RAAMATUN VAIKEITA KYSYMYKSIÄ

 • Adam ja Eeva

  Uskoa vai ei – Raamatun  vaikeita kertomuksia

  Nykyajan ihmisen on monesti vaikea uskoa eräitä Raamatun kertomuksia. Kysymmekin usein, miksi Jumala…? Miksi rankaisit koko ihmiskuntaa näin? Eikö ollut mitään muuta keinoa? Miksi sallit pahuuden jatkuvan? Miksi annat joillekin ihmisille paljon uskoa ja toisille vähän tai ei lainkaan? Miksi en ymmärrä mitä Raamatussa sanotaan? Jne. Muutama yleinen neuvo:

  – Selvitä vaikean asian tai sanan merkitys alkutekstistä. Merkityksiä on usein monia.

  – Etsi Raamatusta muita kohtia, joissa on käytetty ko. sanaa. Niitä on usein enemmän kuin paljon. Joskus vain pari.

  – Ole ennakkoluuloton ja älä takerru yleisesti esitettyihin ilmaisuihin, jotka eivät kerro mitään. Esim. Kun Saatanan sanotaan olevan ”ilmavallan hallitsija”, mitä se voisi olla nykykielellä? Miltä tuntuisi ”Saatanan ilmavoimien komentaja”?

  – Selvitä itsellesi, onko kysymys kirjaimellisesta ilmauksesta vai kuvaannollisesta ilmauksesta. Raamattu on täynnä ilmauksia, joita lukijat pitävät kirjaimellisesti totena. Ilmestyskirja on esimerkki Raamatun kirjasta, joka pursuaa symboliikkaa ja kuvaannollisia ilmauksia. ”Tulisen järven” täytyy olla varmasti totta, koska se esiintyy niin monta kertaa ja Jeesus itse on niin sanonut. Näinköhän?

  – Kun kysyt: Miksi Jumala? Muista, että Jumala on oikeamielinen, Jumala on rakkaus. Jos vastausta kysymykseen ’miksi’ ei löydy, ajattele vaikka näin: ehkä Jumalalla on tähän ratkaisu, jonka hän tuo esille myöhemmin.

   

  Ovatko Raamatun kertomukset ihan oikeasti totta?

  ”Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne”. (Jesaja 55:9)

   

  Adam ja Eeva

  Olivatko Adam ja Eeva oikeasti olemassa?

  Uskommeko Raamattua vai niitä tiedemiehiä, jotka väittävät, että Adam ja Eeva ovat eri kansojen myyttejä? Jeesus ja hänen opetuslapsensa uskoivat Adamin ja Eevan todella olleen olemassa. Itse asiassa, Jumala lähetti Jeesuksen lunastamaan maailman yhden ihmisen [oik. kahden] kautta maailmaan tulleen synnin kirouksesta. Room 5:12 Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet.

  1 Kor 15:45 Niin on myös kirjoitettu: ”Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu”; viimeisestä Aadamista tuli eläväksitekevä henki.

  Apt 17:26 Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat.

  1 Moos 2:4 Tämä on kertomus (account, history, generations, records) taivaan ja maan synnystä, kun ne luotiin. Siihen aikaan (yowm, in the day, at that time) kun Herra Jumala teki maan ja taivaan,
  5 ei ollut vielä yhtään kedon pensasta maan päällä, eikä vielä kasvanut mitään ruohoa kedolla, koska Herra Jumala ei vielä ollut antanut sataa maan päälle eikä ollut ihmistä maata viljelemässä,
  6 vaan sumu nousi maasta ja kasteli koko maan pinnan.
  7 Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu.

  Myös Paavali todistaa esivanhemmistamme: 1 Tim 2:13 Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva;
  14 eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen. 2 Kor 11:3 Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan.
  Mat 19:4 Hän vastasi ja sanoi: ”Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa ’loi heidät mieheksi ja naiseksi’.
  Raamatussa riittää todistuksia Adamin ja Eevan historiallisen olemassaolon vahvistamiseksi.

   

  Sukupolvien aikajänne

  Luuk 3:23 Ja hän, Jeesus, oli alottaessaan vaikutuksensa noin kolmenkymmenen vuoden vanha, ja oli, niinkuin luultiin, Joosefin poika. Joosef oli Eelin poika,
  24 Eeli Mattatin, tämä Leevin, tämä Melkin, tämä Jannain, tämä Joosefin,
  25 tämä Mattatiaan, tämä Aamoksen, tämä Naahumin, tämä Eslin, tämä Naggain,
  26 tämä Maahatin, tämä Mattatiaan, tämä Semeinin, tämä Joosekin, tämä Joodan,
  27 tämä Johananin, tämä Reesan, tämä Serubbaabelin, tämä Sealtielin, tämä Neerin,
  28 tämä Melkin, tämä Addin, tämä Koosamin, tämä Elmadamin, tämä Eerin,
  29 tämä Jeesuksen, tämä Elieserin, tämä Joorimin, tämä Mattatin, tämä Leevin,
  30 tämä Simeonin, tämä Juudan, tämä Joosefin, tämä Joonamin, tämä Eliakimin,
  31 tämä Melean, tämä Mennan, tämä Mattatan, tämä Naatanin, tämä Daavidin,
  32 tämä Iisain, tämä Oobedin, tämä Booaan, tämä Saalan, tämä Nahassonin,
  33 tämä Aminadabin, tämä Adminin, tämä Arnin, tämä Esromin, tämä Faareen, tämä Juudan,
  34 tämä Jaakobin, tämä Iisakin, tämä Aabrahamin, tämä Taaran, tämä Naahorin,
  35 tämä Serukin, tämä Ragaun, tämä Faalekin, tämä Eberin, tämä Saalan,
  36 tämä Kainamin, tämä Arfaksadin, tämä Seemin, tämä Nooan, tämä Laamekin,
  37 tämä Metusalan, tämä Eenokin, tämä Jaaretin, tämä Mahalalelin, tämä Keenanin,
  38 tämä Enoksen, tämä Seetin, tämä Aadamin, tämä Jumalan.

  Syntymäluettelossa Nooa esiityy melko lailla lähellä Adamia. Myös Nooan vanhin poika Seem on luettelossa. Sen sijaan 1 Moos 4 luvussa mainituista ihmisen kehityksen virstanpylväistä ei ole Jeesuksen sukuluettelossa mukana.

  Huomioni kiintyy siihen, että Nooa – Adam osassa on esi-isiä lueteltu vain 8 henkilöä ennen Adamia, mutta moninkertainen määrä (75) Nooa – Jeesus välillä. Selityksenä voi pieneltä osin olla se, että ihmiskunnan alkupuolella ihmisten ikä oli usein lähes 1000 vuotta ja lähestyttäessä Jeesuksen aikoja, pikemminkin alle 100 vuotta. Minkä ikäisenä joku esi-isä, joka eli lähes 1000 vuotta, sai esikoisensa, merkitsee kuinka paljon pitkä ikä vaikuttaa luettelon sukupolvien yhteispituuteen. Käsitykseni mukaan esikoisen saamisikä oli jotakuinkin sama kuin nykyisin. Esimerkiksi Abrahamin vaimo Saara nauroi Herralle, kun tämän lupasi hänelle perillisen, vaikka niin Abraham kuin Saarakin olivat ohittaneet normaalin lapsensaanti-iän (NKJV Sarah had passed the age of childbearing). Tästä voimme päätellä, että saatana sai nopeasti juuri luodusta ihmisestä itselleen seuraajia; vain kahdeksan sukupolvea ja Jumala oli valmis hävittämään luomansa ihmiset.

  Adamin ja Eevan jälkeen 1 Moos 4. luku kertoo: 1 Ja mies yhtyi vaimoonsa Eevaan; ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Kainin ja sanoi: ”Minä olen saanut pojan Herran avulla.”
  2 Ja taas hän synnytti pojan, veljen Kainille, Aabelin. Ja Aabelista tuli lampuri, mutta Kainista peltomies. 16 Niin Kain poistui Herran kasvojen edestä ja asettui asumaan Noodin maahan, itään päin Eedenistä.
  17 Ja Kain yhtyi vaimoonsa, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Hanokin. Ja hän rakensi kaupungin ja antoi sille kaupungille poikansa nimen Hanok.
  18 Ja Hanokille syntyi Iirad, Iiradille syntyi Mehujael, Mehujaelille syntyi Metusael, Metusaelille syntyi Lemek.
  19 Lemek otti itselleen kaksi vaimoa, toisen nimi oli Aada ja toisen nimi Silla. 20 Ja Aada synnytti Jaabalin; hänestä tuli niiden kantaisä, jotka teltoissa asuvat ja karjanhoitoa harjoittavat
  21 Ja hänen veljensä nimi oli Juubal; hänestä tuli kaikkien niiden kantaisä, jotka kannelta ja huilua soittavat.
  22 Myöskin Silla synnytti pojan, Tuubal-Kainin; hänestä tuli kaikkinaisten vaski- ja rauta-aseiden takoja. Ja Tuubal-Kainin sisar oli Naema.

  Mielenkiintoinen kysymys on: mitä tapahtui ennen Adamia? Jumalan luomispäivät (yown) olivat pitkiä, ei suinkaan 24-tuntisia päiviä, vaan satoja miljoonia vuosia. Onhan maapallon iäksi arvioitu 4,5 miljardia vuotta.
  Emme myöskään tiedä kuinka kauan Adam ja Eeva asuivat Paratiisissa kaikessa rauhassa ennen kuin saatana käärmeen hahmossa tuli pettämään Eevaa. Emme myöskään tiedä paljonko aikaa kului saatanan petoksesta Adamin ja Eevan ensimmäisen pojan Kainin syntymiseen. Sen kuitenkin tiedämme, että “Kun Aadam oli sadan kolmenkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle poika, joka oli hänen kaltaisensa, hänen kuvansa, ja hän antoi hänelle nimen Seet” (1 Moos 5:3). Adam eli Seetin syntymisen jälkeen vielä 800 vuotta ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä (5:4).

   

  Oliko hominideja ennen Adamia ja Eevaa?

  Jos tiedemiehiä on uskominen, Afrikassa oli fossiililöytöjen perusteella ‘alkuihmisiä’ hominiideja (hominids) usean miljoonan vuoden aikana ja nämä kehittyivät hitaasti näiden miljoonien vuosien aikana. Kun Raamattu luettelee Adamin ja Eevan jälkipolvien nimiä ja ammatteja, niissä esiintyy lampuri, maanviljelijä, teltantekijää, kanteleen ja huilunsoittajaa, vaski- ja rautatyökalujen tekijää. Jopa ensimmäisen kaupungin perustaja Hanok mainitaan, hän oli Adamin pojan Kainin poika. Ristiriita näyttäisi olevan ajoituksessa; nykytiede ajoittaa nämä ihmiskunnan edistysaskeleet noin 40000 vuoden päähän. Raamatun Jeesuksen sukuluettelo ei mitenkään voi ulottua niin pitkälle, vaan ainoastaan noin 4000 vuotta ajassa taaksepäin.

  Olisiko niin, että Jumalan vedenpaisumus hävitti kaikki hominiidit? Varsinaisia ihmisiä ei ole voinut olla kovin paljoa ottaen huomioon, että Adamista ja Eevasta ei sukuluettelon perusteella ollut kulunut kovin monia sukupolvia. Tiede haluaa uskoa, että ihminen on kehittynyt näistä hominiideista. Uskokoon ken haluaa. Kaikki elävä on Jumalan luomaa, koska Jumala loi elämän. Teoriassa sellainenkin on mahdollista, että hominiidit olivat Jumalan ensimmäinen versio ihmisestä, mutta se ei tyydyttänyt Jumalaa. Kun vielä Adam ja Eeva ja heidän jälkipolvensakaan eivät täyttäneet Jumalan ihmiselle asettamia vaatimuksia, hän päätti hävittää kaikki ihmiset maan päältä. Jumala ei kuitenkaan halunnut hävittää eläimiä, siksi Nooa sai tehtäväksi kerätä arkkiin kaksi kappaletta kaikista eläinlajeista.

  – Tämän kirjoitettuani löysin kahden tutkijan Ranan ja Ross’in asiasta kirjoittamia mielipiteitä. He mm. esittävät teorian, että hominiidien alkukoti olikin Mesopotamiassa eikä Etiopiassa: ”What if the Garden did not include Ethiopia, but was limited to Mesopotamia? The “out of Africa” theory uses genetic similarity to date and locate the original humans. However, this genetic evidence does not mean the first humans lived in Africa. They could have migrated. Many human populations have collectively migrated thousands of miles. Moreover, the Bible teaches that the first humans were formed in the Garden, but their population expansion occurred outside of the garden’s territory. Therefore, they could have migrated to East Africa, as anthropology teaches”.

  Ihminen rotuna eroaa eläimistä mm. siinä, että ihmisen geenistössä on paljon vähemmän diversiteettiä kuin eläimillä. “This means that when comparing DNA sequences for any two chimpanzees, any two bonobos, any two gorillas, or any two orangutans, a much greater genetic difference will be observed than for any two human beings compared. The human similarity is observed worldwide, regardless of race and ethnicity” (Rana, Fazale, and Hugh Ross. Who Was Adam?: A Creation Model Approach to the Origin of Man. Colorado Springs, 2005).

   

  Syntiinlankeemus (paraptōma)

  Saatanan houkutus: 1 Moos 2:17 mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman.”
  Käärme [Saatan]) sanoi 3:5 vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan.
  Kun Adam ja Eeva olivat syöneet, Jumala sanoi 3:22 Ja Herra Jumala sanoi: ”Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti!” Kenelle Jumala osoitti nämä sanansa? Enkeleille, jotka olivat mukana Jumalan luomistyössä.

  Valehteliko Saatana Eevalle? Ei suoranaisesti, näinhän todistaa Jumalakin jakeessa 3:22: Ja Herra Jumala sanoi: Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan.” Saatana on kuitenkin valheen isä: … ”ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä” (Joh 8:44).

  – Saatana tiesi, että paras valhe on sellainen, jossa ainakin puolet on totta. Se toinen puoli voi olla niin kuin Adamin ja Eevan tapauksessa, että Saatana peitti sen minkä Adamin ja Eevan olisi pitänyt tietää ja muistaa eli rikkomuksesta seuraavan rangaistuksen.

  Mitä on ajateltava Saatanan houkutuksesta, siitä, että syömälla kielletystä puusta Adam ja Eeva saisivat lisää ymmärrystä ja tulisivat Jumalan kaltaisiksi tietämään mikä on hyvä ja mikä paha. Saatana ei siis valehdellut; Jumala itse todistaa, että Saatanan lupaus toteutui ja ”ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan”.

  Nyt voimme kysyä: Miksi ihminen ei saisi ’tietää hyvää ja pahaa’? Sehän on koko kristillisen opin ydinkysymys. Voidaan myös sanoa, että myös Jeesuksen opetuksen ydin ja tie pelastukseen edellyttää sen tuntemista. Varmaan joku viisaampi osaa selittää asian ja antaa kattavan vastauksen. Itse sanoisin ainakin tämän: Jumala haluaa, että ihminen oppii tietämään hyvän ja pahan tottelevisuuden kautta. Nyt Adam ja Eeva kylläkin oppivat se tietämään, mutta tottelemattomuuden ja siitä seuraavan rangaistuksen kautta.

  Kyse ei ole siitä, että Adam ja Eeva söivät tämän kielletyn puun hedelmää. Tottelemattomuus oli heidän rikkomuksensa.

  Elämän puu. Jumala ’pelkäsi’ että Adam ja Eeva myös söisivät elämän puusta ja eläisivät ikuisesti. Sen vuoksi Jumala asetti enkelin vartioimaan paratiisia ja elämän puuta etteivät he pääsisi syömään tästä puusta. Elämän puun hedelmää syömällä he olisivat saaneet itselleen ikuisen elämän. Miksi piti asettaa enkeli vartioimaan, etteivät Adam ja Eeva päässeet syomään elämän puusta? Yksinkertaisempaa olisi ollut hakata puu poikki, ettei se olisi enää tuottanut hedelmää.

  Raamattu kuitenkin kertoo, että Jumala antoi Jeesukselle ikuisen elämän. Siihen ei tarvittu hedelmän syömistä.

  Ilmestyskirja kertoo elämän puusta Raamatun viimeisillä lehdillä:
  2:7 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa.’
  22:2 Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi.
  22:14 Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin!

  – Tässä Ilmestyskirjan kohdassa elämän puusta on paljon symboliikkaa ja kuvaannollista ilmausta.

  … antaen joka kuukausi hedelmänsä
  …puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi
  …autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa

  Ensinnäkin, uskon, että tulevassa uudessa maailmassa ollaan henkiruumiissa. Kaikki pahuus on voitettu ja pahat ihmiset ovat saaneet rangaistuksensa. Jakeen 22:14 vaatteiden peseminen on niin ikään kuvaannollinen ilmaus siitä, että tällaiset ihmiset eivät enää tee syntiä; he ovat Kristuksen kaltaisia. Miksi sitten Ilmestyskirja puhuu elämän puun hedelmien syönnistä? Entä miksi puun pitää tuottaa joka kuukausi uudet, erilaiset hedelmät? Tässäkin kohdin ymmärrykseni on vajavainen. Henget eivät syö hedelmiä ellei sitten ”hengen hedelmiä”. Ehkäpä kyse on jatkuvasta henkisestä kasvusta Jumalan antamien uusien ja vaativampien tehtävien edellyttämien henkisten kykyjen saamiseksi ja voimistamiseksi. Näkemykseni mukaan Uudessa maailmassa rakennetaan Jumalan universumia ja ’siirretään vuoria’ niin kuin Jeesus sanoi voitavan tehdä uskon voimalla.

  Lopuksi painotetaan Ilmestyskirjan sanoman tärkeyttä: ”jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin”.

  Ilm 22:17 Ja Henki ja morsian sanovat: ”Tule!” Ja joka kuulee, sanokoon: ”Tule!” Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi.
  18 Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan;
  19 ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu.

  Entä Adamin ja Eevan kohdalla silloisessa maallisessa paratiisissa? Oliko silloinen elämän puu myös kuvaannollista ilmausta vai oliko puu todellinen? Jos kysymys oli kuvaannollisestea ilmauksesta, miksi Jumalan oli tarpeen asettaa kerubi vartioimaan, etteivät Adam ja Eeva päässeet syömään puusta?

  Mitä tarkoitetaan hyvän ja pahan tietämisellä? Se on sitä mitä Raamattu opettaa. Jumalan tahdon vastainen tekeminen on syntiä ja pahaa. Hyvää taas on Raamatun kertoman mukaan Jumalan tahdon mukaisesti tekeminen. Miksi tätä ei olisi saanut tietää?

  Ehkäpä kiellossa olikin kysymys jostakin muusta, siitä, että heitä koeteltiin pysymään uskollisina pienessä. Adamia ja Eevaa ei rajoittanut mikään muu asia kuin yksi pieni käsky, jota tuli noudattaa. Sen mukana ratkaistiin heidän tulevaisuutensa; jos he olivat kuuliaisia Jumalalle, he saisivat elää paratiisissa – ehkäpä ikuisesti. Kun he eivät tekisi syntiä, he eivät olisi synnin seuraamusten eli kuoleman kohteena.

  1 Moos 3:5 vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan.” 6 ”Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä”.

  Saatana tajusi, että ihmisellä oli tarve ymmärtää sen Eevakin tajusi; syömälla puusta hän saisi lisää ymmärrystä. Saatana, jota kutsutaan ’tämän maailman jumalaksi’ on käyttänyt tätä keinoa aina näihin päiviin asti. Ihminen haluaa tietää ja ymmärtää ja osata tehdä kaikkea. Ajatelkaa vaikka mihin saavutuksiin ihminen on yltänyt vaikkapa vain viimeisten sadan vuoden aikana. Jos tämä kehitys jatkuu, edessä on huikeita saavutuksia tieteen edistysaskeleina. Kohta meillä on itseohjautuvat autot, mistä ei olisi voitu edes uneksia sata vuotta sitten. Robotit suorittavat leikkauksia sairaalassa ja kantasoluista voidaan kasvattaa uusia jäseniä ihmisen ruumiiseen. ¬– Tällaisen kehityskulun voittaessa alaa ihmikunta maallistuu ja luopumus voittaa. Jumalan totuudesta ja Jumalan tahdon noudattamisesta on kiinnostunut vain pienen pieni vähemmistö.

  Onko elämän puu oikea puu vaiko kuvaannollinen ilmaus jostakin? Kallistun vahvasti kuvaannollisen ilmauksen puolelle.

   

  Hengellinen ruoka

  1 Kor 10:3 :ssä Paavali puhuu hengellisestä ruuasta ja juomasta: … ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa 10:4 ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa…
  5 Moos. 8:3 Hän nöyryytti sinua ja antoi sinun nähdä nälkää, ja hän antoi sinulle mannaa syödä, jota et ennen tuntenut ja jota eivät isäsikään tunteneet, opettaaksensa sinut ymmärtämään, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan että hän elää jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee.

  Voisimme vielä pohtiä kysymystä Jumalan rangaistuksesta. Adamin ja Eevan rikkomus oli heidän ensimmäisensä. Voisin kysyä: eikö olisi ollut kohtuullista antaa lievempi rangaistus kuten varoitus tms. eikä näin rajua, koko ihmiskuntaa – tuleviakin sukupolvia – koskettavaa rangaistusta? Toki he tiesivät, että he olivat ansainneet kuolemanrangaistuksen, mutta ymmärsivätkö he edes mitä kuolema tarkoittaa? Kuolema ei ollut välitön teloitus, vaan vanhenemisen myötä tapahtuva ruumiin heikkeneminen, joka lopulta johtaisi kuolemaan. Adam ja Eeva tuottivat kuoleman myös tuleville sukupolville, jotka eivät olleet syyllistyneet rikkomukseen Jumalaa vastaan. He perivät ensimmäisiltä ihmisiltä altistuksen synnin tekemiseen. Jumala tiesi ennakolta, että näin tulee tapahtumaan. Jumala tiesi myös, että ensimmäinen synti johtaisi synnin rajähdysmäiseen leviämiseen ja viimein sitten Jumalan pojan lunastusuhriin ja sitä kautta pelastumisen mahdollisuuteen.

 • Vedenpaisumus

  Jumala katui luomistyötään

  1 Moos 6:5 Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat,
  6 niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle, ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä.
  7 Ja Herra sanoi: ”Minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä loin, sekä ihmiset että karjan, matelijat ja taivaan linnut; sillä minä kadun ne tehneeni.”

  Ensimmäisen kerran Jumala joutui pettymään, kun saatana onnistui houkuttelemaan ensin Eevan ja hänen mukanaan Adamin rikkomaan Jumalan käskyn olla syömättä kielletyn puun hedelmää. Adam ja Eeva saivat rangaistuksensa ja heidät ajettiin pois Paratiisista.

  Ei kestänyt montaakaan sukupolvea kun koko ihmiskunta oli täynnä pahuutta. Jumala päätti hävittää kaikki ihmiset, mutta Nooa kolmine poikineen ja heidän vaimoineen saivat armon Jumalalta. Miksi Jumala katui (nâcham; a primitive root; properly, to sigh, i.e. breathe strongly; by implication, to be sorry, i.e. (in a favorable sense) to pity, console or (reflexively) rue; or (unfavorably) to avenge (oneself):—comfort (self), ease (one’s self), repent(-er,-ing, self) ja tuli murheelliseksi ihmiskunnalle näin voimakkaasti? Hänhän on kaikkitietävä, myös edeltä käsin tietää tulevan. Ihmisten pahuus ei siis voinut tulla yllätyksenä. Miksi piti hävittää myös karja, matelijat ja taivaan linnut? Miksi Jumala kuitenkin halusi kaikista eläimistä kappaleet arkkiin, jotta nämä pelastuisivat ja voisivat uudelleen täyttää maan? Miksi Jumala katui? Muista, että Jumala tiesi etukäteen mitä tulee tapahtumaan, eikä hän ryhtynyt toimenpiteisiin sen estämiseksi.

  Samankaltainen tapahtuma sattui kun Mooses nousi vuorelle tapaamaan Jumalaa. Kun häntä ei kuulunut takaisin, Isrelilaiset keräsivät kultakorunsa ja sulattivat ne ja tekivät vasikan palvellakseen sitä jumalanaan.

  Jumala suuttui 2 Moos 32:9 Ja Herra sanoi vielä Moosekselle: ”Minä näen, että tämä kansa on niskurikansa.
  10 Anna minun olla, että vihani leimahtaisi heitä vastaan, hukuttaakseni heidät; mutta sinusta minä teen suuren kansan.”
  11 Mutta Mooses rukoili armoa Herralta, Jumalaltansa, ja sanoi: ”Herra, miksi sinun vihasi syttyy omaa kansaasi vastaan, jonka olet vienyt pois Egyptin maasta suurella voimalla ja väkevällä kädellä?
  13 Muista palvelijoitasi Aabrahamia, Iisakia ja Israelia, joille olet itse kauttasi vannonut ja sanonut: ’Minä teen teidän jälkeläistenne luvun paljoksi kuin taivaan tähdet; ja koko tämän maan, josta olen puhunut, minä annan teidän jälkeläisillenne, ja he saavat sen ikuiseksi perinnöksi.'”
  14 Niin Herra katui (nacham) sitä turmiota, jonka hän oli uhannut tuottaa kansallensa. Jakeessa 32:34 Jumala vakuutti Moosekselle, että …kostoni päivänä minä kostan heille heidän rikoksensa.”

  Jumala oli myös äkkipikainen vihastumaan Israelin kansan käytöksestä. Eikö Jumala osannut varautua tällaiseen, jolloin hän olisi voinut etukäteen miettiä rangaistukseksi jonkn muun kuin kansan hävittämisen?

   

  Jumala on kiivas Jumala

  2 Moos 34:14 Älä kumarra muuta jumalaa; sillä Herra on nimeltänsä Kiivas, hän on kiivas Jumala. 3 Moos 26:28 niin minäkin kiivastuksessani käyn teitä vastaan ja kuritan teitä seitsenkertaisesti teidän syntienne tähden. 5 Moos 4:24 Sillä Herra, sinun Jumalasi, on kuluttava tuli, kiivas Jumala. 5 Moos 29 23 tulikiven ja suolan, kun koko maa on poltettu, niin ettei siihen kylvetä eikä se kasva eikä siitä ruohonkortta nouse – niinkuin oli silloin, kun Sodoma ja Gomorra, Adma ja Seboim hävitettiin, kun Herra vihassaan ja kiivastuksessaan ne hävitti – 28 Ja Herra tempasi heidät irti heidän maastaan vihassa ja kiivastuksessa ja suuressa suuttumuksessa ja heitti heidät toiseen maahan, niinkuin nyt on tapahtunut.’

  Jumalamme on kiivas Jumala. Hän on myös mustasukkainen, eikä suvaitse muita jumalia. Nämä tunteet sekoittuvat ja tuottavat kääntäjillekin ongelmia. Esim. 4 Moos 25:11 … niin ettei minun ole tarvinnut kiivaudessani tehdä loppua israelilaisista. Jumalan kiivautta voimme pohdiskella viimeisen tuomion yhteydessä; tuhoaako Jumala kiivaudessaan pahat ja jumalattomat ihmiset vai onko hänen tulensa puhdistavaa tulta. Ks kirjoitukseni Jumalan puhdistavasta tulesta.

  Vrt. kuluttava tuli 5 Moos 4:24 ja Jes 30:27. Katso, Herran nimi tulee kaukaa, hänen vihansa leimuaa, ja sankka savu tupruaa; hänen huulensa ovat täynnä hirmuisuutta, ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli.                                  

   

  Onko kertomus vedenpaisumuksesta totta?

  Ja jos on niin tuhosiko vedenpaisumus kaikki ihmiset maan päältä?

  Sillä katso, minä annan vedenpaisumuksen tulla yli maan hävittämään taivaan alta kaiken lihan, kaiken, jossa on elämän henki; kaikki, mikä on maan päällä, on hukkuva. (Gen. 6:17)
  Luuk 17:26 Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä:
  27 he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki.
  28 Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat,
  29 mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki,
  30 samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.
  1 Piet 3:20 jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta.
  Heb 11:7 Uskon kautta rakensi Nooa, saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt, pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi; ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman, ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee.

  Useimmat Raamatuntutkijat uskovat, että vedenpaisumus oli koko maapalloa käsittävä. Voi olla vaikea käsittää ja uskoa mistä niin paljon vettä on voinut sataa maan päälle 40 päivän aikana, että korkeimmatkin vuorenhuiput peittyivät veden alle. Raamattu vieläpä sanoo kuinka paljon vettä näiden huippujen päällä oli: ”Viisitoista kyynärää vesi nousi vuorten yli, niin että ne peittyivät” (1 Moos 7:20).

  Mistä vesimäärä on peräisin? Selitys onkin toinen: suurin osa vedestä tuli maan kuoren alta. 1 Moos 7:11 ”Ja sinä vuonna, jona Nooa oli kuudensadan vuoden vanha, sen toisena kuukautena, kuukauden seitsemäntenätoista päivänä, sinä päivänä puhkesivat kaikki suuren syvyyden lähteet, ja taivaan akkunat aukenivat”.

  – ”Syvyyden lähteet” puhkesivat suurella paineella ja mudansekainen vesi syöksyi korkealle ja putosi takaisin peittäen alleen elämiä ja kasvikuntaa. Hyvinkin voi olla, että maan alta puhkesi paljon suurempia vesimääriä kuin taivaalta satoi. Maan kuoren alla uskotaan vieläkin olevan valtaisia vesimääriä. Tutkimusten mukaan Afrikan kuivien alueiden kuten Saharan ja Libyan maan pinnan alapuolella on tällaisia suuria, mutta uudistumattomia vesimassoja. On laskettu, että koko maan peittävän veden määrän pitäisi olla 4-5 kertainen kaikkien maailman merien vesiin nähden.

  Raamatun kertomus vedenpaisumuksesta on selvä eikä tarjoa tulkinnanvaraa. Näin useimmat uskovat.
  1 Moos 7:19 Ja vedet nousivat nousemistaan maan päällä, niin että kaikki korkeat vuoret kaiken taivaan alla peittyivät.
  20 Viisitoista kyynärää vesi nousi vuorten yli, niin että ne peittyivät.
  21 Silloin hukkui kaikki liha, joka maan päällä liikkui: linnut, karjaeläimet, metsäeläimet ja kaikki pikkueläimet, joita maassa vilisi, sekä kaikki ihmiset.
  22 Kaikki, joiden sieraimissa oli elämän hengen henkäys, kaikki, jotka elivät kuivalla maalla, kuolivat.
  23 Niin Herra hävitti kaikki olennot, jotka maan päällä olivat, niin hyvin ihmiset kuin myös karjaeläimet, matelijat ja taivaan linnut; ne hävisivät maan päältä.

  ”Herra hävitti kaikki olennot, jotka maan päällä olivat”

  Vedenpaisumuskertomuksia on eri puolilla maailmaa, kaikilla mantereilla. Yhteistä niille on samakaltaisuus. Voisiko tällaisia kertomuksia syntyä toisistaan riippumatta? Jopa pelastuneiden määrä on näissä samaa kokoluokkaa. Jotkut kertomukset saattavat olla jopa Mooseksen Genesistä vanhempiakin. Se ei kuitenkaan todista, että tällainen kertomus oli yhtään luotettavampi kuin Genesiksen.

  Tarkastelen Mooseksen kirjoittamaa selvitystä silmät avoinna etsien vastauksia. Kaikkiin kysymyksiin vastausta ei löydy. Tarvitaan myös tieteen selvitystä tapahtumiin.

   

  Nooan arkki

  Jumala oli kyllästynyt ihmiskunnan syntiseen elämään. Niinpä hän antoi Nooalle tehtäväksi rakentaa iso arkki:

  1 Moos 6:14 Tee itsellesi arkki honkapuista, rakenna arkki täyteen kammioita, ja tervaa se sisältä ja ulkoa.
  16 Tee arkkiin valoaukko, ja tee se kyynärän korkuiseksi, ja sijoita arkin ovi sen kylkeen; rakenna siihen kolme kerrosta, alimmainen, keskimmäinen ja ylimmäinen.
  18 Mutta sinun kanssasi minä teen liiton, ja sinun on mentävä arkkiin, sinun ja sinun poikiesi, vaimosi ja miniäsi sinun kanssasi.
  19 Ja kaikista eläimistä, kaikesta lihasta, sinun on vietävä arkkiin kaksi kutakin lajia säilyttääksesi ne hengissä kanssasi; niitä olkoon koiras ja naaras.
  7:1 Ja Herra sanoi Nooalle: ”Mene sinä ja koko perheesi arkkiin, sillä sinut minä olen tässä sukukunnassa havainnut hurskaaksi edessäni.
  7 Ja Nooa ja hänen poikansa, vaimonsa ja miniänsä hänen kanssaan menivät arkkiin vedenpaisumusta pakoon.
  9 meni Nooan luo arkkiin kaksittain, koiras ja naaras, niinkuin Jumala oli Nooalle käskyn antanut.
  7:13 Juuri sinä päivänä menivät Nooa sekä Seem, Haam ja Jaafet, Nooan pojat, ja Nooan vaimo ja hänen kolme miniäänsä heidän kanssaan arkkiin;
  15 Ja ne menivät Nooan luo arkkiin kaksittain, kaikki liha, kaikki, jossa oli elämän henki.
  18 Ja vedet saivat vallan ja paisuivat suuresti maan päällä, ja arkki ajelehti veden pinnalla.

  Arkki oli tavattoman iso, sen aikaisen mittapuun mukaan: 6:15 Ja näin on sinun se rakennettava: kolmesataa kyynärää olkoon arkin pituus, viisikymmentä kyynärää sen leveys ja kolmekymmentä kyynärää sen korkeus. – Nykyajan mitoissa arkin koko oli: Pituus 150 m x leveys 25 m ja kolmen kerroksen korkeus 15 metriä. Iso alus kerrassaan mahtava sen ajan käsityksen mukaan.

  Yhtä kaikki, paljon kysymyksiä herää:

  Nooan perhe yksin (8 henkeä) ei varmaan kyennyt yksin rakentamaan arkkia, vaikkakin aikaa oli kymmeniä vuosia, ties vaikka peräti sata vuotta. Ehkä Nooa palkkasi rakennusväkeä avukseen. Tämän kokoisen aluksen rakentaminen nykyaikaisella telakalla vaatii satoja työläisiä sekä alihankkijoita. Toisaalta arkki oli yksinkertainen verrattuna nykyajan aluksiin. Oliko Nooa varakas, että hän kykeni palkkaamaan tarvittavan apuvoiman? No, oletetaan, että Nooa sai arkin valmiiksi pitkän rakennuskauden jälkeen. Entä sitten?

