Raamatun totuutta etsimässä

 

 

Raamatun tutkimisesta

Raamatun tutkimisen aloitin lukemalla Raamattua. Silloin myös uskoin kaiken lukemani. Ajattelin, että Raamattu on totista Jumalan sanaa, sanasta sanaan. Pian tulin tietämään, ettei asia ollut näin yksinkertainen. Kerron nyt kokemuksistani ja huomioistani.

Läheskään aina ei pysty suoralta kädeltä sanomaan, mitä jollakin sanalla tai ilmaisulla tarkoitetaan. Esimerkiksi jos jokin jae lupaa pelastusta. Se ei välttämättä tarkoita pelastusta taivaaseen tai muutoin ikuista elämää paratiisissa. Se saattaa UT:ssa tarkoittaa säilymistä hengissä Jumalan vihan päivänä ja pääsyä Kristuksen Tuhatvuotiseen valtakuntaan. Varmuuden vuoksi on hyvä lukea rinnakkain toisen kielistä käännöstä, esimerkiksi englanniksi. Mitä tarkoittaa englanninkielinen sana ‘maidservant’ 2. Moos 21:7? Strong’s selittää: Hebrew word אָמָה ’amah H519, which means handmaid, maidservant, maid bondwoman. Nyt aletaan lähestyä totuutta; kyse on naispuolisesta orjasta. ‘Maidservant’ taitaa olla kaunisteltu ilmaus.

Kun suomenkielinen Raamattu puhuu ’autuudesta’, nykyajan ihminen ei välttämättä ymmärrä mitä autuus on. Kun englanninkielinen Raamattu sanoo ’pelastus’, lukija heti käsittää.

Raamatun tutkija tulee huomaamaan, että kun hänestä tuntuu, että hän on löytänyt vastauksen johonkin kysymykseen, heti kohta hän löytää Raamatusta jakeita tätä vastaan. Esimerkkejä löytyy tästäkin artikkelista.

Tärkein huomio, jonka joku minulle tuntematon opetti: Jokainen Raamatun sana on totta, mutta ei läheskään aina kirjaimellisesti totta. Toisin sanoen, suuri osa Raamatusta on kuvaannollista ilmaisua. Nyt olisi vain opittava tunnistamaan milloin on kyse kuvaannollisesta ilmauksesta ja milloin jokainen sana on kirjaimellisesti totta.

Kuvaannollisia ilmauksia ovat esimerkiksi: Ikuinen kidutustuomio tulisessa järvessä tai pimeyden synkeydessä (blackness of darkness), lampunjalka, seitsemän tähteä, lohikäärme, terävä sirppi jne.

Kirjaimellisesti ymmärrettävässä ilmauksessa on usein se vika, ettei lukija useinkaan tahdo uskoa sitä, vaan kehittää siitä version, jota ilmaus ei tarkoita: Esimerkiksi: Meillä on kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä ja yksi Herra Jeesus Kristus (1 Kor 8:6). Tai: ”Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus” (1 Tim 2:5)

Uskon ja tiedän, että taivaassa on Isä Jumala, Jehova sekä hänen poikansa Jeesus Kristus ja Pyhä henkikin. Sitä ei Raamattu sano, että kaikki nämä kolme olisivat samanvertaisia Jumalia, jotka yhdessä muodostavat kolmiyhteisen Jumalan. Moinen oppi on katolisten kirkolliskokousten keksintöä 300-400 vuotta Kristuksen kuoleman jälkeen.

Kun luet Raamattua tarkkaan, löydät sieltä jakeen 1 Tim 2:5. Merkittävää siinä on, että taivaassa on vain yksi välimies Jumalan ja ihmisten välillä. Se ei ole Jeesuksen äiti Neitsyt Maria, kuten katoliset uskovat, vaan ihminen, joka on ylösnoussut taivaaseen. Paavali kirjoitti tämän Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen. Hän tuli kokemaan taivaassa olevan Jeesuksen voiman. Paavali olisi hyvin voinut väittää Jeesuksen olevan Jumala, mutta sitä hän ei sanonut.

Näiden kahden ryhmän lisäksi löytyy Raamatusta jakeita, joista ei ole helppo sanoa kumpaanko ryhmään ne sijoittaisi. Yksi syy voi olla kyseisen Raamatunkäännöksen vanha kieli. Silloin täytyy katsoa muita käännöksiä, jopa tutkia mitä hepreankielinen tai kreikankielinen alkuteksti sanoo sana sanalta.

Vaikeita ilmauksia käsittää on esimerkiksi: ”Jumala on rakkaus”, esim. 1 Joh 4:8 ”Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.” – Mikä tässä on vaikeaa ymmärtää? No se, että tämän perusteella voisi kuvitella, että Jumala kohtelee kaikkia luotujaan rakastavaisesti ja suojelevasti eikä suinkaan tapattaisi heitä tuhansin, kymmenen tuhansin tai sadoin tuhansin. Jäljempänä esimerkkejä Jumalan rangaistuksista.

Myös UT:ssa Luuk 3:6 ”ja kaikki liha on näkevä Jumalan autuuden.” KJV kääntää tämän: And all flesh shall see the salvation of God. ‘Autuus’ ymmärretään usein olevan ”täydellinen onnellisuus Jumalan yhteydessä”. Onhan pelastus (salvation) sitäkin, mutta on hyvä tietää tarkka sanan merkitys.

 

Onko Raamatussa Jumalan siihen kätkemä koodi?

Onko Ivan Panin oikeassa, kun hän oli laskenut Raamatun sisältävän Jumalallisen koodin? Oikein jäljennetty Raamattu toistaa koodin, mutta pienikin muutos rikkoo sen.

Tällainen koodi on sisällytetty sekä hepreankieliseen Vanhaan testamenttiin että kreikankieliseen Uuteen testamenttiin. Olen näihin kirjoituksiini sisällyttänyt koodia käsitteleviä kirjoituksia. Muihin kieliin käännetty Raamattu on menettänyt koodin eli se on vain alkuperäisissä kirjoituksissa.

Koodi perustuu kirjainten lukuarvoihin. Jokaisella kirjaimella on sille kuuluva numeroarvo. Kun nämä numeroarvot lasketaan yhteen, saadaan summa ja tämä summa on jaollinen 7:llä. Ennen pitkää sanarivin peruskoodi on aina jaollinen 7:llä. Muitakin koodeja on Panin löytänyt. En osaa sanoa päättyykö koodi kun kukin Raamatun kirja päättyy ja alkaako koodin laskeminen alusta kun uusi Raamatun kirja alkaa. Jos koodi ei toteudu, on siinä kohdassa virhe tekstissä. Panin pystyi tällä tavoin todistamaan, kumpi nimi on oikea, Junia vai Junias. Vanhoissa käsikirjoituksissa esiintyi molempia nimiversioita.

Sisällyttämällä Raamattuun tällaisen koodin Jumala saattoi varmistua, että Raamatussa ei ole kirjoitusvirheitä. Tulkintaongelmia koodi ei poista.

Ivan Panin teki tätä koodin laskenta- ja tarkistustyötä viisi vuosikymmentä. Hän oli harras uskovainen ja panin merkille, että hän myös vahvasti kannatti Jumalan kolmiyhteisyyttä. Näin päättelin siitä, että toimittamaansa englanninkieliseen Uuteen testamenttiin hän on lisännyt Jeesusta koskevan maininnan ”joka itsekin on Jumala”. 

 

Mikä käännös on paras?

Suomessa on tällä hetkellä useita suomenkielisiä Raamatunkäännöksiä. Uusin on vuoden 1992 Kirkkoraamattu. Edellinen vuoden 1933 (VT)/1938 (UT) käännös on silti säilyttänyt suosionsa, koska se pyrki enemmän sanatarkkaan kääntämiseen.

Kun vertaa nykyisen Kirkkoraamatun (v. 1992) ja edellisen käännöksen (v. 1938) eroja vaikkapa Mat 5:12:ssa, huomaatko mikä tärkeä ero kahdessa käännösversiossa on?

Mat 5:12

1938 12 Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa.

1992 12 Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaissa saatte, on suuri.

1992 lupaa, että ”palkka, jonka te taivaissa saatte” eli että uskovat pääsevät taivaaseen. Samoin NLT: Be happy about it! Be very glad! For a great reward awaits you in heaven. Muut käännösversiot sanovat tähän tapaan: “for great is your reward in heaven”.

1938 sanoo vain, että ”teidän palkkanne on suuri taivaissa” ja kahdessakin Ilmestyskirjan jakeessa todetaan, että Jeesus tuo palkan tullessaan toisen kerran.

Ilmestyskirja:
11:18 Ja pakanakansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasi on tullut, ja tullut on aika tuomita kuolleet ja maksaa palkka sinun palvelijoillesi profeetoille ja pyhille ja niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävät, pienille ja suurille, ja turmella ne, jotka maan turmelevat.”
Ilm 22:12 Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.

1992 ei tässä kohdin sano selvästi, pääsevätkö uskovat taivaaseen heti kuoltuaan tai milloin he sinne pääsevät. UT on sanonut Abrahamista ja Daavidista, että he eivät ole nousseet taivaaseen. Siitä voisi päätellä, että Jeesus on tässä suhteessa ainoa. Kun Jeesus lupaa tuoda palkan tullessaan, tulkitsen sen tarkoittavan, etteivät uskovat pääse taivaaseen sitä hakemaan. 1992 käännös vahvistaa väärää oppia. Mitä Raamattu sanookaan niistä, jotka lisäävät evankeliumiin omiaan?

VT:n ja UT:n käännösvirheistä on Petri Paavola kirjoittanut hyvän artikkelin.

Virheellisiä käännöksiä ja väärennöksiä

Raamattu on koottu monista manuscriptseistä, käsikirjoituksista. Aina on pyritty löytämään mahdollisimman alkuperäinen käsikirjoitus, mutta yhtään alkuperäistä ei ole löydetty. Vuosisatojen ajan käsikirjoituksia on jäljennetty. Silloin tällöin eksyy joukkoon joku kirkon kirjuri, joka lisää marginaaliin oman selityksensä. Joku myöhäisempi lukija ajattelee, että lisäyksen tehnyt oli unohtanut lauseen ja niinpä hän lisää sen marginaalista itse tekstiin.

Sitten on myös tietoisesti tehtyjä lisäyksiä eli väärennöksiä. Toki näidenkin tekijöillä oli hyvä tarkoitus saattaa Raamatun teksti sellaiseksi kuin Jumala on varmasti sen tarkoittanut. Tällaisista olen kirjoittanut tässä artikkelissa enemmän.

Jumala on varoittanut lisäämästä mitään tai ottamasta mitään pois Raamatun tekstissä. Ilm 22:18 ”Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan; 19 ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu.”

