RAAMATUN VAIKEITA KYSYMYKSIÄ

 • Adam ja Eeva

  USKOA VAI EI – RAAMATUN VAIKEITA KERTOMUKSIA

  Nykyajan ihmisen on monesti vaikea uskoa eräitä Raamatun kertomuksia. Kysymmekin usein, miksi Jumala…? Miksi rankaisit koko ihmiskuntaa näin? Eikö ollut mitään muuta keinoa? Miksi sallit pahuuden jatkuvan? Miksi annat joillekin ihmisille paljon uskoa ja toisille vähän tai ei lainkaan? Miksi en ymmärrä mitä Raamatussa sanotaan? Jne.
  Muutama yleinen neuvo:

  – Selvitä vaikean asian tai sanan merkitys alkutekstistä. Merkityksiä on usein monia.

  – Etsi Raamatusta muita kohtia, joissa on käytetty ko. sanaa. Niitä on usein enemmän kuin paljon. Joskus vain pari.

  – Ole ennakkoluuloton ja älä takerru yleisesti esitettyihin ilmaisuihin, jotka eivät kerro mitään. Esim. Kun Saatanan sanotaan olevan ”ilmavallan hallitsija”, mitä se voisi olla nykykielellä? Miltä tuntuisi ”Saatanan ilmavoimien komentaja”?

  – Selvitä itsellesi, onko kysymys kirjaimellisesta ilmauksesta vai kuvaannollisesta ilmauksesta. Raamattu on täynnä ilmauksia, joita lukijat pitävät kirjaimellisesti totena. Ilmestyskirja on esimerkki Raamatun kirjasta, joka pursuaa symboliikkaa ja kuvaannollisia ilmauksia. ”Tulisen järven” täytyy olla varmasti totta, koska se esiintyy niin monta kertaa ja Jeesus itse on niin sanonut. Näinköhän?

  – Kun kysyt: Miksi Jumala? Muista, että Jumala on oikeamielinen, Jumala on rakkaus. Jos vastausta kysymykseen ’miksi’ ei löydy, ajattele vaikka näin: ehkä Jumalalla on tähän ratkaisu, jonka hän tuo esille myöhemmin.

  Ovatko Raamatun kertomukset ihan oikeasti totta?

  ”Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne”. (Jesaja 55:9)

   

  Adam ja Eeva

  Olivatko Adam ja Eeva oikeasti olemassa?

  Uskommeko Raamattua vai niitä tiedemiehiä, jotka väittävät, että Adam ja Eeva ovat eri kansojen myyttejä? Jeesus ja hänen opetuslapsensa uskoivat Adamin ja Eevan todella olleen olemassa. Itse asiassa, Jumala lähetti Jeesuksen lunastamaan maailman yhden ihmisen [oik. kahden] kautta maailmaan tulleen synnin kirouksesta. Room 5:12 Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet.

  1 Kor 15:45 Niin on myös kirjoitettu: ”Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu”; viimeisestä Aadamista tuli eläväksitekevä henki.

  Apt 17:26 Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat.

  1 Moos 2:4 Tämä on kertomus (account, history, generations, records) taivaan ja maan synnystä, kun ne luotiin. Siihen aikaan (yowm, in the day, at that time) kun Herra Jumala teki maan ja taivaan,
  5 ei ollut vielä yhtään kedon pensasta maan päällä, eikä vielä kasvanut mitään ruohoa kedolla, koska Herra Jumala ei vielä ollut antanut sataa maan päälle eikä ollut ihmistä maata viljelemässä,
  6 vaan sumu nousi maasta ja kasteli koko maan pinnan.
  7 Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu.

  Myös Paavali todistaa esivanhemmistamme: 1 Tim 2:13 Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva;
  14 eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen. 2 Kor 11:3 Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan.
  Mat 19:4 Hän vastasi ja sanoi: ”Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa ’loi heidät mieheksi ja naiseksi’.
  Raamatussa riittää todistuksia Adamin ja Eevan historiallisen olemassaolon vahvistamiseksi.

  Sukupolvien aikajänne

  Luuk 3:23 Ja hän, Jeesus, oli alottaessaan vaikutuksensa noin kolmenkymmenen vuoden vanha, ja oli, niinkuin luultiin, Joosefin poika. Joosef oli Eelin poika,
  24 Eeli Mattatin, tämä Leevin, tämä Melkin, tämä Jannain, tämä Joosefin,
  25 tämä Mattatiaan, tämä Aamoksen, tämä Naahumin, tämä Eslin, tämä Naggain,
  26 tämä Maahatin, tämä Mattatiaan, tämä Semeinin, tämä Joosekin, tämä Joodan,
  27 tämä Johananin, tämä Reesan, tämä Serubbaabelin, tämä Sealtielin, tämä Neerin,
  28 tämä Melkin, tämä Addin, tämä Koosamin, tämä Elmadamin, tämä Eerin,
  29 tämä Jeesuksen, tämä Elieserin, tämä Joorimin, tämä Mattatin, tämä Leevin,
  30 tämä Simeonin, tämä Juudan, tämä Joosefin, tämä Joonamin, tämä Eliakimin,
  31 tämä Melean, tämä Mennan, tämä Mattatan, tämä Naatanin, tämä Daavidin,
  32 tämä Iisain, tämä Oobedin, tämä Booaan, tämä Saalan, tämä Nahassonin,
  33 tämä Aminadabin, tämä Adminin, tämä Arnin, tämä Esromin, tämä Faareen, tämä Juudan,
  34 tämä Jaakobin, tämä Iisakin, tämä Aabrahamin, tämä Taaran, tämä Naahorin,
  35 tämä Serukin, tämä Ragaun, tämä Faalekin, tämä Eberin, tämä Saalan,
  36 tämä Kainamin, tämä Arfaksadin, tämä Seemin, tämä Nooan, tämä Laamekin,
  37 tämä Metusalan, tämä Eenokin, tämä Jaaretin, tämä Mahalalelin, tämä Keenanin,
  38 tämä Enoksen, tämä Seetin, tämä Aadamin, tämä Jumalan.

  Syntymäluettelossa Nooa esiityy melko lailla lähellä Adamia. Myös Nooan vanhin poika Seem on luettelossa. Sen sijaan 1 Moos 4 luvussa mainituista ihmisen kehityksen virstanpylväistä ei ole Jeesuksen sukuluettelossa mukana.

  Huomioni kiintyy siihen, että Nooa – Adam osassa on esi-isiä lueteltu vain 8 henkilöä ennen Adamia, mutta moninkertainen määrä (75) Nooa – Jeesus välillä. Selityksenä voi pieneltä osin olla se, että ihmiskunnan alkupuolella ihmisten ikä oli usein lähes 1000 vuotta ja lähestyttäessä Jeesuksen aikoja, pikemminkin alle 100 vuotta. Minkä ikäisenä joku esi-isä, joka eli lähes 1000 vuotta, sai esikoisensa, merkitsee kuinka paljon pitkä ikä vaikuttaa luettelon sukupolvien yhteispituuteen. Käsitykseni mukaan esikoisen saamisikä oli jotakuinkin sama kuin nykyisin. Esimerkiksi Abrahamin vaimo Saara nauroi Herralle, kun tämän lupasi hänelle perillisen, vaikka niin Abraham kuin Saarakin olivat ohittaneet normaalin lapsensaanti-iän (NKJV Sarah had passed the age of childbearing). Tästä voimme päätellä, että saatana sai nopeasti juuri luodusta ihmisestä itselleen seuraajia; vain kahdeksan sukupolvea ja Jumala oli valmis hävittämään luomansa ihmiset.

  Adamin ja Eevan jälkeen 1 Moos 4. luku kertoo: 1 Ja mies yhtyi vaimoonsa Eevaan; ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Kainin ja sanoi: ”Minä olen saanut pojan Herran avulla.”
  2 Ja taas hän synnytti pojan, veljen Kainille, Aabelin. Ja Aabelista tuli lampuri, mutta Kainista peltomies. 16 Niin Kain poistui Herran kasvojen edestä ja asettui asumaan Noodin maahan, itään päin Eedenistä.
  17 Ja Kain yhtyi vaimoonsa, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Hanokin. Ja hän rakensi kaupungin ja antoi sille kaupungille poikansa nimen Hanok.
  18 Ja Hanokille syntyi Iirad, Iiradille syntyi Mehujael, Mehujaelille syntyi Metusael, Metusaelille syntyi Lemek.
  19 Lemek otti itselleen kaksi vaimoa, toisen nimi oli Aada ja toisen nimi Silla. 20 Ja Aada synnytti Jaabalin; hänestä tuli niiden kantaisä, jotka teltoissa asuvat ja karjanhoitoa harjoittavat
  21 Ja hänen veljensä nimi oli Juubal; hänestä tuli kaikkien niiden kantaisä, jotka kannelta ja huilua soittavat.
  22 Myöskin Silla synnytti pojan, Tuubal-Kainin; hänestä tuli kaikkinaisten vaski- ja rauta-aseiden takoja. Ja Tuubal-Kainin sisar oli Naema.

  Mielenkiintoinen kysymys on: mitä tapahtui ennen Adamia? Jumalan luomispäivät (yown) olivat pitkiä, ei suinkaan 24-tuntisia päiviä, vaan satoja miljoonia vuosia. Onhan maapallon iäksi arvioitu 4,5 miljardia vuotta.
  Emme myöskään tiedä kuinka kauan Adam ja Eeva asuivat Paratiisissa kaikessa rauhassa ennen kuin saatana käärmeen hahmossa tuli pettämään Eevaa. Emme myöskään tiedä paljonko aikaa kului saatanan petoksesta Adamin ja Eevan ensimmäisen pojan Kainin syntymiseen. Sen kuitenkin tiedämme, että “Kun Aadam oli sadan kolmenkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle poika, joka oli hänen kaltaisensa, hänen kuvansa, ja hän antoi hänelle nimen Seet” (1 Moos 5:3). Adam eli Seetin syntymisen jälkeen vielä 800 vuotta ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä (5:4).

   

  Oliko hominideja ennen Adamia ja Eevaa?

  Jos tiedemiehiä on uskominen, Afrikassa oli fossiililöytöjen perusteella ‘alkuihmisiä’ hominiideja (hominids) usean miljoonan vuoden aikana ja nämä kehittyivät hitaasti näiden miljoonien vuosien aikana. Kun Raamattu luettelee Adamin ja Eevan jälkipolvien nimiä ja ammatteja, niissä esiintyy lampuri, maanviljelijä, teltantekijää, kanteleen ja huilunsoittajaa, vaski- ja rautatyökalujen tekijää. Jopa ensimmäisen kaupungin perustaja Hanok mainitaan, hän oli Adamin pojan Kainin poika. Ristiriita näyttäisi olevan ajoituksessa; nykytiede ajoittaa nämä ihmiskunnan edistysaskeleet noin 40000 vuoden päähän. Raamatun Jeesuksen sukuluettelo ei mitenkään voi ulottua niin pitkälle, vaan ainoastaan noin 4000 vuotta ajassa taaksepäin.

  Olisiko niin, että Jumalan vedenpaisumus hävitti kaikki hominiidit? Varsinaisia ihmisiä ei ole voinut olla kovin paljoa ottaen huomioon, että Adamista ja Eevasta ei sukuluettelon perusteella ollut kulunut kovin monia sukupolvia. Tiede haluaa uskoa, että ihminen on kehittynyt näistä hominiideista. Uskokoon ken haluaa. Kaikki elävä on Jumalan luomaa, koska Jumala loi elämän. Teoriassa sellainenkin on mahdollista, että hominiidit olivat Jumalan ensimmäinen versio ihmisestä, mutta se ei tyydyttänyt Jumalaa. Kun vielä Adam ja Eeva ja heidän jälkipolvensakaan eivät täyttäneet Jumalan ihmiselle asettamia vaatimuksia, hän päätti hävittää kaikki ihmiset maan päältä. Jumala ei kuitenkaan halunnut hävittää eläimiä, siksi Nooa sai tehtäväksi kerätä arkkiin kaksi kappaletta kaikista eläinlajeista.

  – Tämän kirjoitettuani löysin kahden tutkijan Ranan ja Ross’in asiasta kirjoittamia mielipiteitä. He mm. esittävät teorian, että hominiidien alkukoti olikin Mesopotamiassa eikä Etiopiassa: ”What if the Garden did not include Ethiopia, but was limited to Mesopotamia? The “out of Africa” theory uses genetic similarity to date and locate the original humans. However, this genetic evidence does not mean the first humans lived in Africa. They could have migrated. Many human populations have collectively migrated thousands of miles. Moreover, the Bible teaches that the first humans were formed in the Garden, but their population expansion occurred outside of the garden’s territory. Therefore, they could have migrated to East Africa, as anthropology teaches”.

  Ihminen rotuna eroaa eläimistä mm. siinä, että ihmisen geenistössä on paljon vähemmän diversiteettiä kuin eläimillä. “This means that when comparing DNA sequences for any two chimpanzees, any two bonobos, any two gorillas, or any two orangutans, a much greater genetic difference will be observed than for any two human beings compared. The human similarity is observed worldwide, regardless of race and ethnicity” (Rana, Fazale, and Hugh Ross. Who Was Adam?: A Creation Model Approach to the Origin of Man. Colorado Springs, 2005).

