältyy Efesolaiskirjeen 1:13-14 mukaan Pyhän Hengen sinetin saamiseen?

  1) Totuuden sanan kuuleminen   2) Uskovaksi tuleminen 3) Pyhän Hengen sinetin saaminen

  Ei sanaakaan kasteesta! Silloin kun tulemme uskoon, saamme Pyhän Hengen kasteen eli Pyhän Hengen sinetin sydämiimme.

  Pyhälla Hengellä täyttyminen on vielä eri tapahtuma. Sellainen sattui Apostolien tekojen kertoman mukaan helluntaina. Apt 2:1-4 ”Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.” Jne. Pyhällä Hengellä täyttymiseen sisältyy tällaisia erikoisia lahjoja tai kykyjä, jotka ovat tarpeen jonkin tehtävän suorittamiseen.

  Pyhän Hengen sinetti suojelee ihmistä lopun aikoina: Ilm 9:4 ja niille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa maan ruohoa eikä mitään vihantaa eikä yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole Jumalan sinettiä otsassaan.

  Mar 16:16 ”Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.” – Usko pelastaa, vaikka ilman kastettakin.

  Efe 2:8 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja

  Paavalikin Roomalaiskirjeessään puhuu sydämen uskosta ja suun tunnustuksesta pelastuksen saamiseksi.

  Room 10:9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;
  10 sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.

  Room 8:9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.

  Kasteen pelastavasta vaikutuksesta on erilaisia käsityksiä. Apt 16:31 toteaa, että uskomalla Herraan Jeesukseen sinä ja sinun perhekuntasi pelastutte. Tässä ei edellytetä kastetta, usko riittää. Markus 16:16 myös vahvistaa, että jos ei usko, se joutuu kadotukseen. Usko näyttäisi olevan ratkaisevaa. Miten on ymmärrettävä Mar 16:16 ”uskoo ja kastetaan”? 1 Piet 3:21 vastaa ongelmaan: kaste on hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta. Voimme myös ratkaista pelastumisongelman toteamalla, että ne, jotka ovat kastetut uskovien kasteella, pelastuvat, koska he ovat tunnustaneet uskonsa Kristukseen ja Jumalaan.

  Apt 10:45 Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin,
  46 sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi:
  47 ”Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niinkuin mekin. Jae 47 osoittaa, että pakanat saivat ensin pyhän Hengen ja vasta sen jälkeen heidät kastettiin!!

  Lopun aikoina, Herran päivänä Jumala kurittaa syntistä ihmiskunta. Monet uskottomat kuolevat. Raamattu tarjoaa kuitenkin poispääsyn tästä kurimuksesta. Apt 2:21 (Myös Room 10:13 ja Jooel 2:32) Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.’ – Huomaa sana jokainen. Ei Jumala kysy oletko kastettu tai oletko saanut Pyhää Henkeä itsellesi, oletko pakana vai kristillisen seurakunnan jäsen. Riittää, kun huutaa uskossa avukseen Jeesusta. Olen varma, että Jehovankin nimi kelpaa.

   

  Entä miten lapset pelastuvat?

  Lapsilta, varsinkaan sylivauvoilta, ei voi edellyttää uskoa. He eivät myöskään ymmärrä mitään kuulemastaan. On ollut aikoja, jolloin katsottiin, että pieni lapsi, joka menehtyi saamatta kastetta, joutui kadotukseen. Lapsikasteesta tuli katolilaisten virallinen pelastuskeino, jonka myös protestanttinen kirkko myöhemmin omaksui. Kastamattomat lapset joutuivat limbukseen, joka oppi on aivan keksitty eikä perustu Raamattuun. Limbus oli tämän opin mukaan helvetin reuna-alue. Nähtävästi lapsille piti kehittää tällainen lievempi helvetti – hehän eivät olleet edes tehneet syntiä! Limbus ei kuulu enää katolisen kirkon oppeihin.

  Katsotaan muutama Raamatunjae:

  Mar 10:13 ”Ja he toivat hänen tykönsä lapsia, että hän koskisi heihin; mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia.
  14 Mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi heille: ”Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta.
  15 Totisesti minä sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niinkuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle.
  16 Ja hän otti heitä syliinsä, pani kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä.”

  Jakeen 13 lapset ovat pieniä lapsia, kreik. παιδίον paidíon. Strong’s: a young child, a little boy, a little girl

  1. infants
  2. children, little ones
  3. an infant

  Jotkut näkevät näissä jakeissa selvän lapsikasteen puolustuksen. Eihän tässä puhuta kasteesta sanaakaan! Lapsia ei Jeesuksen aikana kastettu lainkaan. Kastamattomista lapsista Jeesus sanoo, että senkaltaisten on Jumalan valtakunta. Vielä Jeesus sanoi: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niinkuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle.

  Jumalan valtakuntaan pääsevät ovat puhtaita ja synnittömiä. Juuri sellaisia ovat pikku lapset Jeesuksenkin todistuksen mukaan. He pääsevät Jumalan valtakuntaan, vaikkei heitä olisi kastettu. Lapset ovat synnittömiä eikä heissä ole nk. perisyntiä siihen asti, kunnes he osaavat itsenäisesti ajatella ja ymmärtää mikä on syntiä.

  1 Piet 2:2 sanoo ”ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen”. Pietari puhuu kasvamisesta pelastukseen. Siitä voi päätellä, että lapsena saadun kasteen vaikutus ei kestä aikuisikään saakka. Se päättyy silloin kun lapsi on kasvanut nuoruuteen ja on alkanut ymmärtää tekojensa vaikutukset. Edellä katsoin esimerkkinä juutalaisia lapsia, jotka tultuaan 12-13 vuoden ikään, viettävät juhlaa, jonka yhteydessä heistä puhutaan ”lain ihmisinä” – ihmisinä, jotka tuntevat Tooran sisällön.

   

  Lapsikasteen virstanpylväitä

  Vuonna 253 Karthagon kirkolliskokous lausuu: vauvat tulee kastaa heti
  400-luvun alussa lapsikaste on pysyvä osa katolisuutta
  N. vuonna 1200 Paavi Innocentius III puolustaa lapsikastetta
  1531 Philipp Melanchon julkaisee Augsburgin tunnustuksen puolustuksen
  N. vuonna 1550 Trenton kirkolliskokous julistaa kirotuiksi lapsikasteen vastustajat
  1951 Paavi Pius XII kehottaa hätätapauksissa kätilöitä itse suorittamaan kasteen
  1958 Vatikaani säätää lapset kastettaviksi mahdollisimman pian

  Tähän asti lapsikastetta oli puolustettu paavin ja kirkolliskokousten taholta. 1960 luvulla Vatikaani muuttaa mielipidettään todeten, että pelastus on mahdollinen ilman kastettakin.

  Augsburgin uskontunnustuksen puolustus vuodelta 1531 kuitenkin väittää, että ”kaste on välttämätön pelastukseen, että lapset tulee kastaa ja ettei lapsikaste ole pätemätön, vaan välttämätön”.

   

  Augsburgin tunnustuksen puolustus IX kohta

  Yhdeksäs uskonkohta on hyväksytty. Siinä me tunnustamme, että kaste on välttämätön pelastukseen, että lapset tulee kastaa ja ettei lapsikaste ole pätemätön, vaan välttämätön ja tehokas pelastuksen saavuttamiseksi. Ja koska meidän keskuudessamme opetetaan evankeliumia puhtaasti ja tunnollisesti, olemme saaneet siitä myös sen Jumalan siunauksen, ettei meidän seurakunnissamme ole esiintynyt kasteenuusijoita. Kansa on näet Jumalan sanalla varustettu näiden rosvojen jumalatonta ja kapinallista lahkoa vastaan. Samalla kun me hylkäämme monta muutakin kasteenuusjoiden harhaa, me hylkäämme yksin tien senkin heidän väitteensä, että lapsikaste on hyödytön. Aivan varmaa on, että pelastuksen lupaus koskee myös lapsia. Mutta eihän se koske niitä, jotka ovat Kristuksen kirkon ulkopuolella, missä ei ole sanaa eikä sakramentteja, koska Kristus synnyttää uudesti juuri sanalla ja sakramenteilla. On siis välttämätöntä kastaa pikkulapset, jotta heidät saatettaisiin osallisiksi pelastuksen lupauksesta, tämän Kristuksen käskyn (Mat 28:19) mukaisesti: ”Kastakaa kaikki kansat.” Samoin kuin tässä annetaan kaikille pelastus, samoin annetaan kaikille kaste: miehille, naisille, lapsille, myös aivan pienille. Tästä seuraa johdonmukaisesti, että pikkulapset on kastettava, koska kerran pelastus annetaan kasteen yhteydessä. Toiseksi on täysin selvää, että Jumala hyväksyy pikkulasten kastamisen. Kasteenuusijoiden kanta, kun he hylkäävät pikkulasten kasteen, on siis jumalaton. Sen taas, että Jumala hyväksyy pikkulasten kasteen, näemme siitä, että hän antaa Pyhän Hengen tällä tavoin kastetuille. Jos näet tältä kasteelta puuttuisi pätevyys, ei Pyhää Henkeä annettaisi kellekään, kukaan ei pelastuisi eikä kirkkoa olisi olemassakaan. Jo tämä syy pelkästään riittäisi vahvistamaan hurskaasti ajattelevia kristittyjä, niin että he pystyvät torjumaan kasteenuusijoiden jumalattomat ja kiihkomieliset käsitykset.

   

  Vedestä ja hengestä – elämän vesi

  Joh 3:3 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.” Jeesus jatkaa jakeessa 3:5 Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.

  Joh 4:11 Nainen sanoi hänelle: ”Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa, ja kaivo on syvä; mistä sinulla sitten on se elävä vesi?
  4:14 mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään.”

  Ilm 21:6 Ja hän sanoi minulle: ”Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi. – Jae on peräisin Ilmestyskirjan toiseksi viimeisestä luvusta, jossa kerrotaan uudesta taivaasta ja uudesta maasta. Uusi Jerusalem laskeutuu taivaasta Jumalan luota. Jumala itse asuu ihmisten keskellä. Kaikki on tehty uudeksi. Tässä tilanteessa ei enää kasteta ketään, vaan se on päättynyt aikaa sitten. Kun Kristus sanoo antavansa elämän veden lähteestä lahjaksi, vesi ei ole kastevettä! Elämän vesi kuvaa ikuista elämää. Samoin on tulkittava elämän veden virta (22:1), joka juoksee Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. 22:1 Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Näin myös jakeessa Ilm 22:17 ”Ja Henki ja morsian sanovat: ”Tule!” Ja joka kuulee, sanokoon: ”Tule!” Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi.” – Janoaminen ei ole fyysistä janoa, vaan tiedon ja pelastuksen kaipuuta. Elämän vesi, jota on tarjolla lahjaksi, on Jumalan sanaa, johon uskomalla saa ikuisen elämän.

  Johannes Kastaja sanoi Mat 3:11 Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.

  Jeesus sanoi Joh 3:5 ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.”

  1 Piet 1:23 sanoo ”te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta.” – Tässä on vielä yksi kuvaus pelastustiestä; katoamaton siemen Jumalan elävän sanan kautta.

   

  Mitä ’vesi’ tarkoittaa Raamatussa?

  Raamatussa ’vesi’ ei aina tarkoita vettä tai kasteen vettä. Edellä olevista esimerkeistä voi päätellä, että ’vesi’ tarkoittaa Jumalan sanaa ja Pyhää Henkeä. Sitä tarkoittavat myös ’elävä vesi’ tai ’elämän vesi’. Ihmisillä on taipumus uskoa Raamatun sana kirjaimellisesti. Olisi hyvä muistaa, että suuri osa Raamatun testeistä on kuvaannollista ilmausta, vertauskuvia. Vesi on usein tässä roolissa.

  Esimerkiksi Joh 7:37-39 Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: ”Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon.
  7:38 Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat.”
  7:39 Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; Efe 5:25 Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä,
  5:26 että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta,

  Seurakunnan pyhittäminen tapahtui siis sanan kautta; sana puhdistaa sen ikään kuin vedellä pesten. Niin Johannes kuin Paavalikin puhuivat vedellä pesemisestä kuitenkin tarkoittaen ’pesemistä’ Jumalan sanan kautta eikä kastetta.

  5 Moos 32:2 Sateena pisaroikoon minun opetukseni, kasteena valukoon puheeni niinkuin vihma vihannalle, niinkuin sadekuuro ruohikolle. (’kaste’ ei ole tässä kastamista, vaan luonnonilmiö, engl. dew)

  Joh 4:13 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen,
  4:14 mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään.” – Jakeet ovat kohtauksesta kaivolla. Jakeessa 10 Jeesus sanoi samarialaiselle naiselle: ”Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: ’Anna minulle juoda’, niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän [Jeesus] antaisi sinulle elävää vettä.”

  ”Vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena.” Ehkä kaste vetenä ei pelasta, vaan se, että ihminen (aikuis)kasteen ottaessaan ottaa myös kristillisen elämän eri tavalla vakavasti kuin kastamaton. Hän on päätynyt pohdinnan jälkeen ratkaisuun, eikä halua osoittautua tuuliviiriksi, vaan pyrkii kehittämään itseään uskovana. Kaste on vain vedenjakaja eikä kaste sellaisenaan pelasta ketään. Ihminen voi myös palata entiseen syntiseen elämäänsä, joka taas merkitsee, että se ohjaus mikä kasteessa oli hänen se ottaessaan, on menetetty ja kasteen merkitys on nollattu. Entä pelastuuko myös lapsikasteen saanut? Jos hän koko ikänsä kuolemaan saakka on elänyt synnissä herjaten kaikkea pyhää. Lukeeko elämän kirjassa, että pelastuu, koska hänet on sylivauvana kastettu? Ei varmaan! Entä jos tämä syntisäkki elämänsä kalkkiviivoilla katuu ja pyytää Kristusta elämäänsä? Pelastuu. Ei lapsena saamansa kasteen johdosta, vaan armosta hänen kääntyessään Kristuksen puoleen syntiensä anteeksi saamiseksi.

   

  Entä Kristuksen veri?

  Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. (Joh 3:16)

  Jumala antoi ainoan poikansa kuolemaan ihmiskunnan puolesta. Hänen oli määrä tehdä uusi liitto ja uhrata itsensä ristinpuussa, että kaikilla häneen uskovilla olisi mahdollisuus pelastua ja saada ikuinen elämä. Seuraavat jakeet todistavat tästä.

  Mat 26:28 sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi. Heb 9:18 Sentähden ei myöskään ensimmäistä liittoa verettä vihitty.

  1 Kor 11:25 Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi: ”Tämä malja on uusi liitto minun veressäni; niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni.” 11:27 Sentähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen.

  Heb 10:29 kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä!

  Joh 6:53 Niin Jeesus sanoi heille: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: ellette syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. 54 Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. – Tässä viitataan Kristuksen asettamaan ehtoolliseen, jossa leipä symbolisoi hänen ruumistaan ja viini hänen vertaan. Mat 26:26 Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: ”Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini.” 27 Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi: ”Juokaa tästä kaikki; 28 sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.

  Room 5:9 Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. – Vihasta pelastuminen viittaa tulevaan Herran vihan päivään, jossa Jumala rankaisee uskottomia.

  Kol 1:19 Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi 20 ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa. – Jeesus Kristus syntyi ihmiseksi, hän eli ihmisenä ja kuoli ihmisenä. Hän myös nousi taivaaseen ja asuu siellä ihmisenä. Ihmisenä Kristus kuitenkin sai Jumalalta kaiken viisauden ja oppi tuntemaan Jumalan tahdon. Kristus jalostui kärsimyksen kautta korkeaan tehtäväänsä; hänelle Isä Jumala antoi kaiken vallan niin taivaassa kuin maan päällä.

  Ilm 5:9 ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: ”Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista

  Heb 2:14 Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen. – Kristus joutui kuolemaan, voidakseen toteuttaa Jumalan hänelle antaman tehtävän t.s. kukistaa kuolema. Siihen asti saatanalla oli kuolema vallassaan. Ilmestyskirjassa hän sanoo  1:18 ja minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet.

   

  Kristuksen veri puhdistaa

  Heb 9:14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

  1 Joh 1:7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. – Ei pidä kuitenkaan ajatella, että Kristuksen veri automaattisesti puhdistaa ihmiset synneistä. Kristuksen veri on se pohja, joka mahdollistaa syntien anteeksi saamisen ja puhdistautumisen. Ihmisen täytyy kuitenkin olla uskossa ja katua syntejään tämän puhdistautumisen saamiseksi.

  1 Joh 5:6 Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristus, ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä; ja Henki on se, joka todistaa, sillä Henki on totuus. Edellä osoitinkin, että ’vesi’ tarkoittaa Jumalan sanaa ja Pyhää Henkeä. Kristus on siis tullut veden ja veren kautta eli Pyhästä Hengestä antaen oman verensä lunastusuhriksi.

  Efe 2:13 mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä.

   

  Entä tekojen merkitys?

  Jaak 2:18 Joku ehkä sanoo: ”Sinulla on usko, ja minulla on teot”; näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon.

  2:14 Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa?

  2:17 Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut.

  Nämä Raamatunlauseet voisi lyhentää ja sanoa: usko ilman tekoja on kuollut. Voisi myös kysyä, miksi tekojen merkitystä ei tuotu esiin, kun väiteltiin uskon ja kasteen keskinäisestä tärkeydestä?

  Usein Jumalalle riittää pienikin lähimmäistä auttava teko. Muistatte kertomuksen lesken rovosta; köyhä leski antoi kaksi pientä kolikkoa. Jeesus lausui tapauksesta Mar 12:43-44: ”Totisesti minä sanon teille: tämä köyhä leski pani enemmän kuin kaikki muut, jotka panivat uhriarkkuun. 44 Sillä he kaikki panivat liiastaan, mutta tämä pani puutteestaan kaiken, mitä hänellä oli, koko elämisensä.” – Rikkaammat panivat uhriarkkuun liiastaan, mutta köyhä nainen pani koko elämisensä.

  Aina ei pidä mitata rahan määrällä, vaan tarkoitusperällä. Matteuksen 6. luvussa painotetaan ”kun annat almuja, älä soitata torvea edelläsi”. – Jumala kyllä näkee, kun salassa livautat kolikon keräykseen. Myös sadanpäämiehen almut ja rukoukset oli pantu merkille; Apt 10:31 10:31 ja [Herran enkeli] sanoi: ’Kornelius, sinun rukouksesi on kuultu, ja sinun almusi ovat tulleet muistoon Jumalan edessä.