Mikä käännös on paras? Se, joka mahdollisimman sanatarkasti kääntää alkuperäistekstin kuitenkin niin, että käännös on lukijalle luontevaa ja helposti ymmärrettävää. Ongelma on, että kieli muuttuu. Vanhoja sanoja ei ymmärretä. Sen vuoksi kannatan, että jos uusia sanoja käytetään, siitä on hyvä mainita alaviitteessä.

Monet käännökset ovat suojatut tekijäoikeuslainsäädännöllä. Esim. vuoden 1992 käännös, ei silti, että olisin halunnut sen käännösversioita käyttääkään. Tämän sivuston englanninkielisessä versiossa (bibeconcealed.com) olisin halunnut käyttää NASB:n uudehkoa käännöstä, mutta minulle ei annettu siihen lupaa. Olen siis tyytynyt käyttämään vapaasti käytettävissä olevia käännöksiä, enkä ole jäänyt murehtimaan asiaa, vaan ollut tyytyväinen näihinkin käännöksiin. Joskus olen yhdistellyt kahden käännöksen sanamuotoja tai muuttanut ye:n you:ksi tai muuttanut vaikkapa Jahven Jehovaksi, että olisi yhdenmukainen esitysmuoto.

 

Käsittämättömiltä tuntuvia Jumalan rangaistuksia

On vaikea ymmärtää miksi Jumala salli Vanhan Testamentin aikoina orjuuden, nuorien tyttöjen myymisen seksiorjiksi, raiskattujen tyttöjen kivittämisen kuoliaaksi. Jne.

Varsinkin Vanhassa Testamentissa on Raamatunkohtia, joita nykyajan ihmisen on vaikea hyväksyä Jumalan tahdon mukaiseksi, vaikkakin Jumala itse on niiden takana.

2 Sam 6:6 Mutta kun he tulivat Naakonin puimatantereen luo, ojensi Ussa kätensä Jumalan arkkiin ja tarttui siihen, sillä härät kompastuivat. 7 Silloin Herran viha syttyi Ussaa kohtaan, ja Jumala löi hänet siinä hänen hairahduksensa tähden, niin että hän kuoli siihen, Jumalan arkin ääreen. – Ussan reaktio oli varmasti vaistonvarainen. Hän pelästyi, että härkien kompuroinnista johtuen, arkki saattaisi pudota kyydistä maahan. Eikö Jumalan pitäisi tutkia ihmisten teoista niiden tahallisuus ennen kuin rientää tappamaan ihmisen rangaistukseksi.

2 Moos 21:7 Jos joku myy tyttärensä orjaksi, älköön tämä pääskö vapaaksi, niinkuin miesorjat pääsevät.
8 Jos hän ei miellytä isäntäänsä, sittenkuin tämä jo on määrännyt hänet itsellensä, niin tämä sallikoon lunastaa hänet pois. Vieraaseen kansaan älköön hänellä olko valtaa häntä myydä, kun hän hänet hylkää.
9 Mutta jos hän määrää hänet pojallensa, niin antakoon hänen nauttia tyttärien oikeutta.
10 Jos hän ottaa itselleen toisen vaimon, niin älköön vähentäkö ensimmäiseltä tämän ravintoa, vaatetusta ja aviollista oikeutta.

4 Moos 31:14 Ja Mooses vihastui sotajoukon johtajiin, tuhannen- ja sadanpäämiehiin, kun he palasivat sotaretkeltä.
15 Ja Mooses sanoi heille: ”Oletteko siis jättäneet henkiin kaikki naiset?
16 Katso, nehän ne olivat, jotka Bileamin neuvosta saivat israelilaiset antautumaan uskottomuuteen Herraa vastaan Peorin vuoksi, niin että vitsaus kohtasi Herran seurakuntaa.
17 Niin surmatkaa siis kaikki poikalapset ja surmatkaa myös jokainen vaimo, joka on yhtynyt mieheen.
18 Mutta jokainen tyttö, joka ei ole yhtynyt mieheen, jättäkää itsellenne henkiin.

Mooses vihastui sotajoukon johtajiin, koska he eivät olleet surmanneet kaikkia vihollisia. Niinpä Mooses käski surmata kaikki poikalapset ja jokainen vaimo, mutta jokainen tyttö piti jättää henkiin ”itsellenne”.

5 Moos 22:23 Jos joku neitsyt on kihloissa miehen kanssa ja toinen tapaa hänet kaupungissa ja makaa hänen kanssaan,
24 niin viekää molemmat sen kaupungin portille ja kivittäkää heidät kuoliaaksi, tyttö siksi, että hän ei huutanut apua kaupungissa, ja mies siksi, että hän teki väkivaltaa lähimmäisensä morsiamelle. Poista paha keskuudestasi.
25 Mutta jos mies tapaa kihlatun tytön kedolla, käy häneen käsiksi ja makaa hänen kanssaan, niin mies, joka makasi hänen kanssaan, kuolkoon yksin.

2 Aik 13:17 Ja Abia väkinensä tuotti heille suuren tappion, niin että israelilaisia kaatui viisisataa tuhatta valiomiestä. 13:18 Näin israelilaiset siihen aikaan nöyryytettiin; mutta Juudan miehet voimistuivat, sillä he turvautuivat Herraan, isiensä Jumalaan.

1 Sam 15:2 Näin sanoo Herra Sebaot: Minä kostan Amalekille sen, mitä hän teki Israelille asettumalla hänen tielleen, kun hän tuli Egyptistä.
15:3 Mene siis ja voita amalekilaiset, ja vihkikää tuhon omaksi kaikki, mitä heillä on; äläkä säästä heitä, vaan surmaa miehet ja naiset, lapset ja imeväiset, raavaat ja lampaat, kamelit ja aasit.
15:8 Ja hän otti Agagin, Amalekin kuninkaan, elävänä vangiksi, mutta kaiken kansan hän vihki tuhon omaksi miekan terällä.

Miksi Jumalan teki näin? Edellä olevista jakeista voisi päätellä, että Jumala on täynnä kiivautta ja väkivaltaa. 1 Moos 18:21 kertoo Sodomasta ja Gomorrasta: Sentähden minä menen alas katsomaan, ovatko he todella tehneet kaiken sen, josta huuto on minun eteeni tullut, vai eivätkö; minä tahdon sen tietää.” 18:23 Ja Aabraham lähestyi häntä ja sanoi: ”Aiotko siis hukuttaa vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa? – Alkoi tinkiminen, ja Aabraham sanoi: 18:23 ”Aiotko siis hukuttaa vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa? Aabraham ehdotti, että Jumala säästäisi kaupungin, jos sieltä löytyisi 50 vanhurskasta. Ei löytynyt. Lopulta Jumala lupasi säästää kaupungin jos sieltä löytyisi edes 10 vanhurskasta. Ei löytynyt. Viime aikoina tehdyt arkeologiset tutkimukset osoittavat, että Sodoma oli sen ajan olosuhteissa iso kaupunki, josta vain Loot oli vanhurskas ja hänet Jumala pelasti perheineen tuhosta.

Jumala määräsi kanaanilaiset tuhottaviksi, jotta Israel voisi ottaa heidän maansa omakseen. Kanaanilaiset uhrasivat polttamalla pieniä lapsia jumalilleen. Joosua 9:24 He vastasivat Joosualle ja sanoivat: ”Sinun palvelijoillesi oli kerrottu, että Herra, sinun Jumalasi, oli käskenyt palvelijaansa Moosesta antamaan teille koko tämän maan ja tuhoamaan kaikki maan asukkaat teidän tieltänne.” 25 Mutta katso, nyt me olemme sinun käsissäsi: tee meille, mikä mielestäsi on hyvin ja oikein.” Kuitenkin Jumala pelasti heidät israelilaisten käsistä, niin etteivät he heitä surmanneet.

5 Moos 9:5 sanoo: Et sinä vanhurskautesi ja oikeamielisyytesi tähden pääse ottamaan heidän maatansa omaksesi, vaan näiden kansojen jumalattomuuden tähden Herra, sinun Jumalasi, karkottaa heidät sinun tieltäsi ja täyttääksensä, mitä Herra valalla vannoen on luvannut sinun isillesi, Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille.
6 Tiedä siis, ettei Herra, sinun Jumalasi, sinun vanhurskautesi tähden anna sinulle tätä hyvää maata omaksesi; sillä sinä olet niskurikansa.

32:4 Hän [Jumala] on kallio; täydelliset ovat hänen tekonsa, sillä kaikki hänen tiensä ovat oikeat. Uskollinen Jumala ja ilman vääryyttä, vanhurskas ja vakaa hän on.

Me emme aina ymmärrä mitä ja miksi Jumala tekee niin kuin tekee. Jumala ”tutkii kaikki sydämet ja ymmärtää kaikki ajatukset ja aivoitukset (1 Aik 28:9).

 

Miten Jumala salli ja opasti israelilaisia kohtelemaan alistamiaan kansoja?

Vanha Testamentti on täynnä väkivaltaa, jossa Jumalan kansan vihollisia, miehiä, naisia ja lapsia surmataan tuhansia, kymmeniä tuhansia jopa puoli miljoonaa. Jumalan papit moittivat sotilaita, kun nämä jättivät osan ihmisistä henkiin tai eivät tuhonneet parhaitakin lampaita. Nuoria tyttöjä otettiin seksiorjiksi. Heitä ei omassa kodissaankaan kunnioitettu tai rakastettu niin kuin tämän päivän moraaliseen käytökseen kuuluu; Loot jopa tarjosi kahta tytärtään väkijoukolle, joka yritti tunkeutua Lootin taloon harjoittaakseen homoseksuaalista yhteyttä Lootin vieraiden kanssa.

1 Sam 6:19 Mutta Herra surmasi Beet-Semeksen miehiä sentähden, että he olivat katsoneet Herran arkkia; hän surmasi kansasta seitsemänkymmentä miestä, viisikymmentä tuhatta miestä; ja kansa suri sitä, että Herra oli surmannut niin paljon kansaa. – Jumala surmasi viisikymmentä tuhatta ihmistä sen vuoksi, että he olivat katsoneet Herran arkkia. Eihän arkki edes ollut Jumalan temppelin kaikkein pyhimmässä. Tuskin he olivat edes tietoisia, ettei Herran arkkia saanut katsoa kukaan muu kuin ylimmäinen pappi kerran vuodessa.

Miten voisin ymmärtää tai selittää näin erilaisen moraalisen käytöksen? En voi asettaa koko Vanhaa Testamenttia kyseenalaiseksi. Jos kyse olisi yksittäisestä jakeesta, niin ehkä silloin sanoisin, että se on väärennös. Nyt on kuitenkin kyse monissa kirjoissa olevista kymmenistä jakeista.

