Johdanto

Miksi kirjoitussarjani otsikko on Salattu Raamattu? Vielä William Tyndalen aikoina 1500-luvulla oli olemassa painettuna vain latinankielinen Raamattu lähinnä vain papiston käyttöön. Nykyisin on tarjolla monia Raamatunkäännöksiä ja selitysteoksia. Miksi siis salattu? Lähes jokaisessa perheessä on Raamattu. Äärimmäisen harva kuitenkin lukee sitä tutkien ja pohdiskellen, hengessä ja totuudessa. Kristikunta on jakaantunut tuhansiin eri kirkkokuntiin ja jokainen uskoo edustavansa sitä oikeaa kristillistä totuutta.

1 Kor 2:7 sanoo: …vaan me [apostolit] puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltämäärännyt ennen maailmanaikoja meidän kirkkaudeksemme, 

Ilmestyskirja: 2:17 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa ja annan hänelle valkoisen kiven ja siihen kiveen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja.’

Luukkaan evankeliumi 8:10: Hän sanoi: Teidän on annettu tuntea Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksissa, että he, vaikka näkevät, eivät näkisi, ja vaikka kuulevat, eivät ymmärtäisi”. Matteus puhuu samasta asiasta selittäen lisäksi: 13:15 Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet, etteivät he näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi.’ Jumalan salattua viisautta vain harvat ymmärtävät. Ymmärtäminen taas edellyttää halua ymmärtää, rakkautta totuuteen. Pelastus ja totuuden tunteminen nivoutuvat yhteen: 1 Tim 2:4 joka [Jumala] tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Kadotukseen joutumisesta kirjoittaa apostoli 2 Tes 2:10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.

Näissä pohdinnoissani tukeudun voimakkaasti Raamattuun. Tunnustaudun heti aluksi olevani Sola Scriptura-periaatteen kannattaja eli vain Raamatun pohjalta voidaan luoda kestäviä teologisia opinkappaleita.

Kun sanon olevani sola scriptura periaatteen kannattaja, mitä sillä tarkoitan? Scriptura antaa tänä päivänä mahdollisuuden valita eri käännösversioiden välillä ja erityisesti tulkintojen välillä. Sanon siis tarkentaen, että sola scripturan tulee johtaa apostolisen ajan Jeesuksen julistaman ja apostolien kirjoittaman sanan käsitykseen. Siitä eteenpäin muutama sata vuotta ja sana vääristyi sisältämään kreikkalais-pakanallisen opillisen sisällön.

Monet uskontokunnat perustavat oppinsa tiettyihin, jopa yksittäisiin Raamatunlauseisiin ko. asiassa. William Tyndalen, joka 1500-luvulla poltettiin roviolla, tavoite oli kun hän oli kääntänyt Raamatun kansankielelle englanniksi, että jokainen auranvarressa oleva talonpoikakin ymmärtäisi sitä. Samalla tavoin olen sitä mieltä, että Raamattua on luettava kokonaisuutena ja Raamatun sana tulee hyväksyä niin kuin se on kirjoitettu tavallisenkaan kansan tarvitsematta ryhtyä syvällisiin teologisiin opintoihin. Raamattu on kuitenkin paikka paikoin aika vaikea kirja ymmärtää, sen tunnustan. Osa on mitä selvintä kieltä kenen hyvänsä ymmärrettäväksi. Joskus jokin lause saa selityksensä jostakin toisesta Raamatunjakeesta. Kääntäminen voi myös olla problemaattista. Vuoden 1992 kirkkoraamattu on sujuvaa nykykieltä, mutta sitä ei suotta ole kutsuttu Raamatun väännökseksi. Olen Raamattua tutkiessani käyttänyt pääosin vuoden 1933/38 käännöstä ja lisäksi joutunut seuraamaan esim. KJV-käännöstä ja alkutekstiä, jonka tulkintoja voi lukea vaikka Strong’sin laitoksesta. Raamatun tekstin oikeellisuuden englannin kielellä voi varmistaa NENT-käännöksestä, Numeric English New Testament.

Isaac Watts jo 1700-luvulla toi esiin järkevän päättelyn voiman. Raamatun totuus muodostuu eri kohdissa olevien Raamatunjakeiden kokonaisuudesta. Olen harjoittanut pohdiskeluissani tällaista järkeilyä. Esim. jos Isä Jumala on korottanut Kristuksen kaikkia taivaassa ja maan päällä olevia korkeammalle ja kuitenkin Jeesus on aina ollut kaikkivaltias kuten Isäkin ja Pyhä Henki, näen tämän kolminaisuusopin hyvin ongelmallisena hyväksyä: miten ihmeessä kaikkivaltias Jumala Jeesus Kristus voidaan enää korottaa? Kolmiyhteisen jumaluuden osana hänhän on jo iät ollut kaikkivaltias. Esimerkkinä kokonaisuuden merkityksestä voin mainita pelastukseen liittyen, että Usko Herraan… niin pelastut on vain osa Jumalan ihmisille antamasta ohjeistuksesta. Tästäkin kirjoitan lisää omassa osuudessa pelastuksesta.