  Jaakob jatkaa: 2:20 Mutta tahdotko tietää, sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton?
  21 Eikö Aabraham, meidän isämme, tullut vanhurskaaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialttarille?
  22 Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana, ja teoista usko tuli täydelliseksi;
  23 ja niin toteutui Raamatun sana: ”Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi”, ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi.
  24 Te näette, että ihminen tulee vanhurskaaksi teoista eikä ainoastaan uskosta.

  – Tulkitsen tämän jakeen 24 siten, että ihminen voi tulla vanhurskaaksi teoistakin, mutta paras tilanne olisi, jos teot kumpuaisivat uskosta.

  Kristinuskon historiassa on käyty kiistaa pelastuksesta. On väitetty, että ihminen ei voi omilla teoillaan vaikuttaa pelastukseensa. Vain Jumalan armo tuo pelastuksen.

  Room 3:23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
  24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
  25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
  26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. – Totta, saamme vanhurskauden Jumalan armosta, siksi että Jeesus lunasti meidät. Mutta huomaa, ettei armo tule yksin; armon saavat ne, jotka eivät täytä vanhurskauden vaatimusta, mutta jotka uskovat Jeesukseen.

  Katsokaapa Mat 25. luku, jossa Kristus jakaa tuomioita ja kyselee, miksi ette auttaneet lähimmäistänne, kun tämä oli puutteessa tai sairaana?

  Matteus kirjoittaa Jeesuksen sanoman. 25:44-46 Silloin hekin vastaavat sanoen: ’Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastonna tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet?’ 45 Silloin hän vastaa heille ja sanoo: ’Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle.’ 46 Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.”

  Ilm 20:12 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.

  Teoilla on merkitystä.

   

 • Pelastus tekojen perusteella ja pelastus armosta

  Jeesus lupasi, että tullessaan hän tuo palkan mukanaan. Roomalaiskirjeessä sanotaan, että töitä tekevälle maksetaan palkkaa ansioiden mukaan ei armosta. Nämä työt ovat käsittääkseni Jumalan valtakunnan julistamiseen, evankeliumin julistamiseen liittyviä töitä, niitä mitä Jeesus käski seuraajiensa tehdä. Kaikkien ei kuitenkaan ole syystä tai toisesta mahdollista näin tehdä; he voivat pelastua armosta uskon kautta. 

   

  Palkka töistä

  Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta, (Room. 4:4)

  Fil. 2:15 että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niinkuin tähdet maailmassa,

  1.Kor. 3:14 jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan; 

  1.Piet. 5:2 kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta,  4 niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen.

  Dan. 12:3 Ja taidolliset loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti.

  Matt. 25:23 Hänen herransa sanoi hänelle: ’Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon.’

  Lauman kaitseminen on ’paimenen’ työtä, hengellisen paimenen. Tällaisia paimenia on seurakunnassa ja missä ei ole seurakuntaa paimen voi olla vaikka kiertävä saarnaaja tai kuka vain tarjoaa hengellistä opetusta (”ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat”) tai muutoin pitää huolta lähimmäisistään. Niille, jotka tekevät Kristuksen antamia töitä, saavat palkan kun Jeesus saapuu toisen kerran ensimmäisen ylösnousemuksen yhteydessä. Palkka ylösnousseille ja maan päällä eläville valituille maksetaan töistä, jos he ovat saattaneet monia vanhurskauteen (Dan.12:3), kaitsivat heille uskottua Jumalan laumaa sydämen halusta (1.Piet. 5:2), ovat kartuttaneet Jeesuksen heille antamaa ’leiviskää’ (Matt. 25:23), ovat säilyneet tahrattoman puhtaina Jumalan lapsina kieron sukukunnan keskellä (Fil. 2:15). Tällaiset palkansaajat loistavat niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti ja saavat kirkkauden kuihtumattoman seppeleen Kristukselta. 

   

  Pelastus armosta – tulen läpi

  mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikäänkuin tulen läpi

  1.Kor. 3:11 Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus.  12 mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, 13 niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on.  14 jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan;  15 mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikäänkuin tulen läpi. 

  Room. 3:28 Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja.

  Barnes’ Notes: Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law.no righteousness of their own will be the ground of their justification. They are sinners; and as such can have no claim to he treated as righteous. God has devised a plan by which, they may be pardoned and saved; and that is by faith alone. .. Luther often called this doctrine of justification by faith the article upon which the church stood or fell. .. If this doctrine is held entire, all others will be held with it. If this is abandoned, all others will fall also. It may be remarked here, however, that this doctrine by no means interferes with the doctrine that good works are to be performed by Christians. Paul urges this as much as any other writer in the New Testament. His doctrine is, that they are not to be relied on as a ground of justification; but that he did not mean to teach that they are not to be performed by Christians is apparent from the connection, and from the following places in his epistles:

   Room.  4:5 mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi;

  Deeds of the law Literally, ”works of law.” Only the religion of Christ removes past sins. This does not come by obedience to the law. However, Paul teaches that, in their place, good works are important .  Ellicott’s Commentary: “For we hold that a man (any human being—whether Jew or Greek) is justified by faith, independently of any works prescribed by law.”

   

  Ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja

  Vanhan lakiliiton säännöksissä oli Israelin kansalle kirjoitettu yli 600 määräystä. Kuka pystyi noudattamaan kaikkia näitä? Kristuksen tuoma uusi liitto muuttaa kaiken: Ellicott’s Commentary sanookin asiasta: “For we hold that a man (any human being—whether Jew or Greek) is justified by faith, independently of any works prescribed by law.”  Vaikka lain teot eivät enää ratkaise pelastumista (vanhurskautumista eli synnittömäksi julistamista) on kristityn jo uskon myötä pyrittävä tekemään elämässään jatkuvasti hyviä tekoja. Uuden liiton myötä ihmisen osaa on helpotettu; enää ei nykyajan ihmisen tarvitse miettiä miten härkiä on kohdeltava tai muita yli 600 määräystä. Silti, ihmisellä on kilvoiteltavaa pyrkiessään toteuttamaan rakkauden kaksoiskäskyä Jumalan ja lähimmäisen rakastamisesta.

  Uskon voi rakentaa vain Jeesuksen varaan. Uskon perusta voi olla hyvä (kulta, hopea jne.) tai sitten se voi olla heikompi, mutta jos usko (rakennus) kestää, on tämä ihminen saava palkan. Jos usko (rakennus) on rakennettu heikosti puusta tai oljista eikä kestä, vaan palaa, joutuu rakentaja kärsimään vahingon, ehkä hän tuhoutuu viimeisten päivien ahdingossa.

  Tämä ’rakentaja’, jonka talossa (uskossa) on jonkin verran oikeita elementtejä kuitenkin pelastuu vaikkakaan ei saa palkkaa [johtoasemaa valtakunnassa, kirkkauden seppelettä], mutta ikään kuin (huom: ikään kuin) tulen läpi. Tämä kohta, jossa puhutaan pelastumisesta tulen läpi viittaa katolilaisten mielestä kiirastuleen, jossa puutteellisesti vanhurskas pelastuu lyhyemmän tai pidemmän ajan kestävässä häntä kiusaavassa tulessa. En olisi niinkään varma, että kyse on kiirastulesta.

  Roomalaiskirjeessä 12:3 tuodaan esille, että Jumala on suonut uskoa kullekin tietyn suuruisen määrän:  Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. Samoin Ef. 4:7 Mutta itsekullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan.  Jumalan henki jakaa uskoa ja armoa kullekin sen mukaan kuin tahtoo: 1.Kor. 12:11 Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo. – Olisiko niin, että huonon talon rakentaja olisi saanut uskoa vähemmän kuin toiset ja kuitenkin viimeisellä tuomiolla hänet tästä syystä armahdettaisiin ja puhdistettaisiin kuin tulen lävitse.

   

   

   

 • Pääsetkö Taivaaseen kuoltuasi?   

   

   

  Toivo päästä taivaaseen

  2 Korinttolaiskirje: 5:1 Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty.

  Apostoli Paavali kirjoittaa ylösnousemustoivosta, johon yhdistyy toivo päästä Jumalan valtakuntaan. Apostolien ajasta on tultu 2000 vuotta nykyaikaan ja yhtä lailla nykyajan ihmistä elähdyttää sama toivo. ”Meidän maallinen majamme” tarkoittaa fyysistä ruumista, jossa ihmisten on vietettävä aikansa maan päällä.

  Kotiin Herran luo

  2 Sentähden me huokaammekin ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme,

  Paavali on varma uskovien osalta, että jossakin vaiheessa he saavat vaihtaa fyysisen ruumiinsa ”majaan taivaissa” eli henkiruumiiseen.

  3 sillä kun me kerran olemme siihen pukeutuneet, ei meitä enää havaita alastomiksi.
  4 Sillä me, jotka olemme tässä majassa, huokaamme raskautettuina, koska emme tahdo riisuutua, vaan pukeutua, että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista.
  5 Mutta se, joka on valmistanut meidät juuri tähän, on Jumala, joka on antanut meille Hengen vakuudeksi.

  Jumalan valtakuntaan pääsy edellyttää siirtymistä henkiruumiiseen. Varmuudeksi tästä on Jumala antanut uskoville Pyhän henkensä.

  6 Sentähden me aina olemme turvallisella mielellä ja tiedämme, että, niin kauan kuin olemme kotona tässä ruumiissamme, me olemme poissa Herrasta;

  Pyhän hengen tuoma turvallisuus lohduttaa uskovia, jotka kaipaavat päästä Herran luokse.

  7 sillä me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä.
  8 Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö.
  9 Sentähden me, olimmepa kotona tai olimmepa poissa, ahkeroitsemme olla hänelle mieliksi.

  Filippiläiskirjeessä Paavali antaa ymmärtää, että hän haluaisi kuolla ja sitä kautta olla Kristuksen kanssa, mutta seurakuntalaisten vuoksi hänen on tarpeellisempaa viipyä maan päällä.

  Fil 1:21 Sillä elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto.
  22 Mutta jos minun on eläminen täällä lihassa, niin siitä koituu hedelmää työlleni, ja silloin en tiedä, minkä valitsisin.
  23 Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä: halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi; (”olen kahden vaiheilla. Haluaisin lähteä täältä ja päästä Kristuksen luo, sillä se olisi kaikkein parasta.” KR 92)
  24 mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi.

  Filippiläiskirje on kirjoitettu 10-15 vuotta myöhemmin kuin kirje Tessalonikalaisille. Kirjeen Paavali kirjoitti vankilassa Roomassa. Ehkä kirjeestä välittyvä kaipaus kotiin Kristuksen luokse on saanut painotusta vankilaoloista.

  Myös 2 Kor 5:8 (KR 92) sanoo samansuuntaisesti: ”Mutta mielemme on turvallinen, vaikka haluaisimmekin muuttaa pois ruumiistamme, kotiin Herran luo.” Se on ainakin selvää, että Paavali ja muutkin apostolit kaipasivat Kristuksen luokse, taivaalliseen kotiin. Onko tämä varma todiste siitä, että kuoleman jälkeen uskova heti pääsee taivaaseen? Ajankohdasta ei näissä jakeissa sanota mitään.

   

  Toisessa Raamatunkohdassa 1 Tes 4:17 asia on ilmaistu näin: ”sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Paavali riemuitsee – ei taivaiseen pääsemisestä – vaan siitä, että Kristus tulee takaisin ja Paavali sekä muut uskovat pääsevät Kristusta vastaan ja tämän jälkeen saavat aina olla Herran kanssa maan päällä Kristuksen tuhatvuotisessa valtakunnassa. Paavali ja muut uskovat odottivat hartaasti Kristuksen toisen tulemisen tapahtuvan jo heidän elinaikanaan. Sanoihan Jeesus tulevansa ”pian”.

  ”Ei kukaan ole noussut taivaaseen paitsi Jeesus” (Joh 3:13)

   

  Ensin ylösnousemus ja viimeinen tuomio

  2 Kor 5:10 Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa.

  Jakeessa 10 tuodaan esiin pelastumisen periaate; jos olet tehnyt hyvää pelastut, jos pahaa niin saat rangaistuksen.

  Joh 5:28-29 ”Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä 29 ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen.” Tässä puhutaan tuomion perustana olevan teot eikä usko; hyvää tehneet saavat elämän ylösnousemuksen, pahaa tehneet tuomion ylösnousemuksen.

  Myös Jaakob painottaa tekojen merkitystä: Jaak 2:26 ”Sillä niinkuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut.”

  Uskon merkityksestä pelastuksen ratkaisevana tekijänä olen poiminut muutaman esimerkkijakeen. Apt 16:31 Niin he sanoivat: ”Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut,
  Joh 3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
  Joh 3:36 Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä.”
  Joh 6:47 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä

   

  Kumpi ratkaisee, usko vai teot?

  Kaikki lähtee Jumalan tuntemisesta. Johannes evankeliumissaan kertoo mikä on perustana iankaikkisen elämän saamiselle. Joh 17:3 “Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.” – On tunnettava Jumala, joka on yksin totinen Jumala ja toiseksi myös hänet, jonka Jumala on maailmaan lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Jeesus tulikin maailmaan julistamaan pelastuksen oppia, tietä taivaan Jumalan luokse ja miten sinne pääsee.

  Jeesus sanoi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani” (Joh 14:6). Uskoisinko enemmän Jeesusta kuin apostoleja? Siinä tapauksessa usko jeesukseen on ratkaisevampaa. Sattuu vain olemaan niin, että  Jeesus on puhunut myös tekojen tärkeydestä, kuten yllä Joh 5:28-29. Voisiko olla niin, että ”molempi parempi?” T.s. viimeisellä tuomiolla hyväksyvän tuomion voi saada joko uskon tai tekojen perusteella.

  Pääsääntöisesti kaikkien ihmisten on ylösnousemuksen jälkeen astuttava Kristuksen tuomioistuimen eteen, jotta jokainen saisi tuomion tekemisistään sinä aikana, kun on ollut fyysisessä ruumiissa. Kun kirjoitin, että pääsääntöisesti, tarkoitan sillä sitä, että kaikkien lukuun ottamatta ensimmäisen ylösnousemuksen pyhiä, on alistuttava Kristuksen tuomioon. Ensimmäisen ylösnousemuksen pyhät koetellaan ja koulutetaan jo elinaikanaan kelvollisiksi. He ovat sitten Kristuksen kanssahallitsijoita ja myös osallistuvat viimeisen tuomion jakamiseen.

   

  Jeesuksen nousu taivaaseen

  Ei kukaan ole noussut taivaaseen paitsi Jeesus (Joh 3:13)

  Mihin perustuu yleisesti hyväksytty uskonkäsitys, että hyvät ihmiset pääsevät heti kuoltuaan taivaaseen? Mietitäänpä mitä siitä seuraisi, jos näin olisi. Se tarkoittaisi, että ei olisikaan Raamatun mukaista viimeistä tuomiota, johon kaikki kuolleet herätetään osallistumaan. Kuka heidät kelpuuttaisi taivaaseen? Pyhä Pietariko pitäisi kuulustelun taivaan portilla? Vai pitäisikö ihmisten sitten laskeutua alas taivaasta osallistumaan viimeiseen tuomioon, kun sen aika joskus koittaa? Entäpä sitten, kun Kristus perustaa maan päälle Tuhatvuotisen valtakunnan, laskeutuvatko taivaassa olevat ihmiset takaisin maan päälle hallitsemaan Kristuksen  kanssa?

  Kun tapahtuu kuolleitten ensimmäinen ylösnousemus, jos Jumalan omat, Aabraham ja kuningas Daavid ja monet muut Vanhan Testamentin jumalaapelkäävät miehet ja naiset olisivat taivaassa, pitääkö heidän laskeutua maan päälle osallistumaan ensimmäiseen ylösnousemukseen ja Kristuksen Tuhatvuotiseen valtakuntaan? Mutta, hehän elivät Vanhan Testamentin aikaan, joten he eivät voineet ollakaan ”Kristuksen omia”. Tällaisiin eriskummallisiin tilanteisiin joudutaan, jos osa kuolleista on jo päässyt taivaaseen. Kaikkien on tultava viimeiselle tuomiolle ennen! 2 Kor 5:10 Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa.

  Lapsikastetta on puolustettu erityisesti siksi, että jos lasta ei kasteta ja hän kuolee, lapsi ei pääse taivaaseen, vaan joutuu helvettiin. Kaikkea kanssa! Raamatun selvä sana muistuttaa meille Jeesuksen sanomasta: Sallikaa lasten tulla minun tyköni, sillä sen kaltaisten on Jumalan valtakunta.

  Huomaat, että tällaisista Raamattuun perustumattomista vanhoista ihmisten uskomuksista on seurauksena aikamoinen sekasotku. Toki on ymmärrettävää, että ihmiset hakevat lohdutusta, varsinkin kuoleman lähestyessä, yleisistä uskomuksista taivaaseen pääsemisestä.

  Raamattu kuvaa ja näin todistaa Jeesuksen nousemista taivaaseen. Samalla enkelit vahvistivat hänen palaavan samalla tavalla kuin hän nousi taivaaseen.

   

  Onko Jeesus tullut taivaasta?

  Jeesus syntyi neitsyt Mariasta, kun Jumalan Pyhä henki oli ”varjostanut” Marian (Luuk 1:35). Miksi Jumalan pojan piti syntyä pieneksi lapseksi? Eikö Jeesus olisi voinut ”tulla taivaasta” samoin kuin enkelitkin tulivat taivaasta Jumalan lähettäessä heidät suorittamaan tiettyä tehtävää?

  Jeesuksen ’tuleminen taivaasta’ ei mitenkään osoite, että hän olisi ollut siellä aiemmin, pikemminkin päinvastoin. Jos olisi haluttu osittaa, että Jeesus oli ollut aiemmin taivaassa ja sitten tullut sieltä maan päälle, hän olisi varmaan tullut kuin enkelit, valmiina taivaallisena olentona eikä suinkaan pienenä vauvana. Pienenä vauvana ehkä siksi, että Raamatun kertomus Jeesuksen syntymästä Neitsyt Mariasta, vahvistaa Jeesuksen syntymisen Isä Jumalasta Pyhän hengen avulla.

  Mitä Raamattu tarkoittaa, kun se sanoo Joh 16:28 ”Minä olen lähtenyt Isästä ja tullut maailmaan; jälleen minä jätän maailman ja menen Isän tykö.” Raamattu kertoo Jesuksen syntyneen neitseellisesti Pyhän hengen voimasta. Se voi myös tarkoittaa, että Jeesus syntyi ’uudesti’ sen jälkeen, kun Johannes oli kastanut hänet ja Jumala oli tunnustanut Jeesuksen pojakseen (Mat 3:11). Jeesus vakuutti, että ”Minä ja Isä olemme yhtä” (Joh 10:30). Mitä tämä yhtä -oleminen tarkoitti? Sitä, että he olivat samaa henkeä. Jumala on henki ja Jeesus sai henkiruumiin kuoltuaan.