 

Naisen asema

Vanhan Testamentin aikoina näköjään omia tyttäriä saatettiin myydä orjuuteen vieläpä ilman mahdollisuutta päästä vapaaksi toisin kuin miesorjien kohdalla oli tapana. Sodassa vangiksi jääneitä naisia ja lapsia ei säästetty. Poikkeuksena näyttää olleen nuoret neitsyttytöt, jotka kehotettiin säästämään omiin tarpeisiin ts. seksiorjiksi.

Nyky-yhteiskunnassa katsomme yleensä Uuteen Testamenttiin monessa asiassa saadaksemme käsitystä Jumalan ja Kristuksen mielipiteistä yhteiskunnan eri alojen suhteen.

Miehen ja naisen välisestä suhteesta avioliitosta opastetaan Efesolaiskirjeessä:

Efe 5:22 Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle;
23 sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja.
24 Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset.
25 Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä.

Mies on selvästi ”vaimon pää” kuitenkin niin, että miehen tulee rakastaa vaimojaan. Entä sitten, miten tuli vaimojen käyttäytyä seurakunnan kokouksissa?

1 Kor 14:34 ohjeistaa: ”olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnankokouksissanne, sillä heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niinkuin lakikin sanoo. 35 Mutta jos he tahtovat tietoa jostakin, niin kysykööt kotonaan omilta miehiltään, sillä häpeällistä on naisen puhua seurakunnassa.

Eikö olekaan tarkoitus, että Raamatun ohjenuora olisi voimassa vielä nykyaikanakin? Ilmeisesti ei. Tai siis niin yhteiskunnassa tulkitaan, että Raamatun ohjeet on sivuutettu yhteiskunnan säätämillä laeilla.

Tällainen Raamatun ohjeistus oli voimassa vielä reilu 100 vuotta sitten. Mies hallitsi vaimonsa omaisuutta eikä naisilla ollut äänioikeutta. Melko nopeasti sen jälkeen, kun naiset saavuttivat äänioikeuden, heidän asemansa suhteessa miehiinsä tuli tasavertaisemmaksi. Naiset pääsivät opiskelemaan yliopistoihinkin. Nykyisin naiset pääsevät jopa papeiksi eikä heidän ”tarvitse vaieta seurakunnassa”. Näin siis lansimaissa ja kristityissä maissa. Toisin on vielä vaikkapa islamistisissa yhteiskunnissa.

Olennainen kysymys on: ovatko Raamatun ohjeet naisen ja miehen suhteista tarkoitetut olemaan voimassa vielä nyky-yhteiskunnassakin? Eikö Paavali, joka kirjoitti edellä siteeratut ohjeet, osannut nähdä tulevaisuuteen? Vanhan Testamentin ajoista Kristuksen aikaan oli kuitenkin tapahtunut suuri hyppäys, josta olemme tyytyväisiä. Entä se hyppäys, joka on tapahtunut Kristuksen ajoista nykypäivään? Emmekö voisi hyväksyä senkin? Eihän Paavalikaan erityisesti perustellut, miksi hän korosti rakkauden merkitystä avioliitossa.

Silti se muutos, jota hän julisti, ei ollut niin suuri kuin nykyisin on tapahtunut vaikkapa viimeisten sadan vuoden aikana. Se koskee yhteiskuntaa monessa muussakin mielessä kuin pelkästään naisten asemassa kirkollisessa mielessä.

Pietari sanoi Apt 5:29 ”Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat ja sanoivat: Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä.” Tästä voisi vetää johtopäätöksen: Raamatun sana on Jumalan sanaa ja viimeksi sitä on julistanut Jeesus Kristus ja hänen apostolinsa, jotka saivat viimeiset ohjeensa Pyhältä hengeltä.

Lainsäädännön määrittelee valtiovalta kussakin maassa. Nämä lainsäätäjät saattavat toki olla uskovia ihmisiä, mutta pääsääntöisesti he eivät ole millään lailla riippuvaisia Raamatun sanasta. Monessa maassa käydään väittelyä, ei enää naisten äänioikeudesta tai oikeudesta hallita omaa omaisuuttaan, vaan naispappeudesta. Paavali oli sitä mieltä, että naisten tuli vaieta seurakunnassa. Raamatussa on kuitenkin kerrottu monista naisista, joilla oli merkittävä asema seurakunnassa.

Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä!

 

Toivomus yksimielisyydestä

Joh 17:11 … että he olisivat yhtä niinkuin mekin.

Joh 17:21 että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt.

Room 12:16 Olkaa keskenänne yksimieliset. Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itsemielestänne viisaita.
1Kor 1:10 Mutta minä kehoitan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus.
Fil 2:2 niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset.

Jeesus toivoi, että uskovat olisivat yhtä hänen poistuttuaan. Onko tämä mahdollista, kun kristikunta on jakaantunut ja katolisten johtama ekumenia ei yhdistä oppia vaan katolinen ylivalta taitaa olla tavoitteena. Jokainen kirkkokunta uskoo, että heillä on se Jeesuksen julistama tie totuus ja elämä, mutta mikä sen osoittaisi? Onko sitä kenelläkään?

Lisää ’miksi’ -kysymyksiä

Miksi Jumala antoi maailman valtiuden saatanalle? Miksi Jumala sallii saatanan voittaa?

Adam ja Eeva olivat langenneet saatanan houkuttamina tekemään syntiä ja toimimaan vastoin Jumalan käskyä. Rangaistukseksi Jumala karkotti heidät pois Paratiisista. Mitä Jumala teki saatanalle, tuolle korkea-arvoiselle ja loisteliaalle enkeliruhtinaalle? Jumala antoi maailman valtiuden hänelle!

Vaikka saatana houkutteli Adamin ja Eevan syntiin Jumalan tahtoa vastaan, niin saatanalla säilyi edelleenkin pääsy Jumalan valtaistuimen eteen niin kuin muillakin korkea-arvoisilla enkeleillä. Miksi Jumala menetteli näin? Miksi Jumala ei rankaissut heti saatanaa? Kun Adam ja Eeva oli karkoitettu pois Jumalan Paratiisista, alkoi kiivas taistelu maailman kuninkuudesta. Jumala, joka tietää ja näkee kaiken myös tulevaisuuteen, oli jo ajat ennen tätä tapahtumaa, nähnyt että ihminen lankeaa syntiin. Sen vuoksi Jumala oli päättänyt jo ennen maailman luomista lähettää oman poikansa maailmaan lunastamaan ihmiskunnan syntivelan. Hän oli myös ennalta nähnyt ja päättänyt Jeesuksen apulaisista, apostoleista, ja monista muistakin, jotka tulisivat olemaan hänen poikansa työtovereita.

Tässä ja monissa muissakin artikkeleissa joudun toteamaan, kuinka saatana etenee voittokulussaan. Kun sanoin tämän mielipiteeni erään kirkkokunnan edustajalle, näin hänen kauhistuneen ilmeensä. Maapallon väestö kasvaa yhä kiihtyvällä vauhdilla, mutta kristittyjen uskovien osuus väestöstä jatkuvasti pienenee. Koskaan ei saatana kuitenkaan saa lopullista voittoaan. Kristuksen toinen tuleminen ja siihen aikaan liittyvä Herran päivän ankara viha ja Kristuksen joukkojen taistelu saatanaa vastaan, kulminoituvat siihen, että saatana sidotaan tuhannen vuoden ajaksi.

Mikä on Jumalan tarkoitus, kun hän sallii näin tapahtuvan?

Tutkikaa Raamattua! Pyytäkää Jumalalta ymmärrystä ja viisautta tulkita ajan tapahtumia. Lukekaa ja verratkaa kirjoituksia Raamatun sanaan.

 

Onko perusteltua hakea Raamatusta ohjeita yhteiskunnalliseen päätöksentekoon?

Onko perusteltua vastustaa avioeroa Jeesuksen sanaan vedoten?

Mar 10:6 Mutta luomakunnan alusta Jumala ’on luonut heidät mieheksi ja naiseksi.
7 Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa.
8 Ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.’ Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha.
9 Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.”
10 Ja heidän mentyään huoneeseen opetuslapset taas kysyivät häneltä tätä asiaa.
11 Ja hän sanoi heille: ”Joka hylkää vaimonsa ja nai toisen, se tekee huorin häntä vastaan.
12 Ja jos vaimo hylkää miehensä ja menee naimisiin toisen kanssa, niin hän tekee huorin.”

 

Onko oikein kieltäytyä aseista Jeesuksen opetuksen perusteella?

Mat 5:43 Te olette kuulleet sanotuksi: ’Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi.’
44 Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat,

Israelilaisetkin kävivät sotia pakanallisia valtioita vastaan saadakseen itselleen heidän maa-alueensa Kanaanin maassa.

Jo Jesaja aikanaan ennusti: 2:4 Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. – Näin varmaan on, mutta vasta ”aikojen lopussa” (j. 2:2), kun Herran päivä koittaa.

Kun Jeesus vei opetuslapset Getsemane -nimiselle maatilalle ennen kuin hänet kavallettiin ja sotilaat pidättivät hänet, eräs opetuslapsista sivalsi miekalla korvan ylipapin palvelijalta. Silloin Jeesus sanoi: Mat 26:52 ”Pistä miekkasi tuppeen; sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat.” – ’Miekka’ on tässä kuvaannollinen ilmaus väkivallasta. Tämän päivän kielenkäytön mukaan olisi sopiva ilmaus: ”Kaikki, jotka turvautuvat aseisiin, ne myös joutuvat aseiden uhriksi.”

Oliko Jeesuksen sanoma tarkoitettu vain apostoleille? Ei varmaankaan, vaan koko ihmiskunnalle käytösohjeeksi. Vaikka tapahtumasta on kulunut melkein 2000 vuotta, ei ihmiskunta vieläkään noudata Kristuksen opetusta, vaan asevarusteluun ja järjettömiin sotiin käytetään maailmassa suunnattomasti rahaa. Ne, jotka noudattavat Jeesuksen ohjetta ja kieltäytyvät asepalveluksesta, joutuvat usein sovittamaan ”rikoksensa” vankilassa. Jehovan todistajat ovat ehkä tämän päivän tunnetuin uskonnollinen organisaatio, joka totaalisesti kieltäytyy asepalveluksesta ja joutuu siitä kärsimään. He ”eivät ole maailmasta, niinkuin en minäkään [Jeesus] maailmasta ole.” (Joh 17:16). Eräästä Suomen Tasavallan presidentistä kuulin hiljattain kerrottavan, että sotien aikaan 1940-luvulla hän koki tehtävänsä ristiriitaisuuden Jumalan sanaan nähden, mutta silti täytti velvollisuutensa maan lakien mukaan. Vasta hiljattain tulin tietämään hänen syvän uskonnollisuutensa. Siksi ihailen hänen toimintaansa ristiriitoja sisältävässä maailmassa. Väkivallan käyttö väkivaltaa vastaan on kysymys, jonka moni joutuu ratkaisemaan omalla kohdallaan. Kummalle puolelle vaaka kallistuu?