   

  Syntiinlankeemus (paraptōma)

  Saatanan houkutus: 1 Moos 2:17 mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman.”
  Käärme [Saatan]) sanoi 3:5 vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan.”
  Kun Adam ja Eeva olivat syöneet, Jumala sanoi 3:22 Ja Herra Jumala sanoi: ”Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti!” Kenelle Jumala osoitti nämä sanansa? Enkeleille, jotka olivat mukana Jumalan luomistyössä.

  Valehteliko Saatana Eevalle? Ei suoranaisesti, näinhän todistaa Jumalakin jakeessa 3:22: Ja Herra Jumala sanoi: ”Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan.” Saatana on kuitenkin valheen isä: … ”ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä” (Joh 8:44). – Saatana tiesi, että paras valhe on sellainen, jossa ainakin puolet on totta. Se toinen puoli voi olla niin kuin Adamin ja Eevan tapauksessa, että Saatana peitti sen minkä Adamin ja Eevan olisi pitänyt tietää ja muistaa eli rikkomuksesta seuraavan rangaistuksen.

  Mitä on ajateltava Saatanan houkutuksesta, siitä, että syömälla kielletystä puusta Adam ja Eeva saisivat lisää ymmärrystä ja tulisivat Jumalan kaltaisiksi tietämään mikä on hyvä ja mikä paha. Saatana ei siis valehdellut; Jumala itse todistaa, että Saatanan lupaus toteutui ja ”ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan”.

  Nyt voimme kysyä: Miksi ihminen ei saisi ’tietää hyvää ja pahaa’? Sehän on koko kristillisen opin ydinkysymys. Voidaan myös sanoa, että myös Jeesuksen opetuksen ydin ja tie pelastukseen edellyttää sen tuntemista. Varmaan joku viisaampi osaa selittää asian ja antaa kattavan vastauksen. Itse sanoisin ainakin tämän: Jumala haluaa, että ihminen oppii tietämään hyvän ja pahan tottelevisuuden kautta. Nyt Adam ja Eeva kylläkin oppivat se tietämään, mutta tottelemattomuuden ja siitä seuraavan rangaistuksen kautta.

  Kyse ei ole siitä, että Adam ja Eeva söivät tämän kielletyn puun hedelmää. Tottelemattomuus oli heidän rikkomuksensa.

  Elämän puu. Jumala ’pelkäsi’ että Adam ja Eeva myös söisivät elämän puusta ja eläisivät ikuisesti. Sen vuoksi Jumala asetti enkelin vartioimaan paratiisia ja elämän puuta etteivät he pääsisi syömään tästä puusta. Elämän puun hedelmää syömällä he olisivat saaneet itselleen ikuisen elämän. Miksi piti asettaa enkeli vartioimaan, etteivät Adam ja Eeva päässeet syomään elämän puusta? Yksinkertaisempaa olisi ollut hakata puu poikki, ettei se olisi enää tuottanut hedelmää.

  Raamattu kuitenkin kertoo, että Jumala antoi Jeesukselle ikuisen elämän. Siihen ei tarvittu hedelmän syömistä.

  Ilmestyskirja kertoo elämän puusta Raamatun viimeisillä lehdillä:
  2:7 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa.’
  22:2 Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi.
  22:14 Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin!

  – Tässä Ilmestyskirjan kohdassa elämän puusta on paljon symboliikkaa ja kuvaannollista ilmausta.

  … antaen joka kuukausi hedelmänsä
  …puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi
  …autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa

  Ensinnäkin, uskon, että tulevassa uudessa maailmassa ollaan henkiruumiissa. Kaikki pahuus on voitettu ja pahat ihmiset ovat saaneet rangaistuksensa. Jakeen 22:14 vaatteiden peseminen on niin ikään kuvaannollinen ilmaus siitä, että tällaiset ihmiset eivät enää tee syntiä; he ovat Kristuksen kaltaisia. Miksi sitten Ilmestyskirja puhuu elämän puun hedelmien syönnistä? Entä miksi puun pitää tuottaa joka kuukausi uudet, erilaiset hedelmät? Tässäkin kohdin ymmärrykseni on vajavainen. Henget eivät syö hedelmiä ellei sitten ”hengen hedelmiä”. Ehkäpä kyse on jatkuvasta henkisestä kasvusta Jumalan antamien uusien ja vaativampien tehtävien edellyttämien henkisten kykyjen saamiseksi ja voimistamiseksi. Näkemykseni mukaan Uudessa maailmassa rakennetaan Jumalan universumia ja ’siirretään vuoria’ niin kuin Jeesus sanoi voitavan tehdä uskon voimalla.

  Lopuksi painotetaan Ilmestyskirjan sanoman tärkeyttä: ”jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin”.

  Ilm 22:17 Ja Henki ja morsian sanovat: ”Tule!” Ja joka kuulee, sanokoon: ”Tule!” Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi.
  18 Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan;
  19 ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu.

  Entä Adamin ja Eevan kohdalla silloisessa maallisessa paratiisissa? Oliko silloinen elämän puu myös kuvaannollista ilmausta vai oliko puu todellinen? Jos kysymys oli kuvaannollisestea ilmauksesta, miksi Jumalan oli tarpeen asettaa kerubi vartioimaan, etteivät Adam ja Eeva päässeet syömään puusta?

  Mitä tarkoitetaan hyvän ja pahan tietämisellä? Se on sitä mitä Raamattu opettaa. Jumalan tahdon vastainen tekeminen on syntiä ja pahaa. Hyvää taas on Raamatun kertoman mukaan Jumalan tahdon mukaisesti tekeminen. Miksi tätä ei olisi saanut tietää?

  Ehkäpä kiellossa olikin kysymys jostakin muusta, siitä, että heitä koeteltiin pysymään uskollisina pienessä. Adamia ja Eevaa ei rajoittanut mikään muu asia kuin yksi pieni käsky, jota tuli noudattaa. Sen mukana ratkaistiin heidän tulevaisuutensa; jos he olivat kuuliaisia Jumalalle, he saisivat elää paratiisissa – ehkäpä ikuisesti. Kun he eivät tekisi syntiä, he eivät olisi synnin seuraamusten eli kuoleman kohteena.

  1 Moos 3:5 vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan.” 6 ”Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä”.

  Saatana tajusi, että ihmisellä oli tarve ymmärtää sen Eevakin tajusi; syömälla puusta hän saisi lisää ymmärrystä. Saatana, jota kutsutaan ’tämän maailman jumalaksi’ on käyttänyt tätä keinoa aina näihin päiviin asti. Ihminen haluaa tietää ja ymmärtää ja osata tehdä kaikkea. Ajatelkaa vaikka mihin saavutuksiin ihminen on yltänyt vaikkapa vain viimeisten sadan vuoden aikana. Jos tämä kehitys jatkuu, edessä on huikeita saavutuksia tieteen edistysaskeleina. Kohta meillä on itseohjautuvat autot, mistä ei olisi voitu edes uneksia sata vuotta sitten. Robotit suorittavat leikkauksia sairaalassa ja kantasoluista voidaan kasvattaa uusia jäseniä ihmisen ruumiiseen. ¬– Tällaisen kehityskulun voittaessa alaa ihmikunta maallistuu ja luopumus voittaa. Jumalan totuudesta ja Jumalan tahdon noudattamisesta on kiinnostunut vain pienen pieni vähemmistö.

  Onko elämän puu oikea puu vaiko kuvaannollinen ilmaus jostakin? Kallistun vahvasti kuvaannollisen ilmauksen puolelle.

  Hengellinen ruoka

  1 Kor 10:3 :ssä Paavali puhuu hengellisestä ruuasta ja juomasta: … ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa 10:4 ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa…
  5 Moos. 8:3 Hän nöyryytti sinua ja antoi sinun nähdä nälkää, ja hän antoi sinulle mannaa syödä, jota et ennen tuntenut ja jota eivät isäsikään tunteneet, opettaaksensa sinut ymmärtämään, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan että hän elää jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee.

  Voisimme vielä pohtiä kysymystä Jumalan rangaistuksesta. Adamin ja Eevan rikkomus oli heidän ensimmäisensä. Voisin kysyä: eikö olisi ollut kohtuullista antaa lievempi rangaistus kuten varoitus tms. eikä näin rajua, koko ihmiskuntaa – tuleviakin sukupolvia – koskettavaa rangaistusta? Toki he tiesivät, että he olivat ansainneet kuolemanrangaistuksen, mutta ymmärsivätkö he edes mitä kuolema tarkoittaa? Kuolema ei ollut välitön teloitus, vaan vanhenemisen myötä tapahtuva ruumiin heikkeneminen, joka lopulta johtaisi kuolemaan. Adam ja Eeva tuottivat kuoleman myös tuleville sukupolville, jotka eivät olleet syyllistyneet rikkomukseen Jumalaa vastaan. He perivät ensimmäisiltä ihmisiltä altistuksen synnin tekemiseen. Jumala tiesi ennakolta, että näin tulee tapahtumaan. Jumala tiesi myös, että ensimmäinen synti johtaisi synnin rajähdysmäiseen leviämiseen ja viimein sitten Jumalan pojan lunastusuhriin ja sitä kautta pelastumisen mahdollisuuteen.

 • Vedenpaisumus

  Vedenpaisumus

  Jumala katui luomistyötään

  1 Moos 6:5 Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat,
  6 niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle, ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä.
  7 Ja Herra sanoi: ”Minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä loin, sekä ihmiset että karjan, matelijat ja taivaan linnut; sillä minä kadun ne tehneeni.”

  Ensimmäisen kerran Jumala joutui pettymään, kun saatana onnistui houkuttelemaan ensin Eevan ja hänen mukanaan Adamin rikkomaan Jumalan käskyn olla syömättä kielletyn puun hedelmää. Adam ja Eeva saivat rangaistuksensa ja heidät ajettiin pois Paratiisista.

  Ei kestänyt montaakaan sukupolvea kun koko ihmiskunta oli täynnä pahuutta. Jumala päätti hävittää kaikki ihmiset, mutta Nooa kolmine poikineen ja heidän vaimoineen saivat armon Jumalalta. Miksi Jumala katui (nâcham; a primitive root; properly, to sigh, i.e. breathe strongly; by implication, to be sorry, i.e. (in a favorable sense) to pity, console or (reflexively) rue; or (unfavorably) to avenge (oneself):—comfort (self), ease (one’s self), repent(-er,-ing, self) ja tuli murheelliseksi ihmiskunnalle näin voimakkaasti? Hänhän on kaikkitietävä, myös edeltä käsin tietää tulevan. Ihmisten pahuus ei siis voinut tulla yllätyksenä. Miksi piti hävittää myös karja, matelijat ja taivaan linnut? Miksi Jumala kuitenkin halusi kaikista eläimistä kappaleet arkkiin, jotta nämä pelastuisivat ja voisivat uudelleen täyttää maan? Miksi Jumala katui? Muista, että Jumala tiesi etukäteen mitä tulee tapahtumaan, eikä hän ryhtynyt toimenpiteisiin sen estämiseksi.

  Samankaltainen tapahtuma sattui kun Mooses nousi vuorelle tapaamaan Jumalaa. Kun häntä ei kuulunut takaisin, Isrelilaiset keräsivät kultakorunsa ja sulattivat ne ja tekivät vasikan palvellakseen sitä jumalanaan.

  Jumala suuttui 2 Moos 32:9 Ja Herra sanoi vielä Moosekselle: ”Minä näen, että tämä kansa on niskurikansa.
  10 Anna minun olla, että vihani leimahtaisi heitä vastaan, hukuttaakseni heidät; mutta sinusta minä teen suuren kansan.”
  11 Mutta Mooses rukoili armoa Herralta, Jumalaltansa, ja sanoi: ”Herra, miksi sinun vihasi syttyy omaa kansaasi vastaan, jonka olet vienyt pois Egyptin maasta suurella voimalla ja väkevällä kädellä?
  13 Muista palvelijoitasi Aabrahamia, Iisakia ja Israelia, joille olet itse kauttasi vannonut ja sanonut: ’Minä teen teidän jälkeläistenne luvun paljoksi kuin taivaan tähdet; ja koko tämän maan, josta olen puhunut, minä annan teidän jälkeläisillenne, ja he saavat sen ikuiseksi perinnöksi.'”
  14 Niin Herra katui (nacham) sitä turmiota, jonka hän oli uhannut tuottaa kansallensa. Jakeessa 32:34 Jumala vakuutti Moosekselle, että …kostoni päivänä minä kostan heille heidän rikoksensa.”

  Jumala oli myös äkkipikainen vihastumaan Israelin kansan käytöksestä. Eikö Jumala osannut varautua tällaiseen, jolloin hän olisi voinut etukäteen miettiä rangaistukseksi jonkn muun kuin kansan hävittämisen?