  Myös uudestisyntyneet ihmiset ovat yhtä Jumalan ja Jeesuksen kanssa. 1 Kor 6:17 vahvistaakin; ”Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan.”  – Näin uskovaisetkin voivat todeta olevansa ’taivaasta’. Ja vielä: 15:47 ”Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on taivaasta.”

  Myös Johannes kastaja on tullut taivaasta Jumalan tyköä ja on Jumalan lähettämä niin kuin Kristuskin.

  Joh 1:6 Oli mies, Jumalan lähettämä; hänen nimensä oli Johannes. 7 Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa.

  Johannes Kastaja, vaikka olikin ”Jumalan lähettämä”, ei ole koskaan ollut taivaassa. Hänet on kyllä lähetetty taivaasta. Tulkitsen Raamattua niin, että niin kuin Johannes kastaja, ei Jeesuskaan ollut taivaassa ennen tuloaan ihmiseksi maan päälle. Myöskään apostolit eivät tulleet taivaasta. Kuulostaako mutkikkaalta, kun kuulee, että ”Jeesus sanoi, että hän ei ole maailmasta, niin kuin opetuslapset eivät myöskään ole maailmasta” (Joh 17:14). Kysymys on vain siitä, miten asia ilmaistaan ja miten se käännetään. ”Taivaasta”, ”maailmasta” tai ”lähettämä” ovat sanamuotoja, jotka täytyy ymmärtää oikein eikä niin kuin teologit ja kirkolliskokoukset sanovat.

  Se taas on varmaa, että Jeesus nousi taivaaseen ihmisenä, henkiruumiissa. Jeesushan oli maan päällä ylösnousemuksensa jälkeen henkiruumiissa, mutta saattoi ottaa halutessaan myös fyysisen ruumiin.

  Jumala antoi Jeesukselle ikuisen elämän. Jos Jeesus olisi ollut aikaisemmin taivaassa Jumalana, ei Isä Jumalan olisi ollut tarpeen antaa pojalleen ikuisen elämän lahjaa.

  Joh 5:26 Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös Pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä.
  27 Ja hän on antanut hänelle vallan tuomita, koska hän on Ihmisen Poika.

  Jeesus Kristus on ihminen myös taivaassa (1 Tim 2:5). Jumala on antanut hänelle, ihmiselle, kaiken tuomiovallan. Jumala ilmeisesti antaessaan tuomiovallan Jeesukselle, koska hän oli ihmisen poika, halusi, että ihmisten synnit tulisivat tutkittavaksi ja tuomittavaksi nimenomaan ihmisen taholta, ei Jumalan eikä enkelien.

  Väitetään, että Jeesus on ollut taivaassa Jumalan poikana jo iät ja ajat (Joh 1. luku).   Miksi sitten Jumala ei lähettänyt ’tätä’ poikaa maan päälle? Johanneksen evankeliumin alussa hän kirjoittaa: 1:1 ”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. 1:2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.”

  – Nämä jakeet on tulkittu niin, että ’Sana’ tarkoittaa Jumalan Poikaa Jeesusta. Tulkinta on tässä kohdin väärin. ’Sana’ oli vasta Jumalan aivoitus, suunnitelma. ”Sana oli Jumala” on karkea virheellinen sanajärjestys. Sen kuuluu olla ’Jumala oli Sana.’ Konkordanttinen käännös sanoo ”In the beginning was the word, and the word was toward God, and God was the word.” Textus receptus … καὶ θεός ἦν ὁ λόγος´, … ja Jumala .. Sana.

  Se seikka, että Jeesus syntyi maan päällä Jumalan Pyhän hengen varjostettua Marian, osoittaa, ettei taivaassa ollut Jumalalla poikaa, jonka olisi voinut lähettää maan päälle, mutta Poika oli toki Jumalan suunnitelmassa. Jeesus syntyi maan päällä Jumalasta neitsyt Marian kautta. Jumala oli Jeesuksen isä. Lähettäminen ei tarkoita, että Jeesusta olisi lähetetty taivaasta, vaan Jumala antoi Pojalleen tehtävän, jota varten hän syntyi maan päälle. Jeesus oli Jumalan ainosyntyinen poika.

  Joh 6:51 ”Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani, maailman elämän puolesta.” – Jeesus sanoo olevansa elävä leipä, joka on tullut taivaasta. Jos joku syö häntä, saa elää iankaikkisesti. Ensinnäkin, Jeesus käyttää kuvaannollista ilmausta. ”Elävä leipä” ja sen ”syöminen” tarkoittaa, että joka kuulee hänen sanansa ja uskoo sen todeksi, saa ikuisen elämän. Hän lupaa antaa elämänsä koko maailman puolesta. Jeesus vielä jatkaa ja kuulemassa olleet juutalaiset tyrmistyvät kuulemastaan: ”6:53 Niin Jeesus sanoi heille: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: ellette syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. 54 Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.”

  Jeesus toimi maan päällä täysin Jumalan tahdon mukaisesti. Hänellä oli yhteys  taivaalliseen isäänsä rukouksessa. Palkkioksi Jumalan tahdon täyttämisestä, Jumala antoi hänelle ikuisen elämän ja antoi hänelle kaiken vallan, saman mikä hänellä itsellään on ja näin korotti hänet kaikkien yläpuolelle niin taivaassa kuin maan päälläkin.

  Kun väitetään, että Jeesus on ollut Jumala jo lähtiessään taivaasta, on huomioitava, että Jumalan olemuksen mukaan Jumalalla on ikuinen elämä ja se on ollut hänellä aina. Myös tuomiovalta on Jumalalle kuuluva ominaisuus. Sitä ei toisen jumalpersoonan tarvitse toiselle antaa. Raamattu kuitenkin todistaa, että Jeesuksella ei ollut ikuista elämää ennen kuin Isä Jumala antoi sen hänelle. Hänellä ei myöskään ollut tuomiovaltaa eikä kaikkea valtaa taivaassa ja maan päällä ennen kuin Isä Jumala antoi ne hänelle.

  Muistakaa, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Kyse ei ole pelkästään ulkonäöstä, vaan siitä, että ihminen oli luotu Jumalan työtoveriksi, varustettuna monilla jumalallisilla voimilla. Tämä kuuluu vieläkin Jumalan suunnitelmaan ja toteutuu, kun Jumala laskeutuu maan päälle Uuteen Jerusalemiin. Tämän vuoksi ei ole ollenkaan eriskummallista, että ihminen hallitsee taivaassa Jumalan oikealla puolella ja hänelle on annettu kaikki tuomiovalta taivaassa ja maan päällä.

  Raamattu todistaa, että Jeesus on ihminen taivaassa. 1 Tim 2:5 ”Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. Jeesuksen sanotaan ja kirkolliskokouksessa on näin päätetty, että Jeesus on Jumala. Voiko ihminen olla Jumala? Kirkolliskokouksen mukaan voi, koska kirkolliskokous on päättänyt, että Jeesus oli maan päällä sekä täydellinen ihminen että täydellinen Jumala. Luitko mitä juuri kirjoitin Jumalan ominaisuuksista? Vaikka uskonkin, että Isä, Poika ja Pyhä henki muodostavat jumalallisen kolminaisuuden, se ei kuitenkaan ole sama kuin perinteinen käsitys kolmiyhteisestä Jumalasta. Jumala on yksi ja tämä yksi Jumala on Isä.

   

  Mikä on taivas?

  Taivas on Jumalan valtakunta. Tällä hetkellä taivaassa on Jumala, Jumalan Poika Jeesus ja Pyhä henki. Edelleen: Jumalan valtakunnassa on suuri joukko enkeleitä, hyviä enkeleitä ja mahdollisesti vielä Saatanan enkeleitä. Tämä sillä edellytyksellä, että taivaassa ei ole vielä käyty Raamatun kertoman mukaista sotaa, jonka lopputuloksena Saatana joukkoineen heitetään taivaasta ulos.

  On helppo ajatella, että Kristus noustessaan taivaaseen ja saadessaan Isä Jumalalta kaiken vallan taivaassa ja maan päällä, olisi käyttänyt tätä valtaansa ja ajanut Saatanan enkeleineen pois taivaasta. Ilmestyskirja, joka kertoo tulevaisuudesta, puhuu myös tästä tulevaisuuden tapahtumasta ja mitä siihen liittyy.

  Ilm 12:10 ”Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on  heitetty ulos.”

  Kun Ilmestyskirja sanoo ”Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta” niin mihin ajankohtaan tämä lausuma viittaa? Ensinnäkin, meidän Jumalamme valtakunta on ollut iät ja ajat voimassa taivaassa, joten sen täytyy tarkoittaa Jumalan valtakunnan tulemista maan päälle. Kun siihen liitetään ”ja hänen Voideltunsa valta” eli Kristuksen johtaman Tuhatvuotisen valtakunnan hallitseminen, on todettava, ettei sen aika ole vielä tullut. Kun nämä seikat eivät ole vielä toteutuneet, tulkitsen, että tämä Ilmestyskirjan ennustus Saatanan heittämisestä ulos taivaasta, on vielä tapahtumatta.

  Kristus tulee maan päälle toisen kerran lähitulevaisuudessa ja perustaa Tuhatvuotisen valtakunnan. Se ei myöskään ole Taivas, vaikka valtakunnan johdossa ovat Jeesuksen lisäksi apostolit sekä monia muita ensimmäisen ylösnousemuksen ’pyhiä’. Preteristit uskovat, että Jeesus on jo tullut takaisin vuoden 70 jKr paikkeilla ja hallitsee näkymättömästä valtakunnastaan.

  Varsinaiseen taivaaseen pääsevät kaikki ne ihmiset, jotka Kristus on armahtanut viimeisen tuomion yhteydessä. He ovat henkiruumiissa vastaanottamassa Jumalaa, joka laskeutuu Uuteen Jerusalemiin. Ilm 21:2 ”Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu.”

  Ilm 21:3 ”Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;”

  Itse Jumala asuu omiensa keskellä Uudessa Jerusalemissa. 

   

  Kuolema Raamatun mukaan

  Psa 90:10 ”Meidän elinpäivämme ovat seitsemänkymmentä vuotta taikka enintään kahdeksankymmentä vuotta; ja parhaimmillaankin ne ovat vaiva ja turhuus, sillä ne kiitävät ohitse, niinkuin me lentäisimme pois.

  Heb 9:27 Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio.

  Ecc 9:5 Elävät tietävät sen, että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään. Heillä ei ole enää palkkaa saatavana, ja heidän muistonsa on unohdettu.

  Psa 146:4 Kun hänen henkensä lähtee hänestä, niin hän tulee maaksi jälleen; sinä päivänä hänen hankkeensa raukeavat tyhjiin.”

  Meidän kaikkien on Raamatun mukaan kuoltava. Ihmisen ikää on saatu pidennetyksi hyvällä lääkehoidolla, mutta kuitenkin kuoltava on. Mitä kuoleman jälkeen tapahtuu? Kuinka kauan ihmisen on maattava haudassa ennen kuin ylösnousemus tapahtuu?

   

  Onko ihmisellä kuolematon sielu?

  Olen lähes yksinomaan käyttänyt Raamatunlauseiden lainauksissa KR 33/38 käännöstä. Vuoden 33 käännös sanoo näin: 1 Moos. 2:7 ”Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu”. – Mitä tämä tarkoittaa? Vuoden 1992 käännös sanoo sen nykykielellä: Ja Herra Jumala muovasi maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän henkäyksen. Näin ihmisestä tuli elävä olento.

  Jehovan todistajia pilkataan, kun se puhuvat siitä, että ihmisen (tai eläimen) sielu on veressä. Kysymys on taas vanhan sanonnan käyttämisestä. Olisi oikein todeta, että Ihmisen tai eläimen elinvoima on veressä. En usko, että eläimillä edes olisi sellaista sielua kuin ihmiset sielulla käsittävät. 1 Moos 9:4 sanoo (KR 33) ”Älkää vain syökö lihaa, jossa sen sielu, sen veri, vielä on. Juutalaiset ymmärsivät, että verta ei saanut syödä. Sen vuoksi he tarkasti huolehtivat, että eläimen veri oli laskettu pois. Veren syöntikielto on yhä voimassa; Paavali ohjeistaa Apostolien teoissa 15:20 ”vaan heille kirjoitettakoon, että heidän pitää karttaman epäjumalien saastuttamaa ja haureutta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, sekä verta.”  – Tässä on itse asiassa kaksi vereen liittyvää ohjetta. Ensinnäkin, karttaa lihaa, josta ei ole verta laskettu pois. Toiseksi, karttakaa verta. Jehovan todistajien veren karttamisohje perustuu tähän Raamatun kohtaan. Sen vuoksi he eivät esim. hyväksy verensiirtoa.

  Miten on ymmärrettävä Mat 10:28 ”Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin.” Onko tässä puhuttu samasta asiasta kaksi kertaa? Jos tappaa ruumiin, niin ihmisen elämänvoima kuolee.

  Haluaisin puhua vielä yhdestä ihmisen elämään liittyvästä käsitteestä, joka on henki. Kun Stefanusta oltiin kivittämässä kuoliaaksi, hän rukoili Apt 7:59 ”Ja niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi: ”Herra Jeesus, ota [vastaan] minun henkeni!” – Tästä voimme päätellä, että ihmisen kuollessa  henki nousee taivaaseen. Näin ollen henki -toisin kuin elämän voima eli sielu – ei ole tapettavissa. Pitäisikö Mat 10:28 kuulua … peljätkää häntä, joka voi sekä hengen että ruumiin hukuttaa helvettiin? Vain Jumala pystyy näin tekemään.

  1 Tes 5:23 ”Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.” – Raamattu puhuessaan sielusta, voi tarkoittaa koko ihmisen persoonaa, johon kuuluu koko tunne-elämä ja ihmisen tietoisuus ympäröivästä maailmasta.

  Sielun kuolemattomuudesta puhuttaessa voisi olla parempi puhua siitä, että joka uskoo Jeesukseen, saa elää kuoleman jälkeenkin. Ks. Joh 11:25

  Kiirastuli ennen taivaaseen pääsyä

  Kiirastuli (lat. purgatorium) on katoliseen teologiaan kuuluva käsite. Katoliset uskovat, että syntisen ihmisen on alistuttava kiirastulen poltteeseen ennen taivaaseen pääsemistä. Nimen mukaisesti ihmisen sielu puhdistuu synneistä tulessa ennen kuolleen pääsyä taivaaseen. Protestanttiset kirkot eivät tunnusta tällaista oppia. Kiirastulioppiin liittyi aikanaan käytännön soveltamisen yhteydessä ikäviä lisäpiirteitä; kirkon jäseniltä edellytettiin aneiden ostamista, almujen antamista ja hyvien tekojen suorittamista.

  Katoliset eivät ole täysin väärässä. Raamattu ei puhu kiirastulesta, mutta sen sijaan Jumalan tulesta. Jumalan tuli voi olla puhdistavaa tai sitten kuluttavaa. Ero kiirastuleen on siinä, että kiirastuleen joutuu kukin ihminen heti kuoleman jälkeen.  Jumalan tuli puhdistaa syntiset osana koko ihmiskunnan viimeistä ylösnousemusta ja viimeistä tuomiota. Kiirastuleen joutuvat kaikki, ehkä muutamaa harvaa pyhimystä lukuunottamatta. Puhdistavan Jumalan tulen käsittelyn saa syntinen ihminen, joka ainakin jossain määrin on rakentanut elämänsä Kristuksen uskon varaan. Täysi pakana ei siis pääse puhdistettavaksi.

   

  Jehovan todistajien käsitys taivaaseen pääsystä

  Jehovan todistajien käsitys taivaaseen pääsystä on seuraavanlainen.  Jumala lupaa useimmille hyville ihmisille ikuisen elämän, mutta ei taivaassa, vaan maan päällä. Psa 37:11 ”Mutta nöyrät perivät maan ja iloitsevat suuresta rauhasta.” 29 ”Vanhurskaat perivät maan ja asuvat siinä iankaikkisesti.” 34 ”Odota Herraa ja ota vaari hänen tiestänsä, niin hän korottaa sinut, ja sinä perit maan ja näet, kuinka jumalattomat hävitetään.”

  Taivaaseen pääsevät vain valitut 144.000 ihmistä. Nämä ovat luonnollisesti Jehovan todistajia. Pelastuvien joukko on täyttynyt jo kymmeniä vuosia sitten. Nämä ihmiset, jotka ovat varmoja kuulumisestaan valittujen joukkoon, ovat myös oikeutettuja nauttimaan Pyhän ehtoollisen keväällä Nisankuun 14. päivänä. Muut Jehovan todistajat saavat olla tilaisuudessa läsnä, mutta eivät saa maistaa ehtoollisviintä eikä happamatonta leipää.

  Edellä mainitut Psalmien kuvaukset ovat saman kaltaisia kuin Jesajan kuvaus Kristuksen Tuhatvuotisesta valtakunnasta, joka sekin tulee olemaan maan päällä:

  Jes 65:19 Minä iloitsen Jerusalemista ja riemuitsen kansastani; eikä siellä enää kuulla itkun ääntä eikä valituksen ääntä.
  20 Ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän, ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä määrää; sillä nuorin kuolee satavuotiaana, ja vasta satavuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen.
  21 He rakentavat taloja ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät;
  22 he eivät rakenna muitten asua, eivät istuta muitten syödä; sillä niinkuin puitten päivät ovat, niin ovat elinpäivät minun kansassani. Minun valittuni kuluttavat itse kättensä työn.
  23 He eivät tee työtä turhaan eivätkä lapsia synnytä äkkikuoleman omiksi, sillä he ovat Herran siunattujen siemen, ja heidän vesansa ovat heidän tykönänsä.
  24 Ennenkuin he huutavat, minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen.
  25 Susi ja lammas käyvät yhdessä laitumella, ja leijona syö rehua niinkuin raavas, ja käärmeen ruokana on maan tomu; ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sanoo Herra.

  Jumalan hyväksymät ihmiset saavat täyttää Jumalan alkuperäisen tarkoituksen, joka hänellä oli ihmiskuntaa varten: he elävät ikuisesti täydellisinä ihmisinä paratiisimaassa. Vain pieni osa ihmiskuntaa pääsee Jumalan luokse taivaaseen, muiden osa ikuista elämää on maanpäällisessä Paratiisissa ja Jumala kutsuu heitä ”kansakseen”, ”valituikseen” ja ”Jehovan siunaamiksi”. (1 Moos 1:28; Psalmit 115:16; Jesaja 45:18).