Paavalin ohje oli Room 13:1-2:ssa: Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. 2 Sentähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion.

 

Tuleeko ihmisten jakaa omaisuutensa köyhille Jeesuksen opetuksen perusteella? (Luuk. 18:18-23)

Luuk 18:18 Ja eräs hallitusmies kysyi häneltä sanoen: ”Hyvä opettaja, mitä minun pitää tekemän, että minä iankaikkisen elämän perisin?”

18:22 Kun Jeesus sen kuuli, sanoi hän hänelle: ”Yksi sinulta vielä puuttuu: myy kaikki, mitä sinulla on, ja jakele köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa; ja tule ja seuraa minua.”

Jeesus sanoi Mark 12:44 Sillä he kaikki panivat liiastaan, mutta tämä pani puutteestaan kaiken, mitä hänellä oli, koko elämisensä.” – Rikkaat saattoivat panna uhriarkkuun isonkin summan rahaa ilman, että se vaikutti heidän jokapäiväiseen elämäänsä. Köyhän lesken kaksi ropoa oli hänen viimeiset rahansa. Lesken uhraus oli arvokkaampi, koska hän uhrasi kaikki varansa.

Jeesus esitti rikkaalle hallitusmiehelle, että tämä myisi omaisuutensa ja antaisi rahat köyhille. Pietari sanoi, että he ovat luopuneet kaikesta mitä heillä oli. Jeesus lupasi, että jokainen tulisi sen monin verroin takaisin ja tulevassa maailmassa saamaan iankaikkisen elämän (Luuk 18. luku). – Monet ’pyhimykset’ ovat olleet tällaisia köyhiä.

Mat 6:21 Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. 6:20 Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta.

Ihmisen on hyvä auttaa puutteessa olevia. Ei pidä kerätä rahaa ja omaisuutta maan päällä, vaan Matteuksen ohjeen mukaan koota itselle aarteita taivaaseen; niitä ovat usko ja hyvät teot.

Lutherin oppiin sisältyi uskon ja armon korostaminen eikä teoilla ollut pelastuksen saavuttamisessa merkitystä. Jaakobin kirjeessä on oivallisesti tuotu esiin uskon ja tekojen suhde: 2:18 Joku ehkä sanoo: ”Sinulla on usko, ja minulla on teot;” näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon.

Tästä voimme päätellä myös uskosta kumpuavien tekojen merkityksen. Näitä pohdiskeltuani olen tullut loppupäätelmään, että Raamatun mukaan teot ovat vähintään yhtä merkittäviä kuin uskokin. Muutama jae sen todistukseksi:

Room 2:6 hänen, ”joka antaa kullekin hänen tekojensa mukaan”

2 Kor 11:15 Ei ole siis paljon, jos hänen [saatanan] palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen.

1 Piet 1:17 Ja jos te Isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika,

Jaak 2:22 Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana, ja teoista usko tuli täydelliseksi;

Ilm 20:12 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.

 

Onko perusteltua tuomita homoseksuaaliset suhteet ja avioliitot?

Ei ole kauaakaan siitä, kun homoseksuaalinen kanssakäyminen oli lain mukaan rangaistavaa. Kirkonkin piirissä on paljon niitä, jotka hyväksyvät Raamatun kieltämän samaa sukupuolta olevien väliset suhteet.

3. Moos 18:22 Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus.
23 Älä sekaannu mihinkään eläimeen, ettet siten itseäsi saastuttaisi. Älköönkä nainen tarjoutuko eläimelle pariutuaksensa sen kanssa; se on iljettävyys.
24 Älkää saastuttako itseänne millään näistä, sillä näillä kaikilla ovat itsensä saastuttaneet ne kansat, jotka minä karkoitan teidän tieltänne.
29 Sillä jokainen, joka tekee minkä tahansa näistä kauhistuksista, hävitettäköön kansastansa, kaikki, jotka semmoista tekevät.

3 Moos 20:13 Jos joku makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan, tekevät he molemmat kauhistuksen; heidät rangaistakoon kuolemalla, he ovat verivelan alaiset.

Kun Jumala päätti hävittää Sodoman ja Gomorran, oli vahvana perusteena juuri näissä kaupungeissa harjoitettu homoseksualismi. 1 Mooseksen kirjan 19 luku kertoo kuinka kaksi Herran enkeliä tuli tapaamaan vanhurskasta Lootia. Kaupungin väkivaltaiset homoseksuaalit vaativat saada harrastaa seksiä Lootin vieraiden kanssa ja kauhistunut Loot tarjosi heille kahta nuorta tytärtään. Tästä kertomuksesta saamme käsityksen kuinka pahasti Sodoman miehet olivat kieroutuneet sukupuolisesti. Toinen kauhistuttava havainto on Lootin välinpitämätön suhtautuminen omien tyttäriensä raiskaukseen.

 

Hyväksyykö Raamattu homoseksualismin?

Mat 21:31 Kumpi näistä kahdesta teki isänsä tahdon?” He sanoivat: ”Ensimmäinen.” Jeesus sanoi heille: ”Totisesti minä sanon teille: publikaanit ja portot menevät ennen teitä Jumalan valtakuntaan. [Jeesuksen aikalaiset rinnastivat veronkantajat, publikaanit (eli tax collectors) yhteiskunnan halveksimiin porttoihin eli huoriin]

Truly I say unto you, the tax collectors and prostitutes will enter the kingdom of heaven before the self-righteous. (Matthew 21:31)

Tähän englanninkieliseen lainaukseen on omavaltaisesti lisätty ”before the self-righteous”. Sitä Jeesus varmaan kuitenkin tarkoitti. Itseään hyvinä kristittyinä pitävät syyllistyvät helposti osoittamaan halveksuntaa synnillisinä pitämiään huoria, homoseksuaaleja yms. kohtaan. Ei Jeesuskaan hyväksynyt heidän synnillistä käytöstään, mutta vielä vähemmän ihmisten jakamia tuomioita. Luuk 6:37 Älkääkä tuomitko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan. Sen vuoksi Jeesus sanoi vähän tuohtuneena, että pitäkää varanne, etteivät huorat ja homoseksuaalit pääse teitä ennen Jumalan valtakuntaan.

Raamattu tuomitsee homoseksualismin. Jes. 3:9 Heidän kasvojensa hahmo todistaa heitä vastaan; syntinsä he tuovat julki niinkuin sodomalaiset, he eivät niitä salaa. Voi heitä! Itsellensä he pahaa tekevät. – Kaksi Herran enkeliä oli tullut Lootin luokse ja yöpyivät hänen luonaan. Sodomalaiset ’sodomiitit’ käyttäytyivät röyhkeästi:1 Moos. 19:5 Ja he huusivat Lootia sanoen hänelle: ”Missä ne miehet ovat, jotka tulivat luoksesi yöllä? Tuo heidät tänne meidän luoksemme, ryhtyäksemme heihin.” NLT sanoo selväkielisesti ” Bring them out to us so we can have sex with them!”

UT:ssa Paavali varoittaa: Room 1:26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; 27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.

”1 Kor 6:9 alkutekstin mukaisesti opettaa meille selkeästi, että homoseksuaalisuus on synti, jonka harjoittajat eivät pääse Jumalan valtakuntaan. 1 Kor 6:9 on kreikankielisessä tekstissä jakeen lopussa on kaksi kreikkalaista sanaa (μαλακός malakos, ja ἀρσενοκοίτης arsenokoites). Malakos tarkoittaa naismaista miestä, nuoren pojan ja vanhemman miehen välistä seksiä. Arsenokoites tarkoittaa homoseksuaalia miestä, joka makaa miehen kanssa, sodomiittia.

1 Kor 6:9 sanoo, vanhahtavia sanoja käyttäen, että ”ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset. Engl. Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived; neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor homosexuals.

Jeesus sanoikin, että ensimmäiset tulevat viimeisinä ja viimeiset ensimmäisinä. Hän tarkoitti sitä, että yhteiskunnan halveksimat voivat uskonsa perusteella päästä Jumalan valtakuntaan ja tekouskovat moralistit saattavat jäädä jonon hännille. En tiedä mistä Raamatun käännöksestä tämä englanninkielinen Mat 21:31 lainaus on peräisin. Kaikki tarkastamani versiot puhuvat Jumalan valtakunnasta eli βασιλείαν τοῦ θεο. Ja tämä lainaus puhuu taivaan valtakunnasta. Sehän on samaa tarkoittava, mutta mielestäni käännöksen pitää olla myös sanatarkka. ”Taivaan valtakunta” voi johtaa käsitykseen, siitä että pelastuvat ihmiset pääsevät taivaaseen.

 

Onko väärin periä lainasta korkoa? Pitäisikö maksukyvyttömien saada velkansa anteeksi?

Tällä hetkellä länsimaissa on poikkeuksellisen alhainen korkotaso. 0-korot ovat tavanomaisia. Arvattavasti pankit perivät jollain muulla nimikkeellä maksua lainasta. Asuntovelallisille ja valtioille 0-korot ovat suuri helpotus. Moni saattaa ajatella, että korkeiden korkojen aika, johon yhdistyi myös inflaatio, oli hyvää aikaa. Silloinhan velan arvo, esim. asuntolainan todellinen velkamäärä pieneni, hintojen ja palkkojen noustessa.

Pitäisikö yhteiskuntaelämä järjestää juutalaisten Jumalalta saamien riemuvuosisäädösten mukaisella tavalla? Olivatko nämä säädökset alunperinkin vain juutalaiseen yhteisöön tarkoitettuja? Eivätkö ne olisi hyviä myös nyky-yhteiskunnassa?

Jumala sääti Israelin kansalle käskyt Siinain vuorella (3. Mooseksen kirja):

Riemuvuoden tarkoitus oli se, että maa saa levätä silloin yhden ylimääräisen vuoden seitsenvuotisessa kylvö- ja sapattivuosien kierrossa. Riemuvuosi oli myös merkittävä israelilaisten omaisuudenjaon kannalta. Jokaisella suvulla oli omistusoikeus omaan maahansa. Jos joku oli myynyt maansa taloudellisen ahdingon vuoksi, niin maa palautui hänen suvulleen 49 vuoden jälkeen eli riemuvuotena. Omaisuudenjaosta ja velkajärjestelyistä on yksityiskohtaisia ohjeita viitteenä olevissa luvuissa.