  Jumala on kiivas Jumala

  2 Moos 34:14 Älä kumarra muuta jumalaa; sillä Herra on nimeltänsä Kiivas, hän on kiivas Jumala. 3 Moos 26:28 niin minäkin kiivastuksessani käyn teitä vastaan ja kuritan teitä seitsenkertaisesti teidän syntienne tähden. 5 Moos 4:24 Sillä Herra, sinun Jumalasi, on kuluttava tuli, kiivas Jumala. 5 Moos 29 23 tulikiven ja suolan, kun koko maa on poltettu, niin ettei siihen kylvetä eikä se kasva eikä siitä ruohonkortta nouse – niinkuin oli silloin, kun Sodoma ja Gomorra, Adma ja Seboim hävitettiin, kun Herra vihassaan ja kiivastuksessaan ne hävitti – 28 Ja Herra tempasi heidät irti heidän maastaan vihassa ja kiivastuksessa ja suuressa suuttumuksessa ja heitti heidät toiseen maahan, niinkuin nyt on tapahtunut.’

  Jumalamme on kiivas Jumala. Hän on myös mustasukkainen, eikä suvaitse muita jumalia. Nämä tunteet sekoittuvat ja tuottavat kääntäjillekin ongelmia. Esim. 4 Moos 25:11 … niin ettei minun ole tarvinnut kiivaudessani tehdä loppua israelilaisista. Jumalan kiivautta voimme pohdiskella viimeisen tuomion yhteydessä; tuhoaako Jumala kiivaudessaan pahat ja jumalattomat ihmiset vai onko hänen tulensa puhdistavaa tulta. Ks kirjoitukseni Jumalan puhdistavasta tulesta.

  Vrt. Kuluttava tuli 5.Moos. 4:24 ja Jes.  30:27: Katso, Herran nimi tulee kaukaa, hänen vihansa leimuaa, ja sankka savu tupruaa; hänen huulensa ovat täynnä hirmuisuutta, ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli                                         

   

  Onko kertomus vedenpaisumuksesta totta?

  Ja jos on niin tuhosiko vedenpaisumus kaikki ihmiset maan päältä?

  Sillä katso, minä annan vedenpaisumuksen tulla yli maan hävittämään taivaan alta kaiken lihan, kaiken, jossa on elämän henki; kaikki, mikä on maan päällä, on hukkuva. (Gen. 6:17)
  Luuk 17:26 Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä:
  27 he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki.
  28 Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat,
  29 mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki,
  30 samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.
  1 Piet 3:20 jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta.
  Heb 11:7 Uskon kautta rakensi Nooa, saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt, pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi; ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman, ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee.

  Useimmat Raamatuntutkijat uskovat, että vedenpaisumus oli koko maapalloa käsittävä. Voi olla vaikea käsittää ja uskoa mistä niin paljon vettä on voinut sataa maan päälle 40 päivän aikana, että korkeimmatkin vuorenhuiput peittyivät veden alle. Raamattu vieläpä sanoo kuinka paljon vettä näiden huippujen päällä oli: ”Viisitoista kyynärää vesi nousi vuorten yli, niin että ne peittyivät” (1 Moos 7:20).

  Mistä vesimäärä on peräisin? Selitys onkin toinen: suurin osa vedestä tuli maan kuoren alta. 1 Moos 7:11 ”Ja sinä vuonna, jona Nooa oli kuudensadan vuoden vanha, sen toisena kuukautena, kuukauden seitsemäntenätoista päivänä, sinä päivänä puhkesivat kaikki suuren syvyyden lähteet, ja taivaan akkunat aukenivat”. – ”Syvyyden lähteet” puhkesivat suurella paineella ja mudansekainen vesi syöksyi korkealle ja putosi takaisin peittäen alleen elämiä ja kasvikuntaa. Hyvinkin voi olla, että maan alta puhkesi paljon suurempia vesimääriä kuin taivaalta satoi. Maan kuoren alla uskotaan vieläkin olevan valtaisia vesimääriä. Tutkimusten mukaan Afrikan kuivien alueiden kuten Saharan ja Libyan maan pinnan alapuolella on tällaisia suuria, mutta uudistumattomia vesimassoja. On laskettu, että koko maan peittävän veden määrän pitäisi olla 4-5 kertainen kaikkien maailman merien vesiin nähden.

  Raamatun kertomus vedenpaisumuksesta on selvä eikä tarjoa tulkinnanvaraa. Näin useimmat uskovat.
  1 Moos 7:19 Ja vedet nousivat nousemistaan maan päällä, niin että kaikki korkeat vuoret kaiken taivaan alla peittyivät.
  20 Viisitoista kyynärää vesi nousi vuorten yli, niin että ne peittyivät.
  21 Silloin hukkui kaikki liha, joka maan päällä liikkui: linnut, karjaeläimet, metsäeläimet ja kaikki pikkueläimet, joita maassa vilisi, sekä kaikki ihmiset.
  22 Kaikki, joiden sieraimissa oli elämän hengen henkäys, kaikki, jotka elivät kuivalla maalla, kuolivat.
  23 Niin Herra hävitti kaikki olennot, jotka maan päällä olivat, niin hyvin ihmiset kuin myös karjaeläimet, matelijat ja taivaan linnut; ne hävisivät maan päältä.

  ”Herra hävitti kaikki olennot, jotka maan päällä olivat” —

  Vedenpaisumuskertomuksia on eri puolilla maailmaa, kaikilla mantereilla. Yhteistä niille on samakaltaisuus. Voisiko tällaisia kertomuksia syntyä toisistaan riippumatta? Jopa pelastuneiden määrä on näissä samaa kokoluokkaa. Jotkut kertomukset saattavat olla jopa Mooseksen Genesistä vanhempiakin. Se ei kuitenkaan todista, että tällainen kertomus oli yhtään luotettavampi kuin Genesiksen.

  Tarkastelen Mooseksen kirjoittamaa selvitystä silmät avoinna etsien vastauksia. Kaikkiin kysymyksiin vastausta ei löydy. Tarvitaan myös tieteen selvitystä tapahtumiin.

   

  Nooan arkki

  Jumala oli kyllästynyt ihmiskunnan syntiseen elämään. Niinpä hän antoi Nooalle tehtäväksi rakentaa iso arkki:

  1 Moos 6:14 Tee itsellesi arkki honkapuista, rakenna arkki täyteen kammioita, ja tervaa se sisältä ja ulkoa.
  16 Tee arkkiin valoaukko, ja tee se kyynärän korkuiseksi, ja sijoita arkin ovi sen kylkeen; rakenna siihen kolme kerrosta, alimmainen, keskimmäinen ja ylimmäinen.
  18 Mutta sinun kanssasi minä teen liiton, ja sinun on mentävä arkkiin, sinun ja sinun poikiesi, vaimosi ja miniäsi sinun kanssasi.
  19 Ja kaikista eläimistä, kaikesta lihasta, sinun on vietävä arkkiin kaksi kutakin lajia säilyttääksesi ne hengissä kanssasi; niitä olkoon koiras ja naaras.
  7:1 Ja Herra sanoi Nooalle: ”Mene sinä ja koko perheesi arkkiin, sillä sinut minä olen tässä sukukunnassa havainnut hurskaaksi edessäni.
  7 Ja Nooa ja hänen poikansa, vaimonsa ja miniänsä hänen kanssaan menivät arkkiin vedenpaisumusta pakoon.
  9 meni Nooan luo arkkiin kaksittain, koiras ja naaras, niinkuin Jumala oli Nooalle käskyn antanut.
  7:13 Juuri sinä päivänä menivät Nooa sekä Seem, Haam ja Jaafet, Nooan pojat, ja Nooan vaimo ja hänen kolme miniäänsä heidän kanssaan arkkiin;
  15 Ja ne menivät Nooan luo arkkiin kaksittain, kaikki liha, kaikki, jossa oli elämän henki.
  18 Ja vedet saivat vallan ja paisuivat suuresti maan päällä, ja arkki ajelehti veden pinnalla.

  Arkki oli tavattoman iso, sen aikaisen mittapuun mukaan: 6:15 Ja näin on sinun se rakennettava: kolmesataa kyynärää olkoon arkin pituus, viisikymmentä kyynärää sen leveys ja kolmekymmentä kyynärää sen korkeus. – Nykyajan mitoissa arkin koko oli: Pituus 150 m x leveys 25 m ja kolmen kerroksen korkeus 15 metriä. Iso alus kerrassaan mahtava sen ajan käsityksen mukaan.

  Yhtä kaikki, paljon kysymyksiä herää:

  Nooan perhe yksin (8 henkeä) ei varmaan kyennyt yksin rakentamaan arkkia, vaikkakin aikaa oli kymmeniä vuosia, ties vaikka peräti sata vuotta. Ehkä Nooa palkkasi rakennusväkeä avukseen. Tämän kokoisen aluksen rakentaminen nykyaikaisella telakalla vaatii satoja työläisiä sekä alihankkijoita. Toisaalta arkki oli yksinkertainen verrattuna nykyajan aluksiin. Oliko Nooa varakas, että hän kykeni palkkaamaan tarvittavan apuvoiman? No, oletetaan, että Nooa sai arkin valmiiksi pitkän rakennuskauden jälkeen. Entä sitten?

  Ketkä keräsivät kaikki eläimet eri puolilta maailmaa? Kuinka eläimet tunnistettiin ja kuinka niistä pidettiin kirjaa? Eläimiähän on varmaan miljoonia eri lajeja. Kun nykyisinkään ei olla löydetty kaikkia lajeja, kuinka Nooa löysi ne ja missä niitä säilytetettiin ennen kuin ne vietiin arkkiin? Ketkä kuljettivat jääkarhut kaukaa pohjoisesta, seuduilta, joita ei edes tunnettu? Ketkä tunkeutuivat sademetsien syvyyksiin etsimään sieltä useimmille täysin tuntemattomia lajeja? Isot eläimet olivat varmaan aitauksissa, mutta entä tuhannet pienet hiiret, linnut, käärmeet jne. Miten ne saatiin pysymään paikallaan ilman, että ne pääsivät karkuun? Pieniä eläimiähän on paljon enemmän kuin isoja. Entä tuhannet hyönteiset, missä ne pidettiin? Miten eläimet ruokittiin?

  Vastaus löytyy Raamatusta. Raamattu todellakin sanoo, että ne menivät Nooan luo arkkiin kaksittain, kaikki liha, kaikki, jossa oli elämän henki (1 Moos 7:15). Raamattu käyttää sanaa menivät eli siirtyivät itsekseen. Kuinka hyönteiset menevät? Nehän varmaan lähtevät omille teilleen jos ne päästetään irti.

  1 Moos 6:20 Lintuja lajiensa mukaan, karjaeläimiä lajiensa mukaan ja kaikkia maan matelijoita lajiensa mukaan tulkoon kaksi kutakin lajia sinun luoksesi, säilyttääksesi ne hengissä.
  1 Moos 7:15 Ja ne menivät Nooan luo arkkiin kaksittain, kaikki liha, kaikki, jossa oli elämän henki.
  16 Ja ne, jotka menivät sisälle, olivat koiras ja naaras kaikesta lihasta, niinkuin Jumala oli hänelle käskyn antanut. Ja Herra sulki oven hänen jälkeensä.

  Tämä kysymys oli minulle suuri ihmetyksen aihe. Ajattelin, että Nooalla on täytynyt olla iso asiamiesverkosto keräämässä aläimiä ympäri maailmaa. Hänen on myös täytynyt olla hyvin varakas maksaakseen eläimistä niiden toimittajille. Sitten löysin Raamatusta selityksen: eläimet tulivat itse Nooan luo. Aikaisemmin olin kyllä pannut merkille, että kun aika koitti, eläimet menivät sisälle arkkiin.

  Eläimet toimivat vaistojensa mukaan. Muuttolinnut ’tietävät’ milloin on syytä lähteä etelän lämpöisille maille. Keväällä ne taas palaavat pohjoiseen ja jopa entiselle pesälleen tuhansien kilometrien takaa. Tästä huolimatta tuntuu uskomattomalta, miten tuhannet eläimet eri puolilta maapalloa löysivät tiensä Nooan luo; jääkarhut pohjoisesta, kengurut Australiasta, apinat ja Gorillat sademetsistä, jos jonkinlaiset matelijat, linnut, hyönteiset (?)…

  Ja sama toisinpäin: kun vuosi oli kulunut, eläinten piti tietenkin palata takaisin entisille asuinsijoilleen. Koko operaatio ei ole mahdollista ilman Jumalan ohjausta. Ihmiskunnasta ei yksinkertaisesti olisi löytynyt sellaista jättiorganisaatiota, joka olisi toteuttanut tämän laajamittaisen eläinten keräyksen. Nooaahan pidettiin hulluna ja hänelle naureskeltiin. Kuka olisi ryhtynyt keräämään hänelle eläimiä? Sitten on sama ongelma toisin päin; eläinten palauttaminen asuinsijoilleenn. Silloinhan ei ollut ketään jäljellä! Eläinten on itse täytynyt taivaltaa matka takaisin.

  Jumala sanoi: 6:17 Sillä katso, minä annan vedenpaisumuksen tulla yli maan hävittämään taivaan alta kaiken lihan, kaiken, jossa on elämän henki; kaikki, mikä on maan päällä, on hukkuva. – Kaikki maan päällä oleva, jossa on elämän henki on hukkuva, sanoi Jumala. Jumala ei kuitenkaan halunnut hukuttaa kaloja tai muita vedessä eläviä. Miksi näiden annettiin jäädä henkiin? Jumala ei halunnut tuhota koko elämää, koska kaikista lajeista koottiin arkkiin koiras ja naarapuoliset yksilöt. Vain ihmiset haluttiin tuhota, lukuunottamatta kahdeksaa Nooan perheen jäsentä, jotka Jumala katsoi vanhurskaiksi.