   

  Taivasten valtakunnan avaimet

  Suuri osa ihmisistä kuvittelee pääsevänsä taivaaseen heti kuolemansa jälkeen. Kuvitelmaan joskus kuuluu, että Pyhä Pietari pitää kuulustelun taivaan portilla. Mitä tapahtuu sille ihmiselle, jota Pietari ei laske taivaaseen? Mihin heidät lähetetään?

  Nämä ihmiset eivät ymmärrä sitä, että he eivät voi päästä taivaaseen ilman viimeisen tuomion ratkaisua. Jeesushan on se, joka asiasta päättää. Ihmisille on ehkä jäänyt Raamatusta mieleen, että Jeesus sanoi maan päällä apostoleille ja erityisesti Pietarille:

  Mat 16:19 ”Minä olen antava sinulle [Pietarille] taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa.” – Huomaa, että Jeesuksen lupaus Pietarille on futuurissa.

  Mat 18:18 ”Totisesti minä sanon teille [apostoleille]: kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on oleva sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te päästätte maan päällä, on oleva päästetty taivaassa.”

  Joh 20:23 ”Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut; joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt.”

  Kun Pietarille ja apostoleille Jeesus antoi vallan ”taivaan avaimista”, on muistettava tärkeä asia: apostolit saattoivat päättää jonkin ihmisen kohdalla hänen tulevaisuudestaan. Apostolien päätösvalta kuitenkin rajoittui heidän maalliseen elämäänsä. Eivät he voineet päättää ihmisten tulevaisuudesta sen jälkeen, kun apostolit itse olivat kuolleet. Jeesus ei näin ollen tarkoittanut antaa apostolien päätettäväksi ihmisten elämästä koko ihmiskunnan tulevaisuuden osalta, vain apostolien omana elinaikana yksittäistapauksissa.

   

  Onko kukaan päässyt taivaaseen Jeesuksen lisäksi?

  Raamattu sanoo: Joh 3:13 ”Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa.” 

   Apostolit. Lupasiko Jeesus apostoleille pääsyn taivaaseen?

  Varmaan he kuitenkin pääsevät taivaaseen? Todisteeksi esitetään seuraava Raamatun jae: Joh 14:3 ”Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen.”

  Jeesus lupaa: ”Tulen takaisin …  ja jatkaa tämän jälkeen: noudan teidät luokseni. Tarkastellaanpa Jeesuksen lupauksen toteutumista käytännössä. Jeesus lupaa tulla takaisin maan päälle. Kun Jeesus on maan päällä, mitä hän silloin lupaa tehdä? Hän lupaa noutaa omansa luokseen maan päälle eli sinne missä hän on. Monet lukevat tämän Jeesuksen lupauksen väärin, niin, että Jeesus lupaisi noutaa omansa taivaaseen. Tarkemmin asiaa tutkittaessa huomataan, ettei siitä ole kysymys. Jeesus hakee omansa hallitsemaan kanssaan maan päälle Tuhatvuotiseen valtakuntaan.

  Jeesus lupasi apostoleille oikeuden hallita hänen kanssaan. Vastaus löytyy Matteuksen evankeliumista, jossa Jeesus sanoo: 19:28 Niin Jeesus sanoi heille: ”Totisesti minä sanon teille: siinä uudestisyntymisessä, jolloin ihmisen poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa. – Apostolit tulevat hallitsemaan Daavidin kuninkuuden alaisina Israelin sukukuntia. Apostolit hallitsevat Israelin kahtatoista sukukuntaa, maan päällä Kristuksen Tuhatvuotisessa valtakunnassa.

  Myös muut ylösnousseet pyhät tulevat hallitsemaan kuninkaina ja pappeina, sen mukaan miten he ovat ’leiviskänsä’ hoitaneet. Toiset ’viittä kaupunkia’, toiset ’kymmentä’. ’Kuningas’ Raamatun aikaisessa kielenkäytössä ei vastannut samaa kuin nykyajan kuningas. Raamatun aikana kullakin kaupungilla (pienellä kaupunkivaltiolla) oli oma kuninkaansa, toki myös isoilla valtakunnilla. Kuninkaina hallitsevat pyhät ovat pikemminkin ”paikallisjohtajia” Kristuksen kanssaperillisinä.

  Room 8:17 Mutta jos olemme [Jumalan] lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme.

  Jumalan miehet Raamatun mukaan. Eivätkö edes Raamatun sankarit, kuten Abraham, Mooses, Job ja Daavid, ole päässeet taivaaseen? Jumala kutsui Abrahamia ystäväkseen, ja Raamattu kertoo, että hänessä tulevat siunatuksi kaikki maan kansat. Mooses oli Israelin kansan suuri sankari, joka johdatti heidät vapauteen Egyptin orjuudesta. Mooses välitti Israelin kansalle Jumalan kymmenen käskyä. Jobia Jumala koetteli ankarasti, mutta Job säilytti uskollisuutensa ja Saatana hävisi.

  Aabraham. Gal 3:29 ”mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan.” Mitä Aabrahamin jälkeläiset tulisivat perimään?

  1 Moos 12:7 ”Silloin Herra ilmestyi Abramille ja sanoi: ”Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan.” Siis maan, ei pääsyä taivaaseen.”

  Edelleen 1 Moos 13:14 ”Ja Herra sanoi Abramille, sen jälkeen kuin Loot oli hänestä eronnut: ”Nosta silmäsi ja katso siitä paikasta, missä olet, pohjoiseen, etelään, itään ja länteen. 15 Sillä kaiken maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi.”

  2 Aik 20:7 ”Sinä, meidän Jumalamme, karkoitit tämän maan asukkaat kansasi Israelin tieltä ja annoit sen ystäväsi Aabrahamin jälkeläisille ikuisiksi ajoiksi.”

  Room 4:13 ”Sillä se lupaus, että Aabraham oli perivä maailman, ei tullut hänelle eikä hänen siemenelleen [jälkeläisilleen, kaikille uskoville] lain kautta, vaan uskonvanhurskauden kautta.”

  Jumala vahvisti tämän lupauksen myös Iisakille sanoen: 1 Moos 26:2 ”Ja Herra ilmestyi hänelle ja sanoi: Älä mene Egyptiin, vaan jää asumaan maahan, jonka minä sinulle sanon.  3 Oleskele muukalaisena tässä maassa, ja minä olen sinun kanssasi ja siunaan sinua. Sillä sinulle ja sinun jälkeläisillesi minä annan kaikki nämä maat ja pidän valan, jonka minä olen vannonut sinun isällesi Aabrahamille. 4 Ja minä teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja annan jälkeläisillesi kaikki nämä maat, ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, 5 sen tähden että Aabraham kuuli minua ja noudatti, mitä minä noudatettavaksi annoin, minun käskyjäni, säädöksiäni ja opetuksiani.”

  Kuningas Daavid, joka oli Jumalan mieleinen mies ja Abraham, jota Jumala kutsui ystäväkseen, ovat kuitenkin varmaan päässeet taivaaseen. Vai eivätkö? Mitä Raamattu sanoo asiasta?

  David. Mitä Raamattu sanoo Daavidista? Apt 2:34 ” Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin…”

  Apt 2:29 ”Te miehet, veljet, on lupa teille rohkeasti sanoa, mitä kantaisäämme Daavidiin tulee, että hän on sekä kuollut että haudattu; onhan hänen hautansa meidän keskellämme vielä tänäkin päivänä.

  Apt 13:22 Mutta hän pani hänet viralta ja herätti heille kuninkaaksi Daavidin, josta hän myös todisti ja sanoi: ’minä olen löytänyt Daavidin, Iisain pojan, sydämeni mukaisen miehen, joka on tekevä kaikessa minun tahtoni.”

  Mutta Daavidin aika tulee kuten profeetta Jeremia lausuu Jer 30:9 ”Vaan he saavat palvella Herraa, Jumalaansa, ja Daavidia, kuningastansa, jonka minä heille herätän. – Herättäminen tapahtuu ensimmäisessä ylösnousemuksessa Jeesuksen tulemisen yhteydessä. Myös Hesekiel kertoo saman: Hes 34:23 ”Ja minä herätän heille yhden paimenen heitä kaitsemaan, palvelijani Daavidin; hän on kaitseva heitä ja oleva heidän paimenensa. 24 Ja minä, Herra, olen heidän Jumalansa, ja minun palvelijani Daavid on ruhtinas heidän keskellänsä. Minä, Herra, olen puhunut.”

  Ja vielä; 37:24 ”Minun palvelijani Daavid on oleva heidän kuninkaansa, ja heillä kaikilla on oleva yksi paimen. Ja he vaeltavat minun oikeuksieni mukaan ja noudattavat minun käskyjäni ja pitävät ne.”

  Panitko merkille edellisistä jakeista, että kuningas Daavid herätetään ja hänestä tulee Israelin kuningas. Maan päällä, ei taivaassa. Daavid on Israelin kuningas, mutta Kristus on kuningasten Kuningas ja herrain Herra. (1 Tim 6:15)

  David oli eläessään Israelin kuningas. Vaikka hän oli murhauttanut Bathseban aviomiehen saadakseen tämän naisen omakseen, Jumalan mielestä Daavid oli ”sydämeni mukaisen miehen, joka on tekevä kaikessa minun tahtoni.” (Apt 13:22) Mutta tästä huolimatta ”ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin…”  (Apt 2:34)

   

  Valitut muukalaiset. Mitä Jumala sitten on varannut ”valituille muukalaisille” tulevaisuudessa? 1 Piet 1:4 ”turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten.” – Uskovien ei tarvitse mennä taivaaseen lunastamaan tätä katoamatonta perintöä, koska Kristus lupaa tuoda sen (palkan) mukanaan, kun hän tulee toisen kerran. Ilm 22:12, ”katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.”

   

  Jeesuksen äiti Maria. Jeesus oli maan päällä täysin synnitön ja hänet Jumala otti luokseen taivaaseen. Katolilaiset ovat täysin varmoja, että Jeesuksen äiti Maria on taivaassa, koska hänet on vuonna 1950 julistettu täysin synnittömäksi ja sen vuoksi otettu kuoltuaan suoraan taivaaseen.

  Onko katolilaisten käsitys Jeesuksen äidistä ylipäätään oikea? Mitä tiedämme Mariasta Raamatun mukaan?

  Katolilaiset ovat päättäneet, että Neitsyt Maria on säilyttänyt neitsyytensä koko elämänsä ajan. Näin siitä huolimatta, että Raamattu todistaa Jeesuksella olleen sisaruksia: Mat 13:55 ”Eikö tämä ole se rakentajan poika? Eikö hänen äitinsä ole nimeltään Maria ja hänen veljensä Jaakob ja Joosef ja Simon ja Juudas?” ­– Matteus todistaa neitsyyden häviämisestä: 1:25 ”eikä [Joosef] yhtynyt häneen, ennenkuin hän oli synnyttänyt pojan. Ja hän antoi hänelle nimen Jeesus.” – Jeesus oli Pyhän hengen siittämä ja Raamatun mukaan Joosef ja Maria harjoittivat sukupuoliyhteyttä vasta Jeesuksen syntymisen jälkeen. Neljän pojan jälkeen Maria ei enää voinut olla Neitsyt. Lue lisää artikkelistani 

  Myös seuraavissa jakeissa mainitaan Jeesuksen veljet tai sisaret Mat 12:46, Mar 6:3,  Joh 7:5.

  Katolilaisten väitteen perusteluina todetaan: Evankeliumeissa paikoin mainitut ”Jeesuksen veljet” tarkoittavat tämän vuoksi Jeesuksen sukulaisia ylipäänsä, eivät Neitsyt Marian muita poikia…. sanaa ’veljet’ käytettiin yleisesti viittaamaan sukulaisiin. Olisi myös erikoista, että Jeesus uskoi ristiltä Johanneksen Neitsyt Marian huomaan, mikäli tällä oli muita poikia. https://katolinen.wordpress.com/

  Katolinen sivusto https://ruusukko.wordpress.com/ lausuu Mariasta: Jumala korotti Marian ainutkertaiseen suhteeseen itsensä kanssa – hän on Isä Jumalan tytär, Jumalan Pojan äiti ja Pyhän Hengen puoliso. Jos Jeesus halusi olla niin lähellä Mariaa, että jakoi hänen kanssaan saman ihmisyyden, on hyvin ymmärrettävissä, että Maria jakaa Kristuksen kanssa myös esimerkiksi synnittömyyden, taivaallisen kunnian ja kuninkuuden sekä esirukoilijan aseman.

  ”Katolisen mariologian eli Maria-opin yksi tärkeimmistä lähtökohdista on Marian perisynnittömyys. Sillä on pitkät juuret kirkon historiassa, vaikka viralliseksi dogmiksi se vahvistettiin vasta vuonna 1854. Opin mukaan Maria oli siinnyt ja synnyttänyt ilman perisyntiä, ja hän oli koko elämänsä ajan neitsyt. Vuonna 1950 Vatikaani vahvisti myös vuosisatoja kansan parissa eläneen käsityksen, että Maria otettiin kuollessaan suoraan taivaaseen.”

  Konstantinopolin toinen ekumeeninen kirkolliskokous puhui vuonna 553 Mariasta ”ainaisena neitsyenä”, ja vuonna 649 pidetty Lateraanin kirkolliskokous määritteli opin tarkemmin: Maria oli kirkolliskokouksen mukaan säilyttänyt neitsyytensä myös Kristuksen syntymän jälkeen. (https://katolinen.wordpress.com/)

  Marian taivaaseenottamisen opista. Vuonna 1950 määritelty katolinen oppi kuuluu: ”Lopuksi tahraton Neitsyt, jonka Jumala oli varjellut kaikelta perisynnin tahralta, otettiin maallisen vaelluksen päätyttyä ruumiineen ja sieluineen taivaan kirkkauteen, ja Herra korotti hänet kaikkien kuningattareksi, jotta hän yhä enemmän tulisi Poikansa, herrain Herran sekä synnin ja kuoleman voittajan kaltaiseksi”.  ”Autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen 15. elokuuta on vanha juhla, joka sai juhlapäivän arvon 1950, kun paavi Pius XII julisti dogmiksi kirkon uskon Neitsyt Marian taivaaseen ottamisesta ruumiineen ja sieluineen. Marian taivaaseen ottamisen juhlaa on vietetty jo Efeson kirkolliskokouksesta lähtien vuoden 431 jälkeen. 600-luvulta se on ollut läntisessä kirkossa 15. elokuuta.” (www.katolinen.net)

  Maria oli nuori tyttö kihlautuessaan Joosefin kanssa ja saadessaan Jeesuksen. Hän eli pitkän elämän Johanneksen hoitaessa häntä Jeesuksen ristillä antaman kehotuksen mukaisesti. Apostoleilla oli siis kymmeniä vuosia aikaa tuoda esille Marian korottamisajatukset Taivaan kuningattareksi, mutta mitään tällaista ei ole kirjattu Raamattuun. Kestikin monta sataa vuotta ennen kuin huomattiin ryhtyä korottamaan Maria jumaliseen säätyyn. Nythän Maria on katolisen käsityksen mukaan Taivaan Kuningatar (Regina Coeli) ja Kristuksen Äiti (Theotokos Θεοτόκος, Jumalan synnyttäjä) sekä lukemattomia muita arvonimiä. Jostakin luin sellaisiakin kuin Isä Jumalan tytär ja Pyhän Hengen puoliso, mutta näille en ole löytänyt vahvistusta.

  Jumalan Pojan äidin ymmärrän ja hyväksyn kyllä, mutta arvonimet Isä Jumalan tytär ja Pyhän Hengen puoliso menevät yli minun ymmärrykseni.

  Katoliset uskovat Marian toimivan välittäjänä Jumalan ja ihmisten välillä. Jos Maria ylipäätään olisi taivaassa, hän ei Raamatun mukaan voisi olla tällainen välittäjä, koska Raamattu vakuuttaa: 1 Tim 2:5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus.

   

  Ensimmäinen ylösnousemus ja Jeesuksen toinen tuleminen

  Paavali kuvaa 2 Tessalonikalaiskirjeessa sikäläisen seurakunnan kokemaa ahdinkoa ja vainoa ja uskoo, että Kristus ilmestyessään maan päälle taivaasta enkeliensä kanssa tulen liekeissä, kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä noudata Kristuksen evankeliumia. Kristuksen tuleminen merkitsee kostoa ja rangaistusta. Rangaistuksen sanotaan olevan iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta.

  2 Tes 7 … ”kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa,
  8 tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille.
  9 Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta,
  10 kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme.
  11 Sitä varten me aina rukoilemmekin teidän puolestanne, että meidän Jumalamme katsoisi teidät kutsumisensa arvoisiksi ja voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken teidän halunne hyvään ja teidän uskonne teot.”

  Jeesuksen toinen tuleminen tapahtuu suuren ahdingon aikana. Se on näyttävä tapahtuma; ihmiset parkuvat hädissään, mutta monet pikemminkin herjaavat Jeesusta kuin katuvat syntejään ja pyytävät anteeksiantoa.  Vaikka Jeesus ja enkelijoukot kostavat kaikille maailmallisille, jotka ovat valinneet saatanan elämäntavan, Kristus myös auliisti armahtaa kaikki, jotka sitä pyytävät.

  1 Tessalonkalaiskirje kertoo ketkä saavat ylösnousemuksen.

  1 Tes 4:13 ”Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole.
  14 Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan.
  15 Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.
  16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
  17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.”

  Kun Herra tulee taivaasta (j.16) niin pasuna soi Kristuksen uskossa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten elossa olevat Kristuksen omat temmataan yhdessä em. kuolleiden kanssa Herraa vastaan yläilmoihin ja niin molemmat ylösnousseiden ryhmät saavat aina olla yhdessä Kristuksen kanssa.

  1 Kor 15:51 ”Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme,
  52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.
  53 Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen.
  54 Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: ”Kuolema on nielty ja voitto saatu.”
  55 ”Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi?”

  ’Ota’ on vaikeasti ymmärrettävä sana. Englanninkielinen käännös käyttää sanaa sting, joka tarkoittaa piikkiä, pistosta.

  Kaikki muuttuvat ja ”pukeutuvat kuolemattomuuteen”. Muuttuminen tarkoittaa, että kaikki ylösnousemukseen osalliset saavat henkiruumiin ja heistä tulee kuolemattomia Kristuksen kanssahallitsijoita.