  Ketkä keräsivät kaikki eläimet eri puolilta maailmaa? Kuinka eläimet tunnistettiin ja kuinka niistä pidettiin kirjaa? Eläimiähän on varmaan miljoonia eri lajeja. Kun nykyisinkään ei olla löydetty kaikkia lajeja, kuinka Nooa löysi ne ja missä niitä säilytetettiin ennen kuin ne vietiin arkkiin? Ketkä kuljettivat jääkarhut kaukaa pohjoisesta, seuduilta, joita ei edes tunnettu? Ketkä tunkeutuivat sademetsien syvyyksiin etsimään sieltä useimmille täysin tuntemattomia lajeja? Isot eläimet olivat varmaan aitauksissa, mutta entä tuhannet pienet hiiret, linnut, käärmeet jne. Miten ne saatiin pysymään paikallaan ilman, että ne pääsivät karkuun? Pieniä eläimiähän on paljon enemmän kuin isoja. Entä tuhannet hyönteiset, missä ne pidettiin? Miten eläimet ruokittiin?

  Vastaus löytyy Raamatusta. Raamattu todellakin sanoo, että ne menivät Nooan luo arkkiin kaksittain, kaikki liha, kaikki, jossa oli elämän henki (1 Moos 7:15). Raamattu käyttää sanaa menivät eli siirtyivät itsekseen. Kuinka hyönteiset menevät? Nehän varmaan lähtevät omille teilleen jos ne päästetään irti.

  1 Moos 6:20 Lintuja lajiensa mukaan, karjaeläimiä lajiensa mukaan ja kaikkia maan matelijoita lajiensa mukaan tulkoon kaksi kutakin lajia sinun luoksesi, säilyttääksesi ne hengissä.
  1 Moos 7:15 Ja ne menivät Nooan luo arkkiin kaksittain, kaikki liha, kaikki, jossa oli elämän henki.
  16 Ja ne, jotka menivät sisälle, olivat koiras ja naaras kaikesta lihasta, niinkuin Jumala oli hänelle käskyn antanut. Ja Herra sulki oven hänen jälkeensä.

  Tämä kysymys oli minulle suuri ihmetyksen aihe. Ajattelin, että Nooalla on täytynyt olla iso asiamiesverkosto keräämässä aläimiä ympäri maailmaa. Hänen on myös täytynyt olla hyvin varakas maksaakseen eläimistä niiden toimittajille. Sitten löysin Raamatusta selityksen: eläimet tulivat itse Nooan luo. Aikaisemmin olin kyllä pannut merkille, että kun aika koitti, eläimet menivät sisälle arkkiin.

  Eläimet toimivat vaistojensa mukaan. Muuttolinnut ’tietävät’ milloin on syytä lähteä etelän lämpöisille maille. Keväällä ne taas palaavat pohjoiseen ja jopa entiselle pesälleen tuhansien kilometrien takaa. Tästä huolimatta tuntuu uskomattomalta, miten tuhannet eläimet eri puolilta maapalloa löysivät tiensä Nooan luo; jääkarhut pohjoisesta, kengurut Australiasta, apinat ja Gorillat sademetsistä, jos jonkinlaiset matelijat, linnut, hyönteiset (?)…

  Ja sama toisinpäin: kun vuosi oli kulunut, eläinten piti tietenkin palata takaisin entisille asuinsijoilleen. Koko operaatio ei ole mahdollista ilman Jumalan ohjausta. Ihmiskunnasta ei yksinkertaisesti olisi löytynyt sellaista jättiorganisaatiota, joka olisi toteuttanut tämän laajamittaisen eläinten keräyksen. Nooaahan pidettiin hulluna ja hänelle naureskeltiin. Kuka olisi ryhtynyt keräämään hänelle eläimiä? Sitten on sama ongelma toisin päin; eläinten palauttaminen asuinsijoilleenn. Silloinhan ei ollut ketään jäljellä! Eläinten on itse täytynyt taivaltaa matka takaisin.

  Jumala sanoi: 6:17 Sillä katso, minä annan vedenpaisumuksen tulla yli maan hävittämään taivaan alta kaiken lihan, kaiken, jossa on elämän henki; kaikki, mikä on maan päällä, on hukkuva.

  – Kaikki maan päällä oleva, jossa on elämän henki on hukkuva, sanoi Jumala. Jumala ei kuitenkaan halunnut hukuttaa kaloja tai muita vedessä eläviä. Miksi näiden annettiin jäädä henkiin? Jumala ei halunnut tuhota koko elämää, koska kaikista lajeista koottiin arkkiin koiras ja naarapuoliset yksilöt. Vain ihmiset haluttiin tuhota, lukuunottamatta kahdeksaa Nooan perheen jäsentä, jotka Jumala katsoi vanhurskaiksi.

  Kaiken edellä olevan pohdiskelun jälkeen ongelman ydin kiteytyy kysymykseen: jos Jumalan tarkoitus oli tuhota ihmiskunta, eikö silloin riittäisi, että vedenpaisumus peittäisi vain ne alueet, joissa asuu ihmisiä? T.s. ratkaistavaksi nousee kysymys:

   

  Oliko vedenpaisumus koko maapallon kattava vai ainoastaan asutuille alueille kohdistuva?

  Peittyikö a) KOKO maapallo veden alle? Vaiko silloinen b) asuttu osa maailmaa? Mitä tarkoittaa kun Raamattu sanoo koko maailma?

  Luuk 2:1 Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava.
  Joh 12:19 Niin fariseukset sanoivat keskenään: ”Te näette, ettette saa mitään aikaan; katso, koko maailma juoksee hänen perässään.
  Apt 17:6 Mutta kun he eivät heitä löytäneet, raastoivat he Jaasonin ja muutamia veljiä kaupungin hallitusmiesten eteen ja huusivat: ”Nuo koko maailman villitsijät ovat tännekin tulleet, 24:5 Me olemme havainneet, että tämä mies on ruttotauti ja metelinnostaja kaikkien koko maailman juutalaisten keskuudessa ja nasaretilaisten lahkon päämies,
  Joh 21:25 On paljon muutakin, mitä Jeesus teki; ja jos se kohta kohdalta kirjoitettaisiin, luulen, etteivät koko maailmaan mahtuisi ne kirjat, jotka pitäisi kirjoittaa.

  Raamatun kirjaimellisen tulkinnan mukaan vedenpaisumus oli koko maapalloa kattava. Löytyy myös näkökantoja, jotka puolustavat näkemystä, että tulva jätti joitakin asumattomia alueita koskemattomiksi.

   

  Entä jos vedenpaisumus rajoittui vain asutuille alueille?

  Edelläolevat kysymykset antavat aihetta pohtia seuraavaa: entäpä jos vedenpaisumus olikin alueellinen? Ts. vesi peitti vain asutut alueet, jolloin kuitenkin Jumalan tahto toteutui ja kaikki ihmiset hukkuivat. Kaiken elämän tuhoaminen ei ollut Jumalan tavoite koska arkkiin tuotiin parit kaikista eläinlajeista.
  Mitä Raamattu tarkoittaa kun se puhuu, kuten 1 Moos 41:57: Ja kaikista maista tultiin Egyptiin Joosefin luo ostamaan viljaa, sillä kaikissa maissa oli kova nälänhätä. NIV And all the world came to Egypt to buy grain from Joseph, because the famine was severe everywhere.

  5 Moos 2:25 Tästä päivästä alkaen minä saatan kauhuun ja pelkoon sinun edessäsi kansat kaiken taivaan alla, niin että, kun ne kuulevat sinusta kerrottavan, ne pelkäävät ja vapisevat sinun edessäsi.’
  Gen 7:3 Niin myös taivaan lintuja seitsemän paria, koiraita ja naaraita, että siemen säilyisi elossa koko maan päällä.
  8:9 Mutta kyyhkynen ei löytänyt paikkaa, missä lepuuttaa jalkaansa, vaan palasi hänen luoksensa arkkiin, sillä koko maa oli vielä veden peitossa; niin hän ojensi kätensä ja otti sen luoksensa arkkiin.

  Kun Raamattu puhuu kaikista maan/maailman kuninkaista tai kaikista maista tultiin… ei Raamattu puhu koko maailmasta, vaan alueen maista ja alueen kuninkaista. Tämä alue Raamatussa on useinkin Israelin ympärillä oleva alue tai laajemmin ”tunnettu maailma”. Tuolloinhan suurin osa maailmasta ole täysin tuntematonta ja asumatontakin.

  2 Aik 9:23 Ja kaikki maan kuninkaat pyrkivät näkemään Salomoa kuullaksensa hänen viisauttaan, jonka Jumala oli antanut hänen sydämeensä. – Kaikki maailman kuninkaat… Yhdessä maassa ei voi olla useita kuninkaita. Tämän täytyy tarkoittaa tunnettua maailmaa, sen aikaista asuttua maailmaa.

  Hebreankielen sana, joka tarkoittaa ”maailmaa” on erez ja se voidaan kääntää ”maa”. 1 Moos 6:17 ”Sillä katso, minä annan vedenpaisumuksen tulla yli maan hävittämään taivaan alta kaiken lihan, kaiken, jossa on elämän henki; kaikki, mikä on maan päällä, on hukkuva. Tarkoittaa näin ollen ”kaikki elollinen missä on maata tulee kuolemaan”. Tämän mukaan vedenpaisumus oli universaali missä vain oli asutusta. Esimerkiksi: siellä missä oli jääkarhuja kaukana napa-alueilla, ei ollut ihmisiä, eikä vedenpaisumuksen tarvinnut yltää sinne saakka.

  – ”Koko maa” -ilmauksen voidaan siis katsoa rajoittuvan asuttuun maahan.
  Tähän tapaan argumentoivat ne tutkijat, jotka eivät usko koko maailman vedenpaisumukseen, vaan ainoastaan alueellisiin vedenpaisumuksiin. Vettä on kuitenkin vaikea pidätellä paikoillaan. Ajatellaanpa vaikka, että tietty alue halutaan peittää vedellä niin, että koko alueen päällä on vettä viiden metrin patja. Mitä tapahtuu? Vesi virtaa ympäröiville alueille ja maa paljastuu. Vesi ei kerta kaikkiaan pysy toivotulla alueella.

  Genesis kuitenkin todistaa: 7:19 Ja vedet nousivat nousemistaan maan päällä, niin että kaikki korkeat vuoret kaiken taivaan alla peittyivät. 20 Viisitoista kyynärää vesi nousi vuorten yli, niin että ne peittyivät.

  VT tutkija John Walton lausuu: This verb is used for a wide variety of ‘covering’ possibilities. A people or weeds can be so vast that it covers the land (Num. 22:11; Prov. 24:31); a blanket or clothing covers someone (Ex. 28:42; 1 Kings 1:1). Something can be covered in the sense of being overshadowed (cherubim wings covering the ark, 2 Chron. 5:8; clouds covering the sky, Ps. 147:8)… Even today when someone walks in from a downpour we might say, ‘You’re covered with water!’ If Genesis 7:19 is taken the same way, it suggests that the mountains were drenched with water or coursing with flash floods, but it does not demand that they were totally submerged uppeluksissa under water.

  Yhdyn kyllä siihen näkemykseen, että vesi todella peitti 20 jalkaa alleen alueen vuorenhuiput. Mutta! Tuli mieleeni sellainen mahdollisuus, että kun vedenpaisumuksen yhteydessä tapahtui suuria maan pinnan kohoamisia ja laskeamisia, vuorenhuiput ovat saattaneet nousta tulvan jälkeen nykyiselle korkeudelle. Muistan lukeneeni, että korkealta vuorilta on löytynyt vesieläinten fossiileja. Eihän tämä voi johtua muusta kuin siitä, että kyseinen alue on ollut aikaisemmin pitkän aikaa vedessä.
  Summa summarum: Olipa vedenpaisumus koko maapallon kattava tai asutut alueet peittävä, Jumalan tahto toteutui ja koko ihmiskunta hukkui.

   

  Saattoivatko kaikki miljoonat eläinlajit mahtua arkkiin?

  Ihmetyksen aiheita vedenpaisumuksen jälkeen

  Kuka vei eläimet takaisin omille elinalueilleen? Jääkarhut, naalit ja pigviinit pohjoiseen ja eteläiselle pallonpuoliskolle? Kengurut Austraaliaan? Sademetsien eläimet takaisin sademetsiin.
  Nykyajan tiede todistaa, että ihmismäisiä olentoja oli olemassa jo ennen Raamatullista aikaa Adamin ja Evan luomista. Vuodesta 50.000 vuoteen Noin 40.000 vuotta sitten ihmiskunta teki suuren kehityshyppäyksen – “quantum leap”.

  Ihmiset alkoivat asua yhdyskunnissa. He alkoivat tehdä aseita metsästykseen ja verkkoja kalastukseen. Ihmiset alkoivat kiinnittää huomiotaan pukeutumiseen, he alkoivat harrastaa musiikkia, maalauksia tehtiin kallioseinämiin ja jopa koruja. Kuolleetkin haudattiin osoituksena uskosta kuolemanjälkeiseen elämään.

  Nyt tulemmekin mielenkiintoiseen ajatukseen ja isoon ongelmaan.

  Tiede on ajoittanut ihmiskunnan alkuvaiheet noin vuoteen 40.000 eKr. Niihin aikoihin tapahtui siihen asti hitaan kehityksen kohdalla em. kehityshyppäys. Ne kehitysaskeleet, joita tiede on rekisteröinyt, on myös lueteltu 1. Mooseksen kirjan 4. luvussa, joka kertoo ajasta joitakin sukupolvia Adamin ja Eevan jälkeen.

  Varmaan tajuat mikä ongelma tässä havainnossa on! Adamin ja Eevan ajoitus Raamatun mukaan sijoittuu noin 4.000 vuotta ennen Kristusta. Tiede sijoittaa Adamin ja Eevan pikemminkin 40.000 vuotta ennen Kristusta.

  Ensimmäiset ihmiset eläinten luomisen jälkeen olivat Raamatun mukaan Adam ja Eeva. Tiede katsoo, että heitä ennen oli ihmismäisiä olentoja hyvinkin pitkän ajan. Jumala on luonut heidätkin, mutta siitä ei Raamattu kerro mitään.

  Maailman luominen tapahtui Raamatun mukaan kuudessa päivässä. Jotkut uskovat luomisen tapahtuneet kirjaimellisesti kuudessa 24 tunnin päivässä, mutta Raamatun käyttämä sana päivästä yowm יוֹם voi tarkoittaa yhtä hyvin etukäteen määrittämättömän pitkää ajanjaksoa; Strong’s: day, time, period, days, lifetime jne. Joka tapauksessa ihminen luotiin viimeisenä. Raamattu kertoo ensimmäiset ihmiset ja heidän jälkeläisensä. 1 Moos 4. luvun mukaan tiedämme jälkeläisten nimetkin ja heidän ammattinsa.

  Jos Adam ja Eeva ja heidän suorat jälkeläisensä asuivat maan päällä joskus 40 000 vuotta sitten, milloin sitten vedenpaisumuksen uskotaan tapahtuneen? Tieteen vastaus on: joskus noin 8000 eKr – 5000 eKr vuotta sitten (Ian Wilson ’Before the Flood’, 2002) eli Jumalan pitkämielisyys odotti non 30.000 vuotta ennen kuin hän kyllästyi ihmiskunnan synnilliseen elämään ja päätti tuhota ihmiskunnan Nooan perhettä lukuunottamatta.

  Kun luet Genesiksen 4 luvun alussa olevaa kuvausta Adamin ja Eevan jälkeläisistä, huomiosi varmaan kiinnitetyy siihen, että heillä oli sen aikaiseen maailmaan soveltuvat kelpo ammatit; Cain oli peltomies, Abel taas oli lammaspaimen, Enoch jopa perusti kaupungin, Jabal hoiti karjaa vaikka asuikin teltoissa, Jubal, Jabalin veli soitteli musiikki-instrumentteja ja Tubal Cain oli seppä, joka takoi pronssisia ja rautaisia esineitä. Tällaisten ammattien harjoittajat eivät tippaakaan muistuta yksinkertaisia metsästäjiä puhumattakaan hominiideista.

  Jos tiedemiehiä on uskominen, Afrikassa oli fossiililöytöjen perusteella ‘alkuihmisiä’ hominiideja usean miljoonan vuoden aikana ja nämä kehittyivät hitaasti näiden miljoonien vuosien aikana. Kun Raamattu luettelee Adamin ja Eevan jälkipolvien nimiä ja ammatteja, niissä esiintyy lampuri, maanviljelijä, teltantekijää, kanteleen ja huilunsoittajaa, vaski- ja rautatyökalujen tekijää. Jopa ensimmäinen kaupungin perustaja Hanok mainitaan, hän oli Adamin pojan Kainin poika. Ristiriita näyttäisi olevan ajoituksessa; tiede ajoittaa nämä ihmiskunnan edistysaskeleet noin 40000 vuoden päähän. Raamatun Jeesuksen sukuluettelo ei mitenkään voi ulottua niin pitkälle, vaan ainoastaan noin 4000 vuotta ajassa taaksepäin.

  Olisiko niin, että Jumalan vedenpaisumus hävitti kaikki hominidit? Varsinaisia ihmisiä ei ole voinut olla kovin paljoa ottaen huomioon, että Adamista ja Eevasta ei sukuluettelon perusteella ollut kulunut kovin monia sukupolvia. Tiede haluaa uskoa, että ihminen on kehittynyt näistä hominiideista. Uskokoon ken haluaa. Kaikki elävä on Jumalan luomaa, koska Jumala loi elämän. Teoriassa sellainenkin on mahdollista, että hominiidit olivat Jumalan ensimmäinen versio ihmisestä, mutta se ei tyydyttänyt Jumalaa. Kun vielä Adam ja Eeva ja heidän jälkipolvensakaan eivät täyttäneet Jumalan ihmiselle asettamia vaatimuksia, hän päätti hävittää kaikki ihmiset ja eläimet maan päältä. Jumala ei kuitenkaan halunnut hävittää kaikkia eläimiä, siksi Nooa sai tehtäväksi kerätä arkkiin kaksi kappaletta kaikista eläinlajeista.

  – Tämän kirjoitettuani löysin kahden tutkijan Ranan ja Ross’in asiasta kirjoittamia mielipiteitä. He mm. esittävät teorian, että hominiidien alkukoti olikin Mesopotamiassa eikä Etiopiassa: ”What if the Garden did not include Ethiopia, but was limited to Mesopotamia? The “out of Africa” theory uses genetic similarity to date and locate the original humans. However, this genetic evidence does not mean the first humans lived in Africa. They could have migrated. Many human populations have collectively migrated thousands of miles. Moreover, the Bible teaches that the first humans were formed in the Garden, but their population expansion occurred outside of the garden’s territory. Therefore, they could have migrated to East Africa, as anthropology teaches”.

  Ihminen rotuna eroaa eläimistä mm. siinä, että ihmisen geenistössä on paljon vähemmän diversiteettiä kuin eläimillä. “This means that when comparing DNA sequences for any two chimpanzees, any two bonobos, any two gorillas, or any two orangutans, a much greater genetic difference will be observed than for any two human beings compared. The human similarity is observed worldwide, regardless of race and ethnicity” (Rana, Fazale, and Hugh Ross. Who Was Adam?: A Creation Model Approach to the Origin of Man. Colorado Springs, 2005).

  UT:n kirjoittajat uskoivat, että Adam ja Eeva olivat todellisia historiallisia henkilöitä; Room 5:14 kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen 15 Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen; sillä joskin yhden lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi.

  1 Cor 15:22 Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, 15:45 Niin on myös kirjoitettu: ”Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu”; viimeisestä Aadamista tuli eläväksitekevä henki.
  Acts 17:26; Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat,
  Luuk 3:38, (Jeesuksen syntymäluettelosta) tämä Enoksen, tämä Seetin, tämä Aadamin, tämä Jumalan.
  Mat 19:4 Hän vastasi ja sanoi: ”Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa ’loi heidät mieheksi ja naiseksi’
  1 Tim. 2:13 Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva;
  2 Kor 11:3 Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan.

   

  Kuinka 8 henkeä on selvinnyt eläinten hoidosta?

  Eläimiä tuli olla kutakin ’lajia’ (kind) kaksi kappaletta paitsi ns. puhtaita eläimia seitsemän kappaletta (paria?). Tutkijat ovat yleisesti sitä mieltä, että ’laji’ ei ole sama kuin Darvininkin käyttämä sana species. Ilmeisesti kyse on lajien päämuodoista, joista sitten on lajiutunut luonnossa erilaisia ’species’ sangen nopeastikin, jopa muutaman sadan vuoden kuluessa. Arkissa on kuitenkin ollut sisällä erään arvion mukaan noin 16.000 eläintä eli noin 8.000 lajia keskikooltaan pienen jyrsijän kokoisia.

  Nämä tuhannet eläimet vaativat päivittäin ruokintaa, vettä, jätteiden poistamista jne. Kuvittele jättikokoista navettaa muutaman ihmisen hoidettavaksi. Raamattu ei kerro miten näistä tehtävistä suoriuduttiin, mutta on selvä, että arkissa on täytynyt huomioida nämä tarpeet jo rakennusvaiheessa. Ehkä on rakennettu kaltevia luiskia lannan poistamiseksi. Putkistoja veden jakeluun. Lihansyöjäeläimiä ei vielä ollutkaan. Kun Jumala loi eläimet, Gen 1:30 sanoo: Ja kaikille metsäeläimille ja kaikille taivaan linnuille ja kaikille, jotka maassa matelevat ja joissa on elävä henki, minä annan kaikkinaiset viheriät ruohot ravinnoksi.” Ja tapahtui niin. Ehkä tulevaisuudessa tapantuu, että nykyiset lihansyöjäeläimet muuttuvat takaisin ruohoa syöviksi. Lupaahan Raamattu, Jesajan mukaan tulevassa Paratiisissa: 11:7 Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat, ja jalopeura syö rehua kuin raavas.

   

  Mistä valtavat vesimassat ilmestyivät? Ja mihin ne katosivat?

  Maan syvyydet aukenivat

  Lähtötilanne oli, teorian mukaan, että maapallo oli paljon tasaisempi kuin nykyisin. Korkeimmat vuoret eivät olleet kuten nykyisin seitsemän kilometrin korkuisia eli vesimassa ei tarvinnut olla 7 kilometrin paksuinen patja. Erään teorian mukaan ennen vedenpaisumusta ilmakehä oli vettä sisältävien pilvimassojen peitossa lähes peittäen auringon, ja näistä pilvistä vesi sitten purkautui voimakkaana sateena. Uskottavammalta ja realistisemmalta kuulostaa teoria, jonka mukaan merien alla mannerlaatat repeytyivät ja niiden alla olevat valtavat vesimassa purkautuivat ja syöksyivät taivaalle. Mukana oli veden lisäksi erilaisia maamassoja, jotka pudotessaan maan päälle peittivät kasvistoa ja eläimiä. Tässä ei kuitenkaan ole tarkoitus esittää tieteellistä todistusta oikeasta teoriasta. Varmaa kuitenkin on, että suuria geologisia mullistuksia on tapahtunut ja Raamatun mukaan Jumala on tämän saanut aikaan omalla tahdollaan ja sanallaan. Jumalalla on tällaisia käsittämättömiä voimakeinoja, joista Jeesus antaa pienen häivähdyksen sanoessaan opetuslapsille Mat 17:20 Niin hän [Jeesus] sanoi heille: ”Teidän epäuskonne tähden; sillä totisesti minä sanon teille: jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle: ’Siirry täältä tuonne’, ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta.”

   

  Miksi näin iso operaatio, koko maapallon mittainen?

  Kun olen kirjoittanut ihmetyksen aiheitani vedenpaisumuksesta, en voi olla kysymättä: miksi ihmeessä näin maailmaa fyysisesti mullistava sarja toimia pienen ihmismäärän tuhoamiseksi? Ihmisiä on tuolloin ollut vain murto-osa nykyisestä yli 7 miljardista ihmisestä. Jostakin on jäänyt mieleeni arvio 250 miljoonaa. Mieleeni on myös jäänyt Raamatun kertomus, jossa Jumalan enkeli tuhosi yhden yön aikana 185.000 sotilasta. Siitä on lyhyt kuvaus myöhemmin tässä artikkelissa.

  Jos Jumala olisi antanut enkelijoukoilleen käskyn tuhota maan ihmiset samoin kuin yksi enkeli tuhosi nämä Israelin vihollisjoukot yhden yön aikana, ihmiskunnan tuhoaminen olisi tapahtunut nopeasti.

  Miksi Jumala valitsi näin massiivisen tavan tuhota syntinen ihmiskunta? En tiedä, mutta sen tiedän, että Jumala katui tekemäänsä ja lupasi olla käyttämättä vedenpaisumista enää toiseen kertaan. Jo kaukaisessa nuoruudessani sanoi runoilija: ”God gave Noah rainbow sign, no more water, FIRE next time”.

  Aina kun ihminen ihmettelee Jumalan tekemisiä, on hyvä palauttaa mieleen Raamatunlause: For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. (Jes 55:9)

   

 • Jeesuksen kuolema

          

  Oliko Jeesus kuolleena kolme päivää ja kolme yötä?

  Mat 12:40 Sillä niinkuin Joonas oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on myös Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä. Joona 2:1 Mutta Herra toimitti suuren kalan nielaisemaan Joonan. Ja Joona oli kalan sisässä kolme päivää ja kolme yötä.

  Vuosisatojen ajan niin katolinen kirkko kuin protestanttisetkin kirkot ovat olleet sitä mieltä, että Jeesus ristiinnaulittiin Pitkänä perjantaina ja että hän ylösnousi varhain sunnuntai-aamuna. Suurin ongelma tässä aikataulussa on, että Jeesus ei mitenkään ole voinut olla kuolleena kolmea yötä;

  Yritettäessä (kuinka monet ovatkaan yrittäneet!) konstruoida miten tapahtumat ovat alkaneet, edenneet Pääsiäisviikon aikana ja lopulta päättyneet Jeesuksen ylösnousemukseen, on huomioitava viikon kiinnekohdat: kaksi sapattia, jotka rajoittavat juutalaisten käyttäytymistä, pääsiäislampaan syöntipäivä, milloin naiset saattoivat käydä kaupassa ostamassa hajusteita. Nykyajan ihmiselle tuottaa vaikeuksia juutalaisten aikakäsitys; vuorokausi (päivä) alkaa illalla auringon laskiessa ja päättyy seuraavana päivänä samoin illalla auringon laskiessa. ”Päivään” lasketaan mukaan edellisen päivän ilta. Joissakin kohdin Raamattua sanotaan Jeesuksen nousevan kuolleista ”kolmantena päivänä”. Tämä aikamääre voi ehkä täyttyä Pitkä perjantai – sunnuntai aikajaksossa, mutta itse pidän määritystä ” kolme päivää ja kolme yötä” tärkeämpänä ja ratkaisevana.

   

  Tiistai 13. pv Nisan kuuta

  Mar 14:12: ”Ja ensimmäisenä happamattoman leivän päivänä, kun pääsiäislammas teurastettiin, hänen opetuslapsensa sanoivat hänelle: ”Mihin tahdot, että menemme valmistamaan pääsiäislampaan sinun syödäksesi?” Tämän monet tutkijat uskovat tapahtuneen päivää ennen pääsiäistä 13. pv tiistaina. Happamatonta leipää tarjottiin syötäväksi Pääsiäisenä lampaan jälkeen. Oliko siis kyseessä Pesahin valmistuspäivä?

  Sitten illalla kun oli siirrytty keskiviikon puolelle ja syöty pääsiäislammas, Jeesus ja opetuslapset lähtivät Öljymäelle ja tulivat Getsemaneen. Siellä Jeesus rukoili, mutta opetuslapset väsyneinä eivät jaksaneet valvoa. Juudas ohjasi sotilaat ja muun miesjoukon ottamaan kiinni Jeesuksen.

  Johannes kertoo mitä tapahtui pääsiäisen valmistuspäivänä. Valmistuspäivä on ennen Pääsiäistä jo päivän nimikin kertoo sen sisällöstä, s.o. valmistella itse juhlaa. (Engl. Preparation day, kreik. Paraskeuē G3904). Joh 19:14 Ja oli pääsiäisen valmistuspäivä, noin kuudes hetki [eli klo 9 aamupv). Ja hän sanoi juutalaisille: ”Katso, teidän kuninkaanne!” 15 Niin he huusivat: ”Vie pois, vie pois, ristiinnaulitse hänet!” Pilatus sanoi heille: ”Onko minun ristiinnaulittava teidän kuninkaanne?” Ylipapit vastasivat: ”Ei meillä ole kuningasta, vaan keisari.” 16 Silloin hän luovutti hänet heille ja antoi ristiinnaulittavaksi. Ja he ottivat Jeesuksen. – Jeesusta vaadittiin ristiinnaulittavaksi Pääsiäisen valmistuspäivän aamuna. Onko se mahdollista? Johannes todistaa, että Jeesuksen kuulustelu oli saatu suoritettu jo Pääsiäisen valmistuspäivän aamuna ja väkijoukko sai tahtonsa lävitse Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta.

   

  Ristiinnaulitsemispäivä keskiviikkona Nisankuun 14.

  (Vuonna 30 Nisankuun 14. päivä on ollut keskiviikko)

  Jeesus ja opetuslapset olivat syöneet lammasaterian edellisenä iltana ja sen jälkeen menneet Getsemaneen, jossa Jeesus otettiin kiinni. Joh 18:28 ”Niin he veivät Jeesuksen Kaifaan luota palatsiin; ja oli varhainen aamu (keskiviikko aamu). Ja itse he eivät menneet sisälle palatsiin, etteivät saastuisi, vaan saattaisivat syödä pääsiäislammasta”. Oli siis tultu Nisankuun 14. päivän aamuun ja juutalaisten johtomiehet eivät halunneet saastuttaa itseään astumalla Pilatuksen palatsiin ja voidakseen syödä illalla sapatin alettua Pääsiäislammasta.

  Jeesuksen kiinniotto ja vieminen kuulusteluihin on käsitykseni mukaan tapahtunut tiistain ja keskiviikon välisenä yönä. Ensimmäiset kuulustelut olivat tapahtuivat yöllä ja aamulla Jeesus vietiin Pilatukselle.

  Joh 19:13 Kun Pilatus kuuli nämä sanat, antoi hän viedä Jeesuksen ulos ja istui tuomarinistuimelle, paikalle, jonka nimi on Litostroton, hebreaksi Gabbata.
  14 Ja oli pääsiäisen valmistuspäivä, noin kuudes hetki. Ja hän sanoi juutalaisille: ”Katso, teidän kuninkaanne!”
  Pääsiäispäivänä koko Israel valmisti lammasta, kuten 2 Moos 12:6 kuvaa Jumalan käskyä Ja pitäkää se tallella neljänteentoista päivään tätä kuuta; silloin Israelin koko seurakunta teurastakoon sen iltahämärässä.

  Jeesusta ruoskittiin ja hänet vietiin Golgatalle ja ristiinnaulittiin. Yhdeksännen tunnin kohdalla (klo 3 iltapäivällä) Jeesus kuoli. Jeesuksen hautaamisella oli kiire, kuten Luuk 23:54 osoittaa: ”Ja silloin oli valmistuspäivä [juhlasapattia edeltävä päivä keskiviikko], ja sapatti oli alkamaisillaan”. Sapatti alkoi juutalaisen tavan mukaan auringon laskiessa. Jeesus haudattiin Josef Arimatialaisen luovuttamaan hautaan. Alkoi Jeesuksen 1. yö kuolleena.

   

  Torstai 15. pv
  15. pv on ollut happamattoman leivän juhlapäivä eli sapatti, juhlasapatti tai pyhä sapatti alkoi keskiviikko-iltana ja päättyi torstai-iltana.

  Pääsiäistä seuraavana päivänä (eli Nisan-kuun 15.) alkaa happamattoman leivän juhla, joka kestää seitsemän päivää. Sen ensimmäinen päivä on sapatti: 3 Moos 23:6 Ja saman kuukauden viidentenätoista päivänä on happamattoman leivän juhla Herran kunniaksi; syökää happamatonta leipää seitsemän päivää.
  Alkoi Jeesuksen 2. yö kuolleena.

   

  Perjantai 16. pv

  Naiset ostivat hyvänhajuisia yrttejä ja sekoittivat niistä hyvänhajuisen voiteen. Mar 16:1 ”Ja kun [juhla]sapatti oli ohi, ostivat Maria Magdaleena ja Maria, Jaakobin äiti, ja Salome hyvänhajuisia yrttejä mennäkseen voitelemaan häntä”.
  Jeesuksen 3. yö kuolleena.

  Viikkosapatti alkoi: normaalisti Sapatin vietto alkaa perjantaina auringonlaskun aikaan perheaterialla, jolloin myös sytytetään kynttilöitä.

   

  Lauantai 17. pv

  Normaali viikkosapatti päättyy. Jeesus nousee kuolleista.

   

  Sunnuntaina

  Mar 16:2 ”Ja viikon ensimmäisenä päivänä he tulivat haudalle ani varhain, auringon noustessa”. Jeesus ei ollut enää haudassa, hän oli ylösnoussut. Kirkot ovat katsoneet ylösnousun tapahtuneen sunnuntaina yöllä eli ennen kuin naiset tulivat varhain aamulla.

   

  Onko apostolien kertomuksissa ristiriitaisuuksia?

  Mar 14:12: ”Ja ensimmäisenä happamattoman leivän päivänä, kun pääsiäislammas teurastettiin, hänen opetuslapsensa sanoivat hänelle: ”Mihin tahdot, että menemme valmistamaan pääsiäislampaan sinun syödäksesi?” – Olen sijoittanut tässä kuvatun tapahtuman Pääsiäisen valmistuspäivään. Jos Pesah on kekiviikkona 14. pv Nisankuuta, on opetuslasten täytynyt ryhtyä valmistelemaan lammasruokaa jo edeltävänä päivänä. Tiistain puoleinen ilta luetaan samaan päivään kuin keskiviikko, joka on Pääsiäispäivä. Voidaanko sillä perusteella Pääsiäisateriaa kutsua ensimmäiseksi happamattoman leivän päiväksi? Monet tutkijat hyväksyvät oletuksen, että Jeesus sekä opetuslapset valmistivat lammasaterian vähän etuajassa.

  Mat 26:17 Mutta ensimmäisenä happamattoman leivän päivänä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat: ”Mihin tahdot, että valmistamme pääsiäislampaan sinun syödäksesi?” 18 Niin hän sanoi: ”Menkää kaupunkiin sen ja sen luo ja sanokaa hänelle: ’Opettaja sanoo: Minun aikani on lähellä; sinun luonasi minä syön pääsiäisaterian opetuslasteni kanssa.'” – Matteuksen jae 26:17 on sisällöltään sama kuin Markuksenkin. Kun molemmat apostolit antavat yhtäpitävän todistuksen, täytyy siihen uskoa ja sovitettava tapahtumien kulku tämä kiinnekohta huomioiden.

  2 Moos 12:18-20 ”Ensimmäisessä kuussa, kuukauden neljäntenätoista päivänä, ehtoolla, syökää happamatonta leipää, ja niin tehkää aina saman kuun yhdennenkolmatta päivän ehtooseen asti. Seitsemään päivään älköön hapanta taikinaa olko teidän taloissanne; sillä jokainen, joka hapanta leipää syö, hävitettäköön Israelin kansasta, olipa hän muukalainen tai maassa syntynyt. Älkää syökö mitään hapanta, vaan syökää happamatonta leipää, missä asuttekin”.