  Kaiken edellä olevan pohdiskelun jälkeen ongelman ydin kiteytyy kysymykseen: jos Jumalan tarkoitus oli tuhota ihmiskunta, eikö silloin riittäisi, että vedenpaisumus peittäisi vain ne alueet, joissa asuu ihmisiä? T.s. ratkaistavaksi nousee kysymys:

   

  Oliko vedenpaisumus koko maapallon kattava vai ainoastaan asutuille alueille kohdistuva?

  Peittyikö a) KOKO maapallo veden alle? Vaiko silloinen b) asuttu osa maailmaa? Mitä tarkoittaa kun Raamattu sanoo koko maailma?

  Luuk 2:1 Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava.
  Joh 12:19 Niin fariseukset sanoivat keskenään: ”Te näette, ettette saa mitään aikaan; katso, koko maailma juoksee hänen perässään.
  Apt 17:6 Mutta kun he eivät heitä löytäneet, raastoivat he Jaasonin ja muutamia veljiä kaupungin hallitusmiesten eteen ja huusivat: ”Nuo koko maailman villitsijät ovat tännekin tulleet, 24:5 Me olemme havainneet, että tämä mies on ruttotauti ja metelinnostaja kaikkien koko maailman juutalaisten keskuudessa ja nasaretilaisten lahkon päämies,
  Joh 21:25 On paljon muutakin, mitä Jeesus teki; ja jos se kohta kohdalta kirjoitettaisiin, luulen, etteivät koko maailmaan mahtuisi ne kirjat, jotka pitäisi kirjoittaa.

  Raamatun kirjaimellisen tulkinnan mukaan vedenpaisumus oli koko maapalloa kattava. Löytyy myös näkökantoja, jotka puolustavat näkemystä, että tulva jätti joitakin asumattomia alueita koskemattomiksi.

  Entä jos vedenpaisumus rajoittui vain asutuille alueille?

  Edelläolevat kysymykset antavat aihetta pohtia seuraavaa: entäpä jos vedenpaisumus olikin alueellinen? Ts. vesi peitti vain asutut alueet, jolloin kuitenkin Jumalan tahto toteutui ja kaikki ihmiset hukkuivat. Kaiken elämän tuhoaminen ei ollut Jumalan tavoite koska arkkiin tuotiin parit kaikista eläinlajeista.
  Mitä Raamattu tarkoittaa kun se puhuu, kuten 1 Moos 41:57: Ja kaikista maista tultiin Egyptiin Joosefin luo ostamaan viljaa, sillä kaikissa maissa oli kova nälänhätä. NIV And all the world came to Egypt to buy grain from Joseph, because the famine was severe everywhere.

  5 Moos 2:25 Tästä päivästä alkaen minä saatan kauhuun ja pelkoon sinun edessäsi kansat kaiken taivaan alla, niin että, kun ne kuulevat sinusta kerrottavan, ne pelkäävät ja vapisevat sinun edessäsi.’
  Gen 7:3 Niin myös taivaan lintuja seitsemän paria, koiraita ja naaraita, että siemen säilyisi elossa koko maan päällä.
  8:9 Mutta kyyhkynen ei löytänyt paikkaa, missä lepuuttaa jalkaansa, vaan palasi hänen luoksensa arkkiin, sillä koko maa oli vielä veden peitossa; niin hän ojensi kätensä ja otti sen luoksensa arkkiin.

  Kun Raamattu puhuu kaikista maan/maailman kuninkaista tai kaikista maista tultiin… ei Raamattu puhu koko maailmasta, vaan alueen maista ja alueen kuninkaista. Tämä alue Raamatussa on useinkin Israelin ympärillä oleva alue tai laajemmin ”tunnettu maailma”. Tuolloinhan suurin osa maailmasta ole täysin tuntematonta ja asumatontakin.

  2 Aik 9:23 Ja kaikki maan kuninkaat pyrkivät näkemään Salomoa kuullaksensa hänen viisauttaan, jonka Jumala oli antanut hänen sydämeensä. – Kaikki maailman kuninkaat… Yhdessä maassa ei voi olla useita kuninkaita. Tämän täytyy tarkoittaa tunnettua maailmaa, sen aikaista asuttua maailmaa.

  Hebreankielen sana, joka tarkoittaa ”maailmaa” on erez ja se voidaan kääntää ”maa”. 1 Moos 6:17 ”Sillä katso, minä annan vedenpaisumuksen tulla yli maan hävittämään taivaan alta kaiken lihan, kaiken, jossa on elämän henki; kaikki, mikä on maan päällä, on hukkuva. Tarkoittaa näin ollen ”kaikki elollinen missä on maata tulee kuolemaan”. Tämän mukaan vedenpaisumus oli universaali missä vain oli asutusta. Esimerkiksi: siellä missä oli jääkarhuja kaukana napa-alueilla, ei ollut ihmisiä, eikä vedenpaisumuksen tarvinnut yltää sinne saakka. ”Koko maa” -ilmauksen voidaan siis katsoa rajoittuvan asuttuun maahan.
  Tähän tapaan argumentoivat ne tutkijat, jotka eivät usko koko maailman vedenpaisumukseen, vaan ainoastaan alueellisiin vedenpaisumuksiin. Vettä on kuitenkin vaikea pidätellä paikoillaan. Ajatellaanpa vaikka, että tietty alue halutaan peittää vedellä niin, että koko alueen päällä on vettä viiden metrin patja. Mitä tapahtuu? Vesi virtaa ympäröiville alueille ja maa paljastuu. Vesi ei kerta kaikkiaan pysy toivotulla alueella.

  Genesis kuitenkin todistaa: 7:19 Ja vedet nousivat nousemistaan maan päällä, niin että kaikki korkeat vuoret kaiken taivaan alla peittyivät. 20 Viisitoista kyynärää vesi nousi vuorten yli, niin että ne peittyivät.

  VT tutkija John Walton lausuu: This verb is used for a wide variety of ‘covering’ possibilities. A people or weeds can be so vast that it covers the land (Num. 22:11; Prov. 24:31); a blanket or clothing covers someone (Ex. 28:42; 1 Kings 1:1). Something can be covered in the sense of being overshadowed (cherubim wings covering the ark, 2 Chron. 5:8; clouds covering the sky, Ps. 147:8)… Even today when someone walks in from a downpour we might say, ‘You’re covered with water!’ If Genesis 7:19 is taken the same way, it suggests that the mountains were drenched with water or coursing with flash floods, but it does not demand that they were totally submerged uppeluksissa under water.

  Yhdyn kyllä siihen näkemykseen, että vesi todella peitti 20 jalkaa alleen alueen vuorenhuiput. Mutta! Tuli mieleeni sellainen mahdollisuus, että kun vedenpaisumuksen yhteydessä tapahtui suuria maan pinnan kohoamisia ja laskeamisia, vuorenhuiput ovat saattaneet nousta tulvan jälkeen nykyiselle korkeudelle. Muistan lukeneeni, että korkealta vuorilta on löytynyt vesieläinten fossiileja. Eihän tämä voi johtua muusta kuin siitä, että kyseinen alue on ollut aikaisemmin pitkän aikaa vedessä.
  Summa summarum: Olipa vedenpaisumus koko maapallon kattava tai asutut alueet peittävä, Jumalan tahto toteutui ja koko ihmiskunta hukkui.

  Saattoivatko kaikki miljoonat eläinlajit mahtua arkkiin?

  Ihmetyksen aiheita vedenpaisumuksen jälkeen

  Kuka vei eläimet takaisin omille elinalueilleen? Jääkarhut, naalit ja pigviinit pohjoiseen ja eteläiselle pallonpuoliskolle? Kengurut Austraaliaan? Sademetsien eläimet takaisin sademetsiin.
  Nykyajan tiede todistaa, että ihmismäisiä olentoja oli olemassa jo ennen Raamatullista aikaa Adamin ja Evan luomista. Vuodesta 50.000 vuoteen Noin 40.000 vuotta sitten ihmiskunta teki suuren kehityshyppäyksen – “quantum leap”.

  Ihmiset alkoivat asua yhdyskunnissa. He alkoivat tehdä aseita metsästykseen ja verkkoja kalastukseen. Ihmiset alkoivat kiinnittää huomiotaan pukeutumiseen, he alkoivat harrastaa musiikkia, maalauksia tehtiin kallioseinämiin ja jopa koruja. Kuolleetkin haudattiin osoituksena uskosta kuolemanjälkeiseen elämään.

  Nyt tulemmekin mielenkiintoiseen ajatukseen ja isoon ongelmaan.

  Tiede on ajoittanut ihmiskunnan alkuvaiheet noin vuoteen 40.000 eKr. Niihin aikoihin tapahtui siihen asti hitaan kehityksen kohdalla em. kehityshyppäys. Ne kehitysaskeleet, joita tiede on rekisteröinyt, on myös lueteltu 1. Mooseksen kirjan 4. luvussa, joka kertoo ajasta joitakin sukupolvia Adamin ja Eevan jälkeen.

  Varmaan tajuat mikä ongelma tässä havainnossa on! Adamin ja Eevan ajoitus Raamatun mukaan sijoittuu noin 4.000 vuotta ennen Kristusta. Tiede sijoittaa Adamin ja Eevan pikemminkin 40.000 vuotta ennen Kristusta.

  Ensimmäiset ihmiset eläinten luomisen jälkeen olivat Raamatun mukaan Adam ja Eeva. Tiede katsoo, että heitä ennen oli ihmismäisiä olentoja hyvinkin pitkän ajan. Jumala on luonut heidätkin, mutta siitä ei Raamattu kerro mitään.

  Maailman luominen tapahtui Raamatun mukaan kuudessa päivässä. Jotkut uskovat luomisen tapahtuneet kirjaimellisesti kuudessa 24 tunnin päivässä, mutta Raamatun käyttämä sana päivästä yowm יוֹם voi tarkoittaa yhtä hyvin etukäteen määrittämättömän pitkää ajanjaksoa; Strong’s: day, time, period, days, lifetime jne. Joka tapauksessa ihminen luotiin viimeisenä. Raamattu kertoo ensimmäiset ihmiset ja heidän jälkeläisensä. 1 Moos 4. luvun mukaan tiedämme jälkeläisten nimetkin ja heidän ammattinsa.

  Jos Adam ja Eeva ja heidän suorat jälkeläisensä asuivat maan päällä joskus 40 000 vuotta sitten, milloin sitten vedenpaisumuksen uskotaan tapahtuneen? Tieteen vastaus on: joskus noin 8000 eKr – 5000 eKr vuotta sitten (Ian Wilson ’Before the Flood’, 2002) eli Jumalan pitkämielisyys odotti non 30.000 vuotta ennen kuin hän kyllästyi ihmiskunnan synnilliseen elämään ja päätti tuhota ihmiskunnan Nooan perhettä lukuunottamatta.

  Kun luet Genesiksen 4 luvun alussa olevaa kuvausta Adamin ja Eevan jälkeläisistä, huomiosi varmaan kiinnitetyy siihen, että heillä oli sen aikaiseen maailmaan soveltuvat kelpo ammatit; Cain oli peltomies, Abel taas oli lammaspaimen, Enoch jopa perusti kaupungin, Jabal hoiti karjaa vaikka asuikin teltoissa, Jubal, Jabalin veli soitteli musiikki-instrumentteja ja Tubal Cain oli seppä, joka takoi pronssisia ja rautaisia esineitä. Tällaisten ammattien harjoittajat eivät tippaakaan muistuta yksinkertaisia metsästäjiä puhumattakaan hominiideista.

  Jos tiedemiehiä on uskominen, Afrikassa oli fossiililöytöjen perusteella ‘alkuihmisiä’ hominiideja usean miljoonan vuoden aikana ja nämä kehittyivät hitaasti näiden miljoonien vuosien aikana. Kun Raamattu luettelee Adamin ja Eevan jälkipolvien nimiä ja ammatteja, niissä esiintyy lampuri, maanviljelijä, teltantekijää, kanteleen ja huilunsoittajaa, vaski- ja rautatyökalujen tekijää. Jopa ensimmäinen kaupungin perustaja Hanok mainitaan, hän oli Adamin pojan Kainin poika. Ristiriita näyttäisi olevan ajoituksessa; tiede ajoittaa nämä ihmiskunnan edistysaskeleet noin 40000 vuoden päähän. Raamatun Jeesuksen sukuluettelo ei mitenkään voi ulottua niin pitkälle, vaan ainoastaan noin 4000 vuotta ajassa taaksepäin.