   

  Merkittävin tapahtuma tulevaisuudessa on ensimmäinen ylösnousemus ja siihen yhdistyvä Kristuksen toinen tuleminen.  Siitä Ilmestyskirja sanoo: Ilm 20:6 ”Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.”

  Ensimmäisestä ylösnousemuksesta on paljon vääriä käsityksiä. Siihen herätetään ne kuolleet, jotka ovat Kristuksen omia. Toiseksi, siihen pääsevät ne elossa olevat, jotka ovat Kristuksen omia. Nämä molemmat ryhmät muodostavat ”pienen lauman”, joka on pieni verrattuna myöhemmin tapahtuvaan toiseen ylösnousemukseen. Tämä pieni joukko saa henkiruumiin ja nousee pilviin (ei taivaiseen) Kristusta vastaanottamaan. Tämä ’pyhien’ joukko (apostolit, kuningas David, Kristuksen tähden kuolleet ym.) hallitsee Kristuksen kanssa hänen Tuhatvuotisessa valtakunnassaan, kunnes koittaa toinen ylösnousemus ja viimeinen tuomio annetaan. Tämän valtakunnan johto on siinä onnellisessa asemassa, että heidän ei tarvitse osallistua viimeiselle tuomiolle.

  Joh 5:24 ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.” – Tämä jae kertoo, että uskova saa Jumalalta iankaikkisen elämän eikä joudu tuomittavaksi. Todennäköisesti tämä tarkoittaa, että uskossa pysyvä uudestisyntynyt pääsee osalliseksi ensimmäiseen ylösnousemukseen ja Kristuksen kanssahallitsijaksi.

  Ensimmäisen ylösnousemuksen osalliset ’pyhät’ hallitsevat maan päällä olevaa valtakuntaa. Heidän hallitsemansa valtakunta on tulkintani mukaan esiaste Jumalan valtakunnasta, vaikkakaan sen alamaiset eivät siihen kuulu; he kun ovat kuolevaisia ja fyysisessä ruumiissa olevia ihmisiä, toisin kuin valtakunnan johto, joka on henkiruumiissa ja ovat saavuttaneet kuolemattomuuden. Se, että he ovat henkiruumiissa, ei tarkoita, etteivätkö he voisi myös ottaa fyysisen ruumiin aivan kuin Kristuskin teki ylösnousemuksensa jälkeen ennen taivaaseen astumistaan.

  Tärkeää on ymmärtää, että Tuhatvuotisen valtakunnan alamaiset eivät ole taivaassa, vaan maan päällä.

   

  Viimeisen tuomion jälkeen

  Jumala laskeutuu taivaasta maan päälle.

  Jesaja: 65:17 ”Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu.”

  Ilm 21:2 ”Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu.
  3 Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;
  4 ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.”
  5 Ja valtaistuimella istuva sanoi: ”Katso, uudeksi minä teen kaikki.” Ja hän sanoi: ”Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet.”

  6 Ja hän sanoi minulle: ”Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.”
  7 ”Joka voittaa, on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani.” 

   

  Mikä on uusi taivas?

  Ovatko ihmiset siellä fyysisissä ruumiissa vai henkiruumiissa?

  Olen pitänyt selvänä, että Jumalan laskeutuessa taivaasta maan päälle, ihmiset olisivat Jumalan tavoin henkiruumiissa. Kun ihmiset herätetään unesta, jossa he ovat odottaneet herättämistä viimeiselle tuomiolle, he nousevat ylös henkiruumiissa. Ainakin ensimmäisen ylösnousemuksen osanottajat ovat henkiruumiissa noustessaan Kristuksen luokse. Miksi siis eivät toisenkin ylösnousemuksen osalliset olisi ylösnoustessaan henkiruumiissa?

  Millainen olisi Jumalan luoma uusi maailma? Miksi se ei voisi olla fyysinen, vaikka siinä asuvat ihmiset olisivat henkiä? Uskovien sanotaan perivän maan. Eivätkö he voisi periä maata, vaikka olisivatkin henkiruumiissa? Voisivatko ihmiset olla kuolemattomia tavallisissa fyysisissä ruumiissa?

  Kun uusi taivas on saapunut, pitäisikö ylösnousseitten ja Jumalan valtakuntaan hyväksyttyjen ihmisten palata takaisin kuolevaisiin, maallisiin ruumiisiin? Ajatuskin on minusta mahdoton. Markus valaisee asiaa: 12:25 “Sillä kun kuolleista noustaan, ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaissa..” – Enkelit ovat henkiolentoja.

  Roomalaiskirjeessä sanotaan 8:10 ”Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.” – Tulkitsen tämän niin, että ruumis ja kuolema ja synti kuuluvat yhteen, mutta kun ihminen saavuttaa vanhurskauden, hänen elämänsä on henkinen elämä.

  Ensimmäisessä Korinttolaiskirjeessä Paavali pohtii maallisten ja taivaallisten ruumiiden suhteita:

  15:40 ”Ja on taivaallisia ruumiita ja maallisia ruumiita; mutta toinen on taivaallisten kirkkaus, toinen taas maallisten.
  41 Toinen on auringon kirkkaus ja toinen kuun kirkkaus ja toinen tähtien kirkkaus, ja toinen tähti voittaa toisen kirkkaudessa.
  42 Niin on myös kuolleitten ylösnousemus: kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa;
  43 kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa; kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa;
  44 kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen ruumis, niin on myös hengellinen.
  45 Niin on myös kirjoitettu: ”Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu”; viimeisestä Aadamista [Kristuksesta] tuli eläväksitekevä henki.
  46 Mutta mikä on hengellistä, se ei ole ensimmäinen, vaan se, mikä on sielullista, on ensimmäinen; sitten on se, mikä on hengellistä                                47 Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on taivaasta.
  48 Minkäkaltainen maallinen oli, senkaltaisia ovat myös maalliset; ja minkäkaltainen taivaallinen on, senkaltaisia ovat myös taivaalliset.
  49 Ja niinkuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä on myös oleva taivaallisen kuva.
  50 Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta.”

  Liha ja veri eli fyysinen ihminen ei voi päästä Jumalan valtakuntaan. Toinen ihminen eli uusi ihminen (j. 47) on Raamatun mukaan taivaasta ja uudet ihmiset ovat Jumalan eli taivaallisen kuvia, (j. 49).

  Jos pelastuneet ovat Jumalan valtakunnan perillisiä, he eivät voi olla lihallisessa ruumiissa, minkä sanoo jae 50 yllä. Uudessa maailmassa kyllä puhutaan elämän puusta, joka antaa kahdettoista hedelmät eli joka kuukausi uudet. Ne, jotka ”pesevät vaatteensa” eli ovat uudestisyntyneitä, saavat luvan syödä elämän puusta.

  Ilm 22:2 ”Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi.

  22:14 Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin!”

  Elämän puusta syöminen on kuvaannollista ilmausta, samoin kuin kahdettoista hedelmät ja vaatteiden peseminen. Jos ihmiset uudessa maailmassa olisivat fyysisissä ruumiissa, he tuskin tulisivat toimeen pelkillä hedelmillä. Panitko merkille elämän puun? Saman, joka kasvoi Paratiisissa, jossa Adam ja Eevakin asuivat ja saivat siitä syödä. Arvelen, että myös he olivat henkiruumiissa, kunnes heidät karkotettiin pois paratiisista. Mutta se se on toinen pohdinta.

  Jumalan alkuperäisessä taivaassa oli vain hyviä enkeleitä. Sitten ilmeni, että Saatana, korkea-arvoinen kaunis enkeli, muuttui ja ryhtyi havittelemaan Jumalan kaltaista asemaa. Hän sai houkuteltua puolelleen suuren joukon, ehkä noin kolmasosan taivaan enkelistä.

  Uudessa taivaassa ei ole näitä saatanan johtamia enkeleitä. Saatana on tuhottu ja myös saatanan apulaiset, kuten Antikristus ja väärä profeetta, on myös tuhottu. Varmaan myös kaikki langenneet enkelit ovat saaneet tuomionsa ja kaikki ihmisiä vaivaavat demonit on hävitetty. Ihminen, Jeesus Kristus on tuominnut heidät.

  Jumalan suunnitelma rakentui ihmisen varaan. Loihan hän ihmisen omaksi kuvakseen. Mikä osa Jumalan suunnitelmassa on enkeleillä? Raamattu antaa osviittaa ihmisen tulevaisuudesta, mutta enkeleiden tulevaisuudesta ei Raamattu taida puhua.

   

  Loppusanat

  Voitko sinä hyvä lukijani päästä Taivaaseen Jumalan ja Jeesuksen luokse, kun kuolet? Internetissä on satoja ja tuhansia sivustoja Raamatullisista kysymyksistä. Varmaan löydät vastauksia esittämääsi kysymykseen taivaaseen pääsystä. Useimmat lukemani sivustot vastaavat myöntävästi. Ja sitähän ihmiset toivovat. Taivaaseen pääsyn odotus on kovin vahva toive ihmisillä, riippumatta mihin uskontokuntaan he kuuluvat.

  Edellä olevassa kirjoituksessani vastasin kysymykseen erilaisten tilanteiden kautta. Raamatun vastaus on: ei kukaan ole noussut taivaaseen paitsi Jeesus Kristus! Tämä vastaus on pari tuhatta vuotta vanha. Mitä jos Jumala ja Jeesus ovat muuttaneet mieltään ja taivaaseen pääseekin nykyisin? Toiveajattelua.

  Taivaaseen kyllä on mahdollista päästä. Eikä se ole vaikeaakaan. On vain uskottava Jeesukseen Kristukseen Jumalan poikaan. Asiaa auttaa vielä, jos uskon lisäksi pyrit elämään Jeesuksen antaman esimerkin mukaisesti ja teet elämässäsi hyviä töitä lähimmäisillesi. Se taivas, johon sinun on mahdollista päästä, on Jumalan luoma Uusi Taivas maan päällä. Siellä Jumala ja Kristus asuvat ja hallitsevat valtaistuimillaan.

  On toinenkin mahdollisuus. Jos Kristus tullessaan maan päälle toisen kerran, arvostaisi sinua niin paljon, että herättäisi sinut ensimmäiseen ylösnousemukseen, pääsisit Kristuksen johtamaan Tuhatvuotiseen valtakuntaan kanssahallitsijaksi ja kun tämä valtakunta loppuu, pääsisit siirtymään Uuteen Taivaaseen Jumalan työtoveriksi muiden pelastuneiden kanssa.

  Suurin osa Kristuksen omista joutuu kuoltuaan odottamaan ylösnousemusta nukkuen haudassa tiedottomana. Uni on niin syvä, että herätettäessä et usko nukkuneesi kuin hetken, vaikka olisi kulunut tuhansia vuosia. Vaihtoehdot ovat uskoville, uudestisyntyneille, pelkästään hyviä tai vieläkin parempia.

  Älä suotta haikaile pääseväsi Pietarin ohitse ”Taivaaseen”, vaan luota Jumalan ja Kristuksen lupaukseen ikuisesta elämästä.

   

   

 • Onko Kristuksen Uudessa liitossa noudatettava Lakiliiton määräyksiä?

  Johdanto
  Jeesuksen julkinen toiminta
  Vanha lakiliitto
  Kristuksen julistama uusi liitto
  Onko lakiliitto vanhentunut
  Esimerkkejä lakiliiton vanhentuneista määräyksistä
  Ennustuksia uudesta liitosta
  Mooses
  Jesaja
  Jeremia
  Hesekiel
  Hebrealaiskirje
  Miten uusi liitto eroaa vanhasta?
  Ketkä ovat lain alaisia?
  Kristityt eivät ole lain alaisia!
  Kristuksen käskyt
  Kristus on sapatin herra
  Mitä eroa on olla lain alla ja armon alla?
  Sydämen ympärileikkaus
  Pyhitys
  Jerusalemin Herran temppelit
  Mitä Raamattu sanoo tulevasta kolmannesta temppelistä?
  Pakanatkin voivat pelastua
  Pelastava usko
  Vanhurskauttaminen

   

  .

  Johdanto

  Jumala antoi Mooseksen kautta lain Israelille ja teki heidän kanssaan liiton. Jumala sanoi: 2 Moos 3:6

  ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala.” Ja Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa.

  Jumala piti liiton, mutta israelilaiset rikkoivat sen. He saivat siitä rangaistuksen, mutta kokonaan ei Jumala ole hylännyt valitsemaansa kansaa. Rangaistukset ovat olleet kovia: on ollut vuosikymmenien pakkosiirtolaisuus Babyloniin. Temppeli on hävitetty. Israelin kansa on siirretty ympäri maailmaa diasporaan. Roomalaiskirjeessä 9:27 kuvataan kuinka Jesaja huudahtaa Israelista: ”Vaikka Israelin lapset olisivat luvultaan kuin meren hiekka, niin pelastuu heistä vain jäännös.”

  Jumalan valittu kansa on huonosti pitänyt Jumalan kanssa tehdyn lakiliiton.

  Minkälaisessa liitossa olemme me kristityt? Kristus julisti viimeisellä ehtoollisella meille: Luuk 22:20 Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi: ”Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan.” Meillä on siis uusi liitto, joka on astunut vanhan lakiliiton tilalle.

  Mitä se tarkoittaa? Jotkut väittävät, että meillä on uusi liitto, mutta meidän tulee noudattaa kaikkia vanhan lakiliiton määräyksiä. Sen todistaa se, että Jeesus itse teki niin, vieläpä sanoi painokkaasti: Mat 5:17 Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Toiset taas sanovat, että vain niitä Jeesuksen käskyjä on noudatettava, jotka hän itse on antanut ja jotka ovat vahvistettu evankeliumeissa.

  Tästä on kysymys tässä artikkelissa. Käytän mahdollisimman paljon suoria lainauksia Raamatusta (33/38), jotta ei syntyisi vääriä käsityksiä Jumalan tahdosta. Tulkintaongelmista emme kuitenkaan pääse eroon.

  Sitten teemme pitkän hyppäyksen ajassa noin vuoteen 30 jKr.

  .

  Jeesuksen julkinen toiminta

  Jeesus synagogassa: Luuk 4:17 ”Niin hänelle annettiin profeetta Esaiaan [Jesajan] kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna:
  18 ”Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen,
  19 saarnaamaan Herran otollista vuotta [riemuvuotta].”
  20 Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui; ja kaikkien synagogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt.

  4:22 Ja kaikki lausuivat hänestä hyvän todistuksen ja ihmettelivät niitä armon sanoja, jotka hänen suustansa lähtivät; ja he sanoivat: ”Eikö tämä ole Joosefin poika?”

  Kuulijat ihastelivat Jeesuksen sanoja ”Herran henki on minun päälläni” ja että ”hän on voidellut minut” sekä ”saarnaamaan Jumalan riemuvuotta”. Nämä kelpasivat hyvin kuulijoille. Monet vielä odottivat sanomaa; ”ja vapauttamaan teidät Roomalaisten ikeestä”. Sitähän kuulijat odottivat.

  Mutta, seuraavat sanat kuitenkin suorastaan raivostuttivat kuulijat:

  25 Minä sanon teille totuudessa: monta leskeä oli Eliaan aikana Israelissa, kun taivas oli suljettuna kolme vuotta ja kuusi kuukautta ja suuri nälkä tuli kaikkeen maahan,
  26 eikä Eliasta lähetetty kenenkään tykö heistä, vaan ainoastaan leskivaimon tykö Siidonin-maan Sareptaan.
  27 Ja monta pitalista miestä oli Israelissa profeetta Elisan aikana, eikä kukaan heistä tullut puhdistetuksi, vaan ainoastaan Naiman, syyrialainen.”
  28 ”Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagogassa, tulivat kiukkua täyteen
  29 ja nousivat ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja veivät hänet sen vuoren jyrkänteelle asti, jolle heidän kaupunkinsa oli rakennettu, syöstäkseen hänet alas”.

  Kristusta odotettiin pelastamaan Israel valloittajan käsistä. Toinen seikka oli, että muita kuin juutalaisia halveksuttiin ja aliarvostettiin. Syyrialaiset, vaikka olisivatkin olleet spitaalisia muitten juutalaisten tavoin, olivat kuitenkin toisen luokan ihmisiä, suorastaan Israelin vihollisia. Kuulijoita loukkasi, että juutalaiset oli syrjäytetty ja Jeesus kiinnitti siihen huomiota. Matthew Henryn kommentaari jakeesta 4:27 osoittaa, että Jeesus itse oli tavannut Israelin ulkopuolella suurempaa uskoa kuin itse Israelissa.

  .

  Vanha lakiliitto

  Vanhassa liitossa luvattiin, että Jumala nostaa Israelin kansan muiden kansojen yläpuolelle ja tekee heistä pappisvaltakuntansa, jos he noudattavat Jumalan lakia.

  5 Moos 28:1 ”Jos kuulet Herran, sinun Jumalasi, ääntä ja pidät tarkoin kaikki hänen käskynsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin Herra, sinun Jumalasi, asettaa sinut korkeammaksi kaikkia kansoja maan päällä.
  2 Ja kaikki nämä siunaukset tulevat sinun osaksesi ja saavuttavat sinut, jos kuulet Herran, sinun Jumalasi, ääntä.
  2 Moos 19:5 Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun. 6 Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa.’ Sano nämä sanat israelilaisille.”

  Jumala on aina pitänyt kiinni liitosta, mutta ihmiset ovat rikkoneet liiton kerta toisensa jälkeen. Liittoon kuuluu myös säädökset niistä liiton rikkomisesta, ja siunauksista, jotka seuraavat liiton pitämisestä. Jos ihminen tai kansa rikkoo liiton, on seurauksena lahjojen ja siunausten menettäminen. 5 Moos 28:15 ”Mutta jos sinä et kuule Herran, sinun Jumalasi, ääntä etkä tarkoin pidä kaikkia hänen käskyjänsä ja säädöksiänsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin kaikki nämä kiroukset tulevat sinun päällesi ja saavuttavat sinut.”
  3 Moos 26:3 Jos te vaellatte minun säädöksieni mukaan ja noudatatte minun käskyjäni ja pidätte ne, 9 Ja minä käännyn teidän puoleenne ja teen teidät hedelmällisiksi ja annan teidän lisääntyä ja pidän liittoni teidän kanssanne.

