Raamattu on täynnä vertauskuvia, symboleja ja kuvaannollista ilmausta

Jeesus puhui kuulijoilleen vain vertauksin, jotta nämä eivät ymmärtäisi (!). Raamatun viimeinen kirja eli Ilmestyskirja on Jeesuksen kertomus Johannekselle siitä mitä aikojen lopulla tapahtuu. Johannes välitti tämän Raamatun lukijoille. Sekin on annettu ihmisille samassa tarkoituksessa – jotta nämä eivät ymmärtäisi. Tai ymmärtäisivät vasta kun ovat tutkineet kirjoituksia perusteellisesti. Tämän vuoksi Ilmestyskirja on täynnä kuvaannollista ilmaisua, symboleja. Symboleilla on henkinen tarkoitus. Jeesuskin sanoi, että ”ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja elämä(Joh 6:63). Kaikki Raamatussa sanottu on totta, mutta monet asiat on kerrottu symbolisesti, ne eivät ole kirjaimellisesti totta.

Ilm 1:1 ”Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle, näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää; ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle,

 Näin alkaa Ilmestyskirja. Tämän Jeesus Kristus antoi lähettämänsä enkelin kautta tiedoksi Johannekselle.  Seuraavat esimerkit kertovat vastaavista käännöksistä:

NLT He sent an angel to present this revelation to his servant John,

NIV He made it known by sending his angel to his servant John

NASB He sent and communicated it by His angel to His bond-servant John,

 

KJV ja eräät muut käännökset ovat kuitenkin tarkempia. Ne käyttävät sanontaa ”he sent and signified it”. Muutamat Raamatun käännökset seuraavat KJV:n esimerkkiä.

KJV: The Revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to shew unto his servants things which must shortly come to pass; and he sent and signified it by his angel unto his servant John:

Sanan signify merkitykseen liittyvät symbolit, joiden muodossa tulevat tapahtumat annetaan Johannekselle tdiedoksi.

Signify:  kreik. σημαίνω sēmaínō to give a sign, to signify, indicate, to make known, to betoken. Esimerkiksi: Joh 12:33 ”Mutta sen hän sanoi antaen tietää, minkäkaltaisella kuolemalla hän oli kuoleva”.  To betokenshow by signs, symbols or tokens; To foreshow By present signs; indicate something future by that which is seen or known. Foreshow: To show in advance; to foretell, predict;  A menifestation in advance; a prior indication.

Jumala halusi tässä kirjassa kertoa Johanneksen kautta etukäteen kuvaannollisin ilmaisuin ja symbolein mitä oli tapahtuva. Sen vuoksi Ilmestyskirja on täynnä vertauskuvia ja symboleja. Olen kysynyt moneen kertaan, miksi? Eikö olisi ollut parempi jos ihmiset olisivat ymmärtäneet oikein mitä tulee tapahtumaan. Jopa Luther hermostui Ilmestyskirjan vaikeatulkintaiseen ilmaisuun ja oli valmis jättämään koko kirjan pois Raamatusta.

Seuraavassa muutamia esimerkkejä kuvaannollisista ilmauksista:

Jeesus sanoi olevansa elämän leipä: Joh 6:35 Jeesus sanoi heille: ”Minä olen elämän leipä; joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa”. Luuk 22:19 “Ja hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi: Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni.” Esimerkiksi katoliset uskovat oikeasti, että ehtoollisleipä todella muuttuu Jeesuksen ruumiiksi. Jos joku ei ymmärrä, että kyseessä on kuvaannollinen ilmaus, hän ei varmaankaan ymmärrä Ilmestyskirjan tulisen järven ikuiseksi uskotun kidutusrangaistuksen olevan niin ikään kuvaannollinen ilmaus.

Miksi Jeesus puhui kuulijoilleen vertauksin, että nämä eivät ymmärtäisi? Eivät ymmärtäneet apostolitkaan, mutta heille Jeesus toki selitti mitä Hän tarkoitti vertauskuvilla. Useimmiten Hän kertoikin, että kyse oli vertauskuvasta, mutta joskus ei. Esimerkiksi vertauksessaan rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta, hän ei kertonut sen olevan vertauskuva. Eipä yllätys, että monet kertomuksen lukijat tänäkin päivänä pitävät sitä totisena totena. Onpa vertausta käytetty todisteena siitä, että on olemassa välitila, jossa kuolleet ovat tietoisessa tilassa; vanhurskaat ovat “Abrahamin helmassa”, paratiisissa. Syntiset kärsivät helvetin tuskia paratiisia erottavan kuilun takana. Kysy itseltäsi: miten voidaan ketään lähettää helvettiin ilman Jeesuksen viimeistä tuomiota? Raamattua lukiessa on tarkkaan arvioitava, onko ko. kohdassa kyse kirjaimellisesti siitä mitä Raamattu kertoo. Kaikki mitä Raamatussa kerrotaan on täyttä totta – mutta ei aina kirjaimellisesti totta.

image_pdfimage_print