  Olisiko niin, että Jumalan vedenpaisumus hävitti kaikki hominidit? Varsinaisia ihmisiä ei ole voinut olla kovin paljoa ottaen huomioon, että Adamista ja Eevasta ei sukuluettelon perusteella ollut kulunut kovin monia sukupolvia. Tiede haluaa uskoa, että ihminen on kehittynyt näistä hominiideista. Uskokoon ken haluaa. Kaikki elävä on Jumalan luomaa, koska Jumala loi elämän. Teoriassa sellainenkin on mahdollista, että hominiidit olivat Jumalan ensimmäinen versio ihmisestä, mutta se ei tyydyttänyt Jumalaa. Kun vielä Adam ja Eeva ja heidän jälkipolvensakaan eivät täyttäneet Jumalan ihmiselle asettamia vaatimuksia, hän päätti hävittää kaikki ihmiset ja eläimet maan päältä. Jumala ei kuitenkaan halunnut hävittää kaikkia eläimiä, siksi Nooa sai tehtäväksi kerätä arkkiin kaksi kappaletta kaikista eläinlajeista.

  – Tämän kirjoitettuani löysin kahden tutkijan Ranan ja Ross’in asiasta kirjoittamia mielipiteitä. He mm. esittävät teorian, että hominiidien alkukoti olikin Mesopotamiassa eikä Etiopiassa: ”What if the Garden did not include Ethiopia, but was limited to Mesopotamia? The “out of Africa” theory uses genetic similarity to date and locate the original humans. However, this genetic evidence does not mean the first humans lived in Africa. They could have migrated. Many human populations have collectively migrated thousands of miles. Moreover, the Bible teaches that the first humans were formed in the Garden, but their population expansion occurred outside of the garden’s territory. Therefore, they could have migrated to East Africa, as anthropology teaches”.

  Ihminen rotuna eroaa eläimistä mm. siinä, että ihmisen geenistössä on paljon vähemmän diversiteettiä kuin eläimillä. “This means that when comparing DNA sequences for any two chimpanzees, any two bonobos, any two gorillas, or any two orangutans, a much greater genetic difference will be observed than for any two human beings compared. The human similarity is observed worldwide, regardless of race and ethnicity” (Rana, Fazale, and Hugh Ross. Who Was Adam?: A Creation Model Approach to the Origin of Man. Colorado Springs, 2005).

  UT:n kirjoittajat uskoivat, että Adam ja Eeva olivat todellisia historiallisia henkilöitä; Room 5:14 kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen 15 Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen; sillä joskin yhden lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi.

  1 Cor 15:22 Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, 15:45 Niin on myös kirjoitettu: ”Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu”; viimeisestä Aadamista tuli eläväksitekevä henki.
  Acts 17:26; Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat,
  Luuk 3:38, (Jeesuksen syntymäluettelosta) tämä Enoksen, tämä Seetin, tämä Aadamin, tämä Jumalan.
  Mat 19:4 Hän vastasi ja sanoi: ”Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa ’loi heidät mieheksi ja naiseksi’
  1 Tim. 2:13 Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva;
  2 Kor 11:3 Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan.

  Kuinka 8 henkeä on selvinnyt eläinten hoidosta?

  Eläimiä tuli olla kutakin ’lajia’ (kind) kaksi kappaletta paitsi ns. puhtaita eläimia seitsemän kappaletta (paria?). Tutkijat ovat yleisesti sitä mieltä, että ’laji’ ei ole sama kuin Darvininkin käyttämä sana species. Ilmeisesti kyse on lajien päämuodoista, joista sitten on lajiutunut luonnossa erilaisia ’species’ sangen nopeastikin, jopa muutaman sadan vuoden kuluessa. Arkissa on kuitenkin ollut sisällä erään arvion mukaan noin 16.000 eläintä eli noin 8.000 lajia keskikooltaan pienen jyrsijän kokoisia.

  Nämä tuhannet eläimet vaativat päivittäin ruokintaa, vettä, jätteiden poistamista jne. Kuvittele jättikokoista navettaa muutaman ihmisen hoidettavaksi. Raamattu ei kerro miten näistä tehtävistä suoriuduttiin, mutta on selvä, että arkissa on täytynyt huomioida nämä tarpeet jo rakennusvaiheessa. Ehkä on rakennettu kaltevia luiskia lannan poistamiseksi. Putkistoja veden jakeluun. Lihansyöjäeläimiä ei vielä ollutkaan. Kun Jumala loi eläimet, Gen 1:30 sanoo: Ja kaikille metsäeläimille ja kaikille taivaan linnuille ja kaikille, jotka maassa matelevat ja joissa on elävä henki, minä annan kaikkinaiset viheriät ruohot ravinnoksi.” Ja tapahtui niin. Ehkä tulevaisuudessa tapantuu, että nykyiset lihansyöjäeläimet muuttuvat takaisin ruohoa syöviksi. Lupaahan Raamattu, Jesajan mukaan tulevassa Paratiisissa: 11:7 Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat, ja jalopeura syö rehua kuin raavas.

  Mistä valtavat vesimassat ilmestyivät? Ja mihin ne katosivat?

  Maan syvyydet aukenivat

  Lähtötilanne oli, teorian mukaan, että maapallo oli paljon tasaisempi kuin nykyisin. Korkeimmat vuoret eivät olleet kuten nykyisin seitsemän kilometrin korkuisia eli vesimassa ei tarvinnut olla 7 kilometrin paksuinen patja. Erään teorian mukaan ennen vedenpaisumusta ilmakehä oli vettä sisältävien pilvimassojen peitossa lähes peittäen auringon, ja näistä pilvistä vesi sitten purkautui voimakkaana sateena. Uskottavammalta ja realistisemmalta kuulostaa teoria, jonka mukaan merien alla mannerlaatat repeytyivät ja niiden alla olevat valtavat vesimassa purkautuivat ja syöksyivät taivaalle. Mukana oli veden lisäksi erilaisia maamassoja, jotka pudotessaan maan päälle peittivät kasvistoa ja eläimiä. Tässä ei kuitenkaan ole tarkoitus esittää tieteellistä todistusta oikeasta teoriasta. Varmaa kuitenkin on, että suuria geologisia mullistuksia on tapahtunut ja Raamatun mukaan Jumala on tämän saanut aikaan omalla tahdollaan ja sanallaan. Jumalalla on tällaisia käsittämättömiä voimakeinoja, joista Jeesus antaa pienen häivähdyksen sanoessaan opetuslapsille Mat 17:20 Niin hän [Jeesus] sanoi heille: ”Teidän epäuskonne tähden; sillä totisesti minä sanon teille: jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle: ’Siirry täältä tuonne’, ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta.”

  Miksi näin iso operaatio, koko maapallon mittainen?

  Kun olen kirjoittanut ihmetyksen aiheitani vedenpaisumuksesta, en voi olla kysymättä: miksi ihmeessä näin maailmaa fyysisesti mullistava sarja toimia pienen ihmismäärän tuhoamiseksi? Ihmisiä on tuolloin ollut vain murto-osa nykyisestä yli 7 miljardista ihmisestä. Jostakin on jäänyt mieleeni arvio 250 miljoonaa. Mieleeni on myös jäänyt Raamatun kertomus, jossa Jumalan enkeli tuhosi yhden yön aikana 185.000 sotilasta. Siitä on lyhyt kuvaus myöhemmin tässä artikkelissa.

  Jos Jumala olisi antanut enkelijoukoilleen käskyn tuhota maan ihmiset samoin kuin yksi enkeli tuhosi nämä Israelin vihollisjoukot yhden yön aikana, ihmiskunnan tuhoaminen olisi tapahtunut nopeasti.

  Miksi Jumala valitsi näin massiivisen tavan tuhota syntinen ihmiskunta? En tiedä, mutta sen tiedän, että Jumala katui tekemäänsä ja lupasi olla käyttämättä vedenpaisumista enää toiseen kertaan. Jo kaukaisessa nuoruudessani sanoi runoilija: ”God gave Noah rainbow sign, no more water, FIRE next time”.

  Aina kun ihminen ihmettelee Jumalan tekemisiä, on hyvä palauttaa mieleen Raamatunlause: For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. (Jes 55:9)

   

 • Jeesuksen kuolema

          

  Oliko Jeesus kuolleena kolme päivää ja kolme yötä?

  Mat 12:40 Sillä niinkuin Joonas oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on myös Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä. Joona 2:1 Mutta Herra toimitti suuren kalan nielaisemaan Joonan. Ja Joona oli kalan sisässä kolme päivää ja kolme yötä.

  Vuosisatojen ajan niin katolinen kirkko kuin protestanttisetkin kirkot ovat olleet sitä mieltä, että Jeesus ristiinnaulittiin Pitkänä perjantaina ja että hän ylösnousi varhain sunnuntai-aamuna. Suurin ongelma tässä aikataulussa on, että Jeesus ei mitenkään ole voinut olla kuolleena kolmea yötä;

  Yritettäessä (kuinka monet ovatkaan yrittäneet!) konstruoida miten tapahtumat ovat alkaneet, edenneet Pääsiäisviikon aikana ja lopulta päättyneet Jeesuksen ylösnousemukseen, on huomioitava viikon kiinnekohdat: kaksi sapattia, jotka rajoittavat juutalaisten käyttäytymistä, pääsiäislampaan syöntipäivä, milloin naiset saattoivat käydä kaupassa ostamassa hajusteita. Nykyajan ihmiselle tuottaa vaikeuksia juutalaisten aikakäsitys; vuorokausi (päivä) alkaa illalla auringon laskiessa ja päättyy seuraavana päivänä samoin illalla auringon laskiessa. ”Päivään” lasketaan mukaan edellisen päivän ilta. Joissakin kohdin Raamattua sanotaan Jeesuksen nousevan kuolleista ”kolmantena päivänä”. Tämä aikamääre voi ehkä täyttyä Pitkä perjantai – sunnuntai aikajaksossa, mutta itse pidän määritystä ” kolme päivää ja kolme yötä” tärkeämpänä ja ratkaisevana.

  Tiistai 13. pv Nisan kuuta

  Mar 14:12: ”Ja ensimmäisenä happamattoman leivän päivänä, kun pääsiäislammas teurastettiin, hänen opetuslapsensa sanoivat hänelle: ”Mihin tahdot, että menemme valmistamaan pääsiäislampaan sinun syödäksesi?” Tämän monet tutkijat uskovat tapahtuneen päivää ennen pääsiäistä 13. pv tiistaina. Happamatonta leipää tarjottiin syötäväksi Pääsiäisenä lampaan jälkeen. Oliko siis kyseessä Pesahin valmistuspäivä?

  Sitten illalla kun oli siirrytty keskiviikon puolelle ja syöty pääsiäislammas, Jeesus ja opetuslapset lähtivät Öljymäelle ja tulivat Getsemaneen. Siellä Jeesus rukoili, mutta opetuslapset väsyneinä eivät jaksaneet valvoa. Juudas ohjasi sotilaat ja muun miesjoukon ottamaan kiinni Jeesuksen.

  Johannes kertoo mitä tapahtui pääsiäisen valmistuspäivänä. Valmistuspäivä on ennen Pääsiäistä jo päivän nimikin kertoo sen sisällöstä, s.o. valmistella itse juhlaa. (Engl. Preparation day, kreik. Paraskeuē G3904). Joh 19:14 Ja oli pääsiäisen valmistuspäivä, noin kuudes hetki [eli klo 9 aamupv). Ja hän sanoi juutalaisille: ”Katso, teidän kuninkaanne!” 15 Niin he huusivat: ”Vie pois, vie pois, ristiinnaulitse hänet!” Pilatus sanoi heille: ”Onko minun ristiinnaulittava teidän kuninkaanne?” Ylipapit vastasivat: ”Ei meillä ole kuningasta, vaan keisari.” 16 Silloin hän luovutti hänet heille ja antoi ristiinnaulittavaksi. Ja he ottivat Jeesuksen. – Jeesusta vaadittiin ristiinnaulittavaksi Pääsiäisen valmistuspäivän aamuna. Onko se mahdollista? Johannes todistaa, että Jeesuksen kuulustelu oli saatu suoritettu jo Pääsiäisen valmistuspäivän aamuna ja väkijoukko sai tahtonsa lävitse Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta.

   

  Ristiinnaulitsemispäivä keskiviikkona Nisankuun 14.
  (Vuonna 30 Nisankuun 14. päivä on ollut keskiviikko)

  Jeesus ja opetuslapset olivat syöneet lammasaterian edellisenä iltana ja sen jälkeen menneet Getsemaneen, jossa Jeesus otettiin kiinni. Joh 18:28 ”Niin he veivät Jeesuksen Kaifaan luota palatsiin; ja oli varhainen aamu (keskiviikko aamu). Ja itse he eivät menneet sisälle palatsiin, etteivät saastuisi, vaan saattaisivat syödä pääsiäislammasta”. Oli siis tultu Nisankuun 14. päivän aamuun ja juutalaisten johtomiehet eivät halunneet saastuttaa itseään astumalla Pilatuksen palatsiin ja voidakseen syödä illalla sapatin alettua Pääsiäislammasta.

  Jeesuksen kiinniotto ja vieminen kuulusteluihin on käsitykseni mukaan tapahtunut tiistain ja keskiviikon välisenä yönä. Ensimmäiset kuulustelut olivat tapahtuivat yöllä ja aamulla Jeesus vietiin Pilatukselle.