  Vanhasta liitosta on sanottu, että se on tulevan liiton malli, tulevan esikuva ja täynnä viittauksia tulevaan. Vanha liitto tehtiin Israelin erämaavaelluksen aikana keskellä Siinain erämaata. Israelin kansa oli vapautunut orjuudesta, minkä katsotaan kuvastavan Jumalan kansan syntyä ja ihmisen uskoontuloa nykymaailmassa. Neljäkymmentä vuotta kestänyt erämaavaellus kuvaa meille ihmisen elämää, joskus rankkaakin iloineen ja suruineen. Erämaavaelluksella oli vain yksi päämäärä – luvattuun maahan pyrkiminen. Näin tulisi olla myös ihmisen elämässä; pitkän uskonvaelluksen jälkeen seuraa lepo ja odotus Kristuksen tulemisesta herättämään ihminen ylösnousemukseen ja luottamus siihen, että Kristus muistaa hänen uskonsa maallisen vaelluksen aikana ja viimeisellä tuomiolla palkitsee hänet ikuisen elämän lahjalla.

  .

  Kristuksen julistama uusi liitto

  Vanhassa liitossa oli rangaistussäännöt lain rikkomisesta, jotka kuitenkaan eivät saaneet ihmisiä noudattamaan lakia. Tämän takia tarvittiin uusi liitto, joka palauttaisi Israelin kansan lainkuuliaisuuden ja saisi liiton piirin myös maailman muut kansat. Sen vuoksi on oikein todeta, että uusi liitto on vanhaa liitoa parempi, varsinkin kun liiton noudattaminen tehtiin paljon helpommaksi kuin vanhan liiton.

  Uusi liitto perustuu rakkauteen. Liiton välimies ja koko Kristikunnan pää Jeesus Kristus osoitti suurinta mahdollista rakkautta uhraamalla oman ruumiinsa ja verensä kaikkien häneen uskovien puolesta.

  Jumala vahvisti vanhan liiton Israelin kansan kanssa käyttämällä välimiehenä Moosesta ja liitto vahvistettiin vuodattamalla uhriverta. Kun Jumala teki uuden liiton Israelin kansan kanssa, hän käytti välimiehenään Poikaansa Jeesusta Kristusta, joka vuodatti liiton vahvistukseksi oman verensä.

  Luuk 22:19 Ja hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi: ”Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni.”
  22:20 Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi: ”Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan.

  Heb 8:6 Mutta tämä [Jeesus Kristus] taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu. 7 Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle.
  8:8 Sillä moittien heitä hän sanoo: ”Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton,
  9 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet minun liitossani, ja niin en minäkään heistä huolinut, sanoo Herra.
  10 Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

  Uudesta liitosta ennustivat monet profeetat kunnes tuli siihen tarkoitettu profeetta Kristus, joka on uuden liiton julistaja ja sen välittäjä. Uusi liitto tuli! Miksi sitten jakeessa 8 Jumala puhuu vielä uudesta liitosta? Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa. Kristuksen uusi liitto oli tarkoitettu koko Israelille, mutta Israel ei vieläkään ole – joitakin poikkeuksia lukuunottamatta – ottanut Messiastaan vastaan. Jumala sanoo, ettei hän tarkoita sellaista liittoa kuin hän teki viedessään Israelin kansan pois Egyptistä. Sen jälkeenhän on tehty Kristuksen uusi liitto, joka oli tarkoitettu ensin juutalaisille, sitten kreikkalaisille ja sitten koko maailmalle. Room 1:16 ”Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. 2:9 Tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka pahaa tekee, juutalaisen ensin, sitten myös kreikkalaisen; 10 mutta kirkkaus ja kunnia ja rauha jokaiselle, joka tekee sitä, mikä hyvä on, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle!

  Apt 13:46 Silloin Paavali ja Barnabas puhuivat rohkeasti ja sanoivat: ”Teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava; mutta koska te työnnätte sen luotanne ettekä katso itseänne mahdollisiksi iankaikkiseen elämään, niin katso, me käännymme pakanain puoleen.

  1 Kor 1:23-24 me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus.

  .

  Onko lakiliitto vanhentunut?

  Monet väittävät suorastaan kiivaasti, että vaikka lakiliitto ei olekaan enää voimassa, sen lait ja määräykset ovat. Tuntuu aika erikoiselta! Tämän kannan puolustamiseksi tarjotaan itsensä Jeesuksen Kristuksen sanoja:
  Mat 5:17 Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.
  18 Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut.
  19 Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.
  1 Tim 1:8 Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, kun sitä lain mukaisesti käytetään
  9 ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille,
  10 haureellisille, miehimyksille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikelle muulle, mikä on tervettä oppia vastaan –
  11 autuaan Jumalan kirkkauden evankeliumin mukaisesti, joka on minulle uskottu.

  Paavali sanoo kirjeessään Timoteukselle, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain tarkoituksen mukaisesti. Sitten hän luettelee esimerkkejä lain säätämisen tarkoituksesta. Paavali toteaa lopuksi, että ”näin sanoo Jumalan kirkkautta julistava evankeliumi”. Hän siis näkee yhtäläisyyden lain ja evankeliumin välillä. Näinhän varmaan on ollut Kristuksen tarkoituskin; Jumalan kirkkauden evankeliumin mukaisesti.
  Edelleen Paavali opettaa Roomalaiskirjeessä 3:19-20 ”Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä; 20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.”

  Jäljempänä osoitan esimerkiksi Paavalin vakuuttavin todistuksin, että me emme ole lain alaisuudessa. Jos kerran näin on, eivät kaikki lain ja profeettain määräykset sido kristittyjä – ainoastaan ne Kristuksen antamat määräykset, jotka voimme lukea evankeliumeista.
  Oleellinen kysymys onkin: jos kristityt eivät ole lain alaisuudessa, ovatko enää juutalaisetkaan? Kun Jeesus sanoi, ettei laista häviä pieninkään kirjain, ketä se koskettaa? Tulkinta voisi olla seuraava: Ympärileikatut juutalaiset, jotka haluavat uskoa Jumalaan ja palvoa häntä lain mukaisesti, voivat tehdä niin. Silloin on noudatettava Mooseksen lakia ja siihen liittyviä käskyjä (mitzvot) pilkulleen. Käskyjä on yhteensä 613 kpl. Jos ihminen ei niitä noudata, siitä seuraa Jumalan säätämä rangaistus. Jumala on aina pitänyt liiton Israelin kanssa, mutta israelilaiset ovat siitä useasti luopuneet. Jumala rankaisee ja kurittaa omaa kansaansa, mutta ei koskaan hylkää sitä lopullisesti.

  Esimerkkejä lakiliiton vanhentuneista määräyksistä

  Orjasi ja orjattaresi, jotka hankit itsellesi, ostakaa kansoista, jotka asuvat teidän ympärillänne. (3 Moos 25:44)
  23:15 Älä luovuta orjaa, joka on paennut isäntänsä luota sinun luoksesi, hänen isännällensä. (5 Moos 23:15)
  Älä sido puivan härän suuta. (5 Moos 25:4)
  Jos jonkun härkä puskee toisen härän kuoliaaksi, niin myykööt elävän härän ja jakakoot sen hinnan, ja myös kuolleen jakakoot keskenään. (2 Moos 21:35)
  Jos joku myy asuinrakennuksen muureilla varustetussa kaupungissa, olkoon hänellä oikeus lunastaa se vuoden kuluessa siitä, kun hän sen myi; sen ajan kestää hänen sukulunastusoikeutensa. (3 Moos 25:29)
  … viekää molemmat sen kaupungin portille ja kivittäkää heidät kuoliaaksi (5 Moos 22:24)
  Teloitetun rikollisen kuollut ruumis ei saa roikkua hirressä yön yli (5 Moos 21:23).
  Ja kokoa kaikki siitä otettu saalis keskelle sen toria ja polta tulella sekä kaupunki että kaikki siitä otettu saalis kokonaisuhrina Herralle, sinun Jumalallesi; ja jääköön se rauniokummuksi iankaikkisesti, älköönkä sitä koskaan enää rakennettako. (5 Moos 13:16)

  .

  Ennustuksia uudesta liitosta

  Mooses

  1 Moos 22:15 Ja Herran enkeli huusi Aabrahamille toistamiseen taivaasta
  16 ja sanoi: ”Minä vannon itse kauttani, sanoo Herra: Sentähden että tämän teit etkä kieltänyt minulta ainokaista poikaasi,
  17 minä runsaasti siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla, ja sinun jälkeläisesi valtaavat vihollistensa portit.
  18 Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, sentähden että olit minun äänelleni kuuliainen.”

  5 Moos 18:18 Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua.
  19 Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille. – Jeesus Kristus oli tuo profeetta, jonka Jumala herätti Israelin kansasta. Osa kansasta aluksi oli ihastunut Jeesuksen tulkintaan Jumalan valtakunnasta, mutta lähes kaikki kääntyivät lopulta häntä vastaan.

  2 Moos 19:5 Jos te nyt kuulette minun [Jumalan] ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun. 6 Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa.’ Sano nämä sanat israelilaisille.” – Israel ei ole pitänyt liittoaan Jumalan kanssa, vaikka Jumala osaltaan onkin.

  5 Moos 30:1 ”Jos sinä silloin, kun tämä kaikki sinua kohtaa, siunaus tai kirous, jotka minä olen asettanut sinun valittavaksesi, painat sen sydämeesi kaikkien kansojen keskellä, joiden luo Herra, sinun Jumalasi, on sinut karkoittanut,
  2 ja palajat Herran, sinun Jumalasi, tykö ja kuulet hänen ääntänsä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, sinä itse ja sinun lapsesi, kaikessa, niinkuin minä tänä päivänä sinua käsken,
  3 niin Herra, sinun Jumalasi, kääntää sinun kohtalosi ja armahtaa sinua; Herra, sinun Jumalasi, kokoaa sinut jälleen kaikista kansoista, joiden sekaan hän on sinut hajottanut.
  4 Vaikka sinun karkoitettusi olisivat taivaan äärissä, niin Herra, sinun Jumalasi, kokoaa ja noutaa sinut sieltäkin.
  5 Ja Herra, sinun Jumalasi, tuo sinut siihen maahan, jonka sinun isäsi ovat omistaneet, ja niin sinä otat sen omaksesi; ja hän tekee sinulle hyvää ja antaa sinun lisääntyä enemmän kuin isiesi.
  6 Ja Herra, sinun Jumalasi, ympärileikkaa sinun sydämesi ja sinun jälkeläistesi sydämet, niin että rakastat Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, että eläisit.
  Jumala kokoaa juutalaiset ”taivaan ääristä” omaan maahansa. Tähän yhdistyy Jumalan suorittama sydänten ympärileikkaus, mikä aikaansaa, että Israel rakastaa Jumalaansa kaikesta sydämestään.

  .

  Jesaja (n. 740–680 eKr)

  Jesaja lausuu Jumalan ennustuksen pojastaan, jota hän kutsuu palvelijakseen. 42:1 Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut Henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden. 42:6 Minä, Herra, olen vanhurskaudessa kutsunut sinut, olen tarttunut sinun käteesi, varjellut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, pakanoille valkeudeksi, 7 avaamaan sokeat silmät, päästämään sidotut vankeudesta, pimeydessä istuvat vankihuoneesta.
  49:6 hän sanoo: Liian vähäistä on sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet: minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti.
  Jesaja ei puhu omiaan ja itse keksimäänsä viestiä; hän puhuu ja kirjoittaa juuri ne sanat, jotka Jumala on pannut hänen suuhunsa. Ei ole Jesajan keksintöä kutsua tulevaa Jumalan poikaa Jumalan palvelijaksi. Ei myöskään Mooses keksinyt omasta päästään kutsua Kristusta profeetaksi. Mitä voimme tästä päätellä?
  Jesaja ennustaa jo 700 vuotta ennen Jumalan pojan syntymää, että Jumalan poika tulee perustamaan (uuden) liiton, joka on valkeudeksi pakanoille. Jumala näki jo ennakkoon, että pakanat tulevat saamaan uuden liiton siunauksen. Tätä ei aluksi ymmärretty, vaan vasta sitten kun oli todettu, että Jumalan oma kansa oli uppiniskainen eikä ottanut Kristusta vastaan, Jeesus antoi lähetyskäskyn viedä uusi liitto kaikille kansakunnille.

  Jesaja ennustaa myöhemmin: 61:4 Ja he rakentavat jälleen ikivanhat rauniot, kohottavat ennalleen esi-isien autiot paikat; ja he uudistavat rauniokaupungit, jotka ovat olleet autiot polvesta polveen.
  6 Mutta teitä kutsutaan Herran papeiksi, sanotaan meidän Jumalamme palvelijoiksi; te saatte nauttia kansain rikkaudet ja periä heidän kunniansa.
  7 Häpeänne hyvitetään teille kaksin kerroin, ja pilkatut saavat riemuita osastansa. Niin he saavat kaksinkertaisen perinnön maassansa; heillä on oleva iankaikkinen ilo.
  8 Sillä minä, Herra, rakastan oikeutta, vihaan vääryyttä ja ryöstöä; ja minä annan heille palkan uskollisesti ja teen heidän kanssansa iankaikkisen liiton.

   

  Jeremia (626–570 eKr)

  Jer 31:31 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton;
  Myös Jeremia sai viestin välitettäväksi Jumalalta; myös hän vahvistaa, että Jumala tekee uuden liiton Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa: Jer 31:8 ”Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta, kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Heissä on sokeita ja rampoja ynnä raskaita ja synnyttäväisiä: suurena joukkona he palajavat tänne. 33 Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. 34 Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: ’Tuntekaa Herra.’ Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä”.

  Myös Jeremian välittämään Jumalan lupaukseen liittyy Israelin kansan palaaminen luvattuun maahan ”pohjoisesta maasta, maan perimmäisiltä ääriltä”. Israelin kansa onkin yhdistynyt yhdeksi valtioksi vuonna 1948. Israelin valtion syntymistä ja yhtenäisen maan muodostumista pitivät monet alkukohtana sille, mistä Raamattu sanoo: ”tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin nämä kaikki tapahtuvat.” ”Nämä kaikki” viittaa lopun ajan tapahtumiin, joiden huipentuma on Jeesuksen Kristuksen tuleminen toisen kerran ja tuhatvuotisen valtakunnan perustaminen ensimmäisen ylösnousemuksen pyhien kanssa. ”Tämä sukupolvi” on kuitenkin mennyt ja uutta merkkipaalua on jouduttu etsimään.

   

  Hesekiel (n. 590–565 eKr)

  Hes 37:21 niin puhu heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä otan israelilaiset pois pakanakansojen keskuudesta, minne vain he ovat kulkeutuneet, kokoan heidät joka taholta ja tuon heidät omaan maahansa.
  22 Minä teen heidät yhdeksi kansaksi siinä maassa, Israelin vuorilla, ja yksi kuningas on oleva kuninkaana heillä kaikilla. Eivätkä he enää ole kahtena kansana eivätkä enää jakaantuneina kahdeksi valtakunnaksi.
  23 Eivät myöskään he enää saastuta itseänsä kivijumalillaan, iljetyksillään eivätkä millään rikkomuksillansa, vaan minä vapautan heidät kaikista asuinpaikoistaan, joissa ovat syntiä tehneet, ja puhdistan heidät. Ja he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa.
  24 Minun palvelijani Daavid on oleva heidän kuninkaansa, ja heillä kaikilla on oleva yksi paimen. Ja he vaeltavat minun oikeuksieni mukaan ja noudattavat minun käskyjäni ja pitävät ne.
  25 He saavat asua maassa, jonka minä annoin palvelijalleni Jaakobille ja jossa teidän isänne ovat asuneet. Siinä saavat asua he, heidän lapsensa ja lastensa lapset iankaikkisesti, ja minun palvelijani Daavid on oleva heidän ruhtinaansa iankaikkisesti.
  26 Minä teen heidän kanssansa rauhan liiton – se on oleva iankaikkinen liitto heidän kanssansa – istutan ja runsaasti kartutan heidät ja asetan pyhäkköni olemaan heidän keskellänsä iankaikkisesti.
  27 Minun asumukseni on oleva heidän yllänsä, ja minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.
  28 Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, joka pyhitän Israelin, kun minun pyhäkköni on heidän keskellänsä iankaikkisesti.”
  Em. jakeet osoittavat, että tämä uusi liitto toteutuu, kun Daavid on jälleen Israelin kuninkaana. Toiseksi, Jumalan temppeli on rakennettu uudelleen Jerusalemiin ’heidän keskelleen’. Hebrealaiskirje 8. luku alkaa toteamuksella, että ”meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa”. Jakeessa 8 todetaan liiton solmisajankohdasta, että ”päivät tulevat, jolloin minä teen… Tämäkin viittaa tulevaisuuteen eli Hebrealaiskirjeen kirjoittamisen ajanjankohtaan nähden tulevaisuuteen.
  Juutalaisia on vuosikymmenten aikana muuttanut eri maista Israeliin miljoonia. Raamatussa luvataan, että kaikki juutalaiset palaavat luvattuun maahan. Jumala lupaa, ettei hän jätä tuomatta ainoatakaan heistä.

  Hes 39:27 Kun minä tuon heidät takaisin kansojen seasta ja kokoan heidät heidän vihamiestensä maista, niin minä osoitan heissä pyhyyteni lukuisain pakanakansain silmien edessä. 28 Ja he tulevat tietämään, että minä, Herra, olen heidän Jumalansa, kun minä, vietyäni heidät pakkosiirtolaisuuteen pakanakansojen luokse, kokoan heidät omaan maahansa enkä jätä sinne jäljelle ainoatakaan heistä.
  Edelleen Jumala lupaa Hesekielin todistamana, että Jumala tekee iankaikkisen rauhan liiton Israelin kanssa. Uusi Jerusalemin temppeli rakennetaan. Hesekiel sai tarkat mitoituksetkin (ks. Hes luvut 40-44).

   

  Hebrealaiskirje

  Hebrealaiskirjeessä luvataan myös uusi liitto Israelin ja Juudan heimojen jäsenille:
  Heb 8:8 … ”Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton,
  9 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet minun liitossani, ja niin en minäkään heistä huolinut, sanoo Herra.
  10 Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. – Jakeen 10 ”näiden päivien jälkeen” viittaa tulevaisuuteen ja lopun aikoina koettavaan suureen ahdistukseen, jonka jälkeen Kristus saapuu maan päälle ja ottaa koko maan kuninkuuden perustaen tuhatvuotisen valtakunnan.

  Heb 8:13 ”Sanoessaan ”uuden” hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään”.

  NASB When He said, “A new covenant,” He has made the first obsolete (vanhentunut, aikansa elänyt). But whatever is becoming obsolete and growing old is ready to disappear. Obsolete sanan asemesta käytetään myös sanaa abrogated, joka vielä selvemmin kuvaa kumoamista, lopettamista, lakkauttamista. Selvää siis on, että lakiliitto on vanhentunut yksinomaisena liittona Jumalan ja ihmisten välillä.