  Juutalaiset pyrkivät noudattamaan Jumalan antamia ohjeita juhlapäivien vietosta. Karitsan syönti ja sen jälkeen happamattoman leivän syönti on tapahtunut illalla, jolloin oli jo siirrytty keskiviikon 14. päivän puolelle.

  Pääsiäisen valmistuspäivä.  Joh 19:14 Ja oli pääsiäisen valmistuspäivä, noin kuudes hetki [eli klo 9 aamupv). Ja hän sanoi juutalaisille: ”Katso, teidän kuninkaanne!” 15 Niin he huusivat: ”Vie pois, vie pois, ristiinnaulitse hänet!” Luuk 23:54 osoittaa: ”Ja silloin oli valmistuspäivä [juhlasapattia edeltävä päivä keskiviikko], ja sapatti oli alkamaisillaan”. – Pääsiäisen valmistuspäivä, joka siis edelsi varsinaista Pesah-juhlapäivää alkoi tiistaina ja jatkui keskiviikon puolelle iltaan saakka. Jeesuksen kohtalonhetket sattuivat valmistuspäivään ja sen keskiviikon puoleiselle osalle.

   

  Onko ”kolmantena päivänä” sama kuin ”kolme päivää ja kolme yötä”?

  Luuk 24:6 Ei hän ole täällä, hän on noussut ylös. Muistakaa, kuinka hän [Jeesus] puhui teille vielä ollessaan Galileassa, 24:7 sanoen: ’Ihmisen Poika pitää annettaman syntisten ihmisten käsiin ja ristiinnaulittaman, ja hänen pitää kolmantena päivänä nouseman ylös.” Kolmen päivän ehto täyttyy hyvin, kun muistaa, että juutalaisen tavan mukaan ”päivä” alkaa illalla auringon laskiessa ja päättyy kun aurinko seuraavan kerran laskee.

   

  YHTEENVETO

  Olen päätynyt ratkaisuun, jonka mukaan Jeesus ja opetuslapset viettivät pääsiäista tiistaina päivää aiemmin kuin muut juutalaiset. Pääsiäisaterian jälkeen he lähtivät öljymäelle ja Getsemaneen. Yöllä Juudas kavalsi Jeesuksen, joka pidätettiin ja vietiin kuulusteltavaksi jo yöllä.

  Keskiviikko aamuna 14. pv, joka oli Pääsiäisen valmistuspäivä, Jeesuksen kuulustelut johtivat siihen, että väkijoukko vaati hänen ristiinnaulitsemistaan. Jeesusta ruoskittiin ja hänet vietiin Golgatalle, jossa hänet ristiinnaulittiin kahden muun kanssa. Klo oli 6. tunti eli puolenpäivän aikaan.

  Jeesus kuoli kolmesta ristiinnaulitusta ensimmäisenä 9. tunnilla eli iltapäivälla klo 3 aikaan.

  Nämä faktat tiedämme Raamatun perusteella.

  Jeesuksen kuolinaikaa emme tiedä tarkalleen. Sen kuitenkin tiedämme, että juutalaisten hallitusmiehet halusivat kiirehtiä ristiinnaulitsemisen loppuunsaattamista, koska juhlasapatti oli alkamassa. Sen vuoksi kahden muun ristiinnaulitun sääriluut katkaistiin, jotta he kuolisivat nopeammin ja heidät voitaisiin haudata. Pilatus antoi luvan haudata Jeesus Joosef Arimatilaisen antamaan hautaan. Arvioin, että Jeesus pantiin hautaan noin klo 18 illalla, jolloin Pääsiäisjuhlan vietto oli alkamassa.

  Hautaan laittamisaika ratkaisee ylösnousemuksen ajankohdan: ” Mat 12:40 … niin on myös Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä.

  Jeesuksen oli siis määrä olla kuolleena haudassa 72 tuntia:

  Keskiviikosta n. klo 18 torstaihin klo 18 ja
  torstaista klo 18 perjantaihin klo 18 ja
  perjantaista klo 18 lauantaihin klo 18

  Jeesuksen ylösnousemus ajoittuu lauantaihin klo 18 paikkeille, jolloin viikkosapatti oli loppumassa.

  Näin päivät laskien keskiviikon illasta (hautaanvienti) lauantain vastaavaan ajankohtaan, myös yleisesti käytetty sanonta ”kolmantena päivänä” täyttää saman aikaehdon kuin kolme päivää ja kolme yötä.

   

  Onko muita mahdollisuuksia aikataulun puitteissa?

  Ristiinnaulitseminen keskiviikkona on mahdollinen, mutta ylösnousu sunnuntaiyönä on liian myöhäinen.

  Ristiinnaulitseminen torstaina ei ole mahdollista, koska torstai oli juhlasapatin päivä.

  Ristiinnaulitseminen perjantaina on mahdollinen, mutta ylösnousu sunnuntaiyönä on liian varhain; Jos uskomme, että Jeesus ristiinnaulittiin perjantaina klo 12, ei Jeesus viettänyt haudassa kolmea yötä: 1. yö: perjantain ja lauantain välinen yö, 2. yö: lauantain ja sunnuntain välinen yö. Jeesuksen oli määrä olla kuolleena haudassa kolme yötä ja nyt jää yksi yö puuttumaan. Tällöin pitäisi myös Jeesuksen kiinnioton aikaa ja kuulustelujen kestoa muuttaa, mutta se ei ole Raamatun kertomuksen mukaista. Sunnuntai-aamuna heti päivän alkaessa valjeta naiset tulivat haudalle tarkoituksenaan voidella Jeesuksen ruumis hyvänhajuisella voiteella, mutta he totesivat haudan tyhjäksi.

  Miten aikataulun kuuluu mennä? Oma tulkintani on seuraava: Jeesus ristiinnaulittiin keskiviikkona ja hänet myös haudattiin juuri ennen juhlasapatin alkamista. Jeesus nousi ylös kuolleista ja poistui haudasta lauantaina illalla juuri ennen sapatin päättymistä.

   

  Sunnuntai-aamu

  Markus kertoo naisten tulosta haudalle: 16:4 Ja katsahtaessaan ylös he näkivät kiven poisvieritetyksi; se oli näet hyvin suuri.
  16:5 Ja mentyään hautakammion sisään he näkivät nuorukaisen [enkelin] istuvan oikealla puolella, puettuna pitkään, valkeaan vaatteeseen; ja he peljästyivät suuresti.
  16:6 Mutta hän sanoi heille: ”Älkää peljästykö; te etsitte Jeesusta, Nasaretilaista, joka oli ristiinnaulittu. Hän on noussut ylös; ei hän ole täällä. Katso, tässä on paikka, johon he hänet panivat”.

  Enkeli sanoo vain, ettei Jeesus ole täällä. Hän EI sano milloin Jeesus on ylösnoussut ja poistunut haudasta. Kirkot, niin katolinen kirkko kuin protestanttisetkin kirkot olettavat ylösnousun tapahtuneen vähän aikaisemmin yöllä. Vaikka oletus olisikin oikea, Jeesus olisi silloin ollut kuolleena haudassa NELJÄ YÖTÄ! Keskiviikon/torstain välisen yön, torstain/perjantain välisen yön, perjantain/lauantain välisen yön ja neljänneksi lauantain/sunnuntain välisen yön.

 • Käsittämätön Jumala

   

   

   

   

  Lähesty Jumalaa, niin hän lähestyy sinua! (Jaak 4:8)

  Kukaan ei varmaan täysin ymmärrä Jumalaa. Surullista on, jos ihminen ei edes kysy, miksi Jumala? Vastausta harvoin saa papilta tai kirkosta. Vastaus löytyy ahkeran tutkiskelun kautta, lähestymällä Jumalaa. Eräs tuntemani Raamatun tutkija, jota kunnioitan ahkerana ja tietävänä Raamatun tuntijana näyttää menettäneen uskonsa ja sen vuoksi syyttää Jumalaa. Hänen blogistaan ote kirjoituksessani. Kun sitkeästi lähestymme Jumalaa, hän myös lähestyy meitä. Tässä artikkelissani lähestyn Jumalaa kysymyksin. En kysy osoittaakseni epäuskoani, vaan saadakseni vastauksia.

   

  Miksi Jumala rankaisi Adamia ja Eevaa eikä Saatanaa?

  Raamatun ensimmäisessä luvussa kerrotaan kuinka Eeva ja Adam lankesivat syntiin Jumalan Paratiisissa. Kaikki tuntevat tarinan ja tietävät kuinka saatana petti ensimmäiset ihmiset. 1 Moos 3:14 “Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle: Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi.” – Eikö saatana ollutkaan syyllinen, vaan käärme, jota Jumala rankaisi. Adam ja Eeva rikkoivat Jumalan käskyä vastaan Saatanan vieteltyä heidät. Eikö Jumalan olisi pitänyt rangaista Saatanaa? Sen sijaan Jumala ajoi Adamin ja Eevan pois paratiisista, mutta antoi Saatanalle hallittavaksi koko maailman.

  Kaikki kristityt tuntevat tarinan siitä, kuinka Saatana houkutti Eevan ottamaan kielletystä puusta hedelmän ja syömään sen Adamin kanssa. Kaikki kielletty houkuttaa lapsia. Sellaisen kaltaisia Adam ja Eeva olivatkin. Oliko elämä käynyt paratiisissa tylsäksi? Ei ollut mitään mielenkiintoista tehtävää. Ei ollut televisiota, ei edes sanomalehtiä. Adamkin oli vähän tylsä. Sitten ilmaantui muukalainen, joka kysyi: Mitä! Onko Jumala muka sanonut, ettei tuosta puusta saisi ottaa hedelmää ja syödä? Olet Eeva varmaan ymmärtänyt väärin. Eeva jatkoi kertoen; 1 Moos 3:3 “mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut: ’Älkää syökö siitä älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi. 4 Niin käärme [saatana] sanoi vaimolle: ”Ette suinkaan kuole; 5 vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan.”

  Jos ajattelemme tilannetta nykypäivänä; Eeva oli kuin lapsi keksipurkilla. Äiti oli kieltänyt, ettei purkista saanut ottaa, kun vieraitakin oli tulossa. Niinpä Eeva ajatteli, että kait nyt yhden keksin saa ottaa. Ketä se nyt voisi haitata? Niin Eeva järkeili saatanan kuiskuttaessa korvaan: Ota nyt vain yksi hedelmä. Ketä se voisi vahingoittaa. Ok, vain yksi tuumasi Eeva.

  Mitä tapahtui? Jumala suuttui ja saatana nauroi itsekseen.

  Jumala ajoi Adamin ja Eevan pois paratiisista ja asetti enkelivartion vartioimaan, etteivät he pääsisi takaisin. Varsinkin Jumalaa huoletti, etteivät he pääsisi syömään puusta, jonka hedelmä antoi ihmiselle ikuisen elämän. 1 Moos 3:22 “Ja Herra Jumala sanoi: Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti!”

  Edellä ole Raamatun jae on erittäin merkityksellinen. Jumala itse sanoo, että ihminen (lajina ihmiset) on tullut sellaiseksi kuin joku meistä! Ihminen oli tottelemattomuuden seurauksena saanut viisautta ja tullut “sellaiseksi kuin joku meistä,” mikä viittaa taivaallisiin olentoihin, enkeleihin. Miksi Jumala ei halunnut Adamin ja Eevan tietävän hyvän ja pahan eroa? Tähän rikkomukseensa saakka he olivat olleet tietämättömiä. He siis eivät tienneet tekevänsä väärin! He kyllä tiesivät Jumalan kieltäneen ko. puusta syöminen, mutta, kun he eivät tunteneet oikeaa ja väärää, voidaanko sanoa heidän tehneen väärin?

  Nyt Jumala huolestui: Entä jos ihminen tämän lisäksi ottaisi myös elämän puusta” ja söisi ja eläisi iankaikkisesti. Paratiisissa olikin kaksi puuta, joista ei ollut lupa syödä 1) Hyvän ja pahan tiedon puu ja 2) Elämän puu.

  Syömällä elämän puusta ensimmäiset ihmiset eläisivät ikuisesti. Tämän saman puun tapaamme Ilmestyskirjasta, jossa pelastuneet ihmiset saavat syödä tämän puun hedelmiä. Palataan vielä Edeniin.

  Estääkseen Adamia ja Eevaa syömästä elämän puusta, Jumala Raamatun mukaan 3:24 “Ja hän karkoitti ihmisen ja asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän, leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä.” – Eikö olisi ollut helpompaa kaataa tämä puu, jolloin se ei olisi pystynyt tuottamaan ikuisen elämän antamia hedelmiä?

  Kertomus Adamista ja Eevasta saattaa hyvinkin olla joko kokonaan tai ainakin osittain kuvaannollista ilmausta. Yhtä kaikki, oliko Adamin ja Eevan rikkomus niin iso ja vakava, että sen on katsottu tuoneen synnin maailmaan. Synnin, joka on syypää kaikkeen pahaan Jumalan ja hänen luotujensa välillä.

  Miksi Jumala oli kieltänyt tästä tietystä puusta syömisen? Saatanahan sen sanoi: “vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan.”  – Eikö olisi ollut vain hyvä asia, jos Adam ja Eeva olisivat oppineet Jumalan lailla tietämään mikä on oikein ja mikä väärin? Eikö se ole Jumalan tarkoituskin, että ihmiset sen ymmärtäisivät ja toimisivat sen mukaisesti? Nythän ihmiset eivät aina tätä tiedosta, vaikka Raamattukin opettaa mikä on Jumalan tahdon mukaista (hyvää) ja mikä saatanan mukaista (pahaa).

  Millä lailla Jumala oli perustellut Adamille ja Eevalle kieltonsa? Paitsi varoittamalla sen seurauksesta, kuolemasta. Ilmeisestikään Jumala ei ollut selittänyt, minkä vuoksi hän oli tällaisen kiellon antanut. Ehkä Jumala vain halusi testata ensimmäisten ihmisten tottelevaisuutta. Ainakaan Raamatusta ei käy tarkemmin ilmi perusteliko Jumala kieltoaan ja miten. Ymmärsivätkö Adam ja Eeva mitä kuolema tarkoitti? Heillä ei ollut mitään kokemusta asiasta. Tätä taustaa vasten, oliko heidän rikkomuksensa niin vakava, että he ja heidän jälkeläisensä kaikki ansaitsivat kuolemantuomion? Näin kuitenkin Raamattu kertoo tapahtuneen.

  Seuraava rikkomuksen seuraamus on järkyttävä ja vaikuttaa mielestäni mitä suurimmassa määrin epäoikeudenmukaiselta. Paha ei saanutkaan palkkaansa, vaan mitä suurimman palkkion.

   

  Jumala antoi maailman saatanan hallittavaksi

  Saatana, joka oli syypää Adamin ja Eevan rikkomukseen, ei (ainakaan välittömästi) saanut rangaistusta. Päinvastoin näyttää tapahtuneen, että saatana sai koko maailman valtiuden. Kun ensimmäisen kerran asia minulle selvisi, en aluksi ollut millään uskoa, että näin oli oikeasti tapahtunut.

  Kristityt kyllä tietävät, että Saatana houkuttelee ihmisiä puolelleen. Monet jopa tietävät, että saatanaa kutsutaan ’tämän maailman kuninkaaksi’. Sitä, että saatana on saanut maailman kuninkuuden Jumalalta, ei monikaan tiedä. Ikinä en ole kuullut yhdenkään papin saarnassaan tätä tunnustavan. Mutta näin se on.

  Kun Jeesus oli erämaassa paastonnut 40 vuorokautta, saatana Mat 4:8 mukaan vei Jeesuksen “korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston 9 ja sanoi hänelle: ”Tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua.”

  Luukas kuvaa samaa seuraavasti: 4:6 ja sanoi hänelle: “Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon.  7 Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun.”

  Saatana siis sanoo, että koko maailma on annettu hänen haltuunsa ja hän antaa se kenelle tahtoo. Huomaa, että “hänen haltuunsa”, mutta ei suinkaan ikuisiksi ajoiksi hänen omistukseensa.

  Kukapa muu olisi voinut antaa maailman vallat ja niiden loiston saatanalle kuin Isä Jumala? Selvää kuitenkin on, että saatana ei ole saanut kaikkea tätä ikuisiksi ajoiksi, vaan Jeesus Kristus tullessaan toisen kerran maan päälle, ottaa Saatanan kiinni ja sitoo hänet tuhanneksi vuodeksi. Saatanaa ei siis vieläkään tuhota, vaan hänet vangitaan niin, ettei hän pääse kiusaamaan ketään vankeuden aikanaan. Ei vieläkään tuhota! Tiedämme kyllä mitä tapahtuu, kun nämä tuhat vuotta ovat kuluneet: Kristuksen Tuhatvuotinen valtakunta on päättymässä ja Saatana päästetään vapaaksi. Tämän täytyy olla Jumalan ihmiskunnalle asettama koe, että hän näkisi ketkä ovat uskollisia ja ketkä lähtevät Saatanan joukkoihin. Tämä koe osuu kyllä niihin ihmisiin, jotka sattuvat olemaan elossa tuohon aikaan. Se ei kerro mitään niiden osalta, jotka ovat kuolleet tuhannen vuoden aikana.

  Näin tiedämme tapahtuvan Raamatun kertomuksen perusteella. Mutta miksi saatanaa ei alun perin rankaistu Adamin ja Eevan houkuttelemisesta rikkomaan Jumalan käskyä vastaan? Miksi saatana palkittiin antamalla koko maailma hänen valtaansa? Miksi Jumala valitsi vain pienen Israelin kansan omakseen ja jätti kaikki muut kansat selviytymään yksin?

   

  Kuka on Tämän maailman kuningas”

  1 Joh 5:19 “Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa.
  Tämä Johanneksen sanoma on mitä suurimmassa määrin totta. Paha eli Saatana on Raamatun mukaan “tämän maailman kuningas”.
  Joh 12:31 Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse; nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos.
  Joh 16:11 ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu.
  Joh 14:30 30 En minä enää puhu paljoa teidän kanssanne, sillä maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei ole mitään.
  Efe 2:2 …ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan,ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa.”

  Yleensä ihmiset uskovat, että Jumala hallitsee maailmaa. Ihmiset eivät vain ymmärrä miksi Jumala sallii monia asioita tai miksi Jumala ei puutu tapahtumiin, kun jotakin pahaa on tapahtumassa. Erityisesti uskovia koetellaan; heidän on vaikea uskoa tapahtumia, joissa he ovat mukana kärsimässä – vaikka kuinka uskovia ovatkin – Jumala ei estä pahan tapahtumista. Jumalahan on kaikkivaltias ja hän on myös oikeudenmukainen, vanhurskas; kuinka Jumala voisi sallia vääryyden voittavan? Eihän voi olla mahdollista, että Jumala sallisi häneen uskovan joutuvan epäoikeudenmukaisen kohtalon uhriksi!

  Näin kuitenkin tapahtuu, mutta miksi? Ajatellaanpa Jobia; Saatana väitti, että Job uskoi Jumalaan, koska Jumala soi Jobille, vanhurskaalle palvelijalleen, kaikenlaista menestystä maailmassa. Saatana väitti Jumalalle, että jos Jobilta riistetään pois hänen maallisen menestyksensä tulokset, hän kiroaisi Jumalaa ja kääntyisi pois. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaikka Saatana kiusasi Jobia ja jopa aiheutti hänelle kaiken menetyksen. Jobille jopa kasvoi paiseita ja kaikki ystävät hylkäsivät hänet. Job uskoi Herraan kaiken vastoinkäymisen keskelläkin.

  Miten Saatana on onnistunut? Hyvin, todella hyvin! Suurin osa ihmiskunnasta palvelee vääriä jumalia. Kristittyjä on toki paljon, mutta he ovat nimellisesti kristittyjä ja ovat luopuneet oikeasta uskosta eivätkä useimmat oikeastaan usko mihinkään jumalaan. Voisi sanoa, että ”Raha” on heidän jumalansa. Mat 13:22 ”Mikä taas orjantappuroihin kylvettiin, on se, joka kuulee sanan, mutta tämän maailman huoli ja rikkauden viettelys tukahduttavat sanan, ja hän jää hedelmättömäksi”.

   

  Mikä on Saatanan suunnitelma lopun ajaksi?

  Saatana hurmaa ihmiskunnan. Jo viimeisen sadan vuoden aikana ihmiskunta on ottanut huimia teknisen kehityksen askeleita: auto, lentokone, internet, lääketieteen kehitys… Uusia keksintöjä tulee jatkuvasti. Ajattele mitä kaikkia edistysaskeleita ihmiskunta on ottanut teknisessä mielessä viimeisen sadan vuoden aikana. Ihmisen terveys paranee, elinikä pitenee. Ihminen maallistuu ja ihminen unohtaa Jumalan. Näin Saatana on varmaankin ajatellut.

  Kun katsomme tämän päivän maailmaa, emme voi olla huomaamatta jatkuvasti nopeutuvaa teknistä kehitystä – voisi sanoa, että kaikilla yhteiskunnan aloilla. Tämä koskettaa niin länsimaita kuin osaa muusta maailmasta. Kiina on kehittymässä huimaavaa vauhtia. Loput maailman maat ovat jäämässä jälkeen; Afrikka, Etelä-Amerikka, Venäjä, Aasian maat… Mikä on yhteistä näille alikehittyneille maille? Ne eivät ole kristittyjä maita kuin pieneltä osin. Mutta sekin sopii Saatanalle hyvin. Pääasia, että ne eivät turvaudu Jumalaan.

  Yksi Saatanan “arvonimista” on ilmavallan hallitsija. Vuosisadat se on ollut arvoitus ihmisille. Tänä päivänä, kun ihmiskunta on kehittänyt lentokoneita ja raketteja, käynyt kuussa ja suunnittelee matkoja Marsiin ja lähettää tieteellisiä tutkimuslaitteita avaruuteen, on helpompi ymmärtää mitä ilmavallan hallitsija voisi tarkoittaa. Ilmestyskirja kertoo Saatanan joukkojen tulevasta toiminnasta: 20:9 “Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät. Tämä suomalainen käännös KR 33/38 on harvinainen poikkeus; useimmat puhuvat kuinka ”They did go up over the breadth of the land.”, Tämä käännös saa tukea Raamatun jakeesta Efe 6:12, “Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.

  Ihmisten arvot ovat muuttuneet. Saatana haluaa edistää tällaista kehitystä, joka saa ihmiset unohtamaan Jumalan tarkoituksen ihmiskunnan suhteen. Jo Edenissä kävi ilmi, että Eevaa kiehtoi ajatus ymmärtää kaikki, Jumalan tavoin. Nykyajan ihmiset haluavat tietää kaiken, osata kaiken ja hallita kaikkea. Tämän kaiken Saatana lupaa ihmisille. Vain yksi asia jää puuttumaan – iankaikkinen elämä. Eräässä apokryfikirjassa sanottiin Saatanasta tähän tapaan; hänellä on kuoleman aiheuttamiskeinot, mutta elämää hän ei osannut aikaansaada.

  Apostasia on se mitä heille on tapahtunut. Tämä koskee valitettavasti myös valtaosaa maailman kirkoista.

  Väestönkasvu alikehittyneissä maissa merkitsee myös sitä, että evankeliumin hyvät uutiset (“god spell”) eivät tavoita yhä kasvavaa joukkoa. Jeesus Kristus saarnasi hyviä uutisia tulevasta Jumalan valtakunnasta. Jumalan valtakunta tarkoittaa Jumalan hallintoa, government of God. Saatanan ote tiukkenee ja maailmassa on ”government of Satan”.

   

  Miksi Jumala ei ole hävittänyt pahuutta pois maailmasta?

  Jumala toki halusi hävittää syntiset ihmiset maan päältä nostattamalla vedenpaisumuksen, joka hukutti kaikki ihmiset maan päällä lukuun ottamatta Nooaa ja hänen perhekuntaansa. Se ei onnistunut. Pahuus ei poistunut ihmisestä ja pian tilanne oli ennallaan.

  Edellä kysyinkin asiasta, mutta toistan vielä: eikö Jumalan olisi pitänyt hävittää saatana ja hänen enkelinsä sen sijaan, että hän koetti hävittää pahan hukuttamalla ihmiskunnan veden alle? Jumala on kyllä ottanut kiinni enkeleitä, jotka ovat olleet tottelemattomia ja pannut nämä kahleisiin odottamaan tuomiota. Kyseessä on joukko enkeleitä, jotka ottivat fyysisen olomuodon ja ryhtyivät sukupuolisiin suhteisiin maan naisten kanssa.

  Edelleen Saatana ja hänen enkelinsä saavat mellastaa maan päällä ihmisiä puolelleen juonimassa. Varmaan Jumalalla oli syynsä menetellä näin. Kristuksella on samat valtaoikeudet kuin Isä Jumalallakin. Olen ajatellut, että Kristus olisi halunnut tuhota saatanan ja hänen enkelijoukkonsa heti taivaaseen päästyään. Näin ei hän kuitenkaan ole tehnyt. Miksi saatanan annetaan edelleen toimia näin? Tiedämme Raamatusta, että Jumala ja Kristus tulevat tuhoamaan saatanan voimat tulevaisuudessa, mutta miksi sen annetaan kestää niin kauan? Monet odottavat kysyvät, ehkä tuskastuneena odottamiseen.

   

  Miksi Jumala tekee ihmisiä eri käyttöä varten?

  Jumalaa on verrattu savenvalajaan ja niin hän tekee itsekin. Jumalalla kaiken luojana on oikeus tehdä ihmisistä sopivia erilaisiin Jumalan tarkoituksiin. Myös Israel, Jumalan valitsema oma kansa, on hänen käsissään niin kuin savi savenvalajan käsissä. Sitä suuremmalla syyllä ovat pakanakansat Jumalan käsissä – käyttämäni sanan mukaisesti – käyttötavaraa. Mutta, ei Jumala tee mitään ilman suunnitelmaa ja tarkoitusta. Me vain emme läheskään aina tiedä mikä on Jumalan tarkoitus ja suunnitelma. Erityisesti olen pohtinut ja arvuutellut Jumalan suunnitelmaa pakanoiden kovasta kohtelusta. Pakanatkin ovat ihmisiä, Jumalan luotuja. Jäljempänä pohdin pakanoiden kohtaloa tarkemmin.

  Jer 18:2 “Nouse ja mene alas savenvalajan huoneeseen; siellä minä [Jumala] annan sinun kuulla sanani.” 3 Niin minä menin alas savenvalajan huoneeseen, ja katso, hän teki työtä pyöränsä ääressä. 4 Ja jos astia, jota hän valmisti, meni pilalle, niinkuin savi voi mennä savenvalajan käsissä, niin hän teki siitä taas toisen astian, miten vain savenvalaja näki parhaaksi tehdä. 6 Enkö minä voi tehdä teille, te Israelin heimo, niinkuin tekee tuo savenvalaja, sanoo Herra. Katso, niinkuin savi on savenvalajan kädessä, niin te olette minun kädessäni, te Israelin heimo.”

  Room 9:21 “Vai eikö savenvalajalla ole valta tehdä samasta savensa seoksesta toinen astia jaloa, toinen halpaa käyttöä varten?
  22 Entä jos Jumala, vaikka hän tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi, on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiit [valmistetut] häviöön,
  23 ja on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden astioissa, jotka hän on edeltävalmistanut kirkkauteen?
  24 Ja sellaisiksi hän myös on kutsunut meidät, ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös pakanoista,
  25 niinkuin hän myös Hoosean kirjassa sanoo: Minä olen kutsuva kansakseni sen, joka ei ollut minun kansani, ja rakkaakseni sen, joka ei ollut minun rakkaani.
  26 Ja on tapahtuva, että siinä paikassa, jossa heille on sanottu: ’Te ette ole minun kansani’, siinä heitä kutsutaan elävän Jumalan lapsiksi.
  27 Mutta Esaias [Jesaja] huudahtaa Israelista: Vaikka Israelin lapset olisivat luvultaan kuin meren hiekka, niin pelastuu heistä vain jäännös.

  2 Tim 2:20 “Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita, ja toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten. 21 Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämänkaltaisista [väärän opetuksen levittäjistä], tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis.”

  Näin tavallisestakin “astiasta” voi tulla astia jakoa käyttöä varten. Pakanakin voi tulla “juutalaiseksi”, Jumalan kansan jäseksi. Room 2:29 sanookin; “vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.” – Tämän määrittelyn mukaan minäkin olen kristitty juutalainen. Meitä onkin paljon, tällaisia “juutalaisia”.

  Paavalin Roomalaiskirjeen 9. luku on osittain selvää, mutta osittain arvoitukselista. Selvää ja ymmärrettävää on, että Jumala muokkaa käyttää ihmisiä erilaisiin tarkoituksiin. “Laupeuden astiat” hän edeltä käsin valmistanut Jumalan tehtäviin ja siihen liittyvään “kirkkauteen” (kunniaan). Kutsumus koskee paitsi juutalaisia, myös pakanoita. Alun perin juutalaista muodostuva Israel oli Jumalan omaisuuskansa. Nyt Jumala sanoo; “Minä olen kutsuva kansakseni sen, joka ei ollut minun kansani, ja rakkaakseni sen, joka ei ollut minun rakkaani.” Paavali viittaa profeetta Hooseaan, jonka kirja kirjoitettiin jo 700 luvulla eKr. Jumalan kaukokatseisuus näkyi jo tuolloin! Mikä on se kansa, joka tulee Israelin paikalle?

  En varmuudella osaa sanoa. Uskon, että kysymys ei ole kansasta tai valtiosta, jonka voisi nimeltä mainita. Kysymys voisi olla niin kutsutuista messiaanisista juutalaisista, niistä jotka ovat juutalaisia sydämen sisäisen tuntemuksen mukaisesti (jae 29). Siihen voi kuulua juutalaisia, jotka ovat ottaneet Kristuksen pelastajakseen, mutta yhtä hyvin käännynnäisiä muista uskonnoista.

  Jumala ei petä lupaustaan, jonka se antoi aikoinaan Israelin isille. Israelin uskollinen jäännös tulee selviämään, mutta se on kuitenkin vain ’jäännös.’ 

   

  Miksi Jumala antaa ihmisille uskoa eri määrän?

  Room 12:3 “Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut.”

  Pelastumisen on katsottu johtuvan riittävästä uskosta Jumalaan. Jos nyt Jumala itse säätelee ihmisten uskon määrää, ei ihminen itse olekaan vastuussa uskostaan. Viimeisellä tuomiolla hän voikin puolustautua sanomalla “Jumala ei antanut minulle enempää uskoa.” Tai, hän voi sanoa, “Jumala loi minut tällaiseksi ’halpakäyttöiseksi astiaksi.’ En kyennyt parempaan.” Tai, hän voi kertoa, “kuolin nuorena, kun Israelin joukot teurastivat minut ja maanmieheni. En edes ennättänyt miettiä jumalaan liittyviä asioita.”

  Jumalan olemukseen kuuluu oikeamielisyys. Kristus tuomarina puolestaan korostaa kasvavaa armoa. Uskallan väittää, ettei tällaisten ihmisten tuhoaminen tai muu rankaisu ole oikeudenmukaista. Miten Jumala ja Kristus toteuttavat tuomionsa oikeudenmukaisesti, en tiedä.

  Jos Jumala olisi antanut kaikille saman määrän uskoa, he kilvoittelisivat ’samalta viivalta’. Miksi Jumala on antanut ihmisille eri määrän uskoa? Room 12:3 Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut.

  1 Kor 12:11 Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo.

  Room 9:21 Vai eikö savenvalajalla ole valta tehdä samasta savensa seoksesta toinen astia jaloa, toinen halpaa käyttöä varten?

  2 Tim 2:20 Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita, ja toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten.

  Jumala jakaa lahjojaan niinkuin tahtoo, kullekin kykyjensä mukaan. Jumala on myös päättänyt, kenet hän kutsuu ja kenet valitsee ja kenet hän vetää puoleensa ja Kristuksen tykö. Paavalilla ei ollut mahdollisuutta kieltäytyä Kristuksen kutsusta. Kolme päivää hän oli sokeana, syömättä ja juomatta. Sitten Herran vihollisesta tuli hänen vakaa kannattajansa. Jumala tekee tahtonsa mukaisesti. Se ihminen, joka katsoo, ettei hän ole saanut yhtä paljon kuin joku toinen, voi lohduttautua, että Jumala muistaa häntä viimeisellä tuomiolla. 

   

  Mitä tapahtuu ihmisille, jotka saavat vähän uskoa?

  Miten Jeesus tuomitsee heitä viimeisellä tuomiolla? Jeesus kertoi asiasta vertauksessaan.

  Mat 25:14 “Sillä tapahtuu, niinkuin tapahtui, kun mies matkusti muille maille: hän kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa;
  15 yhdelle hän antoi viisi leiviskää, toiselle kaksi ja kolmannelle yhden, kullekin hänen kykynsä mukaan, ja lähti muille maille.
  16 Se, joka oli saanut viisi leiviskää, meni kohta ja asioitsi niillä ja voitti toiset viisi leiviskää.
  17 Samoin kaksi leiviskää saanut voitti toiset kaksi.
  18 Mutta yhden leiviskän saanut meni pois ja kaivoi kuopan maahan ja kätki siihen herransa rahan.

  Vertauksen mies (Jeesus) antoi palvelijoilleen rahaa sijoitettavaksi “kullekin hänen kykynsä mukaan”. Mies odotti tuloksia kertyvän matkansa aikana; siltä, joka oli saanut ison summan, odotettiin parempia tuloksia kuin siltä vähäiseltä palvelijalta, joka oli saanut vain pikkusumman. – Näin on myös uskon laita; suurin osa ihmiskunnasta on saanut uskoa vain vähän. Heiltä Jeesus odottaa vain perusasioita, ainakin saamansa säilyttämistä turvassa. Niiltä, jotka ovat saaneet paljon uskoa – he ovat useinkin opettajia, pappeja, piispoja jopa paaveja – heiltä odotetaan paljon. Kun he ovat seurakunnassa ja koko kirkossakin merkittävässä valta-asemassa, heitä Jeesus tarkastelee tuomiolla ankarammin kuin vähäisen uskon saanutta ihmistä. Jos he ovat toimineet hyvin ja saattaneet monia vanhurskauteen, he tulevat uudessa maailmassa loistamaan kirkkaina kuin tähdet. Päinvastaisessa tapauksessa: jos he ovat luopuneet Kristuksen uskosta, vainonneet toisin uskovia, polttaneet heitä roviolla tai jos he ovat syyllistyneet pedofiliaan ja raiskanneet heidän hallussaan olevia pieniä ja viattomia, heidän tuomionsa on kovempi.

  Dan 12:3 “Ja taidolliset loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti”.

  Mat 18:5 “Ja joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut. 6 Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen.”