Kun Israelin kansa olisi tullut perille luvattuun maahan ja aloittanut maanviljelyn, heidän tuli viljellä maata ja korjata sato kuusi vuotta ja antaa maan levätä seitsemännen vuoden. Joka seitsemäs vuosi oli sapatti Herran kunniaksi. Silloin ei kylvetty eikä poimittu viinirypäleitä. Maa sai levätä. Mitä pellolla kasvoi ilman, että siihen oli jotakin istutettu, sen sai hyödyntää.

Näin tuli menetellä seitsemän vuosiviikon ajan, 49 vuoden ajan. Kun se oli täyttynyt seitsemännessä kuussa, kuukauden kymmenentenä päivänä, piti antaa pasunan soida sovituspäivänä. Asiasta toiseen: Olen esittänyt Jeesuksen syntymän ajankohdaksi tätä sovituspäivää. Jeesuksen syntymäpäivänä pidetään joulukuun 25.päivää, mutta koko joulu perustuu siihen, että pakanallisen Saturnaliajuhlan tilalle haluttiin kristillinen sisältö. Jeesus oli maailman sovittaja ja senkin vuoksi syksyinen sovituspäivän juhla olisi mitä sopivin paitsi ajankohdan, myös sen vertauskuvallisen sisällön vuoksi.

Jumala käski (3 Moos luku 25):

25:10 Ja pyhittäkää viideskymmenes vuosi ja julistakaa vapautus maassa kaikille sen asukkaille. Se olkoon teille riemuvuosi; jokainen teistä saa silloin palata perintömaallensa ja sukunsa luo. 11 Riemuvuosi olkoon teille viideskymmenes vuosi; älkää silloin kylväkö älkääkä jälkikasvua leikatko, älkääkä poimiko, mitä leikkaamattomissa viinipuissa on kasvanut. 12 Sillä se on riemuvuosi, se olkoon teille pyhä; pellolta syökää sen sato. 13 Riemuvuotena saa jokainen teistä palata perintömaallensa.

Jumala lupasi: ”minä käsken siunaukseni kuudentena vuotena tulemaan teille, niin että se tuottaa teille kolmen vuoden sadon. Ja kun te kylvätte kahdeksantena vuotena, on teillä vielä vanhaa satoa syödä; siihen asti, kunnes yhdeksäntenä vuotena sen sato on saatu, on teillä vanhaa syödä.”

25:36 Älä ota korkoa tai voittoa häneltä [Israelilaisilta ’veljiltä’], vaan pelkää Jumalaasi ja anna veljesi elää luonasi.
37 Älä anna hänelle rahaasi korolle äläkä ota elintarpeista voittoa.
39 Jos veljesi sinun luonasi köyhtyy ja myy itsensä sinulle, älä pane häntä orjan työhön,
40 vaan hän olkoon päiväpalkkalaisena ja loisena sinun luonasi; riemuvuoteen asti hän palvelkoon sinua.

Ohjeisiin kuului vielä kielto ottaa lainasta korkoa. Orjiksi saattoi joutua paitsi sodassa otettu vihollinen, myös israelilainen, joka oli köyhtynyt. Hän saattoi myydä itsensä orjaksi voidakseen maksaa velkansa. Tällainen orja vapautui kun riemuvuosi alkoi.

 

Raamatun ihmeet

Voinko uskoa Raamattuun, jos siinä on edellä kuvattu koodi varmistuksena? On esitetty väitteitä, joiden sanotaan perustuvan tutkimustietoon, että kaikki Raamatun kertomukset eivät ole tosia, tai vähintäänkin ne eivät ole sen kirjoittamia, joiksi niitä on väitetty. Kirjoittajan sanotaan olevan oppilas, joku muu tuntematon jne. Ainakaan Raamatussa kerrottuihin ihmeisiin eivät monet voi uskoa.

Raamatussa kuvatut ihmeet on vain uskottava. Et voi sanoa uskovasi Jumalaan, Jeesukseen Kristukseen, syntien anteeksi saamiseen ja iankaikkiseen elämään, jos kiellät Raamatun ihmeet. Tällaisia ovat mm.

– Jeesuksen syntyminen neitsyeestä Jumalan Pyhän hengen saattaessa Marian raskaaksi

– Jeesuksen suorittamat parannusteot ja kuolleista herättämiset

– Jeesuksen itsensä herättäminen kuolleista

– Jeesuksen esiintyminen henkimuodossa ja fyysisessä muodossa Jumalan herätettyä hänet kuolleista ja sitten ylösnousuaan taivaassa

Olen jossain määrin fundamentalisti. Haluan uskoa Raamatun sanaan. Olen kuitenkin oppinut, että hyvin suuri osa Raamatusta on kuvaannollista kerrontaa, joka vaatii toisenlaisen tulkinnan kuin sanasta sanaan ymmärtämisen. En ole niin perusteellisen fundamentalisti, että edellyttäisin kaikkien Raamatun ihmeellisten kertomusten uskomista sellaisenaan. Esimerkiksi, uskon vedenpaisumukseen. Siitä on monien kulttuurien piirissä kertomuksiakin. Sen sijaan en usko Nooan arkkikertomukseen siinä muodossa, kuin Raamattu kertoo. En ymmärrä miten kaikki tuhannet eläinlajit ja miljoonat erilaiset pieneliöt olisi saatu kerätyksi arkin luokse ja viety sisälle. (Raamattu tosin sanoo, että eläimet menivät) Kaikki eläimet, joissa oli ’elämän henki’ piti saada arkkiin, koska kaikki ihmiset ja eläimet tuhottaisiin. Selitys voisi olla, että tulva kosketti vain osaa maapallosta. Raamatun käsitys koko maasta tai maailmasta ei ollut sama kuin nykyaikana. ”Koko maailma” käsitti lähinnä Rooman valtakunnan alueen Välimeren ympärillä.

Hyväksyn, että ihmeitä on tapahtunut ja tapahtuu vielä edelleenkin. Olen itsekin kokenut Jumalan ihmeen tai ihmeellisen tapahtuman, jota en ole osannut selittää ja joka menee täysin yli nykyisen tieteen ymmärryksen.

Jeesuksen tekemiä ihmeitä on lueteltu artikkelissa yli 40.

 

Jeesuksen ensimmäinen ihme oli veden muuttaminen viiniksi Joh 2:1-11. Viimeinen oli toinen valtava kalasaalis (Joh 21:1-14). Jeesus tekikin suuren määrän viiniä, kun häihin varattu viini oli päässyt loppumaan. Jeesuksen tekemästä ihmeestä voi tehdä myös päätelmän hänen suhtautumisestaan alkoholin nauttimiseen. Häävieraat olivat jo heille tarjotusta viinistä juopuneet ja juopuneiden tavoin ryhtyivät kinuamaan lisää juotavaa. Jeesus olisi voinut kieltäytyä viinin teosta ja perustella sitä sillä, että vieraat olivat jo saaneet tarpeeksi. Kun hän ei näin tehnyt, voidaan sen katsoa johtuneen suvaitsevasta asenteesta viinin liialliseenkin nauttimiseen ehkä poikkeuksellisesti, ison ja iloisen juhlan kyseessä ollen.

 

Sanooko Raamattu, että osa ihmisistä pelastuu ja toiset joutuvat helvettiin?

Lähes kahden tuhannen vuoden ajan niin valtakirkot kuin pienet lahkotkin ovat uhanneet ihmisiä helvetin tulella. Nimittäin, jos he eivät usko kirkon oppia (esimerkiksi kirkon uskontunnustusta). Helvetin kärsimyksillä, joita on kuvattu hyvin värikkäästi tuliseksi pätsiksi, on vuosisatojen ajan uhattu yksinkertaista kirkkokansaa. Kuulijat eivät päässeet itse lukemaan Raamattua, koska se oli papiston yksinoikeus jo siitäkin syystä, että vasta reilu 500 vuotta sitten alkoi olla käytettävissä kansankielisiä Raamattuja. Ongelmaksi jäi vielä puutteellinen lukutaito.

Paljon, paljon vähemmän on niitä kirkkoja, jotka julistavat päinvastaista oppia, universalismia: Jumala pelastaa kaikki.

Sitten on vielä sellainenkin vaihtoehto, että Jumala ei pelasta kaikkia, vaan kovin syntiset hävitetään totaalisesti eli kyse on annihilaatiosta.

Kun käyt pohdiskelemaan näitä kysymyksiä, on hyvä tiedostaa pari tärkeää asiaa. Oletko kirkkosi vanki? Onko kirkkosi kanta niin voimakkaasti lukkoon lyöty, ettei asiasta voida edes keskustella? Vai onko asiat niin hyvällä mallilla, että kirkkosi suorastaan rohkaisee eri vaihtoehtojen tutkintaan ja pohdiskeluun ao. Raamatunkohdista? Tänä päivänä luulisi, että totuuden etsintään kannustettaisiin. Eikö jokaisen kirkon tulisi olla niin varma opistaan, ettei tarvitsisi kieltää jäseniään tutkimasta muita vaihtoehtoja?

Usein on käytännön elämässä kuitenkin tilanne sellainen, että ihminen on jo pienestä pitäen kasvanut oman kirkkonsa oppiin. Hän ei edes tunne halua perehtyä poikkeaviin mielipiteisiin. Ne voivat tuntua ahdistavilta ja suorastaan syntisiltä.

 

Tulisen järven rangaistus

Ilm 19:20 Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa.
20:10 Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti.
20:14 Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.   15 Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.
21:8 Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema.”

 

Toinen kuolema

Ilm 2:11 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sitä, joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita.’
20:6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.
20:14 Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.

Tulinen järvi on toinen kuolema. Tulinen järvi on ilmiselvästi kuvaannollinen ilmaus. Raamatun ilmaus ”toinen kuolema” ei sekään kerro sinällään, millainen tämä kuolema on, ellei tyydy Ilm 20:14 selitykseen, että tulinen järvi on toinen kuolema. Jos tulinen järvi on kuvaannollista ilmausta, onko myös toinen kuolema samaten, koska sitä selittävä Raamatun ilmaus on?

Mitä sitten tarkoittaa ’toinen kuolema’? Ensimmäinen kuolema on se, joka kaikkien on kohdattava. Poikkeuksena ovat ne ensimmäisen ylösnousemuksen osalliset, jotka ovat elossa maan päällä, kun ylösnousemuksen ylöstempaus tapahtuu. Yksinkertainen selitys ’toiselle kuolemalle’ on, että se on Kristuksen antama viimeisen tuomion kielteinen tuomio. Kun Kristus jakaa tuomittavat kahteen ryhmään, kielteisen tuomion saavat joutuvat Kristuksen vasemmalle puolelle. Mat 25:33 Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle.