Pohdinnoissani tulen siis johtopäätöksiin, jotka ovat vastoin niin luterilaista kuin katolistakin oppia. En kuitenkaan halua julistautua opettajaksi. En ole minkään kirkon tai uskontokunnan jäsen. Olen valmis kuuntelemaan ja tarkistamaankin käsityksiäni, jos ne joku onnistuu perustelemaan Raamatun selvin kirjoituksin – olenhan, niin kuin aluksi sanoin, Sola scriptura –mies.

Heikki Jartela

Lisäys alkusanoihin

Olen sisällyttänyt Ivan Paninin (s. 12.12.1855) reilu sata vuotta sitten kääntämän Uuden Testamentin Numeric English New Testament (NENT) sivustoni Appendixiin. Siitä muutama sana.

Kuinka hyvä Raamatun käännös NENT on? Kaikki alkaa ja perustuu Uuden Testamentin kreikankielisen käännöksen oikeellisuuteen. Panin itse vakuuttaa, että käännöksen valmistuttua Raamattuun sisältyvä numeerinen koodi on täydellinen ja rikkomaton. Hän on poistanut UT:sta pienen määrän jakeita, jotka eivät täytä numeerisen koodin vaatimusta. Moni muukin käännös on joko jättänyt ne pois tai kommentoinut niiden autenttisuudesta käyttäen perusteluna, että ko. jakeita ei ole vanhemmissa manuskripteissä. Panin on etsiessään oikeaa kreikankielistä versiota tilanteissa, joissa kreikankielinen teksti on vajavainen, joutunut kokeilemalla varmistumaan, että valittu sanamuoto täyttää numeerisuuden vaatimuksen. Tähän liittyykin mielessäni kasvanut epäilyksen siemen: olisiko Panin muokannut jotain käännöstä oman Raamattukäsityksensä pohjalta? Panin tuntuu olevan trinitaristi ja hyväksyy Jeesuksen Jumaluuden ja pre-existenssin. Ei minulla kreikankieltä osaamattomana ole mitään näyttöä tahallisesta kolmiyhteisen jumaluuden suosimisesta ja haluankin uskoa, että Panin uhratessaan koko elämänsä tähän käännöstyöhön, toimi rehellisesti ja totuutta rakastaen.

Jos uskommekin, että kreikankielinen Uusi Testamentti on oikein ja numerollisuus sen sinetti, on seuraava testausvaihe UT:n kääntäminen englannin kielelle tai muille kielille. Tässä tulee vastaan tämän käännöstyön haasteet. Koska englanninkieli ei ole minun äidinkieleni, en kykeni kaikilta osin arvostelemaan käännöksen onnistumista. Käännös on yli sata vuotta vanha ja kieli on kehittynyt sinä aikana. Uudet käännökset ovat poistaneet vanhahtavat sanamuodot ja vanhat käytöstä poistuneet sanat. Lukemisen helpottamiseksi on ennen varsinaista UT:a artikkeli vanhojen sanojen tulkinnasta.

Yksittäisten sanojen tulkinnan lisäksi on suurempi haaste tulkita oikein joitakin raamatunlauseita. Tämä koskee mitä tahansa käännöstä, ei pelkästään NENT:iä. Joitakin, aika moniakin Raamattuun sisällytettyjä jakeita pidetään tutkijoiden piirissä väärennöksinä tai lisäyksinä, tai muuten kiistanalaisina. Siitä huolimatta ne on sisällytetty NENT:iin – ne ilmeisesti täyttävät numerollisuuden testin. Otan yhden esimerkin. Mat 28:19-20 :n lähetyskäskyyn sisältyy Jeesuksen kastekäsky: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen”… Tämän Jeesus antoi opetuslapsilleen Galileassa heti kohta ylösnousemuksensa jälkeen kun hän oli kahdelle Marialle (Mat 28:10) välittänyt pyynnön kutsua apostolinsa Galileaan hänen luokseen. Voidaan perustellusti kysyä, onko Jeesuksen kastekäsky annettu juuri tässä muodossa? Miksi tässä olisi epäselvyyttä? Siksi, että apostolit tämänkin jälkeen kastoivat Herran Jeesuksen tai Jeesuksen Kristuksen nimeen. Eivätkö opetuslapset totelleet ylösnoussutta Kristusta vai mistä tällainen kurittomuus johtui?

Lukekaa siis avoimin mielin ja mielessänne ensisijaisesti rakkaus totuuteen.

HJ

image_pdfimage_print