  Kun Jumala on antanut ihmisille eri määrän uskoa, vähän uskoa saaneelle riittää, “että uskoo”. Jos uskoa on vähän, on vaikeampaa ottaa selvää Jumalan tahdosta ja toteuttaa sitä. Mitä Jumala on ajatellut tässä kohdin? Ehkäpä hän on suunnitellut pelastavansa lopussa myös ne ihmiset, jotka ovat saaneet uskoa vain vähän tai ei lainkaan. Jos näin ei olisi ja vain vahvan uskon ihmiset löytäisivät pelastuksen, Jumala ei olisi oikeamielinen.

   

  Miksi Jumala ei itse noudattaisi omaa käskyään?

  Jumala käskee meitä rakastamaan vihollisiamme: Mat. 5:44 “Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat”. – Jos syntiset ihmiset viimeisellä tuomiolla ovat Jumalan vihollisia, eikö Jumalan pitäisi noudattaa heitä kohtaan omaa käskyään ja rakastaa heitä? Jumala opasti meitä antamaan anteeksi meitä vastaan rikkoneille, tarvittaessa vaikka “seitsemänkymmentä kertaa seitsemän”. Miksi Jumala itse ei olisi armollinen ja anteeksiantavainen luoduilleen, vaan lähettäisi heidät ikuisiksi ajoiksi kärsimään tulisessa järvessä?

  Miksi? Jumala sanoo Raamatussa, että hän tahtoo kaikkien pelastuvan. Kuitenkin hän aikoo tuhota suurimman osan ihmiskuntaa.

  Room 8:20-21 ”Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle – ei omasta tahdostaan, vaan alistajan – kuitenkin toivon varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen”.

  Jumala tässä ilmoittaa, että [koko] luomakunta on vastoin omaa tahtoaan alistettu katoavaisuuden alle, mutta tulee vapautetuksi turmeluksen eli synnin orjuudesta (KJV bondage of corruption) Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Roomalaiskirje lupaa luomakunnalle toivoa, mutta monissa paikoin Raamattua toivon sijaan luvataan kadotusta, itkua ja hammasten kiristystä, ikuista eroa Jumalan kirkkaudesta jne.

  Jumala siis loi ihmiset ja hän alisti heidät ’katoavaisuuden’ alle. Vanhemmat englanninkieliset käännökset kuten KJV käyttävät sanaa vanity, jota voisi luonnehtia paitsi turhamaisuudella, myös oman edun tavoittelulla, elämisellä tämän maailman menon mukaan. Jumala myös varmisti, että ihmisten joukossa on vanhurskaita, jotka ovat Hänen valittujaan.

  Tästä tulenkin tärkeään päätelmään; Jumala teki omassa viisaudessaan tärkeän kahtiajaon luomakuntansa suhteen. Olemme myös lukeneet, kuinka Jumala antoi uskoa kullekin oman harkintansa mukaisen määrän. Pelastusta ajatellen ihmiset lähtevät eri viivalta kilvoittelemaan ikuisen elämän palkinnosta. Sen vuoksi tulen siihen loppupäätelmään, että Jumala korjaa tilanteen viimeisen tuomion yhteydessä ja tarjoaa pelastuksen saamisen helpoksi. Raamatusta tiedämme jo, että pelastumiseen riittää, kun huutaa yhden sanan: Jeesus! Jos haluat olla monisananinen, voit sanoa; Jeesus Kristus, Jumalan Poika, armahda minua! Mutta tuo yksikin sana riittää. Jeesus tietää mitä tarkoitat sen lausumalla. Hän muistaa sen viimeisellä tuomiolla.

  Apt 17:31 “Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen [Kristuksen] kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista.”

  Jumala on määrännyt ihmisen ylimmäksi tuomariksi. Kristus tuomitsee koko ihmiskunnan oikeamielisesti. Raamatussa todetaan tuomion perustuvan kunkin ihmisen tekoihin. Ilmestyskirja ja monet muut vakuuttavat: … ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan. On erilaisia tekoja ja niin ollen erilaisia tuomioita. Se on varmaa, että tuomiot ovat oikeamielisiä. Moni syntinen puhdistuu teoistaan ja saa elämän. En kuitenkaan usko universalismiin, jonka mukaan kaikki ihmiset lopulta pelastuvat. Tämän artikkelisarjan viimeisessä luvussa ’Viimeinen tuomio’ käsittelen 1. Korinttolaiskirjeessä esiin tuotua Jumalan puhdistavaa tulta, joka polttaa pois ihmisen synnit. Ihmiset voivat näin pelastua, monetkin syntiset, mutta edellytyksenä näyttäisi olevan, että ko. ihminen on ainakin jossain määrin ‘rakentanut talonsa’ Kristuksen varaan. Tämä tuli ei ole kiirastuli, johon katoliset uskovat. Katolisen oppikäsityksen mukaan kiirastuli polttaa ihmisiä kuoleman jälkeen ennen kuin ihminen pääsee taivaaseen. Puhdistava tuli polttaa ihmistä ylösnousemuksen jälkeen, jotta ihminen puhdistuisi ja pelastuisi.

  Tähän liittyy ainakin yksi merkittävä ongelmakohta. Jos oikein pahat ihmiset joutuvat kärsimään tietyn ajan tulisessa järvessä, mitä heille tapahtuu, kun rangaistus on kärsitty? Pääsevätkö he muiden mukana taivaalliseen paratiisiin? Vai onko heidän kohtalonsa annihilaatio, lopullinen hävitys olemassaolosta, ikuisesti pois Jumalan kasvoista? Vai onko niin, että ei ole tulista järveä, mutta ne, joihin ei Jumalan puhdistava tuli kohdistu, hävitetään heti ja pois lopullisesti? Vaikea kysymys, johon en osaa vastata muutoin kuin kysymällä ja tutkimalla lisää.

  Seuraavaksi pohdiskelen pakanoiden kohtaloa. Miten he sijoittuvat Jumalan suureen suunnitelmaan? Ovathan hekin ihmisinä Jumalan luomia ja Jumalan kuvia. 

   

  Miten käy pakanoiden?

  Jumala salli Israelin tuhota vihollisiaan. Pakanoiden hengillä ei Vanhan Testamentin aikoina ollut mitään arvoa. Miksi Jumala ei mahdollistanut pakanoille pelastusta? Vasta Jeesus antoi lähetyskäskyn. Ovatko pakanat tuomitut jo edeltä käsin hävitykseen?

  Eräs Raamatun tutkija, jota olen jo vuosia seurannut ja arvostanut minua paljon enemmän Raamattua tuntevana, näyttää tyystin menettäneen uskonsa. Lainaan otteen hänen kirjoituksestaan. Hänen vanhempiin kirjoituksiinsa erityisesti suosittelen perehtymistä.

  Seuraavassa lyhyt ote “Totuutta” blogista, jonka kirjoittajalla on nykyisin kovin voimakas näkemys Jumalan suhtautumisesta: https://totuutta.wordpress.com/2020/08/22/tahtoiko-jumala-pelastaa-pakanat/

  ”Jumala on Raamatun lehdillä pahempi kuin saatana, sillä vain hän voi olla kaiken kärsimyksen ja viattomien kuoleman isä! Raamatun Jumala toimii lisäksi omia periaatteitaan vastaan, kun kostaa syyllisen lapsille ja rankaisee viattomia yhden ihmisen (Aatamin) tekemästä synnistä.

  Miten on siis mahdollista, että kristityillä on niin vinoutunut kuva Jumalasta kuin heillä nyt on? Että Jumala on täydellisen hyvä ja oikeamielinen rakastava isä? Se johtuu siitä, että heille on opetettu Jumalan olevan sellainen. Raamatusta on otettu vain ne kohdat, joissa sanotaan näin olevan. Ne kohdat, joissa Jumala tappaa ja käskee tappaa viattomia, sivuutetaan nopeasti ja jatketaan aivopesua, jonka avulla saadaan uskovien mieleen vääristynyt kuva siitä Jumalasta, josta Raamattu kertoo.

  Kun kristityt sitten lukevat Raamattua, niin he yrittävät kumota selvätkin kohdat, jotka osoittavat Jumalan olevan väärämielinen ja hirviömäinen sadisti. Tämä saa kristinuskon näyttämään naurettavalta ja uskovaiset kristityt hölmöiltä ulkopuolisen silmissä. Kristityt vievät Raamatun sisään sen ulkopuolelta oppimansa kuvan hyvästä ja oikeamielisestä Jumalasta. Yrittävät selittää kaikki kohdat siten, että Jumala olisi sellainen kuin he luulevat hänen olevan Raamatun lehdillä.

  Raamatun Jumala on paha, mutta hänessä on kuitenkin myös hyvää aivan niin kuin ihmisissä. Raamatun kirjoittajat ovat luoneet jumalastaan ihmisen kaltaisen: Raamatun Jumala on ihmisen kuva sen sijaan, että ihminen olisi Jumalan kuva.

  Raamatun Jumala ajattelee, puhuu ja toimii aivan niin kuin hänen aikansa ihmiset. Hän muuttuu ja muuttaa mieltään samalla tavalla kuin ihmiset muuttuvat ja muuttavat mieltään. Hän on mustasukkainen, äkkipikainen, pitkä vihassaan, anteeksiantamaton, säälimätön ja ankara koston Jumala. Hän osaa myös olla armollinen, pitkämielinen, anteeksiantava, laupias ja rakastava isä. Kaikki tämä mielenoikkujen mukaan, sillä mitään selvää kaavaa ei hänen toiminnallaan ole, ellei puolueellisuutta pidetä sellaisena.”

  Jumala valitsi Raamatun profeetat ja Israelin kansan yksin oman päättämänsä mukaan, mutta jätti muut ihmiset ja pakanakansat palvomaan epäjumalia, jotka oli jakanut heille sitä varten. (5 Moos 4:19) Jos Jumala olisi tahtonut pakanoiden uskovan häneen jo Vanhan testamentin aikana, niin miksi hän ei ilmoittanut itseään heille? Miksi hän ilmoitti itsensä vain pienelle Israelin kansalle eikä koko maailmalle?”

  —-

  – Edellä lainaamani blogikirjoituksen sanoma on, että Isä Jumala on siis tietoisesti osoittanut pakanakansat palvomaan aurinkoa, kuuta ja tähtiä. Mitä Jumala on ajatellut ja suunnitellut? Onko hän jo alusta lähtien luopunut ajatuksesta tarjota pelastusta pakanakansoille?

  Jumala valitsi Israelin omaksi kansakseen. Millä perusteella? Israel on monet kerrat pettänyt sitoumuksensa pitää Jehova heidän ainoana Jumalanaan. Roomalaiskirje sanoo näin 11:26 “ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: ”Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.
  27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä.”
  28 Evankeliumin kannalta he kyllä ovat vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden.

  – “Isien tähden” tarkoittanee Abrahamia, Iisakia ja Jaakobia. Kutsuuhan Jumala itseään ”Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaksi” (2 Moos 3:6)

  11:29 “Sillä ei Jumala armolahjojansa ja kutsumistansa kadu.
  30 Samoin kuin te ennen olitte Jumalalle tottelemattomia, mutta nyt olette saaneet laupeuden näiden tottelemattomuuden kautta,
  31 samoin nämäkin nyt ovat olleet tottelemattomia, että myös he teille tulleen armahtamisen kautta nyt saisivat laupeuden.
  32 Sillä Jumala on sulkenut kaikki tottelemattomuuteen, että hän kaikkia armahtaisi.

  – Kaikki ovat tottelemattomia, kyllä. Mutta armahtaako Jumala todella kaikki? Siis KAIKKI?

  Jumala olisi voinut tehdä niin isoja tunnustekoja joillekin pakanakansoille, että he olisivat luopuneet pakanajumalistaan. Kristuskin tuli maan päälle vain “Israelin kadonneiden lampaiden” tähden. Vasta ylösnoustuaan hän juuri ennen astumistaan taivaaseen antoi tehtäväksi opetuslapsille viedä pelastuksen sanan kaikille kansoille.

  Mikä oli pakanakansojen osa? 5 Moos 4:19 “ja ettet, kun nostat silmäsi taivasta kohti ja katselet aurinkoa ja kuuta ja tähtiä, kaikkea taivaan joukkoa, anna vietellä itseäsi kumartamaan ja palvelemaan niitä, sillä Herra, sinun Jumalasi, on jakanut ne kaikille muille kansoille koko taivaan alla.”

  Kun Jumala on suunnitellut näin, se merkitsee, että pakanakansat on rajattu pelastuksen ulkopuolelle. Kun pakana herätetään viimeiselle tuomiolle, Kristus kysyy häneltä, “miksi olet palvonut aurinkoa ja kuuta” etkä Isä Jumalaa? Pakana vastaa: ”Ei minulla ja kansallani ole koskaan ollut muuta jumalaa kuin aurinko ja kuu. Näitä olemme vuodesta toiseen palvoneet hartaasti.”

  – Hänetkö sitten vain tuhotaan, kuten 2 Tes kertoo?

  2.Tessalonikalaiskirje:
  1:8 “tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. 9 Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta.”

  – Mitä iankaikkinen kadotus Herran kasvoista tarkoittaa?

  Jumalan Uudesta maailmasta kertoo seuraavat jakeet:

  Ilm 22:3 “Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä  4 ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa.”

  Näin pelastuneiden osalta. Miten niiden osa on, jotka eivät pelastu?

  Toisessa Mooseksen kirjassa kerrotaan siitä, kuinka Mooses halusi nähdä Jumalan kasvot. Silloin Jumala vastasi hänelle: 2 Mooseksen kirja: 33:20 Ja hän sanoi vielä: Sinä et voi nähdä minun kasvojani; sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon.

  Merkitseekö iankaikkinen kadotus siis yksinkertaisesti kuolemaa? Kaikki ne, jotka eivät voi nähdä Jumalan kasvoja, ovat kuolevaisia ja kuolevat nähdessään Jumalan kasvot. Näin olisi tapahtunut Mooseksellekin, ellei Jumala olisi estänyt Moosesta näkemästä hänen kasvojaan. Tämä rangaistus merkitsee kuolemaa, josta Raamattu käyttää nimitystä ’toinen kuolema’. Tessalonikalaiskirjeen rangaistus eli iankaikkinen kadotus Herran kasvoista, voikin tarkoittaa, että rangaistava näkee yhden kerran syntisenä Jumalan kasvot ja kuolee! Sen vuoksi pelastuvat näkevät Jumalan kasvot vasta pelastumisen jälkeen, eikä ennen niin kuin ne, jotka saavat rangaistukseksi iankaikkisen kadotuksen Herran kasvoista. Rangaistus ei sisällä muuta tuskaa kuin pettymyksestä johtuvan, kun rangaistuksen saava käsittää, ettei pelastu kuten toiset. Rangaistus on nopea, mutta sen vaikutus on iankaikkinen.

  Niistä ihmisistä, jotka saavat rangaistukseksi iankaikkisen kadotuksen Herran kasvoista, voidaan todeta, että he eivät eläessään halunneet päästä tosi Jumalan yhteyteen. Heidän kuolemansa vahvistaa heidän elämänsä. Heidät oli Jumala tehnyt “halpaa käyttöä varten.” He olivat olleet Jumalan “käyttötavaraa”.

  Tilanne koskee niitä, jotka elivät kauan aikaa sitten. Tilanne muuttui, kun Jumala antoi pojalleen tehtäväksi lunastaa maailman synnit ja käynnistää evankeliumin (hyvien uutisten) julistaminen myös pakanoille. Tämän lähetyskäskyn Kristus antoi apostoleille noustuaan kuolleista ja ennen astumistaan taivaaseen. Mat 28:19 on Raamatuissa tallennettu näin: “Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.” – Joko apostolit olivat tottelemattomia Jeesuksen käskyn suhteen tai sitten kyseessä on katolisten väärennys, jonka tarkoitus on vahvistaa uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan. Apostolit nimittäin eivät esimerkiksi ensimmäisenä Helluntaina Kristuksen taivaaseen astumisen jälkeen kastaneet kolmeatuhatta ihmistä Mat 28:19 ilmaisemalla tavalla, vaan Apt 2:38 mukaan: “Niin Pietari sanoi heille: Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.”

  Aikaisempaa artikkelia varten selvitin, paljonko ihmisiä on asunut maailmassa tähän hetkeen mennessä. Tarkkaa lukuahan ei kukaan ihminen tiedä, mutta olennaista onkin suuruusluokka. Väestötieteilijät ovat laskeskelleet, että reilusti yli sata miljardia. Tästä juontaa mieleeni kysymys: kuinkahan suuri osa tästä on pakanoita, joilla ei Raamatun mukaan pitäisi olla mitään toivoa elämästä Jumalan uudessa maailmassa. Jos tällaisia “Jumalan käyttötavaraa” olisi pyöreästi sata miljardia, mitä ajatuksia se herättäisi? Minulle tulee mieleen kysymys; mikä on Jumalan määrittämä osa hänen suuressa suunnitelmassaan? Vaikka tämä ihmisjoukko ei tunne Jumalaamme, joukossa on paljon myös niin kutsuttuja “hyviä ihmisiä”, joilla ei vain ole ollut mahdollisuutta tuntea Jumalaa.

  Raamatun mukaan tällainen ihminen voi pelastua, vaikka ei ole edes kuullut Jumala Jehovasta. Roomalaiskirje antaa toivoa tämän kaltaisille ihmisille: 2:14 “Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostansa tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itsellensä laki
  2:15 ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa myötä-todistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä –
  16 sinä päivänä, jona Jumala on tuomitseva ihmisten salaisuudet Kristuksen Jeesuksen kautta, minun evankeliumini mukaan.”

  Viimeisellä tuomiolla tutkitaan asia perusteellisesti. Sen mukaan mitä kunkin ihmisen omatunto sanoo? Mikä ratkaisee tuomion sinä päivänä, kun ihmisten syvimmätkin salaisuudet paljastuvat?

  Jumala on rakkaus

  1 Joh 4:8 “Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.” Se tarkoittaa, että
  1 Kor 13:4 “Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus  on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile,
  5 ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa,
  6. ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa;
  7. kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii.”

  Voit vaikka kokeeksi kirjoittaa edellä oleviin jakeisiin sanan rakkaus tilalle sanan Jumala. Huomaat miten hyvin sananvaihto sopii jakeisiin. Eivätkö rakkaus ja armo kuljekin käsi kädessä?

  Jos Isä Jumala olikin ankara ja asetti valitsemansa kansan kaiken edelle, viimeisen tuomion antaa ihminen Jeesus Kristus. Joh 5:22 vahvistaa “Sillä Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion Pojalle.”

  Room 5:20 “Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi; mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi.”

  Jaak 2:13 … mercy triumphs over judgment. Suomeksi tämä olisi … armo voittaa tuomion.

  Uskallan väittää, että ihminen, Jeesus Kristus ylimpänä tuomarina, ymmärtää myös pakanoita ja näkee ihmisen sydämeen ja saa selville kaikki ihmisten salatutkin ajatukset. Näin ei enää ole yksin ratkaisevaa “tunteeko” kyseinen ihminen Jumalan?

  Apostolit olivat yksinkertaisia ihmisiä. Jeesuksen jakama oppi ei mennyt perille. Vaikka apostolit olivat todistaneet Jeesuksen ihmetekoja, jopa kuolleiden herättämistä eloon ja myrskyävän meren taltuttamisen, he eivät ymmärtäneet. Juudas oli tietysti ääriesimerkki vääristä toiveista. Vasta Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen ja kun he olivat saaneet Jumalan Pyhän hengen lahjan, he olivat tehtävänsä tasalla. Silti he olivat epäluuloisia eivätkä pystyneet näkemään Paavalin aitoa kääntymystä, vaan päästäkseen hänestä eroon, lähettivät hänet puhumaan pakanoille. Paavalin (ent. Saul) pakkokäännytys (apt 9) on nähtävä laajemminkin kuin vain yhden kiihkojuutalaisen käännyttämisenä. Kysyn näin: jos yksi ihminen voidaan kääntää uskon asioissa täysin ympäri, eikö koko pakanain suuri joukko voitaisi samalla tavoin käännyttää?

  Jumalan sana piti siis saarnattaman todistukseksi kaikille kansoille. Uskon, että Jumala on tarkoittanut tämän niin, että jokaisen pitää kuulla evankeliumi ja pystyä tekemään tietoon pohjautuva valinta. Se, joka silloin hylkää Kristuksen, on ansainnut kohtalonsa viimeisessä tuomiossa. Ovatko ihmiset yhtään sen viisaampia kuin apostolit aikoinaan? Tuskinpa. Sen vuoksi, näin uskon, vähäinenkin usko Kristuksen puoleen ja vaikka mitä eriskummallisimpien uskontokuntien väärin tulkitsema uskon oppi, voi riittää, että ihminen pääsee Jumalan puhdistavan tulen käsittelyyn.

   

  Miksi Raamattua on niin vaikea ymmärtää?

  Miksi Jumala ei ole tuottanut niin selväsanaista Raamattua, että tulkintavaikeuksia ei olisi? Ei olisi eri kirkkokuntia. Esim. Raamattu voisi sanoa: Vain Isä on Jumala. Pyhä Henki ja Poika eivät ole. He ovat …

  Mutta hetkinen! Näinhän Raamatussa sanotaankin! Tarvitsee vain lukea silmät auki. Joh 17:3 “Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.” “Ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt” on lisäys päälauseeseen, lisäys, joka erottaa sen päälauseesta ja antaa oman selityksensä.

  1 Kor 8:6 on täsmällisempi. 1 Kor 8:6 “niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen kauttansa.” – Päälauseen lisäys kertoo tarkalleen, kuka Jeesus Kristus on. Meillä on ainoastaan yksi Jumala. Meillä on sen lisäksi yksi Herra.

  Muistattehan sen Raamatun kohdan, jossa sanottiin, kuinka Jumala teki Jeesuksesta Herran ja Kristuksen. Apt 2:36 “Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte.” – Moni lukee tämänkin jakeen ymmärtäen sen, mutta kuitenkaan ei ole ymmärtänyt sen merkitystä. Varmaan jae pitää paikkansa, en lainkaan epäile. Siinä on kuitenkin tärkeä lisätieto; jos Jumala tekee jostakin toisesta Herran ja Kristuksen, on tämä toinen arvossa alempi Jumalaa. Jos Jeesus olisi kirkkojen väittämän mukaan tasavertainen Jumala Isän kanssa, ei Isä Jumala olisi ylentänyt poikaansa Herraksi, vaan se olisi ollut arvon alennus.

  Tässä oli pari esimerkkiä siitä, että meillä on ainoastaan yksi Jumala, Isä. Eikö se ole selvästi sanottu? Eihän tässä ole mitään vaikeutta ymmärtää? Miksi sitten kohta parin vuosituhannen ajan kaksi suurinta kristillistä kirkkoa kivenkovaan väittää, että Jumala muodostuukin kolmesta yhdenvertaisesta persoonasta? Jopa niin kovaan, että ne, jotka väittivät vastaan, saatiin laillisesti tappaa. Sen lisäksi, että tällaiset vääräuskoiset piti surmata, heidät julistettiin kelvottomaksi pelastumaan ja pääsemään taivaaseen.

  On siis Raamatunkohtia, jotka ovat selväkielisiä, mutta kirkko on pakottanut niiden tulkinnan toisenlaiseksi. Apuna on käytetty kirkon arvovaltaa, uhkauksia ja suoranaista vainoa. Vielä keskiajalla tämä onnistui helposti, koska Raamattua ei ollut käytettävissä kansankielisenä; papit puhuivatkin “Jumalan omalla kielellä” eli latinaa, josta kirkkokansa ei ymmärtänyt mitään. Kirkolla oli lisäksi viranomaisasema ja se pystyi sitä käyttäen tuomitsemaan niskoittelijat, vaikka poltettavaksi roviolla.

  Tänä päivänä ei tällaisia tekijöitä ole. Kirkot, niin katolinen kirkko kuin protestanttisetkin kirkot, ovat onnistuneet säilyttämään auktoriteettiaseman, jota yksittäiset tutkijat tai pienet toisinajattelijoiden ryhmät, eivät pysty järkyttämään.

  Vaikka meillä tänä päivänä on monia eri käännösversioita, selitysteoksia ja sanakirjoja, ei ihmisten ymmärrys ole paljoa lisääntynyt. Kysyn siis: Miksi Jumala antoi niin monitulkintaisen Raamatun? Miksi Jeesuskaan ei edes halunnut kuulijoidensa ymmärtävän? Jos Jumala olisi halunnut ihmisten ymmärtävän, Hän olisi voinut kirjoituttaa Raamatun niin, että mitään tulkintaongelmia ei olisi ilmennyt. Jos Jeesus olisi halunnut suurten kuulijajoukkojen ymmärtävän ja uskovan, eikö Hän olisi voinut edes selittää mitä Hänen vertauksensa tarkoittivat?

  Miksi Raamatussa on niin paljon kielikuvia, symboleja, kuvaannollista kerrontaa? On paljon ihmisiä, niin maallikoita kuin kirkonmiehiäkin, jotka ovat sitä mieltä, että kaikki mitä Raamatussa sanotaan, on käsitettävä kirjaimellisesti. Viimeisen tuomion rangaistukset tulisine järvineen pitää ottaa kirjaimellisesti. Ihmiset (jotka itse ovat omasta mielestään synnittömiä ja vanhurskaita) suorastaan haluavat, että Jumalan rangaistus pannaan ehdottomasti täytäntöön. – Raamatun ymmärtäminen helpottuu, kun lukija oppii tajuamaan, milloin on kyse kuvaannollisesta ilmauksesta ja mikä on kielikuvan takana ja tarkoituksena. Jokaisen vertauksen tarkoituksena on opettaa henkinen totuus. Sanoihan Jeesus, että minun sanani on henki ja elämä! (Joh 6:63)

  Kieltämättä, Raamatussa on paljon tulkinnanvaraisia asioita. Esimerkiksi kysymys helvetistä ja ikuisesta kidutusrangaistuksesta tulisessa järvessä. Lukemattomat ihmiset uskovat tällaiseen rangaistukseen kivenkovaan, koska “se on niin selvästi sanottu Raamatussa moneen kertaan.” Kirkko ei halua edes oikaista tällaisia käsityksiä, koska se veisi pohjan pois hyviltä saarnan argumenteilta. Pelkohan on ollut kirkon työkalu kautta aikojen.

  Raamattu tarjoaa huonoon Raamatun ymmärrykseen selityksen: 

   

  Saatana sokaisee uskottomat

  2 Kor 4:4 “niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.” – Saatana, jota Raamattu kutsuu “tämän maailman jumalaksi” on sokaissut uskottomien (ja varmaan monien uskovienkin) mielet eivätkä nämä ymmärrä lukemaansa Raamatussa.

  Mutta myös Jumala voi tehdä niin

  Joh 12:39 “Sentähden he eivät voineet uskoa, koska Esaias [Jesaja] on vielä sanonut:
  40 “Hän [Herra] on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä, että he eivät näkisi silmillään eivätkä ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi.”

  Ajattelin niin, että saatana on se, joka pettää ja johtaa harhaan. Miksi Jumalankin tarvitsee turvautua tällaisiin keinoihin?

  2 Tessalonikalaiskirje: 2:11 “Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen.” – Olisiko oikeampi ilmaisu, että Jumala sallii eksytyksen? Saatanahan varsinaisesti lähettää tai käynnistää eksytyksen. Oleellinen kysymys on, kenelle eksytys on suunnattu, jotta nämä uskoisivat valheen? Edeltävät jakeet kertovat: 2:9 “tuo, jonka [antikristuksen] tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä 10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja seuraava jae vielä tuo lisäperustelua: 2:12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.

  Tämän eksytyksen tarkoituksena näyttää olevan paljastaa ne ihmiset, jotka ovat valmiita uskomaan saatanan apulaisten, antikristuksen ja väärän profeetan, vääriä väitteitä.

  Tämä onkin Jumalan tuomion keskeinen peruste. Ihmiset koetellaan ja sitten ne tuomitaan, jotka eivät usko totuutta, vaan ovat mielistyneet vääryyteen. Miksi tämän seikan paljastaminen edellyttää eksytyksen käyttämistä? Varmaan Jumala, joka tietää ja näkee kaiken, olisi pystyvä selvittämään ketkä rakastavat totuutta, ilman että käytetään sen selvittämiseksi eksytystä. Ja mikä on tämä eksytys?

  Eksytys liittyy saatanan apulaisen, antikristuksen toimintaan. Antikristus jopa julistautuu jumalaksi: 2 Tes 2:4 “tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.” Arvattavasti suuri määrä ihmisiä uskoo tähän petokseen ja saa Jumalan tuomion. Mat 24:24 kertoo myös, että “vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.”

  Taistelussa ihmisten sieluista sekä saatana että Jumala sokaisevat ihmisiä tai lähettävät heille väkevän eksytyksen. Ne ovat ainakin tyypillisiä saatanan keinoja, mutta miksi Jumalakin tekee niin? Jumalahan on kaikkivaltias, kaikkitietävä, kaiken näkevä. Jumala tuntee meidät paremmin kuin me itse. Miksi tarvitaan ’eksytyksen’ kaltaisia keinoja?

  Kysynkin Jumalalta: varmaan olet edeltä käsin nähnyt seuratessasi Raamatun kirjoitusta, millaisiin virheellisiin tulkintoihin Raamatun sana on joutunut ja sitä kautta erilaisten uskonkäsitysten, jopa kirkkokuntien muodostumiseen. Olisiko sinun pitänyt puuttua Raamatun kirjoittajien toimintaan jo ennen kuin he julkaisivat tekstinsä? Puutuithan Raamatun kirjoittamiseen antaessasi profeetoillesi sanomia. Nyt emme tiedä varmuudella edes kuka on kirjoittanut Raamattuun sisällytetyt tekstit. Onko esimerkiksi Paavali kirjoittanut itse kaikki ne kirjeet, jotka Raamatussa on mainittu hänen teksteikseen.

  Tämän sivuston alussa on englanninkielinen kirjoitus Ivan Paninin viiden vuosikymmenen mittaisesta työstä. Hän laski Raamatun kirjainten numeroarvojen summat ja totesi koko alkukielisen tekstin muodostavan seitsemällä jaollisia sanaryhmiä. Jos tällaista ryhmää ei jossain kohdassa löytynyt, Panin saattoi todeta siinä kohdassa olevan virheen. Näin hän pystyi esimerkiksi selvittämään, puhuttiinko Raamatussa henkilöstä Junia vai Junias. Juuri tällaiset todistukset olisivat mitä parhain vahvistus koko Raamatun jumalallisesta alkuperästä. Paninin työstä jäi kuitenkin jotain merkittävää puuttumaa, joka tänä päivänä olisi helppo toteuttaa tietokoneiden avulla vaivattomasti. Harmi, ettei kukaan ole puuttunut asiaan ja jatkanut Paninin työtä. Silti, suosittelen lukemaan ko. artikkelin. Siitä käy joka tapauksessa ilmi monia ihmisille tuntemattomaksi jääneitä Raamatun tekstin ominaisuuksia. Esimerkiksi Raamatun ensimmäisten sanojen “Alussa Jumala loi taivaan ja maan” merkillisiä ominaisuuksia on Panin osoittanut kymmenittäin. 

   

  Outoja tapahtumia Raamatussa

  Jumalan enkeli sotii Israelin puolella

  Hiskia, Juudan kuningas oli vaikeuksissa Assurin hyökkäyksen edessä. Hän rukoili Jumalaa lausuen 2 Kun 19:19 “Mutta pelasta nyt meidät, Herra, meidän Jumalamme, hänen käsistänsä, että kaikki maan valtakunnat tulisivat tietämään, että sinä, Herra, yksin olet Jumala.” Herra vastasi rukoukseen 19:34 “Sillä minä varjelen tämän kaupungin ja pelastan sen itseni tähden ja palvelijani Daavidin tähden.” Tapahtui näin:

  19:35 “Ja sinä yönä Herran enkeli lähti ja löi Assurin leirissä sata kahdeksankymmentä viisi tuhatta miestä, ja kun noustiin aamulla varhain, niin katso, ne olivat kaikki kuolleina ruumiina.”

   

  Jumala kysyy neuvoa (1 Kuningasten kirja):

  Juudan kuningas Joosafat ja Israelin kuningas neuvottelivat sotaan lähdöstä Gileadin Raamotiin. Israelin kuningas kokosi neljäsataa profeettaansa ja nämä kaikki vakuuttivat sotaretken onnistuvan. Vielä kysyttiin profeetta Miikalta: ”Miika, onko meidän lähdettävä sotaan Gileadin Raamotiin vai oltava lähtemättä?” Hän vastasi hänelle: ”Lähde, niin saat voiton; Herra antaa sen kuninkaan käsiin.”

  1 Kun 22:19 jatkaa kertomusta: ”Mutta hän sanoi: ”Kuule siis Herran sana: Minä näin Herran istuvan istuimellansa ja kaiken taivaan joukon seisovan hänen edessään, hänen oikealla ja vasemmalla puolellansa.
  20 Ja Herra sanoi: ’Kuka viekoittelisi Ahabin lähtemään sotaan, että hän kaatuisi Gileadin Raamotissa?’ Mikä vastasi niin, mikä näin.   21 Silloin tuli henki ja asettui Herran eteen ja sanoi: ’Minä viekoittelen hänet.’ Herra kysyi häneltä: ’Miten?’   22 Hän vastasi: ’Minä menen valheen hengeksi kaikkien hänen profeettainsa suuhun.’  Silloin Herra sanoi: ’Saat viekoitella, siihen sinä pystyt; mene ja tee niin.’

  Mikä tässä on huomionarvoista? Ensinnäkin, näyn mukaan Jumala istui valtaistuimella ja kaikki taivaan joukot olivat hänen edessään. Sitten Jumala esitti kysymyksen: Kuka viekoittelisi Ahabin lähtemään sotaan, että hän kaatuisi Gileadin Raamotissa? Miksi Jumalan on kysyttävä tällaista neuvoa enkeleiltään? Entä saiko Jumala hyviä neuvoja? Ei, ”yksi sanoi yhtä ja toinen sanoi toista” kuten UM-käännös asian ilmaisee.

  Sitten tuli henki Jumalan eteen… Kuka on tämä henki, sitä ei Raamattu kerro, mutta veikkaukseni on, että kyseinen henki oli Saatana. Hän lupasi viekoitella Ahabin menemällä valheen hengeksi kaikkien hänen profeettojensa suihin. Tähän ehdotukseen Jumala vastasi: Saat viekoitella, mene ja tee niin, siihen sinä pystyt.

  Koko näytelmä on omituinen. Miten on mahdollista, että Jumala kokoaisi miljoonat ja miljoonat enkelinsä kysyäkseen heiltä neuvoa miten vietellä joku maan pikku kuningas sotaan. Viettelytehtävä annetaan Saatanalle, tälle, joka vietteli Adamin ja Eevan syntiin. Luulisi, että Saatana olisi viimeinen, jolle Jumala osoittaisi luottamustaan. Saatanan ratkaisu on hänelle luonteenomainen; Saatana menee valheen hengiksi Ahabin profeettojen suihin. Eikö Jumala itse osaisi ratkaista, miten kaksi maan kuningasta saadaan sotimaan keskenään? Eikö Jumalalla ollut muuta ratkaisua mielessään kuin sota?