Matteus kertoo Jeesuksen sanoin viimeisestä tuomiosta:

Mat 25:41 Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ’Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.
25:42 Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda;
43 minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua; sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa.’
44 Silloin hekin vastaavat sanoen: ’Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastonna tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet?’
45 Silloin hän vastaa heille ja sanoo: ’Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle.’
46 Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.”

Ilm 14:10 niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä. 11 Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin.

Sodoma ja Gomorra. Juud. 1:7 samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta. – Se on selvää, että Sodoman ja Gomorran tuhonnut tuli ei ole iankaikkinen, vaan se on sammunut tuhansia vuosia sitten. Iankaikkisen tulen rangiastus ei siis koske itse kaupunkeja. Sen sijaan ne sukupuoliset pervertit, jotka eivät vielä ole saaneet rangaistustaan viimeisellä tuomiolla, tulevat sen aikanaan saamaan. Jumalan rangaistus ei tule heti rikkomuksen tapahduttua. Enkelitkin, jotka lankesivat, pantiin kahleisiin, odottamaan pimeydessä viimeistä tuomiota (Juud 1:6).

Profeetta Jeremia välitti Jumalan viestin sapatin rikkojille: 17:27 Mutta jos ette kuule minua ettekä pyhitä sapatinpäivää, vaan kannatte kantamuksia ja kuljette Jerusalemin porteista sapatinpäivänä, niin minä sytytän tuleen sen portit, ja tuli on kuluttava Jerusalemin palatsit, eikä se ole sammuva.” – Jeremian kirja on peräisin ajalta noin 600 vuotta ennen ajanlaskuamme. En osaa sanoa, onko ja milloin tuli kuluttanut Jerusalemin palatsit, mutta selvää on, että tuli on sammunut eli väite, että se on iankaikkista tulta, ei ole oikea käännös.

Suuri kysymys on, onko Jeesuksen antama iankaikkinen rangaistus edellä kuvattu toinen kuolema, tulinen järvi. Minkälaiset synnit aiheuttavat iankaikkisen rangaistuksen? Jeesus sanoo Mat 25:45 mukaan: ”Silloin hän vastaa heille ja sanoo: ’Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle.” Esimerkiksi: 25:43 ”… sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa.” – Iankaikkinen rangaistus, jos ei käy sairasta tai vankeudessa olevaa katsomassa. Tai jos ei ottanut tuntematonta kotiinsa. Tai jos ei antanut alastomalle vaatteita.

Tuntuu kohtuuttomalta rangaistukselta. Tässä kait täytyy tutkia mitä Raamattu sanoo pelastuksesta ja sen jälkeen punnita vastakkaisia argumentteja.

Apt 2:21 Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.’ – Tämä pelastuminen ei ole vielä lopullista. Pelastuminen koskee Herran päivän suurta tuhoa. Sinä päivänä pelastuvat selviävät hengissä Kristuksen Tuhatvuotiseen valtakuntaan, joka aloittaa toimintansa Kristuksen nyt saapuessa toisen kerran maan päälle.

Mar 10:52 Niin Jeesus sanoi hänelle: ”Mene, sinun uskosi on sinut pelastanut.” Ja kohta hän sai näkönsä ja seurasi häntä tiellä. – Tähän sopii edellä sanottu.

Mar 16:16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. – Uskon, tekojen ja kasteen merkityksestä olen kirjoittanut oman artikkelin.

Luuk 7:50 Mutta hän sanoi naiselle: ”Sinun uskosi on sinut pelastanut; mene rauhaan.”

Jeesus kertoi opetuslapsilleen vertauksen kylväjästä ja kylvi siemeniä. Opetuslapset kysyivät vertauksen selitystä, mihin Jeesus vastasi. Luuk 8:10 Hän sanoi: ”Teidän on annettu tuntea Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksissa, että he, vaikka näkevät, eivät näkisi, ja vaikka kuulevat, eivät ymmärtäisi. 11 Vertaus on tämä: siemen on Jumalan sana. 12 Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, jotka kuulevat, mutta sitten perkele tulee ja ottaa sanan pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi.

Näitä jakeita lukiessani olen aina ihmetellyt; Jeesus selitti opetuslapsilleen mitä vertaukset tarkoittivat eli selvitti heille Jumalan valtakunnan salaisuudet. Muille kuulijoille esitetään vain vertaukset, ” että he, vaikka näkevät, eivät näkisi, ja vaikka kuulevat, eivät ymmärtäisi.” – Miksi tavalliset kuulijat eivät saisi tietää Jumalan valtakunnasta ja ymmärtää Jumalan sanaa? Kaiken lisäksi senkin sanan, joka on päässyt heidän sydämiinsä, saatana tulee ja ottaa pois. MIKSI Jumala ikään kuin sabotoi oman sanansa levittämistä virheettömässä muodossa?

Tulkintani on seuraava: Jumala ei halua, että kaikki opetus annettaisiin ihmisille valmiiksi pureskeltuna. Hän mitä ilmeisimmin haluaa, että ihmiset ponnistelisivat totuuden löytämiseksi. Kun totuus on löytynyt ja ihminen ryhtyy toimimaan sen mukaisesti, Jeesus selitti (Luuk 8:21), että ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja tekevät sen mukaan, ovat Jeesuksen äiti ja hänen veljensä. Näin Jeesus sanoi myös Markuksen mukaan:” 3:35 Sillä joka tekee Jumalan tahdon, se on minun  veljeni ja sisareni ja äitini.”

Apt 4:11 Hän on ’se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut.’ 12 Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.”

Room. 3:23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
Gal. 3:22 Mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se, mikä luvattu oli, annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat.

 

Pelastuvatko kaikki? Onko Jumala tai Jeesus Kristus todella kaikkien ihmisten pelastaja?

Jes 52:10 Herra paljastaa pyhän käsivartensa kaikkien kansojen nähden, ja kaikki maan ääret saavat nähdä meidän Jumalamme autuuden [pelastuksen].
Luuk 2:30 sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi [pelastuksesi], 31 jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä,

1 Tim 4:10 Sillä siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja [engl. pelastaja], varsinkin uskovien – Miten luet ja ymmärrät tämän jakeen? Siitä löytyy kolmekin merkittävää asiaa harkittavaksi. Elävä Jumala, joka on kaikkien ihmisten pelastaja ωτήρ sōtēr. Tarkoittaako ’elävä Jumala’ Isä Jumalaa vaiko Jeesusta Kristusta? Toiseksi, tämä elävä Jumala on kaikkien ihmisten pelastaja. Kolmanneksi uskovat ovat vielä erityisasemassa pelastuksen suhteen.

Monet uskovat Jeesuksenkin olevan Jumala, eikö sitten hän voisi olla ’elävä Jumala’. Etsimällä Raamatun lauseita, joissa esiintyy ’elävä Jumala’, voimme ratkaista kummasta on kysymys.

2 Kor 6:16 ”Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: ”Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.” – Jumala Jehova valitsi Israelin omaksi kansakseen. Jeremia vahvistaa tämän: 31:33 ”Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.” – Paavali on tähän Raamatun jakeeseen kytkenyt yhteen elävän Jumalan temppelin ja Jumalan kansan. Jeremia on muiden mukana vahvistanut, että Jumalan kansa on Israel. Näin voimme päätellä Paavalinkin tarkoittaneen elävällä Jumalalla nimenomaan Jehovaa.

1 Tim 4:10 antoi ymmärtää, että kaikki pelastuvat, erityisesti uskovat. Miten tämä on tulkittava? On helppo ymmärtää, että kaikki uskovat pelastuvat. Jos luet artikkelin Jumalan puhdistavasta tulesta, ymmärrät, miten se voi käytännössä tapahtua. Mutta onko Jumalan tarkoitus, että kaikki pelastuisivat? Mitä merkitystä silloin uskolla olisi? No, ainakin se, että puhdistavan tulen käsittely olisi uskovien osalta paljon kevyempää. Kovin syntisten uskottomien käsittely olisi tuskallisempaa ja pidempiaikaista.

Aikooko Jumala pelastaa todella jokaisen ihmisen? Myös Adolf Hitlerin ja Josef Stalinin, joiden aiheuttamien kuolemien yhteismäärä lienee 100 miljoonan paikkeilla? Katsotaan muutama Raamatun lause viimeisestä tuomiosta. Näistä voidaan päätellä, että näihin syypäät joutuvat ”helvettiin”. Monet väittävät, ettei helvettiä ole olemassakaan, koska Raamattu ei käytä sitä sanaa. Tulinen järvi, ikuinen pimeys …     kuvaavat ikuisesti jatkuvaa rangaistusta, joka on pelkkää kärsimystä.

1 Tim 2:4 joka [Jumala] tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. 5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus.

Joh 12:32 Ja kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni.” – Jeesus lupasi, että kun hän pääsee taivaaseen, hän vetää kaikki ihmiset tyköönsä. Aiemmin Jeesus oli sanonut Joh 6:44 ”Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.” Jumalan ja Jeesuksen puoleen vetämiseen liittyy myös Jumalan kutsumus. Room 8:30 ”mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. Ilmestyskirjassa kerrotaan 17:14 ”He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa.” – Niin kuin Jumala on edeltämäärännyt Kristuksen tehtäväksi pelastaa maailma, on Jumala myös edeltämäärännyt ja kutsunut ihmisiä Kristuksen palvelukseen ja kanssahallitsijoiksi hänen Tuhatvuotiseen valtakuntaansa. Tämä Kristuksen valtakunta on käsitykseni mukaan osa Jumalan valtakuntaa, jossa sen jäsenet ovat henkiruumiissa, mutta voivat myös esiintyä fyysisessä ruumiissa, kuten teki Kristus sinä aikana kun hän oli ylösnousemisensa jälkeen vielä maan päällä.

Olen tulkinnut pelastuksen olevan kaksitasoista; On pieni joukko, joita koetellaan jo heidän elinaikanaan, eikä heitä tuomita viimeisellä tuomiolla. He pelastuvat ensimmäiseen ylösnousemukseen ja hallitsevat Kristuksen kanssa tuhannen vuoden ajan. Tuhatvuotisessa valtakunnassa eletään fyysisessä ruumiissa, eivätkä ihmiset ole vielä saavuttaneet kuolemattomuutta. Toinen, suuri joukko pelastuvia, saa myönteisen tuomion tuhatvuotisen valtakunnan päätyttyä ja kaikkien muiden kuolleiden noustua ylös. He pelastuvat Jumalan valtakunnan paratiisiin, josta on kerrottu Ilmestyskirjassa.

 

Room 11:32 Sillä Jumala on sulkenut kaikki tottelemattomuuteen, että hän kaikkia armahtaisi. For God has shut up all in disobedience so that He may show mercy to all.