  Joh 19:13 Kun Pilatus kuuli nämä sanat, antoi hän viedä Jeesuksen ulos ja istui tuomarinistuimelle, paikalle, jonka nimi on Litostroton, hebreaksi Gabbata.
  14 Ja oli pääsiäisen valmistuspäivä, noin kuudes hetki. Ja hän sanoi juutalaisille: ”Katso, teidän kuninkaanne!”
  Pääsiäispäivänä koko Israel valmisti lammasta, kuten 2. Moos 12:6 kuvaa Jumalan käskyä Ja pitäkää se tallella neljänteentoista päivään tätä kuuta; silloin Israelin koko seurakunta teurastakoon sen iltahämärässä.

  Jeesusta ruoskittiin ja hänet vietiin Golgatalle ja ristiinnaulittiin. Yhdeksännen tunnin kohdalla (klo 3 iltapäivällä) Jeesus kuoli. Jeesuksen hautaamisella oli kiire, kuten Luuk 23:54 osoittaa: ”Ja silloin oli valmistuspäivä [juhlasapattia edeltävä päivä keskiviikko], ja sapatti oli alkamaisillaan”. Sapatti alkoi juutalaisen tavan mukaan auringon laskiessa. Jeesus haudattiin Josef Arimatialaisen luovuttamaan hautaan. Alkoi Jeesuksen 1. yö kuolleena.

  Torstai 15. pv
  15. pv on ollut happamattoman leivän juhlapäivä eli sapatti, juhlasapatti tai pyhä sapatti alkoi keskiviikko-iltana ja päättyi torstai-iltana.

  Pääsiäistä seuraavana päivänä (eli Nisan-kuun 15.) alkaa happamattoman leivän juhla, joka kestää seitsemän päivää. Sen ensimmäinen päivä on sapatti: 3 Moos 23:6 Ja saman kuukauden viidentenätoista päivänä on happamattoman leivän juhla Herran kunniaksi; syökää happamatonta leipää seitsemän päivää.
  Alkoi Jeesuksen 2. yö kuolleena.

  Perjantai 16. pv

  Naiset ostivat hyvänhajuisia yrttejä ja sekoittivat niistä hyvänhajuisen voiteen. Mar 16:1 ”Ja kun [juhla]sapatti oli ohi, ostivat Maria Magdaleena ja Maria, Jaakobin äiti, ja Salome hyvänhajuisia yrttejä mennäkseen voitelemaan häntä”.
  Jeesuksen 3. yö kuolleena.

  viikkosapatti alkoi: Normaalisti Sapatin vietto alkaa perjantaina auringonlaskun aikaan perheaterialla, jolloin myös sytytetään kynttilöitä.

  Lauantai 17. pv

  Normaali viikkosapatti päättyy. Jeesus nousee kuolleista.

  Sunnuntaina

  Mar 16:2 ”Ja viikon ensimmäisenä päivänä he tulivat haudalle ani varhain, auringon noustessa”. Jeesus ei ollut enää haudassa, hän oli ylösnoussut. Kirkot ovat katsoneet ylösnousun tapahtuneen sunnuntaina yöllä eli ennen kuin naiset tulivat varhain aamulla.

   

  Onko apostolien kertomuksissa ristiriitaisuuksia?

  Mar 14:12: ”Ja ensimmäisenä happamattoman leivän päivänä, kun pääsiäislammas teurastettiin, hänen opetuslapsensa sanoivat hänelle: ”Mihin tahdot, että menemme valmistamaan pääsiäislampaan sinun syödäksesi?” – Olen sijoittanut tässä kuvatun tapahtuman Pääsiäisen valmistuspäivään. Jos Pesah on kekiviikkona 14. pv Nisankuuta, on opetuslasten täytynyt ryhtyä valmistelemaan lammasruokaa jo edeltävänä päivänä. Tiistain puoleinen ilta luetaan samaan päivään kuin keskiviikko, joka on Pääsiäispäivä. Voidaanko sillä perusteella Pääsiäisateriaa kutsua ensimmäiseksi happamattoman leivän päiväksi? Monet tutkijat hyväksyvät oletuksen, että Jeesus sekä opetuslapset valmistivat lammasaterian vähän etuajassa.

  Mat 26:17 Mutta ensimmäisenä happamattoman leivän päivänä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat: ”Mihin tahdot, että valmistamme pääsiäislampaan sinun syödäksesi?” 18 Niin hän sanoi: ”Menkää kaupunkiin sen ja sen luo ja sanokaa hänelle: ’Opettaja sanoo: Minun aikani on lähellä; sinun luonasi minä syön pääsiäisaterian opetuslasteni kanssa.'” – Matteuksen jae 26:17 on sisällöltään sama kuin Markuksenkin. Kun molemmat apostolit antavat yhtäpitävän todistuksen, täytyy siihen uskoa ja sovitettava tapahtumien kulku tämä kiinnekohta huomioiden.

  2 Moos 12:18-20 ”Ensimmäisessä kuussa, kuukauden neljäntenätoista päivänä, ehtoolla, syökää happamatonta leipää, ja niin tehkää aina saman kuun yhdennenkolmatta päivän ehtooseen asti. Seitsemään päivään älköön hapanta taikinaa olko teidän taloissanne; sillä jokainen, joka hapanta leipää syö, hävitettäköön Israelin kansasta, olipa hän muukalainen tai maassa syntynyt. Älkää syökö mitään hapanta, vaan syökää happamatonta leipää, missä asuttekin”.

  Juutalaiset pyrkivät noudattamaan Jumalan antamia ohjeita juhlapäivien vietosta. Karitsan syönti ja sen jälkeen happamattoman leivän syönti on tapahtunut illalla, jolloin oli jo siirrytty keskiviikon 14. päivän puolelle.

  Pääsiäisen valmistuspäivä.  Joh 19:14 Ja oli pääsiäisen valmistuspäivä, noin kuudes hetki [eli klo 9 aamupv). Ja hän sanoi juutalaisille: ”Katso, teidän kuninkaanne!” 15 Niin he huusivat: ”Vie pois, vie pois, ristiinnaulitse hänet!” Luuk 23:54 osoittaa: ”Ja silloin oli valmistuspäivä [juhlasapattia edeltävä päivä keskiviikko], ja sapatti oli alkamaisillaan”. – Pääsiäisen valmistuspäivä, joka siis edelsi varsinaista Pesah-juhlapäivää alkoi tiistaina ja jatkui keskiviikon puolelle iltaan saakka. Jeesuksen kohtalonhetket sattuivat valmistuspäivään ja sen keskiviikon puoleiselle osalle.

   

  Onko ”kolmantena päivänä” sama kuin ”kolme päivää ja kolme yötä”?

  Luuk 24:6 Ei hän ole täällä, hän on noussut ylös. Muistakaa, kuinka hän [Jeesus] puhui teille vielä ollessaan Galileassa, 24:7 sanoen: ’Ihmisen Poika pitää annettaman syntisten ihmisten käsiin ja ristiinnaulittaman, ja hänen pitää kolmantena päivänä nouseman ylös.” Kolmen päivän ehto täyttyy hyvin, kun muistaa, että juutalaisen tavan mukaan ”päivä” alkaa illalla auringon laskiessa ja päättyy kun aurinko seuraavan kerran laskee.

   

  YHTEENVETO

  Olen päätynyt ratkaisuun, jonka mukaan Jeesus ja opetuslapset viettivät pääsiäista tiistaina päivää aiemmin kuin muut juutalaiset. Pääsiäisaterian jälkeen he lähtivät öljymäelle ja Getsemaneen. Yöllä Juudas kavalsi Jeesuksen, joka pidätettiin ja vietiin kuulusteltavaksi jo yöllä.

  Keskiviikko aamuna 14. pv, joka oli Pääsiäisen valmistuspäivä, Jeesuksen kuulustelut johtivat siihen, että väkijoukko vaati hänen ristiinnaulitsemistaan. Jeesusta ruoskittiin ja hänet vietiin Golgatalle, jossa hänet ristiinnaulittiin kahden muun kanssa. Klo oli 6. tunti eli puolenpäivän aikaan.

  Jeesus kuoli kolmesta ristiinnaulitusta ensimmäisenä 9. tunnilla eli iltapäivälla klo 3 aikaan.

  Nämä faktat tiedämme Raamatun perusteella.

  Jeesuksen kuolinaikaa emme tiedä tarkalleen. Sen kuitenkin tiedämme, että juutalaisten hallitusmiehet halusivat kiirehtiä ristiinnaulitsemisen loppuunsaattamista, koska juhlasapatti oli alkamassa. Sen vuoksi kahden muun ristiinnaulitun sääriluut katkaistiin, jotta he kuolisivat nopeammin ja heidät voitaisiin haudata. Pilatus antoi luvan haudata Jeesus Joosef Arimatilaisen antamaan hautaan. Arvioin, että Jeesus pantiin hautaan noin klo 18 illalla, jolloin Pääsiäisjuhlan vietto oli alkamassa.

  Hautaan laittamisaika ratkaisee ylösnousemuksen ajankohdan: ” Mat 12:40 … niin on myös Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä”. Jeesuksen oli siis määrä olla kuolleena haudassa 72 tuntia:

  Keskiviikosta n. klo 18 torstaihin klo 18 ja
  torstaista klo 18 perjantaihin klo 18 ja
  perjantaista klo 18 lauantaihin klo 18

  Jeesuksen ylösnousemus ajoittuu lauantaihin klo 18 paikkeille, jolloin viikkosapatti oli loppumassa.

  Näin päivät laskien keskiviikon illasta (hautaanvienti) lauantain vastaavaan ajankohtaan, myös yleisesti käytetty sanonta ”kolmantena päivänä” täyttää saman aikaehdon kuin kolme päivää ja kolme yötä.

   

  Onko muita mahdollisuuksia aikataulun puitteissa?

  Ristiinnaulitseminen keskiviikkona on mahdollinen, mutta ylösnousu sunnuntaiyönä on liian myöhäinen.

  Ristiinnaulitseminen torstaina ei ole mahdollista, koska torstai oli juhlasapatin päivä.

  Ristiinnaulitseminen perjantaina on mahdollinen, mutta ylösnousu sunnuntaiyönä on liian varhain; Jos uskomme, että Jeesus ristiinnaulittiin perjantaina klo 12, ei Jeesus viettänyt haudassa kolmea yötä: 1. yö: perjantain ja lauantain välinen yö, 2. yö: lauantain ja sunnuntain välinen yö. Jeesuksen oli määrä olla kuolleena haudassa kolme yötä ja nyt jää yksi yö puuttumaan. Tällöin pitäisi myös Jeesuksen kiinnioton aikaa ja kuulustelujen kestoa muuttaa, mutta se ei ole Raamatun kertomuksen mukaista. Sunnuntai-aamuna heti päivän alkaessa valjeta naiset tulivat haudalle tarkoituksenaan voidella Jeesuksen ruumis hyvänhajuisella voiteella, mutta he totesivat haudan tyhjäksi.

  Miten aikataulun kuuluu mennä? Oma tulkintani on seuraava: Jeesus ristiinnaulittiin keskiviikkona ja hänet myös haudattiin juuri ennen juhlasapatin alkamista. Jeesus nousi ylös kuolleista ja poistui haudasta lauantaina illalla juuri ennen sapatin päättymistä.

  Sunnuntai-aamu

  Markus kertoo naisten tulosta haudalle: 16:4 Ja katsahtaessaan ylös he näkivät kiven poisvieritetyksi; se oli näet hyvin suuri.
  16:5 Ja mentyään hautakammion sisään he näkivät nuorukaisen [enkelin] istuvan oikealla puolella, puettuna pitkään, valkeaan vaatteeseen; ja he peljästyivät suuresti.
  16:6 Mutta hän sanoi heille: ”Älkää peljästykö; te etsitte Jeesusta, Nasaretilaista, joka oli ristiinnaulittu. Hän on noussut ylös; ei hän ole täällä. Katso, tässä on paikka, johon he hänet panivat”.

  Enkeli sanoo vain, ettei Jeesus ole täällä. Hän EI sano milloin Jeesus on ylösnoussut ja poistunut haudasta. Kirkot, niin katolinen kirkko kuin protestanttisetkin kirkot olettavat ylösnousun tapahtuneen vähän aikaisemmin yöllä. Vaikka oletus olisikin oikea, Jeesus olisi silloin ollut kuolleena haudassa NELJÄ YÖTÄ! Keskiviikon/torstain välisen yön, torstain/perjantain välisen yön, perjantain/lauantain välisen yön ja neljänneksi lauantain/sunnuntain välisen yön.

 • Muita Raamatun vaikeita kysymyksiä

  Kuka on ”Tämän maailman kuningas”

  1 Joh 5:19 ”Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa”.
  Tämä Johanneksen sanoma on mitä suurimmassa määrin totta. Paha eli Saatana on Raamatun mukaan ”tämän maailman kuningas”.
  Joh 12:31 Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse; nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos.
  Joh 16:11 ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu.
  Joh 14:30 30 En minä enää puhu paljoa teidän kanssanne, sillä maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei ole mitään.
  Efes 2:2 …ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa,

  Yleensä ihmiset uskovat, että Jumala hallitsee maailmaa. Ihmiset eivät vain ymmärrä miksi Jumala sallii monia asioita tai miksi Jumala ei puutu tapahtumiin kun jotakin pahaa on tapahtumassa. Erityisesti uskovia koetellaan; heidän on vaikea uskoa tapahtumia, joissa he mukana kärsimässä – vaikka kuinka uskovia ovatkin – Jumala ei estä pahan tapahtumista. Jumalahan on kaikkivaltias ja hän on myös oikeudenmukainen, vanhurskas; kuinka Jumala voisi sallia vääryyden voittavan? Eihän voi olla mahdollista, että Jumala sallisi häneen uskovan joutuvan epäoikeudenmukaisen kohtalon uhriksi!