   

  Aurinko seisoi alallansa ja kuu pysyi paikallansa (Joosua 10:12-13)

  Israelilaisilla oli kostettavaa viholliselleen amorilaisille. Taistelu kesti ja kesti eikä vihollisista oltu saatu selvää voittoa. Joosua kertoo, miten asia eteni:

  Joos 10:10 “Ja Herra saattoi heidät hämminkiin israelilaisten edessä, niin että nämä tuottivat heille suuren tappion Gibeonissa ja ajoivat heitä takaa Beet-Hooronin solatietä, surmaten heitä aina Asekaan ja Makkedaan asti.
  11 Ja kun he paetessaan Israelia olivat Beet-Hooronin rinteessä, heitti Herra taivaasta heidän päällensä isoja kiviä, koko matkan Asekaan asti, niin että he kuolivat; niitä, jotka kuolivat raekivistä, oli useampia kuin niitä, jotka israelilaiset surmasivat miekalla.

  12 Silloin puhui Joosua Herralle, sinä päivänä, jona Herra antoi amorilaiset israelilaisten valtaan, ja sanoi Israelin silmien edessä: ”Aurinko, seiso alallasi Gibeonissa, ja kuu Aijalonin laaksossa.
  13 Niin aurinko seisoi alallansa, ja kuu pysyi paikallansa, kunnes kansa oli kostanut vihollisilleen. Niinhän on kirjoitettuna ”Oikeamielisen kirjassa.” Niin aurinko pysyi paikallansa keskitaivaalla päiväkauden, kiirehtimättä laskemaan.”

  Pysähtyikö aurinko paikalleen? Nykyihminen voisi sanoa, että eihän aurinko edes kierrä maata! Entä, lakkasiko maa pyörimästä? En nyt käy pohtimaan kummasta oli kysymys. Sen sijaan kysyn: jos Jumala halusi Israelin voittavan amorilaiset, miksi Jumala ei yksinkertaisesti menetellyt niin kuin tapahtui 2 Kun 19:35 kertoman mukaan ja lähettänyt enkelin Israelin armeijan avuksi. – Ehkäpä siksi, että enkeli suoritti surmatyön yön pimeydessä ja tässä Joosuan tapauksessa taistelu käytiin päivänvalossa?

  Jumala käyttää erilaisia keinoja tavoitteensa saavuttamiseksi. Hän voi avustaa valitun kansansa pääsemistä taistelussa voittoon tai sitten hän voi itse puuttua tapahtumien kulkuun enkeliensä avulla.

   

  Jumala rankaisee ankarasti

  Tässä pari esimerkkiä Jumalan rangaistuksista.

  1 Sam 6:19 “Mutta Herra surmasi Beet-Semeksen miehiä sentähden, että he olivat katsoneet Herran arkkia; hän surmasi kansasta seitsemänkymmentä miestä, viisikymmentä tuhatta miestä; ja kansa suri sitä, että Herra oli surmannut niin paljon kansaa.” – Jumalan pyhää ei saa edes katsoa. Jos niin tekee, se maksoi viidenkymmenen tuhannen miehen hengen.

  2 Sam 6:6 “Mutta kun he tulivat Naakonin puimatantereen luo, ojensi Ussa kätensä Jumalan arkkiin ja tarttui siihen, sillä härät kompastuivat.
  7 Silloin Herran viha syttyi Ussaa kohtaan, ja Jumala löi hänet siinä hänen hairahduksensa tähden, niin että hän kuoli siihen, Jumalan arkin ääreen.”

  Jumalan Liitonarkki on pyhääkin pyhempi. Joka rikkoo tätä pyhyyttä, maksaa kalliisti, kun Jumalan viha syttyy. Kun Liitonarkkia oltiin siirtämässä, vetohärät kompuroivat ja Ussa -niminen mies pelkäsi arkin putoavan kuljetusvaunujen lavalta. Hän vaistomaisesti kohotti kätensä ja tarttui arkkiin estääkseen sen putoamisen. Siinä samassa syttyi Jumalan viha ja hän surmasi Ussan hänen hairahduksensa tähden.

  Silti Jumalan rangaistus Ussalle tuntuu väärältä; Ussahan toimi vaistonvaraisesti tarkoituksena estää Arkin vahingoittuminen.

  4 Moos 15:32 Israelilaisten oleskellessa erämaassa tavattiin mies kokoamassa puita sapatinpäivänä.  35 ”Mutta Herra sanoi Moosekselle: Se mies rangaistakoon kuolemalla, koko seurakunta kivittäköön hänet leirin ulkopuolella. 36 Silloin koko seurakunta vei hänet leirin ulkopuolelle, ja he kivittivät hänet kuoliaaksi, niinkuin Herra oli Moosekselle käskyn antanut.”

  Tämän miehen raskas synti oli, että hän keräsi erämaavaelluksen kestäessä sapattina risuja polttopuikseen. Jumala määräsi hänet kivitettäväksi hengiltä. Sellaista “työtä” ei ollut lupa tehdä sapattina. Kaikki oli tarkkaan määrätty, jopa askelten määrä oli säädelty.

  Kristuksen julistaman Uuden liiton astuttua voimaan, ei tallaisia tilanteita enää pääse syntymään. Kysymys onkin siitä, mitä tapahtuu niille ihmisille, jotka rikkoivat Jumalan antamia määräyksiä vanhan Lakiliiton aikana. Avoin kysymys on, miten viimeisellä tuomiolla Kristus ylimpänä tuomarina suhtautuu pakanoihin, jotka eivät koskaan ole tunteneet Isä Jumalaa tai edes hänen poikaansa.

   

  Kuningas David

  Kuningas Daavid oli mies Jumalan mieleen. Apt 13:22 “Mutta hän pani hänet [Saulin] viralta ja herätti heille kuninkaaksi Daavidin, josta hän myös todisti ja sanoi: ’Minä olen löytänyt Daavidin, Iisain pojan, sydämeni mukaisen miehen, joka on tekevä kaikessa minun tahtoni.”  – Kuningas Daavid kuitenkin murhautti Batseban aviomiehen Uurian saadakseen tämän vaimon itselleen. Jumala rankaisi kuningas Daavidia ja tämä katui tekoaan.

  Daavid oli aluksi Jumalan mieleinen mies. Sitten Jumala vihastui Daavidiin ja rankaisi häntä viemällä Daavidin pojan hengen. Daavidin poika Salomo puolestaan pääsi Jumalan suosioon. Daavidille itselleen on luvassa Israelin kuninkuus, kun Kristus tulee toisen kerran ja perustaa Tuhatvuotisen valtakunnan. Apt 2:34 todistaakin, “Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin,” vaan Daavid odottaa haudassaan ylösnousemusta.

  Otin kuningas Daavidin esille esimerkkinä siitä, kuinka Jumalan suosio voi vaihdella ihmisen elämän eri vaiheiden mukana.

  Emme tiedä kaikkea, emmekä ymmärrä sitä kaikkea mitä tiedämme. Jälleen on syytä palauttaa mieliin Raamatunlause: “Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne.” (Jes 55:9)

   

   

   

   

 • Millainen kirkko on Jumalan mieleen?

  Tässä artikkelissa pohdin seuraavaa ongelmaa: maailmassa on tuhansia kirkkoja ja niistä monet väittävät olevansa se ainoa oikea, Jumalan hyväksymä kirkko ja ainoa, jonka oppi on Raamatun mukainen. En nimeä mitään kirkkoa, joka olisi tällainen ainoa oikea Jumalan kirkko. Sen sijaan pyrin tuomaan esille tekijöitä ja edellytyksiä, joiden pitää täyttyä, jotta kirkko olisi Jumalan kirkko. Uskon, että hyvin monissa kirkoissa on joukko yksilöitä, jotka Jumala hyväksyy. Ongelmaksi muodostuu se, että he eivät muodosta kirkossa enemmistöä eivätkä ole sen johdossa. Tärkeä kysymys nousee esille: Jumala sanoo, että Jumalan kansan tulisi lähteä pois porttokirkosta, etteivät tulisi sen synneistä osallisiksi.

  .

  Mikä on kirkko?

  Kreikankielessä kirkkoa tai seurakuntaa merkitsevä sana on ἐκκλησία ekklēsía. Se tarkoittaa uloskutsuttuja. Uloskutsuttuja mistä? Oman tulkintani mukaan uloskutsuttuja tämän maailman menosta, väärien jumalien palvonnasta ja oikeankin Jumalan palvonnasta silloin kun palvonta sisältää ei-raamatullisia opetuksia.

  Ilm 18:4 Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: ”Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Ja myös:2 Kor6:17 Sentähden: ”Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani 
  18 ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias.” 

  Mistä Jumalan kansan pitäisi lähteä ulos, etteivät ihmiset tulisi osalliseksi hänen synneistään? Kun luemme koko 18. luvun, saamme tietää paljon lisää. Suuri Babylon on juuri kukistunut. Mikä on tämä Suuri Babylon? Ilmestyskirja kertoo, että tämän Babylonin kanssa ovat maan kuninkaatkin ’harjoittaneet haureutta’ mikä tässä kohtaa on kuvaannollinen ilmaus väärän uskonnon harjoittamisesta ja sen vallan tuomasta mahdista.

  Kun Babylon tuhoutuu yhdessä hetkessä, ”maanpiirin kuninkaat, jotka hänen kanssansa ovat haureutta harjoittaneet ja hekumallisesti eläneet, itkevät ja parkuvat häntä, kun näkevät hänen palonsa savun”. Kauppiaista todetaan, että he ”itkevät ja surevat häntä, kun ei kukaan enää osta heidän tavaraansa”. Babylon on kaupunki: ”Voi, voi sinua, Babylon, sinä suuri kaupunki, sinä vahva kaupunki, sillä sinun tuomiosi tuli yhdessä hetkessä!” Keitä asuu tässä kaupungissa – kauppiaiden lisäksi? Se käy ilmi jakeesta 18:16, jossa surkutellaan tätä kaupunkia: ”Voi, voi sitä suurta kaupunkia, joka oli puettu pellavaan ja purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä, kun semmoinen rikkaus yhdessä hetkessä tuhoutui!” – Kaupunki, joka oli puettu ’pellavaan ja purppuraan’ tarkoittaa, että kaupungissa oli runsaasti pellavaan ja purppuraan puettuja ihmisiä, tämän Babylonin porton palvelijoita.

  Kysymyksessä on yksi kaupunki ja siitä käsin vaikuttava suurin kristillinen kirkko. Lähtekää ulos siitä minun kansani, sanoo Kristus Johanneksen kautta maailmalle. Tämän kaupungin ja sen suuren kirkon tuomio ja tuho tulee yhdessä hetkessä. Tästä kirkosta sanoo Ilmestyskirja: ”sinun velhoutesi villitsi kaikki kansat” (18:23) ja sen syyksi katsotaan ” profeettain ja pyhien veri ja kaikkien veri, jotka maan päällä ovat tapetut” (18:24).

  Tämä kaupunki ja sen edustama uskonnollinen maailmanmahti kuvaavat, ei ainoastaan tätä yhtä kaupunkia, vaikka se kaupunki onkin tämän porttokirkon keskus. Sen edustaman uskonnon harjoittajia ja seurakuntia on ympäri maailman. Lähtekää ulos siitä, sanoo Kristus. Se on vaikeaa, sillä kyseisellä kirkolla on raudanluja ote ihmisiin; poislähteminen on kielletty ja lähtijöitä uhataan ankarimmalla mahdollisella rangaistuksella – Jumalan yhteydestä ikuisiksi ajoiksi erottamisella. Yhtä tiukka ote seurakuntalaisiin on mm. Jehovan Todistajilla ja RCG:llä (Restored Church of God).

  Jo 1500-luvun puolivälissä pyrittiin määrittelemään millaisia ominaisuuksia on Jumalan hyväksymällä kirkolla: “The marks, by which the true Church is known, are these: if the pure doctrine of the gospel is preached therein; if she maintains the pure administration of the sacraments as instituted by Christ; if church discipline is exercised in punishing of sin.” (The Belgic Confession, 1561). Reformaatioon saakka Katolinen kirkko oli yksinomaisessa valta-asemassa ja määräsi opillisesta sisällöstä ja myös sakramenteista ja kirkkokurista. Tässä artikkelissa pohdin lähinnä mitä Jumala ajattelee maailman kirkkojen varsin kirjavasta oppien sekamelskasta.

  Käsitykseni mukaan kirkot pyrkivät valtaosin noudattamaan Raamatun sanaan perustuvaa oppia. Jotkut sanovat, ettei muu tule kysymykseenkään. Katoliset kirkot (Roomalaiskatolinen ja Idän kreikkalaiskatolinen) kuitenkin antavat paljon painoarvoa perinteille ja kirkon oman hallinnon määräyksille. Paavin sana painaa paljon, onhan hän ”Jumalan Pojan sijainen” – Vicarius Filii Dei – maan päällä.

  Ilmestyskirjan alussa tarkastellaan nykyisen Turkin alueella olleita seurakuntia, miten he olivat lipuneet pois apostolisesta uskosta ja opetuksesta. Ilm 2:5 sanookin: ”Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta”. Lamppu ja lampunjalka kuvaa seurakuntaa ja seurakunnan statusta oikean uskon ylläpitäjänä. Jos seurakunta ei tee parannusta, se voidaan poistaa muiden seurakuntien joukosta. (Thayer’s Lexicon: to take it out of the number of churches, remove it altogether)

  Epäkristillisinä kirkkoina on yleisesti pidetty mm. seuraavia: Mormoonit, Jehovan todistajat,  Adventisit, Urantialaiset. Itse olen tutustunut Jehovan todistajien oppiin viikottaisissa ”Raamatun tutkiskeluissa”. Oikeastaan näissä tilaisuuksissa tutkiskeltiin JT:ien omia kirjasia ja silloin tällöin vilkaistiin JT:ien omasta Raamatun käännöksestä, että siellä vahvistettiin kirjasten opetuksen raamatullisuus. Lopetin osallistumisen näihin tilaisuuksiin, kun huomasin kuinka tiukasti he pitivät kiinni opeistaan, joita kaikkia en suinkaan voinut hyväksyä. Heidän Raamatun tuntemuksensa oli erinomaista ja ihmisinä he olivat kyllä esimerkillisen hyväntahtoisia ja pyrkivät siihen, että heidän keskinäinen rakkautensa vallitsisi seurakunnan kokoontuessa.

  Katolisesta kirkosta olen kirjoittanut oman artikkelin. Heidän oppiinsa sisältyy niin monia Raamattuun perustumattomia opinkappaleita, etten voi pitää heidän oppiaan Raamatun mukaisena. Tämähän on tärkein kysymys sen ymmärtämiseksi, hyväksyykö Jumala kirkon omakseen.

  .

  Mitä meidän on uskottava Raamatun mukaan?

  Tämä on tiivistetty aika hyvin Apostoliseen uskontunnustukseen. Se onkin vanhin uskontunnustus läheltä apostolista aikaa. Myöhemmissä tunnustuksissa mennään yli Raamatun sanan. Esimerkiksi Athanasioksen tunnustus, jossa edellytetään uskovien tunnustavan Isän ja Pojan ja Pyhän hengen yhdenvertaisen jumaluuden sillä seuraamuksella, että he muutoin menettävät mahdollisuutensa pelastua.

  Jeesuksen asema onkin keskeinen opillinen kiistakysymys. Olen siitä kirjoittanut näillä sivuilla eri artikkeleissa. Se on Raamatun mukaan varmaa, että Jeesus on Jumalan ainosyntyinen Poika. Myös on varmaa, että Jeesus on Herra ja Kristus, koska Isä Jumala on hänet sellaiseksi tehnyt. Raamattu ei missään sano suoraan, että Jeesus ja Pyhä Henki olisivat Jumaluudessa tasavertaisia Isä Jumalan kanssa.

  Kristityissä seurakunnissa onkin tästä oma mielipiteensä. Se ei kuitenkaan saa olla tuomitseva niitä kohtaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta tasavertaiseksi Jumalaksi Isän ja Pyhän hengen kanssa, vaan tunnustavat Jeesuksen vain Jumalan ainosyntyiseksi pojaksi. Raamattu kieltää uskovia lausumasta kadotustuomiota kenellekään. Se on Jumalan ja Kristuksen asia.

  1 Joh 4:1 Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. 4:2 Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta.

  Maailmassa on lukuisia kirkkokuntia, joilla jokaisella on omat uskoon liittyvät varmat opinkappaleet. Ne ovat useinkin vastakkaisia toisten kirkkojen näkemyksiin. Selvää on, että kaikki eivät voi olla oikeassa. Miten Jumala suhteutuu erilaisiin näkemyksiin? Olenkin eräässä artikkelissani kysynyt, miksi Jumala ei antanut meille täysin yksiselitteistä Raamattua? Varmasti hän olisi osannut laittaa profeettojensa suihin niin selvät sanat, ettei tulkintaongelmia olisi tullut. Muuta selitystä en ole keksinyt kuin sen, että Jumala haluaa ihmisten ponnistelevan ja tutkivat Raamattua totuuden löytämiseksi. Ihmisten tulee olla kärsivällisiä toisenlaisia mielipiteitä esittäviin, eikä suinkaan kirota teitä syvimpään helvettiin.

  Paavali puhui Jumalan seurakunnista, nykyisen Turkin alueella sijaitseville seurakunnille lähettämissään kirjeissä. 2 Tes 1:4 ”niin että me itsekin Jumalan seurakunnissa kerskaamme teistä, teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissanne ja ahdistuksissa, joita teillä on kestettävänä”. Eräät kirkot ovat ottaneet kirkkonsa nimeen ”Church of God” liitteen ja vakuuttavat noudattavansa apostolista opetusta. Hyvä jos näin olisi.

   

  Väärästä kirkosta ja sen opista

  1 Tes 5:21 ”mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on”. Jumalan tarkoitus on, että ihminen etsisi totuutta, tutkisi mitä eri opinsuunnat tarjoavat ja että ihminen perustaisi uskonsa monipuoliseen tietoon ja viimein vakaumukseen oikeasta opista. Jos ihminen jo kasteesta lähtien sidotaan tiettyyn kirkkoon ja sen oppirakenteeseen, tällainen totuuden etsiminen ei ole mahdollista. Siksi ihmisille sanotaankin: Lähtekää ulos siitä ettette tulisi sen synneistä osallisiksi.

  Voidaankin kysyä, onko mahdollista elää Jumalan tahdon mukaisesti ja samanaikaisesti olla tällaisen kirkon jäsen, jonka oppi ei ole Raamatullista? Tulkitsen Raamatun kehotuksen poislähtemiseksi annetuksi juuri sen vuoksi, että jos saatanalle antaa pikkusormen, se vie koko käden. Ei ole kuitenkaan minun asiani hätistellä ihmisiä pois kirkosta, jonka he uskovat olevan Jumalan hyväksymä. Olen tavannut monia tällaisia ihmisiä, mm. Jehovan todistajia, ja uskon, että he ovat täysin vilpittömiä uskossaan.

  Entäs sitten kun oikea totuus ja oikea kirkko on löytynyt? Joh 17:14: ”Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta ole. 2 Tim 3:12 Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. Ja vielä: Room 8:8 Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. 8:9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu”. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa. – Em. jakeet osoittavat, että totuuden valitseminen ja sitä elämässään noudattaminen ei suinkaan ole helppoa. Usein on niin, että pienet kirkot ovat ehdottomia oman oikeaksi väittämänsä opin noudattamisen suhteen. Isoille useinkin riittää, että ulkoisesti noudattaa kirkon ohjeita.

  Alkuseurakunnasta kerrotaan Raamatussa Apt 2. luvussa:

  2:42 Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.
  43 Ja jokaiselle sielulle tuli pelko; ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta.
  44 Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä,
  45 ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille, sen mukaan kuin kukin tarvitsi.
  46 Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella,
  47 kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.

  1 Kor 12:11 Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo.
  12:12 Sillä niinkuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin;
  12:13 sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä. – Jumala haluaa nähdä oman kirkkonsa jäsenet ikään kuin yhtenä ruumiina yhdessä Hengessä kastettuina.

  Ehkäpä tulemme näkemään jotain tämän kaltaista viimeisinä päivinä: 2:17 ’Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. 2:21 Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.’

  .

  Hajaannus ja sen torjuminen

  Valtakirkot tulkitsevat Kristuksen ruumiin merkitsevän eri puolella sijaitsevia seurakuntia. Ekumeeninen liike pyrkii yhdistämään uskontojen opetukset ja seurakunnat. Miten tällainen voi menestyä? Raamatun Jumala on tarkka oikeasta opista eikä suvaitse vääriä opetuksia, ei edes perinnäissääntöjen noudattamista ennen Hänen sanansa opetusta.

  Efesolaiskirjeessään Paavali sanoo 4:14 ”ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa;
  15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,
  16 josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on”.

  Raamattu pyrkii kaikin tavoin kannustamaan seurakunnan jäseniä rakentumaan rakkaudessa, välttäen kaikenlaisia opintuulia, häneen, joka on seurakunnan pää – Kristukseen.  2 Kor 11:4 varoittaakin: ”Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte”. – Raamatullinen ajatus, että olisi vain yksi kirkko (seurakunta), jonka pää on Kristus, on kaunis ajatus. Miten on käynyt? Kristillisiä kirkkoja on tuhansia ja kaikki eivät suinkaan ole opillisesti yhtä mieltä. Katolinen kirkko on ankaran hierarkkisen rakenteensa avulla pystynyt paremmin pitämään ympäri maailmaa jakaantuneet seurakuntansa paavillisessa komennossa. Hajaannus alkoi jo Paavalin aikana. Seurakunnan jäsenet tunnustautuivat olevan 1:12 … ”Minä olen Paavalin puolta”, toinen: ”Minä Apolloksen”, joku taas: ”Minä Keefaan”, joku vielä: ”Minä Kristuksen.” Tuohtuneena Paavali sanookin aivan oikein: 1:13 ”Onko Kristus jaettu? Ei kaiketi Paavali ole ristiinnaulittu teidän edestänne? Vai oletteko te kastetut Paavalin nimeen?” – Täytyy todeta, että kaikesta huolimatta Paavali onnistui pitämään seurakunnat yhden pään – Kristuksen – alaisuudessa paremmin kuin tänä päivänä. Paavalin aikaan yhteydenpito oli hankalaa ja kirjeen perillemenoon kului kuukausia, kun tänä päivänä olisi mahdollista viestittää reaaliajassa.

  Seurakuntien opillinen hajaannus ilmenee mm. jakeesta Roomalaisille: 16:17 ”Mutta minä kehoitan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet; vetäytykää pois heistä. 18 Sillä sellaiset eivät palvele meidän Herraamme Kristusta, vaan omaa vatsaansa, ja he pettävät suloisilla sanoilla ja kauniilla puheilla vilpittömien sydämet”.

  .

  Mitä Jumala ajattelee näistä kirkoista?

  1 Tes 5:21 ”mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on”; Tätä voisi pitää hyvänä ohjeena kristityille, jotka miettivät mihin kirkkoon liittyisi. Sen sijaan, että liittyisi vuoron perään eri kirkkojen jäseneksi ja näin koettelisi kaikki kirkot, voisi koetella -sanan sijaan sanoa: tutkikaa kaikkien kirkkojen opit ja valitkaa se, jonka oppi on mahdollisimman lähellä apostolista opetusta.

  Jeesus opetti Mat 11:28-30: Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. 
  29 Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne. 
  30 Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä.

  Seuraavassa käyn lävitse muutamia kirkkoja siitä näkökulmasta miten tarkasti kukin seuraa opetuksessaan Jeesuksen ja apostolien opetusta sekä onko kyseisen kirkon toimintaan osallistuminen Matteuksen välittämän Jeesuksen lupauksen (jae 30) mukaista

   

  Katolinen kirkko.

  Jo katolisen kirkon lähtökohtakin on vääristelty. Sanoessaan Pietarille, että ”tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni”, Jeesus ei kalliolla tarkoittanut Pietaria. Varhainen kirkko oli joukko seurakuntia nykyisen Turkin alueella ja Lähi-Idässä. Kun seurakuntien jäsenmäärä kasvoi, tuli tarpeelliseksi luoda näille seurakunnille yhteinen johto; muodostui ’katolinen’ kirkko eli yhteinen kirkko. Se omi itselleen Pietarista johdetun oikeutuksen tulla koko kristikunnan kirkoksi. Se nimitti piispoja ja paaveja Pietarin seuraajiksi; Pietariahan katolinen kirkko on pitänyt ensimmäisenä Rooman piispana.

  Katolisen kirkon oppiin sisältyy monia ei-Raamattuun pohjautuvia ja jopa pakanuudesta peräisin olevia oppeja. Joitakin näistä olen käsitellyt erillisessä artikkelissa.

  .

  Protestanttiset kirkot

  Katolisen kirkon oppia ja erityisesti anekauppaa ja paavin asemaa vastaan syntyi 1500-luvulla uskonpuhdistus eli reformaatio. Sen aloitti Wittenbergin yliopiston professori Martti Luther naulaamalla kuuluisaksi tulleet 95 teesiä kirkon oveen. Luther ei ollut ainoa, eikä edes ensimmäinen, joka ryhtyi puhdistamaan uskoa katolilaisesta vääristyneestä opista ja kammottavista käytännöistä. Englannissa vaikuttanut John Wycliffe vastusti paavin valtaa, pyhimysten palvontaa, pappien selibaattia. Katolinen kirkko tietystikin vastusti Wycliffen teesejä harhaoppisena ja kirkolliskokous julisti vuonna 1415 hänet harhaoppiseksi. Joitakin vuosia myöhemmin katolinen kirkko kaivatutti hänen luunsa  haudasta ja poltatti ne. Tuhkat heitettiin jokeen.

  Reformaatio oli oikealla asialla, mutta heidän työnsä jäi puolitiehen. Seurauksena oli katkeria sotia, joiden lopputuloksena katolinen maailma jäi katoliseksi, eivätkä siitä irtautuneiden protestanttisten maiden kirkot nekään kaikilta osin ole saavuttaneet Raamatun mukaista uskonelämää.

  Evankelis-Luterilainen kirkko on tänä päivänä kuin Laodikean seurakunta, jota Kristus kuvaa sokeaksi (tarvitsee silmävoidetta) ja josta puuttuu uskonnon into (ei ole kylmä eikä kuuma). Oksentaako Kristus ainakin osan tähän ryhmään kuuluvista kirkoista pois suustaan? Ovatko nämä seurakunnat tulleet liian virastomaisiksi, joiden Jumalan palvelukset ovat kaavamaisia, joissa ei julisteta Jumalan valtakunnan tulemista?

  Kirkon tehtävä on opastaa ja johdattaa sen jäsenet Jumalan valtakuntaan. Sen vuoksi kirkon oppi ei saa poiketa Raamatussa julistetusta opista, joka selkeästi sanoo minkälaiset ihmiset eivät voi periä Jumalan valtakuntaa:

  1 Kor 6:9 Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset, 
  6:10 eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.

  6:19 Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat? 
  6:20 Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne.

  Nykyiset isot kirkot ovat useinkin välinpitämättömiä seurakuntalaistensa elämästä. Jokainen saa olla sellaisena kuin on. Erityisesti evankelis-luterilaiset kirkot ovat välinpitämättömän vapaamielisiä. Seinät ovat leveällä ja katto korkealla. Välistä tuntuu siltä, että synnissä elävät saavat olla rauhassa, mutta ne, jotka haluavat vaalia apostolista uskoa kirkossa, ovat lähinnä vain siedettyjä häirikköjä. Tällaisia kysymyksiä ovat kirkkoon tuoneet kysymykset mm. naispappeuden vastustamisesta, samaa sukupuolta olevien vihkimisestä avioliittoon ja yleensäkin homoihin suhtautumisesta.

  1 Kor 14:35 Mutta jos he tahtovat tietoa jostakin, niin kysykööt kotonaan omilta miehiltään, sillä häpeällistä on naisen puhua seurakunnassa. 1 Tim 2:12 ”mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa”. – Onko niin, että tämä ja muut jäljempänä seuraavat käyttäytymisohjeet oli tarkoitettu vain kaksituhatta vuotta sitten eläneille ihmiselle. Nykyajan ihmisethän elävät aivan eri maailmassa ja heitä eivät koske nämä muinaiset Raamatun antamat ohjeet. Niinkö? Toisaalta on niin, että Jeesuksen aikaan oli seurakunnassa mukana useita naisia, joilla oli merkittävä rooli seurakunnassa eivätkä he suinkaan olleet kotiin jätettyjä. Paavalikin lähetti kirjeissään terveisiä heille ja tällä tavoin osoitti arvonantoa naisia kohtaan.

  1 Tim 1:10 (Biblia 1776) Huorintekiöille, miesten kanssa makaajille, ihmisten varkaille, valehtelijoille, valapattoisille, ja mitä muuta senkaltaista sitä terveellistä oppia vastaan on: 

  3 Moos 18:22 Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus. 
  3 Moos 18:23 Älä sekaannu mihinkään eläimeen, ettet siten itseäsi saastuttaisi. Älköönkä nainen tarjoutuko eläimelle pariutuaksensa sen kanssa; se on iljettävyys.
  Gal 5:19 Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,
  Gal 5:20 epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, 
  Gal 5:21 kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. 
  Gal 6:7 Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. 
  Efe 5:5 Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella – sillä hän on epäjumalanpalvelija – ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. 
  Kol 3:5 Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta, 
  Kol 3:6 sillä niiden tähden tulee Jumalan viha, 
  Heb 12:14 Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa; 
  Heb 13:4 Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode saastuttamatonna; sillä haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee. 
  Ilm 22:15 Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät. 

  Yllä on lista kauheuksista, joista Raamattu varoittaa seurakuntalaisia. Ei kirkkokaan näitä hyväksy, mutta se on usein hiljaa eikä puutu siihen mitä seurakunnassa tapahtuu. Jumalan tosi kirkko ei saa sietää ja hiljaisesti hyväksyä näitä Raamatun vastaisia käyttäytymisiä, joista osa oli tuttua jo Mooseksen aikana.

  .

  Jehovan todistajat (Watchtower Bible & Tract Society)

  Jehovan todistajat tunnistetaan helposti siitä, että he kiertävät ovelta ovelle tarjoutuen suorittamaan huoneistossa asuvien kanssa Raamatun tutkiskelua. Jeesus kuitenkin antoi toisenlaisen ohjeen evankeliumin saarnaamisesta; evankeliumia piti julistaa julkisesti ja avoimesti. Julistajat saivat kyllä majoittua heidät vastaanottaneeseen perheeseen ja nauttia sen vieraanvaraisuudesta, mutta kuten Luukas opasti: 10:7 ”Ja olkaa siinä talossa ja syökää ja juokaa, mitä heillä on tarjota, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta taloon”.

  Jehovan todistajille Jumalan valtakunnan julistaminen on tärkeä osa heidän toimintaansa. Jehovan todistajien opissa on paljon muiden kirkkojen opista poikkeavia kohtia. Ehkä silmiinpistävin on, että Jeesus ei ole Jumala, hän on Jumalan poika, joka alunalkaen oli Arkkienkeli Mikael. Suuri yleisö tietää lisäksi, että Jehovan todistajat eivät hyväksy verensiirtoja, vaikka potilas olisi vaarassa kuolla. Aikoinaan tutkin tätä Raamatun kohtaa, joihin he viittaavat: kaikki kohdat Raamatussa, joissa puhutaan verestä, koskevat sellaisen ruuan syöntiä, jossa on käytetty verta. Tämä sen tähden, koska eläimen sielu (eli sen elämänvoima) on veressä. Apostolien teoissa annetaan ohje vereen suhtautumisesta: 15:20 ”vaan heille kirjoitettakoon, että heidän pitää karttaman epäjumalien saastuttamaa ja haureutta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, sekä verta. 15:29 että kartatte epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, ja haureutta. Jos te näitä vältätte, niin teidän käy hyvin. Jääkää hyvästi!”  – Ohjeet liittyvät sellaisen lihan syömiseen, josta verta ei ole laskettu pois.

  Olen pari kertaa osallistunut Nisankuun 14. päivänä järjestettävään Kristuksen muistojuhlaan ja siinä jaettavaan ehtoolliseen. Ehtoollismalja sekä ehtoollisleivät kiertävät osallistujalta toiselle, mutta viiniä tai leipää eivät osallistujat saa nauttia; se on tarkoitettu vain niille, jotka uskovat kuuluvansa 144.000 nk. pieneen joukkoon. Tämän pienen joukon määrä on täyttynyt jo ajat sitten ja joukon jäsenet kuolleet eikä sen vuoksi uusia jäseniä voida lukea tähän joukkoon – eikä kukaan muu siis saa nauttia Herran ehtoollista.

  Erikoinen tulkinta Jeesuksen ehtoollisen asettamissanoista: 1 Kor 11:25 ”Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi: ”Tämä malja on uusi liitto minun veressäni; niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni. 26 Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kuin hän tulee”. – Jeesus toki osoitti siinä tilanteessa sanansa apostoleille, mutta hän ei mitenkään rajoittanut sanomaansa vain joihinkin valittuihin. ”Niin usein kuin te…” viittaa yksinkertaisesti vain kaikkiin uskoviin, jotka kokoontuvat muistamaan Herran kuolemaa. Jeesus vielä täsmensi: 11:28 ”Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta”.   Ehtoollinen on tämän Jeesuksen lausuman mukaan tarkoitettu kaikille ihmisille, sen jälkeen kun hän on ’koetellut itseään’.

  Kirkon johto on jäsentensä palvelija ja sen tulee olla niin kuin Kristuksen, nöyrä ja vaatimaton. Jehovan todistajien entinen johtaja rakennutti valtavan hienon kartanon Jeesukselle hänen toisen tulemisensa asunnoksi, mutta kun tätä ei tapahtunut, hän ottikin sen omaksi asunnokseen.

  .

  Mormonit (The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints

  Kotiini tuli käymään kaksi nuorta miestä tummissa puvuissa ja salkut kainalossa. Kertoivat olevansa seurakunnan vanhimpia. Ymmärsin, että heidän uskonelämäänsä kuului osallistua ulkomailla tapahtuvaan lähetystyöhön tietyksi aikaa. Eräs tällaisen nuoren miehen äiti kertoi olevansa onnellinen, kun hänen poikansa oli ehtinyt ennen ulkomaiselle komennukselle lähtöä nähdä viimeisimmän Star Wars elokuvan (koska sitä ei varmaankaan saisi katsoa ulkomaisen komennuksen aikana).

  Mormoonit tunnetaan erityisesti siitä, että he ovat olleet moniavioisia, mikä tämän päivän yhteiskunnassa on kielletty. Toinen seikka on, että vaikka he pitävät Raamattua arvossa, tärkeämpi kirja heille on ”Mormonin kirja”.

  .