Mitä tarkoittaa Paavali, joka käyttää sanontaa ”Jumala on sulkenut kaikki tottelemattomuuteen, että hän kaikkia armahtaisi”. Kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä ja ja tekevät jatkuvasti. Ihmisten käytökseen kuuluu synnin tekeminen, eikä ihminen pääse siitä irti, ei ainakaan omin voimin. Kaikki ovat vailla Jumalan kirkkautta. Silti, Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat (1 Tim 2:4) ja että Jumala armahtaisi kaikki (Room 11:32). Paavalin Roomalaiskirjeen 11:32 jakeen loppuosa kannattaa lukea uudestaan: ”että hän kaikkia armahtaisi.”

Jumalan tarkoitus ja tahto on, että hän armahtaa kaikki. Ehkä tämä sivulause olisi pitänyt kirjoittaa punaisin kohokirjaimin aivan alkuun, eikä tänne kaiken muun asian keskelle. Siinä on Raamatun helmi, yksi monista, joka vain ei ole saanut ansaitsemaansa huomiota.

ja kaikki liha on näkevä Jumalan autuuden. (Luuk 3:6)

”And all flesh will see the salvation of God.” ‘Kaikki liha’ olisi paremmin käännettynä ‘koko ihmiskukunta’ tai kaikki ihmiset. Herran kunnia ilmestyy: kaikki liha saa sen nähdä. Sillä Herran suu on puhunut (Jesaja 40:5).” – Jos lukee pelastuksesta vain yhden jakeen, vaikkapa tämän, voi uskoa, että todellakin kaikki (siis jokainen ihminen) pelastuvat. Luukas puhuu tätä edeltävissä jakeissa Johanneksen toiminnasta, kun hän saarnasi parannuksen kastetta syntien anteeksi saamiseksi. Hänen saarnaansa kuului myös seuraavissa jakeissa annettu sanoma: 3:8 Tehkää sentähden parannuksen soveliaita hedelmiä, älkääkä ruvetko sanomaan mielessänne: ’Onhan meillä isänä Aabraham’, sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille. 9 Jo on myös kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen.” – Ei Johannes luvannut kaikkien pelastuvan. Hän itse asiassa varoitti kielikuvallaan, että jos ei ihminen tee hyvää hedelmää, tulee heitetyksi pois tuleen.

Jes 52:9 Huutakaa ilosta, riemuitkaa, kaikki te Jerusalemin rauniot, sillä Herra lohduttaa kansansa, lunastaa Jerusalemin. … he hath redeemed Jerusalem. 10 Herra paljastaa pyhän käsivartensa kaikkien kansojen nähden, ja kaikki maan ääret saavat nähdä meidän Jumalamme autuuden. … KJV: and all the ends of the earth shall see the salvation of our God. – Tässä Jesajan ennustuksessa kerrotaan “kuinka Herra palajaa Siioniin” (jae 52:8). Tällöin kaikki kansat saavat nähdä kuinka Jumala pelastaa Jerusalemin. Ei siis, että kaikki kansat pelastuisivat!

Joh 1:29: Seuraavana päivänä hän [Johannes kastaja] näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: ”Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin! – Mitä tarkoittaa, että Jeesus Kristus ottaa pois (koko?) maailman synnit? Syntihän ei ole vain yksi synti, vaan koko maailman synnit on hirmuisen iso määrä syntejä, pieniä ja isoja. Mitä tarkoittaa apostoli Johannes, kun hän väittää, että Jeesus Kristus ottaa pois kaikki nämä synnit? Miten se voi tapahtua? Tekeekö hän synnit olemattomiksi? Ikään kuin niitä ei olisi ollutkaan? Vai tarkoittaako se, että hän antaa kaikille synnintekijöille anteeksi?

Vanhan Testamentin aikoina pappi joutui uhraamaan eläimen verta alttarilla ja polttamaan uhrieläimen lihan, jotta Jumala tuntisi uhrieläimen lihan palavan ja suloisen savun tuoksun nousevan taivaaseen ja antaisi anteeksi. Uuden liiton aikana syntien anteeksi saaminen on paljon yksinkertaisempaa. Riittää kun katuu ja pyytää Kristusta antamaan anteeksi. Kuka hyvänsä voi esittää itse Kristukselle tällaisen pyynnön. Välittävää pappia ei tarvita, Kristus itse on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä. Onhan hän itsekin ihminen, jolle hänen isänsä on antanut kaiken vallan, saman kuin hänellä itsellään on.

Ihmisen täytyy kuitenkin itse tehdä aloite, katua ja pyytää anteeksi. Uudessa Testamentissa on kuitenkin yksi kertomus suuresta syntisestä ja kristittyjen vainoajasta. Hän kulki ympäri Israelia ja ympäröivää seutua aseistettujen vartiomiesten johtajana ja otti kiinni kristittyjä ja surmasi sekä vei heitä vangittuina Jerusalemiin siellä tuomittaviksi. Tarvittiin vain yksi salamaniskun kaltainen ja tämä fariseuksista kiivain sokeutui muutamaksi päiväksi. Tänä aikana hän oli kääntynyt Jeesuksen ja kristikunnan uskollisimmaksi palvelijaksi. Hänen nimensä oli Saulus, mutta hän on tullut tunnetuksi Raamatun Uuden Testamentin useimpien kirjeiden kirjoittajan, ”kansojen apostolina”, Paavalina.

Jos Jeesus Kristus voi kääntää vihollisista suurimman yhdellä salamaniskulla, eikö ole uskottavaa, että hän voi halutessaan kääntää vaikka koko ihmiskunnan epäuskoiset? Mitä sanottiinkaan jakeessa 1 Tim 2:4? Jumala tahtoo, että kaikki pelastuvat!

Mar 3:28 Totisesti minä sanon teille: kaikki synnit annetaan ihmisten lapsille anteeksi, pilkkaamisetkin, kuinka paljon pilkannevatkin; ”Truly I say to you, all sins shall be forgiven the sons of men, and whatever blasphemies they utter”. – Tarkoittaako Markus, että synnit annetaan anteeksi vaiko, että kaikki synnit ovat anteeksi annettavissa?

Edellisessä esimerkissä Paavali pakotettiin kääntymykseen eikä hän koskaan moittinut Kristusta siitä. Kuka Jumalaton synnintekijä moittisi Jumalaa siitä, että hän on pakottanut syntisen kääntymään ja ottamaan vastaan anteeksiannon synneistä? Ihmiset monesti pilkkaavat uskoa Jumalaan, mutta kun totinen paikka tulee vastaan, he ovat valmiit ottamaan vastaan Jumalan anteeksiannon.

Johannes kirjoitti evankeliumissaan: 6:44 Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.
45 Profeetoissa on kirjoitettuna: ’Ja he tulevat kaikki Jumalan opettamiksi.’ Jokainen, joka on Isältä kuullut ja oppinut, tulee minun tyköni.
46 Ei niin, että kukaan olisi Isää nähnyt; ainoastaan hän, joka on Jumalasta, on nähnyt Isän.
47 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä.

1 Joh 2:2 Ja hän [Kristus] on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. – Jeesus todellakin sovitti koko maailman synnit. Mitä se edellyttää ihmisiltä? Johannes selittää: 2:24 Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte Pojassa ja Isässä. 25 Ja tämä on se lupaus, minkä hän on meille luvannut: iankaikkinen elämä. – Ihmisten tulee pysyä kuulemassaan uskon sanassa.

 

Keitä pelastus koskee?

Jeesus on lunastanut omalla uhrillaan pelastuksen koko maailmalle. Koskeeko se vain niitä, jotka eläessään uskoivat Jumalaan tai häneen? Maailmassa on yli 7 miljardia ihmistä. Kuinka paljon ihmisiä on ollut, kun lasketaan kaikki kuolleetkin ihmiset yhteen? Väestötieteilijät ovat arvioineet, että maapallolle on syntynyt yli 100 miljardia ihmistä aikojen saatossa; erään laskelman mukaan 107 miljardia. Väestökasvu on kiihtynyt viime aikoina. Uskaltaisin arvioida, että näistä reilusta sadasta miljardista 99 miljardia ei ole ikinä uskonut Jehova-Jumalaan tai Jeesukseen Kristukseen. Koskeeko Kristuksen lupaama pelastus millään tavalla tätä ylivoimaisen suurta enemmistöä? Hehän ovat koko maailma! He ovat palvoneet lukuista joukkoa mitä erilaisimpia jumalia, mutta eivät ole kuulleetkaan Jehovasta tai Kristuksesta. Koskeeko Raamatun sana, ”Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat”, myös heitä? Vai ovatko he niitä Jumalan ”halpoja astioita”, jotka on luotu halpaa käyttöä varten?

Ylösnousemus koskee myös heitä. Kaikkia ylösnousevia koskee Raamatussa luvattu viimeinen tuomio. Heidän nimiään tuskin löytyy Kristuksen Elämän kirjasta. Jospa nämä siis tuomittaisiin heitettäväksi saatanan, antikristuksen ja väärän profeetan kanssa tuliseen järveen, ikuisesti siellä kidutettavaksi. Olisiko se oikein? Tai, jos nämä Jumalaa tuntemattomat annihiloitaisiin eli tuhottaisiin niin ettei heistä jää jälkeäkään?

Onko mahdollista edes ajatella Jumalan toimivan niin, että suuri 100 miljardin ihmisjoukko jätettäisiin tuhoon tuomituiksi?

 

Vihan astiat

On ilmeistä, että pakanat ja heidän perheensä, heidän elämänsä eivät merkinneet mitään Jumalan toteuttaessa suunnitelmaansa ja lupaustaan omalle kansalleen. He olivat vain ”vihan astioita” halpaa käyttöä varten. Tämä selitys ilmeneekin seuraavista Raamatun jakeista: Room 9:21 Vai eikö savenvalajalla ole valta tehdä samasta savensa seoksesta toinen astia jaloa, toinen halpaa käyttöä varten? 22 Entä jos Jumala, vaikka hän tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi, on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiit häviöön [valmistetut tuhoon].” (What if God, although willing to demonstrate His wrath and to make His power known, endured with much patience vessels of wrath prepared for destruction?).

Englanninkielinen käännös sanoo suorasukaisesti vihan astioita, jotka on valmistettu tuhoa varten”. Jakeessa todetaan Jumalan kärsineen pitkämielisesti näitä pakanakansoja. Kuitenkin ne oli valmistettu tuhoa varten.

