Pelastus

Pieni joukko ja suuri joukko    

Älä pelkää, sinä piskuinen lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt  hyväksi antaa teille valtakunnan. (Luuk. 12:32)

 

Pieni joukko

Edellä olevan Jeesus lausui kahdelletoista apostolilleen ja lisäsi:

Luuk. 22:29 ja minä säädän teille, niinkuin minun Isäni on minulle säätänyt, kuninkaallisen vallan, 
Joh. 10:16 Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta; myös niitä tulee minun johdattaa, ja ne saavat kuulla minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen

On siis oleva pieni joukko, joka hallitsee Kristuksen kanssa kuninkaina ja pappeina. Tähän joukkoon kuuluu apostolien lisäksi muitakin vanhurskaita. Monet tutkijat ovat sitä mieltä, että tämä piskuinen joukko on luvultaan 144.000. Tulkintaerimielisyyksiä on siitä, onko luku tarkka, vaiko symbolinen.

Paavali omasta puolestaan lausuu näin:

Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. (2.Tim. 4:8)

Paavali vieläpä tarkentaa, että tämä vanhurskauden seppele (KJV crown of righteousness) annetaan kaikille, jotka rakastaen odottavat Kristuksen tulemista. Kruunu (crown) viittaa juuri kuninkaalliseen valtaan, eli Jumalan valtakunnan johtoon. Jotkut tosin väittävät, että ei tässä tätä kaikille luvata, vaan vanhurskauden seppele tarkoittaa ’vain’ ikuista elämää.

 

 Suuri joukko

… suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä

Edellä kirjoittamastani kävi kuitenkin ilmi, että ihmisiä tulee pelastumaan; pieni joukko tulee johtamaan Kristuksen kanssa Jumalan valtakuntaa ja lisäksi pelastuu suuri joukko. …Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä… (Ilm.7:9).

Ilm. 7:13 Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi: ”Keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut, ja mistä he ovat tulleet?”  14 Ja minä sanoin hänelle: ”Herrani, sinä tiedät sen.” Ja hän sanoi minulle: ”Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.  15 Sentähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään, ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä.  16 Ei heidän enää tule nälkä eikä enää jano, eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään helle,  17 sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä.”

Mitä siis tiedämme Raamatun perusteella tästä suuresta joukosta? Se on niin suuri, että sen lukumäärää ei kukaan pystynyt laskemaan. Miljoonia tai satoja miljoonia? Ehkä peräti miljardi ihmistä pääsee tähän joukkoon. Suurin osa ihmiskunnasta kuitenkin tuhoutuu. Lisäksi tiedämme, että nämä ihmiset, jotka ovat pelastuneet, ovat valkaisseet vaatteensa ja kulkevat nyt pitkissä valkoisissa aatteissa. ”Valkaisu” Karitsan veressä on kielikuva sitä, että he ovat katuneet syntejään ja turvautuneet Kristuksen veren pelastavaan voimaan. Ts. he ovat tulleet uskoon, ehkä aivan viime tingassa. Jeesus kertoi (Mat. 20. luku) vertauskuvan miehestä, joka palkkasi työntekijöitä pellolleen. Ensiksi tulleille, jotka tulivat jo varhain, luvattiin palkaksi denari päivässä. Myöhemmin tulleille luvattiin sama palkka, vieläpä niillekin, jotka tulivat niin myöhään, että ennättivät tehdä työtä vain vähän aikaa. Kaikki saivat siis saman palkan riippumatta kuinka paljon olivat tehneet työtä. Ne, jotka olivat tehneet työtä koko päivän, paheksuivat sitä, että työnantaja maksoi saman palkan niillekin, jotka vasta olivat hetki sitten aloittaneet työn teon. Pelastuksen kannalta asia on juuri näin; kaikki ovat samanarvoisia riippumatta siitä kuinka kauan kukin on ollut uskossa.  Suureen joukkoon voi päästä viime tingassakin eli saada saman armon kuin pidempäänkin uskossa olleet. Jeesus lupaa tuoda kullekin palkan tullessaan toisen kerran maan päälle. Nämä palkat ovat kuitenkin erilaisia; joku voi saada hallittavakseen viisi kaupunkia, toinen kymmenen kaupunkia. Ikuinen elämä on kuitenkin lahja kaikille.

Jakeessa 17 luvataan, että Karitsa johdattaa heidät ”elämän vetten (ikuisen elämän) lähteille” ja Jumala pyyhkii kaikki kyyneleet heidän silmistään.

On siis oleva pieni joukko, joka toimii valtakunnan johtotehtävissä, kuninkaina ja pappeina ja sitten on oleva hyvin suuri joukko, jonka tulkitsen olevan valtakunnan alamaisia, jäseniä. On luonnollista, että johtajilla on heihin nähden isompi joukko johdettavanaan.  Tämä suuri joukko voi olla, paitsi että he tulevat kaikista kansoista ja kielistä, myös Raamatun tuntemukseltaan hyvinkin eritasoista väkeä. Pieni joukko joutuu opettamaan heitä Kristuksen johdolla.  – Näiden lisäksi pelastuneina voi olla myös sellaisia, jotka eivät ole kuulleetkaan Raamatun Jumalasta tai Kristuksesta. Tämä käy ilmi Jes. 66:19 Ja minä teen tunnusteon heidän keskellänsä ja lähetän pakoonpäässeitä heidän joukostansa pakanain tykö Tarsiiseen, Puuliin ja Luudiin, jousenjännittäjäin tykö, Tuubaliin ja Jaavaniin, kaukaisiin merensaariin, jotka eivät ole kuulleet minusta kerrottavan eivätkä nähneet minun kunniaani, ja he ilmoittavat minun kunniani pakanain keskuudessa.

Joona 3:9 Ehkäpä Jumala jälleen katuu ja kääntyy vihansa hehkusta, niin ettemme huku.”  10 Kun Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyivät pois pahalta tieltänsä, niin Jumala katui sitä pahaa, minkä hän oli sanonut tekevänsä heille, eikä tehnyt sitä.

On selvää, että viimeisinä päivinä, suuren ahdistuksen aikana, suuri osa ihmiskunnasta tuhoutuu. Eivät kuitenkaan kaikki ihmiset. Jos ihmiset katuvat ja kääntyvät Jumalan puoleen huutaen avukseen Jeesuksen nimeä. (Apt. 4:12 …sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.”), ehkä Jumala muuttaa mielensä, kuten Hän teki tuomittuaan ensin Niniven suuren kaupungin tuhon omaksi.

Vanhan Testamentin profeetoiden välittämä Jumalan viesti on paljon synkempi kuin Uuden Testamentin. UT:ssa tuodaan esiin pelastuvien suuri joukko, joka on niin suuri, että sitä ei kukaan pystynyt laskemaan.

Ilm. 7:9 Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään,

Jooel 2:32 Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niinkuin Herra on sanonut; ja pakoonpäässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu.

Obadja: 1:17 Mutta Siionin vuorella saavat olla pelastuneet, ja se on oleva pyhä, ja Jaakobin heimo on perivä perintönsä.

Heb. 12:22 vaan te olette käyneet Siionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö, ja kymmenien tuhansien enkelien tykö  23 taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten henkien tykö, 

Luuk. 10:20 Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa.

 

 

 

image_pdfimage_print