  Restored Church of God

  Kuka uskova haluaisi uskoa mielessään, että hänet on pettänyt uskonnollinen huijari ja väärä profeetta, joka kaiken lisäksi väittää olevansa Jumalan Apostoli tai Jumalan Profeetta. Hänen edustamansa kirkko on ainoa Jumalan hyväksymä kirkko, jonka opetus on absoluuttisen totta.   

  Tällaisia ajatuksia tuovat esille näillä sivuilla RCG:stä erkaantuneet RCG-kirkon edeltäjän Herbert W. Armstrong’in ja David Pack’in menettelytapoihin kirkon perustamiseen ja uskonnolliseen sisältöön pettyneet; mm. ison joukon perusteettomia profeetallisia ennustuksia tehneet johtajat. Mistä tunnistaa kirkon, joka ei ole Jumalasta? Aivan varma keino on tutkia, onko kirkon johtohahmo syyllistynyt ennustusten tekemiseen, jotka eivät ole toteutuneet, vaikka ko. henkilö sanoo niiden olevan peräisin Jumalasta. HWA esitti tällaisia ennustuksia n. 200 kpl vuosien ja vuosikymmenien aikana.

  Samanlaisiin ennustuksiin, jotka eivät ole lähtöisin Jumalasta, ovat syyllistyneet myös Jehovan todistajat. Yleensä heidän ennustuksensa ovat koskeneet Jeesuksen toisen tulemisen aikataulua. Viimeisen tiedossa olevan ennustuksen mukaan Jeesuksen piti tulla vuonna 1975. Tämä aiheutti valtavan riemun jäsenistön keskuudessa. Jehovan todistajista monet myivät omaisuutensakin voidakseen niillä varoilla kustantaa elantonsa sinä aikana, kun he työnsä lopetettuaan saarnasivat Jumalan valtakunnan tulemista Jeesuksen kuninkuuden alaisena. Kun tätä ei tapahtunut, Jehovan todistajain ylin johto vetäytyi kaikesta vastuusta, vaikka olivat olleet mukana ennustuksen julkistamista kannattamassa. Tapahtuma osoittaa kuitenkin kuinka omistautuneita Jehovan todistajien jäsenet ovat kutsumukselleen ja toisaalta, miten heidän kirkkonsa johto ei kanna vastuuta vääristä ennustuksista.

  Tietenkin on tarpeellista tutkia oppia, onko se Raamatun mukaista. Tässä on tietysti se ongelma, että opin sisällöstä ollaan niin montaa mieltä. Onko Jumala kolmen persoonan muodostama yksi Jumala, vai onko meillä vain yksi Jumala niin kuin mm. juutalaiset ovat uskoneet kautta aikain ja Jehovan todistajat uskovat tänä päivänä, vai onko meillä kaksi Jumalaa Isä Jehova ja Poika Jeesus – niin kuin RCG-kirkko uskoo? 

  On myös syytä tarkastella kirkon johtoa. WCG:n edellinen johtaja Herbert W. Armstrong  osoittautui vääräksi profeetaksi ja vääräksi Eliaaksi. RCG:n johtaja David C Pack ei saa sen parempaa todistusta ainakaan niiltä kirkon jäseniltä, jotka petyttyään tämän kirkon oppiin ja sen johtajiin, ovat antaneet todistuksen RCG:n epäkristillisestä opista ja jäseniin kohdistuvasta painostamisesta.

  RCG:llä on mielenkiintoinen tulkinta Israelin kadonneista heimoista: nämä heimot löytyvät eri kansakuntien joukosta tämän päivän maailmasta. USA ja Britannia ovat osa Israelia, yksi sen kadonneista heimoista. Myös Suomalaiset ovat osa Israelin kadotettuja heimoja, jotka nyt asuttavat tätä pohjoista maata. Asiassa on ainakin sellainen kiinnostava pohdinnan aihe, että mitä on tapahtunut näille Israelin kadonneille heimoille. Ovatko ne sulautuneet pakanalliseen maailmaan ja menettäneet puhtaan juutalaisuutensa? Mutta, miten USA saattaisi olla jonkin kadonneen heimon jälkeläinen? USA:han on muuttanut siirtolaisia kymmenistä maista eikä puhdasta USA-laisuutta ole olemassakaan rodullisessa mielessä (paitsi alkuasukasheimojen osalla). En tiedä miten David Pack perustelee villin oppinsa, vaikka siitä hän on kirjoittanut kirjankin. On ollut muuta ikään kuin tärkeämpää luettavaa.

  Matteus todistaakin, että lopun aikoina nousee monia vääriä profeettoja: 24:11 Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. 
  Mat 24:24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. 
  Apt 20:29 Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä.

  Kun tutustuu näihin ihmisten kirjoittamiin omakohtaisiin kokemuksiin uskonnon varjolla tehdyistä julmasta kohtelusta ja taloudellisesta riistosta, voi vain todeta, että Raamattu osasi varoittaa tällaisesta jo kaksituhatta vuotta sitten. En osaa sanoa kuinka paljon tällaista tapahtuu Jehovan todistajien ja RCG:n ulkopuolella. Uskonnollisella organisaatiolla on suuri valta ja tiukka ote jäseniinsä; esiintyväthän he Jumalan edustajina ja jäsenet uskovat heidän pelotteluunsa helvetin tuliseen järveen joutumisesta jos he lähtevät pois siitä kirkosta, johon he ovat liittyneet ja johon heidät yleensä on myös kasteella sitoutettu. Jos olet kastettu RCG:n jäsen ja eroat kirkosta tai sinut erotetaan, sinulla ei RCG:n opin mukaan ole mahdollisuutta pelastukseen. Selityksenä on, että et ole koskaan saanut Pyhän hengen lahjaa, koska sen saa vain Jumalan yhden oikean kirkon kautta, jossa Jeesus Kristus työskentelee ja se kirkko luonnollisesti on RCG. Jos et kadu ja pääse takaisin, joudut kärsimään tulevan ahdistuksen aikana, kun kirkon jäsenet viedään turvaan ja tietysti viimeisellä tuomiolla huomaat joutuneesi helvetin tuliseen järveen.

  .

  Yhtenäisyyden varjeleminen

  Room16:17 Mutta minä kehoitan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet; vetäytykää pois heistä. 

  Tiit 3:10 Harhaoppista ihmistä karta, varoitettuasi häntä kerran tai kahdesti,            

  11 Vaan minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on huorintekijä tai ahne tai epäjumalanpalvelija tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, te ette seurustelisi ettekä söisikään semmoisen kanssa.
  12 Sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat ulkopuolella? Ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella?
  13 Mutta ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala. ”Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha.”

  Jo Paavalin aikoina kiinnitettiin huomiota seurakunnan yhtenäisyyteen ja nähtiin ne vaarat, jotka uhkasivat seurakuntaa, jos siinä pääsisi pesiytymään opillista erimielisyyttä. Ei ainoastaan opillinen erimielisyys ollut uhkatekijänä, vaan myös seurakuntalaisten käytöstavat. Roomalaisille Paavali kirjoittaa, että seurakuntalaisten on vetäydyttävä pois sellaisista, jotka saavat aikaan erimielisyyttä tai muutoin pahennusta. Harhaoppisia tulee karttaa, samoin muita synnintekijöitä kuten huorintekijöitä, ahneita, epäjumalanpalvelijoita, pilkkaajia, juomareita… Näiden kanssa ei saisi seurustella eikä edes aterioidakaan. ”Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha”. Myös 2 Tes 3:6 opastaa: ”Mutta Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä me käskemme teitä, veljet, vetäytymään pois jokaisesta veljestä, joka vaeltaa kurittomasti eikä sen opetuksen mukaan, jonka olette meiltä saaneet”.

  .

  Millaisen kirkon Jumala haluaa?

  Jumala haluaa kirkon olevan yhtenäinen, ei hajaantunut ja ristiriitaisten oppien riivaama. 1 Kor 14:33 ”sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Niinkuin kaikissa pyhien seurakunnissa”. ”… säädyllisesti ja järjestyksessä.” (14:40). Paavali korostaakin Filippiläiskirjeessään 1:27 Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti … että te pysytte samassa hengessä ja yksimielisinä taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta, … että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset. (2:2)

  Pienet uskonnolliset yhteisöt ovat useinkin paljon tarkempia varjelemaan opillista puhtauttaan sekä seurakuntalaisten moitteetonta käytöstä. Erityisesti Jehovan todistajat ja RCG ovat olleet esillä karsiessaan pois seurakuntalaiset, jotka poikkeavat johdon vahvistamista opillisista raameista. ”Karttaminen” on viety pitkälle; erotetun kanssa ei saa olla yhteydessä, ei edes lähimmät sukulaiset. Karttamista perustellaan Raamatun ohjeilla, ettei ko. henkilön kanssa seurustella, ei edes syödä yhdessä.

  Raamattu tosiaankin kehottaa poistamaan seurakunnasta sellaiset, jotka eivät noudata johdon kehotuksia opillisen puhtauden ja hyvän käytöksen suhteen. Mutta, eikö riittäisi, että ko. henkilö vain erotettaisiin seurakunnasta? Ystävällinen tervehtiminen ja keskustelu voisi johtaa toivottuun muutokseen eikä tarvitsisi täydellisesti katkaista normaaleja ihmisten välisiä kohteliaan kanssakäymisen muotoja.

  Kirkon johto saattaa määrätä seurakuntalaisten noudatettavaksi käytöstapoja, joilla ei ole Raamatullista perustaa. Esimerkiksi Jehovan todistajat kielsivät 1970-luvulla jäsentensä tupakanpolton. Jos ei 6 kuukauden kuluessa päässyt eroon tupakanpoltosta, jäsen erotettiin. Viiniä ja muuta alkoholia saa kyllä käyttää kohtuudella. Lestadiolaiset ovat päinvastaisella linjalla: tupakkaa saa polttaa, myös nuoret, mutta alkoholi on kielletty kaikilta. Kun kerran kysyin eräältä Jehovan todistajalta miksi tupakanpoltto on kielletty, sain vastakysymyksen ”eikö sinusta tupakanpoltto olekaan epäterveellistä”? Olisin edellyttänyt Raamatullista perustelua. Epäterveellistähän se kyllä on. Raamattu ei kuitenkaan perusta oppia terveysnäkemyksiin. ”Se ei saastuta mikä menee suusta sisään; vaan mikä suusta käy ulos” (Mat 15:11).

  Kristuksella oli sanoma Vähä-Aasian seurakunnille. Kristuksen moitteita ja kiitoksia on Johanneksen kautta tallennettu Ilmestyskirjaan. Viimeisenä seurakuntien listassa on Laodikean seurakunta:

  3:14 Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo Amen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku: 
  15 Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava
  16 Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. 
  17 Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. 
  18 Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit
  19 Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse siis ja tee parannus. 
  20 Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani. 
  21 Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niinkuin minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen valtaistuimellensa.

  Kristus halusi, että Jumalan seurakunnassa uskovat eivät olisi välinpitämättömiä, vaan olisivat ”palavia”.

  Laodikean seurakunta piti itseään rikkaana, joka ei tarvinnut mitään. Kristus kuitenkin totesi asian olevan aivan päinvastoin, sanoen ”sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston”. Hän kehotti ostamaan ”silmävoidetta” jotta näkisi. Kristuksella on kuitenkin lupaus annettavana: Jos joku kuulee hänen äänensä ja ”avaa ovensa” hänelle, Kristus käy sisälle ja ”aterioi” hänen kanssaan. Kristus nuhtelee ja kurittaa niitä, joita hän pitää rakkaina. Ja suurin lupaus: joka voittaa saa istua Kristuksen kanssa hänen valtaistuimellaan.  – Tässä Ilmestyskirjan kohdassa on paljon symboliikkaa: Valtaistuimella istuminen taas tarkoittaa mahdollisuutta osallistua Kristuksen tuhatvuotisen valtakunnan johtamiseen. ’Silmävoide’, ’avata ovi Kristukselle’, ’aterioida’: Silmävoiteen ostaminen tarkoittanee tiedon hankkimista totuuden näkemiseksi. Oven avaaminen Kristukselle merkitsee Kristuksen vastaanottamista sydämeensä. Aterioiminen tapahtui tuohon aikaan asettumalla lepoasentoon; Kristus tarjoaa vastaanottajalle levon ja rauhan. Joh 14:23 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Matthew Henry käyttää kommentaarissaan sanontaa ” Christ and his repenting people will enjoy pleasant communion with each other”. Pleasant  Communion on mielestäni tulkittava miellyttäväksi kanssakäymiseksi. ”Aterioiminen” voi toki tarkoittaa normaalia syömistä, mutta tässä kohdin sillä on toisenlainen merkitys.

  Johannes kuvaa tätä kanssakäymistä, yhteistä eloa, sanoen: me [Jumala ja Kristus] tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. –Silloin ihmisen olotila on mahdollisimman levollinen ja onnellinen, kun hänellä on yhteys Jumalaan ja Kristukseen. Jesaja puhui myös tästä yhteydestä sanoen 58:9: Silloin sinä rukoilet, ja Herra vastaa, sinä huudat, ja hän sanoo: ”Katso, tässä minä olen.” Ja 65:24 ”Ennenkuin he huutavat, minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen”.

  Eivätkö uskovat ihmiset pane merkille kristikunnan hajaantumista tuhansiin ja tuhansiin kirkkokuntiin? Se ei ole Jumalan tarkoitus. Ei saatanakaan ole hajaantunut, se on täysin yhtenäinen. Miksi kristikunta sitten on tukkanuottasilla keskenään; jopa uskonsotia –pitkiä ja verisiä – on käyty.

  .

  Ruoki minun karitsoitani

  Joh 21:15 Kun he olivat einehtineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille: ”Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä?” Hän vastasi hänelle: ”Rakastan, Herra; sinä tiedät, että olet minulle rakas.” Hän sanoi hänelle: ”Ruoki minun karitsoitani (lampaitani)”(Joh 21:15-17). – Miksi Jeesus kysyi samaa asiaa kolmeen kertaan? Siksi koska se oli niin tärkeää. Tämä karitsoiden/lampaiden ruokinta on kuvaannollinen ilmaus henkisen ruuan tarjoamisesta Jumalan seurakunnan jäsenille.

  Seurakunnan johdon velvollisuus on paitsi tarjota seurakunnalle henkistä ruokaa, myös vaalia seurakuntaa niin, että sen keskuudessa vallitsee keskinäinen rakkaus. Myös opillinen yhtenäisyys on tärkeää; jos seurakunnassa on erilaisia opillisia ryhmiä, ei seurakunta pysty olemaan Jumalan seurakunta. Tämän vuoksi johdon on erotettava ne jäsenet keskuudestaan, jotka eivät pysy yhtenäisessä opetuksessa vaan hajottavat seurakuntaa eri suuntiin.

  Asia voidaan nähdä myös toisin päin: jos seurakunnan opillinen linja ei ole Raamatun mukainen, on jäsenen meneteltävä niin kuin 2 Kor 6:17 kehottaa: ”Sentähden, lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani 18 ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias.” Näin menettelivät ne juutalaiset, jotka erosivat juutalaisesta seurakunnasta tullakseen kristityiksi. Myös ne pakanat, jotka aikaisemmin olivat palvoneet epäjumalia, erosivat vanhasta ja liittyivät uuteen apostoliseen seurakuntaan. Näin menettelevät tänä päivänä ne kristityt, jotka katsovat, ettei heidän oma seurakuntansa noudata Jeesuksen ja apostolien opetusta ja saarnaa oikeaa evankeliumia. Ilm 18:2 Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen: ”Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi. 
  3 Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta.” 
  4 Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: ”Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.

  Olen pannut merkille, että on paljon sellaisia kristittyjä, joiden kristillisyys on vain sitä, että heidät on kastettu lapsena. On satoja miljoonia kristittyjä, jotka eivät rakasta totuutta sen vertaa, että varmistuisivat siitä, että heidän kirkkonsa opetus on Raamatun mukaista. He kyllä ottavat osaa jumalanpalveluksiin, tekevät ristinmerkkejä, rukoilevat pyhimyksiä jne. Vaimoni kanssa seurasimme italialaista TV-sarjaa katolisesta papista, joka avusti poliiseja riskosten selvittämisessä ja muutoinkin oli esimerkillinen kirkon pappi. Hän ei kuitenkaan näe mitään väärää rukoillessaan neitsyt Mariaa tai pyhimyksiä tai kertoessaan kuolevalle ihmiselle, että hän pääsee suoraan taivaaseen. Saatanan nerokas systeemi toimii; Saatana yhdistää Raamatun totuuteen omat valheensa ja kaikki nielaisevat sen täytenä totena.

  Tämän luvun alussa kuulemme enkelin julistavan ”Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon” ja vähän myöhemmin Johannes kuulee toisen äänen ”Lähtekää siitä ulos..” Tämä herättää kysymyksiä: Mihin ajankohtaan tämä julistus viittaa? Viittaako Ilmestyskirjan kehotus Johanneksen aikaiseen kirkkoon vai koskeeko se myös nykypäivän kirkkoja? Johannes näki näkynsä joitakin vuosikymmeniä Kristuksen taivaaseen astumisen jälkeen. Sen aikaiset kirkot (seurakunnat, assemblies) olivat hajallaan ja pieniä. Niissä oli kuitenkin voimakas apostolinen henki ja kirkon jäsenet odottivat hartaasti kuulumisia apostoleilta. Oppi ei ollut kovinkaan pahasti hajautunut. Silloin ei edes ollut olemassa katolista kirkkoa, vaan se oli vasta kehittymässä. Ei ollut sellaista suurta porttoa, jonka kanssa maailman johtajat olivat yhteydessä. Tulkitsen sen viittaavan lopun aikaankun Suuri Babylon on kukistunut. Tämähän ei vielä ole tapahtunut. Se ei tarkoita kuitenkaan sitä, etteikö olisi sopivaa lähteä ulos tästä väärästä, mutta mahtavasta kirkosta. Tämän päivän maailmasta löytyy tämä porttokirkko edelleenkin ja siinä on yli miljardi jäsentä.

  Toinen kysymys: tässä väärässä kirkossa on hyvääkin, mitä Jumala arvostaa. Enkö voisi pysyä tässä kirkossa ja pitää huolta siitä, että en ottaisi osaa mihinkään Raamatun vastaiseen toimintaan. Tällainen ajatus on ymmärrettävää. Kuitenkin, Raamattu varoittaa, että pysymällä tässä porttokirkossa voi tulla osalliseksi sen synneistä ja tulet osalliseksi sen vitsauksista.

  Olen itsekin kokenut tämän ongelman kun noin viisikymmentä vuotta sitten erosin kirkostani. En ole löytänyt Jumalan kirkkoa omasta maastani. Netin kautta olen kuitenkin tutustunut virallisen kirkon ulkopuolella toimivaan ’fellowship’iin’, jonka ajatuksena on palauttaa apostolinen usko. Sen kantavana ajatuksena on: meillä on vain yksi Jumala, joka antoi ainoalle pojalleen tehtäväksi Jumalan valtakunnasta sekä pelastuksen evankeliumisesta julistamisen.

 • Mitä kuoleman jälkeen?

  Tässä artikkelissa käsittelen seuraavia asioita:

   

  Ennen kuolemaa: hengellinen kuolema

  Aadamille ja EevalIe tapahtui ensimmäiseksi hengellinen kuolema lankeemuksen jälkeen paratiisissa. He eivät ”sinä päivänä” nimittäin kuolleet fyysisesti eikä heidän sielullinen elämänsäkään kuollut, vaan he joutuivat eroon Jumalasta eli kuolivat hengellisesti

  Efe 2:1 selventää: ”Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne.” – Suurin osa ihmiskuntaa on hengellisesti kuolleita. He elävät synnissä, tekevät jatkuvasti vastoin Jumalan tahtoa eivätkä edes pyri löytämään tietä pelastuakseen. He eivät edes tajua olevansa matkalla kadotukseen. Heistä Raamattu käyttää sanontaa ”elää tämän maailman menon mukaan.” Efesolaiskirje kuvailee tarkemmin: 2 ”joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, 3 joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niinkuin muutkin.”  – Ilmavallan hallitsija on saatana. Saatana saa aikaan lihan himon ja ajatusten mielitekojen heräämisen. Tällaisia ihmisiä kutsutaan vanhahtavalla tavalla vihan lapsiksi, jolla tarkoitetaan, että Jumalan viha ja kosto kohdistuu heihin viimeisinä päivinä. Juuda kuvailee heitä näin: 1:12 ”He likapilkkuina teidän rakkausaterioillanne julkeasti kemuilevat ja itseään kestitsevät. He ovat vedettömiä, tuulten ajeltavia pilviä, paljaita, syksyisiä puita, hedelmättömiä, kahdesti kuolleita, juurineen maasta reväistyjä. – ”Kahdesti kuolleet” viittaa kahteen kuolemaan; ensimmäinen kuolema on jokaisen ihmisen kohdattava, mutta toisen kuoleman on kohdattava vain sen, joka viimeisellä tuomiolla saa kadotustuomion. Tässä vaiheessa he elävät aktiivista nautinnonhaluista elämää ja ovat omasta mielestään kaukana kuolleesta. He eivät vain ymmärrä olevansa kuoleman tiellä.

  Hengellisesti kuolleet ovat fyysisesti elossa. He vain eivät ymmärrä olevansa hengellisesti kuolleita, jotka viimeisessä tuomiossa tulevat kokemaan toisen kuoleman.

   

  Mitä Raamattu sanoo kuoleman jälkeisestä tilasta?

  ”Tomuun sinä palaat”

  Saar 9:5 ”Sillä elävät tietävät, että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään, eikä heillä ole paikkaa, vaan heidän muistonsa on unhotettu.”

  Psa 146:4 Kun hänen henkensä lähtee hänestä, niin hän tulee maaksi jälleen; sinä päivänä hänen hankkeensa raukeavat tyhjiin.

  1 Moos 3:19 Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinä olet otettu. Sillä maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman.”

  Saar 3:19 Sillä ihmislasten käy niinkuin eläintenkin; sama on kumpienkin kohtalo. Niinkuin toiset kuolevat, niin toisetkin kuolevat; yhtäläinen henki on kaikilla. Ihmisillä ei ole mitään etua eläinten edellä, sillä kaikki on turhuutta.
  3:20 Kaikki menee samaan paikkaan. Kaikki on tomusta tullut, ja kaikki palajaa tomuun.

  Apt 24:15 ja pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat, sekä vanhurskasten että vääräin.

  Dan12:2 Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen.
  4 Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys lisääntyy.
  10 Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät.

   

  Kuolema ja Haades   

  heitettiin myös tuliseen järveen.  Miksi kuolemaa ja Haadesta olisi tarpeellista rangaista ikuisella kidutuksella? Mitä pahaa he ovat tehneet? Eiväthän kuolema ja Haades edes ole ajattelevia olentoja. Eihän heidän voi katsoa tehneen syntiä Jumalaa vastaan.

  Kuolema oli seuraus Adamin ja Eevan synnistä Jumalan käskyä vastaan. Kuolema on ikään kuin personoitu: Apostolien teot: 2:24 Hänet Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista, niinkuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää.

   

  Mikä on kuolema? Mikä on Hades? (Tuonela, Manala, kuoleman valtakunta)

  Raamatun VT:n alkukielisessä tekstissä esiintyy heprean sana šeol ja sen kreikankielinen vastine hades yli 70 kertaa. Molemmat liittyvät kuolemaan. Joissakin Raamatun käännöksissä ne on käännetty sanoilla ”hauta”, ”helvetti” tai ”tuonela”. Useissa kielissä niiden merkitykseen on liitetty mytologiaa, joka poistaa sanojen merkityksistä niiden raamatullisen sisällön. Ehkä olisi parasta käyttää sanoja ”Šeol” ja ”Haades” kuin sanaa tuonela.

  Saarnaajan 9:10:ssä sanotaan: ”Tee kaikki, mitä voimallasi tehdyksi saat, sillä ei ole tekoa, ei ajatusta, ei tietoa eikä viisautta tuonelassa, jonne olet menevä.”  Onko Šeol siis hautapaikka, johon joku läheisemme on mahdollisesti haudattu? Millaiseen hautaan ”Šeol” viittaa? Jumalan sana osoittaa, että ”Šeol” eli ”Haades” (kreik.) tarkoittaa paikkaa, jossa koko ihmiskunnan kuolleet lepäävät. Ei voida määritellä sen sijaintia. Olipa kuolema tapahtunut missä tahansa maalla tai aavalla merellä laiva uponnut, kuolleet kutsutaan kaikki esiin Haadeksesta. Esimerkiksi Jesajan 5:14:ssä ”Sentähden tuonela levittää kitansa ammolleen, avaa suunsa suunnattomaksi; ja sinne menee sen loisto, sen remuava ja pauhaava joukko, kaikki sen ilonpitäjät. Snl 30:16 ”tuonela, hedelmätön kohtu, maa, joka ei saa kylläänsä vedestä, ja tuli, joka ei sano: ”Jo riittää.”. – Kirjaimelliseen hautaan mahtuu vain rajallinen määrä vainajia, kun taas Biblia (1776) sanoo: Snl 27:20 ”Helvetti ja kadotus ei tule ikänä täyteen”.  Toisin sanoen se ei koskaan täyty. Sillä ei ole rajoja.

  Viitatessaan yksityiseen hautapaikkaan eli hautaan Raamattu käyttää muita heprean ja kreikan sanoja kuin sanoja šeol ja hadēs. Esimerkiksi 1 Moos 23:7 ”Niin Aabraham nousi ja kumarsi maan kansalle, heettiläisille, 23:8 ja puhui heille sanoen: ”… kuulkaa minua ja taivuttakaa … 23:9 antamaan minulle Makpelan luola, joka on hänen omansa ja on hänen vainionsa perällä. Täydestä hinnasta hän antakoon sen minulle perintöhaudaksi teidän keskuudessanne.” 1 Moos 49:31: ”Siihen on haudattu Aabraham ja hänen vaimonsa Saara, siihen on haudattu Iisak ja hänen vaimonsa Rebekka, ja siihen minäkin hautasin Leean”. Sanaa Šeol ei käytetä perheen haudasta kuten esim. Jeesus haudattiin Josef Arimatialaisen perheelleen hankkimaan hautaan, jonka hän luovutti Kristuksen käyttöön. – Vaikka monet vainajat on haudattu tiettyihin hautoihin tai vuoren seinämiin kaivettuihin hautoihin, kaikki kuolleet ovat kuitenkin samassa haudassa, Hadeksessa. Siis heidän ruumiinsa ovat.

  Ihmisen kuollessa hänen henkensä (spirit, pneuma) kuitenkin nousee taivaaseen Jumalan tykö. Kun ihminen kutsutaan ylösnousemukseen, hän nousee ylösnousemusruumiissa (henkiruumiissa), En usko, että varsinaista ruumista edes herätetään, tärkein on hänen henkensä. Saar 12:7 ”Ja tomu palajaa maahan, niinkuin on ollutkin, ja henki palajaa Jumalan tykö, joka sen on antanutkin”.

   

  Kaikkien kuolleiden henget ovat Jumalan luona taivaassa. Raamattu ei kerro tästä enempää. Ovatko henget tietoisessa olomuodossa vai tiedottomina odottavat ylösnousemusta? Pidän uskottavana, että nämä henget nousevat aikanaan ylös joko ensimmäiseen ylösnousemukseen tai viimeiseen, tuomion ylösnousemukseen. Uskontunnustus puhuu ruumiin ylösnousemuksesta, mutta ei ruumis nouse ylös, eihän siitä ole useinkaan mitään jäljellä. Kun Jeesus tulee toisen kerran, ensimmäiseen ylösnousemukseen pääsevät heräävät ja nousevat Jeesusta vastaan ’pilviin’. Jeesus ei ole ainoa henki, vaan ylösnouseet henkiruumiissa ovat häntä vastassa pilvissä.

  Ilmestyskirja:  20:13 Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan. – Ilmestyskirjassa kerrotaan kuinka ylösnousemusta varten mereen kuolleet nousivat merestä samoin kuin Tuonelassa olevat ja Kuolemassa olevat. Tämä on kuvaannollista ilmausta. Edellä kirjoitinkin, että kaikkien kuolleitten henget ovat Jumalan luona taivaassa; ei ole mitään tarvetta kerätä luita merestä tai lukemattomista haudoista. Monestahan ei ole jäljellä yhtään mitään – paitsi täydellinen henki taivaassa.

  Ylösnousemusruumis on henkiruumis: Mat 22:30 ”Sillä ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaassa”. – Enkelithän ovat henkiä. Raamattu opettaakin, että Apt 24:15 ”ja pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat, sekä vanhurskasten että vääräin.”

  Ilmestyskirja:  20:14 ”Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi”.

  Rev 20:14 Then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire.

  ”Tuonela on muinaissuomalaisen perinteen ja maailmankuvan mukaan kuolleiden valtakunta tai asunto tuonpuoleisessa. Muinaisten suomalaisten uskomuksissa kuolleet vaeltavat tuonelassa varjomaisina haamuina. Hyvien ja pahojen kohtalo on samanlainen. Kuolleiden kiusana oli Tuoni ja hänen vaimonsa Tuonetar. Toisinaan elävät ihmiset saattoivat käydä tuonelassa hakemassa tietoja tai loitsuja. Matka tuonelaan vaati viikkokausien vaelluksen erämaan poikki ja lopulta tuonenvirran ylittämisen lautturin avustuksella. Samaanit pääsivät Tuonelaan vaipumalla transsitilaan ja huijaamalla vartijoita. Elias Lönnrotin kokoamassa Kalevala-eepoksessa koetaan tuonelanmatka. Tarusankari Väinamöinen tekee onnettoman retken tuonelaan ja onnistuu lopulta pakenemaan elävien maahan muuttumalla käärmeeksi”. https://fi.wikipedia.org/wiki/Tuonela

  On yllättävää, että suomalainen raamatunkäännös turvautuu vanhoista suomalaisista uskomuksista peräisin olevaan nimitykseen Tuonelaan. KR 1933/38 kääntää heprean sanan Šeol ja kreikan sanan Hades molemmat nimellä Tuonela. Sen sijaan Gehennasta käytetään sanaa Helvetti.  Englanninkieliset Raamatun käännökset käyttävät sanaa Hades G86. Ei löydy englannin kieleenkään omakielistä vastinetta. Hades sisältää samankaltaista, kansanmytologiaa kuin kotimainen Tuonelakin. Jehovan todistajat määrittelevät sanan näin: ”Šeol eli Haades ei siis ole mikään kirjaimellinen paikka, jolla olisi tietty sijainti. Se on kuolleen ihmiskunnan yhteinen hauta, kuvaannollinen paikka, jossa suurin osa ihmisistä nukkuu kuoleman unta”. Raamattuhan todistaa, että kuolleet eivät tiedä mitään: Saarnaaja 9:5 ”Sillä elävät tietävät, että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään, eikä heillä ole paikkaa, vaan heidän muistonsa on unhotettu”. – Ihmiset ovat aika lailla sekaisin, kun he miettivät rakkaiden kuolleidensa kohtaloa. He mielellään näkevät, että kuolleet on haudattu perhehautaan, jonne he vievät kukkia vainajien muistoksi. Itse vainajat ovat heidän mielestään taivaassa. Eräässä amerikkalaisessa ohjelmassa perheessä käytiin keskustelua kuolleesta omaisesta ja perheen äiti väitti, että kuollut seuraa heidän toimiaan taivaasta käsin. Kuolleiden kohtalon ymmärtäminen vaikeutuu, jos kuollut on hukkunut valtameren syvyyksiin tai sodassa pommi on hänet tuhonnut ilman että mitään on jäänyt ruumiista jäljelle.

  Keskiajalla katolinen kirkko piti ihmiset kurissa ja Herran pelossa kuvailemalla helvetin kauhuja. Syntiset ihmiset saattoivat joutua sinne ennen kuin mitään tuomiota oli heille lausuttukaan. Ostamalla aneita ihmiset saattoivat estää joutumasta helvettiin tai saattoivat lyhentää kiirastulen polttamista. Raamattu kyllä puhuu helvetistä tai tulisesta järvestä, jonne pahat syntiset saattavat joutua viimeisen tuomion jälkeen, mikäli eivät ole katuneet syntejään ja uskoneet Jeesukseen Kristukseen vapahtajanaan.

  Näiden ajatusten myötä palaan itse asiaan:

  Mitä Raamattu tarkoittaa, kun se sanoo, että Kuolema ja Haades heitettiin tuliseen järveen? Pyrkiikö Jumala rankaisemaan Kuolemaa ja hautaa? Ovatko Kuolema ja Haades tehneet syntiä Jumalaa vastaan? Tulisen järven rangaistusta kutsutaan nimellä Toinen Kuolema. Pitäisikö sen nimi olla ”Toinen elämä”? Sinne heitetythän eivät koskaan kuole vaan elävät ja kituvat ikuisesti. Siis tähän tapaan Raamatun sanaa on tulkittu iät ajat.

  Kuolema on vaihe ihmisen elämänkaaressa. Jumala loi ihmisen kuolemattomaksi, mutta syntiinlankeemuksen myötä, kuolema tuli viimeiseksi vaiheeksi ihmisen elämää. Ylösnousemuksen myötä kuolleilla on mahdollisuus uuteen elämään, mutta ylösnousemusta seuraava tuomio voi Raamatun mukaan tuoda myös toisen kuoleman, jonka sanotaan olevan ikuisesti jatkuva kidutus tulisessa järvessä.

  Mitä siis Kuoleman ja Haadeksen heittäminen tuliseen järveen tarkoittaa?

  Tämä jae on mielestäni selvä osoitus ainoastaan siitä, että Kuolema ja Haades ovat tulevaisuudessa tarpeettomia. Ilmiskunnassa ei kukaan tee enää syntiä; kaikki jäljellä olevat ihmiset ovat saaneet ikuisen elämän. Kun kukaan ei enää kuole, ei hautojakaan tarvita. Kuolema ja Haades kuvaannollisesti tuhotaan.

   

  Onko helvetti oikeasti olemassa?   

  Mat 5:22 Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: ‘Sinä tyhjänpäiväinen’, on ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: ‘Sinä hullu’, on ansainnut helvetin tulen. KJV … shall be in danger of hell fire. γεννα géenna, of Hebrew origin (H1516 and H2011); valley of (the son of) Hinnom; a valley of Jerusalem, used (figuratively) as a name for the place (or state) of everlasting punishment:—hell.

  Jos joku sanoo veljelleen ‘sinä hullu’, on ansainnut helvetin tulen. Kuinka usein kutsummekaan kiukuspäissämme, läheisimpiäkin ihmisiä, hulluiksi? En saata uskoa, että tällaisesta pikaistuksessa sanotusta ajattelemattomuudesta, olisi rangaistuksena joutuminen helvetin tuleen. Ensinnäkin: helvettiä ei ole olemassakaan. Sana ‘Gehenna’ tarkoittaa Hinnomin pojan laaksoa, joka aikoinaan oli Jerusalemin ulkopuolella, mutta nyt kaupungin kasvettua, on sen keskusta-alueella. Hinnomin rotkoon heitettiin Jeesuksen aikoina poltettavaksi jätteitä, eläinten raatoja jopa teloitettujen ruumiita. Siellä paloi jatkuvasti jossain kohdin tuli ja madotkin saivat syötävää jatkuvasti ja näin ollen ‘eivät koskaan kuolleet.’ Helvetin tuli on kielikuva, jonka merkitystä on arvioitava muiden vastaavien, kuten tulinen järvi, yhteydessä.