Jeremia 18. luvussa Jumala puhuu Jeremialle: 18:6 ”Enkö minä voi tehdä teille, te Israelin heimo, niinkuin tekee tuo savenvalaja, sanoo Herra. Katso, niinkuin savi on savenvalajan kädessä, niin te olette minun kädessäni, te Israelin heimo.
18:7 Yhden kerran minä uhkaan temmata pois, hajottaa ja hävittää kansan ja valtakunnan;
18:8 mutta jos se kansa kääntyy pois pahuudestaan, josta minä sitä uhkasin, niin minä kadun sitä pahaa, jota ajattelin tehdä sille. – Jumala todellakin kuritti kansoja. ”Jäykkäniskaista” Israeliakin, mutta erityisesti pakanakansoja, jotka eivät kääntyneet pois pahuudestaan. Kansat ovat olleet käyttötavaraa.

Nykyisin katsotaan, että kaikilla pitäisi olla ihmisarvo riippumatta kielestä, kansasta, varallisuudesta yms. Vanhasta Testamentista saa käsityksen, ettei pakanakansoilla ollut samalaista ihmisarvoa kuin Jumalan valitulla kansalla. Heidän elämällään ei ollut mitään merkitystä. He palvelivat Jumalan tarkoitusperiä elämällään ja kuolemallaan. Edellä kirjoitin ylös Raamatun jakeita, jotka kuitenkin vahvasti viittaavat siihen, ettei Jumala ole hylännyt heitä, vaan että Jumala tahtoo kaikkien pelastuvan ja armahtaa kaikki.

 

Kumpi on voitolla, Jumala vai Saatana?

Nykymaailmassa jokainen on jollakin tavalla kuullut Jumalasta ja Kristuksesta. Itsekin olen käynyt kahdeksan vuotta oppikoulua ja näiden vuosien aikana saanut opetusta kristinuskosta. Silti monet asiat on sivuutettu kouluopetuksessa. Vasta vanhempana tunsin Jumalan kutsuvan ja ryhdyin paitsi lukemaan Raamattua, myös ryhdyin miettimään siihen sisätyviä opillisia kysymyksiä ja ongelmia.

Harva ihminen tietää, että Jumala antoi maailman hallinnan Saatanalle. Saatana tarjosi sitä Jeesukselle, kun Jeesus oli paastoamassa erämaassa. Jeesus kieltäytyi ja lähetti Saatanan matkoihinsa. Saatana ei kuitenkaan lannistunut, vaan houkuttaa vieläkin ihmisiä puolelleen. Voinkin esittää kysymyksen; kumpi johtaa kilpailua ihmisten sieluista, Jeesus vai saatana?

Jos ajattelemme nykyhetken tilannetta, yli seitsemän miljardin ihmiskunnasta kristittyjä on ehkä kolme miljardia. Näistäkin suuri osa on nimellisiä kristittyjä. Heidät on vauvana kastettu ja ovat ehkä saaneet opetusta koulussa tai käyneet muutaman kerran pyhäkoulussa. Heillä ei kuitenkaan ole aitoa uskoa. Jeesuskin ennakoi toista tulemistaan sanoen Luuk 18:8 ”… kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?”. En minä tiedä montako uskovaa Kristus löytää, mutta sen toki uskon, että viimeisten päivien ahdingossa moni huutaa avukseen Jeesusta – ja Jeesuksen lupauksen mukaan pelastuu. Raamattu kuitenkin kertoo, miten monet ihmiset paaduttavat itsensä ja ahdingosta huolimatta eivät kadu syntejään, vaan kiroavat Jeesusta. Jos seitsemästä miljardista ihmisestä yksi miljardi osoittautuisi uskoviksi ja loput jäisivät saatanan omiksi, niin tämä tarkoittaa, että saatana voittaa kirkkaasti. Tämä koskee sekä nykymaailman ihmisiä, että menneitä sukupolvia.

Viimeisellä tuomiolla, kun Kristuksen Elämän kirja avataan, kuusi seitsemäsosaa ihmisistä -jos em. laskutapa osuisi oikeaan – saa kielteisen tuomion. Elämän kirja on kuvaannollinen ilmaus siitä tiedosta, joka on kunkin ihmisen teoista ja uskosta tallennettu viimeisen päivän tuomiota varten. Millaisen tuomion he saavat? Ilmestyskirja kertoo: 20:15 Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.

Viimeiselle tuomiolle herätetään kaikki kuolleet. Tietystikin tuomiolle osallistuvat myös ne elossaolevat, jotka säilyvät hengissä Herran päivän ahdistuksista. Ainoastaan ensimmäisen ylösnousemuksen osalliset, jotka ovat hallinneet Kristuksen kanssa pappeina ja kuninkaina, hänen Tuhatvuotisessa valtakunnassaan, eivät joudu ”maailman kanssa tuomittaviksi”.

Aikaisemmin viittasin erääseen väestötieteilijöiden arvioon, että maailmassa on kaikkina aikoina elänyt 107 miljardia ihmistä. Jos näistä kielteisen tuomion saa sata miljardia ihmistä, tarvitaan todella iso tulinen järvi mihin ihmiset heitetään saatanan, antikristuksen ja väärän profeetan kanssa. Suuri osa Raamatun tutkijoista tulkitsee tulisen järven rangaistuksen ikuiseksi, iankaikkiseksi rangaistukseksi.

 

Onko viimeisen tuomion rangaistus ikuinen?

On syytä selvittää, mitä sanaa Raamattu käyttää puhuessaan ’ikuisesta’ liitosta tai ’ikuisesta’ rangaistuksesta.

Vanhassa Testamentissa:

4 Moos 25:12 Sano siis: Katso, minä teen hänen kanssansa liiton hänen menestymiseksensä.
25:13 Ja se tulee hänelle ja hänen jälkeläisillensä ikuiseksi pappeuden liitoksi, koska hän kiivaili Jumalansa puolesta ja toimitti sovituksen israelilaisille.”

KJV Num 25:13 And he shall have it, and his seed after him, even the covenant of an everlasting priesthood; because he was zealous for his God, and made an atonement for the children of Israel.

Everlasting, owlam H5956 (of future)

  1. for ever, always
  2. continuous existence, perpetual
  3. everlasting, indefinite or unending future, eternity

KJV: And I will give unto thee, and to thy seed after thee, the land wherein thou art a stranger, all the land of Canaan, for an everlasting possession; and I will be their God.

YLT: the whole land of Canaan, for a possession age-during, and I have become their God.’ Huomaa, että Young’s Literal Translation-käännös käyttää everlasting -sanan sijasta age-during.

1 Moos 13:15 Sillä kaiken maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi. 

Gen 13:15 for all the land which you see, I will give it to you and to your descendants forever [owlam].

Juuda 1:7 samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.

Yleisesti englannin kieliset käännökset sanovat: In a similar way, Sodom and Gomorrah and the surrounding towns gave themselves up to sexual immorality and perversion. They serve as an example of those who suffer the punishment of eternal fire. YLT käyttää ilmausta ‘of fire age-during’, kuten aikaisemmassa esimerkissä.

Owlam -sanan käytöstä ja sen merkityksestä olen kirjoittanut artikkelissani. Tämän heprean kielen sanaa ei tarvitse edes tulkita, koska tiedossa on miten se ymmärrettiin ja toteutettiin käytännössä. Siitä yksityiskohtaisemmin artikkelissani. 

 

Uudessa Testamentissa:

Pimeyden synkeys, (Black darkness) tai musta pimeys tai syvä pimeys on rangaistus, josta Juuda 1 kertoo ja joka kohtaa kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet.”

 Juuda 1:13 rajuja meren aaltoja, jotka vaahtoavat omia häpeitään, harhailevia tähtiä, joille pimeyden synkeys ikuisiksi ajoiksi on varattu.

Jude 1:13 wild waves of the sea, casting up their own shame like foam; wandering stars, for whom the black darkness has been reserved forever.

Tässä kreikankielinen alkuteksti käyttää sanaa εἰς αἰών, eis αἰών, joka käännetään eri lailla tapauksesta riippuen:

  1. for ever, an unbroken age, perpetuity of time, eternity
  2. the worlds, universe
  3. period of time, age

“ei tässä maailmassa eikä tulevassa “… in this age or in the age to come. (Mat 12:32)

“mutta tämän maailman huoli ja rikkauden viettelys tukahuttavat sanan … and the worry of the world  (Mat 13:22)

“elonaika on maailman loppu”… is the end of the age; (Mat 13:39)

Ilm 20:10 Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti.

KJV And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night for ever and ever. (εἰς αἰών αἰών) YLT: they shall be tormented day and night — to the ages of the ages. – Kun yksinkertainen αἰών voidaan kääntää ‘ajanjaksoksi’, kahteen kertaan αἰών sana ilmaistuna mielestäni on selvästi korostuneempi eli pidempää aikaa merkitsevä.

Luuk 1:32 Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen, 1:33 ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman.” Vrt. 1 Kor 15:24 sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. – Luukas 1:32 väittää, ettei Kristuksen valtakunnalla ole loppua. 1 Kor 15:24 taas sanoo, että Kristuksen valtakunta loppuu, kun Kristus luovuttaa sen Jumalan haltuun, mikä tarkoittanee, että Kristuksen valtakunta yhdistyy Jumalan valtakuntaan. Näin ymmärrettynä on oikein todeta, ettei Kristuksen tuhatvuotisella valtakunnalla ole loppua. Viimeisen tuomion jälkeen kaikki täyttävät Jumalan valtakuntaan pääsyn vaatimukset, joten ei ole mitään syytä pitää näitä erillään. Tulkintani mukaan kaikki ovat myös henkiruumiissa, toisin kuin Tuhatvuotisessa valtakunnassa, jossa vain Kristus ja hänen kanssahallitsijansa ’pyhät’ olivat henkiruumiissa.

Kun Raamatun jakeessa (2 Piet 2:17) puhutaan mustasta pimeydestä (pimeyden synkeydestä), joka on kuvaannollinen ilmaus tilasta, jossa odotetaan viimeistä tuomiota. Tämä odotustila ei ole ikuinen. Viimeisellä tuomiolle nämä enkelitkin saavat tuomionsa. Heidät tuomitsevat ihmiset, Kristuksen kanssahallitsijat: 1 Kor 6:3 ”Ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitä, emmekö sitten maallisia asioita.” 2 Piet 2:4 ”Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin, ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi.”

Eikö silloin sen kestoakin kuvaava ilmaus (εἰς αἰῶνα) olisi kuvaannollinen? Ja vielä: eikö sama koske muitakin ’ikuista’ rangaistusta tarkoittavia kuvaannollisia ilmauksia, tulista järveä jne.

Miksi käännökset helvetti, tulinen järvi, ikuinen rangaistus yms. ovat olleet niin suosittuja? Näillä rangaistuksilla pelottelu on ollut kirkoille oiva keino pitää ihmiset epävarmana omasta pelastumisestaan.

 

 

image_pdfimage_print