  Se mitä Heb 8:13 sanoo lakiliitosta ”on lähellä häviämistään”, merkitsee, että vielä tuolloin se oli voimassa, mutta lähellä häviämistään.

  Ensimmäinen liitto on siis vielä voimassa juutalaisiin nähden. Kristityille ja pakanoille on olemassa Kristuksen julistama ”uusi liitto”. Kun Jumala toteaa lakiliiton tulleen tiensä päähän ”noiden päivien jälkeen”, hän uudistaa juutalaisten kanssa Kristuksen julistaman uuden liiton. Silloin ei enää ole eri liittoa juutalaisille ja kristityille; on vain Kristuksen uusi liitto ja Kristus on Jumalan ylimmäinen pappi. Hebrealaiskirjeen ”uusi liitto” on itse asiassa Kristuksen 2000 vuotta sitten julistaman uuden liiton uusiminen juutalaisille – joille se alun perin olikin tarkoitettu, mutta jotka eivät ole ottaneet sitä vastaan.

  Pelastus kuuluu kaikille, ei ainoastaan juutalaisille. Apt 10:34 ”Niin Pietari avasi suunsa ja sanoi: ”Nyt minä totisesti käsitän, ettei Jumala katso henkilöön, 35 vaan että jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee vanhurskautta, on hänelle otollinen”. Jesaja kirjoittaa kuitenkin valtakuntien kohtalosta Jes 60:12 ”Sillä se kansa tai valtakunta, joka ei sinua palvele, hukkuu, ja ne kansat hävitetään perinjuurin”. – Tämä ei kumoa em. yksilön pelastusmahdollisuutta. Kansa voi sellaisenaan joutua turmioon, mutta ei Jumala uhraa palvelijaansa syntisten mukana.

  Heb 9:18 ”Sentähden ei myöskään ensimmäistä liittoa verettä vihitty.
  19 Sillä kun Mooses oli kaikelle kansalle julkilukenut kaikki käskyt, niinkuin ne laissa kuuluvat, otti hän vasikkain ja kauristen veren ynnä vettä ja purppuravillaa ja isopin ja vihmoi sekä itse kirjan että kaiken kansan,
  20 sanoen: ”Tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt.”
  21 Ja samoin hän verellä vihmoi myös majan ja kaikki palvelukseen kuuluvat esineet.
  22 Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista”.
  Heb 9:15 Ja sentähden hän on uuden liiton välimies, että, koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön.

  .

  Miten uusi liitto eroaa vanhasta?

  Uusi liitto eroaa lakiliitosta siten, että uudessa liitossa korostuvat rakkaus ja armo.
  Mar 14:22 Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi heille ja sanoi: ”Ottakaa, tämä on minun ruumiini.”
  23 Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille; ja he kaikki joivat siitä.
  24 Ja hän sanoi heille: ”Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monen edestä”.

  Joh 14:21 ”Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle.”
  23 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.
  24 Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani; ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan Isän, joka on minut lähettänyt.

  Gal 3:21 Onko sitten laki vastoin Jumalan lupauksia? Pois se! Sillä jos olisi annettu laki, joka voisi eläväksi tehdä, niin vanhurskaus todella tulisi laista.
  22 Mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se, mikä luvattu oli, annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat.
  23 Mutta ennenkuin usko tuli, vartioitiin meitä lain alle suljettuina uskoa varten, joka oli vastedes ilmestyvä.
  24 Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme.
  26 Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa.
  28 Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa.
  29 Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan.

  14:23 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.
  24 Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani; ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan Isän, joka on minut lähettänyt.
  Gal 3:21 Onko sitten laki vastoin Jumalan lupauksia? Pois se! Sillä jos olisi annettu laki, joka voisi eläväksi tehdä, niin vanhurskaus todella tulisi laista.
  22 Mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se, mikä luvattu oli, annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat.
  23 Mutta ennenkuin usko tuli, vartioitiin meitä lain alle suljettuina uskoa varten, joka oli vastedes ilmestyvä.
  24 Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme.
  26 Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa.
  28 Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa.
  29 Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan.

  Efe 1:10 siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, – oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä.
  1:11 Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltämäärätyt hänen aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan, 1:17 anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan
  1:18 ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri [on] hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään

  Room 7:4 Niin, veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle. 
  5 Sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissämme, niin että me kannoimme hedelmää kuolemalle, 
  6 mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa emmekä kirjaimen vanhassa.
  7 Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Pois se! Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta; sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut: ”Älä himoitse.”                                                                                          8 … ilman lakia on synti kuollut

  Molemmat liitot on vahvistettu veren vuodatuksella. Vanhassa liitossa vuodatettiin uhrieläimen verta, mutta uusi liitto on paljon arvokkaampi, koska uuden liiton vahvistus oli Jumalan ristiinnaulitun pojan vuodattama veri. Galatalaiskirje vahvistaa, että olemalla Kristuksen omia, me olemme Aabrahamin siementä ja hänen perillisiään Jumalan valtakunnassa.


  Paavali sanoo, että laki herättää synnin himot ja ilman lakia synti on kuollut. Jakeessa 7:5 Paavali sanoo ”nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa emmekä kirjaimen vanhassa”. Lakiin tai itse asiassa siihen sisältyviin määräyksiin (mitzvot) sisältyy suuri määrä sellaisia määräyksiä, joita oli noudatettava Mooseksen aikana, mutta joita ei nykyaikana ole edes mahdollista noudattaa. Voimme kuitenkin todeta jakeen 7:12 mukaisesti että Jumalan laki on pyhä ja käskyt ovat hyviä, ovathan ne suurelta osin myös sisällytetty Kristuksen antamiin uuden liiton määräyksiin.

  Room 3:31: ”Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo.”

  Roomalaiskirje vakuuttaa, ettei Jumala ole hylännyt omaa kansaansa. Israel on kuitenkin elänyt paatuneena aina tiettyyn ajankohtaan saakka. Se määritellään näin; kunnes pakanain täysi luku on tullut sisälle. Mitä tarkoitetaan ”täydellä luvulla”? Ja sisälle, mutta minne? Tämä saattaa liittyä toiseen aikamääritykseen, josta kertoo Luukas 21:24 … Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät.
  Room 11:2 Ei Jumala ole hyljännyt kansaansa, jonka hän on edeltätuntenut…

  11:25 … Israelia on osaksi kohdannut paatumus – hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut,
  26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: ”Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.
  27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä.”
  28 Evankeliumin kannalta he kyllä ovat vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden.
  29 Sillä ei Jumala armolahjojansa ja kutsumistansa kadu.

  .

  Ketkä ovat lain alaisia?

  Room 3:19 Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä;
  Room 2:12 Sillä kaikki, jotka ilman lakia ovat syntiä tehneet, ne myös ilman lakia hukkuvat, ja kaikki, jotka lain alaisina ovat syntiä tehneet, ne lain mukaan tuomitaan;
  1 Kor 9:20 ja olen ollut juutalaisille ikäänkuin juutalainen, voittaakseni juutalaisia; lainalaisille ikäänkuin lain alainen, vaikka itse en ole lain alainen, voittaakseni lainalaiset; 21 ilman lakia oleville ikäänkuin olisin ilman lakia – vaikka en ole ilman Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissa – voittaakseni ne, jotka ovat ilman lakia;
  Luuk 16:16 Laki ja profeetat olivat Johanneksen aikaan saakka. Sen jälkeen on julistettu evankeliumia [hyvää uutista] Jumalan valtakunnasta ja kaikki pyrkivät sinne väkisin. “The law and the Prophets were until the time of John. Since then, the good news about the kingdom of God has been proclaimed, and everyone is trying to enter it by force.

  .

  Voiko ihminen pelastua lain alaisena?

  Ainakin teoriassa on mahdollista, että joku ihminen noudattaa täydelleen lakia. Hän on näin ollen täysin synnitön aivan kuin Jeesus Kristus. Hän pelastuu! Tällaista ihmistä ei vain ole eikä ole ollut. Voin siis todeta, että kukaan ei ole pelastunut noudattamalla lakia, ei kukaan. Jo vanhan lain aikana Jumala armahti raskaasti lakia rikkonutta, vieläpä sanoi kyseisestä henkilöstä, että tämä oli hänen mieleisensä mies! Tällainen ihminen oli kuningas David, joka ihastui kauniiseen Batsebaan ja murhautti hänen miehensä saadakseen kauniin naisen itselleen. 2 Sam 11:15 Ja kirjeessä hän kirjoitti näin: ”Pankaa Uuria eturintaan, kiivaimpaan taisteluun, ja vetäytykää takaisin hänen luotaan, että hänet lyötäisiin kuoliaaksi.” Ja sitten: 11:27 Mutta kun suruaika oli ohitse, lähetti Daavid ottamaan hänet linnaansa, ja hän tuli hänen vaimoksensa. Sitten hän synnytti hänelle pojan. Mutta se, minkä Daavid oli tehnyt, oli paha Herran silmissä.

  Kun Jumala armahti Davidin, se perustui Davidin katumukseen. Apt 13:22 … ’Minä olen löytänyt Daavidin, Iisain pojan, sydämeni mukaisen miehen, joka on tekevä kaikessa minun tahtoni.’ 13:23 Tämän jälkeläisistä on Jumala lupauksensa mukaan antanut tulla Jeesuksen Israelille Vapahtajaksi, Psa 89:4 ”Minä olen tehnyt liiton valittuni kanssa, olen palvelijalleni Daavidille vannonut: 89:5 ’Minä vahvistan sinun jälkeläisesi ikiajoiksi ja rakennan sinulle valtaistuimen polvesta polveen’.” 89:21 minä olen löytänyt Daavidin, palvelijani, olen voidellut hänet pyhällä öljylläni.

  Lakiliitossakin oleva voi pelastua, vieläpä saada erityisen suositun aseman Jumalan edessä.

  Me kaikki olemme yksimielisiä siitä, että Jeesus eli täysin synnittömän elämän. Sen merkitys on siinä, että Jeesus ihmisenä olisi pelastunut niin Lakiliiton vaatimusten mukaan kuin julistamansa Uuden liiton perusteella. Vain olemalla täydellisen synnitön, hän saattoi tulla iankaikkisen pelastuksen aikaansaajaksi kaikille, jotka kuuliaiseesti noudattavat hänen käskyjään. Heb 5:9 ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän [Jeesus] iankaikkisen autuuden [pelastuksen] aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset. Joh 1:17 Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta.


  Jeesuksen käskyjen täydelliseen noudattamiseen ei niihinkään kukaan pysty. Vaikka ne ovatkin paljon helpommat noudattaa verrattuna Lain määräyksiin. Ihminen tarvitsee Jumalan armoa. Galatalaiskirjeessä 2:21 Paavali sanookin:” En minä tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut.” Juutalaiset uskoivat ja varmaan uskovat edelleenkin, että lain noudattaminen vanhurskauttaa ihmisen. Kun he eivät usko Kristukseen, eivät he usko pelastukseenkaan Kristuksen kautta. Heille Kristuksen kuolema on yhdentekevä. Gal 3:21 Onko sitten laki vastoin Jumalan lupauksia? Pois se! Sillä jos olisi annettu laki, joka voisi eläväksi tehdä, niin vanhurskaus todella tulisi laista.

  Fil 3:9 ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella;
  Rom 8:2 Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. John 6:63 Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä.

  .

  Kristityt eivät ole lain alaisia!

  Jos emme ole lain alaisia, iso kysymys on: minkä alaisia me sitten olemme? Paavalin mukaan hän oli Kristuksen laissa. Sen alaisia mitä Jeesus käski meitä pitämään. Mat 28:20 ”ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.”

  Jeesus Kristus julisti uuden liiton, jonka ytimeen kuuluu hänen käskyjensä noudattaminen. Ei Jeesus julistanut uutta liittoa ja sen käskyjä Jumalan tahdon vastaisesti. Uudella liitolla käskyineen on varmasti Isä Jumalan hyväksyntä. Uuden liiton jäsenet olivat pääasiassa pakanoita ilman mitään lakia. Uskon kautta he saivat Jumalan pojan antaman liiton lakeineen.
  Lue evankeliumit (Appendix), joissa kaikki Jeesuksen sanat ja käskyt näin väritettyinä.

  .

  Kristuksen käskyt

  Jeesus noudatti ”lakia ja profeettoja”, mm. ”sapatin matkaa”. Hän kuitenkin sanoi olevansa myös sapatin herra. Eikö hän tarkoittanut sitä, että sapatin pikkutarkat säännöt joutivat jäädä pois? Jos siis on käytännössä mahdotonta noudattaa kaikkia 613 määräystä, eikö silloin putoa pohja Jeesuksen sanomasta, ettei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. Voisiko siis olla niin, että pikkutarkka lain noudattaminen koski juutalaisia, jotka eivät syystä tai toisesta tunteneet Jeesusta ja ne taas jotka tuntevat ja ottavat Kristuksen omakseen, he noudattavat uuden liiton ohjeita? Molemmilla tavoilla voi pelastua, mutta lakiliiton ohjeita noudattamalla se on monin verroin vaikeampaa kuin uuden liiton.

  Uuden liiton kantava periaate on ”rakasta Jumalaa kaikesta sydämestäsi ja lähimmäistä niin kuin itseäsi”. Tämä rakkauden kaksoiskäskyksi sanottu käsky oli ilmaistu jo Vanhassa Testamentissa. Mooses opetti 3 Moos 19:18 ”Älä kosta äläkä pidä vihaa kansasi lapsia vastaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi. Minä olen Herra. 5 Moos 6:5 Ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi”. Vielä Jeesus sanoi jotakin minkä maailma on unohtanut: ”rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat” (Mat 5:44).
  Ja: Armosta te olette pelastetut uskon kautta” (Efe 2:8). Muistakaa, että Jeesus sanoi: Minun taakkani on kevyt kantaa! (Mat 11:30)

  Joh 15:10: ”Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan.” – Jos siis kristitty ei ole lain alainen, hän on Kristuksen alainen ja velvollinen noudattamaan Kristuksen antamia käskyjä. Ne löytyvät myös Vanhan Testamentin puolelta, näin uskallan väittää. Mutta ei toisinpäin. Kaikki Vanhan Testamentin mitzvotit eivät ole Jeesuksen antamien käskyjen joukossa.

  .

  Kristus on sapatin herra

  2 Moos 31:13 ”Puhu israelilaisille ja sano: Pitäkää minun sapattini, sillä se on merkkinä meidän välillämme, minun ja teidän, sukupolvesta sukupolveen, tietääksenne, että minä olen Herra, joka pyhitän teidät.
  14 Siis pitäkää sapatti, sillä se on teille pyhä. Joka sen rikkoo, rangaistakoon kuolemalla; sillä kuka ikinä silloin työtä tekee, hävitettäköön kansastansa.
  16 Ja pitäkööt israelilaiset sapatin, niin että he viettävät sapattia sukupolvesta sukupolveen ikuisena liittona.
  17 Se on oleva ikuinen merkki minun ja israelilaisten välillä; sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi ja hengähti.”
  Jumala teki liiton Israelilaisten kanssa ja määräsi sapatin sen ikuiseksi merkiksi.

  Mat 12:8 ”Sillä Ihmisen Poika on sapatin herra.” Mitä Jeesus tarkoitti tällä? Fariseukset seurasivat Jeesuksen toimintaa voidakseen ottaa hänet kiinni sapatin sääntöjen rikkomisesta. He kysyivat; ”Onko luvallista sapattina parantaa?” voidaksensa nostaa syytteen häntä vastaan (12:10). Jeesus selitti, että (Mooseksenkin lain mukaan) sapattina oli lupa tehdä hyvää, vaikkapa auttaa lammas pois kuopasta, jos se oli sinne pudonnut. Parantaminen oli myös luvallista ja niin Jeesus tekikin. Sapatin säännöt mm. määrittivät kuinka monta askelta sapatin aikana saattoi ottaa. Kun Jeesus vei opetuslapset Getsemanen puutarhaan, se oli ’sapatin matkan’ päässä eli ei tullut liikaa askelia.

  VT:ssa kerrotaan miehestä, joka sapattina keräsi polttopuita erämaassa. Hänet tuomittiin kuolemaan sapatin rikkomisesta. 4 Moos 15:35 Mutta Herra sanoi Moosekselle: ”Se mies rangaistakoon kuolemalla, koko seurakunta kivittäköön hänet leirin ulkopuolella.” Jeesus itse noudatti sapattisääntöä ja myös muita lain määräyksiä. Silloin hän ei vielä ollut julistanut uutta liittoa. Uuden liiton julistamisen tapahduttua tilanne muuttui.

  Oma tulkintani sapatin herrasta on kyllä, että Jeesus katsoi hänelle annetun vallan puitteissa voivansa antaa sapatille uuden sisällön – lepopäivän, johon ei sisälly pikkumaisen tarkkoja määräyksiä.

  Nykyään kristikunta viettää lepopäivää sunnuntaina. Syypää tähän on katolinen kirkko, joka on lisäksi tuonut kristilliseen juhlakalenteriin epäkristillisiä juhlia, kuten joulu ja pääsiäinen sekä lukemattomien pyhimysten muistaminen. Juutalaiset ovat uskollisia Jumalan alkuperäiselle aikataululle ja viettävät sapattia perjantai-illasta lauantai iltaan.

  .

  Mitä eroa on olla lain alla ja armon alla?

  Heb 2:2 kuvaa lakiliiton ankaruutta: ”Sillä jos enkelien kautta puhuttu sana pysyi lujana, ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai oikeudenmukaisen palkkansa,”
  Room 6:14 Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla.
  15 Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se!
  16 Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita, kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi?
  17 Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut,
  NASB But thanks be to God that though you were slaves of sin, you became obedient from the heart to that form of teaching to which you were committed,
  Paavali kutsuu tässä Roomalaiskirjeessä Kristuksen uutta liittoa opin muodoksi (form of teaching typos didachē). Jos vanhaa lakiliittoa voisi kutsua nimillä laki ja rangaistus, Kristuksen uutta liittoa valitsisin kuvaamaan sanat rakkaus ja anteeksianto.
  Galatalaiskirjeessä 2:21 Paavali esittää hätkähdyttävän johtopäätöksen: En minä tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut.

  Eihän kukaan saa tehdä syntiä olipa lakiliitossa tai uudessa liitossa. Jos joku sanoo olevansa pelastettu armosta ja tekee tahallaan syntiä, ei hän ole pelastuva armosta.