  Jakeessa Ilm. 14 todetaan: Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.  KJV And death (θάνατος thanatos) and hell (ᾅδης hades) were cast into the lake of fire. This is the second death. KJV itse asiassa sanoo, että kuolema ja helvetti heitettiin tuliseen järveen. Tulisen järvenhän uskotaan olevan se helvetti mihin katumaton syntinen heitetään. Eihän ole mahdollista heittää helvettiä itseensä.

   

  Taivas

  Taivas vai maa, mitä Raamattu sanoo kuoleman jälkeisestä tilasta?

  Psa 37:29 Vanhurskaat perivät maan ja asuvat siinä iankaikkisesti.” On kaksi vaihtoehtoa; vanhurskaat asuvat maan päällä Jumalan työtovereina – tulkintani mukaan henkiruumiissa. Toisen ryhmän muodostavat ne, jotka saavat rangaistuksen ja jotka hävitetään Jumalan yhteydestä. Se perustuu täysin siihen, oliko ihminen eläessään turvautunut yksin Jeesukseen Kristukseen syntiensä sovittajana vai ei (Mat 24:46; Joh 3:36). Niin kuin Raamattu sanookin, että vanhurskaat perivät maan.

   

  Uusi taivas uusi maa …

  Ilm 21:1 Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole.
  2 Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu.
  3 Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: ”Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa; 
  4 ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.”
  5 Ja valtaistuimella istuva sanoi: ”Katso, uudeksi minä teen kaikki.” Ja hän sanoi: ”Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet.”

  21:27 Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää eikä ketään kauhistusten tekijää eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan.

  Ilmestyskirjan toiseksi viimeinen luku kertoo ajasta, jolloin Kristuksen tuhatvuotinen valtakunta on päättynyt ja on viimeisen tuomion aika. Tapahtuu suuria muutoksia siihen astiseen. Jumala sanoo: uudeksi minä teen kaiken. Pyhä kaupunki, uusi Jerusalem laskeutuu Jumalan luota taivaasta maan päälle. Jumala asunto siirtyy maan päälle ihmisten keskelle. Kuolema on poistettu. Ei ole kipua eikä murhetta, kaikki ihmisen elämään kuulunut on mennyttä. Vanhurskaat ovat todellakin perineet maan.

  Ylösnousemuksen ja tuomion myötä ihmiskunta on nyt hankiruumiissa. Kuolema, joka vei mukanaan jokaisen fyysisessä ruumiissa eläneen, on heitetty ja tuhottu tulisessa järvessä. Huomioni kiinnittyy kuitenkin 21. luvun viimeiseen jakeeseen; ”Eikä sinne [uuteen Jerusalemiin] ole pääsevä mitään epäpyhää eikä ketään kauhistusten tekijää eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan.” – Ei niin, että mitenkään epäilisin jakeen paikkansapitävyyttä. Varmaankin on niin, ettei Jumalan kaupunkiin pääse mitään epäpuhdasta. Mutta! Jossakin kaupungin ulkopuolella varmaan tällaisia epäpuhtauksia on. Eikö kaikki syntiset olekaan tuhottu? Vai eikö olekaan, kun tällainen kielto on kirjoitettu Raamattuun. Tätä ja muitakin kysymyksiä joudun vielä tutkimaan.

  Viimeisessä Ilmestyskirjan luvussa puhutaan ”elämän veden virrasta, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta.” Jakeessa 2 kerrotaan kuinka ”keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi.” Jakeessa 4 sanotaan: 22:4 ”ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa.” – Nämä jakeet muiden muassa ovat kuvaannollista ilmausta.

  Tässä oli tarkoitus kirjoittaa taivaasta ja onko se ihmisten määränpää kuoleman jälkeen. No ei, koska kuten edellä luimme Raamatusta, taivas ja itse Jumala laskeutuvat asumaan maan päälle. Ilmestyskirjan kaksi viimeistä lukua ovat profetiaa. Lukija palautetaan nykymaailman pinnalle jakeessa 22:11: ”Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen.”

  Olen kerännyt muutaman lainauksen netissä esitetyistä käsityksistä. Näihin esitettyihin käsityksiin liitetään viittauksia Raamatun kohtiin ikään kuin ne vahvistaisivat esitetyt mielipiteet. Suurin osa ihmisistä, ainakin siltä vaikuttaa, uskoo väärin sillä perusteella, että heidän uskonsa ei perustu Raamattuun. Ihmiset usein uskovat, että heti kuoltuaan hyvät ihmiset pääsevät taivaaseen ja huonot syntiset joutuvat helvetin tuleen.

  Seuraavan kaltaisia mielipiteitä tuovat esiin jopa merkittävät kirkolliset neuvontaorganisaatiot:

  ”Kun ihminen kuolee fyysisesti, hänen yhteytensä ajalliseen maailmaan päättyy. Raamatun mukaan ihmisen sielu/henki-persoona siirtyy erityiseen välitilaan, jota Raamatussa kutsutaan joko tuonelaksi tai (kolmanneksi) taivaaksi. Siellä ihminen odottaa nykyisen historian päättymistä, Jeesuksen paluuta, ruumiin ylösnousemusta, viimeistä tuomiota ja uutta iankaikkisuutta.”  http://raamattuajassamme.fi/tuonela-ja-taivas/

  ”Onkin ilmeistä, että uskovan sielu/henki siirtyy heti Kristuksen tykö ja fyysinen keho pysyy haudassa. Uskovien ylösnousemuksessa fyysinen keho nousee ylös ja se kirkastetaan. Sen jälkeen se liittyy sieluun/henkeen. Tämä uudistettu ja kirkastettu keho-sielu-henki on uskovan maja iankaikkisesti uudessa taivaassa ja uudessa maassa (Ilm. 21-22).”

  ”Kristuksen astuttua kuoleman valtakuntaan välitila lakkasi merkitsemästä uskovalle entisen kaltaista tuonelassa oloa ja muuttui autuaaksi olotilaksi Herran yhteydessä taivaassa eli ”paratiisissa ” (Ef. 4:8; Heb 11:39-40) Efe 4:8 ”Sentähden on sanottu: Hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille.”

  Heb 11:39-40:ssä lukee seuraavaa: ”Ja vaikka nämä kaikki uskon kautta olivat todistuksen saaneet, eivät he kuitenkaan saavuttaneet sitä, mikä oli luvattu; 40 sillä Jumala oli varannut meitä varten jotakin parempaa, etteivät he ilman meitä pääsisi täydellisyyteen.” – Näissä jakeissa ei kuitenkaan puhuta mitään välitilan muuttumisesta autuaaksi olotilaksi Herran yhteydessä taivaassa eli ”paratiisissa”.

  ”Ensinnä, Raamattu kertoo meille, että jossain vaiheessa kuolinhetken jälkeen ihmisen sielu/henki viedään taivaaseen, koska hänen syntinsä on annettu anteeksi ja hän on hyväksynyt Kristuksen pelastajakseen (Joh 3:16, 18, 36). (– Katsokaapa katolilaiset uudelleen Joh 3:16, joka todistaa: ”Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa.”)

  … vaan kuolinhetken jälkeen seuraa Jumalan tuomio. Katolinen kirkko uskoo, että tämän henkilökohtaisen tuomion seurauksena ihminen siirtyy taivaaseen, kiirastuleen tai helvettiin 1. Kor. 3:13–17 3:13 ”niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. 14 Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan; 15 mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikäänkuin tulen läpi.  16 Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä? 17 Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet; sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette.”

  – Näin opettaa Katolilaisten ”hyviä uutisia”. Vakuudeksi viitataan 1 Kor 3:13-17 jakeisiin. Ensiksi haluan kiinnittää huomioon sanoihin ”se päivä, joka tulessa ilmestyy” ja ”tuli on koetteleva minkälainen kunkin teko on”. Olen täysin eri mieltä katolisen opin kanssa; ei jokaista koetella ja tuomita erikseen heti kuoleman jälkeen! Ei kyseisissä jakeissa puhuta mitään taivaaseen pääsystä, ei kiirastulesta, ei helvettiin joutumisesta. Jumalan tuli koettelee tuomiolla olevan ihmisen sitten kun on tuomion aika ja ihmiset ovat ylösnousseet tuomiota varten. http://hyviauutisia.net/pelastuminen/viimeiset-asiat/

  ”Näyttää siis siltä, että ihminen majailee kuoleman jälkeen ”väliaikaisessa” taivaassa tai tuonelassa. Ihmisen lopullinen määränpää ei muutu, mutta sen tarkka ”sijainti” muuttuu. Aikojen lopussa uskovat lähetetään uuteen taivaaseen ja uuteen maahan.” ”Samoin jossakin vaiheessa kuoleman jälkeen uskosta osattomat heitetään tuliseen järveen (Ilm. 20:11-15).” https://www.gotquestions.org/Suomi/tapahtuu-kuoleman-jalkeen.html

  Ylläolevista esimerkeistä tulee mieleen vastakysymys: Jos uskovat menevät taivaaseen Jumalan ja Kristuksen luokse välittömästi kuoleman jälkeen, mikä tarkoitus on silloin ’vanhurskasten ja vääräin’ ylösnousemuksella? (Apt 24:15)

  Toiseksi: Tämä on yksi yleisimmistä vääristä uskomuksista. Tämän väärän uskomuksen syynä saattaa olla se, että ihmisen kuollessa hänen henkensä (spirit) – ehkä myös hänen sielunsa – nousee taivaaseen Jumalan tykö. Kysymyksessä ei vielä ole ylösnousemus. Onko ihmisen henki (ja mahdollisesti myös sielu) taivaassa tietoisessa tilassa, vai tiedottomana lepotilassa, en osaa sanoa. Raamattu ei puhu paljoakaan hengen ottamisesta taivaaseen, mutta se käy ilmi Stefanuksen rukouksesta, kun häntä oltiin kivittämässä kuoliaaksi: Apostolien teot: 7:59 Ja niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi: ”Herra Jeesus, ota [vastaan] minun henkeni!” Ihmisen sielu on varmaankin kuolematon. Tästä kylläkin mielipiteet jakautuvat. Pidän sielun kuolemattomuutta selvänä siitä syystä, että sielussa on talletettuna kaikki ihmisen tekemiset niin hyvässä kuin pahassakin. Viimeisellä tuomiolla ihmisen on tehtävä tili kaikista elämänsä aikaisista teoista kuten Matteuksen 25. luvussa kerrotaan. Niinhän maallisessakin oikeudessa syytetylle esitetään todisteet missä kohdin hän on rikkonut lakia.

  Jeesus kehottaa Mat 10:28 ”Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin.” – Kuka voi tappaa ruumiin, mutta ei sielua? Sehän on tämä nk. sielunvihollinen, eli saatana. Mutta Jumala voi: Hän on se, joka voi tappaa sekä sielun että ruumiin. Viimeisellä tuomiolla ne, joiden sieluista paljastuu sellaista syntiä, jota Jumalan puhdistava tuli ei voi puhdistaa tai jotka eivät ole rakentaneet elämäänsä lainkaan Kristuksen varaan. Nämä saavat tuomiokseen joutumisen ”mustaan pimeyteen”. Sielu on käsitykseni mukaan kuolematon ja siirtyy kuoleman jälkeen yhdessä ihmisen hengen kanssa taivaaseen. 

   

  Kiirastuli verrattuna Jumalan puhdistavaan tuleen

  Jumalan valtakuntaan eivät pääse muut kuin pyhät. Pyhillä tarkoitan sellaisia ihmisiä, jotka ovat pyhittyneet eikä heissä ole mitään epäpuhdasta. Heb 12:14 ”Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. – Tällä tarkoitettaneen pääsyä ensimmäiseen ylösnousemukseen. Jumala on ennaltanähnyt ja     –valinnut ne pyhät, jotka Kristuksen alaisuudessa johtavat Tuhatvuotista valtakuntaa. He myös toimivat tuomareina, kun viimeistä tuomiota jaetaan. Tähän pääsemiseksi heitä on jo elämänsä aikana koeteltu, ehkä enemmän kuin muita ihmisiä. 1 Kor 11:32 ”mutta kun meitä tuomitaan (G2919 krinō: to separate, put asunder, to pick out, select, choose, erottaa, panna erilleen) niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. – Ensimmäisen ylösnousemuksen osalliset on jo elämänsä aikana pantu erilleen muista ja heitä kuritettu kovallakin kädellä tarkoituksena, ettei heidän tarvitsisi osallistua muiden kanssa viimeiseen tuomioon. NASB: ”…we are disciplined by the Lord so that we will not be condemned along with the world.” Jakeen tarkoitus on tämän kaltainen: ”Koska meidät on erotettu muusta maailmasta niin Herra kurittaa meitä, ettei meitä yhdessä maailman kanssa tuomittaisi.”

  Toiseen ylösnousemukseen, jota kutsutaan myös tuomion ylösnousemukseksi, ei tarvitse pyrkiä – sinne pääsevät kaikki ja joutuvat tuomittavaksi. Tuomioon taas yhdistyy Jumalan tuli, joka tutkii ja testaa ihmisen sekä puhdistaa. Puhdistuminen taas tarkoittaa pyhittymistä, koska ihmiseen ei jää enää synnistä johtuvaa epäpuhtautta. Puhdistunut ja pyhittynyt ihminen on kelvollinen näkemään Herran Jumalan valtakunnassa.

  Katolisen kiirastuliopin mukaan (minun tulkintani) kiirastuli puhdistaa ihmisen synnin saastasta ja näin ihminen pyhittyy kelvolliseksi Jumalan valtakuntaan.

  Jumalan puhdistava tuli, josta 1 Kor 3:13-15 puhuu, pyrkii samaan päämäärään. 3:13 niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. 14 Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan; 15 mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikäänkuin tulen läpi.

  Tässä kiirastuli ja puhdistava tuli toimivat saman kaltaisella tavalla. Mikä ero sitten on katolilaisten kiirastulikäsitteellä ja Jumalan puhdistavalla tulella? Katolilaiset uskovat, että kiirastuli alkaa vaikuttaa ihmiseen heti kuoleman jälkeen, jotta hän puhdistuisi pian ja pääsisi nopeasti taivaaseen. Katolilaiset uskovat, että kiirastulivaiheen koettuaan ihminen pääsee taivaaseen, siis osallistumatta viimeiseen tuomioon. Vai tulevatko taivaaseen nousseet viimeiselle tuomiolle, vaikka ovat jo päässeet taivaaseen Herran luokse. Tämä ristiriita esiintyy paitsi katolilaisilla, myös muissa välitila-tulkinnoissa, joissa ihmiset kärsivät rangaistusta ennen viimeistä tuomiota.

  Jumalan puhdistava tuli tutkii ihmisen ylösnousemuksen jälkeen ja viimeisen tuomion yhteydessä. Vaikka ihminen olisi kuollut 2000 vuotta sitten, hänen ylösnousemuksensa voi tapahtua vasta kun Kristuksen toinen tuleminen on tapahtunut ja sitä seuraava Tuhatvuotinen valtakunta on päättynyt ja viimeisen tuomion aika tullut.

   

  Kolmas taivas Raamatussa

  Raamatussa ei puhuta kovinkaan paljoa kolmannesta taivaasta. Siihen viittaavia kaipauksia käy ilmi Paavalinkin kirjoituksista.

  Uskoville kuoleman jälkeinen olotila on muuttamista pois ruumiista kotiin Herran luokse.    2 Kor 5:6 Sentähden me aina olemme turvallisella mielellä ja tiedämme, että, niin kauan kuin olemme kotona tässä ruumiissamme, me olemme poissa Herrasta;
  7 sillä me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä.
  8 Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö.

  – Mitä Paavali tarkoittaa ”muuttamisella pois ruumiista ja kotiin pääsemisellä Herran tykö? Ensinnäkin Paavali toteaa, että ’tässä ruumiissa’ eli fyysisessä ja kuolevaisessa ruumiissa me olemme erossa Herrasta Jeesuksesta. Paavali haluaisi päästä pois kuolevaisesta ruumiista, mikä tarkoittaa siirtymistä henkiruumiiseen. Kun tämä tapahtuu ensimmäisen ylösnousemuksen yhteydessä, Paavali muitten vanhurskaiden mukana muuttuvat henkiruumiisiin ja nousevat ylös pilviin Kristusta vastaan. 1 Kor 15:52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. 2 Kor 3:18 ”Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.”

  – Tässä puhutaan ensimmäisestä ylösnousemuksesta, johonka liittyy aluksi nk. ylöstempaus. ’Ylös’ rajoittuu pilviin, eikä suinkaan Jumalan taivaaseen saakka.

  Ylöstempaus tapahtuu vasta kun Kristuksen toinen tuleminen on tosiasia. Ei missään tapauksessa heti kunkin ihmisen kuoleman yhteydessä.

  Jeesus voitti kuoleman omalla kuolemallaan ja kukisti saatanan, jolla oli kuolema vallassaan. Heb 2:14-16 Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen, 15 ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. 16 Sillä ei hän ota huomaansa enkeleitä, vaan Aabrahamin siemenen hän ottaa huomaansa. Ilm 1:18 ja minä [Kristus] elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. – Jeesus vapautti uskovat kuoleman pelosta ja kuoleman orjuuden alaisuudesta. Huomattavaa on, että ihmiskunnalla on tulevaisuus Jumalan yhteydessä ennen enkeleitä. Vaikka uskontunnustuksessa puhutaan ruumiin ylösnousemuksesta, ruumis ei nouse fyysisenä, lihallisena ruumiina, vaan henkiruumiina. Markus kirjoittaakin evankeliumissaan: 12:25 ”Sillä kun kuolleista noustaan, ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaissa.” Enkelithän ovat niin kuin tiedämme henkiolentoja, jotka saattavat ottaa fyysisen ruumiin tarvittaessa.

  1 Tes 4:16 ”Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; 17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.”

  Joh 14:2 ”Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa? 3 Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.” – Jeesus lupasi apostoleilleen tulla takaisin maan päälle. Kun Jeesus tulee takaisin, SILLOIN hän ottaa apostolit ja muut uskovat tyköönsä. Nämä Jeesuksen hyväksymät uskovat muodostuvat maan päällä olevista uskovista, jotka ovat saaneet Jumalan hengen ja sinetin. Toinen ryhmä ovat ne, jotka nousevat kuolleista ensimmäiseen ylösnousemukseen. Nämä yhdessä nousevat pilviin Jeesusta vastaanottamaan. Jeesus yhdessä näiden pyhien kanssa perustaa Tuhatvuotisen valtakunnan ja hallitsee sitä yhdessä pyhien kanssa. Jakeessa 14:3 Jeesus lupaa ottaa heidät tyköönsä. Se ei tarkoita taivaaseen, vaan luokseen maan päälle hänen valtakuntaansa. Kun Jeesuksella on täysi pääsy taivaaseen, uskon, että myös hänen pyhillään, jotka ovat henkiruumiissa, on myös mahdollisuus käydä taivaissa. Mitä tarkoittaa Jesuksen ilmaus, että hän ”menee valmistamaan teille sijaa”. Varmaankaan ei ole kysymys ”huonetilajärjestelyistä”, vaan suunnitelmista taivaan puhdistamiseksi saatanan siellä olevista enkeleistä tms.

  Monet, ei ainoastaan Jeesuksen opetuslapset, uskoivat Jeesuksen palaavan pian taivaaseen lähtönsä jälkeen. Jeesushan sanoi vain menevänsä valmistamaan heille sijan. Miksi ’sijan valmistaminen’ on kestänyt 2000 vuotta? Ainoastaan Isä taivaassa tiesi milloin paluun ajankohta siihen liittyvine suuren ahdistuksen aikaan ja suuriin maailmaa koettelevine mullistuksineen olisi. Tämän artikkelin alkupuolella luvussa ”Muita havaintoja Eenokin 2. kirjasta” kerron miten olen ymmärtänyt ”Laskemattomuuden ajat” eli Jumalan kahdeksannen päivän sekä tätä edeltävän seitsemännen päivän aikana vallitsevan Kristuksen tuhatvuotisen valtakunnan. Vasta tämän valtakunnan saapuessa yhdessä Kristuksen kanssa toteutuu Kristuksen lupaama paluu, SILLOIN hän ottaa apostolit tyköönsä.

  Kolmas taivas 2 Kor 12:2

   Paavali kirjoittaa: 2 Kor 12:2 ”Tunnen miehen, joka on Kristuksessa: neljätoista vuotta sitten hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen – oliko hän ruumiissaan, en tiedä, vai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala sen tietää. 12:4 temmattiin paratiisiin ja kuuli sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua.” – Paavali ei rohkene kertoa enempää, ei edes sitä kuka tämä hänen tuntemansa mies on. Joku onkin arvellut, että kolmannessa taivaassa käynyt mies olisi Paavali itse. Paavali on kuitenkin pohtinut tulevaa ja kertoo kuinka haluaisi jo päästä kotiin Herran luokse. 2 Kor 5:8 Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö. 5:9 Sentähden me, olimmepa kotona tai olimmepa poissa, ahkeroitsemme olla hänelle mieliksi. – Kirjeessään Filippiläisille Paavali kuitenkin kertoo kaipauksestaan: 1:21 Sillä elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto.
  22 Mutta jos minun on eläminen täällä lihassa, niin siitä koituu hedelmää työlleni, ja silloin en tiedä, minkä valitsisin.
  23 Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä: halu minulla on täältä eritä [poistua] ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi; – Onko Paavali kuolemansa jälkeen päässyt taivaaseen, jonne hän hartaasti halusi päästä? Raamattu kuitenkin sanoo, ettei kukaan ole noussut taivaaseen paitsi Jeesus, Jumalan poika (Joh 3:13). Paavali kyllä itsekin sen tiesi, ettei hän voinut päästä heti kuoltuaan taivaaseen Kristuksen luokse, koska hän itse kirjoitti ensimmäisessä Korinttilaiskirjeessä Pyhien ensimmäisenä pääsevän ylösnousemukseen, mutta vasta juuri ennen Jeesuksen toista tulemista:1 Tes ”4:16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;”

  Ylösnousemus: Johannes kirjoittaa evankeliumissaan: 5:25-26 Totisesti, totisesti minä sanon teille: aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan Pojan äänen, ja jotka sen kuulevat, ne saavat elää. 26 Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän [Isä Jumala] on antanut elämän myös Pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä. – Kun Jumala on antanut [ikuisen] elämän pojalleen Jeesukselle, se merkitsee myös sitä, että Jeesuksella on valta herättää ihmisiä kuolleista.

  Jeesus kutsuu pienen joukon ensimmäiseen ylösnousemukseen. Vain nämä kuulevat hänen äänensä ja he nousevat ylös. Maan päällä asuvia uskovia kutsutaan myös ensimmäiseen ylösnousemukseen.

  Tuhatvuotisen valtakunnan päätteeksi tapahtuu toinen ylösnousemus. Siitä Johannes kertoo jakeissa 28-29: … sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen. – Protestanttiset kirkot ovat dogmissaan painottaneet armon tärkeyttä. Se on sinänsä totta, mutta armon vastapari on teot; Johannes jakaa ylösnousevat ihmiset kahteen ryhmään heidän tekojensa mukaan. Mitä siis onkaan usko ilman uskosta kumpuavia tekoja?

  Kutsu ylösnousemukseen tapahtuu ryhmissä; ensin pieni joukko [144000 ?] ja sitten kaikki loput. En usko siihen, että yksittäiset ihmiset nousisivat taivaaseen – tai kolmannen taivaan välitilaan.

  Paavalin todistus osana Raamatun sanaa on kuitenkin tärkeä ja syytä ottaa vakavasti. Ei Paavali olisi kirjoittanut kolmannesta taivaasta, ellei hän olisi uskonut tuttavansa puhuvan totta. Kolmas taivas on varmastikin olemassa. Se ei tarkoita kuitenkaan sitä, että vaikkapa seuraavassa käsiteltävät apokryfikirjojen villit kertomukset pitäisivät paikkaansa. Tai nykyajan kertomukset tuhansien ihmisten kokemuksista kuolemansa jälkeen. Niistä sitten myöhemmin lisää.

   

  Abrahamin helma

   (Abraham’s bosom) tarkoittaa juutalaisen käsityksen ja siitä kristinuskoon siirtyneenä tilaa ja paikkaa ”where the righteous dead await Judgment Day” Tämä käsite muodostui juutalaisuudessa toisen temppelin aikakudella 516 ekr – 70 jKr eli oli myös Jeesuksen aikana käytössä ja kuvasi vanhurskaiden sielujen olinpaikkaa.

  Raamattu tuntee kaksi erilaista välitilaa tai tuonelaa: autuaan välitilan, jota kutsutaan Abrahamin helmaksi ja sen vastakohtana onnettoman, tuskan ja vaivan paikan. Välitila on tulevan odotustila, jossa ollaan kuolleena henkiruumiissa. Raamattu ei juurikaan puhu tästä olotilasta, minkä vuoksi suhtaudun sen olemassaoloon epäilevästi.

   

  Välitila

  Teologit usein tulkitsevat välitilan paikaksi, jossa ihmisiä palkitaan tai rangaistaan. Ihmiset joutuisivat tähän tilaan (paikkaan) kuolemansa jälkeen. Välitila olisi paikka, jossa kuolleet odottaisivat viimeistä tuomiota. Tähän sisältyy kuitenkin ristiriita; välitilassa usein on kaksi osastoa. Toisessa ihmiset nauttivat olostaan ”Abrahamin helmassa” ja toisessa he kärsivät tuskia ikään kuin rangaistuksena. Huomaa kuitenkin, että vaikka ihmiset olisivatkin välitilassa, ei heille ole vielä luettu viimeistä tuomiota!

  Odotustila, jota yleisesti kutsutaan välitilaksi, ei perustu Raamattuun. Voisi kuvitella, että ihmisen pelastuksen yksi keskeisimmistä vaiheista olisi Raamatussakin keskeisellä paikalla. Mitä vielä, tällaista termiä ei ole edes olemassa, saati että siitä olisi useissa Raamatun kirjoista puhuttu. Keskeisin argumentti Luukkaan kertomaan Jeesuksen vertaukseen on tämä: ei ole mahdollista, että tällaiseen helvettiin pakotettaisiin syntinen, jota ei ole viimeisellä tuomiolla vielä tuomittu. Raamatun kertomukset tulisen järven rangaistuksista toteutuvat vasta aikojen aivan lopussa, kun saatana joukkoineen on tuhottu ja heidät muiden katumattomien syntisten kanssa tuomitaan viimeisellä tuomiolla. Ei ketään voida tuomita ikuiseen kadotukseen ilman tuomiota!

  Kuvaus kärsimyksestä paikassa, johon rikas mies joutui, saattaa paremminkin kuvastaa juutalaisten käsitystä Gehinnomista; ”Helvetti ei ole rangaistus perinteisessä mielessä. Se on itse asiassa ilmaus suuresta ystävällisyydestä. Tapa, jolla sielumme puhdistuu Gehinnomissa (helvetissä) on vastaava kuin vaatteemme puhdistuvat pesukoneessa. Jos elämämme lopussa jätämme tämän maailman ilman, että korjaamme tekemiämme vääryyksiä, meidän sielumme ei kykene saavuttamaan lepopaikkaansa korkeuksissa. Meidän täytyy käydä läpi sielun syväpuhdistus.”

  https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/1594422/jewish/Do-Jews-Believe-in-Hell.htm

  Jeesus oli juutalainen profeetta ja rabbi, joka tunsi senaikaisen ”Raamatun” (Vanhan Testamentin kirjoitukset; Lain ja Profeetat) perinpohjin. Olisiko hän halunnut vertauksellaan edistää helvetti-käsitteen perinpohjaista muutosta enintään vuoden tuskasta ikuiseksi päättymättömäksi kidutukseksi? Näinkö rakkauden Jumala toimisi? Näinko Kristus viimeisen tuomion ylimpänä tuomarina tulisi säätämään tuomio-ohjeet pyhille, jotka tuomitsevat hänen kanssaan. 1 Kor 6:2 Vai ettekö tiedä, että pyhät tulevat maailman tuomitsemaan? Ja jos te tuomitsette maailman, niin ettekö kelpaa ratkaisemaan aivan vähäpätöisiä asioita?
  6:3 Ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitä, emmekö sitten maallisia asioita?

  Juutalaisesta käsityksestä liittyen sieluun ja välitilatuomioon:

  When the soul departs from the body, it stands before the heavenly court to give a “judgment and accounting” of its earthly life. But the heavenly court does only the “accounting” part; the “judgment” part—that, only the soul itself can do. Only the soul can pass judgment on itself; only it can know and sense the true extent of what it accomplished, or neglected to accomplish, in the course of its physical life. Freed from the limitations and concealments of the physical state, it can now see G‑dliness; it can now look back at its own life and experience what it truly was. The soul’s experience of the G‑dliness it brought into the world with its mitzvot and positive actions is the exquisite pleasure of Gan Eden (the “Garden of Eden”—Paradise); its experience of the destructiveness it wrought through its lapses and transgressions is the excruciating pain of Gehinnom (“Gehenna” or “Purgatory”).

  For a G‑dly soul spawns far more good in its lifetime than evil. The core of the soul is unadulterated goodness; the good we accomplish is infinite, the evil but shallow and superficial. So even the most wicked of souls, say our sages, experiences at most twelve months of Gehinnom, followed by an eternity of heaven. Furthermore, a soul’s experience of Gehinnom can be mitigated by the action of his or her children and loved ones, here on earth. Reciting kaddish and engaging in other good deeds “in merit of” and “for the elevation of” the departed soul means that the soul, in effect, is continuing to act positively upon the physical world, thereby adding to the goodness of its physical lifetime. https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/282508/jewish/What-Happens-After-We-Die.htm   

   

  Kolmas taivas Apokryfikirjojen mukaan

  Taivas vai taivaat? Kuinka monta taivasta onkaan? Isä meidän -rukouksessa me rukoilemme: ”Isä meidän, joka olet taivaissa”. Tämän rukouksen mukaan taivaita olisi enemmän kuin yksi. Samassa rukouksessa Mat 6:10 kuitenkin puhutaan taivaasta yksikössä: ”tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa.” 1 Kun 8:27 on useamman taivaan puolella: ”Mutta asuuko todella Jumala maan päällä? Katso, taivaisiin ja taivasten taivaisiin sinä et mahdu; kuinka sitten tähän temppeliin, jonka minä olen rakentanut!”

  Juutalaisissa apokryfikirjoissa, erityisesti 2. Eenokin kirjassa puhutaan kymmenestä eri taivaasta.

  1. Eenokin kirja Luku 8. ”Ja nuo miehet ottivat minut sieltä, ja veivät minut ylös kolmanteen taivaaseen, ja laittoivat minut sinne; ja minä katsoin alaspäin, ja näin näiden paikkojen tuotteet, sellaisina ettei niin hyvää ole koskaan tunnettu. Ja minä näin kaikki kukkivat puut ja katselin niiden hedelmiä, jotka tuoksuivat makealta, ja niiden kantamia kaikkia ruokia jotka kuplivat tuoksuen. Ja puiden keskellä oli tuo Elämän Puu, paikassa jossa Herra lepää, kun hän menee paratiisiin; ja tämä puu on sanoin kuvaamatonta hyvyyttä ja tuoksua, ja se on enemmän ihailtava kuin mikään muu olemassa oleva asia; ja kaikilta puolilta se näyttää kultaiselta ja punertavalta ja tulen kaltaiselta ja se peittää kaiken, ja sen hedelmät ovat kaikkien hedelmien tuotetta. Sen juuret ovat puutarhassa maan ääressä. Ja paratiisi on turmelluksen ja turmeltumattomuuden välissä. Ja sieltä lähtee kaksi lähdettä, jotka lähettävät hunajaa ja maitoa, ja niiden lähteistä lähtee öljyä ja viiniä, ja ne hajoavat neljään osaan, ja kiertävät hiljaisen kierroksen ja laskevat Eedenin puutarhaan, turmelluksen ja turmeltumattomuuden välille. Ja sieltä ne kulkevat pitkin maata, ja niillä on valta reittiinsä. Eikä täällä ole hedelmätöntä puuta, ja jokainen paikka on siunattu. Ja kolmesataa todella kirkasta enkeliä vartioi puutarhaa, laulaen suloisesti lakkaamatta ja äänet, jotka eivät vaikene milloinkaan, palvelevat Herraa läpi kaikkien päivien ja hetkien. Ja minä sanoin: Kuinka ihana onkaan tämä paikka, ja nuo miehet sanoivat minulle:”
  2. Eenokin kirja Luku 9. ”Tämä paikka, oi Eenok, on valmistettu niitä vanhurskaita varten, jotka kestävät kaikenlaiset loukkaukset niiltä, jotka ärsyttävät heidän sielujaan, jotka kääntävät silmänsä pahuudesta, ja tuomitsevat oikein, ja antavat leipää nälkäisille ja vaatettavat alastomat ja nostavat langenneet ylös, ja auttavat loukkaantuneita orpoja, ja jotka kulkevat virheettömästi Herran kasvojen edessä, ja palvelevat ainoastaan häntä, ja heitä varten tämä paikka on valmistettu ikuiseksi perintöosaksi.”

  Kolmannessa taivaassa on kaksi osastoa. Ensimmäinen osasto on varattu vanhurskaita varten. Millaisia ovat nämä vanhurskaat? Kuvaus muistuttaa Kristuksen viimeisellä tuomiolla antamaa tuomiolauselmaa Mat 25:35 Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne;
  25:36 minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni.’ – Muitakin lähimmäisen hyväksi tehtyjä toimia luetellaan: oikein tuomitseminen, alastomien vaatettaminen, langenneiden ylösnostaminen, loukkaantuneiden orpojen auttaminen. Näiden sosiaalisten ominaisuuksien lisäksi mainitaan lopuksi; virheettömästi Herran kasvojen edessä kulkeminen ja ainoastaan häntä palveleminen. Ei kovin tavattomia vaatimuksia.

  Sitten seuraa kuvaus toisesta osastosta, joka muistuttaa kovin Jeesuksen Rikas mies ja Lasarus -vertauksessa esitettyä tulisen kärsimyksen osastoa, johon rikas mies oli joutunut. Joka paikka on tulessa tai jäässä. Jatkuva jano vaivaa siellä olevia. Vartijaenkelit kiduttavat armottomasti. Ketkä joutuvat tänne? Luettelo on pitkä: Jumalaa halveksivat, luonnon vastaista [homoseksualismi, irstailu] syntiä harjoittavat eläimiin sekaantumalla, taikuutta ja noituutta harjoittavat, varastamista ja valehtelemista harjoittavat, köyhiä riistävät, ne jotka eivät ruoki nälkäisiä. Lopuksi mainitaan ne, jotka kumarsivat sieluttomia ja elottomia jumalia, jotka eivät voi nähdä eivätkä kuulla, turhia jumalia ja jotka myös rakensivat veistettyjä kuvia palvontaa varten.