  Näin kuitenkin tapahtuu, mutta miksi? Ajatellaanpa Jobia; Saatana väitti, että Job uskoi Jumalaan, koska Jumala soi Jobille, vanhurskaalle palvelijalleen, kaikenlaista menestystä maailmassa. Saatana väitti Jumalalle, että jos Jobilta riistetään pois hänen maallisen menestyksensä tulokset, hän kiroaisi Jumalaa ja kääntyisi pois. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaikka Saatana kiusasi Jobia ja jopa aiheutti hänelle kaiken menetyksen. Jobille jopa kasvoi paiseita ja kaikki ystävät hylkäsivät hänet. Job uskoi Herraan kaiken vastoinkäymisen keskelläkin.

  Miksi Jumala antaa Saatanan toimia vastoin Jumalan tahtoa? Raamattu ei kerro seuraavasta tarkemmin. Tämän minä vain kuvittele mielessäni: Saatana väitti, että Job oli harvinainen poikkeus. ”Anna minulle kaikki valta maan päällä niin näet, että olen oikeassa. Ihmiset valitsevat minut, kun annan heille rikkautta ja valtaa. Sinua tottelevat vain muutamat harvat, jotka yhteiskunta on muutenkin hylännyt.” Ehkä Jumala sanoi tähän tapaan: ”Hyvä on, saat kaiken vallan maan päällä tietyksi määräajaksi käännyttää ihmiskunta puolellesi. Minun omiani et kuitenkaan voi tuhota jos heillä on minun sinettini. Kun aika päättyy, sinun valtasi päättyy ja olet itse tuhon oma.”

  Miten Saatana on onnistunut? Hyvin, todella hyvin! Suurin osa ihmiskunnasta palvelee vääriä jumalia. Kristittyjä on toki paljon, mutta he oat nimellisesti kristittyjä ja ovat luopuneet oikeasta uskosta eivätkä useimmat oikeastaan usko mihinkään jumalaan. Voisi sanoa, että ”Raha” on heidän jumalansa. Mat 13:22 ”Mikä taas orjantappuroihin kylvettiin, on se, joka kuulee sanan, mutta tämän maailman huoli ja rikkauden viettelys tukahuttavat sanan, ja hän jää hedelmättömäksi”.

   

  Mikä on Saatanan suunnitelma lopun ajaksi?

  Saatana hurmaa ihmiskunnan. Jo viimeisen sadan vuoden aikana ihmiskunta on ottanut huimia teknisen kehityksen askeleita: auto, lentokone, internet, lääketieteen kehitys… Uusia keksintöjä tulee jatkuvasti. Ajattele mitä kaikkia edistysaskeleita ihmiskunta on ottanut teknisessä mielessä viimeisen sadan vuoden aiakana. Ihmisen terveys paranee, elinikä pitenee. Ihminen maallistuu ja ihminen unohtaa Jumalan.

  Kun katsomme tämän päivän maailmaa, emme voi olla huomaamatta jatkuvasti nopeutuvaa teknistä kehitystä – voisi sanoa että kaikilla yhteiskunnan aloilla. Tämä koskettaa niin länsimaita kuin osaa muusta maailmasta. Kiina on kehittymässä huimaavaa vauhtia. Loput maailman maat ovat jäämässä jälkeen; Afrikka, Etelä-Amerikka, Venäjä, Aasian maat… Mikä on yhteistä näille alikehittyneille maille? Ne eivät ole kristittyjä maita kuin pieneltä osin. Mutta sekin sopii Saatanalle hyvin. Pääasia, että ne eivät turvaudu Jumalaan. Yksi Saatanan ”arvonimista” on ilmavallan hallitsija. Vuosisadat se on ollut arvoitus ihmisille. Tänä päivänä, kun ihmiskunta on kehittänyt lentokoneita ja raketteja, käynyt kuussa ja suunnittelee matkoja Marsiin ja lähettää tieteellisiä tutkimuslaitteita avaruuteen, on helpompi ymmärtää mitä ilmavallan hallitsija voisi tarkoittaa. Ilmestyskirja kertoo Saatanan joukkojen tulevasta toiminnasta: 20:9 Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät.

  Ihmisten arvot ovat muuttuneet. Saatana haluaa edistää tällaista kehitystä, joka saa ihmiset unohtamaan Jumalan tarkoituksen ihmiskunnan suhteen. Jo Edenissä kävi ilmi, että Eevaa kiehtoi ajatus ymmärtää kaikki, Jumalan tavoin. Nykyajan ihmiset haluavat tietää kaiken, osata kaiken ja hallita kaikkea. Tämän kaiken Saatana lupaa ihmisille. Vain yksi asia jää puuttumaan – iankaikkinen elämä. Eräässä apokryfikirjassa sanottiin Saatanasta tähän tapaan; hänellä on kuoleman aiheuttamiskeinot, mutta elämää hän ei osannut aikaansaada.

  Apostasia on se mitä heille on tapahtunut. Tämä koskee valitettavasti myös valtaosaa maailman kirkoista.

  Väestönkasvu alikehittyneissä maissa merkitsee myös sitä, että evankeliumin hyvät uutiset (“god spell”) eivät tavoita yhä kasvavaa joukkoa. Jeesus Kristus saarnasi hyviä uutisia tulevasta Jumalan valtakunnasta. Jumalan valtakunta tarkoittaa Jumalan hallintoa, government of God. Saatanan ote tiukkenee ja maailmassa on ”government of Satan”.

   

  Jumala kysyy neuvoa (1 Kuningasten kirja):

  Juudan kuningas Joosafat ja Israelin kuningas neuvottelivat sotaan lähdöstä Gileadin Raamotiin. Israelin kuningas kokosi neljäsataa profeettaansa ja nämä kaikki vakuuttivat sotaretken onnistuvan. Vielä kysyttiin profeetta Miikalta: ”Miika, onko meidän lähdettävä sotaan Gileadin Raamotiin vai oltava lähtemättä?” Hän vastasi hänelle: ”Lähde, niin saat voiton; Herra antaa sen kuninkaan käsiin.” 1 Kun 22:19 jatkaa kertomusta: ”Mutta hän sanoi: ”Kuule siis Herran sana: Minä näin Herran istuvan istuimellansa ja kaiken taivaan joukon seisovan hänen edessään, hänen oikealla ja vasemmalla puolellansa.
  22:20 Ja Herra sanoi: ’Kuka viekoittelisi Ahabin lähtemään sotaan, että hän kaatuisi Gileadin Raamotissa?’ Mikä vastasi niin, mikä näin. 21 Silloin tuli henki ja asettui Herran eteen ja sanoi: ’Minä viekoittelen hänet.’ Herra kysyi häneltä: ’Miten?’
  22 Hän vastasi: ’Minä menen valheen hengeksi kaikkien hänen profeettainsa suuhun.’ Silloin Herra sanoi: ’Saat viekoitella, siihen sinä pystyt; mene ja tee niin.’

  Mikä tässä on huomionarvoista? Ensinnäkin, näyn mukaan Jumala istui valtaistuimella ja kaikki taivaan joukot olivat hänen edessään. Sitten Jumala esitti kysymyksen: Kuka viekoittelisi Ahabin lähtemään sotaan, että hän kaatuisi Gileadin Raamotissa? Miksi Jumalan on kysyttävä tällaista neuvoa enkeleiltään? Entä saiko Jumala hyviä neuvoja? Ei, ”yksi sanoi yhtä ja toinen sanoi toista” kuten UM-käännös asian ilmaisee.

  Sitten tuli henki Jumalan eteen… Kuka on tämä henki, sitä ei Raamattu kerro, mutta veikkaukseni on, että kyseinen henki oli Saatana. Hän lupasi viekoitella Ahabin menemällä valheen hengeksi kaikkien hänen profeettojensa suihin. Tähän ehdotukseen Jumala vastasi: Saat viekoitella, mene ja tee niin, siihen sinä pystyt.

  Koko näytelmä on omituinen. Miten on mahdollista, että Jumala kokoaisi miljoonat ja miljoonat enkelinsä kysyäkseen heiltä neuvoa miten vietellä joku maan pikku kuningas sotaan. Viettelytehtävä annetaan Saatanalle, tälle, joka vietteli Adamin ja Eevan syntiin. Luulisi, että Saatana olisi viimeinen, jolle Jumala osoittaisi luottamustaan. Saatanan ratkaisu on hänelle luonteenomainen; Saatana menee valheen hengiksi Ahabin profeettojen suihin. Eikö Jumala itse osaisi ratkaista miten kaksi maan kuningasta saadaan sotimaan keskenään? Eikö Jumalalla ollut muuta ratkaisua mielessään kuin sota?

   

  ”Aurinko seisoi alallansa ja kuu pysyi paikallansa” (Joosua 10:12-13)

  Israelilaisilla oli kostettavaa viholliselleen amorilaisille. Taistelu kesti ja kesti eikä vihollisista oltu saatu selvää voittoa. Joosua kertoo miten asia eteni: Joos 10:12 Silloin puhui Joosua Herralle, sinä päivänä, jona Herra antoi amorilaiset israelilaisten valtaan, ja sanoi Israelin silmien edessä: ”Aurinko, seiso alallasi Gibeonissa, ja kuu Aijalonin laaksossa.”
  10:13 Niin aurinko seisoi alallansa, ja kuu pysyi paikallansa, kunnes kansa oli kostanut vihollisilleen. Niinhän on kirjoitettuna ”Oikeamielisen kirjassa.” Niin aurinko pysyi paikallansa keskitaivaalla päiväkauden, kiirehtimättä laskemaan.

  Pysähtyikö aurinko paikalleen? Nykyihminen voisi sanoa, että eihän aurinko edes kierrä maata! Entä, lakkasiko maa pyörimästä? En nyt käy pohtimaan kummasta oli kysymys. Sen sijaan kysyn: jos Jumala halusi Israelin voittavan amorilaiset, miksi Jumala ei yksinkertaisesti menetellyt niin kuin tapahtui 2 Kun 19:35 kertoman mukaan: ”Ja sinä yönä Herran enkeli lähti ja löi Assurin leirissä sata kahdeksankymmentä viisi tuhatta miestä, ja kun noustiin aamulla varhain, niin katso, ne olivat kaikki kuolleina ruumiina”. – Yksi ainoa enkeli surmasi 185.000 vihollissotilasta yön aikana.

  Jumala käyttää erilaisia keinoja tavoitteensa saavuttamiseksi. Hän voi avustaa valitun kansansa pääsemistä taistelussa voittoon tai sitten hän voi itse puuttua tapahtumien kulkuun enkeliensä avulla. Jälleen on syytä palauttaa mieliin Raamatunlause: ”Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne.” (Jes 55:9)

   

  Miksi Jumalan sana on kirjoitettu niin vaikeaselkoisesti?

  Vaikka meillä tänä päivänä on monia eri käännösversioita, selitysteoksia ja sanakirjoja, ei ihmisten ymmärrys ole paljoa lisääntynyt. Kysyn siis: Miksi Jumala antoi niin monitulkintaisen Raamatun? Miksi Jeesuskaan ei edes halunnut kuulijoidensa ymmärtävän?

  Jos Jumala olisi halunnut ihmisten ymmärtävän, Hän olisi voinut kirjoituttaa Raamatun niin, että mitään tulkintaongelmia ei olisi ilmennyt. Jos Jeesus olisi halunnut suurten kuulijajoukkojen ymmärtävän ja uskovan, eikö Hän olisi voinut edes selittää mitä Hänen vertauksensa tarkoittivat?

  Miksi Raamatussa on niin paljon kielikuvia, symboleja, kuvaannollista kerrontaa? On paljon ihmisiä, niin maallikoita kuin kirkonmiehiäkin, jotka ovat sitä mieltä, että kaikki mitä Raamatussa sanotaan, on käsitettävä kirjaimellisesti. Erityisesti tätä mieltä ollaan tämän luvun aihepiiristä. Viimeisen tuomion rangaistukset tulisine järvineen pitää ottaa kirjaimellisesti. Ihmiset (jotka itse ovat synnittömiä ja vanhurskaita) suorastaan haluavat, että Jumalan rangaistus pannaan ehdottomasti täytäntöön. – Raamatun ymmärtäminen helpottuu, kun lukija oppii tajuamaan milloin on kyse kuvaannollisesta ilmauksesta ja mikä on kielikuvan takana ja tarkoituksena. Jokaisen vertauksen tarkoituksena on opettaa henkinen totuus. Sanoihan Jeesus, että minun sanani on henki ja elämä! (Joh 6:63)

   

  Miksi Jumala ei ole antanut kaikille yhtä paljon uskoa?