  Apt 25:8, sillä Paavali torjui syytökset ja sanoi: ”Minä en ole mitään rikkonut juutalaisten lakia enkä pyhäkköä enkä keisaria vastaan.” – Varmaan tämä on täysin totta. Kaikki apostolit sekä Jeesus itse noudattivat Jeesuksen eläessä juutalaisina lakia. Kun Jeesus viimeisellä ehtoollisella juuri ennen kuolemaansa julisti uuden liiton, se vapautti kristityt lakiliitosta siirtymään Kristuksen uuteen liittoon.

  1 Joh 3:4 ”Jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden; ja synti on laittomuus.” Mitä tarkoittaa Raamatun sana te ette ole lain vaan armon alaisia? Otetaan käytännön esimerkki. Palataanpa VT:n kertomukseen miehestä, joka sapattina keräsi polttopuita erämaassa (4 Moos 15:32 alk.) Hänet tuomittiin kuolemaan sapatin rikkomisesta. Katso edellä luku sapatin herrasta. Tämän tapahtuneen aikaan elettiin lain alaisina. Jos voimassa olisi ollut Kristuksen uusi liitto, mies olisi katumalla saanut syntinsä anteeksi ja armon kivitystuomiosta.
  1 Joh 5:3 Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat;
  4 sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme.
  5 Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika?

  Samaa todistaa myös Jeesus, uuden liiton julistaja:
  Mat 11:29 ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.
  30 Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä.”
  Vanha liitto sisälsi paljolti samoja lakeja kuin uusikin liitto, mutta vanhan liiton 613 mitzvot’ia olivat monen mielestä orjuuttavia. Jeesus todistaa aivan oikein, että hänen ikeensä on sovelias ja kuorma on keveä kantaa. Alun perin liitto tehtiin juutalaisten kanssa. Kun he eivät ottaneet sitä vastaan, vaan uppiniskaisesti pitivät kiinni vanhasta liitosta, Kristus julisti lähetyskäskyn; menkää maailmaan ja tehkää kristittyjä kaikista maailman kansoista. Eräs keskeinen kanto kaskessa oli vaatimus ympärileikkauksesta, joka koski myös pakanoita. Tästä pidettiin aluksi tiukasti kiinni, mutta erityisesti Paavalin vedottua Jerusalemin seurakunnan johtoon, se päätti huojentaa uusille kristityille asetettuja vaatimuksia, jotta Jeesuksen antama kuorma olisi kevyt kantaa. Päätöksestä todistaa Apt 15:29 ”että kartatte epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, ja haureutta. Jos te näitä vältätte, niin teidän käy hyvin. Jääkää hyvästi!” – Näistä piti pakanoiden ehdottomasti luopua olivathan nämä kansan keskuudessa vanhoja tottumuksia, verta sisältävien lihojen ja makkaroiden syöminen sekä rietas seksuaalinen kanssakäyminen mm. prostituoitujen kanssa esim. pakanallisten juhlien yhteydessä ’pyhää’ prostituutiota ’temppelineitsyeiden’ kanssa.

  .

  Sydämen ympärileikkaus

  1 Kor 7:18 Jos joku on kutsuttu ympärileikattuna, älköön hän pyrkikö ympärileikkaamattomaksi; jos joku on kutsuttu ympärileikkaamatonna, älköön ympärileikkauttako itseään.
  7:19 Ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus ole mitään, vaan Jumalan käskyjen pitäminen.

  Room 2:25 Ympärileikkaus kyllä on hyödyllinen, jos sinä lakia noudatat; mutta jos olet lainrikkoja, niin sinun ympärileikkauksesi on tullut ympärileikkaamattomuudeksi.
  26 Jos siis ympärileikkaamaton noudattaa lain säädöksiä, eikö hänen ympärileikkaamattomuutensa ole luettava ympärileikkaukseksi?
  27 ”Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia.”

  Raamattu puhuu sydämen ympärileikkauksesta ja kehottaa tekemään sen. 1 Kor 7:19 edellä sanoi, ”ei ympärileikkaus ole mitään”, vaan sydämen oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä. Tässä kohdin uusi liitto muuttaa vanhan liiton määräystä. Juutalaiset eivät ole täysin sisäistäneet sydämen ympärileikkauksen tärkeyttä siitä päätellen, että Jeremia varoittaa: ”Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä rankaisen kaikkia, jotka ovat ympärileikattuja, mutta kuitenkin ympärileikkaamattomia” (9:25).

  Toinen tärkeä suhtautumistapa on suhtautuminen juutalaisuuteen: juutalaisuus on ihmisen sisäinen asia. Voisiko sanoa toisin päin: se ei ole juutalainen, joka ei ole sisäisesti juutalainen? Room 2:29 vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.
  Jo Mooses aikoinaan ymmärsi sydämen ympärileikkauksen merkityksen samoin kuin Jeremiakin, joka kehotti poistamaan ”sydämenne esinahan”.
  5 Moos 10:16 Ympärileikatkaa sentähden sydämenne älkääkä olko enää niskureita.
  Jer 4:4 Ympärileikatkaa itsenne Herralle ja poistakaa sydämenne esinahka, te Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat, ettei minun vihani syttyisi kuin tuli ja palaisi, eikä olisi sammuttajaa, teidän tekojenne pahuuden tähden.
  Psa 119:33 Opeta minulle, Herra, käskyjesi tie, niin minä seuraan sitä loppuun asti.
  34 Anna minulle ymmärrys ottaakseni sinun laistasi vaarin ja noudattaakseni sitä kaikesta sydämestäni.
  35 Anna minun vaeltaa sinun käskyjesi polkua, sillä sitä minä halajan.
  36 Anna minun sydämeni taipua sinun todistuksiisi, ei väärän voiton puoleen.

  .

  Pyhitys

  2 Tes 2:13 Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.
  Pyhitys ja sydämen ympärileikkaus ovat aika paljon samaa tarkoittavia. Pyhitys (kreik. hagiadzoo) tarkoittaa jatkuvaa hengellistä kasvua uskovan elämässä, jonka saa aikaan Pyhä henki. Pyhitys merkitsee liittoa Jumalan kanssa. Pyhittyvä ihminen antaa tietoisesti elämänsä Jumalalle ja katuu aikaisempaa maallista elämäntapaansa ja epäpuhtaita ajatuksiaan. Pyhittyessään ihminen saa Jumalan sinetin. ”Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä.” [Room 6:22]

  .

  Jerusalemin Herran temppelit

  Ennen kuin ensimmäistäkään temppeliä oli rakennettu, jouduttiin tyytymään erämaaolosuhteissa neljäkymmentä vuotta kestäneen vaelluksen aikana telttakankaasta rakennettuun pyhättöön. Kankainen esirippu jakoi pyhäkön kahteen osaan. Esiripun takana oli kaikkein pyhin, jossa Jumala itse oli läsnä. Sinne sai ainoastaan ylimmäinen pappi astua sisään ja hänkin vain kerran vuodessa. Esirippu siis sulki tien kaikkein pyhimpään Jumalan luokse ikään kuin taivaaseen. Kun Kristus kuoli ristinpuussa, Jerusalemin temppelin esirippu repesi kahtia. Se merkitsi, että Kristus oli antanut sovitusuhrin ja nyt tie oli kaikille avoin Jumalan yhteyteen, pelastukseen Kristuksen veressä.

  Ensimmäinen temppeli: Salomon temppeli (”Beit HaMikdash”) eli Jesusalemin ensimmäinen ”Herran temppeli”, oli Raamatun mukaan Jerusalemin ensimmäinen juutalainen pyhäkkö. Sen rakennutti kuningas Salomo, ja se korvasi Mooseksen rakennuttaman Ilmestysmajan. Temmpelin tuhosivat Babylonialaiset vuonna 586 eKr.

  Toinen temppeli: Jälleenrakennettua toista temppeliä rakennettiin 46 vuotta ja valmistui vuonna 516 eKr. Roomalaiset tuhosivat sen vuonna 70 jkr.

  Kolmas temppeli: Tällä hetkellä ei toisesta temppelistä ole jäljellä kuin niin kutsuttu ”itkumuuri” eli Länsimuuri, joka on tukimuuri, alun perin Herodes Suuren noin vuonna 19 eKr. rakennuttamia temppelin lisärakennuksia varten. Siihen aikaan myös laajennettiin temppeliaukiota nykyiselleen yli hehtaarin kokoiseksi.
  Tuolloin siihen saakka melko luonnon¬mukaisena säilynyt pieni kukkula, jonka huipulla sekä ensimmäinen että toinen temppeli olivat sijainneet, laajennettiin nykyiseksi paljon laajemmaksi yli hehtaarin laajuiseksi tasanteeksi.
  Juutalaiset vietiin maanpakolaisiksi vuonna 597 eKr. Babyloniaan Kaksoisvirran maahan. Maanpakolaisuus päättyi vuonna 539 eKr. kun Kyyros vapautti juutalaiset palaamaan Juudeaan rakentamaan temppelin uudestaan.
  Jos on Herran temppeli kokenut hävityksiä ja tullut jälleen rakennetuksi ja uudelleen hävitetyksi, on paikalle rakennettu muslimien Al-Aqsa moskeija kokenut samanlaisen kohtalon. Vuonna 1968 sodassa Israel valloitti Jerusalemin ja sen jako muslimien ja juutalaisten kesken päättyi. Temppelivuorella on kuitenkin yhä yksi muslimien pyhimmistä moskeijoista ja siinä mielessä voidaan sanoa, että Jerusalem on yhä ”pakanain tallattavana” kunnes pakanain ajat täyttyvät (Luuk 21:24).

  .

  Mitä Raamattu sanoo tulevasta kolmannesta temppelistä?

  Sak 6:12 ja sano hänelle näin: ”Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, mies nimeltä Vesa! Omalta pohjaltansa hän on kasvava, ja hän on rakentava Herran temppelin.
  13 Herran temppelin hän on rakentava, ja valtasuuruutta hän on kantava, ja hän on istuva ja hallitseva valtaistuimellansa; hän on oleva pappi valtaistuimellansa, ja rauhan neuvo on vallitseva niitten molempien välillä.

  Jumala puhui Mooseksen kautta ja sanoi lähettävänsä Mooseksen kaltaisen profeetan, jota kaikkien tulisi kuulla. 5 Moos 18:18 ”Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua”. Tämä Mooseksen tarkoittama mies on ’Vesa’ (tai Verso, hebr. tsemach engl. sprout, growth, branch), jolla ymmärretään Jeesusta. Jakeessa 13 sanotaan, että hän Kristus on rakentava [kolmannen] Herran temppelin. Hän istuu nyt valtaistuimellaan taivaassa ja tullessaan toisen kerran maan päälle, istuu valtaistuimellaan tuhatvuotisen valtakunnan kuninkaana maan päällä.

  Sakarjan ennusteen mukaan Kristus tulee rakentamaan Jerusalemiin kolmannen Jumalan temppelin. Antikristuksesta kerrotaan, että hän temppelissä julistautuu Jumalaksi; temppeli missä julistautuminen tapahtuu ei ymmärtääkseni voi olla em. ennusteen mukainen kolmas Jumalan temppeli, vaan jokin muu, vaikkapa Vatikaanissa sijaitseva Pietarin kirkko. Tuskin Kristus sietäisi sitä, että Antikristus saisi saastuttaa Jumalan temppelin moisella julistuksella. Ja itse asiassa se ei ole mahdollistakaan, koska temppeli rakennetaan vasta kun Kristus on tullut.
  Kristus tulee myös olemaan ylimmäinen pappi luovutettuaan maallisen vallan takaisin Isälle.

  .

  Pakanatkin voivat pelastua

  Room. 2:12 ”Sillä kaikki, jotka ilman lakia [eivät ole lain alla] ovat syntiä tehneet, ne myös ilman lakia hukkuvat, ja kaikki, jotka lain alaisina ovat syntiä tehneet, ne lain mukaan tuomitaan;
  14 Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostansa tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itsellensä laki
  15 ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa myötä-todistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä
  16 sinä päivänä, jona Jumala on tuomitseva ihmisten salaisuudet Kristuksen Jeesuksen kautta, minun evankeliumini mukaan.

  Pakanoillakin, vaikka eivät ole lain alla (eivät tiedä mitään laista), on mahdollisuus pelastua em. jakeiden todistuksen perusteella.
  Jer 4:4 Ympärileikatkaa itsenne Herralle ja poistakaa sydämenne esinahka, te Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat, ettei minun vihani syttyisi kuin tuli ja palaisi, eikä olisi sammuttajaa, teidän tekojenne pahuuden tähden.
  5 Moos 10:16 Ympärileikatkaa sentähden sydämenne älkääkä olko enää niskureita.
  5 Moos 30:6 Ja Herra, sinun Jumalasi, ympärileikkaa sinun sydämesi ja sinun jälkeläistesi sydämet, niin että rakastat Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, että eläisit.

  .

  Pelastava usko

  1 Joh 5:1 Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt; ja jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt.
  2 Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä.
  3 Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat;
  4 sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme.
  5 Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika?
  6 Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristus, ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä; ja Henki on se, joka todistaa, sillä Henki on totuus.
  7 Sillä kolme on, jotka todistavat:
  8 Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä.
  9 Jos me otamme vastaan ihmisten todistuksen, niin onhan Jumalan todistus suurempi. Ja tämä on Jumalan todistus, sillä hän on todistanut Pojastansa.
  10 Joka uskoo Jumalan Poikaan, hänellä on todistus itsessänsä; joka ei usko Jumalaa, tekee hänet valhettelijaksi, koska hän ei usko sitä todistusta, jonka Jumala on todistanut Pojastansa.
  11 Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa.
  12 Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.
  13 Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä.
  Johanneksen taltioima todistus on selvä ja vakuuttava; Iankaikkinen elämä on uskossa Jumalan Poikaan Jeesukseen Kristukseen. Se on uskon peruskallio. Entä riittääkö tämä usko tuomaan pelastuksen ihmiselle, joka tekee syntiä kerran toisensa jälkeen? Uskoon on liityttävä katumus synneistä ja silloin uskova ihminen saa synnit anteeksi ”seitsemänkymmentä kertaa seitsemän”. Tässä kohdin ajattelen vaikkapa homoseksuaaleja, avioliiton ulkopuolisen seksin harrastajia, alkoholisteja tai muita ihmistä orjuuttavia tapoja. Kenenkään ei pidä kuitenkaan ajatella, että ”vielä tämän kerran teen tätä syntiä ja pyydän sitä anteeksi”. Heb 10:26-28 ”Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat.

  Room 2:28 Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu;
  2:29 vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.
  1 Kor 7:18 Jos joku on kutsuttu ympärileikattuna, älköön hän pyrkikö ympärileikkaamattomaksi; jos joku on kutsuttu ympärileikkaamatonna, älköön ympärileikkauttako itseään.
  7:19 Ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus ole mitään, vaan Jumalan käskyjen pitäminen.
  Vaikka Jeesus on syntyään Jumalan poika, on Jumala korottanut Jeesuksen Herraksi ja Kristukseksi oman kunniansa tähden. ”Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.” (Apt 4:12)


  Uusi liitto tehtiin Israelin kanssa, mutta kävi ilmeiseksi, ettei Israel ottanut liittoa omakseen. Jeesuksen eläessä suuret joukot kansasta seurasivat häntä ja huusivat häntä Daavidin pojaksi, mutta yhtä nopeasti luopuivat hänestä, kun alkoivat ymmärtää, että Jeesuksen tarkoitus ei ollut tulla heidän maalliseksi kuninkaakseen ja vapauttajakseen Roomalaisten ikeestä.

  .

  Vanhurskauttaminen

  Room 3:20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.
  21 Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia,
  22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.
  23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
  24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
  25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
  26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.
  28 Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja.
  Room 4:5 mutta joka ei [uskon] töitä tee, vaan uskoo häneen [Jumalaan], joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi;
  Mat 12:37 Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi.”

  Mitä vanhurskauttaminen oikeastaan tarkoittaa? Kun Jumala vanhurskauttaa ihmisen, Jumala julistaa tämän syyttömäksi, oikeamieliseksi ja pyhäksi sekä vapauttaa hänet synnin syyllisyydestä. Vanhurskauttamisessa Jumala julistaa ihmisen syyttömäksi perustuen Kristuksen sovitustyöhön. Jumala ei kysy ihmisen ansioita, vaan onko hän uskossa Kristukseen. Vaikuttaa siltä, että vaikka pelastus on näin tehty uskoon perustuvana helpoksi, usko on monelle liian korkea kynnys. Kuinka paljon korkeampi se olisikaan, jos vielä edellytettäisiin lain tekoja, Raamatun hyvää tuntemusta yms. Sanoihan Paavali (1 Kor 1:18), että sana rististä (uskosta) on hullutusta niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.


  Edellä olevista jakeista käy selville vanhurskauttamisen perusteet. Ensinnäkin, kukaan (’mikään liha’) ei tule vanhurskaaksi lain teoista, vaikkakin niistä tulee ihmiselle synnin tunto. Vanhurskaus tulee uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Näin tuleva vanhurskaus tulee erotuksetta kaikille uskoville. Vanhurskaus tulee lahjaksi kaikille Jumalan armosta Jeesuksen Kristuksen lunastuksen kautta. Roomalaiskirjeen todistuksen loppupäätelmä on jakeessa 28: ”ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja.” Tämä on Kristinuskon ja Uuden liiton kulmakivi.
  Jaak 2:18 Joku ehkä sanoo: ”Sinulla on usko, ja minulla on teot”; näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon.


  Kun ihmisellä on uskoa, hän tuo sen esille myös teoissaan. Jaakob toi tämän esille kirjoittaessaan: Jaak 2:15-17 Jos veli tai sisar on alaston ja jokapäiväistä ravintoa vailla ja joku teistä sanoo heille: ”Menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne”, mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on? Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Jakeessa 2:14 Jaakob kysyy: Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa? – Asettuuko Jaakob eri kannalle kuin Paavali? Eräässä kommentaarissa tuodaan esille uskon laadun merkitys. Jos joku vain sanoo uskovansa, se ei riitä ja hän ei ole oikea uskova. Tosi uskova pitää uskonsa vuoksi tärkeänä myös tehdä uskon tekoja. – Joskus uskon teot voidaan viedä liian pitkälle: oikean uskon nimissä on sodittu lukemattomia uskonsotia, vainottu toisin uskovia, ja vähintäänkin lausuttu kadotustuomioita. Ei Jumala vaadi tällaista käytöstä. Se menee yli Kristuksen opetuksen. 2 Joh 1:9 Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa; joka siinä opissa pysyy, hänellä on sekä Isä että Poika.

  Meillä on vain yksi Jumala Jehova. Hän on sinun Jumalasi ja minun Jumalani. Meillä on vain yksi Herra, Jeesus Kristus.

image_pdfimage_print