  1. Eenokin kirja Luku 10. ”Ja ne kaksi miestä johdattivat minut ylös pohjoiselle puolelle ja näyttivät minulle siellä hyvin kamalan paikan, ja tuossa paikassa oli kaikenlaisia kidutuksia: julmaa pimeyttä ja valaisematonta synkkyyttä, ja siellä ei ole valoa, vaan hämärä tuli, joka liekehtii jatkuvasti ylös, ja tulinen joki virtaa ja koko tuo paikka on joka paikasta tulessa ja joka paikassa hallaa ja jäätä, janoa ja puistatusta siteiden ollessa hyvin julmat ja enkelit pelottavia ja armottomia, kantaen vihan aseita, armotonta kidutusta, ja minä sanoin: Voi, voi, kuinka kauhea onkaan tämä paikka. Ja nuo miehet sanoivat minulle: Tämä paikka, oi Eenok, on valmistettu niille, jotka halveksivat Jumalaa, jotka maan päällä harjoittavat, luonnon vastaista syntiä, joka on lasten turmelemista eläimiin sekaantumisen mukaan, taikojen tekemistä, loitsuja ja paholaismaisia noituuksia, ja jotka kehuskelevat pahoista teoistaan, varastamisistaan, valheistaan, panetteluistaan, kateudesta, katkeruudesta, haureudesta, murhasta, ja jotka kirottuna varastavat ihmisten sielut, jotka nähdessään köyhän, ottavat pois heidän tavaransa ja itse rikastuvat, vahingoittaen heitä toisten ihmisten tavaroiden tähden, jotka kykenevät tyydyttämään tyhjät vatsat, antavat nälkäisten kuolla, kykenevät vaatettamaan ja riisuvat alastomat ja jotka eivät tunteneet Luojaansa vaan kumarsivat sieluttomia ja elottomia jumalia, jotka eivät voi nähdä eivätkä kuulla, turhia jumalia, jotka myös rakensivat veistettyjä kuvia ja kumarsivat saastaista käsityötä, kaikille näille on valmistettu tämä paikka ikuiseksi perintöosaksi.”

  Tällaisia syntejä harjoittavat saava kuvauksen mukaan tämän osaston ikuiseksi perintöosaksi. Taas törmäämme juutalaisille yleiseen ikuisuus -käsitteeseen. Tässäkin artikkelissa tuon esille tällaisen rangaistuspaikan ja siihen liittyvän maksimirangaistuksen, joka juutalaisen ’ikuisuus’ käsityksen mukaan on enintään vuoden mittainen.

  1. Eenokin kirja Luku 18. Ne miehet ottivat minut viidenteen taivaaseen ja asettivat minut sinne, ja siellä minä näin monia ja lukemattomia sotilaita, joita kutsutaan nimellä Vartijat, ihmisen kaltaisia, ja heidän kokonsa oli suurempi kuin suurien jättiläisten ja niiden kasvot kuihtuneena, ja niiden suiden hiljaisuus ikuinen, eikä viidennessä taivaassa palveltu, ja minä sanoin niille miehille, jotka olivat kanssani: Miksi nämä ovat hyvin kuihtuneita ja heidän kasvonsa surumielisiä, ja heidän suunsa äänettömiä, ja miksi tässä taivaassa ei palvella? Ja he sanoivat minulle: Nämä ovat Vartijat, jotka ruhtinaansa Satanailin kanssa hylkäsivät valon Herran, ja heidän perässään ovat nuo, joita pidetään suuressa pimeydessä toisessa taivaassa, ja kolme heistä meni alas maahan Herran valtaistuimen luota, paikkaan nimeltä Hermon, ja rikkoivat lupauksensa Hermonin kukkulan harjanteella ja näkivät ihmisten tyttäret, kuinka hyviä he ovat, ja ottivat itselleen vaimoja, ja tahrasivat maan teoillaan, jotka kaikkina aikansa aikoina tekivät laittomuuksia ja sekoituksia, ja syntyi jättiläisiä ja ihmeellisen suuria miehiä ja suurta vihaa. Ja siksi Jumala tuomitsi heidät suurella tuomiolla, ja he itkevät veljiensä tähden ja heitä tullaan rankaisemaan Herran suurena päivänä.

   

  Missä taivaassa Jumala asuu?

  Ja nuo miehet nostivat minut sieltä seitsemänteen taivaaseen ja minä näin siellä hyvin suuren valon ja tulisia suurien arkkienkelien joukkoja, ruumiittomia joukkoja ja hallituksia, kerubeja ja serafeja, valtaistuimia ja monisilmäisiä, yhdeksän rykmenttiä, Ioanit valon asemat, ja minä pelästyin ja aloin vapista suurella kauhulla ja nuo miehet ottivat minut ja johdattivat perässään ja sanoivat minulle: Rohkeutta, Eenok, älä pelkää, ja näyttivät minulle Herran kaukaa, istumassa hyvin korkealla valtaistuimellaan. Mitä varten on kymmenes taivas, kun Herra on täällä?

  Panittehan merkille, että kolmannessa taivaassa puiden keskellä, jossa on Elämän Puu, paikassa jossa Herra lepää, kun hän menee paratiisiin.

  Kymmenennessä taivaassa, ”on Jumala, heprean kielellä häntä kutsutaan nimellä Aravat (Luomakunnan isä), minä näin Herran kasvojen ulkomuodon, niin kuin rauta, joka on laitettu hehkumaan tulessa ja tuotu ulos, päästellen kipinöitä, ja se polttaa. Näin ikuisuuden hetkessä minä näin Herran kasvot, mutta Herran kasvot ovat sanoinkuvaamattomat, ihmeelliset ja hyvin kamalat ja hyvin, hyvin pelottavat. Ja kuka minä olen kertomaan Herran sanomattomasta olemuksesta ja hänen hyvin ihmeellisistä kasvoistaan? Ja minä en osaa kertoa hänen monien ohjeidensa lukumäärää, ja monien äänien lukumäärää. Herran valtaistuin on hyvin suuri ja sitä ei ole tehty käsillä, enkä osaa kertoa niiden lukumäärää, jotka seisovat hänen ympärillään, joukkoja kerubeja ja serafeja, enkä heidän taukoamatonta lauluaan, enkä hänen muuttumatonta kauneuttaan, ja kuka kertoo hänen kunniansa sanoin kuvaamattomasta suuruudesta?”

   

  Muita havaintoja Eenokin 2. kirjasta   

  Luvussa 33 sanotaan: ”Luomakunnan kahdeksannen tuhannen alussa tulee laskematomuuden aika, loputon, ilman vuosia tai kuukausia tai viikkoja tai päiviä tai tunteja.”

  Vaikeaselkoinen lausuma, jonka sisällön tulkitsen Raamatun perusteella seuraavasti: Adamin ja Eevan ajoista on Kristukseen kulunut 4000 vuotta. Kristuksesta nykypäivään 2000 vuotta. Kun Jeesuksen toinen tuleminen oletettavasti tapahtuu piakkoin ja Kristuksen tuhatvuotinen valtakunta tulemisensa jälkeen on kestänyt nimensä mukaisesti 1000 vuotta, silloin alkaa ”laskemattomuuden aika”, loputon aika. (Englanninkielinen käännös kuuluu: ”On the eight day, I likewise appointed, so that the eight day might be the first, the first-created of the week, and that it should revolve in a revolution of 7000; so that 8000 might be in the beginning of a time not reckoned and ending, neither years, nor months, nor weeks, nor days, nor hours, like the first day of the week, so also that the eighth day of the week might return continually.)

   

  Käsityksiä kuolemasta

  Kaikki elämä loppuu kuolemassa; näin uskoo 34 % suomalaisista vuonna 2011 ja 25% vuonna 1999.

  Usko siihen, että Jeesus tulee toisen kerran maan päälle tuomitsemaan eläviä ja kuolleita on myös vähentynyt 28 %:iin vuonna 2011 vuoden 1999 59 %:sta.

  Vain 12 % uskoo, että kaikki ihmiset herätetään kuolleista ja toisille seuraa iankaikkinen elämä.

  9 % arvelee, että lopulta kaikki ihmiset pelastuvat.

  10 % suomalaisista uskoo ihmisten syntyvän uudelleen tähän maailmaan.

  1 % ajattelee vain toisten pelastuvan ja uskottomien raukeavan tyhjiin

  (Gallup Ecclesiastica 2011 ja 1999).

  Room 10:9 ”Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut.” – Hiljattain julkaisemani artikkelin otsikko oli; Yksi syntymä, kaksi kuolemaa vai kaksi syntymää, mutta yksi kuolema. Kaikki me kuolemme ainakin kerran. Mikäli synnymme uudelleen Pyhästä hengestä, me pelastumme toiselta kuolemalta. Jumala herätti Poikansa Jeesuksen kuolleista ja Jeesus herättää meidät, jotka uskomme häneen pelastajanamme. Jeesus Kristus vakuuttaakin: ” Ilm 1:18 ”minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet.

   

  Kuolemanraja -kokemukset

  Kokemukset voidaan jakaa kahteen pääryhmään:

  1. Kehosta poistumis -kokemukset; (Out of body experiences) ei edellytä kuolemaa ja aivotoiminnan loppumista. Erään arvion mukaan noin kolmannes tällaisen tapahtuman kokeneista ihmisistä oli käynyt läpi kuolemanrajakokemuksen.
  2. Kuolemanraja-kokemukset; (Near the death experiences) ihminen oikeasti kuolee, aivosähkökäyrä on suora viiva.

   

  Mitä tiedämme kuolemanrajakokemuksista?

  Tällaisia kokemuksia on suurella joukolla ihmisistä. Niille on yhteistä, että ne ovat hyvin samankaltaisia ihmisen asuinpaikasta, iästä, koulutuksesta ja kulttuuritaustasta riippumatta. Kysymyksessä ovat ihmiset, jotka lääkärit ovat julistaneet kuolleiksi.Yhdelläkään potilaista ei ollut tuolla hetkellä ollut mitattavaa aivosähkökäyrää; kaikki havainnot siis olivat tapahtuneet ilman aivotoimintaa.”

  Kokemuksille yhteisiä piirteitä ovat mm. Tri Raymond Moody’n mukaan: teos 1970-luvulta Life after Life:

  Ruumiista irtautuminen; leijailu korkeammalla katselemassa (lääketieteellisessä mielessä) kuollutta ruumistaan 

  Nämä kertomukset ovat paljon toistensa kaltaisia: potilas irtaantuu kehostaan ja näkee itsensä leikkaussalin hoitopöydällä, kun hänen henkensä kohoaa ruumiin yläpuolelle. Olen lukenut, että tällaisten kertomusten todenperäisyyden varmistamiseksi, leikkaussaliin on piilotettu merkkejä niin korkealle, että potilas ei niitä normaalisti havaitse. Tiettävästi kukaan ei vielä ole kyennyt kertomaan mitä piilotetuissa merkeissä sanotaan.

  2. Kuolemasta huolimatta potilas voi kertoa, mitä kuolleen ruumiin ympärillä tapahtui

  Potilaat pystyivät jälkikäteen kuvaamaan elvytystoimenpiteitä yksityiskohtaisesti ja virheettömästi, vaikka lääkärit olivat varmoja potilaiden olleen kuolleita.

  On kerrottu, että syntymästään asti sokeat ovat ruumiistaan irtautuneina seuranneet lääkäreiden toimintaa ja yrityksiä elvyttää heitä. He ovat pystyneet kuvailemaan tapahtumia, joita he ovat nähneet sokeina ja kuolleina.

  3. Kirkas valo, jota kohti kuollut lähtee kulkemaan. Valotunnelin päässä odottaa rakkaita sukulaisia ja ystäviä

  Valotunneli-ilmiö on tavattu myös, kun on testattu lentäjiä nopeasti pyörivillä voimakkaan keskipakoisvoiman tuottavilla laitteilla. Sen sijaan en ole kuullut, että lentäjien kokemuksiin olisi yhdistynyt rakkaiden kuolleiden ihmisten tapaamisia. 

  4. Valo-olennon tapaaminen 

  Kuolleille oli ilmestynyt valo-olento, lämmin ja rakastava henki, jollaista he eivät olleet aikaisemmin kohdanneet. Tämä olento esitti kuolleelle sanattoman kysymyksen pyytäen häntä arvioimaan elämäänsä, ja auttoi häntä siinä näyttämällä hänen elämänsä tärkeimmät tapahtumat silmänräpäyksellisenä kuvasarjana. Kuka on tämä valo-olento? Kristillisen taustan omaavat ovat puhuneet Jeesuksesta tai enkelistä. Muslimit taas uskovat valo-olennon olleen Allah.

  Moodyn kertoman mukaan ”valo-olennon kanssa tapahtui esteetöntä ajatusten siirtoa, ja se tapahtui niin selvästi, että väärinkäsitykset tai valolle valehteleminen eivät olleet mitenkään mahdollista. Lisäksi tämä esteetön vaihto ei edes tapahtunut henkilön äidinkielellä. Kuitenkin ymmärtäminen oli välitöntä ja täydellistä. Olento kysyi ihmiseltä: ”Oletko valmis kuolemaan?”, ”Mitä elämästäsi voit näyttää minulle?”, ”Mikä elämässäsi on kelvollista?” tai ”Kannattiko se?” Moodyn mukaan jokainen kuoleman rajalla käynyt pyrki ilmaisemaan tämän saman ajatuksen, ja he kaikki tähdensivät, että vaikka kysymys olikin tunneperäiseltä merkitykseltään niin perimmäinen ja syvällinen, sitä ei suinkaan esitetty tuomitsevassa sävyssä. He tunsivat valosta säteilevän ehdottoman rakkauden ja hyväksynnän mahdollisesta vastauksesta riippumatta. Moodyn mukaan kysymyksen tarkoituksena tuntui pikemminkin olevan saada kuoleva pohtimaan elämäänsä, ikään kuin vetää se esille, ja auttaa ihmistä, jolle kysymys oli esitetty etenemään totuuteen johtavaa polkua itse.”

  Useat ihmiset luonnehtivat uutta kokemustaan sanoen, että he olivat varmoja, että uusi ympäristö ei ollut pelkästään kolmiulotteinen. He pystyivät ymmärtämään toista ja viestimään sanattomasti ja nopeasti.

  5. Koko eletty elämä käydään lävitse 

  Valo-olento esitti kuolevalle silmänräpäyksellisenä kuvasarjana katsauksen tämän elämään, minkä ainoana tarkoituksena sanottiin olevan kannustaa ihmistä pohdintaan. Eräät olivat muistaneet elämänvaiheensa hyvin yksityiskohtaisesti vielä jonkin aikaa tämän kertauskokemuksen jälkeenkin. Jotkut luonnehtivat tätä valo-olennon suorittamaksi kasvatustoimenpiteeksi, jonka aikana olento korosti kahta asiaa elämässä: meidän oli opittava rakastamaan toisiamme sekä jatkuvasti kasvatettava tietojamme.

  Valo-olento esitti kuolevalle silmänräpäyksellisenä kuvasarjana katsauksen tämän elämään. Tämä piirrehän on tuttu monista kertomuksista. Kautta aikain ovat muutkin kuin haastatellut kuolemaa tekevät kertoneet heidän elämänsä soljuneen heidän silmiensä editse yhdessä tuokiossa. Toivuttuaan kuolemanrajalla käynnistä tässä referoidut haastateltavat saattoivat kertoa muille ihmisille oman elämänsä kaikista vaiheista hyvin yksityiskohtaisesti. Esimerkiksi lapsuuden muistot olivat palautuneet tarkasti heidän mieliinsä.

  6. Valtava rauhan ja hyvänolon tunne, haluttomuus palata ruumiiseensa 

  Raymond Moodyn mukaan monet kuolemanrajakokemuksen läpikäyneet ihmiset kuvasivat kokemustensa alkuvaiheista ihmeellisen miellyttäviä tunteita ja elämyksiä: ääretöntä rauhaa, mielihyvää, hyvinvointia ja hiljaisuutta. Yhdenmukaisesti he luonnehtivat kokemuksiaan sanoin kuvaamattomiksi.

  7. Päätös palata omaan ruumiiseen 

  Jokainen kuolemanrajakokemukseen osallinen oli joutunut tekemään päätöksen palaamisesta takaisin entiseen elämään. Useinkin tämän päätöksen tekeminen oli vaikeaa, koska uusi kokemus elämästä oli niin myönteinen. Paluuseen vaikutti usein tieto tekemättömästä työstä vanhassa elämässä.

  8. Kuolemanpelon katoaminen 

  Tällaisten rajatilakokemusten tuloksena sen kokeneet ihmiset eivät enää tunteneet kuoleman pelkoa. Rajatila osoittautui niin miellyttäväksi onnen tyyssijaksi, että monet suorastaan kaipasivat sinne takaisin. Lisäksi he olivat vakuuttuneita, että kuoleman jälkeenkin on elämää.

  9. Muita havaintoja 

  Useat ihmiset kokivat saaneensa kuolemanrajakokemuksen jälkeen uusia yliaistillisia kykyjä. Myös on raportoitu lasten älykkyysosamäärän nousseen kuolemanrajakokemuksen jälkeen.

  Monet kertoivat myös kokeneensa ”tason, jossa kaikki tieto on olemassa”. Tiedon hankkimisen merkitys korostui usean rajakokemuksen osallisen kertomuksessa.

  Telepatia näytti olevan ruumiittoman olomuodon viestintämuoto: kertomustensa mukaan kuolleet vain tiesivät tarkalleen mitä ihmiset ajattelivat. Kuoltuaan ihmiset myös alkoivat ajatella selkeämmin ja nopeammin kuin fyysisessä ruumiissa ollessaan. Eräs rajalla käynyt kertoi, että ”tuntui ettei tällä henkisellä aistilla ollut mitään rajoituksia, aivan kuin voisin katsoa kaikkialle ja minne tahansa. Kun halusin nähdä jonkun kauempana olevan, tuntui kuin hän olisi ollut osa minua, ihan kuin jokin etsijälaite olisi löytänyt tuon henkilön. Ja silloin minusta tuntui siltä, että jos jotakin tapahtuisi missä päin maailmaa tahansa, niin voisin olla siellä.”

  Rajalla käyneet kertoivat useista ulottuvuuksista; he olivat vakaasti sitä mieltä, että maailma ei missään tapauksessa ollut vain kolmiulotteinen.

  Haastateltujen ihmisten kokemukset osoittautuivat suuressa määrin samankaltaisiksi kuin vuosikymmeniä aikaisemmin rajakokemuksien vuoksi haastateltujenkin.

  Tri Moodyn mukaan hänen tutkimansa ja raportoimansa ihmiset olivat terveitä ja tasapainoisia henkilöitä, jotka kykenivät hyvin erottamaan unet ja mielikuvat todellisuudesta. Ihmiset kuitenkin ymmärsivät, että nyky-yhteiskunnassamme ei kerta kaikkiaan suhtauduttu tämän luonteisiin kertomuksiin ymmärtäväisesti. Heitä olisi pidetty henkisesti tasapainottomina, jos he olisivat kertoneet kokemuksistaan. Niin lääkäreillä kuin papeillakin oli tapana leimata rajakokemukset harha-aistimuksiksi.

  Kuolemanrajakokemuksiin osalliset ihmiset ovat kertomuksissaan tuoneet esille kokemuksia, jotka viittaavat juutalaisten Apokryfikirjojen sisältöön. Myös Tiibetiläisen Kuolleiden kirjan sanoma tuo esille samankaltaisia asioita kuin mitä kuolemanrajakokemuksista selviytyneet ovat kertoneet. Tiibetiläisten Kuolleiden kirjan kerrotaan sisältävän lisäksi myöhempiä kuoleman vaiheita, joihin ’tavalliset’ kuolemanrajakokemuksen osalliset eivät ole päässeet tutustumaan. En ole perehtynyt näihin.

  Kuolemanrajakokemuksiin osalliset eivät erityisesti koe kokemuksensa olleen kristillisen. Hyvin yleisen valo-olennon kanssa puhuneet eivät suinkaan kaikki pitäneet valo-olentoa Kristuksena, vaan osa sanoi olennon olleen enkeli. Yhtymäkohdat tiibetiläisen kuolleiden kirjan kanssa ovat kaukana kristillisen uskon maailmasta: jälleensyntyminen ja varsinkin syntyminen eläimen maailmaan on kauhistus kristitylle uskovalle. En voi uskoa jälleensyntymisien kautta saavutettavaan lopulliseen ’valaistumiseen’. Siksi herätänkin ajatuksen pohdittavaksi: Kuka on tällaisen monikirjavaisen ’välitila-ihmemaailman’ takana? Tuskin se on meidän Jumalamme tai meidän Kristuksemme. Pikemminkin se on saatana, joka kaikin mahdollisin tavoin pyrkii luomaan hajaannusta ja ohjaamaan ihmisiä pois Raamatun uskosta. Eräskin tällaisen rajakokemuksen kokenut kommentoi Herran (valo-olennon) todenneen hänelle, ettei hän ole kiinnostunut kirkon teologian sisällöstä, vaan enemmänkin ”ihmisen sydämen kuin pään sisällöstä”. Raymond Moody tulkitsee ”Jumalan tarkoittamaksi uskonnoksi lähinnä vain rakkauden ja hyvän elämän riippumatta Jumalaa, Kristusta, pelastusta ja kirkkoa koskevista uskomuksista.” – Ohhoh!

  Rakkauden korostaminen on keskeinen havainto kokemusten joukossa. Sehän on myös Raamatun keskeinen sanoma: Jumala on rakkaus ja ihmisten tulee rakastaa toisiaan, jopa vihollisiaan. Toinen esille tullut teema on tiedon hankkiminen. Raamattu ei pidä maallisen tai tieteellisen tiedon hankkimista korostamisen arvoisena. Tieto on kuitenkin kasvattanut merkitystään viimeisen sadan vuoden aikana. Sen määrä on suorastaan räjähtänyt. Tiedon lisäys on johtanut monenlaisiin keksintöihin, jotka ovat nostaneet ihmiskunnan elintasoa nopeasti ja korkealle. Vaikutukset eivät suinkaan ole pelkästään hyviä. Ihmiskunta on maallistunut ja uskonnollinen elämä menettänyt merkitystään. Tämän voimme todeta eri kyselyistä, jotka osoittavat, etteivät ihmiset välitä Raamatun totuudesta ja sen tarjoamista opetuksista. Ihmiset ovat lakanneet uskomasta ja tilalle on tullut jo Raamatusta tuttu eläminen ”tämän maailman menon mukaan”. Se on myös saatanan mieleen.

  Yhä vahvemmin alan kallistua tulkitsemaan saatanan olevan näiden välitilaopetusten takana.

  Jos uskomme Raamattuun eikä selittämättömiin kokemuksiin tai Idän uskontojen kirjoihin, lähtökohdaksi voimme ottaa Saar 9:10 ”Tee kaikki, mitä voimallasi tehdyksi saat, sillä ei ole tekoa, ei ajatusta, ei tietoa eikä viisautta tuonelassa, jonne olet menevä.”

   

  Paratiisi

  Me kaikki tiedämme, että Jeesus Kristus ristiinnaulittiin ja Jumala herätti Jeesuksen kuolleista, kun hän oli ollut kuolleena kolme päivää ja kolme yötä. Kaikki uskovat uskovat tämän. Minäkin uskon, että Jeesus todella kuoli ja oli kolme päivää niin kuollut kuin olla ja voi. Ne, jotka pitävät Jeesusta Jumalana, uskovat että Jeesus ei kuollut kokonaan; vain hänen ihmispuolensa kuoli. Jumalahan ei voi kuolla. Tästä en kuitenkaan aio kirjoittaa tässä yhteydessä.

  Vaan siitä, missä Jeesus oli kuolleena. Oliko hän toisen rikollisen kanssa paratiisissa? Vai lupasiko Jeesus, että Jeesuksen kanssa ristiinnaulittu joskus pääsisi Jeesuksen luokse paratiisiin.

  Oikean ratkaisun löydät kun vain osaat asettaa pilkun oikeaan paikkaan seuraavassa Raamatunjakeessa: Luuk 23:43 Niin Jeesus sanoi hänelle: ”Totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa.”  Vai: ”Totisesti minä sanon sinulle tänä päivänä, sinun pitää oleman minun kanssani paratiisissa.” Sama jae englanniksi ISV: Jesus said to him, “Truly I tell you today you will be with me in Paradise.”

  – Jätin tästä tahallani pilkun pois, koska siihen aikaan, kun Jeesus ja apostolit lausuivat ja kirjoittivat, pilkkuja ei ollut olemassakaan. Raamatun pilkutus on tehty jälkikäteen. Tässä nimenomaisessa jakeessa on pilkutuksella ratkaistu iso opillinen kysymys. Kaikki isot kirkot ovat sitä mieltä, että Jeesus tarkoitti, että hän ja ryöväri olivat juuri kuolemassa ja Jeesus lupasi ottaa samana päivänä heidän kuoltuaan häneen uskovan rikollisen mukanaan paratiisiin.

  Kirkot siis uskovat, että Jeesus ei kuollut samanlaista kuolemaa kuin tavalliset ihmiset. Tavalliset ihmiset Raamatun mukaan kuolevat, ovat täysin tiedottomia ja vasta ylösnousemuksen tapahtuessa nousevat tiedottomuuden tilasta ylös ja valmistautuvat vastaanottamaan viimeisen tuomion.

  Jeesus siis meni kolmeksi päiväksi paratiisiin.

  Tärkeä kysymys kuuluu: Onko tämä paratiisi, johon Jeesus meni ja johon hän lupasi pääsyn myös rikolliselle, sama kuin Raamatun mainitsema kolmas taivas? Apokryfikirjassa (Toinen Eenokin kirja) kolmas taivas on paratiisi, johon Jumalakin tulee lepäämään.

  Vielä uusi kysymys: Onko Jeesuksen tarkoittama paratiisi sama, jossa rajatilakokemuksen kokeneet kertovat käyneensä ja puhuneensa valo-olennon kanssa (mahdollisesti itse Jeesuksen kanssa, tai enkelin tai Allahin)?

  Vaihtoehto 1: Paratiisiin heti kuoleman tapahtuessa

  Maallista paratiisia ei ollut heti tarjolla. Eedenin paratiisi oli tuhoutunut. Muualle ei Jumala ollut perustanut paratiisia. Pakanoilla varmaan oli kauniita paikkoja, mutta mitä Jeesus ja ryöväri olisivat siellä tehneet. Ei, maallinen paratiisi ei vaikuta mahdolliselta. Taivas? Jeesus ei ollut vielä siirtymässä sinne. Hänen työnsä opetuslasten parissa oli vielä kesken. Ei kai Jeesus olisi vienyt ryöväriä taivaaseen ennen kuin hän olisi saanut valmiiksi sijan opetuslapsilleen? Entä sitten kolmas taivas, josta Paavalikin kirjoitti? Tämä on mielestäni ainoa kysymykseen tuleva paratiisi, mikäli sinne oli Jeesuksen tarkoitus mennä ja ottaa ryövärikin mukaansa heti kuoleman hetken koittaessa.

  Vaihtoehto 2: Paratiisiin myöhemmin

  Aivan hyvin on mahdollinen se käännös- ja pilkutusvaihtoehto, joka kääntää jakeen seuraavasti: ”Totisesti minä sanon sinulle tänä päivänä, sinun pitää oleman minun kanssani paratiisissa.” Jeesus oli varmaan tietoinen Jumalan suunnitelmista perustaa maan päälle Tuhatvuotinen valtakunta. Sen johtajaksi tulisi Kristus yhdessä pienen joukon kanssa vanhurskaita pyhiä. Nämä ja heidän mukanaan ryöväri herätettäisiin aikanaan, kun Kristus olisi tulossa toisen kerran maan päälle. Silloin toteutuisi Jeesuksen lupaus ryövärin ottamisesta Kristuksen kanssa paratiisiin.

  Tänä päivänä. Voidaan kuitenkin kysyä tähän tulkintaan liittyen, miksi Jeesus olisi korostanut sanovansa näin juuri ’tänä päivänä’? Olihan se sanomattakin selvää. Raamatussa kun Jumala puhuu ja haluaa korostaa sanomaansa, hän sanoo esim. vakuutan teille tänä päivänä. Kun Jeesus sanoo Totisesti minä sanon teille tänä päivänä… on siinä kyse samasta asiasta! Esimerkiksi: 5 Moos 8:19 ”Mutta jos sinä unhotat Herran, sinun Jumalasi, ja seuraat muita jumalia, palvelet niitä ja kumarrat niitä, niin minä vakuutan teille tänä päivänä, että te peräti hukutte.”

  Ryöväri sanoi Jeesukselle ollessaan Jeesuksen vierellä ristinpuussa: Luuk 23:42 Ja hän sanoi: ”Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi.” Tämä on ehkä tärkeämpi jae kuin seuraava, jonka perusteella on päätelty, että Jeesus ja ryöväri menisivät yhdessä paratiisiin vielä samana päivänä. Ei ryövärikään sitä tarkoittanut. Ryöväri sanoi:… ”kun tulet valtakuntaasi.” Eihän ryöväri edes tiennyt milloin Jeesus tulisi valtakuntaansa. Mitä valtakuntaa hän edes mahtoi tarkoittaa? Ehkäpä hän tarkoitti Jeesuksen toista tulemista maan päälle hallitsemaan sitä. Sen aikataulua ei edes Jeesus itse tiennyt. Ainoastaan Isä Jumala taivaassa sen tiesi. Ryöväri esitti toiveensa, joka kohdistui tulevaisuuteen eli tulevaisuuden päivään, jolloin Jeesus täyttäisi lupauksensa takaisin tulemisesta.

  Oikeaa tulkintaa etsiessäni, palaan Paavaliin ja Stefanukseen. Miksi Paavali ylipäätään kirjoitti vain muutaman rivin kolmannesta taivaasta, jos se vielä oli salaisuus ja siitä oli kielletty puhumasta? Varmaan sen on tarkoituskin olla salaisuus vielä nykyäänkin.

  Jeesus huudahti juuri ennen kuolemaansa: ”Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni.” (Luuk. 23:46). Ja Stefanus puolestaan: ”Herra Jeesus, ota minun henkeni!” (Apt 7:59). Näistä jakeista käy ilmi, että ihmisen henki eroaa kuolemassa hänen ruumiistaan. Ottaako Jumala sen vastaan paratiisissa – kolmannessa taivaassa?

  Entä voiko olla mahdollista, että totuus paratiisista ja kolmannesta taivaasta olisi julkistettu näissä kuolemanraja -kertomuksissa? Olen sitä pohtinut ja tullut siihen tulokseen, että ei ole Jumalan sanan mukaista uskoa, että Jeesus Jumalan Sanana hyväksyisi kaikkien uskontojen käsitykset ja antaisi anteeksi kaikkien synnit ja pahat teot ilman katumusta. Että kaikki uskonnot sulaisivat yhdeksi massaksi ilman viimeistä tuomiota ja siihen liittyvää rangaistusta. Jeesuksen vakuutus viimeisestä tuomiosta ja siihen kuuluvasta rangaistuksesta ei olisikaan totta, vaan kenties vain pelottelua? Vai tempaistaanko henget paratiisista tuomiolle ja kenties sitten tuhottaisiin?

  Raamattu kertoo, että viimeisinä päinä tapahtuu suuri eksytys (harhakuvitelma), johon monet lankeavat. ”Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen (engl. delusion harhakuvitelma), niin että he uskovat valheen. (2 Tes 2:11)

   

  Mitä mieltä itse olen?

  On toki mielenkiintoista lukea vaikkapa Apokryfikirjoja. Ovathan ne osa juutalaista historiaa ja kuvaa heidän ajatteluaan. Voihan niissä olla jotain tottakin. Toisaalta, tiedämme aivan varmasti, että osa on puhdasta hölynpölyä. Ajattele vaikkapa tätä: luet artikkelia, johon monet uskovat ja joka vaikuttaa pätevältä. Sitten vastaasi tulee tieto, että auringon valon saa aikaan suuri joukko enkeleitä, jotka päivittäin pitävät yllä auringon tuottamaa valoa. Tämä yksi tieto pudottaa pohjan koko artikkelin uskottavuudelta. Tällainen tieto ja muita vastaavanlaisia sisältyy Apokryfikirjojen artikkeleihin. Tiedät kyllä, miten suhtautua lukemaasi, jos siellä esiintyy tämän kaltaisia väittämiä!

  Nykyaikaan näyttää kuuluvan, että ihmiset etsivät sisältöä elämäänsä idän ihmeistä, vaikkapa Tiibetin kuolleiden kirjasta. Sehän tuntuu virkistävän erilaiselta verrattuna vanhaan ja pölyttyneeseen Raamattuun, josta ei tunnu edes löytyvän yhteisymmärrystä kirkkojen kesken. On aivan totta, että nykyajan tiedä on tuonut päivänvaloon uutta ja mielenkiintoista tietoja esimerkiksi Mayojen kulttuurista. Ei myöskään sovi unohtaa, että myös Raamattua koskevia löytöjä on tehty. On kuitenkin käynyt niin, että löydöt ovatkin vahvistaneet aiemmin torjuttuja käsityksiä tai käännösesityksiä. Raamatussa riittää tutkimista jokaiselle; olen sen todennut itsekin. Harva se päivä löydän jotain uutta, jota en ollut aikaisemmin huomannutkaan. Miten se sananlasku sanoikaan: ei kannata lähteä merta edemmäksi kalaan.

   

  Post scriptum

  Olin saanut artikkelini ensimmäisen version valmiiksi. Yöllä (kirjoitan usein yöllä) klo 4.30 olin käymässä nukkumaan, mutta yrittäessäni saada unen päästä kiinni, yhtäkkiä minulle tuli ajatus. Se koski ruumiista poistuneiden kommentteja, jotka kertoivat, kuinka valo-olento oli suhtautunut ymmärtäväisesti kaikkien tekemiin pahoihinkin tekoihin. Tiesin, ettei Jeesus ollut näin hyväksyvä, ellei ihminen ollut katunut tekojaan ja pyytänyt anteeksiantoa. Tämä oli jäänyt vaivaamaan minua yrittäessäni miettiä oikeaa suhtautumista valo-olentoon.

  Silloin ninulle valkeni mitä Raamattu sanoo: ”Itse saatana tekeytyy valon enkeliksi”, (2 Kor 11:14: NASB ”Satan disguises himself as an angel of light.”) Heti oivalsin, että valo-olento olikin saatana itse.

  Kuten Raamatusta tiedämme, pyrkii saatana pettämään kaikin mahdollisin tavoin. Paitsi, että itse saatana tekeytyy ”valon enkeliksi”, myös saatanan apuna toimivat papit auttavat väärän evankeliumin julistamista.

  Näitä kirjoituksiani kirjoittaessa olen aina pyytänyt, että Jumalan Pyhä henki ohjaisi minua kirjoittamaan yhtäpitävästi Raamatun kanssa. Olen vakuuttunut, että näin on myös tapahtuneen.

   

   

image_pdfimage_print