  Jos näin olisi, he kilvoittelisivat ’samalta viivalta’. Miksi Jumala on antanut ihmisille eri määrän uskoa`Room. 12:3 Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut.

  1.Kor. 12:11 Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo.

  Mat. 25:15 yhdelle hän antoi viisi leiviskää, toiselle kaksi ja kolmannelle yhden, kullekin hänen kykynsä mukaan, ja lähti muille maille. (Jeesuksen vertauksesta herrasta, joka lähtiessään matkoille, antoi palvelijoilleen omaisuutensa)

  Room. 9:21 Vai eikö savenvalajalla ole valta tehdä samasta savensa seoksesta toinen astia jaloa, toinen halpaa käyttöä varten?

  2.Tim. 2:20 Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita, ja toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten.

  Jumala jakaa lahjojaan niinkuin tahtoo, kullekin kykyjensä mukaan. Jumala myös on päättänyt kenet hän kutsuu ja kenet valitsee ja kenet hän vetää puoleensa ja Kristuksen tykö. Paavalilla ei ollut mahdollisuutta kieltäytyä Kristuksen kutsusta. Kolme päivää hän oli sokeana, syömättä ja juomatta. Sitten Herran vihollisesta tuli hänen vakaa kannattajansa. Jumala tekee tahtonsa mukaisesti. Se ihminen, joka katsoo, ettei hän ole saanut yhtä paljon kuin joku toinen, voi lohduttautua, että Jumala muistaa häntä viimeisellä tuomiolla.

   

  Mitä tapahtuu ihmisille, jotka saavat vähän uskoa?

  Miten Jeesus tuomitsee heitä viimeisellä tuomiolla? Jeesus kertoi asiasta vetrtauksessaan.

  Mat 25:14 Sillä tapahtuu, niinkuin tapahtui, kun mies matkusti muille maille: hän kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa;
  15 yhdelle hän antoi viisi leiviskää, toiselle kaksi ja kolmannelle yhden, kullekin hänen kykynsä mukaan, ja lähti muille maille.
  16 Se, joka oli saanut viisi leiviskää, meni kohta ja asioitsi niillä ja voitti toiset viisi leiviskää.
  17 Samoin kaksi leiviskää saanut voitti toiset kaksi.
  18 Mutta yhden leiviskän saanut meni pois ja kaivoi kuopan maahan ja kätki siihen herransa rahan.

  Vertauksen mies (Jeesus) antoi palvelijoilleen rahaa sijoitettavaksi ”kullekin hänen kykynsä mukaan”. Mies odotti tuloksia kertyvän matkansa aikana; siltä, joka oli saanut ison summan, odotettiin parempia tuloksia kuin siltä vähäiseltä palvelijalta, joka oli saanut vain pikkusumman. – Näin on myös uskon laita; suurin osa ihmiskunnasta on saanut uskoa vain vähän. Heiltä Jeesus odottaa vain perusasioita, ainakin saamansa säilyttämistä turvassa. Niiltä, jotka ovat saaneet paljon uskoa – he ovat useinkin opettajia, pappeja, piispoja jopa paaveja – heiltä odotetaan paljon. Kun he ovat seurakunnassa ja koko kirkossakin merkittävässä valta-asemassa, heitä Jeesus tarkastselee tuomiolla ankarammin kuin vähäisen uskon saanutta ihmistä. Jos he ovat toimineet hyvin ja saattaneet monia vanhurskauteen, he tulevat uudessa maailmassa loistamaan kirkkaina kuin tähdet. Päinvastaisessa tapauksessa: jos he ovat luopuneet Kristuksen uskosta, vainonneet toisin uskovia, polttaneet heitä roviolla tai jos he ovat syyllistyneet pedofiliaan ja raiskanneet heidän hallussaan olevia pieniä ja viattomia, heidän tuomionsa on kovempi.

  Dan: 12:3 ”Ja taidolliset loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti”.

  Mat 18:5 Ja joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut. 6 Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen.

  Jaak 3:1 ”Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion”.

  Kun Jumala on antanut ihmisille eri määrän uskoa, vähän uskoa saaneelle riittää, ”että uskoo”. Jos uskoa on vähän, on vaikeampaa ottaa selvää Jumalan tahdosta ja toteuttaa sitä. Mitä Jumala on ajatellut tässä kohdin? Ehkäpä hän on suunnitellut pelastavansa lopussa myös ne ihmiset, jotka ovat saaneet uskoa vain vähän tai ei lainkaan. Jos näin ei olisi ja vain vahvan uskon ihmiset löytäisivät pelastuksen, Jumala ei olisi oikeamielinen.

   

  Miksi Jumala ei itse noudattaisi omaa käskyään?

  Jumala käskee meitä rakastamaan vihollisiamme: Mat. 5:44 ”Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat”. – Jos syntiset ihmiset viimeisellä tuomiolla ovat Jumalan vihollisia, eikö Jumalan pitäisi noudattaa heitä kohtaan omaa käskyään ja rakastaa heitä? Jumala opasti meitä antamaan anteeksi meitä vastaan rikkoneille, tarvittaessa vaikka ”seitsemänkymmentä kertaa seitsemän”. Miksi Jumala itse ei olisi armollinen ja anteeksiantavainen luoduilleen, vaan lähettäisi heidät ikuisiksi ajoiksi kärsimään tulisessa järvessä?

  Miksi? Jumala sanoo Raamatussa, että Hän tahtoo kaikkien pelastuvan. Kuitenkin Hän aikoo tuhota suurimman osan ihmiskuntaa. Syntisille on tiedossa tulinen järvi, jonne heidän heitetään ikuiseen tuleen kärventymään.

  Room 8:20-21 ”Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle – ei omasta tahdostaan, vaan alistajan – kuitenkin toivon varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen”.

  Jumala tässä ilmoittaa, että [koko] luomakunta on vastoin omaa tahtoaan alistettu katoavaisuuden alle, mutta tulee vapautetuksi turmeluksen eli synnin orjuudesta (KJV bondage of corruption) Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Mutta, eikö suurimman osan luomakuntaa kuulukaan saada kadotustuomiota syntiensä vuoksi ja joutua kitumaan rangaistukseksi tulisessa järvessä ikuisesti? Roomalaiskirje lupaa luomakunnalle toivoa, mutta monissa paikoin Raamattua toivon sijaan luvataan kadotusta, itkua ja hammasten kiristystä, ikuista eroa Jumalan kirkkaudesta jne.

  Jumala siis loi ihmiset ja Hän alisti heidät ’katoavaisuuden’ alle. Vanhemmat englanninkieliset käännökset kuten KJV käyttävät sanaa vanity, jota voisi luonnehtia paitsi turhamaisuudella, myös oman edun tavoittelulla, elämisellä tämän maailman menon mukaan. Jumala myös varmisti, että ihmisten joukossa on vanhurskaita, jotka ovat Hänen valittujaan.

  Tästä tulenkin tärkeään päätelmään; Jumala teki omassa viisaudessaan tärkeän kahtiajaon luomakuntansa suhteen. Olemme myös lukeneet kuinka Jumala antoi uskoa kullekin oman harkintansa mukaisen määrän. Pelastusta ajatellen ihmiset lähtevät eri viivalta kilvoittelemaan ikuisen elämän palkinnosta. Pakostakin tulen siihen loppupäätelmään, että Jumala korjaa tilanteen viimeisen tuomion yhteydessä ja tarjoaa pelastuksen saamisen helpoksi. Raamatusta tiedämme jo, että pelastumiseen riittää kun huutaa yhden sanan: Jeesus! Jos haluat olla monisananinen, voit sanoa; Jeesus Kristus, Jumalan Poika, armahda minua! Mutta tuo yksikin sana riittää. Jeesus tietää mitä tarkoitat sen lausumalla. Hän muistaa sen viimeisellä tuomiolla.

  Apt. 17:31 Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen [Kristuksen] kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista.”

  Jumala on määrännyt ihmisen (miehen) ylimmäksi tuomariksi. Kristus tuomitsee koko ihmiskunnan oikeamielisesti. Raamatussa todetaan tuomion perustuvan kunkin ihmisen tekoihin. Ilmestyskirja ja monet muut vakuuttavat: … ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan. On erilaisia tekoja ja niin ollen erilaisia tuomioita. Se on varmaa, että tuomiot ovat oikeamielisiä. Moni syntinen puhdistuu teoistaan ja saa elämän. En kuitenkaan usko universalismiin, jonka mukaan kaikki ihmiset lopulta pelastuvat. Tämän artikkelisarjan viimeisessä luvussa ’Viimeinen tuomio’ käsittelen 1. Korinttolaiskirjeessä esiin tuotua Jumalan puhdistavaa tulta, joka polttaa pois ihmisen synnit. Ihmiset voivat näin pelastua, monetkin syntiset, mutta edellytyksenä näyttäisi olevan, että ko. ihminen on ‘rakentanut talonsa’ Kristuksen varaan. Tämä tuli ei ole kiirastuli, johon katoliset uskovat. Kiirastuli polttaa ihmisiä kuoleman jälkeen ennen kuin ihminen pääsee taivaaseen. Puhdistava tuli polttaa ihmistä ylösnousemuksen jälkeen, jotta ihminen puhdistuisi ja palastuisi. Tähän liittyy ainakin yksi merkittävä ongelmakohta. Jos oikein pahat ihmiset joutuvat kärsimään tietyn ajan tulisessa järvessä, mitä heille tapahtuu kun rangaistus on kärsitty? Pääsevätkö he muiden mukana taivaalliseen paratiisiin? Vai onko heidän kohtalonsa annihilaatio, lopullinen hävitys olemassaolosta? Vai onko niin, että ei ole tulista järveä, mutta ne, joihin ei Jumalan puhdistava tuli kohdistu, hävitetään heti ja pois lopullisesti? Vaikea kysymys, johon en osaa vastata muutoin kuin kysymällä lisää.

   

  Ihmiskunnan tulevaisuus

  Ylösnousemusruumis ja ihmisen tulevaisuus: Raamattu kertoo Kristuksen ylösnousemusruumiista, että siinä Jeesus saattoi liikkua vapaasti, jopa seinien ja ovien läpi sekä siirtyä paikasta toiseen tuossa tuokiossa. Jeesus saattoi myös ottaa lihallisen ihmisruumiin, jotta Tuomas voisi todeta ristiinalitsemisen jäljet hänen käsissään. Onko ihmisten ylösnousemusruumis samanlainen? Olen aika varma, että ainakin ensimmäisen ylösnousemuksen osallisilla on samanlainen ylösnousemusruumis kuin Jeesuksella. He nousevat ylös pilviin Jeesusta vastaan. Sehän ei ole mahdollista liharuumiilla.

  Seuraavassa mitä tärkein lupaus, joka koskee uskovien ihmisten tulevaisuutta.

  Raamatussa todetaan: 1 Joh 3:2 Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen [Jeesuksen] kaltaisikseen (phaneroō eimi homoios autos), kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on. – Kun ajattelemme miten ihmeellinen ja täydellinen ihminen Jeesus Kristus oli eläessään maan päällä, voiko ihmisellä olla korkeampaa haavetta kuin tulla hänen kaltaisekseen?

  Ensimmäisen ylösnousemuksen osalliset saavat paljon muitakin kykyjä ja mahtavia voimia uskon perusteella. Näistä kerron artikkelissa Ihminen- jumalolento.

  Jumala koettelee ja kurittaa omiaan jo näiden eläessä eikä heidän tarvitse enää osallistua viimeiseen tuomioon. 1.Kor. 11:31 Mutta jos me [valitut, kutsutut] tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi; 11:32 mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. – Tuomitsemista tarkoittava sana on kreikaksi κρίνω krinō. Kun Jumalan seurakunta on tuomittavana, siihen sisältyy Herran kuritusta. Kurituksen sisältö taas on ojennusta ja moitteita väärästä käytöksestä. Kuritus on kreikaksi παιδεύωv paideuo, joka Strong’sin mukaan sisältää seuraavia luonnehdintoja: educate, discipline (by punishment): chasten, instruct, learn (to cause one to learn), teach. Edelleen, Jumala ojentaa tuottamalla kärsimystä, tuskaa tai suuriakin menetyksiä. Seurakuntaa ei sisällytetä samaan joukkoon muun mailman kanssa. Lue tarkemmin artikkelissa: https://salatturaamattu.fi/mita-on-jumalan-kuritus/

  Jumala työskentelee jatkuvasti, ihmisille iloa ja rauhaa mutta varmasti myös työtä. Kun Jumala on työskennellyt pitkän aikaa, myös Jumalalla on rajoituksensa: kaikkea ei voi saada siinä silmänräpayksessa valmiiksi. Joh: 5:17 Mutta Jeesus vastasi heille: ”Minun Isäni tekee yhäti työtä, ja minä myös teen työtä”.

  Joh 14:12 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö.

  Mitä ihmiset tekevät Jumalan Uudessa Maailmassa? Uskallan väittää, että he eivät vain istu pilven reunalla, vaan he tekevät työtä. Sen todistaa 1 Kor 3:9 ”Sillä me olemme Jumalan työtovereita”.

image_pdfimage_print